Osmanlı Devletinin Himayesine Sığınanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Devletinin Himayesine Sığınanlar"

Transkript

1 Osmanlı Devletinin Himayesine Sığınanlar Hülya Benlisoy Değerli kardeşlerim, Bugün sizlere Osmanlı tarihinde pek bilinmeyen ve ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir konu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Osmanlı devlet geleneğinde devşirmelerin devlet idaresinde üst makamlara kadar yükselebildiği sır değildir. Ancak ülkeye mülteci olarak sığınmış ve bir kısmı sonradan İslamiyet i seçerek, bir kısmı ise mevcut kimliğini koruyarak imparatorluğun idaresi ve ilerleyişine katkı sunmuş bir kısım Avrupalı aristokratın varlığı herkes tarafından bilinmez. O günün siyasi şartları nedeniyle ülkelerinden uzaklaşmak zorunda kalan bu kişiler ve himayesindekiler Osmanlı şemsiyesi altında, mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bugün bu kişilerden artık aramızda olmayan bazılarının yaşamları, mücadeleleri ve geride bıraktıkları izleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Elbette her biri ayrı bir araştırma konusu olan bu kişiler hakkında derlediğim kısa bilgiler onları tamamen anlatmaya yetmeyecektir. Niyetim bir amaç uğruna vatanlarından ayrı düşmüş ve yaşamlarını ülkelerinin ve insanlarının özgürlüğüne adamış bu insanlara saygılarımı sunarken üzerinde yaşadığımız bu toprakların sakladığı sırlardan birine bilmeyenlerin dikkatini çekmektir. Bu prenslerden ilki Polonyalı bir Aristokrat olan Prens Adam Jerzy Çartoriski dir yılları arasında yaşayan sürgündeki Polonya Devleti nin başı ve taç giymeyen Polonya Kralı olarak anılan Prens bir yandan ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılan Polonyalı mülteciler için Osmanlı topraklarında bir koloni kurmayı başarırken diğer taraftan Avrupa ülkeleri ile ilişkileri sayesinde, o tarihlerde yeni gelişen Türk diplomasisine ve reform hareketlerine de faydalı olmuştur. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında gittikçe güçlenen Rusya, Avusturya ve Prusya Devletleri arasında paylaşılan Polonya nın müttefiki olarak kalmaya devam eden Osmanlı Devleti birçok Polonyalıya kucak açtı, XVIII. yy.ın ikinci yarısında İstanbul Polonyalı göçmenlerin sığınak yeri haline geldi. 1

2 Bu günlerle ilgili olarak Polonyalılar arasında ağızdan ağza aktarılarak günümüze ulaşan bir hikâye vardır. Buna göre Polonya nın paylaşılmasını kabullenmemiş olan Sultan, sarayında yapılan resmi törenlerde Lehistan için boş bir koltuk bırakırmış ve her seferinde imalı bir şekilde Lehistan elçisi nerede? diye sorarmış. Bu soruya sadrazam da her seferinde Sultanım Lehistan elçisi önemli engeller yüzünden henüz gelmedi diye cevap verirmiş. Tanzimat döneminde ülkeye akın akın gelen Polonyalı siyasi göçmenler bir taraftan Polonya nın tekrar bağımsızlığa kavuşacağı umudunu içlerinde yaşatırken diğer yandan Osmanlı da başlatılmış olan modernleşme hareketi için gerekli olan teknik ve askeri kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyorlardı. Bu dönemde Rusya ve Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu na kaçan Macar ve Polonyalıların kendilerine iadesini istiyordu. Bu ülkelerle savaş ihtimalini göze alamayan Osmanlı, kaçakların iade edilmemesinin tek yolu olarak onların İslam dinine geçmelerini önerdi. Bu öneriyi kabul eden yüksek rütbeli askerler paşa sıfatıyla Osmanlı ordusunda önemli mevkilerde görev almışlar, çok sayıda subay ve er de kumandanlarının etkisiyle Müslümanlığı seçmişler ve Türkiye ye yerleşmişlerdir. Ülkelerinde gerçekleşmeyen devrimlerden kaçan Macar ve Polonyalılar aynı zamanda Türkiye ye Avrupa nın o tarihlerde yükselmekte olan kendi milliyetçilik anlayışını getirmiş ve Türkiye de yeni fikirlerin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. İlk gelenlere Polonya ve Macar ayaklanmalarından kaçanlarla Kırım Savaşı nda Osmanlı ile birlikte savaşanların da katıldığı göçmen ordusu sadece askeri ve politik alanlarda hizmet etmekle kalmamışlar, aynı zamanda kara ve tren yolarının yapımında, telgraf santralleri kurulmasında, şehirlerin imarında görev almışlardır. Hastanelerde başhekim ve idareci, üniversitede temel bilimler ve güzel sanatlar alanında profesör olarak hizmet vermişler, Nehirlerin akışının düzenlenmesinde ve sulama alanları kurulmasında görev almışlardır. İlk haritayı çizmişler, kimya ve taş sanayinin temellerini atmışlardır. Bu insanlardan bir kısmı bu işleri sadece yaşamak için yapmış, büyük bir kısmı ise bütün güçleriyle Türkiye nin gelişmesini ve Avrupalılaşmasını istemişlerdir. Zira onlara göre güçlü bir Türkiye bağımsız bir Polonya nın tekrar kurulması için yardımcı olacaktır. XIX. yüzyıl haritasında Polonya Devleti yoktu ve kaçamayan Polonyalılara acımasız zulümler uygulanmaktaydı. Zorla savaşa alınıyorlar, ailelerinden ayrı 2

3 yerlere gönderiliyorlar, kaçmaya teşebbüs edenler ölüm cezasına çarptırılıyorlardı. Birçok Polonyalı ise özellikle Rusya topraklarından gelenler köle olarak satılıp Osmanlı topraklarının dört bir yanına dağılmış bulunmaktaydı. O zaman Fransa ya yerleşmiş olan Prens Adam Çartoriski, İstanbul da kendi olanakları ile bir Polonya temsilciliği kurdu. Prens, Çerkezlerin, İranlıların ve Türklerin elinde köle olan Polonyalı askerlerin satın alınmasıyla işe başladı. Rus ordusundan kaçan asker kaçağı Polonyalıları topladı yılı Ocak ayında Prens Lazarist rahiplerine bir mektup yazarak İstanbul yakınlarındaki arazilerinde bir Polonya kolonisi kurulmasını teklif etti. Teklifin kabul edilmesi ile 3 Mart ta bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Prens Çartoriski Lazarist rahiplere ait toprakların bir kısmını sonsuza kadar kiralıyordu. Bu anlaşma Osmanlı topraklarında Polonya tarım kolonisinin başlangıcını teşkil ediyordu. 19 Mart 1842 de koloniye geleneksel tuz ekmek ayiniyle Adampol adı verildi. Kölelikten kurtarılan Rus ordusu ve Macar ayaklanması kaçağı askerler ve subaylar köyün ilk yerleşimcisi oldular. Vahşi çalı ve dikenlerle kaplı verimsiz araziyi uzun çalışmalar sonunda tarıma elverişli bitek bir arazi haline getirdiler. Koloni bir taraftan Polonyalıların düşmanlarına karşı güvenliklerini garanti eden bir yer niteliği taşırken bir yandan da dünyanın dört bir yanına dağılmış bulunan Polonyalı halk gruplarına yardım amacına dönük sermaye olarak görülüyordu. Kısa bir süre sonra koloni Fransız rahiplerden tamamen ayrıldı. Osmanlı topraklarındaki Polonya kolonisi parçalanmış Polonya sınırları dışında kurulmuş ilk Polonya köyüydü. Belki Avrupa haritasında Polonya Devleti yoktu ama işte Osmanlı sınırları içerisinde bir Polonya köyü vardı. Bu bütün dünyadaki Polonyalılar için çok büyük anlam ifade ediyordu. Zamanla askerler köylü-çiftçi karakterine büründüler. Tereyağı ve süt üretmeye, sebze yetiştirmeye ve bunları Boğaz da ve İstanbul pazarlarında satmaya başladılar. Hayvancılık başlatıldı yılında kolonide yüz Polonyalı aile bulunmaktaydı. Bunlar ikinci kuşak, Polonya asıllı Türk vatandaşlarıydı. Macar ayaklanmasından sonra Vidin ve Şumnu esir kamplarından gelen yeni göçmenlerle bu defa zanaatçılık başlatıldı, demirhane kuruldu. Prens, Polonyalı asilzadeler, özel kişi ve derneklerden sağladığı para yardımları ile köyü ayakta tutmaya çalışıyordu. İstanbullular arasında ise Adampol ün bereketli bir avlak olduğu haberleri yayılmıştı. Zamanla ziyaretçilerin sayısı arttı. Bu ziyaretçilerin arasında Franz Lizst, Gustave Flaubert ve Pierre Loti de 3

4 bulunmaktaydı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ve Polonyalı birçok devlet adamının da ziyaret ettiği köy aynı zamanda dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer in annesinin de doğup büyüdüğü yerdir. Halen şirin bir köy olarak turistlerin ilgisini çeken köyde bulunan sayıları gittikçe azalmış Polonya kökenli, Katolik Türk vatandaşları Polonya kültürünü korumaya ve geleneklerini aynen yaşatmaya devam etmektedirler. Zamanla Polonezköy adını alan köyün mezarlığı devrime katılmış ve Kırım da savaşmış askerlerin yattığı bir anıt mezardır ve her sene Polonyalı yetkililerce anma törenleri düzenlenir senesi Türk ve Polonya Devletleri arasındaki dostluğun 650. senesinin kutlanacağı yıl olarak ilan edilmiştir. En önemlisi köy günümüzde dahi dünyanın neresinde olursa olsun her Polonyalı için kendi bağımsızlıkları ve Türkler tarafından uzatılan dostluk elinin simgesidir. XVIII. yüzyıl başlarında Macarların Habsburglara karşı başlattıkları ancak başarısızlığa uğrayan özgürlük savaşları sonrasında üç önemli özgürlük savaşı lideri Osmanlı Devleti ne sığınır ve Macar tarihinde mülteciler dönemi başlar. Türklerin Orta Macar Kralı unvanını verdikleri ve II. Viyana kuşatması sırasında Türklere karşı olumlu yaklaşım sergileyen İmre Thökely yenilginin ardından Osmanlı ya sığınır, önce İstanbul a ardından da 1701 yılında İzmit e yerleşir. Giderken yanında, ömrünü Habsburglara karşı Macar özgürlüğü için direnerek geçirmiş Zrinyi ailesinin dul kalan gelinleri İlona Zrinyi de vardır. İlona 1703 te Thökely ise 1705 te İzmit te vefat ederler. İlona nın külleri bugün Çekoslavakya sınırları içerisinde yer alan Kassa dadır yılına kadar İzmit te istirahat eden Thökely nin naaşı ise bu tarihte büyük törenlerle bugün Romanya sınırları içerisinde yer alan Kesmark ta Evangelist kilisesine defnedilir. Defnedildikleri esnada Macar toprağı sayılan Kassa ve Kesmark 1920 yılında yapılan bir anlaşma ile Macaristan dan ayrılmıştır. Kaderin garip bir cilvesi ile Thökely ve İlona ölümlerinde de Macar topraklarından uzak kalmışlardır yılları arasında yine Habsburglara karşı özgürlük savaşında yenilgiye uğrayan Prens II. Ferenc Rakoczi aynı zamanda İlona Zirinzi nin oğlu, maiyetiyle birlikte 1717 yılında Gelibolu da Osmanlı ya sığınır. Bir müddet İstanbul Yeniköy de oturan prens, Avusturya elçisinin protestosu üzerine Tekirdağ da iskân edilir. Bugünkü Macar sokağında Macar mülteciler için satın alınan 23 evde otururlar. Diğer mültecilerle birlikte aşevinde karnını doyuran prens mültecilerin dini ibadetleri için bir de Latin kilisesi inşa ettirmişti. Sultan 4

5 tarafından kabul edilen ve sadrazamla görüşen Prens in tercümanı sonradan matbaayı Türkiye ye getirecek kişi ve aslen kendiside bir Macar olan İbrahim Müteferrika dır. Rakoczi nin Tekirdağ daki yaşamı, kâtibi Kelemen Mikes tarafından 207 mektuptan oluşan Türkiye mektupları adlı eserinde anlatılır. Bu eser Macar nesir edebiyatının ilk önemli yapıtlarından olup aynı zamanda önemli bir kaynaktır senesinde vefat eden Rakoczi nin naaşı İstanbul da Saint Benoit Kilisesi nde annesinin yanına defnedilir. Ardından külleri annesininkilerle birlikte Kassa ya götürülür. Habsburglar karşısında yenilgiye uğrayan ve Osmanlı ya sığınan bir diğer özgürlük savaşı lideri Lajos Kossut tur. Önce Şumnu ya ardından güvenliği göz önünde bulundurularak Kütahya ya nakledilmiştir. Kossut burada Türkçe öğrenir, Türkçe gramer yazar. Avusturya nın tüm baskılarına karşı iade edilmez. Türkiye de 1,5 yıl yaşar ve tekrar savaşmak üzere Avrupa ya geri döner. Macarlar ne mültecilerini ne de onlara zor zamanlarda kucak açan Türkleri unutmaz. Thökely nin İzmit te Sultan ın kendisine tahsis ettiği ve ömürlerinin sonuna kadar yaşadıkları Kartepe de bir anıt çeşme, eski Seka evlerinin olduğu bölgede bir anı evi bulunur. Radoczi nin Tekirdağ da yaşadığı ve öldüğü ev şimdi müze olmuştur. Türk Macar Dostluk Parkı nda bir anıtı bulunmaktadır. Yine Kossut un Kütahya da 1,5 sene yaşadığı ve bahçesinde anıtı olan ev halen müzedir. İzmitli, Tekirdağlı girişimciler tarafından kurulan Türk Macar Dostluk Dernekleri nin faaliyetleri sayesinde her sene çok sayıda Macar akademisyen, siyasetçi ve sanatçı ve Türkolog buraları ziyaret ederler. 5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS

BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS 1 BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER KIRIM KÜLTÜR EVİ Hasan KIRIMER Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Fatih TOKÖZ Tashih Bilal AKAN Baskı Sistem Ofset, Ankara 1.Basım, Ocak 2010 ISBN 978-605-378-168-4 Sunuş Rus devleti içinde toprakları işgal

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

POLONYA ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009

POLONYA ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009 POLONYA ÜLKE BÜLTENİ Mayıs 2009 1 ÜLKE PROFİLİ Resmi Adı Polonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli Parlamenter Demokrasi İdrari Yapısı İktisadi ve coğrafi yapılarına göre birbirinden ayrılmış 16 ayrı yönetim birimi

Detaylı

Sudan Özelinde Türk-Afrika İlişkilerinin Bazı Yönleri

Sudan Özelinde Türk-Afrika İlişkilerinin Bazı Yönleri Sudan Özelinde Türk-Afrika İlişkilerinin Bazı Yönleri Yusuf Fadl Hasan Hartum Üniversitesi Çev. Hasret Dikici Bilgin Giriş Türkiye nin Afrika ile ilişkileri 16 yüzyıla uzanmaktadır. Geçmişte Kuzey Afrika

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım)

XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) 1 XV. İLE XX. YÜZYILLARDA BÜYÜK GÜÇLER Ders Notları (Birinci Kısım) Güç Kavramı Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER Devletlerin uluslararası politikalarının analizleri yapılırken ve bu çerçevede uluslararası ilişkiler

Detaylı

LEHĐSTANLILARIN ĐSTANBUL DA LOBĐ FAALĐYETLERĐ ve KAFKASYA YA LEJYON GÖNDERME GĐRĐŞĐMLERĐ *

LEHĐSTANLILARIN ĐSTANBUL DA LOBĐ FAALĐYETLERĐ ve KAFKASYA YA LEJYON GÖNDERME GĐRĐŞĐMLERĐ * LEHĐSTANLILARIN ĐSTANBUL DA LOBĐ FAALĐYETLERĐ ve KAFKASYA YA LEJYON GÖNDERME GĐRĐŞĐMLERĐ * Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMĐZKAN ** ÖZ: Lehistan ın 1772 de paylaşımından sonra Lehistanlı aydınlar Fransa, Đngiltere

Detaylı

Konstantiniyye deki Alman Zanaatkarlar

Konstantiniyye deki Alman Zanaatkarlar www.annefrank.de/mensch/tr Johann Meyer Ağırlıklı konular Konstantiniyye deki Alman Zanaatkarlar Osmanlı İmparatorluğu ndan Türkiye Cumhuriyet ine Konstantiniyye deki Alman Zanaatkarlar Daha 16. yüzyılın

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİ PERSONELE YÖNELİK 21. YÜZYILDA STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİ PERSONELE YÖNELİK 21. YÜZYILDA STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİ PERSONELE YÖNELİK 21. YÜZYILDA STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME ÇALIŞTAYLARI Stratejik Rapor - II Milli Kültür Hedefleri Açısından 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

Sayı:64-15 Şubat 2012. Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) miyet sağlamaktı. Şarlken,

Sayı:64-15 Şubat 2012. Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) miyet sağlamaktı. Şarlken, 8 Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566) Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazarte si günü Trabzon da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çerkezdir. Kanûnî

Detaylı

Pembeyle Morun Aşkından Doğmuş Gibi Yüreğe Çöken Keder İçindir Kendileri... LAVANTA

Pembeyle Morun Aşkından Doğmuş Gibi Yüreğe Çöken Keder İçindir Kendileri... LAVANTA Tarihte 300-400 yıl geriye gidildiğinde işler biraz karışıyor. Doğru ve net bilgilere ulaşmak zorlaşıyor kimi zaman. Paylaşım ın bu sayısında yer verdiğimiz Macar Kont Thököly İmre yazısı böyle bir özellik

Detaylı

Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri:

Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri: Avrupanın yeni çağdaki yenileşme ve,zenginleşmesine karşın, Osmanlı devletinin çağa uyum sağlayamayarak GERİLEMESİ nin nedenleri: ÖN SÖZ: Aslında bu yazım Avrupa nın Oluşumu ve Türkler adlı kitabımın son

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ

GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM ÜNİTESİ Bölüm 1 : Ailemizin Tarihi Aile Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile deriz. Her insanın bir ailesi vardır. Aile toplumun en küçük kısmıdır. Aile toplumun özüdür.

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI 1911-1916 YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: 333-564) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin REYHAN

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ 2006/189 İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ (Hukuk - İdari - Ekonomik ve Sosyal Tedbirler) SEMİNER AÇIŞ TEBLİĞLER PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 2 Eylül 2006 Cumartesi günü, Conrad İstanbul Balo Salonu n da

Detaylı

Ay Yıldızın. izleri. Bosna Hersek te BİLAL KOÇAK IN İZLENİMLERİ

Ay Yıldızın. izleri. Bosna Hersek te BİLAL KOÇAK IN İZLENİMLERİ BİLAL KOÇAK IN İZLENİMLERİ Bosna Hersek te Ay Yıldızın izleri Bosna Hersek 5 asır Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Türk tarihinden, Türk kültüründen derin izler taşıyan bir coğrafya burası... Bosna Hersek

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309 8012 (Online

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 5, No 1, 2013 ISSN: 1309 8012 (Online NAZİ BASINI VÖLKISCHER BEOBACHTER DE ATATÜRK (1935 1938) Sezen Kılıç Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Dr skilic@harpak.edu.tr, sezenkilic197@yahoo.com Özet Atatürk hakkında

Detaylı

SELİM İLERİ DE İSTANBUL

SELİM İLERİ DE İSTANBUL T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELİM İLERİ DE İSTANBUL ÖZLEM ÇAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.DR. ESAT CAN

Detaylı