YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK LİSANS BÖLÜMÜ. Bitirme Tezi / Projesi. Elmasların Optik Özelliklerinin İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK LİSANS BÖLÜMÜ. Bitirme Tezi / Projesi. Elmasların Optik Özelliklerinin İncelenmesi"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK LİSANS BÖLÜMÜ Bitirme Tezi / Projesi Elmasların Optik Özelliklerinin İncelenmesi O Cem UĞUZ Tez/Proje Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar Doç. Dr. Rıza Demirbilek İstanbul / 2009

2 Teşekkür Bu çalışmaya başlayıp başlamama sırasında arada kaldığım ikilemlerden annelik şefkati ve sevgisiyle kurtulmama neden olan saygı değer hocam Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar a çok teşekkür ederim. Çalışmam sırasında bilgisini benimle arkadaşça ve sabırla paylaşan hocam Doç. Dr. Rıza Demirbilek e çok teşekkür ederim. Bu çalışma fikrinin oluşmasına neden olup ekipman desteği olan GoldStore İkizoğulları Kuyumculuk tan Sayın Sefa İkizoğulları na çok teşekkür ederim. Kaynak sıkıntısı yaşadığım dönemde imdadıma yetişen HRD Antwerp den Sayın Mehmet Can Özdemir e çok teşekkür ederim. Tüm öğrenim hayatım boyunca desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli amcam Sinan Uğuz a çok teşekkür ederim. Bugüne kadar kendimce olabilmem için benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve okumanın ne kadar önemli olduğunu bana yaşam tarzı ile öğreten babam İsmet UĞUZ a, annelik sıfatının mertebesini özverisiyle en üst seviyeye taşıyan annem Gülfiraz UĞUZ a ve kardeşlik sevgisini içimde hissetmeme neden olan kardeşim Doğan UĞUZ ile Pınar İkizoğulların a çok teşekkür ederim. Teşekkürler Cem UĞUZ

3 i İçindekiler 1 ELMASLAR ve PIRLANTALAR Tanım Genel Özellikler Sertlik Yoğunluk Kırılma İndisi Diğer Bazı Özellikler OPTİK ÖZELLİKLER Minerallerde Renklenmeye Neden Olan Kristal Hataları Doğal Renklenme Mekanizmaları Kristal Alan Dönüşümleri Moleküler Orbital Geçişleri Renk Merkezleri Band Geçişleri Renk Oluşumu Elmasın İç Bozuklukları Elmasa Dahil Olanlar (Inclusions) Katkılar (Impurities) Elmas İçerisindeki Azot Elmas İçerisindeki Bor Katkı İyonlarına Göre Elmas Çeşitleri I.Sınıf Elmaslar II.Sınıf Elmaslar... 17

4 ii 2.4 Pırlanta Karat(Carat) Berraklık (Clarity) Renk(Color) Kesim (Cut) Dispersiyon Sonuç Kaynakça... 28

5 1 1 ELMASLAR ve PIRLANTALAR 4A gurubu elementlerinden olan Karbon ( 6 C), elmas madeninin temel yapı taşıdır. Bu element belli bir periyodik dizilime göre bir araya gelerek elması oluşturur. Elmas doğada bilinen en düzenli atom dizilimine sahip maddedir. Diğer tüm maddeler gibi elmasın da kendisini tanımlayıcı özellikleri bulunmaktadır. Onu biz insanlar için değerli kılan ışık ile etkileşimi sırasında meydana getirdiği göz alıcı ışık oyunları ve doğada nadir bulunuşudur. Bu bölümde elmasın tanımını yaptıktan sonra bazı fiziksel büyüklüklerinin bilgisi verilecektir. 1.1 Tanım Elmas saf karbon atomunun billurlaşmasından (kristalleşme) meydana gelen bir maddedir. Karbon atomları birbirlerine tetrahedral bir yapıda sıkı sıkıya kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Aşağıda ki şekilde karbon atomlarının tetrahedral ve oktahedron yapıda birleşmesi sonucu oluşan iki farklı maddenin atomlarının uzaysal dizilişleri gösterilmektedir. Şekil 1.1 Tetrahedral Yapı Şekil 1.2 Oktahedron Yapı Şekil 1.1 deki kırmızı noktaların oluşturduğu diziliş tetrahedral bir yapı olup karbon atomları bu yapıda bir araya gelerek elması oluşturur. Şekil 1.2 deki kırmızı noktaların oluşturduğu yapı ise oktahedron bir yapı olup karbon atomları iki boyutta bu yapıya uygun

6 2 biçimde bir araya gelerek üçüncü boyutta birbirleri arasında zayıf elektriksel bağlar kurarak grafit maddesini oluşturur. Grafit katmanlar halinde oluşan oktahedron yapıların birbirlerine elektriksel bağlarla bağlanması sonucu oluşur. Bu bağlar o kadar güçsüzdür ki çok kolay koparlar. Örneğin kurşun kalemin ucu bu yapıda olup bir kağıt parçasına sürtülerek aradaki zayıf bağlar kopartılabilir. Elmaslar da tetrahedral çekirdek yapısının üzerine katman katman billurlaşmayla oluşur. Bunu soğanın yapısına ya da ağaç kavuklarının oluşumuna benzetebiliriz. Bu oluşum elmasların içerisinde büyüme çizgilerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Elmasların kesilmeleri sonucu birbirine paralel büyüme çizgileri görünebilir. Ham elmas doğada genelde oktahedron şeklinde bulunur. Bu yapı ve büyüme çizgileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekil 2 Paralel Büyüme Çizgileri ve Oktahedron Yapı 1.2 Genel Özellikler Bu bölümde elmasın genel fiziksel özellikleriyle ilgili bilgiler verilecektir Sertlik Elmas, minerallerin sertlik derecelerini sınıflandıran Mohs Sertlik Skalasındaki 1 den 10 a kadarki sıralamada 10 değerini alarak dünyada bilinen en sert madendir. Bu skalada

7 3 bulunan madenler kendilerinden bir alt seviyede bulunan madenleri çizebilecekleri şekilde sıralandırılmıştır. Bir alt seviyedeki madenler üst seviyedekileri çizemezler Yoğunluk Elmasın yoğunluğu yaklaşık olarak 3.5 g/cm 3 dür. Maddelerin ayırt edici özelliği olan yoğunluk elmas üzerinde de etkisini göstererek onu benzerlerinden ayırmak için bir hesaplama imkanı vermektedir. Örneğin kübik zirkonun (5.5 g/cm 3 ) işlenmesi sonucunda elde edilen taşları çıplak gözle elmastan ayırt etmek zorken, hacim ve yoğunluk değerleri kullanılarak basit bir matematik sonucu elmas kübik zirkondan ayırt edebilir Kırılma İndisi Elmas madeni yüksek kırılma indisine sahiptir. Işık boşluk hariç diğer tüm ortamlarda ilerlerken ortamın türüne göre belirli bir dirence maruz kalır. Bu direnç ışığın çeşitli optik olaylar yaratmasına neden olur (yansıma, kırılma, dağınım). Elmasın kırılma indisinin değeri, içerisinden geçen ışığın dalga boyuna göre aralığında değerler almaktadır. Maddeler sahip oldukları kırılma indisleri sayesinde içerisinden geçen ışığı yavaşlatırlar. Elmasta yüksek kırılma indisi sayesinde ışığı bir hayli yavaşlatır. Kırılma indisiyle ilgili gerçekleşen optik olayların belirgin bir şekilde oluşmasına elmasın işlenmesi sırasında dikkat edilerek buna göre işleme (kesim) biçimleri tercih edilmektedir. Elmasın bir kesim biçimi olan pırlantanın dispersiyonu açıklanırken bu konu hakkında daha çok bilgi verilecektir Diğer Bazı Özellikler Ametalik özellik gösteren elmasın diğer bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Ergime noktası 3547 C dir. Havada 850 C de yanar. Havasız ortamda 1500 C de grafite dönüşür. İyi bir ısıl iletken olan elmasın ısıl iletkenlik değeri Watt / m Kelvin dir. Bor katkılı mavi elmas (yarı iletken) dışındaki elmaslar elektriği iletmez. Elmas suyu sevmez (hidrofobik) fakat yağı sever.

8 4 Asitlerden etkilenmeyen elmas sadece erimiş tuzlardan etkilenir, potasyum nitrat gibi. 2 OPTİK ÖZELLİKLER Bu bölümde elmasın optik özellikleri hakkında bilgi verilecektir fakat ilk önce genel anlamda minerallerin ışık ile etkileşimleri sırasında göstermiş olduğu etkilere neden olan kriterler anlaşılmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise elmas madeninden özel kesim teknikleri ve şekliyle elde edilen pırlantanın göstermiş olduğu büyüleyici ışık oyunları (yansıma, kırılma, dispersiyon ) anlaşılmaya çalışılacaktır. Fakat öncesinde minerallerin tanımını yapmakta fayda var. Mineraller doğada doğanın bir ürünü olarak bulunan, belirli bir kimyasal bileşime sahip ve belirli bir kristal öz yapısı olan inorganik billurlaşmış (kristalleşmiş) katılardır. Birkaç özelliğinden söz edilecek olunursa; Doğal olarak oluşurlar. Herhangi bir parçası tamamının özelliklerini taşır. Belirli bir kimyasal formülü vardır. Genelde katı halde bulunup nadiren sıvıdırlar. İnorganiktirler. 2.1 Minerallerde Renklenmeye Neden Olan Kristal Hataları Doğada saf kristaller bulmak zordur. Ancak saf kristalleri laboratuarlarda elde etmenin imkanı vardır. Tüm kristallerin yapısında, oluşumları sırasında etrafında bulunan elementlerden katkılar olur. Bu elementler kristaller oluşurken atomların dizilişleri sırasında, ya bir atomun yerini alır ya da atomlar arası boşluklara girerek kristal yapıya yerleşmiş olurlar. Bu durumda kristal yapıda hatalara neden olur. Mineralin kusursuzluğunu bozar. Neredeyse tüm mineraller hata yapıları içerirler. Hata yapıları genel anlamda üç başlık altına toparlanabilir;

9 5 Noktasal hatalar: Atom boşluğu, atomlar arası iyonlar, safsızlık iyonları ve bunların birleşimi. Çizgisel hatalar: Dislokasyonlar. İki boyutlu hatalar: Sıvı ve katı kapanımlar. Bu hata yapılarından minerallerin renklenmesi ile ilgili ve üzerinde en çok araştırma yapılan Noktasal Hatalar dır. Çünkü noktasal hataların örgüdeki çeşitli kombinasyonları renk merkezleri oluşturmaktadır. Örgü yapısını oluşturan atomların yerlerine yerleşen yabancı atomların oluşturduğu kirlilikler renklenmeye neden olur. Çünkü yabancı iyonlar ana iyonların ışığı soğurmasından farklı bir şekilde ışığı soğuracaktır. Bu durumda soğurulmayan ışıkların farklı renkler vermesine neden olacaktır. Ana iyonların yerine yabancı iyonların geçmesine sübstitüsyon denir. Sübstitüsyondan dolayı gerçekleşen renklenmeye ise allokromozi denir. Çatlaksal kirlilikler ise atomların yer değiştirmesi şeklinde değil de, yabancı atomların ana atomların aralarına girmesiyle oluşur. Bu kirlilik ise minerallerde renk pigmentlerinin oluşmasına neden olur. Son kirlilik çeşidi olan dizilim içindeki boşluklar ise örgü yapısını oluşturan atomların kafes yapısı gereği bulunması gereken yerde atomların bulunmamasıyla meydana gelir. Bu boşlukların varlığı ya da dolu olması da renklenmeye neden olur. Bu boşluların doldurulması ya da kristal yapıdaki mevcut atomların boşlukların varlığından dolayı yer değiştirmesi birkaç neden sonucunda oluşabilir. Bunlar: Yapı taşlarının birbirine yakın büyüklükte olması. Kristal bağlarının uygun olması. Elektrostatik nötrlüğün sağlanması. Isı ve basınçtır.

10 6 2.2 Doğal Renklenme Mekanizmaları Yapılan çeşitli araştırmalar minerallerin renklenmesinin dalga boylarına göre ışığın seçimli soğurulmasından kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca elektronik işlemler de bu seçimli soğurumdan dolayı gerçekleşmektedir. Bunlar genel olarak şöyle sınıflandırılır: Kristal alan etkisi ile renk çeşitlenmesi. Moleküler orbital geçişleri ile renklenme. Oksijen - Metal yük transferi. Metal - Metal yük transferi. Bir renk merkezi sonucu renklenme. Band geçişleri ile renklenme. Tablo 1 Minerallerde Renklenme Sebepleri Renk sebebi Tipik örnekler Oluş sebebi Geçiş metal bileşikleri Almandin, Turkuvaz Kristal alan etkisi Geçiş metali safsızlığı Sitrin, Yakut, Zümrüt Kristal alan etkisi Renk merkezleri Amatist, Smokey kuvars Kristal alan etkisi Yük transferi Safir, Lazurit Moleküler yörünge hareketi Organik maddeler Amber, Mercan Moleküler yörünge hareketi İletkenler Bakır, Gümüş demir Band yapısı Yarı iletkenler Galen, Pirit Band yapısı Dopingli yarı iletkenler Mavi, Sarı elmas Band yapısı Dağılma Aytaşı, Yıldız safir Optik olay Saçılma Kaplangözü, Kedigözü Optik olay

11 7 Girişim Kalkopirit Optik olay Kırılma Opal Optik olay 1987 ve 1988 yıllarında, sadece gemolojik açıdan renklenme konusu ile ilgili olarak, Gems and Gemology dergisinde bir dizi makale yayınlanmaya başlamıştır. Bu makalelerde o güne kadar yayınlanmış tüm renklenme modelleri ve teknikler yeniden gözden geçirilerek bazılarının yerine yeni kuramlar ortaya atılmıştır. Bu makaleyi hazırlayan Fritsch ve Rossmann adli araştırmacılar, süs taşlarının ve minerallerin renklerinin başlıca beş sebepten kaynaklandığım savunmuşlardır. Kristal alan dönüşümleri Moleküler orbital dönüşümleri ile renklenme Bir renk merkezi sonucu renklenme Bant geçişleri ile renklenme Fiziksel etmenler ve diğer nedenler sonucu renklenme Bu sıralamalardan süs taşlarının ve minerallerin renklenme olayında en büyük etken olarak dağılmış metal iyonları tarafından ışığın soğurulması konusu yer alır. Bu teoriye göre renklenme konusunda sadece metal iyonlarının kimliği önemli değil aynı zamanda valans durumu, komşu atomların karakteri, koordinasyon ve iyonun çevre detayları da renge etki yapar.

12 Kristal Alan Dönüşümleri Kristal alan dönüşümleri, kimyasal olarak düzenli bir çevredeki metalik elementlerin, kısmen dolmuş d-orbitalleri (veya en basit halde, orbitalleri) arasındaki elektron alış verişidir. Bir geçiş elementinin girmesiyle üretilen renk, mineralin oksidasyon (yükseltgenme) durumuna ve kafeste oturduğu yerin simetrisine bağlıdır. Sonuç olarak minerallerde kristal alan dönüşümü sayesinde renk üretilmesi şunlara bağlıdır; Dönüşüm gösteren, yani yer değiştiren metalik elementlerin cinsi. Mineralin yükseltgenme durumu, d-orbitallerinde verilen elektronun sayısını tespit eder Moleküler Orbital Geçişleri En basit anlamda yük geçişi diye adlandırılan olayın sonucunda renklenmenin meydana gelmesi diye tanımlayabiliriz. Bir atomik merkezden bir diğerine elektron yoğunluğunun yer değiştirmesi olarak da gösterilirler. Bu tür değişimlerde şöyle tanımlanmıştır; Metale girim: Minerallerde en basit haliyle metale oksijen girmesi. Metal Metal geçişi.

13 Renk Merkezleri Minerallerin renklenmesinde d-orbitallerinin içerisindeki elektronların dönüşümleri ve iki metal iyonu arasındaki değişimler büyük rol alsa da, hiçbir metal iyon değişimi içermeyen renkli minerallerde mevcuttur. Örneğin Kükürt (S) sarı renklidir. Bu tip minerallerdeki renklenme olayı kristal alan ve moleküler orbital dönüşümlerinden daha farklıdır. Bazı mineraller renk merkezleri olabilecek yerlere sahiptirler (örgü yapıdaki boşluklar, yabacı elementler). Bunlar tek elektronları yakalayabilirler ve bu elektronlar görünür ışığı soğurabilir. Bununla birlikte yeterli enerji sağlanırsa elektronları yakalayan enerji barikatları aşılmış olabilir ve bu durumda elektronlar kendi yerlerine geri dönerek renk merkezleri tahrip edilebilir. Birçok renk merkezi ısıtılarak tahrip edilebilir Band Geçişleri Atomların etrafında elektronlar belirli enerji seviyesine göre konumlanır. Bu konumlanma sırasında elektronlar çekirdeğin çekim kuvveti ile dönme hareketinden kaynaklana merkezkaç kuvvetinin tesiri altında kalırlar. Enerji seviyelerindeki farklılıklara göre konumlanan elektronlar dışarıdan enerji alarak ya da dışarıya enerji bırakarak farklı enerji seviyelerine geçiş yapabilirler. Kristal yapılarda, periyodik olarak düzgün uzaysal dizilimleri oluşturan atomların elektronlarının alabilecekleri enerji değerleri vardır. Bu enerji bölgelerine enerji bantları denir. Bunlar İletken Bandı, Band Aralığı ve Valans Band dır. Aşağıdaki şekilde iletkenlik derecelerine göre değişen band değerleri gösterilmiştir.

14 10 Şekil 3 (a) İletken, (b) Yarı iletken, (c) Yalıtkan Sırası ile Valans Bandından elektronları İletkenlik Bandına geçirmek için gereken enerji yarı iletkenlerde az, yalıtkanlarda fazladır. Şekillerde görünen Band aralıklarının genişlikleri elektronları İletkenlik Band ına geçirmek için gerekli olan enerjilerin büyüklüğünü kıyaslamamıza yardımcı olabilir. Minerallerin elektron seviyelerini enerjinin fonksiyonu olarak yoğunluk hal diyagramları incelendiğinde elmaslar için şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Elmas iyi bir yalıtkandır. Bu durumda yüksek bir enerji aralığına sahip olmasını sağlar. Sonuç olarak beyaz ışığın tüm dalga boylarını geçirir ve bunun sonucunda da saydam ve renksiz olur. Elmasın içindeki bazı safsızlıklar ilave enerji seviyeleri oluştururlar. Bu durumda çeşitli soğurumlara neden olur. Ör; sarı renkli elmasta bu boşluğu azot doldurur. 2.5 ev dan daha büyük olan tüm dalga boyları soğurulur. Bor ve azot katkılı elmaslar renklerini band boşluklarındaki değişimlere borçludurlar. Not: Bir kristal veya amorf maddede tüm elektronlar, en düşük enerji seviyesinden başlayarak bütün seviyeleri doldura doldura dizildiklerinde en son elektron tarafından işgal edilmiş en üst enerji düzeyi Fermi düzeyi olarak isimlendirilir.

15 Renk Oluşumu Renk birçok mineralin karakteristik özelliğidir ve minerallerin tanımlanmasında kullanılır. Minerallerin sahip olduğu kendi renkleri katkı maddelerinin varlığı ile değişkenlik gösterir. Bir mineraldeki renk oluşumunun sebepleri esas olarak şunlardır: Kimyasal Bileşim Kristal Yapı Yabancı Maddelerin Karışımı Doğal kimyasal bileşimlerdeki renkler üç gurupta toparlanabilirler. Idiyokromatik renklenme: Doğrudan doğruya bileşiğin kendinden ileri gelmektedir. Nlokromatik renklenme: Ayni bileşimdeki değişik tür minerallerin farklı renk göstermeleridir. Psödokromatik renklenme: Minerallerin yüzeylerinden yansıyan ışığın renk oyunları göstermesidir. Sonuç olarak renklenme minerallerin ışık ile etkileşimi sırasında gerçekleştirdikleri olaylar sonucunda oluşur. Bu olaylar mineralin üzerine gelen ışığı soğurması, yansıtması, saçılması, dağılması veya geçirmesidir. Bu optik olayların her biri bir mineral tarafından aynı anda gösterilebilir. Tüm bu optik olayların sonucunda mineralleri renkli görürüz.

16 Elmasın İç Bozuklukları Elmasın içerisinde oluşumları sırasında yapıya katılan yabancı maddeler iç bozuklukları olarak adlandırılır. Bu bozukluklar doğal oluşum süreçlerinde de insanlar tarafından laboratuarlarda da var olabilirler. Elmasın değerinin belirlenmesinde yapıdaki bozukluklar etken bir sebeptir ve iki ana guruba ayrılırlar Elmasa Dahil Olanlar (Inclusions) Elmaslar billurlaşırken (kristalleşirken) etrafındaki yabancı maddeler (çekirdekler) yapıya katılmış olurlar. Yapıya katılan bu maddeler farklı materyallerden olabilirler: kükürt, grafit, azot, bor, silica, alüminyum, potasyum, azot ve bor. Azot ile bor elmaslara sarı ve mavi renklerini verirler. Katışık maddeleri kristallerin içerisinde x-ışınları yardımı ile görmek mümkündür. Özellikle zirkonyum katılımda ortaya çıkan renkler beyaz, sarı ve kahverengi dir. Bu katılan maddeler elmasın içersinde tohum(embriyo) gibi olabilir, profesyonel jargonda buna pik ya da pikler denir. Katkı maddelerinin ne olduğuna dair kimliklerini belirleme çalışmaları spektroskopi ile yapılır. Farklı maddelerin spektral çizgileri de farklı olurlar bu sayede kimlikleri belirlenmiş olur. Kimliği ve yeri belirlenen pikleri temizleme yöntemleri bulunmaktadır. Lazer delme yöntemi bu yöntemlerden bir tanesidir. Bu yöntem sonucunda temizlenen yerlerde delikler kalmaktadır. Bu delikleri de kırılma indisi, elmasın kırılma indisine yakın bir malzeme ile doldurmak mümkündür. Doldurulan yerler göz ile görülemezken X-Ray cihazları ile açıkça görülmektedir. Alıcının bu doldurmaları bilmesi dahilinde uygulanmasında bir sakınca yoktur.

17 Katkılar (Impurities) Elmas içerisinde 58 yabancı elementin varlığının bilinmesine karşın bunlardan 44 tanesi nicel olarak gözlemlenebilmiştir. Bu katkı maddeleri elmas atomları başına milyonluk oranlarla ifade edilmektedir. İyi bir değerli taş binde bir oranında katışık madde içerir. Doğal oluşumları sırasında yapıya birden fazla maddenin katılması mümkündür. Azottan farklı olarak doğal elmasın yapısına katılan maddeler: Alüminyum 100ppm (100 parça / ), insan yapımı elmaslardaki alüminyum 150ppm (150 parça / ) dir. Silicon, magnezyum, demir ve kalsiyum 10ppm (10 parça / ) bulunur. Bakır, baryum, stronyum, sodyum, gümüş, titanyum, krom ve kurşun da bulunur fakat çok az miktarlarda. Diğer önemli katışık bor dur ve doğal elmasta 0.3ppm konsantrasyonunda bulunur ve elmasa mavi rengini verir. İnsan yapımında bu miktar 270ppm (270 parça / ) ulaşır. Elmas tozlarının elektrik arklarının içerisinde buharlaştırılması ile bu elementlerin varlıkları ortaya çıkartılmış oldu (azot, bor). Yapıda bulunan her bir element karakteristik renkli buhara sahiptir. Bu renkler spektrometre kullanılarak kontrol edilmiştir. Var olan katışık maddelerinin karbon atomları gibi dağılması elektriksel ve optik özellikleri etkilemektedir. Eğer elmasın içerisindeki katışıklar renk soğurma etkisini gösterirse, elmas değerli taş olmaktan çıkar. Katışıkların konsantrasyonu artarsa, elmasların yarıklara (cleavage) karşı direnci artar. Büyük oranda, azot ve bor katışıkları elmasın rengini belirler. Mavi elmaslar beyaz elmaslardan daha pahalıyken, beyaz elmaslar da sarı elmaslardan daha pahalıdır.

18 Elmas İçerisindeki Azot Periyodik cetvelde yan yana bulunan karbon ve azotun atom ağırlıkları birbirlerine yakındır. Fakat azotun son yörüngesinde fazladan bir tane elektronu vardır ve bu elektronu verme eğilimindedir. Son yörüngedeki fazla olan bu elektron, enerji boşluğunda ya da yasaklanmış bölgede yeni enerji seviyesi oluşturur. Elmasların büyük çoğunluğunun yapısına doğal oluşumları sırasında azot katışır. Yapıya katılan azotlar bazen çok az olabilir, milyon karbon başına birkaç azot (tipik sarı elmaslarda her karbon atomu başına 1 azot atomu düşer ve karbon atomlarının arasına girerek onları ayırır). Bazen bu oran çok fazla olur karbon atomlarının %0.3 oranında bir konsantrasyona ulaşabilir. Elmasın yapısına katılan azotlar bir başlarına yada 2, 3, 4 lü guruplar halinde bulunurlar. Elmasın içerisindeki azot atomlarının değerlik elektronlarını valans bandından iletkenlik bandına geçirmek için gereken enerji karbon atomlarının değerlik elektronlarını valans bandından iletkenlik bandına geçirmek için gereken enerjiden daha azdır. Bir azottan elektron kopartmak için gereken enerji 4.4 ev = 310 nm ( 4 ev morötesi yakınında), bir karbondan elektron kopartmak için gereken enerji ise 5.4 ev = 220 nm ( uzak morötesi). Beyaz ışıktaki mavi-mor renklerin enerjisi ev olduğundan azottan ya da karbondan elektron kopartamazlar, azot tarafından soğurulur ve elmas sarı renk olur. Yüksek enerjili azot atomlarının yasak banttaki elektronlarının enerji seviyeleri değişir ve renk yeşile doğru ya da siyaha doğru kayar. Eğer elmasın içerisindeki azot atomları %0.3 den daha az ise 310 nm aralığında soğurma olmaz. Azot konsantrasyonu arttığı zaman, şu şekilde guruplar oluşur: 2 atom (parçacık) A Merkezi (A Center) 3 atom, (111) düzlemi içersinde N 3 Merkezi (N 3 Center)

19 15 4 atom nitrojen B Merkez i(b Center) A Merkez ve B Merkez gurubunda bulunan elmaslar UV kısımdaki ışığı soğurur ve taşın rengine hiçbir etki etmez. N 3 Merkez gurubundaki elmaslar 415 nm (mor) ışığı soğurur. Bu soğurma görünür ışıktaki mavi bileşeni soğurur ve elmas sarı renkte görünür (tamamlayıcı renk). Bu genel soğurma N 14 atomlarının C 12 atomlarının yerine geçmesi ile olur. Özel koşullar altında N 3 Merkezli elmasların görünür bölgede 453nm 463nm 478nm de soğurma bantları vardır. Bu bantlar spektrumda incedirler, fakat gözün duyarlığından dolayı taşın rengine etki ederler Elmas İçerisindeki Bor Bor atomunun elektron sayısı karbon atomunun elektron sayısından bir tane daha azdır ve bu yüzden bir bor atomuyla bir karbon atomunu yer değiştirerek, yasak bölgedeki alıcının seviyesine ulaşmış olur. Bor atomu karbon atomunun valans seviyesindeki elektronlardan bir tanesini alır ve elektronun hareketi sonucu ortaya çıkan ışık, elmasın içerisinden geçerken yol üzerinde soğurulur. Valans seviyesindeki bu elektronun başlangıç enerji seviyesine uygun olarak, farklı enerji soğurma seviyeleri de mümkündür ve enerjisi alıcılar seviyesine eksik elektronu yükseltmek için gerekli olan enerji ile uyum içinde olduğundan kırmızı renkli ışık soğurulur. Bu durumda elmasın rengi mavi olacaktır. Alıcılar seviyesinin var olmasının bir diğer sonucu, düşük miktarda enerji (0.4eV) bir elektronu valans bandının üst sınırından valans seviyesinin üzerindeki 0.4eV seviyesindeki bir bor atomundaki bir elektronun seviyesine yükseltmek için gereklidir. Bu enerji oda sıcaklığında elde edilebilir. Elektronların bu şekildeki hareketi sonucu valans bandında boşluklar (delik) oluşur. Bu boşluklar bir elektrik alan etkisi altında hareket ettirilerek mavi bir elmasın elektrik akımını iletmesi sağlanmış olunur. Doğal elmaslardaki alüminyum da saflığı bozan etkendir ayrıca mavi renge sebep olabilir, fakat gelişme sırasında suni elmaslara eklendiği zaman hiç renk oluşmaz ayrıca hidrojen kirliliğinin de bazı elmaslarda mavi renge sahip olduğu gözlemlenmiştir. Alüminyum

20 16 kirliliklerinin herhangi bir renk yaratmadığı gözlemlenmiştir çünkü alüminyum kirliliği için enerji seviyesi öyle yüksektir ki valans seviyesindeki elektronlar o enerji seviyesine erişemezler. Elektriği ileten mavi elmaslar II b türü olarak sınıflandırılmışlardır Katkı İyonlarına Göre Elmas Çeşitleri Elmaslar içerisindeki azot yapısına bağlı olarak iki ana gurupta sınıflandırılır: I ve II. Bu iki gurupta alt guruplara ayrılırlar: I a, I b, II a, II b Optik özelliklerinin incelenmesi yoluyla yeterli miktarda (20 ppm üzeri) N içeren elmaslar 1. sınıf olarak adlandırılırlar. Daha düşük oranda azot içeren ya da hiç azot içermeyen diğer elmaslar ise 2. Sınıf elmaslar olarak adlandırılır I.Sınıf Elmaslar 1. sınıf elmaslar birkaç orta grupta sınıflandırılabilir. I b N azot atomunun birbirinden ayrı bulunduğu 1. Sınıf elmaslar. I a N azot yapısına göre tekrar sınıflandırılabilen diğer bütün elmaslar: I a A Tipi Elmaslar Bu elmaslar küçük yaprak formunda A merkezli(bir çift olarak iki azot atomu) azot içerir. Ayrıca bu elmaslar herhangi bir renkten yoksundurlar ve görünür ışığı geçirirler. I a B Tipi Elmaslar Bu elmaslar B merkezli (dört bitişik atom, bu yüzden bir boşlukla beraber olduğu var sayılıyor ) azot içerirler.

21 17 I a A/B Tipi Elmaslar En doğal olarak meydana gelen elmaslar A ve B merkezlerini beraber içerirler ve I a A / B Tipi Elmaslar olarak adlandırılırlar. Bu tip elmaslar genellikle küp düzleminde küçük plaketler içerirler. Bunlar 10 nm den birkaç mikrona değişen boyutlardaki yüzey kusurlarıdır. Bu tür elmaslar (I a A/B Tipi) ayrıca azotlarının çok küçük değerlerini bir soluk sarı renkli elmaslar olan N 3 merkezli olarak içerirler. Elmasların içerisinde azot atomlarının bu tür merkezler oluşturması sonucu renklenmeler meydana gelir II.Sınıf Elmaslar Bu sınıftaki elmaslar elektrik iletkenlikleri özelliklerine göre iki alt guruba daha ayrılırlar: II a elektriği iletmeyen elmaslar II b oda sıcaklığında yarı-iletken elmaslar(110 ohm). Bu elmasların elektriksel dirençleri sıcaklık artarken düşer ve böylece termometre olarak kullanılabilirler ya da yüksek sıcaklıklarda transistor olarak kullanılabilirler. II a türü elmaslar oda sıcaklığında en iyi ısı iletkenliği olan maddelerdir (bakırdan 5 kat daha iyilerdir) ve sıvı halde hava sıcaklığında bakırdan 25 kat daha iyi ısıyı iletirler. Bu elmaslar renksizdirler ve sektörel olarak kullanılan skalada D rengine alırlar. II b türü elmaslar gerekli elektrik iletkenliğine uygun olarak günümüzde suni olarak üretilmektedir. Bu elmaslar mavi, gri ya da masmavi, hatta siyah olarak görünürler.

22 Pırlanta Pırlanta, elmasın üzerine gelen ışığı en iyi şekilde yansıtması için özel kesilmiş haline verilen isimdir. Bu kesim sonrasında elmasta 57 faset (yüzey) bulunur. Bu yüzeylerin her biri birer ayna görevi görür ve ışıkla muhteşem oyunlar oynarlar. Bir pırlanta üç bölümden oluşur: 1. Taç bölümü 2. Kemer bölümü 3. Külah bölümü Bu bölümlerin her biri kesim sırasında oluşturulur ve ışığı en iyi şekilde yansıtması için belli simetri ve ölçüler kullanılmak zorundadır. Şekilde 4 de pırlantanın bölümleri gösterilmektedir. Pırlantanın değerinin belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında 4C kavramı etkili olur. Bu kavramın içeriği: 1. C: Carat/Karat 2. C: Clarity/Berraklık 3. C: Color/Renk 4. C: Cut/Kesim tir.

23 Şekil 4 Pırlantanın bölümleri 19

24 Karat(Carat) Pırlantaların ağırlığını ifade etmek için karat kelimesi kullanılır. 1 Karat gramın 5 de 1 ine eşittir (1 karat = 0.2 gram). 1 karat 100 puandan oluşur ve Türkçe de bu puanların her birine santim denir. O halde 0.20 ct lık bir taş 20 santim olarak ifade edilir. Karat yükseldikçe fiyat artar, fakat karatın artım oranı ile fiyattaki artım oranı doğru orantılı değildir. Örneğin; 0,50 ct elmasın fiyatı aynı kalitedeki 1,00 ct lik taşın yarısı değildir. 0,99 ct'den 1,00 ct'ye geçtiğimizde fiyat birim karat fiyatından yaklaşık %30 artar. Bu durumda bir taşın fiyatı bilinerek, başka ağırlıktaki bir taşın fiyatı basit denklemle çözülemez. Elmasa benzer diğer mücevher taşları ile elması ayırmak için basit bir matematiksel hesap yapılabilir. Bu hesabın formülü: Maksimum Çap x Minimum Çap x Yükseklik x 0,0062 = ct (Bu formülde en fazla %10 oynama olabilir.) Bu formül sayesinde pırlanta benzerlerinden ayrılabilir Berraklık (Clarity) Berraklık bir taşın içinde ya da yüzeyinde bulunan izler, kusurlar ve hasarlarla ilgilidir. Bu izlerin görünebilirliğine göre birçok gemolog tarafından bir değerlendirme yapılır ve sonuca ulaşılmış olur. Berraklık için kullanılan terimler ve açılımları: LC Loupe Clean Lup Temizi VVS Very Very Small İnclusions Çok çok küçük izler VS Very Smail Inclusions Çok küçük izler SI Small Inclusions Küçük izler Pique Çıplak gözle görülebilen izler.

25 21 LC: Lup ile görünmesi mümkün olmayan izler. VVS: Lup ile görülmesi çok zor olan izler. Bu izler ancak mikroskop yardımıyla deneyimli bir gözlemci tarafından görülebilir. VS: Lup ile ilk bakışta fark edilmeyen, ancak uzun bir incelemeden sonra göze çarpan küçük izler. SI: Lup ile ilk bakışta fark edilen ancak çıplak gözle görülmeyen izler Renk(Color) Pırlantanın renginin belirlenebilmesi için renk tonlarına göre referans bir taş ile mukayese yapılır. Kılavuz taşların kesim ve boyutlarının aynı, berraklıklarının ise Sl2'den düşük olmaması gerekmektedir. D65(Gün ışığı veren lambalar Kelvin) beyaz ışık altında, külaha dik olarak deneyimli bir gemolog tarafından incelenmeli ve son karar taşın alt sınırına göre verilmelidir. Şekil 5 D ile M arası kılavuz taşlar

26 22 Florasans tespiti: Florasan kategorileri şöyledir. Nil : Hiç florasanı olmayan taşlar Slight : Çok hafif florasanlı taşlar Medium : Orta florasanlı taşlar Strong : Güçlü florasanlı taşlar. UV altında çok parlak mavi ışık verirler. Çıplak gözle de seçilebilecek bir maviliğe sahiptirler. Şekil 6 Florasans tespiti için kılavuz taşlar Kesim (Cut) Elmasın ışık ile göstermiş olduğu oyunlarda, yapısına katılan katkı maddeleri kadar kesim biçiminin de önemi vardır. Kesim ölçü oranları ve simetri başlıkları altında incelenebilir. Ölçü oranları tablanın, tacın ve diğer bölümlerin hangi açıyla ve büyüklüklerle kesildiği ile ilgilenir ve taşa verilmek istenen özelliklere (ışıltı, dispersiyon) göre değişimler gösterir. Bu yüzden ölçü oranlarında göreli olarak birçok standart bulunmaktadır. Ölçü oranlarından bahsederken yüzde oran hesaplamaları yapılır ve bu yüzdeler pırlantanın kemer ölçüsüne göre yapılan hesaplamalardır. Örneğin çapı 3.90 mm olan bir taşın tablası 2.37 mm ise tabla ölçüsü %61 olacaktır. Bu değerlendirmeler için kullanılan bölümler ise taç yüksekliği, tabla genişliği, külah derinliği, kemer kalınlığı ve külah ucu boyudur. Tüm bu bölümler için standartlara oturtulmuş ölçü miktarları mevcuttur.

Elmaslar sadece işine sadık kalan kömür kütleleridir.

Elmaslar sadece işine sadık kalan kömür kütleleridir. Elmaslar sadece işine sadık kalan kömür kütleleridir. B.C. FORBES Son yıllarda Türkiye pırlantalı mücevher pazarı, diğer ülkelere kıyasla daha hızlı büyüme kaydederek uluslararası arenada önemli bir yer

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI

MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MALZEME BİLİMİ DERS SLAYTLARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Prof. Dr. Akgün ALSARAN Yrd. Doç. Dr. Burak DİKİCİ Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI JANETA SERVİNİ VLADİMİR ROME Y ANİ SERVİNİ ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI I (birinci) SINIF ELEKTROTEKNİK MESLEĞİ tüm eğitim profilleri için Üsküp, 2014 yılı. Yazarlar: Mr. Janeta Servini, Elek.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI YARIİLETKEN KRİSTALLERİNİN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ UFUK DURMUŞ EDİRNE 2009 II ÖNSÖZ Bu çalışma esnasındaki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PASLANMAZ ÇELİKLERİN LAZER KAYNAĞINDA KAYNAK PARAMETRELERİNİN BAĞLANTININ DAYANIM VE KOROZYON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Serap ÇELEN Haziran, 2006

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Adem ÜKTE Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ 2002 FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ Pamukkale

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nilay EMİROĞLU KUTLUK, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı