ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri"

Transkript

1 ÇSED Sürecinde Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Etkinlikleri Ek F-1: Ek F-2: Geçmiş ÇED Çalışmalarındaki Paydaş Görüşlerinin Özeti Yetkili Makamlar ile Yapılan Paydaş Katılım Toplantılarının Tutanakları Ek F-3: Proje Bilgilendirme Dokümanları [Ekim 2011] Ek F-4: Ek F-5: Ek F-6: Ek F-7: F-3.1 Proje Bilgilendirme Dokümanı (Türkçe/İngilizce) F-3.2 Proje Broşürü (Türkçe/İngilizce) F-3.3 Devlet Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlara Gönderilen Üst Yazılar (Türkçe ve İngilizce örnekler) F-3.4 Poster İlanları (Türkçe/İngilizce) F-3.5 Gazete İlanları (Türkçe/İngilizce) F-3.6. Kamu Görüş Formu (Türkçe/İngilizce) Paydaş Kayıt Dokümanı Halkın Katılımı Toplantıları Tutanaklarının Özeti Halkın Katılımı Toplantılarına Ait Fotoğraflar (Ocak, Şubat ve Ekim 2011) Paydaş Listesi

2 -1 Geçmiş ÇED Çalışmalarındaki Paydaş Görüşlerinin Özeti F1-1

3 1990 LI YILLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇED ÇALIŞMALARINDAKİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ÖZETİ Bu bölümde, 1997 ve 1998 yıllarında başlanan geçmiş yerel ÇED çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirilen dış danışmaların sonuçları dikkate alınmıştır. Söz konusu geçmiş danışmalar; devlet kurumları, ülke, il ve belde düzeyindeki yönetimler ve köy muhtarları ile gerçekleştirilen temasları içermektedir ve 1998 yıllarındaki geçmiş danışma süreçlerinde gündeme getirilen ana konular: - Otoyol güzergahı ile kesişen yerleşim yerleri ve yaya yolları üzerindeki etkiler; - Tarım arazisi, zeytinlik ve meyve bahçelerinin kaybı ve sulama sistemleri üzerindeki etkiler; - Arkeolojik sit alanları ve mezarlıklar da dâhil olmak üzere kültürel açıdan önem taşıyan alanlar üzerindeki etkiler; - Dolgu malzemelerinin nakliyesi; - Etkilenen bölgelerin inşaattan sonra tekrar iyileştirilmesidir. Örnek olarak; Geçmiş ÇED lerde yer alan bazı temsili ifadeler aşağıda verilmiştir: - İki köyün muhtarları, ön tasarımda belirlenen projeyi kabul etmiş ve incelenen diğer seçeneklerde yolun, yerleşim yerleri ve mezarlıklardan geçeceğini belirtmiştir. - T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 4. kesimde (Geçmiş ÇED Bölüm 7 Manisa İzmir Kesimi) yer alan yaklaşık 1 hektarlık alandaki tarım arazilerinin kullanımına yönelik değişikliği onaylamamıştır. - Kesim 3 te kalan bir muhtar (Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Köyü nün muhtarı), köy ve köye ait tarım arazileri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını düşündüğü için projeye karşı çıkmıştır. - Kesim 3 teki iki yerleşim biriminin (Nilüfer ilçesi Akçalar Beldesi ve Başköy Köyü) temsilcileri, olumsuz etkilerden kaçınmak için, inşaat süresince dolgu malzemelerini taşıyan araçların yerleşim yerleri içerisinden geçmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, inşaattan sonra ariyet ocaklarının kapatılması gerektiğini vurgulamışlardır. Uzun süreli ocak faaliyetleri nedeniyle zeytin ve meyve ağaçlarının (toplamda yaklaşık ağaç) olumsuz etkilenecekleri beklenmektedir. - Drenaj ve sulama kanallarının üzerinden geçilmesinden kaçınılmalıdır ve bu nedenle, birçok kesim için alternatifler önerilmiştir. DSİ, gerekli görüldüğü yerlerde, kanalların yerlerini değiştirebileceğini ve buna ilişkin harcamaların KGM tarafından karşılanması gerekeceğini belirtmiştir. F1-2

4 - Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, KM ve KM (3. Kesim) arasında, yüzeyde tespit edilen arkeolojik kalıntıların incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kazıların gerçekleştirilip, masraflarının KGM tarafından karşılanması koşuluyla otoyolun yapılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir. - Otoyolun, yaya ulaşımını engelleyebileceği ve insanların güvenli bir şekilde geçişini sağlamak için sık aralıklarla alt ve üst geçitler yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bazı köy muhtarları, kendi köyleri için özel olarak alt ve üst geçit talep etmişlerdir. - Yolun, Jandarma tarafından eğitim amacı ile kullanılmakta olan alanlardan geçtiği belirtilmiştir. F1-3

5 -2 Yetkili Makamlar ile Paydaş Katılım Toplantılarının Tutanakları F2-1

6 Konu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Otoyol Proje Şube Müdürlüğü ve ÇED Şube Müdürlüğü ile Paydaşlarla Ön Danışma Toplantısı Tarih ve Saat 11 Ağustos 2010, 09:00 Yer Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Madde Notlar 1. Toplantı, ELC ve ENCON un genel tanıtımları ve toplantının gerçekleştirilme sebebinin açıklanması ile açılmıştır. 2. Taraflar arasında, Proje nin, ÇED Yönetmeliği nin 24. Maddesi ile olası ilişkisi tartışılmıştır. 3. KGM, güzergahın Uluabat Gölü civarında kalan kısmı ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtmiştir. Geçmişte KGM ve ÇOB arasında, Uluabat Gölü yakınındaki alanın Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi için kullanılması iznine yönelik bir protokol yapıldığı vurgulanmıştır. Ancak, 2008 yılında Uluabat Gölü tampon bölgesinin genişletilmesi ile birlikte ÇOB de Proje güzergahı ile ilgili endişeler oluşmuştur. KGM nin, Çevre Orman Bakanlığı nın görüşü doğrultusunda bir güzergah değişikliğini göz önünde bulundurma ihtimali vardır. Söz konusu iki devlet kurumu arasındaki görüşmeler halen sürmekte ve konu hakkında halihazırda KGM tarafından OTOYOL a verilmiş herhangi bir resmi tebliğ bulunmamaktadır. 4. KGM, Akçalar daki arkeolojik alandan geçilmemesi için KGM nin yol güzergahında değişiklik yapabileceği olasılığını ve Uluabat Gölü ile Akçalar Arkeolojik Alanı dışında Proje ile ilgili başka bir endişenin bulunmadığını dile getirmiştir. Proje nin 1990 lı yıllardaki tasarım aşaması sırasında konu ile ilgili olan bütün devlet kurumlarının görüşlerinin KGM tarafından alındığını da eklemiştir. 5. İzmit Körfez Köprüsü ayağı civarında, Türk mevzuatlarına göre tasarlanan bir liman projesinin ÇED sürecinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir. 6. KGM, güzergahın, imar planları üzerinden geçtiği tek il olan İzmir ilinin ve tüm ilçelerinin belediyelerinden gerekli onayların alındığını belirtmiştir. 7. OTOYOL temsilcileri, KGM ve diğer devlet kurumları arasındaki bütün iç yazışmaların kopyalarını talep etmiştir. 8. KGM, ÇSED çalışmaları için destek vermeye hazır olduklarını beyan etmiştir. F2-2

7 Konu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Ulaşım ve Kıyı Yatırımları Şube Müdürlüğü ile Paydaşlarla Ön Danışma Toplantısı Tarih ve Saat 11 Ağustos 2010, 10:45 Yer Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Madde Notlar 1. Toplantı, ELC ve ENCON un genel tanıtımları ve toplantının gerçekleştirilme sebebinin açıklanması ile açılmıştır. 2. Çevre ve Orman Bakanlığı, Proje ile ilgili olarak kendilerine ait ÇED muafiyet görüşünü desteklerini ifade etmiştir. ÇOB, bu tip projelerde en önemli konunun kamulaştırma olduğu ve ÇSED sürecinde halkın bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesinin yararlı olacağını belirtmiştir. ÇOB yetkilileri, Balıkesir civarında, projeden etkilenmesi muhtemel olan, bitki örtüsünün bulunduğunu ve İzmit Körfez Köprüsü ayakları civarında, ÇED süreci devam etmekte olan, bir liman projesi tasarımı olduğunu belirmişlerdir. Ancak, köprünün güvenlik bölgesi ile ilgili bilimsel değerlendirmelerin, uluslararası kabul edilen standartlara ve Türk mevzuatlarına uygun olarak yürütülmekte olduğu; söz konusu liman projesinin ÇED sürecinin ise bu bilimsel araştırmaların sonuçları çerçevesinde yürütüleceği vurgulanmıştır. ÇOB yetkilileri ayrıca, ÇSED çalışması eğer Bakanlığı bilgilendirmek amacı ile arz ediliyor olsaydı, ÇOB tarafından resmi bir ÇED süreci başlatılmayıp, geçerli olan ÇED muafiyet kararını destekleyen çalışmalar üzerine bir görüş yazısı verilebilirdi şeklinde görüş bildirmiştir. Son olarak, proje sahibinin talep etmesi halinde, projenin -ÇOB tarafından uygun bir prosedür sağlanması ve yasal olarak takip edilmesi (bu tam bir ÇED süreci uygulaması olmayabilir) suretiyle- ÇED Yönetmeliği nin 24. Maddesi uyarınca değerlendirilebileceğini belirtilmiştir. Konu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü ile Paydaşlarla Ön Danışma Toplantısı Tarih ve Saat 11 Ağustos 2010, 14:30 Yer Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Madde Notlar 1. Toplantı, ELC ve ENCON un genel tanıtımları ve toplantının gerçekleştirilme sebebinin açıklanması ile açılmıştır. 2. Şube müdürleri ve daire başkanları ile yapılacak olan toplantı öncesinde, ÇOB yetkilileri ile kısa bir ön toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda yetkililer, Proje nin kendi şubeleri ile nasıl bir bağlantısı olduğunu sormuşlardır. Cem Avcı nın bu soruya yönelik açıklamasının ardından ise, sosyal etkilerin önemli olabileceğinden bahsetmiş ve köylerin ekonomik kalkınması gibi sosyal kazançların olması olasılığını sormuştur. 3. ÇOB yetkilileri ile yapılan kısa ön konuşmanın ardından, Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü nün 13 temsilcisi ile yapılan toplantı başlamıştır. Geçmişteki benzer projelerle ilgili deneyimlerin de paylaşıldığı toplantıda, orman köylerinin -bağlantı yolu yapılmadığı zaman- genellikle bu gibi otoyollardan yarar sağlayamadığından bahsedilmiştir ve bu nedenle, orman köylerinde yaşayan insanlar için iş olanakları sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır. 4. Planlama daire yetkilileri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) Projesi yetkililerinin kamulaştırma bedellerini en baştan ödediğini ve Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü ne danışılmadığını belirterek, konu ile ilgili olarak kendilerine danışan ELC ye teşekkürlerini iletmişlerdir. Bunun ardından da BTC nin küçük projeler aracılığıyla köylere destek verdiğini hatırlatılmıştır. F2-3

8 Madde Notlar 5. Eko-turizmin gerçekleştirilebileceği doğal alanlarda yer alan orman köylerinin ve yaban hayatın otoyoldan olumsuz etkileneceğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle de köylülere, Proje yi benimsemelerine yardımcı olacak küçük destekler verilmesi gerektiği savunulmuştur. Bunun yanı sıra, Projeden dolayı ortaya çıkacak olan, otoyola bağlantı yolu eksikliği ve gürültü gibi olumsuz etkilerin, dezavantajdan avantaja çevrilebilmesi için gereken önlemlerin alınması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. 6. Planlama dairesi yetkilileri, yerel halkın mümkün olan en yüksek miktarda istihdamının sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. 7. ÇOB yetkilileri, benzer projelerin, köylerin ve mahallelerin bölünmesi ile sonuçlanarak, bu bölgelerin parçalanmasına yol açtığını ayrıca vurgulamışlardır. Yetkililer ayrıca, gürültü problemlerinin oluşacağından ve otoyollarda bu problemin durdurulma imkanının olmadığını ve yerel halkın otoyoldan yararlanmasının pek mümkün olmadığını da belirtmişlerdir. Yetkililer, kendilerine sağlanan haritalardan görülebildiği kadarıyla, güzergahın tarım arazileri üzerinden geçtiğini belirtmişlerdir. Son olarak, Proje nin şu ana kadar neden başlamadığı sorulmuş ve orman köylerinin bölünmesini önlemek için gerekli faaliyetlerin göz önünde bulundurulması önerilmiştir. 8. Proje nin köylüler tarafından benimsenmesine yardımcı olması açısından peyzaj projeleri yapılması önerilmiştir. 9. Şikayetlerin panolara konularak iletilmesinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 10. Alınan önlemler ve gerçekleştirilen eylemlerin, tek tek şahıslara değil; yerleşim birimlerinin tamamına katkıda bulunacak şekilde olması gerektiğinden bahsedilmiştir. F2-4

9 Konu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Paydaşlarla Ön Danışma Toplantısı Tarih ve Saat 11 Ağustos 2010, 15:15 Yer Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Madde Notlar 1. Toplantı, ELC ve ENCON un genel tanıtımları ve toplantının gerçekleştirilme sebebinin açıklanması ile açılmıştır. 2. ÇOB yetkilileri, proje ile ilgili bütün yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yetkililer, güzergahın herhangi bir su havzasından geçip geçmediğini, güzergah boyunca herhangi bir su kaynağı ve baraj olup olmadığını sorduktan sonra, içme suyu havzalarında gerçekleşebilecek kazalara karşı acil müdahale planlarının geliştirildiği bilgisini vermiştir. 3. Yetkililer, Proje ile ilgili sorunların; olası kazalar, gürültü ve ariyet ocakları ile taş ocakları olduğunu belirterek, ocaklar için gerekli izinlerin alınması gerekliliğinin altını çizmiştir. 4. Son olarak, bir bertaraf seçeneği olarak, inşaat sırasında klinker kullanılması olasılığının olup olmadığını sormuştur. Konu Çevre ve Orman Bakanlığı nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Paydaşlarla Ön Danışma Toplantısı Tarih ve Saat 11 Ağustos 2010, 15:40 Yer Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Madde Notlar 1. Toplantı, ELC ve ENCON un genel tanıtımları ve toplantının gerçekleştirilme sebebinin açıklanması ile açılmıştır. 2. ÇOB yetkilileri, güzergahın koordinatları kendilerine sağlandığı takdirde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, güzergah üzerinde yer alan bütün korunan alanların kontrol edilebileceğini belirtmiştir. 3. Yetkililer, korunan alan sınırlarının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, elektronik ortamda KGM ye gönderildiğinden bahsetmiştir. 4. Yetkililer, habitatlarının bölünmemesi amacıyla, hayvanların yolun altından ve üstünden geçebilmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekliliğinden söz edilmiştir. 5. Yetkililer, Natura 2000 e dâhil edilmesi muhtemel alanlar bulunduğunu ve güzergah ile ilgili bilgiler Google Haritası olarak sağlandığı takdirde, söz konusu muhtemel Natura 2000 alanları ile ilgili bilgi sağlanabileceğini belirtmiştir. 6. Yetkililer, önemli bitki örtülerine sahip alanların kontrol edilmesi ve çalışmalara flora/fauna uzmanlarının dahil edilmesi gerektiğini belirtilmiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, çalışmalarına güvendikleri uzmanların isimlerini vermeyi önermiştir. 7. Yetkililer, bir hidroelektrik santral projesi örneğinden yola çıkarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün bu tip projelerde ne şekilde hareket ettiği hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, ekosistem değerlendirme raporlarını ve proje sahiplerinin noter tasdikli taahhütnamelerini talep ettiklerini söylemiştir. F2-5

10 -3 Proje Bilgilendirme Amaçlı Kullanılan Doküman Listesi [Ekim 2011]: F-3.1 Proje Bilgilendirme Dokümanı (Türkçe/İngilizce) [Ocak ve Ekim 2011] F-3.2 Proje Broşürü (Türkçe/İngilizce) [Ocak ve Ekim 2011] F-3.3 Devlet Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlara Gönderilen Üst Yazılar (Türkçe/İngilizce Örnekler) F-3.4 Poster İlanları (Türkçe/İngilizce) [Ocak 2011] F-3.5 Gazete İlanları (Türkçe/İngilizce) [Ocak ve Şubat 2011] F-3.6 Kamu Görüş Formu (Türkçe/İngilizce) [Ocak 2011] F3-1

11 -3.3 Devlet Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlara Gönderilen Üst Yazılar [Ekim 2011] Devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına (STK) ve muhtarlara gönderilmiş olan yazıların örnekleri bu bölümde sunulmuştur. Devlet kurumlarına gönderilen yazılar, Karayolları Genel Müdürlüğü (Ankara) tarafından; sivil toplum kuruluşları ve muhtarlara gönderilen yazılar ise bulundukları bölgeye göre- İstanbul, Bursa veya İzmir deki KGM Bölge Müdürlükleri tarafından gönderilmiştir. Yetki alanı Uluabat Gölü nün kuzeyi ve Dürdane deki yeni güzergah çevresinde bulunan devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve muhtarlara güzergah değişikliği ile ilgili yazılar gönderilmiştir. Ayrıca aynı yazılar, yolun yapımından etkilenmeyeceklerini bildirmek üzere, Uluabat Gölü nün güneyindeki eski güzergahın çevresindeki muhtarlara da gönderilmiştir. ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F3.4-1

12 -3.5 Gazete İlanları [Ocak, Şubat ve Ekim 2011] F3.5-1

13 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi Kapsamındaki 12 Adet Halkın Katılımı Toplantısı İçin Gazete İlanı F3.5-1

14 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi Kapsamındaki Mustafakemalpaşa Halkın Katılımı Toplantısı İçin Gazete İlanı F3.5-2

15 Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi 2. Halkın Bilgilendirilmesi Toplantılarına Davet Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (OTOYOL A.Ş) tarafından Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir İlleri sınırları içerisinde Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılması ve işletilmesi planlanan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dâhil) Otoyolu Projesi ne ait yürütülen uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları kapsamında, gerçekleştirilmesi planlanan güzergah değişikliği ve proje ile devam etmekte olan çalışmalara ilişkin olarak ilgili halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak üzere planlanan aşağıda detayları verilen Halkın Bilgilendirilmesi Toplantıları düzenlenecektir. Tüm halkımıza saygılarımızla duyurulur. İl İlçe/Belde/Köy Toplantı Toplantı Tarihi Saati BURSA KARACABEY :00 BURSA NİLÜFER/BADIRGA KÖYÜ :00 Toplantı Yeri KARACABEY BELEDİYESİ KONFERANS SALONU BADIRGA KÖYÜ KAHVESİ Proje hakkında daha kapsamlı bilgiye, Projeye ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz: Proje ile ilgili görüşlerinizi e aşağıda belirtilen e-posta veya posta adresleri aracılığı ile iletebilirsiniz: Elif SEÇKİN / Ezgi ŞENGÜL Gelibolu Sok. No: 6/10 Kavaklıdere/ANKARA E-posta: Görüşlerinizi aynı zamanda aşağıda verilen ücretsiz telefon hattına mesaj bırakarak da bize ulaştırabilirsiniz: F3.5-3

16 İlanların Yayımlandığı Gazeteler İl Gazetenin Adı Dağıtım Alanı Tavsiye Eden/Açıklama KOCAELİ Gebze Yeni Haber Gazetesi Tavşancıl-Dilovası-Darıca-Gebze Çayırova YALOVA Yalova Gazetesi Yalova Merkez-Çınarcık-Altınova Çiftlik- Kılıç Köyü Muhtarı köy-kılıç-laledere-tavşanlı-gacık- Sugören-Elmalık-Kazımiye-Kirazlı- Kadıköy BURSA Bursa Olay Gazetesi Bursa nın bütün merkez ilçeleri Çördük Köyü Muhtarı BALIKESİR Ekspres Balıkesir in merkez ilçesindeki bütün köyler. Karacalar Köyü bu gazetenin abonesidir. MANİSA Manisa Denge Gazetesi Manisa nın bütün ilçeleri Koldere Köyü Muhtarı İZMİR Yeni Asır Gazetesi İzmir in bütün ilçeleri, Akhisar, Manisa Balıkesir ve Susurluk un merkezleri ULUSAL Hürriyet Gazetesi Türkiye nin bütün il ve ilçeleri Ocak ve Ekim aylarındaki toplantılar için BURSA Bursa Hakimiyet ve Bursa Olay Gazeteleri Bursa nın bütün merkez ilçeleri Ekim ayındaki toplantılar için F3.5-4

17 -3.6 Kamu Görüş (Şikâyet) Formu (Türkçe/ İngilizce) [Mart2011] F3.6-1

18 F3.6-2

19 F3.6-3

20 -5 Halkın Katılımı Toplantıları Tutanaklarının Özeti ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-1

21 1 HALKIN KATILIMI TOPLANTILARI TUTANAKLARININ ÖZETİ 1.1 TOPLANTI YERİ VE KATILIM SAYISI Aşağıda belirtilen yerlerde halkın katılımı toplantıları düzenlenmiştir: Tablo 1.1 Halkın Katılımı Toplantısı Yeri ve Zamanı İl Bölge KM Tarih Saat Yer Katılımcılar Sayısı İzmir Bornova Ocak :00 Anemon Ege Oteli Balo Salonu 220 Manisa Koldere Ocak 2011 Yeniosmaniye Kırkağaç Balıkesir Karacalar Bakacak Susurluk Ocak Ocak Ocak Ocak Ocak 2011 Bursa Çördük Ocak 2011 Ovaakça Ocak 2011 Orhangazi Ocak 2011 Mustafakemalpaşa Şubat 2011 Yalova Kılıç Ocak 2011 Kocaeli Dilovası 3 1 Şubat 2011 Bursa Karacabey Ekim 2011 Bursa Nilüfer/ Badırga Ekim :00 Koldere Belediyesi Düğün Salonu 14:00 Yeniosmaniye Köyü Köy Kahvesi 14:00 Kırkağaç Belediyesi Toplantı Salonu 19:00 Karacalar Köyü Cengiz Aldemir Köy Kahvesi 18:00 Bakacak Köyü Köy Kahvesi 14:00 Susurluk Belediyesi Park Düğün Salonu 18:00 Çördük Köyü Köy Kahvesi 18:00 Ovaakça Merkez Mahallesi Köy Kahvesi 16:00 Orhangazi Belediyesi Nikâh Salonu 14:00 Mustafakemalpaşa Belediyesi Düğün Salonu (ek toplantı) :00 Kılıç Köyü Köy Kahvesi :00 Dilovası Belediyesi Düğün Sarayı 14:00 Karacabey Belediyesi Toplantı Salonu 12:00 Badırga Köyü Köy Kahvesi Ocak 2011 ve 2 Şubat 2011 tarihleri arasında, güzergah boyunca seçilmiş olan bazı noktalarda, Proje nin halka tanıtılması ve halktan Proje ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla bir dizi halkın katılımı toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı noktaları, mümkün olduğu kadar çok insanın erişiminin sağlanması amacıyla, güzergah üzerinde yaklaşık 40 ar kilometrelik aralıklarla belirlenmiş- ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-2

22 tir. Ekim 2011 de bunlara, Uluabat Gölü kuzeyinde değişen güzergah boyunca (Karacabey ve Nilüfer/Badırga) yapılan iki yeni toplantı daha eklenmiştir. Toplantılarla ilgili yukarıdaki bu bilgiler, yerel ve ulusal gazetelerin (Ek F-3.5) yanı sıra, Proje nin internet sitesinde ve toplum liderlerine gönderilerek kolayca görülebilecekleri merkezi yerlere yerleştirilmeleri talep edilen posterler (Ek F-3.4) ile iki hafta önceden ilan edilmiştir. Bunlara ek olarak, 170 adet köy ve mahallenin toplum liderlerine, ÇSED Proje Ekibi tarafından telefonla bilgi verilmiştir. On üçüncü toplantı, Uluabat Gölü ne yakın bölgedeki halkın bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla, söz konusu bölge için başlangıçta yalnızca Çördük Köyü nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya ek olarak, Mustafakemalpaşa da düzenlenmiştir. Ovaakça, Orhangazi ve Kılıç taki toplantı yerleri, halkın Proje ye olan yoğun ilgisi nedeniyle, ilk başta planlanan yerlerden daha büyük mekanlara kaydırılmıştır ve ÇSED ekibi, yer değişikliği hakkında halkın daha önceden yeterli şekilde bilgilendirilmesini veya seçilen yeni yerin, ilk başta planlanan yere göre yürüme mesafesinde olmasını ve açıkça ilan edilmesini sağlamıştır. ÇSED planının açıklanması ve katılımcıların görüş bildirmeleri veya soru sormaları için açık oturum yapmak üzere, her toplantıda en az bir yerel bir de uluslararası ÇSED Ekibi üyesi bulunmuştur. Ayrıca, Proje ile ilgili bilgileri sunmak üzere temsilcileri ve kamulaştırma süreci hakkında bilgi vermek üzere KGM bölge müdürlükleri temsilcileri de bütün toplantılarda yer almıştır. Bütün görüş, soru ve önerilerin kaydı tutulmuştur ve Paydaş Kayıt Dokümanı adı altındaki bu kayıtların güncel hali, Ek F-4 te sunulmuştur. Katılımcılar, Kamu Görüş Formu (Ek F-3.6) üzerine görüşlerini yazmaya veya tercihlerine göre posta ya da e-posta vasıtasıyla ekiple iletişime geçmeye davet edilmişlerdir. Toplantıya katılan herkese Kamu Görüş Formu ile Proje Broşürü dağıtılmış ve hepsinden Katılımcı Forumu nu doldurmaları istenmiştir. Formu doldurmakta zorluk çeken kişilere, etkinliği düzenleyen ekiptekiler tarafından yardımcı olunmuştur. Bütün toplantı yerlerinin duvarlarına Proje güzergahını gösteren DIN-A0 boyutunda haritalar asılmış ve halkın otoyol güzergahını detaylı olarak görmesi sağlanmıştır. Toplantıların düzenlendiği her bir mekan, yapılan sunumun herkes tarafından -hem sunum hem de soru cevap kısımlarında- görülmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla bir projektör ve konuşmacılar için mikrofonlar (katılımcılar için ayrıca taşınabilir mikrofonlar ) ile donatılmıştır. 1.2 GÜNDEME GETİRİLEN TEMEL KONULAR Teknik özellikler ve ÇSED çalışmaları ile ilgili olarak katılımcılar tarafından gündeme getirilen ana konular, aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir. 1: ölçekli haritalar toplantı salonlarına asılmış ve toplantılar sırasında bütün sorular cevaplanmıştır. Söz konusu ana konulara/başlıklara ilişkin ÇSED bölümleri ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-3

23 referans olarak her altbölüm sonunda, parantez içerisinde verilmiştir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı -ÇSYP (ÇSED raporundan bağımsız bir doküman), her bir başlık için en iyi yönetim uygulamaları önlemlerinin yanı sıra, inşaat ve işletme sırasındaki çevresel ve sosyal konulardaki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik izleme usullerini sağlamaktadır Proje ihtiyaç, teknik özellikleri, güzergahı, alternatifleri, erişilebilirlik Projenin gerekliliği ve güzergah/güzergah değişimi konuları üzerine görüşler Otoyolun yapımına yönelik olumlu görüşler sunulmuştur. Birçok katılımcı, otoyol güzergahının sabit olup olmadığını; hazine arazisi ve/veya ormanlara kaydırılması ya da mevcut demiryoluna (Sancaklı Bozköy KM 375) paralel olması olasılıklarının bulunup bulunmadığını merak etmektedir. Özellikle güzergahın kuzey yarısı (Balıkesir havzası, Sancaklı Bozköy) için olmak üzere, tarım arazilerinin korunmasına yönelik tasarım değişiklikleri talep edilmiştir. Ayrıca, arkeolojik sit alanlarını korumak için tasarım değişiklikleri yapılması olasılığı da sorulmuştur. Bunlara ilaveten, Yalova çıkışı (KM 14), Çavuşçiftlik e yakın bir viyadükte kalan ilköğretim okulu (KM 14), Uluabat Gölü (KM 129) ve Taşköprü Köyü (KM 170) için de alternatif güzergahlar sorulmuştur. Birkaç katılımcı ise, güzergah üzerinde bulunan bazı yerlerdeki ormanlar halihazırda kesilmiş olduğu için tasarım değişiklikleri yapılması adına sınırlı imkanlar bulunduğunu düşündüklerini ifade etmiştir. Otoyol yerine demiryolu yapılması hususu gündeme getirilmiştir. Otoyolun başta Koldere Köyü (KM 350) olmak üzere, bütün köylere yol bağlantısı olması ihtimali sorulmuştur (Bu bölgeye en yakın kavşaklar KM 340 ve KM 372 de yer almaktadır). Bunların yanı sıra, Akçalar Köyü için otoyola çıkış yolu talep edilmiş ve güzergah boyunca yer alan tesisler için bağlantı yolları yapılıp yapılmayacağı sorulmuştur. Susurluk Kesimi nden sonraki kavşakların (Susurluk-Bandırma kavşağı ve Yeniköy kavşağı) tasarımları ve mevcut Yeniköy kavşağı üzerinde değişiklikler yapılması ihtimali sorulmuştur. Bununla beraber, köy girişindeki altyapı tasarımına ilişkin kaygılar da dile getirilmiş ve Mana yolundaki Günaydın kavşağının genişliği sorulmuştur. Körfezde zaten yüksek olan mevcut kirlilik seviyesinin daha da artmasını önlemek üzere, yapılması planlanan asma köprüye alternatifler (ör. Tünel) önerilmiş; asma köprü yerine yüzer köprü inşa edilmesi olasılığı sorulmuştur. Otoyolun kenarlarında lokantalar ve dinlenme tesislerinin bulunup bulunmayacağı sorulmuştur. Önerilen yol güzergahının inşaat takviminin kamu ile paylaşılmadığından, ayrıca devlet kurumlarına gönderilen dokümanların (Proje Bilgilendirme Dokümanı ve broşürler) ve toplantılarda dağıtılan broşürlerin bilgi açısından yetersiz olduğundan şikayet edilmiştir. Ayrıca, parsel numaralarını içeren detaylı (1:1000 ölçekli) haritaların, inşaat planlarının, inşaat programının ve fizibilite raporlarının kamu ile paylaşılması da talep edilmiştir. ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-4

24 Karacabey yakınlarındaki Sütaş fabrikası için yola çıkış sağlanması önerisi dile getirilmiştir. Uluabat çevresindeki yeni güzergahın eskisine göre 8 km daha uzun olması ve hali hazırda inşa edilmiş olan (önceki güzergaha ait) 5 km lik yolun kullanım dışı kalacak olması nedenleri ile kamu zararının söz konusu olduğunun üzerinde durulmuştur. Uluabat Gölü etrafındaki yeni güzergahın çok sayıda tarım alanını tahrip edeceği konusu ele alınmış ve bu yolun, güneydeki güzergahın biraz üzerine yerleştirilecek yeni bir güzergah ile değiştirilmesi önerilmiştir. Uluabat Gölü etrafındaki yeni güzergah inşaatının kar odaklı olduğu, maliyetleri düşürmek için tarım arazilerinin hiçe sayıldığı ileri sürülmüştür. Ayrıca, projenin KGM tarafından çizilmesi halinde normalde bu şekilde sonlanmayacağının altı çizilmiştir. Tarımsal alanların giderek azaldığı ve bu gidişle ülkedeki üretimin kendi nüfusunu beslemeye yetmeyeceği yorumu yapılmıştır. Daha önceki toplantılarda ilk olarak Uluabat ın güneyindeki güzergahın önerildiği fakat şu anki güzergahta karar kılındığı ve bu durumun fizibilite ile açıklanmasının da ikna edicilikten uzak olmasına değinilmiştir. Artacak olan maliyetin, tarım alanlarının maliyeti ile karşılaştırılmadığına dikkat çekilmiştir. Söz konusu güzergahın tercih edilmemesi gerektiği nedenleri ile birlikte savunulmuştur. Otoyolun yapı ve arazileri bölme etkisi, kamu hizmetlerinin (sulama, su temini, atık su, elektrik ve telekomünikasyon kabloları) yer değiştirmesi. Bütün toplantılarda, otoyol tarafından bölünecek olan yerel yol ve patikalara karşılık olarak alt ve üst geçitler yapılıp yapılmayacağı talep edilmiştir. Hayvanlar (vahşi ve evcil) için üst geçitler/yeşil köprüler yapılıp yapılmayacağı sorulmuştur. Birçok toplantıda, kablo (elektrik, telekomünikasyon) ve -sulama boruları ve kanallar da dâhil olmak üzere- su temini veya atık su için yapılmış olan boru hatları üzerindeki etkileri sorulmuştur. Ayrıca, başta Yeniosmaniye Köyü nde bulunan, DSİ (Devlet Su İşleri) nin yılları arasında yatırımını gerçekleştirdiği yeni bir damla sulama sistemi olmak üzere, güzergah üzerindeki sulama tesislerinin zarar görmesinden endişe edilmektedir. İnsanların, Döllük-Güllüce sulama sistemi ile proje bölgesinde yer alan su boru hatlarına ilişkin önceden belirlenmiş yerlerinin olduğunun üzerinde durulmuştur. Önerilen güzergahın Gedelek Köyü nü ikiye böleceği konusu nedeni ile endişe duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, otoyol kaynaklı gaz emisyonlarının etkilerinin neler olacağı da toplantılarda sorulmuştur. Devlet Su İşleri tarafından bölgede sağlamlaştırma çerçevesinde veya sağlamlaştırmadan önce inşa edilen yapıların (sulama kanalları, kapalı vana sistemleri, bakım yolları, su hatları, drenaj kanalları) yıkılacağı ve yapılan masrafların boşa gideceği yönünde endişeler belirtilmiştir. ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-5

25 [Köprüler, alt geçitler ve üst geçitler ile ilgili bilgiler Bölüm 2 de; su temini ve deşarj amaçlı boru hatları ve kanallar ile ilgili bilgiler ise Bölüm 8 de yer almaktadır]. Proje Programı ve ÇED Gereklilikleri İnşaatın ne zaman başlayacağını ve çiftçilerin hala tarlalarını ekebilmeleri için kamulaştırma sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili sorular sorulmuştur. ÇSED çalışmalarının programı ve Türk ÇED sürecinin proje programı üzerindeki etkileri de merak edilen konular arasındadır. Yönetmeliğin, bu proje için de uygulanan geçici muafiyet maddesinin, planlama aşaması 1993 ten önce olan projeler için uygulanmakta olmasından dolayı, Proje nin uygulamaya alınmasının 1997 den sonra mı, yoksa önce mi olduğu sorulmuştur. Danıştay ın, Türk ÇED muafiyet kararını ve Başbakanlık genelgesini iptal ettiği; bu nedenle de yol güzergahının tamamının değişeceği ileri sürülmüştür. Proje nin her kesimi için Türk ÇED i yapılması ve otoyolun yatırım kararı alınmadan önce ÇSED çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sosyal ve çevresel etkilerin değerlendirildiği belirtilmiştir. Halk, bu işin 1997 yılı kapsamından çıkarılmış olmasına rağmen birçoklu şirketler birliği tarafından yürütülmesinin nedenini sormuş ve bunun gereksiz olacağını belirtmiştir. [Proje Programı no lu bölümde verilmiş, ÇSED ve ÇED gerekliliği ise 1.2. no lu bölümde açıklanmıştır]. İnşaat ve İşletme Başta, otoyolun işletmesi sırasında olumsuz etkilenecek olan köylerdeki insanlara yönelik imkanlar olmak üzere, inşaat ve işletme süreçlerindeki iş imkanları ile ilgili sorular tekrar tekrar sorulmuştur. İnşaat aşamasında önemli miktardaki bir işgücünün küçük köylere gelecek olmasından kaynaklanabilecek olası sorunlara yönelik kaygılar dile getirilmiştir. İnşaat sırasında oluşacak olan toz kirliliği, özel tarım arazilerinin verimliğini düşürecek olan döküntüler ve yapılara verilecek hasarlar gibi zararların kimler tarafından tazmin edileceği sorulmuştur. Bazı katılımcılar, başka projelerle ilgili olumsuz deneyimlerini aktarmışlardır. Mülkiyetlere bir zarar gelmesi veya herhangi başka bir sorunla karşılaşmaları durumunda kiminle/hangi kurumla iletişime geçilebileceği konusunda bilgi istenmiştir. Ağır inşaat araçlarının mevcut yollarda hasara neden olacağından endişe edilmektedir. ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT P , F6-6

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012)

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) GİRİŞ Bu Proje Tanıtım Broşürü, 2011 yılında dağıtılan broşürün güncellenmiş hali

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Adı& Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Gücü ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ONUR HES, Tokat ili Reşadiye ilçesi TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 29.660.862 USD

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ

3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ 3 ÇSED KAPSAMI VE PAYDAŞ KATILIMI 3.1 GİRİŞ Kapsam belirleme çalışmasının temel amacı, önerilen bir projenin önemli olması muhtemel etkilerinin belirlenmesi, böylece ÇSED değerlendirme çalışmalarının bu

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ 18.04.2011 KAPSAM ü YETKİ DEVRİ ü HANELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR ü

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 48 Tarih:25/3/2011

Detaylı

17 ġubat 2010 TEMBELOVA SANAYĠCĠLERĠ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI

17 ġubat 2010 TEMBELOVA SANAYĠCĠLERĠ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 17 ġubat 2010 TEMBELOVA SANAYĠCĠLERĠ BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI Kronoloji 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1995 2004 2003 2004 Tevsii Kararı TOYOTASA talebi Yer Seçimi Ġlk Ġmar Planları ġuyulandırma Karayolları

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir:

Değerlendirmenin kapsamı belirlenirken, Projenin potansiyel sonuçları olarak aşağıdaki etki türleri tespit edilmiştir: 5 ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ ETKİLER 5.1 GİRİŞ Bu bölüm, önerilen Otoyolun Faz 1 ve Faz 2 güzergâhları boyunca yer alan arazilerin ve arazi varlıklarının kullanımlarının etkilerini ele almaktadır.

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı İzin ve İrtifak Hakları Şube Müdürlüğü Merih SEÇKİNAY Şube Mühendisi Sunum Planı 1. Mevzuat 2. Müracaat, iş akışı, rapor tanzimi 3. Bedeller 17 nci

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

II II.1.12

II II.1.12 BÖLÜM II... 9 GENEL BİLGİLER... 9 Grafik II.1. Yerleşim Yeri... 9 Grafik II.3 Sektör/Kurum Adı... 11 Grafik II.4 STK ve İdari Birimler... 12 Grafik II.5 Mesleki Dağılım... 13 Grafik II.6 Yerleşim Yerine

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Ekim 2015 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı