Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri"

Transkript

1 Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri İlhami GÜNEŞ* * İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi.

2

3 İlhami GÜNEŞ ÖZET Patent koruması yasal olarak 20 yıl süreyle geçerli olmakla birlikte, ilaç sektöründe ürünlerin patentlenmesi söz konusu olduğunda, patent sahibi ne denli istese de, bu süre tam anlamıyla kullanılamamakta, koruma süresi ile ticarileşme aynı anda başlatılamamaktadır. Avrupa Birliği nin yetkili organları, 1768/92 ve 1610/96 Sayılı Tüzüklerle tamamlayıcı koruma sistemi kurmuştur. Patent başvurusunun kabulü süreci, idari zorunluluklarla ürün geliştirme sürecinin uzaması ve özellikle pazara giriş izni gerekmesi gibi sebepler, verimli patent koruma süresini etkilemektedir. Anahtar Sözcükler: İlaç patenti, ek koruma, tamamlayıcı koruma sertifikası, ilaç patentinde koruma süresi. ABSTR ACT The exclusive right granted by a patent is not indefinite and, although it is restricted to a statutory period of twenty years, it is very difficult, indeed virtually impossible, in certain areas of industry for protection to be made to commence at the same time as the commercialisation of the patented product however much the patent holder may wish for this. European Union s legislative bodies adapted Regulations 1768/92 and 1610/96 that SPCs were created and governed by. Often, there will be substantial delays prior to the product coming on the market. Clearly where a pharmaceutical subject of a patent, this reduces the effective term of protection and often would make its exploitation uneconomic. Keywords: Pharmaceutical patent, supplementary protection, SPC, protection periot in pharmaceuticals. 2014/ 2 FMR 45

4 Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri 1. GİRİŞ Patentle sağlanan münhasır hak sonsuz olmayıp, süre ile sınırlı olduğu halde, patentlenen ürünün ticarileşmesi ile korumanın eş zamanlı olarak başlatılması -patent sahibi ne kadar çok istese de- bazı endüstri alanlarında çok güç, neredeyse imkansızdır. Patent başvurusunun kabulü süreci, idari zorunluluklarla ürün geliştirme sürecinin uzaması ve özellikle pazara giriş izni gerekliliği gibi sebepler, verimli patent koruma süresini etkilemektedir. İlaç ve tarım kimyasalları sektöründe yeni ilaç veya böcek ve bitki öldürücü, tarım kimyasalının verimli ve güvenli olup olmadığı uzun testler sonucu anlaşılabildiğinden verimli patent süresi kısalmaktadır. Bu uzun testler ve tescil süreci 8 yılı bulabilmektedir. İlaç sektöründe yeni bir ürünün pazara girişinin maliyeti, büyük bir kısmı klinik testlere harcanan 800 milyon doları bulabilmektedir. Patent süresinden verimli bir şekilde yararlanamama halinde bu yatırımın geri dönmemesi söz konusudur [1]. Tamamlayıcı koruma belgesi, özellikle tıbbi, bitki ve veterinerlik ilaçları alanında elde edilen patentler için kabul edilebilecek ek koruma yoludur. Tamamlayıcı koruma belgesi temelde, ilgili patent ile paralel imkanlar sağlayan sui generis bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bu belgeler, İlaç endüstrisinin verimli bir patent koruması alabilmesini hedeflemektedir. Klinik çalışmalar ve testlerin yapılması, ürün için pazara giriş izinlerinin alınması bakımından kolaylık sağlayıcıdır. Tamamlayıcı Koruma, ilgili patent süresinin bittiği tarihten başlar. Bu tip bir hak, insan, hayvan ve bitki ilaçlarında çeşitli aktif biyolojik etken maddeler ve onun türevleri için alınabilmektedir. Patent ile korunan etken madde veya etken maddeler bileşimine ilişkin tekelci hak uzatılmaktadır. Genellikle tamamlayıcı koruma belgelerinde ürünün tanımı, patentle korunan konu ve tamamlayıcı koruma belgesi hakkında tartışma bulunmamaktadır. Tamamlayıcı koruma belgeleri ulusal patentler ve Avrupa Patentleri için alınabilmektedir. [1] KATZKA, Catherine; Interpretation Of The Term Product in EU Council Regulations 1768/92 and 1610 /96 on Supplementary Protection Certificates, Journal of IP Law, 2008, Vol. 3 No: 10, s FMR 2014/ 2

5 İlhami GÜNEŞ 2. İLGİLİ AB MEVZUATI 1768/92 Sayılı Tıbbi Ürünler İçin Konsey AB Tüzüğü ve onu yenileyen 469/2009 Sayılı, Tarihli İlaçlar İçin Tamamlayıcı Koruma Belgesi Hakkında AB Parlamento ve Konsey Tüzüğü 1609/96 Sayılı Bitki Koruma Ürünleri AB Konsey Tüzüğü Pediatrik Kullanım İçin Denenen İlaçlar Hakkındaki 1901/2006 sayılı AB Konsey Tüzüğü 3. SİSTEMİN AMACI; Ek koruma belgelerinin tanınması, temelde patent gibi yenilikçi çabaları teşvik etmeye yöneliktir. Patentlerin 20 yıllık normal yaşam süresi ilaç sektöründe fiilen daha kısa yaşanmaktadır. Patent süresi, türlerine göre ele alındığında, molekül patentleri bakımından fiilen 13 yıl ve diğer patentlerde ise 14 ila 16 yıl arasında değişebilmektedir [2]. Ürünlerin pazara girişlerinde söz konusu resmi izinlerin elde edilmesi bakımından geçecek süre için bir telafi olanağı olarak getirilmiştir. Tamamlayıcı koruma, özellikle ilaç endüstrisi için kritik bir önem taşımaktadır. Patent sahibinin korumadan verimli biçimde yararlanabilmesi açısından böyle bir uzatma aynı zamanda hakkaniyet gereğidir. 4. TAMAMLAYICI KORUMA BELGESİ ALABİLMENİN ŞARTLARI VE UYGULAMA 4.1. Kriterler; 1768/92 Sayılı AB Tüzüğüne göre, a. Ürünü koruyan patentin geçerliliğinin devam etmesi. b. Ürünün pazara girişi için geçerli bir onay veya izin bulunması. [2] GÜLERGÜN C. Emin/KARAKOÇ H. Deniz/ HATİPOĞLU C. Atalay; Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu, s www. rekabet.gov.tr (erişim: ). 2014/ 2 FMR 47

6 Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri c. Ürünün henüz bir tamamlayıcı koruma belgesine konu olmamış bulunması. d. Pazar giriş konusundaki iznin ilk kez verilmiş olmasıdır. Yukarıda bahsedilen Tüzükler tüm AB Üye ülkelerinde geçerli bulunmaktadır. Buna karşılık, Tamamlayıcı Koruma Belgeleri ancak tek tek elde edildikleri ülkede geçerlidir. Teşhis, değerlendirme veya başka bir madde üretmede kullanılmak üzere geliştirilen maddelerin, Tüzüğün 1. maddesi anlamında ürün tanımına uyup uymadığı tereddütü doğmuştur. Kazanılmış bağışıklık kaybı sendromunun teşhisinde kullanılan virüsle bağlantılı protein bileşimi için patenti olan Chiron firmasının ek koruma belgesi başvurusu Ofis tarafından test ortamında kullanılan teşhis amaçlı ürünün Tüzük te yer alan ürün tanımına uymadığı gerekçe gösterilmiş, red edilmiştir. Fransız Yüksek Mahkemesi, bu konuda Fransız Patent Ofisinin yaklaşımını benimseyerek, bu türden ürün için ek koruma isteminin reddi gerektiği kararını vermiştir [3]. Mahkeme, bu ürünün kan örneklerinde HIV virüsü varlığını tüp ortamında teşhis düzeyinde işlev gösterdiğini, insan ya da hayvanların tedavisi ve veya hastalıkların önlenmesi amacıyla canlı ortamda kullanılmadığından Tüzük 1. madde kapsamında ürün sayılamayacağını öngörmüştür [4]. Temel alınan patent, kendi başına bir ürün veya ürünü elde etmeye yönelik usul patenti olabilir. Bir bitki koruma ürünü için, özellikle iki ya da daha fazla maddeden oluşan, en az biri etken madde olan bir çözelti veya karışım olarak tanımlanan preperatı koruyor olabilir. Ek korumanın konusu ve kapsamı, temel olan patentin sağladıkları ile aynı olduğu gibi patentle aynı sınırlamalara ve yükümlülüklere tabidir [5]. Etken madde veya etken müstahzar terimleri, pazara giriş izni elde edilen ve patent ile korunan madde olarak yorumlanır. Ancak, yeni bir etken madde olmamak kaydıyla, genellikle en yakın türevleri de, örneğin ester hali veya tuz hali bu kavrama dahil kabul edilir [6]. Nitekim ürünü sadece belli bir form ile sınırlamak anlamlı değildir. [3] CA Paris, , Chiron/INPI Pourvoi no. 04/10764: Cass. Comm. 3 avr. Chiron Corp. /INPI, pourvoi no [4] KATZKA, S [5] TRITON, Guy; Intellectual Property in Europa, London 2002, s [6] Aynı yönde, KATZKA, s Case C-392/97 Farmitalia Carlo Erba Srl. CSP Application 1999 ECR I at FMR 2014/ 2

7 İlhami GÜNEŞ Ek koruma belgesi sadece bir ürünü/patenti kapsayabilir. Farklı her bir ürün için yine ayrı bir ek koruma belgesi alınması gereklidir Tamamlayıcı Koruma Belgesinin Sağladığı Süre Ek veya tamamlayıcı koruma belgesi bu tür ürünlerle ilgili üretim ve satış bakımından öngörülen mevzuat işlemlerinden ötürü kaybedilen zamanın telafisi bakımından ortaya konmuştur. Bununla birlikte, ek koruma belgesinin süresi, normal olarak 5 yıl olup, pediatri ilaçları söz konusu olduğunda hazırlanan klinik datanın pazara girişte geçerli onay süreci nedeniyle en fazla 5.5 yıla kadar uzayabilir Hak Sahipliği Temel alınan patentin sahibi veya onun halefleri tamamlayıcı koruma belgesi almaya da hak sahibidirler [7]. Açıkça belirtilmiş değilse de, baskın görüşe göre pazara giriş izninin mutlaka başvuru sahibinin olması aranmamaktadır. Ancak bir lisans alan izni elde etmişse, ek veya tamamlayıcı koruma için patent sahibi adına başvurulabilir. Aynı aktif madde için başka kişilerin yeni ve buluş adımı içeren usul patentleri almaları halinde bazı sıkıntılar doğabilecektir. Tüzüğe göre bir ürün zaten ek koruma belgesine konu ise, ek koruma belgesi düzenlenemez. Bir taraf usul patenti sahibi olup da, ürünün pazarlama iznini aldıktan sonra ek koruma belgesi elde ederse, diğer patent sahibi, daha eski tarihli bir hakka da dayansa ek koruma belgesi alamaz [8]. Tüzük mevcut lisansların durumu hakkında açık bir düzenleme yapmamış olmakla birlikte, Tüzüğün 5. maddesinde, sertifikanın baz alınan patentle aynı sınırlama ve yükümlülüklere bağlı olduğu belirtildiğinden lisans alanların belgenin koruduğu süreden yararlanacağı kabul edilmektedir. Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tamamlayıcı koruma belgelerine ilişkin uygulama bulunmaktadır, ancak yeknesak bir uygulama henüz bulunmamakta ve bu nedenle, her ülkede ayrı ayrı başvuru yapmak gerekmektedir. Ek koruma belgesi sadece elde edildiği ülkede geçerli bulunmaktadır ABAD Kararları Adalet Divanı tüzüğün yorumu konusunda uygulamaya ışık tutması gereken kararlar almaktadır. Bu alanda yorum ihtiyacı, özellikle ürün, etken madde [7] Tarihli 469/2009 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, 6. Md. [8] TRITON, s / 2 FMR 49

8 Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri veya bileşimi ve tıbbi ürün kavramları bakımından doğmaktadır. Tüzüğün 3. maddesine göre; ek koruma belgesi ancak geçerli bir patentle korunan bir ürüne verilebilmektedir. O vakit üründen ne anlaşılacağı ve patentin kapsamı sorunları ortaya çıkmaktadır. Ek koruma belgesi, kural olarak, 2001/83 sayılı AB Direktifine göre tıbbi bir ürüne geçerli pazara giriş izni var ise tanınabilmektedir. Patentler yaygın olarak bir ilacın ikincil etkisini de kapsayabilmektedir. O bakımdan Tüzüğün 1. maddesinde yer alan ürün kavramının tanımı konusunda ikincil tıbbi etki konusu çözülmelidir. Bu konu İngiliz Mahkemesi tarafından ABAD önüne getirilmiştir. Önceden pazara giriş izni almış Calcitriol etken maddesi içeren tıbbi ilaçların varlığı sebebiyle ek koruma belgesi başvurusu red olmuştur. Patent sahibi Yissum un itirazı üzerine Patent Mahkemesi, ABAD a Tüzüğün 1. maddesi kapsamındaki ürün hakkında soru yöneltmiştir. Divan, buradaki ürün kavramının katı biçimde aktif madde veya aktif özüt olarak yorumlanacağını belirtmiştir [9]. Buna karşılık, tedavi edici uygulama ajanı, ürün teriminin tanımında esaslı parçayı oluşturmamaktadır [10]. Divan Yissum kararı ile, pazar izni almış olan aynı klinik endikasyonun yeni bir formülasyonu veya kombinasyonu için ek koruma belgesi verilemeyeceğinin altını çizmiştir. Divan küçük ve önemsiz bazı formül değişiklikleri ile ek koruma belgesi alma yolunun açılmasını istememiştir. Kararı, korunması gereken formül değişikliği içeren ürün ve bunun nasıl olacağı hakkındadır. ABAD Medeva kararında ürünün ne olduğunun net biçimde istemlerin kapsamından anlaşılması gerektiği görüşünü yinelemiştir. Bir diğer şart olan ürün için verilmiş pazara giriş izninin kapsamında ise, geniş bir yorum yapabilmiştir. Georgtown kararında A+B bileşeni için verilmiş pazara giriş izninin A için de geçerli olacağını kabul etmiştir. Ancak anılan iznin patent sahibince alınmış olması bir gereklilik midir? Bu yaklaşım ürün tanımı ile ne kadar örtüşmektedir? Yine, pazara giriş ruhsatı sahibinin ek koruma alan kişiden izin veya onay alması gerekli midir? Bu soruların yanıtları belirsizliğini korumaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, 469/2009 Sayılı Tüzüğün yorumu konusunda önemli kararlar vermektedir. Tamamlayıcı Koruma Belgesi stratejisi açısından bazı kararlar önem arz etmektedir: Eli Lilly v. HGS [11], kararında geçerli bir baz patent ile koruma konusunda geniş yorumdan kaçınmıştır. Bir ürün, istemlerin işlevsel olması anlamında yeterince belirli biçimde ifade edilmiş olabilir. [9] Case C-202/05, Yissum Research and Development Compony of the Hebrew University of Jeruselam v. Comptroller-General Of Patents 2007 ECR I at point 20. [10] KATZKA, s. 651 [11] C- 494/12, Curia.europa.eu/juris/liste (erişim: ) 50 FMR 2014/ 2

9 İlhami GÜNEŞ Actavis v. Sanofi [12] ve Georgetown II [13] de ise, her bir baz patent başına ayrı bir ek koruma belgesi alınmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Divan bu kararlarda ayrıca, ek koruma belgelerinin süresi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunmuştur. Divan, ek koruma belgesi verilmesinde yeni bir kriterden söz etmiştir: Eğer ek koruma belgesi talebi 469/2009 Sayılı Tüzüğün konusuna aykırı ise red edilebilir. Sonuç Patent korumasının yerleşik olduğu ve güçlü biçimde uygulandığı ABD, Avrupa Birliği, Japonya gibi ülkelerde, ek koruma belgeleri patent sahibinin kayıp patent süresini geri kazanmasına hizmet etmektedir. Avrupa Birliği içinde ulusal hukukların uyumlaştırılması ihtiyacı ve ABD ile Japonya nın sağladığı koruma düzeyinin elde edilmesi arzusu çerçevesinde ek koruma belgeleri önemli bir rol oynamaktadır [14]. ABAD ın ek koruma belgeleriyle ilgili olarak verdiği kararların yeterince net ve yol gösterici nitelikte olması gereklidir; ürün kavramı, etken madde ve etken madde bileşiklerinin ne demek olduğu, patentin sonradan ıslah edilmesi ve istemlerinin genişlemesi halinde ek koruma belgesinin akıbeti konuları belirsizliğini korumaktadır. Bu bakımdan, ABAD kararlarının sistemin özüne uygun biçimde açıklayıcı ve şeffaflık sağlayıcı mahiyette olması arzu edilmektedir. İlaç sektörünün araştırmacı rekabet ortamında, patent alınmasının güçlüğü bir yana, bu patentin verimli olarak hak sahibine hizmet edebilmesindeki idari sorunlar ek korumayı zorunlu kılmaktadır. Türkiye, henüz bir Avrupa Birliği üyesi olmadığından ek koruma konusundaki AB mevzuatı ile bağlı değildir. Bu nedenle ek koruma belgeleri için Türkiye de bir başvuru ve belge alabilme olanakları mevcut değildir. Ancak Rekabet Kurulu nun raporlarına göre; patent sahibi ilaç firmalarının idari izinler nedeniyle yaşadıkları olası kayıp sürelerin pek önemsiz olduğu tespit edilmiştir [15]. Bu bakımdan, ek koruma süresine ihtiyaçları bulunmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, bu konu tamamen ulusal ekonomi-politik tercihler kapsamında bulunmaktadır. [12] C-443/12, Curia.europa.eu/juris/liste (erişim: ) [13] C- 484/12, Curia.europa.eu/juris/liste (erişim: ) [14] KATZKA, s [15] GÜLERGÜN C. Emin/KARAKOÇ H. Deniz/ HATİPOĞLU C. Atalay; Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu, s www. rekabet.gov.tr (erişim: ). 2014/ 2 FMR 51

10 Bir Telafi Mekanizması; İlaç Sektöründe Tamamlayıcı Koruma Belgeleri KAYNAKLAR GÜLERGÜN C. Emin/KARAKOÇ H. Deniz/ HATİPOĞLU C. Atalay; Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu, s www. rekabet.gov.tr KATZKA, Catherine; Interpretation Of The Term Product in EU Council Regulations 1768/92 and 1610 /96 on Supplementary Protection Certificates, Journal of IP Law, 2008, Vol. 3 No: 10 TRITON, Guy; Intellectual Property in Europa, London www. Curia.europa.eu 52 FMR 2014/ 2

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ

PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ PATENT HAKKI VE BU HAKKIN KOMŞU KAVRAM VE HUKUKĐ YOLLARLA ĐLĐŞKĐLERĐ Đlhami Güneş Đzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hâkimi I. Patent hukukunun kısa tarihçesi Patent, teknik bilginin kamuya açıklanması

Detaylı

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan Özcan Büyüktanır / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 76 88 Türk Hukukunda İlaç Patentine Genel Bakış Araştırma Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR* *Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

Detaylı

İLAÇ PATENTLERİ YÖNÜNDEN DENEY AMAÇLI FİİLLER VE RUHSATLANDIRMA; BOLAR HÜKMÜ YA DA BOLAR İSTİSNASI

İLAÇ PATENTLERİ YÖNÜNDEN DENEY AMAÇLI FİİLLER VE RUHSATLANDIRMA; BOLAR HÜKMÜ YA DA BOLAR İSTİSNASI Murat YILDIRIM hakemli makaleler İLAÇ PATENTLERİ YÖNÜNDEN DENEY AMAÇLI FİİLLER VE RUHSATLANDIRMA; BOLAR HÜKMÜ YA DA BOLAR İSTİSNASI Murat YILDIRIM * I. GİRİŞ İlaç sektörü, fikri ve sınai haklar yönünden

Detaylı

İlaçta Zorunlu Patent Lisansı

İlaçta Zorunlu Patent Lisansı İlaçta Zorunlu Patent Lisansı Arş. Gör. Başak BAK* * Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Medeni Hukuk Bilim Dalı. İlaçta Zorunlu Patent Lisansı / BAK ÖZ Türk hukuku uyarınca ilaçlar patent korumasından

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR

İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR FarmaPatent İLAÇLAR VE SINAİ HAKLAR 05.06.2010 Koray Bulut, M.Sc. / Patent ve Marka Vekili koray@farmapatent.com.tr Başkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Bitirme Projesi olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller

Avrupa Birliği nde Eşdeğer İlaçların Pazara Girişinde Patentle İlgili Engeller fold P atentler modern toplumda önemli bir rol oynar. Patent, buluş sahibine teknolojinin yaratımını, yaygınlaşmasını ve etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla, buluş üzerinde sınırlı bir süre için bir

Detaylı

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law. Avukat Dr.

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law. Avukat Dr. AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (II) * ** The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law V. TÜRK HUKUKU A. GENEL OLARAK Avukat Dr. Cahit Suluk*** Türk Hukukunda ilk kez, 1995

Detaylı

TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK TÜRK PATENT HUKUKU UYGULAMASINDA İŞÇİ (HİZMET) BULUŞLARI, SERBEST BULUŞ KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUK İlhami Güneş* 1 ÖZET İşin doğası gereği buluşlar çoğunlukla, AR-GE alanına yatırım yapan firmalarda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013

AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1/756 ESAS NOLU PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI AİFD GÖRÜŞÜ 6 Mayıs 2013 1. TASARININ

Detaylı

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Hazırlayan Mehmet Mesut

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE

PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE PATENT VE FAYDALI MODEL KANUNU GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Sanayi alanındaki yenilikler (buluşlar), ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Buluşlar, genel olarak yeni ürünlerin ve yeni usullerin bulunması

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK Published by Av. Dr. Cahit SULUK at Smashwords Copyright 2010 Av. Dr. Cahit SULUK Smashwords

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası : 2005 A. Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular I. PATENTLER 1.Dünya çapında bir patent sistemi ihtiyacı Türkiye

Detaylı

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law

AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law AB VE TÜRK HUKUKUNDA FAYDALI MODELLERİN KORUNMASI (I) * The Protection of Utility Models in EU and Turkish Law Avukat Dr. Cahit Suluk** I. GENEL OLARAK Uzun bir süre fikri hakların korunması daha ziyade

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ BİTKİ ÇEŞİT HAKLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Hilal SAMRAY

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TRIPS SÖZLEŞMESİ VE İLAÇ FİRMALARININ SAĞLIK HAKKINA İLİŞKİN ETİK SORUMLULUKLARI

TRIPS SÖZLEŞMESİ VE İLAÇ FİRMALARININ SAĞLIK HAKKINA İLİŞKİN ETİK SORUMLULUKLARI H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, 2012, s. 1-26 TRIPS SÖZLEŞMESİ VE İLAÇ FİRMALARININ SAĞLIK HAKKINA İLİŞKİN ETİK SORUMLULUKLARI Burcu G. Özcan BÜYÜKTANIR Görkem BİRİNCİ

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Seyhan TAŞ 1 Abstract Even though the Intellectual Property Rights were seen as the legal regulations

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. AB Uzmanlık Tezi

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. AB Uzmanlık Tezi T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Uzmanlık Tezi AVRUPA BİRLİĞİ NDE KALİTE POLİTİKASI VE TÜRKİYE NİN UYUMU R. Pınar DOĞU GÜRSU AB Uzman

Detaylı

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım,

Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara. İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292. Sayın Bakanım, Nihat ERGÜN Bakan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İstanbul, 13 Şubat 2012 Ref: ÜB/mç/12-292 Sayın Bakanım, Fikri haklar sistemi geçmişte, sadece fikri haklar konusunu oluşturan hakların

Detaylı

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 474 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 474 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü

Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü Doğanın Patentlenmesi: TRIPS Anlaşmasının Az Gelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkisi ve Devletin Rolü Serpil Karlıdağ * Özet: Bu makalenin amacı, TRIPS Anlaşmasının az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisini biyoçeşitlilik

Detaylı

MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI

MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI MARKANIN KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMASI Yüksek Lisans Tezi Tarık MUTLUOĞLU Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı