Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi. 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

2 Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Özel Bağımsız Denetim Raporu 1 Ara Dönem Konsolide Bilanço 2-3 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 4 Ara Dönem Konsolide Öz Sermaye Değişim Tablosu 5 Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu 6 Ara Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 7-38 Not 1 - Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 7-9 Not 2 - Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 9-11 Not 3 - Uygulanan Değerleme İlkeleri / Muhasebe Politikaları Not 4 - Hazır Değerler 17 Not 5 - Menkul Kıymetler 18 Not 6 - Finansal Borçlar 18 Not 7 - Ticari Alacak ve Borçlar 19 Not 8 - Finansal Kiralama Alacakları ve Borçları 19 Not 9 - İlişkili Taraflardan Alacaklar ve Borçlar Not 10 - Diğer Alacaklar ve Borçlar 22 Not 11 - Canlı Varlıklar 22 Not 12 - Stoklar 22 Not 13 - Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Alacakları ve Hakediş Bedelleri 23 Not 14 - Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri 23 Not 15 - Diğer Cari / Cari Olmayan Varlıklar ve Kısa / Uzun Vadeli Yükümlülükler 23 Not 16 - Finansal Varlıklar 24 Not 17 - Pozitif / Negatif Şerefiye 24 Not 18 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24 Not 19 - Maddi Varlıklar Not 20 - Maddi Olmayan Varlıklar 27 Not 21 - Alınan Avanslar 28 Not 22 - Emeklilik Planları 28 Not 23 - Borç Karşılıkları 28 Not 24 - Ana Ortaklık Dışı Paylar / Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar 28 Not 25 - Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Not Sermaye Yedekleri ve Kar Yedekleri 29 Not 28 - Geçmiş Yıl Kar / Zararları 30 Not 29 - Yabancı Para Pozisyonu 30 Not 30 - Devlet Teşvik ve Yardımları 30 Not 31 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Not 32 - İşletme Birleşmeleri 32 Not 33 - Bölümlere Göre Raporlama Not 34 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 33 Not 35 - Durdurulan Faaliyetler 33 Not 36 - Esas Faaliyet Gelirleri 34 Not 37 - Faaliyet Giderleri Not 38 - Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider ve Kar / Zararlar Not 39 - Finansman Giderleri 36 Not 40 - Yabancı Para Çevrim Kar / Zararı 36 Not 41 - Vergiler Not 42 - Hisse Başına Kazanç 38 Not 43 - Nakit Akım Tablosu 38 Not 44 -Diğer Hususlar 38

3 EFES SINAİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi (Şirket) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte-grup) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş ara dönem konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren ara döneme ait konsolide gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan denetim, ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Görüşümüze göre, yukarıda söz konusu edilen mali tablolar Grup un 30 Haziran 2006 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını SPK tarafından yayımlanmış Türkiye de kabul görmüş muhasebe standartlarına (Not 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü değiştirmeksizin, aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz: Not 1 de açıklandığı üzere, Şirket ve ana ortağı Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi (CCİ) yönetimleri, CCİ nin halka arzı sonrası birleşme niyetinde olduklarını açıklamışlardır. CCİ nin halka arzı 2006 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiş olup, birleşme işleminin 2006 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İlişikte sunulan konsolide mali tablolar, SPK nın Seri:1, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, Şirket in ana hissedarı konumunda olan CCİ ile birleşmesi amacıyla, özel olarak tam kapsamlı denetime tabi tutulmuştur. Mali tablolarda gösterilen Yeni Türk Lirası (YTL) tutarlar yalnızca okuyucu için kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuş olup, 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 bilançolarında yer alan Amerikan Doları tutarlar YTL ye, YTL nin Amerikan Doları karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın 30 Haziran 2006 tarihinde açıkladığı resmi döviz alış kuru olan 1,6029 YTL = 1,00 Amerikan Doları (tam) kullanılarak, gelir tablosunda yer alanlar ise ara döneme ait ortalama kur olan 1,3865 YTL = 1,000 Amerikan Doları kullanılarak çevrilmiştir. Karşılaştırmalı olarak sunulan geçmiş dönem gelir tablosundaki Yeni Türk Lirası tutarlar 2005 yılı mali tablolarında cari yıl tutarları olarak sunulan rakamlardır. Bu çevrim Amerikan Doları tutarların bu veya farklı bir kurdan YTL ye çevrilebileceğinin bir göstergesi olarak alınmamalıdır. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Müşfik Cantekinler, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 11 Ağustos 2006 İstanbul, Türkiye

4 ARA DÖNEM KONSOLİDE BİLANÇO (Birim Aksi belirtilmedikçe bin Amerikan Doları, bin Yeni Türk Lirası) (Tutarlar kolaylık sağlamak amacıyla YTL ye çevrilmiştir Not 2) Notlar 30 Haziran 2006 (bin USD) Geçmiş Bağımsız Denetimden 30 Haziran 2006 (bin YTL) 31 Aralık 2005 (bin USD) Geçmiş 31 Aralık 2005 (bin YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar Toplam Varlıklar İlişikteki 7 ile 38 inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar, bu ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (2)

5 ARA DÖNEM KONSOLİDE BİLANÇO (Birim Aksi belirtilmedikçe bin Amerikan Doları, bin Yeni Türk Lirası) (Tutarlar kolaylık sağlamak amacıyla YTL ye çevrilmiştir Not 2) Notlar 30 Haziran 2006 (bin USD) Geçmiş Bağımsız Denetimden 30 Haziran 2006 (bin YTL) 31 Aralık 2005 (bin USD) Geçmiş 31 Aralık 2005 (bin YTL) YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZ SERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi - - Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 (58.459) (93.704) (78.526) ( ) Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler İlişikteki 7 ile 38 inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar, bu ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.. (3)

6 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait ARA DÖNEM KONSOLİDE GELİR TABLOSU (Birim Aksi belirtilmedikçe bin Amerikan Doları, bin Yeni Türk Lirası) (Tutarlar kolaylık sağlamak amacıyla YTL ye çevrilmiştir Not 2) Notlar Bağımsız Denetimden Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş 1 Nisan- 1 Nisan- 30 Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran 2005 (bin USD) (bin YTL) (bin USD) (bin USD) (bin YTL) (bin USD) Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) 36 (61.683) (85.523) (40.014) (34.561) (46.270) (20.615) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 (20.046) (27.794) (11.110) (9.704) (12.992) (5.379) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (311) (442) (134) (414) (581) (283) Finansman Giderleri (-) 39 (1.768) (2.451) (1.034) (782) (1.047) (343) FAALİYET KARI/ZARARI Yabancı Para (Çevrim Farkları) 40 (95) (132) (88) Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar 24 (455) (631) (562) (592) (793) (393) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR Vergiler (2.889) (4.006) (3.321) (1.912) (2.560) (1.541) NET DÖNEM KARI/ZARARI HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR) (TAM PARA BİRİMİ Amerikan Senti / Yeni Kuruş) 42 0,0091 0,0126 0,0134 0,0238 0,0319 0,0177 İlişikteki 7 ile 38 inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar, bu ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Birim Aksi belirtilmedikçe bin Amerikan Doları, bin Yeni Türk Lirası) (Tutarlar kolaylık sağlamak amacıyla YTL ye çevrilmiştir Not 2) (bin USD) Ödenmiş Hisse Senetleri Yasal Yabancı Para Net Geçmiş Yıllar Toplam Sermaye İhraç Primleri Yedekler Çevrim Farkları Dönem Karı Zararları Öz Sermaye 31 Aralık 2005 Bakiyesi (78.526) Önceki dönem karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması (20.067) Net dönem karı Haziran 2006 Bakiyesi (58.459) (bin YTL) Ödenmiş Hisse Senetleri Yasal Yabancı Para Net Geçmiş Yıllar Toplam Sermaye İhraç Primleri Yedekler Çevrim Farkları Dönem Karı Zararları Öz Sermaye 31 Aralık 2005 Bakiyesi ( ) Önceki dönem karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması (27.822) Yabancı para çevrim farkları (3.819) Net dönem karı Haziran 2006 Bakiyesi (93.704) (bin USD) Ödenmiş Hisse Senetleri Yasal Yabancı Para Net Geçmiş Yıllar Toplam Sermaye İhraç Primleri Yedekler Çevrim Farkları Dönem Karı Zararları Öz Sermaye 31 Aralık 2004 Bakiyesi (86.971) Önceki dönem karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması (8.445) Net dönem karı Haziran 2005 Bakiyesi (78.526) (bin YTL) Ödenmiş Hisse Senetleri Yasal Yabancı Para Net Geçmiş Yıllar Toplam Sermaye İhraç Primleri Yedekler Çevrim Farkları Dönem Karı Zararları Öz Sermaye 31 Aralık 2004 Bakiyesi ( ) Önceki dönem karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması (11.334) Yabancı Para Çevrim Farkları (102) (23) Net dönem karı Haziran 2005 Bakiyesi ( ) İlişikteki 7 ile 38 inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar, bu ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Döneme Ait ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU (Birim Aksi belirtilmedikçe bin Amerikan Doları, bin Yeni Türk Lirası) (Tutarlar kolaylık sağlamak amacıyla YTL ye çevrilmiştir Not 2) Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2006 (bin USD) 30 Haziran 2006 (bin YTL) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran Haziran 2005 (bin USD) (bin YTL) İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri Vergi karşılığı ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar Düzeltmeler: Amortisman ve tükenme payları Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi (107) - (7) (9) Maddi duran varlıkların satışına ilişkin (kar) / zarar, net (8) (184) (64) (86) Negatif şerefiyenin ters çevrilmesi - - (131) (174) Yatırımlar değer düşüklüğü karşılığı Şüpheli alacaklar karşılığı Kıdem tazminatı karşılığı (1) (2) Stok değer düşüklüğü karşılığı Faiz gideri İştirak (karı) / zararı İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki net değişim (4.348) (6.969) (2.218) (2.975) Stoklardaki net değişim (17.553) (28.136) (5.520) (7.404) Diğer varlık ve borçlardaki net değişim (352) (565) (780) (1.046) Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki net değişim Ödenen vergiler (1.450) (2.325) (1.202) (1.612) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetlerinde(n) (kullanılan) / sağlanan nakit akımı Maddi ve maddi olmayan varlık alımları (18.564) (29.759) (23.377) (31.356) Maddi varlık satışı Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (18.515) (29.679) (23.245) (31.179) Finansman aktivitelerinden kaynaklanan nakit akımı Alınan kısa vadeli finansal borçlar Alınan uzun vadeli finansal borçlar Kısa vadeli finansal borçların geri ödemesi (13.902) (22.284) (9.408) (12.619) Uzun vadeli finansal borçların geri ödemesi (6.500) (10.419) (5.365) (7.196) Ödenen faiz (867) (1.389) (561) (752) Finansman aktivitelerinden sağlanan net nakit Yabancı para çevrim farkları Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim (682) (917) Dönembaşı nakit ve nakit benzerleri Dönemsonu nakit ve nakit benzerleri İlişikteki 7 ile 38 inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar, bu ara dönem konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

9 NOT 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Genel Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) 13 Aralık 1993 tarihinde kurulmuştur. Şirket in hisseleri halen İstanbul ve Londra Menkul Kıymet Borsaları nda işlem görmektedir. Şirket, Türkiye de tescil edilmiştir ve ana faaliyet adresi Esentepe Mahallesi Anadolu Cad. No:1 Kartal, İstanbul, Türkiye dir. Grup, Şirket ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır. Şirket in ana ortağı Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) dir. CCİ ve bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi (CCSD), Türkiye nin alkolsüz içecek şişeleyen ve dağıtan en büyük şirketlerinden birisidir. CCİ nin tek faaliyet alanı alkolsüz içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır. CCİ ve Efes Sınai yönetimleri CCİ nin halka arzı sonrası birleşme niyetinde olduklarını açıklamışlardır. CCİ nin halka arzı 2006 yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiş olup, birleşme işleminin 2006 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Grup un Fiili Faaliyet Konusu Grup, Türkiye dışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı, ayrıca Anadolu Efes in sahibi olduğu Efes ürünlerinin dağıtımı işi ile iştigal etmektedir. Grup, faaliyet gösterdiği ülkelerde beş fabrikaya sahiptir ve bu fabrikalar faaliyetlerine devam etmektedirler. Bunun yanısıra Grup, Türkmenistan da bulunan bir Coca-Cola şişeleme şirketinde ana ortaklık dışı paya sahiptir. Bağlı Ortaklıkların Listesi 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle konsolide olan bağlı ortaklıklar ve bunlara ait hisse payı oranları aşağıdaki gibidir: Yer Ana Faaliyet Konusu Nihai Oran ve Nihai Oran ve Oy Hakkı % Oy Hakkı % J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership (Almaty CC) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı 87,54 87,54 Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC (Azerbaijan CC) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı 89,90 89,90 Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company (Bishkek CC) Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı 90,00 90,00 Efes Invest Holland B.V. (Efes Invest Holland) Hollanda Holding Şirketi 100,00 100,00 Tonus Closed Joint Stock Co. (Tonus) Kazakistan Holding Şirketi 92,95 92,95 Coca-Cola Kuban Bottlers A.O. (Kuban) (*) Rusya Federasyonu Tasfiye edilmiştir - 100,00 The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd. (TCCBCJ) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı 90,00 90,00 Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. (Efes Sınai Dış Ticaret) Türkiye Tuzla Serbest Bölge de kurulu dış ticaret şirketidir 99,00 99,00 (*) Coca-Cola Kuban Bottlers A.O. 25 Nisan 2006 tarihli mahkeme kararı ile tasfiye edilmiştir. (7)

10 NOT 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(devamı) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Yer Ana Faaliyet Konusu Nihai Oran ve Oy Nihai Oran ve Hakkı % Oy Hakkı % The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO (J.V. Dubai) Dubai Holding Şirketi 50,00 50,00 Grup Yapısındaki Değişiklikler Grup un %100 hissesine sahip olduğu ve 31 Aralık 2005 tarihli konsolide mali tablolarında, tamamına karşılık ayrılan maliyet değeri ile taşınan Coca-Cola Kuban Bottlers A.O. (Kuban), 25 Nisan 2006 tarihli mahkeme kararı ile tasfiye edilmiştir yılı içerisinde Irak pazarına yönelik olarak yerel bir ortak ile %50-%50 ortaklık şeklinde ve Amerikan Doları sermayeli The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO (CCBI) ünvanlı yeni bir şirket kurulmuştur (Not 32). Ürdün'de bulunan "The Coca-Cola Bottling Company of Jordan" (CCBCJ)'ın %90 ı Amerikan Doları karşılığı alınmıştır (Not 32) yılı içerisinde gerçekleşen CCBCJ ın satın alma işleminin detayı ve net aktif rayiç değeri, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir: Ödenen nakit Eksi: Satın alınan net aktiflerin rayiç bedeli (13.520) Negatif şerefiye (Not 3) (7.160) CCBCJ ın net aktif rayiç değeri Hazır değerler 338 Ticari alacaklar (net) İlişkili taraflardan alacaklar (net) 224 Diğer alacaklar (net) 36 Stoklar (net) Diğer cari / dönen varlıklar Maddi varlıklar (net) Maddi olmayan varlıklar Finansal borçlar (net) (9.983) Ticari borçlar (net) (9.205) İlişkili taraflara borçlar (net) (229) Diğer yükümlülükler (net) (2.977) Net aktiflerin rayiç değeri Satın alınan hisse oranı %90 Net aktiflerin rayiç değerinin Grup tarafından satın alınan kısmı Toplam nakit satın alma maliyeti Satın alınan bağlı ortaklıktan konsolidasyon yoluyla elde edilen nakit (338) Satın almadaki net nakit çıkışı yılı içerisinde Efes Invest Holland B.V. %100 hissesine sahip olduğu Rostov Beverage C.J.S.C (Rostov) nin tüm hisselerini 100 Amerikan Doları karşılığında Moscow Efes Brewery C.J.S.C. (Efes Moscow) ye satmıştır. Grup un %100 hissesine sahip olduğu ve 31 Aralık 2003 itibariyle mali tablolarına konsolide etmeyi bıraktığı ACCB Limited Liability Partnership (ACCB) in ticaret sicil belgesi 2005 yılı içerisinde iptal edilerek tasfiye süreci tamamlanmıştır. (8)

11 NOT 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(devamı) Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve Ekonomik Koşulları Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş piyasa sistemlerine sahip değillerdir ve dolayısıyla bu ülkelerdeki faaliyetler daha gelişmiş piyasalarda olmayan riskler taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ortaklıkların ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Faaliyetlerin Dönemselliği Alkolsüz içecek ve bira tüketimi dönemseldir. Yaz sezonu boyunca talebin daha yüksek olması sebebiyle, Şirket ara dönem konsolide mali tabloları faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içermektedir. Bu nedenle 30 Haziran 2006 tarihinde sona eren altı aylık faaliyet sonuçları tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. Şirket in Hissedarları 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibari ile Şirket in hissedarları ve sahip oldukları hisse oranları aşağıdaki gibi özetlenebilir : Tutar Yüzde Tutar Yüzde CCİ %87, %87,63 Halka açık kısım %12, %12,36 Anadolu Endüstri Holding A.Ş.(AEH) 13 %0,01 13 %0, %100, %100,00 30 Haziran 2006 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisindeki ve 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren yıldaki ortalama çalışan sayısı aşağıdaki gibidir: Efes Sınai Azerbaijan CC Almaty CC Bishkek CC TCCBCJ Toplam NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Mali Tabloların Hazırlanma Esasları Efes Sınai Yatırım Holding Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (Grup) konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK XI-25 no.lu Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ( IASC ) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Konsolide mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmıştır. Konsolide mali tablolar ve dipnotları, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. (9)

12 NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) İşlevsel ve Raporlamada Kullanılan Para Birimi ve Çevirim Yöntemi Grup un işlevsel ve raporlama para birimi Amerikan Doları dır. Grup un faaliyetlerinin uluslararası yapısı ve işlemlerinin diğer para birimlerinden çok Amerikan Doları üzerinden olması sebebiyle, konsolide mali tablolar Amerikan Doları para biriminden hazırlanmaktadır. Şirket in Değerleme Para Birimi Şirket in ulusal para birimi Yeni Türk Lirası dır. Şirket yönetimi değerleme para birimi olarak Amerikan Doları nı kullanmaktadır ve Amerikan Doları, Şirket için önemlilik arz eden durum ve olayların ekonomik temelini aşağıdaki nedenlerden dolayı yansıtmaktadır: Ürünlerin ve hizmetlerin satış fiyatları ve alımların çoğu Amerikan Doları cinsindendir, Bağlı ortaklıklara yapılan sermaye katkıları Amerikan Doları cinsindendir, Alımlar esas olarak Amerikan Doları kaynaklı finansman faaliyetleriyle finanse edilmektedir. Şirket in değerleme para biriminin Amerikan Doları olarak belirlenmesinden dolayı, mali tablolar 21 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardına uygun olarak Amerikan Doları olarak hazırlanmaktadır. Mali tablolarda gösterilen Yeni Türk Lirası tutarlar yalnızca okuyucu için sunulmuş olup SPK nın 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığı yönündeki kararı ve açıklamasına istinaden, Yeni Türk Lirası hiperenflasyonist bir ülkenin para birimi olmaktan çıkmış ve dolayısıyla ilişikteki mali tablolarda yer alan Amerikan Doları tutarların Yeni Türk Lirası na çevriminde Uluslararası Muhasebe Standartları nın bir para biriminde hazırlanmış mali tabloların hiperenflasyonist olmayan başka bir para birimine çevrimine ilişkin kurallarına uygun olarak Amerikan Doları tutarlar Yeni Türk Lirası na çevrilmiştir. 30 Haziran 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle hazırlanan bilançolarda yer alan Amerikan Doları tutarlar Yeni Türk Lirası na YTL nin Amerikan Doları karşısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın 30 Haziran 2006 tarihinde açıkladığı resmi alış kuru olan YTL 1,6029 = 1,00 Amerikan Doları (tam) kullanılarak çevrilmiştir. 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle sona eren altı aylık döneme ait gelir tablosunda yer alan Amerikan Doları tutarlar ise YTL nin altı aylık dönemde Amerikan Doları karşısındaki ortalama kuru olan 1,3865 ile Yeni Türk Lirası na çevrilmişlerdir. Bu çevrim sonucu ortaya çıkan yabancı para çevrim farkları ise öz sermaye içerisine kaydedilmiştir. Öte yandan konsolide gelir tablosunda yer alan önceki döneme ait tutarlar ise, ilgili oldukları dönem itibariyle geçerli olan dönem sonu ortalama kuru ile Amerikan Doları ndan Yeni Türk Lirası na çevrilmişlerdir. Yukarıda izah edilen çevrimler Amerikan Doları tutarların söz konusu olan kurlar veya farklı kurlardan YTL ye çevrilebileceğinin bir göstergesi olarak alınmamalıdır. Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığın İşlevsel Para Birimleri Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi İşlevsel Para Birimi Azerbaijan CC Azerbaycan Manatı Amerikan Doları Amerikan Doları Kuban Rus Rublesi - Amerikan Doları Almaty CC Kazak Tengesi Amerikan Doları Amerikan Doları Bishkek CC Kırgız Somu Amerikan Doları Amerikan Doları Efes Invest Holland Euro Amerikan Doları Amerikan Doları Tonus Kazak Tengesi Amerikan Doları Amerikan Doları Efes Sınai Dış Ticaret Yeni Türk Lirası Amerikan Doları Amerikan Doları TCCBCJ Ürdün Dinarı Amerikan Doları Amerikan Doları J.V. Dubai Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi Amerikan Doları Amerikan Doları (10)

13 NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Uygulanan Konsolidasyon Esasları Konsolide mali tablolar, Şirket in ve bağlı ortaklıklarının aynı tarih itibariyle düzenlenen mali tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolide edilmekte ve kontrolün Grup tan çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır. Grup un konsolide mali tabloları, Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş yi ve kontrolü altında olan şirketleri içermektedir. Bu kontrol normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak % 50 sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar sağlamak için finansman ve faaliyet politikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Azınlık hak sahiplerine atfedilen öz sermaye ve net kar sırasıyla konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunda ayrı olarak gösterilmektedir. Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve diğer olaylar için uygulanan genel kabul görmüş muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. Şirket satın almaları için alım yöntemi muhasebesi uygulanmaktadır. Dönem içinde alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmişlerdir. Kuban ın 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle operasyonel olarak aktif olmaması nedeniyle, Grup yönetimi Kuban ın mali tablolarını Grup un mali tablolarına konsolide etmeyi bırakmıştır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda tamamına karşılık ayırılan maliyet değeriyle taşınan Kuban, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle tasfiye edilmiş ve kayıtlardan silinmiştir. NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI Netleştirme Konsolide mali tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleşmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda mali tablolarda net değerleri üzerinden gösterilmektedirler. İştirakler Grup un iştirakleri öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. Bu iştirakler konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup un iştiraklerin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Yatırımlar Bu tip yatırımlardaki menfaatler oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak oluşturulan hesaplar da dahil edilerek muhasebeleştirilir. Başka bir ifadeyle, konsolide mali tablolardaki ilgili başlıklar altındaki hesapların Şirket in müşterek yönetime tabi ortaklığındaki kar, zarar, varlık ve yükümlülüklerin hissesi oranında dahil edilmesidir. Müşterek yönetime tabi ortaklıklardaki menfaatlerle ilgili değerlendirme, varlıkların değer düşüklüğüne uğradığı ya da geçen senelerdeki değer düşüklüğü ile ilgili zararların artık varolmadığı ile ilgili göstergeler olduğu zaman yapılır. Yatırımlar Tüm yatırımlar ilk olarak yatırımlarla ilgili elde etme giderleri dahil, yatırımın gerçek değeri olan maliyetle gösterilirler. (11)

14 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Aktif bir piyasaya kote olmayan, bir piyasa fiyatına sahip olmayan ve gerçek değeri alternatif değerleme yöntemleriyle güvenilir bir şekilde ölçülemeyen, kısa vadeli yatırımlar olarak sınıflandırılmış olan yatırımlar maliyet değerleriyle ölçülmektedirler. Bu yatırımların taşıdığı değerler her bilanço tarihinde değer düşüklüğü karşılığı için yeniden incelenirler. Piyasada aktif olarak işlem gören satılmaya hazır menkul kıymetlerin rayiç değeri ilgili menkul kıymetin İstanbul Menkul Kıymet Borsası ndaki bilanço tarihi itibariyle geçerli olan alış fiyatı dikkate alınarak hesaplanır. Düzenli olarak yapılan tüm finansal varlıkların alım ve satımları, Grup un varlığı alımı ya da satımı gerçekleştirdiği tarihte kaydedilmektedir. Düzenli olarak yapılan alımlar ve satımlar, tesliminin genellikle piyasada varolan yönetmelikler tarafından belirlenmiş olan zaman içinde gerçekleştirilmesini gerektiren finansal varlık alımları veya satımlarıdır. Alım satım amaçlı elde tutulan ya da satılmaya hazır varlıklarda oluşan değer değişikliği sırasıyla kar zarar ve sermaye hesapları ile ilişkilendirilir. Varsayımların Kullanılması Konsolide mali tabloların hazırlanması yönetimin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını ve raporlama tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerin gösterimini etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltme kayıtları yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir olarak kaydedilmektedir. Nakit ve Nakit Benzerleri Konsolide nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki nakit para ile 3 ay ya da 3 aydan kısa vadeli mevduatları ve menkul kıymetleri içermektedir. Ticari ve Diğer Alacaklar Ticari alacaklar, rayiç (makul) değerleri ile kayda alınmakta ve şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra, indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadırlar. Şüpheli alacak karşılığının tahmini, alacağın tamamının tahsilinin artık mümkün olmaması durumunda yapılmaktadır. Şüpheli alacaklar kesinleştiği takdirde silinmektedir. Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması Grup, bir finansal varlığı veya yükümlülüğü sadece ve sadece o araç ile ilgili kontrata dayalı yükümlülükleri ile ilgili taraf olduğu durumda mali tablolarına kaydetmektedir. Grup, bir finansal varlığı veya finansal varlığın bir kısmını sadece ve sadece finansal varlığın veya finansal varlığın bir kısmı üzerindeki kontrata dayalı hakların kontrolünü kaybettiğinde kayıttan çıkarmaktadır. Grup, bir finansal yükümlülüğü sadece ve sadece yükümlülük sona erdiğinde, yani yükümlülük ile ilgili kontrata dayalı yükümlülükler yerine getirildiğinde, iptal edildiğinde ve süresi dolduğunda kayıttan çıkarmaktadır. Stoklar Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Maliyet, ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır ve stokların alınması ile mevcut yer ve durumlarına getirilmesinde yapılan harcamaları da içermektedirler. Mamüllerin maliyetine, belli orandaki genel üretim giderleri normal faaliyet kapasitesi göz önünde bulundurularak dahil edilmiştir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmıştır. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları tamamlama ve satışa hazır duruma getirebilmek için yapılması gereken tahmini harcamaların düşülmesinden sonraki değerdir. İade edilebilen şişe ve kasalar stokların içinde muhasebeleştirilmektedirler. Bu şişe ve kasaları gerçek değerlerine indirgemek için karşılık ayrılmaktadır. Grup ayrıca ürünlerini depozitosuz şişelerde de satmaktadır. (12)

15 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Arazi amortismana tabi değildir. Amortisman varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üstünden doğrusal amortisman yöntemi ile hesaplanmaktadır. Varlıkların tahmini ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir: Binalar Makina ve teçhizat Demirbaşlar Taşıtlar Soğutucular yıl 15 yıl 5 yıl 7-10 yıl 7-10 yıl Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığı gözden geçirilir. Böyle bir belirti varsa ve varlıkların taşıdıkları değer, gerçek değerlerini aştığı durumlarda, varlık ya da nakit yaratan birimler gerçek değerlerine indirgenmektedir. Gerçek değer, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Kullanımdaki net defter değeri tutarının belirlenmesi için, tahmin edilen gelecek dönem nakit akımları, paranın zaman değerini ve ilgili varlığın risk yapısını ölçen vergi öncesi indirim oranı kullanılarak iskonto edilmektedirler. Bağımsız nakit akımı yaratmayan bir varlık için kullanımdaki net defter değeri varlığın dahil olduğu nakit akımı sağlayan grup için belirlenir. Değer düşüklüğü karşılık giderleri gelir tablosunda kayda alınmaktadır. Maddi Olmayan Varlıklar Bir işletmenin satın alınmasından bağımsız olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar maliyet bedeli üzerinden aktifleştirilmektedirler. Bir işletmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar, ilgili varlığın rayiç bedelinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Geliştirme giderleri dışında, bir işletme içerisinde yaratılmış olan maddi olmayan varlıklar aktifleştirilmemektedir ve harcama yapıldığı yılın karından düşülmektedir. Maddi olmayan varlıklar, doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili varlığın tahmini ekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedirler. Konsolidasyon kapsamındaki makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan maddi olmayan varlıklar, ekonomik ömürlerinin belirsiz olması durumunda amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklar değer düşüklüğü için gözden geçirilirler. Konsolidasyon kapsamında makul değer esasına göre hazırlanmış TCCBCJ mali tablolarında oluşan maddi olmayan varlıklar Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri ni temsil etmektedir. Şirket yönetiminin söz konusu sözleşmelerin bitiş tarihlerinde önemli bir maliyete katlanmadan yenilenecekleri yönündeki tahmini, bu sözleşmelerin ekonomik ömürlerinin belirsiz olmasına ve dolayısıyla oluşan maddi olmayan varlıkların itfaya tabi tutulmamasına neden olmuştur. Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklar değer düşüklüğü için gözden geçirilirler. Şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri dışındaki maddi olmayan varlıklar, doğrusal amortisman yöntemine göre sırasıyla 50 yılda ve 5 yılda itfa edilen arazi haklarından ve yazılım lisansından oluşmaktadır. (13)

16 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Kiralamalar Operasyonel Kiralama Kiracı Olarak Grup Mülkiyetin bütün risklerinin ve getirilerinin fiili olarak kiralayanda kaldığı kiralamalar, operasyonel kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca normal yönteme göre gider olarak kayıtlara alınmaktadır. Şerefiye Bir iştirakin, bağlı ortaklığın, veya müşterek yönetime tabi ortaklığın tanımlanabilir net varlıklarının rayiç değerini aşan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye olarak tanımlanmaktadır. 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşen satın almalarda oluşan şerefiye, gelecekte gerçekleşebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak en çok 20 yılda itfa edilmekteydi. Ayrıca şerefiyenin kayıtlı değeri yıllık olarak gözden geçirilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda daimi değer kaybı göz önüne alınarak düzeltmeye tabi tutulmaktaydı. Grup, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri çerçevesinde, 1 Ocak 2005 den itibaren, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuş ve olası değer düşüklüğü kaybı için değerlendirme yapmak suretiyle 2005 yılında karşılık ayırmıştır. Grup, UFRS 3 çerçevesinde 2005 yılında gerçekleşmiş işlemlerden kaynaklanan negatif şerefiye tutarını gelir tablosuna initkal ettirmiştir. Krediler Bütün krediler ilk olarak alınan tutarların gerçek değeri olan maliyet bedelleriyle kayıtlara alınmaktadırlar. İlk kayda alınış tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak iskonto edilen maliyet bedeli üzerinden değerlendirilirler. İskonto edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkarma maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalktığında, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince net kar veya zarara kaydedilmektedirler. Borçlanma Giderleri Borçlanma giderleri genel olarak oluştukları tarihte giderleştirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir varlığın elde edilmesiyle, yapımıyla veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor ise aktifleştirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin aktifleştirilmesi, ilgili varlığın kullanıma hazır olma süreci devam ettiği ve masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleştiği zaman başlamaktadır. Borçlanma giderleri, varlıklar amaçlanan kullanıma hazır oluncaya kadar aktifleştirilmektedirler. Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili diğer maliyetleri içermektedir. Karşılıklar Karşılıklar ancak ve ancak Grup un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderleri bugünkü piyasa değerlerine getiren ve uygulanabilirse, yükümlülüğe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir indirim oranıyla indirgenmiş değeriyle yansıtılmaktadır. İndirgenmenin kullanıldığı durumlarda, karşılıklardaki zaman farkından kaynaklanan artış faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. (14)

17 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatı Karşılığı a) Tanımlanan Fayda Planı Şirket ve Şirket in Türkiye de yerleşik bağlı ortaklıkları, Türkiye deki mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Grup, kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son verilmesi ile ilgili Şirket ve Şirket in Türkiye de yerleşik bağlı ortaklıklarının kendi deneyimlerinden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak indirgenmiş net değerinden kaydedilmesini öngören Projeksiyon Metodu nu kullanarak hesaplamıştır ve konsolide mali tablolara yansıtmıştır. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar, gelir tablosuna yansıtılmıştır. b) Tanımlanan Katkı Planı Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup un, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. c) Yabancı Bağlı Ortaklıklar Şirket in Türkiye dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait kıdem tazminatıyla ilgili birikmiş bir yükümlülük bulunmamaktadır. Azerbaijan CC, Azerbaycan Cumhuriyeti nin emeklilik ve sosyal sigortalar fonlarına katılmaktadır. Bu katılımlar oluştukları tarihte giderleştirilmektedir. Bishkek CC, çalışanları yararına Kırgız emeklilik, sosyal sigortalar, sağlık sigortası ve işsizlik fonlarına katılımda bulunmaktadır. Bishkek CC nin bu katılımları çalışan maaşlarının yaklaşık olarak %33 ü kadardır ve gerçekleştikleri tarihte giderleştirilmektedir. Bishkek CC nin çalışanlarına emeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Almaty CC, çalışanlarının emeklilik sonrası yararlarına katılımını temsil eden %21 oranındaki sosyal sigorta vergilerini Kazakistan Hükümeti'ne ödemektedir. Almaty CC ayrıca çalışanlarının maaşlarının %10 unu çalışanların emekli maaşı fonlarına katkı olarak kesmektedir. Kanunlara göre, çalışanlar emeklilik kazançlarından kendileri sorumludur ve Almaty CC nin çalışanlarına emeklilikle ilgili ödeme yapmak için şu anda veya gelecekte bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Almaty CC nin çalışanlarına emeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur. TCCBCJ, çalışanlarının yararına sosyal sigortalar fonuna katılımda bulunmaktadır. Bu katılım çalışanların maaşlarının %16,5 i kadardır ve gerçekleştikleri tarihte giderleştirilmektedirler. TCCBCJ nin çalışanlarına emeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur. Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi Gelirler, Grup a ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler indirimler, katma değer ve satışla ilgili vergiler düşüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Gelir kayıtlara alınmadan önce, aşağıda belirtilen kayda alım ölçütleri dikkate alınarak kayda alınmaktadır. Satışlar Gelir, ürünlerin sahipliğinin önemli risklerinin ve mükafatlarının alıcıya geçtiği ve gelirin tutarı güvenilir olarak ölçülebildiği zaman kayıtlara alınmaktadır. (15)

18 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Faiz Gelir, faiz tahakkuk ettiği zaman kayıtlara alınmaktadır. Yabancı Para Cinsinden İşlemler Grup içindeki her şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemlerini ve bakiyelerini kullandığı para birimine çevirirken işlem tarihinde geçerli olan kurları esas almaktadır. Parasal kalemlerin yıl boyunca ilk olarak kayıtlara alındıkları ya da geçmiş mali tablolarda raporlandıkları kurlardan farklı kurlarla ifade edilmesinden veya raporlanmasından doğan kur farkı giderleri veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Vergi Karşılıkları Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi karşılıklarının tamamıdır. Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi bazı arasındaki geçici farkların vergi etkisi dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri aşağıdaki durumlar haricinde bütün vergiye tabi geçici farklılıklar için kayıtlara alınmaktadır: ertelenmiş vergi yükümlülüğünün bir şirket birleşmesinde ortaya çıkan şerefiyenin kayda alınmasından doğması ya da şirket birleşmesi olmayan bir işlemdeki bir varlığın veya borcun ilk defa kayıtlara alınmasında, ve işlem gerçekleştiği zaman ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilemediği durumlar; ve geçici farkın ters çevrilmesinin zamanlamasının kontrol edilebildiği, ve öngörülebilir gelecekte geçici farkın ters çevrilmeyeceğinin olası olduğu durumlar hariç, bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla ilgili vergiye tabi geçici farkların ortaya çıktığı durumlar. Ertelenmiş vergi alacakları aşağıdaki durumlar haricinde, vergiden indirilebilir geçici farklar, kullanılmamış vergi varlıkları ve zararlarının taşınmasından faydalanılabilecek kadar vergilendirilebilir kar oluşması ölçüsünde, kullanılmamış vergi alacakları ve kullanılmamış vergi kayıpları için kayıtlara alınmaktadırlar: Vergiden indirilebilir geçici farkla ilgili olan ertelenmiş vergi alacağının şirket birleşmesi olmayan bir işlemdeki varlık veya borcun ilk defa kayıtlara alınmasından doğduğu ve işlem sırasında ne muhasebe karını ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilediği durumlar ve, Bağlı ortaklıklara, iştiraklere, ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla ilgili mahsup edilebilir geçici farklarda ertelenmiş vergi alacaklarının kaydedilebileceği durumlar sadece geçici farkların öngörülebilir gelecekte ters çevrilmesinin mümkün olduğu ve bu geçici farkın mahsup edilebileceği vergiye tabi karın oluştuğu durumlar. Ertelenmiş vergi varlıklarını taşıdığı değer, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve ertelenmiş vergi alacağının tamamen ya da kısmen kullanımına olanak sağlayacak yeterli vergilendirilebilir karın olası olmadığı durumlarda azaltılır. Ertelenmiş vergi alacakları ve yükümlülükleri varlığın gerçekleştiği ya da yükümlülüğün ifa edildiği dönemde geçerli olan ve bilanço tarihinde yürürlükte olan vergi oranına göre hesaplanır. (16)

19 NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Coğrafi ve İşletme Bölümleri Yönetimsel bazı amaçlarla Grup faaliyetleri iki ana coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Grup un temel bölüm bilgileri ile ilgili rapor vereceği bölgelere göre belirlenmiştir. İşletme iştigal konusuyla ilgili sınıflandırma, ikincil bölüm olarak sunulmuştur. Coğrafi ve işletme bölümleri ile ilgili finansal bilgi dipnot 33 te sunulmuştur. Vukuu Muhtemel Yükümlülükler / Kazançlar Vukuu muhtemel yükümlülükler mali tablolara yansıtılmamaktadır, bu yükümlülükler kaynak aktarımını gerektiren durum olası değil ise dipnotlarda açıklanmaktadır. Vukuu muhtemel kazançlar da mali tablolara yansıtılmamaktadır, ancak ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. Hisse Başına Kazanç Hisse başına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin ağırlıklı ortalamasına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisselerin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin dönem başı itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Grup un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme gerektiren olaylar) ara dönem konsolide mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. NOT 4. HAZIR DEĞERLER Bankalar Vadeli Vadesiz Kasa Haziran 2006 itibariyle USD tutarındaki yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar, 2 hafta ile 2 ay (31 Aralık USD, 1 ay) arasında değişen vadelerde olup, faiz oranları %4,00- %4,25 (31 Aralık %4- %7) arasında değişmektedir. (17)

20 NOT 5. MENKUL KIYMETLER Yatırım fonları NOT 6. FİNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları Toplam kısa vadeli finansal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar Toplam finansal borçlar Bilanço tarihindeki nihai faiz oranlarının dökümü aşağıdaki gibidir: Finansal Borçlar Uzun vadeli Amerikan Doları cinsinden uzun vadeli finansal borçlar %7 %4 - %7 Kısa vadeli Amerikan Doları cinsinden kısa vadeli finansal borçlar Libor+0,50 - %8 Libor+0,50 - %8 Euro cinsinden kısa vadeli finansal borçlar %5,67 %5,67 Ürdün Dinarı cinsinden kısa vadeli finansal borçlar - %7-%8 Kazak Tengesi cinsinden kısa vadeli finansal borçlar %8 - Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarını da içeren geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki gibidir: Grup un, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle çeşitli bankalardaki toplam Amerikan Doları tutarındaki kısa vadeli kredilerine CCİ garantör olmuştur (31 Aralık Amerikan Doları). (18)

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

27 Ağustos YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI

27 Ağustos YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI 27 Ağustos 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 2007 YILI İLK YARI SONUÇLARI AÇIKLAMASI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan sınırlı bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihli Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 30 Eylül 2006 Tarihli Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları Coca - Cola İçecek Anonim Şirketi İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1-2 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI

29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI 29 Mayıs 2007 CCI 2007 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI 20 Kasım 2007 2007 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı