MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011"

Transkript

1 MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI 27 Kasım 2011 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

2 ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 23 OCAK 31 AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU MALĐ TABLOLAR 1 Eylül Ağustos 2011 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Ocak Ağustos 2011 dönemi: Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Đktisadi Đşletmesi Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı konsolide 1 Eylül 31 Ağustos 2009, 2010 ve 2011 dönemleri konsolide bilanço ve kar-zarar tabloları, dipnotları ve finansal analizler 1 OCAK 31 AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ DENETLEME KURULU RAPORU 1 EYLÜL AĞUSTOS 2012 DÖNEMĐ BÜTÇESĐ

3 GÜNDEM

4 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı 27 Kasım 2011 GÜNDEM 1. Açılış ve yoklama 2. Saygı duruşu 3. Toplantı Başkanlık Divanı Teşkili 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun okunması ve görüşülmesi 5. Denetleme Kurulu Raporu nun okunması ve görüşülmesi 6. Yönetim Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 7. Denetleme Kurulu Üyeleri nin ibra edilmesi 8. 1 Eylül Ağustos 2012 bütçesinin sunumu ve onaylanması; Yönetim Kurulu na fasıllar arası nakil yetkisi verilmesi 9. Boşalan mütevellilikler için Yönetim Kurulu tarafından önerilen isimlerin Mütevelli Heyeti nin onayına sunulması 10. Süresi sona eren Mütevelli Heyeti Başkanlık Divanı için seçim yapılması 11. Dilekler ve kapanış

5 23 OCAK AĞUSTOS 2011 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

6 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 MALĐ DURUM... 2 VERGĐ CEZASI... 5 ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI... 6 Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Yıl Đlköğretim Okulu... 9 Çamlıca Anaokulu Genel Durum VAKIF BURSLARI HUKUK RAPORU ĐSTANBUL LĐSESĐ ĐSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ ĐSTANBUL ERKEK LĐSELĐLER DERNEĞĐ... 25

7 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı SUNUŞ Sayın Mütevellilerimiz, Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı nın ve Đktisadi Đşletmesi nin 23 Ocak 31 Ağustos 2011 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 1 Eylül Ağustos 2011 dönemi gelir/gider hesaplarını, 31 Ağustos 2011 tarihli bilançosunu ve 1 Eylül Ağustos 2012 dönemi bütçesini inceleme ve onayınıza sunarız. Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Dr. Levent Bıçakçı başkanlığında 13 kez toplanmış; bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Vakfımızı hedeflerine ulaştıracak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 23 Ocak 15 Haziran 2011 tarihleri arasında Güray Karacar ın üstlendiği Vakıf Genel Müdürlüğü nü, 15 Haziran 2011 itibarı ile lisemiz 82 mezunu Mehmet Ali Güneysu üstlenmiştir. Yine lisemiz 89 mezunu Orhan Arif Bulman 15 Ağustos 2011 tarihi itibarı ile Vakıf Müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu yıl hepimizi derinden üzen olay hiç kuşkusuz ki, Vakfımızın kurucularından, Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu eski üyesi Av. Dr. S. Mücahit Tanverdi 72 ile vakfımız bağışçılarından ve aynı zamanda Mütevellik Heyeti Divan Başkanı Mehmet Şuhubi 42 ağabeyimizin değerli eşi Nükte Şuhubi nin vefatları olmuştur. Kendilerine Tanrı dan rahmet, kederli ailelerine ve Sarı Siyahlı camiamıza başsağlığı dileriz. Saygılarımızla, 2011 / 1

8 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MALĐ DURUM Geride bıraktığımız çalışma döneminde nakit akışı açısından başarılı bir yıl yaşanmış olmakla beraber, özellikle yaz aylarında hızlanan kur artışları nedeniyle konsolide dönem zararı 4.2 milyon TL olarak oluşmuştur. Vakıf ve Đktisadi Đşletme 01 Eylül Ağustos 2011 döneminde konsolide bazda, net gelirlerimiz %18 artarak 20.1 milyon TL olurken satılan hizmet maliyetlerimiz %21 artarak 16.2 milyon TL olmuş, bunun sonucunda brüt satış karımız %8 artışla 3.9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel faaliyet giderlerimiz değişmemiş, bunun sonucunda faaliyet karımız %34 artışla 1.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık, gelirlerimizin neredeyse tümünün TL, uzun vadeli banka kredilerimizin ise USD ve Euro cinsinden olmalarından kaynaklanan döviz açık pozisyonumuz sonucunda bir önceki dönem net 852 bin TL kambiyo karımız varken bu dönem net 3.6 milyon TL kambiyo zararımız olmuştur. Kur artışları faiz ödemelerimize de olumsuz yansımış, artan TL borçlanma maliyetlerinin de etkisiyle faiz giderimiz %110 artarak 1.3 milyon TL olmuştur. Kambiyo zararlarının etkisi nedeniyle bir önceki dönem 501 bin TL dönem karı elde etmişken, son dönemde 4.2 milyon TL dönem zararı oluşmuştur. Böyle olmakla birlikte, kambiyo zararlarının büyük çoğunluğu fiktif zararlardan oluşmuş; vergi, faiz ve mali borç anaparası ödemesinde kullanılan faiz, amortisman vergi öncesi kar olarak adlandırılan faaliyet nakit akımımız %15 artışla 2.2 milyon TL pozitif nakit akımı olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide bilançomuzdaki büyüme %3 olarak gerçekleşmiş ve bilanço büyüklüğümüz 54.8 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Bu artışın başlıca nedeni Dönen Varlıklarımızın artmasıdır. Yükümlülüklerimiz tarafında ise, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda aşağıda detaylandıracağımız uzun vadeli kredilerimizin bilanço tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenecek tutarlarını Kısa Vadeli Mali Borçlar Banka Kredileri altında yeniden sınıflandırdık. Bu hesapta görülen 5.8 milyon TL bakiye tamamen uzun vadeli kredilerin kısa vadede ödenecek taksitlerinden oluşmakta ve herhangi bir kısa vadeli banka kredisi içermemektedir. Okul taksidi tahsilatlarımızın dönemsel olarak Şubat ayında bitmesi sonucunda Vakfımız mevsimsel olarak kısa vadeli kredi kullanmaya başlamakta, Mayıs ayındaki kayıt döneminde yapılan tahsilatlar ile de bu kısa vadeli kredileri geri ödenmektedir. Bu dönemde de, başka bir yabancı kaynağa ihtiyaç duymadan, dönem içerisinde Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank tan kullanmış olduğumuz kısa vadeli krediler kapatılmış, bu bankalardan daha önce kullanmış olduğumuz uzun vadeli kredilerimizin vadesi gelen ve aşağıda detayını verdiğimiz taksitleri ödenmiştir / 2

9 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Türkiye Garanti Bankası kredisinden 936 bin Euro, arsa alımında kullanılan Türkiye Đş Bankası kredisinden 1.diliminin 300 bin Euro, inşaat sırasında kullanılan 2. ve 3. dilimlerinin 418 bin USD ve Denizbank kredisinin 443 bin USD tutarındaki taksitleri gününde ödenmiştir. Ödemelerin toplamı bin Euro ve 861 bin USD dir. Öte yandan Türkiye Garanti Bankası na kredi anapara borcumuz bin Euro ya düşmüş, böylece 2005 yılında o zamanki Vakıf borçlarını konsolide etmek amacıyla kullanılan 6 milyon Euro kredinin anapara borcunun yaklaşık dörtte üçü ödenmiştir. Öte yandan Türkiye Garanti Bankası ndan 800 bin Euro tutarında yeni bir 5 yıl vadeli kredi kullanılmıştır. 125.Yıl Özel Đlköğretim Okulu Projesi nin finansmanında kullanılan kredilerden sadece Türkiye Đş Bankası 1. ve 2. diliminin anapara ödemeleri başlamış olup 3. dilimin anapara ödemeleri önümüzdeki dönemde başlayacaktır Eylül-2011 Ağustos döneminde ödenen banka kredisi taksitleri aşağıdaki gibidir: (1.000) Faiz Anapara Toplam Türkiye Garanti Bankası ( ) Türkiye Đş Bankası 1.dilim ( ) Türkiye Đş Bankası 2.dilim ($) Türkiye Đş Bankası 3.dilim ($) Denizbank ($) Yıl Özel Đlköğretim Okulu projesini gerçekleştirmek üzere 2008 Şubat ayında arsa satın alınmış ve Türkiye Đş Bankası nın tahsis ettiği Euro limitli yatırım kredisinin Euro luk kısmı bu sırada kullanılmıştı. Đnşaatın ilerleyen dönemlerinde finansman amacıyla Türkiye Đş Bankası ndan USD ve USD, Denizbank tan USD tutarlarında uzun vadeli krediler kullanılmıştır. Vakfımızın kredi anapara borçları ve bunların mevcut koşulları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 2011 / 3

10 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Kullanım tarihi Anapara ( ) Anapara ( ) T. Garanti Bankası 2005 Haziran T. Garanti Bankası 2011 Şubat T. Đş Bankası 1.dilim 2008 Şubat T. Đş Bankası 2.dilim 2009 Şubat $ $ T. Đş Bankası 3.dilim 2009 Kasım $ $ Denizbank 2009 Temmuz $ $ Vadesi ve vade sonu 8 yıl Haziran yılı anapara ve faiz ödemesiz 5 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 8 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 8 yıl Şubat yılı anapara ödemesiz 5 yıl Kasım yılı anapara ödemesiz 5 yıl Temmuz 2014 Faizi %6,75 sabit %6,50 sabit %5,70 sabit Libor + %5 Libor + %3,75 %7,75 sabit Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Vakfımızın toplam Euro ve USD uzun vadeli kredi borcu bulunmaktadır. Bu tutarlar önceki dönemde Euro ve USD idi. Özet olarak Vakfımız döviz bazında borçlarını geri ödeyerek azaltmış, ancak Çalışma Raporumuzun döneminde Türk Lirasının diğer para birimlerine karşı değer kaybı nedeniyle bu borçların Türk Lirası karşılığı azalmak yerine 2.3 milyon TL artarak 18.6 milyon TL olmuştur. Dünya ekonomisinin son 3 yıldır içinde bulunduğu olumsuz koşullar, Türk Lirasının yukarıda değindiğimiz şekilde diğer para birimlerine karşı değer kaybına neden olmuştur. Bu olumsuz koşulların yakın dönemde de devam edeceği yönündeki global beklenti, global borçlanma koşullarına da olumsuz yansımaya devam edecektir. Böyle bir ortamda, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek geçiçi finansman sıkıntıları düşünülerek Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Đş Bankası ve Denizbank la yeni limitlerimizin gözden geçirilmesine yönelik görüşmelere başlamış bulunuyoruz. Vakfımızın ve Đktisadi Đşletmemizin bilanço ve gelir-gider tablolarını ayrı ayrı ve konsolide edilmiş olarak raporumuzun ilerleyen sayfalarında inceleme ve onayınıza sunarız / 4

11 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VERGĐ CEZASI Değerli Mütevellilerimiz, Geride bıraktığımız çalışma döneminde, bir önceki Çalışma Raporu nda sayfalarda yer alan vergi cezasına ilişkin gelişmeyi aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere 2010 yılında Maliye Bakanlığı tarafından Đktisadi Đşletmemiz kayıtları inceleme altına alınmış ve 20 Ağustos 2010 tarihinde toplam TL vergi aslı ve aynı tutarda vergi cezası tarafımıza tebliğ edilmiştir. Vakfımıza tebliğ edilen vergi aslı ve cezaları için 20 Eylül 2010 tarihinde Hocapaşa Vergi Dairesine uzlaşma talebinde bulunduk. Fakat Maliye Bakanlığı tarafından Vakfımıza uzun bir süre uzlaşma günü verilmemiştir. Bu arada 6111 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Vakfımız 12 Nisan 2011 tarih ve 533 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu yasadan faydalanılmasına karar vermiştir. 15 Nisan 2011 tarihinde 6111 sayılı yasadan faydalanmak için Vergi Dairesine başvurumuzu yaptık. Đlgili yasa ile, vergi cezaları ve vergi aslının yarısı silinmesi, kalan vergiler için 18 taksit yapılarak 36 ayda ödenmesi sağlanmıştır. Böylece Vakfımıza toplam TL vergi tahakkuk ettirilmiştir yılı Haziran 2011 ayından itibaren iki aylık aralarla TL ödemelere başlamış bulunuyoruz. Ayrıca 6111 sayılı yasa ile Đktisadi Đşletmemiz, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi için matrah artırımında bulunmuştur / 5

12 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐELEV EĞĐTĐM KURUMLARI Cağaloğlu Đlköğretim Okulu eğitim öğretim yılı sonunda okul müdürü Filiz Çağlar, müdür başyardımcısı Ali Koç ve müdür yardımcısı Serpil Sonal görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Okulumuz eğitim öğretim yılına, camiamıza bu sene katılan yeni okul müdürü M.Banu Keskin; müdür yardımcılığından başyardımcılığa atanan Emrah Özdemir ve müdür yardımcısı Özgür Karahasanoğlu yönetiminde başlamıştır. Fatih Đlçesinde 16. eğitim öğretim yılına başlayan okulun 466 öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Öğretim kadrosu 71 kişi olan kurumda 11 ek ders ücretli öğretmenlerle kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir eğitim öğretim yılı çalışmalarının planlanması amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde ĐELEV okul müdürleri, müdür yardımcıları, zümre başkanları ve birim sorumlularından oluşan akademik kurul toplanmış ve öğretim yılı uygulamaları değerlendirilerek öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışma düzeni, ders saat ve akademik uygulamalar belirlenmiştir. Öğretim kadrosunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetiçi eğitim planı oluşturulmuş ve 15 Ağustos 2011 itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlanmıştır. Okulumuzun öğrencileri ve velileri için öğretim yılında, aralarında 7 21 Ağustos 2011 tarihleri arasında 42 öğrenci ve 4 öğretmen eşliğinde 125. Yıl Đlköğretim Okulu öğrencileri ile Almanya Lindenberg şehrindeki Humbolt Dil Okulu nda gerçekleştirilen yaz kampı da olan, toplam 46 etkinlik düzenlenmiştir / 6

13 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Cağaloğlu Đlköğretim Okulu başarı durumu 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına ilişkin bazı istatistikler şu şekildedir: SINIF ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANLARI ĐSTATĐSTĐKLERĐ Ortalama En Yüksek Puan En Düşük Puan SBS PUANI 454,96 500,00 306,31 SINIF PUANI 465,66 500,00 351,72 YILSONU BAŞARI PUANI 97,20 98,06 91,52 ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANI (OYP) 453,33 492,55 351, SINIF ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANLARI ĐSTATĐSTĐKLERĐ Son 3 Öğrenci Son 6 Öğrenci Ortalama Çıkarılmış Çıkarılmış (SBS'si 400'ün (SBS'si 430'un altında) altında) SBS PUANI 454, , ,553 SINIF PUANI 465, , ,362 YILSONU BAŞARI PUANI 97,2 97,54 97,75 ORTA ÖĞRETĐM YERLEŞTĐRME PUANI (OYP) 453, , ,832 Türkçe 86,08 88,84 89,80 Matematik 81,72 88,06 91,17 Fen ve Teknoloji 87,32 90,33 91,98 Sosyal Bilgiler 92,27 94,78 95,99 Almanca 84,97 87,39 88,02 DERSLERE GÖRE TAM YAPAN ÖĞRENCĐ SAYISI Dersler Öğrenci Sayısı Türkçe 4 Matematik 9 Fen ve Teknoloji 8 Sosyal Bilgiler 17 Yabancı Dil / 7

14 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yabancı Dili Almanca Olan Eğitim Kurumlarının Yıllara Göre Seviye Belirleme Sınavı Başarı Yüzdeleri Okullar Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel Đlköğretim Okulu 84,79 63,07 90,11 Özel Alev Đlköğretim Okulu 84,44 66,82 92,31 Özel Avrupa Đlköğretim Okulu 76,30 68,11 76,30 Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Đlköğretim Okulu 66,78 53,78 88, Orta Öğretim Kurumlarına Yerleşme Listesi (Özet) Okul Adı Yerleşen Öğrenci Sayısı Đstanbul Lisesi 1 Robert Amerikan Lisesi 2 Alman Lisesi 2 Avusturya Lisesi 2 St. Joseph Fransız Lisesi 1 Kabataş Erkek Lisesi 1 Notre Dame De Sion Lisesi 1 Saint Pulcheri Lisesi 1 St. Benoit Fransız Lisesi 2 Diğer Anadolu Liseleri 8 Özel Türk Okulları 12 Toplam / 8

15 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okulumuz eğitim öğretim yılına okul müdürü Şebnem Kanmaz, müdür başyardımcısı Türkan Dingaz, müdür yardımcıları, Nejat Yavuz, Leman Oral ve aramıza bu sene katılan Akın Kökdemir yönetiminde başlamıştır. Çekmeköy ilçesinde 3. eğitim öğretim yılına başlayan okulun 495 öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Öğretim kadrosu 70 kişi olan kurumda 15 ek ders ücretli öğretmenlerle kulüp ve branş çalışmaları sürdürülmektedir eğitim öğretim yılı çalışmalarının planlanması amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde ĐELEV okul müdürleri, müdür yardımcıları,zümre başkanları ve birim sorumlularından oluşan akademik kurul toplanmış ve öğretim yılı uygulamaları değerlendirilerek öğretim yılında gerçekleştirilecek çalışma düzeni, ders saat ve akademik uygulamalar belirlenmiştir. Öğretim kadrosunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim planı oluşturulmuş ve 15 Ağustos itibariyle eğitim öğretim hazırlıklarına başlanmıştır. Okulumuzun öğrencileri ve velileri için öğretim yılında, aralarında 7 21 Ağustos 2011 tarihleri arasında 42 öğrenci ve 4 öğretmen eşliğinde Cağaloğlu Đlköğretim Okulu öğrencileri ile Almanya Lindenberg şehrindeki Humbolt Dil Okulu nda gerçekleştirilen yaz kampı da olan, toplam 103 etkinlik düzenlenmiştir eğitim öğretim yılı, hem okulumuzun ilk mezunlarını vereceği hem de ilk SBS deneyimini yaşayacağı yıl olması açısından okulumuz için ayrı bir önem taşımaktadır / 9

16 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Çamlıca Anaokulu eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesi Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında Okul Aile Birliğinin de desteği ile tüm yaş gruplarımızla birlikte 13 kültürel etkinlik gerçekleştirilmiştir. 5-6 Yaş Grubumuzdan mezun olan 41 öğrencimizden 34 ü ve 4-5 Yaş Grubumuzdaki öğrencilerimizden 1 i, eğitim ve öğretim yılı için ĐELEV Özel 125. Yıl Đlköğretim Okulu na kayıt yaptırmıştır. Halen içinde eğitim verdiğimiz binayı eğitim yılı sonunda bırakmak zorunda kalmamız riski, yapılan başvuru ve mülakatların sayısının çokluğuna rağmen yeni kayıt sayımızın düşük gerçekleşmesine yol açmıştır eğitim ve öğretim yılı Bu dönem için öğrenci ve sınıf dağılımlarımız şöyledir: A Şubesi Öğrenci Mevcudu B Şubesi Öğrenci Mevcudu TOPLAM Öğrenci Mevcudu 3-4 Yaş Grubu Yaş Grubu Yaş Grubu TOPLAM eğitim ve öğretim yılında uygulanmakta olan eğitim sistemi Uygulanan program, geçtiğimiz yıl gözlemlenen aksaklıklar çerçevesinde, her sınıfın günde 3 ders saati (2 tam saat) yoğunlaştırılmış Almanca branş dersi yaptığı, her bir sınıf öğretmeninin sorumluluğu kendisine verilmiş tek bir sınıfın gelişimini takip ettiği ve zenginleştirilmiş Ana Dili etkinlikleri ile desteklenmiş bir okul öncesi eğitim programı olarak yeniden düzenlenmiştir / 10

17 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Durum Bu yılın kayıtları ile Vakfımızın okullarına devam eden öğrenci sayısı e ulaşmıştır. Son üç yılda öğrenci kayıtları ve personel sayısındaki gelişmeler aşağıdaki tablolarda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır. Öğrenci Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Toplam 125.Yıl Öğretmen Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Kurucu T. / Toplam 125.Yıl Akademik G Büro Çalışanları ve Hizmetli Sayıları Yıllar Cağaloğlu Acıbadem/ Çamlıca Toplam 125.Yıl / 11

18 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı VAKIF BURSLARI Öncelikle dönemi burs programımıza toplamda TL maddi destekte bulunan, 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Prof.Dr.Acar Baltaş, Arif Hikmet Evgin, Cağaloğlu Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Cengiz Altop, Cengiz Evgin, Çetin Atsür, Erdal Karamercan, Erdi Kurşunoğlu, Erol Evgin, Hüseyin Ergir, Litera Restaurant, Mehmet Akçay, Mehmet Betil, Mehmet Oluç, Meral Egemen, Refik Necdet Türkoğlu, Sedat Aloğlu, Sedat Eratalar, Tevfik Çakmakçı, Vasıf Pehlivanoğlu ve Yılmaz Ergir e şükranlarımızı sunar; dönemi burs programımıza (04 Kasım 2011 itibarı ile) toplamda TL maddi destekte bulunan 125. Yıl Đlköğretim Okulu Okul Aile Birliği, Erol Evgin ve Hüseyin Ergir e teşekkürü borç biliriz öğretim yılında 15 orta öğretim, 92 lisans olmak üzere toplam 107 öğrenci Vakfımızın burs programından yararlanacaktır. Burs verilen öğrencilerin 60 ı Đstanbul Lisesi nden (ikisi ĐELEV Cağaloğlu mezunudur), 47 si (ikisi ĐELEV Cağaloğlu mezunudur) ise Vakıf senedinde öngörüldüğü üzere diğer okullardandır. Sayın Mütevelliler, Eğitim Bursu için şartlı bağışlarınızı Garanti Bankası Taksim Şubesi (028) nezdindeki TR No.lu Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı hesabına yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi mütevellilerimizin, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakfımıza yıllık toplam beyan edilecek gelirlerinin %5 ine kadar yapacakları bağış ve yardımları, beyannameleri üzerinde vergi matrahlarından indirebilme imkânı bulunmaktadır ve yılları burs ödemeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Öğrenci Sayısı (Ekim-Haziran) Aylık Burs Miktarı Yıllık Toplam Öğrenci Sayısı (Ekim-Haziran) Aylık Burs Miktarı Yıllık Toplam Orta Öğretim Yüksek Öğretim Toplam / 12

19 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Vakfımızdan son 3 yılda burs almış öğrencilerle ilgili genel istatistikler aşağıdaki gibidir. Orta Öğretim Lisans Đstanbul Liseli Diğer Liselerden Toplam / 13

20 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı HUKUK RAPORU Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Bilindiği üzere; TMSF 22 Haziran 2004 tarihinde, Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nin tüm hisselerine el koymuştu. Vakfımız da TMSF nin gerçekleştirdiği, Vakfımızın Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nezdindeki %10 hissesine el konulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin tedbiren durdurulması talebiyle Đstanbul Đdari Mahkemesi nde dava açılmıştı. Đstanbul 3. Đdare Mahkemesi, Vakfın Uzan Grubu ile ilişkileri somut olarak ortaya konulmaksızın, sadece Uzan Grubu şirketlerinin ve şahısların hakim ortak konumunda bulunmasından dolayı Đstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. deki %10 Vakıf hissesine el konulmuş olmasını haksız bir işlem olarak görerek bu hisselerin Vakfımıza iadesine karar vermiştir. Anılan karar Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmış, TMSF nin karar düzeltme talebi de reddedilmiştir. Diğer taraftan, anılan karar doğrultusunda TMSF ye müracaat edilmiş ise de müracaatımız reddedildiğinden, TMSF nin red işleminin iptali ile şirket aktiflerinin tamamına ilişkin iktisadi ve ticari bütünlük satışından elde edilen USD tutarındaki satış gelirinden vakfın %10 hissesine isabet eden USD tutarın tahsil tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihi itibariyle karşılığı ,50-TL nin tahsil tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, Uzan Grubu ile ilişkileri varsayılmak suretiyle gerçekleştirilen ve medyada da yer alarak aleniyet kazanan el koyma işlemi ile vakfın saygınlığını, ticari ve sosyal itibarı ile güvenilirliğini zedeleyen haksız isnadlardan kaynaklanan kişilik haklarının açık ve keyfi ihlali nedeniyle TL tutarındaki manevi tazminatın el koyma tarihi olan 22 Haziran 2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınması talepli davamız Đstanbul 6. Đdare Mahkemesi nezdinde 2011/2650 sayılı esasa kayıtlı olup, halen derdesttir. Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. Vakfımızın %10 oranında hisse sahibi olduğu Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin 29 Eylül 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne ve kar dağıtılmamasına ilişkin kararların iptali ile ibraya ilişkin kararın yok sayılması veya iptali talebiyle Vakfımız tarafından açılmış dava Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 13 Haziran 2011 tarih ve 2008/ /224 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiş olup, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay nezdinde bulunmaktadır. Kiracımız Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., kira-işletme sözleşmesi gereği Vakfımıza yılı karlarının %5 i üzerinden yapmış olduğu ödemelerin toplamı olan TL nin istirdatını Đstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 2007/371 sayılı dosyası ile talep etmiştir. Dava, adliyenin taşınması ve yeni mahkemelerin açılması nedeniyle Đstanbul / 14

21 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/54 esasına kaydedilmiş, 19 Eylül 2011 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Alman Hastanesi markasının Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından 26 Şubat 2003 tarihli başvuru ile Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen UH Alman Hastanesi Universal Hospital Group markası içine alındığı anlaşılmış, bu haksız işleme karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu Mütevelli Heyetimizin bilgisine sunulmuştu. Đlgili mahkeme, 03 Temmuz 2007 tarihinde Azmi Ofluoğlu adına tescilli markanın, sicilden terkinine karar vermiştir. Anılan karar, temyiz ve karar düzeltme aşamalarından geçmek suretiyle kesinleşmiştir. Yine Alman Hastanesi isminin kiracı-işletmeci Đstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakim ortağı Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından değişik tarihlerdeki başvuruları ile Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen ALM UNĐVERSAL HOSPĐTALS GROUP UH ALMAN+şekil - ALMAN HASTANELER GRUBU AH+şekil - ALMAN MEDĐRESĐDENCE Sağlık Üssü+şekil - ALMAN HASTANELER GRUBU UH+şekil markaları içine alındığı anlaşıldığından, bu haksız tescillerin terkini amacıyla Beyoğlu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 2010/19 sayı ile dava ikame edilmiştir. Dava dosyası adliyenin taşınması ve mahkemenin kapatılmış olması nedeniyle Đstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi nezdinde 2011/170 esasına kaydedilmiştir. Dosyada son bilirkişi raporu da lehimize düzenlenmiş olup, dosya karar aşamasındadır. Mahkemece, dava konusu markaların 3. kişilere devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı tesis edilmiş ve ayrıca söz konusu markaların kira-işletme sözleşmesine konu Taksim- Sıraselviler deki hastane işletmesi dışındaki sahibi ve ortağı olduğu işletmeler üzerinde kullanmasının önlenmesi amacıyla tedbir kararı tesis edilmiştir. Ya-Sa Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Vakfımızın kiracısı bulunduğu ve Çamlıca Anaokulu nun hizmet verdiği Üçpınarlar Caddesi No.26 Küçükçamlıca Üsküdar-Đstanbul adresindeki gayrimenkul 14 Aralık 2010 tarihinde Ya-Sa Denizcilik San. Tic. A.Ş. ye satılmıştır. Yeni malik tarafından Vakfımıza mecurun tahliyesi yolunda ihtarname keşide edilmiş, sulh görüşmeleri neticesinde olumlu bir sonuç elde edilememiştir. Malik tarafından Vakıf aleyhine Üsküdar 2. Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 2011/679 esasına kayıtlı dava dosyası ile mecurun tahliyesi ve kira bedelinin iktisap tarihini takip eden dönemden (01 Temmuz 2011) itibaren aylık USD olarak tespiti talep edilmiştir. Mahkemece itirazlarımız çerçevesinde tahliye ve kira tespiti taleplerinin ayrı dosyalarda görülmesine karar verilmiş, kira tespiti istemli dava mahkemenin 2011/942 esasına kaydedilmiştir. 01 Kasım 2011 tarihli kira tespiti duruşmasında mahkeme kira tespit istemini 2011 / 15

22 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 01 Temmuz 2011 tarihi itibariyle başlayan dönem için dinlemeyeceği, ancak 01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle başlayacak önümüzdeki kira dönemi için inceleyeceğini yönündeki görüşünü şifahi olarak açıklamış, bu dönem için de ekonomik veriler oluşmadığından duruşmayı 22 Mart 2012 tarihine ertelemiştir. Tahliye davası ise delil toplaması aşamasındadır. Bir sonraki duruşma 06 Aralık 2011 tarihinde yapılacaktır / 16

23 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐSTANBUL LĐSESĐ A- Yönetici Değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı nın 2010 yılında uygulamaya koyduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine Đlişkin Yönetmelik gereği, 2010 Ağustos unda bulunduğu okulda beş yılı dolduran okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirmesi sonucunda Adnan Ersan ın yerine Dr. Sakin Öner okul müdürü olarak atanmıştır yılında da aynı yönetmelikte yapılan bir düzenleme ile bulundukları okulda sekiz yılı dolduran Müdür Yardımcıları da zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuştur yılı Eylül ayı başında bu kapsama giren Müdür Başyardımcısı Atakan Alan emekli olmuş, Müdür Yardımcıları Necati Şolt Maltepe ilçesi Kazım Tunç Đlköğretim Okulu na, Halil Parlak Fatih ilçesi Cağaloğlu Anadolu Lisesi ne atanmışlardır. Okulumuza 17 yılla 31 yıl arasında değerli hizmetler veren Atakan Alan, Necati Şolt ve Halil Parlak onuruna Vakfımızca, Okul Müdürlüğü ve Đstanbul Erkek Liseliler Derneği ile birlikte 24 Ekim 2011 tarihinde bir gece düzenlenmiştir. Geceye Đstanbul Lisesi nin tüm idareci ve öğretmenleri ile birlikte ĐELEV okullarının yönetici ve öğretmenleri de katılmıştır. Gecede okulumuzdan ayrılan idarecilerimizin hizmetlerine teşekkür edilmiş, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilenmiştir. Ayrılan eski yöneticiler yerine bu rotasyon sonucunda Haydarpaşa Lisesi Müdür Başyardımcısı Abdullah Mollaoğlu, Bayrampaşa ilçesi Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hayriye Uyğun, Şişli ilçesi Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Esin Ultav okulumuza atanmışlardır. Her biri mesleğinde yetkin, deneyimli ve çalıştıkları kurumlarda başarılı hizmetlere imza atmış, Atatürkçü ve çağdaş düşünceli bu yeni idarecilerle Đstanbul Lisesi nin vizyonunu güçlendiren ve destekleyen çalışmaların devam edeceğine inancımız tamdır. B- Farklı Statü Çalışmaları Vakıf Yönetim Kurulumuz göreve geldiği tarihten itibaren Okul Müdürlüğü ile işbirliği halinde Đstanbul Lisesi nin eğitimdeki farklı uygulamalarını, Milli Eğitim Bakanlığı nın mevzuatına taşıyarak, okulumuzun diğer Anadolu Liselerinden farklı bir statüye kavuşmasını sağlama yönünde çalışmalar sürdürmüştür. Okul Müdürü Dr.Sakin Öner, 1958 Türk-Alman Kültür Anlaşması nın uygulamaya konulmasından bu yana Đstanbul Lisesi nin yönetmeliklerdeki özel yerini ve okulumuza özgü haftalık ders dağıtım çizelgelerini, Alman Öğretmenlerin Personel Statüsü ve Abitur uygulaması ile dokümanları bir araya getirerek bir rapora bağlamıştır. Bu rapor ve ekindeki 24 belge, Yönetim Kurulumuzun Vakfımızın Kulturhaus taki ofisinde 06 Eylül 2011 tarihinde düzenlediği ve Okul Müdürü ile Đstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Okul Aile Birliği yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda değerlendirilmiştir. Bu rapora göre, Đstanbul Lisesi ile ilgili sorunların farklı statüye sahip olma, okulun özelliğine ve eğitim kalitesine 2011 / 17

24 İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı uygun yönetici ve öğretmen atanması, Abitur a uygun ders dağıtım çizelgesi ve öğrenci nakilleri konularında olduğu tesbit edilmiştir. Bu sorunların çözümünü sağlayacak çalışmaların derhal başlatılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili, devletin yüksek kademelerinde destek bulma amacı ile, Yönetim Kurulu üyemiz Emre Can, okulumuz mezunu ĐÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ile istişarede bulunmuştur. Dışişleri Bakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu na iletilen randevu talebimize cevap beklenmektedir. C- Yurtdışından Öğrenci Nakli: Bu arada, 2011 yılı Eylül ayı içinde okulumuza Amerika da ilköğretim okulunu bitiren bir öğrencinin nakli yapılmıştır. Đstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu nakli, Anadolu Liseleri yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesinde; yurtiçi nakillerinde aranan kontenjan ve puan şartının yurtdışı nakillerinde aranmayacağının belirtilmesini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmiştir. Okul Müdürlüğü, Türk hükümeti ile Federal Alman Hükümeti arasında 2009 yılında imzalanan Đstanbul Lisesi ndeki Alman Öğretmenlerin her sınıf düzeyinde 6 şube 180 öğrenciye ders vermek üzere görevlendirildiğini, okul kontenjanının dolduğunu, 181. öğrencinin 7. bir şube açılmasına yol açacağını ve bunun Almanca eğitimimize zarar vereceğini belirterek nakil evrakını iki defa geri çevirmiştir. Bu konuda tereddüte düşen Đstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü konuyu Bakanlığa sormuş ve alınan cevapta yurtdışı nakillerinde puan ve kontenjan şartı aranmadığı için naklin yapılmasının gerektiğini ve bir öğrenci için 7. sınıf açılması gerekmediğini bildirmiştir. Bu cevap üzerine, nakil evrakı üçüncü defa gönderilerek öğrencinin naklinin yapılıp sonucun bildirilmesi istenmiştir. Okul Müdürlüğü bu durumda yapılacak başka bir işlem bulunmadığını görerek öğrencinin kaydını yapmak zorunda kalmıştır yılı sonuna kadar yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan Anadolu Liseleri ile ilgili yönetmeliklerde, Đstanbul Lisesi ne Galatasaray Lisesi ile birlikte ancak seviye tesbit sınavı ile öğrenci alınabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen, son yıllarda Đstanbul Lisesi ne yurt dışından öğrenci nakli yapılmamıştır. Eylül ayı başında Amerika dan gelen bu öğrencinin 181. öğrenci olarak Hazırlık sınıfına kaydı, başta Đstanbul Lisesi öğrencileri ve velileri olmak üzere Sarı-Siyahlı câmianın kuruluşları ve mezunlarımız tarafından büyük tepki görmüştür. Bu konuda Vakfımız, Mezunlar Derneği ve Okul Aile Birliği ile birlikte Milli Eğitim Đl Müdürü Dr. Muammer Yıldız ile görüşerek bu naklin haksız ve usulsüz olduğunu belirtmiştir. Dr. Muammer Yıldız Bakanlığa görüş sorduklarını ve oradan da naklin uygun olduğu yönünde görüş bildirildiğini söylemiştir. Bunun üzerine kuruluşlarımızla birlikte hukuki süreç başlatılmış, bu naklin iptali yönünde davalar açılmıştır. Ayrıca, Vakfımız, Okul Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarımızla işbirliği yaparak öncelikle, okulumuza yurt dışından öğrenci nakilini önleyecek bir yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır / 18

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013. Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLAĞAN TOPLANTISI Kasım 2013 Đstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ĐÇĐNDEKĐLER GÜNDEM 1 EYLÜL 2012 31 AĞUSTOS 2013 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU VAKIF SENEDĐ DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐSĐ MALĐ TABLOLAR 1

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU ÖĞRETMENLER, YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 2009 YILI 17-18 NİSAN 2010 ALANYA / ANTALYA 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündem

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2006 YILI FAALİYET RAPORU Merkez: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler Beşiktaş/İstanbul Tel:+90 212 282 01 70 Fax:+90 212 282 01 65 www.akmerkez.com.tr

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU

AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU Şirketin Ünvanı AXA HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adresi :Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı /İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Odası Önceki Sermayesi : 419.400.000,00

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Nispetiye Cad. Ak Merkez E3 Blok Kat:1 34340 Etiler, Beşiktaş/İstanbul Tel:

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide olmayan mali tabloları ve bağımsız denetim raporu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide olmayan mali tabloları ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 2009 hesap dönemine ait konsolide olmayan mali tabloları ve bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti ne: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG A.Ş.

BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BAŞER FAKTORİNG A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Düzenleme: 02 Mart 2015 www.başerfaktoring.com.tr BF-2014 yılı Faaliyet Raporu Sayfa 1 Yönetim mesajı Sayın Ortaklarımız, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 GENEL MÜDÜRLÜK Groupama Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:2 34398 MASLAK / İSTANBUL Tel : 0 212 / 367 67 67 (Pbx) Faks : 0 212 / 367 68 68 Web : www.groupama.com.tr E-mail : emeklilik@groupama.com.tr

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 426 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728)

C- Net Satışlar 267.666.402 100.738.362. D- Satışların Maliyeti (-) 1, 2, 5 ve 8 (125.403.643) (45.509.728) 1 OCAK - 31 MART 2000 VE 1999 ÜÇ AYLIK DÖNEMLERİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI GELİR TABLOLARI (Birim - Milyon TL) Cari Dönem Önceki Dönem Not A- Brüt Satışlar 5 ve 11 271.592.091 101.688.481 1- Yurtiçi

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüge giren Sermaye Piyasası Kurulu nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal

Detaylı

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011

CHARTIS SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER Kurumsal Profil 3 Chartis Sigorta nın Tarihsel Gelişimi 4 Chartis Sigorta nın Ortaklık Yapısı 5 Başlıca Finansal Göstergeler 6 Chartis Sigorta 2011 Yılı Teknik Sonuçları

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu

30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu vision creativity logic 2 İçindekiler ÖN BİLGİLER Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş....3-4 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu...5

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya

FAALİYET RAPORU. 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı. 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya FAALİYET RAPORU 2014 7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya Hayatın her anında, üyesinin yanında 71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına; Bize Olan Güveniniz Sayesinde

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL 1 Genel Merkezimizin Olduğu Metropol Binası 2 Ödenmiş sermaye

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 30.06.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ün Mesajı Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 2-3

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı