Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS"

Transkript

1 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması Beykent Üniversitesinin Tanıtımı 1.1. Beykent Üniversitesinin Tarihçesi Beykent Üniversitesinin Yönetim Şeması. 2. Üniversitenin Akademik Yapısı Üniversitenin Akademik Birimlerinin Tanıtılması Akademik Takvim.. İdari Birimlerin Tanıtımı- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Yapısı..2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri... Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetlerle İlgili Evraklar...1. Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Formu...2. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.... Öğrenci Belgesi Başvuru Formu.... Kimlik Kartı Başvuru Formu.. Beykent Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı.1. Beykent Üniversitesi Kütüphanesinin Tanıtılması..2. Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler... Kütüphane katalog tarama... Kütüphane Veritabanları...1. Abone Veritabanları...2. TÜBA Açık Ders Malzemesi.... ULAKBİM Veritabanları. 5. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlının Tanıtımı ve Görevleri Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüplerinin Tanıtımı Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetleri Öğrenci Kulüplerinin Üyelik Şartları Yükseköğretim Kanunu Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz) Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği. 9. Erasmus Ofisi Erasmus Ofisinin Tanıtımı ve Görevleri Beykent Üniversitesinin Anlaşmalı Olduğu Avrupa Üniversiteleri.

2 10. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtımı ve Görevleri Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Yürüttüğü Hizmetler Beykent Üniversitesi kültür, sanat ve bilim etkinlikleri Beykent Üniversitesi Tarafından Desteklenen Sosyal Yardım Projeleri Hakkında Bilgi Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği Tanıtımı. Görsel Algı Sanat ve tasarımda görsel algı, görsel düşünme ve dışavurum. lık 1 Görsel algıda dinamik ögeler. 2 İnsan gözü ve alıcı aygıt (kamera) algısı. Görsel düşünmeye giriş. Görsel denge ve espas ilişkileri. 5 Görsel denge ve boyutlu mekan ilişkileri. 6 Perspektif algı yanılmasının temel ögeleri. 7 Görsel anlatımda ifade. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 9 Şekil, biçim, düzlem ve derinlik. 10 Gestalt kuramı. 11 Gestalt kuramı ve sanat. 12 Renk algısı. 1 Sanat yapıtında dinamik ilişkiler. 1 Eser üzerine görsel algı çözümlemeleri. Matematik I Bu ders, Reel Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar, Diziler ve Limitler, Fonksiyonun Limit ve Sürekliliği, Türev ve Diferansiyel, Belirsiz ve Belirli integraller ve hesaplama teknikleri gibi konuları içermektedir. lık 1.Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar 1.1. Reel sayılar, Temel kavramlar, Reel sayıların sayı ekseninin noktaları olarak gösterilmesi Değişkenler ve sabitler. 1.. Fonksiyonun ifade edilmesi yolları. 1.. Elemanter fonksiyonlar. 2. Limit ve Fonksiyonun Sürekliliği 2.1. Değişkenin limiti. Sonsuz büyük değişkenler Fonksiyonların limiti. 2.. Belirsizlikler ve onların bazı özellikleri. 2.. Limitler hakkında temel teoremler Bazı ünlü limitler Fonksiyonların sürekliliği.

3 2.7. Sürekli fonksiyonların bazı özellikleri Belirsizliklerin çözümlenmesi.. Türev ve Diferansiyel.1. Hareket hızı..2. Türevin tanımı... Türevin geometrik anlamı... Fonksiyonun diferansiyeli ve geometrik anlamı..5. Elemanter fonksiyonların türevleri Sabitin, toplamın, çarpımın ve kesrin türevleri..7. Bileşke fonksiyonların türevleri Kapalı fonksiyonların diferansiyellemesi..9. Ters fonksiyonlar ve türevleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri Diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)..11. Taylor formülü ve Taylor serisi Türevin uygulamaları.. Belirsiz İntegraller Belirsiz integralin tanımı..2. Elemanter fonksiyonların integrallenmesi... Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integrallenmesi Trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. 5. Belirli İntegraller Belirli integralin tanımı Belirli integralin özellikleri ve hesaplanması Özel İntegraller ve uygulamaları. 5.. Parametreye bağlı integraller. 6. Sonsuz seriler Temel kavramlar. D Alembert ve Cauchy testleri ve Leibniz teoremi. 6.2 Fonksiyonel ve kuvvet serileri. Yakınsaklık aralığı. Binom serisi. Grafik İletişim I Teknik çizimler ve maket için gerekli malzeme, araç-gereç ve tekniklerin tanıtılması, yazı teknikleri, T-cetveli, cetvel, gönye kullanımı, temel geometrik formların çizilmesi, kalem kalınlıkları, ölçek kavramı, üç boyutlu temel geometrik biçimlerin ve karma cisimlerin ortografik izdüşümleri: plan, kesit ve görünüşler, aksonometrik çizimler lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması 1 Temel mimari kavramları, çizim araç ve gereçlerini tanımlar 2 Temel sunum teknikleri kullanarak çizgi uygulamaları Temel sunum teknikleri kullanarak teknik yazı uygulaması Temel geometrik formların iki boyutlu çizimi 5 Temel geometrik formların üç boyutlu modellenmesi 6 Eğrisel ve açılı düzlemlerden oluşan formların iki boyutlu çizimi

4 7 Ölçek uygulamaları 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 9 Temel geometrik formların ölçekli kesitlerinin çizimi 10 Eğrisel yüzeyli formların ölçekli kesitlerinin çizimi 11 Aksonometrik perspektif uygulamaları 12 İzometrik perspektif uygulamaları 1 Epür düzlemde çizim ve perspektif uygulamalarının tekrarlanması 1 Portfolyo hazırlanması Mesleki Oryantasyon ve Mimarlığa Giriş Mekanın Temel Elemanları, Beden-Mekan-Kent kavramları, Evrensel ve Yerel Tasarım Stratejileri, Sistemler ve Parametreler, Estetik Temel Kavramları, Meslek Etiği, lık tanıtımı, ödevler ve değerlendirme sisteminin açıklanması; 1 Mimarlığın bilimsel ve sanatsal yönlerinin ve işbirliği yaptığı mesleklerin tanıtılması 1. Mekanın Temel Elemanları Yatay ve Düşey Düzlemlerin açıklanması Noktasal Düşey Elemanların ve Çerçeve Sistemlerin açıklanması. 1.. Domino Maketi Üzerinden Özgür Plan Kavramının Açıklanması 1.. Skin Kavramının Açıklanması ve Geleneksel Cephe Düşüncesi ile Karşılaştırılması Yığma, Ahşap ve Çelik Teknolojilerde Üst Örtü Elemanlarının Açıklanması ve Üst ve Alt Yapı Geçiş Elemanlarının Tanıtımı 2. Endüstri döneminde teknolojik gelişmelerin bina üretim sürecine etkileri 2.1. Endüstri Döneminde Mimarlık Mesleğinin Değişiminin Açıklanması Mimarlıkta Geleneksel Yapım Sistemleri ile Endüstriyel Yapım Sistemleri 5 Arasındaki Farkların Açıklanması 2.. Modüler Kavramının ve Modül Beden İlişkisinin Açıklanması 2.. Mimarlıkta Standardizasyon Kavramının Açıklanması Standart Ölçü Birimlerinin Beden, Mekan ve Eşya Ölçülerini Nasıl Belirlediğinin Açıklanması. Mimarlık, çevre, kent ilişkisinin temel ilkelerine giriş İklimin ve topoğrafyanın bina üzerindeki etkisinin açıklanması..2.bina, çevre, kent diyaloğunun ve kavramlarının açıklanması. 8 Ara Sınav.. Site, yer ve kamusal bellek kavramlarının açıklanması. 9.. Doğa ve bölgesel değerler üzerine geliştirilen mimarlık teorilerini sıralanması..5. Yeşil Bina kavramının açıklanması Batı ve Doğu mimarlığında estetik kriterlere giriş.1. Mimarlıkta kullanılan geometrik sistemlerin temel ilkelerinin belirlenmesi; Grid, fraktal geometrik sistemler ve topolojinin kullanımını örnekler ile açıklanması... Klaşik ve modern estetiğin geometrik ilkelerini belirlenmesi; Altın oran ve modern estetik arasındaki ilişkinin açıklanması... Endüstri malzemelerinin, özellikle camın estetik değerinin sıralanması ve geçirgenlik kavramının açıklanması.

5 Algı, eylem ve mekan ilişkisini estetik değer açısından açıklanması. 5. Mimarlık mesleğinin etik değerlerine giriş 5.1. Mimarlık parametrelerinin açıklanması Mimarlığın doğaya karşı sorumluluklarının açıklanması. 5.. Mimarlığın topluma karşı sorumluluklarının açıklanması. 5.. Enerji kaynaklarının tüketiminde mimarlığın rolünün farkındalığının oluşturulması Mesleki etik kavramının ilkelerinin sıralanması. Genel İletişim Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletisim lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması İletişimin önemi 1.1. İletişim kavramı İletişimin amaçları. 2. İletişim süreci 2.1. İletişimin öğeleri İletişimin ilkeleri. 2.. İletişimin bağlamı Sözel iletişim.1. Konuşmanın tanımı..2. Konuşmanın önemi... Konuşmamın doğuşu... Konuşma ve kültür ve de toplum arasındaki bağlantı.. Sözel iletişim.5. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler..6. Toplum önünde konuşma..7. Toplum önünde etkili konuşma.. Sözsüz iletişim.1. Sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri..2. Vücut dili ve duruşu... Jestler... Ses kodları. 5. Bireylerarası iletişim 5.1. Bireylerarası iletişimin tanımı Bireylerarası iletişimin unsurları. 5.. Bireylerarası iletişim modelleri. 5.. Bireylerarası iletişimde dinlemenin önemi Bireylerarası iletişimde çatışma. 6. Grup iletişimi 6.1. Grup kavramı Grup türleri. 6.. Grup iletişimi. 6.. Grup iletişimi modelleri.

6 8 Ara Sınav (Lütfen sınav tarihinizi kontrol ediniz.) 7. Örgüt içi iletişim Örgüt içi iletişim kavramı Örgüt içi iletişim biçimleri. 8. Kitle iletişimi 8.1. Kitle kavramı Kitle toplumu. 8.. Kitle iletişimi. 8. Kitle iletişimi 8.. Kitle iletişim araçları Kitle iletişim araçlarının özellikleri Kitle iletişim araçlarının işlevleri. 9. Çevrimiçi iletişim Çevrimiçi iletişimin tanımı Çevrimiçi iletişimin türleri. 9. Çevrimiçi iletişim 9.. Çevrimiçi iletişimin birey üzerine etkileri Çevrimiçi iletişimin toplum üzerine etkileri Kültürlerarası iletişim Kültürlerarası iletişimin tanımı Kültürlerarası iletişimin yararları. İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve öğrencilerin eğitim - öğretim hayatlarına yapacağı katkının vurgulanması. 1. Tanışma / Ülkeler ve Milliyetler 2. Soru Tipleri. Bir dil okuluna kayıt olabilme.1. Doğum tarihini söyleyebilme..2. Mail adresini söyleyebilme.. Başkaları hakkında sorular sorabilme 5. Meslekler 6. Geniş zaman (Present Simple Tense) 7. Sıklık zarfları 8. Randevu alabilme: tarihler ve saatler 8.1. Zaman edatları.

7 9. Eşdizimler İfadelerde vurgu. 10. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense): to be-was, were fiili kullanımı 11. Kısa hikaye yazabilme Çünkü ve O yüzden gibi bağlaçları kullanabilme. 12. Herhangi bir bilgiye karşılık verebilme 1. Yaşama dair önemli olaylar: büyümek, aşık olmak, evlenmek vb Yıllar Üniversiteye Gitmek. 1. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense); sorular ve kısa cevaplar 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 15. Oku ve Konuş: Biyografi Amaç bildiren mastar ekleri Herhangi bir habere karşılık verebilme Tonlama. 17. İstasyon da: Kelime vurgusu Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) ve Geniş Zaman (Present Simple Tense) Karşılaştırması 19. Taksi de Ulaşım levhaları : Hikaye: Kameralı Kadın (A woman with a camera) Yardım sunma ve yardım isteme. 21. Yönler ve Yerleşim birimleri Sürekli geçmiş zaman (Past Continuos Tense) 2. Oku ve yaz: Sıra dışı bir olay 2.1. Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuos Tense) ve Geçmiş Zaman (Past Simple 1 Tense) Karşılaştırması: when ve while kullanımı. 2. Yol tarifi 2.1. Hız limitleri. 25. Dünya; Asya, Atlantik, Everest dağı vb Coğrafik isimlerin önüne gelen belirteçler be going to gelecek zaman kullanımı: olumlu/olumsuz cümleler, soru cümleleri, kısa cevaplar 28. Şüpheleri ifade edebilme Matematik II Bu ders, çok değişkenli fonksiyonların temel kavramları ve grafikleri, kısmi türev ve diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumları, Taylor serisi, iki ve üç kat integraller, birinci ve ikinci tür eğrisel integraller, yüzeysel integraller ve vektör alan formülleri, Stokers ve Green formülleri gibi konuları içermektedir. lık 1. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türev ve Diferansiyel 1.1. Çok değişkenli Fonksiyonlar, Temel Kavramlar, İki Değişkenli Fonksiyonun Grafikleri. Seviye Eğrileri ve Seviye Yüzeyleri Limit ve Süreklilik. 1.. Kısmi Türevler. Birinci ve İkinci Basamaktan Kısmi Türevler. 1.. Çok değişkenli Fonksiyonların Diferansiyeli. Shwartz Teoremi Zincir Kuralı ve Tam Diferansiyeller. Kapalı Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeden Türevler. Herhangi Bir Yön Üzere Türevler. Gradiyant.

8 2. Çok değişkenli Fonksiyonların Ekstremumları 2.1. Çok değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimum Değerleri. Gerekli Koşul Lagrange Çarpını.. Taylor serisi ve çok değişkenli fonksiyonların değerlerinin hesaplanması 5.1. İki Değişkenli Fonksiyonlar İçin Taylor Serisi ve Uygulamaları.. İki Kat İntegrali ve uygulanması 6.1. İki Kat İntegralin Tanımı ve Özellikleri..2. Birinci ve İkinci, Fubini Teoremi... Alan, Momentler, Hacım ve Ağırlık Merkezlerinin Bulunması. 7.. İvme ve Statik Momentler. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 5. Üç Kat İntegral Tanımı ve Özellikleri 5.1. Üç kat İntegrallerin Hesaplama Teknikleri Üç kat İntegrallerde Sferik ve Silindirik Koordinat Sistemlerinin Uygulanması. 5.. Üç Boyutlu Uzayda Kitle, Momentler ve Hacimlerin Bulunması. 6. Vektörler Alanında İntegralleme İşlemleri Birinci ve İkinci Tür Eğrisel İntegraller Vektör Alanında İş, Akış ve Sirkülasyon. 7. İntegralin Yoldan Bağımsızlığı, Potansiyel Fonksiyonlar Konservatif Alanlar Düzlemde Green Formülü. 8. Yüzeysel İntegraller Yüzeyler ve Onların Alanlarının Bulunması Vektorel ve Tanjansiyel Alanlar. 8.. Stokers Teoremi ve Uygulanması Divergans Teoremi Birinci ve İkinci Green Formülleri Çözümlü Örnekler. Modern Dünyanın Oluşumu Bu derste; kültür, kimlik ve çevreyi temel alan tarihsel yaklaşımlara ilişkin aşağıdaki konular ele alınacaktır. Aydınlanma Dönemi, demokrasinin doğuşu, sanayileşme, emperyalizm ve siyasi ve kültürel alanındaki devrimler ise dersin ana odak noktalarını oluşturmaktadır. lık Tanıtımı Aydınlanma, Devrim ve Modernite 1.1. Aydınlanma Çağı Aydınlanma Çağının geride bıraktığı miras. 18. yüzyılda toplum ve önemli fikirler. İlk Bilgi Toplumları: Haberler ve Medya. 18. yüzyıldaki Akılcı (Rasyonalist) Devrimler Fransız Devrimi ve Atlantik Devrimleri Çağı Fransız Devrimi Süreci ve Terör. Erkeklerin ve Vatandaşların Haklarının İlanı. Kölelerin ve Kadınların Hakları. Fransız Devrimi ve Atlantik te Büyük Değişim ve Dönüşüm Dönemi.

9 2 5 Amerika Devriminin İdeolojik Nedenleri. 1.. Aydınlanma ve Modernite Çağı Fransız Devriminin Küresel Sonuçları: Siyasi, Kültürel ve Toplumsal Açıdan. 2. Ulusların Zenginlik ve Yoksulluk Düzeyleri 2.1. Sanayi Devriminin Nedenleri Küresel, Ekonomik ve Sosyal bir Perspektiften Sanayi Devriminin İncelenmesi. İmalatçıların Çağı. Endüstriyel Organizasyon ve Yapı. Tüketici Devrimi Sanayi Devriminin Sonuçları Sanayi Devrimi Sırasında ve Sonrasında Yaşam Standardı. Lüks ve Zevkler. 18. ve 19. yüzyıllar arasında Küresel Ticaret & İmparatorluk ve Ekonomik Kalkınma. Modern Dünya Ekonomisi Oluşturulması. 2.. Endüstrisi Gelişmemiş Ülkelerde Kıtlık ve Yoksulluk Kıtlık ve Üçüncü Dünya Ülkesi kavramının ortaya çıkışı. Kıtlık, Hastalıklar, Toplum ve Hükümet Politikaları. Tarımla Geçinen Toplumlarda Kıtlık, Bilinç Düzeyi ve Eyleme Geçme. 2.. Az Gelişmiş Ülkelerde Yoksulluk Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınması. Kalkınma Teorileri: Kapitalizm, Sömürgecilik ve Bağımlılık. Az Gelişmişlik Teorileri. Zengin ya da Yoksul Ülkelerin Kuruluşu ve Yıkılışı. Kültür ve Dünyanın Kalkınması. Küresel Kapitalist Ekonominin Yayılması ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin Yoksullaşması. Sömürgeci Dünya Modeli. Dünyadaki Açlık Probleminin Esas Sebepleri. Kuraklık ve En Yoksul Bölgeler Endüstri Çağında Doğanın Romansı Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevreci Gelenek. Romantizm. Doğa ve Doğal Sebepler. Doğanın Sorunları: Çevre, Kültür ve Avrupa nın Gelişmesi. Doğa Ekonomisi. Erkek ve Doğal Dünya. Felsefi Doğacılar. Ekolojik Düşüncenin Doğuşu. Siyasi Durum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek. Taşra ve Şehir. Sözde (Pseudo) Din Olarak Ekoloji. Ekofeminizm: Kadın, Ekoloji ve Bilimsel Devrim. Modern Dünyada Evrimsel Biyoloji Modern Çevreci Hareketler Çevreciliğin Kökenleri ve Kapitalizmi Doğa ve Sosyalizme İlişkin Siyasi Teoriler. Çevresel Tarihte Karşılaşılan Önemli Problemler. Dünyanın Yeşil Tarihi.. İdeolojiler ve Devletler.1. Modern Dünyada Milliyetçilik ve Liberalizmin Evrimi Milletler ve Milliyetçilik. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. Milliyetçi Düşünce ve Sömürgeci Dünya. Siyasi Fikirler Tarihinde Bir Problem Olarak Milliyetçilik. Milliyetçilik Çağına Geçiş. Milli Bilincin Kökenleri. 19. yüzyılda Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet. Liberalizm.

10 6 Liberalizm ve İmparatorluk. Batı Liberalizmi ve Şehir. Liberalizm ve Hoşnutsuzlukları. Modern Liberalizmin Doğuşu. Sosyal Sorumluluk ve Liberal Devlet. Toplum, Liberalizm, Milliyetçilik ve Devlet. Totaliter Demokrasinin Kökenleri. Rousseau ve Totalitarizm..2. Marx tan başlayarak Lenin ve Stalin e kadar sosyalist düşüncenin karşılaştığı zorlukları ve Avrupa Dışı Dünya görüşü Sovyet Sistemi: Leninizm ve Stalinizm. Troçkizm. Komünizmin Tarihi: Leninizm ya da Marksizm. Karl Marx ve Dünya Literatürü: Komünist Manifesto. Marksizm ve Emperyalizm. Rus İşçi, Köylü ve Asker Konseyleri. Solun Tarihi: Burjuvalar ve Proleterler. Sömürgecilik, Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül. Üçüncü Dünya Ülkeleri nde Devrim. Çin Devrimi. Demokrasi ve Devrim: Latin Amerika ve Sosyalizm. Küba. Meksika da Yeniden Şekillenen Devrim. Sosyal Demokrasi. Evrimsel Sosyalizm. Kadın ve Sosyalizm. Ford ve Hitler Döneminde Fransız İşçi Hareketi. İşçi Sınıfı ve İtalyan Komünist Partisi. Mavi Yakalı İşçi Sınıfında Rahipler. Detroit de Şehircilik Devrimi. İtalya da Ayaklanma Kültürü. Parlamenter Sosyalizmin Çöküşü... Milliyetçilik & Topyekün Savaş ve Modern Propaganda Arasında Kalmış Faşizm Faşizm: Doktrin ve Kurumlar. Stalinizm ve Nazizim. Nazizm ve Sosyal Devrim. Sosyalizm ve Modernleşme. Fransız Faşizmi ve Modernleşme. İtalya ve Modernleşme. Film ve Sosyalizm. Film Propagandası: Sovyet Rusyası ve Nazi Almanyası. Nazi Almanyası Sineması ve Hollywood Sineması Etkisi Altındaki Alman Sineması. Faşist İtalya da Popüler Film Kültürü... Daha Geniş Bir Dünyada Emperyalizm ve Küreselleşme Marksist Emperyalizm Teorileri. Teknoloji ve Avrupa Emperyalizmi. Kültürel Emperyalizm ve Protestan Misyonerlik Hareketi. Sömürgecilik ve İnsan Hakları. Dekolonizasyon (sömürgeciliğe son verilmesi) ve Toplum. Oryantalizm. Modern Dünyada Metalaştırma, Tüketim ve Arınma. İmparatorluk.. Savaş, Şiddet & Modernite.1. Modernleşme Savaşı Aydınlanmadan Soğuk Savaş Dönemine Kadar Askeri Düşünce Tarihi. Modern Dünyada Savaş..2. Modern Savaşın Topluma Maliyeti ve Toplumda Açtığı Yaralar

11 7 8 Savaş Ekonomileri ve Toplum. Bir Savaş Tarihçesi. Savaşın Yaraları: Savaşta Sivil Halk. Savaş, Barış ve Toplumsal Değişimler. Savaş Zamanı Emperyalizm Kültürü. Topyekün Savaş ve Sosyal Değişim. I. Dünya Savaşı nda Muharebe ve Kimlik. Ateş Altında Yapılan Seçimler: II. Dünya Savaşı nın Ahlaki Boyutu. Haklı ve Haksız Savaşlar. Savaş Kanunları. Toplumsal Cinsiyet ve Savaş. İkinci Dünya Savaşı nın Çocuk Tanıkları. Machiavelli den Nükleer Çağa Kadar Olan Dönemde Modern Strateji Belirleyicileri. Modern Çağda Katliamların Rasyonelleştirilmesi. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Siyasi Hafıza... Terörizm ve Devrimci & Sivil Şiddet Devrimler Sırasında Şiddet ve Terör. Şiddet, Özgürlüğüne Kavuşma ve Demokrasi. Avrupa Perspektifinden Kolektif Şiddet. Ceza Ritüelleri: İdam Cezası. Darağacı: İdam ve İngiliz Halkı. Yahudi Halkının Katledilmesi. Sovyet Toplama Kamplarının Tarihçesi. Kapitalist Devletlerin İşlediği Suçlar yüzyılda Terör, Soykırım ve Toplu Katliamlar Tarihteki Toplu Katliamlar. Tarihte Yahudi Soykırımı. Avrupa daki Irkçılığın Tarihçesi. Nazi Geçmişiyle Yüzleşme ve Modern Almanya Tarihine İlişkin Tartışmalar. Kızılderili Soykırımı, Tarihsel Bağlamı ve İzleri. Yahudi Komplosu Efsanesi. Nazi Terörü: Gestapo, Yahudiler ve Sıradan Almanlar. Amerika ve Soykırım Çağı. Demokrasinin Karanlık Yüzü: Etnik Temizliği Açıklamak. Terörizm Çağı. Terörizm Kültürü. Halkçı ve Sosyalist Hareketlerin Tarihçesi. Terörizm siyaseti: Bir Devlet ve Devrim Stratejisi Olarak Terör. Rusya da Devrimci Terörizm. Terörizm ve Liberal Devlet. Güç ve Terör. Büyük Terör Savaşı. Terör ve Küresel Düzenin Geleceği. 5. İnanç ve Modernite 5.1. Freud, Nietzsche & Pozitivizm Faşizm, Psikanaliz ve Köktenciliğin Yükselişi. Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları. Sanat ve Edebiyat: Jensen in Gradiva adlı romanı, Leonardo da Vinci nin eserleri ve diğer eserler. Histeri üzerine çalışmalar. Ahlaki Değerlerin Soyağacı. Dönüştürülmüş Sanatlar. Aşırılıklar Çağı. Batı Avrupa Kültürü. Kültürel Yeis Siyaseti. Avrupa da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi. Politik Bir Düşünür Olarak Nietzsche ye Giriş.

12 9 Almanya da Nietzsche Mirası. Heidegger ve Nazizm. Batının Çöküşü. Freud: Kişiliği, Dünyası, Etkisi. Otoriter Kişilik. Peri Masallarının Anlamı ve Önemi. Genç Adam Luther. Şikayet Kültürü. Nazi Doktorları: Tıbbi Cinayet ve Soykırım Psikolojisi. Faşizmin Kitle Psikolojisi. Freud ve Psikotarihin Başarısızlığı Üzerine. Dora Vakası: Freud, Histeri, Feminizm Modernizm Modernizmin Adı ve Doğası. Modernizm: Kaynak ve Belge Antolojisi. Modernliğin Beş Yüzü: Modernizm, Avangart, Çöküşü, Kitsch, Postmodernizm. Entelektüeller ve Kitleler. Modernliğin Cinsiyeti. Masum Bakış: Modern Edebiyat ve Sanat Üzerine. Şehir ve Modernist Deneyim. Modernite Deneyimi: Modernizmden Postmodernizme. Modernizm Coğrafyaları. Politika ve Kültür. Modern Zaman, Modern Uzam, Modern Sanat. Zaman ve Uzam Kültürü. I. Dünya Savaşı ve Modernizm. Avangart Sanat ve I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı ve Modern Çağın Doğuşu. Paris Avangart Sanatı ve I. Dünya Savaşı. Makine Çağı ve Modernist Kültür. Trenler, Otomobiller ve Uçaklar Tepkisel Modernizm: Üçüncü Reich ve Weimar da Teknoloji, Kültür ve Siyaset Sanat ve Mimarlık. Ortak Kültürde Modern Sanat. Görsel Sanatlarda Modernizm ve Kitle Kültürü. Modern Sanat ve Modernizm: Eleştirel Antoloji. Sanat ve Değişim Yüzyılı. Modern Devinim Tarihi: Sanat, Mimarlık ve Tasarım. Siyaset, Psikoloji ve Stil. Modern Sanatta Popüler Kültür: Picasso, Duchamp ve Avangardizm. Kadın Olarak Kitle Kültürü: Modernizmin Ötekisi. En Uzun Devrim: Feminizm Yazıları, Edebiyat ve Psikanaliz. Kadınsılık, Anlatı ve Psikanaliz. Roman: Kadınlar ve Çocuklar. Tarihin Görgü Tanıkları: Görsel Materyallerin Tarihi Kanıt Olarak Kullanılması. Görsel Kültüre Giriş. 5.. Modern Dünyanın Sekülerleşmesi Din ve Modernleşme: Sosyolog ve Tarihçilerin Sekülerleşme Tezi Üzerine Tartışmaları. 19. Yüzyılda Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi. Din, Ayaklanma ve Sekülerleşme. Bilim ve Din Uzlaşısı. Genel Sekülerleşme Teorisi. Özgür Düşünce, Sekülerizm ve Agnostisizm. Yeni Bir Hayat: Sosyalizmin Dini. Hristiyan Britanya nın Yok Oluşu: Laikleşmeyi anlamak. Din, İlahiyat ve Beşeri Bilimler. Darwin in Katedrali: Evrim, Din ve Toplumun Doğası.

13 10 Batı Avrupa nın Sekülerleşmesi, Dini ve Halkı. 5.. Moderniteye Dini Tepkiler Popüler Din. Kültür Savaşları: 19. Yüzyıl Avrupa sında Laik-Katolik Çatışmaları. Avrupa Toplumunda Tutucu Ortodokslar ve Popüler İnanç. Seküler Çağda Beden ve Ruh. İnanç İlkeleri. Fransız Katolikliğinin Sosyal Tarihçesi. 19. yüzyılda İrlanda da Din ve Toplum. Umut vizyonu: Latin Amerika daki kiliseler ve yaşanan değişimler. Solcu Katoliklik. Batı Avrupa Özgürlük Teolojisi. Solculuk Nedir: Liberal Amerikan Katolikleri Vatikan Kurulu. Vatikan Konseyi II: Konsey ile ve sonrasıyla ilgili dokümanlar. Vatikan II: Değerlendirme ve Perspektif: 25 yıl sonra. Kırılan İnanç: Papa, İnsanlar ve Katolikliğin Geleceği. İnanç Denizinde Yüzmek: Amerikan Halkının Hıristiyanlaştırılması. Amerikalı Hıristiyanların Demokratikleştirilmesi. Amerika nın Tanrıları: Jonathan Edwards tan Abraham Lincoln a Kadar. Kurtuluş Teolojisi: Latin Amerika ve Ötesindeki Devrimci Harekete İlişkin Önemli Gerçekler. Peygamberler ve Halkçılar: Kurtuluş Teolojisi. Latin Amerika da Marksizm ve Hristiyanlık. Katolik Devrimi. Postmodernizm, İslam ve Us. Köktencilik. Köktencilik: Anlam Arayışı. İslam. İslamiyet ve Sekülerizm. İslami Köktencilik ve Modernite. Orta Doğu da İslamiyet ve Modernite Arasındaki Çatışma. İslamcılığın Yükselişi ve Gerilemesi. Kutsal Olmayan Savaş: İslamcı Terör. İslam ın Krizi: Kutsal Savaş ve Kutsal Olmayan Terör. Protestanlık. Din, Modernleşme ve Ayaklanma. Yahudi Köktenciliği. Orta Doğu da Dini Radikalizm ve Siyaset. Din ve Mimari. Coventry Katedrali: Savaş Sonrası Dönemde Sanat ve Mimari. Bir Katedral İnşası: Coventry Katedrali. 20. yüzyıl Mimarisi ve Tarihçesi. Kilise ve Sanat. Modern Kilise Mimarisi. 6. Kimlikler 6.1. Sınıflar Britanya daki Sınıflar. İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. Kadın, Irk ve Sınıf. Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere deki İrlandalı Katolikler. Beyaz, Erkek ve Orta Sınıf. Siyahi Kadınlar ve Feminizm. İşçi Sınıfının Şeytanlaşması. Radikal Askerin Masalı. Sınıf Deneyimi: Avrupalı İşçi Sınıfının Oluşumu. Tartışmaya Neden Olacak Sözcükler:19. yüzyılın başlarında İşçi Sınıfının Oluşumu, Kolektif Eylem ve Söylem.

14 Demokratik. Pratikte: Popüler Siyasette Dil ve Kültür Çalışmaları. Öznellikler: Öz-temsil Tarihi. Proleterlerin Gecesi: İşçi Rüyası Arşivleri. Avrupa da İşçi Sınıfı Kimliği. İşçi Tarihi ve Sosyal Tarih: Deneyim, Kültür ve Gündelik Yaşam Siyaseti. İşçi Sınıfı Oluşumu: Batı Avrupa ve Amerika da 19. Yüzyıl Örüntüleri. İngiliz İşçi Sınıfının Yeniden Oluşumu. İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Sınıf Analizleri Üzerine Yazılar ve Söylemler. Beyazların Aldığı Ücretler: Irkçılık ve Amerika da İşçi Sınıfının Oluşması Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihinin Yeniden Yapılandırılması. Toplumsal Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihi: 19. Yüzyıl Mirası. Cinsiyet Karşıtlığı ve Sınıf Çatışması. Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet. Cinsiyet ve Siyaset Tarihi. Cinsiyet ve İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. Kadın, Sınıf ve Cinsel Farklılıklar. Sınırlı Geçim Kaynakları: 19. yüzyılda Britanya da Cinsiyet ve Sınıf. Modern İngiliz İşçi Tarihinde Sınıf ve Cinsiyet. Cinsiyet ve Sınıf Oluşturma Siyaseti: Alman İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi. İşte Cinsiyet ve Kültür. Fransa da Kadın ve İşçi Hareketi. Toplumsal Cinsiyet ve Tarihçesi: Cinsiyetçi İş Bölümü: Marksizm Üzerine İdeolojik Söylemler. Beyaz ve Erkek İşçiler Olmasaydı Ne Olurdu? İşçi Sınıfı Tarihinin Merkezini Yeniden Belirlemek. Uluslararası İşçi ve İşçi Sınıfı Tarihi. 6.. Irk Bilimde Irkçı Düşünce. 18. Yüzyılın Düşünce Sisteminde Irksal Sınıflandırmaların Kökeni. Irkın Anlamı: Batı Toplumunda Irk, Tarih ve Kültür. Son Çözüme Doğru: Avrupa Irkçılık Tarihi. Karışık Kategoriler: Cinsiyet, Sınıf, Irk ve Etnik Köken. Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere de İrlandalı Katolikler. Milliyetçilik, İşçi ve Etnik Köken. Siyahi Yerine Beyaz. Irk Tekebbürü. Siyah Atlantik: Modernite ve Çifte Bilinç. Irkların ve Ulusların Kültür Siyaseti. Özgürlük Sorunu: Jamaika ve Britanya da Irk, İşçi ve Siyaset. İngiliz Milliyetçiliğinin Yükselişi. Vatanseverlik: İngiliz Kimlik Oluşturulması ve Bozulması. Vatanseverler: Britanya da Kimlik. 18. yüzyılda Irk Fikri ve Estetik. Modern Güney Afrika da Bilimsel Irkçılık. Irk, Bilim ve Tıp, Irk, Yazı ve Farklılıklar. İnsan Çeşitliliği: Fransız Düşünce Sisteminde Milliyetçilik, Irkçılık ve Yabancılık. Muhafazakarlar ve Irk. 6.. Modern Vatandaş Üretimi: Milliyetçilik ve Çin de Kimlik Çin de Ortaya Çıkışı: Kadın, Kültür ve Devlet. Çin Aydınlanmasında Kadınlar, Modern Çin de Irk Söylemi. Çin de Cinsiyet, Kültür ve Modernite: Cumhuriyet Döneminde Tıp Bilimi ve Cinsel Kimliklerin Oluşması. Çin in Yeni Kültür Hareketinde Milliyetçilik, Aile Reformu ve Erkek Kimliği. Çin de Kadınlık ve Erkeklik.

15 11 12 Çin de Kent ve Kasaba: Kimlik ve Algı. Çin Aydınlanması: Entellektüeller ve 1919 daki Mayıs Hareketinin Bıraktığı Miras. 7. Soğuk Savaş ve Küreselleşme & ABD Hegemonyasının Yükselişi Amerika Birleşik Devletleri & Sovyet Rusya nın Dış Politikaları ve Soğuk Savaş ı İnşa Eden Nedenler. Artık Biliyoruz: Soğuk Savaş Tarihinin Tekrar Gözden Geçirilmesi. Soğuk Savaş. İmparatorluğun Kederi: Militarizm, Gizlilik ve Cumhuriyetin Sonu. Retorik Olarak Soğuk Savaş: Başlangıç Yılları Bilim, Siyaset ve Soğuk Savaş. Baskı Dinamikleri: Amerikan Dış Politikası ve Askeri Gücün Sınırları. Dünyada Amerika nın Yeri: 191 den bu yana Amerikan Dış İlişkileri Tarihinin Yazımı. Tekrar Gözden Geçirilen Amerikan Dış İlişkileri. Poliarşinin Teşvik Edilmesi: Küreselleşme, ABD Müdahaleciliği ve Hegemonyası. Soğuk Savaşı İnşa Eden Nedenler: ABD Emperyalizminin Siyasi Kültürü. İdeoloji ve ABD Dış Politikası. Atom Bombasının İlk Işıklarına Kadar: Atom Çağının Şafağında Amerikan Düşüncesi ve Kültürü. Gizli Devlet: İngiliz Hükümeti ve Soğuk Savaş. Sovyet Rusya nın Dış Politikası: Rusya ve Dünya. Rusya ve Sovyet Birliği nde Bilim: Kısa Tarihçesi. Soğuk Savaş ve Sovyet Güvensizliği: Stalin Yılları. Uluslararası Siyasetin Sosyal Yapısı: Kimlikler ve Dış Politikalar, Moskova. Atom Bombası. Hiroşima. Stalin ve Atom Bombası: Sovyet Birliği ve Nükleer Enerji. Sivil Savunma Evde Başlar: Militarizasyon 50 lerde Günlük Hayatla Buluşuyor. Bulutların Altında Yaşam: Amerika nın Atom Bombası Gerginliği Amerika nın Birleşmesi Sorumluluğu Olmayan Güç: Britanya da Basın ve Yayın. Britanya da Medya: Güncel Tartışmalar ve Gelişmeler. ABD Film Endüstrisi. Soğuk Savaş Fantezileri: Film, Kurgu ve Dış Politika. Filmlerle Yaratılan Amerika: Amerikan Kültürü ve Toplumu. Kitle Kültürü ve Egemenlik: Amerikan Sinemasının Avrupa Sinemasına Meydan Okuması Hollywood. Ünlü Siyaseti. Amerika da Reklamcılığın Kültürel Tarihi. Emperyalizm ve Gelişen Dünya. Emperyalizm ve Popüler Kültür. Hindistan Film Endüstrisi: Güney Hindistan da Sinema ve Kentsel Yoksulluk. Sinema ve Devlet: Film Endüstrisi ve Hükümet. Tarih ve Film. Televizyon. Televizyon, Uluslararası Tarihçesi: Geçmişi Filtrelemek. Avrupa daki Amerika Fotoğrafları. 7.. Küreselleşmenin Resmi & Resmi Olmayan Tarihçesi Küreselleşmenin Yükselişi: 198 den bu yana Amerikan ın Uyguladığı Dış Politika. Tanrı, Ülkem ve Coca-Cola İçin: Dünyanın En Popüler Alkolsüz İçeceği ve Onu Üreten Şirketin Resmi Olmayan Tarihi. Kültürel Soğuk Savaş. Soğuk Savaş Kültürü. Ruslar Geliyor! Ruslar Geliyor! Soğuk Savaş Amerikası nda Tören ve Vatanseverlik. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Kültürel Soğuk Savaş. Görmek İnanmaktır: Hollywood Endişe Etmeyi Bırakmayı ve 50 leri Sevmeyi Bize Nasıl Öğretti?

16 1 1 İstihbarat Boyutu. Gizli El: Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Soğuk Savaş ta Gizli İstihbarat. MI6: Elli Yıl Boyunca Gizli Operasyonlar. Gizli Servis: İngiliz İstihbarat Teşkilatının Kurulması. Amerikan Gizli İstihbaratının Tarihçesi. İstihbarat Teşkilatı: Merkezi İstihbarat Teşkilatının Yükseliş ve Düşüş Dönemi. İngiliz Hükümeti, Washington ve İstihbarat Servisleri. İstihbarat, Casusluk ve Soğuk Savaşın Nedenleri ve Diplomasi Tarihi. İstihbarat, Savunma ve Diplomasi: Savaş Sonrası Dönemde İngiliz Politikaları. 7.. Modernizm, Kitle Kültürü, Kültür Seviyesi Orta Düzey Olan. Kültürel Devrim. Kitle Kültürü (Masscult) ve Orta Düzey Kültür Seviyesi (Midcult) I ve II. Kitle İletişim ve Modern Dünya. Kitle Filmleri: 1920 lerde Popüler Sinema ve Sovyet Toplumu. 8. Postmodernizm ve Sonrası lar ve Karşıt Kültür Cennetin Kapıları: 60 lardaki Amerikan Kültürü. Sol. Yeni Solda Toplum ve Örgütlenme: Havada Devrim Kokusu: Lenin, Mao ve Che den İlham Alan 60 lardaki Radikaller. Troçkizm ve Maoizm: Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ndeki Teori ve Uygulamalar. Hollywood ve Moskova Arasında: İtalyan Komünistler ve Kitle Kültürüne Meydan Okunması. Elimde Bir Çekicim Olsaydı: Eski Solun Sonu ve Yeni Solun Doğuşu. Parlamenter Sosyalizm: İşçi Siyaseti Üzerine Bir Çalışma. Sosyal Demokrasi Adına: Büyük Dönüşüm 195 ten Günümüze. Parlamenter Sosyalizmin Sonu: Yeni Soldan Yeni İşçi Partisi Dönemine Geçiş. Öğrenciler. Ayaklanan Öğrenciler: Fransa da Öğrenci Hareketi Kasım 1967-Haziran Ütopyanın Sonu: Avrupa daki Öğrenci Hareketlerinin Yayılması ve İvme Kaybetmesi. İşçiler. Diktatörlük, İşçiler ve Şehir: 199 dan İtibaren Katalonya Bölgesindeki İş Gücü den Sonra Batı Avrupa da Sınıf Çatışmasının Yeniden Baş Göstermesi. Popüler Güç Oluşturma: Portekiz Devriminde İşçi Hareketleri ve Komşu Ülkelerdeki Hareketler. Detroit Kimin? Modern Bir Amerikan Şehrinde Siyaset, İş Gücü ve Irk. Lucas Planı: Yeni Bir Sendikacılık mı Oluşuyor? 8.2. Kültürel & Siyasi Ayaklanmalar Devrimci Tiyatro. Jazz, Rock ve Protest Müzik: Bölünmüş Almanya da Soğuk Savaş Siyaseti ve Amerikan Kültürü. Yaşayan Tiyatro: Sanat, Sürgün ve Zorbalık. Beat Kuşağının Doğuşu: Hayalperestler, Baş Kaldıranlar ve Hippiler larda Müzik Yapmak. Folk Müziğin Dirilişi. Politik Pop Müziğin Hikayesi. Siyahi Güç, Siyaset ve Zevk. Popüler Müzik ve Toplumsal Protesto. Protest Rock Müziği: Popüler Müzik Siyaseti. Ritim ve Blues, Siyah Bilinç Hareketi ve Irk İlişkileri. 8.. Postmodernizm ve Postmodernite Postmodernitenin kökeni ve geleceği. Modernizm / Postmodernizm. Postmodernitenin Durumu. Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı. Tüketici Kültürü ve Postmodernizm.

17 Postmodernizm Karşıtlığı: Makrsist Eleştiri. 8.. Sömürgecilik Sonrası Dönem & Avrupa nın Taşralaştırılması Sömürgecilik Sonrası Araştırmalar. Yeryüzünün Lanetlileri. Siyah Deri, Beyaz Maskeler. Sömürgecilik Sonrası Teori: Eleştirel Bir Giriş. Sömürgecilik Sonrası Teori: bağlamlar, uygulamalar, siyaset. Sömürge Psikolojisi: Britanya Hindistanı nda Cinsiyet, Yaş ve İdeoloji. Oryantalizm: Postmodernizm ve Küreselleşme. Dünya Çapında Ağ. Elektronik Arşiv. İnternet Tuzağına Düşmek. Bilgisayar Ekranındaki Hayat: İnternet Çağında Kimlik. Medya, Teknoloji ve Toplum: Telgraftan İnternete Kadarki Tarihsel Süreç. Siber Kültürler. Genel Tekrar & Değerlendirme. Sınav Öncesi Genel Tekrar. Grafik İletişim II Beden referanslı geometrik sistemi organize etmek. Öklidyen mekanı kartezyen referanslarla oluşturmak. Öklidyen olmayan mekanı fraktal referanslarla oluşturmak. Beden-hareket-eylem-algı kavramlarıyla tasarlamak. Tasarımın 2 ve boyutlu çizimi ve sunumunu yapmak. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması Geometri 1 Kartezyen geometri Topolojik geometri Fraktal geometri Karmaşık geometrik yapıların çizimi, boyutlu modellenmesi, maket yapımı 2 Geometri- örüntü kurgulama Kartezyen geometri Topolojik geometri Fraktal geometri Karmaşık geometrik yapıların çizimi, boyutlu modellenmesi, maket yapımı Geometri-örüntü kurgulama Kartezyen geometri Topolojik geometri Fraktal geometri Karmaşık geometrik yapıların çizimi, boyutlu modellenmesi, maket yapımı 1/50 plan çizimi İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-çizgilerin keşfi ve çizilmesi (Ö:1/50) Birbirini üreten (genera) Üst üste bindirme Döndürme Kaydırma

18 Birbirine geçirme Katlama-açma 1/50 plan çizimi İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-yüzeylerin oluşumu ve çizilmesi (Ö:1/50) Birbirini üreten (genera) Üst üste bindirme Döndürme Kaydırma Birbirine geçirme Katlama-açma 1/50 ölçekli görünüş çizimleri İçinde durağan bedeni barındıran kartezyen bir sistem kurgulama-mekanın oluşumu ve çizilmesi (Ö:1/50) Kendi kendini üretme (genera) Üst üste bindirme Döndürme Kaydırma Birbirine geçirme 1/50 ölçekli görünüş çizimleri İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Noktaların keşfi Çok katmanlılık Üst üste bindirme Kendi kendini üretme (genera) Döndürme Alt-üst etme Kaydırma Birbirine dolanma Birbirine geçirme Katlama-açma 1/50 ölçekli kesit çizimi 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Çizgilerin keşfi Çok katmanlılık Üst üste bindirme Kendi kendini üretme (genera) Döndürme 9 Alt-üst etme Kaydırma Birbirine dolanma Birbirine geçirme Katlama-açma 1/50 ölçekli kesit çizimi İçinde bedenin hareket ettiği kartezyen olmayan bir sistem kurgulama- Yüzeylerin ve mekanın keşfi ve çizilmesi (Ö:1/50) Çok katmanlılık Üst üste bindirme 10 Kendi kendini üretme (genera) Döndürme Alt-üst etme Kaydırma Birbirine dolanma

19 Birbirine geçirme Katlama-açma İstanbul da bir kıyı şeridinde bir gezi yolunun tasarımı Tasarım parametrelerinin keşfi; hareket, olay, eylem, algı Parametrelere göre diyagramların çizimi İstanbul da bir kıyı şeridinde bir gezi yolunun tasarımı Tasarım parametrelerinin keşfi; hareket, olay, eylem, algı Parametrelere göre diyagramların çizimi Tasarımın çizimi, sketch up, Dmax, autocad, photoshop Vaziyet planı (1/200) Plan (1/50) Kesitler (1/50) Model yapımı (kısmi veya mimari yapının tümü) Portfolyo tasarımının izlenmesi Çift kaçışlı perspektif (sokak ve yapı) Tasarım Prensipleri Biçim İşlevi İzler, Ockham ın Usturası, 80/20 Kuralı, Esneklik-Kullanışlılık Dengesi, Sinyal-Parazit Oranı; Gelişim Döngüsü, Çöp İçeri Çöp Dışarı, Yineleme, Yaşam Döngüsü, Prototipleme; Estetik-Kullanışlılık Etkisi, Çekiciliğe Dair Önyargı, Bebek Yüzlülüğe Dair Önyargı, İmgenin Üstünlük Etkisi, Açık Alan Tercihi, Fibonacci Dizisi, Altın Oran; Şekil-Zemin İlişkisi, Yönelim Hassasiyeti, Üç-boyutlu Projeksiyon, Yukarıdan Aşağı Işıklandırma Önyargısı, Görünürlük, Yönbulma; Devamlılık, Kapanma, Değişmezlik, Pragnanz Yasası, Hizalama, Yakınlık, Benzerlik, Renk; Vurgulama, İkonik Görselleştirme, Yakınsama, Normal Dağılım, Üçte Bir Kuralı, Simetri; İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Von Restorff Etkisi, Çerçeveleme, Operant Şartlanma, Tehdit Algısı; Teşvik Faktörü, Beklenti Etkisi, Eşleştirme, Zihinsel Şema, Taklit; Performans Yükü, Performans vs. Tercih, Aşamalı İfşa, Okunabilirlik, Seri Pozisyon Etkisi; Yığma, Beş Raf Sistemi, Gutenberg Diyagramı, Hiyerarşi, Katmanlama, Okunaklılık; Teyit, Kısıt, Kontrol, Geribildirim Döngüsü, Fitts Yasası, Hick Yasası. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması. 1. Az Olan, Çoktur 1.1. Biçim İşlevi İzler Ockham ın Usturası /20 Kuralı. 1.. Esneklik-Kullanışlılık Dengesi Sinyal-Parazit Oranı. 2. Tasarım Süreci 2.1. Gelişim Döngüsü Çöp İçeri Çöp Dışarı. 2.. Yineleme. 2.. Yaşam Döngüsü Prototipleme.. Estetik Önyargı.1. Estetik-Kullanışlılık Etkisi.

20 .2. Çekiciliğe Dair Önyargı... Bebek Yüzlülüğe Dair Önyargı... İmgenin Üstünlük Etkisi..5. Açık Alan Tercihi Fibonacci Dizisi..7. Altın Oran.. Boyutsal Algı Öncelikleri.1. Şekil-Zemin İlişkisi..2. Yönelim Hassasiyeti. 6.. Üç-boyutlu Projeksiyon... Yukarıdan Aşağı Işıklandırma Önyargısı..5. Görünürlük..6. Yönbulma. 5. Estetik Araçlar Devamlılık Kapanma. 5.. Değişmezlik Pragnanz Yasası Hizalama Yakınlık Benzerlik Renk. 8 Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz) 6. Estetik Araçlar Vurgulama İkonik Görselleştirme Yakınsama. 6.. Normal Dağılım Üçte Bir Kuralı Simetri. 7. Psikoloji ve Estetik 7.1. İhtiyaçlar Hiyerarşisi Von Restorff Etkisi Çerçeveleme. 7.. Operant Şartlanma Tehdit Algısı. 8. İnsan Faktörü Teşvik Faktörü Beklenti Etkisi Eşleştirme. 8.. Zihinsel Şema Taklit. 9. İnsan Faktörü Performans Yükü Performans vs. Tercih Aşamalı İfşa. 9.. Okunabilirlik Seri Pozisyon Etkisi. 10. Bilgi Mimarisi Yığma Beş Raf Sistemi Gutenberg Diyagramı Hiyerarşi Katmanlama Okunaklılık.

Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS

Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin 4000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı,

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 6 2 1 1 02 Anlatım Türleri 6 1 03 Öğretici Metinler (Mektup) 3 1 1 04 Öğretici Metinler (Günlük) 2 1 1 05 Ses

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL 4 5 4 11.1. Kuvvet ve 11.1.1. Vektörler 11.1.1. Vektörler 11.1.2. Bağıl 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 11.1.1.2. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 2 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri PSIR Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Üniversite Seçmeli Ders Havuzu I.

Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Alan Seçmeli. Üniversite Seçmeli Ders Havuzu I. Akademik Birim Adı : Celal Bayar si Sağlık Yüksekokulu Bölüm / Program Adı : Bölümü Birinci Öğretim İkinci Öğretim 1.Sınıf 1. Yarıyıl (*) SHZ 1101 SHZ 1103 e Giriş İçin Felsefe 3 3 0 3 4 Z Tr 2 2 0 2 2

Detaylı