LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi"

Transkript

1 LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Bulgurlu Mahallesi Üçpınarlar Caddesi Nu.: 89 Küçükçamlıca - Üsküdar / İstanbul Telefon: Faks:

2 Editör Kadriye MÜFTÜOĞLU Rehberlik Uzmanı Tahsin İLHAN Ölçme Değerlendirme Uzmanı Kenan GEDİK Dil Uzmanı Lale Aslı BİÇER Görsel Tasarım Özgür MERAL Program Geliştirme Uzmanı Okyay DOĞAN BASKI YERİ VE YILI Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Tel: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 16 Ümraniye / İSTANBUL Haziran 2014

3 İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy 3

4 Gençliğe Hitabe Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 4

5 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ( ) 5

6 Ç NDEK LER ST KLÂL MARfiI ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES ATATÜRK PORTRES Ç NDEK LER TEMA: B REY VE TOPLUM Okulumuz Üzüntü Paylafl l nca Azal r Herkese Güzel Bir Dünya Kiraz A ac ndaki Çal kuflu (Serbest Okuma Metni) Tatl Dil (Serbest Okuma Metni) TEMA: ATATÜRK Bugün Bu Milletle Neler Yap lmaz Atatürk ün Gözyafllar Ülkemizde Cumhuriyet (Serbest Okuma Metni) K rk As rl k Türk Yurdu (Serbest Okuma Metni) TEMA: SA LIK VE ÇEVRE Orman Tükenirse Derinliklerde Yaflam Rüzgâr Son Mart (Serbest Okuma Metni) Kara Toprak (Serbest Okuma Metni)

7 4. TEMA: DE ERLER M Z Söyleflerek Ö renme Kelo lan n Diliyle Vatan O uz Ka an Destan (Serbest Okuma Metni) Nasrettin Hoca n n Köyünde (Serbest Okuma Metni) TEMA: GÜZEL ÜLKEM TÜRK YE Türkiye m Anadolu da Kilim Demek stanbul Dünyam Edirne (Serbest Okuma Metni) Bursa (Serbest Okuma Metni) TEMA: YEN L KLER VE GEL fimeler Telefonun Bulunuflu Uçak Yolculu u Ayça n n Günlü ü Esrarl Ada (Serbest Okuma Metni) Ad n Göklere Yazd ran Çocuk (Serbest Okuma Metni)

8 7. TEMA: ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Enerji Birikimi Çal flan Halk m Geri Kazan m Ekmek (Serbest Okuma Metni) Piflirme Araçlar (Serbest Okuma Metni) TEMA: GÜZEL SANATLAR El fllemeleri Ebru Sanat Bugün Bayram Masal Ülkesinde Irmaklar (Serbest Okuma Metni) Sanatkârlar El Öpmezler (Serbest Okuma Metni) KAYNAKÇA TÜRK YE HAR TASI TÜRK DÜNYASI HAR TASI

9 TEMA 1 B REY ve TOPLUM BU TEMADAK MET NLER M Z Okulumuz Rak m ÇALAPALA Üzüntü Paylafl l nca Azal r Sulhi DÖLEK Herkese Güzel Bir Dünya Hülya GÖKPALA Serbest Okuma Metni: Kiraz Ağac ndaki Çal kuflu Reflat Nuri GÜNTEK N Serbest Okuma Metni: Tatl Dil fievket RADO 9

10 10

11 OKULUMUZ Her yerden daha güzel Bizim için buras, Okul, sevgili okul, Nefle, bilgi yuvas. Güzel kitaplar burada, Birçok arkadafl burada, nsan nas l sevinmez, Böyle yerde okur da? Senin çat n alt nda Girmez kötü duygular, Bilgi giren yerlerde Kalmaz art k kayg lar. Her yerden daha güzel Bizim için buras, Okul, sevgili okul Nefle, bilgi yuvas! Rak m ÇALAPALA Belirli Günler ve Haftalar çin fiiirler 11

12 ÜZÜNTÜ PAYLAfiILINCA AZALIR Atay n s ra arkadafl Hüseyin, ders boyunca h çk rd durdu. Ö retmenin anlatt klar n dinlemiyordu, bütün gece a lam fl gibiydi. Dersin bitti ini belirten zil çald. Ö renciler birer ikifler ç k p koridora döküldüler. Atay d flar ç kmad. S n fta kalarak Hüseyin e yaklaflt. Ne oldu sana Hüseyin? Neyin var? diye sordu. Hüseyin karfl l k vermedi. S ran n üstüne kapanarak a lamaya bafllad. Atay, elini arkadafl n n omzuna koydu. Ne olursun a lama! dedi. Neye üzüldü ünü söylersen belki bir yard m m dokunur sana. Hüseyin, omuzlar sars la sars la a l yordu. Söylesene, neyin var? Sana yard m etmek istiyorum. Ne yapabilirsin ki? dedi Hüseyin. Elinden ne gelir sanki? Hüseyin do ruldu. Elinin tersiyle gözlerini sildi. Annem hasta. dedi h çk rarak. Hastaysa iyileflir. A lanacak ne var bunda? Doktora gitmedi mi peki? Gitti. Doktor, ameliyat olursa iyileflece ini söyledi. Gördün mü? Demek ki üzülecek bir fley yok. Var! dedi Hüseyin. Atay la konuflmak biraz içini açm flt. Art k a lam yordu. Annen ameliyat olduktan sonra iyileflecekse neden üzülüyorsun? Çünkü ameliyat için çok para gerek. Bizim hiç param z yok. ki ayd r evin kiras n bile veremiyoruz. Babam n bütün kazanc, ilaç paras na ancak yetiyor. Babam da iyice zay flad. O da hastalanacak diye, ödüm patl yor. 12

13 Üzülme! dedi Atay. Bir çözüm bulunur. Bundan kuflkun olmas n. Hüseyin in sesi yine titremeye bafllam flt : Senin için böyle konuflmak kolay. Çünkü hasta olan senin annen de il. Atay, arkadafl n n elini tuttu. Sana yard m edece im. dedi. Söz veriyorum, bir çözüm bulaca z. Ne olursun, daha fazla üzülme! Hüseyin, Atay n bu güç duruma çözüm bulabilece ine do rusu hiç mi hiç inanm yordu. Ama yine de girifl zili çald nda oldukça rahatlam fl görünüyordu. Üzüntülerini bir arkadafl ile paylaflmas n n rahatl içindeydi. fiimdi kendini derse kat lmaya haz r hissediyordu. Sulhi DÖLEK Güzel Türkçe 5 hzl.: T. O UZKAN, E. ÖZDEM R (Düzenlenmifltir.) 13

14 HERKESE GÜZEL B R DÜNYA Atila, okula gitmek için evden ç kt. Bakkal n oldu u köfleden, ana caddenin yaya kald r m na indi. Trafik fl kl iflaret cihaz n n bulundu u yaya kald r m n n bafl na ulaflt. Bekledi. Yürüme engelli bir adam n engellilere özgü arabas yla bekledi ini gördü. Az sonra yeflil fl k yand ve tüm yayalar yürümeye bafllad lar. Bu s rada Atila Ah! diye bir ses duydu. Hemen sesin geldi i yöne bakt. Bir de ne görsün? Yürüme engelli adam arabas yla yola devrilmiflti. Atila kofltu. Birkaç kifli daha gelmiflti. Engelli adam arabas yla kald rd lar. O, bir yandan teflekkür ediyor, di er yandan da yak n yordu: Kald r mlar bu kadar yüksek yap l r m? Engelliler niçin düflünülmez? Engelli adam, elleriyle arka tekerlekleri h zla çevirdi. Yolun karfl kenar na geçti. fiimdi ayn durum yine vard. Kald r mlar yine yüksekti. Üstelik bu s rada yayalara k rm z fl k da yanm flt. Araçlar h zla geçiyorlard. Dikkatli geçmeseler, engelli adama çarpabilirlerdi. Atila ve birkaç kifli, engelli adam arabas yla kald r ma ç kard lar. Engelli adam çok korkmufltu. Yüzünden boncuk boncuk akan terleri sildi. Kendisine yard m edenlere tek tek teflekkür etti. Atila okula geldi. lk dersin günlük olaylar bölümünde bunu anlatt. Ö retmen Ayten Han m, Atila y kutlad. 14

15 Biliyor musunuz, dedi. Benim fakültedeki ö retmenlerimden biri görme engelliydi. Mithat Enç Bey... Hiç unutamam, onun çok güzel bir sözü vard : Herkes bir gün engelli olabilir. Bu söz üzerine konufltular. Engelliler için neler yap labilece ini tart flt lar. lginç sonuçlara ulaflt lar. Engelliler de hemen her ifli baflarabiliyorlard. Spor yapabiliyorlard. Onlar için yap lacak çok ifl vard. Ancak, yolda, ifl yerinde, evde rahatça hareket edebilecekleri düzenlemelere ihtiyaçlar vard. Engellilere güzel ve rahat bir yaflam sunulabilmesi için bu düzenlemelerin hemen yap lmas gerekiyordu. Hülya GÖKPALA (Bu kitap için yaz lm flt r.) 15

16 Serbest Okuma Metni K RAZ A ACINDAK ÇALIKUfiU Tatili geçirmek için Kozyata na gitti im zaman, kirazlar yetiflmifl olurdu. Büyük bahçenin caddeye bakan yüzü, bafltan bafla kiraz a açlar n n yemiflleriyle donan rd. Kiraz çok severdim. Bu tatil günleri içinde serçe kufllar gibi yaln zca kirazla geçinirdim. Yüksek dallar n uçlar nda kalm fl son kirazlar bitirmeden a açtan inmezdim. Bir akflam üstü; yine bir a aç tepesinde kiraz yiyor, çekirdeklerini uzaklara savurarak e leniyordum. Bunlardan biri, yoldan geçen yafll ca bir komflunun ta burnunun ucuna isabet etmesin mi? Adamca z neye u rad n anlayamam flt. fiaflk n flaflk n etraf na bak - yor, fakat bafl n yukar kald rmay ak l edemiyordu. Sesimi ç karmasam, oldu um yerden k m ldamasam belki de münasebetsiz bir kuflun, tepesinden geçerken düflürdü ü bir çekirdek sanarak çekilip gidecekti. Fakat son derece korkmufl ve utanm fl olmama ra men kendimi tutamad m. Gülmeye bafllad m. Adamca z, iri bir dal n üstüne ata biner gibi oturmufl, büyükçe bir k z n güldü ünü görünce dayanamad. Hiddetle kafl n gözünü oynatarak: Bravo han m k z m! Hiç yak flt ramad m. Maflallah, hem de sizin gibi eriflmifl, yetiflmifl koskoca bir han ma... 16

17 O dakika yer yar lsa yerin içine girecektim. Yüzüm kim bilir ne renklere girmiflti? A açtan düflme tehlikesine ra men, ellerimi gö sümün üzerine kavuflturdum. Hafifçe boynumu büktüm. Beni affediniz beyefendi, dedim. Böyle olmas n istemezdim. Büyük dikkatsizlik... Bu masum yalvarmalar m, ihtiyarc insafa getirecekti. Tahminimde aldanmam flt m... Komflu Bey, benim bu hareketime ve sesimdeki titreyifle dayanamad yumuflad. Sizin ad n z ne, bakay m? Çal kuflu. Bu nas l isim böyle? Beni okulda böyle ça r rlar da... As l ismim Feride... Yaln z flimdilik izin verirseniz, size birkaç kiraz ikram edebilir miyim? Bir sincap çevikli iyle dallara t rmanmaya bafllad m. htiyar komflu, ellerini yüzüne kapatarak: Aman dallar çat rd yor... Düflüceksiniz Feride Han m, diye ba r yordu. Ben bu telafla ald rm yor, söyleniyordum: 17

18 Merak etmeyin düflmeye o kadar al fl m ki... Aman k z m... Düfleceksiniz... Bitti efendim bitti. Yaln z onlar size nas l verece im? Buldum efendim, ona da çare buldum. Önlü ümün cebinden mendilimi ç kard m, kirazlar içine doldurarak bir ç k n gibi ba lad m. Mendili hiç merak etmeyin. Gayet temizdir. fiimdi onu yere düflürmeden tutman - z rica ederim. Bir... ki... Üç... Yakalam flt... Çok teflekkür ederim k z m, dedi. Yaln z ben flimdi mendilinizi nas l geri verece- im? Ziyan yok... Size hediyem olsun! Biraz evvel birbirimizle kavga etmemize az bir fley kald hâlde flimdi ihtiyar komflu ile gülüflüyor, ayr l rken birbirimize el sall yorduk. Reflat Nuri GÜNTEK N Uygun Okuma Saatim 18

19 Serbest Okuma Metni TATLI D L Ma aza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür. çlerinde pek de güzelleri vard r. Ama dilleri olmad için so ukturlar. Onlar her ne kadar insan benzeri iseler de sahici insanlar güzel yapan, s cak yapan dildir. Ama her dil de il. Dilin de tatl s olmal. Bir insan, her fleyi tatl ; ama dili ac konufluyor ise ne yapsa kâr etmez. Öylesinin sevimli, cana yak n olmas na imkân yoktur. Çünkü o dil a z n içinde her dönüflünde can yakar, kalp k rar, gönül devirir. Üstelik ac dilin zarar yaln z karfl s ndakine de ildir; kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinlefltirir. Nice güzel insanlar vard r ki dilleri yüzünden sevilmezler. Ama tatl dil öyle mi ya? Y lan deli inden ç kar r, derler. Y lan pek insan dilinden anlamaz ama tatl dilin neler yapmaya yetti ini anlatmak için herhâlde böyle demifller. Ne kadar öfkeli olursan z olun tatl dil sizi yat flt r r. En yapmayaca n z iflleri size tatl dille, güler yüzle yapt r verirler. Haydi flekerim flunu yapar m s n? demek baflka, Kalk flunu yap! de- 19

20 mek baflkad r. Kalk flunu yap! dedikleri zaman Ne etsem de yapmasam? diye düflünürsünüz. Ne diye yapacakm fl m? Mecbur muyum? Baflkas yaps n! Hep bize mi yükleniyorlar? Yapmayaca m iflte! dersiniz. Ortada hiçbir sebep olmasa bile dayatman n yollar n arars n z; eninde sonunda yapmaya mecbur olsan z daha iyi yapmaz, bafltan savars n z. Çünkü bu emir size dilin tatl taraf ndan gelmemifltir. Bir de: Haydi flekerim, ne olur, flunu yapar m s n? dediklerini düflünün. flleriniz biraz ters gitmifl, eve yorgun gelip koltu a henüz s rt n z dayam fl bile olsan z, bu tatl dil sizi yerinizden kald r r. flleriniz ters gitmiflse Bunda evdekilerin ne suçu var? diye düflünürsünüz. Ne kadar yorgun olursan z olun, ufak bir zahmetin sizi daha fazla yormayaca na kendi kendinizi inand rmaya çal fl rs n z. çinizden bir kuvvet, bu tatl emri yerine getirmeniz için sizi sanki zorlar. Çünkü tatl dil surat n - za çarpmam fl, kalbinize ifllemifltir. nsan kalbi de pek gevrek bir fleydir. Ac dil onu nas l k - r verirse tatl dil de onar r. Tatl dilin emrini o keyifsiz hâlinizle yerine getiriverirsiniz. Mademki tatl dil her kap y açan sihirli bir anahtard r, öyle ise ne duruyoruz, dilimizi tatl laflt ral m. diyen bilmem bulunur mu? Çünkü bu, ha deyince olacak ifllerden de ildir. 20

21 Gönülleri fetheden tatl dil, bütün gücünü gönülden al r. nsan n dilinin tatl olmas için gönlünün tatl, iyi olmas laz md r. Kötü bir adam n dökece i tatl dil, tilkinin kargaya döktü ü tatl dil gibidir. nsan belki k sa bir zaman için aldat r ama çabucak da foyas meydana ç - kar. Hakiki tatl dil iyi insanda olur. Yüre i merhametle, sevgi ile dolu insan n dili de kendili inden tatl lafl r. nsan bu geçici dünyada gönül y kman n, kalp k rman n bofllu unu sezmeli ki en küçü ünden en büyü üne kadar tatl dille, güler yüzle seslenebilsin. fievked RADO Eflref Saat (K salt lm flt r.) 21

22 TEMA 2 ATATÜRK BU TEMADAK MET NLER M Z Bugün Uluğ TURANLIO LU Bu Milletle Neler Yap lmaz Muammer YÜZBAfiIO LU Atatürk ün Gözyafllar Sabiha GÖKÇEN Serbest Okuma Metni: Ülkemizde Cumhuriyet, brahim fi MfiEK Serbest Okuma Metni: K rk As rl k Türk Yurdu, Zafer YURT 22

23 23

24 BUGÜN Durmadan dalgalanan flanl bayra m, Yurdumun en büyük bayram bugün! Ufuklar gül açs n, gülsün topra m, Yurdumun en büyük bayram bugün! A açlar bezensin, dallar süslensin, Bahçeler donans n, allar süslensin. Ata n n geçti i yollar süslensin, Yurdumun en büyük bayram bugün! Yurt için savaflmak bir flanl dü ün, Yaflamak duygusu her fleyden üstün, stiklal sevdas ufkumuzda gün, Yurdumun en büyük bayram bugün! 24

25 Tarihe s mayan flanlar Türk ündür, Ölümden korkmayan canlar Türk ündür, Bayra a renk veren kanlar Türk ündür, Yurdumun en büyük bayram bugün! (...) Bayra n alt nda yatan m z var, Destanlar kayna vatan m z var, Kan n topra a katan m z var, Yurdumun en büyük bayram bugün! Ulu TURANLIO LU Belirli Günler ve Haftalar hzl.: Ahmet KÖKLÜG LLER (K salt lm flt r.) 25

26 BU M LLETLE NELER YAPILMAZ Cumhuriyete kavuflmak için nas l bir yol izlenecekti? Neler yap lacakt? Atatürk, bu sorular n yan t n halk içinde, halkla birlikte arad. Bu amaçla kongreler düzenledi. Kongrelere kat lanlar n düflüncelerini dinledi. Onlara, kendi görüfllerini aç klad. Cumhuriyete giden yolu, halkla birlikte kararlaflt rd. flte bu kongrelerden birine, Erzurum Kongresi ne kat lm fl olanlardan birinin anlatt klar : Mustafa Kemal Pafla, 3 Temmuz 1919 da Erzurum a geldi. Yüksek rütbeli subaylarla birlikte, Erzurum un ileri gelenleri kendisini karfl lad lar. Erzurumlular n eski ve güzel bir âdeti vard. fiehre gelen konuklar, Erzurum un flirin göründü ü nokta olan Il ca da karfl larlar, yoldafll k ederlerdi. O gün de böyle oldu. Mustafa Kemal Pafla, arkadafllar yla birlikte Il ca ya gelmiflti. Kapl can n önündeki sö ütlerin gölgesinde oturdular. Mustafa Kemal Pafla, yurdumuzun içinde bulundu u durumu anlat yordu. Bir aral k, gözleri Il ca n n bat s ndaki s rtlara kayd. Buradan afla ya do ru, bir adam a r a r iniyor- 26

27 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin topland okul binas du. Mustafa Kemal in bak fllar, bu gelen adama tak lm flt. Herkes o tarafa do ru bakmaya bafllad. Az sonra, bize do ru gelen adam n ard ndan befl on ka n belirdi. Bunlar kad nl erkekli, otuz kiflilik bir göçmen kafilesiydi. Önde yürüyen adam yaklafl nca adam n gür ve ak sakall, dinç bir ihtiyar oldu unu gördük. htiyar, konuklar n yan na gelince durdu. Mustafa Kemal Pafla, ihtiyar n hat r n sordu. Sonra aralar nda flöyle bir konuflma geçti: A a, böyle nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Paflam, y llarca önce düflman gelirken buradan göçmüfltüm. Çukurova da idim. fiimdi de köyüme dönüyorum. 27

28 Mustafa Kemal Pafla, bir an durdu, düflündü. htiyara, yurdun içinde bulundu u durumu anlatt. Onun, Erzurum da s k nt çekece ini belirtmek istedi. Sonra flöyle devam etti: A a, yoksa oralarda geçinemedin mi? htiyar, hemen flöyle karfl l k verdi: Hay r Paflam, Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor. Bize tarla da verdiler, çay r da. Allah a flükür, çocuklar m çal flkand r da. Nerede olursa olsun ekmeklerini ç kar rlar. Geçimimiz çok iyiydi. Rahatt k. Hiçbir s k nt m z yoktu. Yaln z, flu son günlerde iflittik ki düflmanlar Erzurum u almak istiyorlarm fl. Kimin mal n kimden al yorlar? Bu söz Mustafa Kemal Pafla y duyguland rm flt. Yan ndakilere döndü. Onlara flunu söyledi: Bu milletle neler yap lmaz!... Sonra, ihtiyarla vedalafl p ayr ld. Ayn gün ifle koyuldu. Alt saat süren uzun bir toplant yapt. Toplant da, bize dünyan n durumunu anlatt. Yurdumuzun içinde bulundu u güçlükleri bir bir aç klad. O gün, Mustafa Kemal Pafla n n yan ndan ç karken içimiz rahatt. Onun sözlerinde, sesinde ve gözlerinde kurtulufl fl n görmüfltük. Bu fl k içimizde yerleflmifl, kökleflmiflti. Cumhuriyete giden yolu bu fl k ayd nlatacakt... Atatürk ü Anmak hzl.: Muammer YÜZBAfiIO LU (Düzenlenmifltir.) 28

29 ATATÜRK ÜN GÖZYAfiLARI Cumhuriyetin 15. y l dönümüydü. Bayram, bütün ülkede törenlerle kutlan yordu. Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, Ankara daki törenlere kat lmak istemifl, kat lamam flt. A r hastayd, doktorlar izin vermemifllerdi. Dolmabahçe Saray nda yat yordu. O günü Atatürk ün manevi k z Sabiha Gökçen flöyle anlat yor an lar nda: 29 Ekim 1938 sabah... Bütün gayretine karfl n, Atatürk yata ndan kalkamad. Durumu çok a rd. Yan na gittim. Beni görür görmez ilk sözü flu oldu: Bugün bayram, Cumhuriyet Bayram. Sesi titriyordu. Anlat lmas güç bir ac vard sanki sesinde. Yüzü her zamankinden daha solgundu. Elleri, bal mumu rengini alm flt. Gözlerinin etraf ndaki mor halkalar birer derin kuyuyu and r yordu. Deniz mavisi gözleri, sanki laciverte dönüflmüfl gibiydi. Akflama do ru gençler bayram kutlamas ndan dönüyorlard. Kuleli Lisesi ö rencileri, öteki lise ö rencileri, gençler vapurlara doluflmufl, Dolmabahçe Saray n n önüne gelmifllerdi. Ata y görmek istiyorlard. Yaflas n Atatürk, Yaflas n Cumhuriyet! sesleri ortal inletiyordu. Bir ara hep birlikte Onuncu Y l Marfl n söylemeye bafllad lar. Türk üz, cumhuriyetin gö sümüz tunç siperi! 29

30 Türk e durmak yaraflmaz, Türk önde Türk ileri! Gençler coflmufllard. Atatürk! Atatürk! Atatürk! diye ba r fl yor, onu görmek istiyorlard. Sesler dalga dalga yükseliyor, Atatürk ün yatt oday dolduruyordu. Odaya, Atatürk ün doktoru Neflet Ömer Bey ile yaveri Salih Bozok girdiler. Atatürk, onlara bakt. Yüzünde tatl bir ifade belirdi. Sonra yan na ça rd. Onlara: Duyuyor musunuz, diye sordu. Duyuyoruz Paflam, dediler. Bunlar bizim gençlerimiz, bizim gençlerimiz, dedi. Evet Paflam, bizim gençlerimiz, dediler. Cumhuriyeti emanet etti im gençlerimiz, dedi. Evet Paflam, dediler. Ne gür sesleri var!.. Güçlü, inançl bir nesil yetifliyor. Bu neslin heyecan, yurt ve bayrak aflk köreltilmemelidir. Böyle olursa dünyan n en büyük, en mutlu ülkesi biliniz ki Türkiye olacakt r, dedi. Onu köreltmeye kimsenin gücü yetmeyecektir Paflam, dediler. Ama bunu isteyenler ç kacakt r! Tarihe bak n, uluslar n mutlulu una, esenli ine gölge düflürecek kötü niyetlilerin ç kt klar n görürsünüz, dedi. Fakat Paflam, onlarda sizin att n z temel var, dediler. Gençlerin sesi durmak bilmiyordu. Atatürk! Atatürk! Atatürk! sözcükleri ortal inletiyordu. Atatürk dayanamad : Bu çocuklar görmek istiyorum... Buraya kadar geldiklerine göre hiç olmazsa onlara bir el sallamal y m, dedi. Doktorlara göre k m ldamamas, hareket etmemesi gerekiyordu. 30

31 Fakat, dediler. Nedir fakat, dedi. Bunu çok sert bir biçimde söylemiflti. Hemen pencerenin önüne bir koltuk koydular. Atatürk bu koltu a oturdu. flte o zaman k yamet koptu d flar da. Onu gören gençler ç lg nca alk fll yorlar, ellerindeki bayraklar sall yorlard. Görülecek bir manzarayd. Birden gözleri doldu. Gözyafllar yanaklar ndan afla daml yordu. Nice zorluklar yenmifl, düflmanlar dize getirmiflti. Bu büyük insan, büyük kumandan cumhuriyeti emanet etti i gençlerin sevgisi karfl s nda a l yordu. Ulusunu, gençlerini buradan eliyle selamlad ktan sonra, Yoruldum, dedi. Çok çabuk yoruluyorum. Beni lütfen yata ma yat r n z. Onlar gördüm ya, çok mutluyum... Yata na yat r ld... Sabiha GÖKÇEN Atatürk le Bir Ömür hzl.: Oktay VEREL (Düzenlenmifltir.) 31

32 Serbest Okuma Metni ÜLKEM ZDE CUMHUR YET Mustafa Kemal Pafla, Samsun a ç kt ktan sonra Erzurum ve Sivas toplant lar n yapm fl ve Ankara ya gelmiflti. Bafllataca Kurtulufl Savafl na halk deste ini sa lamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ni açm flt. Her ilden gelen Milletvekilleri, onu Meclis Baflkan olarak seçmifllerdi. Savafl zaferle sonuçlan nca devletimiz bir süre, 23 Nisanda kurulan Büyük Millet Meclisi ad na yönetildi. Ancak bunun baz zorluklar ç kt ortaya. Bu zorluklar aflmak için Mustafa Kemal Pafla, çoktand r kafas na koydu u cumhuriyet yönetimine geçmek istedi. 28 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Pafla, smet nönü ile birlikte baz silah arkadafllar n Çankaya Köflkü ne davet etti. Düzenledi i toplant da onlara Yar n cumhuriyeti ilân edece iz. dedi. O gece baz haz rl klar yap ld. (29 Ekim 1923 te Büyük Millet Meclisi topland ve Anayasa m z n birinci maddesine, Türkiye Devleti nin hükûmet flekli cumhuriyettir. f kras eklendi ve oylanarak kabul edildi.) Arkas ndan da cumhurbaflkan seçimi yap ld. 158 oyla Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Devleti nin ilk cumhurbaflkan seçildi. Cumhuriyetin ilan ve Atatürk ün cumhurbaflkan seçilmesi, top at fllar yla selamland ve yurdun her yerinde çoflkulu flenlikler yap ld. 32

33 O günden beri, 29 Ekim ülkemizde ulusal bayram olarak kutlan yor. Mustafa Kemal Atatürk, yurdumuzu düflmanlardan kurtaran, devletimizi kuran ve bizlere cumhuriyeti arma an eden en büyük devlet adam ve Türk halk n n önderidir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaflatacak sizlersiniz. diyen Mustafa Kemal Atatürk, vasiyeti olarak cumhuriyeti, Türk gençlerine emanet etmifltir. Biz, Türk ulusu olarak Atatürk ün bize verdi i bu mesaj hiçbir zaman unutmayaca z. Cumhuriyeti korumak ve kollamak, her zaman bizim en kutsal görevimiz olacakt r. brahim fi MfiEK Ulusal Bayramlar ve Atatürk Haftas 33

34 Serbest Okuma Metni KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU 1923 y l Mart n n 15. Pazar günüydü. Atatürk, Adana istasyonunda trenden inmifl, sa- solu dolduran halk n coflkun alk fllar ve Yafla, var ol! sesleri aras nda yaya olarak flehre giriyordu. Yar yolda karalar giymifl olan bir kad n kalabal göze çarpt. Sonra kalabal n aras ndan, ellerinde pankart tafl yan dört genç k z ç kt. Atatürk ün önünde durdular. Arkalar ndan bir k z daha göründü ve o da Atatürk ün önünde durdu. Yalvaran bak fllarla konuflmaya bafllad. Bu genç k z n flahs nda henüz esir bulunan skenderun la Antakya n n Türk olan bütün halk : Bizi de kurtar! diye yalvar yordu. Herkesin gözleri yaflarm flt. H çk r klar n tutamayanlar vard. 34

35 Atatürk ün de gözleri nemliydi. Bafl e ilmifl gibiydi. Genç k z n konuflmas bitince aln yükseldi. Mavi gözlerinde ve pembe yüzünde bir çelik par lt s görüldü. Her kelimesi üzerinde kuvvetle durarak: K rk as rl k Türk yurdu yabanc elinde kalamaz! dedi. On alt y l sonra Hatay davas n n en heyecanl günlerinde hasta ve bitkin olmas na ve doktorlar n mutlak istirahat önerisine karfl n, Hatay a yak n olmak için tekrar Adana ya gitti... Dört saat ayakta durmak ve çal flmak gibi ola anüstü bir dayan kl l k gösterdi. Hatay kurtuldu. Fakat Atatürk ü kaybettik. smail Habib, bu konuyu flöyle tamamlar: Hatay, Hatay!... Seni kurtaran ayn zamanda senin flehidin oldu! Zafer YURT Atatürk ten An lar 35

36 TEMA 3 SA LIK VE ÇEVRE BU TEMADAK MET NLER M Z Orman Tükenirse Orhan ASENA Derinliklerde Yaflam Dilsaz KOCATÜRK - Dilek MOLBAY Rüzgâr Cahit KÜLEB Serbest Okuma Metni: Son Mart, Ahmethan YILMAZ Serbest Okuma Metni: Kara Toprak Gülağ ÖZ, Bütün Yönleriyle Âfl k Veysel 36

37 37

38 ORMAN TÜKEN RSE Her fley birkaç saat içinde olup bitti. Önce bir ya mur bofland, sonra da da lardan köye, yaman bir sel geldi. Önüne ne ç kt ysa al p götürdü. Evlerle birlikte bütün eflyalar da selle gitti. Bunun üzerine köylüler topland lar. Bu böyle olmaz, dediler. Bu ifl böyle gitmez. Bu bizim köy, bahts z bir köy. Çünkü iki da aras nda. Ya mur bofland da sel indi mi her fleyimizi sele veriyoruz. Bir fley yapmam z gerek. Bir genç: Al p bafl m z gidelim, dedi. Büyük flehirlere gidelim. Oralarda ifl yok mu? fl bulur çal fl r z. Bir ihtiyar: Olmaz öyle fley, dedi. Evden, yurttan ayr lmak kolay de il. Herkes b rak r giderse köy kime kalacak? fiu güzel da, flu güzel tepeler, flu bahçeler ne olacak? Bu köyü b rakamay z, baflka yerlere gidemeyiz. Bir baflka genç: Her y l sel geliyor. Emeklerimiz bofla gidiyor. nsan nerede olsa çal fl r, nerede olsa karn n doyurur, dedi. 38

39 htiyar adam k zd : Sen ne diyorsun o ul, dedi. Senin dedi in, insano luna yak flmaz. Köyde kalacak, hep birlikte sele karfl savaflaca z, bize bu yak fl r. Köylüler aras nda en yafll s Koca Hasan d. Koca Hasan dedi ki: Bundan y llarca önce bu köyde, sel nedir kimse bilmezdi. Ama o zamanlar köy böyle de ildi. Da lar, bay rlar, tepeler hep ormand. Her yan yeflillik içindeydi. Daha sonra o kesti, bu kesti; yavafl yavafl orman tükendi. Da lar, tepeler, bay rlar kelleflti. Böylece olanlar bize oldu. Art k ya mur ya d m ard ndan da sel geliyor. fiimdi yapaca m z bir ifl var. Köyü a açland raca z. Da lara, tepelere, bay rlara bol bol a aç dikece iz. Baflka çaremiz yok. Koca Hasan sustu. Herkes ona hak verdi. Ertesi gün bütün köylü a aç dikmeye bafllad. Orhan ASENA Belirli Günler ve Haftalar hzl.: Z. P nar SALAN (Düzenlenmifltir.) 39

40 DER NL KLERDE YAfiAM Suda yaflam nas ld r? Hangi ilginç bitki ve hayvanlar vard r? Bunlar aras nda nas l bir iliflki bulunmaktad r? Bu ve benzeri birçok sorunun yan t için bilim insanlar baz araflt rmalar yapm fllar. Bilim insanlar araflt rmalar n n birinde, bir su kaplumba as yakalay p üzerine kamera yerlefltirmifller. Bu kaplumba aya da bir ad vermifller: Yeflil. Yeflil in yolculu unu kamera arac l yla izleyerek sudaki yaflam n ve denizalt dünyas n n kimi ilginç yönleri hakk nda bilgi edinmeyi hedeflemifller. ncelemelerini bir rapora dökmüfller. fiimdi bu rapordan baz bölümler okuyal m: Su kaplumba as Yeflil, yumurtalar n gömdü ü s cak kumsal yavafl yavafl geçip denize do ru ilerledi. Dald, derin sulara do ru yöneldi. Derin bir soluk al p ci erini hava ile doldurdu. Bu havayla su alt nda befl saat kalabilecekti. Bu yolculuk Yeflil i çok heyecanland r yordu. Sonunda Yeflil, su alt ndayd. Uzaktan kocaman bir bal k Yeflil e do ru yaklafl yordu. Yeflil, güvenli bir yer aramaya bafllad. Oysa gelenler küçücük bal klard. Kendi kendine Yanl fl alarm! derken geçen baraküda sürüsünü paletiyle selamlad. Uzaktan sanki tek bal k gibi görünüyorlar. diye düflündü. Baraküdalar sanki bir müzi in ritmine uymufl dans ediyorlard. Hepsi ayn anda Baraküdalar 40

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kraliçe Elma A ac Elma bahçesinin kraliçesi o a açt. Uzun dallar yla ilkbaharda bir gelin gibi süslenir, çiçek dolu dallar nazl nazl sallan rd. Hiçbir elma a ac onun

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bir gün babas, k z n n bu durumunu annesi ile konuflurken ne yapmalar gerekti ini düflündüler.

Bir gün babas, k z n n bu durumunu annesi ile konuflurken ne yapmalar gerekti ini düflündüler. KÜÇÜK DEN ZKIZI Çok, çok eski zamanlarda, denizlerin dibinde uygar bir ülke vard. Ülke halk yar s bal k, yar s insan yarat klard. Ülkeyi çok iyi kalpli, çal flkan, halk n n mutlulu u için çal flan bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı