Kömür Görünüm. Alternatif Piyasalar EMTİA. KÖMÜR 8 Mayıs 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kömür Görünüm. Alternatif Piyasalar EMTİA. KÖMÜR 8 Mayıs 2014"

Transkript

1 Alternatif Piyasalar EMTİA KÖMÜR 8 Mayıs 2014 Kömür Görünüm Geçtiğimiz senelerde kaya gazı teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Kuzey Amerika da büyük doğal gaz rezervlerinin bulunması ve yeni petrol/gaz sahalarının geliştirilmesi, doğal gaz fiyatlarını olumsuz etkileyerek 2012 ortalarında $2 ın altına kadar gerilemesine neden olmuştu. Düşen doğal gaz fiyatları, zaten çevreye verdiği zararlardan ötürü kullanımı giderek azalan kömürden doğal gaza geçişi daha da hızlandırmış ve kömürde global bazda düşen tüketim ve artan stoklar arz/talep dengesinde fazlalıklara yol açmıştı. Dolayısıyla geçtiğimiz senelerde kömür fiyatlarının ve kömür üreten şirketlerin hisselerinin düşüş trendinde olduğunu görmüştük. Bunun yanında dünyanın en büyük kömür ithalatçısı olan Çin ekonomisindeki yavaşlama ve azalan çelik talebi de fiyatları olumsuz etkileyen başka bir dinamikti. Ancak bu kış havaların Kuzey Amerika da oldukça soğuk seyretmesi ve kullanımın günlük ortalama 90,6 bcf ile rekor seviyelere çıkması, Amerika da doğal gaz envanterini 822 bcf ile 5 yıllık ortalamaların %55 altına indirdi. Bu dönemde doğal gaz fiyatlarının hızla yükselerek $6,50 seviyelerine kadar çıktığını gördük. Sonrasında havaların düzelmesiyle fiyatlar $4,50 seviyelerine doğru gerilese de; önümüzdeki yaz aylarında klima kullanımının başlaması talebi tekrar canlandırarak, fiyatların $4 üzerinde kalmasını sağlayabilir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz zaten kırılgan durumdaki envanter seviyesi de, fiyatları destekleyecek başka bir unsur olacaktır. Yükselen doğal gaz fiyatlarıyla beraber alternatif yakıt arayışlarıyla; kömür, nükleer, hidroelektrik gibi diğer kaynakların tekrar ön plana çıkmaya başladığını göreceğiz. Yüksek doğal gaz fiyatlarının kalıcı olması durumu da, alternatif yakıtlara geçişi hızlandırarak, kömür talebininin canlanmasında rol oynayacaktır. Kömürün oluşumu ve kullanımı üzerinden kısaca geçersek; kömür rezervleri yaklaşık 300 milyon yıl önce oluşmaya başlayan, toprak altında basınç ve sıcaklık ile sıkışan bitki ve organik maddelerin birikiminden oluşuyor. Bu rezervlerinin kalitesi ise, kömürün oluştuğu organik madde cinsine, ne kadar derinde bulunduğuna, sıcaklık ve basınç seviyesine ve ne kadar uzun süre toprak altında kaldığına göre değişiyor. Organik maddelerin yer altında kaldıkça kömürleşmesi ve dolayısıyla kalitesi artıyor ve karbon oranı arttıkça aşağıdaki şemada soldan sağa doğru gösterilen yüksek kalite kömüre doğru çıkıyor. En değerli kömür antrasit, yaklaşık %95 karbondan oluşuyor ve genellikle ısınmada kullanılıyor. Bunun arkasından gelen taş kömürü ve linyitin karbon oranları azken, oksijen ve hidrojen oranları daha fazla. Şemada da organik olgunluklarına, karbon seviyelerine ve kalitelerine göre kömür cinsleri linyitten başlayarak, alt bitümlü kömür, bitümlü kömür ve antrasit olarak sıralanmış durumda. Antrasit düşük nem, yüksek karbon oranı ve daha parlak görüntüsü ile daha sert bir kömür olup, yukarıda bahsettiğimiz kok kömürü veya metalurjik kömür ise taş kömürünün işlenmesi ve içerisinden bazı gazların çıkartılması ile elde edilen bir kömür cinsi. Bu kömür, genellikle çelik yapımında kullanıldığı için termal kömüre göre fiyatlama dinamikleri daha farklı. Hakan Halaç

2 Dolayısıyla ekonomik gelişmeler, mevsim şartları, elektrik ihtiyacı, altyapı yatırımları gibi çok çeşitli faktörler değişik kömür cinslerinin talebini ve fiyat dinamiklerini farklı şekilde etkiliyor. Kömür üreticilerine yatırım yaparken de bu dinamikleri göz önünde bulundurarak firmaların hangi tip kömürde rezerv ve üretimlerinin ağırlıkta olduğunu incelemek gerekiyor. Kaynak: WCA Global bazda kömür arz/talebini incelediğimizde, halen dünyada üretilen elektiriğin %41 inin kömürden sağlandığını görüyoruz. Kömürün ucuz ve kesintisiz bir enerji kaynağı olması, hala tercih sebebi olmasının başka bir sebebi. Uzun vadede her ne kadar kömür kullanımı giderek azalma eğiliminde olsa da, ülke spesifik baktığımızda halen Amerika ve Çin de enerji üretiminin önemli bir kısmında kömür kullanılıyor (Amerika daki elektrik üretiminin neredeyse yarısı kömür ile sağlanıyor). Talebin önümüzdeki dönemde de güçlü kalmasını sağlayacak başka bir faktör, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi ve şehirleşmesinde kullanabilecekleri en ucuz ve efektif yakıtlardan birinin hala kömür olması. (Dünyada halen 3,5 milyar insan yeteri kadar elektrik kullanamıyor) IEA raporlarına baktığımızda kömürün önümüzdeki üç yıl içerisinde de dünyada kullanılan en büyük enerji kaynağı olacağı öngörülüyor. Arz tarafına baktığımızda ise; düşen fiyatlarla beraber üreticilerin üretimi düşürmesi ve bazı madenleri kapatması arz/talep dengesinin tekrar sağlanmasında rol oynayacak bir faktör. Buna karşılık kömür üretici ülkelerin zayıf para birimleri ve bazı bölgelerdeki düşük maliyetli projeler ise arzdaki ani düşüşleri dengeleyerek üretimin canlı kalmasını sağlayan dinamikler. Elektrik kullanımında kömür 2 Hakan Halaç

3 Endüstrideki gelişmelere baktığımızda; geçtiğimiz günlerde Consol Energy (NYSE:CSX) üretim projeksiyonlarını 30,1 milyon- 32,1 milyon aralığından 31m-33m aralığına çektiğini ve birinci çeyrekte termal kömür talebinin güçlü olduğunu ancak metalurjik kömür talebinin özellikle Çin de zayıf kalmaya devam ettiğini açıkladığını gördük. Üretiminin önemli bir kısmı kok kömürü olan Walter Energy (NYSE:WLT) de, ilk çeyrekte kok kömürü fiyatlarının %17 düşerek Amerika da satış fiyatının ortalama $157/ton seviyelerinden gerçekleştiğini açıkladı. (Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, termal kömür enerji üretiminde kullanılırken, metalurjik kömür daha çok çelik üretimi gibi proseslerde kullanılıyor) Kullanımı incelediğimizde, aşırı soğuklar nedeniyle enerji talebindeki artış ve Çin de son zamanlarda gördüğümüz zayıflama dolayısıyla çelik üretimindeki düşüş, şirketin bahsetmiş olduğu trendi doğruluyor ve önümüzdeki günlerde de bunun devam ettiğini görebiliriz. Burada metalurjik kömür fiyatlarının $150 seviyelerinde düşüş eğilimde/yatay kaldığını, termal kömürde ise envanterin 5 senelik ortalamaların altına inmesi ve talebin güçlü kalması ile fiyatların yükselme eğilimine girdiğini görebiliz. Bir başka önemli gelişme James River Coal (NYSE:JRCC) şirketinin iflasını açıklaması idi ki, zayıf bilançosu ve borç yükü olan şirketlerin düşük fiyatlarda operasyonlarının karsız hale geldiğini görüyoruz. Fiyatların düşük kalması daha fazla şirketi üretimi azaltmaya veya madenlerini kapatmaya hatta James River Coal da olduğu gibi iflasa zorlayabileceğini ve bu dinamiğin önümüzdeki dönemde arzı azaltarak, fiyatlara destek olabileceğini görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta da, yatırım kararı alırken, fiyatların bir süre daha baskı altında kalabileceğini düşünerek zayıf bilançolu, nakit akışı sıkıntılı ve borç yükü yüksek olan şirketlerden uzak durmak olacaktır ki, James River bu konuda önemli bir örnekti. Source: U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly Endüstride fiyat dinamiklerini etkileyebilecek başka bir konu da, Amerika da elektirik üreten enerji üretim tesislerinde kömür stoklarının bu kış %24 düşmesi idi(kasım 2013 ile Şubat 2014 arasında 156 milyon tondan 119 milyon ton seviyesine kadar geriledi). Bu da, Mart 2006 dan bu yana gördüğümüz en düşük seviye. Bu kış elektrik üretimi geçtiğimiz kışa göre %5,3 artarken, bunun yaklaşık %59 u kömürden sağlandı. İçerisinde bulunduğumuz bahar ayları genellikle kömür stoklarının arttırılmaya başlandığı aylar, özellikle de elektiriğin yoğun olarak kullanıldığı yaz ayları öncesinde. Nitekim tren yolu ile taşınılan kömür sevkiyatlarının Şubat ayı ile beraber yükselişe geçtiğini ve son haftalarda daha da hızlandığını görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda da talepte canlanmanın ivmelendiğini görebiliriz. 3 Halaç

4 Sektörde hisse seçimine geldiğimizde, özellikle güçlü bilançosu olan ve fiyatların düşük kaldığı dönemde de operasyonlarnı devam ettirebilecek ve aynı zamanda global bazda değişik bölgelerde çeşitli kömür cinslerini üretebilen şirketlerin yatırım için ön plana alınmasının mantıklı olacağını düşünüyoruz. Peabody Energy (NYSE:BTU) bu anlamda sektörde seçilebilecek en uygun şirketlerden bir tanesi. Sektörde düşük fiyatlar nedeniyle karların düştüğünü hatta bir çok firmanın son çeyreklerde zarar açıkladığını görüyoruz. Dolayısıyla değerleme rasyosu olarak Fiyat/Satış oranına baktığımızda Peabody nin 0,72 ile sektör ortalamasının altında olduğunu, serbest nakit akışının relatif olarak güçlü olduğunu, EV/EBITDA oranının 10,94 ile sektör ortalaması seviyelerinde olduğunu ve %1,80 temettü getirisi olduğunu görüyoruz. Şirketin global bazda bir çok kömür madeni işletmesi ve dolayısıyla değişik cins kömürlerde üretim yapması çeşitlendirme açısından önemli. Aynı zamanda fiyatların düşük seyrettiği ve şirket bilançolarını en kötü etkileyen kok kömüründe Avustralya daki madenlerinde maliyetlerin düşük olması, buradan gelen zararların sınırlı kalması açısından olumlu bir faktör. Peabody Energy kok kömürünü sadece Avustralya da üretiyor ve geçtiğimiz sene bu kömür fiyatlarında %17 civarında düşüş gerçekleşti (yukarıda bahsettiğimiz Walter Energy nin ortalama fiyatlarındaki düşüş ile de paralel). Ancak Peabody nin en büyük avantajı kok kömüründen kazanç sağlamadığı dönemlerde, PRB (Powder River Basin) olarak bilinen, Amerika nın kömür ihtiyacının yaklaşık %40 ını karşılayan ve Wyoming dolaylarından çıkarılan kömürden kar elde edebilmesi. Geçtiğimiz seneye göre PRB fiyatları ciddi biçimde artış gösterimesi (özellikle Amerika da soğuk geçen kış dolayısıyla) şirket için oldukça olumlu, çünkü bu segment aynı zamanda Peabody nin cirosunun %40 ını oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde Amerika da termal kömür fiyatlarının güçlü seyretmesi şirket için de oldukça olumlu bir dinamik olacaktır. Peabody Energy - NYSE:BTU (Hafta) 4 Halaç

5 Uygulanabilecek Stratejiler: Tek yönlü: Peabody (NYSE:BTU) uzun: Hissesinde uzun pozisyon Market Vectors Coal ETF: NYSE:KOL uzun: Kömür borsa yatırım fonunda uzun pozisyon Market Nötr: Peabody uzun/ KOL kısa pozisyon: Peabody hissesinin kömür hisselerinin genelinden daha iyi performans göstereceğine yönelik strateji. KOL uzun/ Direxion Energy Bear 3X triple leveraged ETF (Enerji 3x kısa ETF) uzun:kömürün grup olarak önümüzdeki günlerde diğer enerji hisselerine göre daha iyi performans göstereceğine yönelik strateji KOL uzun/ UNG kısa: Kömür hisselerinin doğal gaz vadeli kontratlarına göre daha iyi performans göstereceğine yönelik strateji Peabody uzun/alpha Natural Resources kısa: Güçlü bilançolu, çeşitli kömür madenlerine sahip şirketlerin, borç yükü ağır olan ve belli bölge ve kömür cinslerine yoğunlaşmış şirketlere göre daha iyi performans göstereceğine yönelik strateji. 5

6 ÇEKİNCE: Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 6

7

PALADYUM. Alternatif Piyasalar EMTİA. PALADYUM 5 Mart 2013

PALADYUM. Alternatif Piyasalar EMTİA. PALADYUM 5 Mart 2013 Alternatif Piyasalar EMTİA PALADYUM 5 Mart 2013 PALADYUM Platin grubu metaller (PGM) olarak bilinen platinyum, paladyum, rodyum, rutenyum birbirlerine oldukça benzer özelliklere ve kullanım alanlarına

Detaylı

Altın. Alternatif Piyasalar EMTİA

Altın. Alternatif Piyasalar EMTİA Alternatif Piyasalar EMTİA ALTIN 17 Ekim 2012 Altın Fed tarafından gelen Üçüncü Parasal genişleme beklentileriyle yükselişe geçen ve ekim ayı başında 1796 ile 11 ayın zirvesini test eden altın fiyatları,

Detaylı

Alternatif Piyasalar. AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) DIŞ PİYASALAR. Hisse Senedi 14 Temmuz 2015

Alternatif Piyasalar. AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) DIŞ PİYASALAR. Hisse Senedi 14 Temmuz 2015 Alternatif Piyasalar DIŞ PİYASALAR Hisse Senedi 14 Temmuz 2015 AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) AL Son dönemde petrol fiyatlarının hızla gerilemesi ve bu düşüşün ana sebebinin arz kaynaklı olması; havayolları

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 20.01.2014 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.839-0,39% Artan/Azalan Son % Altın 1.251,90 0,94% DJIA 16.459 0,25% AAPL 540,67-2,45% Gumus 20,30

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 12.02.2014 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.820 1,11% Artan/Azalan Son % Altın 1.289,80 1,18% DJIA 15.995 1,22% AAPL 535,96 1,32% Gumus 20,15

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 03.06.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.631-1,43% Artan/Azalan Son % Altın 1.393,00-1,35% DJIA 15.116-1,36% AAPL 449,74-0,41% Gumus 22,24-1,97%

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 30.05.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.648-0,70% Artan/Azalan Son % Altın 1.391,80 0,88% DJIA 15.303-0,69% AAPL 444,95 0,80% Gumus 22,45

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 06.11.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.763-0,28% Artan/Azalan Son % Altın 1.308,10-0,50% DJIA 15.618-0,13% AAPL 525,45-0,25% Gumus 21,64-0,29%

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 02.06.2015 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 2.112 0,21% Son % Altın 1.188,70-0,09% DJIA 18.040 0,16% AAPL 130,54 0,20% Gumus 16,68-0,13% Nasdaq

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 28.04.2014 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.863-0,81% Artan/Azalan % Altın 1.300,80 0,79% DJIA 16.361-0,85% AAPL 0,73% Gumus 19,72 0,02% Nasdaq

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 26.03.2015 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 2.061-1,46% Son % Altın 1.198,00 0,49% DJIA 17.719-1,62% AAPL 123,38-2,61% Gumus 17,00 0,10% Nasdaq

Detaylı

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 17.06.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.627-0,59% Artan/Azalan Son % Altın 1.387,60 0,71% DJIA 15.070-0,70% AAPL 430,05-1,36% Gumus 21,95

Detaylı

2Ç2015 Yatırımcı Rehberi. Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi

2Ç2015 Yatırımcı Rehberi. Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi 2Ç2015 Yatırımcı Rehberi Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Kısa bakış Küresel piyasalar ikinci çeyrekte de Fed in faiz artış zamanlanmasına odaklanacak, açıklamalar ve ekonomik veriler bu gözle

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ GÜNLÜK BÜLTEN Araştırma 11 Kasım 2014 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 11/13 12/13 01/14 03/14 04/14 06/14 07/14 09/14 10/14 Makro

Detaylı

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ÖNCESİNDE HACİM SINIRLI KALABİLİR 10.01.2014

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ÖNCESİNDE HACİM SINIRLI KALABİLİR 10.01.2014 ABD İSTİHDAM VERİLERİ ÖNCESİNDE HACİM SINIRLI KALABİLİR 10.01.2014 Burgan Yatırım da hesap açmak için tıklayın ABD de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Detaylı

GÖZLER YAVAŞ YAVAŞ ABD YE ÇEVRİLİYOR 08.01.2014

GÖZLER YAVAŞ YAVAŞ ABD YE ÇEVRİLİYOR 08.01.2014 GÖZLER YAVAŞ YAVAŞ ABD YE ÇEVRİLİYOR 08.01.2014 Burgan Yatırım da hesap açmak için tıklayın Haftalık gündemde ağırlığı yüksek olan ABD de bugün Fed in 17-18 Aralık toplantısının tutanakları açıklanacak.

Detaylı

2015 Kar Beklentileri

2015 Kar Beklentileri Hisse Senedi Araştırma STRATEJİ RAPORU TÜRKİYE 26 Ocak 2015 2015 Kar Beklentileri Kar büyümesi bazında 2015 te bankalar öne çıkacak. 2015 te bankaların karının %11, banka dışı sektörlerin ise %4 büyümesini

Detaylı

Haziran 2012 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi

Haziran 2012 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

METALSMARKET HAFTALIK RAPOR

METALSMARKET HAFTALIK RAPOR FOMC TOPLANTISI SONRASI VE TEMEL METALLER BAKIR FİRARDA ÇİNKO'DA ARZ FAZLASI ENDİŞESİ BİTTİ Mİ? KALAY : DİRENÇ KIRILDIĞI ANDA... FOMC SONRASI VE TEMEL METALLER FED tahvil alım programının hızını erken

Detaylı

Mayıs 2015 No:152. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist

Mayıs 2015 No:152. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist İçindekiler: 1 2 2 7 8 ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu Adres: Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar Piyasa Gelişmeleri Ekler Hazine Finansmanı Temel Ekonomik

Detaylı

PPK DAN DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ 18.02.2014

PPK DAN DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ 18.02.2014 PPK DAN DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ 18.02.2014 Burgan Yatırım da hesap açmak için tıklayın Cumhurbaşkanı Gül ün internet ve HSYK düzenlemelerini onaylayıp tartışılmasını Anayasa Mahkemesi ne bırakacağına dair

Detaylı

METALSMARKET HAFTALIK RAPOR

METALSMARKET HAFTALIK RAPOR TEMEL METALLER MERCEK ALTINDA BAKIR FAKİR ADAMIN ALTINI OLMAYA DEVAM EDECEK Mİ? ALUMİNYUM UN KEYİFSİZ GELECEĞİ ÇİNKO - ARZ FAZLASI YÜK OLMAYA DEVAM EDİYOR MU? NİKEL YÜKSEK RİSK YÜKSEK... KALAY, PARILTILI

Detaylı

Haftalık Bülten. Kemal Cenk Erdem kemal.erdem@tacirler.com.tr www.twitter.com/borsaus 07 Mayıs 11 Mayıs 2012

Haftalık Bülten. Kemal Cenk Erdem kemal.erdem@tacirler.com.tr www.twitter.com/borsaus 07 Mayıs 11 Mayıs 2012 Haftalık Bülten Haftanın Özeti VOB 30 Endeks Kontratları VOB Dolar/TL Kontratı Euro/Dolar (EURUSD) spot Sterlin/Dolar (GBPUSD) Dolar/Yen (USDJPY) spot Altın(Dolar/ons) Bakır S&P 500 Vadeli Kontratı Brent

Detaylı

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ GAYRİMENKUL VE KONUT SEKTÖRÜNE BAKIŞ MAYIS 215 Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No: 4 Ataşehir / İstanbul Tel: 444 36 55 Faks: 216 456 48 75 www.emlakkonut.com.tr YAZARLAR Bahadır Dalkılıç Mustafa Aşkın Dalfin

Detaylı

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün...

Nisan 2015. Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi. Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Nisan 2015 Eğer zengin olmak istiyorsanız, kazanmak kadar biriktirmeyi de düşünün... Ben Franklin Nisan 2015 GÖRÜNÜM Ekonomi Mart ın sonuna doğru, Şubat ve Mart ın ilk yarısı boyunca gözlemlenen Türkiye

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 10 Mart 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 10 Mart 2005 TCMB kısa vadeli faiz oranlarını 100 baz puan indirdi; kısa ve orta vadede

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi. «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013. Ata Finans Grubu

Hisse Senedi Stratejisi. «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013. Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi «Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı» 21 Kasım 2013 Ata Finans Grubu Hisse Senedi Stratejisi: Hisse Bazlı Seçici Olma Zamanı... 16 Mayıs 2013 te Moody s in Türkiye nin kredi notunu «yatırım

Detaylı

Ekim 2011 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi

Ekim 2011 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır. Fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenebilir."

Detaylı

Nisan 2015 No:151. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist

Nisan 2015 No:151. İçindekiler: ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu. Muhammet Mercan - Baş Ekonomist İçindekiler: 1 2 2 7 8 ING Bank A.Ş. Ekonomik Araştırmalar Grubu Adres: Özet Değerlendirme İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar Piyasa Gelişmeleri Ekler Hazine Finansmanı Temel Ekonomik

Detaylı