LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)"

Transkript

1 LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: ; 5. Ev Adresi: Rasathane cad. Boğaziçi Kandilli Evleri O2-9; Üsküdar / İstanbul 6. İş Adresi: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, B Blok, Oda: 220; Gebze / Kocaeli 7. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl İlkokul Yıldız İlkokulu 1980 Ortaokul-Lise Matematik Lycee de Saint Benoit 1988 Lisans İİBF / Uluslararası İlişkiler Marmara Üniversitesi 1993 Y. Lisans 1 Kamu Yönetimi Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans 2 İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1997 Doktora İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Tezleri: Derece Tez konusu Tez Danışmanı Yıl Y. Lisans 1 Ethnic Conflicts in the Post Cold War Era Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu 1996 Y. Lisans 2 Şebeke Organizasyon Yapısı Prof. Dr. Erol Eren 1997 Doktora Stratejik Yönetimin Kapsamlılığı, Stratejik Prof. Dr. Erol Eren Tercihler ve Yönetici Özellikleri Arasındaki İlişkiler Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce Fransızca : 95 (KPDS) : 90 (KPDS) 10. Akademik Unvanlar: Araştırma Görevliliği : 1993 Yardımcı Doçentlik : 2000 Doçentlik : 2004 Profesörlük : İdari Görevler Müdür Yardımcısı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Başkan Yardımcısı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Rektör Danışmanı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Stratejik Plan hazırlanması) Müdür Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi ABD

2 12. Hakemlikler Proje Değerlendirme Hakemlikleri TÜBİTAK SOBAG Projeleri; TUBİTAK BİDEB Projeleri; KOSGEB Projeleri; ISO YENİLİK ÖDÜLLERİ; İBB Projeleri SSCI kapsamında taranan Bilimsel Dergi Hakemlikleri Journal of Business Venturing, International Journal of Innovation and Technology Management, African Journal of Agricultural Research, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Business, Economics and Finance, Management Decision, Production Planning & Control 13. Yapılan Yayınlara Alınan Atıflar Web of Science (ISI) Atıf Endekslerine göre alınan atıflar : 43 Web of Science (ISI) Atıf Endekslerine göre h-index : 4 Google Scholar a göre alınan atıflar : Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Kurucu Üyesi ve Saymanı Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 15. Verilen Dersler Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Araştırma Yöntemleri, Mesleki İngilizce 16. Bilimsel Projeler 1. GYTE Bilimsel Araştırma projesi, Gebze ve civarındaki İşletmelerde Örgüt Kültürü Özelliklerinin Tespiti Çalışması, Proje Yöneticisi, GYTE Kocaeli Sanayi Odası Ortak Projesi, Kocaeli Sanayi Uzgörü Çalışması, Proje Koordinatörü, GYTE Bilimsel Araştırma projesi, İstanbul-Gebze-Kocaeli Hattındaki Sanayi İşletmelerinde İmalat ve Rekabet Stratejileri ve Performans Arasındaki İlişkiler, Proje Yöneticisi, TÜBİTAK SOBAG Araştırma projesi, Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli bir Saha Araştırması, Proje Yönetici Yardımcısı, Temmuz 2005 Haziran TÜBİTAK SOBAG Araştırma projesi, İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması, Proje Yönetici Yardımcısı, Ocak 2006 Aralık İBB Araştırma Projesi, İBB iştiraklerinde Özdeğerleme ve Verimlilik Analizi Yoluyla Performans Değerlemeye Yönelik Bir Model Önerisi, Proje Yöneticisi, GYTE Bilimsel Araştırma projesi, Çevre Koruma İddiası içeren reklamlarda ürün türü ve tüketicilerin bilgi işleme tarzına göre mesajın etkisi: basılı reklamlar üzerinde deneysel bir araştırma, Proje Yöneticisi, Yönetilen Yüksek Lisansüstü Tezleri Yüksek Lisans Tezleri 1. Hüseyinli A., Azerbaycan Petrolünün Dünya Pazarlarına Açılmasında İzlenecek Yolların değerlendirilmesi (Evaluation Of The Roads Through Which The Azerbaijani Petroleum May Reach The World Markets), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Demir E., Kişilik Özelliklerinin Girişimciliğe Etkisi (Impacts of the Personal Characteristics on Entrepreneurship), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Arslan İ., Karar Destek Sistemleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (An Application of the Decision Support Systems in the Baking Sector), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Futtu Ö., Türk Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization Practices in the Turkish Textile and Apparel Industry), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

3 5. Aydınalp F., A Grubu Seyahat Acentelerinde Planlama ve Örgütleme Hakkındaki Görüş ve Eğilimlerin İşletme Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (A Study For Exploring The Performance Impacts Of Managerial Perceptions And Tendencies On The Planning And Organizing Activities Of The A-Type Travel Agencies), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bulut Ç., Şirket Girişimciliğini Etkileyen Faktörler ve Şirket Girişimciliğinin Performans Üzerine Etkileri (Antecedents and Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kutlu S., Stratejik Yeraltı Kaynakları Jeopolitiği (Strategic Underground Resources Geopolitics), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kökel C., Eskişehir İli Alevi-Bektaşi Köylerindeki İnanç Ritüellerinin Sosyolojik Analizi (Sosiological Analysis of the Religious Rituels in Eskişehir Alevi-Bektaşi Villages), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kayhan T., Şirket Girişimciliği İklimi (Corporate Entrepreneurship Climate), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yılmaz, T., Türkiye deki KOBİ lerin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sağlanan Destekler (SMEs Problems in Turkey, Suggestions for their Solution, and Supports Provided) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şahin, F., Birleşmiş Milletlerin Kosova daki Barış ve İstikrarı Sağlama Sürecindeki Rolü (The Role of the United Nations in Keeping the Peace and Preserving the Stability in Kosovo) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Meşe, B., Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması (Institutionalization of Family Firms) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacısalihoğlu, U., İç Girişimcilik İklimi ve Kurumsallaşma Algısı İle İş Tatmini ve Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkiler (Relationships among the perceptions of Institutionalization and Intrapreneursip and the levels of employee satisfaction and commitment) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tayyar, S., İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve Etkilerine Yönelik Bir Araştırma (A Study on Mobbing and its Consequences) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aydemir, O., Kalite Mükemmellik Modeli ve Denge Skorkartını Birleştiren bir Değerleme Modeli Önerisi (A Proposed Model of Appraisal Combining the Quality Excellence Model and the Balanced Scorecard) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Altunbaş, A., Effects of Environmental Scanning and Planning Flexibility over Firm Performance in SMEs, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Birecikli B., The Moderating Effects of Perceived Procedural and Distributive Justice of the Performance Appraisal on the Relationship between Entrepreneurial Characteristics, Organizational Commitment and Turnover Intention, Doğuş Üniversitesi, Doktora Tezleri 1. Elçi, M., Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Ens Dilek, H., Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bulut, Ç., Stratejik Oryantasyonların Firma Performansına Etkileri, Gebze Yüksek Teknoloji Ens., Palacı, M., Toplum Destekli Polislik Uygulaması: Öncülleri ve Sonuçları Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doğan, T., Strateji Tipleri ve Stratejik Yönetim Süreçlerinin Firma Performansına Etkileri Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çömlek, O., Özdeğerleme Ve Verimlilik Analizi Yoluyla Performans Değerlemeye Yönelik Bir Model Önerisi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

4 18. Yayınlar Listesi Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Yılmaz, C., Alpkan, L., Ergun, E., Cultural determinants of customer- and learning-oriented value systems and their joint effects on firm performance, Journal of Business Research (SSCI), 58, Alpkan, L., Yılmaz, C., Kaya, N., Market Orientation and Planning Flexibility in SMEs: Performance implications and an empirical investigation, International Small Business Journal (SSCI), 25:2, April Elçi, M., and Alpkan, L., The Impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction, Journal of Business Ethics (SSCI), 84: , Alpkan, L. Bulut, Ç., Gunday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance, Management Decision (SSCI), 48(5): Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L., Effects of innovation types on firm performance International Journal of Production Economics (SCI), 133: , Aren, S., Alpkan, L., Sezen, B., Guncu, Z., A., Drivers of Firms Debt Ratios: Evidence from Taiwanese And Turkish Firms, Journal of Business Economics and Management (SSCI), Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Alpkan, L., Ceylan, A., Aytekin, M., Performance Impacts of Operations Strategies: A Study on Turkish Manufacturing Firms, International Journal of Agile Manufacturing, 6:2, Kaya, N., Alpkan, L., Aytekin, M., Performance Impacts and Moderating Effects Of Advanced Manufacturing Technologies (AMTs) On The Business Strategy-Performance Relationship, Boğaziçi Journal of Economics and Administrative Studies, 17: 2, Alpkan, L., Kaya, N., Exploring the Financial Performance Impacts of Two Dimensions of Corporate Entrepreneurship, Academy of Entrepreneurship Journal, 10: 2, Bulut, Ç., Alpkan, L., Behavioral Consequences of an Entrepreneurial Climate within Large Organizations: An Integrative Proposed Model, South East European Journal of Economics and Business, 2, Dogan, T., Alpkan, L., Elçi, M., and Aren, S., Strategic Planning Activities of the Manufacturing Firms in Kocaeli, Turkey Journal of Global Strategic Management, 3:1, June, Bekiroğlu,Ç., Erdil, O., Alpkan, L., Varıables Perceıved By Managers As Antecedents That Lead Fırms To Envıronmental Management: An Empırıcal Research In The Turkısh Constructıon Sector, Journal of Global Strategic Management, 5:1, June, Çömez, P., Erdil, O., Alpkan, L., Kitapçı, H., The Effects Of Ambidexterity And Generative Learning On Innovative Firm Performance: The Mediating Effect Of Transformational Leadership, Journal of Global Strategic Management, 5:2, June, Taner, T., Sezen, B., Alpkan, L., Aren, S., Recomputation of HDI Rankings by DEA, Emerging Markets Journal, 1:2, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Alpkan, L., İmamoğlu, S. Z., Erdil, O., Product Innovation As A Competitive Advantage In The Global Market For SME s Global Business And Technology Association s International Conference, Istanbul, July Alpkan, L., İmamoğlu, S. Z., Keskin, H., Zehir, C., The Role of R&D in Product Innovations done by SME s Global Business And Technology Association s International Conference, Rome, June Alpkan, L., Keskin, H., Zehir, C., Impacts of Information Technology Use On Flexibility And Quality Performance, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, June Alpkan, L., Ceylan, A., Aytekin, M., Relationships among Environmental Factors, Manufacturing Strategies and Performance, 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, June Zehir, C., Keskin, H., Alpkan, L., Human Resources Policies of Downsizing Firms in Times of Crises, 11th Annual World Business Congress of IMDA, Antalya, July Yılmaz, C., Kaya, N., Alpkan, L., Marketing Orientation and Performance in SMEs, 11th Annual World Business Congress of IMDA, Antalya, July Alpkan, L., Özer, G., Aren, S., "Ethics of manipulations in accounting decisions", The Economics and International Business Research Conference, Miami, USA, December

5 8. Kaynak, R., Alpkan, L., Erdil, O., Ergun, E., Effects of Manufacturing Competencies of the Supplier Firms on the Buyer-Seller Relationship Global Business and Technology Association, Budapeşte, Temmuz, Ergun, E., Eren, E, Alpkan, L., Yılmaz, C., Kaynak, R. Moderating Effects of Market Dynamism on the Relationship between Basic Cultural Assumptions and Firm Performance Global Business and Technology Association, Budapeşte, Temmuz, Sezen, B., Alpkan, L., Yılmaz, C., Aytekin, M., Moderating Effects of Manufacturing and Business Strategies on Performance Global Business and Technology Association, Budapeşte, Temmuz, Demircan, N., Ergun, E., Alpkan, L., Demirci, M., The Impact of Organizational Culture and Trust on Innovative Performance Global Business and Technology Association, Budapeşte, Temmuz, Aren, S., Alpkan, L., Effects of Ethical Criteria on the Ethical Judgements about the Earnings Manipulations Business and Professional Ethics Conference, Hacettepe University Research Centre For Business & Professional Ethics, September, Arslan, M., Alpkan, L., Elçi M., The Determinants of Work Ethic in Kocaeli, Business and Professional Ethics Conference, Hacettepe University Research Centre for Business & Professional Ethics, September, Ergün, E., Demircan, N., Alpkan, L., Do financial and non-financial performance indicators impact ethical values of organizations? Business & Professional Ethics Conference, Hacettepe University Research Centre for Business and Professional Ethics, September, Kaya, N., Alpkan, L., Giray, C., The Moderating effects of Quality Practices on the Business Strategies-Firm performance Relationship: Evidence from SMEs in Turkey, Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, June, Alpkan, L., Kaya, N., Exploring the Effects of Manufacturing Strategies on the Use of Advanced Manufacturing Technologies, in lower and higher levels of Market Dynamism, Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, June, Ergun, E., Bulut Ç., Alpkan, L., Demircan, N., Connecting the Link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Perfromance, Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, June, Demircan, N., Ergun, E., Alpkan, L., Dalgın, M., Ethical Climate s Relationship to Justice Perceptions & Citizenship Behaviors, Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, June, Imamoglu S., Keskin, H., Alpkan, L., The Effects of Collaboration, Empowerment, and Knowledge and Skills on Firm Performance, 13th Annual World Business Congress of IMDA, Maastricht, the Netherlands, July Ergun, E., Elci, M., Yılmaz, C., Alpkan, L., Ethical Climate and Organizational Performance: Evidence from a Turkish Public Organization 13th Annual World Business Congress of IMDA, Maastricht, the Netherlands, July Keskin, H., Alpkan, L., Gunsel, A., Effects of Quality Orientation and its Use in Production on Quality and Overall Performance, 13th Annual World Business Congress of IMDA, Maastricht, the Netherlands, July Kaya, N., Alpkan, L., Seyrek, H., Performance Impacts of Strategic Orientations: Evidence from Turkish Manufacturing Firms, The Economics and International Business Research Conference, Istanbul, August Varol, S., Alpkan, L., Yılmaz, C., Investigating Factors Impacting on Remote Workers Job Satisfaction in Marketing International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, June, Alpkan, L., Bulut, C., Mert, E., "Strategic Planning Trends in Turkish Small Firms: Empirical Study on SMEs in Kocaeli" International Strategic Management Conference, Çanakkale, June Alpkan, L., Bulut, C., Strategic Orientations and their Effects on Firm Performance International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, June, Elçi, M., Alpkan, L., Çekmecelioğlu, H., The Influence of Person-Organization Fit on the Employee s Perception Of Organizational Performance International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June Gunday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., An Integrated Innovation Model: How Innovations Are Born and What Are Their Impacts on Firm Performance? Proceedings of 15th European Operations Management Association (EUROMA) Conference, Groningen, The Netherlands, June Ulusoy, G., Gunday, G., Alpkan, L., Kılıç, K., Effects of Organizational Innovations on Firm s Production Performance, The International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Singapore, September,

6 29. Gunday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., (2008). Modeling Innovation: Determinants of Innovativeness and the Impact of Innovation on Firm Performance, 4th IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology (ICMIT), Bangkok, Taiwan, December, Alpkan, L., Aren, S., (2009) Ambidexterity: The Combination of Seemingly Conflicting Priorities 5th International Strategic Management Conference, Cape Town, July Alpkan, L., Elçi, M., Şener, İ., (2009) Personal Moral Philosophy and Gender Differences in Turkey International Multidisiplinary Women Congress, İzmir, October. 32. Doğan, T., Altunbaş, A., Alpkan, L., Effects of Environmental Scanning and Planning Flexibility over Firm Performance in SMEs, 6th International Strategic Management Conference, Saint Petersbourg, July Taner, T., Sezen, B., Aren, S., Alpkan, L., Recomputation of HDI Rankings by DEA, 6th International Strategic Management Conference, Saint Petersbourg, July Bekiroğlu, Ç., Alpkan, L., Erdil, O., Variables Perceived By Managers As Antecedents That Lead Firms To Environmental Management: An Empirical Research In The Turkish Construction Sector 7th International Strategic Management Conference Paris, July Elçi, M, Şener, I., Alpkan, L., The Impact Of Morality And Religiosity Of Employees On Their Hardworking Behavior 7th International Strategic Management Conference Paris, July Alpkan,L., Şanal, M., Ayden, Y., Market Orientation, Ambidexterity and Performance Outcomes, First International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul, 2-4 December, Elçi, M., Şener, İ., Aksoy, S., Alpkan, L., The Impact of Ethical Leadership and Leadership Effectiveness on Employees Turnover Intention: The Mediating Role of Work Related Stress 8th International Strategic Management Conference Barcelonais, Juin Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Eren, E., Aren, S., Alpkan, L., İşletmelerde Planlama Ve Kontrol Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 26(1): 17-34, Nisan (1997) 2. Dikmen Ç., Zehir C., Kitapçi, H., Alpkan, L., Girişimci Yönetim Tarzının Astların Tatminine Etkisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 26(2): 17-34, Kasım (1997) 3. Eren, E., Aren, S., Alpkan, L., İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi 1(1): , Ocak (2000) 4. Ceylan, A., Ergün, E., Alpkan, L., Çatışmanın Sebepleri Ve Yönetimi, Doğuş Üniversitesi Dergisi 1(2): 39-51, Temmuz (2000) 5. Alpkan, L., Strateji Belirleme Sürecinin Kapsamlılığı, Doğuş Üniversitesi Dergisi 1(2): 1-19, Temmuz (2000) 6. Ceylan, A., Alpkan, L., Elçi, M., "Örgüt Kültürü İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki ilişkilere Yönelik Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (5-6): , Aralık(2002) 7. Eren, E., Alpkan, L., Ergün, E., "Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri" Doğuş Üniversitesi Dergisi 4 (1), Ocak(2003) 8. Özer, G., Alpkan, L., Aren, S., Kar yönetimi Uygulamalarına ilişkin Etik Yargı Farklılıkları Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 10 (20), Haziran (2003) 9. Yılmaz, T., ve Alpkan, L., Türkiye deki KOBİ lerin Üretim Yönetimi alaınındaki Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sağlanan Destekler, Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, 23 (1), (2004) 10. Erdil, O., Alpkan, L., Biber, L., İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya yönelik bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2), Aralık (2004) 11. Eren, E., Alpkan, L., Erol, Y., Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), Bahar (2005) 12. Alpkan, L., Dilek, H., Bozlağan, R., Liderlik Tarzlarının Güven ve Adalet Algısı Yoluyla Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkileri" Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs (2005) 13. Alpkan, L., Ergün, E., Bulut, Ç., Yılmaz, C., Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (2), Temmuz (2005) 14. Elçi, M., Alpkan, L., Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 24 (1), Temmuz (2006) 6

7 15. Alpkan, L., Doğan, T., Stratejik Planlama Süreci Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), Aralık Alpkan, L., Palacı, M., Toplum Destekli Polislik Uygulaması: Zara Örneği, Polis Bilimleri Dergisi, 10 (3): , Bulut, Ç., Yılmaz, C., Alpkan, L., Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri, Ege Akademik Bakış, 9 (2) 2009: Aydemir, O., Alpkan, L., Kitapçı, H., Çömlek, O., Özdeğerleme Modellerinin Denge Skor Kartıyla Entegre Edilmesi: Bir Özdeğerleme Modeli Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(Aralık) 2009: Bulut, Ç., Alpkan, L., Yılmaz, C., Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansi İlişkisi: Literatür Gelişimi Üzerine Kavramsal bir Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10 (1): 1-34, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Eren, E., Aren, S. & Alpkan, L., İşletmelerde stratejik yönetim faaliyetlerini değerlendirme araştırması ( ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 4. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Mayıs Alpkan, L., Ceylan, A., Keskin, H., Yönetici, Girişimci Ve Eğitimcilerde Kazanılmış İhtiyaçlar, Başkent Üniversitesi, 7. İşletmecilik Kongresi, Ankara Alpkan, L., Keskin, H., Zehir, C., Girişimcilik Hisleriyle Girişimcilik Potansiyeli Arasındaki İlişki: Gebze Ve Civarındaki Girişimciler Üzerine Bir Saha Araştırması 21. Yüzyılda KOBİ ler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kıbrıs Zehir, C., Alpkan, L., Keskin, H., Kriz Döneminde Kocaeli ve İstanbul Civarındaki İşletmelerin Krizden Etkilenme Düzeyleri 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Mayıs, Alpkan, L., Ergun, E., Erol, Y., "Şirket Girişimciliğinin Firmanın Kalitatif, Kantitatif ve Yenilik Performansına Etkileri" Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Mayıs Diğer yayınlar (Ulusal Editörlü Kitapta Bölüm) 1. Cangel, A., ve Alpkan, L., Turizm Endüstrisinde Stratejik Yönetim, ; Bulu, M. ve Eraslan, H. (Editörler), Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği, İstanbul, Aralık Alpkan, L., Şebeke Örgüt Yapısının Gelişimi ve Türleri, 47-76; Özyılmaz, A. ve Ölçer, F. (Editörler), Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak Alpkan, L., ve Doğan, T., Strateji Belirleme Sürecinin Aşamaları ve Bileşenleri, ; Özyılmaz, A. ve Ölçer, F. (Editörler), Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak Alpkan, L., ve Sezen, B., Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim, 11-32; Coşkun, A. ve Akın, A. (Editörler), Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan Günday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., Öner, M.A., Bulut, Ç. Yenilik Yönetimini Etkileyen Faktörler, Öner, M.A. (Editör), Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, Pan Yayıncılık Öner, M.A., Türegün, O., Ulusoy, G., Kılıç, K., Alpkan, L., Bulut, Ç. Küme ve Ağlarda Teknik Değişim Yönetimi Öner, M.A. (Editör), Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, Pan Yayıncılık Aren, S., Öztürk, Ö., Alpkan, L., Kabadayı, E., Performansa Göre Ödeme Sisteminin Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Başarısına Etkisi, ; Nimet Uray vd. (Editörler), Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar Beta Yayınevi, İstanbul Ekim

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993. Y. Lisans Turizm ve Otel Yönetimi New Haven Universitesi 1997 1. Adı Soyadı : Cengiz DEMİR 2. Doğum Tarihi : 16 HAZİRAN 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Otelcilik

Detaylı

ÜMİT HACIOĞLU, PhD. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ÜMİT HACIOĞLU, PhD. Derece Alan Üniversite Yıl. İşletme- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ÜMİT HACIOĞLU, PhD 1. Doğum Tarihi: 1979/Kırşehir 2. Ünvanı: Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu: DOKTORA 4. Doçentlik Tarihi: Mart 2015 Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Finans ve Bankacılık Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. Güner GÜRSOY. İletişim Bilgileri

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. Güner GÜRSOY. İletişim Bilgileri ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr. Güner GÜRSOY İletişim Bilgileri Prof.Dr. Güner GÜRSOY Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü guner.gursoy@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971

Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool for Girls 1965. Lise Arnavutköy Amerikan Kız Lisesi (ACG-RC) 1971 1.ADI, SOYADI: Selime Demet SEZGİN 2.DOĞUM TARİHİ: 29.11.1951 3. ÜNVANI: Prof.Dr. İLETİŞİM e-mail Adresi: selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EĞİTİM: Eğitim Kurumu Derecenin Alındığı Yıl Orta Eğitim English Highschool

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Unvan Üniversite Ana Bilim Dalı Yıl Yardımcı Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2001 Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2011

Unvan Üniversite Ana Bilim Dalı Yıl Yardımcı Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2001 Doçent Yeditepe Üniversitesi Üretim Yönetimi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Atilla Öner 2. Doğum Tarihi: 4 Temmuz 1955 3. Unvanı: Doçent Dr 4. Öğrenim Durumu: Eğitimi Üniversite Fakülte Yıl Lisans Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1978 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com

Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu koseoglu.mehmetali@gmail.com Department of Business Administration College of Business Minot State University 500 University Ave West Minot, ND, 58707 ACADEMIC POSITIONS Mehmet Ali KOSEOGLU (Ph.D.) mehmet.koseoglu@minotstateu.edu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı