ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY Ocak 2013, Ankara - Türkiye BİLDİRİLER PAPERS Yayına Hazırlayan İrfan ÇAYBOYLU

2 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 3 İÇİNDEKİLER / CONTENTS SUNUŞ... 7 ULUSLARARASİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ SONUÇLARI... 9 I. BÖLÜM - PART I /I. GÜN / 1 st DAY/9 2 Ocak 2013 / 2 nd January 2, Açılış / Opening...11 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer BOZOĞLU nun Aile Zirvesi Açılış Konuşması...13 II. BÖLÜM - PART II...17 Toplumsal Değişim ve Aile / Social Change and Family / Prof. Dr. Beylü Dikeçligil...19 Sinema ve Aile / Cinema and The Family/Mohydeen Izzat QUANDOUR, Yönetmen / Director...21 Televizyon ve Sinemanın Aile Üzerine Etkileri/ The Effects of Television and Movies Upon Family/Mehmet ASLANTUĞ, Sinema Sanatçısı / Actor/Türkiye...24 Polonya Ailesinde Değişmeler / Changes in Polish Family/ Danuta CHEMILEWSKA, Prof. Dr., Türkolog / Turcologist...27 Toplumsal Değişimler ve Dönüşümler Çerçevesinde Aile Kavramının Karşı Karşıya Kaldığı Problemler/The problems the family concept is facing in the framework of the changes and transformation of the society/sibel ERASLAN, Hukukçu, Gazeteci / Lawyer, Journalist / Turkiye...29 Toplumsal Değişim ve Aile/Social Change and Family/ Fatma Keziban HATEMİ, Avukat / Advocate...33 III. BÖLÜM - PART III...37 Aileye Yönelik Eğitim ve Destek Çalışmaları/Educational and Supportive Programmes for Family/Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Prof. Dr./ Selçuk Üniversitesi, Türkiye / Selçuk University, Turkiye...37 Aile İçi İletişimde Güncel Sorunlar/Current Issues In Intra-family Communication/Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Rektör/Üsküdar Üniversitesi, Türkiye / Üsküdar University, Turkiye...39 Aileye Yönelik Destek Çalışmaları/Family Oriented Support Studies/Fethullah HAKSÖYLER, Daire Başkanı/Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye/General Directorate of Family and Community Services, Turkiye...42 Ailelerin Desteklenmesi, Toplumun Güçlenmesi/Supporting Families, Strengthening Societies/Saida AGREBI /Dünya Aile Örgütü Başkan Yardımcısı, Fransa/Vice President Of The World Family Organization, France...43 Aile Danışmanlığı/Family Counseling/Fatma TORUN REID/Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA), Türkiye/International Family Therapy Association (IFTA), Türkiye...45 Aile Danışmanlığı ve Ebeveyn Eğitimi/Family Counseling or Parenting Education/Judith Anne MWILA. Proje Ofisi Başkanı, Zambia/Projects Office of the First Lady, Zambia...47 IV. BÖLÜM - PART IV...49 Ödül Töreni/Award Ceremony...49 Ömer BOZOĞLU (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü) Ödül Töreninde Yaptığı Konuşma...51 Majide El MASRI/Filistin Sosyal İşler Bakanı...52 Fatma ŞAHİN (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) Açılış Konuşması...54 Recep Tayyip ERDOĞAN/Başbakan / Primeminister...56 V. BÖLÜM - PART IV...59 Doç. Dr. Napsiya OMAR/Malezya...61 Aynur SOFİYEVA/Azerbaycan Aile ve Kadın ve Çocuk Problemleri Bakan Yardımcısı...63 Sayın Fatmir KURŞEYEVA/Kosova Çalışma ve Sosyal Refah Bakan Yardımcısı...66 Sitare Ayaz/Pakistan Malala Bölgesi, Sosyal Refah ve Kadın dan Borumlu Bakanı...68 Meryem KASIM/Somali Kadın Kalkınma Aile İşleri Bakanı...70 Bassima HAKKAOUI/Fas Sosyal Yardımlar ve Kadın Aile Kalkınma Bakanı...72 Şerife ÜNVERDİ/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...75 Majide EL MASRI/Filistin Sosyal İşler Bakanı...77

3 4 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ Nergis KHAN/Pakistan Singh Bölgesi Sosyal Refah ve Kadın dan Sorumlu Bakanı...79 Fatma ŞAHİN/Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı...81 II. GÜN / 2 nd DAY/3 Ocak 2013 / 3 rd January, 2013/I. BÖLÜM - PART I...85 Toplumsal ve Demografik Değişimin Aileye Etkileri/Effects of Social and Demographic Change on Family...85 Yoksulluğun Nedenlerine İlişkin Yüklemeler/Predications Related to the Reasons of Poverty/Selahattin ÖĞÜLMÜŞ, Prof. Dr Aile Politikalarının Değerlendirilmesi/Evaluation of Family Policies/Zeynep ÇOPUR, Doç. Dr. -Sibel ERKAL, Prof. Dr Aile de Yönetim ve Tüketim Anlayışları ile Beklentilerine İlişkin Bir Araştırma (Konya Bölgesi)/A Resaearch Related to the Understanding and Expectation of Administration and Consumption in Family (Konya Region) /Ali ACAR, Prof. Dr Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermaye Kuramlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği/Inequality in Gender in the Human Capital and Social Capital Institutions/Suna BAŞAK, Prof. Dr Çalışma Hayatı ve Kadın İstihdamında Değişim/Working Life and Changes in Women s Employment/Maria do Rosário FIDALGO/Yurttaşlık ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Portekiz/Commission for Citizenship and Gender Equality, Portugal..128 İslâm Dinine Göre Ailenin Sosyal Koruması/The Social Protection of the Family According to Islam/Ayten VAHAPOĞLU EROL, Dr Geçinememe Gibi Bir Lüksümüz Yok/We don t have the luxury not to be able to get along/ Aliye SATILMIŞOĞLU, Araştırmacı-Yazar / Reseracher Author Türkiye de Ailenin Güncel Sorunları/Current Issues of Family In Turkiye/İlhan YILDIZ, Prof. Dr Toplumsal Değişim, Kültürel Dönüşüm, Değişen Çalışmalar/Social Change, Cultural Transformation, Changing Studies/ Berrin SÖNMEZ/Başkent Kadın Platformu, Türkiye /Capital City Women s Platform, Turkiye Portakiz de Sosyal ve Demografik Değişimin Aileye Etkileri/Effects of Social and Demographic Change on Family PORTU- GAL/Maria do Rosário FIDALGO / Portugal Endenozya da Mutlu Aile Programı/PKH(Family Hope Program)/Conditional Cash Transfer as Family Support Program in Indonesia/Andi Zainal Abidin DULUNG Dr,/Director General for Social Protection and Social Security Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia Aile İçi Çatışmalar Nedenleri ve Sonuçları/Family Conflicts - Its Causes and Results/Abdulkerim BAHADIR, Prof. Dr..170 Göç ve Toplumsal Cinsiyetin İnşasına Yansıma Biçimleri: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği/Migration and Its Reflection of the Structure of Gender/Türkan ERDOĞAN, Doç. Dr Yurtiçinde-Yurtdışında Göçü İçselleştiren Aktör: Kadın/The Actor Internalisating the Migration at Home and Abroad: Woman/Murat ERDOĞAN, Doç. Dr Dönüşen Zihniyet ve Türk Ailesi Üzerindeki Etkileri/Changing Mentality and its Effects on the Turkish Family/Saffet KÖSE, Prof. Dr Türkiye de Yaşlılar ve Orta Yaşlılar ın Demografik Durumu/The Demographic Condition of The Old and the Middle- Aged /Ayşe CANATAN, Doç. Dr Modern Toplumda Yaşlı Olmak: Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma İhtiyacı/To be old in a Modern Society: Active Aging and the need for Soliderity within the Generations/Emine ÖZMETE, Doç. Dr Yaşlı Hizmetine Gereksinim Duyan Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Kır-Kent Dağılımı/The Age, Gender and Country and City Distribution of Those Who Need Services for the Old/Oya HAZER, Doç. Dr.-M. Serhat ÖZTÜRK, Arş. Gör. Uzm Demografik Dönüşüm, Aile ve Kalkınma/Demographic Transition, Family and Development/Gökhan GÜDER II. BÖLÜM - PART 2/Aile Sorunları ve Hukuksal Düzenlemeler Nasıl Bir Aile Mahkemesi: 6284 Sayılı Kanunda Karşılaşılan Sorunlar/What Kind of Family Court: The Problems Encountered in the the Law no. 6284/Eray KARINCA, Hakim / Judge/Turkiye Medeni Kanuna Göre Evlilik Hukuku/Marriage Law According to Civil Code/Yasemin GÜLLÜOĞLU, Avukat / Advocate.223 Fransız Aile Hukukundaki Gelişmeler/The Progress of French Family Law/Rahsan VARGUN ÖZ, Avukat / Advocate Toplumsal Cinsiyet, Toplumda Kadına Biçilen Roller - Çözümleri ve Kadınların Adaleti Erişimde İstanbul Barosunun Rolü/Gender, the Roles casted to the Women in the Society- their Solutions and the Role of the Istanbul bar association in achieving Justice for Women/Aydeniz ALİSABAH TUSKAN, Avukat / Advocate...255

4 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 5 Aile, Medya ve Hukuki Düzenlemeler/Family, Media and Legal Arrangements/Hüseyin Tuğrul OKTAY Boşanma Sonuçları ve Mal Rejimi/Divorcement Results and Marital Property/Gülen Sinem TEK, Ar. Gör Türkiye de Yaşlılara Yönelik Hukuki Düzenlemeler/Legal Regulations related to the Old in Turkiye/Ş. Türkten AYDIN..270 III. BÖLÜM - PART 3/ Aile Danışmanlık Hizmetlerinde Standartlar Standartlar ve Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetleri/Standards and Family Guidance and Counseling Services/ Ramazan USTA, Standart Hazırlama Merkezi Başkanı / President of Standard Preparation Center Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Standartları/Standards for Family Counseling and Guidance Services.../ KATHERINE LOO/National Population And Family Development Board Malaysia Malezya da Demografik Değişimin Aileye Etkileri, Aileye Yönelik Sosyal Yenilikler ve Refah/Demographic Changes and Effects on Family Services: Social Innovations Towards Family Well-Being/DATO AMINAH ABDUL RAHMAN Türkiye ve Dünyadaki Evlilik ve Aile Danışma Programları/Marriage and Family Consulting Programs in Turkiye and in the world/nurdan DUMAN, Doç. Dr.-Ender ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr Evlilik ve Aile Terapisi/Marriage and Family Therapy/Nilüfer KAFESCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr Aile Terapisi / Danışmanlığı Eğitimi Program Modeli Olarak Uluslararası Aile Terapileri Derneği (IFTA) Asgari Eğitim Standartları ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Aile Terapisi Eğitim Programı/International Family Therapy Association (IFTA) Minimum Standart of Education and Education Program in Family Therapy in the Yaşar University Continuing Education Center as an education program model for Family Therapy/Counselling/Sabah BALTA, Doç. Dr Aile Danışmanlığı Hizmetleri/Family Counseling Services/Ayşenur DİNÇ, Psikolojik Danışman/Psychological Counselor 311 IV. BÖLÜM - PART 4 Psikolojik Kırılma: Boşanma/Psychological Fracture: Divorce/Bilal SAMBUR, Doç. Dr Tekli Ebeveynli Ailelerde Çocuklarda Görülen Sorunlar/Problems in children in single-parent families/vesile ŞENTÜRK CANKORUR, Doç. Dr Boşanma Sonrası Tek ebeveynlik ve Psikososyal Hizmetler/Single Parenting after the Divorce and Psychosocial Services / Ayten EREN ARTAN, Yrd. Doç. Dr Boşanma Sürecinde Danışmanlık/Consulting in the Divorcement Period/Hülya BİNGÖL, Dr Almanya da Boşanmış Ebeveynler ve Ailelerin Psikososyal Durumları ve Hizmetler/The Psychosocial Conditions and Services for Divorced Parents and Families in Germany/Hamidiye ÜNAL, Uzm. Psikolog- Psikoterapist Boşanma Sürecinde Profeyonel Müdahale ve İzlem/Professional Intervention and Monitoring in the Divorce Process/Cengiz ÖZBESLER, Doç. Dr Tek Ebevenyli Ailelere Psikososyal Calışmalar/Psychosocial Works on Single Parent Families/Semin Güler OĞURTAN, Dr Okul Psikolojik Danışmanlarının Boşanmış Aile Çocuklarına Desteği/The Support of the Psychological Consultant of the School for the Children of Divorce/Serap NAZLI, Doç. Dr Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu için bir Model Önerisi/The fact of Divorce in the Perspective of Social Services and an offer Model for Divorce Mediation/Bülent ŞEN, Aile Danışmanı/Family Counselor..352 Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/Hülya ÖZTOP, Doç. Dr.-Ayfer AYDINER BOYLU, Doç. Dr Boşanma Nedenleri ve Çözüm Önerileri/Reasons for Divorce and Solution Offers/Aynur İLHAN TUNÇ, Yrd. Doç. Dr Boşanma Nedenlerinin Yeni Bir Yaklaşımla İncelenmesi: Veri Madenciliği/An Analysis of a New Approach to Grounds for Divorce: Data Mining/Muhsin Özgür DOLGUN Tek Ebeveynli Aile Olmak ya da Olmamak/To Be Or Not To Be a Single Parent/Nesrin TÜRKARSLAN, Dr.-Lale VURGUN 381 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Süpervizyon Hizmeti Oluşturması, Profesyonellik Empati Paradoksu/Professionalism in Family Counselling, X Paradox and Occupatinal Paradox of Professionalism X Occupatinal Fatique in Family Counselling/Adem GÜNEŞ, Pedagog / Pedagogue Ailenin Değerlendirmesi: Psikososyal Perspektif/Assessment of Family: Psychosocial Perspective/Veli DUYAN, Prof.Dr. 389 Federal Almanya Cumhuriyetinde Sosyal Aile Politikası/Social Family Policy in Fed.Republic of Germany/Işık ŞEKERLİ 392 Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Hizmetler ve Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi/Social Services as a means of Social Policy and Evaluation of Current Affairs/Kasım KARATAŞ, Prof. Dr

5 6 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ Aile Gücü ve Ailenin Gücünü Kullanma/Family Power and Using Family Power/Mehmet YÜCEL, Aile Danışmanı / Family Counselor Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü nün Yeri ve Önemi/The Place and Importance of the Department of Family and Consumer Sciences in Family Counselling and Guidance Service/Müberra BABAOĞUL, Prof. Dr.-Arzu ŞENER, Prof. Dr STK lar Tarafından Ailelere Yapılan Rehberlik Hizmetleri (Elbirliği Derneği Örneği)/The Guidance Services for Families by Non-Governmental Organization/Handan KARATAŞ Aile Okullarının ve Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Topluma Katkıları/Contributions of Family Schools and Family/ Religious Counselling Bureau to Society/Hatice KAHYAOĞLU Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde Şikago Okulu Yaklaşımı/Chicago School Approach in Prevention of Juvenile Delinquency/Mine ÖZAŞÇILAR, Dr Bir Kamu Politikası Olarak Değerler Eğitimi: Selçuklu Örneği/The Education of Values as a Public Policy: Example of Seljukian/Önder KUTLU, Prof. Dr.- Zarif Songül GÖKSEL, Arş. Gör Diyanet İşleri Başkanlığı nın Aileye Yönelik Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri/Presidency of Religious Affairs Guidance Services and Religious Guidance for Family/Huriye MARTI, Doç. Dr., Daire Başkanı / Head of Department Boşanmış ve Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmetler/Services for the Divorced or Single Parent Families/Duygu EMİRDO- ĞAN/Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye/ Metropolitan Municipality of Ankara, Turkiye Aile Sorunları Karşısında Geleneksel Tecrübi Çözümler ve Modern Hukuksal Düzenlemeler/Traditional Experiential Solutions and Modern Legal Regulations in the Face of Family Problems/Ali Rıza ABAY, Prof. Dr.-Sümeyye Beyza ABAY GENEL OTURUM - PLENARY SESSION/SONUÇ BİLDİRİLERİ - CONCLUSIONS İlhan TOMANBAY, Prof. Dr. /Hacettepe Üniversitesi, Türkiye / Hacettepe University, Turkiye Ali Rıza ABAY, Prof. Dr. /Yalova Üniversitesi, Türkiye / Yalova University, Turkiye Tuncay ERGENE, Prof. Dr. /Hacettepe Üniversitesi, Türkiye / Hacettepe University, Turkiye Bilal SAMBUR, Doç. Dr. /Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye / Yıldırım Beyazıt University, Turkiye Ahmet ZAHTEROĞULLARI /Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı FOTOĞRAFLAR...459

6 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 7 SUNUŞ Hayata gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren kendimizi içinde bulduğumuz ve ömrümüz boyunca sığınacak limanımız kabul ederek sıcaklığına koştuğumuz bir yapıdır aile. Sevgi, saygı, hoşgörü, özveri, paylaşma, sadakat ve sorumluluk sahibi olma yetilerimizi ailemizden alırız. Yaşam sınavında maddi bir güvence, yaşamsal bir güvenlik ve huzur bulduğumuz bir yuvaya aile kurumu sayesinde sahip oluruz. Bizlere verdiği bu kazanımların yanı sıra, aile toplumlar için de vazgeçilmez bir kurumdur. İnsanlığın başlangıcıyla birlikte var olan aile, toplumların varlıklarının devam etmesinde en önemli etkenlerden bir olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır. Bir sosyal güç merkezi olan aile insanlığın varlığı ve yeni nesillerin oluşumunda evrensel bir kurum olarak kabul görmüştür. Aile toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın da kaynağıdır. Toplumsal mutluluk, istikrar, paylaşma, yardımlaşma, barış, hoşgörü, sevgi ve saygının kaynağı yine ailedir. Toplumlar durağan bir yapı değildir, dolayısıyla sürekli bir değişim halindedirler. Toplum değerlerinin bir kuşaktan diğerine aktarılması geleneği, değişimle birlikte kaçınılmaz olarak gelişen toplumsal sorunlar karşısında önleyici rol oynamaktadır. Toplum yapısında öncü ve belirleyici bir değere sahip olan aile kurumunun toplum değerlerinin gelecek nesillere aktarımında oynadığı rol sebebiyle sorunların oluşmasına engel bir set teşkil ettiğini, mevcut sorunların çözümünde ise yol gösterici olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, toplumun temel taşı saydığımız aile yapısının daha yakından ele alınmasının toplumların sağlıklı gelişiminin inşası için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Aile Toplumun Temelidir anlayışından yola çıkarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uluslararası katılımla gerçekleştirilen Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Zirvede değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara saygılarımı sunuyor, Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi nin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ÖMER BOZOĞLU Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

7 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 9 ULUSLARARASİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ SONUÇLARI 2-3 Ocak 2013 tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından Ankara da gerçekleştirilen Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, parlamenterler, akademisyenler, uzmanlar ve medyayı temsil eden delegelerin yer aldığı, konu ile ilgili sorunlarm, bunlara yönelik çözüm, politika ve uygulamaların tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı uluslararası katılımlı bir program olmuştur. Tüm Dünya da olduğu gibi Türkiye de de sosyal politikaların temelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi esası yer almaktadır. Toplumun en temel yapıtaşı olan aile kurumunun, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ve engelli tüm bireylerinin eğitimli ve sağlıklı olması, çalışma yaşamında güçlenmesi, toplumsal hayatta sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Toplumsal hayatın denge unsuru olan ailenin, sosyal sorunların çözümünün merkezi olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Bu bakış açısıyla gerçekleşen zirve, yedi ana oturumdan oluşmuştur. Oturumların temaları aşağıda yer almaktadır: 1. Olurum: Toplumsal Değişim ve Aile 2. Oturum: Aileye Yönelik Eğitim ve Destek Çalışmaları 3. Oturum: İnternetin Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri 4. Oturum: Toplumsal ve Demografik Değişimin Aileye Etkileri 5. Oturum: Aile Sorunları ve Hukuksal Düzenlemeler 6. Oturum: Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Standartlar 7. Oturum: Boşanmış ve Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmetler Bu oturumlarda gerçekleşen müzakereler neticesinde; 1. Aile toplumun en Önemli kurumudur. Aile birliğinin korunması ve fonksiyonlannı sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için toplumdaki tüm aktörlerin aktif görev üstlenerek koruyucu ve önleyici her türlü tedbiri alması gerekliğine; 2. Aileyi bir bütün olarak kabul etmekle birlikte, ailedeki her bir bireyin haklan olduğuna ve korunması gerektiğine; 3. Özellikle meslek demekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarının desteklenmesi gerektiğine; 4. Ailenin güçlenmesi ve korunması konusunda medyanın büyük etkisi olduğuna ve bu alanda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğine;, 5. Aile değerleri ve kültürün gelecek nesillere aktanlması için bütün paydaşların, bu değerleri aile politikalarının merkezine yerleştirmesi gerektiğine;

8 10 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ 6. Özel bakım gereksinimi olan bireylerin olduğu ailelerin, özel olarak desteklenmesi gerektiğine; 7. Eğitimin her aşamasmda, aileleri bilgilendiren ve kendi içinde sorun çözme kapasitesini artıran aile eğitimi programlarının uygulanması ve teşvik edilmesi gerektiğine; 8. Ailelerin psikolojik danışma ve rehberlik konusunda profesyonel destek alma ihtiyaçlannı karşılamak üzere kamu kurumlan ve sivil toplum kuruluşları tarafından tedbirler ahnması gerektiğine; 9. Bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkmmanın getirdiği fırsatlardım adil bir şekilde yararlanmasının sağlanması felsefesine dayanan sürdürülebilir kalkınmanm merkezine ailenin alınması gerektiğine; 10. Ailelerin yaşam standartlarındaki eşitsizliği azaltmak ve dünya üzerindeki ailelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve sürdürülebilir kalkınma için öncelikli olarak yoksulluğun azaltılması için işbirliği yapılması gerektiğine; 11. Az gelişmiş ülkelerde yaşayan ailelerin, tüm yönleriyle ihtiyaçlanna özel bir öncelik I tanınması gerektiğine; 12. Evlilik ve aile danışmanlığı ve rehberliği programlannın sertifika düzeyinde meslek insanı yetiştirme sürecinde kalitenin artırılmasına yönelik olarak tedbirler alınması, tüm dünya ülkelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde aileye destek sağlayan akademik programların açılması ve güçlendirilmesi gerektiğine; 13. Aile kurumunun zayıflamasıyla toplumda şiddetin yaygınlaşması arasında bir ilişki olduğuna; sağlıklı aile yapısının şiddeti en aza indirecek kurum olduğundan hareketle, şiddetle mücadelede aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.

9 I. GÜN / 1st DAY 2 Ocak 2013 / 2nd January 2, 2013 I. BÖLÜM - PART I Açılış / Opening

10

11 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 13 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU NUN ZİRVE Yİ AÇILIŞ KONUŞMASI Sayın Bakanım, Fas Krallığı Dayanışma, Kadın, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Sayın BASSİMA HAK- KAOUI, Filistin Devleti Sosyal İşler Bakanı Sayın Majida Al-Mısri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Şerife ÜNVERDİ ve KKTC Başbakanı Eşi Sayın Gülin KÜÇÜK, Somali Cumhuriyeti Kadın, Kalkınma ve Aile İşleri Eski Bakanı Sayın Maryan Qasım, Pakistan Eyalet Bakanları Sayın Nargis N.D. KHAN ve Sayın Sitara AYAZ, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan Yardımcım, Azerbaycan aile, Kadın ve Çocuk Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Aynur SOFİ- YEVA; Kosova İş ve Sosyal Refah Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatmir SHURDAJ, Sayın Müsteşarım, Endonezya, İran, Malezya ve Tunus un Değerli Kurum Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, Değerli Hanımefendiler - Beyefendiler, Basınımızın Değerli Mensupları, Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bakanlık düzeyinde ilkini gerçekleştirecek olduğumuz Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi ne hoş geldiniz! Sahip olduğumuz medeniyet mirası içinde aile kurumu öncü ve belirleyici bir değere sahiptir. Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kurumdur. Toplumsal mutluluk, istikrar, paylaşma, yardımlaşma, barış, hoşgörü, sevgi ve saygının kaynağı ailedir. Toplumların en küçük ölçekli kurumu olarak kabul ettiğimiz ailenin, fonksiyonlarını icra edememesi ülkeler için ağır sorun tablosunun habercisidir. Aile kurumunun daha yakından ele alınması, toplum sorunlarının çözüm çabalarına yeni bir ufuk kazandıracaktır.

12 14 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ Sağlıklı aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, çevresi ve toplumu için de bir denge ve güven unsurudur. Bugün yaşadığımız bazı ağır sorun tablolarının altında, sorun çözme kabiliyetini kaybetmekte olan aile gerçeği vardır. Güçlü ve sağlıklı aile demek, varlığı ile gurur duyduğumuz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuk nüfusun ve genç nesillerin huzur ve güven ortamında yetişmesi demektir. Fonksiyonlarını sürdüren aile, çocuğuna, gencine, kadınına, erkeğine, engellisine, yaşlısına sağlıklı bir ortamı sağlayan ailedir. Çünkü evrensel bir kurum olan aile; yapısal özellikleri, geçirdiği değişim evreleri ve karşılaştığı sorunlar bakımından temel bir çözüm ünitesidir. İki gün devam edecek olan Zirvemizde; aile kurumunun karşılaştığı sorun alanları ve bunlara yönelik çözüm yolları için aileyi destekleyen, bilgilendiren, sorun çözme kapasitesini geliştirmesine katkı sağlayacak hizmet alanları ile hizmet standartlarının neler olması yönündeki sunumlar ve müzakerelerin yer aldığı yedi farklı başlık altında oturumlar gerçekleştirilecektir. Bu oturumlarda 21 ülkeden gelen 50 katılımcı, yurt içinden de 60 katılımcı bildiri sunacaktır. İlk iki oturumda, Toplumsal Değişim ve Aile ile Aileye Yönelik Eğitim ve Destek Çalışmaları başlıkları altında, farklı disiplinlerden katılımcılar konuyu müzakere edeceklerdir. Öncesinde de, Bakanlığımızın Eğitim Ailede Başlar ilkesinden hareketle hazırladığı, aile eğitim programının tanıtım filmini izleyeceğiz. Öğleden sonra Sayın Başbakanımızın katılımı ile ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirilecektir. Ödül töreninde bir ilk gerçekleşecek olup, Bakanlığımız tarafından, farklı alanlarda kişi, kurum ve kuruluşlara, aile kurumunu destekleyen çalışmaları ve aile bağlarını güçlü tutmaları nedeniyle, Aile Büyük Ödülü verilecektir. Aile Tarihinden Belgeler adlı yayınımız ve sergimiz, yaklaşık MÖ 2000 yılından bu güne kadar, 4000 yıllık bir dönemden elimizde kalan uygarlık birikimini temsil etmektedir. Tüm bu tarih birikiminden, özetle, şunu gördük ki; tüm uygarlıklarda eşlerin ve çocukların haklarının korunması, çocukların nesebinin sahihliği, evliliğin toplum ve kurumlar karşısında tanınması ve aile ile ilgili işlemlerde hukuki ve sosyolojik meşruiyetin sağlanması önemlidir; hatta zorunluluktu Sayın Bakanım, Değerli Misafirler, Yine bu günün son oturumunda Sayın Bakanlar ve Bakan Yardımcıları, İnternet ve İletişim Teknolojilerinin Aile ve Topluma Etkileri ni müzakere edeceklerdir. Aile, değişerek devam edebilen bir özellikle daima var olagelmiştir. İçinde yaşadığımız çağ bu değişimin en hızlı yaşandığı çağdır. Matbaa ile yazıya, radyo ile sese, televizyon ile ses ve görüntüye; internetle de yazıya, sese ve görüntüye birlikte ulaşma imkânına sahip olduk. Buna üçü bir arada diyebiliriz. Eskiden neskafeyi, süt tozunu ve şekeri ayrı ayrı alırdık. Şimdi ise üçünü bir arada alabiliyoruz. Bir aradalığın zararlı ve faydalı yönlerini iyi fark ederek, faydalı yönüne dikkati çekme konusunda gerekli çalışmaları yapmak da bizlerin sorumluluğudur. Sayın Bakanım, Değerli Misafirler, İkinci gün Zirve Programı, dört ayrı salonda olmak üzere:

13 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 15 I. salonda, Toplumsal ve Demografik Değişimin Aileye Etkileri, II. Salonda, Aile Sorunları ve Hukuki Düzenlemeler, III. Salonda, Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Standartlar, IV. Salonda da, Boşanmış ve Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Hizmetler, Konu başlıkları altında, yurt içinden ve yurtdışından teşrif eden akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak, temel sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir. Her oturumda yapılan sunumların ve tartışmaların özetlerinin, moderatörler tarafından ortak bir salonda sunulması, genel değerlendirme ve zirve sonuç bildirisinin okunması ile Zirvemiz sona erecektir. İki gün devam edecek olan Zirve sonuçlarının toplumlara, ailelere ve insanlığa yararlı olması temennisiyle saygılar sunarım.

14

15 I. GÜN / 1st DAY 2 Ocak 2013 / 2nd January 2, 2013 II. BÖLÜM - PART II Toplumsal Değişim ve Aile Social Change and Family Moderatör / Moderator Beylü DİKEÇLİGİL, Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi, Türkiye / Erciyes University, Turkiye

16

17 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 19 Prof. Dr. Beylü Dikeçligil Moderatör Bütün saygıdeğer hazırını saygıyla selamlıyoruz. Böyle güzel bir toplantıda bir arada değerli konuşmacılarımızla geçireceğimiz vaktin değerlendireceğimiz zamanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk konuşmacıya söz vermeden kısaca ben çok fazlada sözü uzatmamaya dikkat ederek Toplumsal Değişim ve Aile konusunda sosyolojik anlamda bir iki şey söylemek istiyorum. Toplumsal Değişim dediğimiz zaman, bu değişimin aslında adını tam olarak koymamız gerekiyor. 19. uncu yüzyıldan beri bütün batı dışı toplumlar, modernleşme adı verilen toplumsal değişim sürecini yaşıyorlar, şimdi modernleşmenin yeni yüzü küreselleşmede, modernitenin temel anlam kodları aslında değişmiş de değildir yalnız yeni bir döneme evirilmiş bulunuyoruz. O yüzden toplumsal değişme dediğimiz zaman bunun adını koymak son derece önemli. Modernite dediğimiz görüş, bildiğimiz üzere, bireycilik, özgürlük, dünyevilik, rasyonalite gibi temel anlam kodlarına dayanıyor referans çerçevesi bu, hala da bu şekilde devam ediyor ve bu süreç Amerika nın keşfinden bu yana sömürgecilik döneminde batıda bir tarihsel ve kültürel sürecin ürünü. Biz böyle bir süreç yaşamadan, batı dışı toplumlar sadece bizler değil, böyle bir sürecin ürününü ithal etmek durumunda kaldığımızda, aslında kendi anlam kodlarımız, buna Japonya yı da katıyorum yani sadece Müslüman toplumları değil, bu anlam kodlarının karmaşasını hep yaşadık, çeşitli sosyal bilimciler buna değişik adlar verdiler. Bu yüzden değerler konusundaki yaşadığımız karmaşada toplumsal değişmenin adını tam olarak koyarsak ancak anlamlandırabileceğiz. Modern toplumlarda sanayileşme ile birlikte öngörülen modernleşmede, sosyologlar modern toplumun aile tipinin çekirdek aile olduğunu söylediler. Bazı sosyologlar bunu savundu ve çok yaygın kabul gördü. Çekirdek aile, bildiğimiz üzere anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan, ekonomik kararlarında, ekonomisinde bağımsız, kararlarında bağımsız aslında diğer yakın aile ilişkilerinden yalıtılmış bir aile, bu son özellik çok önemli, bu yüzden modernizmin bu dayattığı teorik aile kavramına çok tepkiler de doğdu. Bir çekirdek aile sadece ana, baba ve evlenmemiş çocuklar yani sayısal bir beraberlik değil burada ilişkiler çok önemli, modernist çekirdek ailede bu ilişkiler yok sayılıyor, izole edilmiş hatta atomize çekirdek aile deniyor buna, diğerlerinden yalıtılmış ve Türkiye de de giderek çekirdek ailelerin sayısı artıyor. Bu sosyolojik anlamda bakmayanlar için bazen ürkütücü gelebiliyor. Halbuki çekirdek ailelerin ilişkiler dediğimiz o özelliği onu atomize kılan özelliğine odaklandığımız zaman, Türkiye de aile yapısının son derece birbiriyle bağlantılı ve ilişkisel olduğunu görüyoruz. Yani modernizmin dayattığı modern çekirdek aile tipi Türkiye de yaşanmıyor, sadece sayısal olarak anne baba ve çocukların dışında diğer özelliklere baktığınız zaman adeta Türkiye deki çekirdek aileler görünmeyen bir çatının altındalar. Bu ne demek? Yani, anne baba ve çocuklardan oluşan ekonomik bakımdan bağımsız olan aileler aslında ya-

18 20 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ kın aileler ile birlikte özellikle ebeveyn aileleri ve kardeş aileleriyle birlikte, farklı evlerde oturuyorlar hatta farklı şehirlerde, farklı ülkelerde oturuyorlar ama yoğun bir etkileşim içindeler. Özellikle hizmet alışverişi, mal ve para alışverişi son derece yoğun, bu ilişkiler ağı, Türk toplumundaki çekirdek aileyi güçlü kılıyor. Tabi bu kadar yakın beraberliğin insan etkileşiminde mutlaka her türlü etkileşim tipi olacağı için her zaman uyum, işbirliği bekleyemeyiz, zaman zaman çatışmalar, yarışmalar da mevcut. Ama zor zamanlardaki bu dayanışma, çatışma hali olsa bile gerilimler yaşansa bile, bu dayanışma hali Türk toplumunu güçlü kılıyor. O yüzden önemli olan çekirdek ailelerde bunu göremezsiniz. Yeniçağda, evlerin yapımı öyle, kentleşmenin belli bir getirdiği şartlar var oluşumlar var. Anne baba ve çocuklar ayrı bir evde oturmak durumunda ama önemli olan o görünmeyen çatının muhafaza edilmesi, öyle ki, Amerika ya torun bakmaya gidiyor bir insan, çocuklar okuldan çıkınca anneannenin veya babaannenin evine gidiyorlar, bir dolu zamanlar beraber geçiriliyor. Bu sadece dünya görüşü farklılığını da silen bir ortak benzerlik, yani çeşitli dünya görüşlerine sahip aileler Türkiye de bu şekilde yaşıyorlar, şu veya bu şekilde. Atomize çekirdek aileler çok az metropollerde olan şeyler. Dolayısıyla çekirdek aile kavramı bizi, teorik kavram ve dayatılan kavramdan çıkıp olgu dünyasına baktığımızda, evet çekirdek ailelerin sayısı artıyor ama aynı zamanda o ilişki bağları devam ettiği için son derece güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Sorun aslında bu güçlü yapıda, bu ilişki ağı içinde, ilişkiler görüntüsü içinde ortaya çıkan sorunlarla nasıl baş edileceği ve ne kadar iyi çözümler getirilebileceği meselesi. Bunun özellikle ben altını çizmek istedim, buna çekirdek aileler konfederasyonu da denilebiliyor ya da değişikliğe uğramış geniş aile de denilebiliyor ya da görünmeyen çatı altındaki çekirdek aileler de denilebiliyor. En sosyetik insan Türkiye nin leisure class dediğimiz mutlu azınlıktaki işte yurtdışındaki kızı doğum yapacak o tarihte o da oraya gidecek diye magazin ve sosyete sayfalarından okuyorsunuz. Her sosyo-ekonomik düzeyde, farklı dünya görüşlerine sahip aileler, aslında yoğun bir yakın ailelerle işbirliği ve dayanışma halinde, bu tabi bizim toplumumuzu gerçekten güçlü kılan bir şey.

19 INTERNATIONAL SUMMIT ON FAMILY & SOCIAL POLICY 21 SİNEMA VE AİLE / Cinema and The Family Mohydeen Izzat QUANDOUR, Yönetmen / Director İngiltere / United Kingdom Günaydın. Bu, aileyle ilgili ilk uluslar arası zirveye katılmaktan ve sinema ve aile konusuyla ilgili konuşmaktan onur duyuyorum. İlginç bir konu; özellikle bir film yapımcısı tarafından sunulması ilginçliği daha artıracak sanıyorum. Sinemayı seviyorum ve sinemanın aileye yapabileceği etki konusu beni her zaman şaşırtmıştır. Özellikle bizim de dahil olduğumuz İslam ülkelerinde ve toplumlarında. Sanıyorum burada bulunan herkes sinemanın aile üzerindeki, aile etiği, ailenin değerleri üzerindeki kuvvetli etkisi konusunda bir itirazı olmaz. Örnek vermem gerekmiyor, çünkü korkarım ki o zaman batı kültürü üzerinde pek de iyi olmayan sözler sarf etmem gerekebilir. Benim yaşımdaki insanlar, sinemanın eski altın günlerini nostalji duygularıyla anmaktadırlar. Sinema o zamanlar temiz, insanı olumlu etkileyen, içine su serpen ve katışıksız eğlence sunan öykülerle dolu sihirli bir dünyaydı. İyi ve kötü, terazinin iki yanında eşit olarak durmaktaydı o zamanlar ve sonuçta seyirciler kendileri tayin edebilmekteydi hangisinin ne zaman ağır basacağını. Sinema her zaman, çocukluk yıllarından başlayarak bir büyü saçmıştır etrafına. Sinema bugün de hala büyülü bir dünya sunuyor bizlere; sadece tek farkla ki bugünkü sinemanın büyüsü dijital olarak yaratılan patlamalar şeklinde göstermektedir kendisini; Akan kanlar, kitlesel öldürmeler, patlayan, havalarda uçan arabalar ve insanlar, uzaylılar, demir adamlar, örümcek adamlar, yarasa adamlar, acımasız havoc, hollywood öykülerinin her sekansında karşımıza çıkmaktadır. Bu, ABD de bir şiddet kültürü oluşmasına neden olmuştur ve bu kültür tüm dünyada yayılmaktadır. Neden, diye sorabilirsiniz, sinema bizim yaşamımıza sığacak bir zaman sürecinde bu kadar dramatik bir şekilde, aile odaklı bir eğlence biçiminden bu uç noktalara, ölçüsüzlüğe kadar değişmiştir? Cevabı çok basit: Sermayenin, ticari faaliyetin doğasıdır buna neden olan. Ve sinema da bir ticari faaliyettir, kar etmeye yönelik bir endüstridir. Tüm dünyada Hollywood tarafında periyodik olarak yaptırılan seyirci yapısıyla ilgili çalışmalarda ve anketlerde, yıl önce, özellikle Amerika ve Batı ülkelerinde sinemaya giden insanların çoğunun 17 yaş altı gençler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yaş grubu, şu anda da sinemaya giden kitle içinde yaklaşık % 80 lik bir kısmı oluşturmaktadır. Sonuçta tabii tüm sinema üretimi, bu hedef kitleye hitap edecek şekilde, çocuk eğlencesine yönelik olarak değişmiştir. Son 10 yılda Hollywood dan çocuklara yönelik pazara sokulan Blockbuster filmlerini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ticari açıdan mantıklı bir davranış; dediğimiz gibi sinema da, diğer bütün kar etmeye yönelik ticari yapılanmalar gibi, sonuçta kara yönelik bir ticari faaliyet. Ama, buradaki bu ama çok önemli, İslam ülkelerindeki sinema seyircinin yapısı, Batı ülkelerindeki seyircinin yapısından çok daha başka özellikler arz etmektedir. Birçok Arap ülkesinde, burada Türkiye de, Mısır da, Pakistan da, Malezya da sinemalara gittim. Ve gördüm ki bu ülkelerde sinema hala bir aile eğlencesi olarak görülmektedir;

20 22 ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ Bu ülkelerde aileler görüyorsunuz, çocuklarını alıp sinemaya gelmişler. Bu, yıl önce Batı ülkelerinde de böyleydi. Kendi ülkelerindeki sinemaya gittiklerinde bu ailelere sunulan nedir? Eğer şansları varsa, belki de ülkelerinde Batıdaki bu şiddete dayalı sinemayı taklit etmeyen bir sinema sanayi vardır henüz ve bu sinema sanayisi de kendi kültürüne ve değerlerine dayalı öykülere dayalı filmler yapmaya çabalamaktadır. Ama maalesef tüm dünyada, belki diyebiliriz ki Türkiye ve İran hariç olmak üzere, pazara arz edilen filmlerin % 80 i Hollywood veya Batı kaynaklıdır. Birçok İslam ülkesinde filmlerin dağıtım kanalları tekelleşmiş olup bu kaynaklar tarafından kontrol edilmektedir. Bu durumda Hollywood bileti satışlarından elde edilen gelirin % arası bir kısmının deniz aşırı ülkelerden sağlanmasına şaşmamak gerekir. Sinemanın gençler ve dolayısıyla aileler üzerindeki etkisi inkâr edilemez; çünkü sinemanın etkisi, mesajları iletme biçimi, sosyal davranışı etkileme biçimleri tekrar ve tekrar üzerinde çalışılmış, kanıtlara ulaştırılmış konulardır. Bu, iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Sanıyorum açık cevap şu olacaktır: Bu, bu güçlü aracı nasıl kullandığımıza, isteklerimizi nasıl ifade ettiğine, kültürümüzü ve değerlerimizi nasıl sergilediğine bağlıdır. Toplumlarımız bugün birçok sosyal sorunla ve çatışmayla baş etmek zorundadır ve bunlar,, etkileyici sergileme ve ifade açısından çok önemli konulardır. Toplumlarımız, keşfedilmeyi bekleyen, hem eğlenceli bir biçimde sunulabilecek, hem de doğru etkiyi yaratarak istenen amaç doğrultusunda mesajı iletebilecek öykülerle doludur. İslam ülkelerindeki toplumların benzersiz, kendine özgü yapısını oluşturan nokta, sıkı aile bağlarıdır, ilişkileridir. Bizim arkadaşlık ve ilişkiler konusundaki kendine özgü değerlerimiz ve fedakârlığa yönelik bir yapımız var ve bizler bu yapıyı korumak istiyoruz. Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra Amerikan sinemasının tüm dünyada, özel olarak gençler üzerinde, dünyanın Amerikanlaştırılması konusunda oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Sinema, her zaman her şeyden önce bir eğlence olmuştur ve hâlâ da öyledir; ancak sinema bunun yanında her zaman fikirleri, ürünleri, kavramları veya anlayışları desteklemek ve iletilmesini sağlamak için kullanılan bir araç olmuştur, hâlâ da olmaktadır. Bugün kendimize sormamız gereken soru şu: Bu güçlü aracı nasıl olur da ailenin iyiliği yönünde olumlu bir güç unsuruna çevirebiliriz? Bizler, bu soruyu özellikle İslam ülkelerinde sormalıyız kendimize. Film yapımcılığı, ifade özgürlüğünü ve bireysel gösteriyi içeren ve gerektiren oldukça yaratıcı bir faaliyettir. Sinema üzerindeki her türlü denetleme veya politik güdümleme çabaları, ters teper, amaca zarar verir. Film yapımcılarına neyi üreteceklerini dikte ettirmek mümkün değildir ve yaratıcılığı boğan sansür uygulamaları akıllıca olmaktan çok uzaktır. Bugün gereksinim duyduğumuz şey, yüksek ailesel değerleri öne çıkaran, ulusal tarihimiz, dinsel inancımız, söylencelerimiz veya folklorik değerlerimize vurgu yapan pozitif tarihi yorumlamalarla aile dostu filmler üretilmesi yönünde özendirme ve parasal destekten başka bir şey değildir. Sinemanın aile üzerindeki gücü beni hep heyecanlandırmıştır; aslında sinema beni hep heyecanlandırmıştır. Film yapımcılarını aileye yönelik konuları eğlenceli bir sunmaları için nasıl özendirebiliriz? Böyle bir soruyu ve tartışmayı Batıdaki bir ülkede veya Hollywood çevrelerinde yapmanız mümkün değildir. Bir anlamı olmaz oralarda böyle

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN ÇÖZÜM SÜRECİNİN İKTİSADİ BOYUTUNA KATKI: ALTERNATİF TURİZM KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Eylül 2014 Mardin Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017)

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) - TEBLİĞ ÇAĞRISI - DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ VE FUARI (BİLGE 2017) Bir Kadın - Bir Dünya Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar ( 23-26 Kasım 2017, İstanbul - Türkiye ) İslam inancına göre kadın ve

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum,

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan batıya; güneyden kuzeye hepimizi

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Sosyoloji Sakarya Üniversitesi 1998

YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Y. Lisans Sosyoloji Sakarya Üniversitesi 1998 YUSUF ADIGÜZEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Dr. Yusuf ADIGÜZEL Doğum Tarihi :01.06.197 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İletişim Bilimleri Fakültesi / Basım ve Yayımcılık

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32

Son aylarda Asya da gerçekleşen sel felaketleri, Amerika kıtasındaki eşi görülmemiş kasırgalar, İstanbul da dakikalar içinde yaşanan son 32 V. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU Mustafa Seçkin Yönetim Kurulu Başkanı 29 Eylül 2017 Zorlu Center Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli konuklar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve UNEP-FI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

TURKKI. Aramıza katılın!

TURKKI. Aramıza katılın! TURKKI Aramıza katılın! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken (Family House Heideken) Sepänkatu 3 20700 Turku Tel. +358 2 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Açış Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Açış Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Dünyanın dört

Detaylı

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK

KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK KİTABININ GELİRİNİ, İHTİYACI OLAN KIZ ÇOCUKLARINA VERECEK Sosyal ve siyasi yaşamda Bodrum un tanınmış simalarından biri olan Nuran Yüksel yaşamını kitap haline getirdi. Nuran Yüksel kitabının sadece kendi

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE NİN DEMOKRATİKLEŞME SINAVINI DERİNLEMESİNE TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

20. IBF KONGRESİ Açılışı. 10 Kasım Perşembe, İstanbul. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani

20. IBF KONGRESİ Açılışı. 10 Kasım Perşembe, İstanbul. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani 20. IBF KONGRESİ Açılışı 10 Kasım Perşembe, İstanbul Başbakan Yardımcım Sn. Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani Dost ve Kardeş Ülkelerin Değerli Bakanları,

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Nasıl katılabilirim? Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği

Nasıl katılabilirim? Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği TURKKI Mannerheim Çocuk Hizmetleri Birliği (MLL) çocukların, gençlerin ve çocuklu ailelerin refah düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapan üyeliğe açık bir Sivil Toplum Örgütüdür. Siz de MLL'ye

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye Tanışma Toplantısı 9 Ekim 2015 OUR FIELD OUR WORLD OUR IMPACT Akış IODA Nedir? Neden IODA Türkiye?

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL

20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL 20-22 Ekim 2017 / Esenler - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi ZİRVE NİN AMACI Şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI

DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI VELİ BÜLTENİ DEĞERLER EĞİTİMİ FARKLILIKLARA SAYGI Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak

Detaylı

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network

Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Bağış Grupları (Giving Circle) TÜSEV, İstanbul, 3 Şubat 2014 Eugenie Harvey, The Funding Network Giving Circle (Bağış grubu) Giving Circle toplumsal çalışmaları desteklemek, bu çalışmalar hakkındaki farkındalıklarını

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ

ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZET SONUÇ BİLDİRGESİ 2000 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan uluslararası Bilişim Zirvesi ICT Summit etkinliği, Türk İş Dünyası nın teknoloji ile etkileşiminin bugününü ve geleceğini konuşturan

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

Burslar. kariyer. spor. öğrenci toplulukları part-time iş. yurt. yemek

Burslar. kariyer. spor. öğrenci toplulukları part-time iş. yurt. yemek Burslar kariyer öğrenci toplulukları part-time iş yemek yurt spor Değerli öğrencimiz, Büyük emek ve özveriler karşılığında, hayatınızda çok önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyan üniversite yaşamına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ-I BÜYÜK MEDENİYET YOLUNDA ESAS ALDIĞIMIZ 3 TEMEL UNSUR VAR: İNSAN, DEMOKRASİ VE ŞEHİR. BİZİM YEREL YÖNETİM VİZYONUMUZUN TEMEL KAVRAMI MEDENİYETTİR. MEDENİYET

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı