Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 "REHBER ÖĞRETMEN KONULU YAYINLAR KAYNAKÇASI (Taslak 1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 2 Ağustos 2008

2 İÇİNDEKİLER MAKALELER... 3 KİTAPLAR... 5 TEZLER (YÖK TEZ MERKEZİNDE BULUNANLAR)

3 MAKALELER 1. Aslan, Sevda: Ankara ili ortaöğretim kurumlarında çalışan alandan ve alan dışından rehber öğretmenlerin mesleki etkinliklerine ilişkin görüşleri ve sorunları = Views regarding the professional activities and problems of guidance teachers from within and outside the field working in secondary schools in Ankara province. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 32 (344), Temmuz-Ağustos 2007, ss. 2. Abdulkadiroğlu, Abdulkerim: Kütüphaneci, arşivist ve rehber öğretmen ihtiyacı / Abdulkerim Abdulkadiroğlu. - Güncel yazılar. - Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi, ss. 3. Abdulkadiroğlu, Abdulkerim: Kütüphaneci-arşivist ve rehber öğretmen ihtiyacı. Türk Kültürü, 39 (454), Şubat 2001, ss. 4. Akalın, Suna: Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü'ne bağlı rehber öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi projesi. Dil Dergisi, (72), Ekim 1998, ss. 5. Akyüz, Yalçınkaya: İlköğretim denetmenlerinin okul öncesi eğitim öğretmenine yönelik rehberlik ve mesleki yardım = rolleri. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 21 (224), Eylül 1996, ss. 6. Bakioğlu, Ayşen - Sevinç Gayık Asyalı: Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (21), 2005, ss. 7. Bozkurt, Ersin - Hatice Güzel: Optik konuları için öğretmen rehber materyallerinin geliştirilmesi = Devising guide materials for teachers on the subject of optics. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 2005, ss. 8. Büyükkaragöz, Savaş: Öğretmen adaylarına ve stajyer öğretmenlere rehber / Savaş Büyükkaragöz. - Konya: Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü, s.; 24 cm. - (Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü yayın no. 7). 9. Çetiner, M. Ali: Öğretmenin rehberlik görevi. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), Ocak 1994, ss. 10. Demir, Çelik: Rehber öğretmenlerinin iş doyumu. Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, (162), Şubat 2000, ss. 11. Devecioğlu, Yasemin - Ali Rıza Akdeniz: Fizik öğretmen adaylarının geliştirdikleri örnek rehber materyallerin uygulanmasının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (30), Güz 2005, ss. 12. Doğan, Süleyman: Öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yeni rol ve işlevleri. SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), Mayıs 2000, ss. 13. Ercan, Leyla: Rehber öğretmenlerin yetiştirilmesi / Leyla Ercan. - Öğretmenlik mesleği: Türkiye-Almanya ve Kıbrıs'ta öğretmen yetiştirme. - Ankara: CTB Yayınları, ss. 14. Gençdoğan, Başaran - Mustafa Onur: Öğretmenlerin rehberlik etkinliklerinin değerlendirilmesi (Erzurum ve Giresun il örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 2006, ss. 15. Gülerman, Adnan: Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin bu hizmeti tanımalarının önemi / Adnan Gülerman. - Eğitim Bilimleri Ulusal Kongresi (I.: 1990: Ankara). - Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ss. 3

4 16. Güven, Mehmet: Okullardaki rehberlik hizmetleri içinde öğretmenin yeri ve önemi. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 19 (203), Ekim 1994, ss. 17. İlk-ortaöğretim kurumları beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışmaları rehberi. - Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, XI, 340 s.; 24 cm. - (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları; Mevzuat dizisi; 355). 18. İpekli, Yusuf: Öğretmenin öğretmene rehberliği. Öğretmen Dünyası Aylık Meslek Dergisi, 19 (228), Aralık 1998, ss. 19. Karagüven, M. Hülya - Sibel Cengizhan: Öğretmenlere göre meslek lisesi öğrencilerinin rehberlik gereksinimleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (22), 2005, ss. 20. Kurt, İhsan: Sınıf öğretmeni ve rehberlik. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 18 (184), Ocak 1993, ss. 21. Kuzgun, Yıldız: Öğretmenlerin rehberlik rolü (konferans): 6 Mayıs 1994 / Yıldız Kuzgun. - Kültürel Etkinlikler Ankara: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ss. 22. Kuzgun, Yıldız: Sınıf öğretmenliği programında rehberlik dersinin yeri / Yıldız Kuzgun. - Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (1.: 1994: Bursa). - Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ss. 23. Külahoğlu, Şermin Önder: İlköğretimde öğretmenlerin rehberlik görevleri / Şermin Önder Külahoğlu. - Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (1.: 1994: Bursa). - Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ss. 24. Külahoğlu, Şermin: Rehber öğretmen kimliği : Psikolog mu, öğretmen mi?. Öğretmen Dünyası Aylık Meslek Dergisi, 29 (339), Mart 2008, ss. 25. Nazlı, Serap: Öğretmenlerin kapsamlı / gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programını algılamaları ve değerlendirmeleri = Perceptions and evaluations of teachers on compherensive / developmental guidance and psychological counseling programs. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (10), Aralık 2003, ss. 26. Özben, Şüheda: Bilgi çağında eğitim kurumlarında rehber öğretmenlik ve psikolojik danışmanlığın önemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (10), 1999, ss. 27. Sabancı, Ali - Ahmet Şahin - Melek Alev Sönmez: Özel ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin yeterlik alanlarına göre denetmenlerin rehberlik rollerini gerçekleştirme düzeyleri = The extent inspectors realize their guidance duties for private primary school classroom teachers in terms of proffessional competencies. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 31 (334), Eylül 2006, 8-14.ss. 28. Sabancı, Ali - Ahmet Şahin: Denetmenlerin, öğretmenlik yeterlik alanları açısından devlet ilköğretim okulu sınıf öğretmenlerine rehberlik görevlerini gerçekleştirme düzeyleri = The extent inspectors realize their guidance duties for state primary school teachers by means of professional competencies. Eğitim ve Bilim, 32 (145), Temmuz 2007, ss. 29. Sargın, Nurten - Ferda Aysan: Empatik beceri eğitimi: Rehber öğretmenler üzerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Sosyal Bilimler, (12), 2001, ss. 30. Şatıroğlu Çetin, Gündüz: Sınıf öğretmeninin rehberliği. Eğitim ve Yaşam, 3 (9), Bahar 1998, ss. 31. Şentürk, Hasan: Uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları = The classroom management approaches of the guidance teachers practice high schools. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), Ocak 2007, 7-16.ss. 4

5 32. Şimşek, Ömer Faruk: Bir grup rehberliği programının öğretmenlerin disiplin anlayışına etkisi = The effect of a group guidance program on teachers understanding of discipline. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 2004, ss. 33. Üç vakte kadar biyoloji tamam: Kehanet sektörü ortaöğretimin hizmetinde; rehber öğretmen gibi = falcılar var. Aktüel, (237), Ocak 1996, ss. 34. Voltan Acar, Nilüfer: Rehber öğretmen değil, psikolojik danışman. Öğretmen Dünyası Aylık Meslek Dergisi, 18 (206), Şubat 1997, ss. 35. Voltan Acar, Nilüfer: Rehber öğretmenleri yetiştirirken uygulama derslerinde karşılaşılan sorunlar / Nilüfer Voltan Acar. - Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Dünü-Bugünü- Geleceği Sempozyumu (1987: Ankara). - Ankara: Gazi Üniversitesi, [t.y.] ss. 36. Yaman, Erkan - Murat İskender: İlköğretim müfettişlerinin rehber öğretmenlere yönelik rehberlik yolları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), Ekim 2004, ss. 37. Yeşilyaprak, Binnur: Sınıf öğretmenlerinin rehberlik açısından rol ve işlevleri. Milli Eğitim, (144), Ekim- Kasım-Aralık 1999, ss. 38. Yöndem, Zeynep Deniz: Liselerdeki yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin beklentileri. Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim-Öğretim Dergisi, 24 (257), Eylül 1999, ss. KİTAPLAR 39. Yalçınkaya Akyüz, Münevver: İlköğretim denetmenlerinin okulöncesi öğretmenlerine yönelik rehberlik rolleri kuram ve uygulama / Münevver Yalçınkaya Akyüz. - İzmir: Ege Üniversitesi, VIII, 116 s.; 24 cm. - (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayın no. 7). TEZLER (YÖK TEZ MERKEZİNDE BULUNANLAR) 40. Ahmet Cezmi Savaş : Liselerde İnternet üzerinden rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin öğrenci, veli ve rehber öğretmen görüşlerinin incelenmesi. (Gaziantep ili örneği) sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Zeynep Hamamcı Yüksek Lisans Türkçe 41. Ali Bıçak: Resmi ilköğretim okulu rehber öğretmenlerinin görevlerini gerçekleştirme düzeyine ilişkin bir çalışma sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Türkan Mustan Yüksek Lisans Türkçe 42. Asuman Özaydın : Resmi ilköğretim okullarında yönetici, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre rehberlik uygulamaları sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Sevinç Peker Yüksek Lisans Türkçe 43. Ayşe Kara : Orta öğretim kurumlarında okul problemlerinin rehber öğretmenin iş doyumuna etkisi ve ders öğretmenleriyle rehber öğretmenlerin okul problemlerine bakış açılarındaki farklar sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ömer Üre Yüksek Lisans Türkçe 44. Ayşe Malkoç İstengel : Okul rehber öğretmenlerinin kişilik özellikleri ve iş stresleri arasındaki ilişki düzeylerinin incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Münevver Ölçüm Çetin Yüksek Lisans Türkçe 45. Çelik Demir : Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin iş doyumu sayfa. Danışman: Doç.Dr. Kasım Karakütük Yüksek Lisans Türkçe 46. Dilara Demirbulak : A Qualitative study on identifying the perceptions of the students, parents, advisors, school counselors about their interaction in the credit systems at secondary school level sayfa. Danışman: Prof.Dr. Meral Aksu Doktora İngilizce 5

6 47. Ercan Kocayörük: Çeşitli değişkenlere göre rehber öğretmenlerin meslek doyumlarının karşılaştırılması sayfa. Danışman: Prof.Dr. Yıldız Kuzgun Yüksek Lisans Türkçe 48. Esra Aşık Ceyhan : Mesleki sorun düzeyleri farklı okul rehber öğretmenlerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Yasemin Akman Doktora Türkçe 49. Filiz Polat : Changing attitudes of school counselors toward persons with exceptionality: an experimental study sayfa. Danışman: Doç.Dr. Shirley Epir Yüksek Lisans İngilizce 50. Füsun Ekşi : Rehber öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma sayfa. Danışman: Prof.Dr. Muhsin Hesapçıoğlu Yüksek Lisans Türkçe 51. Gülay Semiz Köroğlu : Sınıf rehber öğretmenlerinin algılarına göre psikolojik danışmanların duygusal zeka düzeyleri (Kırıkkale İli örneği ) sayfa. Danışman: Prof. Binnur Yeşilyaprak Yüksek Lisans Türkçe 52. Gülsevim Kınalı : Resmi ve özel okullardaki rehber öğretmenlerin iş tatminleri sayfa. Danışman: Doç.Dr. İrfan Erdoğan Yüksek Lisans Türkçe 53. Gülsüm Ev : Okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) aralarındaki iletişim ve işbirliği değerlendirmesi sayfa. Danışman: Y.Doç. Hasan Yılmaz Yüksek Lisans Türkçe 54. Hakan Bayrı : Ortaöğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışman/ rehber öğretmenlerin iş doyumuna ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği sayfa. Danışman: Y.Doç. Abidin Dağlı Yüksek Lisans Türkçe 55. Hakkı Gögen : Okul rehberlik bürolarının rolü (Eğitim programları içinde yeralan rehberlik programı amaçlarının lise 1.sınıflarda gerçekleşme düzeyi) sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Çetin Baytekin Yüksek Lisans Türkçe 56. Helin Teker : Okul idareci ve öğretmenlerinin okul rehberlik servisinin görevleri konusundaki bilinçlilik düzeyleri sayfa. Danışman: Doç.Dr. Rauf Yıldız Yüksek Lisans Türkçe 57. Hikmet Zelyurt : Liselerde ders geçme ve kredi sisteminin uygulamasında karşılaşılan sorunlar konusunda danışman öğretmenlerin görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Mahmut Tandoğan Yüksek Lisans Türkçe 58. Hüsnü Seçgin : Ortaöğretim kurumlarında eğitsel kol çalışmalarının boş zaman değerlendirmesine katkıları sayfa. Danışman: Prof.Dr. İhsan Turgut Doktora Türkçe 59. Kadir Paskal : İlköğretim okulu müdürlerinin bu okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin görevleri ve rehberlik hizmetleri ile ilgili bilinçlilik düzeyleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Şirin Yüksek Lisans Türkçe 60. Kamil Abaş : Okullarında rehber öğretmen bulunmayan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik uygulamalarının değerlendirilmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Süleyman Eripek Yüksek Lisans Türkçe. [yökk/yökk] 61. Mehmet Başören : Çeşitli değişkenlere göre rehber öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği) sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Abdulhekim Koçin 62. Meri Kristin Kara : İlköğretim kurumlarında yönetici ve rehber öğretmenlerin görev bilinçlilik düzeyleri sayfa. Danışman: Prof.Dr. Asuman Türkel Yüksek Lisans Türkçe 6

7 63. Mustafa Uslu : Resmi eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin danışmanların denetim odağı ve bazı değişkenlere göre karşılaştırılması sayfa. Danışman: Doç.Dr. Ramazan Arı Yüksek Lisans Türkçe 64. Mücahit Kağan : Devlet ve özel ilköğretim okulları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının incelenmesi (Ankara ili örneği) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Yüksek Lisans Türkçe 65. Neslihan Avcı : Normal sınıf öğretmenlerinin zihinsel engelli çocuklar ve kaynaştırılmalarına ilişkin tutumlarını ve yeterliliklerini değiştirmede farklı eğitim tekniklerinin etkisinin karşılaştırılması sayfa. Danışman: Doç.Dr. Servet Bal Doktora Türkçe 66. Neşe Sakarya : Rehber öğretmenlerin ve sınıf öğretnemlerinin kronik hastalığı olan öğrencilerle ilgili yaklaşımları: Bilgi kaynakları, bilgi düzeyleri ve tutumları sayfa. Danışman: Y.Doç. Ayşe Sibel Türküm Yüksek Lisans Türkçe 67. Nuray Ülküsel (Erdemli) : Rehberlik araştırma merkezleri devlet liseleri ve özel liselerde çalışan rehber öğretmenlerin durum saptaması sayfa. Danışman: Prof.Dr. Norma Razori Yüksek Lisans Türkçe. 68. Nurten Sargın : Rehber öğretmenlerin empati düzeylerinin geliştirilmesine ilişkin bir model önerisi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Ferda Aysan Doktora Türkçe 69. Orhan Erkan : Ders geçme ve kredi düzeninin sorunları ve yönetimi sayfa. Danışman: Prof.Dr. İbrahim Ethem Başaran Yüksek Lisans Türkçe 70. Özcan Bizati : A Study of inductive physical education teachers: Induction program, mentor and problems encountered sayfa. Danışman: Dr. Şeref Çiçek Yüksek Lisans İngilizce 71. Özlem Suna : İlköğretim I. kademe I. devrede öğrenci tanıma tekniklerinin değerlendirilmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hasan Erçelebi Yüksek Lisans Türkçe 72. Rabiye Koçak : Ortaöğretim okullarındaki mesleki rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi (Gaziantep örneği) sayfa. Danışman: Prof.Dr. Erdal Ceyhan Yüksek Lisans Türkçe 73. Recep Özer : Rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyi, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zafer Gökçakan Yüksek Lisans Türkçe 74. Sabit Akbaş : İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğinin incelenmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Sabahattin Çam Yüksek Lisans Türkçe 75. Serhat Bayram : Örgütsel stres faktörleri ve rehber öğretmenler üzerinde bir uygulama sayfa. Danışman: Prof.Dr. Nurullah Genç Yüksek Lisans Türkçe 76. Sevda Aslan : Ankara ili orta öğretim kurumlarında çalışan alandan ve alan dışından rehber öğretmenlerin mesleki etkinliklerine ilişkin görüşleri ve sorunları sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Filiz Bilge Yüksek Lisans Türkçe 77. Sevinç Gayık Asyalı : Rehber öğretmenlerin bulundukları kariyer evrelerine göre okul yönetimini algılayışlarının niteliksel olarak incelenmesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ayşen Bakioğlu Türkçe 78. Sibel Seğmenli: Rehber öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Gülter Oskay Yüksek Lisans Türkçe 79. Şenay Kalın : Ankara ili ilköğretim okullarında görevli rehber öğretmenlerin "ilköğretimde rehberlik" konusundaki görüşleri sayfa. Danışman: Prof.Dr. Zafer Gökçakan Türkçe 7

8 80. Uğur Kaya : İlköğretim okulu yöneticilerinin, sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmenlerin kaynaştırma ile ilgili bilgi, tutum ve uygulamalarının incelenmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Atilla Tazebay Yüksek Lisans Türkçe 81. Ümit Tayfun Gültekin : Rehber öğretmenlerin görevlerini yerine getirme düzeyleri sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Sevinç Peker Yüksek Lisans Türkçe 82. Vehbi Kaptanoğlu : Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı dışından mezun olan ve okullardaki rehberlik servislerinde görevlendirilen rehber öğretmenlerin psikolojik danışma (yardım) becerilerinin değerlendirilmesi sayfa. Danışman: Y.Doç.Dr. Hakan Sarı Türkçe 83. Yakup Kurt : Rehber öğretmenler ve öğretmenlerin ahlak gelişim düzeyleri ve denetim odağı algılamaları sayfa. Danışman: Prof.Dr. Füsun Akkoyun Yüksek Lisans Türkçe 84. Yönem Bozkurt : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınıf öğretmenlerinin ilkokul rehberlik uzmanının görevleri konusunda bilinçlilik düzeyleri sayfa. Danışman: Prof.Dr. Ayla Oktay Yüksek Lisans Türkçe 85. Zihni Koç : Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin iş doyumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi sayfa. Danışman: Doç.Dr. Hasan Bacanlı Yüksek Lisans Türkçe 86. Zuhal Paksoy : Rehber ve psikolojik danışmanlarda stres kaynaklarının incelenmesi sayfa. Danışman: Prof.Dr. Muhittin Aşkın Yüksek Lisans Türkçe 8

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong

http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong X. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK KONGRESİ BİREYDEN TOPLUMA PDR Seçimlerimiz ve Sorumluluklarımız 21-23 EKİM 2009 Seyhan Oteli, Adana PROGRAM KİTAPÇIĞI http://egitim.cu.edu.tr/pdrkong KURULLAR

Detaylı

EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz.

EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015 Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. YAZARLAR BİLDİRİ BAŞVURU TÜRÜ BİLDİRİ TAM ADI 1 Seyfi Özgüzel

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 7. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI 15-17 Mayıs 2014 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı 9-11 Eylül 2015 TRABZON / TÜRKİYE 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 09.30 11.30 Açılış Töreni ve Davetli Konuşmacılar Davetli Konuşmacı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI

ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI (TEZLER) 1984-2010 557 tez Bülent Ağaoğlu İstanbul, 3 Ağustos 2010 1 SİSTEMATİK LİSTE... 6 AHLAK... 6 AİLE EĞİTİMİ... 6 AİLE İÇİ İLETİŞİM... 7 AİLE İÇİ İLİŞKİLER...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

Şubat 2015. Cilt 4 Sayı 1. http://www.jret.org

Şubat 2015. Cilt 4 Sayı 1. http://www.jret.org Şubat 2015 Cilt 4 Sayı 1 http://www.jret.org Şubat 2015 Cilt: 4 Sayı: 1 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ S.NO KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ (SIRALAMA ANABİLİM DALLARININ ALFABETİK SIRASINA VE TEZLERİN HAZIRLANDIĞI YILLARA GÖRE ESKİDEN YENİYE DOĞRU YAPILMIŞTIR.) YAZARIN

Detaylı