01/01/ /12/2013 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN. BNP PARĠBAS CARDĠF EMEKLĠLĠK A.ġ BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN. BNP PARĠBAS CARDĠF EMEKLĠLĠK A.ġ BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR"

Transkript

1 01/01/ /12/2013 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARĠBAS CARDĠF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN MERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ VE İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. RAPORUN HAZIRLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Bu raporda belirtilmesi öngörülen hususlar, fon ile katılımcılar arasında etkili bir iletişim sağlanması amacını taşımakta olup, yıllık rapor dönem içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını, ödünç menkul kıymet işleri ve türev araç işlemlerine ilişkin bilgileri içerecek şekilde açık, basit ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır. Bu amaca yönelik olmak koşuluyla raporun hazırlanmasında bu standartta belirtilmemekle birlikte görsel tekniklerin, grafiklerin, tabloların kullanılması mümkündür. Rapordaki bilgiler, katılımcıların mevzuat ya da finans konularında uzmanlaşmamış olabilecekleri dikkate alınarak anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir şekilde düzenlenmelidir. Raporda, mavi ve italik olarak ve daha küçük bir yazı karakteri ile belirtilenler dışındaki hususlar, aynen yazılacaktır. Bu sayfanın katılımcılara sunulacak raporda yer almasına gerek bulunmamaktadır. BNP PARĠBAS CARDĠF EMEKLĠLĠK A.ġ BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU 1

2 YILLIK RAPOR Bu rapor BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun, fonun bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim raporunun, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarının ve fonun dönemine ait performansının katılımcılara sunulması amacıyla düzenlenmiştir. BÖLÜM A: DÖNEMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2013 yılının ilk çeyreğinde ABD borsaları çözüme ulaşan Mali Uçurum riski ve Mayıs ayına ertelen borç tavanı görüşmeleri neticesinde olumlu performans gösterirken, Euro bölgesi piyasalarında ise ülke liderlerinin mali tarafta daha etkili adımlar atmaya karar vermeleriyle en kötünün geride kaldığına dair beklentiler artarken piyasalar pozitif bir görünüm sergiledi. Ocak ayında MSCI Gelişmiş Piyasalar Endeksi %5 lik bir getiri sağlarken S&P Endeksi %6,2, MSCI Avrupa Endeksi ise yatırımcısına %2,7 lik bir getiri sağladı. Şubat ayına gelindiğinde Amerika tarafından gelen olumlu veriler neticesinde ekonomik toparlanmanın başladığı ve FED in varlık geri alım programını bitireceği veya miktarını azaltabileceği beklentileri, Avrupa tarafında ise yaklaşmakta olan İtalya seçimlerinin yarattığı belirsizlikler sebebi ile küresel hisse senedi piyasaları ayı yatay geçirdi. Amerika tarafında yükselen faizler gelişmekte olan ülke piyasalarına olumsuz yansırken MSCI Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi Şubat ayında %1,7 lik düşüş gösterdi. Aynı dönemde S&P Endeksi %0,2, MSCI Avrupa Endeksi %0,8 artış gösterdi. İlk çeyreğin son ayında Amerika tarafında FED in varlık geri alım programına aynı şekilde devam edeceğini açıklaması ile Amerikan piyasaları olumlu bir seyir gösterdi. Fakat yükselmeye devam eden Amerikan tahvili faizleri gelişmekte olan piyasaların endekslerini olumsuz etkiledi. Bu dönemde S&P Endeksi %2,9 lik bir yükseliş gösterirken MSCI Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi %2,1 lik bir düşüş sergiledi. Avrupa ise tam da en kötüsü geride kaldı derken bir taraftan İtalya daki seçimler sonucunda net bir kazananın olmaması ve koalisyon kurma çalışmalarında başarıya ulaşamaması sonucu süren politik belirsizlik, diğer taraftan ise iflasın eşiğine gelen Kıbrıs bankacılık sisteminin mevduat sahiplerinin mevduatlarından kesinti yapılarak kurtarılmaya çalışılması sonucu olumsuz seyrine geri döndü. Nisan ayına gelindiğinde Kuzey Kore, Kıbrıs, İtalya ve Portekiz tarafında artan politik tansiyon, zayıflaması beklenen Çin büyümesi sonucu düşen emtia fiyatları ve karışık gelen makroekonomik veriler neticesinde olumsuz bir görünüm kazanırken yine aynı sebeplerden dolayı devam eden merkez bankalarının genişlemeci politikaları sonucu karışık bir görünüm sergiledi. Nisan ayında MSCI 2

3 Gelişmiş Piyasalar endeksi %2,9 luk bir getiri sağlarken S&P 500 endeksi %1,8 getiri sağladı. Aynı dönemde MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksi ve MSCI Avrupa endeklerinin getirileri sırasıyla %0,4 ve %0,9 ile sınırlı kaldı. Mayıs ayına girildiğinde Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz indirimi beklentisi, FED tarafından da tahvil-bono alımlarına aynı şekilde devam edeceği beklentisi vardı. Nitekim Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan indirdi ve devamı için kapıyı açık biraktı. FED de yaptığı alımların miktarını değiştirmeyerek beklentileri yerine getirmiş oldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde merkez bankaları faiz indirimlerine devam etti. Bu konjektürde riskli varlıklara talep artarak devam etti. S&P 500 endeksi 21 Mayıs ta puan ile tarihi zirvesini gördü. Ayın sonlarına doğru iyileşen Amerikan makrıekonomik verileri sonucu FED in varlık alımlarını azaltabileceği hatta bitirebileceği beklentisi ile global piyasalarda satış dalgası yaşanmaya başladı. Mayıs ayında S&P 500 endeksi %2,1, MSCI Avrupa endeksi %1,3 yükseldi. Aynı dönemde MSCI Gelişmiş Piyasalar endeksi %0,3, MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksi ise %2,9 düşüş kaydetti yılının ilk yarısının son ayına gelindiğinde global piyasalardaki FED in varlık alımlarını azaltabileceği ihtimali, Euro bölgesinden gelen zayıf makroekonomik veriler, kötüleşen Çin verileri sonucu riskten kaçış devam etti. Haziran ayı içerisinde FED başkanı Ben Bernanke nin piyasaları yatıştıracak açıklamalar yapması beklenirken tam tersine varlık alımlarını önce azaltıp 2014 yılının ikinci yarısından itibaren bitirebileceklerini açıkladı. Parasal genişlemenin yavaşlaması ve kötü gelen Çin makroekonomik verileri sonuçu emtia piyasalarında aşağı yönlü çok sert hareketler yaşandı. Aynı dönemde Amerikan Doları, Gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı. Mayıs ayında S&P 500 endeksi %1,5, MSCI Avrupa endeksi %5,3, MSCI Gelişmiş Piyasalar endeksi %2,6 ve MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksi %6,8 değer kaybetti. Temmuz ayına gelindiğinde piyasalar üzerindeki baskı devam etmekteydi. Ayın ortasından sonra FED ve ECB tarafından gelen genişlemeci açıklamalar ve FED başkanlığı için Janet Yellen ın adaylığının kuvvetlenmesi ile piyasalar geçici bir nefes aldı. Aynı dönemde gelen karışık veriler ise piyasalarda genel olarak volatiliteye sebep oldu. Temmuz ayında MSCI Gelişmiş Piyasalar endeksi %5,2, MSCI Avrupa endeksi %5,0 ve S&P 500 endeksi %4,9 getiri sağladı. Aynı dönemde MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksinin getirisi %0,8 ile sınırlı kaldı. Ağustos ayına gelindiğinde Amerika tarafından gelen iyi veriler sonrasında piyasalarda artmaya başlayan Eylül Kesintisi beklentisi ile piyasalarda genel olarak aşağı yönlü bir trend oluştu. Ayrıca Suriye de artan gerilim sonucu bir koalisyon kuvvetinin ülkeye müdahale yapması ihtimali doğdu. Avrupa tarafında ise kuvvetlenmeye başlayan verilere ragmen Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi genişlemci para politikasını destekleyici açıklamalarda bulundu. Bunların neticesinde Ağustos ayında S&P 500 endeksi %3,1, MSCI Gelişmiş Piyasalar endeksi %2,3 ve MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksi %1,9 düşüş gösterdi. Aynı dönemde MSCI Avrupa endeksindeki değer kaybı %0,8 ile sınırlı kaldı. 3

4 3. çeyreğin son ayına gelindiğinde piyasalardaki olumsuz hava ilk olarak Suriye den gelen anlaşma haberleri ile yumuşadı. Ayın başlarında piyasalarda oluşmaya başlayan 5-10 milyar amerikan doları seviyesindeki aylık azaltım fiyatlanmaya başladı. Fakat Amerikan Merkez Bankası aylık para politikası kurulu toplantısında azaltım kararının çıkmaması ile piyasalarda bir bayram havası yaşanmaya başladı. Eylül ayında MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksi %6,2, MSCI Gelişmiş Piyasalar endeksi %4,8, MSCI Avrupa endeksi %4,3 ve S&P 500 endeksi %3,0 değer kazandı. Yılın son çeyreğinin ilk ayına gelindiğinde Amerikan Kongresi nin bütçe planları üzerinde anlaşmaya varamaması sonucu federal hükümet rutin operasyonlarını durdurdu Ekim arası hükümet kapalı kaldı. Cumhuriyetçiler ve Demokratların geçici bir çözüm üzerinde anlaşması sonucu Amerikan hükümeti tekrardan operasyonel hale geldi ve bu durum piyasaları rahatlattı. Bütçe anlaşmasına varılamaması sebebi ile FED ve ECB tarafından genişlemeci politikaya devam edileceği beklentileri arttı. Ekim ayında MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksi %4,8, S&P 500 endeksi %4,5, MSCI Gelişmiş piyasalar endeksi %3,8 ve MSCI Avrupa endeksi %3,7 değer kazandı. Kasım ayına gelindiğinde ECB tarafından gelen beklentilere paralel gelen faiz indirimi ve ileride tekrar faiz indirimine gidebileceği beklentileri ile piyasalar rahatladı. Ancak Amerika tarafından gelen kuvvetli veriler ile FED in parasal genişleme miktarını azaltacağına dair Aralık ayında azaltacağına dair beklentiler arttı. İyi gelen veriler gelişmiş piyasalarda olumlu algılanırken gelişmekte olan piyasalarda düşüşe sebep oldu. Kasım ayında MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksi %1,5 değer kaybederken, S&P 500 endeksi %2,8, MSCI Gelişmiş piyasalar endeksi %1,6 ve MSCI Avrupa endeksi %0,8 değer kazandı yılının son ayına gelindiğinde ise ayın başlarında iyi gelmeye devam eden Amerikan verileri ile parasal genişlemenin azaltılacağına dair konsensus oluşurken Amerikan kongresinin 2 yıllık bütçe üzerinde anlaşmaya varması piyasalarda olumlu karşılandı. ECB tarafında yeni bir faiz indirimi gelmedi. 18 Aralık da FED uzun zamandır beklenen parasal genişleme miktarındaki azalmayı açıkladı. Aralık ayında MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksi %1,5 değer kaybederken S&P 500 endeksi %2,4, MSCI Gelişmiş piyasalar endeksi %2 ve MSCI Avrupa endeksi %0,9 değer kazandı yılının tümüne bakıldığında gelişmiş piyasalar gelişmekte olan piyasaların üzerinde performans gösterdi. S&P 500 endeksi %29,6, MSCI Gelişmiş piyasalar endeksi %24,1 ve MSCI Avrupa endeksi %16,2 değer kazanırken MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksi %5 değer kaybetti. Ocak ayında İMKB da dalgalanmalar görülmekle birlikte, iyi gelen makro ekonomik veriler ve Merkez Bankası nın gevşek para politikaları neticesinde, piyasa yükselişe geçti. Ayrıca Moody s in not artışı yapacağına dair beklentiler artarak devam etti. İMKB-100 Endeksi 24 Ocak tarihine kadar %10,5 lik bir yükseliş gösterdi. Moody s in 25 Mart Cuma günü yaptığı Türkiye Konulu Telekonferans açıklaması not artışı spekülasyonlarını arttırsa da daha sonra gelen bir açıklama ile telekonferansın konusunun 4

5 Türk şirketlerinin bonoları olduğunun belirtilmesi ile İMKB de aşağı yönlü çok sert bir hareket yaşanmaya başladı. Böylece İMKB-100 Endeksi Ocak ayını sadece %0,7 lik yükselişle kapadı. Şubat ayında ise İMKB tarafında karmaşık seyir devam etti. Merkez Bankası nın gevşek para politikasına devam etmesi, düşük seyreden gösterge faiz ve beklentiden iyi gelen cari açık verileri piyasayı olumlu etkilerken, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, beklentilerin altında kalan sanayi üretimi verisi ve Rekabet Kurulu nun bankalara karşı açtığı soruşturmada sona doğru yaklaşılması piyasanın kendisine net bir yön bulmasını engelledi. İMKB-100 Endeksi Şubat ayını da bir önceki aya paralel bir şekilde %0.7 lik yükselişle kapadı. İMKB tarafında Mart ayı genel olarak olumlu geçti. İlk olarak BDDK nın açıkladığı verilere göre beklentilerin çok üzerinde gelen bankacılık sektörü karı ve Rekabet Kurulu nun bankalara vereceği cezanın ilk tahminlerin altında kalacağı, hatta ceza verilmeyeceği beklentileri ile, İMKB banka hisseleri önderliğinde yukarı yönlü hareketine başladı. Rekabet Kurulu nun açıkladığı ceza rakamları ilk beklentilerin altında, son beklentilerin üzerinde kaldı, fakat piyasa bunu nötr olarak algıladı. Ay başında gelen bu yükselişin ardından hızlanan kredi büyümesi sonucu Merkez Bankası nın bir müdahalede bulunacağına dair artan beklentiler ve artan gösterge tahvil faizleri piyasaların ay başında başladığı yukarı yönlü hareketi kısıtladı. İMKB 27 Mart itibariyle %6.1 lik bir artış göstererek, diğer hisse senedi piyasalarından olumlu yönde ayrıştı. Nisan ayına gelindiğinde Moody s tarafından yapılması beklenen not artışı beklentileri zayıf olarak sürmekteydi ve hedeflenen değerinden daha yüksek olan Türk lirasının değerini düşürmek Merkez Bankası tarafından faiz indirimi beklentisi vardı. Merkez bankası faiz indirimini piyasadaki beklentinin üzerinde 50 baz puan olarak gerçekleştirirken politika faizini %5 seviyesine indirdi. Aynı dönemde beklentilerin altında açıklanan 4Ç2012 büyüme verisi, artan enflasyon ve cari açığında etkileri ile Borsa İstanbul da global piyasalara paralel olarak karışık bir seyir hakimdi. Nisan ayında BİST-100 endeksi %0,2 artış göstererek diğer gelişmekte olan piyasalardan hafif de olsa olumsuz yönde ayrıştı. Mayıs ayına gelindiğinde piyalarda artan bir şekilde Moody s not artışı beklentisi hakimdi. Yine aynı dönemde Merkez Bankası nın önceki aylarda aldığı aksiyonların Türk Lirasının değerini düşürmekte yetersiz kalması ve Türkiye ye artan sıcak para akışını azalmak için politika faizinde indirime gitmesi bekleniyordu. Nitekim ilk olarak 16 Mayıs tarihinde Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirerek %4,5 e düşürdü. Aynı gece Moody s Türkiye nin uzun vadeli yabancı para cinsinden notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Mayıs ayının sonlarına kadar global piyasalarda olan pozitif havanın da etkisiyle 22 Mayıs tarihinde BİST-100 endeksi tarihi zirvesi olan puandan kapandı. Bu tarihten sonra gerek gelen kar satışları gerekse de Amerika tarafından gelecek varlık alımlarının azaltılacağı beklentisiyle riskten kaçış havasına teslim olan Borsa Istanbul Mayıs ayını %2,9 düşüş gösteren MSCI Gelişmekte olan Piyasalar endeksinden olumlu yönde ayrışarak %0,1 düşüşle kapadı yılının ilk yarısının son ayına gelindiğinde global piyasalarda artan riskten kaçış havası Borsa İstanbul u da etkiledi. Aynı dönemde artan döviz paritelerin şirketlerin karlılığını etkileyeceği, yükselen gösterge faiz ve global konjektürden dolayı cari açığın finansmanının zorlaşacağı beklentileri ile BIST 5

6 üzerindeki kara bulutlar yoğunlaştı. BIST-100 endeksi Haziran ayında %11,3 düşüş göstererek diğer piyasalardan negative yönde ayrıştı. Temmuz ayında Borsa Istanbul üzerinde genel olarak olumsuz bir hava hakimdi. Yurtdışından gelen karışık veriler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep olurken yükselen faizler ve kan kaybeden lira Borsa İstanbul un diğer piyasalardan olumsuz yönde ayrışmasına sebep oldu. Merkez Bankası ndan beklenen faiz arttırımı beklentisi 75 baz puan ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken liranın değer kaybını durdurmaya yeterli olmadı. Ayrıca Merkez Bankası döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunmaya devam etti. Temmuz ayında BİST-100 endeksi %3,8 değer kaybetti. Ağustos ayına gelindiğinde Amerika tarafından gelen iyi veriler sonrasında Eylül Kesintisi beklentisi ile Borsa Istanbul da da global piyasalara paralel olarak aşağı yönlü bir trend oluştu. Ayrıca Suriye de artan gerilim sonucu bir koalisyon kuvvetinin ülkeye müdahale yapması ve Türkiye nin de bu oluşacak koalisyonda yer alması ihtimali doğdu. Artan sepet kurun enflasyon üzerindeki etkilerinin net olarak gözükmeye başlanması ve cari açığının finansmanının zorlaşacağı beklentileri ile Ağustos ayında da global piyasalardan olumsuz yönde ayrışan BİST-100 endeksi ayı %9,5 lik bir değer kaybı ile kapadı. Merkez Bankası nın doğrudan amerikan doları satışları ay boyunca devam etti. 3. çeyreğin son ayına gelindiğinde piyasalardaki olumsuz hava ilk olarak Suriye den gelen anlaşma haberleri ile yumuşadı. Ayın başlarında piyasalarda oluşmaya başlayan 5-10 milyar amerikan doları seviyesindeki aylık azaltım fiyatlanmaya başladı. Fakat Amerikan Merkez Bankası aylık para politikası kurulu toplantısında azaltım kararının çıkmaması ile Borsa İstanbul da yukarı yönlü çok sert bir hareket yaşandı. Ayrıca Eylül ayının ilk yarısında açıklanan 2Ç2013 büyüme rakamının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve öncü göstergelerin sanayi üretimininde bir yavaşlamaya işaret etmemesinden de güç alan BİST-100 endeksi Eylül ayında global piyasalardan olumlu yönde ayrışarak %12,2 lik bir artış gösterdi. Merkez Bankası nın doğrudan amerikan doları satışları ay boyunca devam etti. Yılın son çeyreğinin ilk ayına gelindiğinde beklentilerin üstünde gelen enflasyon, tahminlerin üzerinde kalan kapasite kullanımı oranları ile GDP büyümesinin beklentilerin üzerinde geleceği yönündeki yorumlar ve FED in parasal genişleme miktarında değişiklik yapmayacağına dair beklentiler ile BIST 100 endeksi Ekim ayında %4,2 değer kazanarak global piyasalara paralel bir görünüm sergiledi. Kasım ayına gelindiğinde yeni BDDK düzenlemelerinin 2014 yılında banka karları üzerinde baskı yaratacağı beklentisi, beklentilierin üzerinde gelen Eylül ayı cari açık rakamları, ve Emlak Konut GYO nun büyüklüğü TL olarak gerçekleşen ikinci halka arzı piyasalar üzerinde baskı oluştu. Merkez Bankası bankalara kullandırdığı fonlama maliyetini marjinal olarak arttırdı. Ayrıca Amerika tarafından gelen iyi veriler neticesinde artan FED in parasal genişleme miktarını azaltacağı beklentileri ile BIST 100 endeksi gelişmekte olan piyasalarla birlikte gelişmiş piyasalardan negatif yönde ayrışarak %2,4 değer kaybetti. 6

7 2013 yılının son ayına gelindiğinde ise Merkez Bankası fonlama maliyetlerini faiz politikasını değiştirmeden arttırmaya devam etti. 3Q2013 büyüme rakamları beklentilerin üzerinde gelirken FED in parasal genişleme miktarını azaltacağı beklentileri artık neredeyse fiyatlatmıştı. 17 Aralık da başlayan ve bir çok bakan, aileleri, iş adamları ve bürokratları içeren soruşturmalar ile piyasalar sarsıldı. Artan politik belirsizlik ile BIST yönünü aşağı çevirdi ve puana kadar geriledi. Ayrıca 18 Aralık da FED in parasal genişleme miktarını azalttığını açıklamasından da negatif olarak etkilendi. Aralık ayının tümüne bakıldığında BIST 100 endeksi diğer piyasalardan ayrışarak %10,5 değer kaybetti yılının tümüne bakıldığında BIST 100 endeksi %13,3 değer kaybederek %5 değer kaybeden MSCI Gelişmekte olan piyasalar endeksinden ve sırasıyla %29,6, %24,1 ve %16,2 değer kazanan S&P 500, MSCI Gelişmiş piyasalar ve MSCI Avrupa endekslerinden negatif olarak ayrıştı. BÖLÜM B: FON KURULU FAALĠYET RAPORU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Dönem içersinde Fon Kurulu olağan toplantılarını gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda genel piyasalar, Fonun Performansı ve fonla ilgili diğer konular incelenmiştir. BÖLÜM C: BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ MALĠ TABLOLAR Bağımsız denetimden geçmiş tarihli bilanço ve gelir tablosu ile dipnotlar raporun ekidir BÖLÜM D: FON PORTFÖY DEĞERĠ-NET VARLIK DEĞERĠ TABLOLARI FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU 31 Aralaık Nominal Değer Rayiç Değer TL % Hisse Senedi ,224, BPP 3,000, VOB Nakit Teminatı 1,041, Fon Portföy değeri FON NET VARLIK DEĞER TABLOSU 31 Aralık Tutar TL Fon Portföy Değeri Hazır Değerler Alacaklar

8 Diğer Varlıklar - Borçlar ( ) Net varlık değeri BÖLÜM E: FON PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım fonu Portföyü 01/01/ /12/2013 dönemine ait performans bilgileri Ek5 de verilen Performans Sunuş Raporu nda yer almaktadır. BÖLÜM F: FON HARCAMALARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Fon Yönetim Ücretine ĠliĢkin Açıklamalar Günlük net varlık değeri üzerinden % (yüzbinde beşyetmiş) işletim gideri kesintisi yapılmaktadır. Fon portföyüne alınan varlıkların alım satımlarında aracı kuruluģa iģlem tutarı üzerinden ödenen komisyon oranlarına iliģkin açıklama Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamaların Senelik Olarak Fon Net Varlık Değerine Oranı i. Hisse Senetleri: % (onbinde beşyirmibeş) ii. Borçlanma Senetleri: % (yüzbinde birellionbeş) iii. Ters Repo İşlemleri: % (yüzbinde birkırkyedi) iv. Vadeli Ters Repo işlemleri: % (yüzbindesıfırseksendört) v. Borsa Para Piyasası İşlemleri:% (yüzbinde ikiotuzbir) 8

9 Aşağıda fondan yapılan harcamaların senelik tutarlarının ortalama fon toplam değerine oranı yer almaktadır. Gider Türü Ortalama Fon Net Varlık Değerine Oranı Fon İşletim Ücreti % 2.11 Aracılık Komisyonları % 0.28 Diğer Fon Giderleri % 0.00 Toplam Harcamalar % 2.39 Uzun Dönemde Giderlerin Etkilerini Açıklayıcı Örnek Yatırımcının her yıl (Bin) TL yatırdığını ve aşağıda belirtilen sürelerde fon dan çıkıldığını ve fonun getirisinin her yıl % 10 ve yıllık giderlerin % 2.39 olduğu varsayıldığında ulaşacağı değerler aşağıdaki gibi olacaktır. (TL) 1 Sene 2 Sene 5 Sene 10 Sene 1,074 1,153 1,427 2,036 EKLER: 1. Fon kurulu faaliyet raporu 2. Bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları 3. Bağımsız denetim raporu 4. Bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık değeri tabloları 5. Performans Sunuş Raporu 9

01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR 01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. BÜYÜME AMAÇLI HĠSSE SENEDĠ EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2009 YILINA İLİŞKİN İKİNCİ ÜÇ AYLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/04/2012 31/12/2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE4) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

05/07/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ GELĠR AMAÇLI ALTERNATĠF ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2012-31.12.2012

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2013-31.12.2013

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012)

FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 2012) FİNANSAL PİYASALARDA GÜNDEM & DEĞERLENDİRMELER (3Ç 212) EMEKLİLİK FONLARI VE PİYASALAR BÜLTENİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 212 OVP (Orta Vadeli Plan) için konulan hedeflerden öne çıkan beş kalemden; ikisinde

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYATA.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2009

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN

Detaylı

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR

AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2005 YILINA İLİŞKİN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 30.09.2012 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 24.02.2011 6/2010 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.03.2011 KYD-2621 Fon

Detaylı

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor ERGO EMEKLĐLĐK ve HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

Kasım 13. Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik. Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri

Kasım 13. Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik. Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri Kasım 13 Emeklilik Fon Bülteni BNP Paribas Cardif Emeklilik 18.10.2013 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı 134.731 ve fon büyüklüğü 731 milyon

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23

Hisse Senedi Stratejileri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon (YFAD1)...23 2010 1. ÇEYREK 2010/1. ÇEYREK FON BÜLTENİ İçindekiler Piyasalara Genel Bakış... 5 Para Piyasaları ve Sabit Getirili Stratejiler Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon (YFBL1)...11 Yapı Kredi Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2010-31/12/2010

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2007/ I HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Mustafa TOSUN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54

AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54 AYLIK BÜLTEN Trade Zamanı MAYIS 2011 Yıl:5 Sayı:54 İÇİNDEKİLER BAKIŞ AÇISI.. 1 TRADE ZAMANI 1 EMTİALARIN PERFORMANSI 6 GLOBAL PİYASALARDAKİ GERÇEKLEŞMELER 10 DÜNYA BORSALARININ 2011 YILI PERFORMANSI 10

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2011 2011 yılı Ocak

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı