Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı"

Transkript

1

2 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN: X Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal Published in April, August and December ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY ATATÜRK CULTURE CENTER

3

4 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Cilt / Volume: 17 Sayı / Issue: Kurucusu / Founder Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ( ) Sahibi / Owner on behalf of Atatürk Atatürk Kültür Merkezi Culture Center adına Başkan Prof. Dr. Osman Horata Editörler / Editors Doç. Dr. Recep Boztemur (ODTÜ) Dr. Alev Kâhya-Birgül (AKM Uzmanı) Uzm. Alim Yanık (AKM Uzmanı) Yazı İşleri Müdürü / Journal İmran Baba Administrator Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Hakkı Acun (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan (TOBB ETÜ) Prof. Dr. Nihat Boydaş (Gazi Ü) Prof. Dr. Nurettin Demir (Başkent Ü) Prof. Dr. Melek Dosay-Gökdoğan (Ankara Ü) Prof. Dr. Önder Göçgün (Pamukkale Ü) Yrd. Doç. Dr. Nevin Ünal-Özkorkut (Ankara Ü) Hakem Kurulu / Referees Board Prof. Dr. Şerif Aktaş (Gazi Ü) Dr. Müjgan Cunbur Doç. Dr. Yakup Çelik (Başkent Ü) Prof. Dr. Nurullah Çetin (Ankara Ü) Prof. Dr. İsmail Çetişli (Pamukkale Ü) Prof. Dr. Abide Doğan (Hacettepe Ü) Dr. Gonca Gökalp (Hacettepe Ü) Doç. Dr. Ayşenur İslam (Başkent Ü) Prof. Dr. Esin Kâhya (Ankara Ü) Doç. Dr. Nesrin Karaca (Başkent Ü) Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Fırat Ü) Doç. Dr. S. Dilek Yalçın-Çelik (Hacettepe Ü) Prof. Dr. Berin D. Yurdadoğ (Ankara Ü) Yönetim Yeri / Managing Office Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Maltepe - Ankara, TURKEY

5 Telefonlar / Telephones Santral: Yazı İşleri / Editorial: elmek web / web Abone İşleri / Subscription Vedat Demirbaş Belgegeçer (Faks): Posta Çek Numarası ISSN X Kapak Tasarımı / Cover Design Grafiker Ltd. Şti. Sayfa Tasarımı / Page Design Grafiker Ltd. Şti Pbx Baskı Yeri ve Tarihi / Press House and Date Grafiker Ofset Kazım Karabekir Caddesi Ali Kapakçı İşhanı 85/3 İskitler-ANKARA / Ankara, Aralık / Ankara, December Not: Makelelerdeki görüşlerin sorumluluğu yazarına aittir. Yazıların yayın hakkı merkezimize devredilmiş sayılır. Bu devir sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

6 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Osman Horata Sunuş Önder Göçgün Anıların Işığında Mustafa Necati Sepetçioğlu ix-x xi-xiv Kâzım Yetiş Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu 1-6 The Interpratation of Turkish History in Mustafa Necati Sepetçioğlu s Novels Nurullah Çetin Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Tarihî Romanlarının Millî Bilince Katkısı 7-18 The Contribution of Mustafa N. Sepetçioğlu s Historical Novels to the National Consciousness Özlem Fedai Türklerde Devlet Bilinci ve Birlik Düşüncesinin Uyandırılması Açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Kilit ve Çatı Romanlarını Yeniden Okumak Re-reading of M. N. Sepetçioğlu s Novels, Kilit and Çatı, in terms of Awakening in the Turks of the Ideas of State and National Unity S. Dilek Yalçın-Çelik Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Tarihî Roman Anlayışı ve Türk Edebiyatında Tarihî Roman Geleneği İçerisindeki Yeri Mustafa N. Sepetçioğlu s Understanding of Historical Novel and His Place in the Tradition of Historical Novel in the Turkish Literature Osman Gündüz Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Büyülü Dünya sından Büyük Türkiye Rüyası na -56 From Mustafa Necati Sepetçioğlu s Magical World to his Dream of Great Turkey Abdullah Şengül Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Romanlarında Bir Anlatım Unsuru Olarak Semboller Symbols in the Novels of M. N. Sepetçioğlu as Elements of Narration Mehmet Samsakçı Sepetçioğlu nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar The Spiritual Associations in Sepetçioğlu s First Five Novels dealing with the Establishment of the Ottoman Empire

7 Mutlu Deveci Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi The Structural and Thematic Analysis of the Novel of Anahtar Ülkü Eliuz Millî Romantik Tarih Dönüştürümü: Kilit Kilit: A National Romantic Historical Transformation Ahmet Faruk Güler Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Kilit-Anahtar-Kapı Romanlarında Yüce Birey Arketipi Olarak Küpeli Hafız ve Sarı Hoca Küpeli Hafız and Sarı Hoca as the Archetypes of Greatness in Mustafa Necati Sepetçioğlu s Novels Kilit-Anahtar-Kapı Mithat Durmuş Tarihsel Olaylar Dizgesinin, Kurgusal Metinde Yansıtılması Duyarlılığı ve Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Kilit İsimli Romanı The Reproduction of Historical Events in the Fictional Text and the Novel of Mustafa Necati Sepetçioğlu The Lock Ramazan Korkmaz Çatı Romanında Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi The Symbolism of Vertical and Horizantal Dimensions in the Novel, Çatı Taner Namlı Konak ve Çatı da Manevi ve Kahramanlık Ögelerinin İşlenişi The Usage of Morale and Heroic Elements in the Konak and Çatı Yakup Çelik Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi An Evaluation of the Ottoman Life through the Novel, Bu Atlı Geçide Gider (this Horseman Goes to the Pass) Cafer Gariper / Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Yasemin Küçükcoşkun Darağacı Romanında Şeyh Bedreddin İmgesinin Dönüşümü The Transformation of the Şeyh Bedreddin Image in the M. N. Sepetçioğlu s Novel, Darağacı İsmail Çetişli Türk Milletinin Çanakkale Savaşı Günlerinde Yüz Yüze Kaldığı Yokluk ve Yoksullukların... Ve Çanakkale Romanına Yansımaları The Reflections of the Poverty that the Turkish Nation Encountered in the Çanakkale War, in the Novel...Ve Çanakkale

8 Mesut Tekşan Tarihe Sığmayan Destanın Romanı... Ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Mustafa Necati Sepetçioğlu Ve Çanakkale: A Novel of an Unremitting Heroism that is Incommensurate with History Writing (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Mustafa Necati Sepetçioğlu Alâattin Karaca Cevahir ile Sadık Çavuş un Buğday Kamyonu nda İsmet İnönü ve Dönemin Toplumsal Sorunları Ismet Inönü and Social Problems in his Period as reflected in Sepetçioğlu s Novel, Cevahir ile Sadık Çavuş un Buğday Kamyonu Nevzat Özkan Tarihî Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği The Usage of Language in Fictionalising of the Historical Time: The M.N. Sepetçioğlu Model Ahmet Şimşek Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Karşılaştırmalı Türk Destanları Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri The Value of M. N. Sepetçioğlu s Book, Karşılaştırmalı Türk Destanları for the History Education Şahin Köktürk Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Yaratılış ve Türeyiş Destanında Yeniden Yazma ve Edebî Dönüştürüm (Metinlerarası İlişkiler) Epic Re-Writing and Literary Transformation (Intertextual Relations) in M. N. Sepetçioğlu s Epopee, Yaratılış ve Türeyiş Hasan Boynukara Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Bir Ömür Boyu Kıbrıs/Boyun Eğiş Romanında Tasvirler ve Tahliller Descriptions and Analyses in M. N. Sepetçioğlu s Novel, Bir Ömür Boyu Kıbrıs/Boyun Eğiş Zeki Taştan Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Yayımlanmamış Bir Oyunu: Meragalı Abdülkadir An Unpublished Play of Mustafa Necati Sepetçioğlu: Meragalı Abdülkadir Müzeyyen Buttanrı Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Basılı Tiyatro Eserlerindeki Muhteva ve Günümüz İnsanına Mesajları The Content of Mustafa Necati Sepetçioğlu s Published Plays and His Message to the Present People

9 Tacettin Şimşek Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Tragedya Yazarlığı ve Büyük Otmarlar M. N. Sepetçioğlu as the Tragedy Writer and His Play, Büyük Otmarlar Selma Baş Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi The Object-Human Relationship in Mustafa Necati Sepetçioğlu s Stories Ömer Çakır Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Hikâyeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme A General Evaluation of Mustafa Necati Sepetçioğlu s Stories Fatih Arslan Tarihin Dirildiği Gün: Maziden Roman Ütopyasına The Day of the Revival of History: from the Past to the Utopia of Novel Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu Mayıs ANKARA Sempozyumdam Fotoğraflar 387 Erdem Yayın İlkeleri 389

10 Sunuş bu yana, düzenlediği toplantılar ve yayımladığı eserlerle bilim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Atatürk Kültür Merkezi, sürekli gelişim 1983 ten anlayışıyla misyonunu en üst düzeyde yerine getirmeye devam etmektedir. Bilim ve kültür hayatının beklentilerine duyarlı, etkin, dinamik bir yönetim anlayışını benimseyen Merkezimiz, her yıl düzenli olarak güncel konularla ilgili geniş katılımlı sempozyumlar düzenleyerek kültürel alandaki araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Elinizdeki özel sayı, bu doğrultuda Mayıs tarihlerinde Ankara da düzenlediğimiz Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumunda sunulan ve hakem denetiminden geçen bildirilerden oluşmaktadır. Bir kısmı yabancı dillere de çevrilen çok sayıda romanı, hikâyesi ve tiyatro eseriyle, Türk edebiyatı ve Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunan Mustafa Necati Sepetçioğlu, Merkezimize de den itibaren şeref üyesi olarak önemli katkılarda bulunmuştur. Alelade kalabalıklarından ortak paydalar ve idealler etrafında bir millet oluşturabilmek ve buradan da güçlü devletlere ve medeniyetlere ulaşabilmek, her topluluğa nasip olmayan, uzun, çileli bir yolculuktur. Bu süreçte, dil ve dile dayalı eserler, kültürleri yani milletleri ayakta tutan temel direkleri oluştururlar. İnsanları, biz duygusu etrafında bir arada toplayan, bu duyguyu güçlendiren ilk edebî ürünleri, danslar eşliğinde söylenen epik şarkılar oluşturur. Bu tür, soyların ve kabilelerin oluşum sürecinde, birbirleri arasındaki mücadelelerde öne çıkan kahramanlar etrafında ortaya çıkar. Kabilelerden ulusa geçiş aşamasında ise, epik şarkılar yerlerini manzum destanlara bırakır. Diğer edebî türlerin kaynağını oluşturan destanlar, topluluklara kimlik yani ulus olma bilincini kazandırmada önemli bir işlev üstlenirler. Destanlar, yerleşik hayata geçişle birlikte, yerlerini kahramanlık konulu halk hikâyeleri ve mesnevilere bırakır. Sanayileşme ve kentleşmenin yaygınlaşmasına paralel olarak da, tarihî roman, tiyatro, hikâye gibi türler edebiyat hayatında görülmeye başlar. Batı da, imparatorlukların yerlerini ulus devletlere bırakma sürecinde yükselen milliyetçilik duygusuna paralel olarak, tarihe ve tarihî romanlara ilgi artmaya başlamış ve romantizmle birlikte bu yöneliş doruk noktasına çıkmıştır. Türk edebiyatında da,

11 İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde, konularını tarihten alan birçok edebî eser kaleme alınmakla birlikte; köklü tarih birikimine karşılık, belki de yaşanan kültürel değişimin etkisiyle bu birikimi edebî eserlere ve ekranlara taşıma konusunda yetersiz kaldığımız herkesin malumu olan bir husustur. Türk edebiyatında ise, 1950 lerden sonra popüler tarih türünde yazılan romanların sayısında ciddi bir artış görülür. Modernizm sonrası süreçte de, 1980 lerden sonra tarihe ve tarihî romanlara ilgi yeniden revaç bulur. Araştırmalar, kimlik bilincinin oluşumu ve güçlenmesinde, kültürlere dinamizm kazandırmada, tarih kitaplarından ziyade tarihi konu alan edebî eserlerin çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Çünkü tarihçiler, siyasi olaylar üzerine odaklaşıp kuş bakışı yla olayları değerlendirmeye çalışırken; tarihi, edebî gerçeğin ardından aksettiren yazarlar ise kuş dalışı yla, bizzat insana odaklaşıp, insanın ve toplumun gerçeklerini canlı bir şekilde aksettirirler. Günümüzde her ne kadar ekranlar edebî eserleri geri plana itmekle birlikte, bunların da öncelikle iyi edebî eserlere, senaryolara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Tarih bilinci, hem geçmişi hem geleceği kurar. Tarihî romanlar, sadece geçmişle ilgili değil gelecekle de ilgili perspektifler sunar. Yazı hayatına henüz 16 yaşındayken yayımladığı yazılar ve hikâyelerle başlayan Mustafa Necati Sepetçioğlu, daha sonra hayatını âdeta tarihî romanlara adamış ve birbiri ardına yayımlanan romanlarıyla,tarih ve kimlik bilincine sahip bir neslin yetişmesinde önemli misyon üstlenmiştir. Onun eserlerinde, Orta Asya dan günümüze kadar Türk tarihi, Dede Korkut tan esinlenen güzel üslubu ve engin birikimiyle hikâye edilmiştir. Cumhuriyet döneminde doğup büyüyen Mustafa Necati Sepetçioğlu, yazarlık hayatını Anadolu Türklüğünün atası olan Hoca Ahmed Yesevi yi ele alan Yesili Hoca Ahmed adlı romanıyla taçlandırmış ve ardında büyük bir külliyat bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Tarihî roman yazmayı, millete ve tarihe karşı bir sorumluluk olarak gören Mustafa Necati Sepetçioğlu, millete ve tarihe karşı sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirmiştir. Atatürk Kültür Merkezi olarak bizler de, ölümünün birinci yılında düzenlediğimiz sempozyum ve onda sunulan bildirilerden oluşan bu özel sayımızla, Türk edebiyatının bu önemli ismine karşı sorumluğumuzu ve vefa borcumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Prof. Dr. Osman HORATA

12 Anıların Işığında Mustafa Necati Sepetçioğlu Önder GÖÇGÜN* Bugün, 24 Mayıs Perşembe... Sanatçı ve edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra, asil ve seçkin insan kimliği ile de gönüllerde ayrıcalıklı bir yer tutmuş olan merhum Mustafa Necati Sepetçioğlu, aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Kendisini yakından tanımak, çeşitli yer ve zamanlarda birlikte görüşüp, sohbet etmek imkânını bulduğum Sepetçioğlu, ömrü boyunca edebiyat, kültür ve sanatı varlığı ile bütünleştirmeyi başarmıştı. Roman, hikâye ve tiyatro yazarlığı, kendisini edebiyat tarihimizde seçkin bir konuma getirmişti. Özellikle de, asıl çalışma alanım oluşturan romancılığı ile Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden birisi olmuştu. Onun önemli bir yanını ise, tıpkı merhum romancı, tiyatro yazarı ve gazeteci Tarık Buğra gibi, bizlerin de yuvası olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü mezunu olması, yani eskilerin ifadesiyle mektepten yetişme edebiyatçı kimliği teşkil ediyordu. Bunu da, yeri geldikçe gururla dile getirirdi. Hocaları arasında, estetik yönü ile Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar dan hayranlıkla, çelebi tavırlı İstanbul Beyefendisi olan Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan dan derin saygı ve geniş ufuklu yaklaşımları ile de Prof. Dr. Mehmet Kaplan dan şükran duyguları ile söz ederdi. Özel hayatında sade, doğal bir hayat tarzını benimsemiş, çok sevdiği Mevlâna nın işaret ettiği gibi; olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak yolunu prensip edinmişti. Bu bağlamda, içi dışı birdi den 1990 lı yıllara uzanan çizgide, kendisini Konya da Selçuk Üniversitesi adına düzenlediğimiz Ulusal ve Uluslar arası Mevlâna ve Gençlik Kongreleri ne davet etmiş idik. Bunların hepsine de, değerli eşleri Muazzam Sepetçioğlu ile birlikte katılmış ve çok değerli bildiriler sunmuştu. O arada, yarınlarımız olan gençlerle birlikte olmaktan, onları dinleyerek, kendilerine yol göstermekten duyduğu haz büyüktü. * Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Denizli, e-posta:

13 Çeşitli konuşmalarında da ifadesini bulduğu üzere, insana bakış tarzı, Mevlâna ve Yunus misali hep saygı dolu bir nitelik taşıyordu. Bu çerçevede, en seçkin varlık olarak gördüğü insanın gelişmesi, ilerleyip yükselmesi için terbiyeyi, yani eğitimi, temel şart olarak kabul ederdi. Nitekim, 6-8 Kasım 1985 günü Selçuk Üniversitesi nde düzenlediğimiz I. Millî Gençlik Kongresi nde, Gençlik ve Sahip Olma Duygusu başlıklı bildirisinde, terbiye ve içgüdülere göre bir uygunluk taşı(dığına) inandığı, eğitimeğitmek kavramları etrafında şu görüşlere yer vermişti: Terbiye, insanda var olan ana unsuru, yine insanda var olan yan eğilimlerle besleyip yeni bir sistem meydana getirme sanatı(dır). Onun yerini alan eğitmek işi, daha çok içgüdülere göre bir uygunluk taşır; tıpkı tâlim yerine gelen öğretmek işindeki ister istemez otomatikleşen mekaniklikte olduğu gibi... Benzer hareketlerin benzer tekrarlarıyla meydana gelen bir alışılmışlığın mekanikliği ile duygular ve şuurun dayanışmasından oluşmuş bir sanatı aynı düşünmek imkânı var mıdır? Bir papağanı öğrettiğiniz, yahut biraz yatkın bir hayvanı eğittiğinizde hitap ettiğiniz onların içgüdüleridir. Bu içgüdü onlara en çok öğrettikleriniz ölçüsünde bir tekrarlama gücü verir. Halbuki insan, içgüdüsüne önsezisini ve şuurunu da katmıştır. Sizden daha çok şey istemeğe, size daha çok şey vermeğe hazırdır. Bu hazırlığı sadece zaman ve mekân etkileyicileri değiştirebilir. Sevgi ve sevmek kavramları ise, merhum Sepetçioğlu nun özel bir değer ve ayrıcalıklı önem verdiği hususların başında yer alıyordu. Birçok görüşmemizde, insanların ve insanımızın birbirini yeterince sevmediğinden yakınarak; gerçekte, sevginin ve sevmenin bizi biz yapan değerler sisteminin başında geldiğini vurgulardı. Nitekim, ona göre; Bizim insanımız, sevmek üzerine programlanmıştır. Yabancıları şaşkına döndüren de konukseverlikten, insana ilâhî bir değer vererek, ona saygı duyma sonucu olan insanseverliğe kadar yüzlerce örneği ile hâlâ yaşayan bu vasfımızdır. Gene ona göre, millî kültürün özünü oluşturan dil de, vatan gibi millet varlığının kendisinden ayrılmaz, ayrılamaz en önemli öğesidir. Bu konuda da, dilden devlete uzanan bir doğrultuda şöyle konuşur: İnsan bir vatan toprağı üzerinde bir dili konuşarak bir devletin güvencesinde yaşamak zorunda olduğu müddetçe, o ipeksi dokumalardan bütünlenmiş bağı her zaman hissedecektir. Dün de öyle idi, bugün de öyledir, yarın da öyle olacaktır. Bizim vatanımız, kültürümüzle birlikte en az bin yıldır, farkında olsak da, olmasak da bizim beden ve ruh yapımız haline gelmiştir. Bizim dilimiz, millet olarak tek ve vazgeçilmez varlığımızdır. Konuşmasını bilmez üç beş budalanın lâflarına rağmen, dünyanın en zengin dillerindendir. Ve bizim devletimiz, beş bin yıllık bir emeğin,

14 alınterinin, gözyaşlarının âbideleştirdiği gururumuz ve güvenimizdir. Bunlar, her bir hücresine kıskançlıkla sahip olunarak bugüne gelmiş ve emanet edilmişlerdir. Rastgele ve canımızın istediği biçimde tasarruf etmeğe kimsenin hakkı olmamalıdır. Doğduğu, büyüdüğü Tokat ın Zile ilçesine, şaşmaz bir kararlılıkla gönülden bağlı idi. Hemen her zaman, biz bozkırın çocuğuz, Anadolu toprağının eseriyiz. Orta Asya bozkırlarından kopmuş gelmiş, ancak burada büyük bir medeniyet vücuda getirmişiz. tarzında konuşurdu. Türklüğü ile gurur duyardı. O arada bir gün, TRT nin, bazı romanlarını senaryolaştırarak dizi film olarak çekmek istediği projesinden bana da söz etmiş ve fikrimi sormuş idi. Bunun üzerine, büyük Atatürk ün, Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, kendisinde daha büyük işler yapmak için güç bulacaktır sözünü hatırlatarak; bu bakımdan söz konusu projenin gerçekleşmesinin çok iyi olacağını, ancak senaryonun eserin ruhunu iyi aksettirmesi, özellikle Anadolu varlığını ve birliğini yansıtma konusunda titiz davranılması gerektiği konusu etrafında görüşlerimi dile getirmiştim. - Evet, benim de niyet ve kararım aynen böyledir. demişti. Daha sonra, birlikte Zile ye gitmiş, açık arazide, kırlık, ağaçlık bölgelerde, dere kenarlarında çekim yapılacak mekânları birlikte tespit etmiş idik. Her bölüm için çekim yapılmasını istediği yerleri tek tek eliyle göstererek belirtmişti. Bu konuda nasıl heyecan duyduğunu, bir çocuk safiyeti içinde ne kadar sevindiğini hâlâ çok iyi hatırlıyorum. Her zaman, kendisine büyük hayranlık beslediği Mevlâna nın, Sepetçioğlu nun duygu yüklü dünyasındaki yeri ise, hayli büyüktü. Bu bağlamda, eserlerinden yola çıkarak, onun için: Mevlâna bir yargıç, bir hekim, bir cerrahtır. anlamlı hükmünü vermiş ve gerek devlet, gerekse millet hayatında yönetme ve yönetilme konusunda herkesin Mevlâna dan alacağı çok dersler olduğunu dile getirerek: Millet hayatında yönetimin, yöneticiler için geçici olduğu iyi bilinmelidir. Kalıcı olan ise, yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkilerin kaynağı adalet ise, yönetim makbuldür, değerlidir. O zaman yöneten yücedir, yönetilen de huzur içindedir. Atatürk; adalet mülkün temelidir ve; hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Unutulmamalıdır ki, yönetenler ve yönetim, emanet durumundadır. şeklinde konuşmuştu. * Sonuç olarak, Yeni Türk Edebiyatı nda özellikle hikâye, roman ve tiyatro sahasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Mustafa Necati Sepetçioğlu; özel hayatı ile bütünleşen bir çizgide, edebî değeri yüksek eserlerinde ifadesini bulan zengin duygu ve düşünce dünyası ile ölümünün bu birinci yıldönümünde olduğu gibi, bundan sonra da her zaman takdir ve şükranla anılacaktır. Ruhu şâd olsun!

15

16 Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu Kâzım YETİŞ* ÖZ Mustafa Necati Sepetçioğlu; sanatkâr, romancı, tarihî romancı olmazdan önce Türkolojiyi bitirmiş bir Türkolog idi. Bunun için de Türk tarihini, özellikle Anadolu daki Türk tarihini derinlemesine inceleyen M. Fuad Köprülü, Ömer Lütfi Barkan, Osman Turan gibi bilginlerin etkisi ile yetişti. Bu bilginler, Anadolu daki Türk kültür ve medeniyetinin, Orta Asya Türk kültür ve medeniyetinin devamı olduğunu gösterdiler. Sepetçioğlu, bu bilim gerçeklerini roman yoluyla, tarihî romanlarıyla işledi. Özellikle Konak romanında Kumral Dede bu devamı gösteren bir kahramandır. Anahtar Kelimeler: Roman, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk, kültür, medeniyet, devamlılık. ABSTRACT The Interpratation of Turkish History in Mustafa Necati Sepetçioğlu s Novels Before becoming an artist, novelist, a historical novelist, Mustafa Necati Sepetçioğlu was a Turkolog who gratuated from the Department of Turkology. He grew up under the influence of such scholars as M. Fuad Köprülü, Ömer Lütfi Barkan and Osman Turan who had studied Turkish history, especially the Turkish history in Anatolia. These scholars had showed that Turkish culture and civilization in Anatolia is a continuation of Central Asian Turkish culture and civilization. Sepetçioğlu has written and discussed these historical realities by the means of the novels, basically, by his historical novels. Specifically, the Kumral Dede character in his novel, Konak, clearly displays this historical connection. Key Words: Novel, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Turkish, culture, civilization, continuity. * Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / İstanbul, e-posta:

17 Kâzım YETİŞ 2 Başlıktaki iki problemi öncelikle irdeleyelim. Mustafa Necati Sepetçioğlu daha çok tarihî roman vadisinde eser vermiştir. Romancının tarih karşısındaki tavrı nasıl olmalıdır? Tarihî romanla beraber başlayan bu konuyu tartışmayacağım. Esasen son zamanlardaki tarihî roman iddiasıyla ortaya çıkan romanları gördükten sonra bu meselede sağlıklı bir sonuca varılamayacağını, belki böyle bir sonuca varmanın gereği de olmadığını söylemek de mümkündür. Biz konumuzu ilerletebilmek için şöyle bir görüşü dillendirebiliriz. Romancı elbette tarihçi değildir, ama asıl dayanağı, hareket noktası, cevlangâhı tarihtir. Öyleyse tarih karşısında bir tavrı vardır ve tarihi, anlayışına, ideolojisine, sanat görüşüne, döneminin veya geçmiş dönemlerin anlayışına göre yorumlar. Namık Kemal ve Ahmet Mithat tan yani ilk tarihî romanlarımızdan beri bu böyle olmuştur. Şöyle bir hatırlayacak olursak II. Meşrutiyet e kadarki tarihî romanlarımızın tarihe bakışı ile II. Meşrutiyet ve özellikle Cumhuriyet döneminin dolayısıyla romancılarımızın Türk tarihine bakışı farklı olmuştur. Tarihî roman yazarı olarak Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ile Feridun Fazıl Tülbentçi nin, Nihal Atsız ın Türk tarihine bakışları elbette aynı değildir. Kemal Tahir in Devlet Ana (1967 ) sını Milât olarak alırsak tarihi yorumda ve bizatihi tarihî roman yazıcılığında yeni bir dönem başlar. Şu hâlde tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki romancı tarihî roman yazdığı zaman tarihi yorumlar. Bu yorumun arkasında elbette bir yığın etken vardır. İşte bu noktada güçlük başlar. Romancı tarihin içinde kalarak mı tarihi yorumlamalı, yoksa kendine göre bir tarih mi yaratmalı? Elbette her ikisinde de yorum vardır. Ama yorumun zemini farklıdır. Konuyu örneklerle ortaya koyarsak daha kolay anlaşılmasını sağlamış oluruz. İstanbul un fethi tarihte yaşanmış bir olay, hâdise dolayısıyla tarihin malı. İstanbul un fetih sebebini Türklüğün kızıl elması olması, Hz. Muhammed in hadisi, Türk devletinin coğrafî birliğini sağlama, Anadolu da yerleşme, batıya yapılacak akınlarda arkayı sağlama alma vb. sebepleri gösterebilir veya bunların hepsini birlikte alabilirsiniz. Bunlardan birini veya birkaçını almak, öne çıkarmak hepsi tarihin içindeki yorumlardır. Fakat Sultan II. Mehmet in Bizans kraliçesini gördüğünü, ona âşık olduğunu ve ona sahip olma istek veya ihtirasını İstanbul un fetih sebebi diye gösterirseniz bu tarihin dışındaki bir yorumdur. Konuyu daha iyi anlaşılır kılmak için daha belirgin bir örnek vereyim. Kemal Tahir n Devlet Ana sında Şeyh Edebali nin kızı Osman Gazi nin ikinci hanımıdır. Bu da tarihin içindeki bir yorumdur. Çünkü tarihte böyle bir rivayet vardır. Şimdi konuyu uzatmadan sadede gelelim romancı tarihi yorumlayabilir. Bu yorumun tarihin içinde kalması makbul olanıdır. Biz bu noktadan bakacağız Sepetçioğlu na ve romanlarına.

18 Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu Başlığımızdaki ikinci problem, Türk Tarihi kullanışıdır. Tabiatıyla bu, müstakil kitaplık bir konudur. Yalnız hemen belirtelim ki bizim buradaki maksadımız kesinlikle yazarın bütün romanlarında söylenenleri ele almak, yazarımızın yorumlarıyla tarihi karşılaştırmak değildir. Pekiyi nedir başlığımızdaki Türk tarihinin yorumu? Bu noktada biraz tarihe, geçmişe uzanalım. Türklerin Anadolu ya gelişinin tarihi Batı Hun göçlerine kadar çıkar. Fakat bu henüz tarihin karanlık veya haydi biraz yumuşatalım sisli zamanlarıdır. Nitekim Namık Kemal, meşhur Hürriyet Kasidesi diye tanınan Besâlet-i Osmâniyye sinde Biz ol âli-himem erbâb-ı cidd ü ictihâdız kim Cihângîrâne bir devlet çıkardık bir aşiretten demektedir. Tabiî adama sorarlar bir aşiretten cihangirane bir devleti nasıl çıkardınız diye. Bunun cevabını o günün şartlarında veremezsiniz. Ancak batıdaki Türkoloji çalışmaları, onlardan yararlanan Ali Suavi, bize, geldiğimiz yeri hatırlatacaktır. Tabiî burada Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa mutlaka hatırlanması gereken isimlerdir. Öte yandan, Anadolu nun kuzeyinden olan göçler ve Balkanlara yerleşen Türkler çok sonraki bilgilerdir. Türklerin Orta Asya dan çıkıp batıya göçleri dünya tarihinin en önemli meselelerinden biridir. Fakat Batı Hunlardan ve Attilâ dan beri Türklüğe barbar gözü ile bakan batı dünyası Türkoloji çalışmalarını bile görmek istemedi. Hatta oryantalizmin içindeki Türkoloji, Türklüğü yok etmek için kullanılmak istendi. Aslında 1860 lı yıllardan sonra Avrupa güçlü, hoşgörüsüz, ırkçı, emperyalist bir tutum ve tavır içindedir. Burada sadece Aryan ırkının üstünlüklerini anlatan Houston Steward Camberlain i, Karl Pearson, von Bernhardi yi hatırlayalım ve uzatmadan şu sonucu belirleyelim. Papa XIII. Leo nun da desteği alınarak Avrapa nın dışındaki milletler özellikle Müslümanlar ve tabiî bu arada Türkler vahşi idiler ve sömürülmeleri, yok edilmeleri gerekliydi. Üstelik insanlığa, medeniyete bir katkıları da yoktu. Türkler sarı ırktandı. Dokuz yüz senelik Anadolu daki medeniyet Türklerin değildi. Burada bulunan kavimlerindi, Bizans ındı. İşte yorum meselesine bu noktadan gireceğiz. Bu konuda bazı Türkler bilgilerin yetersizliğinden, bazı Türkler de batının aşırı etkisiyle aşağılık kompleksi içinde olmalarından dolayı batılıların düşüncelerini paylaşıyorlardı. Biz adam olmazdık, edebiyatımız, mimarimiz, musikimiz, kurumlarımız ya Bizans, ya Arap, ya da Acem malı idi. Esasen buraya dört yüz çadırla gelmiştik. Türkler ancak ata binerler, silâh kullanırlardı. Buna benzer daha bir yığın anlayış. Bunun için II. Meşrutiyet döneminde Bursalı Tahir Türklerin İlim ve Fünuna Hizmetleri adlı bir kitap yazmak ihtiyacını duymuştu. Bu batının saldırılarına karşı bir savunma idi. Türk ay- 3

19 Kâzım YETİŞ 4 dınları hatta devlet adamları üçe ayrılmıştı. Bir kısmı batının söylediklerini bir hakikat olarak kabul ediyor, Türk olarak yaratılmaktan büyük bir utanç duyuyor, Avrupa dan tabiî bu dönemde Almanya dan damızlık getirerek bu ayıplı durumdan kurtulmayı düşünüyor ve bunu ifade de ediyordu. Diğer bir kısmı bütün varlığımızı İslâm a ve Müslüman kardeşlere bağlıyordu. Bizi İslâm dini ve Müslümanlar adam etmişti. Diğer bir kısmı ise tarihe yönelerek Türklüğü arıyordu. Çünkü o, bu kimlik bunalımından geçmişine dayanarak kurtulmak istiyordu. Bu üçüncü grup geçmişin sisli/dumanlı dünyasında kaybolmadan Orta Asya bozkırları ile Anadolu arasındaki irtibatı bir bir ortaya çıkardı. Elbette Mehmet Fuad Köprülü yü ve çok genç yaşlarda kaleme aldığı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar ı ilk önce hatırlamalıyız. İthaf şiiri ile Yahya Kemal i, Hüseyin Saadettin Arel i, Rauf Yekta Bey i, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ile Atatürk ü, Osman Turan ı, İbrahim Kafesoğlu nu, Bahaettin Ögel i hatırlamalıyız. Bu şahsiyetler Orta Asya da bir Türk kültür ve medeniyeti olduğunu, bunun Anadolu da devam ettiğini veya başka bir söyleyişle Anadolu daki Türk kültür ve medeniyetinin Orta Asya dan geldiğini ilmî usullerle ortaya koydular. Orta Asya dan gelerek Anadolu da devam ettiğini anlattılar. Bu anlatılanlara burada girmek tabiatıyla mümkün değildir. Meselâ sadece M. Fuad Köprülü nün Osmanlı Devleti nin Kuruluşu kitabındakilere yer vermek bile bu toplantının, tebliğin sınırlarını zorlar. Bunun için burada bunları sadece anmış olalım ve isteyenlerin adlarını andığımız müelliflerin eserlerine başvurmalarını sağlık verelim. Bu çerçevede Yahya Kemal in İthaf şiiri yeni ve farklı bir anlam kazanmaktadır. Şiir bilinir ve hatırlanır. Son dönemde artık Horasan erlerinden gelen olmadığı için Anadolu âdeta cansız kalmıştır. Şair camid kelimesini kullanıyor. Yanlış anlaşılmasın Orta Asya ya gitmek, Orta Asya daki Türk tarih ve medeniyetini bilmek yetmez. Esas olan Anadolu ile Orta Asya yı birleştirmektir. Çünkü ancak bu şekilde Anadolu daki medeniyete sahip çıkabiliyoruz. Bu tespiti yaptıktan sonra asıl konumuza Mustafa Necati Sepetçioğlu na ve romanlarına gelebiliriz. Mustafa Necati Sepetçioğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü mezunudur. Yani konunun içindedir. Kilit te, ki serinin ilk romanıdır, Anadolu ya giriş, Alpaslan, Yesi de Ahmet Yesevî nin yetiştirip gönderdiği Sarı Hoca ile Küpeli Hafız vardır. Fakat asıl önemli olan aynı zamanda Tuna dan geçen Peçenek atlısı Balçar vardır. Yani Türkler batıya doğru gelirken hem doğudan Anadolu ya giriyor, hem de Balkanlara sarkıyor. Sonra bunlar birlik olacaklardır. İkinci kitap Anahtar da Kutalmış Oğlu Süleyman Bey, Ebulkasım a görev verir. İltutmuş u bul. Kör, topal, işe yarar yaramaz göçe hazır ne kadar Türkmen varsa durmasın bu yana

20 Mustafa Necati Sepetçioğlu nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu salsın... bendin kapaklarını sonunaca açsın...yetmiyormuş gönderdiklerin, de; yetmeyecekmiş, de... (on dördüncü baskı, İstanbul 1988, İrfan Yayımcılık ve Ticaret). Görülüyor ki Anadolu yurt tutulmak için yeni göçler isteniyor. Bir aşiret gelmiş iş bitmiş değil. Kapı da Çaka nın, Kılıç Aslan ın maceraları söz konusu edilir. Ama konumuza ve başlığımıza en uygun olan eser Konak tır. Eser şöyle takdim edilir: Konak, Çatı, Üçler- Yediler-Kırklar Üçlemesinin Birinci Kitabıdır. Buna göre ilk üç kitap, Kilit, Anahtar, Kapı Malazgirt e geliş ve sonrasını hikâye eder. İkinci üçleme ise Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarını anlatır. İkinci üçlemenin ilki Konak, Yesevî ocağında Hazret-i Pîr in dervişlerinden Kumral Dede ile görüşmesi ve vedalaşması ile başlar. Kumral Dede toprak, ağaç, su, bitki ve çiçek tohumları ile uğraşan bir şahsiyettir. Bu son derece anlamlıdır. O döneme göre toprak, ağaç, su, bitki ile uğraşmak coğrafyayı vatanlaştırmanın en önemli unsurudur. Üstelik bu Anadolu ya özel olarak gönderilenlerdendir. Öte yandan 1071 den beri Yesi den Anadolu ya göndermeler devam etmektedir. Ayrıca Kumral Dede, yolda Buhara dan gelen bir gencin, Yağmur un yardımını görür. Yağmur un babası daha evvel gelmiştir Anadolu ya. Moğol dan kaçan Türkmen akın akın Anadolu ya gelmektedir. Nitekim başka bir kafile ile karşılaşır Kumral Dede. Aybüken Ebe nin de içinde bulunduğu kafile. Bu kafile daha önceden gidip Anadolu ya yerleşmiş Çavuldur boyundandır. Bu kafilede beyin işlerini yürüten Dalaman Ağa dır. Rahman handa bir debbağ, bir bileyici, bir de ok ustası ile karşılaşır. Romancı görüldüğü gibi Orta Asya dan Anadolu ya esnafı da taşımaktadır. İlerde bunlar önemli görevler üstlenecektir. Kumral Dede nin kuşağında olan tohumlar veya çekirdekler kiraz, badem, ceviz, kayısı, yumru yumru bitki kökleri, sarımsaklar, soğanlar ve daha bir yığın tohum. Dede bunları hem tedavide kullanacak hem de çok sonra kuracağı tekke veya ocakta ekecek sebzeleri ve meyve ağaçlarını, gülleri, menevşeleri, Yesi buğdaylarını, kaysılarını, pamuğunu yetiştirecektir. Ekip bu şekilde yavaş yavaş oluşmaktadır. Nitekim Malatya da bir dülger, bir de taş yontucusu katılacaktır aralarına. Konuyu daha fazla uzatmayıp Sepetçioğlu, tarihi yorumlarken tarihin içinde kalıyor diye kestirip atarız. Ama konu keşke bu kadar sade ve basit olsaydı. Mustafa Necati Sepetçioğlu sadece bir roman yazarı değildir. O, aynı zamanda Türkoloji öğrenimi görmüş bir şahsiyettir. Mehmet Fuat Köprülü nün çalışmalarının farkındadır. Bunun için o bilginlerimizin bilim alanında yaptıklarını sanat alanına taşıyor. Onun romanlarına göre Türk boyları Orta Asya dan gruplar veya boylar hâlinde gelmişlerdir. Dolayısıyla dört yüz çadırdan oluşan bir aşiret değildir. Yüzlerce, binlerce Türk insanı akın akın Anadolu ya gelmiş ve Anadolu nun ve tabiî Rumeli nin bir Türk 5

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 0

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 0 ISSN:1010-867-X A t a t ü r k K ü l t ü r M e r k e z i D e r g i s i S a y ı 2 0 10 J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 0 Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 2

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 2 2 ISSN:1010-867-X A t a t ü r k K ü l t ü r M e r k e z i D e r g i s i S a y ı 2 0 12 J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 1 2 Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling ÜÇ AYLIK KÜLTÜR ve SANAT DERGİSİ Yıl : 16/ SAYI63 İZZETPAŞA VAKFI ADINA SAHİBİ ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİHAT ERİŞ Genel Yayın Yönetmeni NAZIM PAYAM Tashih MAHMUT BAHAR Röportaj Yrd. Doç. Dr. TANER NAMLI

Detaylı

Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı 50 2008. Journal of A ta tü rk Culture Center Issue 50 2 0 0 8. Doğumunun 800. Yılında. Mevlâna Özel Sayısı

Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı 50 2008. Journal of A ta tü rk Culture Center Issue 50 2 0 0 8. Doğumunun 800. Yılında. Mevlâna Özel Sayısı i Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı 50 Journal of A ta tü rk Culture Center Issue 50 2 0 0 8 Doğumunun 800. Yılında Mevlâna Özel Sayısı Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN

ISSN 1300-283X. BİLGE DERGİSİ Akademik ve Hakemli Bir Dergidir. Kapak Tasarımı / Cover Designer : Sinan CAN Sgm ta TİN TAMlTIU TAHLİL El d e m i ş i Üç Ayda Bir Çıkar / Published Quarterly K U R U C U S U (F o u n d e r) Prof. Dr. Sadık TURAL Başbakanlık (Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı) C ilt: 11, 2004 / Kış

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR M ERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI

ATATÜRK KÜLTÜR M ERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI ATATÜRK KÜLTÜR M ERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI YAYIN TANITIM TAHLİL ELEŞTİRİ DERGİSİ Üç Ayda Bir Çıkar / Published Quarterly KU RUCUSU (Founder) Prof. Dr. Sadık TURAL Başbakanlık (Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı)

Detaylı

MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ Motif Academy Folklore Journal ISSN 1308 4445

MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ Motif Academy Folklore Journal ISSN 1308 4445 MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ Motif Academy Folklore Journal ISSN 1308 4445 2014 / 1 Sahibi / Owner M. Zeki BAYKAL Yayın Kurulu / Editorial Board Prof.Dr. Erman ARTUN Prof.Dr. Gürbüz AKTAŞ Prof.Dr.

Detaylı

IDENTITY AND PERSONALITY IN BIOGRAPHIC NOVELS YUNUS EMRE EXAMPLE

IDENTITY AND PERSONALITY IN BIOGRAPHIC NOVELS YUNUS EMRE EXAMPLE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.2617-2631, ANKARA-TURKEY YUNUS ÖRNEĞİNDE KAHRAMANI ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜRMEK Ümmühan BİLGİN TOPÇU * ÖZET Bir romanı

Detaylı

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 0 9

J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 0 9 9 A t a t ü r k K ü l t ü r M e r k e z i D e r g i s i S a y ı 2 0 0 9 J o u r n a l o f A t a t ü r k C u l t u r e C e n t e r I s s u e 2 0 0 9 ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT

BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM BABIALİ YAYINCILIĞI VE İSLAMİ NEŞRİYAT Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre DÜBAM Yayınları

Detaylı

ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK

ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK HATİCE ÇİÇEKLİ 120101024 TEZ

Detaylı

III. U L U S L A R A R A S I. 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S

III. U L U S L A R A R A S I. 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S T.C. S E L Ç U K Ü N İ V E R S İ T E S İ S E L Ç U K U N I V E R S I T Y III. U L U S L A R A R A S I MEVLÂNA KONGRESİ 3 rd I N T E R N A T I O N A L M E V L A N A C O N G R E S S B İ L D İ R İ L E R /

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Muhterem Okurlar, Bizim Külliye

Muhterem Okurlar, Bizim Külliye Muhterem Okurlar, 12 Haziran seçimleri yeni oluşumların yolunu açacak gibi. Birlik ve dirliğimiz için, hısım akraba toplulukları için hakkımızdan hayırlısını diliyoruz. Temenniyle birlikte; perde arkasını

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950)

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) Hazırlayan: Polat SEL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN Lisansütü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı için

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı...

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Selam olsun, selam olsun. Selam olsun insana, zaman ve mekana... Öncelikle insana, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana selam olsun... Alemlere

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

6. Baskıdan Tıpkı Basım

6. Baskıdan Tıpkı Basım VATANDAŞLIK DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. İsmail DOĞAN 6. Baskıdan Tıpkı Basım Prof. Dr. İsmail DOĞAN Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları ISBN 975-6802-50-2 Pegem A Yayınları, 2007 Bu kitabın

Detaylı