EKONOMİDE HIZLI BÜYÜME VE BALON- İNATÇI DURGUNLUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİDE HIZLI BÜYÜME VE BALON- İNATÇI DURGUNLUK"

Transkript

1 KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR YRD.DOÇ.DR.BENAN ERES DÜNYA EKONOMİSİ-FİNAL ÖDEVİ EKONOMİDE HIZLI BÜYÜME VE BALON- İNATÇI DURGUNLUK Robert Brenner'ın yazmış olduğu kitapta bahsedilen üç büyük ekonominin ikinci dünya savaşı sonrası ekonomik durumları, birbirlerini nasıl etkiledikleri yazılmıştır. 1940lardan 70lere kadar süren dönemde genel anlamda yaşanan ekonomik gelişme takdir edilesidir ama bunun yanı sıra üç büyük kapitalist ülke olan ABD,Almanya ve Japonya aslen en kötü performanslarını sergilemişti. Bu devrede olanlara ekonomik gelişme olarak bakılmasının sebebi aslen yüksek kar edinebilme ve bunu sürdürebilme yeteneği idi. İmalat sektöründe oluşan üretim fazlası üzerinden ekonomi politikaları belirlendi ve ticaret ortamı beslendi, sermaye birikimi sağlandı. 1930larda Amerikan şirketlerinin kar oranları ve üretim oranları çok artmıştı, bu ölü bir sermayeyi beraberinde getirdi. Üretim fazlası vardı ama pazar yoktu çünkü dünya bir krizin eşiğindeydi. Bunun yanısıra, ülkeler bu pazara veya aşırı ürün pazarına talep gösteremiyorlardı. Amerika'da sermaye stoğu, işsizlik oranını aşağı çekmesiyle üretim maliyetleri giderek düştü. Ülkenin borçlu olduğu şey savaş dönemindeki ülkesinin ulusal ekonomisini güçlendirmesi ve böylece de dünyada liderlik kürsüsüne oturmasıydı.

2 1940lardan sonra yükselen ülkelerin Japonya ve Almanya başta olmak üzere diğer G7 ülkeleri, yükselen bir ekonomik profil izlemişlerdir. Günümüzdeki küresel ekonominin dinamizminin sebebi, gelişen bu ülkelerin sermayelerini uzun süre koruyabilmeleridir. Kendi kendilerine yetmeleri, başka bir anlamda ulusal şirketlerinin maliyetleriyle baş edebilmeleri bunu sağlamıştır. Bu baş ediş ise uluslararası rekabete geç kalmalarından kaynaklanmıştır, şunu söyleyebilirz ki bu ülkelerin Abd'den tek farkı o dönemlerde daha geriden gelen sosyo-ekonomik durumlarıydı. Kendi teknolojilerini ve bir takım ürünlerini üretememiş olmaları avantajlı bir durum oldu, şöyleki varolan ürünleri kullanıp, teknolojiyi kendi ülkelerinde geliştirdiler. Böylece kendileri de rekabetin içine girmiş oldular(bkz.batı Avrupa ve Japonya). Dünya pazarında değerlerini yükselttiler çünkü ulusal pazarlarını değerli kıldılar. Abd'nin takipçisi olarak, ihraç fazlası yaparak yükseldiler. Özellikle Almanya ve Japonya, ihracat üretimi liderliğini İngiltere ve Abd'nin elinden aldı bu dönemde. Kendi bölge üreticilerine yüksek kaliteli ama ara malları sattılar, kendi pazarlarını da çevre ülkelere açtılar, böylece küresel ekonomiye dahil oldular. Bu esnada, Abd eğer uluslararası piyasaya dahil olmak istiyorduysa, küresel şirketlere önem vermek durumundaydı. Her ne kadar kendi pazarı için olumsuz da olsa, yurtdışı piyasalara nüfuz etmek isteyenlere yol açtı. Ekonomide durağanlığı tercih ederek, sermayenin özgürleşmesini sağlamış ve diğer ülkelerin ihracatını arttırmalarına destek sağlamıştı. Zaten Abd'nin en temel amacı da bu özgür sermaye akışını sağlamaktır günümüzde de. Bütün ülkeler, bu payın artmasından karlı çıkar. Bu yol, Abd'nin de iç pazarında yer almalarını sağlayacaktır. Özetleyecek olursak savaş sonrası durum uluslararası işbirliğiyle kalkınmanın gerçekleştiği ve bir ekonomik bütünlüğün sağlandığıdır. Abd iç pazarına girdikten sonra, arkadan gelen gelişmekte olan ülkeler, bu ülkenin ürünlerinin bir kopyasını daha az maliyetle ve aynısını yapmaya başladılar. Her ne kadar daha az kaliteli de olsa, düşük maliyetli ve kar oranı yüksek ürünlerdi bunlar. Gelişen ülkelerin karı artarken, Abd'de tam tersi oluyordu. 60larda Vietnam savaşı ile uğraşıyordu Abd ve bu ters etki enteresandır ki aslında bütün dünya ekonomilerini etkiledi. Rekabet düştü, dolar kuruna baskı oldu ve mark ve yen para birimlerinde bir artış gözlendi. Japonya ve Almanya karlı gibi görünse de aslen yüksek olan maliyet oranları düşüşe geçti. Genel pencereden bakınca, 63 ila 75 yılları arasında kar haddi bütün kapitalist ülkelerde azaldı. Verimlilik artmıştı ama kesintili ve sert düşüşler yaşanmaya mahkum oldu bahsedilen ülkeler (G7 ülkeleri). Bu global krizi, emekçilerin

3 ücretleriyle oynayarak telafi etmişlerdir ve devlet desteğini işverenlere sağlarken, emekçi örgütlenmeleri dağıtılmaya çalışıldı. Dünya krizdeydi ve işçiler örgütlü biçimde ayaklanacaktı ama aksine bu girişim baltalanmıştı. O dönemde yaşanan krizin imalat sanayisinin aşırı üretim sorunlarından kaynaklandığı biliniyordu ve işçilerin maaşlarıyla oynama yaparak engellenebileceği düşünüldü fakat durum böyle olmadı. Başka bir önlem, aşırı ürünün başka sermayelerde yer almaya çalışması fikri düşünüldü fakat iyi bir fikir değildi. Çünkü çok sayıda sadece o özel alanda kullanılabilecek ürün vardı ve bu strateji imkansızdı. Sonuç olarak, düşük maliyetli üreticiler ölü pazara yatırım yapmaya teşvik edildi. Bunun yerine yine sermaye arttırıldı ve kriz daha da derinleşti aslında. Dünya ekonomisi her kriziden daha da güçlenerek çıkmamıştır aslında, sadece bir balon yaratılıyor ve bunun üzerinden üretim yapılıyor arttırılıyor, bu da daha çok sorunu beraberinde getiriyor ve yazının kalan kısmında da bunu okuyacağız. Krizden en karlı çıkan gene Abd idi, bu sefer daha da farklı bir önlem aldı kendi para sistemi için. Şöyleki amaç ekonomik durgunluğun maliyetini başka ülkelere yıkmaktı. Bu nedenle sabit kur sistemini terk ederek diğer ülkelerin elindeki dolar rezervlerinin değer kaybetmesine sebep oldu. Böylece çok akıllı bir hamle yapan ülke, para konusunda tüm ülkeleri kendi eline baktırdı, yani onun kurallarına uyacak politik ekonomilere bağladı. Böylece en temel yatırım olarak sermaye dolaşımı kuralını sahaya getirdi. Dış sermayeye bağlı bir küresel ekonomi işlemeye başladı, yani bir firma Abd'ye yatırım yaptığında kara geçebilecekti. Sermaye hareketlerinin artışı sadece bu amaçla sınırlı değil, aynı zamanda ulusal mali çıkarlar güçlenecekti. Bu olmazsa olmazdı ve müttefikleriyle beraber kontrolörlük yapma teklifine de karşı çıktı. Çünkü 1. Dünya savaşından sonra Amerikan bankaları diğer ülkelerin sıkı kontrollerine mağruz kalmıştı, borç verilmiyordu ve amaç prestij sahibi olmaktı. Halbuki şimdi, kontrol mekanizması kendinde olduğunda, borç yolunun önü açıldı, uluslararası para akışı başladı ülkeler arası. Amerika'nın geliri o kadar yüksekti ki, az gelişmiş ülkelere kendi sanayilerini yaratabilmek ve sermaye birikimi sağlamaları için borç veriliyordu(brezilya, Türkiye, Meksika gibi). Amerika'nın bu adımı ne kada yardımsever gözükse de, ülkeleri borç batağına sürüklemişti.

4 Bunun yanısıra, yeni bir kanunname ile az gelişmiş ülkelerin Amerika'ya ihracat yapmasını engelleyen veya kota koyan bir kural koyuldu. Bunun amacı benzer ürünlerin Abd iç pazarında rakiplerinin azalmasını sağlamaktı. Dolar hala değersiz, yen ve mark daha değerli ama para değerleri bu durumda iken ülke ile rekabet güçleri oldukça zayıflıyor. Tabiki, üretilen mallar daha az maliyet ve düşük fiyatlı idi, bunun sebebi AGÜ'lerin de artık imalat sürecine katılıyor olması idi. Yukarıda bahsedildiği gibi, kriz -aşırı üretim giderek derinleşiyor, rekabete katılan her yeni ülke daha da çok üretim yapmak durumunda kalıyordu. Düşük faizle, düşük kar oranıyla desteklenen özel sektörde artık heyecan çok da kalmadı. Para parayı çekse de, genel hava hep kriz içinde. Enflasyon ve cari açık oranı Abd'De aşırı seviyelerde, imalat sektöründeki fazlalıklardan kurtulmak zorunlu, doların uluslararası rezerv konumu tehdit altında iken artık uluslarası bir programı kabul etmek zorunda kaldı. Keynezyen eko-politikalar ile yani üretimi sürekli arttırarak, devlet teşvikiyle sermaye sahiplerinin vergi oranlarının düşürülmesi, rekabetin artışıyla sıkıntılı dönemden çıkıldı. Keynezyen eko-politika her ne kadar diğer ülkelerce artık çok da kabul edilmese de, Abd dünyadaki liderlik konumunu buna borçludur. Ama Amerika için stabil bir uluslararası döngünün kabulüydü bunun anlamı. Küresel sistemin paralel yapısı artık kabullenilmişti ve buna göre hareket edilcekti. 80lerden sonra Amerika üretimini askeri sanayiye yöneldi. Burada imalat yapıldı ve aşırı üretime yönelindi. Dünyanın geri kalanı Keynezyen ekonomiden uzaklaşırken, Abd daha da yanaşıyordu. Fazla ürünler elden çıkarılınca, dolar rahatladı, kazanç sağlandı ülkede. Bu durum diğer ülkelerinde işçi tasfiyesine kadar gitti çünkü sektör daraldı. Amerika'nın başlattığı başka bir dalga da, hizmet sektörüne verilen önem. Ülkede bu sektör çok büyüdü ve gerçekten tutuldu, kar getirdi. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi çalışanlar arasında bir örgütlenme olamamasıydı. Almanya'da hizmet sektörü patlama yapamadı çünkü işçiler örgüt konusunda katı bir tutum içindeydi. Başka bir sebep, düşük ücretli bir sektör olmasıydı. Artık yatırım yapmak çok kolaydı ve her sektöre büyük bir nefs aldırmıştı, üretim zincirini-sermaye akış zincirini daha da hızlandırmıştı. Enflasyon oranı düştü, faiz oranları da aynı şekilde takip etti bu rahatlamayı. Yeni bir sektöre yönlenmenin nedenlerinden bir başkası da talebin düşmesiydi, pazarın kendini seçeneklendirmek zorunda olmasıydı. İç pazara yatırım artmak durumundaydı ve böylece küresel sermayenin temel kural olmasından sonra şimdi de ihracat için mücadele altın kurallardan biri olmuştu. Ekonominin bel bağladığı nokta buydu.

5 90larda Amerika, istihdam yaratamadı, Almanya ve Japonya ise daralıyordu, krizeydi. En karlı ülkeler Uzakdoğu ülkeleriydi çünkü belirtildiği gibi imalat fazlası, yüksek maliyetli, düşük karlı üretim araçları yapılmasına teşvik demek, istihdamın azalması demektir. 45lerden 90lara kadar olan dönemde aslen sistem farklılığı yaşanmıştır. Çünkü Almanya, Japonya ve Abd, en kötü performanslarını bu zamanda sergilediler. Kapitalizm bir imalat sektörü balonu üzerinden gidiyor ve ihracat fazlası meydana geliyordu. Bu adım da, en küçük krizi her defasında daha da tehlikeli bir kapitalizm haline getiriyor, kamu harcamalarındaki düşüş, azalan istihdam, talebin standart ölçülerde kalması ve talebin düşüşü buna nedendir. ÖZGE ERCAN

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon. Hızla Şişmeye Başlayan Balon ve Zincirleme Krizler

Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon. Hızla Şişmeye Başlayan Balon ve Zincirleme Krizler KÜRESEL VE BÖLGESEL ÇALIŞMALAR DÜNYA EKONOMİSİ-FİNAL ÖDEVİ Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon Hızla Şişmeye Başlayan Balon ve Zincirleme Krizler Dünya ekonomisinin 1990 ların ikinci yarısındaki gelişiminin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı

Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1. Ömer Çakıcı Küresel Kriz Sonrası Dış Ticarette Korumacılık 1 Ömer Çakıcı GİRİŞ 1970 yılından sonraki en büyük kriz olduğu konusunda hemfikir olunan, hatta bazı ekonomistlerce küreselleşen dünya ekonomisinin de etkisiyle

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI 1. Servet ve Sermaye BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI Servetin eşit olmayan bir şekilde dağılımı konusundaki tartışmamıza başlamadan önce, söz konusu servetin nereden geldiğini hatırlayarak

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dr. Kurtar Tanyılmaz* Ayşe Nur Erten** * Dr. Kurtar Tanyılmaz: Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Araştırma Koordinatörü.

Detaylı

EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE

EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 17, Sayfa (39-46) EKONOMİK KRİZLER VE TÜRKİYE İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetimi, fatihdarican@yahoo.com

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması)

2. Komünizm (devlet müdahalesi, ama ayrıca zenginliğin yeniden dağıtılması ve özel mülkiyetin neredeyse ortadan kaldırılması) 5. Hafta: Uluslar Arası Ticaret (notlar) 2. Dünya Savaşı sonrasındaki farklı ekonomik gelişme modelleri (B-W sistemi tarafından desteklenen model dışında, ki bu sisteme kısmi liberalizm denilebilir). 1.

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir.

Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. DÖVİZ KURU POLİTİKASI Tanımlar; Efektif: Banknot şeklindeki tüm yabancı ülke paraları, Döviz: Efektif dahil yabancı para cinsinden her türlü ödemeyi sağlayan hesap ve belgedir. Kambiyo: Nakit, döviz, altın

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ Ç

KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ Ç DOSYA / ÇİN VE KÜRESEL PİYASALAR Çin Yuan ı devalüe etti KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ Ç in Merkez Bankası, geçtiğimiz ay içinde para birimi yuanda devalüasyon yaptı. Yuanın değerinin düşürülmesi Kur savaşları

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 6. Hafta: Kitle Örgütlerinin Düşüşü ve Örgütsüz Kapitalizm

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 6. Hafta: Kitle Örgütlerinin Düşüşü ve Örgütsüz Kapitalizm CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 6. Hafta: Kitle Örgütlerinin Düşüşü ve Örgütsüz Kapitalizm UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki,

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur.

80 li yılların ikinci yarısında, yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle, özel kesim Türkiye nin demir-çelik üretimine ağırlığını koymuştur. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ RAPORU EK 2A Ülkemizde modern anlamda demir-çelik üretimine yönelik girişimler, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir-çelik tesisi, 1930 lu yıllarda Kırıkkale de kurulmuştur.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması

Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 Türkiye Bankalar Birliği nin 49. Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince nin Açılış Konuşması Giriş Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sayın

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç Temel Bulgular: Türkiye nin iş sektörünün dinamizmi Türkiye de 2000 li yıllarda güçlü ve içerilen (istihdam yaratan büyüme) büyümenin temel destekleyicisi olmuştur.

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz

Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz Uzun vadeli baktığımızda ekonominin iyi gittiğini ileri süremeyiz Uzun Vadeli Sorunlar Pahasına, Kısa Vadeli Parıltılar Yaratılıyor Prof.Dr. İzzettin ÖNDER İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye

Detaylı