EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI ARZ-TALEP PROJEKSİYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI ARZ-TALEP PROJEKSİYONU"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI ARZ-TALEP PROJEKSİYONU Soner ESMER Danışman Doç. Dr. Hakkı KİŞİ 2003

2 YEMİN METNİ Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz- Talep Projeksiyonu adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım..../.../.2003 Soner ESMER ii

3 TUTANAK Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.../.../... tarih ve...sayılı toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği nin...maddesine göre Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Soner ESMER in Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz-Talep Projeksiyonu konulu tezi incelenmiş ve aday.../.../... tarihinde, saat... da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra... dakikalık süre içinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından jüri üyelerine sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin...olduğuna oy...ile karar verildi. BAŞKAN ÜYE ÜYE iii

4 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu: Tez Yazarının Soyadı: ESMER Adı: Soner Tezin Türkçe Adı: Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz-Talep Projeksiyonu Tezin Yabancı Dildeki Adı: Supply and Demand Projection for the Ports at Aegean and Marmara Regions Tezin Yapıldığı Üniversitesi: Dokuz Eylül Enstitü: Sosyal Bilimler Yıl: 2003 Diğer Kuruluşlar: Tezin Türü: Yüksek Lisans: X Dili: Türkçe Doktora: Sayfa Sayısı: 171 Tıpta Uzmanlık: Referans Sayısı:114 Sanatta Yeterlilik: Tez Danışmanlarının Unvanı: Doç. Dr. Adı: Hakkı Soyadı: KİŞİ Unvanı: Adı. Soyadı Türkçe Anahtar Kelimeler: İngilizce Anahtar Kelimeler: 1- Liman 1- Port 2- Hinterland 2- Hinterland 3- Arz 3- Supply 4- Talep 4- Demand 5- Tahmin 5- Forecast Tarih: İmza: Tezimin Erişim Sayfasında Yayınlanmasını İstiyorum Evet X Hayır iv

5 ÖNSÖZ Gerçekleşmesi uzun zaman alması ve büyük sermayeler gerektiren bir yapıya sahip olması nedeniyle liman yatırımlarının çok dikkatle planlanması zorunludur. Bu planlama, ilgili liman hinterlandının sosyo-ekonomik verilerinin analizi ile mümkün olabilmektedir. Ege ve Marmara bölgesi limanları arz-talep projeksiyonu ile, 2020 yılı tahmini yük trafiği ve mevcut liman hizmet kapasiteleri karşılaştırılmış, 2020 yılında gerçekleşmesi muhtemel sorunlar öngörülmeye çalışılmıştır. Tezin bütününe emeği geçen tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Hakkı KİŞİ ye, önerileriyle tezin oluşumuna katkıda bulunan Sayın Doç. Dr. A. Güldem CERİT e, tezin üçüncü ve dördüncü bölümlerine ışık tutan Sayın Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL a, tezin son bölümündeki tüm istatistik hesaplamalarına danışmanlık yapan Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza FİRUZAN a, desteğinden dolayı Araştırma Görevlisi Kazım YENİ ye, ayrıca fikirlerini benimle paylaşarak teze katkıda bulunan değerli sektör temsilcileri Sayın Atilla YILDIZTEKİN, Hakan GENÇ ve Altan KÖSEOĞLU na ve son olarak tezin aylar süren yazım aşamasında gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı Sayın Gülsüm TÜTÜNCÜ ye teşekkürlerimi sunarım. v

6 ÖZET Denizyolu yük trafiğine sahip olan bölgelerde, gelecekteki yük trafiğinin tahminlenmesi, bölge limanlarına olan talebin projeksiyonu ile mümkün olabilmektedir. Yapılacak liman talep projeksiyonu, aynı zamanda gelecekte gerçekleşecek yük trafiği hakkında fikir verdiğinden dolayı, gerekli ulaştırma altyapısının hazırlanması için de zaman kazandırmaktadır. Çalışmada bölge hinterlandlarının sosyo-ekonomik göstergeleri ile bu bölge limanlarında elleçlenen yük miktarları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi yapmak için kullanılan değişkenlerde en az on iki yıllık geçmişe inilmesi çalışmanın güvenilirliği açısından gerekmektedir. Ege ve Marmara bölgeleri yük potansiyelini ortaya koymak ve liman yükleme hizmetleri talebini öngörmek bu bölgelerdeki liman, yanaşma yeri yatırımlarına ışık tutacaktır. Çalışma, Ege ve Marmara Bölgesi limanları ve bu limanlara talebi oluşturan hinterland alanlarının analizini kapsamaktadır. Tespit edilmesi zorunlu iki veri bulunmaktadır. Birincisi limanlara yük veren iller ve bu illerin yük verme yüzdelerinin saptanmasıdır. Bu illerin son on iki yıla ait GSYİH verileri ve ilin hinterlanda katılım payları ortaya konmuştur. İkinci önemli veri ise bölge limanlarında elleçlenen son on iki yıla ait yük trafiği rakamlarıdır. Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen düşük, ortalama ve yüksek trafik değerleri ile liman teorik kapasitesi arasındaki ilişki, yatırımların çerçevesini belirlemede yardımcı olacaktır. Çalışma sonuçlarına göre her iki bölgenin de mevcut elleçleme kapasitesi tehlike sinyalleri vermektedir. Liman yatırımları artık zorunlu hale gelmiştir. Özellikle Ege bölgesi ve Marmara Bölgesi hinterlandı içerisinde bulunan İzmit bölgesinin konteyner limanı ihtiyacı hat safhadadır. Bu iki bölgeye önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde konteyner limanı yatırımlarının yapılması zorunlu görülmektedir. vi

7 ABSTRACT In those areas with cargo traffic of seaborne trade, prediction of port cargo traffic is possible with projection of port service demand. Such a forecast for cargo handling demand also gives time for planning the transportation infrastructure needed. Regression analysis has been applied with the purpose of revealing the relationship between the socio-economic indicators and the values of cargo handled in the hinterlands. This analysis covers the variables of at least the recent twelve years, which is a must for the required reliability of the study. Projecting the cargo potential of the Aegean Marmara region and predicting the demand for port handling services is likely to enlighten the berthing investments. This study is restricted with the ports of Aegean and Marmara region ports and their hinterland. There are two types of data which must be determined: hinterland GDP and Cargo handling quantity. As the result of the regression analysis; low, average and high cargo handling quantities were obtained. The relationship between these quantities the cargo traffic indicators and the theoretical capacity of the ports will shed a light on the framework of the transport investments. According to the study, existing handling capacities of the Aegean and Marmara ports look insufficient. Besides, port investments seem to be inevitable. Furthermore, especially the need for container terminals in the Aegean region and Izmit region is unavoidable. Moreover, in the next 5-10 years, it seems to be a must to realize certain meaningful investments in these two areas for container ports. vii

8 EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI ARZ-TALEP PROJEKSİYONU YEMİN METNİ TUTANAK Y.Ö.K. DOKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU ÖNSÖZ ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ EKLER LİSTESİ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI VE LİMANLAR II III IV V VI VII VIII XI XV XVI XVIII XIX 1.1. LOJİSTİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞININ ÖNEMİ 1.2. DENİZ TİCARETİNDE LİMANLARIN YERİ VE ÖNEMİ LİMANLARIN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ LİMANLARIN ÖZELLİKLERİ Limanların Sınıflandırılması Limanların İşlevleri Liman Tesisleri Alt yapı Tesisleri Üst Yapı Tesisleri Limanlarda Yük Elleçlemesi Dökme Yük Elleçlemesi Karışık Yük Elleçlemesi Birimleştirilmiş Yüklerin Elleçlenmesi Konteyner Elleçlemesi Mavna (Lash) Elleçlenmesi Ro-Ro Elleçlemesi Paletli Yük Elleçlemesi Yük Elleçlemede Gelişmeler LİMANLARDA HİZMET ARZI VE TALEBİNİ YARATICI KURUM VE KURULUŞLAR 28 1 viii

9 İKİNCİ BÖLÜM PİYASA TÜRLERİ VE EGE-MARMARA BÖLGESİ LİMANLARININ PİYASA ANALİZİ 2.1. LİMANCILIK PİYASASINDA ARZ VE TALEP PİYASA KAVRAMI Tam Rekabet Piyasası Eksik Rekabet Piyasaları Monopol (Tekel) Piyasalar Düopol Piyasalar Oligopol Piyasalar Anlaşmalı Oligopoller Rekabetli (Anlaşmasız) Oligopoller Monopson Piyasalar Düopson ve Oligopson Piyasalar EGE VE MARMARA BÖLGELERİ LİMAN PİYASALARININ VE ARZ- TALEP YAPISININ ANALİZİ 44 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMAN KAPASİTELERİ VE HİZMET ÇIKTILARI 3.1. LİMANLARDA KAPASİTE KAVRAMI LİMAN HİZMET ÜRETİM FAKTÖRLERİ VE LİMAN HİZMETLERİ Gemilere İlişkin Hizmetler Teknik Hizmetler İşletme Hizmetleri Yüke İlişkin Hizmetler EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARININ MEVCUT DURUMLARI Ege ve Marmara Bölgesi Kamu Limanları TCDD Limanları Ege Bölgesi TCDD Limanı Marmara Bölgesi TCDD Limanları TDİ Limanları Ege ve Marmara Bölgesi Özel Sektör Limanları Özelleştirilmiş Limanlar Özel Sektör Sanayi Kuruluşlarına Ait Limanlar Ege Bölgesindeki Sanayi Kuruluşlarına Ait Limanlar Marmara Bölgesindeki Sanayi Kuruluşlarına 68 Ait Limanlar ix

10 Ticari Liman İşletmeleri EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARININ KAPASİTE ANALİZİ EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI HİZMET ARZI PROJEKSİYONLARI 76 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI YÜK TALEP PROJEKSİYONU 4.1. ARAŞTIRMANIN AMACI: LİMAN YÜK ELLEÇLEME HİZMETİ TALEP PROJEKSİYONU ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ: LİMAN TRAFİĞİNİN REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ Regresyon Analizi Yöntemi Ege ve Marmara Bölgesi Limanlarının Gelecekteki Yük Elleçleme Hacimlerinin Regresyon Analizi Yöntemiyle Tahmini Ege ve Marmara Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Ege Bölgesi Limanları Hinterlandı Yük Akışı Marmara Bölgesi Limanları Hinterlandı Yük Akışı ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI 106 SONUÇ VE ÖNERİLER 114 KAYNAKLAR 119 EKLER 128 x

11 KISALTMALAR BIMCO (Baltic and International Maritime Council) Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi Bkz. Bakınız BM Birleşmiş Milletler CENSA Avrupa ve Japon Ulusal Gemi Sahipleri Dernekleri Konseyi (Council of European and Japanese National Shipowners Association) DİE Devlet İstatistik Enstitüsü DLH Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü DPT Devlet Planlama Teşkilatı DTO Deniz Ticaret Odası FIATA Uluslararası Nakliye Müteahhitleri Acenteleri Dernekleri Federasyonu (International Federation of Freight Forwarding Agents Association) FONASBA İngiliz Ulusal Acenteler ve Brokerler Dernekleri Federasyonu (Federation of British National Shipbrokers and Agencies Association) xi

12 GRT Gros Ton (Gross Register Tonnage) GSMH GSYİH IAPH Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Uluslararası Rıhtım ve Limanlar Derneği (International Association of Ports and Harbours) ICC Uluslararası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce) ICS Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping) ICS Gemi Kiralama Brokerleri Kurumu (Institute of Chartered Shipbrokers) ILO ve JMC Uluslararası Çalışma Örgütü ve Ortak Denizcilik Komisyonu (International Labor organization and Joint-Maritime Council) IMB Uluslararası Denizcilik Bürosu (International Maritime Bureau) IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) IMPA Uluslararası Deniz Kılavuz Kaptanlar Derneği (International Maritime Pilots Association) INSA Uluslararası Gemi Sahipleri Derneği (International Shipowners Association) xii

13 INTERCARGO Uluslararası Kuru Dökme Yük Sahipleri Derneği (International Association of Dry Cargo Owners) INTERPORT INTERTANKO Uluslararası Limanlar Örgütü (International Ports Organizations) Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Derneği (International Association of Independent Tanker Owners) ISF Uluslararası Denizcilik Federasyonu (International Shipping Federation) ISMA Uluslararası Gemi Yöneticileri Derneği (International Ship Managers Association) ISO Uluslararası Standartlar Örgütü (International Standarts Organization) ITF Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu. (International Transportworkers Federation) İTO İstanbul Ticaret Odası İZTO İzmir Ticaret Odası JICA Japon Uluslararası İşbirliği Örgütü (Japan International Cooperation Agency) OECD-MTC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Deniz Taşımacılığı Komitesi (Organization for Economic Cooperation and Development- Maritime Transport Committee) xiii

14 OECF Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (The Overseas Economic Cooperation Fund) P&I Clubs Koruma ve Tazminat Kulüpleri (Protection & Indemnity Clubs) RoRo Tekerlekli Araçların Taşındığı Gemiler (Roll On / Roll Off) s. Sayfa No SAG TCDD Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri TEU 1 Adet 20ft lik Konteyner Hacmi (Twenty-Foot Equivalent Unit) UN Birleşmiş Milletler (United Nations) UNCITRAL Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United Nations Commission of International Commercial Law) UNCTAD Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development) UTA Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Haber Araştırma Dergisi xiv

15 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İşletme Lojistiği s. 3 Şekil 2: Lojistiğin ana ve destekleyici faaliyetleri s. 5 Şekil 3: Aynı Miktar Enerji ile Ulaşım Mesafeleri s. 9 Şekil 4: Modlar Arası Taşıma Kapasitelerinin Karşılaştırılması s. 10 Şekil 5: Limanda Taraflar s. 29 Şekil 6: Arz ve Talep Kanunları s. 35 Şekil 7: Dirsekli Talep Eğrisi s. 46 Şekil 8: Korelasyon Katsayısı s. 82 Şekil 9: Türkiye Limanlarında Elleçlenen Konteyner ve GSYİH ilişkisi ( ) s. 84 Şekil 10: Ege ve Marmara Bölgesi Hinterland Haritası s. 87 Şekil 11: Haydarpaşa limanı ve Marmara Bölgesi Konteyner Gelişim Grafiği s. 102 Şekil 12: Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Yılları Konteyner Elleçleme Grafiği s. 104 Şekil 13: Ege Bölgesi Konteyner Trafiği Projeksiyonu s. 109 Şekil 14: Ege Bölgesi Yük Trafiği Projeksiyonu s. 109 Şekil 15: Marmara Bölgesi Konteyner Trafiği Projeksiyonu s. 111 Şekil 16: Marmara Bölgesi Yük Trafiği Projeksiyonu s. 111 Şekil 17: Ege ve Marmara Bölgesi Konteyner Trafiği Projeksiyonu s. 113 Şekil 18: Ege ve Marmara Bölgesi Toplam Yük Trafiği Projeksiyonu s. 113 xv

16 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Liman Hizmet Arzını Yerine Getiren ve Bu Hizmetleri Talep Eden Kurum ve Kuruluşlar s. 30 Tablo 2: Piyasa Çeşitleri s. 44 Tablo 3: Liman hizmetleri s. 55 Tablo 4: TCDD Tarafından İşletilen Liman/İskelelerin Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri s. 62 Tablo 5: TDİ Tarafından İşletilen Liman/İskelelerin Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri s. 65 Tablo 6: Aliağa-Nemrut Körfezlerinde Özel Sektör Tarafından İşletilen İskeleler s. 67 Tablo 7: Marmara Bölgesindeki Sanayi Kuruluşlarına Ait Limanların Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri s. 69 Tablo 8: Marmara Bölgesi nde Bulunan Ticari Liman Işletmeleri s. 70 Tablo 9: Ambarlı Liman Kompleksi Ekipman Tablosu s. 71 Tablo 10: Ambarlı Liman Kompleksi Genel Bilgileri s. 71 Tablo 11: Marmara Bölgesi Bağımsız Liman İşletmelerine Ait Limanların Özellikleri ve Fiziki Kapasiteleri (Ambarlı Liman Kompleksi hariç) s. 72 Tablo 12: Ege Bölgesi Liman/İskele Özellikleri Ve Fiziki Kapasiteleri s. 74 Tablo 13: Marmara Bölgesi Liman/İskele Özellikleri Ve Fiziki Kapasiteleri s. 75 Tablo 14: Ege ve Marmara Bölgesi Konteyner ve Yük Elleçleme Yüzdeleri s. 76 Tablo 15: 2010 Yılı Ege Bölgesi Liman Hizmet Arzı Projeksiyonları s. 78 Tablo 16: 2010 Yılı Marmara Bölgesi Liman Hizmet Arzı Projeksiyonları s. 79 Tablo 17: Yılları Arasında Bölgelerimizde gerçekleşen Konteyner Elleçlemeleri s. 85 Tablo 18: Ege ve Marmara Bölgesi Sosyo-Ekonomik Özellikleri s. 89 xvi

17 Tablo 19: Ege ve Marmara Bölgesi Hinterlandı 2001 Yılı GSYİH (1987 s. 90 Fiyatlarıyla Milyon TL) ve Nüfus Göstergeleri Tablo 20: Ege ve Marmara Bölgeleri GSYİH nın Son Yıllık Gelişimi (1987 Yılı Fiyatlarıyla Milyon TL) s. 95 Tablo 21: Ege Bölgesi Hinterlandı İhraç Yükleri s. 97 Tablo 22: İzmir Limanı 15 Yıllık Yük Elleçleme Rakamları s. 98 Tablo 23: Aliağa-Nemrut İskeleleri Yük Elleçleme Faaliyetleri s. 99 Tablo 24: Ege Bölgesi Beş Yıllık ( ) Yük Elleçleme Rakamları (Ton) s. 99 Tablo 25: Yılları Arasında Marmara Bölgesi Liman Bazında Konteyner Elleçlemesi (TEU) s. 103 Tablo 26: Marmara Bölgesi Denizyolu Taşımalarının Son 15 Yıllık Gelişimi s. 105 Tablo 27: Ege Bölgesi 2010 ve 2020 Yılları Arasındaki Yük Trafiği Tahmini s. 108 Tablo 28: Marmara Bölgesi 2010 ve 2020 Yılları Arasındaki Yük Talebi Tahmini s. 110 xvii

18 EKLER LİSTESİ EK 1: Ege ve Marmara Bölgesi Limanlarının Özellikleri ve Kapasiteleri s. 129 EK 2: Yılları Arası Türkiye nin Liman Bazında Konteyner Elleçlemesi s. 158 EK 3: Regresyon Analizi Verileri s. 159 xviii

19 GİRİŞ 1982 Yılında Uluburun açıklarında bulunan bir batık, Dünya nın en eski batığı olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Daha sonra Uluburun gemisi olarak adlandırılan batığın, milattan önce 14. yüzyılda batan bir ticaret gemisi olduğu ortaya çıkmıştır. Uluburun batığı Akdeniz içerisinde, Ortadoğu dan Kuzey Avrupa ya kadar uzanan bölgedeki farklı etnik ve dil grupları arasında uçsuz bucaksız bir ticaret ağının kanıtlarını taşıyordu. Başka bir deyişle Uluburun batığı, 3000 yılı aşkın bir süre önce Akdeniz deki yük gemilerine ve ticaret yollarına dair ayrıntılı ve renkli bir haritayı gözler önüne seriyordu (Bass; 2001; 83). İnsanlık tarihi kadar eski olan ticaret te, deniz yollarının düzenli kullanımı 3300 yıllık bir geçmişe sahiptir. Limansız bir deniz ticareti düşünülemediğinden dolayı limanlar, deniz ticaretinin en önemli alt yapısı olma özelliğini günümüzde de korumaktadırlar. Dünya ticaretinin yüksek oranlarda denizyoluyla gerçekleşmesi bir tesadüf değildir. Dünyanın üç te bir i sularla kaplıdır ve kıtalar arasında okyanuslar yer almaktadır. Limanlar ise yüklerin taşıma modlarının değiştirildiği alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle limanlar, ülkelerin denizlere açılan kapılarıdır. Dünya da ve Türkiye de ticaret hacmi sürekli gelişirken limanların da bu gelişime ayak uydurması zorunludur. Liman yatırımlarının büyük sermayelerle gerçekleşmesi ve uzun zaman alması, günümüz şartlarında gelecekte gerçekleşmesi olası yük hacminin tahmin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Liman hizmet arzına olacak talebin projeksiyonu ile liman hizmet arzının arasındaki rakamsal fark, yatırımların çerçevesi hakkında fikirler verecektir. Bu anlamda çalışmanın yöntemi, bölge hinterlandlarının sosyo-ekonomik göstergeleri ile yine o bölge limanlarında elleçlenen yük miktarları arasındaki yakın ilişkiyi en iyi şekilde ortaya koyacak regresyon analizidir. xix

20 Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde denizyolu ulaştırmacılığının lojistik sistemi içerisindeki yeri ve önemi, deniz ticaretinde limanların önemi, limanların ülke ekonomilerine etkileri, limanların sınıflandırılması ve fonksiyonları, liman tesisleri inceleniş, ayrıca limanlarda hizmet arzı ve talebini yaratıcı kurum ve kuruluşlar tespit edilmiştir. İkinci bölümde limancılık piyasalarında arz ve talep konusuna değinilmiştir. Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri incelenerek, Ege ve Marmara Bölgesinde yer alan limanların arz talep ve piyasa yapıları analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde limanlarda kapasite kavramı açıklanarak, gemilere ve yüke verilen hizmetlere liman hizmetleri belirlenmiştir. Ege ve Marmara Bölgesi limanları, sahipleri açısından sınıflandırılmış ve limanların kapasiteleri bölgesel olarak hesaplanmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise, Ege ve Marmara Bölgesi limanlarının hinterlandları tespit edilmiş ve hinterland sınırlarına girilen illerin sosyo-ekonomik yapıları incelenmiştir. Ege ve Marmara bölgelerinin liman hinterlandını oluşturan illerin elde edilen sosyo-ekonomik sonuçları ile, bölge limanlarında gerçekleşen yük elleçleme rakamları arasında regresyon analizi yapılarak 2020 yılı için Ege ve Marmara Bölgesi limanları tahmini elleçleme rakamları elde edilmiştir. Tespit edilen tahmini değerler ile mevcut liman kapasiteleri karşılaştırılarak 2020 yılı için stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Ege ve Marmara bölgesi limanlarındaki yolcu trafiği, kabotaj taşımaları, Ro-Ro taşımaları, turizm kapsamındaki gezi gemileri (cruise) trafiği analizleri kapsam dışı bırakılmıştır. Özellikle Ro-Ro taşımalarında yaşanan yoğun rekabet, bu taşımalarla ilgili istatistiklere ulaşmada güçlükler yaratmıştır. Çalışma sadece yük trafiğine odaklanmış, bahsedilen diğer konular ileriki başka araştırmaların konusu olarak düşünülmüştür. xx

21 Çalışma sınırları sadece yapılan regresyon analizi ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda Ege ve Marmara Bölgelerinde limancılığın piyasa yapısı da incelenerek teorik olarak katkı sağlanmaya çalışılmıştır. xxi

22 BİRİNCİ BÖLÜM DENİZYOLU ULAŞTIRMACILIĞI VE LİMANLAR 1.1. Lojistik Sistemi İçerisinde Denizyolu Ulaştırmacılığının Önemi Diğer ulaştırma faaliyetlerine göre birçok avantajı bulunan ve yoğun olarak tercih edilen denizyolu ulaştırmacılığı lojistiğin ana faaliyetlerinden birisidir. Daha çok harp sanatıyla ilgili olarak kullanılan lojistik kavramı askeri açıdan; askeri birlikleri, donatımları, araç ve gereçleri yerleştirme, harekete geçirme, komuta etme gibi konuları kapsamaktadır. Lojistik kavramı Lojistik Yönetim Konseyi tarafından; hammadde, yarı-mamul ve mamullerin, üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanma süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmıştır (Ballou, 1992; 4). Hammadde, malzeme ve işlenmiş ürünlerin tedarik kaynaklarından kullanıcı ya da tüketicilere doğru ve işletme tesisleri arasında stratejik olarak hareket ettirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin yönetim süreci lojistiğin konusunu oluşturmaktadır (Kişi, 1992; 6). İşletme bilimi içerisinde lojistik kavramı, İşletme Lojistiği olarak ele alınmaktadır. İşletme Lojistiği; yönetimin, müşterilere ürün akışını kolaylaştıran taşıma ve stoklama faaliyetlerinin etkili bir biçimde planlanması, organize ve kontrol edilmesi doğrultusunda dağıtım hizmetinin karlı bir seviyede en iyi nasıl sağlanabileceği konusunda yapılan çalışmalardır (Ballou, 1989; 1). Lojistik ve işletme lojistiği kavramlarını aynı anlamda kullanan Robert Mc Garrah lojistiği; Hizmet edilen pazarda kullanılacak tesislerin sayı, miktar, zaman ve kuruluş yerinin, stok edilecek ürün ve hizmetlerin seçimi veya örgüt kanalıyla tedarik kaynaklarından tüketicilere doğru hareket ettirilmesiyle ilgili her türlü faaliyetiler olarak tanımlamıştır (Aşıcı ve Tek, 1985; 3). 1

23 Kimi yazarlar tarafından fiziksel dağıtım olarak da adlandırılan lojistik kavramı, aslında işletme lojistiği kapsamında materyal yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki ana faaliyeti içermektedir. Materyal Yönetimi; materyallerin, hammaddelerin v.b. tedarik kaynaklarından üretim noktalarına getirilmesi ve yükleme (depolama) alanlarına teslimiyle ilgilenirken, Fiziksel Dağıtım Yönetimi; bitmiş ürünlerin üretim noktalarından son alıcı veya tüketicilere götürülmesiyle ilgili etkinlikleri kapsamaktadır. Ancak ortak olarak her ikisi de depolama, taşımacılık, stok yönetimi, kuruluş yeri seçimi, sipariş işleme v.b. etkinlikleri kullanmaktadır (Tek, 1997; 643). Zamanla gelişen İşletme Lojistiği kapsamı, İç Lojistik ve Arz Zinciri gibi yeni bir takım kavramları da bünyesine almıştır. Günümüzde iç lojistik, tedarikçilerden alınan materyallerin hareketini tanımlarken, bu anlamda fiziksel dağıtım yönetimi, üretim hattının sonundan müşterilere kadar ürünlerin dış hareketlerini tanımlar hale gelmiştir. Arz zinciri yönetimi ise, bir anlamda lojistik kavramından daha geniş bir kavram olarak, üretim için gereken hammadde noktasından nihai tüketicilere kadar olan süreçteki hem materyallerin hem de dağıtım kanalındaki aracıların arasındaki ilişkilerin yönetimi olarak karşımıza çıkmıştır (Johnson, Wood, Wardlow ve Murphy, 1998; 5). Şekil 1 de çağdaş lojistik yönetimindeki yeni kavramları ve faaliyetleri göstermektedir. Arz zinciri yönetimi kavramı, Şekil 1 de verilen işletme lojistiğinde tedarikçilerin tedarikçilerini, müşterilerin de müşterilerini içine alacak şekilde sağa ve sola doğru genişlemektedir (Johnson, Wood, Wardlow ve Murphy, 1998; 6). Lojistik, günümüzde bir çok işletmenin rekabetçi üstünlüğünü belirlemede en önemli stratejik unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Lojistik doğru ürünü, doğru zamanda, doğru yere hasarsız bir şekilde ulaştırmayı hedeflemekte, bu çerçevede ürün ya da hizmetler için önemli bir değer yaratıcı faaliyet olarak değerlendirilmektedir (Tuna, 2001; 4). 2

24 Şekil 1: İşletme Lojistiği Hammaddeler, Elemanlar, Parçalar Birincil İşlem Ya da Yan Sanayilerin Oluşması F A B R İ K A Bitmiş Ürünlerin Envanteri Perakendeciler Depolara ve Toptancılara Dağıtım M Ü Ş T E R İ L E R İÇ LOJİSTİK MATERYAL YÖNETİMİ FİZİKSEL DAĞITIM İŞLETME LOJİSTİĞİ (Kaynak: Johnson, Wood, Wardlow ve Murphy, 1998; 5) Lojistik yönetiminin amacı; hammadde, yarı-mamul ve bitmiş ürünlerin uygun zamanlarda, uygun yerlerde, uygun miktarlarda ve kullanılabilir biçimlerde en düşük maliyet ve en hızlı yöntemlerle alıcıya teslimidir (Tek, 1997; 651). Lojistik, bünyesinde bir çok faaliyeti barındırmaktadır, ana ve destekleyici faaliyetler olarak sınıflandırılan bu faaliyetler aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır (Tuna, 1999; 6): 3

25 (1) Ana Faaliyetler Müşteri Servis Standartları (Lojistik hizmet düzeyi çerçevesinde müşteri istek/ihtiyaçlarının ve müşteri servis düzeylerinin belirlenmesini içerir), Taşıma / Ulaştırma (Taşıma şekli ve hizmet seçimi ve taşıma ile ilgili bütün faaliyetleri içerir), Envanter Yönetimi (Hammadde ve bitmiş ürünlerin stoklama politikalarının düzenlenmesini, tam zamanlı üretim (Just In Time / JIT) stratejilerinin belirlenmesini içerir), Sipariş İşleme (Sipariş alınması ve kaydedilmesi ile ilgili bütün faaliyetleri içerir). (2) Destekleyici Faaliyetler Depolama (Depo yerinin ve düzeninin belirlenmesi faaliyetlerini içerir), Elleçleme (Materyallerin yüklenip boşaltılması için gerekli araçların belirlenmesi ve düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetleri içerir), Tedarik (Tedarik kaynağı seçimi, satın alma zamanı ve miktarının belirlenmesi faaliyetlerini içerir), Koruyucu Ambalajlama (Bitmiş ürün ya da hammadde, malzemelerin depolanması, elleçlenmesi esnasında korunması için paketleme ile ilgili faaliyetleri içeriri. Konteyner ve paletler koruyucu ambalajlamanın en çok kullanılan örnekleridir), Enformasyon Yönetimi (Bilginin toplanması ve analizi ile ilgili faaliyetleri içerir). Malların fiziksel olarak yer değiştirmesi, üretim ve tüketim yerleri arasındaki mekansal ayrılığı giderme gereksinimi ancak iş gücünün uzmanlaşması ve endüstri devrimiyle önem kazanmıştır (Kişi, 1992; 6). Ulaştırma hizmeti maliyeti açısından işletmelerin önemli bir gideridir. Çünkü ulaştırma; bütün lojistik faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında temel rol oynamakla birlikte lojistik ve genel giderler içerisinde büyük bir yer tutmaktadır. Lojistik yapılanması içerisinde ulaştırma ya da başka bir ifadeyle taşıma; işletmeler için temel karar alanlarından birisidir (Yeni, 2001; 5). 4

26 Şekil 2: Lojistiğin Ana ve Destekleyici Faaliyetleri Destekleyici Faaliyetler Depolama Elleçleme Koruyucu Ambalajlama Ana Faaliyetler Ulaştırma -Denizyolu -Karayolu -Havayolu -Demiryolu -Boruhattı Müşteri Servis Standartları Envanter Yönetimi Sipariş İşleme Enformasyon Yönetimi Tedarik (Kaynak: Tuna, 1999; 6 ve 18 den esinlenilmiştir) Şekil 2 de lojistiğin ana ve destekleyici faaliyetlerinin yanı sıra, lojistiğin ana faaliyetlerinden olan ulaştırmanın beş ana modu da gösterilmiştir. Lojistiğin ana faaliyetlerinden birisi olan ve ülkelerin ekonomik gelişmelerinde anahtar role sahip ulaştırmanın (Barber, 2001; 12) bir çok tanımı mevcuttur. Genel olarak ürünlerin ve insanların iki nokta arasındaki hareketi (Johnson, Wood, Wardlow ve Murphy, 1998; 173) olarak tanımlanan ulaştırma; insan ve eşyanın gereksinmeleri tatmin etmek amacıyla zaman ve mekan faydası sağlayacak şekilde yer değiştirmesini gerçekleştiren bir hizmettir (Aşıcı ve Tek, 1985; 198). Bu anlamda ulaştırma; ulusal ve uluslararası ölçeklerde ekonomik kaynaklardan faydalanılması ve bu kaynakların geliştirilmesinde temel bir rol oynamakta, hammadde ve mamul maddelerinin düşük 5

27 kullanım alanlarından daha yüksek kullanım alanlarına ulaştırılmasını sağlamaktadır (Branch, 1988; 19). Ayrıca ulaşım sistemi, maliyetleri düşürüp verimliliği arttırarak, doğal kaynaklardan faydalanmayı sağlayarak endüstrileşme için önemli fırsatlar yaratmaktadır (Aşıcı ve Tek, 1985; 197). Tanımlardan da anlaşılacağı gibi ulaştırmada insanın ve eşyanın yer değiştirmesi söz konusudur. Diğer yandan bu yer değiştirme işleminin zamana ve mekana fayda sağlayacak bir şekilde gerçekleştirilme zorunluluğu, ulaştırmanın ciddi anlamda bir hizmet sektörü haline gelmesini sağlamıştır. Bu anlamda ulaştırma, lojistiğin en önemli bileşenlerinden birisidir. Ulaştırma sektörünün kendine has bazı özellikleri vardır; yatırımlarda toplam maliyet içindeki sabit maliyetlerin oranlarının çok yüksek olması ve yatırımların sadece kar kriterine göre değerlendirilmeden, ulaştırmanın ekonomik, sosyal ve politik etkilerinin göz önünde bulundurulması bunlardan bazılarıdır. Ulaştırma faaliyetleri ekonomik yönden incelendiğinde; Malların faydasını yayarak üretim faktörlerinin veriminin artmasını sağladığını, Ulaştırma giderlerinin mal ve hizmet üretiminde üretim maliyeti içinde yer aldığını, Ekonomi içinde insan ihtiyaçlarının tatmini bakımından tüketim kolaylıkları sağladığını, Dünya çapında mal dönüşümünün sağlanmasıyla arz ve talep arasında bir denge oluşturduğunu, Kapalı ekonomilerin pazar ekonomilerine geçişini kolaylaştırdığını, Günümüz iş ve yaşayış düzeni ulaştırma hizmetlerinin aksamadan ilerlemesiyle mümkün olduğunu görmekteyiz. 6

28 Ulaştırmanın sosyal etkilerine bakıldığında; Ülkedeki sosyal gelişimi ve bunun hızlanmasını sağladığı gibi diğer toplumlarla ekonomik ve sosyal ilişkileri kurup geliştirdiğini, Kültür birliği oluşturduğunu ve kırsal kesimlerde sosyal gelişimi hızlandırdığını, Şehirleşme hareketlerini canlandırdığı gibi nüfusun ülke içinde yayılımını kolaylaştırdığını ve, Toplumun örf ve adetlerinin değişiminde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ulaştırmanın politik etkilerine bakıldığında ise; Devletin görevlerini daha iyi yerine getirmesini sağladığını, Milli savunma ve güvenliğin tam anlamda gerçekleşmesinde büyük payı olduğunu, Köy-kent, devlet-toplum entegrasyonun başlatarak siyasi birliğin kuvvetlenmesini kolaylaştırdığını ve homojen bir toplum yarattığını savunabiliriz. Ulaştırma ekonomide tek başına kalkınma hedefi olmayıp üretken bir sektör özelliği taşımaz ancak diğer sektörler üzerinde yukarıda saydığımız ekonomik, sosyal ve politik etkinlikleri dolayısıyla etkili ve gerekli bir sektördür. Bu yüzden diğer sektörlerin planlaması ulaştırma sektörünün planlamasına büyük ölçüde bağlıdır, yani ulaştırma özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın garantisi olmamakla beraber vazgeçilmez bir ön şarttır. Ulaştırma hizmeti bazı fonksiyonlara sahip olmalıdır (Aşıcı ve Tek, 1985; 197): Mekan faydası, Arz-talep dengesinin kurulması, Üretim alanlarının genişletilmesi, Maliyetleri olumlu yönde etkilemesi, 7

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1), Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Yrd.Doç.Dr. Alpaslan ATEŞ (3) ve Doç.Dr. Yavuz Mazlum (4) (1) Dokuz

Detaylı

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 343 İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN Nesrin BAYKAN Soner HALDENBİLEN Halim CEYLAN

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Samsun Limanı nın Pazar Payını Arttırma Koşullarının Đncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Soner ESMER (1) ve Yrd.Doç.Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI Ünite 4 Öğr. Gör. Selçuk KAHVECİ Bu ünitede, Kargo Hizmetleri mevzuatı işlenecektir. Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Taşıma modları arasında en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır.

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği 551 (1) Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği Öğr. Gör. Soner ESMER (1) ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ

Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Editörler M. Ali Mordogan /Nalan Üstüntaş ÜRETİM YÖNETİMİ Yazarlar Abdurrahman Gümrah Ayşe Anıl Betül Şahin Ensari Şahin Gökay Civelek M. Ali Mordogan Nalan Üstüntaş Oğuz Yavuzyılmaz Özlem Akbulut Dursun

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ

SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ SAMSUN LİMANI NIN DENİZ TİCARETİNDEKİ PAZAR PAYINI ARTTIRMA KOŞULLARININ İNCELENMESİ Soner ESMER * Ersel Zafer ORAL ** Özet Bir kentin uluslararası pazarlarda belirleyici ve rekabetçi olabilmesi için vizyonunu

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK ULUSLARARASI LOJİSTİK LOJ201U KISA ÖZET 1 1.ÜNİTE Ulaştırma Sistemleri GİRİŞ Lojistik kavramının en güncel tanımı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının

Detaylı

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ

Aşağıçinik Mah. Tekkeköy Samsun - Türkiye SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ Bu Proje Avrupa Birliği vetürkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

KUZEY EGE LİMANI. Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr

KUZEY EGE LİMANI. Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr 697 KUZEY EGE LİMANI Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@deu.edu.tr GİRİŞ Dünya taşımacılığının dolayısı ile ticaretinin en önemli alt yapısını oluşturan limanlar bulundukları bölgenin gelişmesinde

Detaylı

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu NAKLİYE ODLARI kara- hava-deniz- demiyolu ÇÖZÜ BULUNACAK KONULAR Hangi modlarla taşıma yapılabilir? odların avantaj ve dezavantajları nedir? 1 Tanımlar ve Terminoloji Transportasyon/Nakliye/Taşıma Bir

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ Soner ESMER (1), Volkan ÇAĞLAR (2), Ersel Zafer ORAL (3) (1) Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZİ -TÜRKİYE 0 www.samsunlogisticscentre.com GENEL SUNUM Mayıs 200 Ulusal Lojistik Kongresi yapıldı LOJİSTİK MERKEZİ Aralık 200 Lojistik Master Planı tamamlandı Mart 202 Samsun İhtisas Lojistik

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİFE VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 6 Sayı : 13653518-573.01[573.01]/E.169929 29.12.2015 Konu : L/2015-2 GENELGE DAĞITIM YERLERİNE TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince; I- Teşebbüsümüze ait limanlardan hizmet alan

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi

İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:4, 2008 İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi Soner Esmer Özet İzmir Alsancak limanında yüklenen ve boşaltılan yükün, hangi bölgelerden

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı