TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA"

Transkript

1 + THKY- 311 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU ÇHHA UÇUŞ EĞİTİM OKULU YAMAÇPARAŞÜT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU BASIMEVİ Ankara 2013

2 1. Merkez Yönetim TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA THKY-311 NİSAN 2013 SAYI : /2881- Eğt.ve Sport.Amt.Hv.Md KONU : THKY-311 THK ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yamaçparaşüt Uçuş Eğitimi Yönergesi. BAŞ EMİR 1. " THKY-311 THK ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yamaçparaşüt Uçuş Eğitimi Yönergesi " hazırlanarak, Ek te sunulmuştur. 2. Yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 3. Daha önce yayımlanmış olan THKY-311 THK ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yamaçparaşüt Uçuş Eğitimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 4. Yönergede yapılması istenen değişiklik teklifleri THKY-001 Yayınların Hazırlanması, Basımı ve İşlem Yönergesine uygun olarak yapılacaktır. Rica ederim. Osman YILDIRIM Genel Başkan I

3 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM BİRİMİ MİKTAR 1 THK Genel Başkanı 1 2 Genel Sekreter 1 3 Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 4 Hukuk Müşavirliği 1 5 Yönetim ve İnsan Kaynakları Başkanlığı 5 6 Havacılık Eğitim Başkanlığı 5 7 Kaynak Lojistik Yönetim Başkanlığı 5 8 İnönü Havacılık Eğitim Başkanlığı THK Selçuk Hvc.Eğt.Mrk.Bşk.lığı 2 14 THK Erzincan Hvc.Eğt.Mrk THK Karain Hvc.Eğt.Mrk Havacılık Kulüplerine Arşiv TOPLAM : 97 II

4 YAYIN GELİŞTİRME ÇİZELGESİ KİMDEN : KİME : TARİH : YAYININ Seri No Adı Basım Yeri Ve Tarihi Sayfa No Madde Fıkra ve Bent Satır No Yapılacak İşlem (İptal İlave veya değişiklik) ÖNERİLEN ŞEKİL : GEREKÇE : İMZA : III

5 DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ S.No 1 DEĞİŞİKLİK EMRİNİN Tarih ve Sayı İşlem Tarihi KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Adı Soyadı İmzası IV

6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISMI THKY-311 S.N. KONU ADI SAYFA I. KAPAK I II. BAŞ EMİR II I III. DAĞITIM PLANI III IV. YAYIN GELİŞTİRME ÇİZELGESİ IV V. DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ V VI. İÇİNDEKİLER IV BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR S.N. KONU ADI SAYFA 1.1 Giriş Amaç Kapsam Sorumluluk Esaslar Kısaltmalar 2 İKİNCİ BÖLÜM GENEL ŞARTLAR S.N. KONU ADI SAYFA 2.1 Yamaçparaşüt Sporu İçin İstenilen Şartlar ve 3-4 Hazırlanması Gereken Evraklar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAMAÇPARAŞÜT EĞİTİMLERİ S.N. KONU ADI SAYFA 3.1 Başlangıç Eğitimi (Seviye P1/P2) Pilot ve Emercensi Uçuş Eğitimi (Seviye P3/P4/P5) Yamaçparaşüt Vinç İle Kalkış (VK) Eğitimi Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot (EP) Eğitimi V

7 S.N. KONU ADI SAYFA 3.5 Tandem Yamaçparaşüt Eğitim Programı (TP/TTP) Motorlu Yamaçparaşüt Eğitim Programı (MP) Sertifikalandırma Kursları (SK) Yamaçparaşütü Bakım-Onarım Kursu Sertifika Yenileme Eğitimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHDİTLER S.N. KONU ADI SAYFA 4.1 Yamaçparaşüt Tahditleri Yamaçparaşüt Pilotu Üzerindeki Tahditler Uçuşa Ara Verme İle İlgili Tahditler Öğrencilerle İlgili Tahditler Sağlık ile ilgili Tahditler BEŞİNCİ BÖLÜM YAMAÇPARAŞÜT ÖĞRETMENLERİ S.N. KONU ADI SAYFA 5.1 Yamaçparaşüt Pilotlarının Yapması Gereken 23 Yıllık Asgari Uçuşlar 5.2 Yamaçparaşüt Öğretmen Kategorileri Sorumlu Öğretmen ALTINCI BÖLÜM ÖĞRETMENLER KURULU VE DİSİPLİN KURULU S.N. KONU ADI SAYFA 6.1 Öğretmenler Kurulu Disiplin Kurulu VI

8 YEDİNCİ BÖLÜM SERTİFİKA İMTİYAZLARI S.N. KONU ADI SAYFA 7.1 Yamaçparaşüt Başlangıç Pilot Sertifikası (BP) Yamaçparaşüt Orta Seviye Pilot Sertifikası (OP) Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası (P) Yamaçparaşüt Deneyimli Pilot Sertifikası (DP) Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot Sertifikası (EP) Tandem Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası (TP) Ticari Tandem Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası (TTP) Tandem Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot Sertifikası (TE) Motorlu Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası (MP) Motorlu Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot Sertifikası (ME) SEKİZİNCİ BÖLÜM GENEL HUSUSLAR S.N. KONU ADI SAYFA 8.1 FAI Yamaçparaşüt Bröveleri Uçuş Yükseklikleri, Şartları ve Tepe Özellikleri Rüzgar Limitleri Yer Emniyet Sorumlusunun Görevleri Özel Uçuş Kuralları Yarışmalar FAI Lisansı Lisans Çevirimi DOKUZUNCU BÖLÜM YAMAÇPARAŞÜTÜ BAKIM VE ONARIMI S.N. KONU ADI SAYFA 9.1 Bakım Personeli ve Görevleri Yamaçparaşütün Hizmet Dışı Bırakılmasını 38 Gerektiren Haller 9.3 Yamaçparaşütün Kal Edilmesi 38 VII

9 S.N. KONU ADI SAYFA 9.4 Yamaçparaşüt ve Yedek Paraşüt Sicil Defterleri Yamaçparaşüt Üzerinde Yapılacak Değişiklikler 38 ONUNCU BÖLÜM TEÇHİZATLAR VE EKİPMANLAR S.N. KONU ADI SAYFA 10.1 Yedek Paraşüt Aletler Giysi ve Teçhizat 39 ONBİRİNCİ BÖLÜM KAYITLAR-RAPORLAR S.N. KONU ADI SAYFA 11.1 Kayıtlar Raporlar 40 ONİKİNCİ BÖLÜM GENEL EMNİYET KURALLARI S.N. KONU ADI SAYFA 12.1 Yönetim ve Kontrol Uçuşta Emniyet Dikkat edilecek Hususlar ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAZALAR S.N. KONU ADI SAYFA 13.1 Genel Hususlar 42 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERTİFİKALARIN İPTALİ S.N. KONU ADI SAYFA 14.1 Genel Hususlar 43 VIII

10 ONBEŞİNCİ BÖLÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR S.N. KONU ADI SAYFA 15. Ekip Şefinin Görev ve Sorumlulukları ONALTINCI BÖLÜM EKLER S.N. KONU ADI SAYFA EK-A THK Kurslarına Katılmak İçin Taahhütname 46 EK-B Öğretmen Pilot Eğitimlerine Katılmak İçin Taahhütname 47 EK-C EK-C-1 Yamaçparaşüt Sertifikası 48 EK-C-2 Kulüplerin Düzenleyeceği Sertifika 48 EK-D Yamaçparaşüt Uçuş Kayıt Belgesi 49 EK-E Yamaçparaşüt Pilot Seviye Kartları 50 EK-F Yamaçparaşüt Kurs Sonu Raporu 51 EK-G Yamaçparaşüt Uçuş Kaza Raporu 52 EK-H Yamaçparaşüt Uçuş Manifestosu 53 EK-I Yamaçparaşüt Tandem Yolcu Formu 54 EK-J Yamaçparaşüt Tandem Yolcu Sertifikası 55 EK-K Emercensi Uçuş Hareketleri Değerlendirme Formu 56 EK-L Yamaçparaşüt Yedek Paraşüt Açma Raporu 57 EK-M Yamaçparaşüt Öğrenci Pilot Uçuş 58 Değerlendirme Formu EK-N Yamaçparaşüt Pilot Uçuş-Görev Takip Ve Değerlendirme Formu EK-O Tandem Yamaçparaşüt Eğitimi Uçuş-Görev 61 Değerlendirme Formu EK-P Motorlu Yamaçparaşüt Uçuş Eğitimi Değerlendirme Formu IX

11 EK-R Yamaçparaşüt Pilot Bilgi Formu 64 THKY-311 EK-S Öğretmen Adayı Uygulama ve Tahdit Kaldırma 65 Değerlendirme Formu EK-T Yamaçparaşüt Vinç ile Kalkış Eğitimi 66 Değerlendirme Formu EK-U Yamaçparaşüt Pilot Sertifikalandırma Kursu 67 Değerlendirme Formu EK-V Yamaçparaşüt Tandem Pilot Sertifikalandırma Kursu 68 Değerlendirme Formu EK-Y Motorlu Yamaçparaşüt Pilot Sertifikalandırma Kursu 69 Değerlendirme Formu EK-Z Yamaçparaşüt Bakım-Onarım Sertifikası 70 X

12 1.1 GİRİŞ YAMAÇPARAŞÜTÜ EĞİTİM VE UÇUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Türk Hava Kurumu (THK) Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun aktif (FAI) üyesi olup, Türkiye'nin Bakanlar Kurulu Kararı ile Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşır. Sportif havacılık branşlarında ulusal ve uluslararası alandaki düzenlemeler çerçevesinde uçuş güvenliğini gereken yasal düzenlemelere göre tespit ve temin eder. THK, FAI' nin temsilcisi (NAC) ve ülkemizdeki tek yetkili kurumu olarak sportif havacılık branşlarının standartlarını belirler ve koordine eder. THK, sportif havacılığı yaymak ve ilerletmek için ortak bir ilgi/amaç içerisinde olan sporcuları temsil eden ana birimdir. 1.2 AMAÇ Bu yönergenin amacı; Türkiye de yamaçparaşütü ile sportif uçuşları yaygınlaştırmak, sporculara yamaçparaşüt teknolojisini takip ederek, aynı zamanda FAI ve emniyet kurallarını ön plana çıkararak yol göstermek ve pilotların standart bir şekilde yetiştirilmesini sağlamaktır. 1.3 KAPSAM Bu yönerge; yamaçparaşüt kurslarını planlayan ve organize eden THK nın ve THK ya bağlı, Başkanlıkları, Müdürlükleri, Havacılık Kulüpleri ile ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğünü, Yamaçparaşüt öğretmenlerini ve pilotlarını, amatör yamaçparaşüt pilotlarını ve kursiyerlerini, yapılacak eğitimlerde uygulanacak kuralları, yetki ve sorumlulukları kapsar. 1.4 SORUMLULUK Bu yönergede belirtilen yamaçparaşüt kurslarının planlanması ve uygulanmasından, kursların yürütülmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemelerin tedariğinden, kullanıma sunulmasından THK ve bağlıları sorumludur. 1.5 ESASLAR 1. Bu yönerge; ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü Yamaçparaşüt Kısmında kadrolu personel görevlerini yürüten personelin eğitimleriyle, yamaçparaşüt pilotu, amatör yamaçparaşüt pilotu, tandem ve motorlu yamaçparaşüt pilotu ile öğretmeni yetiştirilmesi ve hizmet görevleri

13 esnasında uygulanacak esasları, THKY ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğüne tahsis edilmiş yamaçparaşütü ve malzemelerinin imkân ve kabiliyetine uygun olarak; uçuş eğitimleri, hizmete hazırlık, hizmet görevleri, gösteri, yarışma ve ticari uçuşlarda en ekonomik şekilde kullanılmasını, 3. Yönergede yapılmak istenen değişiklik tekliflerinin THK Genel Başkanlığına yapılmasını kapsar. 1.6 KISALTMALAR ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Federasyonu FAI : Uluslararası Hava Sporları Federasyonu THK : Türk Hava Kurumu THKY : Türk Hava Kurumu Yönergesi MYK : Merkez Yönetim Kurulu ÇHHA : Çok Hafif Hava Araçları YP : Yamaçparaşüt BP : Yamaçparaşüt Başlangıç Pilotu (P2) OP : Yamaçparaşüt Orta Seviye Pilot (P3) P : Yamaçparaşüt Pilotu (P4) DP : Yamaçparaşüt Deneyimli Pilot (P5) EP : Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot MYP : Motorlu Yamaçparaşüt MP : Motorlu Yamaçparaşüt Pilotu ME : Motorlu Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot TYP : Tandem Yamaçparaşüt TP : Tandem Yamaçparaşüt Pilotu TT P : Ticari Tandem Yamaçparaşüt Pilotu TE : Tandem Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot VK : Vinç ile Kalkış VO : Vinç Operatörü S / S : Seyrüsefer TYŞ : Türkiye Yamaçparaşüt Şampiyonası

14 İKİNCİ BÖLÜM GENEL ŞARTLAR 2.1 Yamaçparaşüt Sporu İçin İstenilen Şartlar Ve Hazırlanması Gereken Evraklar 1. Kursa Katılma Şartları a. 16 yaşından gün almış olmak, b. En az 1.55 m. en fazla 2.00 m. boyunda ve en az 45 kg. en fazla 110 kg. ağırlığında olmak, c. Deneyimli Pilot (P5) ve motorlu yamaçparaşüt pilot seviyesine kadar en az ilkokul mezunu, Tandem Yamaçparaşüt Pilot (T-1 ve T- 2) ve Vinç Operatörlüğü kursları için en az ilköğretim/ortaokul mezunu, Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot, Tandem Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot ve Motorlu Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot kursları için en az lise mezunu olmak, d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak, e. Yapılacak kondisyon testinde başarılı olmak, şartları aranır. 2. İstenen Belgeler a. Tam teşekküllü bir hastaneden Uçuş/Atlayışa Elverişlidir kaydı bulunan sağlık kurulu raporu almış olmak. Sağlık raporu alınış tarihinden itibaren; 50 yaşına kadar; - Orta seviye pilot düzeyine kadar 2 yıl, (P2 ve P3) - Orta seviye pilot sertifikasını hak ettikten sonra 5 yıl, - Tandem, motorlu ve/veya eğitmen pilot düzeyinde uçuş yapan pilotlar içinse 2 yıl geçerlidir ve sağlık raporlarının geçerlilik süresi bittiğinde yenilenmesi gerekir. 50 yaş üzerinde; - Tandem, motorlu ve eğitmenlik düzeyinde olanlar için sağlık raporları 1 yıl geçerlidir ve geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmelidir. - (P2, P3, P4 ve P5) düzeyinde yapılacak tüm amatör pilot uçuşları için 2 yılda bir yenilenmelidir. b. Taahhütname (her kurs için ayrı ayrı hazırlanır.) c. 18 yaşından küçükler için velisinden imzalı muvafakatname belgesi (noter onaylı) d. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

15 e. 6 adet vesikalık fotoğraf (2 si ehliyet tipi olacak). Fotoğraf baş açık ve güneş gözlüksüz olmalıdır. f. Kan grubu belgesi (Ehliyet veya kimlikte belirtilmişse fotokopisi kabul edilir.) g. Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenci ise öğrenci kimlik fotokopisi kabul edilir.) h. Adli Sicil kaydı. (Askeri personel ve devlet memurlarının kimlik fotokopisi yeterlidir.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAMAÇPARAŞÜT EĞİTİMLERİ Kurslarda verilen teorik eğitimlerin hangi konuları kapsayacağı ve kaç saat süre ile verileceği eğitim programında belirtilir. Her yıl bir önceki eğitim yılından elde edilen tecrübelerle eğitim programları güncellenerek eğitim yılı başlangıcında THK Genel Başkanının veya yetki verdiği kişinin onayına sunulur. 3.1 Başlangıç Eğitimi (BP / Seviye 1-2) Kurs süresi 12 gündür. Amaç; kursiyere yamaçparaşüt sporunu tanıtmak, ilk önce alçak uçuşlarla arkasından irtifa süzülüşleriyle ilerleme kaydederek öğrencinin emniyet limitleri içinde uygulama yapabilmesini sağlamaktır. Başlangıç kurslarının emniyetli ve sağlıklı bir şekilde başlatılıp bitirilebilmesi için 21 kişilik kursta asgari 3 eğitimciye ihtiyaç vardır. Kursun öğrenci sayısına bağlı olarak görevli personel sayısı artırılabilir. (7 öğrenciye 1 öğretmen ) Mevcut öğretmen adedine göre bunların hepsi yamaçparaşüt öğretmeni olabileceği gibi, zaruri hallerde, ikisi yamaçparaşüt öğretmeni, birisi de yetişmiş, yetki verilebilecek, pilot sertifikasına sahip yamaçparaşüt pilotu olabilir. Bu 3 eğitimci arasındaki iş bölümü kurs sorumlu öğretmeni tarafından yapılarak uygulanır. 14 kişiyi aşmayan kurslarda 2 öğretmen yeterlidir. Eğitim 2 safhada tamamlanır. 1. Teorik Eğitim Yer eğitimi 4-5 gündür. Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Uygulamalı eğitimin en önemli bölümünü yer çalışmaları oluşturur. Yer çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Bu çalışmalarda öğrencinin bilinçli olup olmamasına, kanat kontrolüne ve sevk idaresine bakılır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini

16 başarıyla tamamlayanlar son olarak bir sınava tabi tutulur. (uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar sınava tabi tutulmadan durumları öğrenci çeklistine işlenerek kurstan ihraç edilir) Geçerli not %75 tir. Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. 2. Uygulamalı Eğitim Bu safhada tatbiki uçuş yaptırılır. Yer eğitimi sonunda sınavda geçerli not alanlar uçuşlara başlatılır ve her öğrenciye i alçak tepeden, 5-10 u m yüksekliğindeki tepelerden olmak üzere toplam 20 uçuş yaptırılır. Buradaki amaç öğrenciyi yavaş yavaş irtifaya alıştırmaktır.(öğretmen, öğrencinin eğitim ve emniyetle ilgili olarak verilen tavsiyeler çerçevesinde alçak uçuş ve irtifa süzülüşü yaparken kendi emniyetine ve başkalarının emniyetine gereken önemi verdiğinden emin olmalıdır.) Kurs boyunca öğrencinin durumu Öğrenci Uçuş Değerlendirme Formu na (EK M) işlenir ve değerlendirmesi yapılır.. Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 20 km.dir. Kurs sonunda 20 uçuş yaparak öğretmen kanaatini kazananlara (EK C) deki THK Yamaçparaşüt Başlangıç Sertifikası, EK E-1 deki Pilot Seviye Kartı verilir. Herhangi bir nedenle uçuşları eksik kalan kursiyere EK D deki Uçuş Kayıt Belgesi düzenlenir. 3.2 Pilot Eğitimi (P3-P4-P5) 1. Orta Seviye Pilot-Tekamül (OP / P 3) Başlangıç eğitimini (Seviye 1-2) görenlerin sonraki aşamalarda (Seviye 3) alacakları eğitim Tekamül safhasıdır. Kurs süresi 30 gündür. Yamaçparaşüt Başlangıç sertifikasına sahip en az ilköğretim mezunu olanlar arasından dosya durumu (başarı ve disiplin vs.) göz önüne alınarak seçim yapılır. Bu safhanın amacı, öğrencinin yelken uçuşunu öğrenmesi ve termal hava akımlarıyla tanışması, emniyet limitleri dâhilinde kendi sorumluluğunda uçuş yapabilmesini, toplu halde uçuş yaparak hava trafik kurallarını tam olarak öğrenmesini ve bu kurallara tam olarak uymasını sağlamaktır. Yelken uçuşu, motor ya da çekici bir güç olmadan uygun tepelerde hava akımlarının yardımıyla belirli bir süre irtifayı koruyarak ya da irtifa alarak tepe önlerinde yapılan bir uçuş şeklidir. Bu aşamada öğrencilerin kondisyonuna dikkat edilir ve temel yelken uçuşu öğretilir. a. Teorik Eğitim Yer eğitimi 4-5 gündür. Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Yer

17 çalışmalarında her öğrenciden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru olarak yapabilmesi istenir. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar son olarak bir sınava tabi tutulur. (uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar sınava tabi tutulmadan durumları öğrenci çeklistine işlenerek kurstan ihraç edilir.) Geçerli not %75 tir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir. Yapılacak sınav ve kondisyon testinde başarılı olanlar uçuşa başlatılır. Ayrıca derslerde yardımcı malzemelerden (video, slayt, eğitim panoları vs.) faydalanılır. b. Uygulamalı Eğitim İlk 20 uçuşta öğrencinin düzgün kalkış tekniği, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idaresi ve hedefe yakın inişi değerlendirilerek tüm uçuşlar sorumlu öğretmen tarafından kaydedilerek imzalanır. Uçuşlar, 50 sorti (5 i temel emercensi uçuş eğitimi) /12:00 saate (minimum 05:00 saati yelken uçuşu, 02:00 saati termik uçuşu olmak üzere) tamamlatılır. Bu safhada ayrıca frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler ve kulak kapatma çalışmaları da uygulamalı olarak yaptırılır. Bu safhadaki maksimum rüzgar limiti 30 km.dir. Uçuşlarında başarılı olan ve öğretmen kanaatini kazanan öğrenciler yalnız uçuş kontrolüne sevk edilirler. Yalnız uçuş kontrolü başka bir öğretmen tarafından yapılır. Yeterli görülen öğrencinin kayıtlarına kontrol öğretmeni tarafından Kendi sorumluluğunda yalnız uçuş yapmasında sakınca yoktur ibaresi düşülerek imzalanır. Yalnız uçuş kontrolü olmayan ve uçuşlarında başarısız olan kursiyerlere kontrol öğretmeni tarafından 2 (iki) ekstra uçuş imkanı tanınır. Ekstra uçuşlarda da başarısız olanlar karar kontrolüne sevk edilir. Karar kontrol öğretmeni en az C Kategorili olmalıdır. Karar kontrol uçuşlarında başarısız olanlar öğretmen kurulu kararıyla kurstan ihraç edilirler. İlk uçuşlarda hayati tehlike gösteren kursiyerlere ekstra 2 (iki) uçuş imkânı verilmez ve bu kursiyerler Öğretmenler Kurulu kararıyla kurstan ihraç edilirler. Kursiyer tarafından talep edildiği ve uygun görüldüğü takdirde vinç ile çekilme kursu da bu safhanın sonundan itibaren verilebilir. (Bkz 3.1.C Vinç Kalkış Eğitimi ) Orta Seviye Pilot (OP) safha eğitimlerini ve Temel Emercensi Uçuş Eğitimini başarıyla bitiren pilotlara EK C deki THK Yamaçparaşüt

18 Pilot Sertifikası ve EK E-1 deki Pilot Seviye Kartı verilir. 2. Pilot - İleri Tekamül (P / P4) Orta Seviye Pilot (OP) kursunu başarı ile bitiren öğrenciler bu kursa başlatılabilir. Kurs süresi 30 gündür. Bu safhanın amacı öğrencinin emniyetli bir biçimde irtifa alma, sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu tekniklerini öğrenmesidir. a. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar son olarak yazılı sınava tabi tutulur. (uygulamalı eğitimlerde başarısız olanlar sınava tabi tutulmadan durumları öğrenci çeklistine işlenerek kurstan ihraç edilir.) Geçerli not %75 tir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. Sınav sonuçları kursiyer durum çizelgesine kayıt edilir. b. Uygulamalı Eğitim Kursiyerler hafif ve orta şiddetteki türbülanslar da dahil olmak üzere sırt hattı yelken uçuşu ve termik uçuşu vasıtasıyla mümkün olduğunca havada kalarak hava trafik kuralları çerçevesinde toplu uçuş yaparlar. Bu safhada kursiyerlerin uçuşlarda kendilerinin ve diğer pilotların emniyetlerini göz önünde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınır. Bu safhada kursiyere minimum 30 sorti / 10:00 saat (05:00 saati termik uçuşu olmak üzere) uçuş yaptırılır. Emercensi uçuş hareketleri bu safha sonunda kursiyerlere uygulamalı olarak yaptırılır. Pilot (P4) ve Emercensi Uçuş Eğitimlerini başarıyla bitiren pilotlara EK C deki THK Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası ve EK E-1 deki Pilot Seviye Kartı verilir. 3. Deneyimli Pilot (DP / P5) Pilot (P4) kursunu başarı ile bitiren ve sonrasında toplam 50:00 saat uçuş yapan pilotlar Deneyimli Pilot (DP) eğitimine başlatılabilirler. a. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Geçerli not %75 tir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir.

19 b. Uygulamalı Eğitim Yamaçparaşüt pilotu, seyrüsefer esnasında ve aynı zamanda gösterilerde, yarışmalarda vb. yerlerde bu safhanın öngördüğü uçuşları yaparken kendi emniyetine ve başkalarının emniyetine azami dikkati gösterebilmelidir. Bu safhada kursiyerlere minimum 2 adet 15 km. ve 2 adet 30 km. üzeri uçuş yaptırılır. P3 sertifikasına sahip olan ve kurs esnasında seyrüsefer uçuşunu gerçekleştiremeyen pilotlardan, CAT-2 onayı almış mesafe yarışmalarına katılarak 2 defa 15 km. ve üzeri uçuş yapanlara P4, 2 defa 30 km. ve üzeri uçuş yapanlara ve yazılı olarak seviyesinin yükseltilmesini talep edenlere, evrakları incelenerek uygun görüldüğü taktirde P5 sertifikaları düzenlenir. Deneyimli Pilot (DP) safhası eğitimlerini başarıyla bitiren pilotlara EK C deki THK Yamaçparaşüt Deneyimli Pilot Sertifikası EK E-1 deki Pilot Seviye Kartı verilir. 4. Emercensi Uçuş Eğitimi 1. Temel Emercensi Uçuş Eğitimi (EK-O daki değerlendirme formunda belirtilen çalışmalardan tam stol, viril ve B stolu hariç) 2. Emercensi Uçuş Eğitimi (EK-O daki değerlendirme formunda belirtilen çalışmaların tamamı) a. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Geçerli not %100 dür.. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek yazılı sınav tekrarı yapılabilir. Emercensi uçuş durumları çalışmaları, pilotu oluşabilecek acil durumlara, kapanmalara karşı hazırlar ve bu tür durumlarda pilota yapması gerekenleri öğretir. Bu çalışmalar özgüvenin arttırılmasında da son derece yararlı ve etkilidir. Temel Emercensi Uçuş Eğitimi 3. Seviye (P3) sonunda, Emercensi Uçuş Eğitimi ise 4.Seviye (P4) sonunda öğretmen kanaati kazanmış olan pilotlar ile planlanır. Temel Emercensi Uçuş Eğitimi en az C, Emercensi Uçuş Eğitimi ise en az B kategorili bir öğretmen gözetiminde yaptırılmalıdır. Çalışmalar sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır; a. Çalışmalardan önce, bu konuda yeterli bir eğitim (teorik ve görsel olarak videodan) alınmalıdır. b. Bu eğitim için kullanılacak tepe yeterli yüksekliğe sahip olmalıdır.

20 c. Bu çalışmalarda (öğrenciler için) orta düzeyi aşmayan yamaçparaşütleri kullanılmalıdır. Performans yamaçparaşütleri hızlarının yüksek, emniyet derecelerinin düşük olmasından dolayı sakıncalı olabilir. d. Uçuştan önce harnes pilota göre ve vücudu sıkı tutacak şekilde ayarlanmalıdır. e. Bu çalışmalar, göl veya deniz üzerinde yapılmalıdır. f. Pilotun hareketlerini kısıtlamayan uygun bir can yeleği giyilmelidir. g. Hareketler sırasında mutlaka telsiz kullanılmalıdır. h. Acil durumlar için yerde gerekli emniyet tedbirleri (yer ekibi, hızlı motorlu bir tekne vs.) alınmalıdır. b. Uygulamalı Eğitim Bu eğitimde öğrencilere asgari 5 uçuş yaptırılır. Bu uçuşlarda, uçuşta karşılaşılan emercensi durumlar ve irtifa azaltma hareketleri mümkün olduğu kadar tekrar ettirilir ve yapılan çalışmalar EK O daki değerlendirme formunda belirtilerek imzalanır ve öğrencinin şahsi dosyasına kaldırılır. 3.3 Yamaçparaşüt Vinç İle Kalkış (VK) Eğitimi 1. Vinç ile Yamaçparaşüt Kalkış Eğitimi Kurs süresi 5 gündür. Amaç; kursiyere yamaçparaşüt vinç kalkışını öğretmek ve emniyet limitleri içinde vinç kalkışını gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu kursa en az Yamaçparaşüt Orta Seviye Pilot Sertifikası na (Seviye-3) sahip olan kişiler katılabilir. a. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Geçerli not %75 tir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. b. Uygulamalı Eğitim Bu safhada 7-10 sorti vinç uçuşu yaptırılır. Uçuş eğitimi sonunda kursiyere, EK-T de belirtilen kriterlere göre seviyesi belirlenerek EK C deki THK Yamaçparaşüt Vinç ile Kalkış Sertifikası ve EK E-1 deki Pilot Seviye Kartı verilir. 2. Vinç ile Tandem Yamaçparaşüt Kalkış Eğitimi Kurs süresi 5 gündür. Amaç; kursiyere tandem yamaçparaşüt ile

21 vinç kalkışını öğretmek ve emniyet limitleri içinde vinç kalkışını gerçekleştirmesini sağlamaktır. Kursa katılabilmek için Ticari Tandem Yamaçparaşüt Pilot Sertifikası na sahip olmak ve vinç ile yamaçparaşüt kalkış eğitimini tamamlamış olmak şartları aranır. a. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Geçerli not %75 tir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. b. Uygulamalı Eğitim Bu safhada 10 sorti (5 uçuş pilot, 5 uçuş yolcu olmak üzere) tandem yamaçparaşüt ile vinç uçuşu yaptırılır. Kurs sonunda uçuşlarını başarıyla tamamlayanlara EK C deki THK Tandem Yamaçparaşüt ile Vinç Kalkış Sertifikası verilir. 3. Vinç Operatörlüğü Eğitimi (VO) Kurs süresi 7 gündür. Amaç, kursiyere emniyet limitleri içinde vinç ile çekme becerisini kazandırmaktır. a. Kursa Katılım Şartları: 1. En az ortaokul mezunu olmak, 2. Deneyimli Pilot Sertifikası na sahip olmak, 3. Vinç ile Yamaçparaşüt Kalkış Eğitimini tamamlamış olmak şartları aranır. b. Teorik Eğitim Kursiyerlere yer eğitimi süresince onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ve uygulamalı dersler verilir. (gerektiğinde kurs sorumlu öğretmeni teorik eğitimi uzatabilir.) Geçerli not %80 dir. Yazılı sınav sonucunda arasında not alanlara, talepleri halinde 1 gün hazırlık süresi verilerek sözlü ve yazılı sınav tekrarı yapılabilir. c. Uygulamalı Eğitim (Çekme) Bu safhada 30 sorti vinç ile yamaçparaşüt çekme eğitimi yaptırılır. Toplam 500 sorti vinç çekişi bulunanlar THK Vinç Operatörü Öğretmeni olarak Vinç Operatörü yetiştirme yetkisine sahip olurlar. Kursu başarıyla tamamlayanlara EK C deki THK Vinç Operatörü Sertifikası ve EK E-2 deki Pilot Seviye Kartı verilir.

22 3.4 Yamaçparaşüt Öğretmen Pilot (EP) Eğitimi THKY-311 Yamaçparaşüt uçuşlarında öğretmenlik yapılabilmesi için EP Sertifikası alınması şarttır. 1. Kursa Katılma Şartları a. 18 yaşından gün almış olmak, b. Deneyimli Pilot (P5) sertifikasına sahip olmak, c. En az lise mezunu olmak, d. Olumlu sicili bulunmak, e. Yüksek derecede disiplin kabiliyeti, beceri sahibi ve sorumluluk duygusu bulunmak, f. En az 250 sorti / 75:00 saat uçuş yapmış olmak (bu uçuşların içerisinde en az 30 km.lik 3 adet seyrüsefer uçuşu bulunmalıdır.) g. Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım eğitimi sertifikası almış olmak şartları aranır. (Acil ilkyardım hakkı bulunan kişilerde bu şart aranmaz.) 2. Gerekli evraklar a. Diploma belgesi, b. Nüfus cüzdan sureti, c. Adli Sicil belgesi, d. Başvuru dilekçesi, e. Fotoğraf (6 adet), f. Kaza sigorta poliçesi, g Taahhütname, h Sağlık raporu, Kan gurubu belgesi, ı. Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikası. (Acil ilkyardım hakkı bulunan kişilerde sertifika şartı aranmaz.) Yamaçparaşüt öğretmen pilot eğitiminde adaylar, onaylı eğitim programı içeriğine uygun teorik ders görür ve başlangıç kurslarında yardımcı öğretmenlik yaparak uygulamalı eğitim alırlar. 3. Teorik Eğitim Teorik eğitimin bitiminde yapılan sınavda en az %80 not alanlar uygulamalı eğitime başlatılır. Sınavda geçerli notu alamayanlara ekstra 3 gün zaman ve tekrar sınav hakkı verilir. Bu sınavda da başarılı olamayanlar uygulamalı eğitime başlatılmazlar ve teorik eğitim tekrarına alınırlar.

23 4. Uygulamalı Eğitim a. Öğretmen adayları, teorik eğitimlerin sonunda katılacakları ilk kursta A veya B kategorili öğretmen nezaretinde Yardımcı Öğretmen olarak derslere girer, öğrendiklerini uygularlar ve en az 1 dönem başlangıç kursiyerini (en az 10 kursiyer ) Seviye-2 (P2) sertifika seviyesine kadar yetiştirirler. b. Öğretmen adayları, nazari/uygulama eğitimleri ve tahdit kaldırma kurslarını, eğitime başladıkları tarihten itibaren 18 ay içerisinde tamamlamalıdırlar. Aksi halde eğitimin hangi seviyesinde bulunduklarına bakılmaksızın kurstan ihraç edilirler. Bu durumdaki adaylar, yeniden başvurmaları ve kontenjanın müsait olması halinde öğretmenlik kursuna tekrar katılabilirler. c. Bir öğretmen adayı en fazla 3 dönem uygulama eğitimine katılabilir. 3 dönem uygulama eğitiminde teknik veya idari olarak yetersiz görülmesi halinde kursta başarısız olmuş kabul edilerek ihraç edilir. Her uygulama döneminde kontrol öğretmenleri değiştirilir. d. Uygulamalı eğitim sonunda EK-S de belirtilen teknik ve idari konularda yeterliliği görülen öğretmen adayına tahdit kaldırma kursu açması bildirilir. Tahdit kaldırma kursunda başarılı olan öğretmen adayının tahdidi kaldırılarak (EK C) deki D Kategorili Öğretmen Pilot Sertifikası ve EK E-3 deki Pilot Seviye Kartı verilir. e. Tahdit kaldırma kursu açacak öğretmen, en fazla 10 öğrenci ile kursu açar. Kategori yükseltilmesinde; tahdit kaldırma kursundaki toplam öğrenci sayısının tamamı, öğretmenin diğer kurslarında ise, toplam öğrenci sayısının öğretmen sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı esas alınır. f. Eğitim periyodunu başarı ile tamamlayan ve YP Öğretmen Pilot sertifikasını almaya hak kazananlar her yıl gerçekleştirilen standardizasyon kontrolüne katılmak ve sınavlarını olmaktan sorumludur. g. Yönerge esaslarını ihlal eden öğretmenlerin yaptıkları ihlalin derecesine göre kurul kararı ile kategorileri düşürülebilir ya da öğretmenlik yetkileri iptal edilebilir. 5. Öğretmenlik Tazeleme Eğitimleri İki yıl üst üste kurs faaliyeti yapmayan kulüp öğretmeni, onaylı eğitim programı içeriğine uygun olarak ders görerek, normal usuller ile emercensi usuller sınavına tabi tutulur. Sınavda normal usullerden en az % 80 emercensi usullerden %100 geçerli not alan öğretmen, 1 uygulama eğitimine tabi tutulur. Uygulama eğitiminde başarılı olan öğretmenin faaliyet yapmasına izin verilir. Uygulama eğitiminde başarılı olamayan öğretmen, kurs şartlarının uygun olması halinde 2. kez uygulama eğitimine

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU ÇHHA UÇUŞ EĞİTİM OKULU YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU MATBAASI Ankara 2013 II THKY-312 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Detaylı

T.C FETHİYE KAYMAKAMLIĞI (Turizm Danışma Bürosu)

T.C FETHİYE KAYMAKAMLIĞI (Turizm Danışma Bürosu) T.C FETHİYE KAYMAKAMLIĞI (Turizm Danışma Bürosu) 2014 FETHİYE BABADAĞ YAMAÇ PARAŞÜTÜ UÇUŞ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR KONULAR 1.1 Giriş 1.2 Amaç 1.3 Kapsam 1.4 Değiştirme ve Yenileme

Detaylı

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerindeki

Detaylı

THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA GÖSTERİLER YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA HV. ve EĞT.BŞK.: - - 2012/ MAYIS 2012 KONU : THKY 316 Gösteriler Yönergesi BAŞEMİR 1. THKY

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28661 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Balonla Hava Taşıma İşletmeleri Talimatı (SHT-BALON) Revizyon 02 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Türk Hava Sahasında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2. Onay Tarihi:30/06/2009 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON TALİMATI SHT 17.2 Onay Tarihi:30/06/2009 Yürürlük Tarihi:01/09/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar, Hukuki

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Temmuz 2015 69471265-305-7988

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı