YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2 REF: MH-026 / AĞUSTOS 2010 KONU: Satın Alma, Teslim Alma ve Verme Yönetmeliği İLGİ: Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın 16 Temmuz 2010 Gün Ve REF:MH025/2010 Sayılı Satın Alma Ve Denetleme Kurulu Konulu Yazısı 1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına bağlı Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu İle Satın Alma Komisyonları oluşturulmuştur. 2.Yakın Doğu Üniversitesi nin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmet alımlarının nasıl yapılacağını açıklayan Satın Alma, Teslim Alma Ve Verme Yönetmeliği hazırlanarak yayınlanmıştır. 3.Bu yönetmelik 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 4.Yönetmelik ile ilgili görüş ve öneriler, zaman gözetmeksizin Yayın Geliştirme Öneri Çizelgesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı na gönderilecektir. İrfan Suat GÜNSEL Mütevelli Heyeti Başkanı -I-

3 YAYIN GELİŞTİRME ÖNERİ ÇİZELGESİ KİME : Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na KİMDEN : Yakın Doğu Üniversitesine bağlı birimler tarafından yapılan önerilerde görev yeri belirlenecektir. TARİH : BİRİNCİ KISIM YAYININ Seri Basım Madde/ Yapılacak Yeri Adı Numarası ve Sayfa Fıkra/ Satır işlem (iptal,ilave Tarihi bent veya değişiklik) ÖNERİLEN ŞEKİL : İKİNCİ KISIM GEREKÇE (Öneri gerekçesi açıkça izah edilir. Bu kısım yetmezse boş ilave kağıtlar kullanılabilir.) İMZA NOT : : Adı soyadı yazılıp imzalanacaktır Her öneri için ayrı bir form doldurulur..-iv-

4 DAĞITIM PLANI S/NO DAĞITIM YERİ MİKTAR 1 Kurucu Rektörlüğe 3 2 Mütevelli Heyeti Başkanlığı 5 3 Rektörlük 10 4 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1 5 Atatürk Eğitim Fakültesi Dekalığı 1 6 Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 1 7 Hukuk Fakültesi Dekanlığı 1 8 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 1 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 1 10 İletişim Fakültesi Dekanlığı 1 11 Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 1 12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 1 13 Tıp Fakültesi Dekanlığı 1 14 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 1 15 Veteriner Fakültesi Dekanlığı 1 16 Denizcilik Fakültesi Dekanlığı 1 17 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 1 18 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 3 19 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 1 20 Dış İlişkiler Müdürlüğü 1 21 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü 1 22 Sahne Sanatları Fakültesi Genel Koordinatörlüğü 1 23 Hazırlık Okulu Müdürlüğü 1 24 Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı 5 Genel Mali Koordinatör ve Yakın Doğu Bank Genel 25 Müdürlüğü 5 26 Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Eğitim Vakfı Müdürlüğü 1 28 Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü 1 29 İnovasyon Merkezi ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı 4 30 Büyük Kütüphane Müdürlüğü 1 31 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimliği 1 32 Dorana Turizm ve Seyahat Acenteleri Müdürlüğü 3 33 Genel Sekreterlik 5 34 İletişim Fakültesi Kompleksi Müdürlüğü 1 35 Yakın Doğu Kolej Müdürlüğü 1 36 Yakın Doğu İlkokul Müdürlüğü 1 37 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 1 38 Müzeler Müdürlüğü 1 39 Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Müdürlüğü 1 40 Yakın Doğu Sanayi Tesisleri ve Genel Koordinatörlüğü 1

5 BİRİNCİ BÖLÜM -II- İÇİNDEKİLER MADDE NUMARASI SAYFA NUMARASI Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak 1 Amaç Kapsam Yasal Dayanak Tanımlar 4 1 İKİNCİ BÖLÜM Satın Almada Genel esaslar 1 Malzeme ihtiyaç tespit Komisyonları Satın Alma Komisyonlarının Görevlendirilme Esasları Satın Alma Denetleme Üst Kurulu İle 7 3 Satın Alma Komitelerinin Çalışma Usulleri 4 İhale Yetkilisi 8 4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurul ve Komitelerin Görevleri 1 Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu 9 2 Satın Alma Komiteleri 3 Muayene Komisyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM satın Alma Usülleri Çarşı Pazar Usulü Elden Teklif Usulü Kapalı Zarf Usulü Direkt Alım Usulü Kötü Niyet ve Hileli Mallar 15 6 BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Yapılışı 1 Şartnamenin Hazırlanması İlan İşleri Geçici ve Kesin Teminet İhale İle İlgili Bilgi ve Belgeler İhalenin Kesinleşmesi İhalenin Sözleşmeye Bağlanması İşin Artırılması veya Azaltılması Sözleşmenin Feshedilmesi İhalenin Devri 24 8 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 1 Müteahhidin Ölümü Müteahidin İflası Veya Mahkum Olması Tarafların Ve Görevlilerin Sorumlulukları 27 9 YEDİNCİ BÖLÜM Teslim Alma ve Verme 1 Malın Teslim Edilmesi Muayene Komisyonu Yürürlük Yürütme 31 10

6 5 Daha Önce İlan Edilmiş İşler G-1 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA,TESLİM ALMA VE VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin Amacı; 1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın uhdesinde bulunan Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu ile bu kurula bağlı görevli satın alma komitelerinin her türlü mal ve hizmet alımlarının ne şekilde yapılacağını,belirlemektedir. 2.Satın alma üst kurul ve komisyonlarınca alınan malzemelerin teslim, alma ve verme işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Kapsam MADDE 2-Bu Yönetmelik;Yakın Doğu Üniversitesinin her türlü mal ve hizmet,alım, satım, kira, taşıma ve teslim alma ve verme işlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3-Bu yönerge Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın 16 TEMMUZ 2010 gün ve REF:MH025/2010 sayılı Satın Alma ve Denetleme Kurulu konulu yazısına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen; 1.Alım-Satım: Her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların alım ve satım işlerini, 2.Hizmet: Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan hizmetler, 3.İhale: ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 2 inci maddesindeki işlerin,istekliler arasından seçilecek birine bırakılması ve yetkili makamın bunu onaylaması işlemini, 4.İstekli: İhaleye başvuran gerçek veya tüzel kişileri, 5.Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 6.Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 7.Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini, 8.Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, 9.Sözleşme: Üniversite ile müteahhit arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 10.Şartname: Yapılacak işlerin genel,özel,teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri, 11.Taşıma: Yükleme,taşıma,boşaltma,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlemlerini, 12.Uygun bedel: Bedel,evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı, 13.Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi ni, 14.Yapım: Her türlü onarım,değiştirme,iyileştirme ve yenileştirme işlerini ifade eder. 15.Üst Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunu ifade eder. 16.İta Amiri: Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını ifade eder. Satın Alma ile ilgili nihai kararı veren ve onaylayan yetkili amirdir. 17.İhtiyaç Tespit Komiteleri: Satın Alma Komiteleri ikiz görevli olarak bu hizmeti yürütecektir. -1-

7 İKİNCİ BÖLÜM SATIN ALMADA GENEL ESASLAR MADDE 5-1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı na bağlı tüm akademik ve idari birimler her türlü mal ve hizmetle ilgili taleplerini yazılı olarak Satın Alma ve Denetleme Üst Kuruluna bildirir.talep yazıları birden fazla satın alma komitesini ilgilendirmesi durumunda ayrı ayrı ekler hazırlanır.üst kurul bu talepleri ilgili satın alma komiteleri vasıtası ile karşılar. 2. Yakın Doğu Üniversitesi nin 2010 yılı için komitelerden görev yapacak personel listesi EK-E dir.belirtilen kurul ve komitelerden görev değişikliği ihtiyaç durumunda yeni personel listesi yayımlanır. 3.Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu Bu kurul biri başkan,beş üye ve bir rapörtörden olmak üzere yedi kişiden oluşur. 4.Yakın Doğu Üniversitesinde aşağıda belirtilen Satın Alma Komiteleri marifetiyle mal ve hizmet alımları yapılır. a İnşaat Komitesi b Eğitim Kırtasiye ve Gıda Komitesi c Ulaşım Hizmeti ve Araç Parça Komitesi d Bilgi İşlem Malzeme Komitesi e Medikal Satın Alma Komitesi f Dental Satın Alma Komitesi 5.Satın Alma Komiteleri; a Biri başkan ikisi üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. b Satın Alma Komitelerine İhtiyaç halinde uzman personelde görevlendirilebilir. (Aşçıbaşı, diyetisyen, teknisyen, eczacı, doktor, mühendis,v.b) c Satın Alma Komiteleri talep edilen malzemeleri öncelikle malzeme depolarından karşılayacaktır.talep mevcutları abartılı ise tasarruf ilkesi ışığında düzenleme yapılacaktır. d Alımı yapılacak her türlü malzemenin numuneleri ve/veya asılları uzman ve yetkili kişilerce (aşçı,teknisyen,diyetisyen,mühendis,tabip.v.b) test ve değerlendirmeye tabii tutularak kontrol edilecek,sonuç müspet ise tutanakla tespit edilecektir.alım işlemi bu prosedüre uygun olarak yapılacaktır. -2-

8 Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu,Satın Alma Komiteleri ve Muayene Komisyonunun Görevlendirme Esasları MADDE 6-1. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurul başkan,üye ve rapörtörü Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca görevlendirilir. 2. Satın Alma Komite ve Muayene Komisyon üyeleri ise Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun teklifi Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile görevlendirilir. 3.Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesine bağlı birimlerde kullanılan her türlü mal ve hizmeti satın alma ve ihale ile ilgili işleri düzenlemek,yazışmaları yapmak kayıtları tutmak ve rapörtörlüğünü yapmak üzere görevlendirilir.üst Kurul ayrıca Satın Alma Komiteleri ile Muayene Komisyonuna görev verip denetleme yapar. Satın Alma Komiteleri: Her komite üst kurul tarafından kendilerine verilen satın alma görevlerini yerine getirir.komiteler rutin satın almaları gerçekleştirir.rutin dışında alımına üst kurul tarafından onay verilmemiş bir satın almayı gerçekleştiremez.komitelerin son kararından önce üst kurulun görüş ve onayı alınır. Muayene Komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve en az birisi o işle ilgili olmak üzere Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunun görevlendirdiği,biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Muayene işlerinde iki komisyon oluşturulacaktır. Komisyonlar, birinci ve ikinci muayene komisyonu olarak isimlendirilecektir. Malın alımında birinci muayene komisyonu aktif olarak görev yapacaktır. İkinci muayene komisyonu ise birinci muayene komisyonunun verdiği olumsuz (red) kararına mütahitin yazılı itirazı üzerine devreye girerek malı yeniden muayene edecek ve vereceği karar nihai karar olarak işlem görecektir. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu ile Satın Alma Komitelerinin Çalışma Usülleri MADDE 7-1.Üst kurul ile komiteler salt çoğunluk ile toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir.oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak yazmak zorundadır.kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat,kalite,en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak verilir. 2.Satın alma üst kurul ile komiteler değerlendirmeleri yaparken Üniversitenin ticari,ekonomik ve sosyal ilişkilerini de göz önünde bulundurur. 3.Teklifler en geç üç gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

9 İhale Yetkisi MADDE 8- Bu Yönetmelikte düzenlenen alım,satım ve ihale işlerinde yetkili merci Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 3- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUL VE KOMİTELERİN GÖREVLERİ MADDE 9-1.Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunun görevleri a.ydü ne bağlı tüm akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerle ilgili hususları inceleyip karara bağlamak. b.satın alma komiteleri ve muayene komisyonlarına görev vermek. c.satın alma ile ilgili yazışmaları yapmak ve kayıtları tutmak. d.satın alma üsul ve kriterlerini belirlemek. e.satın alma ile ilgili denetleme yapmak. 2.Satın Alma Komitelerinin Görevleri a.üst kurulun verdiği görevleri yapar. b.satın alma usulleri esaslarına göre mal ve hizmetlerin teminini sağlar. c.satın alma ile ilgili kayıtları tutar. 3.Muayene Komisyonunun Görevleri a.satın alma komisyonları tarafından temin edilen malzemelerin şartname ve sözleşmeye uygun olarak alınıp alınmadığını kontrol eder. b.muayene talimatı esaslarına göre her türlü kayıtlarını tutar. c.muayene komisyonunun vereceği karara göre alımı yapılan mal ve hizmete kesin işlem yapılır. -4-

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SATIN ALMA USÜLLERİ MADDE 10- Satın Alma ve Denetleme Üst Kuruluna bağlı satın alma komiteleri alımları aşağıda belirtilen usüllerle yapar. a.çarşı,pazar araştırması b.elden teklif c.kapalı zarf d.direkt alım Çarşı Pazar ve Elden Teklif usülü şu durumlarda uygulanır. 1.Önceden planlanması mümkün olmayan,süreklilik göstermeyen ihtiyaçlar. 2.Yakın Doğu Üniversitesinde hizmetin devamı sırasında acele olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçlar. 3.Önceden düşünülmesi mümkün olmayan,ani,beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihaleye çıkmak için yeterli süre bulunmayan alımlar,ihaleye çıkma yoluyla temin edilemeyeceği açıkça belli olan alımlar,(her türlü araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları,yedek parça ve lastik alımları vs.) 4.Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü mal hizmet alımı. 5.Çabuk bozulan saklanması tehlikeli olan depolama maliyeti yüksek olan malların alımı. 6.Alımlar limitin (onbin) TL aşan durumlarda en az üç firmadan teklif alınacaktır. 7.Hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için;satın alma komitelerine aşağıdaki miktarlar kadar onay belgesi olmadan satın alma yetkisi verilecektir.koşul olarak aynı maldan ayda bir defa alınabilecektir.bu uygulama alışkanlık haline getirilmiycektir. -İnşaat Komitesi 1000 TL -Eğitim,kırtasiye ve gıda komitesi 500 TL -Ulaşım hizmeti ve araç parça komitesi 2000 TL -Bilgi işlem malzeme komitesi 1500 TL -Medikal satın alma komitesi 2000 TL -Dental satın alma komitesi 2000 TL 8.Satın alma usüllerinden hangisine göre işlem yapılacağına ilişkin kriterler Üst Kurulun kararı ile belirlenir. Çarşı Pazar Usülü MADDE11 1. Üst Kurula bağlı satın alma Komiteleri tarafından yapılacak acil mal ve hizmet alımlarını kapsar. 2. Acil olarak tedarik edilmesi planlanan mal veya hizmet alımı için EK-A daki onay belgesi hazırlanarak ita amirinin onayından sonra alım gerçekleştirilir. -5-

11 Elden Teklif Usülü MADDE Çarşı Pazar araştırmasında olduğu gibidir. 2. Teklifler elden kapalı zarfla EK-B ve EK-C deki şartnameler okutularak alınır. 3. Alınan teklif zarfları satın alma Komitesi tarafından, Üst Kurulun huzurunda açılarak EK-D deki forma işlenir. 4. Teklifler Üst Kurulun seçimine sunulur. Kapalı Zarf Usülü MADDE Yakın Doğu Üniversitesi nin planlı mal ve hizmet alımları için kullanılır. 2. Gelen teklifler satın alma Komitesi tarafından değerlendirilerek, Üst Kurulun onayı alınarak yapılan satın alma işlemidir. Direkt Alım Usülü MADDE 14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti piyasasında bulunmayan mal veya hizmet alımı için öncelikle Türkiye piyasası olmak üzere diğer ülkelerden temin edilebilir. Kötü Niyet ve Hileli Mallar MADDE 15 Mukavele veya antlaşma sağlandıktan sonra kötü niyetle taahhüdünü yapmayanlar veya taahhüdünü yerine getirirken hileli vasıtalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri iş tamamlandıktan ve/veya teslim muamelesi yapıldıktan sonra anlaşılsa dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre işlem başlatılır, ayrıca ihalelere girmeleri yasaklanır -6-

12 BEŞİNCİ BÖLÜM İHALE YAPILIŞI Şartnamenin Hazırlanması MADDE İhalelere ilişkin şartnameler, bu yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Satın Alma Komiteleri tarafından hazırlanır.üst kurul tarafından onaylanır. 2. Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur; a) İdari şartname, b)teknik şartname, c)işin çeşidi, niteliği, ç)işin süresi, başlama ve bitirme tarihleri, d)işin süresinde, gereği gibi bitirilememesi durumunda uygulanacak cezai şartlar, idare için doğacak olan haklar, e) Kontrol, muayene, teslim ve alma ve verme şekil ve şartları, f) Vergi, harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği, g) Geçici ve/veya kesin miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, ğ)geçici teminat % 5 (15 günlük),kati teminat TL (beşyüz bin) kadar % 10, TL (beşyüz bin) üzerinde % 15 (3-6-12) ay gibi süreler. h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar, ı) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebepler, i) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı, j) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler, k) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartları, l) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin onay veya reddinin onbeş gün içerisinde müteahhide bildirileceği bilgileri, m) Makine ve teçhizat alımlarında montaj, yedek parça temini, bakım ve garanti şartları, n) İhalenin tebliği tarihinden itibaren on iş günü içerisinde geçici teminatın kesin teminat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı gün teslim edilir. İlan İşleri MADDE Teklif alma, artırma ve eksiltme suretiyle yapılacak ihaleler, idarenin belirleyeceği usul ve yollarda veya basın yayın organları aracılığı ile en az bir gün ara ile en az iki kez duyurulur. 2. İlanlarda; işin mahiyeti, miktarı, tahmini bedeli şartname, sözleşme ve ihalenin usul süre ve tarihlerine ilişkin bilgiler, teminat koşulları, idarenin hak ve yetkileri belirtilir. Geçici Ve Kesin Teminat MADDE 18 İhaleye gireceklerden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları Satın Alma Komiteleri tarafından belirlenir, Üst Kurul tarafından onaylanarak kesinleştirilir. -7-

13 İhaleyle İlgili Bilgi Ve Belgeler MADDE İhale işlemleriyle ilgili görevliler, ihale süreciyle ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile teklifin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, işin yaklaşık bedelini ifşa edemezler, kendileri ve üçüncü şahıslar yararına kullanamazlar. 2. Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan ve gizlilik icaplarına uymayan akademik ve idari memurlarla müstahdemler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İhalenin Kesinleşmesi MADDE 20 İhaleler ita amiri olan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu onaya dayanılarak, onbeş iş günü içinde müteahhide tebliğde bulunulur, sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması MADDE İhalenin onayının tebliğini takibeden on iş günü içerisinde müteahhit gerekli teminatı yatırarak, idare tarafından hazırlanan sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar. 2. İhaleye ilişkin şartname ve diğer ilgili dokümanda yer alan koşul ve hususlar ihale sözleşmesinde yer alır. Karşılıklı diğer hak ve yükümlülükler ile cezai müeyyideler, işin artırımı, azaltılması, fiyat artırımı yapılıp yapılmayacağı, sözleşmenin feshi şartları gibi hususlarda sözleşmelerde açıkça düzenlenir. 3. İhale dökümanında aksi belirtilmedikçe, ihalelere ilişkin sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İşin Artırılması Veya Azaltılması MADDE 22 Şartname ve sözleşmelere hüküm konulmak kaydıyla, üst kurulun teklifi ve ita amiri olan Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile belirlenen mal ve hizmet alımı miktarlarının %40 eksik veya fazlasının yapılmasına, alım veya satımına karar verilebilir. Sözleşmenin Feshedilmesi MADDE 23 Müteahhidin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi, işin istenilen evsaf ve nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda sözleşme ita amiri tarafından feshedilir. Teminatları kuruma irat kaydedilir. Üniversitenin zararı, ihale masrafları ve cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi müteahhitten talep edilir. İhalenin Devri MADDE 24 Sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, ita amirinin muvafakati olmadıkça başkasına devredilemez, aksi taktirde idare sözleşmeyi fesheder. -8-

14 ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Müteahhidin Ölümü MADDE 25 Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle taahhüdün yapılmasına istekli olan varise ihale ita amirinin onayı ile devredilebilir. Müteahhidin İflası Veya Mahkum Olması MADDE Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve idarenin zarar ve ziyanı talep edilir. 2. Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebileceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir. Tarafların Ve Görevlilerin Sorumlulukları MADDE İhalenin tarafları ile ihalede görev alacak elemanlar ilgili mevzuatta belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunamazlar. 2. Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler; hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler hakkında kanuni işlem yapılır. -9

15 YEDİNCİ BÖLÜM TESLİM ALMA VE VERME Malın Teslim Edilmesi MADDE Satın alma komiteleri tarafından sipariş edilen mal ve hizmetler ile miktarları muayene komisyonuna fatura veya irsaliye ile bildirilir. 2. Malzeme satıcı tarafından getirildiğinde; a) Depo sorumluları satıcılar tarafından malzeme getirildiğinde gelmiş olan malzemeyi deponun içerisine almadan kullanıcı depertman müdürüne bilgi verir. b) Alımı yapılan malzemenin muayenesini, üst kurulun görevlendirdiği muayene kontrol elemanı tarafından kontrol edilir. 3. Malzemenin depodan çıkışı; Yetkili kullanıcı tarafından hazırlanacak onaylı talep formu ile depodan çıkış yapılacaktır.talep formu iki süret hazırlanarak bir süreti depocu tarafından, diğer süreti ise kullanıcı tarafından muhafaza edilir. Muayene Komisyonu MADDE Muayene Komisyon Başkanı : Üye : Üye : 2. Satın alınan malzemeler sayılarak, tartılarak ve evsafına uygunluğu kontrol edilerek teslim alınır. a) Gelen malzemeler mutlak surette fatura ve/veya irsaliyesi ile birlikte gelmelidir. Belgesiz gelen malzemelerin alma ve verme yapılmaz. b) Depo sorumlusu gelen malzemeyi miktar ve birim olarak satın alma formundan kontrol eder, farklılık tespit ederse üst kurula konuyu bildirir. Yürürlük MADDE 30 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 Bu Yönetmelik hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür. Daha Önce İhale Edilmiş İşler GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ihale edilmiş işler, daha önce alınmış kararlar çercevesinde yürütülür. -10-

16 EKLER EK-A SATIN ALMA ONAY BELGESİ EK-B ELDEN TEKLİFLE GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSBETİNDE ALINACAK MADDELERE AİT ÖZEL ŞARTLAR EK-C SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN MADDELER İÇİN ŞARTNAME EK-D ÇARŞI PAZAR ARAŞTIRMA KARARI EK-E KOMİTELERDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ

17 YAKIN DOĞU ÜNİVERİSİTESİ SATIN ALMA VE DENETLEME ÜST KURULU EK-A SAYI : AYA-İM-Zİ-1101 KONU : SATIN ALMA ONAY BELGESİ FİBER OPTİK KABLO VE ETHERNET DEĞİŞİMİ İŞİN NEVİ İŞİN NİTELİĞİ Onarım / İmalat / Muhtelif Malzeme Alımı Kalem (Beyanı arkadadır) İHTİYACIN KİME AİT OLDUĞU BEDELİN ÖDENECEĞİ BÜTÇE ÖDENEĞİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI ALIM ŞEKLİ EFSAF VE ŞARTLAR BÜTÇE YDÜ KAMPÜSÜ Mevcuttur USD Direkt Alım KOORDİNE LÜZUMLU SAİR NOTLAR Yukarıda belirtilen malzemenin satın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim ADI SOYADI : Tuncer KUTLUHAN GÖREVİ : Heyet Başkanı İMZASI : FİBER OPTİK KABLO VE ETHERNET DEĞİŞİMİ UYGUNDUR / /2010 ADI SOYADI : İrfan Suat GÜNSEL GÖREVİ : Mütevelli Heyeti Başkanı Dağıtım : Bilgi : Gereği : A-1

18 EK-B ELDEN TEKLİFLE GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSBETİNDE ALINACAK MADDELERE AİT ÖZEL ŞARTLAR 1. İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI : Elden teklifle alıma çıkarılan Kilo / Adet, dir. 2. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) 1 inci maddede yazılı olan mal, kararın müteahhide tebliğ tarihinden itibaren...gün içinde ve günlük ihtiyaçlar nisbetinde parti parti olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimine teslim edilecektir. b) Günlük ihtiyaç miktarları müteahhide tebliğ edilecektir. Müteahhit bu tebligata göre istenilen miktarı en geç...saat a kadar teslim edecektir. Bu saata kadar teslim etmediği taktirde geçen her saat için...ceza alınmak şartıyla saat... a kadar süre uzatılır. Bu süre içinde de getirilmediği taktirde hakkında 4 üncü maddenin d fıkrası hükümleri uygulanır. 3. MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) Süresi içinde getirilen malın muayenesi müteahhit veya kanuni vekili huzurunda ve Yakın Doğu Üniversitesi Üst Kurulunun görevlendireceği teslim heyetince...saat içinde yapılacaktır. Müteahhit veya vekili muayenede bulunmaya mecburdur. Bulunmassa keyfiyet raporda belirtilecek ve bu taktirde muayene itiraz hakkını kaybedecektir. b) Müteahhit muayenesinde hazır bulunduğu malın reddi halinde...saat içinde malını teslim ettiği üst kurula yazılı olarak itirazını bildirebilir. Bu takdirde üst kurulca oluşturulan ikinci bir komisyon tarafından mal yeniden muyaene edilir ve bu karar taraflar hakkında kesindir. 4. TAAHHÜDE UYMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM : a) Günlük ihtiyaca göre bir gün önceden istenilen miktardan n%10 a kadar noksan getirme veya aynı orandaki bölünebilen parçaların evsafına uygun çıkmaması halinde uygun çıkan kısım kabul edilir. Uygun olmayan kısım alınmaz ve bedeli ödenmez. b) Bir gün önceden öğrenilen miktardan %10 dan fazla, eksik getirme veya red halinde bu eksik veya reddedilen kısım birinci maddenin b fıkrasında belirtilen süre içinde tamamlandığı veya yerine uygun evsafda yenisi getirildiği takdirde malın tamamının kabulü yapılır. c) Bir gün önceden öğrenilen miktar ertesi gün hiç getirilmezse veya birinci maddenin b fıkrasında yazılı satten sonra mal getirilirse bu hal taahhüt süresi içinde...defayı geçmemek şartıyla...lira ceza Yakın Doğu Bank eğitim katkı hesabına yatırılacaktır. d) a,b,c fıkralarındaki hal ve haller dışındaki her türlü teslimata taahhüt ifa edilmemiş olarak kabul edilecek ve mal teslim alınmayacaktır. Taahüdün yerine getirilmemesi halinde müteahhit tarafından ayrıca hüküm alınmasına lüzum kalmadan toplam tutarı%10 u oranındaki para Yakın Doğu Bank eğitim vakfı hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz en geç 7 gün içerisinde üst kurulca verilecektir. Cezanın yatırılmaması durumunda müteahhitin cezalandırılma durumuna gidilir. B-1

19 EK-B NİN DEVAMI 5. ÖDEMELER : Kati kabulün sonunda satın alma komitesinin raporuna istinaden Yakın Doğu Üniversitesi muhasebe bölümü tarafından haftalık, on beş günlük veya aylık olarak ödemeleri yapılır. 6. Bu şartname altı maddeden ibarettir. EFSAF : : (Evsafı uzun ise ayrı bir kağıda yazılarak Adı soyadı: evraka neklenir.) Görevi : İmza B-2

20 SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN MADDELER İÇİN ŞARTNAME EK-C 1. YÜKÜMLÜNÜN KONUSU VE KAÇ İSTEKLİYE İHALE EDİLEBİLECEĞİ : a) (KG./ AD.) toptan bir istekliye veya ayrı ayrı istekliye ihale edilecektir. b) Yukarıda belirtilen madde şartnamede mal olarak adlandırılmıştır. 2. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) Taksit miktarı : Teslim Tarihi : Sözleşmenin Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun onayını müteakip...gün içinde (yapılacak tebligata göre günlük ihtiyaç nisbetinde )Yakın Doğu Üniversitesi depolarına teslim edilecektir. b) Yukarıda belirtilen taksit miktarları, istenilen tarihlerde...teslim edilecektir. Malın indirme ve usulüne uygun istifi, müteahhide aittir. Günlük ihtiyaç nisbetinde alınacak mallarda müteahhit taahhüt ettiği malın en geç saat... kadar getirmeye mecburdur. c) Müteahhit belirtilen süre içerisinde belirtilen miktarda malı teslim etmediği taktirde cezai müeyyide uygulanır ve/veya bir daha mal alımı yoluna gidilmez. ç) Sözleşme süresi son parti mal teslim süresinin son gününü izleyen üç (3) gün sonuna kadar geçerlidir. d) Taraflarca varılacak yazılı antlaşmaya göre gerektiğinde 2 nci madde a fıkrasındaki taksitlerden bir veya birkaçı, hizasında gösterilen tarihlerden önce veya sonra alınabilecektir. 3. MUAYENE ŞARTLARI : a) Geçici olarak teslim alınan malın muayenesi (evsafına uygun olup olmadığı) teslim tesellüm heyeti tarafından en geç...gün içinde yapılacaktır. Müteahhit veya kanuni vekili muayenede hazır bulunmaya mecburdur. Hazır bulunmadığı taktirde malın reddedilmesi durumunda itiraz hakkını kaybeder. Muayene süresi teslim süresine dahil değildir. b) Sözleşme, taahüt, teslim ve muayeneden doğacak her türlü harç ve masraflar müteahhide aittir. c) Müteahhit veya vekili muayene sonucuna (hazır bulunmuşlarsa) o gün çalışma saati bitiminden önce itiraz edebilir. Bundan sonra yapılan itiraz dikkate alınmaz. İkinci muayene o gün veya takip eden ilk iş günü içinde yapılır. ç) İtiraz Satın Alma Ve Denetleme Üst Kuruluna yazılı olarak yapılır. Bu taktirde ilk muyene bulunmayan bir ekibe ikinci muayene yaptırılır. İkinci muyane taraflar arasında kesindir. Anlaşmazlığın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporla yetineceklerini şimdiden kabul etmişlerdir. d) Müteahhit teslim süresi içinde getirdiği malının reddi (ikinci muayene dahil) halinde yenisini teslim süresi içinde getirebilir veya normal teslim süresinin yeterli olmadığı durumlarda 4 maddenin c fıkrasındaki cezalı süreden yararlanabilir. e) Müteaahit malın normal teslim süresi içinde getiremeyişini nakliye aracıcnın arıza, kaza ve erteleme gibi mazeretlere bağlıyorsa ilgili kuruluşlardan mazeretini C-1

21 EK-C NİN DEVAMI doğrulayan bir belge almak zorundadır. Bu taktirde gecikme süresi normal teslim süresinde sayılarak ayrıca gecikme cezası alınmaz. 4. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER Müteahhit ikinci madde gereğince kendisine bildirilen malın; a) (%10) a kadar noksan getirir veya getirdiği malın bölünebilen bu kadarı muyenede uygun bulunmuşsa (...) ilk alacağından kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. b) (%50) ye kadar eksik getirir veya getirdiği malların bölünebilen bir miktarı muayenede uygun bulunmazsa gelenlerden evsafa uygun olanlar kabul edilir. Ancak, noksan getirmiş olduğundan...lira ceza kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. c) (%50) den fazla eksik mal getirir veya hiç getirmezse yada getirdiği malların bölünebilen kısmında %50 den fazlası uygun evsafda değilse hepsi reddedilir. Normal teslim süresi içinde yenisini getirmezse getirilmeyen her tam gün için...lira ceza kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. Bu cezalı süre on günü geçemez. ç) Reddedilen mal 24 saat içerisinde muayene yerinden veya depodan aldırılır. 5. TEMİNAT : İhaleye girecek müteahhitler geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici ve kesin teminat tedavüldeki para, banka teminatı ve banka onaylı ödenebilir çek olabilir. 6. ÖDEME : Belirtilen malların teslimatını tamamlanması ve muayenesinin yapılarak teslim tesellüm heyeti tarafından teslim alınmasını müteakip bir haftalık, on beş günlük veya aylık olarak ödemeler banka aracılığı ile yapılır. 7. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR : a)...lar net (...) kilo/metre/çuval temiz, sağlam ambalajlar içerisinde getirilecek ve teslim edilecektir. b) Sözleşmede süre esastır. Süre bitiminden önce miktar biterse aynı evsaf, şart ve fiyattan olmak koşulu ile taahhüt miktarının %25 ini geçmemek şartıyla en az 10 gün önceden yazılı tebligat yapılarak mal talep edilebilir. c) İhale kararı müteahhide yazılı olarak tebliğ edilecek ve Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecektir. ç) İş bu şartname bu madde ile beraber...maddeden ibarettir. İmza : Adı soyadı : Görevi : C-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER SATINALMA TALİMATI Satın Alma Talimatı - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 UYGULAMA ESASLARI 6 5. YETKİLİ ORGANLAR 6 6. SATIN ALMA

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Eylül 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29484 YÖNETMELİK Nişantaşı Üniversitesinden: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ 2006 2007 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II UYGULAMA ESASLARI... 3 5. YETKİLİ

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ İPEK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi tarafından yapılacak her türlü mal ve hizmet

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 28 Eylül 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27360 YÖNETMELİK Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1. T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 Sayı : 29126 RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR Sayı : 29126 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Üsküdar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29327

Resmî Gazete Sayı : 29327 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Sanko Üniversitesinden: SANKO ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Başkan yardımcısı: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısını,

YÖNETMELİK. b) Başkan yardımcısı: Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısını, 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İnşaat Mühendisleri Odası nın gereksinimleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U SATIN ALMA TALİMATI

K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U SATIN ALMA TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U SATIN ALMA TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU SATIN ALMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı;

Detaylı