ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2)"

Transkript

1 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU (Karar No:2) ÇED, İzin Denetim Şube Müdürlüğü MAYIS 2014

2 İçindekiler A- ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER... 1 A.1- Firma/İşletme Bilgileri:... 1 A.2- Tesis Bilgileri:... 1 A.3- Tesis Ek Kapsamı:... 1 A.4- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu:... 1 B- GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSU... 2 B.1- Ortak Belgeler:... 2 B.1.1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında;... 2 B.1.2- Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında;... 3 B.1.3- Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında;... 4 B.1.4- Kapasite Raporu Kapsamında;... 5 B.1.5- İşletme Belgesi Kapsamında;... 6 B.1.6- Vaziyet Planı Kapsamında;... 6 B.1.7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında;... 7 B.1.8- Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler;... 9 B.2- Özel Belgeler... 9 B.2.1- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında;... 9 B.2.2- Atıksu Deşarjı Kapsamında; B.2.3- Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında; B.2.4- Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında; B.2.5- Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında; C- DİĞER HUSUSLAR Ç- ÇEVRE İZNİ BAŞVURULARI Ç.1- Emisyon İzni Başvuruları: Ç.2- Gürültü İzni Başvuruları: Ç.3- Atıksu Deşarjı İzni Başvuruları: Ç.4- Ambalaj Atığı Kapsamında Geri Kazanım Lisansı Başvuruları: Ç.5- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Kapsamında İşleme Lisansı Başvuruları: Ç.6- Çevre İzni/Lisansı Başvurularında Eksiklikler İle İlgili Yaptırımlar: D- BELGE BEDELLERİ E- EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET TABLOSU EKLER... I Ek-1: Rödevansçı Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı:... II Ek-2: Sicil Gazetesi Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı:... III Ek-3: Kapasite/Ekspertiz Raporu Düzenlenemeyen Durumlar İçin Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı... V Ek-4: İşletme Belgesi Hakkında Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Tarihli Yazısı (İşletme Belgesi Muafiyet Yazısı)... VI e-posta: Elektronik Ağ: ii

3 ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI KAPSAMINDA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURULARI KILAVUZU Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında Çevirim İçi Çevre İzinleri yazılım portalı üzerinden yapılan; Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisans başvurularının aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. Yine, Faaliyetin rödovanşçı tarafından yürütülmesi durumunda başvuruların Bakanlığımız görüşü (Ek-1) kapsamında rödovanşçı firma adına yapılması ve belgelerin rödovansçı adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. A- ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER A.1- Firma/İşletme Bilgileri: Çevrim İçi Çevre İzinleri yazılım portalında yer alan bilgilerin kalıcı olması, elektronik sistemler arasında firma ile ilgili işlemlerin bu bilgilere göre düzenlenmesi nedeniyle bilgilerin güncel olması gerekmektedir. Firma/işletme bilgilerinde yer alan bilgilerin (firma adı, adresi, vergi dairesi/numarası vb.) eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.2- Tesis Bilgileri: GFB ve Çevre İzin/Lisans belgelerinin tesis bilgileri bölümünde yer alan bilgilere göre düzenleneceğinden bu bölümde yazan bilgilerin (tesis adı, adresi, vergi dairesi/numarası vb.) tam ve eksiksiz olarak tesisi yansıtması gerekmektedir. Bu bölümde yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.3- Tesis Ek Kapsamı: Tesisin ÇKAGİLHY Ek kapsamının tam ve eksiksiz olarak sisteme tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca belirtilen ek kapsamının İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısında yer alan ek kapsamı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu bölümde yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. A.4- Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu: ÇKAGİLHY, EK-3A da yer alan Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu nun tam olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin diğer resmi belgeler ile (iş akım ve proses özeti belgesinde yer alan bilgiler dahil) uyumlu olması gerekmektedir. Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksik/hatalı ve/veya diğer belgelerde yer alan bilgilerle tutarsız olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 1/16

4 B- GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURUSU ÇKAGİLHY, EK-3B de yer alan Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Eklerinde Ortak Belgeler olarak tanımlanan belgelerin tüm başvurular için, Özel Belgeler olarak tanımlanan belgelerin ise başvuru konusuna uygun olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. B.1- Ortak Belgeler: B.1.1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında; ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan tesis/işletmeler için; ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir kararı, yer almayan tesis/işletmeler de ise kapsam dışı olduğunu gösterir yazının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. ÇED ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için faaliyet ile ilgili verilmiş ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir kararlarının yüklenmesi, 2- Belgelerde yer alan firma unvanı ve firma adresi ile başvuruya ait bilgiler uyumlu olması, belgede yer alan unvan, adres bilgilerinde değişiklik olmuş ise değişiklik ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulması, 3- Proje sahibi değişikliklerinde bu değişikliğe ilişkin başvuru yazısı ve Bakanlık ve/veya İl Müdürlüğümüzden alınan yazının sunulması, 4- İşletme için alınan tüm ÇED kararlarının (kapasite artışları ve revizyonlar ile alınan kararlar dahil) sunulması, 5- ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı verilen tesisler için ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyasının ÇED Sürecinde taahhüt edilen kapasiteyi gösterir proje özet kısmının ilgili sayfalarının sunulması, 6- ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan veya yer alıp da muafiyet getirilen tesisler için güncel kapsam dışı yazısının sunulması ve yazının düzenlendiği tarihte geçerli olan kapasite raporu ve güncel kapasite raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 2/16

5 B.1.2- Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında; Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili olarak; 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesinin, İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin, 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri), İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütnamenin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili olarak sisteme yüklenecek bilge ve belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Yapı kullanma izin belgesindeki yapı sahibi, adres bilgileri, ada, parsel numarası, toplam kapalı alan gibi bilgilerin, sisteme yüklenen işletmeye ait diğer belgelerdeki bilgiler ile uyumlu olması, bu bilgilerde numarataj değişikliği vb. nedenlerden dolayı farklılık olması durumunda, konu ile ilgili belgelerin sunulması, 2- İşletme sahibi binayı kiralamış ise kira sözleşmesi veya binayı satın aldıysa tapu belgesinin, 3- Yapı kullanma izin belgesinin tesisi tam olarak yansıtması (arıtma tesisi, toplam kapalı alan vb.), 4- Yapı kullanma izni belgesi haricinde başka bir belgenin yüklenmesi durumunda o belgenin yapı kullanım izin belgesi yerine geçtiğine dair resmi belgenin de eklenmesi, 5- Maden ocakları gibi işletmelerde 3213 Sayılı Maden Kanunu 7. Maddesi (Değişik fıkra: 10/06/ S.K./3.mad.) İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarak yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan maden sahalarına bu hüküm uygulanmaz. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir. İmarsız alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. hükmü gereğince Yapı kullanma izninden muaf olduğuna dair ilgili kurumdan alınacak resmi yazının yüklenmesi, 6- İşletmenin 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belgenin (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)yüklenmesi durumunda, söz konusu belgede yer alan bilgilerin (adres vb.) diğer belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olması, Bu bilgilerde numarataj değişikliği vb. nedenlerden dolayı farklılık olması durumunda, konu ile ilgili belgelerin sunulması, 7- Yapı kullanma izni kapsamında sunulan taahhütnamelerde; Yapı kullanma izni bulunan tesisler için; e-posta: Elektronik Ağ: 3/16

6 İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığı ile ilgili ibarenin, Yapı kullanma izninden muaf olan ve herhangi bir yapı kullanma izin belgesi bulunmayan tesisler için; İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığı ile ilgili ibarenin, bulunması gerekmektedir. 8- İşletmenin 12/10/2004 tarihinden sonra kiralanmış olması durumunda; taahhütnamenin hem yapı sahibi hem de işletme tarafından verilmesi, 9- Taahhütnamede tarih ve imzalayan kişi/kişilere ait bilgilerin ve işletme bilgilerinin yer alması, 10- Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilerin konu hakkında yetkili olduğunu gösterir belgenin, Söz konusu belgede; Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilerin (hiçbir kısıtlama olmaksızın) işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtilmesi veya işletme adına taahhüt verme yetkisinin tanımlanmış olması, Şirketi konu hakkında temsil yetkisi birden fazla kişinin müşterek imzalaması şartı ile verilmiş ise, yetki belgesinde tanımlı kişilerin taahhütnameyi yetki durumlarına uygun olarak müştereken imzalaması, Yetki süresi belirtilmiş ise sürenin geçerliliğinin dolmamış olması, 11- Taahhütnameyi imzalayan kişi/kişilere ait imza sirküleri veya gerçek kişiler için yapılan başvurularda imza beyannamelerinin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.3- Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında; Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili olarak sisteme yüklenecek bilgi ve belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Sicil Gazetesinde belirtilen unvan ve adres bilgilerinin başvuru formu ve diğer belgelerle uyumlu olması, 2- Adres değişikliği var ise değişikliğe ait sicil gazetesinin ya da tesisin yeri değişmeden numarataj sistemine bağlı olarak cadde ve dış kapı değişikliklerinde ise ilgili kurumlardan yeni adresin eski adrese karşılık geldiğine dair yazının eklenmesi, 3- Firmanın aynı unvanlı birden fazla tesisi olması durumunda GFB müracaatında bulunulan şubeye ait bilgileri içeren sicil gazetesinin eklenmesi, 4- Sicil Gazetesindeki merkez adresi dışında faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak tarihli ve B.09.0.ÇED sayılı Bakanlığımız yazısında (Ek-2) belirtilen hususlar kapsamında faaliyet olmayan sadece holding/firma bünyesinde üretim yapan tesislerde şube kaydına gerek olmadığına dair ilgili kurumdan alınacak resmi yazının eklenmesi, e-posta: Elektronik Ağ: 4/16

7 5- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar odasına ait sicil gazetesinin ticaret sicil gazetesi gibi değerlendirilmesi, 6- Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetelerinin; işletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgiler yer alacak şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında; yukarıda yer alan 4 ve 6 nci maddeler kapsamında yer alan eksik ve/veya hatalarda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması, diğer maddeler kapsamında yapılan eksik ve/veya hatalar da bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.4- Kapasite Raporu Kapsamında; Kapasite Raporu ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- Kapasite (veya ekspertiz) raporunda yer alan bilgilerin tesisin güncel halini yansıtması ve belgede yer alan bilgilerin diğer belgelerle uyumlu olması, 2- Tesise ait kapasite raporunda yer alan ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olması halinde, rapor üzerinde gerekli düzeltmelerin yetkili idare tarafından işlenmiş hali veya güncel bilgilere göre düzenlenmiş yeni kapasite raporunun, Lisans başvurularında kapasite raporunun tamamının tesisin güncel haline uygun olması gerekmektedir. 3- Kapasite raporundan muafiyet söz konusu ise konu hakkında yetkili idareden alınmış resmi belgenin, 4- Kapasite Raporu /Ekspertiz Raporunun düzenlenemediği faaliyetler için tarihli ve B.09.0.ÇED sayılı Bakanlığımız yazısında (Ek-3) belirtildiği üzere; kapasite raporu/ekspertiz raporunun düzenlenmediğine dair yetkili idareden alınacak resmi yazı ile birlikte Proje Tanıtım Dosyasında yer alan kapasite bilgilerini gösteren resmi yazının sunulması da yeterli olacaktır. (maden ocakları vb. tesisler için) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 5/16

8 B.1.5- İşletme Belgesi Kapsamında; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 37 nci maddesi gereğince çıkarılan 4857 Sayılı İş Kanununun 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 95, 105 inci ve Geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış olup, 78 inci maddeye istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren, "İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin" yasal dayanağı kalmaması nedeniyle tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, bu kapsamda düzenlenen muafiyet belgesinin (Ek-4) veya ilgili Yönetmelik maddesini içeren yazının işletme belgesi kapsamında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İşletme belgesi kapsamında muafiyet belgesi dışında (daha önce alınmış) işletme belgesi ve/veya işletme belgesinden muaf olunduğuna dair belgelerin sisteme yüklenmesi durumunda, belgede yer alan bilgilerin sisteme yüklenen diğer belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir. Belgelerde eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.1.6- Vaziyet Planı Kapsamında; Vaziyet planı ile ilgili olarak sisteme yüklenecek belge/belgelerin aşağıda belirtilen hususlara uygun olması gerekmektedir. 1- İşletme alanındaki ünite (her bir ünitede yer alan ve prosese etki eden makine ve ekipman gösterilecek şekilde) ve birimlerin ve kirletici kaynakların (hava emisyonu, atıksu) vaziyet planında gösterilerek kodlanması, yapılan kodlamalara ilişkin açıklamaların (lejantın) sunulması, 2- Maden, hazır beton, asfalt plent vb. işletmelerde stoklanan malzemenin tane boyutları dikkate alınarak vaziyet planında yerleştirilmesi, (alınan tedbirlerin de işlenmesi fiskiye vb.) 3- Belirlenen tesis içi yolların vaziyet planında gösterilmesi, (alınan tedbirlerin işlenmesi) 4- Vaziyet planının okunabilir boyut ve özelliklerde olacak şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 6/16

9 B.1.7- İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında; İş Akım Şeması ve Proses Özeti Belgesinin Bakanlığımızca formatı belirlenmiş ve yayınlanmış olan formata uygun olarak, formatta yer alan konu başlıklarını içerecek şekilde ve başvuruyu yapan çevre görevlisince hazırlanması gerekmekte olup, hazırlanan İş Akım Şeması ve Proses Özeti Belgesin içerisinde aşağıda yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir. 1- İşletme bilgileri bölümünde, tesise ait adres bilgileri ile ada/pafta/parsel, açık/kapalı alan ve izin/lisans konularını içeren bilgilerin başvuru esnasında sunulan diğer belgelerle uyumlu olması, 2- İşletmeye ait faaliyet/faaliyetler bölümünde, tesisin faaliyet konularının tam olarak belirtilmesi, sektördeki yeri ve önemi vb. konularda kısa ancak açıklayıcı bilgilerin yer alması, 3- Vaziyet Planın, işletmenin güncel halini yansıtması ve emisyon, atık su kaynaklarını da gösterecek şekilde hazırlanması, bununla birlikte Genel Vaziyet Planı üzerinde gösterilen her bir ünite için özel vaziyet planın hazırlanması ve bunlarla ilgili iş akım şeması ve proses özetinin oluşturulması, Ünitelere ait vaziyet planının; Ünitenin alanı, Ünitede yer alan ve prosese etki eden makine ve ekipmanlar hakkında bilgi (kapasitesi, kullanım amacı, verimi vb.), Hava emisyonu ve atıksu oluşumu ile ilgili bilgileri, içermesi gerekmektedir. Ünitelere ait iş akım şeması ve proses özetinde; Ünitede gerçekleştirilen tüm iş ve işlemleri gösterilerek açıklanması, Her bir aşamada ilave maddelerin (kullanılan kimyasallar, hammaddelerin v.b) belirtilmesi, gerekmektedir. 4- Atıklar bölümünde (atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisleri için); tesise kabul edilmesi planlanan atıklar ve atık kodları ile bilgilerin tarihli ve sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV e uygun olarak sunulması, Atıkların tesis girişinde ve atık üreticisinden alınmadan önce kontrol ve kabul prosedürleri, varsa bu amaçla kullanılan laboratuvar cihazları ile birlikte gerekli bilgi ve açıklamaların sunulması, İşletmeye ara depolanması/geri kazanımı/bertarafı için prosese uygun nitelikteki atıkların seçilmesi gerekmektedir. Belirlenen atıklar için gerekli makine ve ekipmanların bulunması zorunludur. Bu nedenle işletmede bulunan makine ve ekipmanın tesiste yapılan/yapılması planlanan iş ve işlemlere uygunluğu ile ilgili açıklamaların ilgili bölümde sunulması, e-posta: Elektronik Ağ: 7/16

10 RDF, Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisleri için yukarıdaki bilgilere ilave olarak; Atık hazırlama (menü) işlemleri ile ilgili bilgilerin sunulması, Atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapılmayan işletmelerde Atıklar başlığı altında İşletmemizde atık ara depolama, geri kazanım veya bertaraf işlemleri yapılmamaktadır. ifadesine yer verilmesi, Tesisten Oluşacak Atık Kodları bölümünde; hem tesis genelinden kaynaklanan atıklar (tıbbi atık, atık piller, ambalaj atıkları vb. (atık kodu belirtilmesine gerek yoktur)) hem de proses kaynaklı oluşan atıkların tesiste gerçekleştirilen üretim konularına göre tam ve eksiksiz olarak belirlenmesi atık kodlarıyla beraber belirtilerek bu atıklara ilişkin çevre mevzuatınca alınacak önlemlere yer verilmesi, 5- Hava emisyonları bölümünde, vaziyet planları ve iş akım şemalarında belirtilmiş olan hava emisyon kaynaklarına ilişkin bilgilerin ısınma amaçlı, yakma tesisi, üretim prosesi ve baca dışı kaynaklı gibi kaynak türlerine uygun olarak belirlenmesi ve; Her bir emisyon kaynağına ait yakıt türleri ve yakıta ilişkin bilgilerin (yakıt besleme hızı, yıllık, aylık, günlük ve saatlik olarak tüketim miktarları, anma ısıl güç bilgileri, kullanım yerleri vb.) sunulması, İşletmede emisyon azaltıcı tedbirlere ait bilgilerin sunulması (baca dışı kaynaklar için alınan önlemler dahil), Tozuma yapması muhtemel açıkta yığma olarak depolanan malzemelerin (gerek üretim sonucu oluşan gerekse hammadde olarak), stok sahalarına ait alan bilgileri ve tesis içi yolların mesafelerine ait bilgilerin sunulması, 6- Atık su deşarjı bölümünde, vaziyet planları ve iş akım şemalarında belirtilmiş olan atıksu kaynakları ve deşarjına ilişkin bilgiler ile birlikte; Evsel nitelikli atıksu oluşumu ile ilgili hesaplamaların, Endüstriyel nitelikli atıksu kaynakları ve ilgili hesaplama veya bilgilerin, Atıksu arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri hakkında bilgilerin, Atıksu konulu çevre izin başvurularında; Kullanılan suyun miktarı ve teminine ilişkin bilgilerin, Arıtma çamurunun bertarafına ilişkin bilgilerin, m 3 /gün üzerinde deşarjı olan işletmelerin Gerçek Zamanlı (on-line) uzaktan atıksu izleme istasyonlarının kurulması ile ilgili bilgilerin, 7- İşletmeye ait resimlerin; Tesis içi yolları da kapsayacak şekilde en az 2 (iki) adet tesisin dış görünüşü, Tesis içinin genelini kapsayacak şekilde en az 2 (iki) adet tesisin iç görünüşünün Tesisin üretim konusu ve kaynak noktaları (emisyon/atıksu) dikkate alınarak, her bir üniteyi, atık geçici depolama alanlarını, deşarj noktası veya fosseptiği içerecek şekilde belirlenecek sayıdaki resimlerin, altında hangi bölüm/üniteye ait olduğu ile ilgili açıklamaları içerecek şekilde, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 8/16

11 B.1.8- Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler; İşletmeler faaliyetine bağlı olarak başvuruda bulunduğu izin/lisans konuları dışında kalan Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve/veya Gürültü Kontrolü konulu çevre izinlerinden muaf olduklarına dair İl Müdürlüğü Muafiyet Yazılarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü Muafiyet Yazısı olmaksızın farklı bilgi/belgeler ile muafiyetlerin belirtilmesi durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde İl Müdürlüğü Muafiyet Yazsının sisteme yüklenmesi istenecektir. B.2- Özel Belgeler B.2.1- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında; İl Müdürlüğümüzce incelenen Hava Emisyonu konusunda çevre izni, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında sisteme yüklenecek İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının güncel olması gerekmektedir. Bu kapsamda; 1- Hava Emisyonu konulu çevre izni kapsamında düzenlenen İl Müdürlüğü Uygunluk yazılarının; Sanayi tesisleri için GFB başvuru tarihinden en fazla 9 ay önce düzenlenmiş olması, Maden ocakları gibi işletmeler için GFB Başvuru tarihinden en fazla 12 ay önce düzenlenmiş olması, 2- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında düzenlenen İl Müdürlüğü Uygunluk yazılarının; GFB başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce düzenlenmiş olması, 3- Uygunluk yazısında ÇKAGİLHY Ek kapsamında yapılan faaliyet tanımı ile sistemde tanımlı tesis ek kapsamının (faaliyet tanımının) uyumlu olması, gerekmektedir. Buna ek olarak belirtilen süreler içerisinde kalmakla birlikte, tesisin uygunluk şartlarında değişiklik olması durumunda; İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının güncellenmesi için talepte bulunulması gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 9/16

12 B.2.2- Atıksu Deşarjı Kapsamında; Atıksu Deşarjı konulu çevre izni kapsamında olan tesisler için; tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için; Atıksu Arıtma Tesis Proje Onayı nın, tarihinden önce kurulan veya inşaatına başlanan atıksu arıtma tesisleri için; muafiyet belgesinin, sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Muafiyet Belgesi; Arıtma tesisinin tarihinden önce kurulduğu veya inşaatına başlandığını gösterir belgeye istinaden düzenlenecektir tarihinden önce alınan Atıksu Deşarj İzin Belgesi, arıtma tesisinin bu tarihten önce kurulduğu veya inşaatına başlandığı anlamına gelmemekte ve muafiyet için geçerli olmamaktadır Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.2.3- Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında; Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak Acil Durum/Müdahale Planı nın (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. B.2.4- Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında; Ambalaj Atığı konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak güncel Sanayi Sicil Belgesi nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge kapsamında eksik ve/veya hata olması durumunda bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 10/16

13 B.2.5- Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında; Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda işleme lisansı ve Ambalaj Atığı Geri Kazanım konusunda geri kazanım lisansı kapsamında yer alan tesislerle ilgili olarak Atık Kodları ve D/R Kodlarının İş Akım Şeması ve Proses Özeti belgesinde belirtilen hususlara uygun olarak sistemde tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu bilgiler kapsamında eksik ve/veya hata olması ve/veya İş Akım Şeması ve Proses Özeti belgesinde yer alan bilgiler ile tutarsız olması durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 11/16

14 C- DİĞER HUSUSLAR 1- GFB başvurularında bir defaya mahsus olarak belirtilen eksikliklerden; Eksikliklerin zamanında tamamlanarak sisteme yüklenmemesi, Yüklenen belgelerde belirtilen eksikliklerin tamamlanmamış olması, durumunda başvuru REDDEDİLEREK gerekli düzenlenmelerin yapılması istenecektir. 2- İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulan ancak yukarıda belirtilen nedenlerden bir veya birden fazla başvurusu ikinci kez REDDEDİLEN söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. 3- Başvuruyu yapan çevre görevlisine farklı tesisler için yaptığı başvurularda belirtilen eksikliklerin (eksiklik bildiriminden sonra yapılan) yeni başvurularda da aynen devam etmesi durumunda (işletmenin mağduriyet yaşaması için) söz konusu başvuru için bir defaya mahsus EKSİKLİK bildirimi yapılacak ancak söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 12/16

15 Ç- ÇEVRE İZNİ BAŞVURULARI Ç.1- Emisyon İzni Başvuruları: Hava Emisyonu konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Emisyon Ölçüm Raporu ve Emisyon Ölçüm Özet Raporunun sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun raporda yer alan bilgilere uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Emisyon ölçüm raporunda yer alan firma unvan, adres, ÇKAGİLHY Ek kapsamı vb. ve çevre görevlisi bilgisinde olan hususların GFB sürecinde sisteme yüklenen bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle ilgili kısımların rapor sisteme yüklenmeden çevre görevlisi tarafından tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. Ç.2- Gürültü İzni Başvuruları: Gürültü Kontrolü konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Akustik Raporun sisteme yüklenmesi ve başvuru/değerlendirme formunun raporda yer alan bilgilere uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Akustik Raporda yer alan firma unvan, adres, ÇKAGİLHY Ek kapsamı vb. ve çevre görevlisi bilgisinde olan hususların GFB sürecinde sisteme yüklenen bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle ilgili kısımların rapor sisteme yüklenmeden çevre görevlisi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ç.3- Atıksu Deşarjı İzni Başvuruları: Atıksu Deşarjı konulu çevre izni başvurularında Bakanlığımızca belirlenmiş formata uygun olarak Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesinin doldurulması ve Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesinde yer alan hususlara göre gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ç.4- Ambalaj Atığı Kapsamında Geri Kazanım Lisansı Başvuruları: Ambalaj Atığı kapsamında Geri Kazanım Lisansı başvurularında; Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin ilgili kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ç.5- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Kapsamında İşleme Lisansı Başvuruları: Ambalaj Atığı Toplama Ayırma kapsamında İşleme Lisansı başvurularında; Güncel Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Onay Yazısının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. e-posta: Elektronik Ağ: 13/16

16 Ç.6- Çevre İzni/Lisansı Başvurularında Eksiklikler İle İlgili Yaptırımlar: Çevre izni/lisansı kapsamında bilgi/belgelerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda EKSİKLİK bildirilerek zamanı içerisinde gerekli revizyonun yapılması istenecektir. Söz konusu eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi durumunda başvuru REDDEDİLECEKTİR. Eksikliklerin tamamlanmaması neticesinde başvurunun reddedilmesi durumunda söz konusu çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. Ayrıca başvurusu reddedilen işletmenin GFB belgesi yeniden düzenleninceye kadar faaliyetine son verilecektir. Emisyon, imisyon, gürültü, atıksu ölçüm ve raporlamalarında standartlara ve Bakanlığımızca belirlenen formatlara uygunsuzluk halinde söz konusu ölçümleri yapan laboratuvar hakkında ceza puanı uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 14/16

17 D- BELGE BEDELLERİ Yapılan Başvurular ile ilgili olarak Bakanlığımızca her yıl belirlenen belge bedellerinin herhangi bir Halk Bankası şubesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat (KUTA) Hesabına yatırılması ve banka dekontunun sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Belge bedellerinin; EFT veya havale ile ödenmemesi yalnızca Halk Bankası şubelerinden ödenmesi gerekmektedir. EFT veya havale ile yapılan ödemeler geçersiz sayılacaktır. Ödeme Dekontlarında; Bakanlığımızca belirlenen gelir kod numarasının, İzin/Lisans konularının, Ödemeyi yapan işletme bilgilerinin, bulunması gerekmektedir. e-posta: Elektronik Ağ: 15/16

18 ÖZEL BELGELER EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE ORTAK BELGELER YAZILIM PORTALINDA YER ALAN BİLGİLER T.C. E- EKSİKLİK TESPİTİ HALİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZET TABLOSU BİLGİ/BELGE ADI Firma/İşletme Bilgileri UYGULAMA Tesis Bilgileri Tesis Ek Kapsamı Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Kapsamında Yapı Kullanma İzin Belgesi Kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi Kapsamında RED EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK/RED Kapasite Raporu Kapsamında İşletme Belgesi Kapsamında Vaziyet Planı Kapsamında EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapsamında Çevre İzinleri Kapsamında Muafiyetler İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Kapsamında EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK Diğer Hususlar Atıksu Deşarjı Kapsamında Acil Durum/Müdahale Planı Kapsamında Sanayi Sicil Belgesi Kapsamında Atık Kodları ve D/R Kodları Kapsamında Eksikliklerin Zamanında Tamamlanmaması İşletmenin GFB Başvurusunun İkinci Kez Reddedilmesi EKSİKLİK EKSİKLİK EKSİKLİK RED RED RED 1 Çevre İzin ve Lisans Belgeleri Aynı Eksiklik/Hataların Farklı Tesisler İçin Yapılan Başvurularda Devam Etmesi Eksikliğin Süresi İçerisinde Tamamlanmaması Ölçüm ve Raporlamaların Standartlara ve Bakanlığımızca Belirlenen Formatlara Uygun Olmaması EKSİKLİK 1 RED 2 EKSİKLİK 3 1 İlgili çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. 2 İlgili çevre görevlisi/danışmanlık firması hakkında ceza puanı uygulanacak ve/veya uygulanması için Bakanlığa bildirilecek, başvurusu reddedilen işletmenin GFB belgesi yeniden düzenleninceye kadar faaliyetine son verilecektir. 3 İlgili laboratuvar hakkında ceza puanı uygulanması için Bakanlığa bildirilecektir. e-posta: Elektronik Ağ: 16/16

19 EKLER e-posta: Elektronik Ağ: I

20 Ek-1: Rödevansçı Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı: e-posta: Elektronik Ağ: II

21 Ek-2: Sicil Gazetesi Konusunda Tarihli Bakanlığımız Görüş Yazısı: e-posta: Elektronik Ağ: III

22 e-posta: Elektronik Ağ: IV

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Şaziye SAVAŞ Kimya Y. Mühendisi Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4 Çevre danışmanlık firması veya İşletme logosu (varsa) SANAYİİ A.Ş. /İSTANBUL Tesis genel fotoğrafı İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4../../2014. Çevre Görevlisi. Çevre Görevlisi Çevre Danışmanlık Firmasının veya

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE ĠZNĠ ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANSI.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE ĠZNĠ ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANSI. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE ĠZNĠ ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANSI Murat ŞAHİN ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI GEBZE 12/05/2011 SUNUM ĠÇERĠĞĠ

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bilindiği gibi, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Avrupa Birliği uyum süreci de dikkate alınarak hava kalitesi sınır değerlerine

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı