ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2)"

Transkript

1 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2) ÇED, İzin Denetim Şube Müdürlüğü MAYIS 2014

2 İçindekiler A- ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER... 1 A.1- Firma/İşletme Bilgileri:... 1 A.2- Tesis Bilgileri:... 1 A.3- Tesis Ek Kapsamı:... 1 A.4- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu:... 1 B- GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSU... 2 B.1- Ortak Belgeler:... 2 B.1.1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında;... 2 B.1.2- Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında;... 3 B.1.3- Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında;... 4 B.1.4- Kapasite Raporu Kapsamında;... 5 B.1.5- İşletme Belgesi Kapsamında;... 6 B.1.6- Vaziyet Planı Kapsamında;... 6 B.1.7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında;... 7 B.1.8- Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler;... 9 B.2- Özel Belgeler... 9 B.2.1- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında;... 9 B.2.2- Atıksu Deşarjı Kapsamında; B.2.3- Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında; B.2.4- Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında; B.2.5- Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında; C- DİĞER HUSUSLAR Ç- ÇEVRE İZNİ BAŞVURULARI Ç.1- Emisyon İzni Başvuruları: Ç.2- Gürültü İzni Başvuruları: Ç.3- Atıksu Deşarjı İzni Başvuruları: Ç.4- Ambalaj Atığı Kapsamında Geri Kazanım Lisansı Başvuruları: Ç.5- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Kapsamında İşleme Lisansı Başvuruları: Ç.6- Çevre İzni/Lisansı Başvurularında Eksiklikler İle İlgili Yaptırımlar: D- BELGE BEDELLERİ E- EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET TABLOSU EKLER... I Ek-1: Rödevansçı Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı:... II Ek-2: Sicil Gazetesi Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı:... III Ek-3: Kapasite/Ekspertiz Raporu Düzenlenemeyen Durumlar İçin Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı... V Ek-4: İşletme Belgesi Hakkında Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Tarihli Yazısı (İşletme Belgesi Muafiyet Yazısı)... VI e-posta: Elektronik Ağ: ii

3 ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında Çevirim İçi Çevre İzinleri yazılım portalı üzerinden yapılan; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisans başvurularının aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. Yine, Faaliyetin rödovanşçı tarafından yürütülmesi durumunda başvuruların Bakanlığımız görüşü (Ek-1) kapsamında rödovanşçı firma adına yapılması ve belgelerin rödovansçı adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. A- ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER A.1- Firma/İşletme Bilgileri: Çevrim İçi Çevre İzinleri yazılım portalında yer alan bilgilerin kalıcı olması, elektronik sistemler arasında firma ile ilgili işlemlerin bu bilgilere göre düzenlenmesi nedeniyle bilgilerin güncel olması gerekmektedir. Firma/işletme bilgilerinde yer alan bilgilerin (firma adı, adresi, vergi dairesi/numarası vb.) eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.2- Tesis Bilgileri: GFB ve Çevre İzin/Lisans belgelerinin tesis bilgileri bölümünde yer alan bilgilere göre düzenleneceğinden bu bölümde yazan bilgilerin (tesis adı, adresi, vergi dairesi/numarası vb.) tam ve eksiksiz olarak tesisi yansıtması gerekmektedir. Bu bölümde yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.3- Tesis Ek Kapsamı: Tesisin ÇKAGİLHY Ek kapsamının tam ve eksiksiz olarak sisteme tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca belirtilen ek kapsamının İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısında yer alan ek kapsamı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu bölümde yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.4- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu: ÇKAGİLHY, EK-3A da yer alan Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu nun tam olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin diğer resmi belgeler ile (iş akım ve proses özeti belgesinde yer alan bilgiler dahil) uyumlu olması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksik/hatalı ve/veya diğer belgelerde yer alan bilgilerle tutarsız olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 1/16

4 B- GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSU ÇKAGİLHY, EK-3B de yer alan Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Eklerinde Ortak Belgeler olarak tanımlanan belgelerin tüm başvurular için, Özel Belgeler olarak tanımlanan belgelerin ise başvuru konusuna uygun olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. B.1- Ortak Belgeler: B.1.1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında; ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan tesis/işletmeler için; ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir kararı, yer almayan tesis/işletmeler de ise kapsam dışı olduğunu gösterir yazının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için faaliyet ile ilgili verilmiş ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir kararlarının yüklenmesi, 2- Belgelerde yer alan firma unvanı ve firma adresi ile başvuruya ait bilgiler uyumlu olması, belgede yer alan unvan, adres bilgilerinde değişiklik olmuş ise değişiklik ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulması, 3- Proje sahibi değişikliklerinde bu değişikliğe ilişkin başvuru yazısı ve Bakanlık ve/veya İl Müdürlüğümüzden alınan yazının sunulması, 4- İşletme için alınan tüm ÇED kararlarının (kapasite artışları ve revizyonlar ile alınan kararlar dahil) sunulması, 5- ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen tesisler için ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyasının ÇED Sürecinde taahhüt edilen kapasiteyi gösterir proje özet kısmının ilgili sayfalarının sunulması, 6- ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan veya yer alıp da muafiyet getirilen tesisler için güncel kapsam dışı yazısının sunulması ve yazının düzenlendiği tarihte geçerli olan kapasite raporu ve güncel kapasite raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 2/16

5 B.1.2- Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında; Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili olarak; 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesinin, İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin, 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri), İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili olarak sisteme yüklenecek bilge ve belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Yapı kullanma izin belgesindeki yapı sahibi, adres bilgileri, ada, parsel numarası, toplam kapalı alan gibi bilgilerin, sisteme yüklenen işletmeye ait diğer belgelerdeki bilgiler ile uyumlu olması, bu bilgilerde numarataj değişikliği vb. nedenlerden dolayı farklılık olması durumunda, konu ile ilgili belgelerin sunulması, 2- İşletme sahibi binayı kiralamış ise kira sözleşmesi veya binayı satın aldıysa tapu belgesinin, 3- Yapı kullanma izin belgesinin tesisi tam olarak yansıtması (arıtma tesisi, toplam kapalı alan vb.), 4- Yapı kullanma izni belgesi haricinde başka bir belgenin yüklenmesi durumunda o belgenin yapı kullanım izin belgesi yerine geçtiğine dair resmi belgenin de eklenmesi, 5- Maden ocakları gibi işletmelerde 3213 Sayılı Maden Kanunu 7. Maddesi (Değişik fıkra: 10/06/ S.K./3.mad.) İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarak yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan maden sahalarına bu hüküm uygulanmaz. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. hükmü gereğince Yapı kullanma izninden muaf olduğuna dair ilgili kurumdan alınacak resmi yazının yüklenmesi, 6- İşletmenin 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belgenin (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)yüklenmesi durumunda, söz konusu belgede yer alan bilgilerin (adres vb.) diğer belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olması, Bu bilgilerde numarataj değişikliği vb. nedenlerden dolayı farklılık olması durumunda, konu ile ilgili belgelerin sunulması, 7- Yapı kullanma izni kapsamında sunulan taahhütnamelerde; Yapı kullanma izni bulunan tesisler için; e-posta: Elektronik Ağ: 3/16

6 İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığı ile ilgili ibarenin, Yapı kullanma izninden muaf olan ve herhangi bir yapı kullanma izin belgesi bulunmayan tesisler için; İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığı ile ilgili ibarenin, bulunması gerekmektedir. 8- İşletmenin 12/10/2004 tarihinden sonra kiralanmış olması durumunda; taahhütnamenin hem yapı sahibi hem de işletme tarafından verilmesi, 9- Taahhütnamede tarih ve imzalayan kişi/kişilere ait bilgilerin ve işletme bilgilerinin yer alması, 10- Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilerin konu hakkında yetkili olduğunu gösterir belgenin, Söz konusu belgede; Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilerin (hiçbir kısıtlama olmaksızın) işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtilmesi veya işletme adına taahhüt verme yetkisinin tanımlanmış olması, Şirketi konu hakkında temsil yetkisi birden fazla kişinin müşterek imzalaması şartı ile verilmiş ise, yetki belgesinde tanımlı kişilerin taahhütnameyi yetki durumlarına uygun olarak müştereken imzalaması, Yetki süresi belirtilmiş ise sürenin geçerliliğinin dolmamış olması, 11- Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilere ait imza sirküleri veya gerçek kişiler için yapılan başvurularda imza beyannamelerinin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.3- Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında; Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili olarak sisteme yüklenecek bilgi ve belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Sicil Gazetesinde belirtilen unvan ve adres bilgilerinin başvuru formu ve diğer belgelerle uyumlu olması, 2- Adres değişikliği var ise değişikliğe ait sicil gazetesinin ya da tesisin yeri değişmeden numarataj sistemine bağlı olarak cadde ve dış kapı değişikliklerinde ise ilgili kurumlardan yeni adresin eski adrese karşılık geldiğine dair yazının eklenmesi, 3- Firmanın aynı unvanlı birden fazla tesisi olması durumunda GFB müracaatında bulunulan şubeye ait bilgileri içeren sicil gazetesinin eklenmesi, 4- Sicil Gazetesindeki merkez adresi dışında faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak tarihli ve B.09.0.ÇED sayılı Bakanlığımız yazısında (Ek-2) belirtilen hususlar kapsamında faaliyet olmayan sadece holding/firma bünyesinde üretim yapan tesislerde şube kaydına gerek olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak resmi yazının eklenmesi, e-posta: Elektronik Ağ: 4/16

7 5- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar odasına ait sicil gazetesinin ticaret sicil gazetesi gibi değerlendirilmesi, 6- Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetelerinin; işletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgiler yer alacak şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında; yukarıda yer alan 4 ve 6 nci maddeler kapsamında yer alan eksik ve/veya hatalarda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması, diğer maddeler kapsamında yapılan eksik ve/veya hatalar da bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.4- Kapasite Raporu Kapsamında; Kapasite Raporu ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Kapasite (veya ekspertiz) raporunda yer alan bilgilerin tesisin güncel halini yansıtması ve belgede yer alan bilgilerin diğer belgelerle uyumlu olması, 2- Tesise ait kapasite raporunda yer alan ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olması halinde, rapor üzerinde gerekli düzeltmelerin yetkili idare tarafından işlenmiş hali veya güncel bilgilere göre düzenlenmiş yeni kapasite raporunun, Lisans başvurularında kapasite raporunun tamamının tesisin güncel haline uygun olması gerekmektedir. 3- Kapasite raporundan muafiyet söz konusu ise konu hakkında yetkili idareden alınmış resmi belgenin, 4- Kapasite Raporu /Ekspertiz Raporunun düzenlenemediği faaliyetler için tarihli ve B.09.0.ÇED sayılı Bakanlığımız yazısında (Ek-3) belirtildiği üzere; kapasite raporu/ekspertiz raporunun düzenlenmediğine dair yetkili idareden alınacak resmi yazı ile birlikte Proje Tanıtım Dosyasında yer alan kapasite bilgilerini gösteren resmi yazının sunulması da yeterli olacaktır. (maden ocakları vb. tesisler için) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 5/16

8 B.1.5- İşletme Belgesi Kapsamında; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 37 nci maddesi gereğince çıkarılan 4857 Sayılı İş Kanununun 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 95, 105 inci ve Geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, 78 inci maddeye istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren, "İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin" yasal dayanağı kalmaması nedeniyle tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, bu kapsamda düzenlenen muafiyet belgesinin (Ek-4) veya ilgili Yönetmelik maddesini içeren yazının işletme belgesi kapsamında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İşletme belgesi kapsamında muafiyet belgesi dışında (daha önce alınmış) işletme belgesi ve/veya işletme belgesinden muaf olunduğuna dair belgelerin sisteme yüklenmesi durumunda, belgede yer alan bilgilerin sisteme yüklenen diğer belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.6- Vaziyet Planı Kapsamında; Vaziyet planı ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- İşletme alanındaki ünite (her bir ünitede yer alan ve prosese etki eden makine ve ekipman gösterilecek şekilde) ve birimlerin ve kirletici kaynakların (hava emisyonu, atıksu) vaziyet planında gösterilerek kodlanması, yapılan kodlamalara ilişkin açıklamaların (lejantın) sunulması, 2- Maden, hazır beton, asfalt plent vb. işletmelerde stoklanan malzemenin tane boyutları dikkate alınarak vaziyet planında yerleştirilmesi, (alınan tedbirlerin de işlenmesi fiskiye vb.) 3- Belirlenen tesis içi yolların vaziyet planında gösterilmesi, (alınan tedbirlerin işlenmesi) 4- Vaziyet planının okunabilir boyut ve özelliklerde olacak şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 6/16

9 B.1.7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında; İş Akım Şeması ve Proses Özeti Belgesinin Bakanlığımızca formatı belirlenmiş ve yayınlanmış olan formata uygun olarak, formatta yer alan konu başlıklarını içerecek şekilde ve başvuruyu yapan çevre görevlisince hazırlanması gerekmekte olup, hazırlanan İş Akım Şeması ve Proses Özeti Belgesin içerisinde aşağıda yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir. 1- İşletme bilgileri bölümünde, tesise ait adres bilgileri ile ada/pafta/parsel, açık/kapalı alan ve izin/lisans konularını içeren bilgilerin başvuru esnasında sunulan diğer belgelerle uyumlu olması, 2- İşletmeye ait faaliyet/faaliyetler bölümünde, tesisin faaliyet konularının tam olarak belirtilmesi, sektördeki yeri ve önemi vb. konularda kısa ancak açıklayıcı bilgilerin yer alması, 3- Vaziyet Planın, işletmenin güncel halini yansıtması ve emisyon, atık su kaynaklarını da gösterecek şekilde hazırlanması, bununla birlikte Genel Vaziyet Planı üzerinde gösterilen her bir ünite için özel vaziyet planın hazırlanması ve bunlarla ilgili iş akım şeması ve proses özetinin oluşturulması, Ünitelere ait vaziyet planının; Ünitenin alanı, Ünitede yer alan ve prosese etki eden makine ve ekipmanlar hakkında bilgi (kapasitesi, kullanım amacı, verimi vb.), Hava emisyonu ve atıksu oluşumu ile ilgili bilgileri, içermesi gerekmektedir. Ünitelere ait iş akım şeması ve proses özetinde; Ünitede gerçekleştirilen tüm iş ve işlemleri gösterilerek açıklanması, Her bir aşamada ilave maddelerin (kullanılan kimyasallar, hammaddelerin v.b) belirtilmesi, gerekmektedir. 4- Atıklar bölümünde (atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisleri için); tesise kabul edilmesi planlanan atıklar ve atık kodları ile bilgilerin tarihli ve sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV e uygun olarak sunulması, Atıkların tesis girişinde ve atık üreticisinden alınmadan önce kontrol ve kabul prosedürleri, varsa bu amaçla kullanılan laboratuvar cihazları ile birlikte gerekli bilgi ve açıklamaların sunulması, İşletmeye ara depolanması/geri kazanımı/bertarafı için prosese uygun nitelikteki atıkların seçilmesi gerekmektedir. Belirlenen atıklar için gerekli makine ve ekipmanların bulunması zorunludur. Bu nedenle işletmede bulunan makine ve ekipmanın tesiste yapılan/yapılması planlanan iş ve işlemlere uygunluğu ile ilgili açıklamaların ilgili bölümde sunulması, e-posta: Elektronik Ağ: 7/16

10 RDF, Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisleri için yukarıdaki bilgilere ilave olarak; Atık hazırlama (menü) işlemleri ile ilgili bilgilerin sunulması, Atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapılmayan işletmelerde Atıklar başlığı altında İşletmemizde atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf işlemleri yapılmamaktadır. ifadesine yer verilmesi, Tesisten Oluşacak Atık Kodları bölümünde; hem tesis genelinden kaynaklanan atıklar (tıbbi atık, atık piller, ambalaj atıkları vb. (atık kodu belirtilmesine gerek yoktur)) hem de proses kaynaklı oluşan atıkların tesiste gerçekleştirilen üretim konularına göre tam ve eksiksiz olarak belirlenmesi atık kodlarıyla beraber belirtilerek bu atıklara ilişkin çevre mevzuatınca alınacak önlemlere yer verilmesi, 5- Hava emisyonları bölümünde, vaziyet planları ve iş akım şemalarında belirtilmiş olan hava emisyon kaynaklarına ilişkin bilgilerin ısınma amaçlı, yakma tesisi, üretim prosesi ve baca dışı kaynaklı gibi kaynak türlerine uygun olarak belirlenmesi ve; Her bir emisyon kaynağına ait yakıt türleri ve yakıta ilişkin bilgilerin (yakıt besleme hızı, yıllık, aylık, günlük ve saatlik olarak tüketim miktarları, anma ısıl güç bilgileri, kullanım yerleri vb.) sunulması, İşletmede emisyon azaltıcı tedbirlere ait bilgilerin sunulması (baca dışı kaynaklar için alınan önlemler dahil), Tozuma yapması muhtemel açıkta yığma olarak depolanan malzemelerin (gerek üretim sonucu oluşan gerekse hammadde olarak), stok sahalarına ait alan bilgileri ve tesis içi yolların mesafelerine ait bilgilerin sunulması, 6- Atık su deşarjı bölümünde, vaziyet planları ve iş akım şemalarında belirtilmiş olan atıksu kaynakları ve deşarjına ilişkin bilgiler ile birlikte; Evsel nitelikli atıksu oluşumu ile ilgili hesaplamaların, Endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları ve ilgili hesaplama veya bilgilerin, Atıksu arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri hakkında bilgilerin, Atıksu konulu çevre izin başvurularında; Kullanılan suyun miktarı ve teminine ilişkin bilgilerin, Arıtma çamurunun bertarafına ilişkin bilgilerin, m 3 /gün üzerinde deşarjı olan işletmelerin Gerçek Zamanlı (on-line) uzaktan atıksu izleme istasyonlarının kurulması ile ilgili bilgilerin, 7- İşletmeye ait resimlerin; Tesis içi yolları da kapsayacak şekilde en az 2 (iki) adet tesisin dış görünüşü, Tesis içinin genelini kapsayacak şekilde en az 2 (iki) adet tesisin iç görünüşünün Tesisin üretim konusu ve kaynak noktaları (emisyon/atıksu) dikkate alınarak, her bir üniteyi, atık geçici depolama alanlarını, deşarj noktası veya fosseptiği içerecek şekilde belirlenecek sayıdaki resimlerin, altında hangi bölüm/üniteye ait olduğu ile ilgili açıklamaları içerecek şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 8/16

11 B.1.8- Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler; İşletmeler faaliyetine bağlı olarak başvuruda bulunduğu izin/lisans konuları dışında kalan Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve/veya Gürültü Kontrolü konulu çevre izinlerinden muaf olduklarına dair İl Müdürlüğü Muafiyet Yazılarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü Muafiyet Yazısı olmaksızın farklı bilgi/belgeler ile muafiyetlerin belirtilmesi durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde İl Müdürlüğü Muafiyet Yazsının sisteme yüklenmesi istenecektir. B.2- Özel Belgeler B.2.1- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında; İl Müdürlüğümüzce incelenen Hava Emisyonu konusunda çevre izni, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında sisteme yüklenecek İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1- Hava Emisyonu konulu çevre izni kapsamında düzenlenen İl Müdürlüğü Uygunluk yazılarının; Sanayi tesisleri için GFB başvuru tarihinden en fazla 9 ay önce düzenlenmiş olması, Maden ocakları gibi işletmeler için GFB Başvuru tarihinden en fazla 12 ay önce düzenlenmiş olması, 2- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında düzenlenen İl Müdürlüğü Uygunluk yazılarının; GFB başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce düzenlenmiş olması, 3- Uygunluk yazısında ÇKAGİLHY Ek kapsamında yapılan faaliyet tanımı ile sistemde tanımlı tesis ek kapsamının (faaliyet tanımının) uyumlu olması, gerekmektedir. Buna ek olarak belirtilen süreler içerisinde kalmakla birlikte, tesisin uygunluk şartlarında değişiklik olması durumunda; İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının güncellenmesi için talepte bulunulması gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 9/16

12 B.2.2- Atıksu Deşarjı Kapsamında; Atıksu Deşarjı konulu çevre izni kapsamında olan tesisler için; tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için; Atıksu Arıtma Tesis Proje Onayı nın, tarihinden önce kurulan veya inşaatına başlanan atıksu arıtma tesisleri için; muafiyet belgesinin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Muafiyet Belgesi; Arıtma tesisinin tarihinden önce kurulduğu veya inşaatına başlandığını gösterir belgeye istinaden düzenlenecektir tarihinden önce alınan Atıksu Deşarj İzin Belgesi, arıtma tesisinin bu tarihten önce kurulduğu veya inşaatına başlandığı anlamına gelmemekte ve muafiyet için geçerli olmamaktadır Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.2.3- Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında; Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak Acil Durum/Müdahale Planı nın (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.2.4- Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında; Ambalaj Atığı konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak güncel Sanayi Sicil Belgesi nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 10/16

13 B.2.5- Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında; Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak Atık Kodları ve D/R Kodlarının İş Akım Şeması ve Proses Özeti belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak sistemde tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu bilgiler kapsamında eksik ve/veya hata olması ve/veya İş Akım Şeması ve Proses Özeti belgesinde yer alan bilgiler ile tutarsız olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 11/16

14 C- DİĞER HUSUSLAR 1- GFB başvurularında bir defaya mahsus olarak belirtilen eksikliklerden; Eksikliklerin zamanında tamamlanarak sisteme yüklenmemesi, Yüklenen belgelerde belirtilen eksikliklerin tamamlanmamış olması, durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. 2- İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulan ancak yukarıda belirtilen nedenlerden bir veya birden fazla başvurusu ikinci kez REDDEDİLEN söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. 3- Başvuruyu yapan çevre görevlisine farklı tesisler için yaptığı başvurularda belirtilen eksikliklerin (eksiklik bildiriminden sonra yapılan) yeni başvurularda da aynen devam etmesi durumunda (işletmenin mağduriyet yaşaması için) söz konusu başvuru için bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirimi yapılacak ancak söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 12/16

15 Ç- ÇEVRE İZNİ BAŞVURULARI Ç.1- Emisyon İzni Başvuruları: Hava Emisyonu konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Emisyon Ölçüm Raporu ve Emisyon Ölçüm Özet Raporunun sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun raporda yer alan bilgilere uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Emisyon ölçüm raporunda yer alan firma unvan, adres, ÇKAGİLHY Ek kapsamı vb. ve çevre görevlisi bilgisinde olan hususların GFB sürecinde sisteme yüklenen bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle ilgili kısımların rapor sisteme yüklenmeden çevre görevlisi tarafından tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. Ç.2- Gürültü İzni Başvuruları: Gürültü Kontrolü konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Akustik Raporun sisteme yüklenmesi ve başvuru/değerlendirme formunun raporda yer alan bilgilere uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Akustik Raporda yer alan firma unvan, adres, ÇKAGİLHY Ek kapsamı vb. ve çevre görevlisi bilgisinde olan hususların GFB sürecinde sisteme yüklenen bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle ilgili kısımların rapor sisteme yüklenmeden çevre görevlisi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ç.3- Atıksu Deşarjı İzni Başvuruları: Atıksu Deşarjı konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesinin doldurulması ve Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesinde yer alan hususlara göre gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ç.4- Ambalaj Atığı Kapsamında Geri Kazanım Lisansı Başvuruları: Ambalaj Atığı kapsamında Geri Kazanım Lisansı başvurularında; Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin ilgili kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ç.5- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Kapsamında İşleme Lisansı Başvuruları: Ambalaj Atığı Toplama Ayırma kapsamında İşleme Lisansı başvurularında; Güncel Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Onay Yazısının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. e-posta: Elektronik Ağ: 13/16

16 Ç.6- Çevre İzni/Lisansı Başvurularında Eksiklikler İle İlgili Yaptırımlar: Çevre izni/lisansı kapsamında bilgi/belgelerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. Söz konusu eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi durumunda başvuru REDDEDİLECEKTİR. Eksikliklerin tamamlanmaması neticesinde başvurunun reddedilmesi durumunda söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. Ayrıca başvurusu reddedilen işletmenin GFB belgesi yeniden düzenleninceye kadar faaliyetine son verilecektir. Emisyon, imisyon, gürültü, atıksu ölçüm ve raporlamalarında standartlara ve Bakanlığımızca belirlenen formatlara uygunsuzluk halinde söz konusu ölçümleri yapan laboratuvar hakkında ceza puanı uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 14/16

17 D- BELGE BEDELLERİ Yapılan Başvurular ile ilgili olarak Bakanlığımızca her yıl belirlenen belge bedellerinin herhangi bir Halk Bankası şubesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat (KUTA) Hesabına yatırılması ve banka dekontunun sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Belge bedellerinin; EFT veya havale ile ödenmemesi yalnızca Halk Bankası şubelerinden ödenmesi gerekmektedir. EFT veya havale ile yapılan ödemeler geçersiz sayılacaktır. Ödeme Dekontlarında; Bakanlığımızca belirlenen gelir kod numarasının, İzin/Lisans konularının, Ödemeyi yapan işletme bilgilerinin, bulunması gerekmektedir. e-posta: Elektronik Ağ: 15/16

18 ÖZEL BELGELER EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE ORTAK BELGELER YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER T.C. E- EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET TABLOSU BİLGİ/BELGE ADI Firma/İşletme Bilgileri UYGULAMA Tesis Bilgileri Tesis Ek Kapsamı Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında RED EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK/RED Kapasite Raporu Kapsamında İşletme Belgesi Kapsamında Vaziyet Planı Kapsamında EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK Diğer Hususlar Atıksu Deşarjı Kapsamında Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında Eksikliklerin Zamanında Tamamlanmaması İşletmenin GFB Başvurusunun İkinci Kez Reddedilmesi EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK RED RED RED 1 Çevre İzin ve Lisans Belgeleri Aynı Eksiklik/Hataların Farklı Tesisler İçin Yapılan Başvurularda Devam Etmesi Eksikliğin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Ölçüm ve Raporlamaların Standartlara ve Bakanlığımızca Belirlenen Formatlara Uygun Olmaması EKSİKLİK 1 RED 2 EKSİKLİK 3 1 İlgili çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. 2 İlgili çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecek, başvurusu reddedilen işletmenin GFB belgesi yeniden düzenleninceye kadar faaliyetine son verilecektir. 3 İlgili laboratuvar hakkında ceza puanı uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 16/16

19 EKLER e-posta: Elektronik Ağ: I

20 Ek-1: Rödevansçı Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı: e-posta: Elektronik Ağ: II

21 Ek-2: Sicil Gazetesi Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı: e-posta: Elektronik Ağ: III

22 e-posta: Elektronik Ağ: IV

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İşlemleri Ortak Belgeler. GFB Başvurusu

İşlemleri Ortak Belgeler. GFB Başvurusu ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ GFB Başvurusu İşlemleri Ortak Belgeler (ÇED Belgesi,Kapasite Raporu,Yapı Kullanım

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.01.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 1 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Şaziye SAVAŞ Kimya Y. Mühendisi Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Hasan SEÇGİN Çevre Mühendisi 10 Şubat 2016 / İSTANBUL Çevre İzin ve Lisansları

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU. Tel : Faks : Web : Parsel :

EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU. Tel : Faks : Web : Parsel : EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi Tel Faks Web e-posta 3. İli 4. İlçesi 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası Ada Parsel Pafta (Kadastro Paftası)

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

HAKKIMIZDA yılında Ankara da kurulmuştur. 15 kişi çalışmaktadır.

HAKKIMIZDA yılında Ankara da kurulmuştur. 15 kişi çalışmaktadır. HAKKIMIZDA 2004 yılında Ankara da kurulmuştur. 15 kişi çalışmaktadır. Çevre danışmanlık hizmeti konusunda uzmanlaşmış ve Bakanlıkça yetkilendirilmiştir. Çevre izin ve lisans başvuruları işlemleri, çevre

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir?

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir? 24.08.2011 TARĐH ve 28035 SAYILI AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda Getirme

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4 Çevre danışmanlık firması veya İşletme logosu (varsa) SANAYİİ A.Ş. /İSTANBUL Tesis genel fotoğrafı İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4../../2014. Çevre Görevlisi. Çevre Görevlisi Çevre Danışmanlık Firmasının veya

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/215 09/08/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GENKİM GENEL ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ORG.SAN.BÖL. LACİVERT CAD.2.SOK. NO:4 BURSA NİLÜFER / BURSA

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

Yönetmelik Kapsamında Karşı. şılaşılan Sorunlar

Yönetmelik Kapsamında Karşı. şılaşılan Sorunlar ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Yönetmelik Kapsamında Karşı şılaşılan Sorunlar ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu.

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu. ÇEVRE İZİN KONULARI ÇEVRE İZİN BELGESİ alınması aşamasında ilk adım Geçici Faaliyet Belgesi nin alınmasıdır. GFB aşamasını tamamlayan işletmeler için 1 yıl geçerliliği olan GFB belgesi verilir. GFB alan

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/188 21/01/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İLKEM ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIK NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SARAY MAH. KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ 2. SOKAK NO:

Detaylı

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/691 22/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi MESEK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Eski Bağlar Mevkii, Karaağaç ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 18/01/2012 tarihli

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam

Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (20.01.2017

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme TÜSİAD olarak bu yönetmelik taslağı vasıtası ile çevre izin ve lisans süreçlerinin iyileştirilmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1268 02/08/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi TEKNİK MASURA AMB.KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM SAN VE TİC A.Ş. MERSİN-TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE NO:3 AKDENİZ TARSUS

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ (GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ (GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ (GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) 1. Başvuru beyan formu (Ek-1) 2. Tapu Sureti veya Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinin OSB Yönetim Kurulu

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

C. ÖNLİSANS VE LİSANS TADİL BAŞVURULARI İLE BİRLEŞME-BÖLÜNME VE PAY DEVİRLERİNDE SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BEGELER LİSTESİ

C. ÖNLİSANS VE LİSANS TADİL BAŞVURULARI İLE BİRLEŞME-BÖLÜNME VE PAY DEVİRLERİNDE SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BEGELER LİSTESİ 10/05/2018 Tarihli ve 7828 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. C. ÖNLİSANS VE LİSANS TADİL BAŞVURULARI

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/15 Ref : 6/15 Konu: FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇEVRE MEVZUATINDA SON GELİŞMELER 12 Ekim 2012 ANKARA Kapsam Fabrikaların izin durumları Atık yakan tesislerde NO2 sınır değeri Bakanlıkta devam eden

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/8 Ref : 6/8 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı