Georgina Max Müller İSTANBUL'DAN MEKTUPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Georgina Max Müller İSTANBUL'DAN MEKTUPLAR"

Transkript

1

2 Georgina Max Müller İSTANBUL'DAN MEKTUPLAR

3 TERCÜMAN GAZETESİ'nin bir kültür hizmeti olarak yayınladığı "1001 TEMEL ESER" Serisinin 131. Kitabı Georgina Max Müller "İSTANBUL'DAN MEKTUPLAR KERVAN KİTAPÇILIK BASIN SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ofset Tesisleri'nde dizilmiş ve basılmıştır. (ARALIK 1978)

4 Tercüman 1001 TEMEL ESER İ3Î Georgina Max Müller İSTANBUL DUN MEKTUPLAR Çeviren: Afife BUĞRA İSTANBUL 1978

5 1001 Temel Eser i iftiharla su n u y o ru z Tarihimize mânâ, millî benliğimize güç katan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserlere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, folklor gibi millî ruhu geliş tiren,ona yön veren konularda "Gerçek eserler" elimizin altındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bu eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş, yazı değişmiştir. Gözden ve gönülden uzak kalmış unutulmaya yüz tutmuş -Ama değerinden hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış- binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa, tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çünkü onları derleyip - toparlayacak ve günümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacak değerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır. Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen ve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşetaşı" vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp, nesillere ulaştırmayı plânladık.

6 Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız "1000 Temel Eser" serisi, Millî Eğitim Bakanlığınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve "Tercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamaya karar verdik, "1000 Temel Eser" serisini hazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeni üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan yardım vaadi aldık. Tercüman'm yayın hayatındaki geniş imkânlarını 1001 Temel Eser için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere ve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor. Millî değer ve mânâda her kitap ve her yazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir art düşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerli gibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye bin yıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler önüne sermek, onları lâyık oldukları yere oturtmaktır. Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddî hiç bir kâr beklemiyoruz. Kârımız sadece gurur, iftihar, hizmet zevki olacaktır. KJEMAL ILICAK Tercüman Gazetesi Sahibi

7 KİTAP VE Y A ZA RI HAKKINDA BİRKA Ç SÖZ Gerek tarih ve kültürümüz gerek çeşitli sosyal meselelerimiz için büyük bir ehemmiyet taşıyan, yabancı dillerde yazılmış pekçok eser bugüne kadar tarihçilerimiz için bile meçhul kalmıştır. Bunun sebeplerini izah etmeğe burada ne imkân ne de lüzum vardır. Biz fırsat buldukça bu türlü çalışmaların "1001 Temel Eser" serisi içinde dilimize çevrilmesi suretiyle, geniş aydın çevrelerine olduğu kadar bu sahanın mütehassislarına da yardımcı olmağa çalışacağız. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Türkiye'nin çeşitli meselelerine ışık tutabilecek olduğu halde, kendi tarihlerimizde yer verilmeyen veya sükutla geçiştirilen hususları aydınlığa kavuşturabilecek bu cins kitapların dilimize maledilmesi ne yazık ki bugüne kadar ihmal edilmiştir. Bu türlü yabancı kitaplardan birçoğu âdeta bir yazma eser kadar nâdir ve elde edilmesi o nispette güçtür.. Mrs. G.Max Müller'in Letters from Constantinople (1), (Londra I897)'nu İstanbul'dan Mektuplar adı altında 1001 Temel Eser okuyucularına sunmakla iftihar duyuyoruz. Bu eser, Erenköy Kız Lisesi emekli İngilizce öğretmenlerinden Afife Buğra'nın titiz bir çalışması sonunda dilimize kazandırılmış bulunmaktadır. Bu kitabın yazarı Mrs. G.Max Müller, 1893 yılında, bir İngiliz milletvekili olan kocasıyla birlikte İngiliz sefaretinde vazifeli bulunan oğlunu ziyaret için İstanbul'a gelmişti. Elimizdeki eser, İstanbul'da bulunduğu sırada Mrs. Alax Müller'in buradan İngiltere ye yolladığı mektupların sonradan genişletilmesiyle meydana gelmiştir. Kitapta yer alan 16 mektuptan 12 tanesi Mr s. G.Max Müller, dördü ise kocası tarafından kaleme alınmıştır. Kocası gibi kendisinin de aydın bir insan ve uzağı iyi gören bir müşahit olduğu açıkça görülen Mrs.Max Müller, İstanbul'un turistler için de emsalsiz bir şehir olduğunu ısrarla belirtmiştir. Türk kadınları ve onların yaşayış tarzları hakkında da Mrs. Müller sağlam görüşler ileri sürmüştür. Kocası Mr. F.Müller ise, Osmanlı Devletinin kolay yutulacak bir lokma olmadığını, II. Abdülhamid'in geliştirmekte olduğu maarif sisteminin ileride meyvesini vereceğine, birçoklarının iddialarının aksine, müslümanlığın terakkiye mâni bir din olmadığına kesin bir şekilde inanmaktadır. Birçok doğru hükümlerin yanında kitapta, birtakım in dtgörüşlere yer verilmiş olmasını tabii karşılamak icapeder. Okuyucu için izah edilmesi gereken hususlar, büyük bir kısmı tarafımızdan olmak üzere, kitabın arkasına ilâve edilen notlarla açıklığa kavuşturulmuştur. Metin altında zaman zaman rastlanan notlar ise (*) işaretiyle gösterilmiş olup, bunlar yazara aittir ve kitabın

8 aslında da mevcuttur. Mrs.Max Müller in uzun cümlelerle dolu ve tercümesi epeyice zahmetli olan bu XIX. yüzyıl İngilizcesi sayın Afife Buğra'nın kalemiyle muhtevasından birşey kaybetmeden dilimize aktarılmıştır. Bu eserin yalnız aydınlarımız için zevkle ve ibretle okunacak bir kitap olmakla kalmayıp, bunun aslını görememiş tarihçilerimiz için de faydalanılabilecek bir kaynak olacağı kanaatindeyiz. Dr. Orhan F. Köprülü (îndiana Ünv. Osmanlı Tarihi eski Assosc. Profesörü) 1) Mrs. M ax Müller'in bu eserinden ilk defa, Osmranlı Tarihi ile alâkalı İngilizce kitap ve risâleler hakkında bâzı notlar I (Türk Kültürü, Nisan 1968, sayı 66, s ) adlı makalemizde bahsetmiş ve bu kitabın yakın tarihimiz bakımından taşıdığı değeri belirtmiştik. İstanbul ile alâkalı meselelerde derîn bir vukuf sahibi olan değerli dostum Prof. Dr. Semavi Eyice, hernekadar Letters from Constantinople'dan İslâm Ansiklopedisi'ndeki İstanbul (Tarihi Eserler, s. 1214/144) maddesinde söz etmişse de M ax Müller'in yayına koyduğu (?) işâretinden onun da bu eseri göremediği açıkça anlaşılmaktadır. 8 ~

9 ÖNSÖZ Bu mektuplar üç sene evvel gitmiş olduğum İstanbul'un güzel güneşli günlerinin zevkini çıkardığım sıralarda yazmış olduğum mektupların genişletilmiş, tafsilâtlı birer şeklidir. Oraya, hava tebdiline ve istirahata ihtiyacı olan kocamla beraber Sefaret K â tibi oğlumuzu görmeye gitmiştik. Oğlum hâlâ orada aynı vazife ile İngiliz Sefâretinde bulunmuktadır. Her ne kadar onun yazmış olduğu mektuplar bizde o ülkede çok enteresan şeyler görme ümidini yaratmış idiyse de, Boğaziçi'nin sonsuz güzelliği ve İstanbul şehrinin iç ve dış kısımlarında bulunan tarihîâbidelerin ilginçliği bizim için tamamiyle bîr sürpriz olmuştur. İngiliz Sefiri olan Sir Clare Ford ve bütün Sefaret erkânı bize karşı büyük bir sevgi ve yakınlık gösterdiler:zat-ı Şâhâneleri Sultan Abdülhamid de bize pek az seyyaha nasib olan büyük lütuflarda bulundular. Türkiye'de kaldığımız üç ay zarfında bize her yerde refakat eden bir Saray yaverinin sayesinde pek az kişinin görebileceği şeyleri gördük ve bir çok şeyi de en iyi şartlar altında gördük. Onun resmî üniforması hiç bir bahşişin açamıyacağı kapıları bize açmıştır. İstanbul'un kalabalık sokaklarından geçerken, yahut bir camiyi ziyaret ederken veya daha tenha ve terkedilmiş Bizans kalıntılarını gezerken, herhangi bir korku veya tehlike fikri aklımızdan bile geçmemiştir. Oradan ayrılırken bir gün tekrar dönme ümidi ve arzusu içinde idik. Bu mektupları bastırmamın asıl gayesi de başka insanların tatillerini bu güzel beldenin tatlı havası içinde Boğaziçi'nin harikülâde manzaralarını seyrederek geçirmeleri idi. Fakat geçen seneki son gelişmelerden sonra, bu büyük arzularımızın tahakkuk edebileceğini pek zannetmiyorum. Bu mektuplardan bazılarının kocam tarafından yazılmış olduğu görülecektir, OCAK, GEOR GINA M A X M ÜLLER - 9 -

10 İSTANBUL A GELİŞ "Haydi kalkın, Adalar göründü," bir mayıs günü sabahı saat yedi sularında, kamaranın kapısında biri böyle sesleniyordu. İkinci bir çağrıya lüzum yoktu. Hepimiz kalkmış alelacele giyinmiş, İstanbul'dan bir saatlik mesafede bulunan Marmara'nın, bu ünlü adalarını görmek için güverteye koşmuştuk. Lâkin orada kesif karanlık bir sisle karşılaşınca çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Daha dün, akşam yedide vardığımız Çanakkale Boğazına doğru Adalar denizinde yol alırken, en uzak adaları bile ne kadar net görebilmiştik. Gemiye, Pire'de, akşam geç vakit bindiğimizde garip bir insan kalabalığı ile karşılaştık. Büyük bir kısmı Karadağlı ve Arnavut olan bu kafile bütün alt güverteyi doldurmuştu. Çoluk çocuk hep beraber İstanbul'a iş aramaya gidiyorlarmış. Duyduğumuza göre, bu vahşi, pis suratlı adamların Korfu'da vapura girmeden önce üstleri aranmış ve silahlan alınmış. Hepsi yatağını, yorganını, halısını ve mutfak eşyasını beraberinde götürii

11 yordu. Yemek ve uyku saatleri dışında hep kumar oynuyorlardı. Yanlarında iskambil kâğıdı bulunanlar bunlarla, diğerleri ise kendilerine has bazı işaretler koydukları küçük kağıt parçaları ile sanki hakiki iskambil imiş gibi oynuyorlardı. Bize, alt güverteye bakan kamara pencerelerini açık bırakmamamız tembih edildi.ilk gece hava çok sıcak olduğundan,pencereyi biraz aralık bırakmıştım.elektrikler söner sönmez gece bekçisinin,onu yavaşça kapattığını duydum. Birinci sınıf yolcularından hiç birimiz bu acayip insanların yanına inmeye kalkışmadık, ama hepimiz bunlara zaman zaman pencereden bakıyor, kirli küçük paketler ve mendiller içindeki yiyeceklerin hazırlanışım, erkeklerin kumar oynarken büyük bir ciddiyetle tütün içişlerini, haşin bir tarzda şarkı söyleyişlerini seyrediyorduk. Ayrı bir köşede çocukları ile meşgul olan kadınların yüz ifadeleri de erkeklerinkinden daha az vahşi değildi. Pire'den ayrıldığımız gece, limanın biraz açığında demirlemiş Fransız donanmasının kumandanı, Yunan Kral ve Kraliçesi şerefine bir ziyafet veriyordu. Bütün filo ışıklarla donanmıştı ve biz karanlık denize açılırken, arkamızda bıraktığımız bu güzel manzarayı uzun uzun seyrettik. Vapurda Beyoğlu esnafından, oğlumun arkadaşı bir Yunanlı tüccarın kızı ve karısı ile tanıştık. Sonraları Beyoğlu ve Tarabya'da geçirdiğimiz güzel vakitleri hep onlara borçluyuz. Bizans hükümdarlarının gözde yazlık mesire yerleri olduklarından "Prens Adaları" ismi ile anılan bu dokuz adanın bugün yalnız dördü meskundur. Diğerleri çıplak kayalardan ibarettir; bununla beraber bu kayaların üstünde de bazı manastır harabelerine rastlanıyor. Türkler bu adalarda bulunan demir madeninin renklendirdiği taşlara bakarak, buraya "Kınalı" ismini vermişler. Biz

12 yalnız Sir H.Bulwer'in Sefir olarak İstanbul da bulunduğu sıralarda bir anglo-sakson şatosu inşa ettirdiği (1) Yassı Ada nın yanına kadar sokulduk. Söylentilere bakılırsa, bugün pek az bir kısmı kalmış bulunan bu şatoda, tamamiyle Türk tarzı bir çok tesis mevcut imiş. Gelişimizden bir kaç gün sonra idi, İngiliz Sefiri ile bu adaların en büyüğü olan Büyük Ada'ya, oranın ileri gelen Rum ailelerinden birine öğle yemeğine gittik. Denizden dik bir şekilde yükselen bu ada iki tepeden meydana geliyor. Orta kısmındaki derin vadi tamamiyle çam ağaçları ile kaplı. Kuzey kısmında bulunan büyük tepenin bütün etrafını ise muntazam bir araba yolu çeviriyor. Bu yoldan karşı sahil, Asya kıyıları görünüyor. Yolun hemen altında, denize kadar uzunan harikulâde güzel bahçeler ve bu bahçelerin içinde şahâne villalar var. Burada gördüğüm gül bolluğunu ömrümde hiç bir yerde görmedim. Esasen her şey burada bir tropik ihtişamı içinde gelişmekte. Büyüklükte, bu adadan sonra gelen Heybeli ve Burgaz'a gidemedik fakat bir kaç defa çok yakınlarından geçtik. Bunlar da tıpkı Büyük Ada gibi çamlık, yalnız sahil kısımları daha kayalıklı. Adaların havası umumiyetle yumuşak. İstanbul ve Tarabya'ya nazaran iklim daha yeknesak. Sefaret erkânı yaz için Boğaz'a taşınmadan önce, güzel havalarda ekseriya Büyük Adaya giderlermiş. Tabii Galata Köprüsü ile Adalar arasında işleyen muntazam vapur seferinin bu hususta katkısı da çok t>üyük. Adaları geçtikten sonra büyük bir merakla İstanbul'u görmeye çalışıyorduk. Çok geçmeden her birinde bir cami yükselen yedi tepe üzerinde kurulmuş bu güzel şehrin, sisler arkasında siluetini fark edebildik. Hava şartlarının müsait olmamasına rağmen ilk intibaımız, bu şehrin şimdiye kadar görmüş olduğumuz, bütün ülkelerden daha güzel olduğu idi. Büyük bir şans - 13

13 eseri bu manzarayı daha sonraları bir çok defalar değişik saatlerde gördük. Öğle güneşinin göz alıcı hüzmeleri altında, akşamın ölgün ışıklarında, gurubun kızıllığında, şehrin varlığını gösteren pencerelerden süzülen aydınlıkların, eridiği gece karanlığında ve hepsinden daha nefis, daha büyüleyici mehtapda, bütün şehri en ince teferrüatına kadar, görebildiğimiz o son derece parlak ay ışığında. Her saat ve her ışık altında, Marmara'dan İstanbul'un görünüşü emsalsiz bir güzellik taşımakta. Alçak tepelerin zarif silueti, değişik renkler, şâhâne binalar hep bir arada sanki Stockholm, Venedik ve Napoli koyunun bütün güzelliği bir bütün olarak bu şehirde toplanmış. Güneş ışıklan altında parlayan renk armonisi insanı âdeta meftun ediyor. Üsküdar, Beyoğlu, Surların ötesindeki ölüler bölgesine ilâveten bu gün birer terkedilmiş mezarlık olan cami avlularında, yükselen ka kara selvilerin meydana getirdiği koyu fon ile, büyük bir tezat teşkil eden bembeyaz minareleriyle camiler, bütün nazarları üzerlerine çekmektedir. Evlerin damlan umumiyetle kiremit renginde. Bahçelerde geniş, parlak yeşil yapraklı çınar ağaçları ve bütün bunların üstünde lekesiz mavi bir gökyüzü, öyle bir mavilik ki burada bir kaç hafta kaldıktan sonra insan, bulutlu Ingiliz semalarını âdeta özlüyor. Bu sisler arasında bir şeyler görmeye çalışırken, biri, Sefarethaneye ait bir motorun yaklaşmakta olduğunu söyledi. Biraz sonra Ingiliz bandıralı muşu ve güvertesinde ayakta duran oğlumu (*) gördük. Muş, bizi yeşil ağaçlar arasından beyaz mermer köşklerin göründüğü Saray Burnu'nu geçip, Galata Köprüsünün dış kısmında Haliç ağzında demir atıncaya kadar takib etti. Sonra gemiye yanaştı ve oğlum, yanımıza geldi ve etrafımızı saran, bu insana hayat bahşeden güzelliği beraberce (*) İngiliz Sefaretinde kâtip

14 seyrettik. Sağ tarafımızda Galata, Beyoğlu ve karşı sahilinde Üsküdar'ın yükseldiği Boğaz girişi; sol tarafımızda Saray Burnü ve bütün eski İstanbul, tam karşımızda ise Galata Köprüsünün arkasında gizlenmiş ve Kâğıthaneye doğru kıvrımlarla uzanan Haliç yatıyordu. Çok eski zamanlarda harp gemilerinin içeri girmesine engel olmak için Haliç'in ağzına kalın bir zincir gererlermiş. Geminin etrafını yüzlerce büyüklü küçüklü kayık sardı. Kayıkçılar her dilden haykırıyor, işaretler yapıyor ve müşteri celbetmek için çırpmıyorlardı. Gemiden ilk ayrılan o vahşi Karadağlılar ile Arnavutlar oldu. Eşyaları ile birlikte küçük kayıklara doluşup uzaklaştılar. Bazı yolcuları Geze ve Cook acentalarınm adamları karşılıyor, gümrüğe kadar götürüyordu, buranın yerlisi olduğu anlaşılan bazı yolcular ise kendi hususî sandalları ile gidiyorlardı. Biz, bu eğlenceli manzarayı sonuna kadar uzun uzun seyrettik. Kendimizi bütün bu insanlardan çok üstün hissetmeye başlamıştım. Kavasın nezaretinde bagajımız gümrük muayenesine bile tabi tutulmadan muşa yerleştirilmişti. Biz de yerlerimize oturduk ve Saray Burnu'nun tam karşısına isabet eden Haliç, Marmara ve Boğaz sularının meze olduğu bir nokta olan Tophane rıhtımına çıktık. Boğazın karşı kıyısında Kırım muharebelerinde hayatlarını kaybeden bir çok meşhur insanın son istirahatgâhı olan o güzel İngiliz mezarlığının bulunduğu Üsküdar yükseliyordu. Rıhtıma çıkınca eşyalarımızı kavasa bırakarak iki küçük Arap atının çektiği bir arabaya bindik. Beyaz mermer üzerinde arabesk taızı oymalı o nefis I oplıane çeşmesinin önünden geçerek, Yeni Çarşı'nın geniş yolundan yukarı Beyoğlu caddesine çıktık. Küçük cesur atlar bu dik yokuşu tırmanırken yol kenarında uyuyan köpekleri ezmemek için zaman zaman büyük bir çeviklikle istikamet değiştiriyorlardı. Etrafta bu kö

15 peklerden bol miktarda vardı. Bazıları uyuyor, bazıları da süprüntüler arasında yiyecek bulmaya çalışıyorlardı. Hayat onlar için pek kolay değildi. Bu aç, sıska yüzler köpekten ziyade kurda benziyordu. Zamanla bunlara karşı bir sempati duymaya başladım. Kaldığımız otelin yakınındaki meydanlıkta bunlardan tam onüç tane vardı. Hepsini tanıyordum. Her sabah teker teker gece maceralarından dönüşlerini seyrederdim. Gündüzleri ekseriya uykuda olurlardı; fakat daima dostça bir iltifata son derece müteşekkir olduklarını belirtmekten geri kalmazlardı. Umumiyetle renkleri kirli sarı olmakla beraber her nevi siyah, beyaz ve sarı karışımına rastlangbilirdi. Sokakta doğmuş olan köpek yavruları son derece korkusuz, arsız birer serseriydi. Yeni Çarşı'nın üst kısmından Sefaretlerin, Legasyonlarm ve şık mağazaların bulunduğu Beyoğlu caddesine döndük. Karşıya geçerek sola saptık ve bizim Sefaret duvarlarının bitiminde oğlumun bizim için yer ayırttığı otele vardık. Buradaki oturma odasının hakim olduğu manzara hakkında bir fikir verebilmek son derece güç. Aşağıda uzanan Haliç ve onun ardında yükselen eski İstanbul. Hemen altımızda İç Köprü (Unkapam Köprüsü) ve onun üst kısmında yatan son derece zarif tane zırhlı. Yıllardan beri şamandıralarını* hiç terketnıemiş olan bu gemilerin tamamiyle çürümüş olduğu ve şayet yerlerinden kımıldatılırsa derhal denizin dibine'batacakları söyleniyor. Türk Donanmasında Amiral olarak vazife gören bir Ingiliz bu gemilere girmesine müsaade edilmediğini söyledi. Herhalde bu çürüme hakkında bir rapor verir korkusundan olacak. Sağ tarafımızda Saray Burnu'nun Haliç'e bakan kısmı, arkasında yükselen Ayasofya ve Aya İrini. Bizim tarafta hemen pencerenin altına isabet eden kısımda ise bugün artık kullanılmayan ve Türk mezarlıklarına kıyasla son derece bakımsız bir durumda bulu

16 nan "Petits Chanıps des Morts"u (2) görebiliyorduk. Buradan dik bir yokuş, bu semtin en mühim ticaret merkezi olan ve Beyoğlu ile tünel ve tramvay bağlantısı bulunan Galata'dan Haliç'e uzanan çok işlek bir yola iniyor. Sağ tarafta, İstanbul ile aramızda Haliç kıvrıla kıvrıla Eyüb'e doğru uzanıyor. Hiç bir Hıristiyanın bugüne kadar giremediği Eyüb Sultan Camii burada. Osmanlı hanedanının ilk padişahı Sultan Osman'ın kılıcı da bu camide muhafaza edilmekte imiş. Tahta çıkan her padişah, Mevlevi Şeyhi tarafından icra edilen bir merasimle bu kılıcı kuşanırmış (3). Bizdeki taç giyme merasimine tekabül eden bir merasim olsa gerek. Haliç, Kapalı Çarşı, Kâğıthane, Göksu, Sarayburnu, Ayasofya; her biri sayısız büyüleyici tedâilere yol açan- bu isimler, bizde bu güzel şehri bir an evvel görmek sabırsızlığını uyandırıyor

17 GALATA KÖPRÜSÜ Ne için acaba bütün bu insanlar her sene tekrar tekrar Almanya, İsviçre ve Roma'ya gidiyorlar da yolculuklarını bir kaç gün daha uzatarak yepyeni bir âlem olan, mükemmel bir iklime sahip İstanbul'a gitmiyor? Roma'daki Trevi Çeşmesi ve Nil nehri için söylenen sözler aynen Boğaz suları için de söylenebilir: Bunları bir defa gören insan daima bu yerleri görme arzusunu içinde duyar. İstanbul şehir merkezi belki bir dinlenme mahalli değildir. Fakat Tarabya, isminden de anlaşılacağı veçhile, yorgun zihinler için tam bir tedavi ve istirahat yeridir. İstanbul'a yaklaşılıp Haliç'e girerken görülen manzaralar defalarca yazılmıştır. Fakat Boğaz'da önümüze serilen bu muhteşem panorama karşısında, bütün kalemler tanıamiyle âciz kahyor. Bu peri diyarını aydınlatacak bir güneşin bulunması gayet tabiî, fakat burada mayıs ayından itibaren Marmara Denizi baştan başa göz kamaştırıcı ışıklarla kaph. Pırıldayan cami kubbeleri, her mabedin etrafında yükselen beyaz mumları andıran minareler, parlak beyaz mermer cepheleriy - 19-

18 le sayısız saraylar, kahverengimsi damları ve grimsi ahşap balkonlarıyla denizde akisleri yansıyan Türk yalıları ve etraflarında yükselen kara selviler, Boğaz'm iki yakasındaki yeşil yamaçlar ve suyun bizzat kendisi, beyaz sırma dalgacıkların oynaştığı mavi bir atlas kurdele ve hareket halinde renk renk yelkenliler. Bütün bunlar bir arada hiç bir yerle kıyas edilemeyecek müstesna bir tablo yaratıyor. Ve meşhur Galata Köprüsüne ilk ayak bastığımız zaman her şeyin düşündüklerimizin ne kadar fevkinde olduğunu gördük. Burada bütün dünya milletlerini göreceğimizi tahmin etmiştik, ve görüyorduk da. Fakat bir şaline üstünde gibi değil, hayatın hakiki akışında olduğu gibi. Sanki Babil Kulesi (4) şimdi düşmüştü de bunlar Şinar Ovası'ndan üzerimize doğru dökülüyorlardı. Sâmi ırkını temsil eden her çeşit Yahudinin yanı sıra, derin yüz çizgileri, dik burunları, çıplak ayakları ve sarındıkları kahverengi veya beyaz peştamalları, başlarında kaim beyaz sargılarıyla Araplar da vardı. Afrika ise, her çirkinlik derecesindeki kadın ve erkeğini buraya yollamıştı. Yuvarlak yüzlü, küçük gözlü, basık burunlu hakiki Moğollar da eksik değillerdi. Çinliler ve Malaya'- lılara pek fazla rastlanmamakla beraber bu sarı yüzlü, düz siyah saçlı, mukaddes krallık mensuplarına da tek tük tesadüf etmek mümkündü. Aryeıı ırkının Avrupa ve Asya'dan gelme pek çok mümessilini görüyorduk. En çok göze çarpanlar ise beyaz kısa etekleri, sırma işlemeli ceketleriyle yakışıklı Yunanlılar, bol elbiseleri ve siyah başlıklarıyla İranhlar, kaba koyun, pöstekileri içinde Arnavutlar ve ekseriya Türkler gibi giyinmiş fesli Ermeniler idi. Bunlardan başka göğüsleri fişeklerle süslü, yanlan kılıçlı, belleri bıçaklı Çerkesler, uzun kahverengi külahlı dervişler, millî kıyafetleri içinde fesli Türkler ve bunların arasına karışmış Hintliler ve Buha -20-

19 ra'lılar da vardı. Bu erkek kalabalığının arasına serpiştirilmiş kadın miktarı da tahminin çok üstünde idi. Rahat ve korkusuz Köprüyü geçmekte olan bu beyaz, kırmızı, mavi, yeşil ve mor renkli kıyafetlere bürünmüş kadınların, şeffaf peçeleri arkasında parlayan siyah gözlerinden başka bir şey görmek mümkün değildi. Bu siyah gözler umumiyetle Şark kadınının en büyük güzelliğini teşkil eder. Türk, İran, Yunan ve Çerkeş kadınlan bu parlak renkli biçimsiz ferace denilen kıyafet içinde, birbirleriyle âdeta rekabet halindeler. Bir çokları yaşmaklı veya peçeli, bazıları da sanki dişçiye gidiyorlarmış gibi yüzlerini beyaz tüllerle sarmışlar. Hareketleri zarif değil. Hepsi, genci de ihtiyarı da, paytak paytak yürüyorlar. Halbuki Beyoğlu frenkleri son moda Paris kostümleri içinde, tıpkı Boulevard'daki hemşireleri gibi canlı ve edalı. Tabii burada her renk, daha doğrusu renksiz paçavralar içinde, büyük bir dilenci kitlesi de mevcut. Bu lime lime giysilerini nasıl çıkarıp giyiyorlar büyük bir muamma. Belki hiç çıkarmıyorlar ama dinlerinde her gün beş defa aptest alma mecburiyeti var. Galata Köprüsü muazzam bir faaliyet içinde. Haykırmalar, bağırmalar hiç durmuyor. Herkes Haliç'in bu kıyısında yahut öbür kıyısında, Beyoğlu veya İstanbul tarafında bir iş takib etmekte. İnsanlar koşuşuyor, birbirlerine çarpıyor, hattâ ağırbaşlı Türkler bile bu sele kapılmış gidiyorlar. Bu meyanda dilencilere, yankesicilere, ve yardım teklifinde bulunan kılavuzlara çok dikkat etmek lâzım. Vapurlar durmadan düdük çalıyor, isli karabuharlannı etrafa saçıyorlar. Eski Köprü, at ve araba gürültüleri altında sallanıyor ve inliyor. Yayalar 20 para, arabalar ise 5 kuruş Köprü parası ödüyorlar. Günde toplanan para 400 Türk Lirasını buluyormuş. (Bir Türk Lirası

20 Şilingdir.) İstanbul bugün, hiç bir şekilde terkedilmiş, zayıf düşmüş Ortaçağ'ın Bizans'ı değil, bilâkis hayat dolu, canlı, çarpan bir kalp. Doğu ve Batı'yı kendinde birleştirmiş olan bu şehir Ortak Pazar için düşünülebilecek en mutena, en uygun bir nokta. Türklerin iftiharla baktıkları bu yere komşularının boş bir ümitle gözdikmiş olmalarına hayret etmemek lâzım. (Hasta Adam) hakkında ne söylenirse söylensin Türk'ün henüz ölmek niyetinde olmadığını gösteren birçok emareler var. Türkiye, onu yutmak istiyenin boğazından geçmiyecek kadar büyük ve sert bir lokma olduğunu ispat edecektir. Metin ve kuvvetli olan hakiki Türk 400 seneden fazla bir zamandan beri "Benim" dediği bu ülkeyi başkalarına vermemek için ölünceye kadar savaşmaya kararlı (5). Türkleri tanımak, onların zayıf ve kuvvetli taraflarını keşfetmek çok zor. Bir milletin milyonda biri ile karşılaşmış insanların, o milletin umumî karakterinden sözetme cesaretine hayran kalmışımdır, ve kendim böyle bir hataya düşmek istemiyorum. Türkler hakkındaki bilgim, kısa ziyaretim esnasında Boğaz'da tanıştığım insanlara inhisar etmektedir. Bunun umuma teşmilini başkalarına bırakıyorum. Esasen, kendi müşahedelerime dayanarak bazı hükümlere varmak imkânını bulduğum zaman, dahi Türklerin yabancılara karşı çok ketü m davrandıklarını, bilhassa iç işlerini ve aile hayatlarını tam bir gizlilik içinde tuttuklarını gördüm. Buna rağmen sokakta bunların asil, kibar, hareketleri dikkatinizi çeker. En fakirlerinin bile çocuklara sevgi, düşkünlere şefkat ve hayvanlara merhamet besledikleri görülür. Dünyanın hiç bir yerinde İstanbul sokaklarındaki gibi köpeklere bu derece sabırla muamele edilemez. Köpekler de buralardan tesadüfen geçen bazı seyyahların göstermek istedikleri gibi ne vahşi ne de can sıkıcı

21 Şehri kendi aralarında parsellemişler. Beş, on veya yirmişer adetlik gruplar halinde, kendilerine ait diye kabul ettikleri bütün bir sokağı veya sokağın bir kısmına yerleşmişler. Bu mukaddes hududu geçen yabancının, insan veya köpek olsun, vay haline. Eski Roma'da olduğu gibi her yabancı bir düşmandır ve ona göre muamele görür prensibini güdüyorlar. Diğer hususlarda sokak köpekleri fevkalâde sakin olup bir parça kemiğe veya iyi bir muameleye son derece müteşekkir olduklarını gösterirler. Aleyhlerinde ne söylenirse söylensin bunlar da tıpkı diğer köpekler gibi, fırsat verildiği zaman, teşekkürlerini belirtmek için kuyruk sallamasını biliyorlar. Sahipleri gibi bunlar da son derece pervasız. Arabalar geçerken yerlerinden bile kımıldamıyorlar ve ezildikleri zaman da acı bir uluyuşla kadere boyun eğiyorlar. Her zaman kayıtsızca hareket eden arabacılar ellerinden geldiği kadar bu köpekleri ve onlara ümit bağlamış ailelerini rahatsız etmemeğe ve ezmemeye çalışırlar. Birkaç gün evvel duyduğum bir hikâyeyi anlatacağım: Bir zamanlar Balkanlarda çok şiddetli bir kış olmuş. Aç kalan kurtlar ovalara inerek şehirleri tehdide başlamışlar. Bunun üzerine köpekler mevzilerinden çıkarak aralarındaki rekabet ve çekişmeyi bir tarafa iterek birleşmişler ve büyük sürüler halinde şehir dışına giderek kurtlara hücum etmişler. O kadar çok kurt öldürmüşler ki düşman korku içinde geldikleri yere gitmiş ve köpekler de gene gruplar halinde kendi mıntıkalarına dönmüş ve eski mücadeleli hayatlarını sürdünnüşler. Sokaklar son derece bozuk yapılmış. Tramvay, araba ve hamallar arasında yürümek hem zor hem yavaş. Şehir çok gürültülü. Halk tabakası son derece yüksek sesle konuşuyor. Fakat sokaklarda kavgaya pek rastlanmıyor. Hele sarhoş erkeğe veya sarhoş kadına hiç bir yer

22 de rastlanmaz. Şayet bir sarhoş görürseniz bunun bir Türk olmadığına emin olabilirsiniz. Bizdeki hemen her kavganın, hatta her cinayetin sebebinin sarhoşluğa dayandığını hatırlarsak, bunun ne demek olduğğunu daha iyi anlarız. Bir İngiliz papazı İngiltere'yi ayık görmektense hür görmeyi tercih ettiğini söylemiş. Türkler hem ayık lıenı de hür. Söylentilere göre, yüksek tabakadan bazıları gayet serbest şampanya ve hattâ daha sert içkiler içiyorlarmış. Üst tabaka, her yerde olduğu gibi, Türkiye'de de bir istisna teşkil etmektedir. Esasen bir millet hakkında bir hükme varmak için üst tabakaya değil orta ve alt tabakaya bakmak lâzımdır. Her memleketin bel kemiğini teşkil eden bu iki sınıf henüz içki müptelası değildir. Bu doğrudan doğruya kendi hür iradeleriyle Peygamberlerine olan hörmetten ileri gelmektedir. Alt tabakada içki iptilâsı başlarsa Türkiye'de neler olacağını düşünmek bile korkunç. Tatar ve Moğol ecdadından tevarüs ettikleri bu sert, yırtıcı ruhu ehlileştirmek için eğitim çok az bir ilerleme kaydedebilmiştir. Cami önünde toplandıklarını gördüğümüz zaman ufak bir tahrik neticesi arslanlar ve kaplanlar üstünüze atılacakmış gibi bir ürkme duyarsınız. Türklerin Hıristiyan dininden nefret ettiklerini zannetmek büyük bir hata olur. Bilâkis ona hörmet ederler. Onlardan, Hıristiyan olarak değil, Ermeni, Bulgar ve Rus diye nefret ederler. Hiç bir memlekette Türkiye'de olduğu gibi ayrı inançtan kimselere yüksek mevkilere gelme şansı tanınmamıştır. Burada yalnız bakanlar arasında değil, devletin mühim sırlarının tevdii edildiği sefirler arasında bile Hıristiyanlara rastlanır. Bir adamın vurulduğu zaman Bulgar diye mi yoksa Hıristiyan diye mi öldürüldüğü fark edilmez. Mamafih gördüğüm ve anladığım kadar bu nefretin menbaı dinden ziyade milliyete dayanıyor

23 Avrupa medeniyeti ile yakın temasta olan Türkler, bir raddeye kadar hayranlık duydukları bu hayattan kalben nefret etmekteler. Buna rağmen, bilhassa üst tabakalarda Avrupa medeniyetinin tesiri çok açık bir şekilde görülmektedir. Ve iyi tahsil görmüş kültürlü bir Türkün arkadaşlığından daha cazip bir şey tasavvur edilemez. Yalnız unutmamak lâzım ki Türkler ırk olarak Avrupaileşmemişlerdir, ve korkarım hiç bir zaman da bu gerçekleşmiyecektir. Bedenen ve ruhen kuvvetli ve aynı zamanda çok zarif olan bu ırk doğuştan sert tabiatlıdır. Başka milletlerden kadınlarla evlenme neticesi bugün yetişen yeni nesil çok daha yumuşak ve mutedil olmakla beraber gene de Avrupa'da kendilerini evlerinde gibi mesut ve rahat hissetmemektedirler. Zira halâ Avrupa'nın onlara, Hıristiyan kuvvetlerin çekişmesi neticesi ortaya çıkan Haçlı Seferleri devrindeki nazarla baktığını biliyor ve, Avrupa'yı Asya'ya birleştiren bu köprübaşı ellerinde bulunduğu müddetçe de savrulacak tehditlere karşı bir cephe alma mecburiyetini hissedeceklerdir. Rusları Yeşilköy'de eski Bizans surlarının bir karış ötesinde görmüşlerdi. Şayet İngiliz donanması Çanakkale'yi geçip toplarıyla müdafaasız Rus ordusunu tehdit etmemiş olsaydı, onlar kolayca İstanbul'a hücum edebilirlerdi. Hükümdarlar ne düşünür bilemem ama, şayet Boğaz'da bir altın köprü kurulsa, yani eski günlere dönme imkânı sağlansa, kaç kişinin buna karşı çıkacağını bilemem. Akıncı bir ruh taşıyan bu insanlar zannederim halâ onun özlemi içindeler. At sırtında olmak, Selâmlık dairesinin ipekli yastıkları üstündekinden daha ziyade onları mesut eder. Ama o zaman Suriye, Mısır ve Ermeni'lere ne olur tahmin etmek güç. (6). Ecnebilerin dikkatini çeken diğer bir husus da İstanbul sokaklarında ahlâk dışı hareketlere bilhassa Türk kadınları arasında kesinlikle rastlanılmadığıdır

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN "Biz apartmanlara yabancıyız. Bir ailenin hayatında ev ocak en esaslı bir unsurdur. Bir odanın kapısını açtığım zaman, burada babam doğmuştu, bir sofaya çıktığım zaman, burada halam gelin olmuştu, bahçeye

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi?

HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? HALFETİ Yİ GEZDİĞİNİZDE SAŞIRACAKSINIZ! Şaşırarak gezdim Halfeti yi. Abdullah Öcalan ın doğduğu yer olan Halfeti ye, Acaba güvenli mi? sorusunu sorarak gitmiştim halbuki. Fırat Fotoğrafçılar buluşması

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

BEYAZ YALI Yalı dekorasyonu deyince, genellikle nostaljik çizgiler, eski ve yeniyi içiçe yaşatan dizaynlar, klasik, y a da y an klasik döşenmiş m ekanlar akla geliyor. Oysa, First için görüntüleûiğimiz

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik.

İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Şebnem GÜZELOĞLU 21302293 TURK 102-25 İtalya nın Üç Büyüğü: Roma, Floransa, Venedik. Dünya üzerindeki insanların hepsine Yapmayı en çok istediğin şey nedir? diye sorsak, muhtemelen çoğundan alacağımız

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

C A NAVA R I N Ç AGR ISI

C A NAVA R I N Ç AGR ISI C A NAVA R I N Ç AGR ISI Canavar, canavarların hep yaptığı gibi, gece yarısından hemen sonra çıktı ortaya. Geldiğinde Conor uyanıktı. Kısa süre önce bir kâbus görmüştü. Herhangi bir kâbus değil- di bu;

Detaylı

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat

Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Kültür - Sanat Tarih / Terra Cotta Savaşçıları, Çin Halk Cumhuriyeti Kitap / Türkan Röportaj / Doç. Dr. Okan Gülbahar El Sanatları / Geleneksel

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba;

20 Mart Vızıltı. Mercanlar Sınıfından Merhaba; Mercanlar Sınıfından Merhaba; 20 Mart Vızıltı Bu hafta konumuz ormanlar idi. Orman nedir? Ormanların önemi ve faydaları nelerdir? Ormanları koruma konusunda üzerimize düşen görevler nelerdir? gibi sorular

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden

Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden 2 Gürkan Genç, 1979 yılının Ocak ayında dünyaya geldi. Hemen hemen her çocuk gibi en büyük tutkusu bisikletiydi. Radyo-Televizyon-Sinema bölümünden mezun oldu. Farklı kurumlarda çalıştıktan sonra 2 arkadaşı

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ

smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ smart investment in Turkey AKILLI YATIRIM [ İSTANBUL 216 YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ [ Duymadım deme Görmedim deme Akıllı düşün AKILLI YATIRIM YAP! Konut projemizden yapacağınız yatırımlarda ayrıcalığı ile

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş...

İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM. Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... İSFAHAN I GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM Nüfusun En Az Yüzde Kırkı Türkçe Konuşuyor... Ülkeyi 1925 e Kadar Türkler Yönetmiş... Şaşırdım İsfahan ı görünce... Şaşırdım... Çünkü, İran a giderken, sevgili eşim de gelmek

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2

Yayın no: 110 ÇOCUKLAR İÇİN OSMANLI TARİHİ-2 Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

* * * Mevsim tatilini fırsat bilip, Cemre ile birlikte hem Yunan adaları turu yaptık, hem de Bodrum'd an Kekova 'ya kadar denizden dolaştık.

* * * Mevsim tatilini fırsat bilip, Cemre ile birlikte hem Yunan adaları turu yaptık, hem de Bodrum'd an Kekova 'ya kadar denizden dolaştık. Gazeteci, yazar ve TV yönetmeni Mehmet Ali Birand, tatilini geçirdiği Ege de gördüklerini yazdı. Bir tarafta Yunan adaları, diğer yanda Türk kıyıları.. Neler gördü, nelerden etkilendi? İki günlük yazılarında

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

MÜBADELEDEN ON YIL SONRA SELANİK İ ZİYARET

MÜBADELEDEN ON YIL SONRA SELANİK İ ZİYARET MÜBADELEDEN ON YIL SONRA SELANİK İ ZİYARET BAKİ SARISAKAL MÜBADELEDEN ON YIL SONRA SELANİK İ ZİYARET 4 Eylül 1934 Pazartesi: Gözümü açtığım zaman vapurumuzun hızını azalttığını hissettim. Demek Selanik

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN

YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN YOL AYRIMI SENARYO ALĐ CEYLAN 2011 PAZARTESĐ SAAT- 07:42 Sahne - 1 OTOBÜS DURAĞI Otobüs durağında bekleyen birkaç kişi ve elinde defter, kitap olan genç bir üniversite öğrencisi göze çarpar. Otobüs gelir

Detaylı

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır:

İşte böylesine bir tatil isteyenler içindir Assos. Ve Assos ta yapılacak çok şey vardır: Assos u neden görmeliyim, oraya neden gitmeliyim? diye içinizden soruyorsanız eğer, verilecek cevapların birden fazla olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz: mesela turkuvaz rengi bir deniz, zeytin ağaçları,

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

Lübnan - Beyrut BEYRUT. www.gazella.com 0212 233 15 98

Lübnan - Beyrut BEYRUT. www.gazella.com 0212 233 15 98 Lübnan - Beyrut BEYRUT Lübnan - Beyrut Gökyüzünün kapladığı o esrarengiz örtünün altında kimbilir ne hikâyeler yatıyordur diye düşünürken, diğer yandan bu kadar farklı kültürü barındıran, şık vitrinleri,

Detaylı

BuranoVenedik denince akla ilk

BuranoVenedik denince akla ilk Rengarenk Bir Ada BuranoVenedik denince akla ilk gelen aslında kanallar, gondollar ve maske festivali oluyor. Pek bilinmese de Venedik kendi içinde eşsiz bir görselliğe sahip Burano Adası nı da kapsıyor.

Detaylı

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Fethiye Tatil ve Yöre Rehberi Fethiye, Likya sahilinde bulunan en büyük tatil yöresidir. Ölüdeniz, Hisarönü, Yakaköy, Kayaköy, Çalış gibi bir çok mevkiisi bulunan Fethiye tam anlamıyla bir tatil merkezidir.

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013)

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) TARİHİMİZİN YAZILDUIĞI ÇANAKKALE ye ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORUZ. (Bize Katılın) ANKARA BURSA, ÇANAKKALE Tur Programı: Araç hareket noktası ve saati; (1 Mayıs Çarşamba

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES

GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES GÜZELLİK KRALİÇESİ ERCİYES İlk defa 1983 yılında gitmiştim Erciyes e O günlerde sadece Spor İl Müdürlüğü nün Taş Binası vardı. Aşağıda şömineli bir salon, yukarıda ise biri erkekler, biri de kadınlar için

Detaylı

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI

ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU ANASINIFI 1 31 MART TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Merakla ve sabırsızlıkla ilkbaharı bekliyoruz..gelir umuduyla.. Bu ay temamız İlkbahar.. Kışı gördük, iliklerimize kadar yaşadık aylardır..

Detaylı

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam

Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının. Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam SAYFAYI ÇEVİRİN Sizin için her şeyi düşündük... Dünyanın en güzel şehri İstanbul... Anadolu yakasının Avrupa ya açılan kapısı Kadıköy... İstanbul un yeni yaşam merkezi Fikirtepe ve Kadıköy ün balkonunda

Detaylı

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta

Aktiviteler. Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta Aktiviteler Aşağıda Alan Turizm ile yapmış olduğumuz ortak aktiviteler bulunmaktadır.lütfen her konuda bizden bilgi almakta çekinmeyin. Yürüyüş turları Gizli kalmış Kapadokya ( yürüyüş turu) Ortahisar

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI. Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar. 7-12 Yaş ÖĞRETMEN Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar 7-12 Yaş REHBER KİTAPÇIĞI Değerli Öğretmenlerimiz, Pera Müzesi olarak okul gruplarına yönelik 7-12 yaş grupları için Suna ve

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ

RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ BAKİ SARISAKAL RUMELİ DEN GELEN SON MÜBADİL KAFİLESİ Türk tarihinin, matemli bir sahnesi daha kapandı. Karasudan, Teselya Ovasına, Alasonya Geçitlerinden, Kayalar

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ŞİİRLER 10 Kasım geldi işte Üzgünüz biz milletçe Atatürk! ü anarız O bizim kalbimizde 10 Kasım geldi işte Koşarız Anıtkabir e Atatürk ü anarız

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Üniversite Üzerine. Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken

Üniversite Üzerine. Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken Engin Deniz İpek 21301292 Üniversite Üzerine Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken formüllerden ya da analitik zekayı çalıştırma bahanesiyle öğrencilerin önüne

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 10. DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME 1. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın neresinde seyredecektir? Kanalın, teknenin sancak tarafındaki dış sınırına olabildiğince güvenle yaklaşabileceği mesafede 2.

Detaylı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı REMBRANDT Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı Ölümü: 4 Ekim 1669 Ünlü Yapıtları: Dr.Nicolaes

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı