SERİ SEMİNERLERİN İKİNCİ ETABI TAMAMLANDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERİ SEMİNERLERİN İKİNCİ ETABI TAMAMLANDI"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME ÇIKMAZDA 10 Eylül 2003 te, tüm dünyada kapitalizmini ve bu sistemin motor gücünü temsil eden Dünya Ticaret Örgütünün 5. Bakanlar toplantısı Meksika nın Cancun kentinde yapıldı. Bu toplantıyı protesto etmek ve işçilerin ezilmediği, köylülerin yoksullaşmadığı gerçek özgürlükler ve eşitliğin egemen olduğu başka bir dünyanın mümkün olduğunu gözler önüne sermek isteyen milyonlarca protestocu Meksika da bir araya geldiler. Koreli bir köylü sayı 131 / 15 ekim 2003 önderi, küreselleşen sermayeyi ve onun emperyalist yayılmacılığını protesto etmek için intihar etti. Seattle ile başlayan süreçte zengin kuzey ile yoksul güney arasında köprüler yakıldı. Artık küreselleşme süreci yeni bir evreye girdi. Emekten yana tüm güçler için mücadele yeniden başlıyor Sayfa 4-5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR - TMMOB Özelleştirmeye Karşı Seydişehir de... 2 de - Kıbrıs Sorununa Demokratik Çözüm Arayışları 2 de - Tezkere Gündemden Çıkıncaya Dek Mücadele 3 de - Etik, Ahlak ve Kapitalizm 8 de - TMMOB Ulaştırma Politikaları Kongresi Programı 8 de SERİ SEMİNERLERİN İKİNCİ ETABI TAMAMLANDI TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nın Meslekiçi Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman/Hasankeyf, Mardin, Bitlis, Tatvan ve Van illerinde yaptığı Haziran 2003 tarihli Seri Seminerlerin ikinci etabı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmiştir Eylül 2003 tarihlerinde Adana, Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş ve Gaziantep te düzenlenen seminerlerde Dr. Erhan Karaesmen tarafından İnşaat Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından da Yapı Denetimine Toplu Bakış başlıklı konular ele alınmıştır. Seminerler illere göre aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir: Adana Mersin İskenderun K. Maraş - G. Antep Seminerleri, Adana da 82, Mersin de 83, İskenderun da 64, K. Maraş ta 81, G. Antep de 66 kişi izlemiştir. İnşaat Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler konusunda ODTÜ öğretim üyelerinden Dr. Erhan Karaesmen ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü nden Endam Güngör tarafından yapılan çeşitli sunumlarda, ardgerme teknolojisi, deprem ve perdeli yüksek bina teknolojileri, ve seminerlerin yapıldığı bölgelerin yeni teknolojiler ile bir araya getirilme öngörüleri üzerinde durulmuştur. Devamı 3 de 4., 5. BÖLGE TOPLANTILARI ÇANAKKALE VE BURSA DA YAPILDI ÇANAKKALE 20 Eylül 2003 günü İnşaat Mühendisleri Odası 4. Bölge Toplantısı Çanakkale, İzmir, İstanbul, Manisa, Tekirdağ şubelerinin katılımı ile Çanakkale de Truva Oteli toplantı salonunda yapılmıştır. 63 katılımcının yer aldığı toplantıda diğer bölge toplantılarında olduğu gibi merkez - şubeler - temsilcilikler arası ilişkiler tartışılmış, yönetim kurulunun oda çalışmaları hakkındaki bilgilendirmeleriyle sonuçlanmıştır. Bölgesel ve yerel sorunların başında TUS uygulamaları, asgari ücretler, fatura denetimi konuları öne çıkmış, inşaat mühendislerini ilgilendiren yasa çalışmalarında lobi faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi önerilmiştir. BURSA İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu - nun yaptığı takvime göre düzenlenen bölge toplantılarının beşincisi 4 Ekim 2003 Cumartesi günü Bursa da yapıldı. Uludağ Üniversitesi kampusu içinde yer alan Holiday Inn Oteli nin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya şubeleri yöneticileri ve temsilcilik yetkilileri katılmışlardır. Merkez - Şubeler, Şubeler - temsilcilikler ilişkilerinin değerlendirildiği toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri şubelerimizi oda çalışmaları hakkında da bilgilendirmişlerdir. Ayrıca şube ve temsilcilik katılımcıları bölgesel ve yerel bazda yaşadıkları sorunları yönetim kuruluna aktarmışlardır. 5. ULUSAL BETON KONGRESİ İSTANBUL DAYDI TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi- nin 1-3 Ekim 2003 tarihleri arasında 5 Ulusal Beton Kongresi yapıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu- nda gerçekleştirilen kongrenin ana teması Dürabilite-Betonda Dayanıklılık olarak seçilmişti. 5. Ulusal Beton Kongresi nde 57 bildiri sunulmuştur. Prof. Dr. Süheyl Akman, Prof. Dr. Odd Gjoerv, Prof. Dr. Carmen Andrade, Dr. Alejandro Josa ve Dr. Serge Horvath ın çağrılı konuşması olarak katıldığı kongrede toplam 14 oturum yapılmıştır. Delege ve konuk olarak 1000 e yakın kişi kongreyi izlemiştir. Kongrenin açılış bölümünde Odamız Başkanı Taner Yüzgeç in yapmış olduğu konuşma metni aşağıdadır: Beton dünyada sudan sonra en çok tüketilen bir madde olmasına rağmen, beton üretiminin ve kullanımının başıboş bırakılmış olması ülkemiz açısından önemli bir çelişkidir. Bu tespit, bugün 5. sini düzenlemekte olduğumuz Beton Kongresi nin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. İlk çağlardan bu yana insanoğlu ürettiği yapıları, doğaya karşı vermiş olduğu mücadelenin simgesi haline getirmiştir. Bu ürünlerin simge olabilmesinin tek şartı ise kalıcılıklarıdır. Sabır, inanç ve deneyim kalıcı eser bırakmalarının temelini oluşturmuştur. Dün deneme yanılma yöntemiyle ve tamamen doğadan elde edilen malzemelerle üretilen yapılar, bugünün bilgi ve teknolojisiyle üretilenlerle hala boy ölçüşebilmektedir. Bugün inşa edilen her yapının, geçmişin özenle üretilmişleri kadar dayanımlı, işlevsel ve estetik olmasının yanı sıra, asırlar boyu süregidecek fiziksel ve kimyasal etkilere karşı da dayanıklı olması gerekmektedir. Çünkü bugünkü bilimsel bilgi birikimi ve teknoloji, her yapının kalıcı olabilmesini ekonomik çözümlerle olanaklı kılmaktadır. Beton bugünün temel yapı malzemesidir. Ekonomikliği, az enerji sarfiyatı, doğayla dost oluşu, istenilen formu alışı, dayanımı ve dayanıklılığı nedeniyle beton yarının da temel inşaat malzemesi olacaktır. Ancak beton tüm bu olumlu özelliklerine rağmen başta deprem olmak üzere doğal afetlerde, hatta bazen dışsal bir etkiye maruz kalmadan bile pek çok cana mezar olabilmektedir. Çimento, agrega, su ve bazen katkı maddeleri, iyi betonun da ve aynı zamanda kötü betonun da bileşenleridir. Sinekten yağ çıkarmaya çalışan, gözü dönmüş malzeme hırsızlarını bir kenara bırakırsak, aynı orandaki bu bileşenlerden iyi beton da kötü beton da üretmek mümkündür. Malzeme bileşeni aynı olduğuna göre kötü betonun oluşmasının temel nedeni olarak, geriye bu bileşenleri bir araya getiren ve kullanan insan faktörü kalmaktadır. Devamı 7 de

2 2 15 Ekim 2003 TMMOB ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI SEYDİŞEHİR DE... TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Necmi Ergin, KMO Başkanı Sami Can, Metalurji MO Başkanı Cemalettin Küçük, JMO YK Üyesi Dündar Çağlan, Maden MO YK Üyesi Mahmut Yılmaz, Makina MO YK Üyesi Ahmet Eniş, Metalurji MO YK üyeleri Talat Çamlıdere ve Kaya Özeren, TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Genç ten oluşan TMMOB Heyeti Eylül 2003 tarihlerinde, özelleştirme kapsamına alınan Seydişehir Alüminyum Tesisleri nde bir dizi inceleme ve toplantılar gerçekleştirmek için Seydişehir deydi. 16 Eylül 2003 günü Seydişehir Alüminyum Tesislerinde çalışan mühendislerle birlikte, Genel Müdürlük Toplantı Salonu nda bir toplantı yapıldı. TMMOB Başkanı Kaya Güvenç ve Oda temsilcilerinin özelleştirmeye ilişkin görüşlerini aktardığı ve 150 ye yakın mühendisin ve çok sayıda işçi ve idari personelin katıldığı toplantının ardından, Tesisler Genel Müdürlük Binası dışında, TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, mühendislerin de katılımıyla, Seydişehir Alüminyum Tesisleri nin özelleştirilmesine ilişkin görüşlerini basına açıkladı. Basın açıklamasının özeti aşağıdadır: 1986 yılında, dönemin hükümeti tarafından, Özelleştirme Ana Planı hazırlamakla görevlendirilen Morgan Bank ın raporunda, ülkemizdeki diğer sanayi tesisleriyle birlikte, Seydişehir Alüminyum Tesisi kiralanma yöntemiyle özelleştirilecek tesisler arasında sayılmakta, bor madenleri ve kromlar öz kaynakları ile beraber hemen özelleştirilecek madenler olarak yer almaktadır yılında başlayan bu süreçte, KİT ler; bir yandan yatırım yapamaz hale getirilmişler diğer yandan ise siyasi kadrolaşmalarla yönetimleri büyük ölçüde zafiyete uğratılmıştır. Bu plan çerçevesinde, bugüne kadar ülke ihtiyacı düşünülerek Seydişehir Alüminyum Tesislerine de kapasite artırımına yönelik hiçbir yatırım yaptırılmamıştır. Alüminyum, üretiminde enerji yoğun teknoloji kullanılmaktadır. Tesisler, tüketilecek toplam elektrik enerji gereksinimine göre, Oymapınar Barajı ile birlikte projelendirilmiştir. Ne yazık ki, bu baraj tesislere verilmemiş ve Eti Alüminyum un kullandığı enerji fiyatı ülkedeki artışa paralel olarak artmıştır. Tesis dünyada bu sektörde en pahalı enerji kullanan üreticidir. Türkiye nin madenden birincil alüminyum ve katma değeri yüksek uç ürün üreten yegane entegre alüminyum tesisi olan Seydişehir Alüminyum Tesisleri tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kararla tesisler için kaçınılmaz son olan kapanma süreci başlamıştır. Çünkü, Çinkur, Elazığ Ferro Krom ve daha bir çok tesisimizde aynı uygulamalar yapılmış ve bu tesisler bugün itibarıyla kapalı durumdadırlar. Ülkemiz sanayisi bu uygulamalarla dışa bağımlı hale getirilmiştir. Özelleştirme ihalelerinde yeni yatırım şartı konulsa bile, bu şartlara uyulmadığı bilinmektedir ve uygulamada yaptırımı bulunmamaktadır. Hatta bırakın yeni yatırım yapılmasını, özelleştirilen kuruluşları alanların borçları birkaç kez yeniden yapılandırılmıştır. Niçin, beraber projelendirildiği halde yıllardır Seydişehir e verilmeyen Oymapınar Barajı nedeniyle pahalı enerji kullanmaya mecbur edilmiştir? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 20 Mayıs 2003 tarihli yazıyla özelleştirilmesini talep ettiğinde niçin Oymapınar Barajını devretmeyi düşünmemiştir? TMMOB olarak, ülkemizde boksit madeninden alümina, alüminadan alüminyum, alüminyumdan külçe-levha-profil ve folyo üreterek Türkiye sanayisiyle bütünleşen Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin, derhal özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmasını, ülkemizin yerüstü ve yeraltı kaynaklarını tekelci çokuluslu şirketlerin hegomanyası altına sokmaktan ve ülke sanayisini bu tekellerin insafına terk etmekten başka bir sonucu olmayan ülke çapındaki tüm özelleştirme uygulamalarına son verilmesini ve özelleştirmedeki kuruluşların eski statülerine iade edilerek bir an önce üretime başlatılmalarını talep ediyoruz. Deriner Barajı nın yapımı sürecek Kredi sebebiyle inşaatı durdurulan Deriner Barajı nın yapımına devam edilecek. DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu gerekli kredi için Ali Babacan ın onay verdiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, Deriner Barajı inşaatının kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Genel Müdür Eroğlu, Deriner Barajı inşaatında 23 kilometresi varyant, 3 kilometresi de servis yolu olmak üzere 26 kilometrelik yolu karayollarının yapması gerekliydi. Ancak bu yolu çeşitli nedenlerle DSİ yapmıştır. Bu da dolayısıyla baraj inşaatında keşif artışına neden olmuştur. Böylelikle de yeni bir krediye ihtiyaç duyulmuştur. Sorun buradan kaynaklanmıştı dedi. Karayollarını yapması gereken yolları DSİ nin yapmasından kaynaklanan keşif artışı için gerekli olan 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisine Hazine den sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ın imza attığını dile getiren Eroğlu, çalışmaların başlamasından bir sorun kalmadığını, müsaade yazısı yazıldığını ve kredi görüşmelerine yeniden başlandığını belirtti. Veysel Eroğlu, önceliğin Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarında olduğunu hatırlatarak, Yusufeli barajı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu konuda valilik ilçe için yeni yerleşim yeri belirleyecek. Bu çalışmalar netleşince basın bilgilendirilecektir. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki, Yusufeli barajı kesinlikle yapılacaktır. dedi. Kıbrıs Sorununda Demokratik Çözüm Arayışları DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kıbrıs Sorununa Demokratik Çözüm Arayışları konulu konferansta aşağıda özetlenen ortak açıklamayı yaptılar. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, demokrasinin yaşam bulması, insan hakları ihlallerinin son bulması, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, emekçilerin haklarının korunması için ülkemizde ve bölgemizde kalıcı bir barışın yerleşmesini zorunlu görüyoruz. Bölgemizde barışın sağlanabilmesi için öncelikle ABD nin başını çektiği savaş koalisyonu tarafından başlatılan Irak işgali son bulmalıdır. Emperyalist çıkarlar uğruna başlatılan işgal, uluslararası hukuku ve halkların özgür iradesini yok saymış; ihlalleri artırmış ve binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. İç ve dış siyasette gerilim politikalarını esas alan zihniyet, Türkiye nin demokratikleşmesinin ve kalıcı bir barışın yerleşmesinin önünde engel olmaya devam etmektedir. Bu zihniyet, Kürt Sorununda, Kıbrıs geriliminde, azınlık hakları konularında çözümsüzlükte ısrarla statükonun devamından yana olmuştur. Oysa demokrasinin bütün unsurlarıyla hayat bulduğu, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, yurttaşıyla barışık ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştiren bir Türkiye, bölgemizde barışın kazanılmasına yönelik önemli bir rol üstlenebilecektir. Ülkemizi yakından ilgilendiren ve kimi boyutlarıyla bir iç sorun haline gelen bölgemizdeki gerginlik noktalarından biri olan Kıbrıs sorununun en kısa süre içinde bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak; tüm Kıbrıslıların insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, siyasal eşitliğin ve bağımsızlığın sağlandığı, Kıbrıslıların özgür iradesinin yansıtıldığı adil, kalıcı ve bölge barışına hizmet edecek bir çözümün bulunmasının gerektiğine inanıyoruz. Çözüm arayışlarına iyi niyetle yaklaşılmasını, müzakerelerde yapıcı bir anlayışla hareket edilmesini ve Kıbrıslıların bilgilenme hakkının kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Resmi yetkililerin kendi toplumlarının seslerine kulak vermesini; emekçilerin ortaya çıkacak düzenlemelerden zarar görmesini önleyecek düzenlemelerin yapılmasını; iki toplum arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin giderilmesine öncelik verilmesini talep ediyoruz. Barıştan, kardeşlikten, bütünleşmeden ve haklar için elele mücadeleden yana olan, Ada halklarının özgür iradesini esas alan anlayışın yanındayız.

3 15 Ekim TEZKERE GÜNDEMDEN ÇIKINCAYA DEK MÜCADELE Cuma sını Arayan Türkiye Sedat AYBAR - Londra (BİANET) ABD Başkanı George W. Bush un, Irak da çıkıyor. olup bitenlerden sıkılan Amerikan halkını ABD başkanı nın Irak ı yeniden inşa etmek aydınlatarak, güvenlerini tekrar kazanmak konusundaki kararlılığını besleyecek alternatif bir büyüme stratejisinin olmaması, için yaptığı konuşmada Irak her ne kadar medeniyetler beşiği olsa da zamanımızın Irak ı potansiyel bir kargaşa merkezi gerisinde kalmıştır demişti. Bu görüş, haline getiriyor. Liberalizm merkezli stratejiler bırakın Afganistan ve Irak ı, beklentile- pek çok stratejist tarafından da farklı tarihlerde Irak ın yeniden inşasının gerekliliği rin aksine, gelişme düzeyleri çok ilerideki konusundaki kararlılıklarını belirtmek için ülkelerde bile işe yaramıyor. ABD nin elindeki liberal kapitalizm merkezli büyüme tekrar edilip durdu. Irak dümdüz edildikten sonra orada medeniyeti yeniden politikaları iflas etmiş durumda ve bunların yerine neyin geçeceği belli değil. ABD kurmak gerekiyordu tabii ki. Irak laboratuarı büyük bir olasılıkla kendisine yol açmak Bu yeniden inşa eylemi, bir laboratuar için Türkiye yi devreye sokmaya çalışıyor. gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde nasıl Türkiye yi riske ortak ederek, riski dağıtmaya çalışıyor. Bölgede kendi işine gel- bir büyüme stratejisi izleneceği konusuna da ışık tutacaktı kaçınılmaz olarak. Irak tan sonra eski büyüme stratejilerinin için Türkiye ye yaslanıyor. diği şekliyle Müslüman, liberal bir oluşum kökten değişmesi söz konusuydu artık. Tezkere nin ikinci önemli boyutu, Türkiye- Bir şeyler sıfırdan yapılarak öğrenilecekti. deki toplumsal formasyonun geri çevrilemeyecek şekilde değişip değişmediğinin Büyüme stratejisi var mı? ABD, Irak ı yeniden inşa etmek için gerçekten kararlı. Çünkü Irak yeniden inşa takip edilen Yurtta Sulh, Cihanda Sulh habercisi olması ile ilgili. Bugüne kadar edilmeyi finanse edecek kadar parayı politikası temelde oluşan bir iktisadi dönüşüm nedeniyle terk ediliyormuş izlenimi çıkaracak kaynaklara sahip. Amerikan idaresinin hesaplarına göre Irak ın yeniden inşasının 480 milyar dolara mal girmek istiyorsak kendi Cumalarımızı veriyor. Bundan birkaç sene önce AB ye olacağı tahmin ediliyor. Irak petrol satışlarından senede 20 milyar dolar kazanı- nın Ankara ziyareti sırasında söyledikleri bulmamızı öğütleyen Belçika Başbakanıyor. Irak kendi kendisinin ABD nin karar hala hatırlardadır. Misak-ı milli karşıtı çıkışların ardında sömürgeci bir takım bek- verdiği şekilde yeniden inşasını bu petrol gelirleriyle finanse edecek. ABD bu kaynakların bulunduğu kuzey Irak ı da kendi varlığının şimdiki düzeyde bulunduğu bir lentiler olduğu görünüyor. ABD nin askeri kontrolü altında tutacak doğallıkla. Orta-Doğu, bölgede nüfus alanı arayan Sağlık gibi konular hala sorun. Kovayla Türkiye egemenlerinin çıkarlarının daha para harcayan Irak bir türlü düzelemiyor. güvenli korunacağının da adeta garantisi Çünkü ABD Irak ta hiçbir alanda ne, ne oluyor. yaptığını, ne de, ne yapacağını biliyor. Hükümet, ABD nin ardına, alınan 8,5 ABD nin Irak ta tam anlamıyla bir çıkmaz milyar dolar etrafında oluşan yanılgılar içinde olduğunu pek çok aklı başında yüzünden takılmıyor, daha derinde oluşan yorumcu da belirtiyor. Durum bu merkezdeyken TBMM nin, Türk ordusunun Irak a den kaynaklanan çatışmalara da cevap ve Türkiye nin kendi sınıf dinamiklerin- girmesi için hükümetin sunduğu tezkereyi kabul ettiği haberi geliyor. Meclis in yavaş yavaş biçimlenen sınıf ilişkilerinin vermeye çalışıyor lerden itibaren kabul ettiği bu tezkere de Irak ın yeniden kristalleştiği noktada, büyüme stratejisi inşasına gönderme yapıyor. Türk ordusunun, Irak halkının tümünü kucaklaya- girmeye kalkıyor hükümet. Daha önce olmayan bir Irak a sömürgeci niyetlerle rak güvenlik ve barışın inşasının yanı sıra, ABD ile yapılan at pazarlığını da galiba temizlik, alt yapı, sağlık hizmetleri de bu ışık altında değerlendirmek gerekiyor. vereceği belirtiliyor. ABD nin Irak a Türkiye yi sokmasının ardında belli bir büyüme hayatı, ne de operasyonun siyasi ve ikti- Böyle bir macerada ne tek tek erlerin stratejisi geliştirmeyi amaçladığı da açığa sadi maliyeti fazla düşünülüyor. Irak ta İşgale Son ve Filistine Özgürlük İçin 27 EYLÜL MİTİNGİ YAPILDI 28 Eylül El Aksa İntifadasının yıldönümü olması sebebiyle Arap Savaş Karşıtı hareketinin önerisiyle 27 Eylül 2003 Dünya Savaş Karşıtları günü olarak kabul edildi ve 26 Eylül, 28 Eylül günleri arasında dünyanın çeşitli ülkelerinde eylemler yapma kararı alındı. Avrupa da ise eylem günü 27 Eylül olarak belirlendi. Ortadoğu da yaşanan son gelişmeler üzerine eylemin başlığı Irak ta İşgale Son, Filistin e Özgürlük olarak belirlendi. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce savaş karşıtı kişi ve kurum 27 Eylül günü Ankara da Hipodrom da buluşarak Sıhhiye meydanına doğru yürüyüşe geçti. Mitinge Türkiye nin değişik illerinden barışseverler katıldı. TMMOB, Odalar ve İKK lar aracılığı ile mühendis ve mimarlar mitinge katıldılar. Miting demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimiz adına yapılan saygı duruşuyla başladı. Mitingden bir kaç gün önce kaybettiğimiz Filistinli, ABD yurttaşı, aydın, hoca, müzikçi, eylemci ve sürgün Edward Said de saygı duruşu esnasında anıldı. Koalisyon adına ortak açıklamanın Mustafa Alabora ve Derya Alabora tarafından okunduğu mitingde, Tertip Komitesi başkanı Özgür Bozdoğan tarafından bir konuşma yapıldı, Filistin Büyükelçisi Fuad Yasin in mesajı da katılımcılara aktarıldı.mitinge destek veren kuruluş başkanları ise kürsüden mitingi selamladılar. Miting, Moğollar, Yaşar Kurt, Mor ve Ötesi, Karagüneş müzik topluluklarının barış türküleriyle sona erdi. TEZKEREYE KARŞI MÜCADELE YÜKSELİYOR DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Irak a asker gönderme konusu gündemden çıkartılana kadar meşru ve demokratik direnme hakkının gereğini yerine getireceğini duyuran ve halkımızı da meşru ve demokratik direnme hakkını kullanmaya çağıran basın açıklamasını TBMM önünde yaptı. Açıklamayı KESK Genel Başkanı Sami Evren okudu. barışımızı zedelemek anlamına gelmektedir. Bütün olumsuz gelişmelere, bütün uyarılara karşın, siyasi iktidar alınacak kısa vadeli parasal desteklerin diyetini ödemeye kararlı görünmektedir. Bu diyet yurttaşlarımızı ABD ve müttefiklerinin askerlerine siper etmek, emperyalist işgali meşrulaştırma çabalarına destek vermek, bölge halkları arasında yeni düşmanlıklar yaratmak, iç Irak a asker göndermeye yönelik olarak, her ne isim altında olursa olsun yapılması planlanan bu girişim, kendi maddi çıkarlarını her şeyin üstünde sayan küçük bir azınlığın dışında halkımızın büyük çoğunluğu tarafından reddedilmektedir. Böyle bir girişim: - Halkımızın ve ülkemizin çıkarlarına aykırıdır, - Irak halkının ve bölge halklarının çıkarlarına aykırıdır, - Anayasamıza aykırıdır, - Uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle bir girişimin gündeme getirilmesi halkımızın meşru ve demokratik direnme hakkını kullanmasına davettir. Unutulmamalıdır ki daha birkaç ay önce, halkımızın büyük çoğunluğu ülkemizde asker konuşlandırmaya karşı 1 Mart ları yaratmış ve onurumuzun ayaklar altına alınmasına izin vermemiştir. Bu kez de benzer direnişi gösterecektir. Bizler, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; Irak a asker gönderme konusu gündemden çıkartılana kadar meşru ve demokratik direnme hakkının gereğini yerine getireceğimizi duyuruyoruz. Halkımızı da meşru ve demokratik direnme hakkını kullanmaya çağırıyoruz. Siyasi iktidarı, bir kez daha oy çoğunluğuna güvenerek ülkemizi insanlık suçuna ortak etme girişimlerine son vermeye ve halkımızın barış talebine uymaya çağırıyoruz. Ülke çapında da AKP il başkanlıkları önünde kitlesel eylemler yapıldı ve basın açıklamaları okunarak tezkere protesto edildi. Tezkereye karşı mücadele, tezkere gündemden çıkıncaya kadar sürdürüleceği özellikle vurgulandı. Hükümet Tezkere İznini Kullanmasın! Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi- nden aldığı izni kullanmamaya çağırdı. Başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu nun yaptığı Danışma Kurulu, 8 Ekim günkü beşinci toplantısında Türkiye, barışa ve insan haklarına, Irak ın gayrı meşru işgaline katılarak değil, katılmayı reddederek katkıda bulunmalıdır dedi. Kurul, 26 Şubat 2003 deki ilk toplantısında Irak a asker gönderilmemesi konusunda almış olduğu kararı hatırlatarak, Irak a asker gönderilmemesi kararına nasıl vardıklarını şöyle açıkladı: * Savaş durumu insan haklarının en fazla ihlal edildiği ortamdır. * Hem uluslararası hukuka aykırı, hem de ahlaken kabul edilemez bir durum arz eden Irak işgaline asker göndererek katılmak, çok ağır insan hakları ihlallerine yenilerinin eklenmesine yol açacaktır. * Askerliği meslek olarak seçmemiş bulunan, zorunlu askerlik görevlerini yaparken Irak a gönderilecek olan binlerce gencimizin daha ortama alışmaya çalışırken, direnişin gitgide güçlendiği Irak ta yaşam hakkı ciddi biçimde tehlikeye girecektir. * Halkımızın ve Irak halkının ezici çoğunluğunun görüşü de bu paralelde olduğunu biliyoruz.

4 4 15 Ekim 2003 SEATTLE - CENOVA - DOHA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN (WTO) CANCUN TOPLANTISI DEĞERLENDİRMESİ Gaye YILMAZ Meksika/Cancun da Eylül tarihleri arasında düzenlenen DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü 5.Bakanlar Konferansı bir karar üretemeden kapanmıştır. Bu konferansların asıl öyküsü, 1999 yılı Kasım ayında ABD/Seattle da başlamıştır. Millenium Raund adı verilmesi planlanan bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış, bunun üzerine 2001 yılı Kasım ında Katar/Doha da WTO 4.Bakanlar Konferansı toplanmış ve halen devam etmekte olan Kalkınma Raundu resmiyet kazanmıştır yılında bitirilmesi hesaplanan Kalkınma Raundu nda ortaya çıkabileceği öngörülen aksaklıkların giderilmesi ve daha önemlisi direnç noktalarının tespit edilmesi için yeni raundun tam ortasına denk düşen bir Bakanlar Konferansının yapılması Katar da karar altına alınmıştı. Ancak 4.Bakanlar Konferansı, gerek seçilen yerin Katar/Doha olması, bu sayede küreselleşme karşıtlarının tepkileri kısıtlanmıştı, gerekse toplantı gündeminin içeriği gayet ustalıkla kurgulanmasına rağmen oldukça zorlu geçmişti. Başta ABD ve AB olmak üzere gelişmiş ülkeler bloğu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kendi isteklerini kabul ettirmek ve onları ikna etmek için her yolu denemişti. Gelişmiş ülkeler bloğunun Doha daki en büyük korkusu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya gelerek ortak bir direniş göstermesiydi. Bu direnişin oluşmasını engellemek için de her türlü oyun sahneye konmuştu. Doha konferansının resmi kapanış tarihi 13 Kasım 2001 olarak aylar önce ilan edilmişti. Ancak Konferans bilinçli olarak ilan edilen tarihte bitirilmedi. Ayrılan ülke delegelerinin katılmadığı oturumlarda, bu ülkeleri de bağlayan (DTÖ Anlaşması gereği) yeni kararlar alındı. Bu son dakika kararlarından en önemlisi, 2003 Eylül ayında Cancun da yapılacak WTO 5. Bakanlar Konferansında, üyeler arasında sağlanacak konsensus doğrultusunda Singapur Konularının müzakerelerine başlanacağı yönündeki karardı. Singapur konuları: Yatırımlar, Rekabet, Ticaretin Kolaylaştırılması ve Hükümet Satın Almaları başlıklarından oluşan dört ayrı, çok taraflı anlaşmadan oluşuyordu ve bunların toplamı ise hemen hemen 1998 yılında OECD de imzalanamayan MAI Anlaşmasına eşitti. Ancak, bu anlaşmaların Cancun dan itibaren müzakerelerinin başlanması konusu, 2001 yılı Kasım ayından beri DTÖ üyeleri arasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı. AB, ABD ve diğer gelişmiş birkaç ülke bu hükme dayanarak müzakerelerin Cancun süreci ile birlikte başlaması gerektiği iddiasında ısrar ederken, başını Hindistan ın çektiği G21 ülkeleri Doha kapanış deklarasyonunun ilgili bölümündeki konsensus sözcüğüne gönderme yaparak, böylesi bir fikir birliğinin henüz oluşmadığını, öncelikle gelişmişlerin özellikle tarım alanında kendi şirketlerine tanıdığı imtiyaz, yaptığı destekleme ve gümrük vergileri üzerinden sağladığı korumalardan vazgeçerek pazarlarını üçüncü dünyaya ve gelişmekte olan ülkelere açmak zorunda olduklarını savunuyorlardı. İşte tüm ülke delegasyonları, DTÖ 5. Bakanlar konferansına böylesi bulanık bir ortamda geldiler. Bu durum, toplantılara ilk günden itibaren yansıdı ve delegeler arasında gerginliklere, özellikle de delegelerin birbirlerine karşı kullandıkları alışılmışın dışında, oldukça sert üsluba dönüştü. DTÖ nün Cancun Konferansı, bloklar arası restleşmeler sonucunda hiçbir karar alınamadan ve beklenti içerisinde olanlar açısından da tam bir fiyasko oldu. Ancak, başarı kazananların başarısı ya da kazançlarının ne olduğu sorgulandığında ortaya somut hiçbir şeyin çıkmadığı gerçeği ile DTÖ nün Cancun Konferansı, bloklar arası restleşmeler sonucunda hiçbir karar alınamadan ve beklenti içerisinde olanlar açısından da tam bir fiyasko oldu. Ancak, başarı kazananların başarısı ya da kazançlarının ne olduğu sorgulandığında ortaya somut hiçbir şeyin çıkmadığı gerçeği ile yüz yüze kalınmaktadır. yüz yüze kalınmaktadır. Bu karışık gibi görünen durumu anlaşılabilir kılmak için yoksul güney ile zengin kuzeyin temel taleplerinin neler olduğu kısaca irdelendiğinde: Yoksul güneyin en önemli talebinin, zengin kuzeyin başta tarım olmak üzere kendi sermaye gruplarına sağladığı destek ve avantajları kaldırmasıydı. Bunun sonucunda da kendi üretimleri üzerindeki rekabet baskısının azalacağını ve dünya pazarlarına daha eşit koşullarda girebileceklerini hesaplıyorlardı. Ancak bunu Cancun da gerçekleştiremediler. AB ve ABD kendi tarım tekellerini destekleme, tekellerinin dünyaya görece daha ucuz tarım ürünü satma ve tarım ürünleri piyasasını kontrol altında tutma isteklerinden kolay kolay vaz geçmeyeceklerini gösterdiler. Yoksul güneyin en önemli talebi olan rekabet koşullarının bir nebze eşitlenmesi ve yarışın daha adil devam etmesi dir. Bu aslında zengin kuzeydeki devlet korumalarının kaldırılması ve böylelikle dünyadaki tarım ürünlerinin fiyatlarının yukarıya çekilmesi talebidir. Bu talebin dünyada var olan açlık sorununun daha da kronikleşmesine, sanayideki girdi maliyetlerini yükseltmesine ve bu yüzden emek üzerindeki baskıların artması yol açacağı sonucu da çıkarılabilir. Dolayısıyla yoksul güneyin taleplerinin de bir bedeli vardır ve bu bedel, her zaman olduğu gibi yine hem kuzey, hem de güney emekçi sınıflarına ödettirilecektir. Başta AB ve ABD olmak üzere kendi tarım tekellerini sübvanse etmeye devam etme kararlığını sürdürürken, bir yandan da yoksul güney ülkelerinde tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanmasını, tarım dışı ürünler için küresel bir yatırım ve ticaret anlaşmasının yapılmasını, hem kendi coğrafyalarında hem de yoksul güneyde rekabete engel olarak tanımladıkları bütün kamusal düzenlemelerin kaldırılmasını ve dünyanın küresel bir serbest bölge haline getirilmesini istemektedirler. Zengin kuzeyin ve yoksul güneyin mevcut taleplerinin ne küresel yoksulluğa çare olabilmesi ne de dünya işçi sınıfı tarafından bir çözüm olarak görülebilmesi mümkün değildir. Türkiye Delegasyonunun Cancun daki pozisyonu: Türkiye toplantıya Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen başkanlığında bir delegasyonla katılmıştır. Delegasyonun unsurlarının içinde ise TÜSİAD, TOBB, İhracatçı Birlikleri ve KOBİ temsilcilerinin yer almıştır. Bu delegasyon yapısı T.C. Hükümetlerinin zaten son derece aşikar olan sınıfsal konumlanışlarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Sendika konfederasyonları ve Emek Platformu nun küresel anlaşma ve konularla ilgili sorulardan oluşan mektuplarına yanıt bile vermeyen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, küresel ticaret müzakerelerine giderken ülkenin sermaye örgütlerini yanlarında götürmeyi ise ihmal etmemişlerdir. Türkiye delegasyonunun; nüfusunun %40 ı doğrudan tarımdan ve en azından %15 i de tarımsal kökenli sanayiden (turizm hariç) geçinen bir ülkenin nasıl olup da kendi tarım üreticilerinin çıkarlarını korumaya çalışan G21 ler içinde değil de Tarımdaki desteklemeleri kaldırmamakta direnen ve böyle yapmakla Türkiye deki tarım üreticilerinin daha da yoksullaşmasına yol açan bir bloğun yanında yer alması çok tartışılacaktır. Sonuç Cancun da, az gelişmiş ülkelerin uzun yıllardan beri ilk kez bir ittifak kur

5 15 Ekim CANCUN: KÜRESELLEŞME mayı başarmış olmaları oyunun geri planının net bir şekilde görülmesini önlemektedir. Oysa ABD, toplantılar sonunda yaptığı açıklamayla olası gelişmelere ışık tutmaktadır. Amerikan heyeti, küresel ticaret görüşmelerindeki bu ikinci tökezleme dolayısıyla bundan sonra ikili serbest ticaret anlaşmalarına ağırlık vereceklerini açıklamıştır. Son on yılda imzalanan ikili ve ekseriyetli yatırım-ticaret anlaşmalarının sayıları artık bin lerle ifade edilmektedir. Bu anlaşmalarda, prensip olarak WTO sistemi ve hukukunun dışına çıkılması yasaktır ve hedef tamamen aynıdır: yatırım ve ticarette tam liberalizasyon. DTÖ nün 5. Bakanlar Konferansının fiyasko ile sonlanmasının zengin kuzey tarafından belirlenen en önemli suçlularının başında karar almada kullanılan KONSENSUS yöntemi gelmektedir. Örgütün yapısı, 146 ülkeyi konsensusta buluşturacak bir sorumluluğu yüklenmeye yetmiyor denmektedir. Görülen o dur ki 50 yılı aşan GATT sürecinin karar alma mekanizması konsensus sistemi artık çatırdamaya yüz tutmuş ve ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunu aşmak için dillendirilen yeni yöntem ise, DTÖ deki oyların ülkelerin ekonomik büyüklüklerine göre niteliklendirilmesi (AB de olduğu gibi) bile olabilir. Ama kesin olan bir şey varsa o da, verili koşullarda yeni nin eski den daha demokratik olamayacağıdır. Zira sermayenin hedefi demokratikleşme değil, daha hızlı ve engelsiz bir şekilde karar alabilmektir. Cancun konferansında alınan ya da alınamayan sonucu, küreselleşme süreci bitti şeklinde tanımlamak muhalif hareketleri ciddi bir yanılgıya sürükleme tehlikesi barındırmaktadır. Kaldı ki, güneyin ayak diremesi devam edecek olursa gelişmişlerin - en azından ikili anlaşmalarla çok fazla vakit kaybetmemek için- tarımda geri adım atacaklarının da ihtimal dahilinde olduğu göz ardı edilmemelidir. G21 in oluşturduğu ittifak, devletlerarası çıkar çatışmalarının belirleyiciliğini koruduğunu, bu çatışmaların her zaman uzlaşmayla çözümlenemeyeceğini, küreselleşme sürecinde ortadan kalkan kavramın ulus devletler değil, bir zamanların devlet modeli olarak sermaye birikim sürecini beslemiş olan sosyal refah devleti anlayışı olduğunu, kapitalizmin liberalleşme gereksiniminin -küresel müzakereler sekteye uğrasa bile- önlenemeyeceği ve ikili anlaşmalar üzerinden de olsa bu sürecin sermaye tarafından sürdürülmek zorunda olunduğunu ortaya koymuştur. Çözüm, WTO ya da bu örgütün işleyiş mekanizmasında değil, üretim, bölüşüm ve mülkiyet ilişkileri ile bir bütün olarak kapitalist sistemin kendisinde aranmak zorundadır. Sorun, gelişmiş, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler veya zengin kuzey - yoksul güney sorunu değil işçi sınıfı ile sermaye sınıfı arasındaki çıkarların uzlaşmaz niteliğindedir. Bu yüzden emekçiler için ya da emekçilerle birlikte politika üreten ya da üretecek siyasal yapıların zengin kuzey ve yoksul güneyin taleplerinin kapitalist sistem içi çözüm önerileri olduğunu unutmadan politika üretmesi gerekmektedir. Küreselleşmenin Nimetleri Panelinden (Mayıs İstanbul) Aslında çok daha hızlı küreselleşebilirdik, fakat iki önemli engelle karşılaştık bu süreçte: demokrasi ve trilyonlarca dolar değerindeki emeklilik fonlarının kamu, yani ulus devletlerin kontrolünde olması. Doğrudan yatırımların veya bir başka deyişle sanayiinin küreselleşmesi için gerekli adımları zaten yıllardan beri kat ediyoruz. Ama artık, bizim için asıl önemli olan, finansal sermayemizi küreselleştirebilmek. Yani Borsalarda işlem gören hisse senetlerimizin prim yapması ve böylece Bilanço varlıklarımızın, sermayelerimizin bilanço değerlerinin giderek daha da büyümesi, büyümesi... Fakat bunun için Borsalara sürekli para girişi yapılması gerekiyor ve bu para da emeklilik fonlarında yatıyor. Bu emeklilik fonları (Pension Funds) özel Aracı Kurumların emrine tahsis edilecek olursa, Borsalara kanalize edilecek ve biz daha da zenginleşeceğiz. Diğer yandan, doğrudan yatırımlarımızın küreselleşmesinde de ciddi bir direnç ile karşılaştık: Demokratik Devlet yapıları. Bakın Asya sermayesi nasıl para kazanıyor. Çocuk işçi, kadın emeği, sendika, insan hakları gibi sorunlarla uğraşmıyor Asya sermayesi ve bu yüzden de kar marjları son derece yüksek. Çünkü bu bölgede ve G.Amerika da dikta yönetimler iş başında. Fakat biz Avrupa da ne yapıyoruz? Yok işçi hakları, yok sendikal haklar, yok insan hakları, yok sosyal güvenlik katkı payları sonuçta da karlarımız kuşa dönüyor. Demokrasiden vazgeçmek zorundayız. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kurt Lauk SİNGAPUR KONULARI Yatırımlar isimli anlaşmayla hedeflenen, yatırımcı haklarının, bedeli ne ve ne kadar ağır olursa olsun geliştirilip, güçlendirilmesi. Bu hedefi, işverenlerin, işçiler ve sendikalar karşısındaki haklarının geliştirilip, güçlendirilmesi biçiminde okumak daha doğru olacaktır. Rekabet isimli anlaşmanın hedefi de pek farklı değil ve bu kez hedeflenen rekabete engel olduğu ileri sürülen kamusal düzenlemelerin ortadan kaldırılması. Örneğin bir ülke gelir dağılımındaki bozukluğu az da olsa düzeltme amaçlı politikalar uyguluyor ya da uygulamaya başlarsa ve durum herhangi bir sektördeki uluslararası yatırımcıların karını olumsuz etkiliyorsa, bu anlaşmadan sonra tüm bu tip uygulamalar rekabet önünde birer engel olarak tanımlanabilecektir. Ticaretin Kolaylaştırılması başlıklı anlaşma ile amaçlanan, tüm dünyanın bir serbest bölge haline getirilmesi ve böylece uluslar arası şirketlerin özlemini duydukları kuralsız, örgütsüz, vergisiz, ticaret için her şeyin mubah sayıldığı, emeğin ise gerçek anlamıyla köleleştirildiği bir sistemin oluşturulması. Hükümet Satın Almaları ya da Türkiye deki adıyla İhale Yasası. Bu anlaşmanın fikir babası ticarette ayrımcılık yapılmasını yasaklayan GATT süreci. Korumacı ekonomik sistemlerin egemen olduğu dönemde devletlerin talep yaratmadaki öncü konumu ve devletin kendi işleyişi için zorunlu olarak yaptığı satın almalar doğal olarak ve öncelikle her ülkenin kendi iç üretiminden karşılanıyordu. Ulusal ölçekte sermaye birikim süreçlerini hızlandırmak için bütün devletler, çeşitli ihale yöntemleriyle yaptıkları bu satın almaları sadece ulusal şirketlerden yapmaktaydılar. Oysa bugün gelinen noktada böylesi bir uygulama ayrımcılık kapsamına giriyor, yabancı şirketlerin bu ihalelere yerli şirketlerle eşit haklarla girmesi isteniyor. Gelişmiş teknoloji kullanımı dolayısıyla yığınsal üretim yapan güçlü şirketlerin bu ihaleleri daha düşük fiyat vererek kolayca alabileceği ve burada bir eşitlikten söz etmenin mümkün olamayacağı apaçık ortada. Fakat daha önemlisi, mevcut ihale yasalarındaki ülke içinde üretim, istihdam yaratma, gibi koşulların kaldırılmak istenmesidir. Böylece, devlet satın almalarına talip yabancı şirketlerin, satış yapacakları ülkelerde fabrika kurması gerekmeyecek ve üretimi istediği yerde yapıp, farklı devletlere ihale yoluyla satış yapabilecekler. Dolayısıyla İhale Yasası değişiklikleri aslında yereldeki istihdamı birebir ve doğrudan etkileyecek değişik yılında NAFTA imzalanırken milyonlarca Meksikalı ya artık bir yoksul ülke yurttaşı olmaktan kurtulacakları söylenmiş. Fakat anlaşmanın 9. yılına gelindiğinde, bugün, ülkedeki yoksulluk daha da artmış ve şu anda ülkedeki yoksulların toplam nüfusa oranı yine aynı, yani yüzde 50 civarında olmasına rağmen, çok hızlı nüfus artışı dolayısıyla yoksul insan sayısı 100 milyona dayanmış. Hatta Meksika Devlet Bakanı Vincente Fox un 2003 Mart ortasında yaptığı açıklamaya göre ülkede 54 milyon insan en temel gereksinimlerini bile karşılayamadan, açlık sınırının da altında yaşamaya çalışıyor. Fakat, aradan geçen 9 yıllık sürede garip bir şey oluyor ve Meksika ekonomisi 600 milyar dolar ile dünyanın en büyük 9. ekonomisi haline geliyor; ülkenin ticaret kapasitesi 9 yıl içinde 3 katına çıkıyor ve bu büyüklükle Meksika bir anda kendisini İngiltere, Güney Kore, İspanya gibi daha gelişmiş büyük ülkelerin önünde buluveriyor. Meksika petrol şirketi Pernex, dünyanın en büyük petrol şirketleri arasına giriyor, Los Cabos tan Cancun a kadar ülkenin tüm sahilleri yılda 20 milyondan fazla turist çekiyor ve dünya şu sorunun yanıtını aramaya başlıyor: Meksika paradoksu nedir? Meksika bu kadar avantajlı bir hale geldiği halde, ülkedeki yoksul sayısı neden daha da arttı?... Mary Jordan ve Kevin Sullivan (The Washington Post - 22 Mart 2003) LEE KYUNG, DTÖ TOPLANTISINI PROTESTO ETMEK AMACI İLE İNTİHAR ETTİ Dünya Ticaret Örgütü nün (DTÖ) 5. Bakanlar Konferansının ilk günü olan 10 Eylül de, Cancun caddelerinde binlerce küçük çiftçi ve yoksul köylü gün boyunca devam eden eylemler yaptılar. Köylü hareketini örgütleyen Via Campesina ve eylemlere katılan binlerce aktivist, Kore li bir köylü hareketi liderinin kendi canına kıyması ile büyük şok bir yaşadılar. Lee Kyung isimli köylü hareketi lideri eylem sırasında herkesin gözleri önünde kocaman bir İsviçre bıçağını göğsüne sapladı. Lee Kyung Cancun Genel Hastanesinde ameliyat sırasında yaşamını kaybetti. 56 yaşında yaşama veda eden Kyung, Kore de çok yoksul bir köylü ailesinden geliyordu. Yıllarca küçük ve yoksul köylüler için mücadele eden ve kendisi de yoksul olan Kyung daha sonra Kore İlerici Köylüler Federasyonunun başına geçti. Bu yıl Şubat ayında DTÖ nün Cenevre deki binası önünde bir çadır kurarak Tarım Komisyonu Başkanı Harbinson ı tek başına protesto etmesiyle hatırlanan Kyung ın elindeki dövizde DTÖ çiftçileri katleder yazılıydı.

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında sayı 122 / 15 mart 2003 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ONBİNLER SAVAŞA DUR DEDİ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, Savaş Karşıtı Platformlar tarafından da desteklenen Halk

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş

İnşaat Mühendisleri Ucuz İş sayı 211 / 10 mayıs 2011 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 85 bini aşkın İnşaat Mühendisleri Ucuz İş Gücü, Diplomalı 10 Mayıs İşsiz Olmak 2011 1 Değil, (Herkes İçin) Güvenceli Bir Yaşam İstiyor...2

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Basında İMO. Şubelerimizden. 1 Mayıs ta alanlar doldu. ABD Dışişleri Bakanı nın Ankara ya Gelişi Protesto. sayı 157 / 1 mayıs 2006.

Basında İMO. Şubelerimizden. 1 Mayıs ta alanlar doldu. ABD Dışişleri Bakanı nın Ankara ya Gelişi Protesto. sayı 157 / 1 mayıs 2006. sayı 157 / 1 mayıs 2006 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Basında İMO Şubelerimizden genç-imo 1 Mayıs ta alanlar doldu ABD Dışişleri Bakanı nın Ankara ya Gelişi Protesto Edildi 2 de 3 te

Detaylı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı sayı 188 / 1 aralık 2008 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1307-2412 Şubelerden...2 de 48. ECCE toplantısı Kıbrıs ta yapıldı...6 da 8. Ulaştırma Kongresi...14 te TMH İnşaat Bilişimi

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır Ocak - Şubat 2008 Yıl: 6 Sayı: 17 Yerel Süreli Yayın Baskı Tarihi:...2008 Baskı

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI 41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI yeni dönemde daha da güçlü ÝMO ve yeni projeler için... sensiz bir eksiðiz... Şubeden TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 139 Basım Tarihi:

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir İÇİNDEKİLER İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir 17. KÖMÜR KONGRESİ 2-4 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE ZONGULDAK TA YAPILDI...4 TÜRKİYE 17. KÖMÜR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ...7 DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TTB MERKEZ KONSEYİ Dr.Gençay Gürsoy (Başkan) Dr.Sinan Adıyaman (II.Başkan) Dr.Altan Ayaz (Gn. Sekreter) Dr.Muharrem Baytemür (Sayman) Dr.Hülya

Detaylı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı

(I) GİRİŞ (II) DÜNYA. 42. Dönem Çalışma Programı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 42. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Makina Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Programı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Odamızın iki yıllık sürecindeki çalışmalarına kılavuzluk

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı