BİBLİYOGRAFYA I. ANAYASALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYA I. ANAYASALAR"

Transkript

1 Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır. BİBLİYOGRAFYA I. ANAYASALAR A.B.D.: 17 Eylül 1787 Tarihli Amerika Birleşik Devletleri Federal Anayasası (İngilizce Aslı): org/ constit_.htm ( ). Almanya: 23 Mayıs 1949 Tarihli Alman Anayasası (İngilizce Çevirisi): gm00000_.html ( ). Avustralya: 9 Temmuz 1900 Avustralya Anayasası (İngilizce Aslı): ( ). Avusturya: 1929 Avusturya Anayasası (Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929) (İngilizce Çevirisi): law/as00000_.html ( ). Belçika: 17 Şubat 1994 Tarihli Belçika Anayasası (Fransızca Aslı): senbeldocs/ constitution/ const_fr.html ( ); İngilizce Çevirisi: be00000_.html. ( ). Danimarka: 5 Haziran 1953 Tarihli Danimarka Anayasası: law/ da00000_.html ( ). Finlandiya: 11 Haziran 1999 Tarihli Finlandiya Anayasası (İngilizce Çevirisi): constitution/ 3340.htm ( ). Fransa: 4 Ekim 1958 Tarihli Fransız Anayasası (Fransızca Aslı): gouv.fr/ html/frame_ constitution.htm ( ). İngilizce Çevirisi: assemblee-nationale.fr/ 8/8ab.htm ( ). Hollanda: 17 Şubat 1983 Tarihli Hollanda Anayasası (İngilizce Çevirisi): law/nl00000_.html ( ). İngiltere: Anayasal Konvansiyonlar ve Act of Settlement, 1701: jacobites/settlement.htm ( ). İrlanda: 1 Temmuz 1937 Tarihli İrlanda Anayasası (İngilizce Aslı): ie/pub/ Constitution.html ( ). İspanya: 27 Aralık 1978 Tarihli İspanyol Anayasası (İngilizce Çevirisi): sp00000_.html ( ). İspanyolca Aslı: map.es/docs/cia/dispo/ constitu.htm ( ). İsrail: 16 Haziran 1964 Tarihli Devlet Başkanı Hakkında İsrail Temel Kanunu (Basic Law: The President of the State); 14 Nisan 1992 tarihli Hükûmet Hakkında İsrail Temel Kanunu (Basic Law: The Government) (İngilizce Çevirileri): law/is00000_.html ( ). İsveç: 1 Ocak 1975 Tarihli İsveç Anayasası (İngilizce Çevirisi): de/law/ sw00000_.html ( ). İsviçre: 14 Nisan 1999 Tarihli İsviçre Anayasası (Fransızca Aslı): ch/f/rs/101/ index.html ( ); İngilizce Çevirisi: law/sz00000_.html ( ). İtalya: 27 Aralık 1947 Tarihli İtalyan Anayasası (İtalyanca Aslı): sez_ costituzione.html ( ); İngilizce Çevirisi: law/it00000_.html ( ). İzlanda: 17 Haziran 1944 Tarihli İzlanda Anayasası (İngilizce Çevirisi): richmond.edu/~ jpjones/confinder/ Iceland2.htm ( ).

2 292 DEVLET BAŞKANLARI Japonya: 3 Kasım 1946 Tarihli Japon Anayasası (İngilizce Çevirisi): law/ja00000_.html ( ). Kanada: 1867 den 1982 ye Anayasal Kanunlar (Constitution Acts, 1867 to 1982) (İngilizce Metni): Constitutions/Canada/ canada1867.html. Fransızca Metni: Lüksemburg: 17 Ekim 1868 Tarihli Lüksemburg Anayasası (Fransızca Aslı): etat.lu/ SCL/CNST0999.PDF ( ); (İngilizce Çevirisi): indx.html ( ). Norveç: 17 Mayıs 1814 Tarihli Norveç Anayasası (İngilizce Çevirisi): odin/ engelsk/ norway/ system/ / index-dok000-b-n-a.html ( ). Portekiz: 2 Nisan 1976 Tarihli Portekiz Anayasası (İngilizce Çevirisi): parlamento.pt/ constit/crp_ing.html ( ). Portekizce Aslı: ucp.pt/lei/const/constind.htm ( ). Türkiye: 7 Kasım 1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Resmî Gazete, , Sayı Mükerrer; Düstur, Beşinci Tertip, Cilt 22, s.3. Yeni Zelanda: 1 Ocak 1987 tarihli Yeni Zelanda Anayasası (New Constitution Act 1986) (İngilizce Aslı): ( ). Yunanistan: 9 Haziran 1975 Tarihli Yunan Anayasası (İngilizce Çevirisi): hri.org/mfa/ syntagma/artcl50.html ( ); law/gr0000_.html ( ). Dünya ülkelerinin anayasa metinlerinin İngilizce çevirilerine şu iki siteden ulaşılabilir: ICL: International Constitutional Law, (Bu site A. Tschentscher tarafından yönetilmektedir). Constitution Finder, (Bu site Richmond Üniversitesi profesörlerinden John Paul Jones tarafından yönetilmektedir). II. KİTAPLAR VE MAKALELER AKİPEK (Ömer İlhan), Devletler Hukuku, Ankara, Başnur Matbaası, Üçüncü Bası, Tarihsiz (1965?), İkinci Kitap. ARDANT (Philippe), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Sekizinci Baskı, ARSEL (İlhan), Anayasa Hukuku (Demokrasi), Ankara, Doğuş Matbaacılık, ARSEL (İlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, Mars Matbaası, AUTEXİER (Christian), Introduction au droit public allemand, Paris, PUF, AUVRET (Patrick), La responsabilité du chef de l'etat, Revue du droit public, 1988, s BAGEHOT (Valter), The English Constitution, London, Oxford University Press, BARTHÉLEMY (Joseph) ve DUEZ (Paul), Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, BARTHOLOMEW (Paul C.), Ruling American Constitutional Law, New Jersey, Littlefield, Adams & Company, 1970, c.i. BASTİD (Paul), Le Gouvernement d assemblée, Paris, Cujas, 1956, passim. BESSON (Antonin), Haute Cour de justice, Répertoire de droit public et administratif, Mise à jour 1990, Editions Dalloz, Vol.II, s BİDÉGARAY (Christian), Le principe de responsabilité: fondement de la démocratie (petite promenade dans les allées du jardin des délices démocratiques ), Pouvoirs, n.92, 2000, s BİSCARETTİ Dİ RUFFİA (Paolo), Diritto costituzionale, Napoli, Jovene Editore, Onbeşinci Baskı, 1989.

3 BİBLİYOGRAFYA 293 BURDEAU (Georges), HAMON (Francis) ve TROPER (Michel), Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Yirmiüçüncü Baskı, CADART (Jacques), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Economica, 1990, c.i ve II. CADOUX (Charles), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Cujas, 1988, c.i. CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l Etat, Paris, Sirey, 1922, c.i CHAGNOLLAUD (Dominique), Droit constitutionnel contemporain, Paris, Sirey, CHANTEBOUT (Bernard), Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand Colin, Onbirinci Baskı, CHARLOT (Monica), Le Système politique britannique, Paris, Armand Colin, CHRİMES (SB), English Constitutional History, London, Oxford University Press, CONAC (Gérard), Régime présidentiel, in Olivier Duhamel ve Yves Meny, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s CRONİN (Thomas E.), The State of the Presidency, Boston, Little, Brown and Company, İ- kinci Baskı, ÇELİK (Edip F.), Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1975, c.i. DAMROSH (Loru Fisler), Constitutional Control Over War Power: A Common Core of Accountability in Democratic Societies?, University of Miamy Law Review, Cilt 50, 1995, s in Jackson ve Tushnet, op. cit., s DE SMİTH (S.A.) ve BRAZİER (Rodney), Constitutional and Administrative Law, London, Penguin Books, Altıncı Baskı, DE VERGOTTİNİ (Guiseppe), Diritto costituzionale comparato, Padova, CEDAM, Beşinci Baskı, DEBBASCH (Charles) et al., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, Üçüncü Baskı, DELCROS (Xavier), Commentaire des articles 67 et 68, in François Luchaire et Gérard Conac (sous la direction de -), La Constitution de la République française, Paris, Economica, 2e édition, 1987, s DELPÉRÉE (Francis), Loi salique, Olivier Duhamel ve Yves Meny (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, s DELPÉRÉE (Francis), Régence, Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, op. cit., s DÖNMEZER (Sulhi) ve ERMAN (Sahir), Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, Dokuzuncu Baskı, 1985, c.i. DÖNMEZER (Sulhi) ve ERMAN (Sahir), Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, Onuncu Baskı, 1985, Cilt III. DUGUİT (Léon), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Anciennes Maisons Thorin et Fontemoing, Dördüncü Baskı, DUGUİT (Léon), Traité de droit constitutionnel, Paris, Ancienne librairie fontemoing, İkinci Baskı, 1924, c.iv. DUPUİS (Georges), Promulgation, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s DUVERGER (Maurice), Le système politique français, Paris, P.U.F., Yirminci Baskı, ERDOĞAN (Mustafa), Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, Üçüncü Baskı, ESMEİN (Adhémar), Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, Henry Nézard Tarafından Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı, 1928, c.ii. FABRE (Michel Henry), Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., Dördüncü Baskı, FAVOREU (Louis) et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1998.

4 294 DEVLET BAŞKANLARI FEERİCK (John D.), Presidential Succession, The New Book of Knowledge (2000): The American Presidency, Grolier Online: side/succsion.html, FOYER (Jean), Haute Cour de justice, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, (Encyclopédie Dalloz - Droit pénal), t.ii, s.5. GAUDEMET (Paul Marie), Le pouvoir exécutif dans les pays occidentaux, Paris, Editions Montchrestiens, GİCQUEL (Jean), Régime parlementaire in Olivier Duhamel ve Yves Meny, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s GİCQUEL (Jean), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, Onaltıncı Baskı, ( Gicquel, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). GÖZLER (Kemal), Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, GÖZLER (Kemal), Cumhurbaşkanı-Hükûmet Çatışması, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, GÖZLER (Kemal), Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1998, Cilt 15, s GÖZLER (Kemal), Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2001, Cilt 18 (Çıkacak) (Bu tebliğ Anayasa Mahkemesinin 39 uncu Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Anayasa Mahkemesinde düzenlenen Anayasa Yargısı Sempozyumunda 26 Nisan 2001 günü sunulmuştur). GREWE (Constance) ve RUİZ FABRİ (Hélène), Droits constitutionnels européennes, Paris, PUF, HAURİOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, İkinci Baskı, HENRY (Michel) Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, 4e édition, Paris, L.G.D.J., HOCHEREZ (Dominique), Message, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s.633. HOOD (O) Phillips ve Paul Jackson, Constitutional and Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, Yedinci Baskı, İLHAN (Ömer) Akipek, Devletler Hukuku, Ankara, Başnur Matbaası, Üçüncü Bası, İkinci Kitap, Tarihsiz (1965?). JACKSON (Vicki C.) ve TUSHNET (Mark), Comparative Constitutional Law, New York, Foundation Press, JEANNEAU (Benoît), Quinquennat, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s JEANNEAU (Benoît), Septennat, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s JEANNEAU (Benoît), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, Sekizinci Baskı, 1991 ( Jeanneau, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). KARAMUSTAFAOĞLU (Tunçer), Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, KİNDER-GEST (Patricia), Droit anglais, Paris, LGDJ, KOENİG (Louis W.), President of the United States, The New Book of Knowledge (2000): The American Presidency, Grolier Online, Available: presidents/ ea/ side/pofus. html, KOJA (Friedrich), The Legal and Political Role of the Federal President in Appointing the Federal Government, KORİNEK (Karl), The Position of the Federal President within the Austrian System of Supreme Government Organs, ( ). LAFERRİÈRE (Julien), Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat Montchrestien, 1947.

5 BİBLİYOGRAFYA 295 LAUVAUX (Philippe), Les monarchies: inventaires des types, Pouvoirs: Revue française d'études constitutionnelles et politiques, 1996, no 78, s LAVROFF (Dmitri Georges), Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, LİJPHART (Arend), Çağdaş Demokrasiler (Çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Ankara, Yetkin Yayınları, Tarihsiz. LİNDON (Raymond) ve AMSON (Daniel), La Haute Cour: , Paris, P.U.F., Coll. Politique d'aujourd'hui, LOMASK (Milton), Impeachment, The New Book of Knowledge (2000): The American Presidency, Grolier Online: grolier.com/presidents/ ea/side/impeach.html, LOWİ (Theodore J.) ve GİNSBERG (Benjamin), American Government, New York, W. W. Norton & Company, Üçüncü Baskı, LUCHAİRE (François) ve CONAC (Gérard) (dir.), La Constitution de la République française, Paris, Economica, İkinci Baskı, MASON (Alpheus Thomas) ve BEANEY (William M.), American Constitutionnal Law: Introductory Essays and Selected Cases, New Jersey, Prentice-Hall, Üçüncü Baskı, MASSOT (Jean), La présidence de la République en France, Paris, Documentation française, MATHİOT (André), Le régime politique britannique, Paris, Librairie Armand Colin, MAUS (Didier), Responsabilité, in Olivier Duhamel ve Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, s MAUS (Didier), Aborder le droit constitutionnel, Paris, Seuil, ( Maus, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). MOREAU (Antide), La haute trahison du président de la République, Revue du droit public, 1987, s NOWAK (John E.), ROTUNDA (Ronald D.) ve YOUNG (J. Nelson), Handbook on Constitutional Law, St. Paul, Minn. West Publishing Co ÖZBUDUN (Ergun), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, Altıncı Baskı, PACTET (Pierre), Contreseing, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, s.224. PACTET (Pierre), Institutions politiques-droit constitutionnel, Paris, Masson, Onbirinci Baskı, ( Pactet, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). PAZARCI (Hüseyin), Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara, Turhan Kitabevi, Yedinci Baskı, 1998, c.i. PRÉLOT (Marcel), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, Beşinci Baskı, PRÉTOT (Xavier), Le pouvoir de faire grâce, Revue du droit public, 1983, s PUNNET (RM), British Government and Politics, Cambridge, Gower, Dördüncü Baskı, 1985, ROUGEAUX (Jean-Pierre), La Haute Cour de justice sous la Ve République, Revue du droit public, 1978, s SARTORİ (Giovonni), Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (Çev. Ergun Özbudun), Ankara, Yetkin Yayınları, SEGUR (Philippe), Qu est-ce que le responsabilité politique?, Revue du droit public, 1999, n.6, s ; SHANK (Alan), American Politics, Policies and Priorities, Boston, Ally and Bacon, Inc, 4 üncü Baskı, SLUSAR (Mark R.), The Confusion Defined: Questions and Problems of Process in the Aftermath of the Clinton Impeachment, Case Western Reserve Law Review, Summer 1999, Vol. 49 Issue 4, s (http://www.ebsco.net) ( ).

6 296 DEVLET BAŞKANLARI SMİTH bkz. DE SMİTH TOİNET (Marie France), Le système politique des Etats-Unis, Paris, PUF, İkinci Baskı, TRİBE (Laurence H), American Constitutional Law, New York, Foundation Press, Üçüncü Baskı, TURHAN (Mehmet), Hükûmet Sistemleri, Ankara, Gündoğan Yayınları, TURPİN (Dominique), Parfaire l'etat de droit en reformant ou supprimant la Haute Cour de justice, Les Petites affiches, 4 mai 1992, n 54, s TURPİN (Dominique), Droit constitutionnel, Paris, PUF, ( Turpin, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). TWOMEY (Anne), Methods of Choosing a Head of State, pubs/bp/ /98bp12.htm, ULUŞAHİN (Nur), Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Ankara, Yetkin Yayınları, VEDEL (Georges), La compétence de la Haute-Cour, in Mélanges dédies à M. le professeur Joseph Magnol, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1948, s VEDEL (Georges), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, ( Vedel, op. cit., şeklindeki atıflar bunadır). VERGOTTİNİ bkz. DE VERGOTTİNİ VOİSSET (Michèle), Pouvoirs de crise, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992,, s VOİSSET (Michèle), Pouvoirs exceptionnels, in Olivier Duhamel ve Yves Mény (der.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992,, s WİGNY (Pierre), Droit constitutionnel: principes et droit positif, Bruxelles, Bruylant, WİLSON (JamesQ) ve DİIULLİO (JohnJ), American Government: Institutions and Policies, Lexington, D.C. Heath and Company, WOLL (Peter), American Government: Readings and Cases, Boston, Little, Brown and Company, WRİGHT (Quincy), Veto, The New Book of Knowledge (2000): The American Presidency, Grolier Online: presidents/ea/side/veto.html, YARDLEY (D.C.M.), Introduction to British Constitutional Law, London, Butterworth & Co., YOUNG (Donald), Vice-President of the United States, The New Book of Knowledge (2000): The American Presidency, Grolier Online: presidents/ ea/vp/vpusa.html, ZOLLER (Elisabeth), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1999.

7 DİZİN I. ANAYASA MADDELERİ ABD ANAYASASI (1787) m.1: b.3: f.6: 24 m.1: b.3: f.7: 24 m.1: b.7: 149 m.1: b.7.:f.2.: 34 m.1: b.8: f.11: 29 m.2: 16 m.2: 28 m.2: b.1: f.4: 18 m.2: b.2: 37 m.2: b.2: f.1: 20: 21 m.2: b.2: f.1: 29 m.2: b.2: f.2: 32 m.2: b.2:f.2: 30: 32 m.2: b.3: 31 m.2: b.3: 31: 39 m.2: b.4: 24 ALMAN ANAYASASI (1949) m.61: 98 m.54/3: 58 m.54/6: 60 m.55: 68 m.56: 64 m.58: 124, 134 m.58: 237 m.60: 179, 210 m.61: 91, 93 m.61/2: 70 m.61/2: 99 m.63: 134, 166 m.63/3: 167 m.63/4: 126 m.64: 174 m.68: 134 m.82: 159 m.82/1: 156 AVUSTRALYA ANAYASASI (1900) sek.3: 62 sek.5: 143 sek.67: 180 AVUSTURYA ANAYASASI (1929) m.29: 125, 135 m.47/1: 156 m.48: 159 m.49: 162 m.60: 82 m.60/3: 57 m.61: 67 m.62: 65 m.65/2-a: 179 m.65/2-c: 200 m.67/1: 237 m.68: 91 m.68/2: 96 m.70: 165 m.70/1: 172: 174 m.80/1: 190 m.142: 91 m.142/2-a: 95 m.147: 214 BELÇİKA ANAYASASI (1994) m.44: 143 m.46: 126: 135: 167 m.88: 80: 85 m.89: 54 m.85: 45, 47, 49 m.86: 47 m.90: 52 m.91: 51 m.93: 52 m.94: 53 m.96: 175 m.107: 180 m.108: 183 m.109: 147: 157 m.151: 210: 214 m.153: 213 m.167: 229 m.167/2: 191 m.197: 53 DANİMARKA ANAYASASI (1953) Sek.10: 54 sek.13: 80: 85 sek.14: 165: 172: 187 sek.19: 229 sek.22: 147: 157 sek.23: 197 sek.27/1: 180 sek.32: 125 sek.32/1: 135 FİNLANDİYA ANAYASASI (1999) m.102: 180: 210 m.113: 92 m.113/1: 98 m.26: 125: 135 m.38: 191 m.55: 63 m.58: 180: 230 m.58: 238 m.61/1: 174 m.64/1-2: 172 m.79/2: 157: 159 FRANSIZ ANAYASASI (1958) m.5: 119 m.6: 58 m.7/4: 128 m.7/5: 69 m.8/1: 172 m.8: 165 m.9: 178 m.10/1: 157 m.10/2: 149: 150 m.11: 162 m.11: 74 m.12: 125 m.12: 125: 136 m.13/1: 187 m.13/2: 180 m.15: 190 m.16: 197 m.18: 144 m.19: 238 m.30: 179 m.56: 214 m.61: 218 m.65: 210, 213, 217 m.68/1: 95 m.68: 92, 98 HOLLANDA ANAYASASI (1983) m.24: 47 m.25: 48 m.28/1: 49 m.32: 51 m.33: 47 m.37: 52, 53 m.40: 54 m.42/2: 80 m.43: 165, 175 m.47: 197, 211 m.47: 238 m.48: 238 m.64: 136 m.65: 144

8 298 DEVLET BAŞKANLARI m.87/1: 147 m.88: 160 m.89/1: 184 m.89/4: 185 m.117: 213 m.118/1: 214 m.122: 205 m.131: 180 m.139: 164 İRLANDA ANAYASASI (1937) m.12/10: 98 m.12/10-1: 92 m.12/10-7: 70 m.12/6-2: 67 m.13/11: 240 m.13/1-2: 166 m.13/2-1: 125, 137 m.13/2-1: 240 m.13/3-1: 157 m.13/7-1: 144 m.14/2-1: 72 m.25/4-2: 160 m.27: 162 m.28/1: 175 İSPANYOL ANAYASASI (1978) m.56: 118, 119 m.56: 45, 240 m.56/3: 80, 85 m.57/1: 47, 48 m.57/3: 47 m.59: 52, 53 m.61: 51 m.62-a: 147, 157 m.62-d: 137, 172 m.62-f: 181, 187 m.62-g: 119 m.63: 229 m.65: 240 m.65: 54 m.92/1: 162 m.99: 137, 167 m.99/1: 166 m.99/5: 126, 137 m.102: 204 m.116: 196 m.122: 211, 217 m.123: 214 m.124: 213 İSRAİL 16 Haziran 1964 tarihli Devlet Başkanı Hakkında Temel Kanun: sek.7: 8: 61 sek.9: 64 sek.11-a-4: 181 sek.12: 241 sek.13: 87 sek.13-a: 90 sek.14: 88 sek.19: 69 sek.20: Mart 1976 tarihli Ordu Hakkında Temel Kanun: sek /a: 192 sek c: Şubat 1984 tarihli Yargı Organı Hakkında Temel Kanun: sek. 4-a: Nisan 1992 tarihli Hükûmet Hakkında Temel Kanun: sek.3-c: 176 sek.3-13: 168 sek.22: 124 sek.49: 196 İSVEÇ ANAYASASI (1975) b.10: m.3: 192 b.11: m.9: 211 b.11: m.9/1: 181 b.5: m.1: 119 b.5: m.1: 241 b.5:m.7: 86 b.6: m.1.: 176 b.6: m.2/1: 167 b.6: m.5: 172 b.8: m.19: 147: 157: 160 b.11: m.13: 204 İTALYAN ANAYASASI (1947) m.134: 98 m.87/9: 191 m.105: 211: 217 m.73: 150 m.73/1: 157 m.73/3: 160 m.74: 149 m.83: 58 m.87: 118 m.87/2: 144 m.87/7: 181 m.87/9: 230 m.88: 125: 127: 138 m.89: 241 m.90: 92: 100 m.92: 165 İZLANDA ANAYASASI (1944) m.6: 63, 66 m.11: 82, 87, 89 m.17: 165 m.18: 164 m.18: 241 m.19: 187 m.22: 143 m.23: 143 m.24: 125 m.24: 138 JAPON ANAYASASI (1946) m.1: 119 m.3: 241 m.3: 80 m.6/2: 181, 214 m.7/1: 158 m.7/2: 143 m.7/3: 138 m.67/2: 166 m.79/1: 215 LÜKSEMBURG ANAYASASI (1868) m.3: 47 m.114/4: 163 m.33: 118 m.34: 147, 158 m.35: 181 m.36: 184 m.37: 230 m.37/6: 191 m.4: 86 m.45: 181, 211 m.74: 138 m.90: 211, 215 m.74: NORVEÇ ANAYASASI m.36: 49 m.9: 51 m.6: 48 m.112: 164 m.17: 184 m.20: 205 m.21: 181 m.22: 175 m.22/1: 172 m.25: 190 m.26: 191: 230 m.31: 242 m.5: 80: 86 m.74/1: 145 m.77: 147 m.78: 148 PORTEKİZ ANAYASASI (1976) m.123: 190 m.125: 56 m.130: 63 m.133: 70 m.133/4: 87: 88 m.134: 69 m.136-c: 142

9 m.136-d: 145 m.136-e: 138 m.136-f: 165 m.136-g: 172 m.136-h: 175 m.136-i: 178 m.136-m: 213 m.136-p: 181 m.137/1-b: 158: 160: 187 m.137-a: 191 m.137-c: 162 m.137-d: 197 m.137-h: 218 m.136-e: 125 m.138-c: 230 m.139: 149 m.139/2: 149 m.141: 197 m.142: 74 m.143: 124, 138 m.143: 242 m.143-1: 149 m.175: 127, 138 m.190: 165 m.190/1: 170 m.219: 211, 217 m.275/3: 194 TÜRK ANAYASASI (1982) m.7: 155 m.89, 149, 158, 160 m.89/2: 150 m.101/2: 67 m.102: 60, 139 m.102/1: 57 m.104: 119, 182, 188, 190, 205, 260 m.104/1: 118 m.105: 100, 207, 208, 242, 255, 256, 259 m.105/son: 92 m.107: 186 m.109: 165, 175 m.110: 165 m.116: 125, 126, 138 m.117/3: 193 m.148/3: 98 m.150: 218 m.155/3: 215 m.156/2: 215 m.159: 211, 213, 217 m.175: 163, 164 YUNAN ANAYASASI (1975) m.33: 64 m.30/1: 119 m.31: 56 m.32: 126 m.32: 60 m.33: 63 m.34: 74 m.35: 242 m.35/2-c: 139 m.35/2-d: 149 m.36: 230 m.37: 165, 170 m.37/1: 175 m.38: 174 m.40: 143 m.41: 126, 127, 139 m.41/2: 141 m.42: 149 m.42/1: 158, 160 m.42/2: 150 m.43: 184 m.43/son: 185 m.44/3: 145 m.45: 190 m.46: 183 m.47/1: 205 m.48/1: 198 m.48/5: 198 m.49: 88, 92, 97 m.49/1: 87 m.72: 185 m.84: 165 m.86: 98 m.90/1: 211 DİZİN 299 II. KANUNLAR Act of Settlement 1701: 45: 47: 49: 205 Budget and Impoundment Act: 41 Civil List Act 1952: 54 Civil List Act 1972 ve 1975: 54 Crown Procedings Act 1947: 85, 109 Federal Trade Commission Act: 33 Line Item Veto Act: 36 National Security Act: 23 Parliament Act 1911: 123 Regency Act 1937: 52: 53 Royal Marriage Act 1772: 49 Septennial Act 1715: 123 Succession to the Throne Act 1953: 49 Treasury Department Appropriations Bill: 36 Triennial Act 1694: 123: 142 III. MAHKEME KARARLARI Altman and Company v. United States: 31 Biddle v. Perovich: 30 Bush v. Gore: 17 Carlesi v. New York: 30 Clinton v. City of New York: 36 Clinton v. Jones: 27: 38 Dumont c. Giscard d Estaing et autres: 88 Ex parte Grossman: 30 Humphrey s Executor v. United States: 33 Myers v. United States: 28: 33 Okanogon Indians v. United States: 36 Pocket Veto Case: 36 Train v. City of New York: 41 United States v. Belmont: 31 United States v. Curtiss-Wright Corp,: 31 United States v. Nixon: 38

10 IV. KAVRAM VE İSİM DİZİNİ A ab initio düzenleme yetkisi: 39 Amerika Birleşik Devletleri: af yetkisi: 29 -atama yetkisi: 32 -azil yetkisi: 32 -elçileri ve diğer temsilcileri kabul etmek: 31 -güçleştirici veto: 149 -kabine: 21 -kongreyi toplantıya çağırma: 37 -mesaj: 37 -veto yetkisi: 34 -uluslararası andlaşma yapma yetkisi: 30 Aberrufungsrecht (fesih hakkı): 122 absolute majority: 59 Academie française: 76 accréditation: 221 acculer le Président à la démission: 84 acil durum (estado de alarma): 196 Act of Settlement 1701: 45: 47: 49: 205 act: 146 acte de authentification: 154 acte de confection: 154 acte de dissolution: 128 acte de naissance: 153 acte de volonté: 146: 154 acte illicite: 108 acting president: 18: 73 actual or imminent aggression: 229 açıklama (statement): 148 ad hoc mahkeme: 98 Adalet Departmanı: 20 adalet kraldan gelir (toute justice émane du roi): 203 Adalet Mahkemesi (Superior Court of Justice): 215 Adalet Yüksek Konseyi (Conseil supérieur de la justice): 214 Adalet Yüksek Konseyi (Conseil supérieur de la Justice: 217 Adalet Yüksek Konseyi: 210 adalete engel olmak: 25 adaletin kraldan geldiği: 108 adaletin kraldan kaynaklandığı ilkesi: 203 adî suçları (délits de droit commun): 85: 87 adî suçları: 85 adjourn: 37 administration générale: 180 administrative agency: 40 administrative regulations: 34 adoption: 146 adresse: 144 advice and approval: 241 advice and consent of the Senate: 32 advice of Ministers: 238 advice of Prime Minister: 239 af (pardon) yetkisi: 30 af (pardon: mercy: grâce): 199 af kararı şartlı olabileceği: 30 af yetkisi ABD: 29 affaires courants: 73 affın reddi: 29 age of majority: 50 agrément: 220 ağır cürüm ve kabahatler: 26 ağır ve bariz bir yetki tecavüzü: 263 ajournement: 142 akdetme (conclusion): 222 akdetme yetkisi (power of conclude the treaties: pouvoir de conclure des traités): 222 Åland: 238 alarma: 196 Almanya: 60, 64, 70, 97, 167, 204, 244, 71, 81, 91, 95, 112, 134, 170, 208, 225, 256 -andlaşma akdetme: 223 -andlaşmaları onaylama yetkisi: 224 -atama yetkisi: 179 -bakan atama ve azletme yetkisi: 174 -başbakanı atama yetkisi: 166 -elçi göndermek: 221 -fesih: 134 -gras: 206 -hakimleri atama: 210 -ısdar: 156 -karşı-imza: 237 -olağanüstü hâl: 196 -yayın: 159 -yüksek komuta yetkisi: 193 alt görevliler: 32 alta tradimento: 92: 101 Althingi: 82, 138, 143 Altman and Company v. United States: 31 ambassadors: 31, 32 amendment: 16 amnesty: 199 amnisti tanımı: 200 amnisti ve gras yetkileri: 201 amnisti yetkisinin temeli: 202 amnisti: 201 amnistie: 199 amnisti-gras ayrımı: 199 ampirik demokrasi teorisi: 4 ana soyundan intikal sistemi (système matrilinéaire): 48 anayasa değişikliği (constitutional revision, révision constitutionnelle): 163 anayasa koyucu: 262 Anayasa Mahkemesi (Tribunal Constitucional) İspanya: 214 anayasa mahkemesi sistemi: 98 anayasa mahkemesi: 257 anayasa mahkemesinde iptal davası açmak: 218 -Fransa: 218 -İrlanda: 218 -Portekiz: 218 -Türkiye: 218 anayasa mahkemesinde iptal davası açmak yetkisi/karşıimza: 249 anayasa mahkemesine üye atamak yetkisi/karşı-imza: 248 Anayasa Mahkemesi (Corte Costituzionale): İtalya: 214 anayasacı görüş: vatana ihanet: 103 anayasal teamül ABD: 40 anayasaya karşı cürüm (attentato alla Costitutizone): 93 anayasayı ihlâl (violation of the constitution): 108 anayasayı ihlâl: 91, 93 anayasayı ihlâl, vatana ihanet gibi suçlardan dolayı mahkumiyet.: 70 anayasayı kasten ihlâl (intentional violation of the Constitution): 92, 93 anayasayı veya diğer bir federal kanunu kasten ihlâl (vorsätzlicher Verletzung des Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes): 93

11 anayasayı veya diğer bir federal kanunu kasten ihlâl: 91 andlaşma akdetme Belçika da: 223 İngiltere de: 223 Yunanistan da: 223 andlaşma yapma yetkisi: 222 andlaşmaları onaylama yetkisi Almanya da: 224 Avusturya da: 224 andlaşmaları onaylama yetkisi: 224 andlaşmaların yürürlüğe girebilmesi: 227 Andrew Johnson: 25 annual sessions: 35 annulment: 200 appointment and removal from office of ministers: 174 appointment power: 32 approbation: 225 approval: 225 arbitrage du peuple: 132 arbitrage: 119 arrêtés: 183 askerî ve sivil görevler (civil and military posts): 181 Askerî Yargıtay üyelerini seçme yetkisi: 215 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi: 215 assent: 146 assistance matérielle: 253 assistant: 22 atama yetkisi: 179 vd. -ABD: 32 -Almanya: 179 -Avustralya: 180 -Avusturya: 179 -Belçika: 180 -Danimarka: 180 -Finlandiya: 180 -Fransa: 179: 180 -Hollanda: 180 -İspanya: 181 -İsrail: 181 -İsveç: 181 -İtalya:181 -İzlanda: 181 -Japonya: 181 -Lüksemburg: 181 -Norveç: 181 -Portekiz: 181 -Türkiye: 182 -Yunanistan: 183 attentato alla Costitutizone: 93: 108 Attorney General: 20, 200 Attorney-General Portekiz: 245 authenticité: 154 authentificateur: 189 authentification: 223 authorization by the parliament: 230 auto-dissolution: 122 autorisation de ratification: 225 autorisation préalable du parlement: 230 Avam Kamarası: 146 avertir: 120 avis conforme: 211 avis consultatif: 211 Avustralya: 62, 143 Avustralya atama yetkisi: 180 Avustralya baş komutanlık yetkisi: 190 Avusturya: 61, 64, 67, 73, 82, 91, 135, 244 -andlaşmaları onaylama yetkisi: 224 -atama yetkisi: 179 -bakan atama ve azletme yetkisi: 174 -baş komutanlık yetkisi: 190 -başbakanı azletme yetkisi: 172 -elçi göndermek: 221 -fesih: 135 -ısdar: 156 -karşı-imza: 237 -quash: 200 -referanduma sunma: 162 -yayın: 159 -yüksek mahkemelere üye seçme: 214 awarding of honors: 232 azil yetkisi: 32 B baba hattından Yunan neslinden olmak: 56 baba soyundan - ana soyundan intikal: 48 baba soyundan intikal (succession en ligne paternelle) sistemi: 48 Bagehot: 120 bağdaşmazlıklar (incompatibilités): 67, 118 bağdaşmazlıklar (incompatibilities, incompatibilités): 67 bağımsız düzenleyici ajans: 33 bağlayıcı (obligatoire): 159 bağlı yetki (compétence liée): 155 bakan atama ve azletme yetkisi: 174 vd -Almanya: 174 -Avusturya: 174 -Belçika: 175 -Finlandiya: 174 DİZİN 301 -Fransa: 174 -İrlanda: 175 -İspanya: 175 -İsrail: 176 -İsveç: 176 -İtalya:175 -Norveç: 175 -Portekiz: 175 -Türkiye: 175 -Yunanistan: 175 bakan atama ve azletme yetkisi için başbakanın önerisini öngörmeyenler: 175 bakan atama yetkisini başbakana verenler: 176 bakanın refakati ilkesi: 252, 253 bakanlar (ministres): 11 bakanlar kurulu (conseil des ministres): 11 bakanlar kurulu işlemlerini imzalamak: 187 vd -Danimarka: 187 -Fransa: 187 -İspanya: 187 -İzlanda: 187 -Portekiz: 187 -Türkiye: 188 bakanlar kuruluna başkanlık etmek: 178 vd -Danimarka: 178 -Fransa: 178 -İsveç: 178 -Portekiz: 178 -Türkiye: 178 bakanlar kurulunun grevi (grève des ministres): 84 bakanlari atamak ve azletmek: 174 barış yapmak (make peace, conclure la paix): 229 Barthélemy et Duez: 103 baş görevliler: 21 baş komutanlık (commander-inchief: commandant en chef): 190 baş komutanlık: 28, 190 -ABD: 28 -Avustralya: 190 -Avusturya: 190 -Fransa: 190 -İngiltere: 190 -Norveç: 190 -Türkiye: 190 -Yunanistan: 190 başbakan (premier ministre): 11 başbakan adayı: 166 başbakan atama işlemini karşıimza kuralına tâbi tutanlar: 168

DĐZĐN. (Cilt II) 11 Nolu Protokol öncesi yargı yetkisinin tanınması,

DĐZĐN. (Cilt II) 11 Nolu Protokol öncesi yargı yetkisinin tanınması, DĐZĐN (Cilt II) Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) ( www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm ) Not: Bu dizin yargı kararlarını da içerir. Đngilizce

Detaylı

I. KONU: DEVLET BA KANLARI Tarihsel Olarak Mevcut Olma.- Devlet Ba kanlı ının Tekli i veya Kolejyalli i2.-

I. KONU: DEVLET BA KANLARI Tarihsel Olarak Mevcut Olma.- Devlet Ba kanlı ının Tekli i veya Kolejyalli i2.- Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır.

Detaylı

TÜRKÇEDEN ĐNGĐLĐZCE VE FRANSIZCAYA ANAYASA HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇEDEN ĐNGĐLĐZCE VE FRANSIZCAYA ANAYASA HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ TÜRKÇEDEN ĐNGĐLĐZCE VE FRANSIZCAYA ANAYASA HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) ( www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm

Detaylı

Üçüncü Bölüm DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Üçüncü Bölüm DEVLET BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır.

Detaylı

Dördüncü Bölüm KARŞI-İMZA KURALI

Dördüncü Bölüm KARŞI-İMZA KURALI Kemal Gözler, Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, XVI+320 s. (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm) K.Gözler. Her hakkı saklıdır.

Detaylı

Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI 1

Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI 1 Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI 1 Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm Anayasa hukukunun bilgi kaynakları

Detaylı

TÜRKĐYE DE BĐR BĐLĐNMEYEN: ISDAR

TÜRKĐYE DE BĐR BĐLĐNMEYEN: ISDAR Kemal Gözler, Türkiye de Bir Bilinmeyen: Isdar, Prof. Dr. Erdal Onar a Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, c.ii, s.897-950. (Aşağıdaki metin, adı geçen Armağan dan taranmamıştır.

Detaylı

GENEL BĐBLĐYOGRAFYA*

GENEL BĐBLĐYOGRAFYA* GENEL BĐBLĐYOGRAFYA* Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.ii. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) ADMINISTRATION: L administration publique (Recueil de textes), Paris, Colin, 1971. AHMED REŞĐD

Detaylı

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI

Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa, Ekin, 1. Baskı, Eylül 2010, 272 s. . (c) 2010. Tüm Hakları Saklıdır. KG. Bölüm 13 CUMHURBAŞKANI Ö Z E T 1. Anayasamızın

Detaylı

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1

GİRİŞ Ülkemizde ciddi bir hükümet sistemi sorunu olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Aslında yaşadığımız son Anayasa değişiklikleri de bu 1 BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AZERBAYCAN MODELİ KARŞILAŞTIRMASI COMPERATION OF THE PRESIDENCY SYSTEMS BETWEEN UNITED STATES OF AMERICA AND AZERBAIJAN Fatih ÖZKUL * Özet: Ülkemizde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri

Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Türkiye nin Gelecek Siyasi Sistem Tercihi Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm, Yarı-Başkanlık ve Başkanlık Sistemleri Doç. Dr. Cüneyt Yüksel* Özet Türkiye de siyasi sistem arayışları ile başkanlık veya

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2013 SAYI : 133 MAKALELER Milletlerarası Antlaşmaların Uygun Bulunmasına Dair Kararnamelerin Yargısal Denetimi Keziban GÜLCAN KAYA, Danıştay Savcısı Danıştay Kararları

Detaylı

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ 1 ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GİRİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi, insan haklarının korunmasında yeni bir dönem açmıştır. UCM, ulusal yargı yerleri gönüllü ya da yapabilecek durumda olmadığında soykırım

Detaylı

Kenan Ecevit Özlen Kavalalı Sahir Özdemir

Kenan Ecevit Özlen Kavalalı Sahir Özdemir Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarının katkılarıyla Kenan Ecevit Özlen Kavalalı Sahir Özdemir tarafından hazırlanmıştır. Bu Sözlüğe elektronik ortamda www.dpt.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARI Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Kasım 2010 - Ankara Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 1954 yılında Elazığ da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku alanında

Detaylı

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY

PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY PARLAMENTER SİSTEM VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PARLIAMENTARY SYSTEM AND EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF TURKEY İ. Halil ASİLBAY * 1 Özet: Türk anayasalarının hükümet sistemi konusundaki tercihi

Detaylı

İngiliz Anayasa Reformu

İngiliz Anayasa Reformu İngiliz Anayasa Reformu Dr. N. Özden Sav * Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 1 (İngiltere olarak anılacaktır) hukukunda, yazılı bir anayasa ya da temel insan hak ve özgürlüklerini gösteren

Detaylı

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR #

VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR # Comparison of Taxation s Constitutional Foundations in Various Countries and Inferences for Turkey

Detaylı

TURK ANAYASA YARGıSıNDA ANAYASALUK BLOGU. Yrd. Doç. Dr. Kemal Gözler. Uludaa Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi

TURK ANAYASA YARGıSıNDA ANAYASALUK BLOGU. Yrd. Doç. Dr. Kemal Gözler. Uludaa Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi ..... TURK ANAYASA YARGıSıNDA ANAYASALUK BLOGU KAVRAMıNA ihtiyaç VAR MIDIR? Yrd. Doç. Dr. Kemal Gözler Uludaa Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Özet "Anayasallık bloğu" kavranu Fransa'da

Detaylı

ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU

ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU Kemal Gözler ÖRNEKLERĐYLE USÛLSÜZ ALINTI SORUNU Adnan Küçük, Ahmet Nohutçu, Bilal Canatan, Nevzat Sönmez, Ali Rıza Çoban, (Ankara 21. Sulh Ceza Mahkemesinin 16.01.2014 tarih ve 2014/32 D. Đş sayılı Kararı

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği*

Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* HAKEMLİ Hükümet Sistemi Seçeneklerinden Başk anlı Parlamenter Sistem Seçeneği ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği* Av. Bilgen KÜKNER** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Ankara Üniversitesi

Detaylı

FRANSIZCA-TÜRKÇE ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

FRANSIZCA-TÜRKÇE ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ FRANSIZCA-TÜRKÇE ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ (DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC DES TERMES DE DROIT ADMINISTRATIF) Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.ii. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) Açıklama:

Detaylı

TÜRKÇE FRANSIZCA ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ

TÜRKÇE FRANSIZCA ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE FRANSIZCA ĐDARE HUKUKU TERĐMLERĐ SÖZLÜĞÜ (DICTIONNAIRE TURC-FRANÇAIS DES TERMES DE DROIT ADMINISTRATIF) Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.ii. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) Açıklama:

Detaylı

ANAYASA KAVRAMININ TANIMI, HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ANAYASA KAVRAMININ TANIMI, HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANAYASA KAVRAMININ TANIMI, HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Prof. Dr. Ender Ethem ATAY * Siyasi sorunların çözümü amacıyla ilahi iradeye veya doğanın buyruklarına teslim olundukça Anayasa

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey

YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE. Semi-Presidental System and Turkey Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye 831 YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ VE TÜRKİYE Semi-Presidental System and Turkey Prof. Dr. Fevzi DEMİR I) YARI BAŞKANLIK HÜKÜMET SİSTEMİ Ülkemizde özellikle cumhurbaşkanının

Detaylı

Resmi Dil ve Anayasalarda Düzenlenişi*

Resmi Dil ve Anayasalarda Düzenlenişi* HAKEMLİ Resmi Dil ve Anayasalarda Düzenlenişi* Yrd. Doç. Dr. Olgun AKBULUT** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD öğretim üyesi. (E-posta:

Detaylı