TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ"

Transkript

1 Dr. MERT NAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTANBUL 2014 Beta

2 Yayın No : 3030 Hukuk Dizisi : Baskı - Ocak İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.Ş. Bask -Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No: 12028) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ iii Sevgili anneme ve babama

4 iv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

5 ÖNSÖZ v SUNUŞ Kesin hüküm, özgürlükçü demokratik hukuk devletinin koşullarını oluşturan çok önemli bir kurumdur. Kesin hükmün bertaraf edilmesi yargılamanın yenilenmesi yoluyla da olsa hukuk güvenliğini ilgilendiren bir husus olduğu için son derece nazik bir konudur. Dr. Mert Namlı danışmanlığımda tez çalışmalarına başladığında yargılamanın yenilenmesi sebeplerini incelemeden önce çok uzun sayılabilecek bir zaman dilimini, kesin hüküm kurumunun detaylı araştırmasına ayırmıştır. Yalnızca metodolojik açıdan bile Dr. Namlı nın kullandığı bu yöntem dikkat çekicidir. Zaman kaybına uğrayacağını bilse dahi yargılamanın yenilenmesindeki temel problemi araştırmanın başında kavramış ve buna ilişkin sorunları titizlikle tespit etme gayretinde olmuştur. Tezin formatı ve bu çalışmalar için Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından öngörülen süreyi göz önüne alarak, kesin hüküm konusundaki çalışmalarına bir yıllık sürenin sonunda son vermesini rica ettim. Çünkü yargılamanın yenilenmesi sebepleri ve usulü de son derece kapsamlı araştırmayı gerektiren hususlardı. Dr. Namlı çalışmasında bu konuları etraflı bir şekilde araştırdı ve araştırma sonuçlarını ortaya koydu. Dr. Mert Namlı, ortaöğrenimini Saint Benoit, lisans öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi nde tamamlamış olması itibariyle gerçek bir francophone dir. Bu sebeple, araştırmasını Fransız ve İsviçre kaynaklarını değerlendirerek yapmasını uygun gördüm. Sonuç olarak ortaya hem teori hem de uygulama açısından son derece kapsamlı çıktı. Tüm bunlardan ötürü, Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku nda Yargılamanın Yenilenmesi isimli tezi okuyuculara hararetle tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM Beyazıt, 2 Ocak 2014

6 vi TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

7 ÖNSÖZ vii ÖNSÖZ Ius est ars boni et aequi 1. Digesta nın ilk kitabında yer alan bu ünlü cümlede hukuk, iyinin ve âdilin sanatıdır dense de, Dante nin İlâhi Komedya sında belirttiği gibi, hilenin insana özgü bir kusur olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Belki de henüz M.Ö. 357 tarihli Lex Licina Sextia da fraus omnia corrumpit, yani hile her şeyi bozar kuralına yer verilmesi bu yüzdendir. Aslında her şeyi bozan, yalnızca hile, ya da daha doğru bir ifâdeyle hileli davranışlar da değildir..yargı faaliyetinin konusunun insan olması, bir dâva sonucunda elde edilen kesin hükmün üzerine kurulduğu temelin ortadan kalkmasına neden olabilecek ve bu da o kesin hükmün gerçeğe uygunluğunu sarsabilecektir. İşte bu çalışmanın konusunu da Medenî Usûl Hukuku nda kesin hükmün bertaraf edilmesini sağlamaya yönelen yargılamanın yenilenmesi kurumu oluşturmaktadır. Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku nda Yargılamanın Yenilenmesi başlığını taşıyan bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı çerçevesinde doktora tezi olarak hazırlanmış olup; Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Prof. Dr. H. Cumhur Özakman, Prof. Dr. Havva Karagöz, Prof. Dr. Abdurrahim Karslı ve Doç. Dr. Güray Erdönmez den oluşan jüri önünde tarihinde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Doktora tezleri, oldukça uzun, engebeli, zorlu ve yıpratıcı bir zaman diliminin sonucunda hazırlanan çalışmalardır. Bu süreçte tezi hazırlayan kişi, zaman zaman konunun dehlizlerine dalıp çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bundan yaklaşık iki yıl önce her zamanki gibi doktora tezi labirentinin bir köşesinde sıkışıp kalmış iken danışmanım Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım yoluma ışık tutup beni aydınlığa çıkarmasaydı, bu çalışma hazır- 1 Hukuk, iyinin ve âdilin sanatıdır. Her ne kadar aequi burada âdil olarak tercüme edilmiş olsa da aslında tam anlamı hakkaniyetli olan dır. Bununla birlikte Latince metinlerde boni ve aequi sıfatları genellikle birlikte kullanılmakta ve bu iki kavramın birlikteliği hakkaniyetli olan hakkaniyete uygun olan şeklinde tercüme edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Havva Karagöz, Roma Hukukunda Adalet (Iustitia) ve Hakkaniyetin (Aequitas) Gerçekleşme Biçimi, Yeditepe HFD, 2010/1, s. 35 vd.

8 viii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ lanamazdı. Bundan da öte, oldukça soğuk bir 28 Aralık günü asistanı olarak başladığım yeni yaşamımın hüzünlendiğim, bunaldığım, ümitsizliğe kapıldığım her anında yardımcı olmasaydı, büyük ihtimalle şu an bu satırları yazıyor da olamazdım..kendisine her şey için teşekkür ederim. Karşılaşılan hukukî sorunlara kanunların lafızlarının dar kalıpları arasında çözüm aramak, kişiyi belki hiçbir zaman kısır döngüden çıkaramayacak, belki de yalnızca gündelik çözümlere ulaşmasını sağlayacaktır. Ancak lâfzı o kanunların ratio ları ile bütünleştirmek suretiyle bakış açısı geliştiren kişi, hukukçu olabilecektir..çünkü scire leges, non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem..yani kanunları bilmek, onların sözlerine saplanıp kalmak değil, amaç ve anlamlarını kavramaktır. Belki de bu yüzden Saint Paul, Epitres Romains de lafız öldürür, lâkin ruh canlandırır demiştir. Mikro boyutta doktora tezimle ilgili sorularımın hepsine bıkmak bir yana hiçbir sıkıntı emaresi dahi göstermeksizin cevap veren, akademik anlamda ender rastlanacak bakış açısını bana öğretmeye gayret eden, makro boyutta ise benim için bir yaşam öğretmeni olan Prof. Dr. Yavuz Alangoya ya edilecek teşekkürün, bir doktora tezinin önsözünün sınırlarına sığması mümkün değildir. Akademik yaşam, buraya adım atan kişiye tattırdığı hazların yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Akademik çalışmaların sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, kişinin azim ve sebat göstermesinin haricinde, birlikte çalıştığı kişilere de doğrudan bağlıdır. Bu nedenle her zaman yüzündeki tebessüm ve hoşgörüyle beni karşılayan, yaptığı yönlendirmelerle konunun yeni boyutları hakkında düşünmemi sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Abdurrahim Karslı ya müteşekkirim. Doktora tezinin kişinin hayatında önemli bir zaman dilimini kaplaması, doktora tezi jürisinde yer alan üyeleri de o kişi için özel kılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle, her zaman yapıcı eleştiri ve önerileriyle böylesine uzun bir yürüyüşte konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşmamı sağladığı için Prof. Dr. H. Cumhur Özakman ve Doç. Dr. Güray Erdönmez e teşekkür ediyorum. Kütüphanemin baş köşesinde sakladığım Roma Hukuku Dersleri adlı kitabının önsözünde Prof. Dr. Andreas B. Schwarz, her ne kadar bazen ölü bir hukuk dalı olarak nitelendirilerek haksızlık edilse de, Roma Hukuku nun, Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin temelini oluşturması bir yana, hukuki düşünce tarzının öğrenilebilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini söylemektedir. Çünkü hukukçu ile hukukçu olmayan bir kişi arasındaki fark, hocamıza göre hukuk bilgisi değil, hukuki düşünce tarzına sahip olabilmektir. Keza ünlü ta-

9 ÖNSÖZ ix rihçi Theodor Mommsen in de belirttiği gibi Hesperid lerin ağacı gibi ilim ağacının altın elmaları da onları bizzat koparabilenlere mahsustur; bunlar başkalarına gösterilebilir fakat verilemez. Bu cümleyi defalarca okuyarak başlayan Roma Hukuku merakım, zamanla beni incelediğim her konuda, Roma Hukuku nun derinliklerine dalarak o hukuki kurumun temellerini araştırmaya itti. İşte bu yolculuklar sırasında, Prof. Dr. Havva Karagöz den aldığım doktora dersi sayesinde düşe kalka öğrenmeye çalıştığım Latince ve üniversitede komşu olmamızın da getirdiği rahatlıkla, kendisiyle Roma Hukuku üzerine yaptığımız sohbetler benim için ufuk açıcıydı. Bu nedenle doktora tezimin hazırlanması sürecinde verdiği destek bir yana, Roma Hukuku na ilişkin her konuda yanlış yönlere savrulmamı engellediği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktora tez jürimde yedek jüri üyesi olan ve hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen işine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle tezim hakkında değerlendirme, görüş ve önerilerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayarak ilgili hususları tekrar gözden geçirmemi sağlayan Doç Dr. Mustafa S. Özbek e büyük bir mutlulukla teşekkür ediyorum. Anabilim dalına ilk kez merhaba dediğim günden bu yana yardımlarını esirgemeyen Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu ve benim için bir hoca veya çalışma arkadaşının ötesinde bir ağabey olan Yard. Doç. Dr. Nihat Güman a büyük bir zevkle teşekkür etmek istiyorum. Eski İstanbul da, Beyazıt Meydanı nda eski, büyük bir binadaydı fakülte.. Bina ilk bakışta bir üniversite için pek uygun görünmüyordu, ama biraz daha yakından inceleyince( ), belki biraz alışılagelmişin dışında fakat mükemmel olan bir yere yerleştirildiğimiz hissi uyanmaya başladı. Eski moda bir haşmet, odaların yüksekliği ve büyüklüğü, tavanların güzelliği, dev mermer merdivenli aydınlık avlu, bütün bunlar tarihi geçmiş ve asalet izlenimi yaratıyordu. Yirmi-otuz metre ötesinde yüksek bir yangın kulesi vardı; oradan şehir, uzaklara kadar seyredilebiliyordu. Cenova dan kalkıp sisli bir sonbahar gününde İstanbul a ilk adımını atan Prof. Dr. Fritz Neumark, İstanbul Üniversitesi ile tanışmasını yukarıdaki cümlelerle anlatmaktadır. Her ne kadar sisli olmasa da yine bir sonbahar gününde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne attığım ilk adım endişe ve heyecan doluydu. Eğer akademik dünyaya adım atabilmişsem, henüz ikinci sınıfta bir öğrenciyken katıldığım yarışma sonrasında yaptığı konuşmada beni cesaretlendiren, sonrasında ise her seferinde kendime olan güvenimi, bilimsel araştırma sevgimi tazeleyen Prof. Dr. Rona Serozan ın bunda payı büyüktür..

10 x TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Prof. Dr. Fritz Neumark ın Türkiye yi ikinci vatan olarak benimsemesi gibi ben de dedemin 68 yıl önce mezun olduğu bu okulu zamanla âdetâ ev gibi görmeye başladıysam, bunda en büyük paylardan biri, hiç kuşkusuz her zaman yardıma hazır olarak bekleyen, hattâ bununla da yetinmeyip kendisini benden sorumlu hisseden Yard. Doç. Dr. Başak Baysal ındır. Her şey için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Herkesin çocukluğunda yakın çevresinden model olarak belirlediği biri mutlaka vardır. Benimki de dedemdi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, 1940 lı yılların İstanbul u, İstanbul Üniversitesi, Türkiye nin demokrasiye geçiş yıllarının sancılarına ilişkin anılarla dolduran dedemin hayatta en fazla önem atfettiği özelliktir zarafet. Onun için zarafet, öğrencisine nûr-ı aynım diye hitap eden Prof. Dr. Ebül ulâ Mardin ile özdeşleşmişti. Benim için ise hastalığının son evresinde tanıma fırsatı bulabildiğim, adına düzenlenen yarışmada kazandığım ödülü her zaman başucumda büyük bir gururla sakladığım Prof. Dr. Bülent Tanör ile özdeş. O na en büyük teşekkür, herhalde taşıdığı insanî değerleri sürdürebilmekle mümkün olabilecektir. Her ne kadar küreselleşen dünyada bilimsel eserlere ulaşım olanakları artmışsa da, eserlere doğrudan erişebilme noktasında yabancı ülkelerde yapılacak incelemeler, bilimsel araştırmalar için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma için yapılan hazırlık sürecinin bir kısmı İsviçre nin Lausanne şehrindeki İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü nde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sürecinde destek olan Enstitü görevlilerine ve 2010 yılında layık görüldüğüm TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü nü takiben Tinçel Vakfı Bursu nu almam sırasında hiçbir desteği esirgemeyen Prof. Dr. Adem Sözüer e çok teşekkür ediyorum. Bir akademik çalışmanın hangi zorlu koşulların sonucunda ortaya çıktığını, ancak bir başka akademisyen anlayabilecektir. Bu zorlu koşulların bir nebze yumuşatılarak kişinin bu çalışmalara daha fazla konsantre olabilmesi noktasında, bilimsel çalışmaları teşvik eden kurumların destekleri yadsınamaz. Bu nedenle de yüksek lisans ve doktora sürecinde bursiyeri olmaktan gurur duyduğum Tübitak a teşekkür ederim. Bilimsel çalışmaları yayınlama cesaretini gösterebilecek kurumlar olmasa, büyük özverilerle hazırlanan bu çalışmalar anlamlarını da yitireceklerdir. Bu bağlamda kitabın yayınlanması sırasında her türlü kolaylığı gösteren Sayın Seyhan Satar başta olmak üzere, kitabın tashihlerini oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiren, kapak tasarımını hazırlayan Sayın Gökhan Ayrancı ile Beta Yayıncılık ın tüm çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

11 ÖNSÖZ xi On yaşındaki bir çocuk olarak girip on sekiz yaşında bir genç olarak çıktığım okulumun henüz ilk yıllarında tanışmıştım Küçük Prens le.. Demek yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar diyordu. O na göre, insanlar büyüdükçe tuhaflaşıyorlardı.. Ben çok şanslıydım ki hayatımın ilk öğretmenleri, aşıladıkları değerler, verdikleri cesaret ve her zaman gurur ve güven dolu bakışlarıyla hayatta her zaman ne istediğimi bilmeyi ve bu yolda yürümeyi öğrettiler. Binbir emek, sabır ve itinayla hazırlayıp sundukları yaşam için sevgili anne ve babama teşekkür ediyorum. Sahip olduğu korumasız çiçeğini yetiştirme sorumluluğu sembolüyle, insanların yalnızlaştırdıkları dünyada, ancak emek sonucunda ulaşılabilecek gerçek sevgi peşindeki masum bir mücadeledir Küçük Prens in giriştiği.. Ona göre, ancak buna ulaşabilenler kendilerini başarılı ve şanslı addedebileceklerdir. Ben de zıtlıklarla dolu bir hayat serüveninde, yanımda her zaman güven dolu gözlerle bana eşlik eden bir yol arkadaşına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. O gözlerin sahibi olan Ar. Gör. İrem Yayvak... İyi ki varsın... Dr. Mert Namlı İstanbul, 3 Ocak 2014

12 xii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

13 İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER Sunuş...v Önsöz...vii İçindekiler...xiii Kısaltmalar...xxiii Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. MEDENİ USÛL HUKUKU NUN GENEL KARAKTERİ VE AMACI ÇERÇEVESİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİNE DUYULAN İHTİYAÇ:...7 A-) MEDENİ USÛL HUKUKU NUN GENEL KARAKTERİ:...7 B-) MEDENİ USÛL HUKUKU NUN AMACI:...12 C-) HUKUK GÜVENLİĞİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI KAVŞAĞINDA YARGILAMANIN İADESİ : ) Kesin Hükmün Amacı : ) Kesin Hükmün Bertaraf Edilmesi İhtiyacı :...22 II. TERİM SORUNU:...24 III. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ :...30 A-) ROMA HUKUKU NDA:...30 B-) FRANSIZ HUKUKU NDA: ) Loi Salique de: ) Arası Dönemde Yargılamanın Yenilenmesi Düşüncesinin Ortaya Çıkışı:...34

14 xiv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ 3-) Arası: ) Arası: ) 1789 Sonrası:...37 C-) İSLAM HUKUKU NDA :...38 D-) OSMANLI HUKUKU NDA: ) TANZİMAT A KADAR: ) TANZİMAT SONRASI:...43 E-) CUMHURİYET DÖNEMİ NDE:...50 IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KANUN YOLLARI ARASINDAKİ YERİ:...56 A-) KANUN YOLU KAVRAMI:...56 B-) KANUN YOLUNUN ETKİLERİ: ) Genel Olarak: ) Erteleyici Etki ) Aktarıcı Etki: C-) ÇEŞİTLİ BAKIMLARDAN KANUN YOLLARI TÜRLERİ: ) Düzeltmeye Yönelik Kanun Yolları - Geri Almaya Yönelik Kanun Yolları: ) Olağan Kanun Yolları Olağanüstü Kanun Yolları: ) Yargılamanın Yenilenmesinin Kanun Yolları Arasındaki Yeri Bakımından Değerlendirme:...75 V. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE FRANSIZ HUKUKU NDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ KARŞILAŞTIRILMASI:...77 A-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ TANIMI VE AMACI:...77 B-) BAŞVURMA ŞARTLARI BAKIMINDAN:...79 C-) ETKİLERİ BAKIMINDAN:...81 D-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ GEREKLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU: ) Fransız Hukuku nda Üçüncü Kişinin İtirazının Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tartışmalar: ) Üçüncü Kişinin İtirazının Türk Hukuku na İktibasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu:...86

15 İÇİNDEKİLER xv VII. HAKKINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEP EDİLEBİLECEK KARARLAR:...89 A-) GENEL KURAL: MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN MEVCUT OLMASI...89 B-) GENEL KURALIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ: ) İlk Derece Mahkemelerinin Verdikleri Eda, Tespit ve İnşaî Hükümler: ) Tarafların Dâvaya Son Veren İşlemleri: ) Yok ve Etkisiz Kararlar ) Geçici Hukukî Koruma Kararları: ) Çekişmesiz Yargı Kararları: ) İcra Mahkemesi Kararları: ) Hakem Kararları: a-) İç Hakem Kararları: (1)- Fransız Hukuku nda: (2)- İsviçre Hukuku nda: (3)- Türk Hukuku nda: b-) Uluslararası Hakem Kararları: (1)- Fransız Hukuku: (2)- İsviçre Hukuku: (3)- Türk Hukuku: ) Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararlar: ) Temyiz Mahkemesi Kararları: ) Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ) Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararları: İKİNCİ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ I. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNE GENEL BAKIŞ: A-) ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLERİNDE KABUL EDİLEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ:...173

16 xvi TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ B-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN TAHDİDİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ OLMALARI: C-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN TEK BİR SEBEBE İNDİRGENMESİ: II. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ: A-) AĞIR USÛLİ HATA VEYA EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ. : ) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bu Sebep Çerçevesinde Değerlendirilebilecek Hâller: ) Dâvaya Bakması Yasak Olan veya Hakkındaki Ret Talebi Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Dâvaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: c-) Hakkındaki Ret Talebi Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: (1)- Hâkimin ve Hakemin Reddi Sebepleri: (2)- Kararı Veren veya Karara Katılan Hâkim Hakkında Ret Kararı Verilmesi: ) Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzurunda Dâvanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Hangi Tarafın Yargılamanın Yenilenmesine Başvurabileceği: c-) Usûle Uygun Şekilde Temsil Edilmemiş Olma: d-) Hükmü Etkilemiş Olmanın Gerekmemesi: ) Bir Dâva Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Dâvada Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) İki Kesin Hükmün Mevcut Olması:...217

17 İÇİNDEKİLER xvii c-) Kesinleşmiş Hükümlerin Taraf, Konu ve Sebeplerinin Aynı Olması: d-) Hükümlerin Birbiriyle Çelişmesi: e-) Hükümlerin Hangi Mahkemeler Tarafından Verilebilecekleri: f-) Hangi Hükme Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabileceği: g-) İki Kesin Hüküm Mevcut İken Üçüncü Dâvanın Açılması: ) Kararın İHAS veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle Verildiğinin İHAM ın Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Kararın İHAS veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle Verilmiş Olması: c-) İhlâlin İHAM ın Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması: d-) İhlâlin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Telâfi Edilebilir Nitelikte Olması: e-) İhlâlin Tazminatla Giderilemeyecek Nitelikte Olmasının Gerekmemesi: B-) DAVA MALZEMESİNE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ: ) Yargılama Sırasında Elde Edilemeyen Bir Belgenin Hükümden Sonra Ele Geçirilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Belgenin Elde Edilmesi: c-) Sonradan Öğrenilen Vakıa ve Deliller: d-) Belgenin Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması: e-) Ele Geçirilen Belgenin Yargılama Sırasında Mevcut Olması: f-) Belgenin Yargılama Sırasında Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilememesi: (1)- Genel Olarak: (2)- Mücbir Sebep veya Tarafın Elinde Olmayan Neden Kavramı: (3)- Karşı Tarafın Fiili: g-) Yeni Ele Geçirilen Belgenin Hükmü Etkileyecek Nitelikte Olması:...284

18 xviii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ 2-) Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmî Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Senedin Mevcut Olması: c-) Bu Senedin Karara Esas Alınmış Olması: d-) Karara Esas Alınmış Olan Senedin Sahte Olduğunun Sonradan Tespit Edilmesi: ) İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın Yalan Tanıklık Yaptığının Karardan Sonra Tespit Edilmesi: a-) Genel Olarak: b-) Tanığın İfâdesinin Karara Esas Alınmış Olması: c-) Tanığın Yalan Tanıklık Yaptığının Sâbit Olması: (1) Sayılı Kanundan Önceki Durum: (2) Sayılı Kanundan Sonraki Durum: (i)- Kural : İfadesi Hükme Esas Alınan Tanığın Yalan Tanıklık Nedeniyle Ceza Mahkemesi Tarafından Mahkûm Edilmesi: (ii)- Ceza Mahkemesinden Hüküm Alınmasının Delil Yokluğu Haricindeki Bir Sebepten Dolayı Mümkün Olmaması: (3)- HMK daki Düzenleme: ) Bilirkişi veya Tercümanın Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sâbit Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Bilirkişi Raporu veya Tercüman Beyanının Mevcut Olması: c-) Bilirkişinin veya Tercümanın Beyanının Hükme Esas Alınmış Olması: d-) Bilirkişi veya Tercümanın Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sâbit Olması: ) Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin İkrar veya Yazılı Delille Sâbit Olması: a-) Genel Olarak:...329

19 İÇİNDEKİLER xix b-) Lehine Karar Verilen Tarafın Yemin Etmiş Olması: c-) Lehine Karar Verilen Tarafın Yalan Yere Yemin Ettiğinin Sâbit Olması: (1)- Yalan Yere Yeminin Mahkeme Hükmü ile Sâbit Olmasının Gerekip Gerekmemesi: (2)- Yalan Yere Yemini Tespit Edecek Mahkeme: (3)- Yalan Yere Yemin Suçu (TCK m. 275): (4)- Yalan Yere Yeminin İspatı: (5)- Tazminat Dâvası Açılması Yoluyla Yargılamanın İadesine Gerek Kalmaksızın Kesin Hükmün Bertaraf Edilebilirliği: ) Karara Esas Alınan Bir Hükmün Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Karar Verilirken Bir Hükmün Esas Alınmış Olması: c-) Esas Alınan Hükmün Kesin Olarak Ortadan Kalkması: C-) HİLEYE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ: ) Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Hile Kavramı: (1)- Türk Hukuku nda: (2)- İsviçre ve Fransız Hukuku nda: c-) Hilenin Lehine Karar Verilen Tarafça Yapılması: d-) Hilenin Karara Etki Etmesi: e-) Hileyi Tespit Edecek Mahkeme: ) Tarafların, Alacaklıları veya Dâvayı Kaybedenlerin Yerine Geçenleri Zarara Sokacak Bir Hile Yapmış Olmaları: a-) Genel Olarak: b-) Sebebin Getiriliş Amacı ve Özellikle İİK m. 277 vd. Karşısında Uygulama Alanı: c-) Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunabilecek Üçüncü Kişiler: d-) Dâvanın Taraflarının Aralarında Anlaşarak Hile Yapmaları:...374

20 xx TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ USÛLÜ I. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER : A-) TARAFLAR: B-) FER İ MÜDAHİL: C-) ASLİ MÜDAHİL: D-) FRANSIZ HUKUKU NDA DAVADA TEMSİL EDİLEN KİŞİLER : E-) HUKUKİ YARAR: F-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDAN FERAGAT: II. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULACAK MAHKEME: A-) DEVLET MAHKEMELERİNİN KARARLARI BAKIMINDAN: ) Genel Kural: ) Hükmü Veren Mahkemeye İlişkin Ortaya Çıkabilecek Sorunlar: B-) HAKEM KARARLARI BAKIMINDAN: III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKEN SÜRE: A-) GENEL OLARAK KANUNDA BELİRLENEN SÜRELER VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ: B-) SÜRELERİN İŞLEMEYE BAŞLADIKLARI AN: ) Genel Olarak: ) Yargılamanın Yenilenmesi Süresinin İşlemeye Başladığı Tarihin Tespiti: a-) Öğrenme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler: (1)- HMK m. 375/1 (a) ve (ğ) Bakımından: (2)- HMK m. 375/1 (h) Bakımından: (3)- HMK m. 376 Bakımından: b-) Tebliğ Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler: c-) Ele Geçirme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süre: d-) Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler:...423

21 İÇİNDEKİLER xxi (1)- HMK m. 375/1 (d): (2)- HMK m. 375/1 (e), (f) ve (g): (3)- HMK m. 375/1 (ı): ) Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin Hükmün Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmesi Hâlinde Sürenin İşlemeye Başlayacağı An: C-) SÜRELERİN HESAPLANMASI VE SONA ERMESİ: D-) SÜRELERİN İSPATI: IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR: A-) YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN BİR DAVA ŞEKLİNDE AÇILMASI VE BUNUN SONUÇLARI: B-) DAVACININ KARŞI TARAFIN YAPMAK ZORUNDA KALACAĞI MASRAFLARA KARŞILIK TEMİNAT GÖSTERMESİ: C-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ İCRAYI DURDURMAMASI: V. YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ İNCELENMESİ: A-) GENEL OLARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ KAÇ SAFHADA İNCELENECEĞİ: B-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN DURUŞMA YAPILARAK İNCELENECEK OLMASI: C-) DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ : D-) FRANSIZ HUKUKU NDA DAVANIN SAVCILIĞA İHBARI: E-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ: F-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ ÜZERİNE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASI: ) Hükmün İptal Edilerek Yeniden Yargılama Yapılması Kuralı ve Bunun İstisnaları: ) Yeniden Yargılamanın Kapsamı : ) Yeniden Yargılamada Uygulanacak Kurallar ve Özellikle Yeni Dâva Malzemesi Getirilip Getirilemeyeceği Sorunu : VI. YENİDEN YARGILAMA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR VE BUNA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI : A-) YENİDEN YARGILAMA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR:...465

22 xxii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ B-) YENİ KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI VE ÖZELLİKLE BU KARAR HAKKINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEP EDİLEBİLMESİ : C-) YENİ HÜKMÜN GERİYE ETKİLİ OLMASI VE BUNUN SONUÇLARI: ) Yeni Hükmün Geriye Etkili Olması : ) Yeni Hükmün İcrası ve Bunun İlk Hükmün İcrası Üzerindeki Etkisi: 477 a-) İlk Hüküm Henüz İcra Edilmemişse: b-) İlk Hüküm Kısmen veya Tamamen İcra Edilmişse: ) Yeni Hükmün Geriye Etkili Olmasının Boşanma Bakımından Özel Sonuçları ve Özellikle İki Evlilik Sorunu: SONUÇ KAYNAKLAR...497

23 KISALTMALAR xxiii KISALTMALAR ABD : Ankara Barosu Dergisi AC : Adliye Ceridesi AcP : Das Archiv für die civilistische Praxis AD : Adalet Dergisi AJDA : Actualité Juridique De Droit Administratif AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi Arch. phil. dr. : Archive De Philosophie De Droit art. : Article ATF : Recueil Officiel Des Arrets Du Tribunal Fédéral AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Dergisi AYM : Anayasa Mahkemesi b. : Bent BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Dergisi BD : Baro Dergisi(Barosu Dergisi) BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BK : Borçlar Kanunu(818 sayılı) bkz. : Bakınız Bull. Civ. : Bulletin Des Arrets De La Cour De Cassation (chambres civiles) c. : Cilt CA : Cour D Appel Cass. Civ. : Cour De Cassation, chambres civiles Cass. Comm. : Cour De Cassation, chambre commerciale et financière Cass. Soc. : Cour De Cassation, chambre sociale CC : Code Civil (Fransız Medenî Kanunu) CCS : Code Civil Suisse (İsviçre Medenî Kanunu) CD : Ceza Dairesi chron. : Chronique CGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu

24 xxiv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ CMK : Ceza Muhakemeleri Kanunu CMUK : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu CO : Code Des Obligations CPC : Code De Procédure Civile CPP : Code De Procédure Pénale çev. : Çeviren D. : Recueil Dalloz-Sirey DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi dnot : Dipnot E. : Esas éd. : Edition f. : Fıkra FJS : Fiche Juridique Suisse Gaz. Pal. : Gazette Du Palais HAD : Hukuk Araştırmaları Dergisi HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu HİD : Hukuk ve İçtihatlar Dergisi HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu HPD : Hukukî Perspektifler Dergisi HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı İHAS : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İHAM : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İİD : Yargıtay İcra İflas Dairesi İİK : İcra ve İflâs Kanunu İKİD : İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İz. BD : İzmir Barosu Dergisi JCP : Juris-Classeur Périodique J-cl. proc. civ. : Juri-Classeur De Procédure Civile JO : Journal Officiel Des Lois et Des Décrets De La République Française JT : Journal Des Tribunaux K. : Karar Karş. : Karşılaştırınız

25 KISALTMALAR xxv kt. : Karar tarihi LEGAL HD. : Legal Hukuk Dergisi m. : Madde MHAD : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MİHDER : Legal Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi MHB : Mukayeseli Hukuk Bülteni MÜHAD : Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi MİHDER : Legal Medenî Usul ve İcra- İflâs Hukuku Dergisi NCPC : Nouveau Code De Procédure Civile no : Numara OJF : Loi Fédérale D Organisation Judiciaire par. : Paragraf RDS : Revue De Droit Suisse Rép. : Répertoire De L Encyclopédie Juridique Dalloz Rép. proc. civ. : Répertoire de Procédure Civile et Commerciale Rev. arb. : Revue De L Arbitrage Rev. crit. DIP : Revue Critique De Droit International Privé Rev. huiss. : Revue Des Huissiers De Justice Rev. proc. coll. : Revue Des Procédures Collectives RG : Resmi Gazete RGDP : Revue Générale De Procédure RGZ : Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RID comp. : Revue Internationale De Droit Comparé RJN : Recueil De Jurisprudence Neuchâteloise RKD : Resmi Kararlar Dergisi RRJ : Revue Des Recherches Juridiques RTD comp. : Revue Trimestrielle De Droit Civil RTD comm. : Revue Trimestrielle De Droit Commerciale et De Droit Economique S. : Sayı s. : sayfa SJ : Semaine Judiciaire SJZ : Revue Suisse De Jurisprudence Somm. : Sommaire SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi t. : Tome TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi Yrd. Doç. Dr. ÇAĞLA TANSUĞ İdari Yargılama Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3412 Hukuk Dizisi : 1651 1. Baskı - Nisan 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-598 - 6 Copyright

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI i ERDO AN BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ii Yay n No. : 2365 Hukuk Dizisi : 1164 1. Bask Aralık 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-389 - 4 Cop yright

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi

Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi Dr. İzzet Mert Ertan Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal Şartı Sistemi İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3190 Hukuk Dizisi : 1563 1. Baskı - Ocak 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-217

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

KARI - KOCANIN HAKLARI

KARI - KOCANIN HAKLARI HERKES İÇİN HUKUK: 22 KARI - KOCANIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA VE MİRAS HUKUKU HAKLARI Avukat Osman OY Avukat Gerçek Onur OY İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3441 Hukuk Dizisi : 1660 1. Baskı - Ağustos

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı. Son 10 Yılda Ne Değişti Esra ÇAYHAN Ebru OĞURLU Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Siyasal Partilerin Bakışı Son 10 Yılda Ne Değişti İstanbul - 2014 Yayın No : 3110 İşletme-Ekonomi : 666 1. Baskı Haziran 2014 İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR Editör Prof. Dr. Hasret Çomak Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİK TARTIŞMALAR İstanbul - 2013 Yay n No : 2853 İşletme-Ekonomi Dizisi : 562 1. Bask Şubat 2013 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAYOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. YASA YOLU KAVRAMI... 9 II. YASA YOLUNUN AMACI... 10 III. YASA YOLLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK

Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ SANAL DÜNYALARDA İKTİDAR VE ÖZGÜRLÜK Yayın No : 2586 Hukuk Dizisi : 1259 1. Baskı - Ekim 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-609 - 3 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yrd. Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yay n No : 2800 Hukuk Dizisi : 1374

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Prof. Dr. Nuray EKŞİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nuray EKŞİ. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU NDA İDARİ GÖZETİM Yayın No : 3119 Hukuk Dizisi :

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ÖZEL HUKUK ALANINDA CEZAİ ŞART

ÖZEL HUKUK ALANINDA CEZAİ ŞART T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ALANINDA CEZAİ ŞART YÜKSEK LİSANS TEZİ MURAT TİRYAKİ 0410032016 Anabilim Dalı: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Prof. Dr. Atilla Altop Temmuz

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI

MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI MALİYET AÇISINDAN SİGORTA HİZMETİNİN FİYATLANDIRILMASI Risk Primi (Hasar Maliyeti) + [Yüklemeler = Emniyet Payı + (Genel Giderler Payı + Üretim Masrafları Payı + Kar Payı] +... Mehmet KAHYA Yay n No :

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı