MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011"

Transkript

1 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

2 ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 23 OCAK 31 AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU MALĐ TABLOLAR 1 Eylül Ağustos 2011 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Ocak Ağustos 2011 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Eylül 31 Ağustos 2009, 2010 ve 2011 dönemleri konsolide bilanço ve kar-zarar tabloları, dipnotları ve finansal analizler 1 OCAK 31 AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ DENETLEME KURULU RAPORU 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ BÜTÇESĐ

3 GÜNDEM

4 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı 27 Kasım 2011 GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu 3. Toplantı Başkanlık Divanı Teşkili 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun okunması ve görüşülmesi 5. Denetleme Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 7. Denetleme Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 8. 1 Eylül Ağustos 2012 bütçesinin sunumu ve onaylanması; Yönetim Kurulu na fasıllar arası nakil yetkisi verilmesi 9. Boşalan mütevellilikler için Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimlerin Mütevelli Heyeti nin onayına sunulması 10. Süresi sona eren Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı için seçim yapılması 11. Dilekler ve kapanış

5 23 OCAK AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

6 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 MALĐ DURUM... 2 VERGĐ CEZASI... 5 ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI... 6 Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Yıl Đlköğretim Okulu... 9 Çamlıca Anaokulu Genel Durum VAKIF BURSLARI HUKUK RAPORU ĐSTANBUL LĐSESĐ ĐSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DERNEĞĐ... 25

7 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı SUNUŞ Sayın Mütevellilerimiz, Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı nın ve Đktisadi Đşletmesi nin 23 Ocak 31 Ağustos 2011 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 1 Eylül Ağustos 2011 dönemi gelir/gider hesaplarını, 31 Ağustos 2011 tarihli bilançosunu ve 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi bütçesini inceleme ve onayınıza sunarız. Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Dr. Levent Bıçakçı başkanlığında 13 kez toplanmış; bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 23 Ocak 15 Haziran 2011 tarihleri arasında Güray Karacar ın üstlendiği Vakıf Genel Müdürlüğü nü, 15 Haziran 2011 itibarı ile lisemiz 82 mezunu Mehmet Ali Güneysu üstlenmiştir. Yine lisemiz 89 mezunu Orhan Arif Bulman 15 Ağustos 2011 tarihi itibarı ile Vakıf Müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu yıl hepimizi derinden üzen olay hiç kuşkusuz ki, Vakfımızın kurucularından, Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu eski üyesi Av. Dr. S. Mücahit Tanverdi 72 ile vakfımız bağışçılarından ve aynı zamanda Mütevellik Heyeti Divan Başkanı Mehmet Şuhubi 42 ağabeyimizin değerli eşi Nükte Şuhubi nin vefatları olmuştur. Kendilerine Tanrı dan rahmet, kederli ailelerine ve Sarı Siyahlı camiamıza başsağlığı dileriz. Saygılarımızla, 2011 / 1

8 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MALĐ DURUM Geride bıraktığımız çalışma döneminde nakit akışı açısından başarılı bir yıl yaşanmış olmakla beraber, özellikle yaz aylarında hızlanan kur artışları nedeniyle konsolide dönem zararı 4.2 milyon TL olarak oluşmuştur. Vakıf ve Đktisadi Đşletme 01 Eylül Ağustos 2011 döneminde konsolide bazda, net gelirlerimiz %18 artarak 20.1 milyon TL olurken satılan hizmet maliyetlerimiz %21 artarak 16.2 milyon TL olmuş, bunun sonucunda brüt satış karımız %8 artışla 3.9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel faaliyet giderlerimiz değişmemiş, bunun sonucunda faaliyet karımız %34 artışla 1.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, gelirlerimizin neredeyse tümünün TL, uzun vadeli banka kredilerimizin ise USD ve Euro cinsinden olmalarından kaynaklanan döviz açık pozisyonumuz sonucunda bir önceki dönem net 852 bin TL kambiyo karımız varken bu dönem net 3.6 milyon TL kambiyo zararımız olmuştur. Kur artışları faiz ödemelerimize de olumsuz yansımış, artan TL borçlanma maliyetlerinin de etkisiyle faiz giderimiz %110 artarak 1.3 milyon TL olmuştur. Kambiyo zararlarının etkisi nedeniyle bir önceki dönem 501 bin TL dönem karı elde etmişken, son dönemde 4.2 milyon TL dönem zararı oluşmuştur. Böyle olmakla birlikte, kambiyo zararlarının büyük çoğunluğu fiktif zararlardan oluşmuş; vergi, faiz ve mali borç anaparası ödemesinde kullanılan faiz, amortisman vergi öncesi kar olarak adlandırılan faaliyet nakit akımımız %15 artışla 2.2 milyon TL pozitif nakit akımı olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide bilançomuzdaki büyüme %3 olarak gerçekleşmiş ve bilanço büyüklüğümüz 54.8 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Bu artışın başlıca nedeni Dönen Varlıklarımızın artmasıdır. Yükümlülüklerimiz tarafında ise, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda aşağıda detaylandıracağımız uzun vadeli kredilerimizin bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenecek tutarlarını Kısa Vadeli Mali Borçlar Banka Kredileri altında yeniden sınıflandırdık. Bu hesapta görülen 5.8 milyon TL bakiye tamamen uzun vadeli kredilerin kısa vadede ödenecek taksitlerinden oluşmakta ve herhangi bir kısa vadeli banka kredisi içermemektedir. Okul taksidi tahsilatlarımızın dönemsel olarak Şubat ayında bitmesi sonucunda Vakfımız mevsimsel olarak kısa vadeli kredi kullanmaya başlamakta, Mayıs ayındaki kayıt döneminde yapılan tahsilatlar ile de bu kısa vadeli kredileri geri ödenmektedir. Bu dönemde de, başka bir yabancı kaynağa ihtiyaç duymadan, dönem içerisinde Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank tan kullanmış olduğumuz kısa vadeli krediler kapatılmış, bu bankalardan daha önce kullanmış olduğumuz uzun vadeli kredilerimizin vadesi gelen ve aşağıda detayını verdiğimiz taksitleri ödenmiştir / 2

9 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Türkiye Garanti Bankası kredisinden 936 bin Euro, arsa alımında kullanılan Türkiye Đş Bankası kredisinden 1.diliminin 300 bin Euro, inşaat sırasında kullanılan 2. ve 3. dilimlerinin 418 bin USD ve Denizbank kredisinin 443 bin USD tutarındaki taksitleri gününde ödenmiştir. Ödemelerin toplamı bin Euro ve 861 bin USD dir. Öte yandan Türkiye Garanti Bankası na kredi anapara borcumuz bin Euro ya düşmüş, böylece 2005 yılında o zamanki Vakıf borçlarını konsolide etmek amacıyla kullanılan 6 milyon Euro kredinin anapara borcunun yaklaşık dörtte üçü ödenmiştir. Öte yandan Türkiye Garanti Bankası ndan 800 bin Euro tutarında yeni bir 5 yıl vadeli kredi kullanılmıştır. 125.Yıl Özel Đlköğretim Okulu Projesi nin finansmanında kullanılan kredilerden sadece Türkiye Đş Bankası 1. ve 2. diliminin anapara ödemeleri başlamış olup 3. dilimin anapara ödemeleri önümüzdeki dönemde başlayacaktır Eylül-2011 Ağustos döneminde ödenen banka kredisi taksitleri aşağıdaki gibidir: (1.000) Faiz Anapara Toplam Türkiye Garanti Bankası ( ) Türkiye Đş Bankası 1.dilim ( ) Türkiye Đş Bankası 2.dilim ($) Türkiye Đş Bankası 3.dilim ($) Denizbank ($) Yıl Özel Đlköğretim Okulu projesini gerçekleştirmek üzere 2008 Şubat ayında arsa satın alınmış ve Türkiye Đş Bankası nın tahsis ettiği Euro limitli yatırım kredisinin Euro luk kısmı bu sırada kullanılmıştı. Đnşaatın ilerleyen dönemlerinde finansman amacıyla Türkiye Đş Bankası ndan USD ve USD, Denizbank tan USD tutarlarında uzun vadeli krediler kullanılmıştır. Vakfımızın kredi anapara borçları ve bunların mevcut koşulları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 2011 / 3

10 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Kullanım tarihi Anapara ( ) Anapara ( ) T. Garanti Bankası 2005 Haziran T. Garanti Bankası 2011 Şubat T. Đş Bankası 1.dilim 2008 Şubat T. Đş Bankası 2.dilim 2009 Şubat $ $ T. Đş Bankası 3.dilim 2009 Kasım $ $ Denizbank 2009 Temmuz $ $ Vadesi ve vade sonu 8 yıl Haziran yılı anapara ve faiz ödemesiz 5 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 8 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 8 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 5 yıl Kasım yılı anapara ödemesiz 5 yıl Temmuz 2014 Faizi %6,75 sabit %6,50 sabit %5,70 sabit Libor + %5 Libor + %3,75 %7,75 sabit Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Vakfımızın toplam Euro ve USD uzun vadeli kredi borcu bulunmaktadır. Bu tutarlar önceki dönemde Euro ve USD idi. Özet olarak Vakfımız döviz bazında borçlarını geri ödeyerek azaltmış, ancak Çalışma Raporumuzun döneminde Türk Lirasının diğer para birimlerine karşı değer kaybı nedeniyle bu borçların Türk Lirası karşılığı azalmak yerine 2.3 milyon TL artarak 18.6 milyon TL olmuştur. Dünya ekonomisinin son 3 yıldır içinde bulunduğu olumsuz koşullar, Türk Lirasının yukarıda değindiğimiz şekilde diğer para birimlerine karşı değer kaybına neden olmuştur. Bu olumsuz koşulların yakın dönemde de devam edeceği yönündeki global beklenti, global borçlanma koşullarına da olumsuz yansımaya devam edecektir. Böyle bir ortamda, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek geçiçi finansman sıkıntıları düşünülerek Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank la yeni limitlerimizin gözden geçirilmesine yönelik görüşmelere başlamış bulunuyoruz. Vakfımızın ve Đktisadi Đşletmemizin bilanço ve gelir-gider tablolarını ayrı ayrı ve konsolide edilmiş olarak raporumuzun ilerleyen sayfalarında inceleme ve onayınıza sunarız / 4

11 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VERGĐ CEZASI Değerli Mütevellilerimiz, Geride bıraktığımız çalışma döneminde, bir önceki Çalışma Raporu nda sayfalarda yer alan vergi cezasına ilişkin gelişmeyi aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Đktisadi Đşletmemiz kayıtları inceleme altına alınmış ve 20 Ağustos 2010 tarihinde toplam TL vergi aslı ve aynı tutarda vergi cezası tarafımıza tebliğ edilmiştir. Vakfımıza tebliğ edilen vergi aslı ve cezaları için 20 Eylül 2010 tarihinde Hocapaşa Vergi Dairesine uzlaşma talebinde bulunduk. Fakat Maliye Bakanlığı tarafından Vakfımıza uzun bir süre uzlaşma günü verilmemiştir. Bu arada 6111 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Vakfımız 12 Nisan 2011 tarih ve 533 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu yasadan faydalanılmasına karar vermiştir. 15 Nisan 2011 tarihinde 6111 sayılı yasadan faydalanmak için Vergi Dairesine başvurumuzu yaptık. Đlgili yasa ile, vergi cezaları ve vergi aslının yarısı silinmesi, kalan vergiler için 18 taksit yapılarak 36 ayda ödenmesi sağlanmıştır. Böylece Vakfımıza toplam TL vergi tahakkuk ettirilmiştir yılı Haziran 2011 ayından itibaren iki aylık aralarla TL ödemelere başlamış bulunuyoruz. Ayrıca 6111 sayılı yasa ile Đktisadi Đşletmemiz, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi için matrah artırımında bulunmuştur / 5

12 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI Cağaloğlu Đlköğretim Okulu eğitim öğretim yılı sonunda okul müdürü Filiz Çağlar, müdür başyardımcısı Ali Koç ve müdür yardımcısı Serpil Sonal görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Okulumuz eğitim öğretim yılına, camiamıza bu sene katılan yeni okul müdürü M.Banu Keskin; müdür yardımcılığından başyardımcılığa atanan Emrah Özdemir ve müdür yardımcısı Özgür Karahasanoğlu yönetiminde başlamıştır. Fatih Đlçesinde 16. eğitim öğretim yılına başlayan okulun 466 öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Öğretim kadrosu 71 kişi olan kurumda 11 ek ders ücretli öğretmenlerle kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir eğitim öğretim yılı çalışmalarının planlanması amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde ĐELEV okul müdürleri, müdür yardımcıları, zümre başkanları ve birim sorumlularından oluşan akademik kurul toplanmış ve öğretim yılı uygulamaları değerlendirilerek öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışma düzeni, ders saat ve akademik uygulamalar belirlenmiştir. Öğretim kadrosunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitim planı oluşturulmuş ve 15 Ağustos 2011 itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlanmıştır. Okulumuzun öğrencileri ve velileri için öğretim yılında, aralarında 7 21 Ağustos 2011 tarihleri arasında 42 öğrenci ve 4 öğretmen eşliğinde 125. Yıl Đlköğretim Okulu öğrencileri ile Almanya Lindenberg şehrindeki Humbolt Dil Okulu nda gerçekleştirilen yaz kampı da olan, toplam 46 etkinlik düzenlenmiştir / 6

13 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Cağaloğlu Đlköğretim Okulu başarı durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir: SINIF ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANLARI ĐSTATĐSTĐKLERĐ Ortalama En Yüksek Puan En Düşük Puan SBS PUANI 454,96 500,00 306,31 SINIF PUANI 465,66 500,00 351,72 YILSONU BAŞARI PUANI 97,20 98,06 91,52 ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANI (OYP) 453,33 492,55 351, SINIF ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANLARI ĐSTATĐSTĐKLERĐ Son 3 Öğrenci Son 6 Öğrenci Ortalama Çıkarılmış Çıkarılmış (SBS'si 400'ün (SBS'si 430'un altında) altında) SBS PUANI 454, , ,553 SINIF PUANI 465, , ,362 YILSONU BAŞARI PUANI 97,2 97,54 97,75 ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANI (OYP) 453, , ,832 Türkçe 86,08 88,84 89,80 Matematik 81,72 88,06 91,17 Fen ve Teknoloji 87,32 90,33 91,98 Sosyal Bilgiler 92,27 94,78 95,99 Almanca 84,97 87,39 88,02 DERSLERE GÖRE TAM YAPAN ÖĞRENCĐ SAYISI Dersler Öğrenci Sayısı Türkçe 4 Matematik 9 Fen ve Teknoloji 8 Sosyal Bilgiler 17 Yabancı Dil / 7

14 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yabancı Dili Almanca Olan Eğitim Kurumlarının Yıllara Göre Seviye Belirleme Sınavı Başarı Yüzdeleri Okullar Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel Đlköğretim Okulu 84,79 63,07 90,11 Özel Alev Đlköğretim Okulu 84,44 66,82 92,31 Özel Avrupa Đlköğretim Okulu 76,30 68,11 76,30 Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Đlköğretim Okulu 66,78 53,78 88, Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi (Özet) Okul Adı Yerleşen Öğrenci Sayısı Đstanbul Lisesi 1 Robert Amerikan Lisesi 2 Alman Lisesi 2 Avusturya Lisesi 2 St. Joseph Fransız Lisesi 1 Kabataş Erkek Lisesi 1 Notre Dame De Sion Lisesi 1 Saint Pulcheri Lisesi 1 St. Benoit Fransız Lisesi 2 Diğer Anadolu Liseleri 8 Özel Türk Okulları 12 Toplam / 8

15 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okulumuz eğitim öğretim yılına okul müdürü Şebnem Kanmaz, müdür başyardımcısı Türkan Dingaz, müdür yardımcıları, Nejat Yavuz, Leman Oral ve aramıza bu sene katılan Akın Kökdemir yönetiminde başlamıştır. Çekmeköy ilçesinde 3. eğitim öğretim yılına başlayan okulun 495 öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Öğretim kadrosu 70 kişi olan kurumda 15 ek ders ücretli öğretmenlerle kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir eğitim öğretim yılı çalışmalarının planlanması amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde ĐELEV okul müdürleri, müdür yardımcıları,zümre başkanları ve birim sorumlularından oluşan akademik kurul toplanmış ve öğretim yılı uygulamaları değerlendirilerek öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışma düzeni, ders saat ve akademik uygulamalar belirlenmiştir. Öğretim kadrosunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim planı oluşturulmuş ve 15 Ağustos itibariyle eğitim öğretim hazırlıklarına başlanmıştır. Okulumuzun öğrencileri ve velileri için öğretim yılında, aralarında 7 21 Ağustos 2011 tarihleri arasında 42 öğrenci ve 4 öğretmen eşliğinde Cağaloğlu Đlköğretim Okulu öğrencileri ile Almanya Lindenberg şehrindeki Humbolt Dil Okulu nda gerçekleştirilen yaz kampı da olan, toplam 103 etkinlik düzenlenmiştir eğitim öğretim yılı, hem okulumuzun ilk mezunlarını vereceği hem de ilk SBS deneyimini yaşayacağı yıl olması açısından okulumuz için ayrı bir önem taşımaktadır / 9

16 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Çamlıca Anaokulu eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesi Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında Okul Aile Birliğinin de desteği ile tüm yaş gruplarımızla birlikte 13 kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. 5-6 Yaş Grubumuzdan mezun olan 41 öğrencimizden 34 ü ve 4-5 Yaş Grubumuzdaki öğrencilerimizden 1 i, eğitim ve öğretim yılı için ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na kayıt yaptırmıştır. Halen içinde eğitim verdiğimiz binayı eğitim yılı sonunda bırakmak zorunda kalmamız riski, yapılan başvuru ve mülakatların sayısının çokluğuna rağmen yeni kayıt sayımızın düşük gerçekleşmesine yol açmıştır eğitim ve öğretim yılı Bu dönem için öğrenci ve sınıf dağılımlarımız şöyledir: A Şubesi Öğrenci Mevcudu B Şubesi Öğrenci Mevcudu TOPLAM Öğrenci Mevcudu 3-4 Yaş Grubu Yaş Grubu Yaş Grubu TOPLAM eğitim ve öğretim yılında uygulanmakta olan eğitim sistemi Uygulanan program, geçtiğimiz yıl gözlemlenen aksaklıklar çerçevesinde, her sınıfın günde 3 ders saati (2 tam saat) yoğunlaştırılmış Almanca branş dersi yaptığı, her bir sınıf öğretmeninin sorumluluğu kendisine verilmiş tek bir sınıfın gelişimini takip ettiği ve zenginleştirilmiş Ana Dili etkinlikleri ile desteklenmiş bir okul öncesi eğitim programı olarak yeniden düzenlenmiştir / 10

17 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Durum Bu yılın kayıtları ile Vakfımızın okullarına devam eden öğrenci sayısı e ulaşmıştır. Son üç yılda öğrenci kayıtları ve personel sayısındaki gelişmeler aşağıdaki tablolarda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır. Öğrenci Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Toplam 125.Yıl Öğretmen Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Kurucu T. / Toplam 125.Yıl Akademik G Büro Çalışanları ve Hizmetli Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Toplam 125.Yıl / 11

18 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VAKIF BURSLARI Öncelikle dönemi burs programımıza toplamda TL maddi destekte bulunan, 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Prof.Dr.Acar Baltaş, Arif Hikmet Evgin, Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Cengiz Altop, Cengiz Evgin, Çetin Atsür, Erdal Karamercan, Erdi Kurşunoğlu, Erol Evgin, Hüseyin Ergir, Litera Restaurant, Mehmet Akçay, Mehmet Betil, Mehmet Oluç, Meral Egemen, Refik Necdet Türkoğlu, Sedat Aloğlu, Sedat Eratalar, Tevfik Çakmakçı, Vasıf Pehlivanoğlu ve Yılmaz Ergir e şükranlarımızı sunar; dönemi burs programımıza (04 Kasım 2011 itibarı ile) toplamda TL maddi destekte bulunan 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Erol Evgin ve Hüseyin Ergir e teşekkürü borç biliriz öğretim yılında 15 orta öğretim, 92 lisans olmak üzere toplam 107 öğrenci Vakfımızın burs programından yararlanacaktır. Burs verilen öğrencilerin 60 ı Đstanbul Lisesi nden (ikisi ĐELEV Cağaloğlu mezunudur), 47 si (ikisi ĐELEV Cağaloğlu mezunudur) ise Vakıf senedinde öngörüldüğü üzere diğer okullardandır. Sayın Mütevelliler, Eğitim Bursu için şartlı bağışlarınızı Garanti Bankası Taksim Şubesi (028) nezdindeki TR No.lu Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı hesabına yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi mütevellilerimizin, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfımıza yıllık toplam beyan edilecek gelirlerinin %5 ine kadar yapacakları bağış ve yardımları, beyannameleri üzerinde vergi matrahlarından indirebilme imkânı bulunmaktadır ve yılları burs ödemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Öğrenci Sayısı (Ekim-Haziran) Aylık Burs Miktarı Yıllık Toplam Öğrenci Sayısı (Ekim-Haziran) Aylık Burs Miktarı Yıllık Toplam Orta Öğretim Yüksek Öğretim Toplam / 12

19 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Vakfımızdan son 3 yılda burs almış öğrencilerle ilgili genel istatistikler aşağıdaki gibidir. Orta Öğretim Lisans Đstanbul Liseli Diğer Liselerden Toplam / 13

20 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı HUKUK RAPORU Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Bilindiği üzere; TMSF 22 Haziran 2004 tarihinde, Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nin tüm hisselerine el koymuştu. Vakfımız da TMSF nin gerçekleştirdiği, Vakfımızın Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nezdindeki %10 hissesine el konulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin tedbiren durdurulması talebiyle Đstanbul Đdari Mahkemesi nde dava açılmıştı. Đstanbul 3. Đdare Mahkemesi, Vakfın Uzan Grubu ile ilişkileri somut olarak ortaya konulmaksızın, sadece Uzan Grubu şirketlerinin ve şahısların hakim ortak konumunda bulunmasından dolayı Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. deki %10 Vakıf hissesine el konulmuş olmasını haksız bir işlem olarak görerek bu hisselerin Vakfımıza iadesine karar vermiştir. Anılan karar Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmış, TMSF nin karar düzeltme talebi de reddedilmiştir. Diğer taraftan, anılan karar doğrultusunda TMSF ye müracaat edilmiş ise de müracaatımız reddedildiğinden, TMSF nin red işleminin iptali ile şirket aktiflerinin tamamına ilişkin iktisadi ve ticari bütünlük satışından elde edilen USD tutarındaki satış gelirinden vakfın %10 hissesine isabet eden USD tutarın tahsil tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihi itibariyle karşılığı ,50-TL nin tahsil tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, Uzan Grubu ile ilişkileri varsayılmak suretiyle gerçekleştirilen ve medyada da yer alarak aleniyet kazanan el koyma işlemi ile vakfın saygınlığını, ticari ve sosyal itibarı ile güvenilirliğini zedeleyen haksız isnadlardan kaynaklanan kişilik haklarının açık ve keyfi ihlali nedeniyle TL tutarındaki manevi tazminatın el koyma tarihi olan 22 Haziran 2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınması talepli davamız Đstanbul 6. Đdare Mahkemesi nezdinde 2011/2650 sayılı esasa kayıtlı olup, halen derdesttir. Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. Vakfımızın %10 oranında hisse sahibi olduğu Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin 29 Eylül 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne ve kar dağıtılmamasına ilişkin kararların iptali ile ibraya ilişkin kararın yok sayılması veya iptali talebiyle Vakfımız tarafından açılmış dava Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 13 Haziran 2011 tarih ve 2008/ /224 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiş olup, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay nezdinde bulunmaktadır. Kiracımız Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., kira-işletme sözleşmesi gereği Vakfımıza yılı karlarının %5 i üzerinden yapmış olduğu ödemelerin toplamı olan TL nin istirdatını Đstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2007/371 sayılı dosyası ile talep etmiştir. Dava, adliyenin taşınması ve yeni mahkemelerin açılması nedeniyle Đstanbul / 14

21 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/54 esasına kaydedilmiş, 19 Eylül 2011 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Alman Hastanesi markasının Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından 26 Şubat 2003 tarihli başvuru ile Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen UH Alman Hastanesi Universal Hospital Group markası içine alındığı anlaşılmış, bu haksız işleme karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu Mütevelli Heyetimizin bilgisine sunulmuştu. Đlgili mahkeme, 03 Temmuz 2007 tarihinde Azmi Ofluoğlu adına tescilli markanın, sicilden terkinine karar vermiştir. Anılan karar, temyiz ve karar düzeltme aşamalarından geçmek suretiyle kesinleşmiştir. Yine Alman Hastanesi isminin kiracı-işletmeci Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakim ortağı Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından değişik tarihlerdeki başvuruları ile Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen ALM UNĐVERSAL HOSPĐTALS GROUP UH ALMAN+şekil - ALMAN HASTANELER GRUBU AH+şekil - ALMAN MEDĐRESĐDENCE Sağlık Üssü+şekil - ALMAN HASTANELER GRUBU UH+şekil markaları içine alındığı anlaşıldığından, bu haksız tescillerin terkini amacıyla Beyoğlu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 2010/19 sayı ile dava ikame edilmiştir. Dava dosyası adliyenin taşınması ve mahkemenin kapatılmış olması nedeniyle Đstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde 2011/170 esasına kaydedilmiştir. Dosyada son bilirkişi raporu da lehimize düzenlenmiş olup, dosya karar aşamasındadır. Mahkemece, dava konusu markaların 3. kişilere devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı tesis edilmiş ve ayrıca söz konusu markaların kira-işletme sözleşmesine konu Taksim- Sıraselviler deki hastane işletmesi dışındaki sahibi ve ortağı olduğu işletmeler üzerinde kullanmasının önlenmesi amacıyla tedbir kararı tesis edilmiştir. Ya-Sa Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Vakfımızın kiracısı bulunduğu ve Çamlıca Anaokulu nun hizmet verdiği Üçpınarlar Caddesi No.26 Küçükçamlıca Üsküdar-Đstanbul adresindeki gayrimenkul 14 Aralık 2010 tarihinde Ya-Sa Denizcilik San. Tic. A.Ş. ye satılmıştır. Yeni malik tarafından Vakfımıza mecurun tahliyesi yolunda ihtarname keşide edilmiş, sulh görüşmeleri neticesinde olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Malik tarafından Vakıf aleyhine Üsküdar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2011/679 esasına kayıtlı dava dosyası ile mecurun tahliyesi ve kira bedelinin iktisap tarihini takip eden dönemden (01 Temmuz 2011) itibaren aylık USD olarak tespiti talep edilmiştir. Mahkemece itirazlarımız çerçevesinde tahliye ve kira tespiti taleplerinin ayrı dosyalarda görülmesine karar verilmiş, kira tespiti istemli dava mahkemenin 2011/942 esasına kaydedilmiştir. 01 Kasım 2011 tarihli kira tespiti duruşmasında mahkeme kira tespit istemini 2011 / 15

22 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 01 Temmuz 2011 tarihi itibariyle başlayan dönem için dinlemeyeceği, ancak 01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle başlayacak önümüzdeki kira dönemi için inceleyeceğini yönündeki görüşünü şifahi olarak açıklamış, bu dönem için de ekonomik veriler oluşmadığından duruşmayı 22 Mart 2012 tarihine ertelemiştir. Tahliye davası ise delil toplaması aşamasındadır. Bir sonraki duruşma 06 Aralık 2011 tarihinde yapılacaktır / 16

23 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐSTANBUL LĐSESĐ A- Yönetici Değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı nın 2010 yılında uygulamaya koyduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine Đlişkin Yönetmelik gereği, 2010 Ağustos unda bulunduğu okulda beş yılı dolduran okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirmesi sonucunda Adnan Ersan ın yerine Dr. Sakin Öner okul müdürü olarak atanmıştır yılında da aynı yönetmelikte yapılan bir düzenleme ile bulundukları okulda sekiz yılı dolduran Müdür Yardımcıları da zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuştur yılı Eylül ayı başında bu kapsama giren Müdür Başyardımcısı Atakan Alan emekli olmuş, Müdür Yardımcıları Necati Şolt Maltepe ilçesi Kazım Tunç Đlköğretim Okulu na, Halil Parlak Fatih ilçesi Cağaloğlu Anadolu Lisesi ne atanmışlardır. Okulumuza 17 yılla 31 yıl arasında değerli hizmetler veren Atakan Alan, Necati Şolt ve Halil Parlak onuruna Vakfımızca, Okul Müdürlüğü ve Đstanbul Erkek Liseliler Derneği ile birlikte 24 Ekim 2011 tarihinde bir gece düzenlenmiştir. Geceye Đstanbul Lisesi nin tüm idareci ve öğretmenleri ile birlikte ĐELEV okullarının yönetici ve öğretmenleri de katılmıştır. Gecede okulumuzdan ayrılan idarecilerimizin hizmetlerine teşekkür edilmiş, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilenmiştir. Ayrılan eski yöneticiler yerine bu rotasyon sonucunda Haydarpaşa Lisesi Müdür Başyardımcısı Abdullah Mollaoğlu, Bayrampaşa ilçesi Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hayriye Uyğun, Şişli ilçesi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Esin Ultav okulumuza atanmışlardır. Her biri mesleğinde yetkin, deneyimli ve çalıştıkları kurumlarda başarılı hizmetlere imza atmış, Atatürkçü ve çağdaş düşünceli bu yeni idarecilerle Đstanbul Lisesi nin vizyonunu güçlendiren ve destekleyen çalışmaların devam edeceğine inancımız tamdır. B- Farklı Statü Çalışmaları Vakıf Yönetim Kurulumuz göreve geldiği tarihten itibaren Okul Müdürlüğü ile işbirliği halinde Đstanbul Lisesi nin eğitimdeki farklı uygulamalarını, Milli Eğitim Bakanlığı nın mevzuatına taşıyarak, okulumuzun diğer Anadolu Liselerinden farklı bir statüye kavuşmasını sağlama yönünde çalışmalar sürdürmüştür. Okul Müdürü Dr.Sakin Öner, 1958 Türk-Alman Kültür Anlaşması nın uygulamaya konulmasından bu yana Đstanbul Lisesi nin yönetmeliklerdeki özel yerini ve okulumuza özgü haftalık ders dağıtım çizelgelerini, Alman Öğretmenlerin Personel Statüsü ve Abitur uygulaması ile dokümanları bir araya getirerek bir rapora bağlamıştır. Bu rapor ve ekindeki 24 belge, Yönetim Kurulumuzun Vakfımızın Kulturhaus taki ofisinde 06 Eylül 2011 tarihinde düzenlediği ve Okul Müdürü ile Đstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Okul Aile Birliği yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda değerlendirilmiştir. Bu rapora göre, Đstanbul Lisesi ile ilgili sorunların farklı statüye sahip olma, okulun özelliğine ve eğitim kalitesine 2011 / 17

24 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı uygun yönetici ve öğretmen atanması, Abitur a uygun ders dağıtım çizelgesi ve öğrenci nakilleri konularında olduğu tesbit edilmiştir. Bu sorunların çözümünü sağlayacak çalışmaların derhal başlatılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili, devletin yüksek kademelerinde destek bulma amacı ile, Yönetim Kurulu üyemiz Emre Can, okulumuz mezunu ĐÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ile istişarede bulunmuştur. Dışişleri Bakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu na iletilen randevu talebimize cevap beklenmektedir. C- Yurtdışından Öğrenci Nakli: Bu arada, 2011 yılı Eylül ayı içinde okulumuza Amerika da ilköğretim okulunu bitiren bir öğrencinin nakli yapılmıştır. Đstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu nakli, Anadolu Liseleri yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesinde; yurtiçi nakillerinde aranan kontenjan ve puan şartının yurtdışı nakillerinde aranmayacağının belirtilmesini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmiştir. Okul Müdürlüğü, Türk hükümeti ile Federal Alman Hükümeti arasında 2009 yılında imzalanan Đstanbul Lisesi ndeki Alman Öğretmenlerin her sınıf düzeyinde 6 şube 180 öğrenciye ders vermek üzere görevlendirildiğini, okul kontenjanının dolduğunu, 181. öğrencinin 7. bir şube açılmasına yol açacağını ve bunun Almanca eğitimimize zarar vereceğini belirterek nakil evrakını iki defa geri çevirmiştir. Bu konuda tereddüte düşen Đstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü konuyu Bakanlığa sormuş ve alınan cevapta yurtdışı nakillerinde puan ve kontenjan şartı aranmadığı için naklin yapılmasının gerektiğini ve bir öğrenci için 7. sınıf açılması gerekmediğini bildirmiştir. Bu cevap üzerine, nakil evrakı üçüncü defa gönderilerek öğrencinin naklinin yapılıp sonucun bildirilmesi istenmiştir. Okul Müdürlüğü bu durumda yapılacak başka bir işlem bulunmadığını görerek öğrencinin kaydını yapmak zorunda kalmıştır yılı sonuna kadar yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan Anadolu Liseleri ile ilgili yönetmeliklerde, Đstanbul Lisesi ne Galatasaray Lisesi ile birlikte ancak seviye tesbit sınavı ile öğrenci alınabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen, son yıllarda Đstanbul Lisesi ne yurt dışından öğrenci nakli yapılmamıştır. Eylül ayı başında Amerika dan gelen bu öğrencinin 181. öğrenci olarak Hazırlık sınıfına kaydı, başta Đstanbul Lisesi öğrencileri ve velileri olmak üzere Sarı-Siyahlı câmianın kuruluşları ve mezunlarımız tarafından büyük tepki görmüştür. Bu konuda Vakfımız, Mezunlar Derneği ve Okul Aile Birliği ile birlikte Milli Eğitim Đl Müdürü Dr. Muammer Yıldız ile görüşerek bu naklin haksız ve usulsüz olduğunu belirtmiştir. Dr. Muammer Yıldız Bakanlığa görüş sorduklarını ve oradan da naklin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiğini söylemiştir. Bunun üzerine kuruluşlarımızla birlikte hukuki süreç başlatılmış, bu naklin iptali yönünde davalar açılmıştır. Ayrıca, Vakfımız, Okul Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarımızla işbirliği yaparak öncelikle, okulumuza yurt dışından öğrenci nakilini önleyecek bir yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır / 18

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı