Doğum Tarihi 21 Aralık Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli"

Transkript

1 KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli İş Telefonu Faks: İş Adresi E-Posta Akdeniz Üniversitesi Eğitim Dumlupınar Bulvarı / Kampus 07058/ANTALYA ÖĞRENİM DURUMU DÜZEY ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1968 Yüksek Lisans 1 Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1974 Yüksek Lisans 2 Doktora Psikolojik Danışma ve Rehberlik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hacettepe Üniversitesi 1975 Hacettepe Üniversitesi 1982 DOKTORA TEZİ/S.YETERLİK ÇALIŞMASI/TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI Kişilerarası İlişkiler Dersinin Üniversite öğrencilerinin Psikolojik Sağlık Düzeylerine Etkisi (Prof. Dr. Feriha BAYMUR) GÖREVLER GÖREV UNVANI GÖREV YERİ YIL Asistan Yrd. Doçent Dr. Doçent Dr. Prof. Dr. Atatürk Üniv. Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Atatürk Ünv. K.K.Eğitim

2 Sosyal Bil. Enstitü Müdürlüğü Prof Dr. Muğla Üniversitesi Eğitim Akdeniz Üniversitesi Eğitim b Md. görevlendirme Asli görevlendirme YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Koçkesen, E. Ortaöğretimde Öğrenim Gören Farklı Konumdaki öğrencilerin Uyum Düzeyleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Gençdoğan, B. Depresyon ile Kendini Kabul Arasındaki İlişkiler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Uğurlu, U. Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenler ile Ailesiyle Birlikte Yaşayan Ergenlerin Özsaygı ve Atılgan Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Demir, İ.N. Ağrı Milli Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Bilgileri Hakkında Bir Araştırma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Kardaş, F. İlköğretim I. ve II. Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Kendini Gerçekleştirme Düzeyi ile Cinsiyet ile Kendini Gerçekleştirmenin Bazı Boyutları Arasındaki İlişkiler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Şenbark, Ç. Kronik Alkoliklerde Kişilik Özellikleri ve Demografik Veriler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Nalçacı, S. Ağrı İlindeki İlkokullarda ve İlköğretim I. Kademede Çalışan öğretmenlerin Yönetsel Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Kara, Ö. Yüksek Öğrenimde Barınma Sorunu. Türkiye de Öğrenci Yurtları ve Dünyadan Örnekler, YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ Kök, M. Psikolojik Danışmanın, Dezavantajlı Çocukların Öğrenilmiş çaresizlik, Benlik Tasarımı ve Genel Kaygı Düzeylerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Atay, K. İlköğretim Müfettişlerinin Yeterlilikleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Düzgün, Ş. Lise Öğrencilerinin Psikolojik belirtileri ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Saraç, A.G. Türkiye de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde çalgı Eğitiminin Bir Boyutu olarak viyolonsel Öğretim Programlarında Belirlenen Devinişsel Hedefler ve Hedef Davranışların Gerçekleşme Dereceleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Alar, H. Üniversite Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Sıklıklarını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi Şeker, H. Köy ve Kent Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi ders başarıları ile Köy Okulu Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Aile, Öğretim, Sosyal Çevre ve Davranışsal Etkenler Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Dilekman, M. Grupla Psikolojik Danışmanın Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutum ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi

3 1999. Gençdoğan, B. Zung Depresyon Ölçeğinin Lise ve Üniversite Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirliği ile Faktör Yapısı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Tezi, Can, S. "Resmi ve özel okullardaki okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik davranışı yönünden karşılaştırılması" Alver, B. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Bireylerin Empatik Becerileri ve Karar Stratejileri ile Psikolojik Belirtileri arasındaki İlişkiler JÜRİ ÜYELİKLERİ Profesörlük jürisi 5 Doçentlik Jüriliği 14 Doktora Jüriliği 16 Yüksek lisans Jüriliği 8 DERGİ HAKEMLİKLERİ Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Dergisi Hakemliği Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörlüğü Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Akademik Danışma Kurul Üyesi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği Social Behaviour and Personality: an İnternational Journal PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER 2007 Psikolojik Sağlık ve İletişim Becerileri Eğitimi Avrupa Birliği Hollanda Matra Projesi Seminerleri Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İDARİ GÖREVLER GÖREVİ GÖREV YERİ YIL Atatürk Üniversitesi Eğitim Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakülte Kurulu Üyeliği Atatürk Üniversitesi Eğitim Profesör Temsilciliği Enstitü Müdürlüğü Muğla Üniversitesi Eğitim Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Muğla Üniversitesi Eğitim Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

4 Senato Üyeliği Muğla Üniversitesi Dergi Editörlüğü Muğla Üniversitesi Enstitü Dergisi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği Akademik Yükseltme ve Atama Komisyon Üyeliği Muğla İl Milli Eğitim Danışma Kurul Üyeliği Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi Dekan Yrd. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Anabilim Dalı Bşk. Kurul Üyeliği Üniversitelerarası Kurul Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alan Komisyon Üyeliği Antalya İl Milli Eğitim Danışma Kurul Üyeliği Akdeniz Üniversitesi Eğitim Akdeniz Üniversitesi Eğitim Eğitim Bilimleri PDR Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakülte ve Yönetim Kurulu Ankara Akdeniz Üniversitesi 2009 SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Sos. Bil. Enst Gelişim ve Öğrenme (Doktora)Fen. Bil. Enst Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Sağ. Bil. Enst Uzm. Alan Dersi (EYD TZL YL) 4 1 Danışmanlık (EYD TZL YL) 1 1 Gelişim Öğrenme (Doktora) Sos. Bil. Enst Gelişim Öğrenme (Doktora) Fen. Bil. Enst Gelişim Öğrenme (Doktora) Sağ. Bil. Enst. 3 6 İletişim Becerileri (BESYO) Güz Bahar Gelişim Psikolojisi Matematik (TZS YL) 2 32 Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Sos. Bil. Enst. 3 4 Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Fen. Bil. Enst Gelişim ve Öğrenme (Doktora) Sağ. Bil. Enst. 3 8 Gelişim Psikolojisi Fizik (TZS YL) 2 20 Uzm. Alan Dersi (EYD TZL YL) 4 1 Danışmanlık (EYD TZL YL) 1 1 Gelişim Öğrenme (Doktora) Sos. Bil. Enst Gelişim Öğrenme (Doktora) Fen. Bil. Enst Gelişim Öğrenme (Doktora) Sağ. Bil. Enst. 3 6 Rehberlik Biyoloji (TZS YL) 2 14 Rehberlik Kimya (TZS YL) 2 8 Grpl. Psk. Dan. İlke ve Tekn. RPD (TZL YL) 3 2 Grpl. Psk. Dan. Alan Çalışm. RPD (TZL YL) 3 2

5 ESERLER ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Ören, N., Türkoğlu, H.(2007) Investigation on Continuous Anger and the Ways of Anger Expression of Teacher Candidates in Terms of Various Variables.Vol.2. The Journal of Education Faculty. Tarandığı İndeksler: (EBSCOhost Education Research Complete, Era, Herdc, Doaj, Isetl). Ören, N., Gençdoğan, B.(2007) Relationships Between Social Support Levels And Empathic Abilities Perceived From Parents And Friends Of Students İn Psychological Counseling And Guidance Departments.Vol.3. The Journal of Education Faculty. Tarandığı indeksler: (Isetl, Ulrich s Periodical Directory, Aera). Ören, N., Gençdoğan, B.(2007) Factor Analysis with Validity and Reliability and for Highschool and University Students Of Zung Depression. The Journal of Psychiatry, Psychology, Psychopharmacology. Tarandığı indeksler: (Psych-Info., Tubitak tıp). Ören, N.,(1991) Denetim Odağı ve Kendini Kabul Arasındaki İlişkiler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 1(2), Ankara Ören, N., Türkoglu, H.,(2006) Öğretmen Adaylarında Tükenmişlik Muğla Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi. Sayı (16). ISSN , Bahar, Muğla. Ören, N., Gençdoğan, B.,(2007) Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart, Kastamonu. Ören, N., Türkoğlu, H.,(2007) Öğretmen Adaylarının Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. M.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. (Bir bölümü 15. Ulusal Eğitim Kongresinde sunulmuştur.) ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER Ören, N., The Effects of Sensitivity Training On Self Actualization World Council For Curriculum And Instruction. WCCI 12th World Conference on August Manila, Philippines. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER Ören, N., Gençdoğan B. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlarından Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Empatik Becerileri Arasındaki İlişkiler VII. Ulusal Eğitim Kongresi Eylül 1998 Konya. Ören, N., Gençdoğan, B. Zung Depresyon Ölçeğinin Lise ve Üniversite Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirliği ile Faktör Yapısı IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül 2000 Erzurum. Ören, N., Türkoğlu, H.,(2007) Öğretmen Adaylarının Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. M.Ü. (Kongre kitabı). DİĞER YAYINLAR ÇEVİRİLER Ören, N., Takkaç, M. Çev: (1993) Psikolojik Danışma Süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 2338 Araştırma İnceleme Dizisi: 28, sayfa: 224 Ankara, Ören, N., Aşkın, M. Çev: (1994) Engelli Çocuklar Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Yayınları No:87 sayfa: 137 Erzurum

6 Ören, I. Çev: (Editör Nihal Ören) (2003) Çocuklarda Grup Terapisi, Teori Uygulama Oyun Terapisi. Sayfa:132 Muğla Ören, I., Olguner, S. Çev: (editör Nihal Ören) (2002) Çocuklarda Davranış Değiştirme Yöntemleri. Sayfa: 302 Erz. Ören, N., Efe, H. (1992) Çev: İngilizce Öğretiminde Psikolojik Temeller, Kuram ve Yöntemler Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Yayınları No:85 Sayfa:188 Erz. Ören, I., Ören N., Çev: Çocuklarda Kendine Güven Geliştirme Teknikleri sayfa:136 VERDİĞİ SEMİNERLER 2000 Eğitimde Kişilerarası İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Mühendislik, Erz Ailede İletişim ve Psikolojik Sağlık Jandarma Komutanlığı, Muğla Stres ve Zaman Yönetimi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Hastane Personeli, Antalya Psikolojik Sağlık, Duygusal Zekâ, Farkındalık ve Çatışma Yönetimi Alanya Sanayi Odası ve Ticaret Odası Psikolojik Sağlık ve İletişim Becerileri Eğitimi Antalya Valiliği Sağlıklı İletişim Becerileri Semineri Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Personeli Kişilerarası İlişkiler ve Stres yönetimi Semineri Antalya Tapu müdürlüğü Yöneticileri. Antalya 2008 Duygu Denetimi, Çatışma Yönetimi, Farkındalık Akünsem İnsan Kaynakları Sertifika Programı Eğitimi, Alanya 2008 Mera Yönetim Birlikleri Eğitim Semineri Antalya İl Tarım Müdürlüğü Effects of Group Psychological Counseling on General and Test Anxiety Levels of Elementary Education. Haapsalu/Estonia Ailede İletişim Becerileri ve Psikolojik Sağlık Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya. DİĞER ETKİNLİKLER 2004 Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1. İl Eğitim Şurasına Katılım Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2. İl Eğitim Şurasına Katılım. KİTAPLAR Ören, N., Psikolojik Danışmada Davranışçı ve Hümanistik Yaklaşım, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Yayınları No:91 Erzurum, KONUŞTUĞU YABANCI DİLLER İngilizce

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı