PAZARLAMA VE PERAKENDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ. ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... iii AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FALĠYETĠ BĠLGĠ YÖNETĠMĠ Bilgi Kontrolleri Fihrist, Etiket Hazırlama ĠĢ Takip Notları CRM ĠĢlemleri Genel CRM Ayarları GSM, E-POSTA Ġletileri Yenileme Bilgileri Hatırlatma Ödeme Gecikmesi Hatırlatma Diğer Mesajlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FALĠYETĠ TEKLĠF ĠġLEMLERĠ ve YEDEKLEME Teklif ĠĢlemleri Yedekleme Genel Rapor Ayarları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA ĠÇĠNDEKĠLER iii

4 AÇIKLAMALAR KOD 342 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Sigortacılık MODÜLÜN ADI Diğer Sigorta ĠĢlemleri Sigorta paket programında belirtilen diğer sigorta MODÜLÜN TANIMI iģlemlerinin önemi ve nasıl yapıldığının verildiği öğretim materyalidir. SÜRE 40/16 ÖN KOġUL Sigortacılık paket programının ilk modüllerini almıģ olmak. Son modüldür. YETERLĠK Sigorta paket programında diğer iģlemleri gerçekleģtirmek. Genel Amaç: Sigortacılık paket programında belirtilen diğer iģlemleri yapabilecektir MODÜLÜN AMACI Amaçlar: 1. Sigortacılık paket programıyla ilgili bilgi takibi ve bilgi güncellemelerini yapabileceksiniz. 2. Sigortacılık paket programıyla ilgili teklif izleme ve yedekleme iģlemlerini yapabilecektir. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AÇIKLAMALAR Sınıf ortamı ve büro ortamında projeksiyon, Bilgisayar donanımı ve internet eriģimi sağlanmalıdır. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir. iv

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Dünyada birçok yeni buluģ insan ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmıģtır. ModernleĢme ve kentleģme insan ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir bakıma zaruri ihtiyaçlardır. Günümüzde iki temel geliģme insan hayatını oldukça etkilemektedir. Birincisi emek ve sermaye yoğun üretimi geride bırakıp Ģu anda olduğumuz biliģim teknolojisi, ikincisi de teknolojik geliģmeyle beraber yeni tehlike ve risklere karģı her geçen gün daha da ilerleyen sigorta sektörü. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılıkla ilgili iģlemler de artık elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu durum biliģim teknolojisinin bizim için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Daha önceki modüllerde paket programla ilgili detayları öğrenmiģtiniz. bu modülümüzde ise diğer iģlemler adı altında sigortacının faaliyetleri ile ilgili teknolojiyi de kullanarak yapacağı iģlemler yer almaktadır. Dolayısıyla bu modülün öğrenimini baģarıyla tamamlayabilmek için sigorta bilgisi yanında bilgisayar bilmekte gerekmektedir. Bu modül gösterecek ki iyi bir sigortacı sigorta bilgisi yanında teknolojiyi de iyi kullanmalıdır. Kendini çok yönlü geliģtirmek istiyorsan bu modül senin için iyi bir tercih olacaktır. Alanınla ilgili diğer bilimler hakkında ne kadar çok bilgi ve beceriye sahip olursan alanında o kadar çok uzman olursun. 1

6 ÖĞRENME FALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Sigortacılık paket programıyla ilgili bilgi takibi ve bilgi güncellemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde Ģu araģtırmaları yapmalısınız: Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan sigorta paket programı hakkında bilgi alınız. Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan paket programda güncelleme ve takip konuları hakkında bilgi alınız AraĢtırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaģlarınızla paylaģmanız ve onlarında düģüncelerini almanız gerekmektedir. 1.BĠLGĠ YÖNETĠMĠ Sigorta acentelerinin iģletmelerinde takip etmeleri gereken hesaplar sigorta paket programının hesap kartı bölümünde HESAP TĠPĠ özelliği ile belirlenmiģtir. Bu özellik sayesinde hesapların birbirinden ayrılması sağlandığı gibi, farklı hesap tiplerinin de aynı ekran üzerinde oluģturulabilmesi imkanı sağlanmıģtır Bilgi Kontrolleri AĢağıdaki Ģekilde sigorta paket programının kullanımında müģterilere ait bilgilere nasıl ulaģılabileceği gösterilmiģtir. 2

7 MüĢteri hesabı yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi Hesap ĠĢlemleri menüsünden, Hesap Kartları bölümüne tıkladığınızda ilk olarak açılan hesap tipidir. Bir sigorta acentesinde açılması muhtemel en fazla hesap tipinin müģteri hesabı olacağı düģüncesiyle ekran ilk giriģinde veya her kayıt sonrasında otomatik olarak MüĢteri hesap tipinin gelmesi sağlanmıģtır. Hesap kartları bölümü açıldığında hesap kodu penceresinden istenilen müģteri seçilerek, müģteriye ait adres, telefon, , kredi kartı ve diğer bilgilere ulaģılabilir. Örnek uygulama aģağıda gösterilmiģtir. 3

8 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi hesap kodu bölümünden örnek olarak müģteri Duygu Çelik seçildiğinde, Duygu Çelik e ait bilgilerin yer aldığı aģağıdaki hesap kartı açılır. Ve bilgiler buradan kontrol edilir. 4

9 MüĢteri hesap kartlarında müģteri bilgileri topluca görülebileceği gibi sadece adreslere, telefonlara veya lere ait kontrollerde yapılabilir. Hesap kartları hızlı giriģi sistemde kayıtlı hesapların, tamamlanması gereken veya değiģtirilmesi gereken bilgi sahalarının hızlı bir biçimde iģleme tabi tutulmasını sağlar. Örneğin müģteri hesaplarınızın tamamının Telefon numarası sahasını ekrana listeleyebilir ve tüm müģterilere ait telefon numarası bilgileri güncelleyebilirsiniz. Bilgi giriģi yapacağınız hesap tipini seçin. Kayıt sahası seçeneğinde hesap kartlarının hangi sahasına iģlem yapmak istediğinizi belirtin. Grup seçeneğinden seçeceğini bir müģteri grubundaki hesapların listelenmesini sağlayabilirsiniz. Ġndeks sahası kayıtlı hesapların hangi sırada görüntüleneceğini belirtir. Örneğin müģteri hesaplarının unvana göre ya da semt sahasına göre sıralı olmasını sağlayabilirsiniz. Kayıt arama sahasında hesap unvanına göre arama yaptırabilirsiniz. Değer sahasına yazacağınız bir bilginin listedeki tüm hesapların seçtiğiniz kayıt sahasına yazılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin tüm müģteri hesaplarındaki Ģehir sahasına, değer alanına yazacağınız Ģehir bilgisini Tümüne uygula seçeneği ile kaydedebilirsiniz. Bu bölümde 5

10 değiģtireceğiniz bilgiler için herhangi bir kayıt iģlemi yoktur. Bilginin değiģtirilmesinden sonra alt ya da üst satıra çıkıldığında otomatik olarak kayıt iģlemi gerçekleģmektedir. Yukarıdaki Ģekilde olduğu gibi müģteriler sadece adreslerine göre sıralanmıģ ve gerekli adres kontrolleri buradan yapılıp gerektiğinde değiģtirilebilmektedir. 6

11 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi kayıt sahasından e-posta adresi seçilerek müģterilerin e-posta adresleri sıralanır ve kontrol edilir Fihrist, Etiket Hazırlama Kayıtlı müģterilerin adres ve telefon numaralarından bir fihrist ve etiket hazırlanabilir. Bunun için aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi Hesap iģlemleri mönüsünden, tekrar hesap iģlemleri ne girilir ve fihrist/etiket mönüsü seçilir. 7

12 Yukarıdaki mönü seçimi yapıldıktan sonra karģımızı aģağıdaki hesap fihristi gelir. Burada hesap kodu iģaretlenerek istenilen müģteri seçilir eğer grup oluģturulmuģsa grup kodu da seçilerek gruptaki müģteri fihristi yapılabilir. MüĢteri seçildikten sonra listele mönüsüne tıklanır ve fihrist ekranı karģımıza gelir. Etiket yazdır mönüsüne basılarak ta yazıcıdan çıktı alınır. 8

13 1.3. ĠĢ Takip Notları ĠĢ takip notları, günlük olarak yapılması gereken iģlemlerin bir ajanda mantığında not edilebilmesi ve sistem tarafından belirtilen günde hatırlatılmasını sağlamak amacıyla eklenmiģtir. Alacaklı ĠĢ Takip ve Borçlu ĠĢ Takip olarak iki farklı yapıya ayrılmıģtır. Bu sayede alacaklı veya borçlu iģlemlerin iģ takipleri ayrı ayrı izlenebilmektedir. Ġlk olarak kayıt tipi ve liste tarihi girilir. Liste tarihi iģ notunun raporlarda izleneceği gün olarak belirlenmiģtir. Not baģlığı sahasında notun konusu, Notlar sahasında ise detayı girilir. Hatırlatma mesajı ekle sahasını seçerek, sisteminizin mesajı otomatik hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Etki Alanı Genel olarak belirtildiğinde mesaj programa giren her kullanıcıya, Kullanıcı olarak belirtildiğinde ise sadece mesajı kaydeden kullanıcıya hatırlatılacaktır. Durum sahasında kapalı mesajların açık konuma getirilerek tekrar hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz. Sisteme kaydettiğiniz tüm hatırlatma mesajları, açılan mesaj penceresinde sağ tuģ ile tıklayarak Mesajı Kapat komutu vermediğiniz sürece ilerleyen tarihlerde hatırlatılmaya devam edecektir. Kayıtlı ĠĢ takip notlarını, liste tarihini belirttikten sonra, Not BaĢlığı butonuna tıklayarak seçebilir, not sahasında ve hatırlatma özelliklerinde değiģiklik yaparak tekrar kaydedebilirsiniz. 9

14 1.4. CRM ĠĢlemleri Araçlar dan Polisoft CRM mönüsüne tıklanarak gelen CRM ekranında CRM ayarları ve CRM iģlemleri yapılır Genel CRM Ayarları CRM ayarları mönüsünde ekranın sol üst köģesinde yer alan ayarlar mönüsü tıklanır, daha sonra e-posta ve mesaj ayarları yapılır. 10

15 Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi e-posta ayarlarında e-posta hesap ayarları ve e- posta Ģablonları düzenlenir. e-posta Ģablonlarıyla hazırlanan Ģablon sürekli gönderilen e- postalarda kullanılır. e-posta hesap ayarlarında ise gönderen kiģinin e-postada sürekli yer alacak bilgileri ayarlanır bu bilgiler her e-postaya otomatik olarak eklenerek, e-posta gönderileceği zaman tekrar yazılmaz örnek bir e-posta ayarı aģağıda gösterilmiģtir. 11

16 SMS ayarların da ise SMS hesap ayarları ve SMS Ģablonları yer almaktadır. SMS hesap ayarlarında yapılan ayarlar her SMS de otomatik olarak gönderilir. SMS Ģablonlarında ise bir mesaj Ģablonu oluģturularak her müģteriye aynı mesaj gönderilir. Örnek Ģablon aģağıda gösterilmiģtir. 12

17 ġekilde de görüldüğü gibi SMS Ģablonlarında sağ tarafta ilgili unvan seçilerek mesaj içeriği unvanlara aynen gönderilir GSM, E-POSTA Ġletileri Bu bölümde poliçelerle ilgili bilgi hatırlatma, ödeme gecikmesi hatırlatma, genel kutlama mesajları ve özel mesajlar gönderilir Yenileme Bilgileri Hatırlatma CRM ekranından poliçe hatırlatma mesajı bölümü seçilir. Gelen pencereden ilgili tarih girilerek bu tarih itibariyle süresi biten poliçeler listelenir. Bu listelerdeki poliçeleri hatırlatma mesajı gönderilir. 13

18 Yukarıdaki ekran geldikten sonra gönder butonuna basılarak listede yer alan müģterilere ilgili mesaj gönderilecektir. Gönderilen mesaj çıktısı aģağıdaki gibidir. 14

19 Ödeme Gecikmesi Hatırlatma CRM ekranında ödeme hatırlatma mesajı mönüsüne girilir. Gelen ekranda tarih girilerek listele tuģuna basılır. Ġlgili tarihte ödemesi geçen poliçeler aģağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi listelenir. 15

20 Sağ alt tarafta yazan hatırlatma mesajı eklenerek müģterilere gönderilir Diğer Mesajlar Bu bölümde genel kutlama mesajları veya özel mesajlar gönderilir. CRM ekranında diğer mesajlar mönüsü seçilir. Sağ tarafta mesaj tipi seçilir. Seçilen kutlama mesajı ise zaten daha önce hazır olan Ģablondan, sadece müģteri seçilir ve mesaj gönderilir. 16

21 Yukarıda da görüldüğü gibi müģteri Duygu Çelik e bir bayram mesajı gönderilmiģtir. Önizleme tuģuna basılarak aģağıda Ģekilde görüldüğü gibi mesaj önizlemeden kontrol edilir. 17

22 Ayrıca özel mesajlarda gönderilebilir. Bunun için ileti türü kutusundan özel mesajlar seçilir ve mesaj yazılır. AĢağıda ki Ģekilde bir özel mesaj örneği gösterilmiģtir. 18

23 19

24 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları MüĢteri hesaplarını kontrol ediniz. MüĢterileri E-Posta adreslerine göre sıralayınız. MüĢterilere ait fihrist oluģturunuz. Bir e-posta Ģablonu oluģturunuz. Bayram mesajı gönderiniz. Süresi biten poliçeleri müģterilere bildiriniz. Öneriler Hesap iģlemleri mönüsüne giriniz. Hesap kartları bölümüne tıklayınız. Hesap iģlemleri bölümünü tıklayınız. Hesap kartları hızlı bilgi giriģi mönüsünü tıklayınız. Kayıt sahası kutucuğundan e- posta adresi bölümünü tıklayınız. Hesap iģlemleri mönüsünü tıklayınız. Fihrist etiket bölümüne tıklayınız. Hesap kodunu seçip listeleye basınız. Araçlardan CRM ayarlarını tıklayınız. E- Posta ayarlarını tıklayınız. E-Posta Ģablonlarını tıklayanız. E-postanızı oluģturunuz. CRM ayarlarından e-posta ayarlarına giriniz. Diğer mesajlar bölümünü seçiniz. Ġleti türü kutucuğundan bayram mesajları bölümünü seçiniz. Hazır Ģablona isim yazarak gönderiniz. CRM ayarlarından e-posta ayarlarına giriniz. Süresi biten poliçeler bölümünü seçiniz. Gelen listeden ilgili poliçeyi seçip gönder butonuna tıklayınız. 20

25 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. MüĢteri bilgileri hangi mönüden kontrol edilir? A) Tanımlar B) Hesap iģlemleri C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 2.Hesap kartlarına girilen bilgiler hangi tuģla kaydedilir? F2 F3 F4 F5 3. MüĢteri hesap kartlarında müģteri bilgileri topluca görülebilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 4. Kayıtlı müģterilerin adres ve telefon numaralarından bir fihrist ve etiket hazırlanabilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5.Fihrist yazdırmak için listele tuģuna basılır. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 21

26 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. MüĢteri hesapları mönüsüne giriģ yapabilir misiniz? 2. MüĢterilere ait bilgileri değiģtirebilir misiniz? 3. Adres fihristi oluģturabilir misiniz? 4. E- Posta Ģablonu oluģturabilir misiniz? 5. Süresi biten poliçeleri listeleyebilir misiniz? 6. Toplu mesaj gönderebilir misiniz? 7. Bayram mesajı gönderebilir misiniz? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1 i gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evetse bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 22

27 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FALĠYETĠ 2 Sigortacılık paket programıyla ilgili teklif izleme ve yedekleme iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde Ģu araģtırmaları yapmalısınız: Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan sigorta paket programı hakkında bilgi alınız. Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan teklif izleme ve yedekleme iģlemleri hakkında bilgi alınız AraĢtırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaģlarınızla paylaģmanız ve onlarında düģüncelerini almanız gerekmektedir. 2. TEKLĠF ĠġLEMLERĠ VE YEDEKLEME Sigorta paket programında, müģterilere söz konusu sigorta ile ilgili teklifler hazırlanarak, müģterilerin değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır. Teklif giriģi mönüsünden teklifler ayrıntılarıyla hazırlanır ve kaydedilir. Ġstenildiği zaman teklifle ilgili iģlemler yapılır Teklif ĠĢlemleri AĢağıdaki tabloda yeni bir teklif giriģine ait ekran görülmektedir. Örnekte yer aldığı gibi istenilen bilgiler girilir ve kaydedilir. 23

28 Teklif giriģi için Poliçe ĠĢlemlerinden Poliçe Kayıt GiriĢi seçeneğine girilir. Kayıt Türü seçeneğini teklif olarak değiģtirilir. Diğer iģlemler klasik seçimler; MüĢteri, tarih vs. gibi. Teklif numarası otomatik olarak artmaktadır. Kayıt türü Teklif olarak seçildiğinde teklif no otomatik olarak sıradaki numara olarak gelir. Ġlgili sahaları doldurduktan sonra, Poliçe detay tuģuna bastığınızda, aģağıdaki ekran açılacaktır (gelen soruya evet cevabını verdikten sonra). 24

29 Sırasıyla teklif üzerindeki vergi, fon ve prim değerleri ile acente komisyon gelirleri kalemleri doldurulduktan sonra, teklif edilen peģinat tutarı ve kalan tutar için teklif edilen taksit sayısı girilerek ENTER tuģu ile ekranın hesaplanması sağlanır. Teklif notları butonuna tıkladığınızda teklifin altında yer almasını istediğiniz notların giriģini sağlayabilirsiniz. Notlar sahasında hazır Ģablonlar kullanılabilmektedir. Bu Ģablonlar Poliçe iģlemlerindeki, Teklif iģlemleri mönüsünden teklif notları seçilerek önceden hazırlanabilir. Tekliflerin kaydedilmesinden sonra; Poliçe iģlemleri, Teklif iģlemleri mönüsünden Teklif Ġzle ekranındaki ölçütlere göre kayıtlı teklifler izlenebilir, son durumlarına göre Onaylandı, Onaylanmadı veya Beklemede durumlarına alınabilir. Teklif raporları ise; tekliflerin durumlarına göre, listeleme ölçütleri seçilerek alınabilir Yedekleme Yedekleme ĠĢlemleri için iki yol tercih edebilirsiniz: Birincisi Hemen yedekle seçeneği; Programdaki mönülerin altında yer alan Polisoft logosunun üzerinde hemen yedekle sembolü bulunur. Yetkiye dayalı olduğu için ekranda göremeyebilirsiniz. Sistemden kullanıcı tanımlarına giderek, kullanıcınızı seçin (demoda 1 kullanıcısı olacaktır) ve kullanıcıyı Supervisor yapın. Programdan çıkıp tekrar girdiğinizde 25

30 aktif olacaktır. Eğer kullandığınız versiyonda yoksa tekrar bir demo indirebilirsiniz (Web sitemizdeki demo indirme kodu Sakarya dır. Ġkinci yedekleme seçeneği program files\polisoft klasörü içinde polibac.exe bulunur. Bu exe kurulum esnasında setupla birlikte baģlangıç mönüsüne atılır ve bilgisayar açılıģında tarih alanının bulunduğu çubuk üzerinde kısa yolu oluģur. Exe ye veya kısa yola tıkladığınızda aģağıdaki mönü açılır. Mönüde yedeklenecek Ģirketleri seçerek sistemin belirteceğiniz dosya yolundaki klasöre yedek almasını sağlayabilirsiniz. Yedeklenecek Ģirketleri ve dosya yolunu belirledikten sonra, zamanlanmıģ görevler mönüsünü açar ve yedekleme zamanı vererek kaydederseniz, sistem her gün aynı saatte yedeğini otomatik olarak alacaktır Genel Rapor Ayarları Paket program genel ekranından raporlar mönüsüne girilerek, rapor mönü ekranı karģımıza gelir. Bu mönüde hesap raporları, Poliçe raporları, Taksit raporları, kambiyo raporları, hesap raporları ve kıymetli evrak raporları bölümü yer alır. AĢağıdaki Ģekilde rapor mönüsü yer almaktadır. 26

31 Tüm ihtiyacı görecek Ģekilde zenginleģtirilmiģ rapor menüsü Zengin rapor filtreleme seçenekleri Genel poliçe raporunda poliçe raporlarına tıklanarak sağ tarafta yer alan bilgiler doldurulur. Daha sonra listele tuģuna basılarak poliçe ekstresine ait ödeme detayları listeli olarak ekrana yansır. 27

32 Taksit raporları mönüsü seçilerek ilgili tarih aralığı girilir ve listele tuģuna basılır. Ekrana gelen listede poliçe portföyünde yer alan müģterilere ait taksit ve ödeme detayları yer alır. 28

33 Mönüden seçilen raporları istediğimiz Ģekilde listeleyebiliriz. Örneğin aģağıdaki Ģekilde de gösterilen müģteri taksit raporunu sadece taksit, taksit ve ödeme detayı ya da taksit ve bakiye vadesi Ģeklinde listelemek mümkündür. 29

34 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Yeni bir teklif giriģi yapınız. Bir yedekleme iģlemi yapınız. MüĢteri taksit raporunu listeleyiniz. Öneriler Poliçe iģlemlerinden, poliçe kayıt giriģi seçeneği tıklanır. Kayıt türü seçeneği teklif olarak değiģtirilir. Teklifle ilgili iģlemleri girilir. Ana mönüye giriģ yapınız. Polisoft sembolünün üzerindeki yedekle sembolünü tıklayınız. Kullanıcı parametlerini giriniz. Raporlardan genel rapor ayarları mönüsüne girilir. Taksit raporları bölümü seçilir. Bilgi parametreleri girilir Listeleme Ģekli seçilir. Listele butonuna tıklanır. 30

35 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. Teklif giriģi hangi mönüden yapılır? A) Tanımlar B) Hesap iģlemleri C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 2.Taksit raporları hangi Ģekilde alınamaz? A) Taksit B) Poliçe Türü C) Taksit - ödeme detayı D) Taksit - bakiye vadesi 3. Kayıt türü Teklif olarak seçildiğinde teklif no otomatik olarak sıradaki numara olarak gelir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 4. Tekliflerin kaydedilmesinden sonra; Poliçe iģlemleri, Teklif iģlemleri mönüsünden Teklif Ġzle ekranındaki ölçütlere göre kayıtlı teklifler izlenebilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5. Yedekleme ĠĢlemleri için dört farklı yol tercih edebilirsiniz. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 31

36 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. Teklif ekranını açabilir misiniz? 2. Teklif giriģi yapabilir misiniz? 3. Teklif parametrelerini değiģtirebilir misiniz? 4. Program mönüsünden yedekleme iģlemini yapabilir misiniz? 5. Genel rapor ayarlarına girebilir misiniz? 6. MüĢterilere ait taksit raporlarını listeleyebilir misiniz? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2 yi gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evetse bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 32

37 MODÜL DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. MüĢteri hesap kartlarında hangi bilgiler yer almaz? A) B) Ġkametgah C) Telefon D) Poliçe tutarı 2. CRM iģlemleri hangi mönüden kontrol edilir? A) Tanımlar B) Araçlar C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 3. Yedekleme zaman aralığı nedir? A) Aylık B) Yıllık C) Haftalık D) Günlük MODÜL DEĞERLENDĠRME 4.ĠĢ takip notları Alacaklı iģ takip ve borçlu iģ takip olarak iki Ģekilde izlenir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5. SMS Ģablonlarında ise bir mesaj Ģablonu oluģturularak her müģteriye aynı mesaj gönderilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 6. Genel kutlama mesajları veya özel mesajlar ödeme gecikmesi hatırlatma bölümünde izlenir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 7. MüĢterilere ait ödeme detayları toplu olarak görüntülenemez. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 33

38 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. MüĢterilere ait bilgi giriģi yapabilir misiniz? 2. DeğiĢik parametrelere göre müģterileri sıralayabilir misiniz? 3. ĠĢ takip notları hazırlayabilir misiniz? 4. E-Posta parametrelerini düzenleyebilir misiniz? 5. Geciken ödemeleri mesajla bildirebilir misiniz? 6. Mesaj çıktısı alabilir misiniz? 7. Özel mesaj gönderebilir misiniz? 8. Teklif detaylarını görüntüleyebilir misiniz? 9. Program dosyalarından yedekleme yapabilir misiniz? 10. Poliçe ödeme detayı ekstresi alabilir misiniz? 11. Taksit raporlarının liste Ģeklini değiģtirebilir misiniz? Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeģitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiģime geçiniz. 34

39 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 1 B 2 A 3 DOĞRU 4 DOĞRU 5 YANLIġ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 B 3 DOĞRU 4 DOĞRU 5 YANLIġ MODÜL ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI 1 D 2 B 3 D 4 DOĞRU 5 DOĞRU 6 YANLIġ 7 YANLIġ 35

40 ÖNERĠLEN KAYNAKLAR ÖNERĠLEN KAYNAKLAR Polisoft ġirketi 36

41 KAYNAKÇA KAYNAKÇA Polisoft ġirketi 37

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE SĠGORTACILIKTA KAMBĠYO ĠġLEMLERĠ 343FBS052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE HESAP AÇMA 343FBS026 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STOK TAKĠBĠ 2 341TP0032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VERĠ TABANI HAZIRLAMA 481BB0123 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR WEB SĠSTEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SUNU HAZIRLAMA 482BK0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KELĠME ĠġLEMCĠ 482BK0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Ders 1 Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ Birecik - 2014 Programa Giriş Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft Office Power Point 2 Ofis Programları -II Dosya Uzantısı 2003

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SEKRETARYA PROGRAMI 346SBI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ E-POSTA SUNUCU YÖNETĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ SORUNLARINI GĠDERME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kooperatif Otomasyonu Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KOOPERATĠF OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 3 2. Kooperatif Otomasyonu Programının ÇalıĢtırılması... 3 2.1.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN. İŞLETME DEFTERİ ve YEDEKLEME İŞLEMLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN. İŞLETME DEFTERİ ve YEDEKLEME İŞLEMLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İŞLETME DEFTERİ ve YEDEKLEME İŞLEMLERİ Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI İŞLETME

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLERĠ 481BB0092 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA, BANKA, ÇEK/SENET 344MV0030 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR GİRİŞ KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI KASA,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF VĠDEO GÖRÜNTÜLERĠNĠN KURGULANMASI 213GIM081 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU

DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU DIġ KULLANICI - ĠġVEREN KULLANIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1 GĠRĠġ... 1 1.1 AMAÇ... 1 2 ĠĢ Veren... 1 2.1 Online ĠĢlemler... 9 2.1.1 Ġstihdam... 9 2.1.1.1 Açık ĠĢ Ġlanları... 9 2.1.1.2 ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ PLC PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ 523EO0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FERDĠ KAZA SĠGORTASI 343FBS005 Ankara, 2011 ĠÇĠNDEKĠLER Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı