PAZARLAMA VE PERAKENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAZARLAMA VE PERAKENDE"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ. ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... iii AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FALĠYETĠ BĠLGĠ YÖNETĠMĠ Bilgi Kontrolleri Fihrist, Etiket Hazırlama ĠĢ Takip Notları CRM ĠĢlemleri Genel CRM Ayarları GSM, E-POSTA Ġletileri Yenileme Bilgileri Hatırlatma Ödeme Gecikmesi Hatırlatma Diğer Mesajlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FALĠYETĠ TEKLĠF ĠġLEMLERĠ ve YEDEKLEME Teklif ĠĢlemleri Yedekleme Genel Rapor Ayarları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA ĠÇĠNDEKĠLER iii

4 AÇIKLAMALAR KOD 342 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Sigortacılık MODÜLÜN ADI Diğer Sigorta ĠĢlemleri Sigorta paket programında belirtilen diğer sigorta MODÜLÜN TANIMI iģlemlerinin önemi ve nasıl yapıldığının verildiği öğretim materyalidir. SÜRE 40/16 ÖN KOġUL Sigortacılık paket programının ilk modüllerini almıģ olmak. Son modüldür. YETERLĠK Sigorta paket programında diğer iģlemleri gerçekleģtirmek. Genel Amaç: Sigortacılık paket programında belirtilen diğer iģlemleri yapabilecektir MODÜLÜN AMACI Amaçlar: 1. Sigortacılık paket programıyla ilgili bilgi takibi ve bilgi güncellemelerini yapabileceksiniz. 2. Sigortacılık paket programıyla ilgili teklif izleme ve yedekleme iģlemlerini yapabilecektir. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AÇIKLAMALAR Sınıf ortamı ve büro ortamında projeksiyon, Bilgisayar donanımı ve internet eriģimi sağlanmalıdır. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir. iv

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Dünyada birçok yeni buluģ insan ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkmıģtır. ModernleĢme ve kentleģme insan ihtiyaçlarından ortaya çıkan bir bakıma zaruri ihtiyaçlardır. Günümüzde iki temel geliģme insan hayatını oldukça etkilemektedir. Birincisi emek ve sermaye yoğun üretimi geride bırakıp Ģu anda olduğumuz biliģim teknolojisi, ikincisi de teknolojik geliģmeyle beraber yeni tehlike ve risklere karģı her geçen gün daha da ilerleyen sigorta sektörü. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılıkla ilgili iģlemler de artık elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu durum biliģim teknolojisinin bizim için vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Daha önceki modüllerde paket programla ilgili detayları öğrenmiģtiniz. bu modülümüzde ise diğer iģlemler adı altında sigortacının faaliyetleri ile ilgili teknolojiyi de kullanarak yapacağı iģlemler yer almaktadır. Dolayısıyla bu modülün öğrenimini baģarıyla tamamlayabilmek için sigorta bilgisi yanında bilgisayar bilmekte gerekmektedir. Bu modül gösterecek ki iyi bir sigortacı sigorta bilgisi yanında teknolojiyi de iyi kullanmalıdır. Kendini çok yönlü geliģtirmek istiyorsan bu modül senin için iyi bir tercih olacaktır. Alanınla ilgili diğer bilimler hakkında ne kadar çok bilgi ve beceriye sahip olursan alanında o kadar çok uzman olursun. 1

6 ÖĞRENME FALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Sigortacılık paket programıyla ilgili bilgi takibi ve bilgi güncellemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde Ģu araģtırmaları yapmalısınız: Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan sigorta paket programı hakkında bilgi alınız. Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan paket programda güncelleme ve takip konuları hakkında bilgi alınız AraĢtırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaģlarınızla paylaģmanız ve onlarında düģüncelerini almanız gerekmektedir. 1.BĠLGĠ YÖNETĠMĠ Sigorta acentelerinin iģletmelerinde takip etmeleri gereken hesaplar sigorta paket programının hesap kartı bölümünde HESAP TĠPĠ özelliği ile belirlenmiģtir. Bu özellik sayesinde hesapların birbirinden ayrılması sağlandığı gibi, farklı hesap tiplerinin de aynı ekran üzerinde oluģturulabilmesi imkanı sağlanmıģtır Bilgi Kontrolleri AĢağıdaki Ģekilde sigorta paket programının kullanımında müģterilere ait bilgilere nasıl ulaģılabileceği gösterilmiģtir. 2

7 MüĢteri hesabı yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi Hesap ĠĢlemleri menüsünden, Hesap Kartları bölümüne tıkladığınızda ilk olarak açılan hesap tipidir. Bir sigorta acentesinde açılması muhtemel en fazla hesap tipinin müģteri hesabı olacağı düģüncesiyle ekran ilk giriģinde veya her kayıt sonrasında otomatik olarak MüĢteri hesap tipinin gelmesi sağlanmıģtır. Hesap kartları bölümü açıldığında hesap kodu penceresinden istenilen müģteri seçilerek, müģteriye ait adres, telefon, , kredi kartı ve diğer bilgilere ulaģılabilir. Örnek uygulama aģağıda gösterilmiģtir. 3

8 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi hesap kodu bölümünden örnek olarak müģteri Duygu Çelik seçildiğinde, Duygu Çelik e ait bilgilerin yer aldığı aģağıdaki hesap kartı açılır. Ve bilgiler buradan kontrol edilir. 4

9 MüĢteri hesap kartlarında müģteri bilgileri topluca görülebileceği gibi sadece adreslere, telefonlara veya lere ait kontrollerde yapılabilir. Hesap kartları hızlı giriģi sistemde kayıtlı hesapların, tamamlanması gereken veya değiģtirilmesi gereken bilgi sahalarının hızlı bir biçimde iģleme tabi tutulmasını sağlar. Örneğin müģteri hesaplarınızın tamamının Telefon numarası sahasını ekrana listeleyebilir ve tüm müģterilere ait telefon numarası bilgileri güncelleyebilirsiniz. Bilgi giriģi yapacağınız hesap tipini seçin. Kayıt sahası seçeneğinde hesap kartlarının hangi sahasına iģlem yapmak istediğinizi belirtin. Grup seçeneğinden seçeceğini bir müģteri grubundaki hesapların listelenmesini sağlayabilirsiniz. Ġndeks sahası kayıtlı hesapların hangi sırada görüntüleneceğini belirtir. Örneğin müģteri hesaplarının unvana göre ya da semt sahasına göre sıralı olmasını sağlayabilirsiniz. Kayıt arama sahasında hesap unvanına göre arama yaptırabilirsiniz. Değer sahasına yazacağınız bir bilginin listedeki tüm hesapların seçtiğiniz kayıt sahasına yazılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin tüm müģteri hesaplarındaki Ģehir sahasına, değer alanına yazacağınız Ģehir bilgisini Tümüne uygula seçeneği ile kaydedebilirsiniz. Bu bölümde 5

10 değiģtireceğiniz bilgiler için herhangi bir kayıt iģlemi yoktur. Bilginin değiģtirilmesinden sonra alt ya da üst satıra çıkıldığında otomatik olarak kayıt iģlemi gerçekleģmektedir. Yukarıdaki Ģekilde olduğu gibi müģteriler sadece adreslerine göre sıralanmıģ ve gerekli adres kontrolleri buradan yapılıp gerektiğinde değiģtirilebilmektedir. 6

11 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi kayıt sahasından e-posta adresi seçilerek müģterilerin e-posta adresleri sıralanır ve kontrol edilir Fihrist, Etiket Hazırlama Kayıtlı müģterilerin adres ve telefon numaralarından bir fihrist ve etiket hazırlanabilir. Bunun için aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi Hesap iģlemleri mönüsünden, tekrar hesap iģlemleri ne girilir ve fihrist/etiket mönüsü seçilir. 7

12 Yukarıdaki mönü seçimi yapıldıktan sonra karģımızı aģağıdaki hesap fihristi gelir. Burada hesap kodu iģaretlenerek istenilen müģteri seçilir eğer grup oluģturulmuģsa grup kodu da seçilerek gruptaki müģteri fihristi yapılabilir. MüĢteri seçildikten sonra listele mönüsüne tıklanır ve fihrist ekranı karģımıza gelir. Etiket yazdır mönüsüne basılarak ta yazıcıdan çıktı alınır. 8

13 1.3. ĠĢ Takip Notları ĠĢ takip notları, günlük olarak yapılması gereken iģlemlerin bir ajanda mantığında not edilebilmesi ve sistem tarafından belirtilen günde hatırlatılmasını sağlamak amacıyla eklenmiģtir. Alacaklı ĠĢ Takip ve Borçlu ĠĢ Takip olarak iki farklı yapıya ayrılmıģtır. Bu sayede alacaklı veya borçlu iģlemlerin iģ takipleri ayrı ayrı izlenebilmektedir. Ġlk olarak kayıt tipi ve liste tarihi girilir. Liste tarihi iģ notunun raporlarda izleneceği gün olarak belirlenmiģtir. Not baģlığı sahasında notun konusu, Notlar sahasında ise detayı girilir. Hatırlatma mesajı ekle sahasını seçerek, sisteminizin mesajı otomatik hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Etki Alanı Genel olarak belirtildiğinde mesaj programa giren her kullanıcıya, Kullanıcı olarak belirtildiğinde ise sadece mesajı kaydeden kullanıcıya hatırlatılacaktır. Durum sahasında kapalı mesajların açık konuma getirilerek tekrar hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz. Sisteme kaydettiğiniz tüm hatırlatma mesajları, açılan mesaj penceresinde sağ tuģ ile tıklayarak Mesajı Kapat komutu vermediğiniz sürece ilerleyen tarihlerde hatırlatılmaya devam edecektir. Kayıtlı ĠĢ takip notlarını, liste tarihini belirttikten sonra, Not BaĢlığı butonuna tıklayarak seçebilir, not sahasında ve hatırlatma özelliklerinde değiģiklik yaparak tekrar kaydedebilirsiniz. 9

14 1.4. CRM ĠĢlemleri Araçlar dan Polisoft CRM mönüsüne tıklanarak gelen CRM ekranında CRM ayarları ve CRM iģlemleri yapılır Genel CRM Ayarları CRM ayarları mönüsünde ekranın sol üst köģesinde yer alan ayarlar mönüsü tıklanır, daha sonra e-posta ve mesaj ayarları yapılır. 10

15 Yukarıdaki Ģekilde de görüldüğü gibi e-posta ayarlarında e-posta hesap ayarları ve e- posta Ģablonları düzenlenir. e-posta Ģablonlarıyla hazırlanan Ģablon sürekli gönderilen e- postalarda kullanılır. e-posta hesap ayarlarında ise gönderen kiģinin e-postada sürekli yer alacak bilgileri ayarlanır bu bilgiler her e-postaya otomatik olarak eklenerek, e-posta gönderileceği zaman tekrar yazılmaz örnek bir e-posta ayarı aģağıda gösterilmiģtir. 11

16 SMS ayarların da ise SMS hesap ayarları ve SMS Ģablonları yer almaktadır. SMS hesap ayarlarında yapılan ayarlar her SMS de otomatik olarak gönderilir. SMS Ģablonlarında ise bir mesaj Ģablonu oluģturularak her müģteriye aynı mesaj gönderilir. Örnek Ģablon aģağıda gösterilmiģtir. 12

17 ġekilde de görüldüğü gibi SMS Ģablonlarında sağ tarafta ilgili unvan seçilerek mesaj içeriği unvanlara aynen gönderilir GSM, E-POSTA Ġletileri Bu bölümde poliçelerle ilgili bilgi hatırlatma, ödeme gecikmesi hatırlatma, genel kutlama mesajları ve özel mesajlar gönderilir Yenileme Bilgileri Hatırlatma CRM ekranından poliçe hatırlatma mesajı bölümü seçilir. Gelen pencereden ilgili tarih girilerek bu tarih itibariyle süresi biten poliçeler listelenir. Bu listelerdeki poliçeleri hatırlatma mesajı gönderilir. 13

18 Yukarıdaki ekran geldikten sonra gönder butonuna basılarak listede yer alan müģterilere ilgili mesaj gönderilecektir. Gönderilen mesaj çıktısı aģağıdaki gibidir. 14

19 Ödeme Gecikmesi Hatırlatma CRM ekranında ödeme hatırlatma mesajı mönüsüne girilir. Gelen ekranda tarih girilerek listele tuģuna basılır. Ġlgili tarihte ödemesi geçen poliçeler aģağıdaki Ģekilde gösterildiği gibi listelenir. 15

20 Sağ alt tarafta yazan hatırlatma mesajı eklenerek müģterilere gönderilir Diğer Mesajlar Bu bölümde genel kutlama mesajları veya özel mesajlar gönderilir. CRM ekranında diğer mesajlar mönüsü seçilir. Sağ tarafta mesaj tipi seçilir. Seçilen kutlama mesajı ise zaten daha önce hazır olan Ģablondan, sadece müģteri seçilir ve mesaj gönderilir. 16

21 Yukarıda da görüldüğü gibi müģteri Duygu Çelik e bir bayram mesajı gönderilmiģtir. Önizleme tuģuna basılarak aģağıda Ģekilde görüldüğü gibi mesaj önizlemeden kontrol edilir. 17

22 Ayrıca özel mesajlarda gönderilebilir. Bunun için ileti türü kutusundan özel mesajlar seçilir ve mesaj yazılır. AĢağıda ki Ģekilde bir özel mesaj örneği gösterilmiģtir. 18

23 19

24 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları MüĢteri hesaplarını kontrol ediniz. MüĢterileri E-Posta adreslerine göre sıralayınız. MüĢterilere ait fihrist oluģturunuz. Bir e-posta Ģablonu oluģturunuz. Bayram mesajı gönderiniz. Süresi biten poliçeleri müģterilere bildiriniz. Öneriler Hesap iģlemleri mönüsüne giriniz. Hesap kartları bölümüne tıklayınız. Hesap iģlemleri bölümünü tıklayınız. Hesap kartları hızlı bilgi giriģi mönüsünü tıklayınız. Kayıt sahası kutucuğundan e- posta adresi bölümünü tıklayınız. Hesap iģlemleri mönüsünü tıklayınız. Fihrist etiket bölümüne tıklayınız. Hesap kodunu seçip listeleye basınız. Araçlardan CRM ayarlarını tıklayınız. E- Posta ayarlarını tıklayınız. E-Posta Ģablonlarını tıklayanız. E-postanızı oluģturunuz. CRM ayarlarından e-posta ayarlarına giriniz. Diğer mesajlar bölümünü seçiniz. Ġleti türü kutucuğundan bayram mesajları bölümünü seçiniz. Hazır Ģablona isim yazarak gönderiniz. CRM ayarlarından e-posta ayarlarına giriniz. Süresi biten poliçeler bölümünü seçiniz. Gelen listeden ilgili poliçeyi seçip gönder butonuna tıklayınız. 20

25 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. MüĢteri bilgileri hangi mönüden kontrol edilir? A) Tanımlar B) Hesap iģlemleri C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 2.Hesap kartlarına girilen bilgiler hangi tuģla kaydedilir? F2 F3 F4 F5 3. MüĢteri hesap kartlarında müģteri bilgileri topluca görülebilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 4. Kayıtlı müģterilerin adres ve telefon numaralarından bir fihrist ve etiket hazırlanabilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5.Fihrist yazdırmak için listele tuģuna basılır. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 21

26 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. MüĢteri hesapları mönüsüne giriģ yapabilir misiniz? 2. MüĢterilere ait bilgileri değiģtirebilir misiniz? 3. Adres fihristi oluģturabilir misiniz? 4. E- Posta Ģablonu oluģturabilir misiniz? 5. Süresi biten poliçeleri listeleyebilir misiniz? 6. Toplu mesaj gönderebilir misiniz? 7. Bayram mesajı gönderebilir misiniz? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1 i gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evetse bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 22

27 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FALĠYETĠ 2 Sigortacılık paket programıyla ilgili teklif izleme ve yedekleme iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde Ģu araģtırmaları yapmalısınız: Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan sigorta paket programı hakkında bilgi alınız. Bölgemizdeki sigorta acentelerine giderek onlardan teklif izleme ve yedekleme iģlemleri hakkında bilgi alınız AraĢtırmalarınız sonucu edindiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaģlarınızla paylaģmanız ve onlarında düģüncelerini almanız gerekmektedir. 2. TEKLĠF ĠġLEMLERĠ VE YEDEKLEME Sigorta paket programında, müģterilere söz konusu sigorta ile ilgili teklifler hazırlanarak, müģterilerin değerlendirme yapmalarına olanak sağlanır. Teklif giriģi mönüsünden teklifler ayrıntılarıyla hazırlanır ve kaydedilir. Ġstenildiği zaman teklifle ilgili iģlemler yapılır Teklif ĠĢlemleri AĢağıdaki tabloda yeni bir teklif giriģine ait ekran görülmektedir. Örnekte yer aldığı gibi istenilen bilgiler girilir ve kaydedilir. 23

28 Teklif giriģi için Poliçe ĠĢlemlerinden Poliçe Kayıt GiriĢi seçeneğine girilir. Kayıt Türü seçeneğini teklif olarak değiģtirilir. Diğer iģlemler klasik seçimler; MüĢteri, tarih vs. gibi. Teklif numarası otomatik olarak artmaktadır. Kayıt türü Teklif olarak seçildiğinde teklif no otomatik olarak sıradaki numara olarak gelir. Ġlgili sahaları doldurduktan sonra, Poliçe detay tuģuna bastığınızda, aģağıdaki ekran açılacaktır (gelen soruya evet cevabını verdikten sonra). 24

29 Sırasıyla teklif üzerindeki vergi, fon ve prim değerleri ile acente komisyon gelirleri kalemleri doldurulduktan sonra, teklif edilen peģinat tutarı ve kalan tutar için teklif edilen taksit sayısı girilerek ENTER tuģu ile ekranın hesaplanması sağlanır. Teklif notları butonuna tıkladığınızda teklifin altında yer almasını istediğiniz notların giriģini sağlayabilirsiniz. Notlar sahasında hazır Ģablonlar kullanılabilmektedir. Bu Ģablonlar Poliçe iģlemlerindeki, Teklif iģlemleri mönüsünden teklif notları seçilerek önceden hazırlanabilir. Tekliflerin kaydedilmesinden sonra; Poliçe iģlemleri, Teklif iģlemleri mönüsünden Teklif Ġzle ekranındaki ölçütlere göre kayıtlı teklifler izlenebilir, son durumlarına göre Onaylandı, Onaylanmadı veya Beklemede durumlarına alınabilir. Teklif raporları ise; tekliflerin durumlarına göre, listeleme ölçütleri seçilerek alınabilir Yedekleme Yedekleme ĠĢlemleri için iki yol tercih edebilirsiniz: Birincisi Hemen yedekle seçeneği; Programdaki mönülerin altında yer alan Polisoft logosunun üzerinde hemen yedekle sembolü bulunur. Yetkiye dayalı olduğu için ekranda göremeyebilirsiniz. Sistemden kullanıcı tanımlarına giderek, kullanıcınızı seçin (demoda 1 kullanıcısı olacaktır) ve kullanıcıyı Supervisor yapın. Programdan çıkıp tekrar girdiğinizde 25

30 aktif olacaktır. Eğer kullandığınız versiyonda yoksa tekrar bir demo indirebilirsiniz (Web sitemizdeki demo indirme kodu Sakarya dır. Ġkinci yedekleme seçeneği program files\polisoft klasörü içinde polibac.exe bulunur. Bu exe kurulum esnasında setupla birlikte baģlangıç mönüsüne atılır ve bilgisayar açılıģında tarih alanının bulunduğu çubuk üzerinde kısa yolu oluģur. Exe ye veya kısa yola tıkladığınızda aģağıdaki mönü açılır. Mönüde yedeklenecek Ģirketleri seçerek sistemin belirteceğiniz dosya yolundaki klasöre yedek almasını sağlayabilirsiniz. Yedeklenecek Ģirketleri ve dosya yolunu belirledikten sonra, zamanlanmıģ görevler mönüsünü açar ve yedekleme zamanı vererek kaydederseniz, sistem her gün aynı saatte yedeğini otomatik olarak alacaktır Genel Rapor Ayarları Paket program genel ekranından raporlar mönüsüne girilerek, rapor mönü ekranı karģımıza gelir. Bu mönüde hesap raporları, Poliçe raporları, Taksit raporları, kambiyo raporları, hesap raporları ve kıymetli evrak raporları bölümü yer alır. AĢağıdaki Ģekilde rapor mönüsü yer almaktadır. 26

31 Tüm ihtiyacı görecek Ģekilde zenginleģtirilmiģ rapor menüsü Zengin rapor filtreleme seçenekleri Genel poliçe raporunda poliçe raporlarına tıklanarak sağ tarafta yer alan bilgiler doldurulur. Daha sonra listele tuģuna basılarak poliçe ekstresine ait ödeme detayları listeli olarak ekrana yansır. 27

32 Taksit raporları mönüsü seçilerek ilgili tarih aralığı girilir ve listele tuģuna basılır. Ekrana gelen listede poliçe portföyünde yer alan müģterilere ait taksit ve ödeme detayları yer alır. 28

33 Mönüden seçilen raporları istediğimiz Ģekilde listeleyebiliriz. Örneğin aģağıdaki Ģekilde de gösterilen müģteri taksit raporunu sadece taksit, taksit ve ödeme detayı ya da taksit ve bakiye vadesi Ģeklinde listelemek mümkündür. 29

34 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Yeni bir teklif giriģi yapınız. Bir yedekleme iģlemi yapınız. MüĢteri taksit raporunu listeleyiniz. Öneriler Poliçe iģlemlerinden, poliçe kayıt giriģi seçeneği tıklanır. Kayıt türü seçeneği teklif olarak değiģtirilir. Teklifle ilgili iģlemleri girilir. Ana mönüye giriģ yapınız. Polisoft sembolünün üzerindeki yedekle sembolünü tıklayınız. Kullanıcı parametlerini giriniz. Raporlardan genel rapor ayarları mönüsüne girilir. Taksit raporları bölümü seçilir. Bilgi parametreleri girilir Listeleme Ģekli seçilir. Listele butonuna tıklanır. 30

35 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. Teklif giriģi hangi mönüden yapılır? A) Tanımlar B) Hesap iģlemleri C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 2.Taksit raporları hangi Ģekilde alınamaz? A) Taksit B) Poliçe Türü C) Taksit - ödeme detayı D) Taksit - bakiye vadesi 3. Kayıt türü Teklif olarak seçildiğinde teklif no otomatik olarak sıradaki numara olarak gelir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 4. Tekliflerin kaydedilmesinden sonra; Poliçe iģlemleri, Teklif iģlemleri mönüsünden Teklif Ġzle ekranındaki ölçütlere göre kayıtlı teklifler izlenebilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5. Yedekleme ĠĢlemleri için dört farklı yol tercih edebilirsiniz. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 31

36 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. Teklif ekranını açabilir misiniz? 2. Teklif giriģi yapabilir misiniz? 3. Teklif parametrelerini değiģtirebilir misiniz? 4. Program mönüsünden yedekleme iģlemini yapabilir misiniz? 5. Genel rapor ayarlarına girebilir misiniz? 6. MüĢterilere ait taksit raporlarını listeleyebilir misiniz? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2 yi gözden geçiriniz. Cevaplarınızın tamamı evetse bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 32

37 MODÜL DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER 1. MüĢteri hesap kartlarında hangi bilgiler yer almaz? A) B) Ġkametgah C) Telefon D) Poliçe tutarı 2. CRM iģlemleri hangi mönüden kontrol edilir? A) Tanımlar B) Araçlar C) Poliçe iģlemleri D) Raporlar 3. Yedekleme zaman aralığı nedir? A) Aylık B) Yıllık C) Haftalık D) Günlük MODÜL DEĞERLENDĠRME 4.ĠĢ takip notları Alacaklı iģ takip ve borçlu iģ takip olarak iki Ģekilde izlenir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 5. SMS Ģablonlarında ise bir mesaj Ģablonu oluģturularak her müģteriye aynı mesaj gönderilir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 6. Genel kutlama mesajları veya özel mesajlar ödeme gecikmesi hatırlatma bölümünde izlenir. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 7. MüĢterilere ait ödeme detayları toplu olarak görüntülenemez. Doğru ( ) YanlıĢ ( ) 33

38 B. PERFORMANS TESTĠ Modül ile kazandığınız yeterliği aģağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 1. MüĢterilere ait bilgi giriģi yapabilir misiniz? 2. DeğiĢik parametrelere göre müģterileri sıralayabilir misiniz? 3. ĠĢ takip notları hazırlayabilir misiniz? 4. E-Posta parametrelerini düzenleyebilir misiniz? 5. Geciken ödemeleri mesajla bildirebilir misiniz? 6. Mesaj çıktısı alabilir misiniz? 7. Özel mesaj gönderebilir misiniz? 8. Teklif detaylarını görüntüleyebilir misiniz? 9. Program dosyalarından yedekleme yapabilir misiniz? 10. Poliçe ödeme detayı ekstresi alabilir misiniz? 11. Taksit raporlarının liste Ģeklini değiģtirebilir misiniz? Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeģitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletiģime geçiniz. 34

39 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 1 B 2 A 3 DOĞRU 4 DOĞRU 5 YANLIġ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 B 3 DOĞRU 4 DOĞRU 5 YANLIġ MODÜL ÖLÇME SORULARI CEVAP ANAHTARI 1 D 2 B 3 D 4 DOĞRU 5 DOĞRU 6 YANLIġ 7 YANLIġ 35

40 ÖNERĠLEN KAYNAKLAR ÖNERĠLEN KAYNAKLAR Polisoft ġirketi 36

41 KAYNAKÇA KAYNAKÇA Polisoft ġirketi 37

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE HESAP AÇMA 343FBS026 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE SĠGORTACILIKTA KAMBĠYO ĠġLEMLERĠ 343FBS052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE HASAR ĠġLEMLERĠ 343FBS028 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Nisan 2013 MARM ASSISTANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Yenişehir Mh. Mustafa Akyol Sk. Grup Center İş Mrkz. No:9/158 34912 Kurtköy Pendik/İSTANBUL Tel

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu

OPERATÖR SERVİSLERİ. Kullanıcı Kılavuzu OPERATÖR SERVİSLERİ Kullanıcı Kılavuzu Versiyon Tarih Yazan Tanım 1.0 01-08-2013 Burcu Kayacık Yalman Turkcell Servisleri 2.0 08-10-2014 Burak Şanlı Vodafone Servisleri 2.1 17-10-2014 Gül GÖNLÜBEYAZ Düzenlemeler

Detaylı

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik

Otomatik Lotlama ve Ticari İzlenebilirlik Doküman Kodu : TNS006 İlk Yayın Tarihi : Eylül 2017 Revizyon Tarihi : Eylül 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ LOT KAVRAMI ve ĠZLENEBĠLĠRLĠK Lot Kavramı Otomatik Lot OluĢturma Üretimde lot oluģturma

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Versiyon 1 Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2013 Güncelleme Nedeni - PC Uygulaması, Windows platformundaki masaüstü PC ler üzerinde çalışır.

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU

KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU KAMPÜS KART KULLANIM KILAVUZU Kampüs Kart, Kampüs araç giriş-çıkışlarında, kantinler ve yemekhane gibi ödeme ve kontrol noktalarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hem kimlik kartı, hem de temassız

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Giriş Ekranı Programı ilk defa kurduysanız kullanıcı adınız ve şifreniz palmiye dir. Server a bağlanmak için server yazan kutuya tıklayınız. IP Numarası olarak Server IP Numarası

Detaylı

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü

Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi. SMS Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü 1 Eczanem Otomasyon Sistemi SMS Modülü Eczanem Otomasyon Sistemi Sms Modülü, değişik gönderim seçeneklerine ile her ihtiyaca göre mesaj gönderim

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu

TSN Portal. Kullanım Kılavuzu TSN Portal Kullanım Kılavuzu KAYAPORT 2012 1 İÇİNDEKİLER: A. TSN PORTAL SİSTEMİNE GİRİŞ 1. Başlarken 2. TSN Ekranına Giriş 3. TSN Portal Ara Yüzü 3.1. Menüler 3.1.1. Yeni Servis Kaydı 3.1.2. Servis Listesi

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti.

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti. Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti CRM Yöneticiliğinin belirlediği kurallara göre seçilen ürünlerde, dönemlik kampanyalar

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı

bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı bayi.obaperdesan.com.tr Kullanıcı Dokumanı Bayi siparişlerinin giriş ve ekstre takibini yapmak üzere geliştirdiğimiz web sitemiz bayi.obaperdesan.com.tr nin kullanımı bu dokumanda açıklanmıştır. Siteye

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu

Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Personel Web Sayfası Düzenleme Kılavuzu Trakya Üniversitesi Web Anasayfası nda Kullanıcı Girişi tıklanır. Karşınıza Tek Noktadan Erişim sağlamak için giriş yapacağınız ekran gelir.

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı

Firma/Gümrük Müşavirliği Giriş Ekranı Dış Ticaret Modülü Dış ticaret servisi belge tipine (ATR, EUR. 1, Form A, Mense vs) göre stok yaratılmasını ve bu stokun eritilmesini esas alarak çalışmaktadır. Belge satışı odaca yapıldıktan sonra stoktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır.

1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır. 1. Web Sitesine Giriş 1. Giriş Yapmak için tıklayın tıklanır. 2. Aşağıdaki ekranda e-mail adresi ve şifre ile giriş yapılır. Şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifremi unuttum bağlantısı kullanılarak yeni şifrenin

Detaylı

Yeni Adrese Tebligat Gönderim İşlemleri

Yeni Adrese Tebligat Gönderim İşlemleri Yeni Adrese Tebligat Gönderim İşlemleri Yeni Adrese Tebligat Gönderim İşlemleri İÇİNDEKİLER Yeni Adrese Tebligat Gönderilme Aşamaları (Barkodsuz)... 3 YENİ ADRESE TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ... 3 1- Tebliğ Durumu

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU

CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU CepParam uygulaması ile 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde dilediğiniz kişiye para gönderebilir, size gönderilen paraları görüntüleyerek, başkasına gönderebilir, iade edebilir,

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

SINAV BAŞVURU KILAVUZU

SINAV BAŞVURU KILAVUZU SINAV BAŞVURU KILAVUZU 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifremi Unuttum 5. E-Posta Adresimi Unuttum 6. Sisteme Giriş Süreci 1. Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI Dersin Modülleri Paket Program Kurulumu Hesap Açma Poliçe İşlemleri Kambiyo İşlemleri İşlem Takibi Hasar İşlemleri Diğer Sigorta İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Paket

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

HDI SİGORTA ELMA KULLANIM KILAVUZU

HDI SİGORTA ELMA KULLANIM KILAVUZU HDI SİGORTA ELMA KULLANIM KILAVUZU Yönetim Bilgi Sistemleri ELMA RAPORLAMA PORTALI KULLANIM KILAVUZU 1. Yeni programımıza erişmek için http://elma.hdisigorta.com.tr linkine tıklayınız. 2. Kullanıcı adı

Detaylı

CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU

CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU CEPPARAM UYGULAMA KILAVUZU CepParam uygulaması ile 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde dilediğiniz kişiye para gönderebilir, size gönderilen paraları görüntüleyerek, başkasına gönderebilir, iade edebilir,

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış

Otomasyon Erişimi. Menüler ve İçerikleri. Ana Ekran Unsurları. Sorular. Çıkış Otomasyon Erişimi Menüler ve İçerikleri Ana Ekran Unsurları Sorular Çıkış Otomasyona nasıl ulaşılabilir? Kullanıcı Adı İlk Şifre Oluşturma Otomasyon Sistemi Otomasyon Sistemine nasıl ulaşılabilir? Üniversitemiz

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE PAZARLAMA AKTĠVĠTELERĠ 341TP0037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

İletişim Tarihçesi Ekranı Kullanım Kılavuzu

İletişim Tarihçesi Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - İletişim Tarihçesi Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 01.06.2011 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 19.10.2010 1 Melissa Gökhan Belge

Detaylı

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürününe E-Fatura uygulaması çözümleri eklenmiştir. E-fatura uygulama çözümü 2 aşamada tamamlanmaktadır. 1. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler yazılımında

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı