T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Haziran 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 14 Haziran CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 38. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Konferansı na katılmak üzere; 17 Haziran 2013 tarihinde İtalya ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Sayı : Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 14 Haziran BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 14/6/2013 tarihli ve sayılı yazınız. 38. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Konferansı na katılmak üzere, 17 Haziran 2013 tarihinde İtalya ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 48. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : Abdullah Gül Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL YAYINLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/5/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Üniversitenin, bilgi birikiminin, bilimin gelişmesine ve elde edilen bilimsel sonuçların sonraki kuşaklara aktarılmasına en gelişmiş teknolojilerin kullanılması yoluyla katkı sağlamak, bilim adamları ve yazarlara ait eserleri Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları çatısı altında toplayarak kullanıma sunmak. b) Abdullah Gül Üniversitesi yayınlarına izlenebilirlik, ölçülebilirlik gibi uluslararası kalite standartlarını esas alarak hizmet vermek, dijital ve basılı eserlerin tasarlanması, basımı, çoğaltılması ve satışı ile ilgili esasları düzenlemek suretiyle bilimsel çalışmalardan elde edilen değerlerin dünya genelinde paylaşılması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmek. c) Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen bilişim ve yayıncılık alanındaki projelerde danışmanlık yapmak ve uygulamaya yönelik çözümler geliştirmek. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. m) Üniversite içi ve/veya dışı projelerde ihtiyaç duyulan; yazılım, donanım, sistem analizi, sistem mimarisi, sistem çözümleme, modelleme ve bilişim çözümleri gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve gerektiğinde ortaklıklar kurmak. n) Kurum ve kuruluşlar için mobil cihazlar üzerine, eğitim ağırlıklı bilişim hizmetleri konusunda araştırma yapmak, otomasyon hizmetleri vermek, yazılım ve uygulamalar geliştirmek. o) Türkiye'nin bilişim alanında gelişimine ve kalkınmasına yardımcı olacak nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak, gerektiğinde uygulamaları gerçekleştirmek ve teşvik etmek. ö) Bilişim alanında proje, araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 3/5/

3 17 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Aksaray Üniversitesinden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 21/6/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 7 (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı seçer ve Rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcısı veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Müdürün görevden ayrılması veya vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla 5 üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. (2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Danışma kurulu konuyla ilgili öğretim elemanları ve merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulu en fazla 15 üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma kurulu üyelerinin ataması Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması gibi yapılır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 21/6/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, n) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Birinci öğretimde, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları; ikinci öğretimde, tezsiz yüksek lisans programları; uzaktan eğitimde, tezsiz yüksek lisans programları uygulanabilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Kontenjanlar, başvuru ve kesin kayıt tarihleri, başvuru ve kesin kayıt için gerekli belgeler, başvuru usulleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlânda genel ve yurtdışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp notu, yabancı dil notu, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş notları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu, temel tıp notu ve yabancı dil notu, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, bu Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 17 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararına bağlıdır. (3) Öğrenci kabulü için, ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta yetenek sınavından istenen notlarda Senatoca yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen ilk başvuru döneminde uygulanır. Senatoca belirlenen asgari notları ve uygulama dönemini, Rektörlük internet üzerinden duyurur. (5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde sadece yüksek lisans programları için Üniversite yabancı dil sınavından, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. (6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da sadece yüksek lisans programlarında olmak üzere, yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından yüksek lisans için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik için en az 55 not alan ve programa kabul için Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil notunu sağlamak zorundadırlar. Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz. (7) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar dışında diğer lisansüstü programlara, açılan kontenjanın dolmadığı durumlarda ve boş kalan kontenjan sayısı ile sınırlı olmak üzere, ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 70 veya karşılığı, anasanat dalları için sanatta yetenek sınavından en az 85 ve YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 55 veya karşılığı not alarak başvuran ve programa kabul şartı olarak Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer şartları sağlayan Türk uyruklu adaylara programa başvurularında istenen yabancı dil şartını bir yıl içinde sağlamaları halinde kayıt hakkı verilir. (8) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yüksek lisans programlarına, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından en az 30 veya karşılığı bir not alarak başvuran ve programa kabul için diğer koşulları sağlamalarına rağmen Senatoca belirlenen yabancı dil notunu sağlayamayan Türk vatandaşı adaylar, programa başvuruda istenen yabancı dil şartını sağlamaları için Üniversitece açılacak bir yıllık yabancı dil kursuna katılabilir ve kurs sonuna kadar bu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden yabancı dil şartını sağlayanlar öğrenime başlarlar. Bir yıllık kurs süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından 50 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır: a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir. b) İstenmesi halinde adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. (2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50 si, lisans not ortalamasının %25 i ve mülâkat puanının %25 i, ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50 si ve mülâkat puanının %50 si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. (3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları da yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. b) Adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55, dört yıllık lisans mezunları için 80 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakülteleri ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 17 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 dört yıllık lisans eğitimi yapılan eczacılık fakültesi mezunlarının ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puan türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları veya tıp fakültesi mezunlarının 50 den az olmamak üzere Senatoca belirlenen temel tıp notunu almış olmaları gerekir. c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Ancak hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl süreli eğitim yapılan fakülte mezunları yüksek lisans mezunu olarak kabul edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. (5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali, MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 100 lük, 4 lük ve harfli değerleri ile gösterilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (7) Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30 dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS den fazla olamaz. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 32 (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler. (2) ALES ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YDS den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi ilgili enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 39 (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç akademik yıldır. Enstitü kurullarının belirleyeceği özel başarı koşullarını sağlayanlar programı iki yarıyılda da tamamlayabilir. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 43 (1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 45 (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler ve hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 17 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıl) eczacılık fakültesi mezunları için azamî altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azamî dokuz yıldır. Azamî öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler. (2) Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. (3) ALES ten en az 80, YDS den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini iki yarıyılda, yeterlik sınavını üçüncü yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç dördüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altıncı yarıyıl sonunda; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini dört yarıyılda, yeterlik sınavını beşinci yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç altıncı yarıyıl başında başlayan dört yıllık lisans mezunları ise doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini sekizinci yarıyıl sonunda teslim edebilirler. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/bilim dalı başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok 9 kredisi ve 18 AKTS kredisi ders yüküne sayılması kaydıyla, yüksek lisans programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Tezli yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans mezunu olarak kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Doktora yeterlik sınavı, enstitülere göre dönemler içinde belirli aylarda da yapılabilir. (6) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınav jürisinin önerilerini de dikkate alarak, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasına gerekçeli olarak karar verebilir. Öğrenci alınması istenen dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak ve en geç iki yarıyıl içinde başarmak zorundadır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Öğrencinin doktora yeterlik sınavını başarmasını takip eden dönem sonuna kadar, danışmanın belirleyeceği tez konusu ve tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye önerilir. Tez izleme komitesi, danışman ile biri ilgili anabilim/bilim dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez konusu ve tez izleme komitesi üyelerine ilişkin öneriler, uygun bulunması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir; tez izleme komitesi önerisini uygun bulmaması halinde ise üyelerde değişiklik yapabilir. Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve anabilim/bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir. (4) Tez planı/projesi önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez planı/projesi önerisi kabul edilmesinden itibaren o ana kadar yaptığı çalışmaların özetini ve bir sonraki toplantıya kadar yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden en az bir ay öncesinde komite üyelerine verir ve komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, komite tarafından en az salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek ortak bir tutanak ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Tutanağın bir kopyası öğrenciye verilir. Başarısızlık halinde, nedenleri tutanakta belirtilir. Raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır. (5) Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir. MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azamî altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için azamî dokuz yıldır. Azamî öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 17 Haziran 2013 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (3) Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. (4) Sanatta yetenek sınavından en az 85, YDS den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini iki yarıyılda başaran, tez çalışmasına üçüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altı yarıyıl sonunda; ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini dört yarıyılda başaran ve tez çalışmasına beşinci yarıyıl başında başlayan dört yıllık lisans mezunları ise sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini sekizinci yarıyıl sonunda teslim edebilirler. MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların/başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir. MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (5) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 60 (1) Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri sınavların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle; YDS eşdeğeri sınavların geçerlik süresi ise YDS nin geçerlik süresiyle sınırlıdır. MADDE 26 Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. MADDE 27 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 28 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 24/7/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 Sayı : Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (OMÜ-İŞSAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29367 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI Hâkimler ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ocak 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28538 KANUNLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz 2015 69471265-305-7962

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28694

Resmî Gazete Sayı : 28694 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28694 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28959 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı