TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ. Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ. Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri"

Transkript

1

2 TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri

3 TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri 5 Halk Eczacılık ve Sağaltına Teknikleri BURHANOGUZ İSTANBUL 2005

4 Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınlan 17 Kültür Dizisi: 1 O ISBN Basım Eylül Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi Tüm yayın hakları saklıdır. Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi 'nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Tercüme hakkı yazara aittir. Dizgi KazımAksan Baskı Hazırlık Ahmet Y. Özbilen Kapak Tasarım Murat Efe Montaj/İç ve Kapak Baskı Kurtiş Matbaacılık Cilt Güven Mücellithanesi ANADOLU AYDıNLANMA VAKFI YAYINLARI Cağaloğlu Yokuşu No: 40 Kat: 2 Cağaloğlu-İstanbul Tel:

5 Güçlüklerden yılmadan çalışanlara

6 BURHANOGUZ 1 Mart 1335'te (1919) İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu College Sainte Jeanne d'arc'ta, liseyi Saint Benoit'da okudu. 1942'de Yüksek Mühendis Mektebi'nden (İTÜ) Makine ve Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1942'de öğrenciliğinden itibaren çalıştığı Zeytinburnu ve Sütlüce silah ve mühimmat fabrikalannın dökümhane şefliğine atandı sonunda istifa ederek kendi dökümhane ve atölyesinde 1950'ye kadar çeşitli döküm ve makine imal işleriyle uğraştı. Bu arada, 16 Aralık 1946'da kapatılana kadar Türkiye Sosyalist Partisi Merkez İcra Komitesi azahğı ve Türkiye Demir ve Çelik Sanayii İşçileri Sendikası başkanlığı yaptı. 1950'den l963'e kadar elektrik mühendisi sıfatıyla yurdun çok çeşitli yörelerinde proje mühendisi, şantiye şefi ve teknik müdür olarak enerji nakil hatlannın, şehir şebekelerinin projetendirilmesi ve uygulanması, küçük hidro-elektrik santrallerinin inşası ve sair büyük inşaat işlerinin (Çorum Çimento Fabrikası) koordinasyonu, Van - Urfa (875 kın.) Nato IV. Bölge telekomünikasyon hattı şantiye şefliğini yaptı arasında Elyaflı Çimento (Asbestli çimento boru ve levha) Şti.'nin Karta] ve Bolu Kaynaşlı fabrikaları, Doğu Galvaniz Saç, Termoreknik makine ve kazan fabrikası, Brown Boveri elektrik motorlan fabrikası (Wat Elektramekanik Şti.), Hacı Şakir sabun fabrikasının kuruluşlannda temel koordinasyon ve fiili görev yaptı arasında Oerlikon Kaynak Elektrotları ve Makineleri A.Ş.'de genel müdürlük teknik danışmanltğı yaptı arasında Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonra Trakya Üniversitesi'nde kadrolu öğretim görevliliği yaptı arasında Oerlikon genel müdürlük müşavirliği yaptı ve 1993'te emekliye ayrıldı arasmda Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans sınıflarında 2000 yılının sonuna dek öğretim görevliliği yaptı.

7 Burhan Oğuz'un Eserleri: A. Teknik: 1. Asbestli Çimento Tazyikli Boru Döşeme K ılavuzu ve İsale Proje Esasları. 2 cilt İstanbul: Süperlit yay., DökmeDemir Kaynağı El Kitabı (Çeviri). İstanbul Ark Kaynağı El Kitabı. İstanbul Dolgu Kaynağı El Kitabı. İstanbul I Karbonlu ve Alaşımlı Çelikierin Kaynağı Metalurji-Uygulama. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul Elektrik Ark Kaynağı Temel Eğitim Rehberi. İstanbul Sertlehimleme Teori-Uygulama. İstanbul Ark Kaynağı. Genişleti lmiş 2. baskı. İstanbul Malzeme Bilgisine G iriş. İstanbu l Demirdışı Metaller Kaynağı Metalurji- Uygulama. İstanbul lı. Aşınma Sorunları ve Dolgu Kaynağı Teori-Uygulama. İstanbul Çok say ıda makale, bülten vs. (2-12. sıradakiler Oerlikon Yayınlandır.) B. Sosyal Bilimler: 1. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri. C.I. Giriş: Beslenme Teknikleri. İstanbul C.II. Tarım Hayvancılık Meteoroloji. Bölüm I: inançlar. İstanbull982 (Sedat Simavi Sosyal bilimler Ödülü) C.II. Bölüm 2: Müesseseler. İstanbul C.ll. Bölüm 3: Teknikler. Aile Üretim İlişkileri. İstanbul C.III. İnşa, Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri. İstanbul C.IV. - Dokuma ve Giyim Teknikleri, İstanbul Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeğ i ve Türkler. İstanbul Mezartaşında Simgeleşen inançlar. İstanbul Çevre Üzerine Düşünceler. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı yay., Anadolu Aleviliğinin Kökenleri. "Alevilik Üstüne Ne Dediler" adlı kitaptan ayrıbasım. Ant. yay. 6. Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış. 2 cilt. İstanbul Çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde makale, uluslararası kongre ve sempozyumlara bildiri vs. 8. Tarihsel Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye'de Laiklik. İstanbul : Engin yay., Türk Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenieri I-III. İstanbu l: Simurg yay., Bizans'tan Günümüze İstanbul Suları. İstanbul: Simurg yay., ll. Yaşadıklarım, Dinlediklerim. Tarihi ve Toplumsal Anılar Simurg Yay., 2000

8 İÇİNDEKİLER Sunu 13 Önsöz 15 Giriş 17 "Tıbb" Sözcüğü 19 Mesir Macunu 20 Asklepios 22 Ram 23 Yine Asklepios 27 İmhotep 31 Lokman Hekim 32 Ayurveda 38 Çinli Hekim 38 Halk Tababeti 40 Divertimento 43 Kırık ve Çıkıkçılar 43 Sihrl Tedavi 45 % Ot-Otacı 51 Hititler Dönemi Anadolu Florası 54 Bitki Esanslanyla Sağaltına 56 "Kutsal Ot" Adaçay ı 57 Mısır Çarşısı 58 Herbalist Filiz Görgün 63 Çeşitli Şifalı Bitkiler 65 Şeker Hastalığı İlacı 66 Anadolu "M ısır Çarşı"ları 67 Hangi Hastalığa Karşı Hangi Bit~i 85 Hangi Bitkinin Hangi Hastalığa Iyi Geldiğini İnsanoğlu Nasıl Öğrenmişti? 87 Asya Türklerinde Hekimlik 89 Tıp Tarihi_nde Gezinti 93 Nabız ve ldrar ı04 Kan Alma ve Müshil ı 05 Erotikler ı 06 Kadın Hastalıkları ve Ebelik 106 Çocuk Hastalıkları-Göz Hastalıkları - Ateşli ve sair Hastalıklar 107 Veteriner Tıbbı 109 Tıbbi Eğitim ve Hastahaneler 109 Adli Tıp ııo

9 Meditasyon 120 Çeşitli Uygarlıklarda Tıp 123 Mısır ve Mesopotamya'da Tıp 123 Grek Tıbb ı 146 İtalya'da Etrüks Tababeti 152 Anadolu' da İlk Türkçe Tıp Eserleri 154 Greko-Arap Tıp Sistemi 157 Rüya Tabiri 159 Hippokrates 161 İslam'ın Hipokrates'i Algılayışı 173 Dioscorides 175 Galenos 177 İbni Sina'dan Söz 180 Roma' da Tıp ve Celcus 182 Homeres Arada Neler Söylemiş 184 Paraeelsus 191 Çin'de Tıp 198 Çin'de Eczacılık, Tıbbi Otlar ve Bilgisi 201 Bozkır Tıbbı 205 Hint Tıbbı 209 Türklerin Hindistan'la Alışverişi 216 İbranilerde Tıp 219 İran Tıbbı 221 Bizans'ta Hastahane ve Tıp 222 İslami Tıp 229 Delilik Üzerine 238 Musiki İle Tedavi 244 Tıbb-ı Nebevi 251 İslam'da Veteriner Tababeti 255 İslam'da Farmakoloji 262 Asyalı Tabipler 272 Razi 272 Biruni 276 ibni sına 285 Musiki İle Çocuk Hastalıklarının Tedavisi 299 Türk-Osmanlı Tababeti 317 Akupuntur 323 Osmanlı Hastahaneleri 335 Yine Musiki İle Tedavi Hakk ında 339 Halk Tıbbında "Otçu-Otacı" 340 Yine Osmanlı Hastahaneleri 343 Türk "Tıp Ekolü" 348 Dişçilik 353

10 Çocuk Hekimliği Tarihi 355 İspençiyari (Farmakoloji) 364 Arı ve Romatizma 398 Halk Tababeti 400 Hava ve Su İle Tedavi 404 Sünnet 407 Kınkçı-Çıkıkçı (Ortopedi) 407 Yine Sünnet 411 Hastalıklarda Sıcak-Soğuk Ayrımı Kan, Hacamat (Kan Alma) Hıfzısıhha Tedbirleri 4 16 Soğan ve Sarmısak Gebeliği Önleme Tedbirleri Halk Tabipliği-Ocaklı'lar 421 Çocuk Bakım ve Tedavisi 422 Cilt Bakımı. 427 Tiryak ~ı Sayrı-Sayru Verem Tıbbt Folklor 441 Dağlama 443 Yine Kan Alma 445 Yılan la Tedavi Macunlar Ş i falı Sular, Çermikler, Kaplıcalar 463 Yörük Bebeklerinin Katatasına Şekil Verme 472 Zehirlt~nmeler 474 Zekeriya Hazretleri Macunu 474 Basur Tedavisinde Kavak Merhemi 476 Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'da Halk Tedavi Yöntemleri 476 Sihri Tedavi Yöntemleri 487 Bit Ayıklama 488 Yine Kan Alma (Hacamat) 489 Doğum Kontrolü 490 Müracaat Edilen Eserler 498 İndeks 525 Resimler 527

11 SUNU Bilindiği gibi, ülkemizde kültür ve tarih araştırmalan çok yetersizdir. Oysa bir toplum kendi tarihi ve kültürel kökenierini araştırmak. yorumlamak, anlamak ve sahiplenmek zorundadır; uygarlığı aniayıp ona şekil verecek insanların yetişmesi buna bağlıdır. Bir toplumun yaşayan tarihjni anlayabilmek için, o toplumun temel ilişkilerinde ne tür gelenek, görenek, adet ve usullerin olduğunu bilmek gerekir. Çünkü toplumlar bir yandan kültürü oluştururken, diğer yandan da kültür içinde yoğrularak şekillenirler. Kültürel yoğrulma, toplum reflekslerini oluşturur. Bir bakıma, kültür, toplum kimliğinin şekillendiği ilişkiler ile üretilip paylaşılan inanç, adet. ortak keder, ortak kıvanç, ortak ülkü, usul, kural ve nesnelerin gelenekleşmiş ortamıdır. İşte bu sahada topluma katkıda bulunan ender şahsiyetlerden biri de Burhan Oğuz' dur. Kendisine ve bi sahada hizmet veren araştırınacılarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Burhan Oğuz'un yayınlamakta olduğumuz toplu eserlerinin "Türkiye Halkının Kültür Kökenleri" serisi içinde dilimizde bir benzeri bulunmayan elinizdeki bu eseri sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Burhan Oğuz'un tüm eserlerinde olduğu gibi bu eserde de, içeriğin zenginliği ve yazarın bilimsel tutumu yanında, bir de sunumdaki alçak gönüllülüğü hayranlık vericidir. Kitapların oylumu ilk bakışta korkutucu olsa da, içeriğin ilgi çekiciliği, bilgi düzeyi ile anlatırnın akıcılığı okuru tiryaki yapıyor. Halk Eczacılığı ve Sağaltım Tekniklerinin bu kapsamlı ve detaylı kültürel araştırma ve İncelemenin, konuya ilgi duyan araştırmacılar için bulunmaz bir hazine niteliğindedir kanısındayım. Sayın Burhan Oğuz'un toplu eserlerini yayımlayarak, bu değerli araştırmacı

12 yazarırruzı okurla buluştunnada özveri ile çalışan ve katkıda bulunan Anadolu Aydınlanma Vakfı ' nın tüm değerli üyelerine de bir okur olarak teşekkürü borç biliyorum. Ecz. Metin Bobaroğlu AAV Kurucusu ve Onursal Başkanı İstanbul

13 ÖN SÖZ Ne eczacıyız, ne tabip. Amacımız bu iki bilim dalının tarihini yazmak değil. Kaldı ki biz bu disiplinlerin, söylediğimiz gibi, uzağında bulunuyoruz. Merakımız, kendini birtakım otlarla tedavi eden halkın bunu nereden öğrendiği, yani genel bir deyişle sağaltına kültürünün kökenieri oluyor. Bunun yanıtlarını burada verebilmenin uzağında kaldığımızı biliyoruz. Biz, birçok malzemeyi, bundan sonraki araştıncıların istifadelerine sunduk. Gerçek boşlukları onlar doldursunlar. Biz bu merakımııı tatmin amacıyla ister istemez tıp ve eczacılık tarihleri içinde, yapabi ldiğimiz kadar özetleyerek kısa gezintilere çıktık ve ilginç sorunlar da ortada görünmedi değil. Örneğin, ayrıntılarını göreceğimiz gibi, Dioscorides'ten önce Anadolu'da bitkiler hakkında esaslı bilgilerin bulunduğu. Nereden gelmişti bu bilgiler bu yanmadaya? Zamanıntıbbınas ıl popülarize olmuştu? Büyük ünlü tabipler halktan, yani cari geleneklerden hiçbir şey almamışlar mıydı? Gerçekten, irdeleyeceğimiz hastahanelerdeki uygulan halk görmüyor muydu? Yani bir tabip-halk karşılıklı sembiosisi bahis konu olmuyor muydu? Oluyordu elbette. Bundan önceki bütün çalışmalarımııda da ısrarla belirttiğimiz gibi, ticarı alış verişin beraberinde kültürel alışverişi de kaçınılmaz şekilde sürüklediği gerçeği aşikar oluyor. Bunun aksi de vaki oluyor; Kültürel alışveriş sonunda ot ve deva ithal ve ihracına da tanık oluyoruz. Uluslar arası ticart faaliyetin kökenieri ise, tarihin karanlıkianna kadar geri gidiyor. Çin'den, Hint'ten, tüm Önasya ve Mesopotamya'dan Batı'da Greko-Romen dünyasına kadar mallar da gelip gitmiş, fikirler de. Btruru. İbni Sina, Yunan tabip ve feylosoflarını biliyorlardı, sonradan onların da berikilerini öğrendikleri gibi. Kitabın adındaki "teknikler" sözcüğünün bir zorlama olduğu ortada, şöyle ki "teknik" bir "biliın"in uygulanış şeklidir. O ise ki burada sadece ağızdan kulağa geçme ampirik bilgiler bahis konusu oluyor. İyi de, "uygulanan bilim", halka nereden ulaşmış?..

14 16/ Türkiye Halkımn Kültür Kökenieri Tarihi, ekonomik, jeopolitik önemi ne denli vurgulansa az olan Anadolu'nun önemli bir kenarını oluşturduğu Akdeniz kıyılannda, insanlar çok konuşur! Sohbet teatisi olmadan beşeti deney olmaz. Gerçekten çok deney vaki olmuştu Akdeniz havzasında, Küçük Asya- Anadolu'da... Sihrl ve musikl ile psikolojik tedavi yöntemleri, bunların başarı dereceleri de irdelendi bu kitapta. Özellikle, musikl ile tedavi konusunda bazı aşırı "milli" iddiaların tümden yanlışlığı da ortaya kondu. Kitabın sistematiğinin mükemmel olmanın çok uzağında bulunduğunun bilincindeyiz ve okuyucunun hoşgörüsüne sığıruyoruz. Bunca malzemeyi ussal sıralamaya koymanın güçlüğünü okuyucu takdir edecektir. Ama, bu malzemenin, hiç değilse, bundan sonraki araştırıcılara faydalı olabileceğine de inanıyoruz. İstanbul,

15 GİRİŞ Biyolojinin aşamalarının öyküsü, beşeriyetin ilk çağiarına çıkar. İlkel insan, farkında olmadan Doğa'ya karşı kendini korumak ve yaşayabilmek için biyolojist olmak, onu çevreleyen varlıkları gözlernek zorunda kalmıştı, kendini korumak ve beslenmek ve böylece de av, balık tutma, meyve toplama ve az sonra da tarım ve hayvancılık uygulaması için. Bunu yaparken de en genel sorunlar zihnine takıhyordu: Yaşayan varlığı hammaddeyle karşı karşıya getiren, Hayat'ın kökeni, ölümün bilmecesi nedir? Uzak atalarımızın kafasını kurcalayan bütün bu düşünceler izler bırakmış: Mağara resimleri, taşlar, kayalar üzerinde gravürler, kemiğe oydukları ya da ona şekil verdikleri heykelcikler... Sonra da, şüphesiz ampirik olarak, ama yine de deneyiere dayanarak, tedavi amacı ya da zehir olarak hayvani veya bitkisel maddeleri kullanmışlar. Peru' lu Kızılderili! er, XVII.yy 'da Avrupalıların işe el atmalanndan önce, quinkina'nın tedavi ed:ci niteliklerine vakıftılar. Keyfiyet, XIX. yy'da quinin'in, yani alkaloidlerinin istihracına götürecekti. Bütün çağların ve insan topluluklannın bu birikimlerinden yavaş yavaş bilimsel biyoloji ortaya çıkacaktı. Bunun serüveni içinde her kuşağın zamanının düşünce sisteminin tutsağı olduğunu ve en hür düşünenierin dahi bundan tamamen kurtulamadıklarını vurgulamak gerekiyor.<!) Bizim biyolojinin kökenleıini eski Yunanda arayacağız (eğer başka sızıntıları bulabilirsek). Grek feylosoflar, bilhassa tabipler, atadan kalma bilgi yığınından, bu kez gerçek ve yaygın bir bilim teşk i l eden veri ve prensipler kümesini çıkaracaklardı. Bu sentezi damgalayan üç büyük ad vardı: Hippokrat, Aristo ve Galenos. Asclepiades'lerin loncaları tarafından uygulanan iyice hazırlanmış bir Yunan tıbbı vardı ve Esculape tapınakları gerçek hastahaneler oluyordu. Cos (İstanköy)'lü Hippakrat (M.Ö ), selefieri tarafından elde edilmiş bütün bilgileriq sentezini, bir tür tıbbi ansiklopedi içinde yapmıştı. Bunda hadsin (sezginin) feraseti, (1) Maurice Callery.-Les etapes de la biologie. P.U.F.. Paris 1942, s. 5-7.

16 18 1 Türkiye Halkının Kültür Kökenieri pratik olarak müspet bilgilerin yerini doldurmuştu. Sıhhat, hıltların arasındaki bir denge, hastalık da bunların bozulması olarak telakki ediliyordu. Adı, antik çağda tabiiye bilimine hakim olan Aristo (M.Ö ) dahi, bir Asclepiades ailesine mensuptu. Eflatun mektebinde itkisabedilmiş tasavvurl bilgilerle gözlemlerin sonucu olan müspet verilerin sentezini yapmıştı. Eseri, kendi öz müşahadelerine dayanıp selefierinin müktesebatını özetlemişti. Çeşitli kitaplan, bütünlükleri içinde, daha şimdiden biyolojiyi oluşturan kısımları sergiliyordu: Bir anatomi vardı bunların arasında. Aristo'nun eseri özellikle zoolojide çok sayıda müspet veri içeriyor, bunlardan birçoğu ancak son yüzyıllarda yeniden iktisabedilmişti. Anatomisi, ve özellikle fizyolojisi günümüzün görüşlerinden ister istemez uzak olacaktı, şöyle ki ne gerçek fiziğin, ne de gerçek kimyanın olmadığı bir çağda, elinde yeterli sağlam esaslar bulunmuyordu ve boşluğu, saf mantık ve etkisi, çok ağır şekilde XVIII. yy'ın sonuna kadar kendini hissettinniş prensip telakkileriyle ve tasavvurlarla doldunıyordu. Hayat' ı gayrimadd1, maddeyi ve Doğa'yı, bir ereke yönelik olarak harekete geçiren, bir en üstün ak ıl tarafından tertibedilmiş prensip olarak tasavvur ediyordu. Bunlardan nihai sebepterin esasi, temel rolü ortaya çıkıyor. Canhcılık (animism) ve erekçilik (finalism) onun biyolojik tela.kkilerinin temelini oluşturup en modem Biyoloji'nin tarihi, işbu iki temel telakkiin tedricl ifnaı (yok edilmesi) şeklinde özetlenebilir. Antik bilimin mimarlan hep çeşitli eğilimli olmuşlar, kimi büyük ölçüde mistik düşüncelere saplanmış, kimi Demokrites ve Epikurus gibi daha müspet fikirli ve modem görüşe çok daha fazla yaklaşan feylozoflar olmuştu. Antik bilim, özellikle biyoloji, Aristo ile dunnayacaktı. İskender'den sonra Yunan entellektüalismi İskenderiye'ye nakledilmiş olup her türlü müktesep bilgi hazinesini içeren büyük kitaplığı herkesçe bilinmiştir. Ancak bu kitaplık elimize varmadı. Marnafih İskenderiye'de Grek düşüncesi, Doğu'lu mistiklerle temasta iyice sulandı (tağşiş edildi). Bununla birlikte bir özel alanda, tıbbınkinde, terakki, gerçekten bilimsel bir yolla birkaç kuşak boyunca devam etti. İskenderiye'li tabipler, insan kadavrasına diseksiyon- teşrih uygulayıp anatomiye, özellikle sinir ile deveran (dolaşım) sistemleri üzerinde büyük terakki kaydettirmişlerdi. Hatta canlı insan üzerinde bile deneyler yaptıklan sanılıyor. Eserleri kayboldu: Onları sadece imalardan, özellikle Galenos'unkilerden biliyoruz.<ıa) Üzerinde uzunca durmak üzere döneceğiz bu Bergamalı Galenos'a. *** Temmuz 751 'de, Talas civarında Batı Türklerle Arapların Çin ordusunu bozma- (la) ibd., s. 8-11

17 Halk Eczacı/ık ve Sağa/tma Teknikleri 1 19 larından sonra Oıta ve Batı Asya'ya Çin etkisinin kesildiği çoğu kez ileri sürülmüşsedebu varsayının gözden geçirilmesi gerekiyor. Ortaçağlar'da Çin ile Müslüman halkların arasında başlıca iki temas yolu bulunuyordu. Bunlardan ilki ve en önemlisi, Kuzey- Batı Çin'den Batı'ya doğru sürekli giden "İpek Yolu" idi. Öbürü de, "Okyanus İpek Yolu" olup Çin'in Güney - Batı kıyılarını Hindistan ve İran'a bağlıyordu. Bu sonuncu yol, özellikle her iki taraftan bitkisel ihiç ve tıbbi bilgilerin karşılıklı mübadelesine hizmet ediyordu. Çin kaynaklan İran ve sair Müslüman ülkelerden ithal edilen otlarla bu ülkelere ihrac edilen Çin otlannı kaydediyor. Çin otacılığının Müslüman hekimlerce geniş ölçüde kullanıldığına el-kindl'nin pharmacopeia'sı belge oluşturuyor. Çin tıbbı kısa sürede aıtanetki kazanmış. İbni Sina, Kanun'unda onyedi tıbbi otu tavsiye edip bunların "Çin'den ithal edildikleri"ni ekliyor. Müslüman hekimler genellikle Galenos (Djalinüs)'un peşinden giderlerken İbni Sina'nın nabız teorisi ve nabız teşhisi, Çin nabız teşhisini daha yakından takibetmiş. İbni Sina'nın Kanun u< 2 > ile Çin tıbbi teorileri arasında birçok benzerlikler bulunuyor; özellikle insan bedeninin holistik anlayışı,(3) yani bitkisel formülleri terkibetme prensipleri, yaşianma süreci ve beden sıvılarının rolü, beslenme tedavisi vs. bu benzer Iikierin başlıcalanndan oluyor. Çin tıbbınm tetkiki özellikle büyük tarihçi ve üç İlhanlı hükümdarının vezir-i azaını ve kendisi dahi tabip olan Reşideddin Fazlullah ( ) tarafından teşvik edilmişti. O, Çin tıbbına ilgi duyuyordu. Çinli hekimlerle temas kuruyordu ve öğrencilerinden birine Çin'e gidip Çin tıp kitaplarını toplamasım emretınişti. Bunları Farsça'ya tercüme ettirip yayınlıyor, bunlara "Tansuk-name", "Değerli bilgi kitabı" adını ve~ip geniş bir önsöz yazıyot. Reıideddin'in verd iği alt kitap adı "Çin bilimlerinin Dhanh hazinesi kitabı" olmuş.< ) Tek nüshası İstanbul'da bulunan Tansuk-name yazınası aynı zamanda iç uzuvlan, hayat-enerji devresini açıklayan yüksek değerde birçok resirole astronomik hesaplar içeriyor. *** "Tıbb" sözcüğünün aslı Arapça değildir. Eski Mısır'da tıp mektebi ve tıbb1 papirüsleriyle ünlü Thebes-Teb kentinin adı Araplara geçerek bundan "tıbb" ve işti' kakları (türevleri) çıkmış. (2) Bu eser hakkında ilerde ayrıntılı bilgi verilecektir. (3) Evrenin temel prensipini bütünler teşkil etmektir, yani evrimle atom ve hücrelerden herşeyi içeren sistemler, hayat ve ak lın en tamam şeklini yaratmaktır; kuramsal fiziği n varsayım l armdan herbirini. bu bilimin dayanacağı öteki ön koşullardan ayırıp tek başına gözlemin denetiminden geçirmeye kalkışmak hayal peşinde koşmaktan ibarettir.= (4) F. Klein - Franke and Zhu M ing. - Tıbb. Medical exchange~ beıween China and the Islamic World.

18 201 Türkiye Halkının Kültür Kökenieri İsHim dünyasına tıbbi bilgiler, daha sonra ayrıntılarıyla girmiş. Miladi bilgiler, daha sonra ayrıntılarıyla anlatacağımız gibi, önce Hıristiyanlar aracılığıyla girmiş. Miladi 428'de İstanbul'a Patrik olan Nestorius, "Meryem Allah'ın değil, İs~'nın anasıdır" demesi üierine, tilmizleri ve Yahudilerle birlikte sürülmüşler ve gittikleri yerlerde de dini telkinde bulunup tababet uygulamasıyla uğraşmışlar. Nasturiler önce Edessa (Urfa)'da hastaların sağaltılmasıyla meşgul bir kısırola kurdukları tıp mektebinde çalışılırken 489'da orthodox papaz Syrus tarafından kovulduklarında İran'a iltica ediyorlar, Güney'de de Huzistan'da Cündişapur'da tıp mektebini kuruyorlar. Burası, İslam tababetini oluşturacak esasların gerçek bir merkezi oluyor. Arap dilinin gerekçesini serdeden el-blruniısrarla, Arapça yazılmış ya da bu dile çevrilmiş eserlerin müellif veya mütercimlerinin ne Arap, ne de Müslüman olduklarını vurguluyor. Bu sonuncuların arasında Suriyeli (Hıristiyan), Musevt ve İranlı (mecuzt) olanlar var. Bunlar tarafından Süryanlce ve Yunanca eserlerin nakli Arap tababetinin esasını göstermez. Bunları Arap tababetine mal etmek, öbür Doğu uluslanna haksızlık sayılır. İslam tababeti, sadece Araplara değil, Müslüman olan tüm ulusların malıdır.< 5 > Osmanlı tıp tarihi Selçuklu tababetinin devamından ibarettir. Ancak, İstanbul'un fethinden sonra Batı tıbbi bilgileri buna sürekli sızmı~. Nihayet XIX. yy'dan itibaren Osmanlı tıbbı tamamen Batı'ya dönük olmuş.< 6 Bundan sonra Ünver, çok eski geleneklerin günümüze çıkışını anlatan bir örnek veriyor: "Bu Mitbir (Mitbridatikum)'u, eski Andromaque'ın 'Theriaquez'i takibeder. Fakat bu da eski asırlardan bize gelen an'anenin kendisi tarafından eskilerden daha farklı ve daha dikkatle hazırlanmış bir şeklidir. Bu, ha.hi panzehir olarak dünya piyasalarında arandığı nispette de bulunur. Hatta memleketimizde İs tanbul'da Mısır Çarşısı Aktarlarında dahi vardır. Buna inananlar alır ve yapılış şekli ile kayıtlıdır. Mesir macunu malilm terkibinede girer. Mitirdates isminin kısaltılmışı olan 'Mithir' rlenmiştir... Bu, bizim devremizde şev k, seyr, sürur ve sevinç anlamına gelen 'mesir'e döndürülmüştür." "Bizim eski 'akrabadin', yani bir nevi bugünkü kocteksler mahiyetinde Pharmacopeia'lerde eski Mısır terkipleri vardır". "Bu tecrübe edinilmiş ve halkın inancını kazanmış formüllere dokunulmamalıdır. Bazı sırf bahi (aphrodisiac) kuvveti artırabilecek bazı tecrübe veyahut rivayet edilmiş yeni formüller aynca yapılıp piyasaya sürmek zaten olagelmiştir...". İşbu formüllerio başında, ünlü "Mesir Macunu" geliyor. Ünver, terkipteki kırk maddenin eski adlarıyla günümüzün bilimsel adianna veriyor.(7) Biz, daha iler- (5) A. Sülıeyl On ver. -Tıp tarihi yıllığı Il, İst. 1983, s.l-4. (6) i bd., s. 10. (7) ibd., s

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

Eczacılık. Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri

Eczacılık. Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri Eczacılık Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri Eczacı neler yapar?. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI MESLEĞİNİZİ SEÇERKEN AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP ARAYINIZ *Mesleğin Niteliği Nedir? *Çalışma ortamı nasıldır? *Mesleğe hazırlanma süreci nasıl ve ne kadar? *Mesleğe girmek için aranan özellikler nelerdir?

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti.

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Türkiye de 172 üniversite, lisans yaklaşık 400 bin, ön

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri * Lütfen Doktora başvurularınızı yapmadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN 26383 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Öğr.Gör. 6 1 Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. 26458 Sürmene A.Kanca MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Enerji

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI 1001283 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzman 5 1 Tıp Fakültesi mezunu 1001271 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş.Gör. 6 1 1001270 Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğr.Gör.

Detaylı

Eczacılara Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Eczacılara Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Eczacılara Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılara Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Eylül 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com

YGS&LYS SINAV SİSTEMİ. Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com YGS&LYS SINAV SİSTEMİ Rehber Öğretmen Ayşegül YILDIZ lgsy77@hotmail.com ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YGS - LYS olmak üzere 2 aşamadan oluşan bir sınav sistemdir. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturumda, İkinci aşama sınavı

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, Üniversitemiz Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, kontenjanlar

Detaylı

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz?

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Üniversitelerin, kültürel sermaye sinin en başında kuşkusuz bilimsel araştırmalar ve bilimsel yayınlar gelir. Kültürel sermaye ne denli yoğunlaşmış ve ne denli geniş bir alana

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı.

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 1 MEMBER OF 2 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 3 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Dünya da, gözlükçülük eğitiminin

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ

ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ ORGAN NAKLİ: ELLİ YIL ÖNCESİNE KADAR BİR HAYALDİ Son 50 yılda organ nakli hızla gelişti ve Türkiye de 2011 de 3.836 nakil yapıldı. Türkiye de yılda 20 bin, Çin de 2 milyon kişi organ bekliyor. Cerrahinin

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA

ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Zehra İpşiroğlu ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR HÂLÂ HARİKA Resimleyen: Gözde Bitir Bu kitabın ilk baskısı ÇYDD için Toroslu Kitaplığı tarafından yapılmıştır. Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Leyla Nebioğlu Kapak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ Sayı: 2015-93 Tarih: 30/01/2015 Konu:Fiili hizmet süresi zammı kanun teklifi hk. Sayın: Nurettin DEMİR CHP İzmir Milletvekili Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanları 5510 Sayılı Kanun da

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ORD. PROF. DR. ING. A. HAMDĐ PEYNĐRCĐOĞLU

ORD. PROF. DR. ING. A. HAMDĐ PEYNĐRCĐOĞLU ORD. PROF. DR. ING. A. HAMDĐ PEYNĐRCĐOĞLU vi ORD. PROF. DR. ING. A. HAMDĐ PEYNĐRCĐOĞLU 1 Hamdi Peynircioğlu 1908 yılında Yanya da doğmuştur. Yargıtay Üyesi Hakim Bekir Peynircioğlu ve Eşi Zehra Peynircioğlu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi On5yirmi5.com Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi İşte Türkiye nin En İyi 10 Üniversitesi Yayın Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba (oluşturma : 7/2/2016) Türkiye de her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Gıda Güvenliği Uygulamaları

Gıda Güvenliği Uygulamaları GIDA HİJYENİ 3 Gıda Güvenliği Uygulamaları Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL İzmir, Şubat - 2012 I GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN Prof. Dr. Deniz GÖKTAN Prof. Dr. Günnur TUNÇEL ISBN 978 605 88942

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı