YARSELİ BARAJ GÖLÜ NÜN (HATAY/TÜRKİYE) BAZI FİZİKO-KİMYASALÖZELLİKLERİ VE ZOOPLANKTON (Rotifer, Cladocer ve Copepod) FAUNASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARSELİ BARAJ GÖLÜ NÜN (HATAY/TÜRKİYE) BAZI FİZİKO-KİMYASALÖZELLİKLERİ VE ZOOPLANKTON (Rotifer, Cladocer ve Copepod) FAUNASI"

Transkript

1 YARSELİ BARAJ GÖLÜ NÜN (HATAY/TÜRKİYE) BAZI FİZİKO-KİMYASALÖZELLİKLERİ VE ZOOPLANKTON (Rotifer, Cladocer ve Copepod) FAUNASI Ahmet BOZKURT*, Meltem DURAL** ve Ayşe Bahar YILMAZ* * Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 3040, Hatay, TÜRKİYE ** Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 0330 Balcalı, Adana, TÜRKİYE E-Posta: ÖZET Yarseli Baraj Gölü nün bazı su kalite özellikleri ve zooplanktonu, Aralık Kasım 997 tarihleri arasında, aylık olarak 4 istasyondan alınan su ve plankton örneklerinden tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, baraj gölü suyu çok sert; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) Mart ve Nisanda ilk 2 istasyonda düşük, diğer istasyonlarda ve aylarda yüksek;. istasyon fosfor bakımından temiz sular sınıfında, diğer istasyonlar ise su kalitesi açısından az kirli olduğu belirlenmiştir. Nitrat azotu ilkbahar aylarında artarak mgl - e çıkarken kış aylarında. istasyon hariç mgl - arasında; nitrit azotu mgl - arasında; amonyum azotu mgl - arasında tespit edilmiştir. Deterjan değerleri tüm istasyonlarda mgl - arasında olduğu belirlenmiştir. Baraj gölü suyunun Ocak ayında ilk iki istasyon ve Mayıs ayında tüm istasyonlar dışında az kirli sular sınıfına girdiği belirlenmiştir. Zooplanktonun kalitatif incelenmesi sonucunda Rotiferadan 8 tür, 2 alttür; Cladoceradan tür ve Copepodadan 7 tür olmak üzere toplam 38 organizmanın varlığı belirlenmiştir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Yarseli Baraj Gölü, Su kalitesi, zooplankton SOME PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS AND ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER AND COPEPOD) FAUNA OF YARSELİ DAM LAKE (HATAY/TURKEY) ABSTRACT Some Physico-Chemical Parameters and zooplankton of Yarseli dam lake were studied that water and zooplankton samples were taken monthly between december 996 and november 997 from 4 stations. After analysis, it was found that dam lake water was very hard; chamical oxygen demand (COD) was high except first two stations in March and April. The first station was detected as clear water in term of phosphorus level, whereas other stations were detected as mild polluted. While nitrogen (NO 3 -N) was 6,702 mgl - in spring months, it was between 0,05 to,00 mgl - in winter months except first station; Nitrogen (NO 2 -N, NH 3 -N) was found between 0,0 to 0,06 mgl -, 0,286 to,40 mgl - respectively. Detergent analysis data was between 0, to 0,2 mgl - for the all stations. According to the analysis, dam lake water was mild polluted except first 2 stations on January and all stations on May. Zooplankton was researched qualitatively and identified total 38 organism, of which 8 species and 2 subspecies from rotifera, species from cladocera and 7 species from copepoda. KEYWORDS: Yarseli Dam Lake, water quality, zooplankton 292

2 GİRİŞ Hayatın kaynağı olan su, ne yazık ki asrımızda en fazla tehdit altında olan madde haline gelmiştir. Özellikle Avrupa da sanayi devrimi ile birlikte 9. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sularda kirlilik görülmeye ve bazı canlı türleri yok olmaya başlamıştır (Cirik ve Cirik, 990). Endüstriyel ve evsel atıkların arıtılmadan alıcı sulara verilmesiyle, suyun ekolojik dengesi bozulurken, bu kirlilik hem suda yaşayan canlılar için, hem de çevre sağlığı yönünden insanlar için büyük tehlike yaratmaktadır. Kirletici maddeler az miktarda bulunduğu zaman, ekosistemde rüzgar, dalga vb. çeşitli çevre etmenleriyle dağıtılarak kısmen etkisi azaltılabilir. Sucul ortamda kirlenmenin kritik düzeye ulaşması ekosistemin fauna ve florasını etkiler (Tanyolaç, 993). Bu durum hareketi az olan kapalı sularda çok daha önemli problemlere sebep olmaktadır. Bu tip kirlenme Yarseli baraj gölünde görülmüştür. Yarseli Baraj Gölü, Akdeniz bölgesinde bulunan Hatay İlinin 30 km doğusunda Yarseli ve Avsuyu beldeleri arasında ve Asi Nehri ile birleşen Beyazçay deresi üzerindedir. Gölün maksimum hacmi hm 3 minimum hacmi 4.90 hm 3 tür. Bu baraj, çevresindeki 7300 ha lık tarım arazisini sulama amacıyla yapılmış olup, yıllık ortalama akımı hm 3 tür. Baraj, Beyazçay ile doldurulamadığı taktirde Asi Nehri nden su pompalanarak takviye edilmektedir. Zeytincilik yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı durumundadır. Baraj gölünde, Kasım 996 da toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma sonucunda, zeytinyağı fabrikalarının yoğun üretim yaptığı dönemde atıklarını direk olarak baraj gölüne boşaltması, çözünmüş oksijen miktarını düşürerek (0.5 mgl - ) balıklarda herhangi bir hastalık belirtisi görülmeden yoğun ölümlere neden olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmamızda gölün su kalitesi açısından kirlilik parametreleri ve zooplankton yapısı aylık olarak takip edilmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Baraj gölü, Aralık Kasım 997 tarihleri arasında her ay periyodik olarak Şekil de belirtilen istasyonlardan alınan su örnekleri ile takip edilmiştir. Şekil de belirtilen 4 istasyondan. istasyon Yarseli Barajı na giren Beyazçay üzerinde, 2. istasyon barajın set kısmının yanından, 3. istasyon baraj gölünün orta kısmından, 4. istasyon ise barajın ortasından 20 m derinlikten belirlenmiştir. Dip suyu örneklerinin alımından hydro-bios marka nansen şişesi kullanılmıştır. ph ölçümleri Lutron 206 ph metre ile; çözünmüş oksijen (DO) ve sıcaklık 907 model Jenway oksijenmetresi ile; elektriksel iletkenlik Lutron 430 Kondaktivimetre ile arazide ölçülmüştür. Yağ ve gres, n-hekzan ekstraksiyon yöntemi ile, toplam sertlik ( 0 F) EDTA titrasyon yöntemi ile, Askıda katı madde gravimetrik yöntem ile, nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, silis APHA (973) e göre 60 Shimadzu model spektrofotometre ile, sülfat, BOD, anyonik deterjan Merck 8 model fotometre ile analiz edilmiştir. Zooplankton, belirtilen istasyonlardan horizontal ve vertikal çekimlerle alınmış, örnekler %4 lük formaldehit ile fikse edildikten sonra binoküler mikroskopta, Edmondson (959), Koste (978), Kolisko (974), Dussart (969), Stemberger (979), Scourfield ve Harding (966), Tsalolikhin (994) ve Tsalolikhin (995) eserlerinden yararlanılarak tür tespitleri yapılmıştır. 293

3 Şekil. Yarseli Baraj Gölü ve Örnek alınan İstasyonlar Figure. Yarseli Dam Lake and Sampling Stations BULGULAR Belirlenen 4 istasyon için sıcaklık ( o C), ph, DO, elektiriksel iletkenlik (E.C), COD, BOD, toplam sertlik ( 0 F), askıda katı madde (AKM) Tablo a, b, c, d de; istasyonlardaki NO 3 -N, NH 4- N, PO 4 -P ve NO 2 -N nun aylara göre değişimi Şekil 2 de; anyonik deterjan, silis, sülfat ve yağ ın aylara göre değişimi Şekil 3 te verilmiştir. Tablo a. Yarseli Barajı nın. istasyondaki bazı fiziko-kimyasal özellikleri. Table a. Some physical-chemical characteristics of Yarseli Dam Lake on first station Aylar Ar Oc Şu Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ey Ek Ka parametre Sıcaklık ( 0 C) Oksijen (mgl - ) ph İletk (µmhosx0) Sertlik ( 0 F) COD (mgl - ) BOD (mgl - ) AKM (mgl - )

4 Tablo b. Yarseli Barajı nın 2. istasyondaki bazı fiziko-kimyasal özellikleri. Table b. Some physical-chemical characteristics of Yarseli Dam Lake on 2th Station Aylar Ar Oc Şu Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ey Ek Ka parametre Sıcaklık ( 0 C) Oksijen (mgl - ) ph İletk (µmhosx0) Sertlik ( 0 F) COD (mgl - ) BOD (mgl - ) AKM (mgl - ) Tablo c. Yarseli Barajı nın 3. istasyondaki bazı fiziko-kimyasal özellikleri. Table c. Some physical-chemical characteristics of Yarseli Dam Lake on 3th Station Aylar Ar Oc Şu Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ey Ek Ka parametre Sıcaklık ( 0 C) Oksijen (mgl - ) PH İletk (µmhosx0) Sertlik ( 0 F) COD (mgl - ) BOD (mgl - ) AKM (mgl - ) Tablo d. Yarseli Barajı nın 4. istasyondaki bazı fiziko-kimyasal özellikleri. Table d. Some physical-chemical characteristics of Yarseli Dam Lake on 4th Station Aylar Ar Oc Şu Ma Ni Ma Ha Te Ağ Ey Ek Ka parametre Sıcaklık ( 0 C) Oksijen (mgl - ) PH

5 İletk (µmhosx0) Sertlik ( 0 F) COD (mgl - ) BOD (mgl - ) AKM (mgl - ) Fizikokimyasal analizler sonucunda sıcaklık en düşük. istasyonda 7. o C (Aralık), en yüksek 4. istasyonda 28 o C (Ağustos); çözünmüş oksijen en düşük 4. istasyonda 3.0 mgl - (Ocak), en yüksek. istasyonda,5 mgl - (Şubat); ph en düşük 4. istasyonda 7.04 (Mart), en yüksek 2. istasyonda 8.90 (Mart); elektriksel iletkenlik en düşük 4. istasyonda 25 µmhosx0 (Mart), en yüksek. istasyonda 69 µmhosx0 (Ağustos); sertlik en düşük 4. istasyonda 38.8 o FS (Şubat), en yüksek. istasyonda 69.2 o FS (Kasım); COD en düşük 4. istasyonda 2.0 mgl - (Mart), en yüksek aynı istasyonda 56.0 mgl - (ocak); BOD en düşük 4. istasyonda mgl - (Şubat, Mart, Temmuz, Ekim), en yüksek 3. istasyonda 7 mgl - (Mart); AKM en düşük. istasyonda 2 mgl - (Mart), en yüksek 3. istasyonda 90 mgl - (Mayıs) olarak belirlenmiştir.. İstasyon 2. İstasyon 0 0 mgl - 0, mgl - 0, 0,0 0, İstasyon 0 mgl - 0, mgl - 0, 0,0 3. İstasyon Şekil 2. I, II, III, IV. istasyonlardaki NO 3 -N( ), NH 4- N ( ), PO 4 -P (x) ve NO 2 -N ( ) ın aylara göre değişimi Figure 2. Monthly changing of parameters (NO 3 -N( ), NH 4- N ( ), PO 4 -P (x) ve NO 2 - N ( )) at I, II, III and IVth Stations 0,0 Ammonium Nitrate Nitrite Phosphate 296

6 Şekil 2 ye göre, nitrat en az 4. istasyonda 0.2 mgl - (Aralık), en çok. istasyonda mgl - (Mayıs); nitrit en az 2. ve 3. istasyonda 0.0 mgl - (Ocak), en çok 3. istasyonda 0.08 mgl - (Eylül); amonyum en az 2. istasyonda 0.02 mgl - (Aralık), en çok 4. istasyonda.92 mgl - (Aralık); fosfat en az. istasyonda 0.05 mgl - (Mart), en çok 2. istasyonda mgl - (Aralık) olduğu belirlenmiştir. Şekil 3 ün incelenmesi sonucunda, sülfat en az 2. istasyonda 52 mgl - (Nisan), en çok. ve 4. istasyonlarda 275 mgl - (şubat); silis en az 4. istasyonda 3.42 mgl - (Ekim), en çok. istasyonda mgl - (Mart); deterjan 3. istasyonda Nisan ayında hiç bulunmazken, en çok ise. istasyonda 0.5 mgl - (Ağustos); yağ en az 2. istasyonda 0.04 mgl - (Mart), en çok aynı istasyonda 0.5 mgl - (Mayıs) olduğu belirlenmiştir. Yarseli Baraj Gölü nün zooplanktonunun incelenmesi sonucunda gruplara ait türlerin sistematik dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. Buna göre, Rotiferadan 8 familyaya ait 8 tür, 2 alttür, Cladoceradan 6 familyaya ait tür ve Copepodadan 3 familyaya ait 7 türün varlığı belirlenmiştir.. İstasyon 2. İstasyon mgl- mgl- 0 0, 0, 0,0 0, , 0, İstasyon 4. İstasyon mgl- mgl- 0, 0,0 Si Detergent Oil SO4 0 Şekil 3. I, II, III, IV. istasyonlardaki anyonik deterjan ( ), silis ( ), sülfat (x) ve yağ ( ) ın aylara göre değişimi Figure 3. Monthly chancing of some parameters (anionic detergent ( ), silica ( ), sulfate (x), oil ( )) 297

7 Tablo 2. Zooplanktonun sistematiği Table 2. Systematic of Zooplankton Phylum : Rotifera Classis : Monogononta Ordo : Ploima Familya : Brachionidae Brachionus angularis Gosse, 85 B. urceolaris (O.F.Müller, 773) B. calyciflorus amphiceros (Ehrenberg, 838) B. calyciflorus anuraeiformis (Brehm, 909) B. quadridentatus (Hermann, 783) Keratella valga (EHRB, 834) K. quadrata (O.F. Müller, 786) Notholca squamula (O.F.M.,786) Familya :Euchlanidae Euchlanis dilatata (Ehrb.832) Familya :Lecanidae Lecane bulla (Gosse) L.luna (O.F.M., 776) Familya :Asplanchnidae Asplanchna sieboldi (Leydig, 854) Familya :Synchaetidae Polyarthra dolichoptera (Idelson, 925) Familya :Notommatidae Cephalodella gibba (Ehrenberg, 838) Ordo :Flosculariacea Familya :Testudinellidae Testudinella patina (Herman, 783) Familya :Filiniidae Filinia terminalis (Plate, 886) F. opoliensis (Zacharias, 898) F. longiseta (Ehrenberg, 834) Familya :Hexarthridae Hexarthra intermedia (Hudson, 87) H. fennica (Levander, 892) Phylum :Arthropoda Classis :Crustacea Ordo :Cladocera Familia : Sididae Diaphanasoma lacustris Korinek, 98 Familia :Daphnidae Daphnia magna (Straus, 820) D. curvirostris Eylmann, 887 Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller, 785) Simocephalus vetulus O.F.Müller, 776 Familia :Bosminidae Bosmina longirostris (O.F.Müller, 785) Familia :Macrothricidae Macrothrix groenlandica Lilljeborg, 900 Familia :Moinidae Moina micrura Kurtz, 874 Familia :Chydoridae Phylum :Arthropoda Classis :Crustacea Superordo :Copepoda Ordo :Cyclopoidae Familia :Cyclopidae Alona rectangula Sars, 862 A.guttata Sars, 862 Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 776) Cyclops vicinus Uljanine, 975 Mesocyclops leuckarti (Claus, 857) Paracyclops fimbriatus (Fischer, 853) Diacyclops bicuspidatus (Claus, 857) Familia :Diaptomidae Arctodiaptomus acutilobatus Sars, 903 Eudiaptomus driezchi Poppe & Mrazek, 895 Familia :Ameiridae Nitocra hibernica (Brady, 880) 298

8 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Karasal ortamda olduğu gibi denizel ortamda da çözünmüş gazlar içerisinde en önemlisi oksijendir. Bu gazın sudaki miktarı bu ortamda oluşan fotosentez olayına, akıntı ve rüzgarların etkisine bağlı olarak arttığı halde, bitkisel ve hayvansal organizmaların solunumu ve biyokimyasal oksidasyon olayları sonucu azalır. Sudaki oksijenin çözünürlüğü basıncın, sıcaklığın ve tuzluluğun etkisiyle değişmektedir. Oksijenin mevsimsel değişimleri sıcaklık ve biyolojik olaylara bağlı olarak gelişir. Genellikle yaz aylarında sıcaklık artışına paralel olarak yüzeysel tabakaların oksijen konsantrasyonları azalmakta, buna karşın kış aylarında ise artmaktadır (Wood, 975; Strickland ve Parsons, 972; Kocataş,993). Tablo a da seçilen tüm istasyonlarda kış aylarında sıcaklık değerinin genelde 0 o C nin altında olduğu yalnızca 4. istasyonda 4 o C civarında olduğu görülmektedir. İlkbahar aylarında ise hava sıcaklığına bağlı olarak su sıcaklığında artış gözlenmiş, Mayıs ayında tüm istasyonlarda sıcaklık 22 o C ve üzerinde belirlenmiştir. Çözünmüş oksijen değerlerinin kış aylarında yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Nitekim, Beyazçay deresi ile birleşen Asi Nehri nde yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar gözlenmiştir (Taşdemir,998). Fakat bu çalışmada çözünmüş oksijen miktarı soğuk sularda daha yüksek oranda olması beklenirken aksine, kış aylarında 3 mgl - civarında, ilkbahar aylarında ise 8-0 mgl - arasında tespit edilmiştir.. istasyonun akarsu olmasından dolayı değerlerin diğer istasyonlara göre daha yüksek olduğu düşünülmüştür. Çözünmüş oksijen değerinin ilk aylarda beklenenin çok altında olmasının nedeni, Kasım-Aralık aylarında bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının faaliyette olması ve atık sularını Beyazçay a, dolayısı ile Yarseli Barajı na deşarj etmeleri olarak değerlendirilebilir. Balıkların yaşamını devam ettirebilmeleri için sudaki çöünmüş oksijen miktarının 5 mgl - in altına düşmemesi gerekir (Tekelioğlu,993). Yağış mevsimi olan Aralık ayında bile, çözünmüş oksijen değerlerinin bu değerin altında kalması diğer olumsuz faktörlerle birlikte toplu balık ölümlerine sebebiyet vermiş olabileceğini düşündürmektedir. Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflandırılmasında I. sınıf kirlenmemiş sularda Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) değerinin 25 mgl - ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD 5 ) değerinin 4 mgl - olması gerekmektedir (Uslu ve Türkman, 987). Tüm istasyonlarda genelde bu değerin çok üstünde ölçümler yapılmış olup Mart ve Nisan aylarında ilk 2 istasyonda COD değerlerinin düşmesi bu dönemde yağışların fazla olması ve Asi Nehri nden baraja su pompalanması, dolayısı ile suda bulunan kimyasalların derişiminin azalmasıyla açıklanabilir. Sertlik derecelerine göre sınıflandırıldığında, sular Fransız sertlik derecesi bakımından arası çok yumuşak, arası yumuşak, arası hafif sert, arası orta sert, arası sert ve >54.0 çok sert su sınıfına girdiği bildirilmektedir (Egemen ve Sunlu, 996). Tüm istasyonlardaki sertlik değerleri yaklaşık 50 o FS ve üzerinde olduğundan Beyazçay deresi ve Yarseli Baraj Gölü suyu sert sular sınıfına girmektedir. Askıda katı madde (AKM) miktarının çalışma boyunca düzenli bir dağılım göstermemesinin nedeni, suyun debisinin değişimi, yağışlar, jeolojik yapı, yerleşim yerlerinin konumu ve suya deşarj edilen atıklar gibi faktörler olabilir. Tablo b de de görüldüğü gibi değerler, çalışmanın yapıldığı ilk aylarda daha yüksek olup bu durum fabrikaların faaliyetleri ile yorumlanabilir. AKM değerlerinin, mgl - arası normal olduğu, 80 mgl - nin üstündeki değerlerin ise, sudaki canlılar açısından sakıncalı olabileceği belirtilmektedir (EPA, 979). Ölçülen değerler 299

9 genelde bu sınırın altında kalmakla beraber yalnızca 3.istasyonda Mayıs ayında bu sınırın üzerine çıktığı görülmüştür. ph değeri ele alındığında, değerler büyük farklılık göstermemiş ve Yarseli Baraj Gölü hafif alkali olarak saptanmıştır. EPA (979)'nın bildirdiğine göre, tatlı sularda ph'ın optimum değeri arasındadır. Buna göre, saptadığımız değerler, EPA bildirişi ile uyumludur. Çözünmüş olarak bulunan toplam madde konusunda bilgi veren elektriksel iletkenlik, kirlenme için bir gösterge olarak ele alınabilir. Su canlıları açısından kabul edilebilir değer μmhos 0/cm, en fazla 2000 μmhos 0/cm olarak bildirilmiştir (Yücel,990). Bu çalışmada saptanan elektriksel iletkenlik (E.C) değerleri canlılar için sakınca yaratabilecek miktarlarda bulunmamıştır. Fosforun iç sulardaki miktarı sınırlıdır. İnsan faaliyetleri bu elemanı ve fosfor döngüsünü değiştirecek yönde etkilemektedir. Fosfor miktarını etkileyen en önemli kaynaklar atıksu ve gübrelerdir. Sudaki normal PO 4 değerleri 0,05-0,3 mgl - arasında değişir (Cirik ve Cirik, 995). Aynı zamanda su kaynaklarının genel kalite kriterlerine göre I. sınıf temiz sular 0.02 mgl - fosfor, II. sınıf az kirli sular ise 0.6 mgl - fosfor bulunduran sular olarak sınıflandırılmıştır (Uslu ve Türkman, 987). Fosfor yönünden seçilen I. istasyondaki değerler temiz sular ve mezotrofik göl sınıfına, diğer istasyonlar az kirli sular sınıfına girmektedir. I. sınıf temiz sular 5 mgl - nitrat azotu, II. sınıf az kirli sularda ise 0 mgl - nitrat azotu bulunduran sular olarak sınıfladırılmıştır (Uslu ve Türkman, 987). Yarseli baraj gölündeki nitrat azotu ilkbahar aylarında artış göstererek mgl - ye çıkarken kış aylarında I. istasyon hariç mgl - arasında ölçülmüştür. Yarseli Barajı nın çeşitli istasyonlarından alınan örneklerdeki nitrit azotu dalgalanmalar göstermekle birlikte mgl - arasında değişmektedir. Sınıflandırmaya göre 0.05 mg/lt ve daha üzerinde nitrit azotu içeren sular çok kirli sular sınıfında yer almaktadırlar (Uslu ve Türkman, 987). Su örneklerindeki amonyum azotu miktarı en düşük en yüksek ise.40 mgl - olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre baraj gölü suları, Ocak ayında ilk iki istasyon ve Mayıs ayında tüm istasyonlar dışında II. sınıf az kirli sular sınıfına girmektedir. Deterjanlar, genel temizleme işlerinde kullanılan ve içlerinde esas temizleyici olarak Alkil sülfat ve Alkil aril sülfanat tipindeki anyonik yüzey aktif maddeler ile temizleme işlemine yardımcı diğer maddeler bulunduran toz, granül, yumuşak, kıvamlı veya sıvı haldeki karışımlardır. Deterjanların sularda meydana getirmiş olduğu zararlar, köpük oluşturma, biyolojik parçalanma sonucu oksijen tüketimi, su yaşamına toksik etkiler şeklinde sıralanabilir (Yaramaz, 984; İzgören,992). Deterjan değerleri tüm istasyonlarda mgl - arasında olup dere ve yüzeyden alınan su örneklerinde daha yüksek değerler ölçülmüştür mgl - deterjan içeren sular kalite kriterleri yönünden az kirlenmiş sular olarak sınıflandırılır (EPA, 979). Biyokimyasal olaylar neticesinde suda azalmış olan oksijenin, tekrar atmosferden suya oksijen transferi ile eski seviyesine ulaşması, yağ ve türevlerinin, su yüzeyinde bir tabaka meydana getirmesiyle engellemektedir. Aynı zamanda oluşan bu tabaka, ışık geçirgenliğini azaltarak sucul yaşam için çok önemli olan fotosentez olayını engellemektedir. Bu durum balıkların göç etmesine veya bu baraj gölünde olduğu gibi toplu ölümlerine sebep olmaktadır. Kasım-Aralık ayında çalışan zeytinyağı fabrikalarından dolayı Yarseli Baraj Gölü nde ve özellikle. istasyonda yağ oranı kış aylarında daha yüksek ölçülmüş fakat bu oran yağışlar ve Asi Nehri nden su basılması sonucu gittikçe düşmüştür. 300

10 Yarseli Baraj Gölü zooplanktonunun genel incelenmesi sonucunda, Rotiferadan 8 tür, 2 alttür; Kladoseradan tür ve Kopepodadan 7 tür olmak üzere toplam 38 organizmanın varlığı belirlenmiştir. Eylül 996-Ağustos 997 tarihleri arasında, Yarseli Baraj Gölü ne motopompla su pompalanan Asi Nehri nde yapılan çalışmada (Bozkurt ve ark., 2002; Göksu ve ark.,2004) Rotiferadan 3 tür, 6 alttür; Kladoseradan 5 ve Kopepodadan 7 olmak üzere toplam 59 organizmanın varlığı tespit edilmiştir. Lepadella patella, Lecane hamata, L. lunaris, Pompholyx triloba, Brachionus plicatilis, Keratella cochlearis tecta, K. cochlearis cochlearis, Trichotria pocillum, Platyas quadricornis, Lepadella ovalis, Epiphanes brachionus spinosa, Wolga spinifera, Trichotria tetractis, Scaridium longicaudum, Brachionus budapestinensis, B. bidentata (Rotifer); Ceriodaphnia pulchella, Ilyocryptus sordidus, Daphnia ulomskyi, Leydigia acanthocercoides (Kladoser) türleri Asi Nehri nde bulunmalarına rağmen Yarseli Baraj Gölü nde tespit edilememişlerdir. Bu türlerin baraj gölünde bulunmamaları, su kalite değerlerinin bu canlıların yaşamı için uygun olmadığı kanaatini uyandırmaktadır. Bunun yanında Rotiferadan Hexarthra intermedia Yarseli Baraj Gölü nde bulunup, Asi Nehri nde bulunmamıştır. Bunun nedeni ise bu türün baraj gölünü besleyen akarsudan gelmiş olabileceği kanaatini uyandırmaktadır. Tüm verilerden aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır.. Toplu balık ölümlerine diğer olumsuz faktörlerle birlikte sebep olduğu düşünülen yağ ve türevlerinin yarattığı kirlilik, çalışmanın başladığı ilk aylarda fabrikaların faaliyetlerinin henüz bitmiş olmasından dolayı, kendini daha çok göstermekte, çalışma süresi içerisinde zamanla sudaki bu kirlilik etmenlerinin derişimlerinin azaldığı görülmektedir. 2. İlk aylarda ölçülen düşük oksijen değerleri, sudaki canlı yaşamının büyük bir kesiminin son bulmasına sebep olmuş, fakat daha sonraki aylarda oksijen değerinin gittikçe daha iyi düzeye ulaştığı görülmüştür. 3. Sonuç olarak, ölçülen bütün parametreler dalgalanmalar göstermiş fakat baraja su pompalanması ve yağışlar sebebiyle su kaynağı fiziksel ve kimyasal parametreler açısından daha iyi bir duruma gelmiştir. KAYNAKLAR Bozkurt, A., Göksu, M.Z.L.G., Sarıhan, E., Taşdemir, M., Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi,9, (- 2), Cirik, S., Cirik, Ş., 995. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları Yayın No:2. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 66s. Dussart,B., 969. Les Copepodes des Eaux Continentales d Europe Occidentale Tale II. Cyclopoides et Biologie. N.Boubee et Cie, Paris Edmondson, W.T., 959. Methods and Equiment in Freshwater biology 2nd ed. John Willey and Sons. Inc., NewYork, Egemen, Ö., Sunlu, U., 996. Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları Yayın No:4. Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR, 53s. EPA., 979. A Review Of The Epa Red Book Quality Criteria For Water. Environmental Protection Agency, USA. 3s. 30

11 Göksu, M.Z.L.G., Bozkurt,A., Taşdemir,M, Asi Nehri Copepoda ve Cladocera Faunası (Hatay-Türkiye). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (Baskıda). Kocataş, A.,993. Oseanoloji (Deniz Bilimlerine Giriş). E.Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No:4, II. Baskı, 358s. Kolisko, R. A., 974. Plankton Rotifers Biology and Taxonomy. Biological Station Lunz of the Austrian Academy of Science, Stutgart, 46 p. Koste, W., 978. Die Radertiere Mitteleuropas Ein Bestimmungswerk, Begründet Von Max Voigt. Überordnung Monogononta. 2 Auflage Neubearbeitet Von II.Tefelband.Berlin Stutgart, 234 pp. Scourfield, D. J., Harding, J. P., 966. Fresh-Water Biology As. Sci. Publ. New York. Stemberger, R,S., 979. A Guide to Rotifers of the Laurention Great Lakes, Environmental Monitoring and Support Labarotory Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, EPA-600/4, -85. Strickland, J.D.H., Parsons, T.R., 972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa, Bull. No:67, 30p. Taşdemir (Dural), M., 998. Asi Nehri (Antakya) nın Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Parametrelerinin Tespiti. Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana 47s. Tekelioğlu, N., 993. İç Su Balıkları Yetiştiriciliği (Soğuk ve Sıcak İklim Balıkları). Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı. No:2. Adana. Tsalolikhin, S.J., 994. Key to Freshwater İnvertebrates of Russia and adjacent Lands. St Petersburg, 395 pp. Tsalolikhin, S.J., 995. Key to Freshwater İnvertebrates of Russia and adjacent Lands. St Petersburg, 627 pp. Uslu, O., Türkman, A., 987. Su Kirliliği Ve Kontrolü. T.C Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi. Ankara. 364s. Yaramaz, Ö., 984. İzmir Körfezi nde Evsel ve Endüstri Atıklarının Neden Olduğu Deterjan ve Bor Kirliliğinin Araştırılması. E.Ü Fen Fak. Doktora Tezi. Bornova/İzmir, 73s. Yücel, A.,990. Kırşehir-Seyfe Gölü Bentik Alg Florası. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim dalı, Ankara.37s. (Basılmamış). Wood, R.D., 975. Hydrobotanical Methods. University Park Pres, Baltimore USA, 63p. 302

Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye)

Asi Nehri Rotifer Faunası (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 63 67 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Asi Nehri Rotifer Faunası

Detaylı

AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER

AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER AKDENIZ BÖLGESI NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER Ahmet BOZKURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya, Hatay, Türkiye

Detaylı

AHMET BOZKURT, MELTEM DURAL. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31034, Antakya, Hatay

AHMET BOZKURT, MELTEM DURAL. Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31034, Antakya, Hatay TPB AZI GÖLET (HATAY) ZPLANKTNUNUN VERT KAL GÖÇÜ AHMET BZKURT, MELTEM DURAL Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,, Antakya, Hatay ÖZET Bu çalı mada, Hatay il sınırları içinde bulunan, sulama

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER Ahmet BOZKURT Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya, Hatay, Türkiye E-Posta: bozkurt@mku.edu.tr

Detaylı

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu

Yenişehir Gölü (Reyhanlı, Hatay) Zooplanktonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 39-43 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL DAĞILIMI

BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL DAĞILIMI 2(3): 332-342 (28) DOI: 1.3153/jfscom.mug.2721 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 137-234X 28 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ BİRECİK BARAJ GÖLÜ ZOOPLAKTONUNUN VERTİKAL

Detaylı

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Mücahit Eroğlu Accepted: February 2011. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0000 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: November 2010 Mücahit Eroğlu Accepted: February

Detaylı

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY)

ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF ÇAMLIGÖZE DAM LAKE (SİVAS-TURKEY) ÇAMLIGÖZE BARAJ GÖLÜ (SİVAS-TÜRKİYE) ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Seher DİRİCAN*, Haldun MUSUL Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Meslek Yüksekokulu 58600 Suşehri/SİVAS *E-posta: sdirican@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu

Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 11(1): 10-16 (2015) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Karasu Nehri (Erzincan) nin Zooplanktonu Serap SALER 1, Hilal BULUT 1*, Nevin BİRİCİ 2, Rıdvan TEPE

Detaylı

In this study 34 species of Rotifera, 9 species of Cladocera and 1 species of Copepoda have been observed

In this study 34 species of Rotifera, 9 species of Cladocera and 1 species of Copepoda have been observed S. Günsel, N. Akbulut / Hacettepe J. Biol. & Chem., 2012, Special Issue, 309-316 The Investigation of the Zooplanktonic Organisms of Delice River and Its Arms in Kızılırmak River Basin (Turkey) Kızılırmak

Detaylı

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY

A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(4): 563-567(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(4):563-567 (2005) A TAXONOMICAL STUDY ON THE ZOOPLANKTON FAUNA OF HIRFANLI DAM LAKE (KIRŞEHIR), TURKEY Sibel YİĞİT*,

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 217-225 Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake Ahmet ALTINDAĞ Ankara

Detaylı

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Necla İpek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7258 ssaler@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0041 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Serap Saler Received: June 2009 Necla İpek Accepted: July 2010 Mücahit

Detaylı

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu

Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 27(1), 21-28, 2015 27(1), 21-28, 2015 Orduzu Göleti (Malatya) Zooplanktonu Özet Özlem GÜREL 1, Serap SALER 1* 1 *Fırat Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) nün Zooplankton Kompozisyonu

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) nün Zooplankton Kompozisyonu E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 2: 129-134 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tahtalı Baraj Gölü (İzmir)

Detaylı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 51 62 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Mert, Erikli, Hamam ve

Detaylı

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 211 215 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seli Çayı (Elazığ-Türkiye)

Detaylı

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye)

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 163-167 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 54-58

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 54-58 KAYSERİ İLİ BAZI SULAK ALANLARINDAN (ŞEKER GÖLETİ, REŞADİYE GÖLETİ, ZİNCİDERE GÖLETİ, MİMARSİNAN PARKI HAVUZU, HİSARCIK ÇAYI, KUMALI PARKI HAVUZU) KAYDEDİLEN ROTİFER TÜRLERİ Murat KAYA *, Fatih DUMAN **,

Detaylı

Asi Nehri nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri

Asi Nehri nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 55-64 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Asi Nehri nin (Hatay,

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı. Lake Beyşehir Monthly Distribution of Zooplankton Species

Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı. Lake Beyşehir Monthly Distribution of Zooplankton Species Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(1), 91-98, 2014 Beyşehir Gölü Zooplankton Türlerinin Aylık Dağılımı Hakan

Detaylı

Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu

Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(2), 99-103, 2013 25(2),99-103, 2013 Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) Zooplanktonu Hilal BULUT 1,*, Serap SALER 1 1 Fırat Üniversitesi

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası

Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 95-106 (2016) Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) Zooplankton Faunası Aslı TUNA, M. Ruşen USTAOĞLU * Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý

Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý Çernek Gölü'nün (Samsun) Zooplankton Faunasý 17, 67, 24-30 2008 Geliþ: 13.11.2006 Kabul: 21.12.2006 Aysel BEKLEYEN Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 21280 DÝYARBAKIR Beyhan TAÞ

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 13-17, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Murat Nehri nin (Elazığ-Palu İlçe Merkezi Sınırları

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Zooplanktonik Organizmaların Manyas Barajında (Balıkesir) Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Olan İlişkileri

Zooplanktonik Organizmaların Manyas Barajında (Balıkesir) Mevsimsel Değişimi ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Olan İlişkileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 65-72, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Işıklı Gölü ve Kaynaklarının (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası*

Işıklı Gölü ve Kaynaklarının (Çivril-Denizli) Crustacea Faunası* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (3-4): 371 375 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ve Kaynaklarının

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri

Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3(2): 79-89 (2017) Gönen Çayı (Balıkesir - Türkiye) Durgun Sularının Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimleri Nilay GÜRLEYEN, M. Ruşen

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Su Ürünleri Dergisi (2016)

Su Ürünleri Dergisi (2016) http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2016) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 265-270 (2016) DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.11 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Yayla Gölü

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği

Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(1):51-56 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Keçi Gölü (Bolu) Cladocera Türlerinin Mevsimsel Dinamiği Hilal AKINCI

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ Dr. Orhan CERİT Vers. 22.10.2008 Dünyanın yaklaģık 2/3 ü su ile kaplıdır. 1,4 milyar kilometreküp civarında hacim kaplayan bu suyun sadece yüzde

Detaylı

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 343 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Trabzon (Türkiye) İl

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ŞAHAN Denizyıldızı İlköğretim Okulu /KOCAELİ zeynepsahan@hotmail.com

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Rotifer Faunasının (Rotifera) Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi .Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007.U. Journal of Fisheries & quatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 31 37 ge University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ ğirdir Gölü Hoyran Bölgesi

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

PORSUK BARAJ HAVZASI NIN KÜTAHYA KÖKENLİ KİRLİLİK PROBLEMİ

PORSUK BARAJ HAVZASI NIN KÜTAHYA KÖKENLİ KİRLİLİK PROBLEMİ PORSUK BARAJ HAVZASI NIN KÜTAHYA KÖKENLİ KİRLİLİK PROBLEMİ M.S.ÖZYURT * & H.DAYIOĞLU * & N.BİNGÖL * & A.YAMIK ** 1. Giriş Özet Bu çalışmada 2003-2004 yılları arasında Kütahya ilindeki çeşitli sanayi kuruluşlarının

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015 KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI 07 Ekim 2015 Hach Dünya üzerinde birçok noktada üretim yapar, Avrupa merkezi Düsseldorf tadır.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 13, 53, 1-9 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh.Bölümü, Osmanbey Kampusü,

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1(3): 125-132 (2015) E-ISSN 2149-0236 doi: 10.3153/JAEFR15013 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA SHORT COMMUNICATION KISA MAKALE BİNGÖL YÜZEN ADALAR

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ) DETERJAN, FOSFAT VE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ) DETERJAN, FOSFAT VE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DOI: 10.18864/iujfas.01514 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (2015) 30-1: 23-34 Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2015) 30-1: 23-34 IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ)

Detaylı

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Mert, Bulut ve Solak/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8-1-1 Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ramazan MERT¹, Sait BULUT², Kemal SOLAK³ ¹ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Yalçın TEPE* Ekrem MUTLU Alpaslan ATEŞ Nuri BAŞUSTA Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya-Hatay E-Posta: ytepe@mku.edu.tr ÖZET

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 201-208, 2004 Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir ştırma Yalçın TEPE Ekrem MUTLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ Uğur SATILMIŞ 1, Adem BAYRAM 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yayladağı Sulama Göleti (Hatay) Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 A. Yalçın TEPE 2 1 Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kastamonu 2 Giresun Üniversitesi

Detaylı

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ. Konuşmacı: Ali Alkan-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirlerinde Su Kalite Kriterleri YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Ali ALKAN 1, Serkan SERDAR 1, Bayram ZENGİN 1 1 Su Ürünleri Merkez Araştırma

Detaylı

BELEK, PATARA VE KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE SU KİRLİLİĞİ İZLEME PROJESİ KESİN RAPOR

BELEK, PATARA VE KEKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE SU KİRLİLİĞİ İZLEME PROJESİ KESİN RAPOR ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTISUYU ve MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ BELEK, PATARA VE KEKOVA ÖZEL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

DETERMINATION OF THE EFFECTS MANISA ORGANIZED INDUSTRIAL REFINING FACILITY CAUSED THE DETERGENT POLLUTION IN GEDIZ RIVER

DETERMINATION OF THE EFFECTS MANISA ORGANIZED INDUSTRIAL REFINING FACILITY CAUSED THE DETERGENT POLLUTION IN GEDIZ RIVER Manisa Organize Sanayi Arıtım Tesisinin, Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliğine Olan Etkilerinin Belirlenmesi C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 C.B.U. Journal of Science 4.1 (2008) 65 72 4.1 (2008)

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY C Life Sciences and Biotechnology Cilt/Vol.: 2-Sayı/No: 2 : 61-68 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlı Su Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlı Su Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 347 351 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 22 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 177 182 Ege University Press ISSN 13-9 http://jfas.ege.edu.tr/ Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye)

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı