YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler"

Transkript

1 YAYIN FAALİYETLERİ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., Yerin Güneri, O., & Autin, K. L. (in press). Job satisfaction among Turkish teachers: Exploring differences by school level. Journal of Career Assessment. (SSCI) Buyukgoze-Kavas, A. (in press). A psychometric evaluation of the Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form with Turkish university students. Journal of Career Assessment. (SSCI) Neimeyer, G. J., Taylor, J. M., Wear, D. M., & Buyukgoze-Kavas, A. (2011). How special are the specialties?: Workplace settings in counseling and clinical psychology in the United States. The Counselling Psychology Quarterly, 24, Buyukgoze-Kavas, A., Taylor, J. M., Neimeyer, G. J., & Yerin Güneri, O., (2010). The mentoring relationship: A comparison of counseling students in the United States of America and Turkey. The Counselling Psychology Quarterly, 23, Aksoy-Toska, G., Neimeyer, G. J., Taylor, J. M., Buyukgoze-Kavas, A., & Rice, K. G. (2010). Epistemology and allegiance: Exploring the role of therapists epistemic commitments on psychotherapy outcomes. European Journal of Psychotherapy and Counselling, 12, Buyukgoze-Kavas, A. (2009). Self-esteem and health risk behaviors among Turkish late adolescents. Adolescence, 44, (SSCI) Buyukgoze-Kavas, A. (2007). Eating attitudes and depression in a Turkish sample. European Eating Disorders Review, 15, (SSCI)

2 Bugay, A., Buyukgoze-Kavas, A., & Demir, A. (2007). Acculturative stress of international students. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2 (4), Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Buyukgoze-Kavas, A. Cayhan, T. Sağıroğlu, B. (2013, September). Psychological help seeking attitudes in a group of Turkish undergraduate students: The role of public and self-stigma. A paper presented at 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey. Uzun-Ozer, B., Buyukgoze-Kavas, A., O Callaghan, J., & Essau, C. (2013, September). A comparative study on student procrastination: Academic, general and decisional procrastination. A paper presented at 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey. Buyukgoze-Kavas, A. (2013, June). Hope, optimism, and career adaptability among Turkish undergraduate students: The mediating role of resilience. A paper presented at International Conference Life Design and Career Counseling Building Hope and Resilience, Padova, Italy. Taylor, J. M., Neimeyer, G. J., Buyukgoze-Kavas, A., & Yerin Güneri, O. (2012, August). A comparison of the mentoring relationships in Turkish and United States of America counseling psychology programs. Poster session presented at the 2012 American Psychological Association Conference, Orlando, FL, USA. Uzun Özer, B. & Buyukgoze-Kavas, A. (2010, September). Critical thinking and decisional procrastination tendencies in a group of Turkish graduate students. A Poster presented at the 9 th Alps Adria Psychology Conference, Klagenfurt, Austria. Taylor, J. M., Neimeyer, G. J., Buyukgoze-Kavas, A., & Rice, K. G. (2010, February). The relationship between continuing education and professional competence: A bridge too far? A Poster presented at the 2010 Council of

3 Chairs of Training Councils (CCTC) Joint Conference: Training the Next Generation: Key Issues for Professional Psychology, Orlando, FL, USA. Buyukgoze-Kavas, A. (2008, July). Self-esteem and health-compromising behaviors among university students. A Poster presented at XXIX. International Congress of Psychology, Berlin, Germany. Buyukgoze Kavas, A. (2008, July). An evaluation of the career centers' services in Turkish universities. A Poster presented at XXIX. International Congress of Psychology, Berlin, Germany. Buyukgoze-Kavas, A., Yerin Güneri, O., & Koydemir, S. (2007, September). Career development of Turkish school counselors: A qualitative investigation. A paper presented at the IAEVG International Symposium, Padova, Italy. Bugay, A., & Buyukgoze-Kavas, A (2007, July). Social and academic adjustment of Turkish university students: The role of gender and counseling services. A paper presented at The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Granada, Spain. Bugay, A., Büyükgöze Kavas, A., & Demir, A. (2007, July). Acculturative stress of international students. A paper presented at The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Granada, Spain. Bugay, A., & Büyükgöze Kavas, A. (2006, May). The examination of the adjustment levels of university students with respect to some variables. A Poster presented at the 10 th European Association for Research on Adolescence Conference (EARA), Antalya, Turkey. Büyükgöze Kavas, A. (2006, May). An examination of the relationship between selfesteem and sport participation, being interested in any hobby and art in late adolescents. A Poster presented at the 10 th European Association for Research on Adolescence Conference (EARA), Antalya, Turkey.

4 Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler Bond, T. (2013). Psikolojik danışma uygulamalarında etik ve standartlar. (B. Yeşilyaprak (Çev. Ed.) A. Büyükgöze-Kavas, B. Uzun Özer, E. Çetinkaya Yıldız, İ. Yalçın, & G. Atik Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2010). Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Başarı, çalışma ve kariyerler. D. M. Siyez (Çev. Ed.) Ergenlik. İçinde (s ) Ankara: Nobel. Yerin Güneri, O., Büyükgöze-Kavas, A., & Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonel gelişimi: Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. R. Özyürek, F. Korkut-Owen, D. W. Owen (Ed.) Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler. İçinde (s ) Ankara: Nobel. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer Karar Ölçeği nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 38, Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, Büyükgöze-Kavas, A. & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, Büyükgöze-Kavas, A. (2005). Eğitim fakültesi öğrencilerinin aldıkları mesleki rehberlik hizmetleri ve mesleklerini değiştirmek isteme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21,

5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler Büyükgöze Kavas, A., & Yerin Güneri, O. (2011, Ekim). Üniversite öğrencilerinde kariyer kararsızlığının yordayıcıları: Sosyal bilişsel kariyer kuramına dayalı bir model önerisi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir. Yerin Güneri, O., Owen, D., Tanrıkulu, İ., Dolunay, F., & Büyükgöze Kavas, A. (2009, Ekim). Eğitim fakültesi ögrencilerinin kariyer gelişimi ihtiyaçlarının incelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. Büyükgöze Kavas, A. & Bugay, A. (2007, Haziran) Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetiştirilmesinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. Bugay, A., & Büyükgöze Kavas, A. (2007, Haziran). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu ve olumsuz olarak gördükleri özelliklerin bazı değişkenler açısından incelenmesi. III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. Büyükgöze Kavas, A. (2006, Eylül). Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir değerlendirme: Kazanılan beceriler, süreç ve öneriler. I. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin. Büyükgöze Kavas, A. (2005, Eylül). Eğitim fakültesi öğrencilerinin aldıkları mesleki rehberlik hizmetlerinin mesleklerini değiştirmek isteme düzeylerine etkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Büyükgöze Kavas, A. (2005, Eylül). Özsaygı düzeyi farklı üniversite öğrencilerinin riskli davranışlarda bulunma düzeylerinin incelenmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

6 DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER Uluslararası Projeler The mentoring relationship: A comparison of counseling students in the United States of America and Turkey (Principle investigator) Ulusal Projeler Hakemlikler ODTÜ de Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları Problem Alanlarının Belirlenmesi BAP kodlu projede araştırmacı. Okulda Zorbalık ve Nedenleri BAP kodlu projede araştırmacı. ODTÜ Öğrencilerinde Beden İmajı BAP kodlu projede araştırmacı. Öğretmenlerin iş doyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Bir model test etme çalışması BAP kodlu projede araştırmacı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisans öğrencilerinin kariyer ihtiyaçlarının belirlenmesi PYO.FEN kodlu projede yürütücü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2012, 2013 Journal of Adult Development, 2013 Psychological Reports, 2012 Sex-Roles: 2010, 2011, 2012 Cumhuriyet International Journal of Education, 2011 British Journal of Guidance and Counselling Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Görevler TÜBİTAK 2012 yılı 1. Dönem SOBAG Gözlemci Panelist TÜBİTAK 2013 yılı 44. OPY Samsun Bölgesi Psikoloji Jüri Üyesi

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 1 Adı Soyadı: Cem Birol 2 Doğum Tarihi: 22 Ekim 1972 3 Ünvanı: Prof.Dr. 4 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Eğitim Programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department. ezgi.deveci@isikun.edu.tr

Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department. ezgi.deveci@isikun.edu.tr Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department ezgi.deveci@isikun.edu.tr 1. Name : Ezgi DEVECİ 2. Birth date : 08.02.1987, İstanbul 3. Academic title : Research Assistant 4. Education :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN

Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN Yrd. Doç. Dr. Nagihan OĞUZ DURAN Uludağ Üniversitesi Görükle kampusü Eğitim Fakültesi B Blok, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kat 1, 105 16059 Görükle/BURSA. Tel: 0 224 294 22 11 e-posta: nagihan@uludag.edu.tr

Detaylı