LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi"

Transkript

1 LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Bulgurlu Mahallesi Üçpınarlar Caddesi Nu.: 89 Küçükçamlıca - Üsküdar / İstanbul Telefon: Faks:

2 Editör Kadriye MÜFTÜOĞLU Rehberlik Uzmanı Tahsin İLHAN Ölçme Değerlendirme Uzmanı Kenan GEDİK Dil Uzmanı Lale Aslı BİÇER Görsel Tasarım Özgür MERAL Program Geliştirme Uzmanı Okyay DOĞAN BASKI YERİ VE YILI Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş. Tel: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 16 Ümraniye / İSTANBUL Haziran 2014

3 İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy 3

4 Gençliğe Hitabe Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 4

5 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ( ) 5

6 Ç NDEK LER ST KLÂL MARfiI ATATÜRK ÜN GENÇL E H TABES ATATÜRK PORTRES Ç NDEK LER TEMA: B REY VE TOPLUM Okulumuz Üzüntü Paylafl l nca Azal r Herkese Güzel Bir Dünya Kiraz A ac ndaki Çal kuflu (Serbest Okuma Metni) Tatl Dil (Serbest Okuma Metni) TEMA: ATATÜRK Bugün Bu Milletle Neler Yap lmaz Atatürk ün Gözyafllar Ülkemizde Cumhuriyet (Serbest Okuma Metni) K rk As rl k Türk Yurdu (Serbest Okuma Metni) TEMA: SA LIK VE ÇEVRE Orman Tükenirse Derinliklerde Yaflam Rüzgâr Son Mart (Serbest Okuma Metni) Kara Toprak (Serbest Okuma Metni)

7 4. TEMA: DE ERLER M Z Söyleflerek Ö renme Kelo lan n Diliyle Vatan O uz Ka an Destan (Serbest Okuma Metni) Nasrettin Hoca n n Köyünde (Serbest Okuma Metni) TEMA: GÜZEL ÜLKEM TÜRK YE Türkiye m Anadolu da Kilim Demek stanbul Dünyam Edirne (Serbest Okuma Metni) Bursa (Serbest Okuma Metni) TEMA: YEN L KLER VE GEL fimeler Telefonun Bulunuflu Uçak Yolculu u Ayça n n Günlü ü Esrarl Ada (Serbest Okuma Metni) Ad n Göklere Yazd ran Çocuk (Serbest Okuma Metni)

8 7. TEMA: ÜRET M, TÜKET M VE VER ML L K Enerji Birikimi Çal flan Halk m Geri Kazan m Ekmek (Serbest Okuma Metni) Piflirme Araçlar (Serbest Okuma Metni) TEMA: GÜZEL SANATLAR El fllemeleri Ebru Sanat Bugün Bayram Masal Ülkesinde Irmaklar (Serbest Okuma Metni) Sanatkârlar El Öpmezler (Serbest Okuma Metni) KAYNAKÇA TÜRK YE HAR TASI TÜRK DÜNYASI HAR TASI

9 TEMA 1 B REY ve TOPLUM BU TEMADAK MET NLER M Z Okulumuz Rak m ÇALAPALA Üzüntü Paylafl l nca Azal r Sulhi DÖLEK Herkese Güzel Bir Dünya Hülya GÖKPALA Serbest Okuma Metni: Kiraz Ağac ndaki Çal kuflu Reflat Nuri GÜNTEK N Serbest Okuma Metni: Tatl Dil fievket RADO 9

10 10

11 OKULUMUZ Her yerden daha güzel Bizim için buras, Okul, sevgili okul, Nefle, bilgi yuvas. Güzel kitaplar burada, Birçok arkadafl burada, nsan nas l sevinmez, Böyle yerde okur da? Senin çat n alt nda Girmez kötü duygular, Bilgi giren yerlerde Kalmaz art k kayg lar. Her yerden daha güzel Bizim için buras, Okul, sevgili okul Nefle, bilgi yuvas! Rak m ÇALAPALA Belirli Günler ve Haftalar çin fiiirler 11

12 ÜZÜNTÜ PAYLAfiILINCA AZALIR Atay n s ra arkadafl Hüseyin, ders boyunca h çk rd durdu. Ö retmenin anlatt klar n dinlemiyordu, bütün gece a lam fl gibiydi. Dersin bitti ini belirten zil çald. Ö renciler birer ikifler ç k p koridora döküldüler. Atay d flar ç kmad. S n fta kalarak Hüseyin e yaklaflt. Ne oldu sana Hüseyin? Neyin var? diye sordu. Hüseyin karfl l k vermedi. S ran n üstüne kapanarak a lamaya bafllad. Atay, elini arkadafl n n omzuna koydu. Ne olursun a lama! dedi. Neye üzüldü ünü söylersen belki bir yard m m dokunur sana. Hüseyin, omuzlar sars la sars la a l yordu. Söylesene, neyin var? Sana yard m etmek istiyorum. Ne yapabilirsin ki? dedi Hüseyin. Elinden ne gelir sanki? Hüseyin do ruldu. Elinin tersiyle gözlerini sildi. Annem hasta. dedi h çk rarak. Hastaysa iyileflir. A lanacak ne var bunda? Doktora gitmedi mi peki? Gitti. Doktor, ameliyat olursa iyileflece ini söyledi. Gördün mü? Demek ki üzülecek bir fley yok. Var! dedi Hüseyin. Atay la konuflmak biraz içini açm flt. Art k a lam yordu. Annen ameliyat olduktan sonra iyileflecekse neden üzülüyorsun? Çünkü ameliyat için çok para gerek. Bizim hiç param z yok. ki ayd r evin kiras n bile veremiyoruz. Babam n bütün kazanc, ilaç paras na ancak yetiyor. Babam da iyice zay flad. O da hastalanacak diye, ödüm patl yor. 12

13 Üzülme! dedi Atay. Bir çözüm bulunur. Bundan kuflkun olmas n. Hüseyin in sesi yine titremeye bafllam flt : Senin için böyle konuflmak kolay. Çünkü hasta olan senin annen de il. Atay, arkadafl n n elini tuttu. Sana yard m edece im. dedi. Söz veriyorum, bir çözüm bulaca z. Ne olursun, daha fazla üzülme! Hüseyin, Atay n bu güç duruma çözüm bulabilece ine do rusu hiç mi hiç inanm yordu. Ama yine de girifl zili çald nda oldukça rahatlam fl görünüyordu. Üzüntülerini bir arkadafl ile paylaflmas n n rahatl içindeydi. fiimdi kendini derse kat lmaya haz r hissediyordu. Sulhi DÖLEK Güzel Türkçe 5 hzl.: T. O UZKAN, E. ÖZDEM R (Düzenlenmifltir.) 13

14 HERKESE GÜZEL B R DÜNYA Atila, okula gitmek için evden ç kt. Bakkal n oldu u köfleden, ana caddenin yaya kald r m na indi. Trafik fl kl iflaret cihaz n n bulundu u yaya kald r m n n bafl na ulaflt. Bekledi. Yürüme engelli bir adam n engellilere özgü arabas yla bekledi ini gördü. Az sonra yeflil fl k yand ve tüm yayalar yürümeye bafllad lar. Bu s rada Atila Ah! diye bir ses duydu. Hemen sesin geldi i yöne bakt. Bir de ne görsün? Yürüme engelli adam arabas yla yola devrilmiflti. Atila kofltu. Birkaç kifli daha gelmiflti. Engelli adam arabas yla kald rd lar. O, bir yandan teflekkür ediyor, di er yandan da yak n yordu: Kald r mlar bu kadar yüksek yap l r m? Engelliler niçin düflünülmez? Engelli adam, elleriyle arka tekerlekleri h zla çevirdi. Yolun karfl kenar na geçti. fiimdi ayn durum yine vard. Kald r mlar yine yüksekti. Üstelik bu s rada yayalara k rm z fl k da yanm flt. Araçlar h zla geçiyorlard. Dikkatli geçmeseler, engelli adama çarpabilirlerdi. Atila ve birkaç kifli, engelli adam arabas yla kald r ma ç kard lar. Engelli adam çok korkmufltu. Yüzünden boncuk boncuk akan terleri sildi. Kendisine yard m edenlere tek tek teflekkür etti. Atila okula geldi. lk dersin günlük olaylar bölümünde bunu anlatt. Ö retmen Ayten Han m, Atila y kutlad. 14

15 Biliyor musunuz, dedi. Benim fakültedeki ö retmenlerimden biri görme engelliydi. Mithat Enç Bey... Hiç unutamam, onun çok güzel bir sözü vard : Herkes bir gün engelli olabilir. Bu söz üzerine konufltular. Engelliler için neler yap labilece ini tart flt lar. lginç sonuçlara ulaflt lar. Engelliler de hemen her ifli baflarabiliyorlard. Spor yapabiliyorlard. Onlar için yap lacak çok ifl vard. Ancak, yolda, ifl yerinde, evde rahatça hareket edebilecekleri düzenlemelere ihtiyaçlar vard. Engellilere güzel ve rahat bir yaflam sunulabilmesi için bu düzenlemelerin hemen yap lmas gerekiyordu. Hülya GÖKPALA (Bu kitap için yaz lm flt r.) 15

16 Serbest Okuma Metni K RAZ A ACINDAK ÇALIKUfiU Tatili geçirmek için Kozyata na gitti im zaman, kirazlar yetiflmifl olurdu. Büyük bahçenin caddeye bakan yüzü, bafltan bafla kiraz a açlar n n yemiflleriyle donan rd. Kiraz çok severdim. Bu tatil günleri içinde serçe kufllar gibi yaln zca kirazla geçinirdim. Yüksek dallar n uçlar nda kalm fl son kirazlar bitirmeden a açtan inmezdim. Bir akflam üstü; yine bir a aç tepesinde kiraz yiyor, çekirdeklerini uzaklara savurarak e leniyordum. Bunlardan biri, yoldan geçen yafll ca bir komflunun ta burnunun ucuna isabet etmesin mi? Adamca z neye u rad n anlayamam flt. fiaflk n flaflk n etraf na bak - yor, fakat bafl n yukar kald rmay ak l edemiyordu. Sesimi ç karmasam, oldu um yerden k m ldamasam belki de münasebetsiz bir kuflun, tepesinden geçerken düflürdü ü bir çekirdek sanarak çekilip gidecekti. Fakat son derece korkmufl ve utanm fl olmama ra men kendimi tutamad m. Gülmeye bafllad m. Adamca z, iri bir dal n üstüne ata biner gibi oturmufl, büyükçe bir k z n güldü ünü görünce dayanamad. Hiddetle kafl n gözünü oynatarak: Bravo han m k z m! Hiç yak flt ramad m. Maflallah, hem de sizin gibi eriflmifl, yetiflmifl koskoca bir han ma... 16

17 O dakika yer yar lsa yerin içine girecektim. Yüzüm kim bilir ne renklere girmiflti? A açtan düflme tehlikesine ra men, ellerimi gö sümün üzerine kavuflturdum. Hafifçe boynumu büktüm. Beni affediniz beyefendi, dedim. Böyle olmas n istemezdim. Büyük dikkatsizlik... Bu masum yalvarmalar m, ihtiyarc insafa getirecekti. Tahminimde aldanmam flt m... Komflu Bey, benim bu hareketime ve sesimdeki titreyifle dayanamad yumuflad. Sizin ad n z ne, bakay m? Çal kuflu. Bu nas l isim böyle? Beni okulda böyle ça r rlar da... As l ismim Feride... Yaln z flimdilik izin verirseniz, size birkaç kiraz ikram edebilir miyim? Bir sincap çevikli iyle dallara t rmanmaya bafllad m. htiyar komflu, ellerini yüzüne kapatarak: Aman dallar çat rd yor... Düflüceksiniz Feride Han m, diye ba r yordu. Ben bu telafla ald rm yor, söyleniyordum: 17

18 Merak etmeyin düflmeye o kadar al fl m ki... Aman k z m... Düfleceksiniz... Bitti efendim bitti. Yaln z onlar size nas l verece im? Buldum efendim, ona da çare buldum. Önlü ümün cebinden mendilimi ç kard m, kirazlar içine doldurarak bir ç k n gibi ba lad m. Mendili hiç merak etmeyin. Gayet temizdir. fiimdi onu yere düflürmeden tutman - z rica ederim. Bir... ki... Üç... Yakalam flt... Çok teflekkür ederim k z m, dedi. Yaln z ben flimdi mendilinizi nas l geri verece- im? Ziyan yok... Size hediyem olsun! Biraz evvel birbirimizle kavga etmemize az bir fley kald hâlde flimdi ihtiyar komflu ile gülüflüyor, ayr l rken birbirimize el sall yorduk. Reflat Nuri GÜNTEK N Uygun Okuma Saatim 18

19 Serbest Okuma Metni TATLI D L Ma aza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür. çlerinde pek de güzelleri vard r. Ama dilleri olmad için so ukturlar. Onlar her ne kadar insan benzeri iseler de sahici insanlar güzel yapan, s cak yapan dildir. Ama her dil de il. Dilin de tatl s olmal. Bir insan, her fleyi tatl ; ama dili ac konufluyor ise ne yapsa kâr etmez. Öylesinin sevimli, cana yak n olmas na imkân yoktur. Çünkü o dil a z n içinde her dönüflünde can yakar, kalp k rar, gönül devirir. Üstelik ac dilin zarar yaln z karfl s ndakine de ildir; kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinlefltirir. Nice güzel insanlar vard r ki dilleri yüzünden sevilmezler. Ama tatl dil öyle mi ya? Y lan deli inden ç kar r, derler. Y lan pek insan dilinden anlamaz ama tatl dilin neler yapmaya yetti ini anlatmak için herhâlde böyle demifller. Ne kadar öfkeli olursan z olun tatl dil sizi yat flt r r. En yapmayaca n z iflleri size tatl dille, güler yüzle yapt r verirler. Haydi flekerim flunu yapar m s n? demek baflka, Kalk flunu yap! de- 19

20 mek baflkad r. Kalk flunu yap! dedikleri zaman Ne etsem de yapmasam? diye düflünürsünüz. Ne diye yapacakm fl m? Mecbur muyum? Baflkas yaps n! Hep bize mi yükleniyorlar? Yapmayaca m iflte! dersiniz. Ortada hiçbir sebep olmasa bile dayatman n yollar n arars n z; eninde sonunda yapmaya mecbur olsan z daha iyi yapmaz, bafltan savars n z. Çünkü bu emir size dilin tatl taraf ndan gelmemifltir. Bir de: Haydi flekerim, ne olur, flunu yapar m s n? dediklerini düflünün. flleriniz biraz ters gitmifl, eve yorgun gelip koltu a henüz s rt n z dayam fl bile olsan z, bu tatl dil sizi yerinizden kald r r. flleriniz ters gitmiflse Bunda evdekilerin ne suçu var? diye düflünürsünüz. Ne kadar yorgun olursan z olun, ufak bir zahmetin sizi daha fazla yormayaca na kendi kendinizi inand rmaya çal fl rs n z. çinizden bir kuvvet, bu tatl emri yerine getirmeniz için sizi sanki zorlar. Çünkü tatl dil surat n - za çarpmam fl, kalbinize ifllemifltir. nsan kalbi de pek gevrek bir fleydir. Ac dil onu nas l k - r verirse tatl dil de onar r. Tatl dilin emrini o keyifsiz hâlinizle yerine getiriverirsiniz. Mademki tatl dil her kap y açan sihirli bir anahtard r, öyle ise ne duruyoruz, dilimizi tatl laflt ral m. diyen bilmem bulunur mu? Çünkü bu, ha deyince olacak ifllerden de ildir. 20

21 Gönülleri fetheden tatl dil, bütün gücünü gönülden al r. nsan n dilinin tatl olmas için gönlünün tatl, iyi olmas laz md r. Kötü bir adam n dökece i tatl dil, tilkinin kargaya döktü ü tatl dil gibidir. nsan belki k sa bir zaman için aldat r ama çabucak da foyas meydana ç - kar. Hakiki tatl dil iyi insanda olur. Yüre i merhametle, sevgi ile dolu insan n dili de kendili inden tatl lafl r. nsan bu geçici dünyada gönül y kman n, kalp k rman n bofllu unu sezmeli ki en küçü ünden en büyü üne kadar tatl dille, güler yüzle seslenebilsin. fievked RADO Eflref Saat (K salt lm flt r.) 21

22 TEMA 2 ATATÜRK BU TEMADAK MET NLER M Z Bugün Uluğ TURANLIO LU Bu Milletle Neler Yap lmaz Muammer YÜZBAfiIO LU Atatürk ün Gözyafllar Sabiha GÖKÇEN Serbest Okuma Metni: Ülkemizde Cumhuriyet, brahim fi MfiEK Serbest Okuma Metni: K rk As rl k Türk Yurdu, Zafer YURT 22

23 23

24 BUGÜN Durmadan dalgalanan flanl bayra m, Yurdumun en büyük bayram bugün! Ufuklar gül açs n, gülsün topra m, Yurdumun en büyük bayram bugün! A açlar bezensin, dallar süslensin, Bahçeler donans n, allar süslensin. Ata n n geçti i yollar süslensin, Yurdumun en büyük bayram bugün! Yurt için savaflmak bir flanl dü ün, Yaflamak duygusu her fleyden üstün, stiklal sevdas ufkumuzda gün, Yurdumun en büyük bayram bugün! 24

25 Tarihe s mayan flanlar Türk ündür, Ölümden korkmayan canlar Türk ündür, Bayra a renk veren kanlar Türk ündür, Yurdumun en büyük bayram bugün! (...) Bayra n alt nda yatan m z var, Destanlar kayna vatan m z var, Kan n topra a katan m z var, Yurdumun en büyük bayram bugün! Ulu TURANLIO LU Belirli Günler ve Haftalar hzl.: Ahmet KÖKLÜG LLER (K salt lm flt r.) 25

26 BU M LLETLE NELER YAPILMAZ Cumhuriyete kavuflmak için nas l bir yol izlenecekti? Neler yap lacakt? Atatürk, bu sorular n yan t n halk içinde, halkla birlikte arad. Bu amaçla kongreler düzenledi. Kongrelere kat lanlar n düflüncelerini dinledi. Onlara, kendi görüfllerini aç klad. Cumhuriyete giden yolu, halkla birlikte kararlaflt rd. flte bu kongrelerden birine, Erzurum Kongresi ne kat lm fl olanlardan birinin anlatt klar : Mustafa Kemal Pafla, 3 Temmuz 1919 da Erzurum a geldi. Yüksek rütbeli subaylarla birlikte, Erzurum un ileri gelenleri kendisini karfl lad lar. Erzurumlular n eski ve güzel bir âdeti vard. fiehre gelen konuklar, Erzurum un flirin göründü ü nokta olan Il ca da karfl larlar, yoldafll k ederlerdi. O gün de böyle oldu. Mustafa Kemal Pafla, arkadafllar yla birlikte Il ca ya gelmiflti. Kapl can n önündeki sö ütlerin gölgesinde oturdular. Mustafa Kemal Pafla, yurdumuzun içinde bulundu u durumu anlat yordu. Bir aral k, gözleri Il ca n n bat s ndaki s rtlara kayd. Buradan afla ya do ru, bir adam a r a r iniyor- 26

27 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi nin topland okul binas du. Mustafa Kemal in bak fllar, bu gelen adama tak lm flt. Herkes o tarafa do ru bakmaya bafllad. Az sonra, bize do ru gelen adam n ard ndan befl on ka n belirdi. Bunlar kad nl erkekli, otuz kiflilik bir göçmen kafilesiydi. Önde yürüyen adam yaklafl nca adam n gür ve ak sakall, dinç bir ihtiyar oldu unu gördük. htiyar, konuklar n yan na gelince durdu. Mustafa Kemal Pafla, ihtiyar n hat r n sordu. Sonra aralar nda flöyle bir konuflma geçti: A a, böyle nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Paflam, y llarca önce düflman gelirken buradan göçmüfltüm. Çukurova da idim. fiimdi de köyüme dönüyorum. 27

28 Mustafa Kemal Pafla, bir an durdu, düflündü. htiyara, yurdun içinde bulundu u durumu anlatt. Onun, Erzurum da s k nt çekece ini belirtmek istedi. Sonra flöyle devam etti: A a, yoksa oralarda geçinemedin mi? htiyar, hemen flöyle karfl l k verdi: Hay r Paflam, Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor. Bize tarla da verdiler, çay r da. Allah a flükür, çocuklar m çal flkand r da. Nerede olursa olsun ekmeklerini ç kar rlar. Geçimimiz çok iyiydi. Rahatt k. Hiçbir s k nt m z yoktu. Yaln z, flu son günlerde iflittik ki düflmanlar Erzurum u almak istiyorlarm fl. Kimin mal n kimden al yorlar? Bu söz Mustafa Kemal Pafla y duyguland rm flt. Yan ndakilere döndü. Onlara flunu söyledi: Bu milletle neler yap lmaz!... Sonra, ihtiyarla vedalafl p ayr ld. Ayn gün ifle koyuldu. Alt saat süren uzun bir toplant yapt. Toplant da, bize dünyan n durumunu anlatt. Yurdumuzun içinde bulundu u güçlükleri bir bir aç klad. O gün, Mustafa Kemal Pafla n n yan ndan ç karken içimiz rahatt. Onun sözlerinde, sesinde ve gözlerinde kurtulufl fl n görmüfltük. Bu fl k içimizde yerleflmifl, kökleflmiflti. Cumhuriyete giden yolu bu fl k ayd nlatacakt... Atatürk ü Anmak hzl.: Muammer YÜZBAfiIO LU (Düzenlenmifltir.) 28

29 ATATÜRK ÜN GÖZYAfiLARI Cumhuriyetin 15. y l dönümüydü. Bayram, bütün ülkede törenlerle kutlan yordu. Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk, Ankara daki törenlere kat lmak istemifl, kat lamam flt. A r hastayd, doktorlar izin vermemifllerdi. Dolmabahçe Saray nda yat yordu. O günü Atatürk ün manevi k z Sabiha Gökçen flöyle anlat yor an lar nda: 29 Ekim 1938 sabah... Bütün gayretine karfl n, Atatürk yata ndan kalkamad. Durumu çok a rd. Yan na gittim. Beni görür görmez ilk sözü flu oldu: Bugün bayram, Cumhuriyet Bayram. Sesi titriyordu. Anlat lmas güç bir ac vard sanki sesinde. Yüzü her zamankinden daha solgundu. Elleri, bal mumu rengini alm flt. Gözlerinin etraf ndaki mor halkalar birer derin kuyuyu and r yordu. Deniz mavisi gözleri, sanki laciverte dönüflmüfl gibiydi. Akflama do ru gençler bayram kutlamas ndan dönüyorlard. Kuleli Lisesi ö rencileri, öteki lise ö rencileri, gençler vapurlara doluflmufl, Dolmabahçe Saray n n önüne gelmifllerdi. Ata y görmek istiyorlard. Yaflas n Atatürk, Yaflas n Cumhuriyet! sesleri ortal inletiyordu. Bir ara hep birlikte Onuncu Y l Marfl n söylemeye bafllad lar. Türk üz, cumhuriyetin gö sümüz tunç siperi! 29

30 Türk e durmak yaraflmaz, Türk önde Türk ileri! Gençler coflmufllard. Atatürk! Atatürk! Atatürk! diye ba r fl yor, onu görmek istiyorlard. Sesler dalga dalga yükseliyor, Atatürk ün yatt oday dolduruyordu. Odaya, Atatürk ün doktoru Neflet Ömer Bey ile yaveri Salih Bozok girdiler. Atatürk, onlara bakt. Yüzünde tatl bir ifade belirdi. Sonra yan na ça rd. Onlara: Duyuyor musunuz, diye sordu. Duyuyoruz Paflam, dediler. Bunlar bizim gençlerimiz, bizim gençlerimiz, dedi. Evet Paflam, bizim gençlerimiz, dediler. Cumhuriyeti emanet etti im gençlerimiz, dedi. Evet Paflam, dediler. Ne gür sesleri var!.. Güçlü, inançl bir nesil yetifliyor. Bu neslin heyecan, yurt ve bayrak aflk köreltilmemelidir. Böyle olursa dünyan n en büyük, en mutlu ülkesi biliniz ki Türkiye olacakt r, dedi. Onu köreltmeye kimsenin gücü yetmeyecektir Paflam, dediler. Ama bunu isteyenler ç kacakt r! Tarihe bak n, uluslar n mutlulu una, esenli ine gölge düflürecek kötü niyetlilerin ç kt klar n görürsünüz, dedi. Fakat Paflam, onlarda sizin att n z temel var, dediler. Gençlerin sesi durmak bilmiyordu. Atatürk! Atatürk! Atatürk! sözcükleri ortal inletiyordu. Atatürk dayanamad : Bu çocuklar görmek istiyorum... Buraya kadar geldiklerine göre hiç olmazsa onlara bir el sallamal y m, dedi. Doktorlara göre k m ldamamas, hareket etmemesi gerekiyordu. 30

31 Fakat, dediler. Nedir fakat, dedi. Bunu çok sert bir biçimde söylemiflti. Hemen pencerenin önüne bir koltuk koydular. Atatürk bu koltu a oturdu. flte o zaman k yamet koptu d flar da. Onu gören gençler ç lg nca alk fll yorlar, ellerindeki bayraklar sall yorlard. Görülecek bir manzarayd. Birden gözleri doldu. Gözyafllar yanaklar ndan afla daml yordu. Nice zorluklar yenmifl, düflmanlar dize getirmiflti. Bu büyük insan, büyük kumandan cumhuriyeti emanet etti i gençlerin sevgisi karfl s nda a l yordu. Ulusunu, gençlerini buradan eliyle selamlad ktan sonra, Yoruldum, dedi. Çok çabuk yoruluyorum. Beni lütfen yata ma yat r n z. Onlar gördüm ya, çok mutluyum... Yata na yat r ld... Sabiha GÖKÇEN Atatürk le Bir Ömür hzl.: Oktay VEREL (Düzenlenmifltir.) 31

32 Serbest Okuma Metni ÜLKEM ZDE CUMHUR YET Mustafa Kemal Pafla, Samsun a ç kt ktan sonra Erzurum ve Sivas toplant lar n yapm fl ve Ankara ya gelmiflti. Bafllataca Kurtulufl Savafl na halk deste ini sa lamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi ni açm flt. Her ilden gelen Milletvekilleri, onu Meclis Baflkan olarak seçmifllerdi. Savafl zaferle sonuçlan nca devletimiz bir süre, 23 Nisanda kurulan Büyük Millet Meclisi ad na yönetildi. Ancak bunun baz zorluklar ç kt ortaya. Bu zorluklar aflmak için Mustafa Kemal Pafla, çoktand r kafas na koydu u cumhuriyet yönetimine geçmek istedi. 28 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Pafla, smet nönü ile birlikte baz silah arkadafllar n Çankaya Köflkü ne davet etti. Düzenledi i toplant da onlara Yar n cumhuriyeti ilân edece iz. dedi. O gece baz haz rl klar yap ld. (29 Ekim 1923 te Büyük Millet Meclisi topland ve Anayasa m z n birinci maddesine, Türkiye Devleti nin hükûmet flekli cumhuriyettir. f kras eklendi ve oylanarak kabul edildi.) Arkas ndan da cumhurbaflkan seçimi yap ld. 158 oyla Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Devleti nin ilk cumhurbaflkan seçildi. Cumhuriyetin ilan ve Atatürk ün cumhurbaflkan seçilmesi, top at fllar yla selamland ve yurdun her yerinde çoflkulu flenlikler yap ld. 32

33 O günden beri, 29 Ekim ülkemizde ulusal bayram olarak kutlan yor. Mustafa Kemal Atatürk, yurdumuzu düflmanlardan kurtaran, devletimizi kuran ve bizlere cumhuriyeti arma an eden en büyük devlet adam ve Türk halk n n önderidir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaflatacak sizlersiniz. diyen Mustafa Kemal Atatürk, vasiyeti olarak cumhuriyeti, Türk gençlerine emanet etmifltir. Biz, Türk ulusu olarak Atatürk ün bize verdi i bu mesaj hiçbir zaman unutmayaca z. Cumhuriyeti korumak ve kollamak, her zaman bizim en kutsal görevimiz olacakt r. brahim fi MfiEK Ulusal Bayramlar ve Atatürk Haftas 33

34 Serbest Okuma Metni KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU 1923 y l Mart n n 15. Pazar günüydü. Atatürk, Adana istasyonunda trenden inmifl, sa- solu dolduran halk n coflkun alk fllar ve Yafla, var ol! sesleri aras nda yaya olarak flehre giriyordu. Yar yolda karalar giymifl olan bir kad n kalabal göze çarpt. Sonra kalabal n aras ndan, ellerinde pankart tafl yan dört genç k z ç kt. Atatürk ün önünde durdular. Arkalar ndan bir k z daha göründü ve o da Atatürk ün önünde durdu. Yalvaran bak fllarla konuflmaya bafllad. Bu genç k z n flahs nda henüz esir bulunan skenderun la Antakya n n Türk olan bütün halk : Bizi de kurtar! diye yalvar yordu. Herkesin gözleri yaflarm flt. H çk r klar n tutamayanlar vard. 34

35 Atatürk ün de gözleri nemliydi. Bafl e ilmifl gibiydi. Genç k z n konuflmas bitince aln yükseldi. Mavi gözlerinde ve pembe yüzünde bir çelik par lt s görüldü. Her kelimesi üzerinde kuvvetle durarak: K rk as rl k Türk yurdu yabanc elinde kalamaz! dedi. On alt y l sonra Hatay davas n n en heyecanl günlerinde hasta ve bitkin olmas na ve doktorlar n mutlak istirahat önerisine karfl n, Hatay a yak n olmak için tekrar Adana ya gitti... Dört saat ayakta durmak ve çal flmak gibi ola anüstü bir dayan kl l k gösterdi. Hatay kurtuldu. Fakat Atatürk ü kaybettik. smail Habib, bu konuyu flöyle tamamlar: Hatay, Hatay!... Seni kurtaran ayn zamanda senin flehidin oldu! Zafer YURT Atatürk ten An lar 35

36 TEMA 3 SA LIK VE ÇEVRE BU TEMADAK MET NLER M Z Orman Tükenirse Orhan ASENA Derinliklerde Yaflam Dilsaz KOCATÜRK - Dilek MOLBAY Rüzgâr Cahit KÜLEB Serbest Okuma Metni: Son Mart, Ahmethan YILMAZ Serbest Okuma Metni: Kara Toprak Gülağ ÖZ, Bütün Yönleriyle Âfl k Veysel 36

37 37

38 ORMAN TÜKEN RSE Her fley birkaç saat içinde olup bitti. Önce bir ya mur bofland, sonra da da lardan köye, yaman bir sel geldi. Önüne ne ç kt ysa al p götürdü. Evlerle birlikte bütün eflyalar da selle gitti. Bunun üzerine köylüler topland lar. Bu böyle olmaz, dediler. Bu ifl böyle gitmez. Bu bizim köy, bahts z bir köy. Çünkü iki da aras nda. Ya mur bofland da sel indi mi her fleyimizi sele veriyoruz. Bir fley yapmam z gerek. Bir genç: Al p bafl m z gidelim, dedi. Büyük flehirlere gidelim. Oralarda ifl yok mu? fl bulur çal fl r z. Bir ihtiyar: Olmaz öyle fley, dedi. Evden, yurttan ayr lmak kolay de il. Herkes b rak r giderse köy kime kalacak? fiu güzel da, flu güzel tepeler, flu bahçeler ne olacak? Bu köyü b rakamay z, baflka yerlere gidemeyiz. Bir baflka genç: Her y l sel geliyor. Emeklerimiz bofla gidiyor. nsan nerede olsa çal fl r, nerede olsa karn n doyurur, dedi. 38

39 htiyar adam k zd : Sen ne diyorsun o ul, dedi. Senin dedi in, insano luna yak flmaz. Köyde kalacak, hep birlikte sele karfl savaflaca z, bize bu yak fl r. Köylüler aras nda en yafll s Koca Hasan d. Koca Hasan dedi ki: Bundan y llarca önce bu köyde, sel nedir kimse bilmezdi. Ama o zamanlar köy böyle de ildi. Da lar, bay rlar, tepeler hep ormand. Her yan yeflillik içindeydi. Daha sonra o kesti, bu kesti; yavafl yavafl orman tükendi. Da lar, tepeler, bay rlar kelleflti. Böylece olanlar bize oldu. Art k ya mur ya d m ard ndan da sel geliyor. fiimdi yapaca m z bir ifl var. Köyü a açland raca z. Da lara, tepelere, bay rlara bol bol a aç dikece iz. Baflka çaremiz yok. Koca Hasan sustu. Herkes ona hak verdi. Ertesi gün bütün köylü a aç dikmeye bafllad. Orhan ASENA Belirli Günler ve Haftalar hzl.: Z. P nar SALAN (Düzenlenmifltir.) 39

40 DER NL KLERDE YAfiAM Suda yaflam nas ld r? Hangi ilginç bitki ve hayvanlar vard r? Bunlar aras nda nas l bir iliflki bulunmaktad r? Bu ve benzeri birçok sorunun yan t için bilim insanlar baz araflt rmalar yapm fllar. Bilim insanlar araflt rmalar n n birinde, bir su kaplumba as yakalay p üzerine kamera yerlefltirmifller. Bu kaplumba aya da bir ad vermifller: Yeflil. Yeflil in yolculu unu kamera arac l yla izleyerek sudaki yaflam n ve denizalt dünyas n n kimi ilginç yönleri hakk nda bilgi edinmeyi hedeflemifller. ncelemelerini bir rapora dökmüfller. fiimdi bu rapordan baz bölümler okuyal m: Su kaplumba as Yeflil, yumurtalar n gömdü ü s cak kumsal yavafl yavafl geçip denize do ru ilerledi. Dald, derin sulara do ru yöneldi. Derin bir soluk al p ci erini hava ile doldurdu. Bu havayla su alt nda befl saat kalabilecekti. Bu yolculuk Yeflil i çok heyecanland r yordu. Sonunda Yeflil, su alt ndayd. Uzaktan kocaman bir bal k Yeflil e do ru yaklafl yordu. Yeflil, güvenli bir yer aramaya bafllad. Oysa gelenler küçücük bal klard. Kendi kendine Yanl fl alarm! derken geçen baraküda sürüsünü paletiyle selamlad. Uzaktan sanki tek bal k gibi görünüyorlar. diye düflündü. Baraküdalar sanki bir müzi in ritmine uymufl dans ediyorlard. Hepsi ayn anda Baraküdalar 40

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 2. Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI. 2. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 Ö RENC DERS VE ÇALIfiMA K TABI 2. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI D Z S...

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

TÜRKÇE 4 DERS K TABI

TÜRKÇE 4 DERS K TABI LKÖ RET M TÜRKÇE 4 DERS K TABI YAZARLAR brahim GÜLTEK N Ayten Zehra PEKDEM R DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...,2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI... : 4817 DERS K TAPLARI D Z S... : 1412 12.?.Y.0002.3963

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu

Kars n Kurtuluflu ve An lar. Hem Kars ta Hem stanbul da Yaflamak. 60 Y l Önce 30 Ekim Kars n Kurtulufl Günü Farkl Etkinliklerle Kutlan yordu Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı