e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri"

Transkript

1 e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Mart, 2005 OID Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Vali Konağı cad. no:147/ Nişantaşı / İstanbul Türkiye Tel : Fax : Çağrı Merkezi : (ESHS) Web Adresi :

2 e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama İlkeleri 2005 Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Her hakkı saklıdır. Revizyon tarihi: Mart 2005 Açıklamalar ve Uyarılar Bu dokümanda kullanılan markalar Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş veya ilgili tarafların mülkiyetindedir. Yukarıda belirtilen haklar saklı kalmak kaydıyla ve aşağıda özel olarak aksine izin verilen durumlar hariç olmak üzere, bu yayının hiçbir parçası, önceden Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. nin izni alınmadan herhangi bir formda veya herhangi bir araçla (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka araçlar) çoğaltılamaz, aktarılamaz ya da bir veri okuma sistemine kaydedilemez veya işlenemez. Bununla birlikte, (i) yukarıdaki telif hakkı uyarısının ve giriş paragraflarının her bir nüshanın başında açıkça gösterilmesi ve (ii) bu dokümanın, Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ye atıf yapılarak, bir bütün halinde ve hatasız kopyalanması şartıyla, bu eserin ücreti ödenmeden çoğaltılmasına ve dağıtılmasına izin verilebilir. Bununla birlikte çoğaltma ve dağıtım izni herhangi bir kişiye münhasıran verilmez. e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama İlkeleri (FKNESİ); 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve ETSI TS , ETSI TS , CWA , IETF RFC 3647 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu FKNESİ ile ilgili yorum ve uyuşmazlıklar öncelikle e-güven ile uyuşmazlığın karşı tarafı veya dokumanla ilgili olan kişi arasında akdedilen işbu FKNESİ ye atıfta bulunan sözleşme; yorumlamaya konu olan olayın meydana geldiği ve uyuşmazlıkların ortaya çıktığı zaman yürürlülükte olan FKNESİ nin hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. İşbu FKNESİ de geçen terimler, değerlendirmeler ve açıklamalar 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nun kapsamındadır. İşbu FKNESİ ile ilgili uyuşmazlıklarda ve yorumlamalarda 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri ve bu kanunla ilgili mevzuat geçerli olacaktır. İşbu FKNESİ içersinde Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. web sitesinden erişilebileceği veya e-guven.com uzantılı elektronik posta adresinden bildirimde bulunulabileceği belirtilen iletişim adresi, bilgi, belge ve dokümanlara sitesinden ulaşılabilecektir. İşbu e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri ile ilgili çoğaltılma izinleri (ve yanı sıra e-güven den kopyalarının temini) için talepler

3 Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Vali Konağı Cad. No:147/ Nişantaşı / İstanbul- Türkiye, Dikkatine: Uygulama Geliştirme adresine yapılmalıdır. Tel: Faks: Elektronik Posta: Teşekkür Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., dokümanın incelenmesinde görev alan ve hukuk, politika ve teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda uzman olan çok sayıda kişiye katkılarından dolayı teşekkür eder. - ii -

4 İÇİNDEKİLER Kısaltmalar 5 1. FKNESİ ye Genel Bakış 5 2. FKNESİ nin ve NES lerin Tanımlanması 7 3. Kullanılabilirlik NES Kullanımı İzin Verilen NES Kullanımı Yasaklanan NES Kullanımı Haklar, Sorumluluklar ve Yükümlülükler ESHS nin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri NES Sahibinin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Kurumsal Başvuru Sahibi Finans Kurumunun Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Üçüncü Kişilerin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Ve Doğrulama Araçları Sağlayıcılarının Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Tanımlama ve Kimlik Doğrulama İmza Oluşturma ve Doğrulama Verilerini Yaratma Prosedürü NES Başvurusu NES in Yayınlanması ve Dağıtılması NES in Kabulü NES İptal ve Askıya Alma Prosedürleri NES İptalinin Şartları Kimler İptal Başvurusunda Bulunabilir İptal Başvurusuna İlişkin Talepler İptal Başvurusuna İlişkin Değerlendirme Süreci İptal Durumuna İlişkin Üçüncü Kişilerin Kontrol Yükümlülüğü İptal Durum Kaydı (İDK) Yayınlama Sıklığı Çevrimiçi İptal Kontrolü Erişilebilirliği Askı Koşulları Kimler Askı Talebinde Bulunabilir Askı Talebi Süreci Askı Süresindeki Limitler NES in Yenilenmesi NES lerin Yeniden Anahtarlanmasını Gerektiren Durumlar Kimler Yeni İmza Doğrulama Verisinin Sertifikalanması İçin Talepte Bulunabilirler NES lerin Yeniden Anahtarlanmasına Yönelik Taleplerin İşleyişi Kişisel Verilerin Korunması Şikayet ve Uyuşmazlıkların Çözümü 23 EK A NES Başvurusunda İstenen Belgeler 24 EK B FKNESİ / RFC 3647 Karşılaştırma Tablosu 26 - iii -

5 EK C e-güven Zaman Damgası İlkeleri Genel Hükümler Giriş ESHS Zaman Damgası Sağlayıcısı Kullanıcılar Zaman Damgası Uygulama Esasları (ZDUE) ve Zaman Damgası İlkeleri (ZDİ) Amaç Özellik Seviyesi Yaklaşım ZDİ Genel Tanımlama Kullanılabilirlik Uyumluluk Sorumluluklar ve Yükümlülükler ESHS nin Yükümlülükleri Kullanıcının Yükümlülükleri Üçüncü Kişilerin Yükümlülükleri Zaman Damgası Hizmetleri Operasyonel Gereklilikler Anahtar Yönetimi Yaşam Döngüsü ESHS Zaman Damgası Hizmet, Anahtarı Yaratma Zaman Damgası Ünitesi Kapalı Anahtar Koruması Zaman Damgası Ünitesi Açık Anahtar Dağıtımı Zaman Damgası Ünitesi Anahtarının Yeniden Anahtarlanması Zaman Damgası Ünitesi Anahtar Yaşam Döngüsünün Sonlandırılması Zaman Damgası Hizmetinde Kullanılan Şifreleme Modüllerinin Yaşam Döngüsü Yönetimi Zaman Damgası Hizmeti Zaman Damgası UTC ile Saat Senkronizasyonu ESHS Zaman Damgası Hizmeti Yönetimi ve Operasyonları Güvenlik Yönetimi Risk Değerlendirmesi Personel Güvenliği Fiziksel ve Çevresel Güvenlik Operasyon Yönetimi Sistem Erişimi Yönetimi Güvenilir Ortam ESHS Zaman Damgası Hizmeti İmza Oluşturma Verisinin Açığa Çıkması ESHS Zaman Damgası Sağlayıcı İptali Yasal Gerekliliklere Uyumluluk ESHS Zaman Damgası Hizmeti Faaliyet Günlüğü Organizasyonel Plan 33 - iv -

6 Kısaltmalar e-güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Finansal Kurum Banka, sigorta şirketi, aracı kurum, faktoring şirketi, finansal kiralama şirketi gibi bunlarla sınırlı olmamak üzere mali piyasalarda faaliyet gösteren tüzel kişiler. e-güven mali piyasalarda faaliyet göstermemesine rağmen işbu FKNESİ hükümleri uyarınca nitelikli elektronik sertifika almak için Kurumsal Başvuruda bulunmayı talep eden tüzel kişilerle de işbu FKNESİ de bulunan koşullar çerçevesinde anlaşabilir. CEN Comité Européen de Normalisation / Avrupa Standardizasyon Komitesi CWA CEN Workshop Agreement / CEN Çalıştay Kararını EGA e-güven Güven Ağı ETSI European Telecommunications Standards Institute / Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü ETSI TS ETSI Technical Specification / ETSI Teknik Özellikleri ESHS Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı SİL Sertifika İptal Listesi NES Nitelikli Elektronik Sertifika FKNESİ Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri NESUE Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları PYO Politika Yönetim Otoritesi IETF RFC Internet Engineering Task Force Request for Comments / İnternet Mühendisliği Görev Grubu Yorum Talebi SSCD Secure Signature Creation Device / Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Aracı QCP Qualified Certificate Policy / Nitelikli Elektronik Sertifika Politikası Sertifika veya NES Sahibi Adına e-güven tarafından nitelikli elektronik sertifika tanzim edilen gerçek kişi Kurum Telekomünikasyon Kurumu Kanun 23 Ocak 2004 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5070 Sayılı Kanun Yönetmelik Tebliğ ZDUE ZDİ 6 Ocak 2005 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 Ocak 2005 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ Zaman Damgası Uygulama Esasları Zaman Damgası İlkeleri 1. FKNESİ ye Genel Bakış Elektronik sertifikaların belli bir topluluk ve/veya genel güvenlik gereklilikleri olan uygulamalar bakımından kabul edilebilirliğini belirten kurallar bütününe Sertifika İlkeleri denilmektedir. Sertifika İlkeleri, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından umuma açıklanan ve yukarıda belirtilen amaçları karşılamaya yönelik belgelerdir. NES lerin uygulama alanlarına veya belli bir topluluğa özgü olmalarına göre farklı Sertifika İlkeleri bulunabilir. FKNESİ, e-güven tarafından düzenlenen "NES"lerin finansal kurumların oluşturduğu topluluk özelinde kabul edilebilirliğini belirten kurallar bütününü açıklamaktadır

7 Bu doküman e-güven Finans Kurumları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri dir (FKNESİ). FKNESİ, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. FKNESİ aynı zamanda Telekomünikasyon Kurumu tarafından 1 yayınlanan, Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik İmzaya İlişkin Süreçler ile Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ de atıfta bulunulan Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), İnternet Mühendisliği Görev Grubu nun (IETF) nitelikli elektronik sertifika ilkeleri ve zaman damgası ilkeleri ile ilgili standartları ETSI TS , ETSI TS , CWA , IETF RFC 3647 standartlarına uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. FKNESİ 2 ; e-güven in ESHS olarak finans kurumları aracılığıyla son kullanıcılara ulaştırdığı NES lerin düzenlenmesi, yönetilmesi, iptal edilmesi ve yenilenmesi gibi uygulamalarını açıklayan; e-güven in finans kurumları ve finans kurumları aracılığıyla ulaştığı topluluk özelinde sertifika ilkelerini belirleyen belgedir. NESUE ise, e-güven in FKNESİ içersinde belirtilen katılımcılar başta olmak üzere belli bir topluluk ve/veya genel güvenlik gereklilikleri olan uygulamalar bakımından kabul edilebilirliğini belirten kuralların nasıl uygulanacağını mevcut ve müstakbel bütün EGA katılımcılarına detaylı bir şekilde açıklayan belgedir. FKNESİ, EGA yı düzenleyen ilkelerden biridir. FKNESİ, EGA içinde yer alan finans kurumları aracılığıyla dağıtılacak olan nitelikli elektronik sertifikaların onaylanması, düzenlenmesi, yönetilmesi, kullanılması, iptal edilmesi, yenilenmesi ve tüm bunların yanı sıra ilgili güvenli servislerinin sağlanması için ticari, hukuki ve teknik şartları belirler. EGA, Kayıt Makamları, NES sahipleri, kurumsal başvuru sahipleri, üçüncü kişiler, Operasyon Merkezi ve elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçları sağlayıcıları gibi katılımcıları içerir. FKNESİ, EGA içerisinde finans kurumlarının kurumsal başvuru sahibi olduğu modelin işleyişine ilişkin ilkeleri düzenler. FKNESİ, e-güven Politika Yönetim Otoritesi (PYO) tarafından hazırlanmıştır. PYO, FKNESİ de yapılacak değişikliklerden, FKNESİ nin ilgili standartlara ve ilgili mevzuata uyumlu olmasından sorumludur. FKNESİ, finans kurumlarının EGA içersinde Kurumsal Başvuru Sahibi olduğu model için geçerli olacak hükümleri ortaya koymaktadır. FKNESİ, EGA içersinde kurumsal başvuru sahibi olan finansal kurumlar ve bu kurumların yapmış olduğu kurumsal başvuru sonucu dolaşımda bulunan NES leri kulllanan, kullanılmasını sağlayan, güvenerek işlem yapan veya NES ler aracılığıyla oluşturulmuş güvenli elektronik imzaları doğrulayan bireyler ve kuruluşlar (yani EGA Katılımcıları) için NES lerin yaşam zincirine ilişkin ilkeleri düzenler. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olan e-güven, EGA içersinde kök sertifika otoritesi olarak hiyerarşik ilişkide en üstte yer almaktadır. e-güven, EGA içersinde teknik anlamda bir kök sertifika otoritesinin tüm fonksiyonlarını yürütebilme yetisine sahip olan tek sujedir. EGA sertifika zincirinde içersinde e-güven dışında herhangi bir kök sertifika otoritesi veya sertifika otoritesi bulunmamaktadır. 1 Elektronik İmza Kanununun uygulanmasına ilişkin ikincil düzenleme yapma yetkisi Elektronik İmza Kanunun 20. maddesi ile Telekomünikasyon Kurumu na verilmiştir. 2 FKNESİ, https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu sitesindeki e-güven Bilgi Deposunda elektronik formda yayınlanır

8 Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ( E-Güven ), 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıdır ( ESHS ). e-güven, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yüklendiği görev ve sorumlulukları, işbu belge, Kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. e-güven bunun dışında, elektronik ortamda iş ve işlemlerde bulunan her türlü gerçek ve tüzel kişi için dünyanın en önde gelen güvenlik alt yapısı hizmeti olan Açık Anahtar Alt Yapısı 3 ( AAA ) servislerini sunmaktadır sayılı Elektronik İmza Kanunu nun beşinci maddesine göre güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Kanunun dördüncü maddesine göre güvenli elektronik imza; nitelikli elektronik sertifika ve güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulabilir. e-güven bu kapsamda nitelikli elektronik sertifikalar (NES) sağlamaktadır. Sertifika kullanıcıları e-güven den aldıkları NES ler ve ilgili sağlayıcılardan aldıkları güvenli elektronik imza oluşturma araçları sayesinde elle atılmış imza ile aynı hukuki sonucu doğuran güvenli elektronik imza oluşturabilirler. Sertifika sahipleri ve üçüncü kişiler ise güvenli elektronik imzaları ve nitelikli elektronik sertifikaları doğrulamak için Yönetmeliğin 16. maddesine göre güvenli elektronik imza oluşturma aracı kullanmak ya da ilgili NES in iptal ve geçerlilik durumunu kontrol etmek zorundadırlar. e-güven işbu FKNESİ hükümleri uyarınca sertifika sahiplerine münhasıran ve müstakilen NES sağlayacak ve sağladığı NES lerin yaşam zincirini yönetecektir. e-güven düzenlediği NES ile birlikte çalışabilecek, güvenli elektronik imza oluşturabilmek için gerekli olan güvenli elektronik imza oluşturma araçları ile güvenli elektronik imzaları doğrulamada kullanılan güvenli elektronik imza doğrulama araçlarını web sitesinden kamuoyuna duyuracaktır. e-güven, Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; oluşturduğu NES lerin kullanım alanlarını, ESHS olarak işleyişini ve yükümlülüklerini açıkladığı sertifika ilkeleri belgelerini (FKNESİ ve diğer sertifika ilkeleri belgeleri) ve sertifika ilkelerinde yer alan hususların nasıl uygulanacağını detaylı olarak anlatan Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları (NESUE) belgesini yayımlar. NESUE, EGA daki ESHS hizmetlerinin, EGA daki bütün bireyler ve kuruluşlarca (bir bütün halinde, e-güven Güven Ağı Katılımcıları) kullanımını düzenler. e-güven in sağladığı hizmetlerden nitelikli elektronik sertifika hizmetleri dışındaki hizmetler ve e-güven Güvenlik Sertifikaları bu NESUE nin kapsamı dışındadır. 2. FKNESİ nin ve NES lerin Tanımlanması FKNESİ nin kapsamı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan ve güvenli elektronik imzanın oluşturulma ve doğrulanma süreçlerinde kullanılan ve finans kurumları aracılığıyla dağıtılan NES lerle sınırlıdır. FKNESİ kapsamında NES ler güvenli elektronik imza oluşturma araçlarına NES sahipleri tarafından yüklenilmekte ve imza oluşturma ve doğrulama verileri NES sahipleri tarafından oluşturulmaktadır. ETSI TS standardında, bu standarda uygun işleyişlerini sürdüren ESHS lerin kullanmak zorunda oldukları Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Belirteçleri açıkça belirtilmiştir. ETSI standardına göre ise nitelikli elektronik sertifikalar, bu standartta belirlenen nitelikli elektronik sertifika belirtecini kullanmak zorundadırlar. e-güven FKNESİ de ayrıntılarıyla belirtilen ve kapsamı açıklanan işleyişini ETSI TS QCP 3 Public Key Infrastructure PKI

9 ilkelerine göre yürüttüğü ve ETSI standardına uygun NES ler düzenlediği için FKNESİ de ve NES lerin içersinde bu standartlarda belirtilen belirteçleri kullanır. Bu doğrultuda FKNESİ ye dahil NES lerin sertifika ilkeleri - certificate policies eki aşağıdaki şekilde oluşturulur; A Grubu Sertifikalar [1]Certificate Policy: Policy Identifier= (FKNESi Belirteci) [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu [1,2]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=User Notice Qualifier: Notice Text= Bu sertifika Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından yayınlanmış nitelikli elektronik sertifikadır. [2]Certificate Policy: Policy Identifier= (e-güven A Grubu NES Belirteci) [3]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QCP Conformance Belirteci) [4]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QC Conformance Belirteci) B Grubu Sertifikalar [1]Certificate Policy: Policy Identifier= (FKNESi Belirteci) [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu [1,2]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=User Notice Qualifier: Notice Text= Bu sertifika Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından yayınlanmış nitelikli elektronik sertifikadır. [2]Certificate Policy: Policy Identifier= (e-güven B Grubu NES Belirteci) [3]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QCP Conformance Belirteci) [4]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QC Conformance Belirteci) - 8 -

10 C Grubu Sertifikalar [1]Certificate Policy: Policy Identifier= (FKNESi Belirteci) [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu [1,2]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=User Notice Qualifier: Notice Text= Bu sertifika Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından yayınlanmış nitelikli elektronik sertifikadır. [2]Certificate Policy: Policy Identifier= (e-güven C Grubu NES Belirteci) [3]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QCP Conformance Belirteci) [4]Certificate Policy: Policy Identifier= (ETSI QC Conformance Belirteci) [5]Certificate Policy: Policy Identifier= İmza Politikası Belirteci(Opsiyonel) 3. Kullanılabilirlik 3.1 NES Kullanımı İşbu FKNESİ; EGA katılımcıları olan e-güven, Operasyon Merkezi, kurumsal başvuru sahibi finans kurumları, kurumsal başvuru sahibi finans kurumu tarafından adlarına NES başvurusunda (Yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen Kurumsal Başvuru) bulunulan NES sahipleri, üçüncü kişiler ve güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçları sağlayıcıları için geçerlidir. FKNESİ kapsamındaki NES ler münhasıran ve müstakilen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza oluşturma ve güvenli elektronik imza doğrulama süreçlerinde kullanılabilirler İzin Verilen NES Kullanımı e-güven tarafından oluşturulan NES ler münhasıran ve müstakilen güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama süreçlerinde kullanılabilir. e-güven NES leri ile ilişkili olan güvenli elektronik imza işlemlerine ilişkin sınırlamalar NES çeşitlerine göre belirlenecektir. Sınırlamalar, kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Maddi kapsama ilişkin sınırlamalar ile sertifikanın kullanılacağı maksimum/minimum işlem değeri parasal olarak belirlenebilir. Kullanıma ilişkin sınırlamalar ise sertifikanın kullanılacağı işlem tiplerini sınırlamak için kullanılır. NES sahipleri ve üçüncü kişiler bu sınırlamalara dikkat etmek zorundadır. Güvenli elektronik imza oluşturan NES sahibi, NES in kullanımına ve maddi kapsamına ilişkin sınırlamalar dahilinde işlem - 9 -

11 yapmalıdır. Güvenli elektronik imzayı doğrulayan üçüncü kişiler ise doğruladıkları güvenli elektronik imzanın oluşturulma sürecinde kullanılan NES in kullanımına ve maddi kapsamına ilişkin sınırlamaları kontrol etmek ve bu sınırlar dahilinde iş ve işlemlerde bulunmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerin, NES in içersinde belirtilen kullanım ve maddi kapsama ilişkin sınırlamaların dışında kalan iş ve işlemlere dayanarak herhangi bir tasarrufta bulunması durumunda oluşabilecek zararlarda e-güven NES sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı sınırlamalar dışında kalan kısım için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. e-güven ESHS işleyişinde NES lerle ilgili sınırlamalar NES çeşitleri ile belirlenmiştir. NES çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşılabilir. (Ayrıca bkz. NESUE Ek B.) NES ler, güvenli elektronik imzaları doğrulama sürecinde de kullanılır sayılı Elektronik İmza Kanunu na göre güvenli elektronik imza oluşturma aracı kullanılarak yaratılan güvenli elektronik imzalar elle atılmış imza ile aynı hukuki değeri taşımaktadır. Buna göre EGA katılımcıları (özellikle NES sahipleri ve üçüncü kişiler) güvenli elektronik imza oluşturma araçları ile yaratılmış güvenli elektronik imzaların elle atılmış imza ile aynı hükümde olduğunu; güvenli elektronik imza ya dayanarak yaptığı her işlemin usulü dairesinde hukuki sonuçlar doğuracağını kabul etmektedirler. İmza Oluşturma Verisi Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ de belirtilen standartlara uygun olan ve e-güven tarafından adresinde tavsiye edilen güvenli elektronik imza oluşturma araçları ile kullanılabilirler. e- Güven, NES sahipleri ve üçüncü kişilerin elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçları doğuran güvenli elektronik imza ya güvenerek işlem yapabilmeleri için güvenli elektronik imzanın doğrulanmasında ve güvenli elektronik imzayla bağlantılı NES in geçerliliğinin kontrol edilmesinde, güvenli elektronik imza doğrulama aracı kullanmalarını kesinlikle tavsiye eder. e-güven tarafından düzenlenen NES ler ile birlikte kullanılabilecek ve Tebliğ de belirtilen CWA standardına uygun güvenli elektronik imza doğrulama araçları, e-güven tarafından adresinden kamuoyuna duyurulacaktır Yasaklanan NES Kullanımı e-güven NES leri tehlikeli ortamlarda kontrol ekipmanı olarak kullanım veya tekrar satış için ya da arızaların doğrudan ölüme, yaralanmaya veya ciddi çevresel hasara yol açabileceği nükleer tesis işletimi, uçak seyir veya haberleşme sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri veya silah kontrol sistemleri gibi çok üst düzeyde özel güvenli işletim gerektiren kullanımlar için tasarlanmamıştır ve bu gibi alanlarda kullanımlarına izin verilmemektedir. Kanun un 5. maddesine uygun olarak Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri, e-güven NES leri ile ilişkili güvenli elektronik imza kullanılarak yapılamaz. Bunun yanında e-güven tarafından oluşturulan NES lerin münhasıran ve müstakilen güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama süreçleri ile NES in içersinde belirtilen kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamaların dışında kullanılması yasaktır

12 4. Haklar, Sorumluluklar ve Yükümlülükler 4.1 ESHS 4 nin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri ESHS lerin sorumlulukları Elektronik İmza Kanunu nun 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ESHS nin NES sahibine karşı sorumluluğu genel hükümlere göre belirlenecektir. ESHS istihdam ettiği kişiler tarafından Kanun veya bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda, doğacak zarardan da sorumlu olup Borçlar Kanunu nun 55. Maddesi hükmü uyarınca Kurtuluş Kanıtı ileri süremez. ESHS lerin sorumlulukları ancak NES içersinde belirtilen kullanım ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde sınırlandırılabilir. ESHS, NES içersinde belirtilen kullanım ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dışında sertifikanın kullanılması durumunda sınırlamaların dışında kalan kullanımlar bakımından herhangi bir sorumluk yüklenmemektedir. (Bkz. NESUE EK B). ESHS, Elektronik İmza Kanunu ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğan zararların karşılanması amacıyla Elektronik İmza Kanunu nun 13.maddesinde belirtilen zorunlu sertifika malî sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır (Bkz. NESUE 9.2.1). ESHS, Elektronik İmza Kanunu hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü kişilere verdiği zararları tazminle yükümlüdür. ESHS kusursuzluğunu ispat ettiği takdirde tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaz. ETSI TS ve Elektronik İmza Kanunu doğrultusunda e-güven NES sahiplerine ve üçüncü kişilere; Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olarak, ilgili mevzuat uyarınca kendine yüklenmiş olan tüm yükümlülükleri yerine getirerek faaliyetlerini yürüttüğünü ve/veya yürüteceğini NES in yayınlandığı zamanda içeriğindeki bilgilerin doğru olduğu ve bu bilgilerin FKNESİ EK A da belirtilen belgelere dayanarak tespit edildiğini e-güven NES lerinin, NES lerin yayınlandığı sırada ilgili mevzuat hükümleri gereğince belirlenen bir nitelikli elektronik sertifikanın gerektirdiği hukuki ve teknik bütün gereksinimleri sağladığı İmza sahibinin NES te belirtilen imza doğrulama verisine karşılık gelen imza oluşturma verisine sahip olduğu İmza oluşturma ve doğrulama verisini e-güven in yaratması halinde bu verilerin birlikte çalışabilirliği Bütün NES iptal taleplerini değerlendirdiği ve kaydettiği Kurumsal başvuru sahibi finans kurumlarının ve e-güven in ESHS işleyişinde hizmet fonksiyonu bulunan bütün katılımcıların, NES in düzenlenmesi sırasında temelde bu FKNESİ ye uygun hareket ettiği. konularında garanti verir. e-güven yayınladığı NES ler, SİL ler ve askı listeleri başta olmak üzere üçüncü kişileri bilgilendirici diğer belgeleri yayınladığı https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu ile crl.e-guven.com web adresleri üzerinden bilgi deposu ve SİL hizmetlerini sunar. NES sahipleri, kurumsal başvuru sahipleri ve yetkili diğer kişiler tarafından yapılan NES iptal ve 4 e-güven

13 askıya alma başvuruları üzerine crl.e-guven.com web adresinden SİL ler ve askı listeleri güncellenerek yayınlanır. e-güven aşağıdakiler için veri depolama işlevinden sorumludur: e-güven Kök Sertifikası (ESHS Sertifikası), e-güven Zaman Damgası Sertifikası Sertifikası ve e-güven ÇSDP Sertifikası e-güven NES leri e-güven Sertifika İptal Listeleri İptal Durum Kayıtları (SİL) ve Askı Listeleri e-güven, https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu adresindeki web sitesinin veri bankası bölümünde belirli ESHS bilgilerini aşağıda tarif edildiği gibi yayınlar. e-güven, web sitesinin bilgi deposu bölümünde; NESİ, NESUE, NES Son Kullanıcı Sözleşmesi, Kurumsal Başvuru Sözleşmeleri, Kayıt Makamı Hizmet Sözleşmeleri Üçüncü Kişiler Bildirimini NES Kullanımına İlişkin e-güven Bilgilendirme Dokümanı yayınlar. e-güven aşağıdaki tabloda belirtilen konumlarda NES leri ve kendi sertifikasını yayınlar. Sertifika Tipi e-güven Kök Sertifikası Yayınlama Gereksinimleri e-güven Kök Sertifikası güvenli elektronik imza doğrulama araçlarında bulunur. Bunun dışında e-güven bilgi deposunda yayınlanır ve NES sertifika zincirinden görüntülenebilir. e-güven Kök Sertifikası https://www.e-guven.com/eimza/bilgideposu adresinden yüklenebilir. e-güven "NES" https://www.e-guven.com/e-imza/bilgideposu adresinden son kullanıcılar ve ilgili taraflar tarafından yüklenebilir. NES lerin e-güven tarafından yayınlanması NES sahibinin rızasına bağlıdır, bu yüzden sadece rıza gösteren NES sahiplerinin NES leri yayınlanır. Tablo 1 e-güven NES Yayınlama Gereksinimleri 4.2 NES Sahibinin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri FKNESİ ye uygun olarak düzenlenen e-güven NES Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca NES sahibi aşağıdaki yükümlülüklere uyacağını taahhüt etmektedir: Güvenli elektronik imza oluşturma süreciyle ilişkili olan NES in geçerlilik kontrolünün yapılması, geçerliliği sona ermiş veya iptal edilmiş NES in güvenli elektronik imza oluşturma sürecinde kullanılmaması. NES sahibinin imza oluşturma verisine hiçbir yetkisiz şahsın erişmemiş olması

14 NES sahibinin NES başvurusu sırasında kurumsal başvuru sahibi olan finans kurumuna verdiği bütün bilgi ve belgelerin hukuka uygun, doğru ve geçerli olması. NES in sadece bu FKNESİ ye ve e-güven NES Kullanıcı Sözleşmesi ne; hukuka uygun amaçlarla ve sadece güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama süreçlerinde kullanılması İmza oluşturma verisi, Elektronik İmza Kanunu na ve EGA standartlarına göre güvenli elektronik imza oluşturma aracında oluşturulur. FKNESİ kapsamında imza oluşturma verisi, NES sahibi tarafından oluşturulabilir. İmza oluşturma verisi yaratıldıktan sonra hiçbir suretle güvenli elektronik imza oluşturma aracından çıkarılamaz. 4.3 Kurumsal Başvuru Sahibi Finans Kurumunun Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Kurumsal başvuru sahibi finans kurumunun hakları, sorumlukları ve yükümlülükleri Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kurumsal Başvuru Sözleşmesi (Kurumsal Başvuru Modeli I Finansal Kurumlar İçin) ile ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kurumsal Başvuru Sözleşmesi (Kurumsal Başvuru Modeli I Finansal Kurumlar İçin) ne göre kurumsal başvurularda, kurumsal başvuru sahibi finans kurumu, adlarına NES başvurusunda bulunduğu kimselerin NES içersinde yer alacak bilgilerinin doğruluğundan, kimlik bilgilerinin belirlenen usullere göre tespitinden, NES içersinde yer alacak bilgilerin tespitinde kullanılan belgelerin geçerliliğinden ve belirlenen süreyle saklanmasından e- Güven e karşı sorumludur. Kurumsal başvuru sahibi finans kurumunun bu sorumlulukları yerine getirmemesinden dolayı e-güven in ve üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak zararlarından Kurumsal Başvuru Sözleşmesi uyarınca kurumsal başvuru sahibi finans kurumu sorumludur. 4.4 Üçüncü Kişilerin Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Üçüncü kişiler, Üçüncü Kişiler Bildirimi nde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere; sertifikaya güvenerek işlem yapmak için bu sertifikada yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilme hususunda yeterli bilgiye sahip olduklarını, bu bilgileri kullanıp kullanmama konusunda karar vermekten tek başlarına sorumlu olduklarını ve NESUE ve NESUE daki üçüncü kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde bu fiillerin hukuki sonuçlarına katlanacaklarını kabul ederler. e-güven, üçüncü kişilerin elle atılmış imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip güvenli elektronik imza ya ve bu güvenli elektronik imzayla ilişkili olan NES e güvenerek işlem yapabilmeleri için bu güvenli elektronik imzayı ve NES i güvenli elektronik imza doğrulama aracı ile doğrulamalarını kesinlikle tavsiye eder. e-güven tarafından yayınlanan NES leri ve bu NES lerle bağlantılı olarak oluşturulan güvenli elektronik imzaları doğrulayacak olan Tebliğ in 8/II bölümünde belirtilen CWA standardına uygun güvenli elektronik imza doğrulama araçları, e-güven tarafından adresinden kamuoyuna duyurulacaktır

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 2.0 Yürürlük Tarihi: Ocak, 2007 OID 2.16.792.3.0.1.1.1.2 Halk Sokak, No:35, Golden Plaza, F Blok, Kat:2,Daire 6 Sahrayıcedit

Detaylı

e-güven Mobil Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

e-güven Mobil Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri e-güven Mobil Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 1.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.1.3 Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No: 18 Kat: 5 Kozyatağı İstanbul

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKELERİ (NESİ)

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKELERİ (NESİ) EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İLKELERİ (NESİ) Sürüm 2.0 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2010 Güncelleme Tarihi: 20/08/2010 OID 2.16.792.3.0.4.1.1.1 EBG Bilişim Teknolojileri

Detaylı

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1. Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1. Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1 Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008 OID 2.16.792.3.0.4.1.1.2 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri

Detaylı

e-güven Sertifika Uygulama Esasları (Nitelikli Elektronik Sertifika Dışındaki Elektronik Sertifikalar için)

e-güven Sertifika Uygulama Esasları (Nitelikli Elektronik Sertifika Dışındaki Elektronik Sertifikalar için) e-güven Sertifika Uygulama Esasları (Nitelikli Elektronik Sertifika Dışındaki Elektronik Sertifikalar için) Sürüm 1.1 Yürürlük Tarihi: Temmuz, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.3.1 Değirmen Sokak Nida Kule İş

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI e-tuğra SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Haziran, 2006 OID 2.16.792.3.0.4.1.1.4 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş Tel: 0-312-472

Detaylı

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI PROF.DR.AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2778.SOK. NO:3 ÇAYYOLU/ANKARA TÜRKİYE Tel : 90 312 242 0 111 Fax: 90 312 242 0 042 www.e-imzatr.com bilgi@e-imzatr.com

Detaylı

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri

e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri e-güven Sertifika Uygulama Hükümleri Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2004 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Vali Konağı cad. no:147/14 34365 Nişantaşı / İstanbul Türkiye Tel: 212-296 81 46 Fax:

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SUE) SÜRÜM : 05 TARİH : 01.11.2011 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 10 1.3. Taraflar... 11 1.3.1. Sertifika Üretim Merkezleri... 11 1.3.2. Sertifika Kayıt Merkezleri...

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SUE) SÜRÜM : 08 TARİH : 21.02.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1. Sertifika Üretim Merkezleri...11 1.3.2. Sertifika Kayıt Merkezleri...12

Detaylı

SERTİFİKA İLKELERİ (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA İLKELERİ (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR)

KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR) KAMU SM SERTİFİKA İLKELERİ VE SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI ( SSL VE S/MIME SERTİFİKASI İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-009 02 24.02.2009 YONG-001-009 24.02.2009 1/62 DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir)

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) SÜRÜM :03 TARİH :12.10.2012 1. GİRİŞ...7 1.1. GENEL BAKIŞ...7 1.2. DOKÜMAN ADI VE TANIMI...7 1.3.

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 Yayımlanma Tarihi: 25.01.2013 Yayımlanma Tarihi : 25.01.2013 Sayfa 1 / 53 İçindekiler

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL(KOBİ) KULLANICI ADRES İşbu Taahhütname; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No: 4 06520 Çankaya / ANKARA adresinde yerleşik TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. den (Bundan

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM A. Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMİR

Detaylı