Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri"

Transkript

1 Çeşitlilik (Diversity) Danışmanı ve Mentor Yeterlilikleri Entegrasyon ve aktif yaşlanmayı desteklemede mentorluk süreci için yardım eli Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın (iletişim) sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 1

2 Önsöz İşsizlik? Özellikle, Avrupada sağlık ve bakım sektörlerinde beceri eksikliği? Engelli genç insanlar ve yaşlılar çalışmak istiyorlar ancak entegrasyon için biraz desteğe ihtiyaçlar var? Bu tür sorunlar için çözümler, birçok Avrupa ülkesi için gereklidir. Biz, bu bağlamda çeşitlilik (Diversity) ve Mentorluğa (rehberliğe) dayalı, bir yardım eli sunuyoruz. Mentorluk uzun bir süredir Avrupa da kullanılmaktadır. Mentor, kral Truva savaşına gittiğinde krallığını emanet ettiği adam Odysseus oldu. Klasik Yunanistan da genç erkekler, yalnızca, sadece bilgi öğrenmek için değil, ayrıca beceri ve tutum öğrenmek içinde çoğu kez kendilerinden daha deneyimli büyükleri ile birlikte yaşadılar. Mentorluk ilişkileri, ortaçağ Avrupasının esnaf loncalarında ve ondan ortaya çıkan çıraklık biçimlerinde belirgindir. Mentorluk bazı ülkelerde, iş yaşamına tekrar girişte vaat edilmiş bir yol olarak kullanılmaktadır fakat engelli ve yaşlı insanlar için yeterince kullanılmamaktadır. Bu bağlamda mentorluk için uygun bir yaklaşım, çeşitlilik (Diversity) ile bağlantılı olmalıdır. Çeşitlilik (Diversity) kavramı aslında Martin Luther King ile ortaya çıkan sivil haklar hareketi kapsamında/bağlamında Amerika da geliştirilmiştir veya ortaya çıkmıştır ancak daha sonra tüm organlar, girişimler ve işletmeler tarafından geniş bir şekilde kabul edilmiştir. Bugün, istihdam sektöründe çeşitlilik (Diversity) yönetimi olmayan önemli bir şirket veya diğer bir girişim bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa projesi DIMENSAAI (aktif yaşlanma ve entegrasyonu desteklemede çeşitlilik (diversity) ve mentorluk yaklaşımları nın hedefleri (www.dimensaai.eu), Almanya ve diğer ülkelerden daha önceki projeler VOCA2 (http://www.vo-ca.net) ve IBB2 (www.lebenshilfe-guv.at/ibb) den bir mentorluk modelini transfer, adapte ve test etmektir; eğitim ve mesleki eğitime katılım ile özellikle yaşlılar ve engelli bireylerin sağlık ve bakım sektörlerinde istihdamını artırmak için çeşitlilik (Diversity) yaklaşımlarını kullanmak ve yaygınlaştırmaktır. DIMENSAAI projesi kapsamında geliştirilen aşağıdaki klavuz ile, mentorluk ve çeşitlilik (diversity) danışmanlığı ile ilgilenen insanlara, gerekli yeterlilik, bilgi ve altyapı sağlamaktır. Engelli ve yaşlı insanları iş yaşamına entegre etmek için DIMENSAAI de amaçlanan yaklaşım bunu uygulamak için adımlar bu kılavuzun sonunda verilen iki figür ile açıklanmaktadır. Bu klavuzun, okuyucuya, çeşitlilik danışmanı (Diversity) veya mentor olması, başarılı bir çeşitlilik (diversity) ve mentorluk (rehberlik) yaklaşımını geliştirmesi ve uygulaması için yardımcı olmasını umuyoruz. 2

3 Giriş Çeşitlilik (DC) ve Mentorluk (MT) kavramları, geçen yüzyılın ortalarında, Amerika da Martin Luther King in önderliğinde insan haklarını geliştirme alanında ortaya çıkmıştır (Sivil Hakları Yasası, 1964). Aslen, onların amaçları eşit haklar meseleleriydi; insan faaliyetlerine, insan kaynaklarına erişim ve sosyal yaşama katılımda eşitliktir. Bazı yazarlar, DC ve MT terimlerini eşanlamlı kullanırlar. Ancak, bu belgede bu terimler farklı fakat insan kaynaklarının gelişiminde birbirini tamamlayan kavramsal yaklaşımlar olarak kabul edilmektedir, özellikle işte ve artık (bundan böyle) özel ihtiyaçları olan vatandaşlar ile sınırlı değildir. 1. Çeşitlilik (Diversity) Loden ve Rosner (1991) çeşitliliği (diversity) 20 den fazla açıdan ve dört ana bağlam veya seviyede sınıflandırmışlardır: 1. kişilik ve karakter, 2. yaş, cinsiyet vb. gibi doğal boyutlar. 3. aile durumu, yaşam alanı, gelir vb. gibi dışşsal boyutlar ve 4. işyeri organizasyonu ve süreç ihtiyaçları vb. gibi örgütsel boyutlar Çeşitliliğin (Diversity) dört katmanı/tabakası ÖRGÜTSEL BOYUTLAR İŞLEVSEL DÜZEY/SINIFLANDIRMA DIŞ BOYUTLAR İSTİHDAM TÜRÜ COĞRAFİK YERLEŞİM ÇALIŞMA ALANI MEDENİ HALİ İÇ BOYUTLAR GELİR ARAŞTIRMA İLGİSİ/ALAN ÇALIŞMASI AİLE DURUMU DIŞ GÖRÜNÜŞ İŞ DENEYİMİ SOSYAL SINIF ÖZGEÇMİŞİ UYRUK VE ETNİK KÖKEN YAŞ KİŞİLİK ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERLİLİK CİNSİYET CİNSEL YÖNELİM KİŞİSEL ALIŞKANLIKLA R EĞLENCE ALIŞKANLI KLARI DİN/DÜNYA GÖRÜŞÜ FAKÜLTE/MERKEZ/ BÖLÜM/BRANŞ/ HİZMETLER7 ETKİNLİKLER EĞİTSEL ÖZGEÇMİŞ İŞ YERLEŞİMİ İSTİHDAM SÜRESİ Kaynak: Marilyn Loden ve Judy Rosener dan uyarlanan iç ve dış boyutlar, işgücü Amerika! (Business One Irwin, 1991) 3

4 Beklendiği gibi, ve bu çok yararlı sınıflandırma çerçevesini dikkate almadan, bugüne kadar, çeşitliliği (diversity), kapsamlı olarak tarif eden eşsiz bir tanım yoktur; analojiler ve özel ihtiyaçlar bağlamında farklılıklar (Thomas, T. & Robertshaw, D Achieving Employment Equity). Etkili strateji rehberi. Dünya çapında kabul edilen bu gerçeğin ışığında, Çeşitlilik Yönetimi Alman Toplumu/ the German Society of Diversity Management (DGDM), çeşitliliği (diversity), aynı veya farklı, mevcut veya değil birçok özelliklerin bir karışımı olarak tanımlamışlardır; özellikler, ilişkiler, davranışlar, yetenekler, deneyimler, duygu durumları, sağlık koşulları, süreçler, işlevler, görevler ve sorumluluklardaki farklılıklar ve statik veya baskın boyutlar. Ayrıca, cinsiyet, yaş, ten rengi, etnik köken, cinsel yönelim, din, engellilik ve eğitim veya mesleki yeterlilik ve deneyim gibi kişisel özelliklerin dikkate alınması gerekir. Danışan danışmanlık ile meşgul olan/ilgilenen kişidir. Akademik konular, mesleki sorunlar ve kişisel ilişkiler gibi çeşitli şeylerde tavsiye verme mesleğiyle ilgilenen kişi olarak adlandırılır. Genellikle, işinde/konusunda profesyonel ve uzman olan kişidir. Farklı danışmanlık türleri bulunmaktadır; rehabilitasyon, evlilik ve aile, okul, ruh sağlığı, online, yasal konular ve son olarak çeşitlilik (diversity). Çalışan bireye danışmanlık bir seçenektir. Danışanın görevi, adından da anlaşılacağı gibi, uzmanlık alanında danışmanlık yapmaktır. Onun işi danışmanlık olarak bilinir. Danışmanlar, danışanlarının, kendi sorunlarını tanımalarına, tam olarak analiz etmelerine yardım eder ve ayrıca sorunlarıyla yüzleşmelerine ve sorunlarını etkili bir şekilde ele almalarına destek verir. Başka bir seçenek, danışmanlar, danışanlarına, başkalarıyla özellikle yaşlılar ve engelli insanlarla çalışma arzularını kendi çıkarları/ilgileri doğrultusunda birleştirmek için bir yol bulabileceklerini önerir. Danışanlarının çıkarları/ilgileri hakkında genis bir bakış açısı elde ettikten sonra, danışman gerçekci kariyer hedefleri oluşturmada onlarla çalışabilir. Bu özellikle engelli bireyler için çok önemlidir. Danışman danışanın iş aramasına veya gerekli yeterlilikler için kurs bulmasına yardım etmeye başlar. Bir kurum veya kurum yöneticisine danışmanlık yaparken, hiç şüphe yok ki bir çeşitlilik (Diversity) danışmanı, bir örgüt/kurum içinde çeşitliliğin, yukarıda ayrıntılı olarak verilen dört ana sınıflandırma açısından öneminin ve karmaşıklığının farkına varmak zorundadır, ve yöneticileri yaşlı ve engelli insanları iş bulmaları için desteklemenin avantajları hakkında ikna etmeye çalışmalıdır. Çeşitlilik (diversity) ile çalışmanın riskli olduğu bir danışman için aşikardır. Çeşitlilik (diversity) danışmanları, özel ihtiyaçları olanlar dahil, farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimciler, mentorlar ve yöneticiler ile çalışmak zorundadır. Uygulamadaki rehber danışmanların rollerindeki tutarsızlıklar, eğitim uzmanlarını özel ihtiyaçları olan insanlarla çalışan/ilgili danışmanların ortaya çıkan rollerinin altını çizmelerine yol açtı, özellikle kariyer gelişimi ile ilgili. Danışmanlar, öğrencilerini kendi mesleklerini seçmeleri, mesleklerine erişmeleri ve mesleklerinde ilerlemeleri konusunda desteklemek için kendi yeterlilikleri ve engellerine uygun çeşitli kariyer geliştirme etkinliklerine yönlendirmek zorundadırlar. 4

5 Danışanlarının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak için, danışmanlar, kendi özel görevlerine bağlı olarak farklı alanlarda yeterli olmalıdır, aşağıdaki gibi: Kariyer geliştirme danışmanlığı yeterlilikleri: büyüme ve gelişim ile ilgili danışmanlık teori ve teknikleri hedefler oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için yöntemler belirlenmesi için danışan ile çalışmak danışanın ilgi ve kişiliğinin değerlendirmek ve bu verileri kariyer rolü için yorumlamak iş piyasası hakkında bilgi, iş arama ile ilgili tavsiye ve ipuçları danışanların ihtiyaçlarını karşılamak için kariyer programları tasarlamak the National Board of Certified Counselors, National Career Development Association, and the American Counseling Association tarafından sağlanan kariyer danışmanlığı etik kodlarına/kurallarına bağlılık. Kaynak: Özkent Akbilek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu (Ozkent Akbilek Special Education Vocational Training Center), Ankara Çeşitlilik (Diversity) danışmanı ve mentorluk bağlantıları yeterlilikleri: çeşitliliğin (Diversity) farklı yönleri ve nasıl uygulanacağı hakkında bilgi mentorluk fırsatları ile bağlantı kurma ve kariyer merkezlerinde çalışanlara koçluk yapma özel ihtiyaçları olan insanlar, yaşlı kişiler ve göçmenler gibi çeşitli toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için programlar geliştirmek diğer personeli izleme veya denetim arama ve sınırlarını bilme Danışmanlık araştırmaları ve teknoloji kullanım yeterlilikleri: etkili kariyer danışmanlığı yöntemlerini araştırma iş aramalar için danışanlarına çeşitli bilgisayar tabanlı sistemlerin kullanımında yardımcı olmak. 5

6 Quelle: Lebenshilfe e.v. Graz 2. Mentorluk Mentorluk (MT) yaygın olarak, özel işyeri için faydalı olan mesleki beceri, tutum ve yeterliliklerini geliştirmek için, varolan personelin mevcut bir üyesinin (iç mentorluk) yeni gelene veya bir görevdeki daha az deneyimli bir gruba rehberlik yaptığındaki, resmi ve gayri resmi öğrenme sürecindeki klavuzluğu tanımlamak için kullanılır. Mentorluk (MT) sadece rehberlik ve önerileri değil ayrıca özerklik becerileri, kararlar, kişisel ve mesleki ustalık, uzmanlık, güven gelişimi ve zaman içinde özgüven gelişimini de içeren kompleks/karmaşık bir süreçtir. Son yıllarda, mentorluk, koçluk ve danışmanlık arasındaki farklılık ve aralarında varolan bağlantılar hakkında pek çok tartışma bulunmaktadır. Nigro ya gore mentorluk, koçluk ve danışmanlık ile ilişkili olmasından daha çok, gayri resmi ve açık uçlu bir ilişki olarak karakterize edilir (http://www.netplaces.com/coachingmentoring/mentoring-101/the-difference-coaching-versus-mentoring.htm). 6

7 Voca2 (http://www.vo-ca.net/) and IBB2 (www.lebenshilfe-guv.at/ibb) yaklaşımlarında, mentorün rolü aşağıdakileri kapsamalıdır: tüm ilişkili taraflar arasında ilişki temalı olumlu bir sonuç oluşturmak hedefleri/eylem planlarını oluşturmak ve değişimi kolaylaştırmak başarıyı kabul etme engelli bireyleri güçlendirme/cesaretlendirme/motive etme tüm dahil olanların beklentilerini biçimlendirme/formüle etme mentorluk sürecini izlemek için kayıt tutma. Mentorluk, kendi kaynaklarının (bilgi, beceri ve yetenek) kullanımında engelli bireyleri desteklemek ve onları iş hayatına ve topluma entegre etmek için özellikle önemlidir. Mentorluk pekçok sebeple kurulabilir/oluşturulabilir. Kaynak: Mamak RAM, Ankara-2013 Mentorluk geleneksel olarak, gayri resmi ve kendi seçimi olmuştur. Mentorluğun doğası, arkadaşça/samimi ve üniversitelilere özgüdür. Mentorlar ayrıca mesleki ve etik çerçeveler içinde çalışmak zorundadır. Karşılıklı anlaşmaya tabi ve gönüllü kalmalıdır. Mentorluk sorunların çözümünden ibaret değildir. Ancak, problemler sıklıkla rehberlik (mentorluk) aramak için alınan bir kararın altında yatan sebeptir. Mentorluğun kuruma/örgüte faydası, mentor ve mentee nin sosyal yeterliliğini artırarak, resmi ve resmi olmayan firma/şirket yapıları ve talepleri içine mentee nin hızlı bir giriş yapması ile teknik ve dahili bilginin yayılmasını sağlamaktır. Menti ler aşağıdaki fırsatlara sahip: çabucak işyerine girişini sağlayacak ve ilk sorunlarıyla başa çıkmalarına yardım edecek güvenilir bir kişi ile görüşmek, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve gerçek işle ilgili problemleri tartışmak ve çözmek, gerçekci hedefler belirlemeyi ve onlara ulaşmayı öğrenmek becerilerini ve dolayısıyla gelecekteki kariyer fırsatlarını ve potansiyelini geliştirmek, iş rutinleri ile diğer çalışanların sosyal eylemlerine karşılık gelen bir yol seçerek onlara işte güven, koruma ve ilerleme sağlayacak ilişkiler ve etkileşimler kurmak, çalışma ortamında doğal destek almak ve vermek ile mevcut sosyal destek ile bağlantılı 7

8 olmak Kaynak: Lebenshilfe e.v. Graz Mentorlar, danışmanlık ve önde gelen becerilerini ilerletmek, örgüt içindeki rollerini geliştirmek (iç mentorluk) için tasarlanan eğitim alarak ve karşılıklı destek için web tabanlı bir ağ sistemi kullanarak mesleki becerilerini diğerleriyle paylaşma fırsatını alarak kar/çıkar elde edebilirler. Mentorluğun pekçok formu vardır, örneğin, gayri resmi mentorluk, resmi mentorluk, çapraz mentorluk, takım mentorluğu ve e-mentorluk. Örgütlerde/kurumlarda, bu farklı biçimlerin bir kombinasyonu sıklıkla kullanılır. Resmi mentorluk, şirkete katılması veya yeni bir rol üstlenmesi üzerine bir çalaşana mentor atandığında ortaya çıkar. Ana hedef, rollerinde daha üretken olmaları için yeni çalışana yardım etmek ve şirket içinde resmen göreve başlatılmalarında destek ve rehberlik sağlamaktır. Bireyler, rollerine, özgeçmişlerine ve becerilerine bağlı olarak mentorlarıyla eşleştirilirler. Sıklonların ıkla önceden belirlenmiş/tanımlanmış rollerinin mentor/menti ilişkisinin esnekliği ve mentorluk sürecinin başarısı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. E-öğrenme ve web tabanlı sistemlerin, resmi mentorluk düzenlemeleri için en uygun olduğu kanıtlanabilir. Gayri resmi mentorluk mentor ve menti birbirlerini bulduğu zaman gerçekleşir. İlişkiyi sürdürmek için Çoğu zaman, menti belirli becerilere sahip bir mentor arar, sıklıkla orada kimya vardır ve hayatboyu süren bir ilişkidir. Gayri resmi mentorluk ilişkilerinin bazı avantajları ise karşılıklı güven gelişimi, saygı, yüksek derecede işbirliğini destekleyen uygunluk ve ortaklar arasındaki esnekliktir. Bu tür bir ilişki, çok yoğun olduğunda belirsizlik ve gerilim riskini taşır ve nadir durumlarda gruplara uygulanabilir. Bu bağlamda öğrenmenin en çok kullanılan formu gayri resmi olandır. Sosyal ağlar bu tür menorluğu destekler. Mentorluk beceri ve yeterlilikleri Uygun mesleki yeterlilik ve alan deneyimine ek olarak, mentor özel yeterliliklere sahip olmalıdır. Aşağıdaki resim, farklı alanlardaki yeterliliklere genel bir bakış açısı verir. 8

9 Sosyal beceriler (empati, iletişim, çatışma yönetimi...) Güçlendirmek Metodolojik yaklaşımlar (koçluk, odaklanma,problem çözme, öğrenerek destek verme, geri bildirim...) Mesleki yeterlilikler (bakın ve destek) Sosyal beceriler Mentorlar güçlü bir şekilde odaklanmak ve ilkeli olmak ve başkalarının bakış açılarından empati geliştirebilme ihtiyacındadır. Sosyal yeterlilikler (özellikle ilgi gösterme, motivasyon ve farkındalık, sözel ve sözel olmayan iletişim, yetenek, empati, bağlılık becerisi), mentorlar için kilit öneme sahiptir. Eğer mentor bu özelliklere sahip değilse, bu yeterliliklerden yoksun ise menti veya iş için uygun mentorluk ve iş sonuçları mümkün olmaz. Mentor çatışma yönetimi yeterliliklerine sahip olmalıdır. Sistemli yeterlilikler İnsanların birbirleriyle etkili bir şekilde sözel olarak iletişim kurmasını sağlayan beceriler vardır. Tüm iletişimlerin temeli, aktif dinleme ve iletişim engellerinin üstesinden gelmektir (http://www.problem-solving-techniques.com/listening-barriers.html). Aktif dinlemenin kilit unsurları, dikkat etmek, dinlediğini göstermek, geri bildirimde bulunmak, yargılamamak, uygun bir şekilde karşılık vermek ve saygı göstermek ve konuşanı anlamaktır. İletişim engellerinin, stress faktörlerini azaltarak, gürültü, görsel ve diğer duyusal rahatsız edici/oyalayan şeylerden kaçınarak üstesinden gelinebilir. Mentor ve menti işi ve etkililiği ile ilgili geri bildirim verir. Bir mentor, mentinin kendi deneyimlerinden öğrenmesini sağlamak için yansıtıcı uygulamayı teşvik etmelidir. Mesleki yeterlilik Herhangi bir mentor aktif olduğu alana özel referans ile ayrıca beş ana başlık altında verilen mesleki yeterliliklere sahip olmalıdır. Bunlar: Kendi kuruluşu, korumalı işyerleri dahil işyeri ve engellileri etkileyen mevzuat hakkında temel bilgi Başarıyı tanıma Motivasyon, güçlendirme, aileyi, hizmetleri ve toplumu dikkate alma Rutin çalışma ustalığı 9

10 Günlük rutin ve rutin olmayan ile ilgilenmeyi mümkün yapan kişisel bir teknik geliştirme Güçlendirmek insanların eşitlik, çeşitlilik (diversity) ve haklarını desteklemek/yükseltmek Bir mentor fırsat eşitliği ilkelerini anlamak ve en iyi uygulamaları göstermek zorundadır. Kendi değerleri, inançları ve tutumlarının farkında olmalıdır ve öncelikle bunları mentinin çıkarları doğrultusunda yapıcı bir şekilde kullanma yollarını aramalıdır. Görevi, yasalar veya başka birşey için gerekmedikçe, gizliliğini korumak zorundadır. Kendini geliştirme Bir mentor kendinin ve mentinin bilgisini ve pratiğini kurumsal sınırlar üzerinde geliştirebilmelidir. Menti ye uygun sağlıkbakım bağlamını anlamalı ve en iyi uygulamaların yapılmasına engel olabilecek sorunlar ile konular (mentinin tutum, inanç, öğrenme stili, motivasyonu dahil) için gerçekci ödemeler yapmalıdır. Ulusal ve yerel sağlık önceliklerini anlayarak ve bunun mentinin durumuna nasıl uygun olacağını anlayarak, mentorun gündelik çalışması içinde, rekabet talepleri hakkında bilgili yanıt vermeli ve konuşmalıdır. Çeşitlilik (Diversity) Yeterlilikleri Avrupa da ve başka yerlerde, uluslararası hale gelme nedeniyle, sosyal ve istihdam ortamlarında kültürlerarası yeterlilik, çok daha gerekli hale geldi. Bu bir kişinin kendi ülkesinde veya yurtdışında yerli ve yabancı pazarlar için kültürlerarası bağlamda çalışması için geçerlidir. Nasıl olduğu bilme/teknik bilgi (know-how) ile ilgili çok yönlü ve uygun uygulama uzmanlığı, kültürlerarası yeterlilik/yetkinlik olarak adlandırılır. Mentorların kültürlerarası yeterliliği, özellikle öğrenme ve iletişim güçlüğü olan insanların aktif katılımıyla kültürel etkinlikler içinde öğrenme serileri organize etmek için kullanılabilir. 3. DIMENSAAI Projesi Daha önceki projeler Voca2 (http://www.vo-ca.net/) ve IBB2 den (www.lebenshilfe-guv.at/ibb) bir mentorluk modelini Almanya ve diğer ülkelere transfer ederek, Avrupa konsorsiyumu özellikle iki hedef grup için eğitim, iş yeterliliği ve istihdama katılımı artırmak istiyor: çeşitlilik (Diversity) yaklaşımı ve mentorluk eğitim modeli yoluyla yaşlılar ve engelli insanların sağlık ve bakım sektörlerindeki işyerlerinde çalışmasına odaklanır. Bir sonraki resim, DIMENSAAI projesi (www.dimensaai.eu) kapsamında mentorluk sürecine genel bir bakış açısı ile mentor ve çeşitlilik (Diversity) danışmanının rolünü göstermektedir: 10

11 Süre: Başlangıç: menti iş ararken/son: istihdamdan 1 yıl sonra Amaçlar: sağlık/bakım sektöründe yaşlı ve engelli insanların başarılı iş entegrasyonu Sağlık/bakım kurumu Görevler: iş ararken destekle, tavsiye ver, sağlık/bakım kurumları hakkında genel bir bakış açısı edin, işle ilgili en doğru pozisyonu bul, becerilerin gelişimini destekle, motivasyonu yansıt, problemleri yansıt Mentorluk süreci Dimensaai Genel Bakış Çeşitlilik (diversity) danışmanı ve atölye çalışması Mentor ve Menti için seçmeli Bakım işçisi veya bakım yardımcısı, 55 yaşında veya engelli insan Sektörde çalışmaya başla İstidam edilmiş veya sağlık bakım sektöründe deneyimli emekli insanlar Menti Diğer destek teknik destek öğrenme/sosyal platform Bir danışman ve yansıtıcı ortak Mentor iş tanımı 11

12 Mentorluk sürecindeki olası sıralama: İletişim ve ağ platformu Menti Mentor Seçim/Eşleştirme Hedefleri oluşturma Hedef Tartışmalar Mentorluk sürecini izleme Son Bir seçim süreci, mentor olarak çalışacak kişilere karar verir. Uygun bir mentor özel olarak geliştirilmiş eşleştirme işlemi kullanılarak bakılabilir. Eşleşen mentor ve menti beraberce, birbirlerini tanımak, istek ve beklentilerini paylaşmak için toplantı veya buluşma için bir tarih üzerinde anlaşırlar. Onlar, örneğin amaçlara ulaşmak, toplantıların sıklığı ve diğer sorunları hedef alan bir dizi tartışma serisi planlarlar. Toplantıların kısa notlar ile kaydını tutarak mentorun sürecinin izlenmesi önemlidir. Mentor ve menti arasında işbirliği mümkün olmadığı durumda, yeni bir çözüm işveren, menti ve diğer meslektaşlar tarafından aranacaktır. Sosyal bir ağ, destek iletişimi ve ağ platformu mentorluğu geliştirebilir. 12

MENTOR BROŞÜRÜ. Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri. www.dimensaai.eu. Gelsenkirchen, Ağustos 2013

MENTOR BROŞÜRÜ. Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri. www.dimensaai.eu. Gelsenkirchen, Ağustos 2013 MENTOR BROŞÜRÜ Mentorluk yaklaşımı ve eğitim materyalleri www.dimensaai.eu Gelsenkirchen, Ağustos 2013 Bu proje, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın (iletişim), sadece yazarın görüşlerini

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm.

Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm. Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm www.bmw-eu.net Proje numarası: 2013-1-PT1-LEO05-15778 MENTORLARIN IŞYERİNDE SERTİFİKALANDIRILMASI Kredi başlık Mentorlarin Işyeri nde Serti fi kalandirilm Koordinasyon

Detaylı

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı.

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı. www.bmw-eu.net Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı Bu proje Avrupa Komisyonu [Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı] desteği ile finanse edilmiştir. Bu rapor sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır.

a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır. 1 Koç ile ilgili verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Koç, hedeflere ulaşmak, problemleri çözmek, öğrenmek ve geliştirmek için yardım etmeye çalışan ortaktır. b. Koç; ilgili yasal süreçler,

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR. European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı. Dr. Riza KADILAR / EMCC Türkiye YK Başkanı MENTORLUK Dr. Riza KADILAR European Mentoring and Coaching Council (EMCC) TÜRKİYE Yönetim Kurulu Başkanı MENTORLUK yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı bilgi bir kişinin bilgeliğini

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER KISIM I PSİKOLOJİK DANIŞMA ETİĞİ İÇİN GENEL ÇERÇEVE. 1. Bölüm: Etiğe Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birkaç Söz: Kültüre Uyarlanarak Yenilenen ve Geliştirilen Yeni Baskı Üzerine...v Çeviri Editörünün Ön Sözü... xiii Çeviri Editörünün Teşekkürü...xv Ön Söz... xvii Teşekkür... xix KISIM I PSİKOLOJİK

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

KAYİYEM. Proje Sorumluları

KAYİYEM. Proje Sorumluları MENTORLUK PROGRAMI Programın Amacı Bilkent Mezunlar Derneği (BILMED) ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYIYEM) ile ortak yapılması planlanan projenin amacı Bilkent öğrencileri ile Bilkent

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 Beklentileriniz.. Birey olarak, ne gibi ihtiyaçlar için koçluk alınabilir Bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız Kişisel gelişiminizde bir davranış / yetkinliğinizi

Detaylı

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

ICF Etik Kuralları. Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir. ICF Etik Kuralları Önsöz ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YRD. İL MÜDÜR YRD. Ana Hizmet Servisleri İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi Çalışma İlişkileri

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları

Sağlık ve Bakım Sektörlerinde istihdamı Artırmak için Çeşitlilik ve Mentorluk Kavramları This project has been funded with support by the European Commission. This publication reflects the views of the authors only and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi

Başarılı Destekleyici İstihdam Uygulamaları için Değişim Yönetimi Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR

İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR İNSAN KAYNAKLARI NIN ŞİRKET DIŞI KOÇU SEÇERKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ALANLAR Araştırmalar koçların sözleşme için teklif verirken, doğru kültürel uyum ve kişisel tarzın yanı sıra, olumlu geçmiş

Detaylı

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir.

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2018 Eğitim Takvimi

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2018 Eğitim Takvimi Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2018 Eğitim Takvimi Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI? NEDEN Co-Active?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için 2 Biz Kimiz? Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı hastalık ve kazaların

Detaylı

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması

9. BÖLÜM. Kariyer Yönetimi ve Planlaması 9. BÖLÜM Kariyer Yönetimi ve Planlaması Kariyer Yönetimi Neden Önemlidir? İnsanlar, kendi yeteneklerine uygun iyi bir meslek seçmek, buna uygun bir işte çalışmak ve çalışma yaşamları boyunca mesleklerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU Performans Değerlendirme Kriterleri * Çok (1) (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5) Değerlendirici MESLEKİ YETERLİLİK 1.İş Bilgisi (Yaptığı işe

Detaylı

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı 2015 Sonbahar Dönemi Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI?

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Teori (saat/hafta) SHO473 2 - - 2 4. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve Sunma, Kuruluş İnceleme ve Rapor Hazırlama

Teori (saat/hafta) SHO473 2 - - 2 4. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve Sunma, Kuruluş İnceleme ve Rapor Hazırlama DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Engellilerle Sosyal Hizmet Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014

Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Bu sayıda: Görsel Mağazacılık projesindeki tüm güncel faaliyetler. Bu e-postayı tarayıcınızda görüntüleyin Gazete No. 4, Yayın Tarihi 22 Eylül 2014 Litvanya da Yayılım Toplantısı VM Textransf projesinin

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri

BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri BiG-Eğitimi Gastronomi Meslekleri... Senin Yeteneklerin, Senin Geleceğin! Ebeveyn Bilgilendirmesi Gastronomi Alanında Meslek Eğitimi Hakkında Senin Yeteneklerin, Senin Geleceğin! > 6 En İyi Fırsatları

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ Bölüm 1: KARİYER DANIŞMANLIĞI: TEMEL KAVRAMLAR, BİLGİLER VE SÜREÇLER...3 KARİYER DANIŞMANLIĞI... 5 KARİYER DANIŞMANLIĞI İLE KARİYER REHBERLİĞİ ARASINDAKİ

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Tercih Danışmanlığı Nedir? Meslek seçimi okullarda ve dershanelerde genellikle sadece akademik başarı ölçütüne ve revaçta olan bölümlere göre yapılıyor. Oysa yetişkin bir

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016

KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016 KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016 www.itusem.itu.edu.tr GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Eğitim Süresi Eğitim Yeri : : 48 saat : : İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012). 2013-2017 Stratejik Plan. Ankara: ASPB DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a) Sosyal Hizmet Yönetimi Önkoşul(lar)- var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI 17-21 Haziran 2015 EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ Eğitim ve öğrenci koçluğunda amaç: koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğioluşturmaktır.

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı