T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun, tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 31 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun Unvanı Merkezi İlgili Bakanlık Sermayesi Ödenmiş sermaye :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü :Ankara :Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : ,00 - TL : TL Ödenmemiş sermaye : TL Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş Tarihi 1- Başkan Süleyman KARAMAN TCDD Genel Müdür Devam ediyor 2- Üye Talat AYDIN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ediyor 3- Üye Şükrü KUTLU Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Telekom Reg. ve Destek Hiz.Bşk Devam ediyor 4- Üye Ümit Ulvi CANİK Hazine Temsilcisi Başbakanlık 5- Üye Veysi KURT TCDD Genel Müdür Yrd Devam ediyor 6- Üye İsa APAYDIN TCDD Genel Müdür Yrd Devam ediyor

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I- TOPLU BAKIŞ I A- Demiryolu taşımacılığının dünya ekonomisindeki yeri B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi... I III C- Öneriler... IX II- İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat.. 1 B- Teşkilat... 3 C- Personel durumu. 16 III- MALİ BÜNYE A- Mali durum. 26 B- Mali sonuçlar.. 32 IV- İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme bütçesinin genel durumu B- Finansman.. 36 C- Giderler D- Tedarik işleri Alımlar Taşıma ve gümrükleme İlk madde ve malzeme stokları E-Üretim ve maliyetler Üretim Üretim maliyetleri F- Pazarlama Satışlar Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları Satışların kârlılığı veya zararlılığı Milli ekonomiye katkı I- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler J- Kalkınma planı ve yıllık programlar Yatırımlar Yıllık programda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler V- BİLANÇO Aktif Pasif VI- GELİR TABLOSU VII- EKLER

6 Kısaltmalar AB : Avrupa Birliği AGC : Uluslararası Ana Demiryolu Hatları Avrupa Anlaşması (European Agreement On Main International Railway Lines) AGTC : Önemli Uluslararası Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisler Avrupa Anlaşması (European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations APK : Araştırma Planlama Koordinasyon Ar-Ge : Araştırma - Geliştirme ATS : Tren durdurma sistemi BCC : Merkezi Takas Bürosu (Bureau Central de Compensation) BGB : Büyük Genel Bakım BM/AEK : Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu CEEP : Avrupa Kamu işletmeleri Birliği (European Centre of Employers and Enterprises) CIF : Mal bedeli Sigorta ve navlunu ödenmiş (Cost, Insurance and Freight) CIM : Demiryolu ile Uluslar arası Eşya Taşımasına İlişkin Sözleşme (Contracts of carriage for the international carriage of goods) CIT : Uluslararası Demiryolu Taşımaları Komitesi (International Rail Transport Committee ) CIV : Demiryolu ile Uluslararası Yolcu ve Bagaj Taşımasına İlişkin Sözleşme (contracts of carriage for the international carriage of passengers and lagguage) CMO : Ortadoğu Demiryolları Uluslararası Yolcu ve Bagaj Tarifesi (Tarif des voyageurs et des bagages du moyen Orient) CNC : Computer Numerical Control COTIF : Uluslararası Demiryolu Taşımalarına Ait Sözleşmesi (Consolidated Text of the Convention concerning International Carriage by Rail) ÇAMAF : Çankırı Makas Fabrikasının DE : Dizel Elektrikli DEMİRYOL-İŞ : Türkiye Demiryolları İşçileri Sendikası DGMO : Ortadoğu Demiryolları Genel Müdürlüğü Grubu (Middle East Railways ) DMU : Diesel Multiple Unit (Dizel Tren Seti-Dizelli dizi) ECO : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economical Cooperation Organization) EMU : Electric Multiple Unit (Elektrikli Tren Seti-Elektrikli dizi) ERA : Avrupa Demiryolu Ajansı (European Railway Agency) ERP : Enterprise Resourche Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması) EUROFIMA : Avrupa Demiryolu Malzemeleri Finansmanı Şirketi (European Company of the Financing of Railroad Rolling Stock) EUROTEM : Demiryolu Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. FKYS : Finans Kaynakları Yönetim Sistemi Modülü

7 FOB : Free On Board (Gemi güvertesinde teslim) FTE : Avrupa Tren Forumu (Forum of Europe Trains) GR : Genel Revizyon GSMH : Gayri safi milli hasıla GSYİH : Gayri safi yurtiçi hasıla HASLAB : Yapısal Hasar Tespit Ve Onarım Yorulma Laboratuvarı HURDASAN : MKE Kurumu bağlı ortaklığı Hurda İşletmeleri Anonim Şirketi ICF : Interfrigo - Intercontainer Şirketi IPA : Instrument for Pre-Accession Assistance (AB-Katılım Öncesi Yardım Aracı IRRB : Uluslar Arası Demiryolları Araştırma Kurumu ISG : İş Sağlığı ve Güvenliği İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi İZBAN A.Ş. : İzmir Banliyo Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş. KDV : Katma Değer Vergisi KEİ : Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi KHK : Kanun Hükmünde Kararname KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsleri KKY : Kurumsal Kaynak Yönetimi KTVK : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu LİMAN-İŞ : Türkiye Liman, Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası MKEK : Makine Kimya Endüstrisi Kurumu MSKYS : Malzeme ve stok kontrol yönetim sistemi NATO : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) NDT : Tahribatsız malzeme muayenesi Ost-West Tariff : Doğu-Batı tarifesi OTİF : Demiryolu ile Uluslar arası Taşımalara ilişkin Hükümetler arası Örgüt ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı PT : Penetrant muayenesi RID : Demiryolu ile Uluslar arası Tehlikeli Eşyaların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik RIV/RIC : Uluslararası Yük/Yolcu Vagonları Birliği SCIC : Special Conditions of International Carriage (Yolcu ve bagajların taşınması için uluslararası ortak tarife) SECI : Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi SERG : Güney Doğu Avrupa Demiryolları Grubu SET : Güney-Doğu Tarifesi (Group de Traveil des transporteurs du Sud- Est de l europe pour le Trafic des Voyageurs ) T.DOK GEMİ-İŞ : Türkiye Liman DOK ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası TAR : Trans Asya Demiryolu Şebekesi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi TDS : Türkiye Denizciler Sendikası TEA : Avrupa Asya Demiryolu Eşya Tarifesi konferansı (Tarif Europe- Asie pour le transport des marchandises par chemins de fer )

8 TER : Trans Avrupa Demiryolu Şebekesi TFRS : Türkiye Finansal Raporlama Standartları TIR : Uluslararası Karayolu taşımacılığı (Transports Internationaux Routiers) TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü TS EN : Demiryolu uygulamaları-araçları ve bileşenlerinin kaynağı standardı TS EN ISO : Çevre Yönetim Sistemi standardı TS EN ISO 9001 : Kalite Yönetim Sistemi standardı TS EN OHSAS : İşçi Sağlığı ve Güvenliği standardı TSE : Türk Standartları Enstitüsü TS-EN : Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS-EN : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TSI : Technical Specification for Interoperability (Avrupa Birliği karşılıklı işletilebilirlik teknik şartları) TUHİS : Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırmalar Kurumu TÜDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi TÜHİS : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜLOMSAŞ : Türkiye Lokomotif Ve Motor Sanayii Anonim Şirketi TÜVASAŞ : Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi TÜV-SÜD : Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. UBAK : Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı UIC : Uluslararası Demiryolları Birliği (Union International de Chemin de Fer) UIMC : Uluslararası Sağlık Servisleri Birliği UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezi UFRS : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UNESCAP : BM Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu VADEMSAŞ : Vostalpine Kardemir Dem.Sis.San.Tic.A.Ş. YHT : Yüksek Hızlı Tren YPK : Yüksek Planlama Kurulu Yolcu-km: Hamton-km Netton-km Tren-km : Bir yolcunun bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi : Lokomotif ağırlığı hariç vagon daraları dahil olmak üzere bir tren tonunun bir km mesafeye taşınması ile ifade edilen trafik ölçü birimi : Bir ton yükün bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi : Bir trenin bir km mesafeye taşınmasıyla ifade edilen trafik ölçü birimi

9 I I. TOPLU BAKIŞ A- Demiryolu taşımacılığının dünya ekonomisi içindeki yeri Sanayi devriminin en önemli buluşlarından biri olan buhar gücünün demir raylar üzerinde denenmesiyle birlikte, İngiltere de 1804 yılında ilk buharlı lokomotif yapılmış; demiryolu ulaşımı da Dünyada ilk kez yine bu ülkede 1825 yılında başlamıştır. 25 yıl içinde tüm Avrupa ya yayılarak ekonomik ve sosyal gelişme açısından giderek önemli bir araç haline gelen demiryolu taşımacılığı, Amerika Birleşik Devletleri nde 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyılın başındaki hızlı gelişmenin de önemli itici güçlerinden birisi olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ticaretin ülkelerin sınırlarını aşması ve dünyanın global bir pazar haline dönüşmesi sonucunda ulaştırma hizmetlerinin önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bu nedenle insanların seyahatlerini rahat, güvenilir ve kısa sürede yapmaları ve malların düzenli, güvenli bir şekilde ve en düşük maliyetle nakledilmesi ekonomik ve sosyal hayatın önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır. Dünya ticaretinin ülkeler arası yaygınlaşması sonucu oluşan rekabet ortamı, taşımacılık alanında zaman faktörü yanında ekonomiklik durumunu da ön plana çıkardığından çeşitli taşıma sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bu sistemler içerisinde yer alan demiryolu, karayolu, havayolu, akarsu, kanal ve boru hattı taşımacılığının tercihinde ülkelerin coğrafi yapısı ile doğal kaynakları önem taşımaktadır. Değinilen bu ulaşım modları içinde, demiryolları, özellikle uzun mesafelerde hem yolcu, hem yük taşımacılığında en verimli, çevresel etki açısından da en az maliyetli ulaştırma modu konumunda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bir yük treninin sefere sokulmasının 330 kamyon veya TIR ı, bir yolcu treninin ise 20 otobüs veya 300 otomobili trafikten alıkoyacağı ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla ulaştırma sektöründe, ekonomikliği, çevre dostu ve emniyetli oluşu gibi avantajlara sahip olan demiryolu işletmeciliği, bütün Dünyada büyük önem kazanmakta ve gelişen teknolojilerin süratle bünyesine uygulanmasıyla giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Özellikle yüksek hızlı tren teknolojisinde meydana gelen gelişmeler, demiryolunu kimi durumlarda havayolu ile rekabet edecek bir konuma dahi getirmiş bulunmaktadır. Diğer yandan, hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunların çözümünde kent içi raylı taşımacılığının önemi giderek artmakta; raylı taşımacılığın geliştirilmesi bir çok ülkede yerel yönetimlerin öncelikli hedef ve politikaları arasında yer almaktadır. Demiryolu taşımacılığının bütün Dünyada yaygınlaşması sonucu, 1922 yılında demiryolu şirketlerinin küresel örgütü olarak Uluslararası Demiryolu Birliği (Union Internationale des Chemins de Fer- UIC) kurulmuştur. Avrupa ve komşu ülkelerden oluşan 18 ülkenin demiryolu işletmeciliği hakkında fikir verebilmek ve bunlarla Türkiye nin durumunu mukayese edebilmek bakımından UIC'nin istatistiklerinden derlenen 2011 yılına ait bilgiler (2012 yılı bilgileri henüz oluşmamıştır) ve karşılaştırmalar aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. I

10 II Sayıştay ULUSLARARASI DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ ve KARŞILAŞTIRMALAR HAT VERİMLİLİĞİ TREN Km DEMİRYOLU ORTALAMA YÜK TAŞIMA MESAFESİ NETTON - Km YOLCU SAYISI NÜFUSUN DEMİRYOLU İLE SEYAHAT SIKLIĞI 1000 Km 2 'ye DÜŞEN DEMİRYOLU 1 Km DEMİR YOLUNA DÜŞEN KARAYOLU NÜFUSA DÜŞEN KARAYOLU NÜFUSA DÜŞEN DEMİRYOLU 1000 Km 2 'ye DÜŞEN KARAYOLU KARAYOLU UZUNLUĞU ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜ ÜLKE ve KODU HAT BAŞINA DÜŞEN TREN HAT BAŞINA DÜŞEN TRAFİK TOPLAM YÜK YOLCU TRAFİK (1) NETTON YOLCU - Km ELEKTRİKLİ HAT TOPLAM ANAHAT UZUNLUĞU NÜFUS /1 4/1 3/4 3/2 4/2 6/ /4 13/4 9/8 Bin Km 2 Milyon Bin Km Km % Km Km Km Km Km % Milyon Milyon Bin Milyon Bin Bin Bin Bin TÜRKİYE TR 785, , İNGİLTERE GB , YUNANİSTAN GR , ALMANYA DE 357, ITALYA IT , , İSPANYA ES 506, , , FRANSA FR 640, , AVUSTURYA AT , ÇEK CUMH. CZ POLONYA PL 313, , , MACARİSTAN HU 93,0 10, , BULGARİSTAN BG ROMANYA RO 238, , JAPONYA JP 378, , AMERİKA USA , ÇİN CN , RUSYA RU , HİNDİSTAN IR 3287, , Kaynak : TCDD İstatistik Yıllığı (1) Trafik = Yolcu km + Ton km II

11 III Türkiye, 1000 km 2 ye düşen karayolu açısından 83 km ile 18 ülke içerisinde sondan 3. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde 1000 km 2 ye düşen demiryolu açısından da 12 km ile sondan 3. sıradadır. 1 km demiryoluna düşen karayolu uzunluğu bakımından Türkiye 7 km ile 9. sırada yer almaktadır nüfus başına karayolu uzunluğu açısından 9 km ile sondan 2. sırada bulunan Türkiye, nüfusa düşen demiryolu uzunluğu bakımından 13 km ile sondan 3. sırada yer almaktadır. Nüfusun demiryolu ile seyahat sıklığı açısından Türkiye 18 ülke arasında Çin le birlikte sondan 3. sırada yer almakta; yolcu sayısı bakımından ise sondan 5. sırada bulunmaktadır. Demiryoluna ilişkin diğer veriler yönünden de Türkiye nin sıralaması gerilerde olduğu görülmektedir. Demiryolu taşımacılığında daha iyi noktalara gelinebilmesi için, hızlı tren projelerinin yaygınlaştırılması, çift hatlı yolların artırılması, elektrifikasyon uygulamalarının ve sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi önem arz etmektedir. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi Türkiye'de ilk demiryolu 1856 yılında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla İzmir-Aydın arasında inşa edilmiştir. 130 km uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, sonradan bu hat 608 km. ye çıkarılmıştır. Başka bir İngiliz şirketine imtiyaz olarak verilen İzmir-Turgutlu(Kasaba) - Afyon ve Manisa-Bandırma hattının 98 km. lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, kalan kısmı sonraki yıllarda tamamlanmıştır. Baron Hirsch'e 1869 yılında yapım imtiyazı verilen 2000 km.lik şark demiryollarının milli sınırlar içinde kalan 336 km.lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli- Alpullu kesiminin 1888'de bitirilerek işletmeye açılmasıyla, İstanbul Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. Anadolu'da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle inşası düşünülerek, 1871 yılında Haydarpaşa-İzmit hattının yapımına başlanmış ve 91 km.lik hat 1873 yılında bitirilmiş, ancak mali imkânsızlıklar nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve Cenup Demiryollarının yapımları bilahare Alman sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. Milli mücadele yıllarına gelindiğinde demiryollarının ne derece önemli olduğu hususu ortaya çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye asker, silah ve erzak taşımada, cephelerden de geriye gazilerin taşınmasında, yani savaşın lojistiğinde demiryolları hep ön planda olmuştur. III

12 IV Sayıştay Bu durum, Cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiş; Cumhuriyet döneminden önce çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının yaklaşık 4000 km. lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar içerisinde kalmıştır tarihinde 506 sayılı Kanun çıkarılarak bu hatlar millileştirilmiştir. Demiryolları yılları arasında bir atılım çağı yaşamıştır yılında km olan demiryolu hat uzunluğu, 1940 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla km ye ulaşmıştır. Ancak, ikinci dünya savaşının ve yıkımının hüküm sürdüğü arası dönem Türk Demiryolları için bir durgunluk dönemi olmuştur. Kurtuluş Savaşı ndan sonra, olanaksızlıklar içinde yılda ortalama 240 km uzunluğunda demiryolu yapılırken, 1950 yılından sonra gelişen teknoloji ve maddi olanaklara rağmen yılda sadece 39 km.lik demiryolu yapılabilmiştir. Bu durum, ulaştırma politikalarında meydana gelen değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Böylece demiryolları uzun yıllar sürecek bir duraklama, hatta gerileme sürecine girmiş; bu süreçte yeni hat yapımları bir yana, yol yenilemeleri dahi gerektiği şekilde yapılamamıştır li yıllara gelindiğinde demiryollarının yeniden tartışılmaya başlandığı ve Ankara-İstanbul arasını 2,5-3 saate indirecek olan hızlı tren projesinin gündeme geldiği bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Arifiye-Sincan Sürat Demiryolu Projesi hazırlanarak 1976 yılında yapımına başlanmıştır. Eskişehir-Polatlı üzerinden geçen ve 576 km olan mevcut hatta alternatif olarak hazırlanan söz konusu proje ile güzergah Ankara- Sincan-Çayırhan-Arifiye üzerinden İstanbul olarak belirlenmiştir. Böylece toplam yolculuğun 418 km.ye inmesi, diğer bir ifadeyle yeni yapılacak hattın mevcut hattan 158 km daha kısa olması planlanmış, hız ise 250 km/saat olarak öngörülmüştür. Değinilen projenin ihalesi için güzergah iki bölüme ayrılmıştır. Çayırhan- Sincan arasındaki 85 km.lik kesim 1. bölüm olarak belirlenmiş ve bu bölüm beş ayrı parçaya ayrılıp ihale edilerek inşaata başlanmıştır. Ayaş Tünelinin yer aldığı 1. kısım hariç, diğer kısımlar tamamlanarak, bu bölümün toplamında % 75 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kesimde yer alan tünellerden 17,1 km.si tamamlanmış, 3,3 km.lik kısım eksik kalmıştır. 10 km uzunluğundaki Ayaş Tünelinin ise 8 km si tamamlanmıştır. Bu haliyle yarım bırakılan ve daha sonraları, üzerinde bulunan Ayaş Tüneli ile anılan söz konusu projenin 1.bölümü için cari fiyatlarla 316 milyon ABD Doları harcama yapılmıştır. Ancak bu tutar eskalasyona tabi tutulduğunda 730 milyon ABD Dolarına ulaşmaktadır. Böylece Ayaş tüneli dışındaki yapılar doğa koşullarında yıpranmaya maruz kalırken, 2 km si eksik kalan Ayaş Tüneli için her yıl bin TL bakım onarım masrafı yapılmaya devam edilmektedir. IV

13 V O dönemde kazandığı ivmeyi, Arifiye-Sincan Sürat Demiryolu Projesi nin yarım kalmasıyla tekrar kaybeden demiryolları, 2000 li yıllara doğru, bu kez Ankara- İstanbul demiryolu hattının rehabilitasyonu projesiyle yeniden kamuoyunun gündemine gelmiştir. Bu çerçevede, Ankara (Esenkent)-Eskişehir (İnönü) kesiminin 200 km/hıza uygun ve çift hatlı olarak inşa edilmesi için, tamamı dış kredili olarak, 1999 yılında uluslararası ihaleye çıkılmış ve sözleşme imzalanmıştır. Ancak, daha sonra, Ankara-İstanbul Mevcut Demiryolu İyileştirmesi Projesinden vazgeçilerek bu kez Ankara-İstanbul arasında 250 km/saat hıza uygun çift hatlı ayrı bir demiryolu yapılmasını öngören Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesine dönülmüş ve imalata başlanmıştır yılında hattın Ankara-Eskişehir kesimi ulaşıma açılmıştır. Eskişehir-İstanbul kesiminde ise yapım çalışmaları devam etmektedir. Demiryollarının tarihsel gelişimi içinde uzun yıllar boyu ihmal edilmiş olmasının ve geçmişte başlamış yatırımların yarım bırakılmasının olumsuz sonuçlara yol açtığı açıkça görülmektedir. Oysa ki, her alanda olduğu gibi Dünyadaki gelişmelere ayak uydurulması ve demiryolu alanında kısa, orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme politikalarının ayrıntılı etüt ve analizlere dayalı olarak sağlıklı bir şekilde belirlenmesi esas olmalıdır. Geçmişte yapılmış olan ve üzerindeki Ayaş Tüneli ile anılan Arifiye-Sincan Sürat Demiryolu Projesi, her ne kadar TCDD ile doğrudan ilgili olmasa da, TCDD nin mevcut yatırım projeleri ve geleceğe dönük hedef ve politikaları ile etkileşim içinde bulunmaktadır. Yarım kalmış olan bu proje ayrıca, çok önemli miktarda kamu kaynağı kullanılmış olması nedeniyle de üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Bu proje için yapılmış harcamaların ve her yıl yapılmakta olan Ayaş Tüneli bakım onarım giderlerinin, kamunun kaynak kaybına dönüşmesine engel olunması ve projenin kazanılmış bir değere dönüştürülmesi imkânlarının yetkili ve sorumlu kurumlarca yeniden etüt edilmesinde önemli yarar bulunmaktadır ve 2007 yıllarında TCDD nin Ana Statüsünde yapılan değişiklik sonucu, TCDD konvansiyonel, hızlı ve yüksek hızlı yeni demiryolları inşaa etmekle görevli, yetkili ve sorumlu kılınmıştır. Böylece TCDD tarafından Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin yanı sıra, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren hatlarının yapımı da sürdürülmüş; 2011 yılında Ankara-Konya hızlı tren hattı işletmeye açılmıştır. Değinilen bu projelerin ülke geneline yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Zira gerek demiryolu hat uzunlukları, gerekse demiryolu taşımacılık düzeyinin halen yeterli noktalarda bulunmadığı görülmektedir yılı sonu itibariyle demiryolu hat uzunluğu (YHT hatları dahil) km.ye ulaşabilmiştir. Bu durum, Türkiye de demiryolu ağının genişletilmesi gereğini ortaya koymakta; demiryolu taşımacılığının, ulaştırma sektörü içindeki payının ve diğer ulaştırma modları karşısındaki rekabet gücünün artırılması konusu önem arz etmektedir. V

14 VI Sayıştay Demiryolu sektörünün daha ileri düzeylere taşınmasının önemi, karayollarında her gün yaşanan trafik kazaları göz önüne alındığında da açıkça kendini göstermektedir. Açıklanan tüm bu hususlar çerçevesinde, TCDD ye önemli görevler düşmektedir. Demiryolu taşımacılığının tarihsel süreci içerisinde köklü bir kuruluş olarak yerini alan TCDD nin kuruluşu 1924 yılına kadar uzanmaktadır tarihinde çıkarılan 506 sayılı Kanunla "Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi" kurulmuştur. Bu kuruluş demiryollarının yapım ve işletmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkanları verilmesini sağlamak amacıyla daha sonra çıkarılan tarih ve 1042 Sayılı Kanunla "Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi" adını almıştır yılına kadar katma bütçeli bir Devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanunla "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)" unvanıyla Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Son olarak tarihinde 233 Sayılı KHK ile "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır. İncelemelerin sürdüğü 2013 yılında çıkarılan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun la, Türkiye de yeni bir dönem başlamış; sektör rekabete açılmıştır. Anılan Kanunla TCDD, altyapı işletmecisi olarak ve İDT statüsünde yapılandırılırken; demiryolu tren işletmecisi olarak TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi unvanıyla yeni bir şirket kurulması öngörülmüştür. Söz konusu düzenlemeye uygun yapılanma çalışmaları halen devam etmektedir. Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. VI

15 VII Toplu Bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar " ( ) (17) Finansman giderleri " ( ) (87) Maddi duran varlıkların (edinme değeri) " Maddi duran varlıklar birikmiş amort. " Yatırım için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ( ) (23) Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (30) (35) Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklardan temettü geliri " İştiraklere ödenen sermaye " İştirakler temettü geliri " Tüm alım tutarı Bin TL (59.628) (5) Tüm hizmet giderleri toplamı (TCDD) Tüm üretim tutarı (bağlı ortaklıklar) " Hizmet üretimi: Yolcu taşımaları (milyon) Yolcu-km (1.284) (21,8) Yük taşımaları (milyon) Netton-km (80) (1) Liman ve iskele hizmetleri (elleçleme) Bin Ton (2.387) (16) Yol uzunluğu: Km Anahat (2., 3. ve 4. ana hatlar dahil) " Tali hat (iltisak + istasyon yolları) " Hızlı tren hattı " Buharlı lokomotif mevcudu Adet Dizelli anahat lokoları " Dizelli manevra lokoları " Dizelli diziler " Elektrikli lokolar " Elektrikli diziler " Yolcu vagonu mevcudu (diziler hariç) " (21) (2) Yük vagonu mevcudu " (1.367) (8) Koltuk ütilizasyonu (Anahat) % Yük vagonu ütilizasyonu % Net satış tutarı Bin TL Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı ve ara mamul " Mamuller " Diğer " (31.721) (33) Memur (ortalama) Kisi Sözleşmeli (ortalama) " İşçi (ortalama) " (36) - Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin: Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL İşçiler için yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönem kârına ilişkin vergi ve diğ.yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " (1.794) (13) GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " ( ) (10) GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (75.669) GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ( ) Zararlılık % Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 22 Dönem kârı veya zararı " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 30 Bilanço kârı veya zararı " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 Füzyon: Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 18 Dönem kârı veya zararı " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 20 Bilanço kârı veya zararı " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12 Artış veya azalış % VII

16 VIII Sayıştay Kuruluşun toplu bilgileri irdelendiğinde; son beş yılda km. lik yeni yol yapıldığı, böylece demiryolu hat uzunluğunun km.ye yükseldiği, yolcu ve yük taşımacılığında 2012 yılına kadar nispi artışlar meydana geldiği, ancak 2012 yılında yol yapım ve onarım çalışmalarının etkisiyle bir önceki döneme göre azalmalar meydana geldiği görülmektedir. Ana hat ve banliyö yolcu taşımacılığı azalmakla birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya arası kesimlerde işletilen yüksek hızlı trenle taşınan yolcu sayısında artışlar meydana gelmiştir yılı sonu itibariyle bir önceki döneme göre YHT ile taşınan yolcu sayısındaki artış % 31 olarak gerçekleşmiştir. TCDD nin 2012 yılı faaliyet dönemi 877,5 milyon TL dönem zararı ile kapanmış; geçmiş yıllar zararı ile birlikte bilanço zararı 8,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İleri ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinde önemli rol oynayan demiryolu taşımacılığının Türkiye de uzun yıllar ihmal edilmiş olması ve etkin bir konuma gelememesi, yüksek maliyetlerle işletmecilik yapmak zorunda kalan TCDD üzerindeki finansal yükü artırmıştır. Bu olumsuz yapı, demiryolu sektörünün ve TCDD nin başlıca ana sorununu oluşturmaktadır. Demiryolu işletmeciliğinin modernizasyonu, bu alandaki rekabet gücünün yükseltilmesi ve demiryolu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının artırılması yönünde çeşitli yatırım projeleri uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Hızlı tren projeleri başta olmak üzere, bu alandaki yatırımların en uygun maliyetle ve zamanında tamamlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle yatırım projelerinin ayrıntılı zemin etütleri yapılarak hazırlanması, ihalelere gerçekçi metrajlar üzerinden çıkılması, zorunlu haller dışında ihaleden sonra projelerde kapsamlı değişikliklere, dolayısıyla işlerin tasfiyesine gidilmemesi hususları üzerinde önemle durulmalıdır. Hızlı tren projelerinin yanı sıra, konvansiyonel hatların modernizasyonuna da ağırlık verilmelidir. Demiryolu hatlarının yaklaşık % 90 oranındaki ağırlıklı kısmında tek hat işletmeciliği yapıldığı görülmekte olup bu durum etkin ve verimli çalışmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle çift hatlı yolların artırılması hususu önem arz etmektedir. Diğer yandan genel iyileştirme programları çerçevesinde elektrifikasyon uygulamaları ve sinyalizasyon sistemi de yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca, demiryolu hatlarının ve çeken-çekilen araçların yenilenmesi çalışmaları sürdürülmelidir. İncelemelerin sürdüğü 2013 yılında yürürlüğe konulan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi hakkında Kanunla sektörün serbestleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış; TCDD Taşımacılık A.Ş. unvanıyla yeni bir bağlı ortaklık kurulması hükme bağlanarak TCDD nin bağlı ortaklık sayısı 4 e yükseltilmiştir. Ayrıca TCDD nin kamu iktisadi kuruluşu statüsü kaldırılarak iktisadi devlet teşekkülü statüsünde yapılanması öngörülmüştür. Söz konusu mevzuat düzenlemesi ile Türk demiryolu sektöründe yeni bir dönem başlamıştır. Ancak, anılan Kanunda imalat sektöründe yer alan TCDD nin üç VIII

17 IX bağlı ortaklığına ilişkin yapısal bir düzenleme yer almamaktadır. Yeni kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. ise hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösterecektir. Demiryolu ulaştırması ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni hukuki alt yapı ve bu kapsamda yürütülecek serbestleştirme uygulamaları sonucu, sektörde rekabet edecek yerli ve yabancı firma sayısının artması beklenmektedir. Bu nedenle bağlı ortaklıklar TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ ın rekabet güçlerinin artırılması gerekli bulunmaktadır. Bu çerçevede; birim maliyetlerin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi, dış pazarlara açılma ve yeni pazarlar bulma çalışmalarına etkinlik kazandırılması hususları üzerinde durulmalı ve geleceğe dönük orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmalıdır. C-Öneriler: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1 Kuruluşun yatırım projeleri ve yapım işleri ile ilgili olarak; -Demiryolu yapım işleri ihalelerine, detaylı zemin-sondaj etütleri ile imalatın teknik alt detaylarının ve tariflerinin belirlendiği uygulama projeleri esas alınarak çıkılması, kesin proje ile ihaleye çıkılması durumunda ise projelerin yine zemin-sondaj etütlerine ve ayrıntılı araştırmalara dayandırılması, ihale sonrası sözleşmenin uygulanması sürecinde kapsamlı proje değişikliklerine, dolayısıyla maliyet artışlarına, süre uzatımlarına ve işlerin tasfiyesine neden olan/olabilecek hususların Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile birlikte müştereken etüt edilerek gerekli tedbirlerin alınması, -Birim fiyatlı ihalelerde sınır değerin üzerinde bulunan teklifler değerlendirilirken, yaklaşık maliyete göre bazı iş kalemleri için verilen aşırı düşük veya yüksek tekliflerin sorgulanamamasının neden olduğu aksaklıkların ve kamu ihale mevzuatının uygulamasından doğan diğer sorunların yasal düzenleme çalışmalarında değerlendirilmesi için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:152) 2-Başkentray, Eskişehir Gar Geçişi ve Bursa-Yenişehir demiryolu alt yapı inşaatı yapım işleri ile ilgili olarak; -Başkentray Projesi yapım işinin ihale edilmesine ilişkin olarak, TCDD Yönetim Kurulu na sunulan teklif yazısında işin uygulama projelerinin hazırlandığı belirtilmesine rağmen, ihale formunda proje türünün kesin proje olarak ifade edilmesi; ihaleye yapılan itirazen şikayet başvuruları sonucu yaklaşık bir yıl devam eden süreç sonunda verilen ihale iptal kararına ilişkin ana gerekçelerden birini ise ihaleye ön projeyle çıkıldığı yönünde tespitin oluşturması nedeniyle, söz konusu projenin, proje niteliğinin ve ihale hazırlık sürecindeki işlemlerin (Sayfa: ), -Sözleşme eki projesinde, imalatta uygulanacak strut sayısı 1400 olarak ön görülmesine rağmen, 10 strut üzerinden ihalesi yapılan, imalat aşamasında ise 922 strut uygulanan ve yapımı devam eden Eskişehir Gar Geçişi Projesi yapım işinde, ihaleye gerçekçi metrajlara göre çıkılmaması hususunun ve sözleşmenin uygulanması IX

18 X Sayıştay sürecinde yapılan kapsamlı proje değişiklikleri başta olmak üzere ortaya çıkan sorunların (Sayfa: ), milyon TL yaklaşık maliyet üzerinden, kesin proje ile ihale edilerek 393,2 milyon TL ye sözleşmesi imzalanan, ihale sonrasında ise 75 km uzunluğundaki hattın 50 km. lik bölümünde güzergah değişikliği yapılan ve hat genişliği artırılan, sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenicinin yaklaşık maliyetlere göre daha yüksek birim fiyat verdiği belirlenen iş kalemlerinde yüksek oranda fiziki gerçekleşmeler sağlandığı gözlenen, bunun yanı sıra hat değişikliği yapılmayan kesimlerdeki tünel zeminlerinin sözleşme eki projelerden farklı olmasının da etkisiyle, sözleşme bedeli içerisinde tamamlanamayacağı anlaşılan Bursa-Yenişehir kesimi demiryolu altyapı inşaatı işi ile ilgili projelendirme, ihale ve imalat sürecindeki iş ve işlemlerin (Sayfa: ), TCDD Genel Müdürlüğü nce tüm yönleriyle incelettirilmesi, gerekirse soruşturulması, 3- Sayıştay tarafından düzenlenen 2011 Yılı TCDD Raporu nda yer alan; 2006 yılında yapım sözleşmesi imzalanan ve 2011 yılında kesin hak edişi onaylanan Eskişehir-İnönü kesimi altyapı işinde; ariyet ocağından alınan malzeme ile güzergah dolgusu nakliyesi işleri için, sözleşmede yer almayan işler çerçevesinde özel birim fiyat analizi düzenlenmek suretiyle yapılan ödemelerin, Genel Müdürlükçe yeniden tetkik ettirilerek sonucuna göre işlem yapılması önerisi üzerine TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca başlatılan incelemenin bir an önce sonuçlandırılarak, gerekli işlemlerin yürütülmesi (Sayfa: ), yılında 840 milyon TL ye ihale edilen ve 2010 yılında sözleşme bedeli kadar iş yapılmak suretiyle tasfiyesine karar verilerek ikmal ihalesi yapılan Ankara- Sivas Demiryolu Projesi Yerköy-Sivas arası altyapı işinde, yüklenicinin 2012 yılı iş programına göre yapması gereken ve yaklaşık maliyete göre daha düşük birim teklif fiyatı vermiş olduğu güzergah ve ariyet kazısı ile güzergah dolgusu iş kalemleri yerine, sözleşme kapsamı dışına çıkarılan ve yaklaşık maliyetine göre daha yüksek birim teklif fiyatı vermiş olduğu tünel imalatlarını TCDD nin uyarılarını dikkate almadan ve yapı denetimi olmaksızın, teknik nedenler ileri sürerek devam ettirmesinin ve imalatlar bittikten sonra yüklenicinin talebi üzerine TCDD tarafından müşavir firmaya yapı denetimi yaptırılarak işin uygunluğuna karar verilmesinin Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca 9,2 milyon TL tutarındaki söz konusu tünel imalatları işinde, ikmal ihalesinde oluşan fiyatlara göre TCDD aleyhine 5,2 milyon TL fark oluştuğu dikkate alınarak, bu konudaki iş ve işlemlerin TCDD Genel Müdürlüğü nce tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi (Sayfa: ), 5- Kuruluşun Yatırım Programında yer alan Feribot Alımı, İskele Tevsii Bakım Onarım Tesisi Yapımı işi ile ilgili olarak; tarihli sözleşme kapsamında yükleniciye yapılan 147,6 bin Avro tutarındaki fazla ödemenin tahsili başta olmak üzere, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı nın tarihli Soruşturma Raporu nda yer alan hususların yerine getirilmesi, X

19 XI tarihinde imzalanan sözleşmenin eki birim fiyat analiz cetveli Portlant Çimentosu poz fiyat analizinde, çimento nakliye bedeli birim fiyata dahil olduğu halde Kuruluşça düzenlenen Özel Analiz 01 numaralı Çimento Nakli pozu ile yapılan 99 bin Avro fazla ödemenin yüklenici firmadan tahsil edilmesi, -Yatırım programı hedefleri doğrultusunda geciken projenin biran önce tamamlatılması (Sayfa: ), 6- TCDD ve bağlı ortaklıkların tedarik faaliyetleri ile ilgili olarak; -Mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaklaşık maliyet hesaplamasının, güncel fiyat düzeyine uygun ve gerçeğe yakın olarak tespit edilmesinde, kuruluşlarda yaygın olarak kullanılan proforma fatura üzerinden yaklaşık maliyet tespitinin yanı sıra Uygulama Yönetmeliklerinde detaylı olarak belirtilen diğer usullerin de titizlikle kullanılması, -TCDD ve bağlı ortaklıklarının tedarik ve yatırım projeleri önemli boyutlara ulaştığından, tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar incelenerek, merkez, bölgeler ve bağlı ortaklıklar itibariyle sürecin daha sağlıklı ve rekabetçi bir ortamda sonuçlanmasını sağlayacak standartların belirlenmesi ve uygulamaya konulması (Sayfa: 47-53), 7- TCDD nin yük taşımacılığının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve toplam taşımacılıktaki payının artırılabilmesi için; -Yapımı devam eden veya proje aşamasında olan lojistik merkezlerle ilgili çalışmaların tamamlanması; lojistik merkezlerin kuruluşu, yer seçimi, sermaye paylaşımı, işletim modelleri ve uygulamaya ilişkin hususlarda diğer kuruluşlar ve paydaşlarla koordineli bir çalışma yürütülmesi; lojistik merkezlerin veya merkezlerde demiryolu çekirdek ağı olarak değerlendirilen tren teşkil, manevra ve yükleme boşaltma alanları ile depo, antrepo ve diğer lojistik alanların, yap-işlet-devret modeli dahil özel sektör tarafından yapılması/yaptırılması ve işletilmesi imkanlarının da tüm yönleriyle değerlendirilmesi, -Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) ve Avrupa Birliği standartlarına göre demiryolu hatlarında 22,5 ton olması gereken dingil basıncının, konvansiyonel ana hatların % 33 ünde, köprü ve menfezlerin ise % 40 ında mevcut olduğu, ağırlıklı kısmın 22,5 tonun altında bulunduğu dikkate alınarak, şebeke genelinde öncelik arz eden hatlardan başlamak üzere yol, tünel, köprü ve menfezlerin dingil basıncı ve gabari ölçülerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi (Sayfa: 65-70, ), 8- Demiryolu işletmeciliğinin modernizasyonu ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için; -Demiryolu hatlarının yaklaşık % 90 oranındaki ağırlıklı kısmında tek hat işletmeciliği yapıldığı, bu durumun verimli, etkin çalışmayı, tren trafiğini ve gelir artışını olumsuz yönde etkilediği dikkate alınarak, etüt proje ve planlama çalışmalarında çift hatlı yolların artırılması hususu üzerinde durulması (Sayfa: 72-73), XI

20 XII Sayıştay -Yol yenileme ve bakım çalışmalarının öngörülen hedefler çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; bu çalışmalarda özel sektör imkanlarından da yararlanılması, ayrıca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan, ancak teknik ömrünü tamamlamış olan makine ve teçhizatın yenilenmesi çalışmalarının sürdürülmesi (Sayfa: 75-76), -Cer (çeken araç-loko) gücünün etkin, verimli kullanılması ile yakıt tasarrufu sağlayarak cer giderlerinin azaltılmasını sağlayacak çalışmaların arttırılması; cer araç parkının, taşıma maliyetlerinin düşürülmesine direkt katkı sağlamak üzere yakıt tasarrufunu mümkün kılacak yönde yenilenmesi; cer çekim faaliyetleri içinde yüksek düzeyde olan faal olmayan saatlerin azaltılmasına yönelik planlamaların yapılması, lokomotiflerin tamir bekleme ve tamirde bulunma sürelerinin kısaltılması için Ankara Demiryol Fabrikasının modernize edilmesi hususunun etüt edilmesi (Sayfa: ), -Demiryolu şebekesindeki elektrikli hat uzunluğunun toplam ana hattın % 27 sini oluşturduğu, sinyalizasyon sistemine dahil hat uzunluğunun ise % 34 düzeyinde olduğu dikkate alınarak; genel iyileştirme programları çerçevesinde elektrifikasyon uygulamalarının ve yeni teknolojik gelişmeler de takip edilerek sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların artırılması (Sayfa:83), 9- İhale yoluyla hizmet alımı yapılan yüklenici firmaların çalıştırdığı işçilerin, ücret, izin, fazla mesai, ihbar ve kıdem tazminatı gibi özlük haklarını yüklenici firmalardan alamadıkları iddiasıyla TCDD aleyhine açtıkları alacak ve tazminat davalarının önemli boyutlara ulaştığı ve talep edilen toplam miktarın 6 milyon TL nin üzerinde bulunduğu, bunlardan TCDD aleyhine sonuçlanan davalar sonucu toplam 1,5 milyon TL ye hükmedildiği, halen 361 davanın derdest durumda olduğu dikkate alınarak; bu konuda ortaya çıkan sorunların taşeron işçilerinin mali ve sosyal haklarını güvence altına alacak şekilde kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını teminen ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 6-8 ), 10- Demiryolu yatırımları ve lojistik merkezler için yürütülen kamulaştırma çalışmaları ile ilgili olarak; -TCDD ile malikler arasında çıkan ihtilaflar nedeniyle açılan tespit davalarının sayısının 20 bine yaklaştığı, bu durumun pahalı kamulaştırmalara, mahkeme masraflarına, yargının meşguliyetine, iş ve emek kaybına yol açtığı, ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nda 6459 sayılı Kanun la yapılan değişiklik sonucu, dört ay içinde sonuçlandırılamayan kamulaştırma bedeli tespit davaları için kanuni faiz işletileceği hususları üzerinde önemle durularak; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun amaçladığı şekilde öncelikle maliklerle uzlaşmak için tüm imkanların kullanılması, -Kıymet takdirlerinin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nda yer alan esasların yanı sıra, emsal yargı kararları da dikkate alınarak belirlenmesi, -Gerek ilgili Bakanlık, gerekse TCDD tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan yatırım projelerinde, sonradan yapılan kapsamlı değişikliklerin, bu projelere göre hazırlanan ve uygulamaya konulan kamulaştırma planlarında da değişikliğe neden XII

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTOR RAPORU ( TCDD )

DEMİRYOLU SEKTOR RAPORU ( TCDD ) T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU SEKTOR RAPORU ( TCDD ) 2011 Yılı İÇİNDEKİLER I GİRİŞ...1 II DÜNYADA DEMİRYOLLARININ DURUMU...1 III TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN DURUMU...8

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD )

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) 2009 Yılı İÇİNDEKİLER Sayfa I- Dünyada Demiryollarının Durumu 1 II- Türkiye de Demiryolu Sektörünün Durumu 3 III- Demiryolu

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I GİRİŞ...1 II DÜNYADA DEMİRYOLLARININ DURUMU...1 III TÜRKİYE DE DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN DURUMU...10 IV DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TCDD NİN YERİ...13 IV-1. TCDD

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı