Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi"

Transkript

1 Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi Dünya petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması sonucu küresel ısınma tehdidi altındadır. Günümüzde küresel ısınmanın günlük hayattaki yansımaları iklimlerdeki değişme, ortalama sıcaklıklardaki artış/ani düşüş ya da kuraklık sinyalleri olarak görülmektedir. Bu tehditlere, fosil yakıt kaynakların sınırlı olması ve kaynaklarının azaldıkça satın almak için ödenmesi gereken tutarın artması gibi sebepler de eklenince temiz, sürdürülebilir ve ucuz enerji üretimi için çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaca uygun olarak hiç bitmeyecek güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürebilen güneş hücreleri ilgi odağı haline gelmiştir. Bu alandaki gereksinimler ve yapılacaklar TÜBİTAK ın Enerji ve çevre teknolojileri stratejisi vizyon 2023 projesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Strateji Grubu nun raporunda da yer almıştır. Günümüzde inorganik maddelerin kullanıldığı güneş pilleri yerini, organik güneş hücrelerine bırakmaya başlamıştır. Organik güneş hücresi güneşten gelen ışığı organik molekül tabakası ile absorbe eden ve doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir cihazdır. Özetle, güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Güneş pilleri, kurulan sisteme bağlı olarak bir kaç kw'dan birkaç MW'a kadar elektrik üretebilir. Pil, genellikle yarıiletken, boya ve elektrot gibi üç ayrı katmanı bir araya getirmektedir. Güneş pillerinde kullanılan organik malzemeler arasında iletken polimerler, boyalar, pigmentler ve sıvı kristaller yer almaktadır. Bunların içerisinde iletken polimerler, foto fiziksel özellikleri en iyi bilinen ve çalışılan malzemelerdir. Son teknoloji güneş pilleri olarak görülen boya duyarlı güneş pilleri (DSCC) 1991 yılında Gratzel ve O Regan tarafından bulunmuştur. Bu nedenle bu tür pillere Gratzel pili denmektedir. Bu gelişme ile boya duyarlı güneş hücrelerine olan ilgi artmıştır.

2 Yapılan çalışmalar, ideal bir güneş pili malzemesinin şu özellikleri taşıması gerektiğini göstermiştir: ,7 ev arasında band aralığına sahip olması, 2. Direkt band aralıklı olması, 3. Kolaylıkla elde edilebilir olması, 4. Zehirsiz maddeler içeriyor olması, 5. İyi bir fotovoltaik dönüşüm verimine sahip olması, 6. Yüksek soğurma katsayısına sahip olması, 7. Uzun süre dayanıklılık gösteriyor olması. Ticari olarak uygulamalarındaki en büyük problem kimyasal kararlılıklarıdır. Organik güneş hücrelerinin, inorganik güneş hücrelerine nazaran kolay üretilebilir, düşük maliyetli ve geniş yüzeylere kaplanabilir olmaları oldukça büyük bir avantajdır. Kullanılan malzemeye göre pilin esneklik kazanabilmesi uygulama alanının artmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca organik kimyadaki gelişmelere paralel olarak, farklı çıkış bileşikleri ile sentezlenen organik bileşiklere daha üstün özellikler kazandırılması, bu teknolojinin hızla gelişmesine neden olmaktadır. Organik materyal olarak konjuge polimerlerin kullanıldığı piller inorganik materyal kullanılanlarına göre daha yüksek molar soğurma katsayısına sahiptir. Organik fotovoltaik hücreler birkaç tiptir. Bunlar; 1. Tek tabakalı organik forovoltaik hücreler 2. İki tabakalı fotovoltaik hücreler

3 3. Bulk Heterojunction tipi 4. Basamaklı heterojunction fotovoltaik hücreler fotovoltaik hücreler Günümüzde sıklıkla çalışılan organik güneş pilleri, iki elektrot arasına yerleştirilmiş donör (D) ve akseptör (A) çift tabakalı yapılardır. Uyarılma ile birlikte donörün HOMO su ile akseptörün LUMO su arasındaki elektron geçişleri ve yük ayrımı olması ve bunun elektrotlara iletilmesi ile bir elektrik alan oluşumu fotoakımın ve fotovoltajın oluşmasına neden olur. Ancak organik materyallerin uyarılma ömürleri çok kısa olduğundan sadece 10 nm kadar bir uzaklığa iletim gerçekleşebilmektedir. Bu uzaklıktan daha uzak bir mesafe söz konusu ise fotoakım kaybolur ve güneş pili etkinliği azalır. Bu nedenle organik filmler son derece ince yapılmalıdırlar. Bu durum göz önünde bulundurularak son zamanlarda organik piller bulk heterojunction olarak hazırlanmaktadır. Donör ve akseptör bileşiklerden bir karışım oluşturulmakta, böylece donör-akseptör temas yüzeyi arttırılarak iletimin kolaylaşması sağlanmaktadır. Polimer yerine organik moleküllerin kullanıldığı boya sensörlü güneş pili, iletken cam yüzeyine kaplanmış nano-kristal yapının (genelde TiO 2, alternatif olarak ZnO ve SnO 2 ) organik boya ile duyarlaştırılması ile oluşturulan yarıiletken film ve TiO2 tabakasının gözeneklerini dolduran boşluk iletken malzemeden meydana gelmektedir (Şekil 1.1)

4 Şekil 1.1. Organik boya temelli güneş hücreleri (DSCC) genel şablonu Organik boya esaslı güneş pilinin çalışmaya başlaması, ışığın nano-kristal TiO 2 üzerine adsorblanmış olan boya molekülleri tarafından soğurulması ile olmaktadır. Işığı soğuran boya uyarılmış hale geçer ve uyarılan boya molekülü bir elektronunu titanyum oksidin iletkenlik bandına (CB) iletir. İletilen elektronlar, TiO 2 filmindeki nano-kristal yapılı ağ boyunca ilerleyerek saydam elektroda ulaşır ve buradan da dış devreye geçer. Bir elektronunu TiO2 in iletkenlik bandına aktarmasıyla oluşan boya katyonları, redoks çifti içeren elektrolit tarafından nötral hale indirgenir. Yükseltgenen elektrolit ise dış devre üzerinden platinlenmiş elektroda gelen elektron tarafından indirgenir. Bu şekilde organik boya esaslı güneş pilinin çalışması sırasında net yük her zaman sıfırdır, dolayısı ile kimyasal olarak bir değişme meydana gelmez. Bu elektron aktarım süreçleri sonunda foto-akım meydana gelir. Organik boya esaslı güneş pilinde sürekli akım elde etmek için bu indirgenme-yükseltgenme işlemlerinin sürekli tekrarı gerekir. Şekil 1.2. Organik boya esaslı güneş pilinin çalışma esası

5 TiO 2 üzerine kaplanmış organik boya temelli güneş pillerinde kullanılacak boyalar ışık enerjisini yüksek verimle elektrik enerjisine dönüştürebilmesi için bazı temel özellikleri barındırmalıdır. Bunlar; 1. Boya GB de ( nm) absorpsiyon yapmalıdır. Bu durumda boya daha çok tercih edilen ve tek tabakalı güneş pilleri için gerekli olan 1.35 ev bant aralığını sağlamış olur. 2. Boya yarıiletken yüzeyine kuvvetli adsorpsiyon yapmalıdır. 3. Boyanın uyarılmış hal enerjisi, TiO 2 in iletkenlik bandının çok az üzerinde olmalı ve enerji farkı elektron transferine izin verecek yeterlilikte olmalıdır. Ayrıca boyanın temel hal enerji düzeyi de elektrolitin indirgenme-yükseltgenme potansiyelinin biraz altında olmalıdır. Bu durum ışığın elektriğe çevrilmesi ile elde edilen foto-voltajın en yüksek seviyede olması ve enerji kayıplarının minimum seviyede tutulması için gereklidir. 4. Boyanın uyarılmış halinden TiO 2 in iletkenlik bandına yapılan elektron transferi, floresans ve fosforesans gibi sönümleme reaksiyonlarına imkan vermemek için çok hızlı olmalıdır. Molekülün uyarılması tercihen metal ligant-yük transferi (MLCT) türünde olmalıdır. 5. TiO 2 yüzeyine adsorplanmış olan boya, çalışma koşullarında (yarıiletken-elektrolit ara yüzeyinde) uzun süre kararlı olmalıdır. 6. Boyanın çözünürlüğü iyi olmalıdır ve yarıiletken yüzeyine tutunabilecek bağlayıcı fonksiyonel bir grup içermelidir. 7. Işığın güneş pilinde boya haricinde diğer katmanlar tarafından (yarıiletken veya elektrolit) soğurulması istenmez. Bu durum, pil verimini ve kararlılığını olumsuz etkileyebilecek yan reaksiyonlara sebep olmaktadır. Organik boya temelli güneş pillerinde (DSCC) çok çeşitli sınıfa ait boyalar kullanılmaktadır. Porfirinler, ftalosiyaninler, polipiridiller, kumarinler, indolinler, trifenilaminler, konjüge polimerler, perilenler bu sınıflar içinde yer almaktadır. En yüksek verim hala rutenyum polipiridil türevleri (Gratzel pillerinin ilk öncüsü) yapılarıdır. Rutenyum polipiridil boyaları bugüne kadar en yüksek verim elde edilen boyalar olmalarına rağmen sistemler için uygun değildirler. Bu boyaları sınırlayan faktörler arasında sentezlerinin zor olması, çıkış maddelerinin pahalı olması, molar soğurma katsayılarının düşük olması ve güneş spektrumunun çok dar bir aralığında soğurma yapmaları sayılabilir. Organik boyalar Rutenyum tabanlı kromoforlara göre daha yüksek molar absorpsiyon katsayısına sahiptirler ve çok modifikasyon alternatifine sahiptirler. Böylece istenilen aralıkta absorpsiyon yapan boyarmaddelerin sentezi mümkündür.

6 Şekil 1.3. Organik güneş hücrelerinde kullanılması öngörülen bazı boyarmaddeler Güneş hücreleri kullanılarak enerji elde edilen ve günlük hayatta çok sık kullandığımız bazı eşyaların resimleri aşağıda verilmiştir; Resim.1.1 Bilgisayara entegreli güneş hücresi sayesinde çalışan dizüstü bilgisayar

7 Resim.1.2. Çantaya entegreli güneş hücresi Resim.1.3. Bir süs eşyasına entegreli güneş hücresi sayesinde çalışan pervane Resim 1.4. Cama entegreli güneş hücresi sayesinde ışıldayan ampül

8 Kaynaklar 1. Sariciftci, N. S., Smilowitz, L., Heeger, A. J. and Wudl, F. Photoinduced electron transfer from a conducting polymer to buckminsterfullerene Science 258: , (1992). 2. Son J. H., He F., Carsten B., Yu, L. Are we there yet? Design of beter conjugated polymers for polymer solar cells Journal of Materials Chemistry, 21: , (2011). 3. O Regan B., Gratzel M., A low-cost, high-efficiency solar cell based on dyesensitised colloidal TiO 2 films Nature: 353: , (1991). 4. Hagfeldt A., Grätzel M., Light-Induced Redox Reactions in Nanocrystalline Systems, Chem.Rev., 95: 49-68, (1995). 5. Bach, U., Lupo, D., Comte, P., Moser, J. E., Weissörtel, F., Salbeck, J., Spreitzer, H., Gratzel, M., Solid-state dye-sensitized mesoporous TiO 2 solar cells with high photon-toelectron conversion efficiencies Nature, 395: , (1998). 6. Gratzel M. Photoelectrochemical cells, Nature, 414(6861): , (2001). 7. Gratzel M. Dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 4 : , (2003). 8. Nazeeruddin M. K., Péchy P., Renouard T., Zakeeruddin S. M., Humphry-Baker R., Comte P., Liska P., Cevey L., Costa E., Shklover V., Spiccia L., Deacon G. B., Bignozzi C. A., Gratzel M., Engineering of efficient panchromatic sensitisers for nanocrystalline TiO2 based solar cells J. Am. Chem. Soc., 123(8): , (2001). 9. Tributsch H., "Dye sensitization solar cells: a critical assessment of the learning curve". Coordination Chemistry Reviews, 248: (13 14): 1511, (2004). 10. Walduf C., Schilinsky P., Hauch J., Brabec C. J. Material and device concepts for organic photovoltaics: towards competitive efficiencies Thin Solid Films, : (2004). 11. Spangaard H., Krebs F., A brief history of the development of organic and polymeric photovoltaics Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 83: ,( 2004). 12. Günes S., Neugebauer H., Sariciftci N. S., Conjugated polymer-based organic solar cells Chem Rev., 107(4): , (2007). 13. J. C. Brabec, N. S. Sariciftci and J. C. Hummelen, Plastic solar cells Adv. Funct, Mater, 11: 15-26, (2001). 14. Ceylan Zafer, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı, Doktora tezi, Organik boya esaslı nanokristal yapılı ince film güneş pili üretimi (2006). 15. Theander M., Yartsev A., Zigmantas D., Sundstrom V., Mammo W., Andersson M. R., Inganas O., Photoluminescence quenching at a polythiophene/c-60 heterojunction Physıcal Revıew:B, 61(19): , (2000).

9 16. Markov D.E., Amsterdam E., Blom P.W. M., Sieval A.B., Hummelen J. C., Accurate measurement of the exciton diffusion length in a conjugated polymer using a heterostructure with a side-chain cross-linked fullerene layer, J. Phys. Chem. A., 109(24): , (2005). 17. Rivers N.P.Leading edge research in solar energy,(2007) Kay A., Graetzel M., Artificial photosynthesis 1: Photosensitisation of TiO2 solarcells with chlorophyll derivatives and related natural porphyrins J.Phys. Chem., 97(23): , (1993). 18. Cherian S., Wamser C. C. Adsorption and photoactivity of tetra(4- carboxyphenyl)porphyrin (TCPP) on nanoparticulate TiO 2 J. Phys.Chem.: B, 104(15): , (2000). 19. Komori T., Amao Y., Dye-sensitized solar cell with the near-infrared sensitization of aluminum phthalocyanine J. PorpyrinsPhthalocyanines, 7(2): , (2003). 20. Islam A., Sugihara H., Arakawa H. Molecular design of ruthenium(ii) polypyridalphotosensitisers for efficient nanocrystalline TiO2 solar cells J.Photchem. Photobiol. A 158: , (2003). 21. Hara K., Sayama K., Arakawa H., Ohga Y., Shinpo A., Suga S., A coumarine-derivative dye sensitised nanocrystalline TiO 2 solar cell having a high solar-energy conversion efficiency up to5.6% Chem. Commun , (2001). 22. Hara K., Kurashige M., Dan-oh Y., Kasada C., Shinpo A., Suga S., Sayama K., Arakawa H., Design of new coumarine dyes having thiophene moietiesfor highly efficient organicdye-sensitised solar cells New J.Chem. 27: , (2003). 23. Hara, K., Wang, Z.S., Sato, T., Furube, A.;, Katoh, R., Sugihara, H., Dan-oh, Y., Kasada, C., Shinpo, A., Suga, S. Oligothiophene-Containing Coumarin Dyes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, J. Phys. Chem. B., 109: , (2005). 24. Ferrere, S. and Gregg, B. A. New perylenes for dye sensitization of TiO 2 New J.Chem., 26: , (2002). 25. Jıang, K. J.; Masaki, N.; Xia, J. B.; Noda, S.; Yanagida, S., A novel ruthenium sensitizer with a hydrophobic 2-thiophen-2-yl-vinyl-conjugated bipyridyl ligand for effective dye sensitized TiO2 solar cells Chem.Commun., 21(23): , (2006). 26. Hwang S, Lee J.H., Park C., Lee H., Kim C., Park C., Lee M.H., Lee W., Park J., Kim K., Park N.G., Kim C., A highly efficient organic sensitizer for dye-sensitized solar cells Chem.Commun., 14(46): , (2007). 27. Horiuchi, T., Miura, H., Sumioka, K., Uchida, S. High efficiency of dye-sensitized solar cells based on metal-free indoline dyes. J. Am. Chem. Soc., 126(39): , (2004). 28. Wang, Z.S., Cui, Y., Hara K., Dan-Oh, Y., Kasada, C., Shinpo, A., A High-Light- Harvesting-Efficiency Coumarin Dye for Stable Dye-Sensitized Solar Cells Advanced Materials, 19(8): ,(2007).

10 29. Kitamura T., Ikeda M., Shigaki K., Inoue T., Anderson N. A., Ai X., Lian T., Yanagida S., Phenyl-Conjugated Oligoene Sensitizers for TiO2 Solar Cells Chem. Mater. 16: , (2004). 30. Grätzel M.,. Smestad G. P., Demonstrating electron transfer and nanotechnology: A natural dye-sensitized nanochrystalline energy converter Journal of Chemical Education 75(6): , (1998). 31. Velusamy, M., Thomas, K. R. J., Lin, J. T., Hsu, Y. C., Ho, K. C., Organıc Dyes Incorporatıng Low-Band-Gap Chromophores For Dye-Sensıtızed Solar Cells Org. Lett. 7(10): , (2005). 32. Hagberg D. P., Edvinsson T, Marinado T., Boschloo G., Hagfeldt A., Sun L., A novel organic chromophore for dye-sensitized nanostructured solar cells, Chem. Commun., , (2006). 33. Zakeeruddin S. M., Graetzel M., Solvent-Free Ionic Liquid Electrolytes for Mesoscopic Dye-Sensitized Solar Cells, Adv. Funct. Mater., 19: , (2009). 34. Jung I., Lee J.K., Song K.H., Song K., Kang S.O., Ko J., Synthesis and Photovoltaic Properties of Efficient Organic Dyes Containing the Benzo[b]furan Moiety for Solar Cells J. Org. Chem. 72: , (2007). 35. Liang M., Xu W., Cai F., Chen P., Peng B., Chen J., Li Z., New Triphenylamine-Based Organic Dyes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, J., Phys. Chem. C., 111: , (2007). 36. Schmidt-Mende, L., Bach U., Humphry-Baker R., Horiuchi T., Miura H., Ito S., Uchida, S., Gratzel M., Organic Dye for Highly Efficient Solid-State Dye Sensitized Solar Cells, Adv. Mater. 17: , (2005). 37. Serpil Tekoğlu, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı, Doktora tezi, Güneş pili uygulamaları için görünür bölgede absorpsiyon yapan yeni organik boyarmaddelerin sentezi (2009). 38. Safacan Kölemen, Bilkent Universty, Institute of engineering and science, Master thesis Synthesis and characterization of novel sensitizers for dye sensitized solar cells (2010)

mono- ve di-nükleer KOMPLEKSLERİN SPEKTROFOTOMETRİK, ELEKTROKİMYASAL

mono- ve di-nükleer KOMPLEKSLERİN SPEKTROFOTOMETRİK, ELEKTROKİMYASAL mono- ve di-nükleer KOMPLEKSLERİN SPEKTROFOTOMETRİK, ELEKTROKİMYASAL ve FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION of SPECTROSCOPIC, ELECTROCHEMICAL and PHOTOVOLTAIC PROPERTIES of THE mono- and

Detaylı

GÜNE LLER GÜNE LLER Güne pilleri, üzerlerine gelen güne ının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönü

GÜNE LLER GÜNE LLER Güne pilleri, üzerlerine gelen güne ının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönü GÜNEŞ PİLLERİ GÜNEŞ PİLLERİ Güneş pilleri, üzerlerine gelen güneş ışığının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik düzeneklerdir. Fotovoltaik, görünür ışınlara maruz kaldığında, voltaj

Detaylı

Yeni Nesil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu.

Yeni Nesil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu. Yeni esil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu.tr 6. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu İçerik Organik Fotovoltaik

Detaylı

ORGANİK BOYA ESASLI NANOKRİSTAL YAPILI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ

ORGANİK BOYA ESASLI NANOKRİSTAL YAPILI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) ORGANİK BOYA ESASLI NANOKRİSTAL YAPILI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ Ceylan ZAFER Güneş Enerjisi Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 625.05.04 Sunuş Tarihi:

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJELERİ KRDİASY BİRİMİ KATKILI Tİ 2 KULLAILARAK YEİ TÜR DÖR-Π-AKSEPTÖR TÜREVİ İÇERE RGAİK YARI İLETKE SETEZİ VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYU Proje

Detaylı

BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER...9 KAYNAKÇA...9

BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER...9 KAYNAKÇA...9 PROJE RAPORU KARAMEL BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİNİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ İçindekiler 1. GİRİŞ.2 2. YÖNTEM..3 2.1 Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Çalışma İlkesi....3 2.2 Karamel Boya Duyarlı Güneş Pili

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ İ. Engin TÜRE Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü -Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri

Detaylı

Electric Power Generation in the Solar Systems; Comparisons of the Inorganic and Organic Solar Cells

Electric Power Generation in the Solar Systems; Comparisons of the Inorganic and Organic Solar Cells Electric Power Generation in the Solar Systems; Comparisons of the Inorganic and Organic Solar Cells 1 Tanju TEKER, * 2 Kamil B. VARINCA, Eyyüp Murat KARAKURT ve Gülgün AYLAZ 1,3 Adiyaman University, Faculty

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013

TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013 TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013 Prof. Dr. Cavit UYANIK KE Müdürü 1 Tarihçe 1973 Kimya Teknolojileri Birimi 1975 Bor Bileşikleri ve Selüloz Türevleri Laboratuvarı 1996 Malzeme ve Kimya

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ

PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Taner ÇARKIT Elektrik Elektronik Mühendisi tanercarkit.is@gmail.com Abstract DC voltage occurs when light falls on the terminals

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

ORGANİK NANOMALZEMELER KULLANILARAK ÜRETİLEN FOTOVOLTAİK TEKSTİL YAPISININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ORGANİK NANOMALZEMELER KULLANILARAK ÜRETİLEN FOTOVOLTAİK TEKSTİL YAPISININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0047 ENGINEERING SCIENCES Received: March 2009 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ÖZEL EGE LİSESİ MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: S. Deniz KINAY İ.Can DEMİRCİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLER: A.Ruhşah ERDUYGUN Fatma AKKUŞ 2007 İZMİR 1. GİRİŞ Dünya üzerinde kullanılan enerji

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 4: Fotovoltaik Teknolojinin Temelleri Fotovoltaik Hücre Fotovoltaik Etki Yarıiletken Fiziğin Temelleri Atomik Yapı Enerji Bandı Diyagramı Kristal Yapı Elektron-Boşluk Çiftleri

Detaylı

ORGANIC PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS

ORGANIC PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS 7/ 22. FİZİK KOMCItCSl. 14 17 EYUU,2(HM UODIUWI Tl RK/VK TR0500034"" ORGANIC PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS NİYAZI SERDAR SARİÇİFTÇİ Linzer Institutfür organische Solarzellen (LIOS), Physikalische Chemie, Johannes

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1 ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 19.10.2016 ADI SOYADI : Gamze KARANFİL CELEP YAZIŞMA ADRESİ : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Oda No:155 KARAMAN

Detaylı

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI KONFERANSLAR

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI KONFERANSLAR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cem TOZLU 2. Doğum Tarihi : 17.07.1978 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 2000 Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

ATILIM OPTOELEKTRONİK MALZEMELER VE SOLAR ENERJİ LABORATUVARI

ATILIM OPTOELEKTRONİK MALZEMELER VE SOLAR ENERJİ LABORATUVARI Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği-Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (Çalıştay 2012-Malatya) ATILIM OPTOELEKTRONİK MALZEMELER VE SOLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Capillary Electrochromatography, Electrophoresis, kabül edildi, 2015. DOI: 10.1002/elps.201500232

ÖZGEÇMİŞ. Capillary Electrochromatography, Electrophoresis, kabül edildi, 2015. DOI: 10.1002/elps.201500232 1. Adı Soyadı: Süleyman Aşır 2. Doğum Tarihi: 03/09/1980 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

ÖMER ÇETİN Araştırmacı

ÖMER ÇETİN Araştırmacı ÖMER ÇETİN Araştırmacı İnsanlık var oldu olalı daima enerjiye ihtiyaç duymuş, bunu da çeşitli yöntemlerle karşılama yoluna gitmiştir. Bu ihtiyacını giderirken birçok zorluklarla karşılaşmış ve bu zorlukları

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Cem TOZLU Adres : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100 Tel E-posta : +90 338 226 22 00 Dahili No:5053

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hürmüs Refiker 2. Doğum Tarihi : 24/04/1980 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Kimya Öğretmenliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2002 Yüksek

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUAR YRD. DOÇ. DR. BEDRİ KEKEZOĞLU DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 1. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Dünyamızın en büyük enerji kaynağı olan

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nano Malzemeler ve Teknolojiler Enerji Alanında Nanoteknoloji Prof. Dr. Hatem AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuz GÜLER

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.)

CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.) CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.) Address : Izmir Kâtip Çelebi, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Material Science and Engineering, Cigli, 35620-Izmir, TURKEY Phone

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Boya Sanayi için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar

Boya Sanayi için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar için Titan Dioksitler ve Fonksiyonel Katkılar Dış Hacime Dayanıklı Rutil Titanyum Dioksitler TIOXIDE TR 81 Alümina ve zirkonyum kaplı, rutil tip titanyum dioksit pigment, kaplamaları sayesinde mükemmel

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Mayıs-2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör. Zeynep Köksal (35.

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ

YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ YMN69 YAĞ KOMPONENTLİ MAKROMER VE YARI İLETKEN POLİMER SENTEZİ A.Ömerli 1, E. Gözüküçük 1, O.Eksik 1, A.T. Erciyes 1, Y. Yağcı 2 1 İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469,

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE Birhan UĞUZ 1 0 8 1 0 8 1 0 İçerik Elipsometre Nedir? Işığın Kutuplanması Işığın Maddeyle Doğrusal Etkileşmesi Elipsometre Bileşenleri Ortalama

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ TC Kimlik No / Pasaport No: Yazışma Adresi: ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ 30773232254 Telefon: 0232-329 3708 Faks: 0232-329 3999 e-posta: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu Üstün özellikleri ile silikat ürünler Silikat kaplamanın tartışmasız avantajları son derece uzun kullanım

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU

DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU DOLGULU KOLONDA AMONYAK ÇÖZELTİSİNE KARBON DİOKSİTİN ABSORPSİYONU Duygu UYSAL, Ö. Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Temiz Enerji Araştırma

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 (YSZ) ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YMN59 YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NANO BOYUTTA YİTRİYUM OKSİT STABİLİZE ZrO 2 () ELEKTROLİT HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI S. Vatansever, F. Öksüzömer, S.N. Koç, M.A. Gürkaynak İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇOK CĠDARLI KARBON NANOTÜP VE TiO 2 TABAKA ĠLAVESĠNĠN P3HT:PCBM ORGANĠK GÜNEġ PĠLLERĠNĠN PERFORMANSINA ETKĠLERĠ Okan DEMĠR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Makina Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

Titanyum Dioksit TiO 2

Titanyum Dioksit TiO 2 Titanyum Dioksit TiO 2 Dupont ve Dawn Firmalarının Yayınlarından Derlenmiştir. Mehmet Özer Palkos Trading Company (www.palkos.com) TiO 2 Işığı Yansıtma, Parlaklık, Kırılma İndisi özelliklerinden dolayı

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

YAKIT PİLLERİ. Hazırlayan: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU MAYIS 2013. KAYNAK:http://www.hidronerji.com.tr/?olay=yakit_pili

YAKIT PİLLERİ. Hazırlayan: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU MAYIS 2013. KAYNAK:http://www.hidronerji.com.tr/?olay=yakit_pili YAKIT PİLLERİ Hazırlayan: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU MAYIS 2013 KAYNAK:http://www.hidronerji.com.tr/?olay=yakit_pili 1 Yakıt Pili Yakıt Pilleri; yanma olmaksızın, kullanılan yakıtın ve oksitleyicinin sahip

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN

GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN 1. GĐRĐŞ Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi işlemi, çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Fakat güneş enerjisinin depolanması

Detaylı

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * 6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Synthesis and Investigation of Corrosion Performance of 6-Amino-m-Cresol on Stainless Steel Esra PALMANAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM BİLGİLERİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Doktora

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM BİLGİLERİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Doktora ÖZGEÇMİŞ Yazışma Adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 70100 Karaman/Türkiye Telefon: 0 3382262000/2209 e-posta: kozbanu@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIM ÖLÇÜTLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIM ÖLÇÜTLERİ GÜNEŞ ENERJİSİYLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARIM ÖLÇÜTLERİ Prof.Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 01330 ADANA Tel: 0 322 3387434 hhozturk@cu.edu.tr

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Gökhan TEMEL Akademik Durum Doktora Yardımcı Doçentlik 2009 Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Nergis Arsu yönetiminde Polimerik Fotobaşlatıcıların Sentezi Karakterizasyonu Fotofiziksel

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI

FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI 1. Fotokatalizör (photocatalyst) hakkında genel bilgi Özellikle son yıllarda evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan su kaynaklarının, atmosferin ve yaşadığımız çevrenin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özge Kerkez Kuyumcu 2. Doğum Tarihi: 09/12/1984 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. / Beykent Üniversitesi 4. Öğrenim Durumu: 1995-2002 Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Fotonik Kristallerin Fiziği ve Uygulamaları

Fotonik Kristallerin Fiziği ve Uygulamaları Fotonik Kristallerin Fiziği ve Uygulamaları Ekmel Özbay, İrfan Bulu, Hümeyra Çağlayan, Koray Aydın, Kaan Güven Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü Bilkent, 06800 Ankara ozbay@fen.bilkent.edu.tr, irfan@fen.bilkent.edu.tr,

Detaylı

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) 29.Ara Ara Ara Oca Oca.15 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİNAL PROGRAMI (BÜTÜN DÖNEMLER) BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I BIL110 MAT201 MBM 201 MSE 321 Bilgisayara Giriş Matematik III Malzeme Bilimi I MBM 345 MSE

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Bölüm 14 & Bölüm 15: Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Polimer molekülünün genel yapısı ve kimyasal karakteri nelerdir? Polimerin kristal yapısı metal ve seramiklerden nasıl farklıdır? Polimerlerin çekme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (014) 56 63 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Flor Katkılı ZnO İnce Filmlerin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Güneş Pillerinin Yapısı ve Elektrik Üretimi Güneş Pillerinin Yapımında Kullanılan Malzemeler Güneş Pilleri ve Güç Sistemleri PV Sistemleri Yardımcı

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III 1 T.C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği KMB 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Deney 1: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Berker FIÇICILAR Ekim 2015 2 Deneyin

Detaylı

Trakya University Journal of Engineering Sciences

Trakya University Journal of Engineering Sciences Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt: 14 Sayı: 1 Haziran 2013 Trakya University Journal of Engineering Sciences Volume: 14 Number: 1 June 2013 Trakya Univ J Eng Sci http://jes.trakya.edu.tr

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilen CdSe Filmlerinin Elektriksel Karakteristikleri

Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilen CdSe Filmlerinin Elektriksel Karakteristikleri Kimyasal Depolama Yöntemiyle Elde Edilen CdSe Filmlerinin Elektriksel Karakteristikleri H. Metin, S. Erat * ME. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Mersin, hmetin@mersin.edu.tr *ME. Ü. Fen-Edebiyat

Detaylı

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional

Piksel. RF Mikro İğne & RF Fraksional Piksel RF Mikro İğne & RF Fraksional RF enerjisi iletmek için özel olarak tasarlanmış olan doğrudan her iki epidermis veya dermis katmanına RF mikro tarafından etkili modeli kollajen modu ( invaziv ) veya

Detaylı

FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİLERİ. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK sozcelik@gazi.edu.tr

FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİLERİ. Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK sozcelik@gazi.edu.tr FOTOVOLTAİK (PV) TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK sozcelik@gazi.edu.tr Sunum İçeriği 1. Fotovoltaik (PV) teknolojilerin tarihsel gelişimi 2. PV hücrelerin çalışma ilkesi 3. PV hücrelerin kullanım

Detaylı

YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA

YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ YAKIT PİLİ ve GÜÇ KOŞULLANDIRMA Betül ERDÖR Betul.Erdor@mam.gov.tr 20 Ocak 2007 ANKARA TÜBİTAK MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ SUNUM PLANI Giriş Yakıt pili nedir? Yakıt pili modülü

Detaylı

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ

PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ PSM 11 PEM YAKIT HÜCRELERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ U. Özveren 2, S. Dinçer 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34210 Esenler / İstanbul e-posta: dincer@yildiz.edu.tr

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY)

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) Serkan ĐŞCAN, Sinop Üniversitesi, SĐNOP Rahmi KARAYEL, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, SĐNOP Ziya Ozan Özcan, Sinop Üniversitesi

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

MM548 Yakıt Pillerinin Prensibi ve Uygulaması

MM548 Yakıt Pillerinin Prensibi ve Uygulaması MM548 Yakıt Pillerinin Prensibi ve Uygulaması 2015 Güz Dönemi Yrd.Doç.Dr. Muhittin Bilgili Ders içeriği 1) Yakıt pillerine giriş 2) Yakıt pillerinin çalışma prensibi: - Elektro-Kimyasal Prosesler ve Elektrik

Detaylı

Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler (CEAC 551) Ders Detayları

Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler (CEAC 551) Ders Detayları Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler (CEAC 551) Ders Detayları Ders Adı Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler Ders Kodu CEAC 551 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı