TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ. Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ. Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri"

Transkript

1

2 TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri

3 TÜRKİYE HALKININ KÜLTÜR KÖKENLERİ Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri 5 Halk Eczacılık ve Sağaltına Teknikleri BURHANOGUZ İSTANBUL 2005

4 Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınlan 17 Kültür Dizisi: 1 O ISBN Basım Eylül Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi Tüm yayın hakları saklıdır. Anadolu Aydınlanma Vakfı İktisadi İşletmesi 'nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Tercüme hakkı yazara aittir. Dizgi KazımAksan Baskı Hazırlık Ahmet Y. Özbilen Kapak Tasarım Murat Efe Montaj/İç ve Kapak Baskı Kurtiş Matbaacılık Cilt Güven Mücellithanesi ANADOLU AYDıNLANMA VAKFI YAYINLARI Cağaloğlu Yokuşu No: 40 Kat: 2 Cağaloğlu-İstanbul Tel:

5 Güçlüklerden yılmadan çalışanlara

6 BURHANOGUZ 1 Mart 1335'te (1919) İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu College Sainte Jeanne d'arc'ta, liseyi Saint Benoit'da okudu. 1942'de Yüksek Mühendis Mektebi'nden (İTÜ) Makine ve Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1942'de öğrenciliğinden itibaren çalıştığı Zeytinburnu ve Sütlüce silah ve mühimmat fabrikalannın dökümhane şefliğine atandı sonunda istifa ederek kendi dökümhane ve atölyesinde 1950'ye kadar çeşitli döküm ve makine imal işleriyle uğraştı. Bu arada, 16 Aralık 1946'da kapatılana kadar Türkiye Sosyalist Partisi Merkez İcra Komitesi azahğı ve Türkiye Demir ve Çelik Sanayii İşçileri Sendikası başkanlığı yaptı. 1950'den l963'e kadar elektrik mühendisi sıfatıyla yurdun çok çeşitli yörelerinde proje mühendisi, şantiye şefi ve teknik müdür olarak enerji nakil hatlannın, şehir şebekelerinin projetendirilmesi ve uygulanması, küçük hidro-elektrik santrallerinin inşası ve sair büyük inşaat işlerinin (Çorum Çimento Fabrikası) koordinasyonu, Van - Urfa (875 kın.) Nato IV. Bölge telekomünikasyon hattı şantiye şefliğini yaptı arasında Elyaflı Çimento (Asbestli çimento boru ve levha) Şti.'nin Karta] ve Bolu Kaynaşlı fabrikaları, Doğu Galvaniz Saç, Termoreknik makine ve kazan fabrikası, Brown Boveri elektrik motorlan fabrikası (Wat Elektramekanik Şti.), Hacı Şakir sabun fabrikasının kuruluşlannda temel koordinasyon ve fiili görev yaptı arasında Oerlikon Kaynak Elektrotları ve Makineleri A.Ş.'de genel müdürlük teknik danışmanltğı yaptı arasında Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonra Trakya Üniversitesi'nde kadrolu öğretim görevliliği yaptı arasında Oerlikon genel müdürlük müşavirliği yaptı ve 1993'te emekliye ayrıldı arasmda Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metalurji Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans sınıflarında 2000 yılının sonuna dek öğretim görevliliği yaptı.

7 Burhan Oğuz'un Eserleri: A. Teknik: 1. Asbestli Çimento Tazyikli Boru Döşeme K ılavuzu ve İsale Proje Esasları. 2 cilt İstanbul: Süperlit yay., DökmeDemir Kaynağı El Kitabı (Çeviri). İstanbul Ark Kaynağı El Kitabı. İstanbul Dolgu Kaynağı El Kitabı. İstanbul I Karbonlu ve Alaşımlı Çelikierin Kaynağı Metalurji-Uygulama. Genişletilmiş 2. baskı. İstanbul Elektrik Ark Kaynağı Temel Eğitim Rehberi. İstanbul Sertlehimleme Teori-Uygulama. İstanbul Ark Kaynağı. Genişleti lmiş 2. baskı. İstanbul Malzeme Bilgisine G iriş. İstanbu l Demirdışı Metaller Kaynağı Metalurji- Uygulama. İstanbul lı. Aşınma Sorunları ve Dolgu Kaynağı Teori-Uygulama. İstanbul Çok say ıda makale, bülten vs. (2-12. sıradakiler Oerlikon Yayınlandır.) B. Sosyal Bilimler: 1. Türkiye Halkının Kültür Kökenleri. C.I. Giriş: Beslenme Teknikleri. İstanbul C.II. Tarım Hayvancılık Meteoroloji. Bölüm I: inançlar. İstanbull982 (Sedat Simavi Sosyal bilimler Ödülü) C.II. Bölüm 2: Müesseseler. İstanbul C.ll. Bölüm 3: Teknikler. Aile Üretim İlişkileri. İstanbul C.III. İnşa, Isıtma ve Aydınlatma Teknikleri. İstanbul C.IV. - Dokuma ve Giyim Teknikleri, İstanbul Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeğ i ve Türkler. İstanbul Mezartaşında Simgeleşen inançlar. İstanbul Çevre Üzerine Düşünceler. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı yay., Anadolu Aleviliğinin Kökenleri. "Alevilik Üstüne Ne Dediler" adlı kitaptan ayrıbasım. Ant. yay. 6. Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış. 2 cilt. İstanbul Çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde makale, uluslararası kongre ve sempozyumlara bildiri vs. 8. Tarihsel Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye'de Laiklik. İstanbul : Engin yay., Türk Halk Düşüncesi ve Hareketlerinin İdeolojik Kökenieri I-III. İstanbu l: Simurg yay., Bizans'tan Günümüze İstanbul Suları. İstanbul: Simurg yay., ll. Yaşadıklarım, Dinlediklerim. Tarihi ve Toplumsal Anılar Simurg Yay., 2000

8 İÇİNDEKİLER Sunu 13 Önsöz 15 Giriş 17 "Tıbb" Sözcüğü 19 Mesir Macunu 20 Asklepios 22 Ram 23 Yine Asklepios 27 İmhotep 31 Lokman Hekim 32 Ayurveda 38 Çinli Hekim 38 Halk Tababeti 40 Divertimento 43 Kırık ve Çıkıkçılar 43 Sihrl Tedavi 45 % Ot-Otacı 51 Hititler Dönemi Anadolu Florası 54 Bitki Esanslanyla Sağaltına 56 "Kutsal Ot" Adaçay ı 57 Mısır Çarşısı 58 Herbalist Filiz Görgün 63 Çeşitli Şifalı Bitkiler 65 Şeker Hastalığı İlacı 66 Anadolu "M ısır Çarşı"ları 67 Hangi Hastalığa Karşı Hangi Bit~i 85 Hangi Bitkinin Hangi Hastalığa Iyi Geldiğini İnsanoğlu Nasıl Öğrenmişti? 87 Asya Türklerinde Hekimlik 89 Tıp Tarihi_nde Gezinti 93 Nabız ve ldrar ı04 Kan Alma ve Müshil ı 05 Erotikler ı 06 Kadın Hastalıkları ve Ebelik 106 Çocuk Hastalıkları-Göz Hastalıkları - Ateşli ve sair Hastalıklar 107 Veteriner Tıbbı 109 Tıbbi Eğitim ve Hastahaneler 109 Adli Tıp ııo

9 Meditasyon 120 Çeşitli Uygarlıklarda Tıp 123 Mısır ve Mesopotamya'da Tıp 123 Grek Tıbb ı 146 İtalya'da Etrüks Tababeti 152 Anadolu' da İlk Türkçe Tıp Eserleri 154 Greko-Arap Tıp Sistemi 157 Rüya Tabiri 159 Hippokrates 161 İslam'ın Hipokrates'i Algılayışı 173 Dioscorides 175 Galenos 177 İbni Sina'dan Söz 180 Roma' da Tıp ve Celcus 182 Homeres Arada Neler Söylemiş 184 Paraeelsus 191 Çin'de Tıp 198 Çin'de Eczacılık, Tıbbi Otlar ve Bilgisi 201 Bozkır Tıbbı 205 Hint Tıbbı 209 Türklerin Hindistan'la Alışverişi 216 İbranilerde Tıp 219 İran Tıbbı 221 Bizans'ta Hastahane ve Tıp 222 İslami Tıp 229 Delilik Üzerine 238 Musiki İle Tedavi 244 Tıbb-ı Nebevi 251 İslam'da Veteriner Tababeti 255 İslam'da Farmakoloji 262 Asyalı Tabipler 272 Razi 272 Biruni 276 ibni sına 285 Musiki İle Çocuk Hastalıklarının Tedavisi 299 Türk-Osmanlı Tababeti 317 Akupuntur 323 Osmanlı Hastahaneleri 335 Yine Musiki İle Tedavi Hakk ında 339 Halk Tıbbında "Otçu-Otacı" 340 Yine Osmanlı Hastahaneleri 343 Türk "Tıp Ekolü" 348 Dişçilik 353

10 Çocuk Hekimliği Tarihi 355 İspençiyari (Farmakoloji) 364 Arı ve Romatizma 398 Halk Tababeti 400 Hava ve Su İle Tedavi 404 Sünnet 407 Kınkçı-Çıkıkçı (Ortopedi) 407 Yine Sünnet 411 Hastalıklarda Sıcak-Soğuk Ayrımı Kan, Hacamat (Kan Alma) Hıfzısıhha Tedbirleri 4 16 Soğan ve Sarmısak Gebeliği Önleme Tedbirleri Halk Tabipliği-Ocaklı'lar 421 Çocuk Bakım ve Tedavisi 422 Cilt Bakımı. 427 Tiryak ~ı Sayrı-Sayru Verem Tıbbt Folklor 441 Dağlama 443 Yine Kan Alma 445 Yılan la Tedavi Macunlar Ş i falı Sular, Çermikler, Kaplıcalar 463 Yörük Bebeklerinin Katatasına Şekil Verme 472 Zehirlt~nmeler 474 Zekeriya Hazretleri Macunu 474 Basur Tedavisinde Kavak Merhemi 476 Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'da Halk Tedavi Yöntemleri 476 Sihri Tedavi Yöntemleri 487 Bit Ayıklama 488 Yine Kan Alma (Hacamat) 489 Doğum Kontrolü 490 Müracaat Edilen Eserler 498 İndeks 525 Resimler 527

11 SUNU Bilindiği gibi, ülkemizde kültür ve tarih araştırmalan çok yetersizdir. Oysa bir toplum kendi tarihi ve kültürel kökenierini araştırmak. yorumlamak, anlamak ve sahiplenmek zorundadır; uygarlığı aniayıp ona şekil verecek insanların yetişmesi buna bağlıdır. Bir toplumun yaşayan tarihjni anlayabilmek için, o toplumun temel ilişkilerinde ne tür gelenek, görenek, adet ve usullerin olduğunu bilmek gerekir. Çünkü toplumlar bir yandan kültürü oluştururken, diğer yandan da kültür içinde yoğrularak şekillenirler. Kültürel yoğrulma, toplum reflekslerini oluşturur. Bir bakıma, kültür, toplum kimliğinin şekillendiği ilişkiler ile üretilip paylaşılan inanç, adet. ortak keder, ortak kıvanç, ortak ülkü, usul, kural ve nesnelerin gelenekleşmiş ortamıdır. İşte bu sahada topluma katkıda bulunan ender şahsiyetlerden biri de Burhan Oğuz' dur. Kendisine ve bi sahada hizmet veren araştırınacılarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Burhan Oğuz'un yayınlamakta olduğumuz toplu eserlerinin "Türkiye Halkının Kültür Kökenleri" serisi içinde dilimizde bir benzeri bulunmayan elinizdeki bu eseri sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Burhan Oğuz'un tüm eserlerinde olduğu gibi bu eserde de, içeriğin zenginliği ve yazarın bilimsel tutumu yanında, bir de sunumdaki alçak gönüllülüğü hayranlık vericidir. Kitapların oylumu ilk bakışta korkutucu olsa da, içeriğin ilgi çekiciliği, bilgi düzeyi ile anlatırnın akıcılığı okuru tiryaki yapıyor. Halk Eczacılığı ve Sağaltım Tekniklerinin bu kapsamlı ve detaylı kültürel araştırma ve İncelemenin, konuya ilgi duyan araştırmacılar için bulunmaz bir hazine niteliğindedir kanısındayım. Sayın Burhan Oğuz'un toplu eserlerini yayımlayarak, bu değerli araştırmacı

12 yazarırruzı okurla buluştunnada özveri ile çalışan ve katkıda bulunan Anadolu Aydınlanma Vakfı ' nın tüm değerli üyelerine de bir okur olarak teşekkürü borç biliyorum. Ecz. Metin Bobaroğlu AAV Kurucusu ve Onursal Başkanı İstanbul

13 ÖN SÖZ Ne eczacıyız, ne tabip. Amacımız bu iki bilim dalının tarihini yazmak değil. Kaldı ki biz bu disiplinlerin, söylediğimiz gibi, uzağında bulunuyoruz. Merakımız, kendini birtakım otlarla tedavi eden halkın bunu nereden öğrendiği, yani genel bir deyişle sağaltına kültürünün kökenieri oluyor. Bunun yanıtlarını burada verebilmenin uzağında kaldığımızı biliyoruz. Biz, birçok malzemeyi, bundan sonraki araştıncıların istifadelerine sunduk. Gerçek boşlukları onlar doldursunlar. Biz bu merakımııı tatmin amacıyla ister istemez tıp ve eczacılık tarihleri içinde, yapabi ldiğimiz kadar özetleyerek kısa gezintilere çıktık ve ilginç sorunlar da ortada görünmedi değil. Örneğin, ayrıntılarını göreceğimiz gibi, Dioscorides'ten önce Anadolu'da bitkiler hakkında esaslı bilgilerin bulunduğu. Nereden gelmişti bu bilgiler bu yanmadaya? Zamanıntıbbınas ıl popülarize olmuştu? Büyük ünlü tabipler halktan, yani cari geleneklerden hiçbir şey almamışlar mıydı? Gerçekten, irdeleyeceğimiz hastahanelerdeki uygulan halk görmüyor muydu? Yani bir tabip-halk karşılıklı sembiosisi bahis konu olmuyor muydu? Oluyordu elbette. Bundan önceki bütün çalışmalarımııda da ısrarla belirttiğimiz gibi, ticarı alış verişin beraberinde kültürel alışverişi de kaçınılmaz şekilde sürüklediği gerçeği aşikar oluyor. Bunun aksi de vaki oluyor; Kültürel alışveriş sonunda ot ve deva ithal ve ihracına da tanık oluyoruz. Uluslar arası ticart faaliyetin kökenieri ise, tarihin karanlıkianna kadar geri gidiyor. Çin'den, Hint'ten, tüm Önasya ve Mesopotamya'dan Batı'da Greko-Romen dünyasına kadar mallar da gelip gitmiş, fikirler de. Btruru. İbni Sina, Yunan tabip ve feylosoflarını biliyorlardı, sonradan onların da berikilerini öğrendikleri gibi. Kitabın adındaki "teknikler" sözcüğünün bir zorlama olduğu ortada, şöyle ki "teknik" bir "biliın"in uygulanış şeklidir. O ise ki burada sadece ağızdan kulağa geçme ampirik bilgiler bahis konusu oluyor. İyi de, "uygulanan bilim", halka nereden ulaşmış?..

14 16/ Türkiye Halkımn Kültür Kökenieri Tarihi, ekonomik, jeopolitik önemi ne denli vurgulansa az olan Anadolu'nun önemli bir kenarını oluşturduğu Akdeniz kıyılannda, insanlar çok konuşur! Sohbet teatisi olmadan beşeti deney olmaz. Gerçekten çok deney vaki olmuştu Akdeniz havzasında, Küçük Asya- Anadolu'da... Sihrl ve musikl ile psikolojik tedavi yöntemleri, bunların başarı dereceleri de irdelendi bu kitapta. Özellikle, musikl ile tedavi konusunda bazı aşırı "milli" iddiaların tümden yanlışlığı da ortaya kondu. Kitabın sistematiğinin mükemmel olmanın çok uzağında bulunduğunun bilincindeyiz ve okuyucunun hoşgörüsüne sığıruyoruz. Bunca malzemeyi ussal sıralamaya koymanın güçlüğünü okuyucu takdir edecektir. Ama, bu malzemenin, hiç değilse, bundan sonraki araştırıcılara faydalı olabileceğine de inanıyoruz. İstanbul,

15 GİRİŞ Biyolojinin aşamalarının öyküsü, beşeriyetin ilk çağiarına çıkar. İlkel insan, farkında olmadan Doğa'ya karşı kendini korumak ve yaşayabilmek için biyolojist olmak, onu çevreleyen varlıkları gözlernek zorunda kalmıştı, kendini korumak ve beslenmek ve böylece de av, balık tutma, meyve toplama ve az sonra da tarım ve hayvancılık uygulaması için. Bunu yaparken de en genel sorunlar zihnine takıhyordu: Yaşayan varlığı hammaddeyle karşı karşıya getiren, Hayat'ın kökeni, ölümün bilmecesi nedir? Uzak atalarımızın kafasını kurcalayan bütün bu düşünceler izler bırakmış: Mağara resimleri, taşlar, kayalar üzerinde gravürler, kemiğe oydukları ya da ona şekil verdikleri heykelcikler... Sonra da, şüphesiz ampirik olarak, ama yine de deneyiere dayanarak, tedavi amacı ya da zehir olarak hayvani veya bitkisel maddeleri kullanmışlar. Peru' lu Kızılderili! er, XVII.yy 'da Avrupalıların işe el atmalanndan önce, quinkina'nın tedavi ed:ci niteliklerine vakıftılar. Keyfiyet, XIX. yy'da quinin'in, yani alkaloidlerinin istihracına götürecekti. Bütün çağların ve insan topluluklannın bu birikimlerinden yavaş yavaş bilimsel biyoloji ortaya çıkacaktı. Bunun serüveni içinde her kuşağın zamanının düşünce sisteminin tutsağı olduğunu ve en hür düşünenierin dahi bundan tamamen kurtulamadıklarını vurgulamak gerekiyor.<!) Bizim biyolojinin kökenleıini eski Yunanda arayacağız (eğer başka sızıntıları bulabilirsek). Grek feylosoflar, bilhassa tabipler, atadan kalma bilgi yığınından, bu kez gerçek ve yaygın bir bilim teşk i l eden veri ve prensipler kümesini çıkaracaklardı. Bu sentezi damgalayan üç büyük ad vardı: Hippokrat, Aristo ve Galenos. Asclepiades'lerin loncaları tarafından uygulanan iyice hazırlanmış bir Yunan tıbbı vardı ve Esculape tapınakları gerçek hastahaneler oluyordu. Cos (İstanköy)'lü Hippakrat (M.Ö ), selefieri tarafından elde edilmiş bütün bilgileriq sentezini, bir tür tıbbi ansiklopedi içinde yapmıştı. Bunda hadsin (sezginin) feraseti, (1) Maurice Callery.-Les etapes de la biologie. P.U.F.. Paris 1942, s. 5-7.

16 18 1 Türkiye Halkının Kültür Kökenieri pratik olarak müspet bilgilerin yerini doldurmuştu. Sıhhat, hıltların arasındaki bir denge, hastalık da bunların bozulması olarak telakki ediliyordu. Adı, antik çağda tabiiye bilimine hakim olan Aristo (M.Ö ) dahi, bir Asclepiades ailesine mensuptu. Eflatun mektebinde itkisabedilmiş tasavvurl bilgilerle gözlemlerin sonucu olan müspet verilerin sentezini yapmıştı. Eseri, kendi öz müşahadelerine dayanıp selefierinin müktesebatını özetlemişti. Çeşitli kitaplan, bütünlükleri içinde, daha şimdiden biyolojiyi oluşturan kısımları sergiliyordu: Bir anatomi vardı bunların arasında. Aristo'nun eseri özellikle zoolojide çok sayıda müspet veri içeriyor, bunlardan birçoğu ancak son yüzyıllarda yeniden iktisabedilmişti. Anatomisi, ve özellikle fizyolojisi günümüzün görüşlerinden ister istemez uzak olacaktı, şöyle ki ne gerçek fiziğin, ne de gerçek kimyanın olmadığı bir çağda, elinde yeterli sağlam esaslar bulunmuyordu ve boşluğu, saf mantık ve etkisi, çok ağır şekilde XVIII. yy'ın sonuna kadar kendini hissettinniş prensip telakkileriyle ve tasavvurlarla doldunıyordu. Hayat' ı gayrimadd1, maddeyi ve Doğa'yı, bir ereke yönelik olarak harekete geçiren, bir en üstün ak ıl tarafından tertibedilmiş prensip olarak tasavvur ediyordu. Bunlardan nihai sebepterin esasi, temel rolü ortaya çıkıyor. Canhcılık (animism) ve erekçilik (finalism) onun biyolojik tela.kkilerinin temelini oluşturup en modem Biyoloji'nin tarihi, işbu iki temel telakkiin tedricl ifnaı (yok edilmesi) şeklinde özetlenebilir. Antik bilimin mimarlan hep çeşitli eğilimli olmuşlar, kimi büyük ölçüde mistik düşüncelere saplanmış, kimi Demokrites ve Epikurus gibi daha müspet fikirli ve modem görüşe çok daha fazla yaklaşan feylozoflar olmuştu. Antik bilim, özellikle biyoloji, Aristo ile dunnayacaktı. İskender'den sonra Yunan entellektüalismi İskenderiye'ye nakledilmiş olup her türlü müktesep bilgi hazinesini içeren büyük kitaplığı herkesçe bilinmiştir. Ancak bu kitaplık elimize varmadı. Marnafih İskenderiye'de Grek düşüncesi, Doğu'lu mistiklerle temasta iyice sulandı (tağşiş edildi). Bununla birlikte bir özel alanda, tıbbınkinde, terakki, gerçekten bilimsel bir yolla birkaç kuşak boyunca devam etti. İskenderiye'li tabipler, insan kadavrasına diseksiyon- teşrih uygulayıp anatomiye, özellikle sinir ile deveran (dolaşım) sistemleri üzerinde büyük terakki kaydettirmişlerdi. Hatta canlı insan üzerinde bile deneyler yaptıklan sanılıyor. Eserleri kayboldu: Onları sadece imalardan, özellikle Galenos'unkilerden biliyoruz.<ıa) Üzerinde uzunca durmak üzere döneceğiz bu Bergamalı Galenos'a. *** Temmuz 751 'de, Talas civarında Batı Türklerle Arapların Çin ordusunu bozma- (la) ibd., s. 8-11

17 Halk Eczacı/ık ve Sağa/tma Teknikleri 1 19 larından sonra Oıta ve Batı Asya'ya Çin etkisinin kesildiği çoğu kez ileri sürülmüşsedebu varsayının gözden geçirilmesi gerekiyor. Ortaçağlar'da Çin ile Müslüman halkların arasında başlıca iki temas yolu bulunuyordu. Bunlardan ilki ve en önemlisi, Kuzey- Batı Çin'den Batı'ya doğru sürekli giden "İpek Yolu" idi. Öbürü de, "Okyanus İpek Yolu" olup Çin'in Güney - Batı kıyılarını Hindistan ve İran'a bağlıyordu. Bu sonuncu yol, özellikle her iki taraftan bitkisel ihiç ve tıbbi bilgilerin karşılıklı mübadelesine hizmet ediyordu. Çin kaynaklan İran ve sair Müslüman ülkelerden ithal edilen otlarla bu ülkelere ihrac edilen Çin otlannı kaydediyor. Çin otacılığının Müslüman hekimlerce geniş ölçüde kullanıldığına el-kindl'nin pharmacopeia'sı belge oluşturuyor. Çin tıbbı kısa sürede aıtanetki kazanmış. İbni Sina, Kanun'unda onyedi tıbbi otu tavsiye edip bunların "Çin'den ithal edildikleri"ni ekliyor. Müslüman hekimler genellikle Galenos (Djalinüs)'un peşinden giderlerken İbni Sina'nın nabız teorisi ve nabız teşhisi, Çin nabız teşhisini daha yakından takibetmiş. İbni Sina'nın Kanun u< 2 > ile Çin tıbbi teorileri arasında birçok benzerlikler bulunuyor; özellikle insan bedeninin holistik anlayışı,(3) yani bitkisel formülleri terkibetme prensipleri, yaşianma süreci ve beden sıvılarının rolü, beslenme tedavisi vs. bu benzer Iikierin başlıcalanndan oluyor. Çin tıbbınm tetkiki özellikle büyük tarihçi ve üç İlhanlı hükümdarının vezir-i azaını ve kendisi dahi tabip olan Reşideddin Fazlullah ( ) tarafından teşvik edilmişti. O, Çin tıbbına ilgi duyuyordu. Çinli hekimlerle temas kuruyordu ve öğrencilerinden birine Çin'e gidip Çin tıp kitaplarını toplamasım emretınişti. Bunları Farsça'ya tercüme ettirip yayınlıyor, bunlara "Tansuk-name", "Değerli bilgi kitabı" adını ve~ip geniş bir önsöz yazıyot. Reıideddin'in verd iği alt kitap adı "Çin bilimlerinin Dhanh hazinesi kitabı" olmuş.< ) Tek nüshası İstanbul'da bulunan Tansuk-name yazınası aynı zamanda iç uzuvlan, hayat-enerji devresini açıklayan yüksek değerde birçok resirole astronomik hesaplar içeriyor. *** "Tıbb" sözcüğünün aslı Arapça değildir. Eski Mısır'da tıp mektebi ve tıbb1 papirüsleriyle ünlü Thebes-Teb kentinin adı Araplara geçerek bundan "tıbb" ve işti' kakları (türevleri) çıkmış. (2) Bu eser hakkında ilerde ayrıntılı bilgi verilecektir. (3) Evrenin temel prensipini bütünler teşkil etmektir, yani evrimle atom ve hücrelerden herşeyi içeren sistemler, hayat ve ak lın en tamam şeklini yaratmaktır; kuramsal fiziği n varsayım l armdan herbirini. bu bilimin dayanacağı öteki ön koşullardan ayırıp tek başına gözlemin denetiminden geçirmeye kalkışmak hayal peşinde koşmaktan ibarettir.= (4) F. Klein - Franke and Zhu M ing. - Tıbb. Medical exchange~ beıween China and the Islamic World.

18 201 Türkiye Halkının Kültür Kökenieri İsHim dünyasına tıbbi bilgiler, daha sonra ayrıntılarıyla girmiş. Miladi bilgiler, daha sonra ayrıntılarıyla anlatacağımız gibi, önce Hıristiyanlar aracılığıyla girmiş. Miladi 428'de İstanbul'a Patrik olan Nestorius, "Meryem Allah'ın değil, İs~'nın anasıdır" demesi üierine, tilmizleri ve Yahudilerle birlikte sürülmüşler ve gittikleri yerlerde de dini telkinde bulunup tababet uygulamasıyla uğraşmışlar. Nasturiler önce Edessa (Urfa)'da hastaların sağaltılmasıyla meşgul bir kısırola kurdukları tıp mektebinde çalışılırken 489'da orthodox papaz Syrus tarafından kovulduklarında İran'a iltica ediyorlar, Güney'de de Huzistan'da Cündişapur'da tıp mektebini kuruyorlar. Burası, İslam tababetini oluşturacak esasların gerçek bir merkezi oluyor. Arap dilinin gerekçesini serdeden el-blruniısrarla, Arapça yazılmış ya da bu dile çevrilmiş eserlerin müellif veya mütercimlerinin ne Arap, ne de Müslüman olduklarını vurguluyor. Bu sonuncuların arasında Suriyeli (Hıristiyan), Musevt ve İranlı (mecuzt) olanlar var. Bunlar tarafından Süryanlce ve Yunanca eserlerin nakli Arap tababetinin esasını göstermez. Bunları Arap tababetine mal etmek, öbür Doğu uluslanna haksızlık sayılır. İslam tababeti, sadece Araplara değil, Müslüman olan tüm ulusların malıdır.< 5 > Osmanlı tıp tarihi Selçuklu tababetinin devamından ibarettir. Ancak, İstanbul'un fethinden sonra Batı tıbbi bilgileri buna sürekli sızmı~. Nihayet XIX. yy'dan itibaren Osmanlı tıbbı tamamen Batı'ya dönük olmuş.< 6 Bundan sonra Ünver, çok eski geleneklerin günümüze çıkışını anlatan bir örnek veriyor: "Bu Mitbir (Mitbridatikum)'u, eski Andromaque'ın 'Theriaquez'i takibeder. Fakat bu da eski asırlardan bize gelen an'anenin kendisi tarafından eskilerden daha farklı ve daha dikkatle hazırlanmış bir şeklidir. Bu, ha.hi panzehir olarak dünya piyasalarında arandığı nispette de bulunur. Hatta memleketimizde İs tanbul'da Mısır Çarşısı Aktarlarında dahi vardır. Buna inananlar alır ve yapılış şekli ile kayıtlıdır. Mesir macunu malilm terkibinede girer. Mitirdates isminin kısaltılmışı olan 'Mithir' rlenmiştir... Bu, bizim devremizde şev k, seyr, sürur ve sevinç anlamına gelen 'mesir'e döndürülmüştür." "Bizim eski 'akrabadin', yani bir nevi bugünkü kocteksler mahiyetinde Pharmacopeia'lerde eski Mısır terkipleri vardır". "Bu tecrübe edinilmiş ve halkın inancını kazanmış formüllere dokunulmamalıdır. Bazı sırf bahi (aphrodisiac) kuvveti artırabilecek bazı tecrübe veyahut rivayet edilmiş yeni formüller aynca yapılıp piyasaya sürmek zaten olagelmiştir...". İşbu formüllerio başında, ünlü "Mesir Macunu" geliyor. Ünver, terkipteki kırk maddenin eski adlarıyla günümüzün bilimsel adianna veriyor.(7) Biz, daha iler- (5) A. Sülıeyl On ver. -Tıp tarihi yıllığı Il, İst. 1983, s.l-4. (6) i bd., s. 10. (7) ibd., s

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Eczacılık. Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri

Eczacılık. Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri Eczacılık Ecz. Yasemin ACAR Zeynep & Efe Eczaneleri Eczacı neler yapar?. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti.

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Türkiye de 172 üniversite, lisans yaklaşık 400 bin, ön

Detaylı

ECZACILIK MESLEĞİNİN TARİHİ

ECZACILIK MESLEĞİNİN TARİHİ ECZACILIK MESLEĞİNİN TARİHİ Prof.Dr. Afife MAT ECZACILIĞIN KÖKENLERİ Hastalıklar ve hastalık amilleri insandan önce dünyada bulunuyordu. İlk iyileştiriciler: Büyücüler Hastalık sebebi: kötü ruhlar, tabiat

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. TIP TARİHİ ve ETİK ANABİLİM DALI

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. TIP TARİHİ ve ETİK ANABİLİM DALI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TIP TARİHİ ve ETİK ANABİLİM DALI Tıp Tarihi ve E,k AD Öğretim üyeleri Prof.Dr. M. Murat CİVANER Doç.Dr. Elif ATICI Yrd.Doç.Dr. Sezer KAFA Öğrenciler 9 Yüksek Lisans ve

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s.

KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 336 s. sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 251-255 kitap tanıtımı KÂĞIDA İŞLENEN UYGARLIK- Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi, Jonathan M. Bloom (trc. Zülal Kılıç), Kitap Yayınevi,

Detaylı

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖZELLİKLER FEN VE MÜHENDİSLİK ALANI MESLEKLERİNDEN BAZILARI MESLEĞİNİZİ SEÇERKEN AŞAĞIDAKİ SORULARA CEVAP ARAYINIZ *Mesleğin Niteliği Nedir? *Çalışma ortamı nasıldır? *Mesleğe hazırlanma süreci nasıl ve ne kadar? *Mesleğe girmek için aranan özellikler nelerdir?

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

Prof. Dr. Ayfer TEZEL

Prof. Dr. Ayfer TEZEL Prof. Dr. Ayfer TEZEL Bir devirdeki tıbbi gelişmeler o devrin kültürü hakkında bilgi verir. Tıp tarihini öğrenmek, tıbbı anlamak, tıbbi teknik ve metotları anlama isteğinden kaynaklanır Tıpla ilgili belgeler,

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Marmara Ünirsitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları, (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ?

GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? GÜNLÜK OLARAK NEDEN YETERLİ MİKTARDA KALSİYUM ALMALIYIZ? Kalsiyum bir çok kişinin bildiği gibi kemik ve dişlerin yapı, oluşum ve sürdürülmesinde temel bir gereksinimdir. Kemik erimesini azaltmada yardımcı

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI ÖN ŞARTLARI ANALİTİK KİMYA AD Yüksek Lisans li ECZACILIK FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI Ön - Fen Fakültesi / Fen Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü, Biyoloji

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri * Lütfen Doktora başvurularınızı yapmadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfası

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

MESLEK VE BÖLÜM TANITIMI

MESLEK VE BÖLÜM TANITIMI MESLEK VE BÖLÜM TANITIMI HAZIRLAYAN : Kim.Öğr. Tuğba BİNZET GAZİANTEP, 2017 MESLEK TANITIMI -ECZACILIK FAKÜLTESİ -GIDA MÜHENDİSLİĞİ -KİMYA MÜHENDİSLİĞİ -BİYO-KİMYA MÜHENDİSLİĞİ -TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ -FEN

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

Elinizdeki kitap, her biri farklı zamanlarda birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış, birbiriyle yakın ilgisi bulunan 6 ayrı kitabın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Dostlarımızın, daha önce facebook

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SIRA NO BİRİMİ ANABİLİM DALI 1019512 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Eko.ve End.İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Arş.Gör. 6 1 Çalışma

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları

Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Türkçe Şair ezkirelerinin Kaynakları Mehmet Nuri Çınarcı Ankara 2016 Türkçe Şair Tezkirelerinin Kaynakları Yazar Mehmet Nuri Çınarcı ISBN: 978-605-9247-46-7 1. Baskı Aralık, 2016 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK. Masal. Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Samed Behrengi KÜÇÜK KARA BALIK Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez DESTANLAR VE MASALLAR Masal samed Behrengi Küçük Kara Balık Çeviren: Haşim Hüsrevşahi resimleyen: Mehmet Sönmez Yayın

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Celalettin GÖÇKEN HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

Celalettin GÖÇKEN HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD Celalettin GÖÇKEN HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, ISC, HINARI, SID, Google scholar, Open J-Gate, Geneva Free Medical Journals, Free Medical Journals, EMRmedex, Iran Medex, Magiran,

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

MARJİNAL EKONOMİ TEORİLERİ. Cahit Kayra

MARJİNAL EKONOMİ TEORİLERİ. Cahit Kayra MARJİNAL EKONOMİ TEORİLERİ Cahit Kayra Tarihçi Kitabevi Yayınları : 46 Tarihçi Kitabevi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu Editör: Necip Azakoğlu Çizimler: Erkan Özen Sayfa ve Kapak Tasarım:

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri Dil Dil ı (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KILAVUZU Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Değilse, tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin kopyası başvuru

Detaylı

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN 26383 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Öğr.Gör. 6 1 Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. 26458 Sürmene A.Kanca MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Enerji

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

Eczacılara Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Eczacılara Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Eczacılara Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılara Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Eylül 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ. *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı DENEY HAYVANLARI LABORATUVARLARINDA VETERİNER HEKİMİN ROLÜ Uzm. Vet. Hekim Tayfun İDE* Uzm. Vet. Hekim A.Sarper BOZKURT* *Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Deney Hayvanları Kısmı

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Zülfü ARIKANOĞLU ORGAN NAKLİ NEDİR? Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine, canlı vericiden veya ölüden alınan yeni ve sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ FBÖ331, Ders Notları. Dr. Aktan, iders Projesi Kapsamında Tasarlanmıştır

İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ FBÖ331, Ders Notları. Dr. Aktan, iders Projesi Kapsamında Tasarlanmıştır İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ FBÖ331, Ders Notları Dr. Aktan, iders Projesi Kapsamında Tasarlanmıştır DERS NOTU I - TANIM İnsan Anatomi ve Fizyolojisi Bir bilim alanı olarak anatomi canlıların vücut yapıları

Detaylı

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI Ocak-2015

İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ KAMPI Ocak-2015 26 Ocak 2015, Pazartesi /Yer 09:00-10:00 Kayıt Kongre Kültür Merkezi 10:00-11:00 Açılış Kongre Kültür Merkezi Açılış Dersi: Organ nakli: Bir organ bir hayat Organ nakli uygulamalarının neden gerekli olduğu

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Cem Akaş BUMBA İLE BİBU. Resimleyen: Reha Barış

Cem Akaş BUMBA İLE BİBU. Resimleyen: Reha Barış Cem Akaş BUMBA İLE BİBU Resimleyen: Reha Barış Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Leyla Nebioğlu Son Okuma: Egem Atik Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 1. Basım: 2000

Detaylı

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 Bir doğal alanın toplam ekonomik ve toplumsal değeri kullanım (aktif kullanım) ve kullanım dışı (pasif kullanım) değerlerinin toplamına eşittir.

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı.

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 1 MEMBER OF 2 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 3 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Dünya da, gözlükçülük eğitiminin

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

6 Temmuz 1996 6 Temmuz 1996 6 Temmuz 1996 6 Temmuz 1996 6 Temmuz 1996 SANCAR NASIL BİR ADAM * Sessiz, sakin ve gösterişsiz. Söylediğine göre en uzun konuşmalarından birini yaptı bizimle. * İçindeki merakın

Detaylı

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, Üniversitemiz Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, kontenjanlar

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI 1001283 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzman 5 1 Tıp Fakültesi mezunu 1001271 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş.Gör. 6 1 1001270 Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğr.Gör.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Leonardo'nun Çizimleri Ne Kadar Gerçekçi?

Leonardo'nun Çizimleri Ne Kadar Gerçekçi? On5yirmi5.com Leonardo'nun Çizimleri Ne Kadar Gerçekçi? Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce yaptığı çizimler nasıl oluyor da bu denli gerçekçi olabiliyor? Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2012 Çarşamba (oluşturma

Detaylı