X. BÖLÜM GENÇ KĠTLENĠN MOBĠL UYGULAMALARINA VE MOBĠL ÖĞRETĠME BAKIġI: TÜRKĠYE DE BIR ARAġTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "X. BÖLÜM GENÇ KĠTLENĠN MOBĠL UYGULAMALARINA VE MOBĠL ÖĞRETĠME BAKIġI: TÜRKĠYE DE BIR ARAġTIRMA"

Transkript

1 X. BÖLÜM GENÇ KĠTLENĠN MOBĠL UYGULAMALARINA VE MOBĠL ÖĞRETĠME BAKIġI: TÜRKĠYE DE BIR ARAġTIRMA ÖZET Fazlı Yıldırım, Okan Üniversitesi Günümüzde internet kullanımının yaygınlaģması, mobil cihazların artması ve alt yapının 3G ile güçlenmesiyle beraber mobil uygulamalar çeģitlenerek artmaktadır. Mobil uygulamaların teknolojiye daha çabuk adapte olabilen genç kitle arasında daha hızlı yayıldığı ve kamu hizmetlerinde kullanılmaya baģlandığı görülmektedir. Mobil uygulamalar arasında sıklıkla karģımıza çıkanların bazıları; mobil iletiģim, mobil öğretim ve mobil bilgi edinme uygulamalarıdır. Yapılan araģtırma ile örnek kitlenin mobil uygulamalarına olan bakıģ açısı, bilinç düzeyi ve genç kitlenin mobil öğrenme konusunda talepleri ile birlikte karģılaģılan bariyerler ve elde edilecek faydalar üzerine odaklanılmaktadır. AraĢtırma sonucuyla birlikte mobil uygulamaların, uygulamalar bazında yayılım hızını artırma yöntemleri ile beraber gençlerin beklentilerinin karģılanması amacına yönelik çalıģmalar gerektirmektedir. Ayrıca mobil yaģamın önemli bir parçası olan mobil eğitim konusunda kitlenin mobil uygulamalara olan bakıģ açısı ve talepleri de ele alınmaktadır ve konunun mobil devlet uygulamalarıyla nasıl bağdaģtırılabileceği gibi çeģitli konulara değinilmektedir. Anahtar Kavramlar: Mobil uygulamalar, mobil eğitim, mobil yaģam, mobil kitle, mobil devlet, mobil kamu GĠRĠġ Mobil yaģama geçiģ, internet kullanım oranının hızlanarak artmasının yanında bağlantı alt yapısı ile uygulamalarının artması ve mobil cihazlarının yaygınlaģmasıyla beraber, günümüzün teknolojik alt yapı desteğiyle giderek kolaylaģmaktadır. Ülkemizde 2000 ile 2009 yıları arasındaki yüzde 1225 lik büyüme oranı ile internet kullanıcı sayısındaki artıģ ve günümüzde 30 milyona yaklaģan internet kullanıcı sayısı dikkate alındığında, mobil uygulamaların kullanım oranının da oldukça yüksek olacağı kanısına varılmaktadır (Bkz. Tablo 1) (http://www.internetworldstats.com). Mobil yaģama geçiģ evresinde, genç kitlenin teknolojik geliģmelere daha çabuk adapte olabildiğini ve mobil uygulamaların gençler arasında yaygınca kullanıldığını gözlemlenmektedir. Genellikle, genç kitlenin mobil uygulamalardan yaygın olarak oyun, sosyal iletiģim, öğrenme (öğrenci kayıt sistemleri, haber) ve eğlence uygulamalarını kullanıldığı bilgisine rastlanmaktadır. Aynı zamanda mobil uygulamaların bir parçası olan e-devlet uygulamaları da sağlamıģ olduğu hizmetler ve bilgi edinme kanallarıyla gündelik yaģamın bir parçası olmaya baģlamıģtır. Mobil öğrenme ve mobil devlet kavramları, mobil yaģama geçiģ evresinin önemli temellerini oluģturmaktadır. Mobil öğrenme zaman, mekân ve yer kısıtlaması olmadan öğrenmeyi içeren günümüzün yeni öğrenme tekniklerinden birisidir ve sağlamıģ olduğu maliyet ve kısa zamanda daha çok kiģiye ulaģılmasına imkân sağlayan yeni öğrenme tekniğidir (Pek, 2009). Mobil öğrenme nin temel özellikleri arasında; Bilgi toplumunu oluģturan bireylerin sürekli öğrenmeleri için platform oluģturması, Öğrenmenin hızlanması ve çeģitlenmesi, Kaynaklara hızlı eriģim sayesinde karmaģık durumlarda hızlı çözümlere gidilebilmesi, Her yaģta, yerde ve durumda istenildiği takdirde öğrenmeyi gerçekleģtirebilmesi, Eğlence ve öğrenme kavramlarının yakınlaģması, Öğrenmede fırsat eģitliği sağlaması yer almaktadır (Yamamoto, 2009). 96

2 Tablo 1. Internet Kullanım Tablosu INTERNET KULLANIM TABLOSU Nüfus (2009) Dünya Nüfusuna Oranı Internet Kullanıcıları Avrupa 803,850, % 425,773, % Avrupa DıĢında Büyüme ( ) Kalan Ülkeler 5,963,954, % 1,376,556, % Türkiye 76,805,524 1,134% 26,500,000 1,225 % Dünya 6,767,805, % % % Mobil devlet, vatandaģlar, iģletmeler ve tüm devlet birimlerinin faydalanması için var olan kablosuz iletiģim ve mobil teknolojilerini içeren uygulamalar, hizmetler ve donanım cihazlarının kullanılması olarak tanımlanan stratejiler ve düzenlemelerdir (Kushchu, 2003). Tanımdan da anlaģılacağı üzere uygulamalarının yanında stratejiler ve düzenlemelerin nasıl oluģturulacağı konusu üzerinde durulması gerekmektedir. Ayrıca mobil devlet ve mobil öğrenme unsurları paralel olarak çalıģabilmektedir. Ayrıca mobille sağlanan hizmetlerin ve servislerin müģteri iliģkileri yönetimi felsefesi göz önüne alınarak uygulamaların, uygulamaları kullanacak olan kiģilerin istekleri ve talepleri üzerinde odaklanıp, kullanıcıların sadakatinin kazanılması için çalıģılması gerekmektedir (Davison, 2010). Mobil yaģama geçiģ evresinde bireyler ve organizasyonların karģılaģtıkları çeģitli engeller de bulunmaktadır. Bilgi teknolojileri altyapısı ve kabiliyetleri, güvenlik ve özlük hakları, organizasyonel faktörler, maliyetler elektronik devlete, dolayısıyla da mobil devlete geçiģ aģamasındaki engellerin temellerini oluģturmaktadır (Ebrahim, 2010). Engellerin aģılmasında e-devletin payı önemlidir, e-devletten m-devlete bunun neticesinde oluģan mobil toplumdan, nüfusun tamamının mobil yaģama geçiģini sağlama yollundaki ilk evre e-devlet uygulamalarının yaygınlığına da bağlıdır (Akgül, 2009). Mobil yaģama geçiģ evresinin önemli rolü olan etkenlerden birisi de mobil cihazların kullanımının yaygınlaģmasıdır. Birçok ülkede olduğu gibi genç nesiller, teknolojik yatkınlıkları sayesinde mobil cihazları daha yaygın kullanmakta ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında mobil cihazları daha yoğun kullanan gençler arasından mobil yaģama geçiģ konusunda araģtırma yapmak daha mantıklı olacaktır. Mobil yaģama dolayısıyla e-uygulamalardan mobil uygulamalara geçmeyi sağlayacak etkenlerin altını çizmek gerekmektedir. E- uygulamalar bahsederken internet ağı yoluyla sağlanan elektronik portallerin sağladıkları hizmetler olarak özetlenebilir. Örneğin, bir havayolu Ģirketinin web sayfasına bilgisayarımızla eriģip rezervasyon yapabilir, banka iģlemlerimiz halledebilir ya da herhangi bir konu hakkında bilgi edinme Ģansına sahip olabiliriz. Mobil uygulamalarda sayesinde ise bilgisayarlar yerine mobil cihazlar ile serbestliğimiz daha da artmakta ve GPS teknolojisi sayesinde konum bilgisinin avantajlarından yararlanma Ģansına sahip oluruz. Ayrıca mobil uygulamalar kullanılan cihazların ekran büyüklerinin daha küçük olması sebebiyle e- uygulamalara nazaran daha yalın bir yapıya sahip olma zorunluluğundan dolayı kullanıcıya daha etkin bir Ģeklide sunulmak zorunluluğunun avantajlarını içermektedir. Günümüzde popüler olan Iphone, Palm, Htc, Blackberry gibi mobil uygulamaları barındıran cihazlar arasından Iphone mobil uygulamalarının yaygınlığı ve baģarısı sayesinde diğer marka cihazlara üstünlük sağlamıģtır. Ama son dönemde Android isimli açık kaynak kodlu ve bedelsiz kullanım hakkı olan iģletim sistemi ve Android platformunda mobil uygulama sayısının yaygınlaģması sayesinde mobil yaģama geçiģ ivmelenerek artmaktadır. Öte yandan genel mobil uygulamaları kullanan kitle olarak gençler göze çarpmaktadır. AraĢtırmamız mobil uygulamalar konusunda genç kitleyi içeren bir araģtırma niteliğindedir. Bu araģtırmada, genç kitlenin mobil uygulamalardan; mobil öğrenme, mobil-devlet, mobil uygulama, 97

3 SMS yoluyla reklam gibi temel konuları sorgulayan bir anket ile seçilen kitlenin mobil yaģama olan bakıģ açıları hakkında bilgi edinilmeye ve mobil yaģama geçiģ evresini hızlandırmaya yönelik önerileri sıralanmaya çalıģılmıģtır. 1. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ Veriler, günümüzde teknolojiyi daha yoğun olarak kullanan yaģ arasındaki kitleden seçilmiģ ve Okan Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi ile dersler iģleyen yani elektronik ortamı sıkça kullanan öğrencilerinden, web tabanlı anket üzerinden toplanmıģtır. Seçilen kitlenin sayısı 612 kiģidir, toplam 12 soru üzerinden değerlendirmeler yapılmıģtır ve Tablo 2 de sorulara verilen yanıtların yüzdesel oranları özetlenmiģtir. Anket sorularının cevapları yanıtlarının sadeliğini ve etkinliğini korumak maksadıyla iki Ģıktan oluģmaktadır. Anket sorularının amacı; seçilen kitlenin elektronik ortam, mobil uygulamalar ve e-devlet uygulamalarına olan bakıģ açısını ölçmektir. Mobil devlet uygulamalarından IBB trafik yoğunluğunun sorgulanması sebebi ise trafik yoğunluğunun sıkça karģılaģıldığı büyük bir Ģehirde eğitim alan öğrencilerin kullanması muhtemel uygulamalardan bir tanesi olmasıdır. 2. AMPRĠK ANALĠZ SONUÇLARI Ampirik analizlerin sonucunda çoğu öğrencinin (% 64,54) uzaktan eğitim sistemini tekrar kullanmak istememesine rağmen uzaktan eğitim ve öğrenci kayıt sisteminin sırasıyla %51,63 ve %55,88 oranlarından anlaģılacağı üzere mobil uygulama olarak kullanmak isteği görülmektedir, bu sonucun da öğrencilerin mobil uygulamalarının zaman, mekân, platform bağımsızlığının farkında olduklarını göstermektedir. Ayrıca büyük bir çoğunluğun (%67,81) ders materyalleri bilgilerine (yoklama, sınav notu, ders notu v.b.) yüklenecek yazılım sayesinde ders ve uygulamalara cep telefonlarından eriģmek istedikleri yani mobil uygulamalara olan istekleri gözlenmiģtir. Tablo 2 Anket Soru ve Cevapları Sorular: 1) Uzaktan eğitim sistemini diğer derslerde de kullanmak ister misiniz? 2) Uzaktan eğitim sisteminin uygulama olarak cep telefonunuza yüklenmesini ister misiniz? 3) Öğrenci kayıt sistemi yazılımını (ubs.okan.edu.tr) cep telefonunuza yükleyip, cep telefonunuzdan da kullanmak ister misiniz? 4) Ders materyalleri bilgilerine (yoklama, sınav notu, ders notu v.b.) yüklenecek yazılım sayesinde cep telefonunuzdan eriģebilmek ister misiniz? 5) (IBB) Trafik yoğunluğunu gösteren yazılımı cep telefonunuzda kullanıyor musunuz? 6) E-devlet uygulaması yazılımı (e-devlet.com) hakkında bilginiz var mı? 7) E-devlet uygulaması yazılımını (e-devlet.com) cep telefonunuza uygulama olarak yüklediniz mi? 8) Cep telefonunuzda yüklü olan e-devlet yazılım uygulamaları yeterli mi? (Eğer yüklediyseniz bu soruya Cevap A: %35,46 %51,63 %55,88 %67,81 %21,57 %29,41 %10,46 %12,41 Cevap B: Cevaplanma Sayısı: %64, %48, %44, %32, %78, %70, %89, %87,

4 cevap veriniz!) 9) Cep telefonları için internet bağlantı fiyatlandırmalarını nasıl buluyorsunuz? 10) 3G hızı sizin için yeterli oluyor mu? (Eğer 3G hızını kullandıysanız cevaplayınız!) 11) Yakın gelecekte 3G özelliği olan bir telefon almayı düģünüyor musunuz? (3G'li zaten var ise cevaplamayınız!) 12) Cep telefonlarınıza gelen reklam içerikli SMS mesajlarından memnun musunuz? Uygun: %17,97 %37,59 %43,51 %19,12 Pahalı: %82, %62, %56, %80, Genç kitlenin büyük çoğunluğunun, trafik yoğunluk haritası uygulamasını kullanmadığı (%78,43), e-devlet uygulamaları hakkında haberdar olamadıkları (%70,59) ve uygulamaları kendi mobil cihazlarında kullanmadıkları (%89,54) tespit edilmiģtir. E-devlet uygulamalarından haberdar olan kitlenin büyük bir çoğunluğu uygulamaların yeterli olmadığı bilgisini vermektedir (%87,59). Ayrıca Türkiye de mobil cihazların internet eriģim fiyatlandırmasının, öğrencilerin çoğunluğu tarafından pahalı olarak değerlendirildiği görülmüģ (%82,03) ve örnek kitle tarafından, mobil iletiģimde kullanılan önemli bir veri iletiģim yöntemi olarak karģımıza çıkan 3G hızının da yeteri kadar hızlı olmadığı konusunda bilgi toplanmıģtır (%62,41). 3G özelliği olmayan telefona sahip olan örnek kitle üyelerinin yarıya yakın bir oranın da yakın gelecekte 3G özelliği olan bir telefon almayı düģündüğü gözlemlenmiģtir ve SMS yoluyla ile iletilen reklamlardan da büyük bir oranda memnun olmadıkları bilgisine ulaģılmıģtır (%80,88). SONUÇ Günlük hayatımıza yakın zamanda giren mobil uygulamalar sağladıkları bilgi ve hizmet açısından hızla hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerlerini almaktadır. Bilindiği üzere mobil cihazlar hayatımızda yer ve mekân bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. Bir yerden bir yere giderken adres bilgisini öğrenebilirken, ihtiyacımız olan ürüne veya hizmete eriģmemizi sağlayabilir ya da seçilen bir konuda eğitim alma Ģansını bize sağlayabilmektedir. Yürütülen araģtırmada genç kitle, teknolojik yatkınlıkları sayesinde örnek kitle olarak alınmıģ ve en yaygın mobil uygulama kullanımı olduğu beklenen gençler arasından anket sonuçları toplanmıģtır. Anket sonuçlarından toplanan verilerin ıģığında, genç kitlenin mobil uygulamalar arasında öğrenim ve öğrenci kayıt sistemlerinin de olmasını istedikleri görülmüģtür. Bununla beraber, mobil uygulamalarının yararları konusunda bilince sahip oldukları bilgisine ulaģılmıģtır ve öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun maddi olarak daha pahalı olmasına rağmen 3G alt yapısına sahip olan mobil cihazlara sahip oldukları, olmayanların ise yakın gelecekte edinmek istedikleri görülmüģtür. Ancak uygulamalardan yeterince yararlanmadıkları anlaģılmıģtır. Burada ciddi bir parasal kaygı söz konusudur. Mobil devlet ile ilgili cevaplardan genç kitle mobil uygulamalar konusunda yeteri kadar bilgilendirilmeği ve 3G bağlantı ücretlerini pahalı buldukları belirlenmiģtir. Mobil devlet yeni bir süreç ya da servis olarak görülmemeli ve vatandaģların ihtiyaçları gözetilerek, hizmetler ile uygulamalar geliģtirilmeli, bilgilendirilmeli ve halk eğitilmelidir (Ghyasi, Kushchu, 2004). Kitle, mobil yaģama geçiģ evresinde var olan uygulamalardan haberdar edilmeli ve arzu ettiği hizmetleri talep edebileceği bir sisteme ihtiyaç duymaktadır, ayrıca bağlantının bir lüks ihtiyaçtan çok temel bir ihtiyaç olarak ele alınması gerçekliği ortaya çıkmıģtır. Ayrıca SMS yoluyla gönderilen reklamların genç kitleyi rahatsız ettiği görülmüģtür. Bunun yerine mobil uygulamalar içerisine gömülü reklamlar ile kitleye eriģilmesi düģünülebilinir. 99

5 Aynı zamanda e-devlet uygulamalarından haberdar olan kitlenin büyük bir çoğunluğundan uygulamaların yeterli olmadığı konusunda veri toplanmıģtır, mobil uygulamaların e-devlete geçiģ aģamasında kitlenin ihtiyaçlarının karģılanması için çeģitliliğin artırılması gerektiği anket sonuçlarından çıkarılmaktadır. Uygulamaların çeģitliliğinin artırılması içinde kitlelerin isteklerinin göz önüne alınması, itme yöntemi yerine talepler göz önüne alınarak çeģitliliğin artırılması gerekmektedir (Carroll, 2010). Katılımcıların mobil öğrenme uygulamalarına ve öğrenci kayıt sistemlerinin mobil cihazlar üzerinden eriģimi konusundaki taleplerine rağmen, uzaktan eğitim sistemine olan isteklerinin fazla olmamasının sebebi olarak mobil öğrenme konusunda net bir bilincin oluģmadığı bilgisi Ģeklinde değerlendirilebilir. Bu sonuçtan yola çıkarak kitleyi uzaktan öğrenim ve mobil öğrenim konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeģitli kanalları kullanarak bilgilendirme yoluna gidilmelidir. 100

6 KAYNAKLAR Akgül F., (2009), mobil toplum ve güven, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı. Carroll, J. (2005). Risky business: Will citizens accept m-government in the long term?, I. Kushchu ve M. H. Kuscu, Proceedings of the First European Conference on Mobile Government, Brighton, UK: Mobile Government Consortium International, sayfa 85. Davison R., Christian W., Louis C.K., (2010), From government to e-government: a transition model, Emerald arama motorundan ulaģılmıģtır, sayfa 283. Ebrahim Z. ve Irani Z., (2010), E-government adoption: architecture and barriers, Emerald arama motorundan ulaģılmıģtır, sayfa 607. Ghyasi F., Kushchu I., (2004), m-government: Cases of Developing Countries, mobile Government Lab (mgovlab), sayfa Kushchu, I. ve Kuscu, H., (2003), From E-Government to M-Government: Facing the Inevitable, the proceedings of European Conference on E-Government (ECEG 2003), Trinity College, Dublin. Pek, A, (2009). Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi, Yamamoto, G.T (2009). M-learning Concepts and Reflections, Barcelona M4life ÖZGEÇMĠġ Yard.Doç. Dr Fazlı YILDIRIM tarihinde Kadıköy de doğan Fazlı Yıldırım, 1999 yılında Ġstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü nde tamamlamıģ, akabinde 1999 yılında baģladığı Yeditepe Üniversitesi nde ĠĢletme Yüksek Lisans Programını 2002 yılında tamamlamıģtır ile 2009 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde araģtırma görevlisi olarak çalıģırken ĠĢletme Yönetimi alanında Doktora Programından ĠĢletmeler arası ticarette b2b portal kullanımını etkileyen faktörler ve Türkiye de bir araģtırma isimli tez ile 2008 yılında mezun olmuģtur. Askerlik görevini 2008 yılında Kara Harp Okulu nda, 55. Dünya Askeri Pentatlon Olimpiyatı nda görevli olarak organizasyon komite üyeliği, Ģampiyonanın web sitesinin hazırlanması, olimpiyat dergisinin hazırlanması ve katılan 35 ülke üyeleriyle Ģampiyona için yürütülen organizasyon ortak çalıģmalarında bulunarak, icra etmiģtir yılının Ekim ayından itibaren, Okan Üniversitesi nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesindeki BiliĢim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü nde Yard. Doç. kadrosunda görev yapmakta olup, 2010 Ekim ayından itibaren ise bölüm baģkanlığı görevini yürütmektedir. Proje Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, 6 Sigma YaklaĢımı ve DeğiĢim Mühendisliği konularında sertifikaları ile elektronik ticaret, uzaktan eğitim ve Ģirketler arası ticaret (B2B) konularında araģtırmaları bulunmaktadır. Ġngilizce, Ġspanyolca ve Almanca bildiği diller arasında olup, medeni hali evlidir. ĠletiĢim Bilgileri Adres: Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Oda No: 522 Formula 1 Yanı, Akfırat - Tuzla / ĠSTANBUL TÜRKĠYE Telelefon: Dâhili: 1786 E-posta: Url: 101

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama-

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP TELEFONU TALEBĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER -Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Uygulama- Doç. Dr. Ergin UZGÖREN * ArĢ. Grv. Mehmet ġengür ** Öğr. Grv. Ümit YĠĞĠT ***

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:3 No:36 Syf: 39-52 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7320 nimik@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0107 HUMANITIES Received: March 2011 Nural İmik Tanyıldızı Accepted: July 2011 Selma Karatepe Series

Detaylı

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE.

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE. BMSIJ Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE Sefer GÜMÜġ 1 BĠR ARAġTIRMA ÖZET Globalleşen Dünya da sınırların tamamen

Detaylı

Salih BARIġIK-Halime TEMEL

Salih BARIġIK-Halime TEMEL 136 ĠNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINDA GÜVENLĠK UNSURLARININ BĠLĠNĠLĠRLĠĞĠ (ANKET UYGULAMASINA DAYALI SPSS ÇÖZÜMLEMESĠ) Salih BARIġIK 1 Halime TEMEL 2 ÖZET İnternetin insan yaşamına sağladığı kolaylıklar

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER. TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER. TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02 SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02 GENĠġBANT ĠNTERNET HĠZMETLERĠ PĠYASASINDA DÜZENLEME, REKABET VE DÜZENLEYĠCĠ KURUM POLĠTĠKALARININ DEĞERLENDĠRMESĠ

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ

SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2012 Cilt :10 Sayı :2 SOSYAL PAZARLAMA VE SOSYAL PAZARLAMA KARMASI: ANTALYA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMġU KOLLAMA PROJESĠ ÖRNEĞĠ AraĢ. Gör. Gül COġKUN Ege Üniversitesi, ĠletiĢim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 741-752, ANKARA-TURKEY SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNET KULLANMA DURUMLARI * Fatma ÜNAL ** Cengiz ÖZMEN

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülçin 1 ŞİŞLİ* Sevinç KÖSE** ÖZ Bu araģtırmada üniversite öğrencilerinin kurum kültürü ile kurumsal imaj algıları

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı