Asistant professor: Hacettepe University Department of psychology. Proffessor: Present Hacettepe University Department of psychology

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asistant professor: 1996 2002 Hacettepe University Department of psychology. Proffessor: 2010- Present Hacettepe University Department of psychology"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE PROF.GONCA SOYGÜT PEKAK Phone: +90 (312) Hacettepe Universtiy Department of Psychology Beytepe Ankara, Turkey EDUCATION Post- Doctorate in Clinical Psychology, New School for Social Research, USA Ph.D. in Clinical Psychology, 1994 Hacettepe University, Ankara, Turkey M.A. in Clinical Psychology, 1989 Middle East Technical University, Ankara, Turkey B.S. in Psychology, 1986 Hacettepe, Ankara, Turkey AKADEMIC POSITIONS Asistant professor: Hacettepe University Department of psychology Associate professor: Hacettepe University Department of psychology Proffessor: Present Hacettepe University Department of psychology OTHER PROFESSIONAL/ACADEMIC ACTIVITIES AND AFFILIATIONS

2 Executive Committee Member, International Union of Psychological Science (IUPsyS) ( ) Executive Committee Member, International Union of Psychological Science (IUPsyS) ( ) Advanced Research Training and Seminars (ARTS), IUPsyS Liasion ( ) ( ) Certified Psychotherapist, by EFPA & National Committee of TPA, 2013 Certified Schema Therapist, Trainer and supervisor International Society for Schema Therapy, 2009 President, Turkish Psychological Association (TPA) ( ) Member, International Society for Schema Therapy Regional Advisory Committee Member, 2ndMENARCP (2007- ) Short- term Sabbatical (2007) New School for Social Research, USA Vice President, TPA ( ). Contact Person for International Affairs, Committee Member of Accreditation in Psychology Education, TPA ( ). Education Coordinator, a joint project UNICEF & TPA, titled Psychological First- aid for Marmara Earthquake Survivors, TPA ( ). Executive Committee Member, TPA( ) Executive Committee Member and Education Coordinator, Association of Cognitive Behavioral Therapies ( ). Member of International Society for Schema Therapy (2005 to present) Member, Turkish Psychological Association (1992 to present). Editorial Board Member, Turkish Journal of Psychology, Journal of Turkish Psychiatry and Journal of Psychiatry, Psychology and Psychopharmacology and Journal of Faculty of Letters. Editorial Board Member, Turkish Journal of Psychology ( ) Board Member, Turkish Journal of Psychology, Ankara (2002- ) Board Member, Journal of Turkish Psychiatry (2002- )

3 Editorial Board Member, Journal of Psychiatry, Psychology and Psychopharmacology ( ) TEACHING AND THESIS SUPERVISING Teaching at Undergraduate and Graduate Levels Undergraduate Courses: Psychopathology, Test and Testing, Observation and Interview Techniques Graduate Courses: Psychotherapy Techniques, Applications in Clinical Psychology I- II- III- IV, Psychotherapy Techniques and Application I- II, Clinical Applications I- II, Cognitive Behavioral Therapy, Psychotherapy Supervision- I, II, III, IV. Master s Theses Supervised Tolon Ö. (2002) Üniversite Öğrencilerinde Kaygı Belirtileri, Bağlanma Biçimleri ve Kişilerarası Şema Örüntüleri Arasındaki İlişkiler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Keskingöz B. (2002) Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu, Bağlanma Biçimleri ve Kişilerarası Şema Örüntüleri Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tunay Ş. (2006) Depresyon ve Kaygı Belirtilerinde Örtüşen ve Ayrışan Özelliklerin Endişe Olgusu Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çakır Z. (2007) Antisosyal kişilik bozukluğunda erken dönem uyumsuz şemalar, algılanan ebeveynlik stilleri ve şema sürdürücü başa çıkma davranışları arasındaki ilişkiler: Şema terapi modeli çerçevesinde bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çalışır M. (2008) Bağlanma Temsilleri İle Depresif Belirtiler Arasındaki İlişki: Güvenli Yer Senaryoları ve Erken Dönem İlişkisel Temalar.Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Caner M. (2009) Evli Bireylerde Kendi Ebeveynlerini Algılama Biçimleri, Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Eşe Yönelik Değerlendirmeler Arasındaki İlişkiler: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pamir D. (2010) Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Psikolojik Kabul Düzeyi ve Kaygı Belirtileri Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dissertations Supervised

4 Tüzün Z. (2006) Çeşitli psikolojik sorunları olan ergenlerde bağlanma biçimleri ve algılanan aile ortamları ile kişilerarası şema örüntüleri arasındaki ilişkilerin objektif ve projektif temelli değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dürü Ç. (2006) Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Büyümenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Bir Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akun M. (2012) Doktora Üniversite Öğrencilerinde Erken Dönem Uyumsuz Semaların, Benlik Kurguları, Duygusal, Düzenleme, Savunma Mekanizmaları ve Klinik Belirtilerle ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hepözdemir, H. (2014). Seri evlilik yapan bireylerin ilk ve ikinci evliliğini yapmış bireyler ile nesne ilişkileri, yansıtmacı özdeşleşim, savunma mekanizmalarının düzeyi, psikolojik belirtiler ve ilişki doyumu açısından karşılaştırlması. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. PUBLICATIONS Bilican, I. & Soygüt, G. (2014). Professional development processes of trainee and experienced psychotherapists in Turkey. Journal of Turkish Psychiatry (in press). Karaosmanoğlu A., Soygüt G., ve Kabul A. (2011). Psychometric properties of the Turkish Young Compensation Inventory. Clinical Psychology and Psychotherapy, Published online in Wiley Online Library DOI: /cpp.787. Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A., & Çakır, Z. (2009). Assessment of Early Maladaptive Schemas: A Psychometric Study of the Turkish Young Schema Questionnaire- Short Form- 3. Turkish Journal of Psychiatry, 20 (1), Soygüt, G. & Uluç, S. (2009). Bilişsel davranışçı Terapi Sürecinde Terapötik İttifak Ölçeği- Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 20 (4), Soygüt, G. & Çakır, Z. (2009). Türk Psikiyatri Dergisi, Examination of the Mediator Role of Interpersonal Schemas Between Parenting Styles and PsychologicalSymptoms on University Students: A Schema Focused Perspective. Turkish Journal of Psychiatry, 20(2), Tunay, S. & Soygüt, G. (2009). Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Endişe Şiddeti Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 20 (1), Soygüt, G., Uluç, S., & Tüzün, Z. (2008). A preliminary validity and reliability study of Cognitive Therapy Adharence Scale. Turkish Journal of Psychology, 19 (2), Soygüt, G., & Işıklı, S. (2008). Assessment of the Therapeutic Alliance: Reliability and Validity of the Working Alliance Inventory. Turkish Journal of Psychiatry,19 (4), 398-

5 408. Soygut, G., & Dürü, Ç. (2008). A preliminary study of psychometric properties of Suitability for Short Term Cognitive Therapy Rating Scale. Turkish Journal of Psychology, 11 (21), Soygut,G., Çakır, Z., & Karaosmanoğlu, A. (2008). Assesment of parenting styles: An investigation of psychometric properties of the Young Parenting Inventory Short Form- 3.Turkish Psychological Reviews. Soygut, G. (2004). Psychotherapy as a Corrective Attachment Relationship: Attachment and Therapeutic Alliancein Psychotherapy Processes. Turkish Psychological Reviews, 13(7), Soygut, G., & Savaşır, I (2001). The Relationship between Interpersonal Schemas and Depressive Symptomatology. Journal of Counseling Psychology, 48 (3), Soygut, G., Nelson, L. & Safran, J (2001). The Relationship between Patient Pretreatment Interpersonal Schemas and Therapeutic Alliance in Short- Term Cognitive Therapy. Journal of Cognitive Psychotherapy, 15 (1) Soygut, G., Nelson, L. & Safran, J (2001). The Relationship between Patient Pretreatment Interpersonal Schemas and Personality Characteristics. Journal of Cognitive Psychotherapy, 15 (2), Soygüt, G., & Türkçapar, H. (2001). "Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Kişilerarası Şema Örüntüleri: Bilişsel Kişilerarası Bir Bakış," Türk Psikoloji Dergisi, 16 (47), Boyacıoğlu(Soygüt), G., ve Savaşır, I. (1995). Kişilerarası Şemalar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), Boyacıoğlu(Soygüt), & G., Karancı, N.(1992) The Relationship of Employment Status, Social Support, and Life Events with Depressive Sympotomatology among Married Turkish Women. International Journal of Psychology, 27(1), OTHER PUBLICATIONS Soygüt, G. (2004). Bir düzeltici bağlanma ilişkisi olarak psikoterapi: psikoterapi süreçlerinde bağlanma ve terapötik ittifak. Türk Psikoloji Yazıları, 13(7), Soygüt, G. (1999). Bilişsel Psikoterapide Kişilerarası Süreçler: Terapötik İttifak ve Terapötik İttifakta Bozulma Olguları.Türk Psikoloji Yazıları,2 (4), Boyacıoğlu, G. (2000). Bulimia Nervozada Bilişsel Davranışçı Tedavi Süreci: Vaka Sunumu, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 3 (Ek sayı, 4), (1995).

6 Soygüt Boyacıoğlu, G. Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Faaliyetleri". Psikoloji, Psikofarmokoloji Dergisi, Deprem ve Psikiyatri Ek Sayısı8 (1), Yolaç, P., Boyacıoğlu, G. Klinik Psikoloji ve Etik Sorunlar," Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2 (Ek Sayı, 2),52-58 (1994). Boyacıoğlu, G. (1993). Davranışsal ve Bilişsel Davranışsal Tedavilerin Yaygın Anksiyete Bozukluğu Üzerindeki Etkililiklerini İnceleyen Araştırmalara İlişkin bir Gözden Geçirme. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1(2), (1993). Boyacıoğlu, G. (1994). Davranışçı Tedavi Tekniklerinden Yüzleştirme ile Basit Fobi Bozukluğunun Tedavisi: Bir Olgu Sunumu, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji BOOK Soygüt, G. (2012). Bilişsel Davranışçı Terapide Teknik, Bağlanma ve İttifak: Vaka İncelemesi. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. BOOK CHAPTERS Soygut, G. (2003). Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedaviler, I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Turkish Psychological Association Press. Soygut, G. (2003). Bilişsel- Kişilerarası Yaklaşım, Değerlendirme ve Tedavi, I.,Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. Turkish Psychological Association Press. Soygut, G. (2004) Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel- Davranışçı Terapiler. (Ed.R.Tükel). Anksiyete Bozuklukların Tedavi Klavuzu. Ankara: Psychiatric Association of Turkey Press. Soygut, G. (2006) Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Psikoterapisi. (Ed.R.Tükel). Anksiyete Bozuklukların Tedavi Klavuzu. Ankara: Psychiatric Association of Turkey Press. Soygut, G. (2009). Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Tedaviler," I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Turkish Psychological Association Press. CONFERENCE PRESENTATIONS (International) Soygut, G., Karaosmanoğlu, A., & Çakır, Z. A Preliminary Validation And Reliability of The Turkish Young Compensation Inventory. 3rd International Society for Schema Therapy (ISST) Annual Meeting, Coimbra, Portugal, October Çakır, Z., & Soygut, G. The relationship between early maladaptive schemas,

7 perceived parenting styles and schema driven coping styles in antisocial personality disorder: an investigation through the schema therapy model. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP), Rome, Italy, June Karaosmanoğlu, A., & Soygut, G. Dance of the Schemas. EABCT Congress, September, 2005, Thessaloniki. Soygut G., & Karaosmanoğlu, A. The Relationship bewteen Parenting Style and Interpersonal Schemas. EABCT Congress, September, 2005, Thessaloniki. Soygut, G. Organisational strategies for psychological services in disasters. 9thEurppean Congress of Psychology. 3-8 July, 2005, Spain. Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A. ve Çakır, Z. Psychometric properties of the Turkish Compensation Inventory. 3 rd Annual Meeting of the ISST. Ekim 2008, Coimbra. Soygut, G. International Perspectives in Psychology (round table). American Psychological Association Convention. August, 2007, San Francisco, USA. Soygüt, G. Psychology in Turkey. University of South Florida. Department of Psychology. September, 2007, South Florida, USA. Çakır, Z. ve Soygüt, G. The Relationship between Early Maladaptive Schemas, Perceived Parenting Styles and Schema- driven Coping- Styles in Antisocial Personality Disorder: An Investigation through the Schema Therapy Model. 6 th International Congress of Cognitive Psychotherapy Haziran, Roma. Soygüt, G. Parental Styles: Universalities and Cultural specificities. National Congress of Psyschologcal Assocaiton of South Africa. Ağustos, 2009, Cape Town, South Africa. Soygüt, G. (Chair) International Union ofpsychological Science (IUPsyS) Round Table Meeting of the Advanced Research Training Seminars (ARTS)Alumni: Retrospective and Prospective Views of the ARTS from the perspective of the ARTS' Alumni. IAAP, Temmuz 2010, Melbourne, Australia. CONFERENCE PRESENTATIONS (National- all Turkish) Çakır, Z., & Soygut, G. An investigation through the mediator role of early maladaptive schemas between perceived parenting styles and schema driven copingstyles in antisocial personality disorder. 15th National Psychology Congress, İstanbul, Turkey, 3-5 September Soygut G. Klinik Psikoloji Kendi Ana disiplini içinde Nasıl Konumlanıyor? Ayrımlar, Geçişkenlikler. Paper presented at the 42th National Pschiatry Congress, 1-5 November 2006, İstanbul.

8 Soygut G. Terapist ve Hastanın Bağlanma Biçimleri ve Terapötik İttifak:Otobiyografik Anılar ve Psikoterapi. Paper presented at the 14th National Psychology Congress, 6-8 September 2006, Ankara. Soygut G. Psikoterapi Araştırmalarında Değerlendirme Süreclerine İlişkin Genel Bir Bakış. Paper presented at the 14th National Psychology Congress, 6-8 September 2006, Ankara. Soygut G. Şema Değişiminde Bir Yöntem Olarak Terapötik İlişki: Terapötik İttifak ve İttifakta Bozulma. Paper presented at the Schema Therapy Symposium, 9-11 March 2006, İstanbul. Soygut G. Şema Odaklı Bilişsel Yaklaşımlar açısından Bir Kişilik Bozukluğu Olgusu. Paper presented at the 41 th National Psychiatry Congress, November 2005, Erzurum. Soygut, G. Terapötik ittifak, ittifakta bozulma ve bağlanma olguları. Paper presented at the XXX, 30 April- 4 May 2003, Antalya. Keskingöz, B., & Soygut, G. Yeme bozukluğu olan ve olmayan vakaların bağlanma biçimleri ve kişilerarası şema oånrüntüleri açısından farklılıkları. Paper presented at the 11th National Psychology Congress, 9-13 September 2002, Ankara. Çakmak Tolon, Ö., & Soygut, G. (2002). Üniversite öğrencilerinde kaygı belirtileri ve kişilerarası şema Örüntüleri açısından farklılıkları. Paper presented at the 11th National Psychology Congress, 9-13 September 2002, Ankara. WORKSHOPS RUN TRAINING MANUAL (Turkish) TRANSLATION Soygüt, G. (2004). Yeme bozuklukları. Anormal Psikolojisi. İ Dağ (Ed). Ankara: Turkish Psychological Association Press. Translation of Eating Disorders (Abnormal Psychology) PROJECTS FINISHED AND IN PROGRESS (Supported by outside organizations) Project Coordinator, Examining the role of attachment styles and interpersonal schemas of patients and therapists for development of therapeutic alliance in a short- term cognitive psychotherapy process, granted by Turkish Scientific and Academic Council, PROJECTS FINISHED AND IN PROGRESS (Supported by the university research funds)

9 Project Coordinator, Therapeutic Alliance and Rupture in Short- Term Cognitive Behavioral Therapy, granted by Hacettepe University Research Center Office, COURSES OFFERED IN THE LAST TWO YEARS Akademi c Year Period Autumn Spring Autumn Course Name PSK623Adult Psychopathology and Supervision - I PSK 705 Adult Psychopathology and Supervision - I PSK624 Adult Psychopathology and Supervision - II PSK706 Advanced Adult Psychopathology and Supervision PSK623 Adult Psychopathology and Supervision- I PSK705 Adult Psychopathology and Supervision - I PSK624 Adult Psychopathology and Supervision- II Weakly Time The Theor etical Applicati on number of Students Spring PSK622 Interview- II PSK706 AdvancedAdult Psychopathologyand Supervision- II

10

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye.

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye. NILHAN SEZGIN Ph.D. Öz Geçmiş: Bölüm Psikoloji Anabilim Dalı İletişim Bilgileri Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Adres: Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Sıhhiye/Ankara Telefon : +90.312.310 32 80

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/

E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Doçent Doktor İbrahim H. DİKEN Kişisel Bilgiler E-Mail: ihdiken@anadolu.edu.tr Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~ihdiken/ Ana Dili: Türkçe Uyruğu: TC İş Adresi: EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department. ezgi.deveci@isikun.edu.tr

Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department. ezgi.deveci@isikun.edu.tr Res. Assist. EZGİ DEVECİ Işık University Psychology Department ezgi.deveci@isikun.edu.tr 1. Name : Ezgi DEVECİ 2. Birth date : 08.02.1987, İstanbul 3. Academic title : Research Assistant 4. Education :

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000 1. Name, Surname SEREN BAŞARAN 2. Date of Birth: May, 13 1976 3. Title: Assistant Professor CURRICULUM VITAE 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year PhD Secondary Science and Middle

Detaylı

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com

: aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com AYLiN ilden KOÇKAR E-mail Akademik Unvan: : aylin.kockar@kemerburgaz.edu.tr (web) : www.aylinildenkockar.com : Yrd. Doç. Dr. EĞĠTĠM Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001-2006 Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991

CURRICULUM VITAE. Ph. D Physical Education and Sport UNIVERSITY OF NEW MEXICO. M. Sc Physical Education and Sport METU 1991 CURRICULUM VITAE Name: M. Settar KOÇAK Date of Birth: 23.06.1959 Address: Middle East Technical University, Faculty of Education, Department of Physical Education and Sports, 06531 Tel: +90 (312) 2104015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma

Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2008, 11 (21), 54-62 Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma Gonca Soygüt Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Prof. Burak GÜNALP. Hacettepe University Department of Economics Economic Theory

Prof. Burak GÜNALP. Hacettepe University Department of Economics Economic Theory CONTACT E-mail: gunalp@hacettepe.edu.tr Phone: (+90)(312) 297 86 50/129 Fax: (+90)(312) 299 20 03 EDUCATIONAL BACKGROUND High School: Ankara Atatürk High School, 1983. Prof. Burak GÜNALP Hacettepe University

Detaylı

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.

BİLGE UZUN. Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. BİLGE UZUN Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D. İstanbul, Türkiye GSM: 0532 4867352 E-mail: blguzun@gmail.com raziyebilge.uzun@es.bahcesehir.edu.tr

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1984 1993 Rehberlik 2) Uygulamalı Psikoloji ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülbahar Baştuğ Tel: 0532 372 2563 e.posta: baharbastug@gmail.com;bbastug@medicine.ankara.edu.tr DoğumTarihi: 11.03.1964 Ünvanı : Doç.Dr. Öğrenim Durumu:

Detaylı

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year

NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year CURRICULUM VITAE NAME: SULTAN KAV DATE OF BIRTH: 10th August 1973 Email: skav@baskent.edu.tr / sultan.kav@gmail.com EDUCATION: Degree Area University Year Diploma Nursing Cukurova University Nursing High

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION Name and Adress: Name and Surname: Bengü GÜVEN KARAHAN Adress: Başkent University Sport Sciences Department, Bağlıca Kampusu 06530 Ankara Turkey Telephone: +90

Detaylı

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 31-40 Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke Burcu Oktay Kara Havacılık Okulu Ayşegül Durak Batıgün Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Selime Sezgin

Prof. Dr. Selime Sezgin Prof. Dr. Selime Sezgin Date of Birth : 29.11.1951 Academic Title : Prof. Dr. Contact (e-mail): selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EDUCATION: Name of thr Institution Year Degree Conferred Secondary School English

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Curriculum Vitae. Vedat Şar. Personal Data. Family: Married. Father of a child Citizenship: Turkey Date of birth: June 23, 1955 Istanbul, Turkey

Curriculum Vitae. Vedat Şar. Personal Data. Family: Married. Father of a child Citizenship: Turkey Date of birth: June 23, 1955 Istanbul, Turkey Curriculum Vitae Vedat Şar Personal Data Family: Married. Father of a child Citizenship: Turkey Date of birth: June 23, 1955 Place: Istanbul, Turkey Education & Academic Appointments 1966-1973 Istanbul

Detaylı