TIP FAKÜLTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. Dr. Ferruh N. Ayoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIP FAKÜLTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. Dr. Ferruh N. Ayoğlu"

Transkript

1 TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI DİSİPLİNİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Dr. Ferruh N. Ayoğlu ğ

2 Halk Sağlığı disiplininin ana çalışma alanı, insanların sağlıklı yaşamalarını sağlayacak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kaynakların harekete geçirilmesine yönelik uygulamalardır. -Detels ve Breslow-

3 Halk Sağlığı = Public Health = Santé Publique Toplum Hekimliği ğ = Community Medicine e Koruyucu Hekimlik = Preventive Medicine Sosyal Hekimlik = Social Medicine

4 Halk Sağlığı Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda çevre sağlık koşullarını düzelterek, bireylere sağlık bilgisi vererek, bulaşıcı hastalıkları önleyerek, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisini sağlayacak sağlık örgütleri kurarak, toplumsal çalışmaları ş her bireyin sağlığını ğ ğ sürdürecek bir yaşam düzeyini sağlayacak biçimde geliştirerek hastalıklardan korunmayı, yaşamın uzatılmasını, beden ve ruh sağlığı ile çalışma gücünün artırılmasını sağlayan bir bilim ve sanat dalıdır. -Winslow, 1923-

5 Toplum Hekimliği Toplum hekimliği eğitiminin amacı; öğrencilere, sağlık personelinden oluşan bir ekip ile toplum içinde koruyucu ve iyileştirici hekimliğin nasıl uygulanacağını, epidemiyoloji ve sosyal bilimler yöntemlerini kullanarak toplumun sağlık ğ sorunlarını ve bunların önemlilik derecelerini saptamayı ve uygulamalardan alınan sonuçları değerlendirmeyi öğretmektir. -K. Deuchle, 1960-

6 Bir toplumu oluşturan bireylerin bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması için kişiye, ş y, sosyal, biyolojik ve fizik çevreye yönelik önlemlerin tümelci bir yaklaşımla planlanması ve uygulanması görüşü toplum hekimliğidir Toplum Hekimi, belirli bir toplumdaki sağlık sorunlarını ortaya çıkaran, bu sorunların çözümlenmesi öü iii için çeşitli dallardaki uzmanlara yol gösteren, bu hizmetlerin gelişmesini gözleyen ve değerlendiren kişidir. Kişinin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmenin kamu hizmeti olarak ele alınması Halk Sağlığı, ğ ğ bireysel düzeyde ele alınması ise Koruyucu Hekimlik dir. -Similie ve Kilbourne-

7 Sosyal Hekimlik Hiçbir doktrin ve ideolojiye bağlı olmadan, hekimlik ile toplum arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve hekimlik hizmetlerinin toplum yararına geliştirilmesidir. -Dr. Jules Rene Guerin, 1848-

8 Hekimlik Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi Sanayileşme öncesi dönem Sanayileşme dönemi Çağdaş dönem

9 Sağlığın korunması Kentsel alanlarda sanitasyon uygulamaları Uzakdoğu da çiçek hastalığına karşı aşı uygulaması Karantina uygulaması

10 Bulaşıcı hastalıkların Açık kalp ameliyatı kontrolü Organ transplantasyonu Robotik cerrahi Karmaşık tedavi protokolleri

11 Halk Sağlığı nın disiplinleşmesi önündeki engeller Sağlık alanına yönelik bilgi birikiminin zayıflığı Miasma teorisi ile geçen 2000 yıl Hipokrat ın teorisi Uygun sosyal şartların gelişmemesi MÖ 135 İskenderiye, Hero nun buhar makinesini keşfi Roma, sıtma-bataklık btklk ilişkisi i Toplumsal kültürün sağlığa verdiği önemin azlığı Egemen otoritenin sağlık hizmetlerini geliştirme sorumluluğu duyumsamaması Sağlık-verimlilik verimlilik-kar kar Bilginin elit e hizmet etmesi MS 175, Bergama, Akropol, Gladyatörler okulu doktoro Galenos Roma ve Yunan şehirlerinin çelişkisi

12 Herkes için olası olan en yüksek sağlık hizmetinin sağlanması Rönesans ve bilimsel gelişmelerin sadece belli bir seçkin grubuna değil tüm topluma hizmet etmesi düşüncesi Toplumsal l vicdan, çoğu ğ zaman kötü yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların yoksullar kadar zenginler için de tehlike oluşturabileceğinin anlaşılmasından sonra harekete geçer

13 Disiplinleşmenin habercileri: Düşlemeler 1516-Thomas More ve Utopia 1697-Daniel Defoe ve Essay on Projects 1749-Lodovico Muratori ve Della Publica Felicite 1798-Joseph Benoit Fodéré ve Les Lois Eclairées

14 , 1660, St. Vincent de Paul, Sister of Charity 1662 Londra, John Graunt, haftalık ölüm kayıtları 1740 Belçika, Collegium Medicum 1758 İsveç, İstatistik Komisyonu 1792 Fransa, Napolyon Kanunları 1795 Manchester, Gönüllü Sağlık İdaresi 1800 İngiltere, Robert Owen, İşçilere yönelik sağlık ve eğitim hizmetleri 1802 Paris, Comité de Salubrite Publique 1836 İngiltere, William Farr, İstatistik Genel Müdürlüğü Semt kiliselerinde zorunlu ölüm kayıtları tutulması Ulusal ve yerel sağlık örgütleri Fransa da Bureaux de Santé ler

15 Sağlık sorunlarının ve çözüm yollarının bireysel değil toplumsal düzeyde ve sosyal eşitlik kavramına uygun ele alınması 1789 Fransız İhtilali ve toplumsal eşitlik 19. Yüzyıl ortalarında önem kazanmaya başlayan sosyal hekimlik anlayışı Sanayi Devrimi ile gelen toplumsal dönüşümden doğan zorunluluklar

16 Sanayi Devrimi 1844 F. Engels, A. Tonybee James Watt, buhar makinesi 1780, buhar makinesinden elde edilen gücün şaft ve kranklar aracılığıyla aktarımı Üretim şekillerinde i d değişim i Toplumsal değişim/dönüşüm

17 Nereden çıktı bu sanayi devrimi? Denizaşırı sömürgecilik, yeni pazarlar ve güçlü sermaye birikimi Bilimsel l ve teknolojik gelişmenin i ürünü ü ü makineleşme Güçlü merkezi iktidar yapılarının yıkılması

18 Sermaye sahiplerinin i i makinelere sahip olması Üretim bölgelerinin kentsel alanlarda yoğunlaşması Kırsal alandan kentsel alanlara l göç Kentsel alanlarda hızlı nüfus yoğunlaşması

19 İngiltere 1801: nüfus> yerleşim yeri, Londra : nüfus> yerleşim yeri, Londra> : nüfus> yerleşim yeri

20 Endüstriyel kirlilik, su kaynaklarının kontaminasyonu Özellikle işçiler ve ailelerinin sağlık yaşam koşulları Sağlık örüntüsünde değişme ş e Beslenme bozuklukları Konut sağlığında bozulma Bebek ölümlerinde artış Bulaşıcı hastalık salgınları Bireysel çözümlerin yetersizliği Toplumsal çözüm arama zorunluluğu

21 Sosyal Hekimlik Bir sembol; Thomas More ( ), 1535), Utopia ve Sosyal Adalet düşü

22 Genellikle hekimlik biyolojik bilimlerden sayılır. Gerçekte hekimlik, sosyal bir bilimdir, çünkü amacı toplumsaldır. Hekimliğin temel amacı kişilerin çevrelerine, yani yaşadıkları topluma, uyumlarını sürdürmek ve hastalık nedeniyle çevreye uyumlarını kaybedenlerin uyumlarını yeniden sağlamaktır. -S. Neumann-

23 1848, Die Medizinische Reform Herkesin çalışma hakkı vardır. Herkesin sağlığının korunması toplumun görevidir. Hükümet halkın sağlığı ile yakından ilgilenmelidir. Sağlığı geliştirme ve hastalıklarla savaş sadece hekimlik hizmetii ilesağlanamaz, sosyal tedbirler alma zorunluluğu l ğ da vardır. Sağlık ile sosyoekonomikoekonomik koşullar arasındaki etkileşim önemli bilimsel araştırma konuları arasındadır. -Rudolph Wirchow-

24 En önemli hastalıklar bir toplumda en çok görülen, en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklardır -Alfred Grotjahn ( )-1931) Bir kişinin veya toplumun sağlık düzeyini belirleyen, kişinin hastalanmasına veya ölmesine neden olan çevresel etmenleri oluşturan veya bunların etkisini koşullayan etmenler sosyal ve ekonomik etkenlerdir. Bir kimsenin hastalığı sadece o kişinin değil, ailesinden başlayarak tüm toplumun sorunudur.

25 John Ryle ve Değişen Disiplinler Herkese eşit hizmet Irk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum farkı gözetmeksizin herkesin erişilebilecek en yüksek sağlık düzeyine ulaşması temel haklardan biridir. -İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- -Dünya Sağlık Örgütü Anayasası-asas

26 Johann Peter Frank ( ) 1821) İş sağlığı dışında tüm konular Hastane sistemleri ve tıbbi bakım 1790: Avusturya Lombardiyası Tıp Okulu Dekanı Sağlıksızlık yoksulluğun bir sonucudur.

27 Edwin Chadwick ( ) 1890) Otokratik yönetime güvensizlik İngiliz Yoksullar Kanunu nda (Poor Law) reform Seçimle başa gelen uniform bir yerel yönetim sistemi it i kurulması ve bu yönetimde yoksullara çeşitli hizmetlerin yanı sıra ücretsiz tıbbi yardım sağlanması Sağlıksızlığın nedeni yoksulluktur.

28 1842, Sanitary Conditions of The Labouring Population- Çalışan Sınıfın Sağlık Şartları, yükselen standartlara karşın sağlıksız yaşamı suçlamıştır. Kolera salgını, 1848, Toplum Sağlığı Kanunu Hekimlerin hastalarını tedavi etmek işlevleri dışında, bütün topluma karşı yüklenmeleri gereken görevleri vardır. Çevre sağlığına büyük önem, hastane hizmetleri daha geri planda

29 FRANSA Hizmetler valilerin i yüksek k otoritesi i altında, merkezden atanan bir sağlık müdürü emrinde çalışan sağlık departmanları sistemi ile yürütülmüştür ş Merkezden yayınlanan genelgeler 1793-Condorcet, L Esquisse d un tableau hystorique des Progrés de l Esprit humain, fakirliği yok edecek bir sigorta sistemi 1839-Philippe Buchez, 2000 kişiye bir doktor düşecek şekilde devlet görevlisi hekim ile ücretsiz sağlık hizmeti götürülmesi 1848-Paris, Gazette Medicale, Editör Jules Guerin, tıbbın toplum yararına mal edilmesi isteğinde bulunmuştur.

30 Eş dönemli bazı önemli gelişmeler ve tıbbın yükselen yıldızı bakteriyoloji 1849-Londra Soho, John Snow, Kolera 1854-Londra Soho, John Snow, Kolera ve suyla bulaş 1856-İngiltere, İ William Budd, Tifo 1868, Burdon Sanderson, Tüberküloz 1882, Koch, Tüberküloz basilininin izolasyonu Florance Nigthingale, profesyonel hemşirelik ve modern hastanecilik hizmetleri

31 1859, John Simon ( ), ölümlerin başlıca nedenleri 1871, John Simon, Privy Council, beslenme, bebek ölümleri, l tozlar, çalışma yaşamında toksik etkenler vb 1872, Paris-Budin, Variot ve diğerleri, İngiltere-Ballantine, antenatal ve neonatal sorunlar

32 1. DÜNYA SAVAŞI ( )

33 1. Dünya Savaşı Sonrası Sovyetler Birliği-Yugoslavya-Türkiye Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin birleştirilmesi, Hekimliğin bir sosyal hizmet olarak uygulanması, Öncelikli önemin koruyucu hizmetlere verilmesi, Halkın hizmete daha çok katılımının sağlanması, Hizmet sunumuna yönelik olarak sağlık merkezleri kurulması. Örnek; Yugoslavya, Andrija Stampar, Hijyen Enstitüsü Türkiye Refik Saydam Etimesgut İçtimai Hıfzıssıhha Numune Türkiye, Refik Saydam, Etimesgut İçtimai Hıfzıssıhha Numune Dispanseri

34 Genç Türkiye Cumhuriyeti Dr. Refik Saydam, Cumhuriyet in ilk Sağlık Bakanı Sağlık merkezleri 5-10 yataklı tedavi edici birimler Hasta muayenesi ücretsiz 1924: : : : 300

35 Taşra ve kırsal kesime sağlık hizmet götürülmesinde kullanılacak örnek hizmet ünitesi

36 1925: bölge özel bir çiftlik iken Atatürk e armağan edilir 1928: Bulgaristan dan gelen 50 hanelik göçmen grubu Atatürk tarafından buraya yerleştirilir iili Etimesgut, Ankara ya bağlı 19 köyden oluşan bir bucak merkezi olur 1929: dispanser yapımına başlanır 1930: dispanser yapımı biter Dr. Refik Saydam: koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin birarada sunulması planlanır 1930: Başhekim Dr. Cudi Erentürk ( ) 1934: Başhekim Dr. Cemalettin Or 1935: ABD, Johns Hopkins Üniversitesi, 1 yıl köy sağlığı hijyeni eğitimiğ

37 Dispanserde yürütülen uygulamalar: Başta sıtma, verem ve frengi olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalıklarla savaş, Gebe kadınların 5. aydan itibaren takibe alınması, Doğumların yapılması, Bölgedeki çocuklarınsağlık taramalarının yapılması, Bebek ölümlerinin azaltılması, Öğretmen ğ ve anne-babalara okul sağlığı ğ ğ eğitimi ğ verilmesi, Emzirilemeyen yoksul ailelerin çocuklarına ücretsiz mama sağlanması, Ebelerin köylerde sağlık eğitimi vermesi, Çevre sağlığı koşullarının takibi ve düzeltilmesi, Sağlıkla ilgili ili istatistiklerin ti tikl i tutulması t

38 Etimesgut Sıhhat Dispanserini gezdim, kıymetli direktörü C. Or un verdiği malümat ve izahattan çok memnun oldum. Modern çalışmalarının l ii iyi neticeler vereceğini kanaatla gördüm.

39 Aydın bir otorite nin, temkinli yönetimlerin çok zor sandığı bir işin, hekimliğin toplum gereksinimlerine uygun biçimde uygulanması olanaklıdır. Söz konusu 3 ülke örneği iyi yönetilir ve otoritelerce etkin bir biçimde desteklenirse Halk Sağlığı disiplininin neleri başarabileceğini gösteren anlamlı örneklerdir.

40 1948 de Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ, WHO) kurulması ve gelişmesiyle birlikte Halk Sağlığı uygulamaları l önemli dereceded ilgii odağı ğ hli haline gelmiş ve yaygın biçimde kabul edilmeye başlanmıştır. Dünyanın belli bölgelerinde önemini yitiren bazı sağlık sorunlarının dünyanın diğer bölgelerinde halen önemini koruduğu ve üstesinden gelinen her sağlık sorununun yerine yenilerinin i i ortaya çıkmaya devam ettiği bilinen bir gerçektir. Sağlık sorunlarının altında yatan sosyoekonomik nedenlerin oynadığı rol bugün yaygın biçimde kabul edilmekte ve sağlıkvesağlıksızlığın sosyal nedenleri sağlık bilimlerininl i i önemli bir çalışma alanlarından l birinii i oluşturmaktadır.

41 Tarihsel gelişim süreci, sosyal eşitsizlikler giderilmedikçe tüm insanların sağlıklı olması düşüne ulaşabilmenin olanaksızolduğunu olduğunu ve Halk Sağlığı disiplinin temel yaklaşımlarının göz ardı edilmeksizin yaygınlaştırılması zorunluluğunu ğ açıkça ç ortaya koymaktadır.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

HALK SAĞLIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE HALK SAĞLIĞI KAVRAMI. Doç Dr. Ali CEYLAN

HALK SAĞLIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE HALK SAĞLIĞI KAVRAMI. Doç Dr. Ali CEYLAN HALK SAĞLIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE HALK SAĞLIĞI KAVRAMI Doç Dr. Ali CEYLAN Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Dersin Amacı: Bu dersin amacı Halk

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK

PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK 9 786055 867430 PARTİ PROGRAMLARINDA VE SEÇİM BİLDİRGELERİNDE SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK Parti Programlarında ve Seçim Bildirgelerinde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Birinci Baskı, Mayıs 2011, Ankara Türk Tabipleri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2631 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1599 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sinem SOMUNOĞLU (Ünite 1) Doç.Dr. İsmail AĞIRBAŞ (Ünite 2) Prof.Dr. Dilaver

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Halk Sağlığı Yazanlar

Halk Sağlığı Yazanlar Halk Sağlığı Yazanlar Prof.Dr. Recep AKDUR Doç.Dr. Meltem ÇÖL Prof.Dr. Aysel IŞIK Doç.Dr. Aysun İDİL Öğr.Gör. Meral DURMUŞOĞLU Prof.Dr. Arslan TUNÇBİLEK Antıp Ankara-1998 1 Antıp Aş Tıp Kitapları Ve Bilimsel

Detaylı

I. VETERİNER HALK SAĞLIĞI ÇALIŞTAY SUNUM ÖZETLERİ

I. VETERİNER HALK SAĞLIĞI ÇALIŞTAY SUNUM ÖZETLERİ İzmir Veteriner Hekimler Odası I.Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı 21 Ekim 2011 Ege Sağlık (Anemon Ege) Oteli Bornova / İZMİR I. VETERİNER HALK SAĞLIĞI ÇALIŞTAY SUNUM ÖZETLERİ Düzenleyen Kurum: İzmir Veteriner

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı

TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ

TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ T.C. OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TUNCELĠ ĠLĠ OVACIK ĠLÇESĠNDE YAġAYAN KĠġĠLERĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA VE MEMNUNĠYET DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ ġükran YILMAZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SAĞLIK

Detaylı

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi

Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi Toplum Sağlığı Merkezi Çalıșanlarına Yönelik Sağlığın Geliștirilmesi Eğitimi Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE

11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE 11-13 NİSAN 2011 İSTANBUL, TÜRKİYE SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Prof. Dr. Recep AKDAĞ (T.C. Sağlık Bakanı) Sempozyum Başkanları Prof. Dr. Nihat TOSUN (T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı) Dr.

Detaylı

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN 2013 İçindekiler UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ... 0 İçindekiler...

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doktora Tezi Altuğ Murat KÖKTAŞ Ankara-2014 T.C.

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ

ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 1-B ÜREME SAĞLIĞINA GİRİŞ KATILIMCI REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Üreme

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan YASEMİN FİLİZ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. SALİH AK

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Gürcistan Sağlık Sistemi 1073 GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Endam AKSU Habibe KILINÇ Erdem UZUNER Hüseyin GÜNSELİ Pınar YENİCELİ 1074

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı