YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2 REF: MH-026 / AĞUSTOS 2010 KONU: Satın Alma, Teslim Alma ve Verme Yönetmeliği İLGİ: Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın 16 Temmuz 2010 Gün Ve REF:MH025/2010 Sayılı Satın Alma Ve Denetleme Kurulu Konulu Yazısı 1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına bağlı Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu İle Satın Alma Komisyonları oluşturulmuştur. 2.Yakın Doğu Üniversitesi nin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmet alımlarının nasıl yapılacağını açıklayan Satın Alma, Teslim Alma Ve Verme Yönetmeliği hazırlanarak yayınlanmıştır. 3.Bu yönetmelik 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 4.Yönetmelik ile ilgili görüş ve öneriler, zaman gözetmeksizin Yayın Geliştirme Öneri Çizelgesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı na gönderilecektir. İrfan Suat GÜNSEL Mütevelli Heyeti Başkanı -I-

3 YAYIN GELİŞTİRME ÖNERİ ÇİZELGESİ KİME : Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na KİMDEN : Yakın Doğu Üniversitesine bağlı birimler tarafından yapılan önerilerde görev yeri belirlenecektir. TARİH : BİRİNCİ KISIM YAYININ Seri Basım Madde/ Yapılacak Yeri Adı Numarası ve Sayfa Fıkra/ Satır işlem (iptal,ilave Tarihi bent veya değişiklik) ÖNERİLEN ŞEKİL : İKİNCİ KISIM GEREKÇE (Öneri gerekçesi açıkça izah edilir. Bu kısım yetmezse boş ilave kağıtlar kullanılabilir.) İMZA NOT : : Adı soyadı yazılıp imzalanacaktır Her öneri için ayrı bir form doldurulur..-iv-

4 DAĞITIM PLANI S/NO DAĞITIM YERİ MİKTAR 1 Kurucu Rektörlüğe 3 2 Mütevelli Heyeti Başkanlığı 5 3 Rektörlük 10 4 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1 5 Atatürk Eğitim Fakültesi Dekalığı 1 6 Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 1 7 Hukuk Fakültesi Dekanlığı 1 8 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 1 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 1 10 İletişim Fakültesi Dekanlığı 1 11 Eczacılık Fakültesi Dekanlığı 1 12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 1 13 Tıp Fakültesi Dekanlığı 1 14 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 1 15 Veteriner Fakültesi Dekanlığı 1 16 Denizcilik Fakültesi Dekanlığı 1 17 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 1 18 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 3 19 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 1 20 Dış İlişkiler Müdürlüğü 1 21 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü 1 22 Sahne Sanatları Fakültesi Genel Koordinatörlüğü 1 23 Hazırlık Okulu Müdürlüğü 1 24 Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı 5 Genel Mali Koordinatör ve Yakın Doğu Bank Genel 25 Müdürlüğü 5 26 Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Eğitim Vakfı Müdürlüğü 1 28 Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü 1 29 İnovasyon Merkezi ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı 4 30 Büyük Kütüphane Müdürlüğü 1 31 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimliği 1 32 Dorana Turizm ve Seyahat Acenteleri Müdürlüğü 3 33 Genel Sekreterlik 5 34 İletişim Fakültesi Kompleksi Müdürlüğü 1 35 Yakın Doğu Kolej Müdürlüğü 1 36 Yakın Doğu İlkokul Müdürlüğü 1 37 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 1 38 Müzeler Müdürlüğü 1 39 Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Müdürlüğü 1 40 Yakın Doğu Sanayi Tesisleri ve Genel Koordinatörlüğü 1

5 BİRİNCİ BÖLÜM -II- İÇİNDEKİLER MADDE NUMARASI SAYFA NUMARASI Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak 1 Amaç Kapsam Yasal Dayanak Tanımlar 4 1 İKİNCİ BÖLÜM Satın Almada Genel esaslar 1 Malzeme ihtiyaç tespit Komisyonları Satın Alma Komisyonlarının Görevlendirilme Esasları Satın Alma Denetleme Üst Kurulu İle 7 3 Satın Alma Komitelerinin Çalışma Usulleri 4 İhale Yetkilisi 8 4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurul ve Komitelerin Görevleri 1 Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu 9 2 Satın Alma Komiteleri 3 Muayene Komisyonu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM satın Alma Usülleri Çarşı Pazar Usulü Elden Teklif Usulü Kapalı Zarf Usulü Direkt Alım Usulü Kötü Niyet ve Hileli Mallar 15 6 BEŞİNCİ BÖLÜM İhale Yapılışı 1 Şartnamenin Hazırlanması İlan İşleri Geçici ve Kesin Teminet İhale İle İlgili Bilgi ve Belgeler İhalenin Kesinleşmesi İhalenin Sözleşmeye Bağlanması İşin Artırılması veya Azaltılması Sözleşmenin Feshedilmesi İhalenin Devri 24 8 ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 1 Müteahhidin Ölümü Müteahidin İflası Veya Mahkum Olması Tarafların Ve Görevlilerin Sorumlulukları 27 9 YEDİNCİ BÖLÜM Teslim Alma ve Verme 1 Malın Teslim Edilmesi Muayene Komisyonu Yürürlük Yürütme 31 10

6 5 Daha Önce İlan Edilmiş İşler G-1 10 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA,TESLİM ALMA VE VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin Amacı; 1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın uhdesinde bulunan Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu ile bu kurula bağlı görevli satın alma komitelerinin her türlü mal ve hizmet alımlarının ne şekilde yapılacağını,belirlemektedir. 2.Satın alma üst kurul ve komisyonlarınca alınan malzemelerin teslim, alma ve verme işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Kapsam MADDE 2-Bu Yönetmelik;Yakın Doğu Üniversitesinin her türlü mal ve hizmet,alım, satım, kira, taşıma ve teslim alma ve verme işlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3-Bu yönerge Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nın 16 TEMMUZ 2010 gün ve REF:MH025/2010 sayılı Satın Alma ve Denetleme Kurulu konulu yazısına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen; 1.Alım-Satım: Her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların alım ve satım işlerini, 2.Hizmet: Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan hizmetler, 3.İhale: ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 2 inci maddesindeki işlerin,istekliler arasından seçilecek birine bırakılması ve yetkili makamın bunu onaylaması işlemini, 4.İstekli: İhaleye başvuran gerçek veya tüzel kişileri, 5.Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini, 6.Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri, 7.Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini, 8.Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü, 9.Sözleşme: Üniversite ile müteahhit arasında yapılan yazılı anlaşmayı, 10.Şartname: Yapılacak işlerin genel,özel,teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri, 11.Taşıma: Yükleme,taşıma,boşaltma,depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlemlerini, 12.Uygun bedel: Bedel,evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı, 13.Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi ni, 14.Yapım: Her türlü onarım,değiştirme,iyileştirme ve yenileştirme işlerini ifade eder. 15.Üst Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunu ifade eder. 16.İta Amiri: Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını ifade eder. Satın Alma ile ilgili nihai kararı veren ve onaylayan yetkili amirdir. 17.İhtiyaç Tespit Komiteleri: Satın Alma Komiteleri ikiz görevli olarak bu hizmeti yürütecektir. -1-

7 İKİNCİ BÖLÜM SATIN ALMADA GENEL ESASLAR MADDE 5-1.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı na bağlı tüm akademik ve idari birimler her türlü mal ve hizmetle ilgili taleplerini yazılı olarak Satın Alma ve Denetleme Üst Kuruluna bildirir.talep yazıları birden fazla satın alma komitesini ilgilendirmesi durumunda ayrı ayrı ekler hazırlanır.üst kurul bu talepleri ilgili satın alma komiteleri vasıtası ile karşılar. 2. Yakın Doğu Üniversitesi nin 2010 yılı için komitelerden görev yapacak personel listesi EK-E dir.belirtilen kurul ve komitelerden görev değişikliği ihtiyaç durumunda yeni personel listesi yayımlanır. 3.Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulu Bu kurul biri başkan,beş üye ve bir rapörtörden olmak üzere yedi kişiden oluşur. 4.Yakın Doğu Üniversitesinde aşağıda belirtilen Satın Alma Komiteleri marifetiyle mal ve hizmet alımları yapılır. a İnşaat Komitesi b Eğitim Kırtasiye ve Gıda Komitesi c Ulaşım Hizmeti ve Araç Parça Komitesi d Bilgi İşlem Malzeme Komitesi e Medikal Satın Alma Komitesi f Dental Satın Alma Komitesi 5.Satın Alma Komiteleri; a Biri başkan ikisi üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. b Satın Alma Komitelerine İhtiyaç halinde uzman personelde görevlendirilebilir. (Aşçıbaşı, diyetisyen, teknisyen, eczacı, doktor, mühendis,v.b) c Satın Alma Komiteleri talep edilen malzemeleri öncelikle malzeme depolarından karşılayacaktır.talep mevcutları abartılı ise tasarruf ilkesi ışığında düzenleme yapılacaktır. d Alımı yapılacak her türlü malzemenin numuneleri ve/veya asılları uzman ve yetkili kişilerce (aşçı,teknisyen,diyetisyen,mühendis,tabip.v.b) test ve değerlendirmeye tabii tutularak kontrol edilecek,sonuç müspet ise tutanakla tespit edilecektir.alım işlemi bu prosedüre uygun olarak yapılacaktır. -2-

8 Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu,Satın Alma Komiteleri ve Muayene Komisyonunun Görevlendirme Esasları MADDE 6-1. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurul başkan,üye ve rapörtörü Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca görevlendirilir. 2. Satın Alma Komite ve Muayene Komisyon üyeleri ise Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun teklifi Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile görevlendirilir. 3.Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu: Yakın Doğu Üniversitesine bağlı birimlerde kullanılan her türlü mal ve hizmeti satın alma ve ihale ile ilgili işleri düzenlemek,yazışmaları yapmak kayıtları tutmak ve rapörtörlüğünü yapmak üzere görevlendirilir.üst Kurul ayrıca Satın Alma Komiteleri ile Muayene Komisyonuna görev verip denetleme yapar. Satın Alma Komiteleri: Her komite üst kurul tarafından kendilerine verilen satın alma görevlerini yerine getirir.komiteler rutin satın almaları gerçekleştirir.rutin dışında alımına üst kurul tarafından onay verilmemiş bir satın almayı gerçekleştiremez.komitelerin son kararından önce üst kurulun görüş ve onayı alınır. Muayene Komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve en az birisi o işle ilgili olmak üzere Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunun görevlendirdiği,biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Muayene işlerinde iki komisyon oluşturulacaktır. Komisyonlar, birinci ve ikinci muayene komisyonu olarak isimlendirilecektir. Malın alımında birinci muayene komisyonu aktif olarak görev yapacaktır. İkinci muayene komisyonu ise birinci muayene komisyonunun verdiği olumsuz (red) kararına mütahitin yazılı itirazı üzerine devreye girerek malı yeniden muayene edecek ve vereceği karar nihai karar olarak işlem görecektir. Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulu ile Satın Alma Komitelerinin Çalışma Usülleri MADDE 7-1.Üst kurul ile komiteler salt çoğunluk ile toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir.oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak yazmak zorundadır.kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat,kalite,en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak verilir. 2.Satın alma üst kurul ile komiteler değerlendirmeleri yaparken Üniversitenin ticari,ekonomik ve sosyal ilişkilerini de göz önünde bulundurur. 3.Teklifler en geç üç gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

9 İhale Yetkisi MADDE 8- Bu Yönetmelikte düzenlenen alım,satım ve ihale işlerinde yetkili merci Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 3- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KURUL VE KOMİTELERİN GÖREVLERİ MADDE 9-1.Satın Alma ve Denetleme Üst Kurulunun görevleri a.ydü ne bağlı tüm akademik ve idari birimlerin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerle ilgili hususları inceleyip karara bağlamak. b.satın alma komiteleri ve muayene komisyonlarına görev vermek. c.satın alma ile ilgili yazışmaları yapmak ve kayıtları tutmak. d.satın alma üsul ve kriterlerini belirlemek. e.satın alma ile ilgili denetleme yapmak. 2.Satın Alma Komitelerinin Görevleri a.üst kurulun verdiği görevleri yapar. b.satın alma usulleri esaslarına göre mal ve hizmetlerin teminini sağlar. c.satın alma ile ilgili kayıtları tutar. 3.Muayene Komisyonunun Görevleri a.satın alma komisyonları tarafından temin edilen malzemelerin şartname ve sözleşmeye uygun olarak alınıp alınmadığını kontrol eder. b.muayene talimatı esaslarına göre her türlü kayıtlarını tutar. c.muayene komisyonunun vereceği karara göre alımı yapılan mal ve hizmete kesin işlem yapılır. -4-

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SATIN ALMA USÜLLERİ MADDE 10- Satın Alma ve Denetleme Üst Kuruluna bağlı satın alma komiteleri alımları aşağıda belirtilen usüllerle yapar. a.çarşı,pazar araştırması b.elden teklif c.kapalı zarf d.direkt alım Çarşı Pazar ve Elden Teklif usülü şu durumlarda uygulanır. 1.Önceden planlanması mümkün olmayan,süreklilik göstermeyen ihtiyaçlar. 2.Yakın Doğu Üniversitesinde hizmetin devamı sırasında acele olarak temini zorunlu her türlü ihtiyaçlar. 3.Önceden düşünülmesi mümkün olmayan,ani,beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihaleye çıkmak için yeterli süre bulunmayan alımlar,ihaleye çıkma yoluyla temin edilemeyeceği açıkça belli olan alımlar,(her türlü araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları,yedek parça ve lastik alımları vs.) 4.Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü mal hizmet alımı. 5.Çabuk bozulan saklanması tehlikeli olan depolama maliyeti yüksek olan malların alımı. 6.Alımlar limitin (onbin) TL aşan durumlarda en az üç firmadan teklif alınacaktır. 7.Hizmetin aksamadan yürütülebilmesi için;satın alma komitelerine aşağıdaki miktarlar kadar onay belgesi olmadan satın alma yetkisi verilecektir.koşul olarak aynı maldan ayda bir defa alınabilecektir.bu uygulama alışkanlık haline getirilmiycektir. -İnşaat Komitesi 1000 TL -Eğitim,kırtasiye ve gıda komitesi 500 TL -Ulaşım hizmeti ve araç parça komitesi 2000 TL -Bilgi işlem malzeme komitesi 1500 TL -Medikal satın alma komitesi 2000 TL -Dental satın alma komitesi 2000 TL 8.Satın alma usüllerinden hangisine göre işlem yapılacağına ilişkin kriterler Üst Kurulun kararı ile belirlenir. Çarşı Pazar Usülü MADDE11 1. Üst Kurula bağlı satın alma Komiteleri tarafından yapılacak acil mal ve hizmet alımlarını kapsar. 2. Acil olarak tedarik edilmesi planlanan mal veya hizmet alımı için EK-A daki onay belgesi hazırlanarak ita amirinin onayından sonra alım gerçekleştirilir. -5-

11 Elden Teklif Usülü MADDE Çarşı Pazar araştırmasında olduğu gibidir. 2. Teklifler elden kapalı zarfla EK-B ve EK-C deki şartnameler okutularak alınır. 3. Alınan teklif zarfları satın alma Komitesi tarafından, Üst Kurulun huzurunda açılarak EK-D deki forma işlenir. 4. Teklifler Üst Kurulun seçimine sunulur. Kapalı Zarf Usülü MADDE Yakın Doğu Üniversitesi nin planlı mal ve hizmet alımları için kullanılır. 2. Gelen teklifler satın alma Komitesi tarafından değerlendirilerek, Üst Kurulun onayı alınarak yapılan satın alma işlemidir. Direkt Alım Usülü MADDE 14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti piyasasında bulunmayan mal veya hizmet alımı için öncelikle Türkiye piyasası olmak üzere diğer ülkelerden temin edilebilir. Kötü Niyet ve Hileli Mallar MADDE 15 Mukavele veya antlaşma sağlandıktan sonra kötü niyetle taahhüdünü yapmayanlar veya taahhüdünü yerine getirirken hileli vasıtalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri iş tamamlandıktan ve/veya teslim muamelesi yapıldıktan sonra anlaşılsa dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre işlem başlatılır, ayrıca ihalelere girmeleri yasaklanır -6-

12 BEŞİNCİ BÖLÜM İHALE YAPILIŞI Şartnamenin Hazırlanması MADDE İhalelere ilişkin şartnameler, bu yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Satın Alma Komiteleri tarafından hazırlanır.üst kurul tarafından onaylanır. 2. Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur; a) İdari şartname, b)teknik şartname, c)işin çeşidi, niteliği, ç)işin süresi, başlama ve bitirme tarihleri, d)işin süresinde, gereği gibi bitirilememesi durumunda uygulanacak cezai şartlar, idare için doğacak olan haklar, e) Kontrol, muayene, teslim ve alma ve verme şekil ve şartları, f) Vergi, harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği, g) Geçici ve/veya kesin miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, ğ)geçici teminat % 5 (15 günlük),kati teminat TL (beşyüz bin) kadar % 10, TL (beşyüz bin) üzerinde % 15 (3-6-12) ay gibi süreler. h) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar, ı) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebepler, i) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı, j) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler, k) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartları, l) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin onay veya reddinin onbeş gün içerisinde müteahhide bildirileceği bilgileri, m) Makine ve teçhizat alımlarında montaj, yedek parça temini, bakım ve garanti şartları, n) İhalenin tebliği tarihinden itibaren on iş günü içerisinde geçici teminatın kesin teminat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı gün teslim edilir. İlan İşleri MADDE Teklif alma, artırma ve eksiltme suretiyle yapılacak ihaleler, idarenin belirleyeceği usul ve yollarda veya basın yayın organları aracılığı ile en az bir gün ara ile en az iki kez duyurulur. 2. İlanlarda; işin mahiyeti, miktarı, tahmini bedeli şartname, sözleşme ve ihalenin usul süre ve tarihlerine ilişkin bilgiler, teminat koşulları, idarenin hak ve yetkileri belirtilir. Geçici Ve Kesin Teminat MADDE 18 İhaleye gireceklerden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları Satın Alma Komiteleri tarafından belirlenir, Üst Kurul tarafından onaylanarak kesinleştirilir. -7-

13 İhaleyle İlgili Bilgi Ve Belgeler MADDE İhale işlemleriyle ilgili görevliler, ihale süreciyle ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile teklifin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, işin yaklaşık bedelini ifşa edemezler, kendileri ve üçüncü şahıslar yararına kullanamazlar. 2. Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan ve gizlilik icaplarına uymayan akademik ve idari memurlarla müstahdemler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İhalenin Kesinleşmesi MADDE 20 İhaleler ita amiri olan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu onaya dayanılarak, onbeş iş günü içinde müteahhide tebliğde bulunulur, sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması MADDE İhalenin onayının tebliğini takibeden on iş günü içerisinde müteahhit gerekli teminatı yatırarak, idare tarafından hazırlanan sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar. 2. İhaleye ilişkin şartname ve diğer ilgili dokümanda yer alan koşul ve hususlar ihale sözleşmesinde yer alır. Karşılıklı diğer hak ve yükümlülükler ile cezai müeyyideler, işin artırımı, azaltılması, fiyat artırımı yapılıp yapılmayacağı, sözleşmenin feshi şartları gibi hususlarda sözleşmelerde açıkça düzenlenir. 3. İhale dökümanında aksi belirtilmedikçe, ihalelere ilişkin sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İşin Artırılması Veya Azaltılması MADDE 22 Şartname ve sözleşmelere hüküm konulmak kaydıyla, üst kurulun teklifi ve ita amiri olan Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile belirlenen mal ve hizmet alımı miktarlarının %40 eksik veya fazlasının yapılmasına, alım veya satımına karar verilebilir. Sözleşmenin Feshedilmesi MADDE 23 Müteahhidin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi, işin istenilen evsaf ve nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda sözleşme ita amiri tarafından feshedilir. Teminatları kuruma irat kaydedilir. Üniversitenin zararı, ihale masrafları ve cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi müteahhitten talep edilir. İhalenin Devri MADDE 24 Sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, ita amirinin muvafakati olmadıkça başkasına devredilemez, aksi taktirde idare sözleşmeyi fesheder. -8-

14 ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Müteahhidin Ölümü MADDE 25 Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle taahhüdün yapılmasına istekli olan varise ihale ita amirinin onayı ile devredilebilir. Müteahhidin İflası Veya Mahkum Olması MADDE Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve idarenin zarar ve ziyanı talep edilir. 2. Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebileceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir. Tarafların Ve Görevlilerin Sorumlulukları MADDE İhalenin tarafları ile ihalede görev alacak elemanlar ilgili mevzuatta belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunamazlar. 2. Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler; hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler hakkında kanuni işlem yapılır. -9

15 YEDİNCİ BÖLÜM TESLİM ALMA VE VERME Malın Teslim Edilmesi MADDE Satın alma komiteleri tarafından sipariş edilen mal ve hizmetler ile miktarları muayene komisyonuna fatura veya irsaliye ile bildirilir. 2. Malzeme satıcı tarafından getirildiğinde; a) Depo sorumluları satıcılar tarafından malzeme getirildiğinde gelmiş olan malzemeyi deponun içerisine almadan kullanıcı depertman müdürüne bilgi verir. b) Alımı yapılan malzemenin muayenesini, üst kurulun görevlendirdiği muayene kontrol elemanı tarafından kontrol edilir. 3. Malzemenin depodan çıkışı; Yetkili kullanıcı tarafından hazırlanacak onaylı talep formu ile depodan çıkış yapılacaktır.talep formu iki süret hazırlanarak bir süreti depocu tarafından, diğer süreti ise kullanıcı tarafından muhafaza edilir. Muayene Komisyonu MADDE Muayene Komisyon Başkanı : Üye : Üye : 2. Satın alınan malzemeler sayılarak, tartılarak ve evsafına uygunluğu kontrol edilerek teslim alınır. a) Gelen malzemeler mutlak surette fatura ve/veya irsaliyesi ile birlikte gelmelidir. Belgesiz gelen malzemelerin alma ve verme yapılmaz. b) Depo sorumlusu gelen malzemeyi miktar ve birim olarak satın alma formundan kontrol eder, farklılık tespit ederse üst kurula konuyu bildirir. Yürürlük MADDE 30 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 Bu Yönetmelik hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür. Daha Önce İhale Edilmiş İşler GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ihale edilmiş işler, daha önce alınmış kararlar çercevesinde yürütülür. -10-

16 EKLER EK-A SATIN ALMA ONAY BELGESİ EK-B ELDEN TEKLİFLE GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSBETİNDE ALINACAK MADDELERE AİT ÖZEL ŞARTLAR EK-C SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN MADDELER İÇİN ŞARTNAME EK-D ÇARŞI PAZAR ARAŞTIRMA KARARI EK-E KOMİTELERDE GÖREV YAPACAK PERSONEL LİSTESİ

17 YAKIN DOĞU ÜNİVERİSİTESİ SATIN ALMA VE DENETLEME ÜST KURULU EK-A SAYI : AYA-İM-Zİ-1101 KONU : SATIN ALMA ONAY BELGESİ FİBER OPTİK KABLO VE ETHERNET DEĞİŞİMİ İŞİN NEVİ İŞİN NİTELİĞİ Onarım / İmalat / Muhtelif Malzeme Alımı Kalem (Beyanı arkadadır) İHTİYACIN KİME AİT OLDUĞU BEDELİN ÖDENECEĞİ BÜTÇE ÖDENEĞİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI ALIM ŞEKLİ EFSAF VE ŞARTLAR BÜTÇE YDÜ KAMPÜSÜ Mevcuttur USD Direkt Alım KOORDİNE LÜZUMLU SAİR NOTLAR Yukarıda belirtilen malzemenin satın alınması hususunu onaylarınıza arz ederim ADI SOYADI : Tuncer KUTLUHAN GÖREVİ : Heyet Başkanı İMZASI : FİBER OPTİK KABLO VE ETHERNET DEĞİŞİMİ UYGUNDUR / /2010 ADI SOYADI : İrfan Suat GÜNSEL GÖREVİ : Mütevelli Heyeti Başkanı Dağıtım : Bilgi : Gereği : A-1

18 EK-B ELDEN TEKLİFLE GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSBETİNDE ALINACAK MADDELERE AİT ÖZEL ŞARTLAR 1. İŞİN MAHİYETİ VE MİKTARI : Elden teklifle alıma çıkarılan Kilo / Adet, dir. 2. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) 1 inci maddede yazılı olan mal, kararın müteahhide tebliğ tarihinden itibaren...gün içinde ve günlük ihtiyaçlar nisbetinde parti parti olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimine teslim edilecektir. b) Günlük ihtiyaç miktarları müteahhide tebliğ edilecektir. Müteahhit bu tebligata göre istenilen miktarı en geç...saat a kadar teslim edecektir. Bu saata kadar teslim etmediği taktirde geçen her saat için...ceza alınmak şartıyla saat... a kadar süre uzatılır. Bu süre içinde de getirilmediği taktirde hakkında 4 üncü maddenin d fıkrası hükümleri uygulanır. 3. MUAYENE YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) Süresi içinde getirilen malın muayenesi müteahhit veya kanuni vekili huzurunda ve Yakın Doğu Üniversitesi Üst Kurulunun görevlendireceği teslim heyetince...saat içinde yapılacaktır. Müteahhit veya vekili muayenede bulunmaya mecburdur. Bulunmassa keyfiyet raporda belirtilecek ve bu taktirde muayene itiraz hakkını kaybedecektir. b) Müteahhit muayenesinde hazır bulunduğu malın reddi halinde...saat içinde malını teslim ettiği üst kurula yazılı olarak itirazını bildirebilir. Bu takdirde üst kurulca oluşturulan ikinci bir komisyon tarafından mal yeniden muyaene edilir ve bu karar taraflar hakkında kesindir. 4. TAAHHÜDE UYMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM : a) Günlük ihtiyaca göre bir gün önceden istenilen miktardan n%10 a kadar noksan getirme veya aynı orandaki bölünebilen parçaların evsafına uygun çıkmaması halinde uygun çıkan kısım kabul edilir. Uygun olmayan kısım alınmaz ve bedeli ödenmez. b) Bir gün önceden öğrenilen miktardan %10 dan fazla, eksik getirme veya red halinde bu eksik veya reddedilen kısım birinci maddenin b fıkrasında belirtilen süre içinde tamamlandığı veya yerine uygun evsafda yenisi getirildiği takdirde malın tamamının kabulü yapılır. c) Bir gün önceden öğrenilen miktar ertesi gün hiç getirilmezse veya birinci maddenin b fıkrasında yazılı satten sonra mal getirilirse bu hal taahhüt süresi içinde...defayı geçmemek şartıyla...lira ceza Yakın Doğu Bank eğitim katkı hesabına yatırılacaktır. d) a,b,c fıkralarındaki hal ve haller dışındaki her türlü teslimata taahhüt ifa edilmemiş olarak kabul edilecek ve mal teslim alınmayacaktır. Taahüdün yerine getirilmemesi halinde müteahhit tarafından ayrıca hüküm alınmasına lüzum kalmadan toplam tutarı%10 u oranındaki para Yakın Doğu Bank eğitim vakfı hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz en geç 7 gün içerisinde üst kurulca verilecektir. Cezanın yatırılmaması durumunda müteahhitin cezalandırılma durumuna gidilir. B-1

19 EK-B NİN DEVAMI 5. ÖDEMELER : Kati kabulün sonunda satın alma komitesinin raporuna istinaden Yakın Doğu Üniversitesi muhasebe bölümü tarafından haftalık, on beş günlük veya aylık olarak ödemeleri yapılır. 6. Bu şartname altı maddeden ibarettir. EFSAF : : (Evsafı uzun ise ayrı bir kağıda yazılarak Adı soyadı: evraka neklenir.) Görevi : İmza B-2

20 SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN MADDELER İÇİN ŞARTNAME EK-C 1. YÜKÜMLÜNÜN KONUSU VE KAÇ İSTEKLİYE İHALE EDİLEBİLECEĞİ : a) (KG./ AD.) toptan bir istekliye veya ayrı ayrı istekliye ihale edilecektir. b) Yukarıda belirtilen madde şartnamede mal olarak adlandırılmıştır. 2. TESLİM YERİ SÜRESİ VE ŞARTLARI : a) Taksit miktarı : Teslim Tarihi : Sözleşmenin Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun onayını müteakip...gün içinde (yapılacak tebligata göre günlük ihtiyaç nisbetinde )Yakın Doğu Üniversitesi depolarına teslim edilecektir. b) Yukarıda belirtilen taksit miktarları, istenilen tarihlerde...teslim edilecektir. Malın indirme ve usulüne uygun istifi, müteahhide aittir. Günlük ihtiyaç nisbetinde alınacak mallarda müteahhit taahhüt ettiği malın en geç saat... kadar getirmeye mecburdur. c) Müteahhit belirtilen süre içerisinde belirtilen miktarda malı teslim etmediği taktirde cezai müeyyide uygulanır ve/veya bir daha mal alımı yoluna gidilmez. ç) Sözleşme süresi son parti mal teslim süresinin son gününü izleyen üç (3) gün sonuna kadar geçerlidir. d) Taraflarca varılacak yazılı antlaşmaya göre gerektiğinde 2 nci madde a fıkrasındaki taksitlerden bir veya birkaçı, hizasında gösterilen tarihlerden önce veya sonra alınabilecektir. 3. MUAYENE ŞARTLARI : a) Geçici olarak teslim alınan malın muayenesi (evsafına uygun olup olmadığı) teslim tesellüm heyeti tarafından en geç...gün içinde yapılacaktır. Müteahhit veya kanuni vekili muayenede hazır bulunmaya mecburdur. Hazır bulunmadığı taktirde malın reddedilmesi durumunda itiraz hakkını kaybeder. Muayene süresi teslim süresine dahil değildir. b) Sözleşme, taahüt, teslim ve muayeneden doğacak her türlü harç ve masraflar müteahhide aittir. c) Müteahhit veya vekili muayene sonucuna (hazır bulunmuşlarsa) o gün çalışma saati bitiminden önce itiraz edebilir. Bundan sonra yapılan itiraz dikkate alınmaz. İkinci muayene o gün veya takip eden ilk iş günü içinde yapılır. ç) İtiraz Satın Alma Ve Denetleme Üst Kuruluna yazılı olarak yapılır. Bu taktirde ilk muyene bulunmayan bir ekibe ikinci muayene yaptırılır. İkinci muyane taraflar arasında kesindir. Anlaşmazlığın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporla yetineceklerini şimdiden kabul etmişlerdir. d) Müteahhit teslim süresi içinde getirdiği malının reddi (ikinci muayene dahil) halinde yenisini teslim süresi içinde getirebilir veya normal teslim süresinin yeterli olmadığı durumlarda 4 maddenin c fıkrasındaki cezalı süreden yararlanabilir. e) Müteaahit malın normal teslim süresi içinde getiremeyişini nakliye aracıcnın arıza, kaza ve erteleme gibi mazeretlere bağlıyorsa ilgili kuruluşlardan mazeretini C-1

21 EK-C NİN DEVAMI doğrulayan bir belge almak zorundadır. Bu taktirde gecikme süresi normal teslim süresinde sayılarak ayrıca gecikme cezası alınmaz. 4. YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER Müteahhit ikinci madde gereğince kendisine bildirilen malın; a) (%10) a kadar noksan getirir veya getirdiği malın bölünebilen bu kadarı muyenede uygun bulunmuşsa (...) ilk alacağından kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. b) (%50) ye kadar eksik getirir veya getirdiği malların bölünebilen bir miktarı muayenede uygun bulunmazsa gelenlerden evsafa uygun olanlar kabul edilir. Ancak, noksan getirmiş olduğundan...lira ceza kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. c) (%50) den fazla eksik mal getirir veya hiç getirmezse yada getirdiği malların bölünebilen kısmında %50 den fazlası uygun evsafda değilse hepsi reddedilir. Normal teslim süresi içinde yenisini getirmezse getirilmeyen her tam gün için...lira ceza kesilerek Yakın Doğu Bank eğitime katkı hesabına yatırlır. Bu cezalı süre on günü geçemez. ç) Reddedilen mal 24 saat içerisinde muayene yerinden veya depodan aldırılır. 5. TEMİNAT : İhaleye girecek müteahhitler geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici ve kesin teminat tedavüldeki para, banka teminatı ve banka onaylı ödenebilir çek olabilir. 6. ÖDEME : Belirtilen malların teslimatını tamamlanması ve muayenesinin yapılarak teslim tesellüm heyeti tarafından teslim alınmasını müteakip bir haftalık, on beş günlük veya aylık olarak ödemeler banka aracılığı ile yapılır. 7. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR : a)...lar net (...) kilo/metre/çuval temiz, sağlam ambalajlar içerisinde getirilecek ve teslim edilecektir. b) Sözleşmede süre esastır. Süre bitiminden önce miktar biterse aynı evsaf, şart ve fiyattan olmak koşulu ile taahhüt miktarının %25 ini geçmemek şartıyla en az 10 gün önceden yazılı tebligat yapılarak mal talep edilebilir. c) İhale kararı müteahhide yazılı olarak tebliğ edilecek ve Satın Alma Ve Denetleme Üst Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecektir. ç) İş bu şartname bu madde ile beraber...maddeden ibarettir. İmza : Adı soyadı : Görevi : C-2

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA - SATMA, YAPMA - YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/05/1998, No: 98/11395 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ Kapsam ve Organlar MADDE 1. Amaç ve Kapsam TED ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE UYGULAMA, MAL - HİZMET SATIN ALMA ve İHALE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç TED Üniversitesinin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi nin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile yapım, ihale, alım, satım, kiralama,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar -------------------------------------------------------------------------------- DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/9/1983 Sayı: 18161 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve/veya hizmet satımı, devredilmesi,

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IV/2 K A N U N V E Y Ö N E T M E L İ K L E R TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ İDARESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983

DEVLET İHALE KANUNU. Kanun Numarası: 2886. Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983. Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası: 2886 Kanun Kabul Tarihi: 08/09/1983 Resmi Gazete Tarihi: 10/09/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18161 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR KAPSAM: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı