Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS"

Transkript

1 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması Beykent Üniversitesinin Tanıtımı 1.1. Beykent Üniversitesinin Tarihçesi Beykent Üniversitesinin Yönetim Şeması. 2. Üniversitenin Akademik Yapısı Üniversitenin Akademik Birimlerinin Tanıtılması Akademik Takvim.. İdari Birimlerin Tanıtımı- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Yapısı..2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri... Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetlerle İlgili Evraklar...1. Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Formu...2. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.... Öğrenci Belgesi Başvuru Formu.... Kimlik Kartı Başvuru Formu.. Beykent Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı.1. Beykent Üniversitesi Kütüphanesinin Tanıtılması..2. Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler... Kütüphane katalog tarama... Kütüphane Veritabanları...1. Abone Veritabanları...2. TÜBA Açık Ders Malzemesi.... ULAKBİM Veritabanları. 5. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 5.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlının Tanıtımı ve Görevleri Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüplerinin Tanıtımı Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetleri Öğrenci Kulüplerinin Üyelik Şartları Yükseköğretim Kanunu Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz) Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği. 9. Erasmus Ofisi Erasmus Ofisinin Tanıtımı ve Görevleri Beykent Üniversitesinin Anlaşmalı Olduğu Avrupa Üniversiteleri.

2 10. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtımı ve Görevleri Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Yürüttüğü Hizmetler Beykent Üniversitesi kültür, sanat ve bilim etkinlikleri Beykent Üniversitesi Tarafından Desteklenen Sosyal Yardım Projeleri Hakkında Bilgi Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği Tanıtımı. Görsel Algı Sanat ve tasarımda görsel algı, görsel düşünme ve dışavurum. lık 1 Görsel algıda dinamik ögeler. 2 İnsan gözü ve alıcı aygıt (kamera) algısı. Görsel düşünmeye giriş. Görsel denge ve espas ilişkileri. 5 Görsel denge ve boyutlu mekan ilişkileri. 6 Perspektif algı yanılmasının temel ögeleri. 7 Görsel anlatımda ifade. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 9 Şekil, biçim, düzlem ve derinlik. 10 Gestalt kuramı. 11 Gestalt kuramı ve sanat. 12 Renk algısı. 1 Sanat yapıtında dinamik ilişkiler. 1 Eser üzerine görsel algı çözümlemeleri. Matematik I Bu ders, Reel Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar, Diziler ve Limitler, Fonksiyonun Limit ve Sürekliliği, Türev ve Diferansiyel, Belirsiz ve Belirli integraller ve hesaplama teknikleri gibi konuları içermektedir. lık 1.Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar 1.1. Reel sayılar, Temel kavramlar, Reel sayıların sayı ekseninin noktaları olarak gösterilmesi Değişkenler ve sabitler. 1.. Fonksiyonun ifade edilmesi yolları. 1.. Elemanter fonksiyonlar. 2. Limit ve Fonksiyonun Sürekliliği 2.1. Değişkenin limiti. Sonsuz büyük değişkenler Fonksiyonların limiti. 2.. Belirsizlikler ve onların bazı özellikleri. 2.. Limitler hakkında temel teoremler Bazı ünlü limitler Fonksiyonların sürekliliği.

3 2.7. Sürekli fonksiyonların bazı özellikleri Belirsizliklerin çözümlenmesi.. Türev ve Diferansiyel.1. Hareket hızı..2. Türevin tanımı... Türevin geometrik anlamı... Fonksiyonun diferansiyeli ve geometrik anlamı..5. Elemanter fonksiyonların türevleri Sabitin, toplamın, çarpımın ve kesrin türevleri..7. Bileşke fonksiyonların türevleri Kapalı fonksiyonların diferansiyellemesi..9. Ters fonksiyonlar ve türevleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri Diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)..11. Taylor formülü ve Taylor serisi Türevin uygulamaları.. Belirsiz İntegraller Belirsiz integralin tanımı..2. Elemanter fonksiyonların integrallenmesi... Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integrallenmesi Trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi. 5. Belirli İntegraller Belirli integralin tanımı Belirli integralin özellikleri ve hesaplanması Özel İntegraller ve uygulamaları. 5.. Parametreye bağlı integraller. 6. Sonsuz seriler Temel kavramlar. D Alembert ve Cauchy testleri ve Leibniz teoremi. 6.2 Fonksiyonel ve kuvvet serileri. Yakınsaklık aralığı. Binom serisi. Grafik İletişim I Teknik çizimler ve maket için gerekli malzeme, araç-gereç ve tekniklerin tanıtılması, yazı teknikleri, T-cetveli, cetvel, gönye kullanımı, temel geometrik formların çizilmesi, kalem kalınlıkları, ölçek kavramı, üç boyutlu temel geometrik biçimlerin ve karma cisimlerin ortografik izdüşümleri: plan, kesit ve görünüşler, aksonometrik çizimler lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması 1 Temel mimari kavramları, çizim araç ve gereçlerini tanımlar 2 Temel sunum teknikleri kullanarak çizgi uygulamaları Temel sunum teknikleri kullanarak teknik yazı uygulaması Temel geometrik formların iki boyutlu çizimi 5 Temel geometrik formların üç boyutlu modellenmesi 6 Eğrisel ve açılı düzlemlerden oluşan formların iki boyutlu çizimi

4 7 Ölçek uygulamaları 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 9 Temel geometrik formların ölçekli kesitlerinin çizimi 10 Eğrisel yüzeyli formların ölçekli kesitlerinin çizimi 11 Aksonometrik perspektif uygulamaları 12 İzometrik perspektif uygulamaları 1 Epür düzlemde çizim ve perspektif uygulamalarının tekrarlanması 1 Portfolyo hazırlanması Mesleki Oryantasyon ve Mimarlığa Giriş Mekanın Temel Elemanları, Beden-Mekan-Kent kavramları, Evrensel ve Yerel Tasarım Stratejileri, Sistemler ve Parametreler, Estetik Temel Kavramları, Meslek Etiği, lık tanıtımı, ödevler ve değerlendirme sisteminin açıklanması; 1 Mimarlığın bilimsel ve sanatsal yönlerinin ve işbirliği yaptığı mesleklerin tanıtılması 1. Mekanın Temel Elemanları Yatay ve Düşey Düzlemlerin açıklanması Noktasal Düşey Elemanların ve Çerçeve Sistemlerin açıklanması. 1.. Domino Maketi Üzerinden Özgür Plan Kavramının Açıklanması 1.. Skin Kavramının Açıklanması ve Geleneksel Cephe Düşüncesi ile Karşılaştırılması Yığma, Ahşap ve Çelik Teknolojilerde Üst Örtü Elemanlarının Açıklanması ve Üst ve Alt Yapı Geçiş Elemanlarının Tanıtımı 2. Endüstri döneminde teknolojik gelişmelerin bina üretim sürecine etkileri 2.1. Endüstri Döneminde Mimarlık Mesleğinin Değişiminin Açıklanması Mimarlıkta Geleneksel Yapım Sistemleri ile Endüstriyel Yapım Sistemleri 5 Arasındaki Farkların Açıklanması 2.. Modüler Kavramının ve Modül Beden İlişkisinin Açıklanması 2.. Mimarlıkta Standardizasyon Kavramının Açıklanması Standart Ölçü Birimlerinin Beden, Mekan ve Eşya Ölçülerini Nasıl Belirlediğinin Açıklanması. Mimarlık, çevre, kent ilişkisinin temel ilkelerine giriş İklimin ve topoğrafyanın bina üzerindeki etkisinin açıklanması..2.bina, çevre, kent diyaloğunun ve kavramlarının açıklanması. 8 Ara Sınav.. Site, yer ve kamusal bellek kavramlarının açıklanması. 9.. Doğa ve bölgesel değerler üzerine geliştirilen mimarlık teorilerini sıralanması..5. Yeşil Bina kavramının açıklanması Batı ve Doğu mimarlığında estetik kriterlere giriş.1. Mimarlıkta kullanılan geometrik sistemlerin temel ilkelerinin belirlenmesi; Grid, fraktal geometrik sistemler ve topolojinin kullanımını örnekler ile açıklanması... Klaşik ve modern estetiğin geometrik ilkelerini belirlenmesi; Altın oran ve modern estetik arasındaki ilişkinin açıklanması... Endüstri malzemelerinin, özellikle camın estetik değerinin sıralanması ve geçirgenlik kavramının açıklanması.

5 Algı, eylem ve mekan ilişkisini estetik değer açısından açıklanması. 5. Mimarlık mesleğinin etik değerlerine giriş 5.1. Mimarlık parametrelerinin açıklanması Mimarlığın doğaya karşı sorumluluklarının açıklanması. 5.. Mimarlığın topluma karşı sorumluluklarının açıklanması. 5.. Enerji kaynaklarının tüketiminde mimarlığın rolünün farkındalığının oluşturulması Mesleki etik kavramının ilkelerinin sıralanması. Genel İletişim Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletisim lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması İletişimin önemi 1.1. İletişim kavramı İletişimin amaçları. 2. İletişim süreci 2.1. İletişimin öğeleri İletişimin ilkeleri. 2.. İletişimin bağlamı Sözel iletişim.1. Konuşmanın tanımı..2. Konuşmanın önemi... Konuşmamın doğuşu... Konuşma ve kültür ve de toplum arasındaki bağlantı.. Sözel iletişim.5. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler..6. Toplum önünde konuşma..7. Toplum önünde etkili konuşma.. Sözsüz iletişim.1. Sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri..2. Vücut dili ve duruşu... Jestler... Ses kodları. 5. Bireylerarası iletişim 5.1. Bireylerarası iletişimin tanımı Bireylerarası iletişimin unsurları. 5.. Bireylerarası iletişim modelleri. 5.. Bireylerarası iletişimde dinlemenin önemi Bireylerarası iletişimde çatışma. 6. Grup iletişimi 6.1. Grup kavramı Grup türleri. 6.. Grup iletişimi. 6.. Grup iletişimi modelleri.

6 8 Ara Sınav (Lütfen sınav tarihinizi kontrol ediniz.) 7. Örgüt içi iletişim Örgüt içi iletişim kavramı Örgüt içi iletişim biçimleri. 8. Kitle iletişimi 8.1. Kitle kavramı Kitle toplumu. 8.. Kitle iletişimi. 8. Kitle iletişimi 8.. Kitle iletişim araçları Kitle iletişim araçlarının özellikleri Kitle iletişim araçlarının işlevleri. 9. Çevrimiçi iletişim Çevrimiçi iletişimin tanımı Çevrimiçi iletişimin türleri. 9. Çevrimiçi iletişim 9.. Çevrimiçi iletişimin birey üzerine etkileri Çevrimiçi iletişimin toplum üzerine etkileri Kültürlerarası iletişim Kültürlerarası iletişimin tanımı Kültürlerarası iletişimin yararları. İngilizcede Eleştirel Okuma ve Yazma Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme. lık Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması. müfredat içindeki önemi ve öğrencilerin eğitim - öğretim hayatlarına yapacağı katkının vurgulanması. 1. Tanışma / Ülkeler ve Milliyetler 2. Soru Tipleri. Bir dil okuluna kayıt olabilme.1. Doğum tarihini söyleyebilme..2. Mail adresini söyleyebilme.. Başkaları hakkında sorular sorabilme 5. Meslekler 6. Geniş zaman (Present Simple Tense) 7. Sıklık zarfları 8. Randevu alabilme: tarihler ve saatler 8.1. Zaman edatları.

7 9. Eşdizimler İfadelerde vurgu. 10. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense): to be-was, were fiili kullanımı 11. Kısa hikaye yazabilme Çünkü ve O yüzden gibi bağlaçları kullanabilme. 12. Herhangi bir bilgiye karşılık verebilme 1. Yaşama dair önemli olaylar: büyümek, aşık olmak, evlenmek vb Yıllar Üniversiteye Gitmek. 1. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense); sorular ve kısa cevaplar 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 15. Oku ve Konuş: Biyografi Amaç bildiren mastar ekleri Herhangi bir habere karşılık verebilme Tonlama. 17. İstasyon da: Kelime vurgusu Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) ve Geniş Zaman (Present Simple Tense) Karşılaştırması 19. Taksi de Ulaşım levhaları : Hikaye: Kameralı Kadın (A woman with a camera) Yardım sunma ve yardım isteme. 21. Yönler ve Yerleşim birimleri Sürekli geçmiş zaman (Past Continuos Tense) 2. Oku ve yaz: Sıra dışı bir olay 2.1. Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuos Tense) ve Geçmiş Zaman (Past Simple 1 Tense) Karşılaştırması: when ve while kullanımı. 2. Yol tarifi 2.1. Hız limitleri. 25. Dünya; Asya, Atlantik, Everest dağı vb Coğrafik isimlerin önüne gelen belirteçler be going to gelecek zaman kullanımı: olumlu/olumsuz cümleler, soru cümleleri, kısa cevaplar 28. Şüpheleri ifade edebilme Matematik II Bu ders, çok değişkenli fonksiyonların temel kavramları ve grafikleri, kısmi türev ve diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumları, Taylor serisi, iki ve üç kat integraller, birinci ve ikinci tür eğrisel integraller, yüzeysel integraller ve vektör alan formülleri, Stokers ve Green formülleri gibi konuları içermektedir. lık 1. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türev ve Diferansiyel 1.1. Çok değişkenli Fonksiyonlar, Temel Kavramlar, İki Değişkenli Fonksiyonun Grafikleri. Seviye Eğrileri ve Seviye Yüzeyleri Limit ve Süreklilik. 1.. Kısmi Türevler. Birinci ve İkinci Basamaktan Kısmi Türevler. 1.. Çok değişkenli Fonksiyonların Diferansiyeli. Shwartz Teoremi Zincir Kuralı ve Tam Diferansiyeller. Kapalı Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeden Türevler. Herhangi Bir Yön Üzere Türevler. Gradiyant.

8 2. Çok değişkenli Fonksiyonların Ekstremumları 2.1. Çok değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimum Değerleri. Gerekli Koşul Lagrange Çarpını.. Taylor serisi ve çok değişkenli fonksiyonların değerlerinin hesaplanması 5.1. İki Değişkenli Fonksiyonlar İçin Taylor Serisi ve Uygulamaları.. İki Kat İntegrali ve uygulanması 6.1. İki Kat İntegralin Tanımı ve Özellikleri..2. Birinci ve İkinci, Fubini Teoremi... Alan, Momentler, Hacım ve Ağırlık Merkezlerinin Bulunması. 7.. İvme ve Statik Momentler. 8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz). 5. Üç Kat İntegral Tanımı ve Özellikleri 5.1. Üç kat İntegrallerin Hesaplama Teknikleri Üç kat İntegrallerde Sferik ve Silindirik Koordinat Sistemlerinin Uygulanması. 5.. Üç Boyutlu Uzayda Kitle, Momentler ve Hacimlerin Bulunması. 6. Vektörler Alanında İntegralleme İşlemleri Birinci ve İkinci Tür Eğrisel İntegraller Vektör Alanında İş, Akış ve Sirkülasyon. 7. İntegralin Yoldan Bağımsızlığı, Potansiyel Fonksiyonlar Konservatif Alanlar Düzlemde Green Formülü. 8. Yüzeysel İntegraller Yüzeyler ve Onların Alanlarının Bulunması Vektorel ve Tanjansiyel Alanlar. 8.. Stokers Teoremi ve Uygulanması Divergans Teoremi Birinci ve İkinci Green Formülleri Çözümlü Örnekler. Modern Dünyanın Oluşumu Bu derste; kültür, kimlik ve çevreyi temel alan tarihsel yaklaşımlara ilişkin aşağıdaki konular ele alınacaktır. Aydınlanma Dönemi, demokrasinin doğuşu, sanayileşme, emperyalizm ve siyasi ve kültürel alanındaki devrimler ise dersin ana odak noktalarını oluşturmaktadır. lık Tanıtımı Aydınlanma, Devrim ve Modernite 1.1. Aydınlanma Çağı Aydınlanma Çağının geride bıraktığı miras. 18. yüzyılda toplum ve önemli fikirler. İlk Bilgi Toplumları: Haberler ve Medya. 18. yüzyıldaki Akılcı (Rasyonalist) Devrimler Fransız Devrimi ve Atlantik Devrimleri Çağı Fransız Devrimi Süreci ve Terör. Erkeklerin ve Vatandaşların Haklarının İlanı. Kölelerin ve Kadınların Hakları. Fransız Devrimi ve Atlantik te Büyük Değişim ve Dönüşüm Dönemi.

9 2 5 Amerika Devriminin İdeolojik Nedenleri. 1.. Aydınlanma ve Modernite Çağı Fransız Devriminin Küresel Sonuçları: Siyasi, Kültürel ve Toplumsal Açıdan. 2. Ulusların Zenginlik ve Yoksulluk Düzeyleri 2.1. Sanayi Devriminin Nedenleri Küresel, Ekonomik ve Sosyal bir Perspektiften Sanayi Devriminin İncelenmesi. İmalatçıların Çağı. Endüstriyel Organizasyon ve Yapı. Tüketici Devrimi Sanayi Devriminin Sonuçları Sanayi Devrimi Sırasında ve Sonrasında Yaşam Standardı. Lüks ve Zevkler. 18. ve 19. yüzyıllar arasında Küresel Ticaret & İmparatorluk ve Ekonomik Kalkınma. Modern Dünya Ekonomisi Oluşturulması. 2.. Endüstrisi Gelişmemiş Ülkelerde Kıtlık ve Yoksulluk Kıtlık ve Üçüncü Dünya Ülkesi kavramının ortaya çıkışı. Kıtlık, Hastalıklar, Toplum ve Hükümet Politikaları. Tarımla Geçinen Toplumlarda Kıtlık, Bilinç Düzeyi ve Eyleme Geçme. 2.. Az Gelişmiş Ülkelerde Yoksulluk Az Gelişmiş Ülkelerin Kalkınması. Kalkınma Teorileri: Kapitalizm, Sömürgecilik ve Bağımlılık. Az Gelişmişlik Teorileri. Zengin ya da Yoksul Ülkelerin Kuruluşu ve Yıkılışı. Kültür ve Dünyanın Kalkınması. Küresel Kapitalist Ekonominin Yayılması ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin Yoksullaşması. Sömürgeci Dünya Modeli. Dünyadaki Açlık Probleminin Esas Sebepleri. Kuraklık ve En Yoksul Bölgeler Endüstri Çağında Doğanın Romansı Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevreci Gelenek. Romantizm. Doğa ve Doğal Sebepler. Doğanın Sorunları: Çevre, Kültür ve Avrupa nın Gelişmesi. Doğa Ekonomisi. Erkek ve Doğal Dünya. Felsefi Doğacılar. Ekolojik Düşüncenin Doğuşu. Siyasi Durum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek. Taşra ve Şehir. Sözde (Pseudo) Din Olarak Ekoloji. Ekofeminizm: Kadın, Ekoloji ve Bilimsel Devrim. Modern Dünyada Evrimsel Biyoloji Modern Çevreci Hareketler Çevreciliğin Kökenleri ve Kapitalizmi Doğa ve Sosyalizme İlişkin Siyasi Teoriler. Çevresel Tarihte Karşılaşılan Önemli Problemler. Dünyanın Yeşil Tarihi.. İdeolojiler ve Devletler.1. Modern Dünyada Milliyetçilik ve Liberalizmin Evrimi Milletler ve Milliyetçilik. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. Milliyetçi Düşünce ve Sömürgeci Dünya. Siyasi Fikirler Tarihinde Bir Problem Olarak Milliyetçilik. Milliyetçilik Çağına Geçiş. Milli Bilincin Kökenleri. 19. yüzyılda Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet. Liberalizm.

10 6 Liberalizm ve İmparatorluk. Batı Liberalizmi ve Şehir. Liberalizm ve Hoşnutsuzlukları. Modern Liberalizmin Doğuşu. Sosyal Sorumluluk ve Liberal Devlet. Toplum, Liberalizm, Milliyetçilik ve Devlet. Totaliter Demokrasinin Kökenleri. Rousseau ve Totalitarizm..2. Marx tan başlayarak Lenin ve Stalin e kadar sosyalist düşüncenin karşılaştığı zorlukları ve Avrupa Dışı Dünya görüşü Sovyet Sistemi: Leninizm ve Stalinizm. Troçkizm. Komünizmin Tarihi: Leninizm ya da Marksizm. Karl Marx ve Dünya Literatürü: Komünist Manifesto. Marksizm ve Emperyalizm. Rus İşçi, Köylü ve Asker Konseyleri. Solun Tarihi: Burjuvalar ve Proleterler. Sömürgecilik, Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül. Üçüncü Dünya Ülkeleri nde Devrim. Çin Devrimi. Demokrasi ve Devrim: Latin Amerika ve Sosyalizm. Küba. Meksika da Yeniden Şekillenen Devrim. Sosyal Demokrasi. Evrimsel Sosyalizm. Kadın ve Sosyalizm. Ford ve Hitler Döneminde Fransız İşçi Hareketi. İşçi Sınıfı ve İtalyan Komünist Partisi. Mavi Yakalı İşçi Sınıfında Rahipler. Detroit de Şehircilik Devrimi. İtalya da Ayaklanma Kültürü. Parlamenter Sosyalizmin Çöküşü... Milliyetçilik & Topyekün Savaş ve Modern Propaganda Arasında Kalmış Faşizm Faşizm: Doktrin ve Kurumlar. Stalinizm ve Nazizim. Nazizm ve Sosyal Devrim. Sosyalizm ve Modernleşme. Fransız Faşizmi ve Modernleşme. İtalya ve Modernleşme. Film ve Sosyalizm. Film Propagandası: Sovyet Rusyası ve Nazi Almanyası. Nazi Almanyası Sineması ve Hollywood Sineması Etkisi Altındaki Alman Sineması. Faşist İtalya da Popüler Film Kültürü... Daha Geniş Bir Dünyada Emperyalizm ve Küreselleşme Marksist Emperyalizm Teorileri. Teknoloji ve Avrupa Emperyalizmi. Kültürel Emperyalizm ve Protestan Misyonerlik Hareketi. Sömürgecilik ve İnsan Hakları. Dekolonizasyon (sömürgeciliğe son verilmesi) ve Toplum. Oryantalizm. Modern Dünyada Metalaştırma, Tüketim ve Arınma. İmparatorluk.. Savaş, Şiddet & Modernite.1. Modernleşme Savaşı Aydınlanmadan Soğuk Savaş Dönemine Kadar Askeri Düşünce Tarihi. Modern Dünyada Savaş..2. Modern Savaşın Topluma Maliyeti ve Toplumda Açtığı Yaralar

11 7 8 Savaş Ekonomileri ve Toplum. Bir Savaş Tarihçesi. Savaşın Yaraları: Savaşta Sivil Halk. Savaş, Barış ve Toplumsal Değişimler. Savaş Zamanı Emperyalizm Kültürü. Topyekün Savaş ve Sosyal Değişim. I. Dünya Savaşı nda Muharebe ve Kimlik. Ateş Altında Yapılan Seçimler: II. Dünya Savaşı nın Ahlaki Boyutu. Haklı ve Haksız Savaşlar. Savaş Kanunları. Toplumsal Cinsiyet ve Savaş. İkinci Dünya Savaşı nın Çocuk Tanıkları. Machiavelli den Nükleer Çağa Kadar Olan Dönemde Modern Strateji Belirleyicileri. Modern Çağda Katliamların Rasyonelleştirilmesi. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Siyasi Hafıza... Terörizm ve Devrimci & Sivil Şiddet Devrimler Sırasında Şiddet ve Terör. Şiddet, Özgürlüğüne Kavuşma ve Demokrasi. Avrupa Perspektifinden Kolektif Şiddet. Ceza Ritüelleri: İdam Cezası. Darağacı: İdam ve İngiliz Halkı. Yahudi Halkının Katledilmesi. Sovyet Toplama Kamplarının Tarihçesi. Kapitalist Devletlerin İşlediği Suçlar yüzyılda Terör, Soykırım ve Toplu Katliamlar Tarihteki Toplu Katliamlar. Tarihte Yahudi Soykırımı. Avrupa daki Irkçılığın Tarihçesi. Nazi Geçmişiyle Yüzleşme ve Modern Almanya Tarihine İlişkin Tartışmalar. Kızılderili Soykırımı, Tarihsel Bağlamı ve İzleri. Yahudi Komplosu Efsanesi. Nazi Terörü: Gestapo, Yahudiler ve Sıradan Almanlar. Amerika ve Soykırım Çağı. Demokrasinin Karanlık Yüzü: Etnik Temizliği Açıklamak. Terörizm Çağı. Terörizm Kültürü. Halkçı ve Sosyalist Hareketlerin Tarihçesi. Terörizm siyaseti: Bir Devlet ve Devrim Stratejisi Olarak Terör. Rusya da Devrimci Terörizm. Terörizm ve Liberal Devlet. Güç ve Terör. Büyük Terör Savaşı. Terör ve Küresel Düzenin Geleceği. 5. İnanç ve Modernite 5.1. Freud, Nietzsche & Pozitivizm Faşizm, Psikanaliz ve Köktenciliğin Yükselişi. Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları. Sanat ve Edebiyat: Jensen in Gradiva adlı romanı, Leonardo da Vinci nin eserleri ve diğer eserler. Histeri üzerine çalışmalar. Ahlaki Değerlerin Soyağacı. Dönüştürülmüş Sanatlar. Aşırılıklar Çağı. Batı Avrupa Kültürü. Kültürel Yeis Siyaseti. Avrupa da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi. Politik Bir Düşünür Olarak Nietzsche ye Giriş.

12 9 Almanya da Nietzsche Mirası. Heidegger ve Nazizm. Batının Çöküşü. Freud: Kişiliği, Dünyası, Etkisi. Otoriter Kişilik. Peri Masallarının Anlamı ve Önemi. Genç Adam Luther. Şikayet Kültürü. Nazi Doktorları: Tıbbi Cinayet ve Soykırım Psikolojisi. Faşizmin Kitle Psikolojisi. Freud ve Psikotarihin Başarısızlığı Üzerine. Dora Vakası: Freud, Histeri, Feminizm Modernizm Modernizmin Adı ve Doğası. Modernizm: Kaynak ve Belge Antolojisi. Modernliğin Beş Yüzü: Modernizm, Avangart, Çöküşü, Kitsch, Postmodernizm. Entelektüeller ve Kitleler. Modernliğin Cinsiyeti. Masum Bakış: Modern Edebiyat ve Sanat Üzerine. Şehir ve Modernist Deneyim. Modernite Deneyimi: Modernizmden Postmodernizme. Modernizm Coğrafyaları. Politika ve Kültür. Modern Zaman, Modern Uzam, Modern Sanat. Zaman ve Uzam Kültürü. I. Dünya Savaşı ve Modernizm. Avangart Sanat ve I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı ve Modern Çağın Doğuşu. Paris Avangart Sanatı ve I. Dünya Savaşı. Makine Çağı ve Modernist Kültür. Trenler, Otomobiller ve Uçaklar Tepkisel Modernizm: Üçüncü Reich ve Weimar da Teknoloji, Kültür ve Siyaset Sanat ve Mimarlık. Ortak Kültürde Modern Sanat. Görsel Sanatlarda Modernizm ve Kitle Kültürü. Modern Sanat ve Modernizm: Eleştirel Antoloji. Sanat ve Değişim Yüzyılı. Modern Devinim Tarihi: Sanat, Mimarlık ve Tasarım. Siyaset, Psikoloji ve Stil. Modern Sanatta Popüler Kültür: Picasso, Duchamp ve Avangardizm. Kadın Olarak Kitle Kültürü: Modernizmin Ötekisi. En Uzun Devrim: Feminizm Yazıları, Edebiyat ve Psikanaliz. Kadınsılık, Anlatı ve Psikanaliz. Roman: Kadınlar ve Çocuklar. Tarihin Görgü Tanıkları: Görsel Materyallerin Tarihi Kanıt Olarak Kullanılması. Görsel Kültüre Giriş. 5.. Modern Dünyanın Sekülerleşmesi Din ve Modernleşme: Sosyolog ve Tarihçilerin Sekülerleşme Tezi Üzerine Tartışmaları. 19. Yüzyılda Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi. Din, Ayaklanma ve Sekülerleşme. Bilim ve Din Uzlaşısı. Genel Sekülerleşme Teorisi. Özgür Düşünce, Sekülerizm ve Agnostisizm. Yeni Bir Hayat: Sosyalizmin Dini. Hristiyan Britanya nın Yok Oluşu: Laikleşmeyi anlamak. Din, İlahiyat ve Beşeri Bilimler. Darwin in Katedrali: Evrim, Din ve Toplumun Doğası.

13 10 Batı Avrupa nın Sekülerleşmesi, Dini ve Halkı. 5.. Moderniteye Dini Tepkiler Popüler Din. Kültür Savaşları: 19. Yüzyıl Avrupa sında Laik-Katolik Çatışmaları. Avrupa Toplumunda Tutucu Ortodokslar ve Popüler İnanç. Seküler Çağda Beden ve Ruh. İnanç İlkeleri. Fransız Katolikliğinin Sosyal Tarihçesi. 19. yüzyılda İrlanda da Din ve Toplum. Umut vizyonu: Latin Amerika daki kiliseler ve yaşanan değişimler. Solcu Katoliklik. Batı Avrupa Özgürlük Teolojisi. Solculuk Nedir: Liberal Amerikan Katolikleri Vatikan Kurulu. Vatikan Konseyi II: Konsey ile ve sonrasıyla ilgili dokümanlar. Vatikan II: Değerlendirme ve Perspektif: 25 yıl sonra. Kırılan İnanç: Papa, İnsanlar ve Katolikliğin Geleceği. İnanç Denizinde Yüzmek: Amerikan Halkının Hıristiyanlaştırılması. Amerikalı Hıristiyanların Demokratikleştirilmesi. Amerika nın Tanrıları: Jonathan Edwards tan Abraham Lincoln a Kadar. Kurtuluş Teolojisi: Latin Amerika ve Ötesindeki Devrimci Harekete İlişkin Önemli Gerçekler. Peygamberler ve Halkçılar: Kurtuluş Teolojisi. Latin Amerika da Marksizm ve Hristiyanlık. Katolik Devrimi. Postmodernizm, İslam ve Us. Köktencilik. Köktencilik: Anlam Arayışı. İslam. İslamiyet ve Sekülerizm. İslami Köktencilik ve Modernite. Orta Doğu da İslamiyet ve Modernite Arasındaki Çatışma. İslamcılığın Yükselişi ve Gerilemesi. Kutsal Olmayan Savaş: İslamcı Terör. İslam ın Krizi: Kutsal Savaş ve Kutsal Olmayan Terör. Protestanlık. Din, Modernleşme ve Ayaklanma. Yahudi Köktenciliği. Orta Doğu da Dini Radikalizm ve Siyaset. Din ve Mimari. Coventry Katedrali: Savaş Sonrası Dönemde Sanat ve Mimari. Bir Katedral İnşası: Coventry Katedrali. 20. yüzyıl Mimarisi ve Tarihçesi. Kilise ve Sanat. Modern Kilise Mimarisi. 6. Kimlikler 6.1. Sınıflar Britanya daki Sınıflar. İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. Kadın, Irk ve Sınıf. Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere deki İrlandalı Katolikler. Beyaz, Erkek ve Orta Sınıf. Siyahi Kadınlar ve Feminizm. İşçi Sınıfının Şeytanlaşması. Radikal Askerin Masalı. Sınıf Deneyimi: Avrupalı İşçi Sınıfının Oluşumu. Tartışmaya Neden Olacak Sözcükler:19. yüzyılın başlarında İşçi Sınıfının Oluşumu, Kolektif Eylem ve Söylem.

14 Demokratik. Pratikte: Popüler Siyasette Dil ve Kültür Çalışmaları. Öznellikler: Öz-temsil Tarihi. Proleterlerin Gecesi: İşçi Rüyası Arşivleri. Avrupa da İşçi Sınıfı Kimliği. İşçi Tarihi ve Sosyal Tarih: Deneyim, Kültür ve Gündelik Yaşam Siyaseti. İşçi Sınıfı Oluşumu: Batı Avrupa ve Amerika da 19. Yüzyıl Örüntüleri. İngiliz İşçi Sınıfının Yeniden Oluşumu. İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi: Sınıf Analizleri Üzerine Yazılar ve Söylemler. Beyazların Aldığı Ücretler: Irkçılık ve Amerika da İşçi Sınıfının Oluşması Toplumsal Cinsiyet Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihinin Yeniden Yapılandırılması. Toplumsal Cinsiyet ve İşçi Sınıfı Tarihi: 19. Yüzyıl Mirası. Cinsiyet Karşıtlığı ve Sınıf Çatışması. Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet. Cinsiyet ve Siyaset Tarihi. Cinsiyet ve İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. Kadın, Sınıf ve Cinsel Farklılıklar. Sınırlı Geçim Kaynakları: 19. yüzyılda Britanya da Cinsiyet ve Sınıf. Modern İngiliz İşçi Tarihinde Sınıf ve Cinsiyet. Cinsiyet ve Sınıf Oluşturma Siyaseti: Alman İşçi Tarihinin Yeniden Gözden Geçirilmesi. İşte Cinsiyet ve Kültür. Fransa da Kadın ve İşçi Hareketi. Toplumsal Cinsiyet ve Tarihçesi: Cinsiyetçi İş Bölümü: Marksizm Üzerine İdeolojik Söylemler. Beyaz ve Erkek İşçiler Olmasaydı Ne Olurdu? İşçi Sınıfı Tarihinin Merkezini Yeniden Belirlemek. Uluslararası İşçi ve İşçi Sınıfı Tarihi. 6.. Irk Bilimde Irkçı Düşünce. 18. Yüzyılın Düşünce Sisteminde Irksal Sınıflandırmaların Kökeni. Irkın Anlamı: Batı Toplumunda Irk, Tarih ve Kültür. Son Çözüme Doğru: Avrupa Irkçılık Tarihi. Karışık Kategoriler: Cinsiyet, Sınıf, Irk ve Etnik Köken. Sınıf ve Etnik Köken: İngiltere de İrlandalı Katolikler. Milliyetçilik, İşçi ve Etnik Köken. Siyahi Yerine Beyaz. Irk Tekebbürü. Siyah Atlantik: Modernite ve Çifte Bilinç. Irkların ve Ulusların Kültür Siyaseti. Özgürlük Sorunu: Jamaika ve Britanya da Irk, İşçi ve Siyaset. İngiliz Milliyetçiliğinin Yükselişi. Vatanseverlik: İngiliz Kimlik Oluşturulması ve Bozulması. Vatanseverler: Britanya da Kimlik. 18. yüzyılda Irk Fikri ve Estetik. Modern Güney Afrika da Bilimsel Irkçılık. Irk, Bilim ve Tıp, Irk, Yazı ve Farklılıklar. İnsan Çeşitliliği: Fransız Düşünce Sisteminde Milliyetçilik, Irkçılık ve Yabancılık. Muhafazakarlar ve Irk. 6.. Modern Vatandaş Üretimi: Milliyetçilik ve Çin de Kimlik Çin de Ortaya Çıkışı: Kadın, Kültür ve Devlet. Çin Aydınlanmasında Kadınlar, Modern Çin de Irk Söylemi. Çin de Cinsiyet, Kültür ve Modernite: Cumhuriyet Döneminde Tıp Bilimi ve Cinsel Kimliklerin Oluşması. Çin in Yeni Kültür Hareketinde Milliyetçilik, Aile Reformu ve Erkek Kimliği. Çin de Kadınlık ve Erkeklik.

15 11 12 Çin de Kent ve Kasaba: Kimlik ve Algı. Çin Aydınlanması: Entellektüeller ve 1919 daki Mayıs Hareketinin Bıraktığı Miras. 7. Soğuk Savaş ve Küreselleşme & ABD Hegemonyasının Yükselişi Amerika Birleşik Devletleri & Sovyet Rusya nın Dış Politikaları ve Soğuk Savaş ı İnşa Eden Nedenler. Artık Biliyoruz: Soğuk Savaş Tarihinin Tekrar Gözden Geçirilmesi. Soğuk Savaş. İmparatorluğun Kederi: Militarizm, Gizlilik ve Cumhuriyetin Sonu. Retorik Olarak Soğuk Savaş: Başlangıç Yılları Bilim, Siyaset ve Soğuk Savaş. Baskı Dinamikleri: Amerikan Dış Politikası ve Askeri Gücün Sınırları. Dünyada Amerika nın Yeri: 191 den bu yana Amerikan Dış İlişkileri Tarihinin Yazımı. Tekrar Gözden Geçirilen Amerikan Dış İlişkileri. Poliarşinin Teşvik Edilmesi: Küreselleşme, ABD Müdahaleciliği ve Hegemonyası. Soğuk Savaşı İnşa Eden Nedenler: ABD Emperyalizminin Siyasi Kültürü. İdeoloji ve ABD Dış Politikası. Atom Bombasının İlk Işıklarına Kadar: Atom Çağının Şafağında Amerikan Düşüncesi ve Kültürü. Gizli Devlet: İngiliz Hükümeti ve Soğuk Savaş. Sovyet Rusya nın Dış Politikası: Rusya ve Dünya. Rusya ve Sovyet Birliği nde Bilim: Kısa Tarihçesi. Soğuk Savaş ve Sovyet Güvensizliği: Stalin Yılları. Uluslararası Siyasetin Sosyal Yapısı: Kimlikler ve Dış Politikalar, Moskova. Atom Bombası. Hiroşima. Stalin ve Atom Bombası: Sovyet Birliği ve Nükleer Enerji. Sivil Savunma Evde Başlar: Militarizasyon 50 lerde Günlük Hayatla Buluşuyor. Bulutların Altında Yaşam: Amerika nın Atom Bombası Gerginliği Amerika nın Birleşmesi Sorumluluğu Olmayan Güç: Britanya da Basın ve Yayın. Britanya da Medya: Güncel Tartışmalar ve Gelişmeler. ABD Film Endüstrisi. Soğuk Savaş Fantezileri: Film, Kurgu ve Dış Politika. Filmlerle Yaratılan Amerika: Amerikan Kültürü ve Toplumu. Kitle Kültürü ve Egemenlik: Amerikan Sinemasının Avrupa Sinemasına Meydan Okuması Hollywood. Ünlü Siyaseti. Amerika da Reklamcılığın Kültürel Tarihi. Emperyalizm ve Gelişen Dünya. Emperyalizm ve Popüler Kültür. Hindistan Film Endüstrisi: Güney Hindistan da Sinema ve Kentsel Yoksulluk. Sinema ve Devlet: Film Endüstrisi ve Hükümet. Tarih ve Film. Televizyon. Televizyon, Uluslararası Tarihçesi: Geçmişi Filtrelemek. Avrupa daki Amerika Fotoğrafları. 7.. Küreselleşmenin Resmi & Resmi Olmayan Tarihçesi Küreselleşmenin Yükselişi: 198 den bu yana Amerikan ın Uyguladığı Dış Politika. Tanrı, Ülkem ve Coca-Cola İçin: Dünyanın En Popüler Alkolsüz İçeceği ve Onu Üreten Şirketin Resmi Olmayan Tarihi. Kültürel Soğuk Savaş. Soğuk Savaş Kültürü. Ruslar Geliyor! Ruslar Geliyor! Soğuk Savaş Amerikası nda Tören ve Vatanseverlik. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Kültürel Soğuk Savaş. Görmek İnanmaktır: Hollywood Endişe Etmeyi Bırakmayı ve 50 leri Sevmeyi Bize Nasıl Öğretti?

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nin yeni birimlerinden biri olarak 1993 yılında kurulmuştur. Öğretim programları, 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı