TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim Bölümü / Karabük ÖZET Bu çalışmada, elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde soğutma yapabilmek için elektrik enerjisi ihtiyacını güneş pilinden alan termoelektrik soğutucu imal edilmiştir. Dış ölçüleri 29x29x29 cm ebatlarında olan kabinin ısı kazancını karşılayan termoelektrik modül ve bu termoelektrik modülün elektrik enerjisi ihtiyacını sağlayabilen fotovoltaik sistem (güneş pili) seçimi yapılmıştır. Yapılan sistem farklı dış şartlarda deneysel olarak çalıştırılmış, rejim haline gelmesi gözlemlenmiştir. Termoelektrik soğutucunun soğutma tesir katsayısı (STK) ve güneş pilinin verimini bulmak için; kabin iç ve dış sıcaklıkları, termoelektrik modülün sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları, güneş pilinden çekilen akım ve gerilim ile güneş ışınım şiddeti değerleri ölçülmüştür. Yapılan deneylerde; C dış sıcaklık ve 775 W/m 2 ışınım şiddetinde kabin içi sıcaklık 4.90 C ye kadar düşmüştür. Termoelektrik soğutucu için STK 0.90 ve güneş pilinin verimi ise % 10 dolaylarında olmuştur. Sistem maliyeti oldukça yüksektir. Burada en büyük payı enerji maliyeti, yani güneş pili almaktadır. Bu sistem şebeke geriliminin olmadığı yerler için uygundur. Ayrıca ülkemizde yaygın olmayan güneş pilleri ve termoelektrik soğutma için örnek bir uygulamadır. Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Soğutma, Termoelektrik 1.GİRİŞ İlerleyen teknoloji ile birlikte enerji tüketimide hızla artmaktadır. Yakın bir gelecekte kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlı enerji kaynaklarının ihtiyacı karşılayamayacağı düşünülürse, yeni enerji kaynaklarına (hidrojen, rüzgar, biomas, güneş enerjisi vb.) yönelmek, aynı zamanda enerji kullanımındaki verimliliği arttırmak kaçınılmaz olmaktadır. Diğer bir önemli nokta ise, fosil yakıtların ve nükleer enerji kaynaklarının dünyamızın ekolojik ve klimatolojik dengesini bozucu etkileridir. Dolayısıyla yeni enerji kaynakları aynı zamanda "temiz" olmalıdırlar [1]. Yeni ve temiz bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi üzerinde önemle durulmalıdır. Çünkü güneş enerjisinden doğrudan ısı kaynağı olarak da yararlanılabileceği gibi fotovoltaik dönüşümle elektrik enerjisi de üretilebilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmenin en büyük dezavantajı yüksek maliyetidir [2]. Ancak bu yüksek maliyetin büyük ölçüde üretim azlığından kaynaklandığı söylenebilir. Bu sebeple güneş pili uygulamaları arttığı oranda maliyetlerde düşecektir. Günümüzde güneş pilleri; güneşten elektrik elde etmede, güneş izleme sistemlerinde, güneşten hidrojen elde etmede, elektrik olmayan yerlerde elektrikle çalışan cihazları çalıştırmada ve benzeri diğer alanlarda kullanılmaktadır. Ömürleri yıldır. Maliyetleri düşmesi halinde üretimleri artacağı ve çok alanda kullanılacağı tahmin edilmektedir [3]. Termoelektrik soğutucular (Peltier modülleri) genellikle küçük hacimlerin soğutulması uygulamalarında (Tıbbi ve askeri amaçlar, piknik eşyalarının depolanması vb.) kullanılırlar [4]. Güvenilir, sessiz ve düzgün

2 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2006 (3) çalışır, çevre dostudur ve sıcaklık kontrolünün önemli olduğu çalışmalar için uygundurlar [5]. Termoelektrik soğutucuların en önemli sakıncaları STK larının kompresörlü soğutma sistemlerinden düşük olması ve pahalı olmalarıdır. Teknolojideki gelişmelerle termoelektrik modül fiyatlarında azalma görülmektedir. 2. MATERYAL VE METOD 2.1. Materyal Soğutulacak Hacim Z.K.Ü. K.T.E.F. Makine Eğitimi Bölümü atölyelerinde yapılan deney düzeneği Şekil.1 de gösterilmektedir. Soğutulacak kabin 29x29x29 cm dış ölçülerindedir. Kabin suntadan yapılmış ve içi straforla yalıtılmış, strafor üzeri alüminyum folyo ile kapatılmıştır. Kabinin arka yüzeyi modülün yerleştirilmesi için 4x4 cm ölçüsünde boş bırakılmıştır. Kabinin yalıtım işlemleri yapıldıktan sonra kalan soğutulacak hacim 15x15x15cm ölçülerindedir. Kabin ısı kazancı Q = 0,7089. T olarak hesaplanmıştır. Kabin için dış sıcaklık 30 o C ve iç sıcaklık 2 o C kabul edildiğinde kabinin ısı kazancı 19,85 W olarak hesaplanmaktadır Termoelektrik Soğutucu Şekil.1 Deney düzeneği Soğutma işlemini yapmak için termoelektrik modül olarak TEC T125 kodlu modül kullanılmıştır. Bu eleman için üretici firmanın verdiği değerler Çizelge 1 de görülmektedir [6]. 40x40x5.4 mm ölçülerindeki bu modül 127 çiftten oluşmakta, maksimum uygulanacak gerilim 15.2 Volt, maksimum akım 3 Amper ve maksimum sıcaklık farkında 29.7 Watt soğutma gücüne sahiptir. Optimum çalışma şartlarında gerilim ve akım değeri maksimum değerin yaklaşık %50 sine karşılık gelmektedir. Bu özellikleri ile kabini istenilen sıcaklığa soğutabileceği düşünülmüştür. Sistemin sıcaklık ölçümleri için 4 adet termokupl, gerilim ve akım ölçümleri için 1 adet avometre ve güneş ışınım şiddeti ölçüm cihazı kullanılmıştır. Çizelge.1 Kullanılan termoelektrik modülün parametreleri Model Çift sayısı U max I max T max Q max LxWxH (mm) R(Ω) TEC T x40x Bazı Termoelektrik modül üreticileri ise termoelektrik modülün gerilimi ve soğutma gücü, T 'nin bir fonksiyonu olarak vermektedirler. Bu eğriler "perfomans egrisi" olarak isimlendirilirler. Herhangi bir 34

3 Atik, K. Çakır, H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (3) sıcaklık farkı ve akım değerine karşılık olan soğutma gücü ve gerilim degerleri bu eğriler üzerinden okunabilir [7]. Bu eğriler termoelektrik soğutucu tasarımında, çalışma noktasının belirlenmesi, modül seçimi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bazı üreticiler ise performans değerlerini bulmaya yarayan eşitlikler vermişlerdir Güneş Pili Termoelektrik soğutucunun enerji ihtiyacını karşılamak için 27 W gücünde ve 535x449x25 mm ölçülerinde #894 TGM V model güneş pili kullanılmıştır. Güneş pillerinin performans değerleri 1000 W/m 2 ışınım şiddeti için verilmektedir [8]. Gerçek şartlarda ışınım şiddetinin daha düşük olması durumunda da bu güneş pili termoelektrik soğutucunun elektrik ihtiyacını karşılayabilecektir. Güneş ışınımından en iyi şekilde yararlanmak için güneş piline istenilen açıyı verebilecek ayaklar üzerine yerleştirilmiştir. Kabinin içindeki ısı geçişini sağlamak için termoelektrik modülün iç yüzeyi üzerinde 40x40x10 mm ölçülerinde bakır, üzerinde kanatlı alüminyum parça ve fan bulunmaktadır. Kabin kesiti Şekil.2 de görülmektedir. Modülün dış yüzeyinden ısıyı atmak için bakır borulardan sulu doğal sirkülasyonlu sistem yapılmıştır. (1. Fan, 2.Sunta, 3. Strafor, 4.Alüminyum plaka, 5.Vida, 6. Isı değiştirici, 7.Termoelektrik modül, 8.Bakır plaka) Şekil.2 Soğutulacak kabin kesit görünüşü 2.2 Metot Soğutulacak kabinin ısı kazancı hesaplandıktan sonra gerekli soğutma gücüne göre termoelektrik modül seçilmiştir. Termoelektrik modülün elektrik enerjisi ihtiyacına göre de güneş pili seçilmiştir. Yapılan uygulamada soğutma cihazının değişik sıcaklıklarda gösterdiği performansı, güneş pilinden elde edilen akım, gerilim tespit edilmektedir. Bu değerler kullanılarak termoelektrik soğutucunun STK sı ve güneş pilinin verimi hesaplanmıştır. Güneş pilinin ürettiği ve termoelektrik modülün çalışması sırasında harcanan güç (W) ; W = V I (1) Burada : V Volt, I Amper ve W Watt tır. Termoelektrik modülün soğutma tesir katsayısı (STK) ise; STK = Q c /W (2) Burada : Soğutma gücü (Watt), W harcanan güçtür (Watt). 35

4 Teknolojik Araştırmalar : MTED 2006 (3) ARAŞTIRMA BULGULARI Farklı dış sıcaklık ve ışınım değerleri için 15 gün boyunca deneyler yapılmıştır. Kabin içi sıcaklık yaklaşık 45 dakikada denge durumuna geldiği için yapılan deneylerden birinin yaklaşık 1 saatlik dilimi değerlendirme amacıyla yeterli görülmüştür. Yapılan deneylerden birinin sonuçları grafikler halinde verilmiştir. Deney süresince her dakika sıcaklık, akım ve gerilim değerleri ölçülmüştür. Deneyden elde edilen ölçümlerle Şekil 3 ve Şekil 4 deki grafikler oluşturulmuştur. Deneye başlandığında kabin iç sıcaklığı ve kabin dış sıcaklığı ile termoelektrik modül iç ve dış yüzey sıcaklıkları eşittir. Termoelektrik soğutucu ilk çalıştırıldığından itibaren kısa bir süre içinde soğutucu modülün yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı 23 o C olduğu ve daha sonrada sıcaklık farkının çok fazla değişmediği Şekil 3 de görülmektedir.yaklaşık 1 saatlik deney süresince kabin iç sıcaklığı 4.9 o C ye kadar düşmüştür. Termoelektrik modülün iç yüzey sıcaklığı ise 2.7 o C ye kadar düşürülebilmiştir. Bu durumda iç-dış sıcaklık farkı o C olmuştur Sıcaklık (C) Dış sıcaklık Soğuk Yüzey İç Sıcak Sıcak yüzey Zaman (Dakika) Şekil.3 Termoelektrik soğutucuda sıcaklıkların zamanla değişimi Deney esnasında devredeki akım ve gerilim değerleri de ölçülerek her dakika kaydedilmiştir. Güneş ışınımı sabit tutulduğu için akım ve gerilim değerleri de dengeli bir şekilde kaldığı Şekil 4. te görülmektedir. Yapılan çalışmada güneş pilinden elde edilen enerji depolanmadan, doğrudan termoelektrik soğutucuya bağlanmıştır. Deney sırasında güneş pilinden gelen gerilimin optimum akımı sağlaması için hareketli ayaklar yardımıyla güneş pilinin açıları değiştirilerek en yüksek ışınım şiddeti ve gerilim elde edilmeye çalışılmıştır. Güneş pilini güneşe karşı istenilen açıda tutabilmek için ayarlanabilir ayaklarla o arasında açıyla tutulmuştur. Güneş radyasyonu 775 W/m 2 ölçülmüştür. 36

5 Atik, K. Çakır, H. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2006 (3) Şekil.4 Deney sırasında ölçülen Akım ve Gerilim değerleri 4. SONUÇ Yapılan doğrudan bağlantılı sistemden oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Örnek olarak verilen deneyde; dış sıcaklık C ve güneş ışınım şiddeti 775 W/m 2 ölçülmüştür. Kabin içerisi sıcaklık 4.90 C ye ulaşılmıştır. Yani sağlanan dış-iç sıcaklık farkı C dir. Bu esnada ölçülen gerilim 8.62 Volt, akım 2.23 Amperdir. Güneş pili verimi % 10, termoelektrik modül STK sı 0.90 olarak hesaplanmıştır. Daha düşük iç sıcaklıklar elde etmek için güneş pili ve termoelektrik modül sayılarını arttırmak gereklidir. Bu sistemin en önemli mahzuru pahalı olmasıdır. Elektrik bulunmayan yerler ve bazı özel uygulamalar için uygundur. KAYNAKLAR 1. Ültanır, M.Ö., 1998, Türkiye Açısından Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri 21. Yüzyıla girerken Türkiye nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi, Tüsiad Raporu Yayın No:T/98-12/239, İstanbul 2. Mohamad A., 2004, Efficiency improvement of photo voltaic panels using a sun tracking system, Applied Energy, 79, pp Yıldız, M., Özdemir, A., Alaçakır, B., 1992, Güneş Pilleri ve Kullanım Alanları, EİE Bülteni ( ), Ankara 4. Yerakum, 2005, Güneş piliyle çalışan Termoelektrikli Soğutma cihazı, Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma projesi, Isparta 5. Gao, M., Rowe, DM., 2000, Improved Model for Calculating The Coofficient of Ferformance of a Peltier Modüle, Energy Conversion & Management, 41, pp Aydın, M. Yeşilata, B., 2005, Pv Panel Güç Karakteristiklerinin Deneysel Yöntemle Belirlenmesi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 1, s

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Technology, 14(4), 115-121, (2011) TECHNOLOGY TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Osman ÇİÇEK *, Hüseyin DEMİREL **, Serhat Orkun TAN *** * Kastamonu Üniversitesi Araç Meslek Yüksekokulu, Kastamonu,

Detaylı

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 16 (1):22-33, 2011 Derleme/Review VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN

Detaylı

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ. Hüseyin Özgür DOĞANAY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRKLARELİ İKLİM ŞARTLARINDA HİBRİT FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİN ANALİZİ Hüseyin Özgür DOĞANAY YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Tez

Detaylı

TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI

TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI TERMOELEKTRĐK JENERATÖR SĐSTEMLERĐ VE FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF THERMOELECTRIC GENERATOR SYSTEMS AND PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN ENERGY PRODUCTION Raşit

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS.

THE EFFECTS OF REGIONAL VARIABLE TEMPERATURE OF TURKEY ON THE EFFECTIVENESS OF SOLAR PANELS. 12 ÖZET 2008 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 22, s.12-20 TÜRKĐYE DEKĐ BÖLGESEL SICAKLIK DEĞĐŞĐMLERĐNĐN GÜNEŞ PANELLERĐNĐN VERĐMLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ Selçuk KEÇEL 1 Hüseyin

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje Başlığı : DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje No : 2013.06.03.173 Yürütücü Araştırmacı Araştırmacı

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ Özer KARA 1 Aydoğan ÖZDAMAR 2 Necdet ÖZBALTA 2 okara@bornova.ege.edu.tr aozdamar@bornova.ege.edu.tr nozbalta@bornova.ege.edu.tr 1 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği

Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği International Journal of Engineering Research and Development, 1 Güneş Enerjisinin Taşıtlarda Kullanımı ve Kırıkkale Üniversitesi Güneş Enerjili Araç Projesi Örneği Ahmet KOÇ, Mehmet Esad AKSAL Mühendislik

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Makine Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ I GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI VE GÜNEŞ PİLİNDEN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Makine Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ I GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI VE GÜNEŞ PİLİNDEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ I GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI VE GÜNEŞ PİLİNDEN FAYDALANILARAK BİR KOMPLEKSİN ELEKTRİK İHTİYACININ HESAPLANMASI Hazırlayan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Mustafa Ergin Şahin 1, Halil İbrahim Okumuş 2 1 Fizik Bölümü, Fen Edebiyat

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı