gelişimi çocukluk erken gelişimi erken çocukluk gelişimi gelişimi erken gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor? erken çocukluk erken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gelişimi çocukluk erken gelişimi erken çocukluk gelişimi gelişimi erken gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor? erken çocukluk erken"

Transkript

1 gelişimi çocukluk erken gelişimi çocukluk erken gelişimi erken gelişimi erken erken çocukluk gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor? çocukluk erken

2 Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

3 Latin Amerika da her yıl beş yaşın altında çocuk yaşamını yitirmektedir. Dokuz milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmekte ve 22 milyon çocuk da okul öncesi eğitim alamamaktadır. Bu nedenle, bu çocuklar ilkokul öncesinde düşünsel açıdan uyarılmamaktadır. Tüm bu çocukların eşit fırsatlara sahip oldukları bir dünya düşlüyorum. Bu düşü gerçekleştirmek için, erken çocukluk gelişimine yatırım yapmalıyız. Yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamanın en iyi yolu budur. Dünyanın git gide eşitsizliğin hâkim olduğu bir yer haline geldiği günümüzde, tarih bizi, içinde yaşadığımız toplumu daha iyi bir toplum haline getirmek için attığımız somut adımlarla yargılayacak. Bu kitabı dünyadaki tüm liderler ve politika yapıcıların okuması gerektiğini düşünüyorum. Kendimi çocukların yaşamlarını iyileştirmeye adadım ve sizi de çocukların yaşamlarında olumlu bir değişiklik yapmaya davet ediyorum. Çünkü daha iyisini hak ediyorlar. Shakira, sanatçı; ALAS Vakfı kurucusu ve aktivist Günümüzde erken çocukluk gelişimine (EÇG) yatırım yapmanın, daha aydınlık bir gelecek için hayati bir önem taşıdığına inanıyorum. Her şeyin ötesinde, çocuklara yatırım yapmak ahlaki sorumluluğumuzdur. Küresel ölçekli birçok çalışma, EÇG programlarının küçük bir çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimini iyileştirmeye ve çocuğun okulda öğrenme yeteneğine yaptığı katkıyı ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, pek çok ülkenin, EÇG programlarını uygulamaya koyabilmesi için ilk önce bütünlüklü politikalar oluşturması gerekiyor. Küresel ekonomik krizin dünyadaki yoksul çocuk sayısının artmasına neden olduğu ve ülkelerde gelirler ve bireyler arasındaki uçurumları derinleştirdiği günümüzde, bu tür hayati önem taşıyan hizmetleri uygulamaya koymak için daha fazla beklememek gerekiyor. WORLD BANK PHOTO LIBRARY/SCOTT WALLACE Dünya Bankası, tüm çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları için yoksulluğu azaltmak ve fırsatları iyileştirmek için atılan her türlü adımı desteklemeye kendini adamıştır. EÇG ye yapılan yatırım çocuklar açısından oldukça büyük bir önem taşırken, uzun vadede de herkes için faydalı bir yatırım haline gelecektir. Zamanla, EÇG programları ekonomik büyümeye, suçun ve eşitsizliğin azaltılmasına ve uyuşmazlıkların giderilmesine katkı yapacaktır. Elinizdeki bu kitap, EÇG yatırımlarının sayısının ve kalitesinin artırılmasında önemli bir itici güç olacaktır. Latin Amerika ve Karayiplerdeki ülkelerin, bölgedeki tüm çocuklar için daha iyi bir gelecek inşa edeceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim. Pamela Cox, Başkan Yardımcısı Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi Dünya Bankası

4 Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

5 Yönetici Özeti io de Janeiro nun gecekondu mahallelerinde ya da Guatemala da kırsal bir kasabada dünyaya gelen bir çocuk, Roma da ya da Los Angeles ta dünyaya gelen bir çocukla aynı fırsatlara sahip değildir. Ancak, yalnızca içinde bulunduğu sosyoekonomik koşulların çocuğun geleceği üzerinde etkisi yoktur. Çocuğun yaşamının ilk birkaç yılındaki beyin gelişimi de bu konuda önemli bir rol oynayabilir. WORLD BANK PHOTO LIBRARY/SCOTT WALLACE Bu oldukça yeni bir düşünce. Yakın zamana kadar, insanların, beyinleri tam olarak gelişmiş bir biçimde doğdukları düşünülüyordu. Ayrıca insanların genetiksel olarak önceden belirlenmiş yeteneklere sahip olarak doğdukları ve ebeveynler ya da bakıcılar, çocuğun yaşamının ilk birkaç yılında ne yaparsa yapsın, bu durumun değişmeyeceği genel kanıydı. Başka bir deyişle, bireylerin beyin gelişiminde, eğitim ya da deneyim oldukça küçük bir rol oynayabilirdi.

6 Son bilimsel araştırmalar, durumun tam tersi olduğunu gösterdi. Çocuk doğduktan sonra da beyin gelişmeye devam etmekte ve yeni sinirsel bağlar oluşturmaktadır. Ayrıca, son araştırmalara göre, doğum öncesi dönemden altı yaşına kadar, beslenme, bilişsel uyarılma ve çocuk bakımının, çocuğun sağlığı ve bilişsel ve sosyo-duygusal yeteneklerinin tam anlamıyla gelişmesine büyük bir katkısı bulunmaktadır. Yoksul ailelerin çocukları, genellikle, gelişimleri için kritik öneme sahip bu tür bir bakımdan yoksun kalmaktadır. Bu durum okul başarısı, yüksek ücretli iyi bir iş bulma ve topluma uyum sağlama karşısında büyük bir engel oluşturabilir. Elbette, yoksul ve yoksul olmayan ailelerin çocuklarına sağladıkları bakım olanakları arasındaki farklar, yetişkinlik döneminde de önemli sonuçlara neden olmaktadır. Emiliana Vegas ve Lucrecia Santibanez, Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor adlı bu çalışmada, bölgedeki erken çocukluk eğitimi (EÇG) programları arasından seçilen birkaç programı inceleyerek ve bu programların oluşturulması, uygulaması ve kurumsallaştırılmalarından dersler çıkararak, EÇG programlarıyla ilgili bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada EÇG programlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkisi de mercek altına alınmıştır. Vegas ve Santibanez bu çalışma ile, söz konusu EÇG programlarıyla ilgili daha özenli değerlendirme ve maliyet hesabı yapılması gerektiğinin de altını çizerek, Latin Amerika ve Karayiplerde bu tür programlar için daha büyük yatırımlar yapılması gerektiği konusunda önemli kanıtlar ortaya koymaktadır. Daha sağlıklı değerlendirme ve maliyet takibi yapmak, bölgedeki tüm çocuklar, özellikle düşük gelirli ailelerin çocukları için, kaliteli EÇG programlarının etkin bir biçimde nasıl tasarlanacağı, finanse edileceği ya da bu programlar ile bu çocuklara nasıl ulaşılacağıyla ilgili önemli veriler elde edilmesini sağlayacaktır. Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

7 Erken Çocukluk Gelişimi Tarihine Bir Bakış Bireylere yatırım yapmanın iyi bir fikir olduğu uzun zamandır düşünülmektedir. Yaklaşık yarım yüzyıl önce, birçok araştırmacı, insanlara yatırım yapmanın, sermayeye yatırım yapmak kadar kârlı olabileceğini göstermiştir. Schultz (1961, 1971), Birleşik Devletler de eğitimin, üretimin büyümesinde büyük bir önemi olduğunu deneysel olarak ispatlamıştır. Mincer (1958), eğitimdeki farklılıkların, yaşamın ileriki aşamalarında, ücretler arasındaki farklara yansıdığını deneysel olarak gösteren ilk kişi olmuştur. Becker (1964), bu çalışma ve diğer birçok araştırmacının çalışmasını bir araya getirmiş ve şu anda insan sermayesi kuramı adını verdiğimiz kuramı ortaya koymuştur. Bu teori, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik üzerinden insanlara yapılan yatırımlar ve bu yatırımların hem bireysel kazanç ve yaşam kalitesi hem de bir bütün olarak toplum üzerindeki yararları arasındaki ilişkiyi inceleyen, yakın zamanlı birçok çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmalara göre, erken çocukluk müdahaleleri, çocukların sahip olduğu fırsatların eşit bir düzeye getirilmesi ve yoksulluk ve eşitsizliğin nesilden nesile geçişinin önüne geçmede önemli bir politika oluşturma aracı olabilir. Nobel ödüllü James Heckman ve meslektaşları son çalışmalarını, daha önceki bu araştırmalar üzerine inşa etmiş ve insan sermayesi oluşturmanın, yaşamın ilk yıllarında başlayan ve yaşam boyunca devam eden dinamik bir süreç olduğunu göstermiştir. Heckman ve meslektaşları, erken çocukluk yıllarında etkin olan faktörlerin, ileriki yıllardaki çıktıları belirleyen yeteneklerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını, şüpheye yer bırakmayan bir biçimde göstermiştir. 1 Erken çocukluk gelişimi üzerine yapılan yakın tarihli diğer çalışmalar ile, hem bilişsel (dil ve matematik gibi) hem de bilişsel olmayan (toplumsal ve öz disiplin gibi) yeteneklerin okul başarısı ve işgücü piyasasında üretkenlik için büyük bir önem taşıdığı vurgulanmaktadır. 1 Bkz. Heckman 2006, Cunha et al. 2005; Cunha ve Heckman 2007; Carneiro ve Heckman İnsan sermayesi oluşturma, yaşamın ilk yıllarında başlayan ve yaşam boyunca devam eden dinamik bir süreçtir.

8 Önemli bir bulguya göre, aile çevresi çocuğun yeteneklerinin gelişiminde önde gelen etkendir. Bu nedenle, çocuğun yaşamının erken dönemlerinde aileler arasındaki farkları ortadan kaldırmaya yönelik erken müdahaleler, eşitsizliklerin en aza indirilmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, çocuğun ailesi ve ailesinin geliri, insan sermayesinin ve okul başarısını geliştirme konusunda, ileriki yıllar yerine erken çocukluk yıllarında çok daha fazla belirleyici olmaktadır. Analitik Çerçeve Güncel araştırmalardan elde edilen bulgular, üç ana EÇG çıktısının, tüm yaşamı etkileyen fırsatlar ve çıktıları belirlediğini göstermektedir: i. dil ve okuryazarlık edinimini kapsayan bilişsel gelişim, ii. diğer bireylerle ilişki kurma yeteneğini kapsayan sosyo-duygusal gelişim ve Erken Çocukluk Gelişimi: Analitik Çerçeve Bağlam Makro (ülke düzeyinde) ekonomik gelişim ve büyüme yoksulluk Siyasetçiler ve toplumun EÇG ye kendilerini tam olarak adamaları kültürel inanışlar ırksal ve etnik çeşitlilik kadın işgücü katılımı insan hakları Mikro (aile düzeyinde) aile özellikleri sosyo-ekonomik artyetişim anne sağlığı çocuk sağlığı ve dengeli beslenme toplam aile geliri anne-baba eğitimi ve istihdamı anne-babalık uygulamaları/aile çevresi WORLD BANK PHOTO LIBRARY/JULIO PANTOJA Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

9 iii. boy, ağırlık, dengeli beslenme ve diğer fiziksel göstergeleri içine alan fiziksel sağlık ve gelişim. Burada ayrı olarak listelenmelerine rağmen, özellikle bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim olmak üzere, bu üç çıktı birbirlerine bağlantılıdır. Şekilde de görüldüğü gibi, çerçeve çocuk gelişiminin bir vakum içinde gerçekleşmediğini kabul etmekle başlıyor. Herhangi bir ülkede, makro bağlam ekonomik, siyasi ve sosyal durum çocukların sağlığını, küçük çocuklar ve çocukları yetiştirenlerin yararlanabileceği türde programları ve bu programları yürüten kuruluşları doğrudan etkileyen sosyal politikaların doğası ve kapsamını etkilemektedir. Aynı anda, mikro bağlam yaşamının ilk yıllarından çocuk ve esas bakıcısı arasındaki etkileşim çocuğu, ilerideki gelişimini belirleyecek bir sürece dâhil eder. Ayrıca, çocuklara, çocukları yetiştirenlere ya da her ikisine de yönelik olarak hazırlanmış programlar, hizmetler ve politikalar, bu etkileşim ve süreci etkilemektedir. Çocukların yaşamlarının ileriki yıllarında ortaya çıkacak farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, EÇG programları yoluyla, çocuklar için ayrılan fonları eşit bir hale getirerek, eşitsizliği azaltmak daha etkili olabilir. Erken çocukluk gelişimi çıktıları Bilişsel gelişim Sosyo-duygusal gelişim Fiziksel gelişim ve büyüme EÇG politikaları Sağlık, hijyen ve dengeli beslenme Eğitim Yoksullukla mücadele Yaşam çıktıları Okula devam Sağlık Doğurganlık Kazanç Riskli davranışlar WORLD BANK PHOTO LIBRARY/ALFREDO SRUR

10 EÇG ye Neden Yatırım Yapılmalı? Yoksulluk ve eşitsizlik doğum anından itibaren kendini göstermektedir. Yoksul bir ailede dünyaya gelen bir çocuğun anne babası büyük bir olasılıkla düşük seviyede eğitim almış, düşük kaliteli işte çalışan ve düşük ücret alan kişiler olacaktır. Ayrıca büyük bir olasılıkla bu çocuklar, su ve temizlik, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinden de daha az yararlanmaktadır. Dünyanın en yoksul ülkelerinin bazılarının, çocuk sağlığı konusunda diğer ülkelere göre daha kötü göstergelere sahip olması pek de şaşırtıcı değil. Örneğin Bolivya da, ortalama çocuk ölüm oranı yüzde 50 yi aşarken, Guatemala da çocukların yüzde 40 ı büyüme geriliği yaşamaktadır. Latin Amerika da, demir eksikliği (kansızlık) oldukça sık görülmektedir. Küçük çocukların neredeyse yarısı bu rahatsızlıktan muzdariptir (Galiani 2007 ve Caulfield et al. 2006). Kansızlığın çocuklarda zayıflık, fiziksel gelişimde gerilik, zayıf bir bağışıklık sistemi ve gecikmiş bilişsel ve psikomotor gelişimine neden olduğu bilindiğinden (Galiani 2007), bu istatistikler Latin Amerika da çocuk gelişimi çıktılarıyla ilgili endişelere neden oluyor. WORLD BANK PHOTO LIBRARY Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor Hatta bazı araştırmalarda, öğrencilerin zayıf eğitim çıktılarının, ailelerinin düşük sosyoekonomik durumlarıyla bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Ferreira ve Gignoux tarafından 2000 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), okuma ve matematik test sonuçları üzerine yapılan bir incelemeye göre, sonuçlardaki değişimin yaklaşık yüzde i öğrencilerin anne-babalarının eğitim seviyeleri, işleri ve oturdukları yerler (küçük kasaba, kırsal kesim, büyük şehir) ile açıklanabilmektedir. Bu duruma, Latin Amerika nın dünyada en yüksek eşitsizlik oranına sahip bölgelerden biri olduğu gerçeği eklenince, bu yoksulluk döngüsünü kırma ihtiyacı daha da fazla kendini gösteriyor. Ortalama olarak bölge, gelir dağılımı, siyasi etki,

11 kendini ifade etme ve sağlık ve eğitim çıktılarında eşitsizlik konusunda Sahraaltı Afrika nın ardından ikinci sıradadır (De Ferranti et al. 2003). Yeterli oranda EÇG müdahalesi, düşük gelirli ailelerin çocukları için fırsatların eşitlenmesini sağlayacak ve Latin Amerika ve Karayipler deki çocuklar için daha iyi bir gelecek vaat edecektir. Çocuk ile çevresi arasında pozitif etkileşimler oluşturmak ve zayıf uyarılma ve bakımın negatif etkilerini ortadan kaldırmak gibi, erken çocukluk döneminde beyin gelişimine katkıda bulunacak pozitif deneyimler teşvik edilerek sosyo-ekonomik dezavantajların üstesinden gelmek için birçok şey yapılabilir. Şili, Kolombiya, Hindistan ve Güney Afrika da gerçekleştirilen, ebeveynlerle ilgili bir çalışmada, örneğin, yüksek düzeyde anne duyarlılığının, okulöncesi çağdaki çocuklarda bilişsel yeteneklerin gelişmesine ve davranış sorunlarının azalmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Şu anda, bölgede erken çocukluk gelişimini destekleyen programların çoğu, hacim, sunulan hizmetler ve hizmeti sunma biçimi gibi konularda çeşitlilik gösteren, birbirinden bağımsız çabalardan öteye gidememektedir. Ayrıca, Latin Amerika daki EÇG hizmetlerinin kapsamı oldukça düşüktür. Varolan programlar, olası faydalanıcı nüfustan, özellikle küçük çocuklardan yalnızca çok küçük bir bölümüne %20 Latin Amerika ve Karayipler nüfusunun yüzde 20 si yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bölgedeki birçok ülkede, çocukların birçoğu yeterli düzeyde besin, uyarılma ve bakım alamamaktadır. Yeterli EÇG Yetersiz EÇG WORLD BANK PHOTO LIBRARY/EDWIN HUFFMAN ulaşabilmektedir. Örneğin, Rio de Janeiro belediye yönetimi, belediye kreşlerinde yaklaşık aileye hizmet sunmaktadır. Ancak talep edilen sayının bunun yaklaşık 10 katı olduğu hesaplanmaktadır. Bölgede birçok ülke, yalnızca çok kısa süre önce EÇG uygulamalarına bütünsel bir yaklaşım benimsemeye başlamıştır. Bu tür yaklaşımlar oldukça faydalıdır, çünkü EÇG programlarının birçoğu çok disiplinlidir ve sağlık, hijyen ve dengeli beslenme, eğitim ve yoksulluğu azaltma gibi birçok alanda müdahaleyi bünyesinde barındırmaktadır. Üstelik, günümüzde, bölgede EÇG programlarında çalışan kişilerin çoğu, sağlık sigortası ya da benzer hizmetlerden faydalanmayan yardımcı elemanlardır.

12 Bölgesel EÇG Programlarına Genel Bir Bakış Latin Amerika ve Karayiplerde, ülkeler içindeki farklılıklar genellikle ülkeler arasındaki farklılıkları da yansıtmaktadır ve 2006 yıllarında ailelerle yapılmış anketlere göre, Şili ve Kosta Rika da 0-6 yaş grubundaki çocukların yüzde 10 undan azı yoksulluk sınırında ya da altında yaşarken, bu sayı Bolivya, El Salvador, Nikaragua ve Peru da yüzde 50 ye yakındır (CEDLAS verilerinden yol çıkarak Dünya Bankası tahminleri). Bölgedeki bazı ülkelerde, çocuklar eğitim, sağlık sigortası ve aşı gibi temel EÇG hizmetlerine erişebilmektedir. Bu ülkelerin erken çocukluk gelişimi göstergeleri gelişmiş ülkelerin standartlarına oldukça yakındır. Ancak Bolivya, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua gibi diğer ülkelerde, özellikle en düşük beşte birlik gelir düzeyinde ve yerli halklar arasında yaşayan küçük çocuklar oldukça dezavantajlı durumdadır. Şili, Jamaika ve Peru gibi bazı ülkeler ulusal bir EÇG politikası oluşturmuş ya da oluşturma sürecine girmişlerdir. Örneğin Şili de, eski Başbakan Michelle Bachelet nin EÇG ye olan güçlü siyasi bağlılığı sonucunda, programlar için ayrılan finansman artmış ve Şili de çocuklara yönelik sosyal güvenlik sisteminde önemli bir reform gerçekleştirilmiştir. 2 Söz konusu reform ile, programlar ve hizmetler Planlama Bakanlığı nın yönetimi ve yüksek danışmanlık ve teknik konseyinin teknik gözetimi altına girmiştir. Bölgedeki EÇG programları, çeşitli çıktılarda önemli yararlar sağlamıştır. Meksika da yürütülen Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programlarının küçük çocukların fiziksel gelişimleri üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir, ancak bu Özellikle bölgedeki beslenme ve destek programları, hem çocukların fiziksel sağlık ve büyümelerini iyileştirmek hem de daha iyi bilişsel çıktılar elde etmek için önemlidir. WORLD BANK PHOTO LIBRARY Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

13 programlar faydalanıcıların bilişsel çıktılarını geliştirmekte etkili olamamıştır. Bölgedeki diğer Şartlı Nakit Transferi programlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu programların küçük çocukların okulöncesi eğitim alma olasılığını artırdığı (Şili) ve çocukların gelişiminde yaşanılan gecikmeleri azalttığı (Nikaragua) saptanmıştır. Jamaika, Bolivya, Honduras, Nikaragua ve bölgedeki diğer ülkelerde yürütülen anne-baba programları, anne-babaların çocuk yetiştirme ve çocukların uyarımına yönelik teknikleri geliştirebileceklerini göstermektedir. Jamaika gibi bazı ülkelerde ise, dikkatli bir biçimde değerlendirilen anne-baba programları, anneler için oldukça yararlı olmakta, annelerde depresyon oranlarını düşürmek gibi yararlar sağlamaktadır. Arjantin ve Uruguay da yürütülen erken eğitim ve okulöncesi programları, çocukların dil ve matematik test sonuçları, davranış becerileri ve uzun-vadede eğitim kazançlarının, okulöncesi eğitimden önemli ölçüde yararlandığını göstermektedir. Özellikle bölgedeki beslenme ve destek programları, hem çocukların fiziksel sağlık ve büyümelerini iyileştirmek hem de daha iyi bilişsel çıktılar elde etmek için önemlidir. Bu bulgu, Meksika da yürütülen çocuklar ile hamile ve çocuk emziren kadınlar için devlet destekli süt ve süt zenginleştirme programları, Kolombiya ve Guatemala da yürütülen dengeli beslenme ve erken çocukluk bakım programları ve Meksika ile Kolombiya da yürütülen Şartlı Nakit Transferi programlarından elde edilen verilerle ortaya konulmuştur. Bulgulara göre, düşük-gelirli ailelerin çocuklarına yönelik EÇG programlarının dengeli beslenme ile ilgili bölümleri önemli yararlar barındırmaktadır. Ayrıca, birçok çalışma sonucunda, sağlık kontrolü ve büyüme sürecinin takibinin faydaları üzerinde durulan programların da olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Örneğin Meksika, Kolombiya ve Honduras ta yürütülen Şartlı Nakit Transferi programlarında, nakit transferleri çocukların sağlık merkezlerine giderek, periyodik olarak fiziksel muayene olabilmeleri için önkoşuldur. Şartsız nakit transferi programlarının bile, Ekvador da olduğu gibi kısmen evde daha iyi beslenmeleri sayesinde, çocukların motor becerileri ve diğer gelişim göstergelerinin gelişimde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Guatemala, Jamaika, Kolombiya, Nikaragua ve Bolivya da yürütülen programlardan elde edilen bulgulara göre, beslenme desteği sağlayan müdahalelerin, anne-baba eğitimi, erken çocukluk bakımı ve dengeli beslenme gibi birçok stratejiyi bünyesinde barındıran müdahalelerle birlikte, çocukların dil edinimi, mantık yürütme, sözcük dağarcığı ve okula devam gibi konularda olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. WORLD BANK PHOTO LIBRARY/CURT CARENMARK Günümüzde Latin Amerika da 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 10 una gelirden düşen pay günde bir dolardan azdır. 1$ Genel olarak bakıldığında, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yürütülen EÇG programlarının çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimleri ve aynı zamanda fiziksel sağlık ve büyümelerinde oldukça önemli ilerlemeler vaat ettiği görülmektedir. Bu etkiler özellikle, yoksul ailelerden gelen çocuklar için yararlı olmaktadır. 2 Şili de çocuklara yönelik bir sosyal güvenlik sistemi inşa etmenin bir diğer önemli itici nedeni de, kadın işgücü katılımında artışa ihtiyaç duyan büyümekte olan ekonomidir.

14 Politika Önerileri Bu araştırmadan önemli birkaç politika önerisi çıkmaktadır. İlk olarak, her şey eşit olduğunda, erken çocukluğa yapılan yatırımların getirisi, daha sonraki yıllarda yapılacak yatırımların getirisinden daha yüksek olacaktır, çünkü faydalanıcıların bu yatırımlardan istifade edecekleri daha uzun zamanları olmaktadır. İkinci olarak, insan sermayesine yapılan yatırımların ek getirileri olacaktır. İyileştirilmiş EÇG çıktıları eğitim kazanımı, sağlık ve işgücü performansında iyileşmelere yol açacaktır. Üçüncü olarak, eğitim politikalarının büyük bir önem taşımasına rağmen, yalnızca eğitim için yapılanlar fırsatların eşit bir hale getirilmesi ve eşitsizliğin azaltılmasında yeterli olmamaktadır. Erken yıllarda, hem çocuklara hem de, bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerin gelişiminde önemli bir rol oynadıkları için, ailelerine yatırım yapmak oldukça hayati önem taşımaktadır. Yoksul ailelerin çocukları, genellikle yeterli miktarda besin, uyarılma ve bakım alamamaktadır. EÇG yatırımlarıyla ilgili politika oluştururken göz önüne alınması gereken önemli bir etken bulunmaktadır: EÇG yatırımları, eşitlik ve verimlilik arasında herhangi bir ödünleşim içermemektedir. Örneğin Currie ye (2001) göre, yaşamlarının ileriki yıllarında farkları ortadan kaldırmaya çalışmak yerine, EÇG programları yoluyla çocukların erken yaşlarda sahip oldukları yetenekler arasındaki farkları en aza indirmeye çalışarak eşitsizliği azaltmaya odaklanmak daha verimli olacaktır. EÇG yatırımları, maliyetlerine oranla oldukça önemli yararlar sağladıkları için, maliyet-etkin olmakla kalmayıp, ayrıca yetişkinlik döneminde, genelde eşitlenemez olarak görülen, vergi ve gelir transferi gibi çıktıları eşit bir hale getirmeyi amaçlayan programların bünyesinde barındırdığı ahlaki tehlikelerin birçoğundan kaçınılmasını sağlar. EÇG müdahalelerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde birçok yarar sağlayabildiği kanıtına dayanarak, erken çocukluk gelişimi Latin Amerika ve Karayiplerde bir ulusal öncelik haline gelmelidir. EÇG müdahaleleri, bölgede yoksul ve zengin nüfus arasındaki git gide büyüyen sosyal ve gelir uçurumunu kapatmak için önemli bir araç sunmaktadır. Ayrıca, bu tür müdahaleler, yoksul insanların içinde bulundukları koşulları yaşamlarının ileriki bir safhasında iyileştirmeyi amaçlayan müdahalelerden daha maliyetetkindir. Son olarak, EÇG programları, bölgede çocuk gelişiminin önündeki, yetersiz beslenme, hastalık, büyüme geriliği ve okuma-yazma bilmemek gibi, ilk akla gelen Erken Çocukluk Gelişimi Latin Amerika ve Karayipler e Neler Vaat Ediyor

15 engelleri ortadan kaldırmak için de önemli bir araçtır. Latin Amerika ve Karayipler deki ülkeler, EÇG programlarına yapılan yatırımları etkin bir biçimde artırmak için ulusal EÇG politikaları geliştirmeye teşvik edilmektedir. En iyi şekilde, bu politikalar, sağlık, beslenme, eğitim, su, hijyen, temizlik ve yasal koruma gibi hizmetleri de içeren, küçük çocukları etkileyen farklı politika alanları arasında bağ oluşturmaktadır. Günümüzde, bölgedeki ülkelerin eğitime yaptıkları toplam harcamalardan EÇG yatırımlarına ayırdıkları pay, yüzde 1 in altındaki değerlerle yüzde 12 arasında seyretmektedir.yakın zamanda, büyük ölçekli şartlı nakit transferi programlarından edinilen deneyimler, bu tür programların kapsamının nasıl genişletileceğiyle ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır, ancak bütünsel EÇG müdahaleleri kurumlar arasında işbirliği oluşturmada önemli ve karmaşık sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Ulusal bir politika geliştirirken, ülkeler, geleneksel mekanizmalar yoluyla, yürürlükte olan başarılı programların destek almaya devam etmelerini ve programların maliyeti, yürütülmesi ve etkileriyle ilgili yeterli bilginin politika yapıcıların kullanımına sunulmasını sağlamalıdır. Yürürlükte olan programların finansal, siyasi ve hukuki devamlılığını ve bir ülkenin sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik kurumları arasında koordinasyonu sağlamak için gerekli olan stratejiler, ulusal politika oluşturma yolunda yapıtaşı görevi görebilirler.

16

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Chile Crece Contigo (Şili Sizinle Büyüyor)

Chile Crece Contigo (Şili Sizinle Büyüyor) Chile Crece Contigo (Şili Sizinle Büyüyor) Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Politikası EÇG kamu politikaları için dersler Verónica Silva V. Dünya Bankası vsilva@worldbank.org Şili 2005 Yoksullukla savaşta

Detaylı

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 7 Çok Geç!: Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken Çocukluk EğitimiE itimi Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ TANIMI VE ÖNEMİ 0-6 yaşları arasını kapsar; Yaşama, büyüme,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup:

RT_Paris_TR Page 1. 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR. 1-minute warmup: 1 Intersteno, Paris 2011, Realtime Contest Text, TR 1-minute warmup: Son zamana kadar, zorunlu eğitim yaşının altındaki çocuklar için sağlanan devlet tarafından finanse edilen eğitim ve bakım yerel karar/.........................

Detaylı

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz.

Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Türkiye de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu dosyada size, eğitim sisteminin öncelikli gördüğümüz ihtiyaçlarını

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Herkes İçin Eğitim 2012 Küresel İzleme Raporu. Gençlik ve Beceriler: Eğitimi İşe Dönüştürmek. Önemli Noktalar ve Türkiye Değerlendirmeleri

Herkes İçin Eğitim 2012 Küresel İzleme Raporu. Gençlik ve Beceriler: Eğitimi İşe Dönüştürmek. Önemli Noktalar ve Türkiye Değerlendirmeleri Herkes İçin Eğitim 2012 Küresel İzleme Raporu Gençlik ve Beceriler: Eğitimi İşe Dönüştürmek Önemli Noktalar ve Türkiye Değerlendirmeleri EFA 2012 Küresel İzleme Raporu iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı

ŞANLIURFA BELEDİYESİ. Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı ŞANLIURFA BELEDİYESİ Mehmet Fevzi Yücetepe Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa da Göç Olgusu Şanlıurfa daki göç olgusu ağırlıklı olarak Köyden Kente Göç eksenlidir. EKOSEP

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI *

PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 21. PRICE WATERHOUSE COOPERS ADLI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİNİN OPASİTE İNDEKSİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI * Opasite

Detaylı

Brezilya da Çocuk Gelişimi ve Anne-Baba Refahı

Brezilya da Çocuk Gelişimi ve Anne-Baba Refahı Brezilya da Çocuk Gelişimi ve Anne-Baba Refahı Ricardo Barros - IPEA Mirela de Carvalho IETS Samuel Franco IETS Pedro Olinto Dünya Bankası Andrezza Rosalém - IETS Ankara, Ekim 2010. I. Yakın Zamanda Brezilya

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

KRİMİNOLOJİ Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -2- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 21 Mayıs 2015 Gelişimsel Teoriler İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ Geleneksel olarak kriminolojideki

Detaylı

Fransa da erken çocuk bakımı

Fransa da erken çocuk bakımı Fransa da erken çocuk bakımı Laetitia DUFAY, Müdür yardımcısı Yıldız KURUOGLU, Proje sorumlusu Istanbul Irtibat Bürosu Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) 3 Temmuz 2015, Fransa Sarayı 1 Fransave Türkiye arasındaki

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET Uluslararası Çalışma Ofisi- Cenevre Küresel ekonomi yeni zaaf işaretleri sergiliyor Yapılan tahminlere göre dünya ekonomisi 2015 yılında

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller

ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR. 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller ZEÖ/İEÖ217 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM 1. ÜNİTE: EÇÖZE YE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 2. MODÜL: EÇÖZE: Kuramsal Temeller Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Detaylı

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan, Değerli Konuklar, Bu yıl 2.si düzenlenen Euromoney Türkiye Finans ve Yatırım Forumu nda Akbank adına sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Forumun Türkiye hakkındaki genel

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

Neden iş hayatında kadınlara fırsat eşitliği istiyoruz?

Neden iş hayatında kadınlara fırsat eşitliği istiyoruz? Neden iş hayatında kadınlara fırsat eşitliği istiyoruz? Kadınların iş gücüne katılım oranının %24 ten %29 seviyesine yükselmesi durumunda gelirlerde sağlanacak artış oranı Türkiye de çalışma yaşındaki

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü

ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ. İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ İTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü Tarih:././ Değerli Öğretim Üyelerimiz, Çağdaş mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen İTÜ Çevre Mühendisliği programımızı geliştirmek için aşağıda

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü

Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makroekonomik Hedeflere Ulaşmada Rekabet Politikası ve Uygulamalarının Rolü Durmuş Yılmaz, Başkan 26 Mart 2008, Ankara Değerli Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı