RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA)"

Transkript

1 3287 RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA) ÜÇGÜL, Sevinç-ERİNÇ, Erdem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XX. yüzyılın başlarında siyasi ve sosyo-ekonomik bir karmaşa içerisinde olan İstanbul, kendi sorunlarının yanı sıra farklı sebepler dolayısıyla farklı coğrafyalardan gelen göçlerin de ağırlığını taşımıştır. Bu göçler arasında Karadeniz in karşı kıyısından ülke içi rejimi, yani yeni Bolşevik yönetimini kabul etmeyen Rusların akımının artı ve eksi yönleriyle İstanbul un siyasi ve sosyal yapısında kendi izleri bulunmaktadır. Günümüzde yaşanılan göç hareketleri bir taraftan aktüel bir problem gibi dikkatleri üzerlerine toplarken diğer taraftan tarih boyunca yaşanılan göçlerin de detaylı araştırılması zaruretini ortaya çıkmaktadır. Bildiride yüz yıllarca İstanbul da bulunmayı düşleyen Rusların asrın basında toplu halde bu şehre yüz tutmaları, burada barınmaları ve buradan farklı çoğrafyalara yayılmalarından bahsedilmektedir. Anahtar Kelimeler: İstanbul, göç, göç bilimi, Rus göçmenleri, Beyaz Ruslar. ABSTRACT The Movement of Rusian Immigrants to Istanbul (Early 20 th Century) At the beginning of the twentieth century, Istanbul, being in political and socio-economic chaos and despite having its own different problems from time to time, faced mass immigration from different parts of the world. One of these immigration routes via the Black Sea, which involved people escaping from the local or Bolshevik regime, has left its own political and social traces on Istanbul. In modern times, immigration problems are considered as real problems and from other points of view, have given rise to the need to study this issue. This study analyses the presence of Russians in Istanbul as immigrants and their reasons for being there as well as their lives in Istanbul. Finally, it looks at their movement to different parts of the world. Key Words: İstanbul, immigration, science of immigration, Russian immigrants, White Russians. --- XX. yüzyılın başlarında siyasi ve sosyo-ekonomik bir karmaşa içerisinde olan İstanbul, kendi sorunlarının yanı sıra farklı sebepler dolayısıyla farklı

2 3288 coğrafyalardan gelen üç göç dalgasının da ağırlığını taşımıştır. Mütareke döneminin sorunlarıyla baş başa kalan İstanbul bir taraftan Trakya nın Yunan işgaline uğraması sonucu tehcir etmek zorunluluğu yaşayan Müslüman Türk halkının, diğer taraftan, Anadolu da gelişen milliyetçi hareketten uzaklaşan Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarındaki Ermeni ve Rumların, diğer bir taraftan ise Karadeniz in karşı kıyısından ülke içi rejimi, yani yeni Bolşevik yönetimini kabul etmeyen Rusların akımıyla çalkalanmaktaydı. Tüm bunlar artı ve eksi yönleri gözetilmeksizin asrın başındaki İstanbul a kozmopolit bir yapı kazandırmaktaydı. Trakya ve Anadolu dan olan göç akımlarının sebepleri tartışma dahi götürmezken, Rusların İstanbul a yolculuğunun sebepleri tartışamaya açıktır. Bu, hem tarihçileri, hem siyaset bilimcilerini, hem sosyologları, hem de edebiyatçıları ilgilendiren yönleriyle irdelene bilinecek bir konudur. Bu husustan yola çıkarak mütareke dönemi İstanbul u ve sosyal yaşam hakkında son yıllarda çok kapsamlı çalışmaların olduğu görülmektedir. Günümüzde göç hareketi aktüellik kazanırken tarih boyunca, bu veya diğer sosyo-ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerden yaşanılan göçler, bu göçlerin vuku bulma sebepleri, şekilleri, boyutları, ulusal ve evrensel olarak kendine özgü yönleri hakkında bilgi vermek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sosyal bir vaka olan göç hareketlerinin, derin tarihî sebepleri dolayısıyla genişleyip önem arz etmesi, konuyla ilgili bilimsel ve siyasi konferansların düzenlenmesi bu alanı tartışmaya açık güncel bir vak a hâline getirerek Emigrantoloji, yani Göç Bilimi isimli yeni bir bilim ortaya çıkmasına da vesile oldu. Göç Bilimi veya Emigrantoloji, göç sürecinin öznesi olan yeni tip insan, yani göçmen kişi ve bu insanın yeni sosyal ortamda yaşama başladığı süreç, yaşam şekli ve şartları hakkındaki bilim olarak ortaya çıkmıştır. (Fenomen YD, 2000: 23) Göç; siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı birçok insanın ülkesini terk etmek zorunda kalarak çeşitli ülkelere yerleşmesidir. Burada terk edilen mekân geriye dönüşü olmayan bir zaman kavramına dönüşmektedir. Rusya dan göç etme hareketinin, eyleminin veya olgusunun çok eskiye dayanan kökleri vardır. Rusya da göç olgusu XI. yüzyılda Yaroslavl Mudrı nın kızlarının Avrupalılarla evlenip yurtdışına yerleşmesiyle başlatılan bu yerel göç tarihi, XX. yüzyılda toplu göç hareketlerine kadar uzanır.(samin,2000; 5-7) Rusya tarihinde toplu olarak ilk göçün yaşandığı yıllar, Bolşeviklerin hâkimiyete gelişlerinden tam 500 yıl önceye Korkunç İvan ( ) diye tanınan IV. İvan yönetimi yıllarına ( ) isabet etmektedir. Bu yıllarda hükümdarlarının amansız gaddarlığı ve baskısı yüzünden çok sayıda yazar, voyvoda, boyarın ülkeyi terk ettiği bilinmektedir. Bunların arasında ilk Rus matbaacısı mucit İvan Fyodorov ( ) ve knez Anrey Kurbski ( ) gibi tanınmış isimler vardı. Sonra XX. yüzyıla dek uzun bir süre Rusya da göç kavramı dinlenmeye alınmış sayılabilir. XX. yüzyıl, Rusya ya üç kez tarihte örneği az görülen toplu göçü yaşatmıştır. Bu yüzyılın başında Rusya nın ekonomik durumu, ziraat memleketinden kapitalizm

3 3289 sistemine geçişin verdiği sıkıntılar, sosyalist propagandalar ve siyasi gösteriler, ardı arkası kesilmeyen savaşlar, grevler, meşruti monarşiye doğru atılan adımlar, seçim kanunları ve antidemokratik uygulamalar, I Dünya Savaşı, devrimci hareketlerinin canlanması ve gelişmesi gibi etkenler ihtilali hazırlayan unsurlar olarak bilinmektedir. XX. yy. başında Rusya nın ekonomik durumu, sayısız askerî başarısızlığı, Rus- Japon harbindeki yenilgi, feodal bir düzenden kapitalizme hızlı geçiş nedeniyle günün şartlarına cevap veremeyen yönetimden kaynaklanan çok sayıda problem aşırı karamsar bir tabloyu ortaya koymaktaydı. Lenin in tabiriyle aşağılar eski düzeni yaşamak istemezken, yukarılar da eskisi gibi yönetemiyorlardı. Romanov Hanedanı nın en yumuşak karakterli Çarı II. Nikolay ın ( ) tutumu da göz ardı edilemeyecek bir konuydu. Yönetimin nüfuzu, Rusya nın toprak bütünlüğünü sağlamak için geliştirdiği stratejileri gerçekleştirememesi yüzünden sarsılmıştı te başlayıp 1918 de biten I. Dünya Savaşı sonrası Rusya en mağdur ülkelerin başında geliyordu. Yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik zorluk, günlük değişiklikler, yarın için endişe, farklı görüşlü partilerin tutumu, diğer ülkelerin kendi menfaatleri için yarattıkları sayısız maceralar, ülke içinde yaşanan terörler herkesi korku ve endişe içinde bırakmaktaydı. Rus halkı büyük bir baskı altında yaşamaktaydı. Bu karamsar tarihî dönem ve yapılan mücadeleler 1917 Şubat Devrimi sonrası Romanovlar ın tahttan uzaklaştırılmasıyla ilk sonucunu verdi. Hâkimiyet muhalif görüşlü partilerden oluşan Geçici Hükûmet e devredildi. SR Partisi lideri A. F. Kerenski nin 1 ( ) başkanlık ettiği Hükûmet muhalifleri, L.B. Kamenyev ( ) ve B.V.Savinkov ( ) ile, ülke menfaati için bir uzlaşmaya varamadı. Lenin başkanlığında hızla büyüyen ve faaliyet gösteren Bolşevik Partisi, geniş kitlelere hitap eden siyaseti başarılar elde etmesi sonucu Ekim 1917 yılında Rusya da 8 ay süren Geçici Hükûmeti yasaları ihlâl ederek devirip hâkimiyeti ele geçirdi. Lenin Hükûmeti nin hâkimiyeti devrim yoluyla, binlerce insanın kanı pahasına zoraki ele geçirmesi doğal olarak birinci sırada devrilen eski Hükûmete yakın olanların, sonra toplumun elit kısmının tepkisine sebep oldu. Tarihin bu karışık aşamasında onlar hâkimiyete gelen güçten kendilerini kurtarmak amacıyla yurtdışına çıktılar. Bu doğal tepkinin neticelerini, kaybettiklerini ve geleceğe yönelik planlarını 1 Bir yazar gibi de adından söz ettiren Aleksandr Kerenski, tanınmış bir siyasetçiydi yılında Geçici Hükûmetin başına getirtilen Kerenski Lenin ile aynı günde, aynı şehirde sadece 11 yıl sonra doğmuştu. Çar II. Aleksandr a yapılan suikastte Lenin in ağabeyinin bulunduğunu biliyoruz. Bu suikast olayından sonra Lenin in (o zaman Vladimir Ulyanov) liseden atılması talep edilir. Lise müdürü Fyodor Kerenski (baba) itiraz eder ve Lenin in eğitimini yarıda bırakmamasını sağlar. Yıllar sonra Aleksandr Kerenski başbakan olur, Lenin ise yasa dışı bir siyasî partinin lideri yılında Kerenski Neden elinizde hâkimiyet olduğu bir dönemde Lenin i kurşunlatmadınız, yok etmediniz? sorusuna Ben onu önemli biri olarak görmedim. Diye cevap vererek tarihin gidişatına yön verebilecek bir fırsatı değerlendirmediği için isminden hep Lenin i hapsetmeyen adam olarak bahsettirdi. (Samin, 2000: 213)

4 3290 hazırlamak için orada faaliyet göstermeyi tercih ettiler. 18 Temmuz 1918 tarihinde Çar ailesinin infazı geride kalanların umutlarını azalttı ve kendi akıbetlerinin aynı olacağını düşünenler de yurtdışına çıktılar. Bolşevik hâkimiyetinin ilk beş yılı içerisinde Rusya, tarihinin en büyük göç hareketini yaşadı. Yaşanan göçler çok boyutlu ele alındığı için göçler farklı açılardan gruplaştırılabilir. Ülkedeki siyasi ve sosyal durumu asrın başında takip edenler Ekim Devrimi sonrası üç farklı katmanda ve tarihte toplu göç yaşadılar. İlki, yurtdışında geçici yaşayan ve çalışan diplomatlar, sefirler, iş adamlarıydı. Sayıca az olan bu gruba daha sonra konser ve gösterilere giden sanatçılar ve yurt dışında eğitim alan öğrenciler de katıldılar. Onlar bu karmaşık dönemin bitmesini bulundukları ülkelerde beklemeyi tercih ettiler. Dolayısıyla olup bitenleri basından ve gelip gidenlerden takip ettiler. İkincisi, bilfiil bu göçü yaşayan ve göç eylemini gerçekleştiren çok sayıda insanı ve trajik boyutlu bir göçü kapsayan katmandır. Kendisi de, rejimin baskılarından defalarca bunlaıp, sürekli olarak yurt dışına göç etme isteğinde olan XX. yüzyılın önemli yazarlarından M.Bulgakov bu göçün trajik boyutlarından Beyaz Ordu ve Kaçış adlı romanlarında bahsetmektedir yıllarında gerçekleşen bu göçün coğrafyası ve toplu hâlde askerî birlikler, onların aileleri ve yakınlarıdır. I. Dünya Savaşı nın gidişatına ve ayrıca müttefiklerin ve karşı tarafın askeri güçlerinin geri çekilmesine bağlı hareket ve askerî görevleri dolayısıyla muhtelif semtlerde olan bu göçmenlerin ülkeyi terk ediş güzergâhları 6 basamaklı şekilde şöyle çizilmektedir: Ocak-Mart 1919: Alman askerî güçlerinin geri çekilmesiyle General A.İ.Denikin in Ukrayna da ordunun gücüyle hâkimiyeti koruma teşebbüsü ve bunu başaramaması sonucu sınırdan yapılan ilk toplu göç. Mart 1919: Rusya nın güneyinden, Odessa dan Fransız askerlerinin geri çekilmesi Bolşevikler in burada hâkimiyeti ele geçirmesini kolaylaştırdı ve göçün ikinci aşaması gerçekleşti. Şubat 1920: Rusya nın Güneyinden İngiliz-Amerikan askerî birliklerinin çıkışı. İngilizlerin Arhangelsk i boşaltmaları. Onları takiben buradan başlayan göç. Şubat 1920: Novorossiyski den Güney Askerî Güçlerin Tümgeneral A. İ. Denikin in başkanlığında geri çekilmesi ve ülkeden çıkışı. Kasım 1920: Kırım cephesinden Tümgeneral P. N. Vrangel in Rusya yı terk etmesi : Amiral A.V. Kolçak ordusunun hezimete uğrayışı ve Japon ordusunun Primorya dan çıkışı. (Александров,2003;189) Yukarıda adı geçen yerlerde Beyaz Ordu nun bölge karargâhlarıyla hem I.Dünya Savaşı hem de iç savaş dolayısıyla devrilen hâkimiyetin uğrunda çarpıştığı izlenmektedir. Bu göçmenler Çar ın sadık komutanları ve askerleri,

5 3291 onların aileleri ve güvenceleri altında olan sivil halktı. Daha net söylersek, onlar toplumun farklı sosyal kesimini kapsayan devrim öncesi Rusya ya hizmet eden insanlardı. Yaşanılan yenilgi sınır dışına çıkıp, güçlenip yeni planlarla savaşmak için geriye dönme stratejisini çizdi. Nitekim bu yıllarda uzun zaman Gelibolu ya ve Çatalca ya yerleşen orada askerî eğitimlerine devam eden Rus ordusu bunun en bariz örneğidir.(günal, 2004: 13-16) Askeri göçün yanı sıra sivil halk arasında da göç başladı. Bolşeviklerin işçi-köylü Hükûmetinin yürüttükleri zoraki, baskıcı siyasetleriyle eşitlik ve Rusya ya istikbal vadeden bir gelecek beklentisi içinde olanları da hüsrana uğrattı. Bu beklenti içinde olan milliyetçi gruplar, düşünürler, bilim ve sanat adamları, toplumun menfaatini, Rus insanının mukadderatını düşünenler, toplu halde ülkeye en yakın sınırlardan Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Polonya, Türkiye, Afganistan ve Çin sınırından göç etmeye başladılar. Üçüncü katman olarak sayılan üçüncü grup, entelektüellerin oluşturduğu tabakaydı. Daha sonra ise ülkenin tüm akademik sütunlarını omuzlayan 161 kişiden oluşan profesörler, filozoflar, edebiyat ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, üniversite rektörleri, akademisyenler, gazeteciler Ağustos 1922 yılında aşağılayıcı bir tavırla sınır dışı edildiler. Bu, Sovyet Rusya sı için büyük bir zekâ potansiyeli kaybı olsa da diğer taraftan Rus göçmen toplumuna büyük bir armağandı. L. D. Trotski bir beyanat vererek Sovyet Hükûmetinin bu aydınların can güvenliği açısından sınır dışı etme zorunda olduklarını açıkladı. Bahsi geçen insanlar Rusya sevdalı aydınlardı. Kimisi üniversitelerde ders veriyor, kimisi mesleğiyle vatanına hizmet ediyordu, fakat Sovyet Rusya sı onları eski dünyanın insanı adlandırarak güvensizlik duygusuyla yurt dışına attı. Onları anti-sovyet faaliyetle yargılayarak ülkeye dönecekleri takdirde kurşuna dizmekle tehdit ettiler. Sınır dışı edilen bu aydınların arasında sadece filolog ve etnograf S. N.Trubetskoy un ( ) kanıtlanacak bir takım Anti-Sovyet faaliyetleri vardı. Göç edilen ülkeler içerisinde bir anlamda dağılım noktası niteliği taşıyan iki şehir vardı: İstanbul ve Berlin. İstanbul un bu konumda olmasının birçok nedeni vardı. İlki, Rusya nın Batı sınırlarının artık Bolşeviklerin elinde olmasıydı. Bu sınırlardan dış ülkelere çıkış da, dolayısıyla kolay değildi. Fakat deniz yoluyla Türkiye ye geçip buradan da Avrupa nın istenilen ülkesine gitmek mümkündü. Buranın İtilaf Devletleri kontrolünde coğrafya olması da ikinci bir etken sayılabilir. Üçüncüsü, Bolşeviklerin hâkimiyete gelişleriyle ülkeyi terk etmeye başlayan Ruslara çoğu Avrupa ülkesi kısıtlamalar uygulamasıydı. Ülkelerindeki iç refahın ve oturmuş düzenin bozulabileceği endişesi bu ülkelerin kapılarını göçmen Ruslara açmada tereddüde soktu. Bu konumda en elverişli çıkış yine İstanbul du. O dönem İstanbul unda çok sayıda yabancı ülkenin yardım kuruluşlarının örgütlendikleri ve bunun da Ruslara yardım olasılığı anlamına geldiği bilinmektedir. (Timuçin, 2004: ) İlk olarak 1919 yılında İstanbul a göç edenler hem ekonomik hem de sosyal olarak üst düzey Ruslardı. Onlar Türkiye de uzun süre kalmadan Avrupa nın

6 3292 çeşitli ülkelerine yerleştiler. Göç eden ikinci grup, 1920 yılının Nisanında General Denikin kumandanlığındaki Beyaz Ordu nun yenilgisiyle Odessa yı terk etmelerinin ardından İstanbul a yol almıştır. En son grupsa, Kırım ın Bolşevikler tarafından ele geçirilmesiyle 14 Kasım 1920 yılında tümgeneral Vrangel ve ordusuyla Feodosiya Körfezi nden İstanbula a göç etmiştir.(бобков, atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id =277) İstanbul a göç eden Rusların sayısı çeşitli nedenlerden dolayı; (Burada kimi zaman yeterli sayım noktasının olmaması, kimi zaman kimlerin göçmen statüsünde bulunup bulunmadığının bilinememesi, kimi zaman yasal olmayan yollarla giriş çıkışlar ve benzeri sorunlar kastedilmektedir.) farklı kaynaklarda farklı sayılarla gösterilmektedir. Örneğin, 1920 yılında Kırım dan İstanbul a asker mensubu göç etti. Bunlarla birlikte sivil geldi. (Aleksandrov, 2003: 68) Bu rakamların ve e kadar yükseldiği bilinir. Rıbac ise sadece Tümgeneral Vrangel in bu göçü 126 gemiyle gemi tertibatı hariç kişiden oluştuğunu yazar. (Рыбас С. Ю. Галлиполи. На берегу Дарданелл text&id=45) Bu yolculuk belirsizlik ve endişe doluydu. Yolcuların çoğunun el bagajı bile bulunmadığı onların hallerinin bir göstergesiydi. Körfez ufukta görüldüğünde Moda dan yükselen İngiliz, Fransız, Amerikan, Yunan, İtalyan Sırp bayrakları Fransız kroyseri Valdek Russo 21 kez attığı top sesiyle Rus bayraklı gemi tertibatını selamlar.( Рыбас). Böylece İstanbul yıllarında Rus göçmenlerini en yoğunlukta ağırlayan şehirlerden biri olarak tarihe geçer. İkinci dağılım noktası sayılacak şehrin Berlin olduğunu söyledik. Rusya ya yakınlığı ve elverişli şartlar dolayısıyla 1921 yılının istatistiklerinde Almanya ya , yılları arasında ise Rus un göç ettiği bilinir. Bunlardan Berlin e göç etmişti. İlk yıllarda Cemiyet-i Akvam ve Alman Hükûmeti göçmenleri geri dönme konusunda ikna etmeye çalışsalar da sadece yakın insanın dönüşünü sağlamayı başardılar. Şubat 1921 de Almanya da Cemiyet-i Akvam bünyesinde göçmen bürosu kuruldu. Bu konumun ilk komiseri Norveçli kutup keşifçisi ve siyasetçi Fr. Nansen oldu. Başta Türkiye deki Rus Şurası ve diğer toplumsal örgütler Almanya nın bu tutumunu protesto ettiler ve göçmenleri geri gönderme siyasetini kınadılar. Bolşevik Rusya sı da göçmenlerin çok sayıda geri dönmesine pek istekli olmadığı için konu üzerinden sükûnetle geçti ve 15 Aralık 1921 tarihli yasasıyla 1 Haziran 1922 tarihine dek Sovyet pasaportu almayan vatandaşları Rus hüviyetinden men edeceklerini açıkladılar. Bu tarihten sonra göçmenler Cemiyet-i Akvam tarafından kimliksiz kişiler olarak belirli ülkelere yerleştirildi. Fr. Nansen göçmenlere kimlik bilgilerini içeren bir cüzdan verilmesini teklif etti. Bu belge göçmenler arasında Nansen pasaportu olarak adlandırıldı yılında 31 ülke tarafından bu kimlikler tanındı. Çeşitli ülkelere sığınan Rus Göçmenleri nin tamamının bu veya benzeri 5 pasaportu

7 3293 vardı: Çar Rusya sının armasını taşıyan pasaport, Geçici Hükûmet in damgalı pasaportu, Hetman toplu iğneli pasaportu, üç dişli Petlyurovski pasaportu ve İstanbul da verilen pembe resepisse pasaportu. Göçmen Ruslar bu pasaportlarla bir ülkeden diğer ülkeye geçmekte çok sayıda problem yaşıyordu. Bu yıllarda yeni doğan bebekleri hangi ülkenin vatandaşı sayılmalıdır sorusu da yanıtsızdı, kimse yeni doğan bebeğe hüviyet tanımıyordu. Hatta göçmenlerle evlenen Alman vatandaşları kendi vatandaşlık haklarını da kaybederek onlardan birine dönüşüyordu. Fransa da çok basit trafik kurallarını ihlal eden Rusların derhal sınır dışı edildiği görgü tanıklarınca söylenmektedir. Romanya ve Polonya da Rusça eğitim yapan okulların açılması yasaktı. Dinî gruplar Polonya da Ortodoks Ruslara karşı açıkça tavır koyarak çok sayıda Ortodoks kilise ve ibadet yerini kapattılar veya dağıttılar. Din adamlarının hapsi toplu hal aldı. Rus göçmenlere Avrupa nın tamamında ikinci sınıf insan muamelesi açık açık yapılmaktaydı. Maddî yokluk göçmenleri çaresizliğe sürükleyen en büyük etkendi. İlk yıllarda kendilerine ait değerli özel eşyalarını satan Ruslar bir süre sonra geçim için her türlü işi ve ücreti kabul etmek zorunda kaldılar. Bulundukları ülkelerde ikinci el mağazalar Rusya dan getirilen mallarla dolup taşardı. Türkiye deki Rus konsolosluğunun binasının duvarında bile Rus Göçmenlerinin sergisi ve uygun fiyatla ikinci el mağazası tabelası bulunmaktaydı. Genelde mücevherat, resimler, tarihi eşyalar, sanat değeri yüksek olan elişi vs. vardı. (http://archive.travel.ru/turkey/ html Призраки Голого Поля) Yazar İlya Surguçev göçmenlerin İstanbul a varışını şöyle anlatır: Konstantinopol da sarı sihhiye bayraklı 65 Rus gemisi içerisindeki tıka basa dolu insanlar Amerikan galeta ekmekleri ve ısıtılmamıs soğuk İngiliz kornbiflerini yiyorlardı. Bosfor körfezinden 150 bin Rus geçti bunlardan 27 bini kadın ve çocuktu. 100 binin üzerindeki askeri mensubu ve 6 bin cıvarinda yaralı vardı. Галлиполи русское государство на берегу Дарданелл başlıklı yazıda Moda da dalgalanan İngiliz, Fransız, Amerikan, Yunan, Sırp ve İtalyan bayrakları onları selamladı. Arkada Aya Sofya gözüküyordu. Yekaterina döneminden bu topraklara can atan Ruslar nihayet muratlarına erdiler. Ama nasıl? Ruslar dolu olan gemileri onlarca sandallardaki insanlar ellerinde helva, portakal, yufka ve benzeri yiyeceklerle gemilere yaklaşıp onları saat, tabanca, yüzük, kaput ve akla gelen her şey ile takas etme teklifleriyle. Saratov vapurunda çarşaf, ayakkabı, altın, silah kuruşlara satılmaktaydı. General Martınov Baylar, lütfen eşyalarınızı satmayın, biraz sabredin dese de herkes kendi başının çarecesine bakmayı yeğlemekteydi. (http://militera.lib.ru/bio/rybas1/06.html) General Kutepov gemisinde durum daha farklı sorunlarla karşılaşılıyordu. Müttefikler tarafından İstanbul da Ruslar ın silahlarını teslim etmeleri hakkında emir verildi. Buna cevap olarak tuğ general Kutepov ordu mensuplarına seslenerek rütbeli subaylar dışındakilerin silahlarını belirtilen bir yere toplayıp

8 3294 koruma altına almalarını emretti. Bu emirden insanların korunması ordunun korunmasıyla mümkündü mesajı anlaşılırdı. Ama İstanbul da bu göçmen ordusuna kimsenin ihtiyacı yoktu. Fransızlar bu kalabalığa ihtiyatla yaklaşıyor ve onlardan kaynaklanan problemlere olumsuz bakıyorlardı. Gelen gemilerden askeri teçhizatı, on binlerce silahı, çayı, şekeri, buğdayı, tütünü derhal ele geçirdiler. 19 Kasım 1920 tarihinde Rus Ordusu nun bir kısmını Lemnos adasına, piyade ağırlıklı olarak diğer kısmını da Gelibolu ya ise yerleştirdiler. 21 Kasımda da Saratov ve Herson gemileri kısım kısım Gelibolu ya geçtiler. Hem depremle hem de İngiliz Deniz Kuvvetlerince yıkılmış dağılmış Gelibolu da General Kutepov u Fransız binbaşı Veyler karşılayıp yerleşecekleri kampı göstermek için ona refakat etti. Rus Ordusu bir tarafta Büyük Dere çayının Dardanel e dökülen yerinde diğer tarafta ise yüksek olmayan sıra dağların arasında yaşam mücadelesi verecekti. Tifüs hastaları, aç, hasta kadın ve çocuklar, güçsüz askeri mensupla bomboş arazide yağmur ve rüzgârdan korunarak nasıl yaşanacaktı? Kutepov göçmenler için bir kasaba, ordu için ise bir kamp inşa etmeliydi. Fakat nasıl? Kutepov askeri intizam ve ciddiyetle orduya seslendi: Rus subay ve askerinin adını ve şerefini koruma ve yüceltme adına ki bu yabancı bir memeleketin topraklarında daha da önemldir, herkesi talep ve emirler doğrultusunda çok sıkı bir askeri disipline çağırıyorum. Görevinizde en ufak bir ihmal ve sorumsuzluk çok ciddi ve acımasızca cezalandırılacak. Kutepov askerlere Fransızlar tarafından maddi destek gördükleri dolayısıyla asla özgür ve milli benliklerinden fedakârlık etmemeleri gerektiğini bildirdi. Fransızların askerlere belirlediği günlük er azığı: 500 gr ekmek, 200 gr et konservesi, 80 gr pirinç, fasulye ve baklagillerden her hangi biri, 20 gr Hindistan cevizi yağı, 20 gr şeker, çay, tuz ve defne yaprağı. Bazan buna tütün eklenir ayda bir kez ise subaylara 2 lire, askerlere 1 lire para veriliyordu. Bütün bu zorluklara arğmen 18 Aralıkta General Vrangel ile Fransız orgenerali de Bon Gelibolu kampını ziyaret ederken onları perişan göçmen yığını değil tam müteşekkil bir ordu karşılar. General Vrangel Ordu varlığını sürdürmektedir diye vurgularken de Bon renkli taşlar ve balık kulaklarıyla yapılı iki başlı kartalı işaretleyerek O uçacak demesi de ilginçti. Bu imada nasıl bir iltifat vardı? Fransızlar Rus ordusunun bir an önce yok edilmesini çok istiyorlardı, ama bir anda yığın şeklinde askerlerle baş edemeyeceklerini anlamaktaydılar. İtilaf Devletlerinin yetkileri içerisinde olan İstanbul da, Rus Ordusuna faaliyetlerini bırakması konusunda baskı yapılsa da Rus komutanları böyle bir konuyu gündeme getirmek bile istemediler. İngiliz yetkililer her hangi bir yardım teşebbüsünde bulunmadıkları gibi Beyaz Ordu nun derhal Rusya ya dönmesini talep ettiler. Fransa ise daha yumuşak ve ılımlı bir tavır sergileyerek General Vrangel i resmi bir konumla kabul etmese de (Wrangel Rusya nın Güney Bölgesinde kurulan Bolşevikler e direnen bir Hükûmet kurarak Başkanlık yapmıştı. Fakat bu Hükûmet hiçbir siyasi statüde tanınmadı. Burada kastedilen bu konudur. Diğer taraftan Wrangler Çar Ordusu nda bir generaldi. Bu konumuyla

9 3295 ilgili her hangi bir tutum yoktur.) gurbette olan Rus göçmenlerinin kaderi ile ilgilenmeyi bir manevî borç olarak kabul etti. Fransa burada doğal olarak kendi menfaatleri açısından yola çıkmaktaydı: Bu yıllarda Fransa bu bölgedeki olası askeri başkaldırılardan sorumluydu. Ayrıca Rus Ordusu na sahip çıkmakla bu orduya ait bütün askeri araç-gereçleri kendi donanmasına katıyordu. Bu askeri donanımın maddi değeri, yapılan yardımların çok üzerindeydi. Son olarak ise askeri açıdan böyle yüksek eğitimli bir ordunun geriye, Bolşevik Rusyası na dönmesi istenmiyordu. 17 Nisan 1921 yılında Fransız Hükûmeti Vrangel Ordusu nun artık var olmadığını beyan ederek ordu mensunubunun özgür olduklarını eski komutanlarının onlara emir veremeyeceklerini beyan etti. Bu her şeyin sonu anlamını geliyordu. Yeni Başkomutan Albay Tomassen, Rus ordusundaki rütbeli rütbesiz herkesin ona tabi olmasını isterken, aksi halde Gelibolu da kalamayacaklarını söylerken Generel Vitkovski Rus askerinin sadece kendi komutanlarına tabi olduklarını bildirdi. (Карпенко, p2.html) Fransızların propagandasıyla bu askerlerden birkaç bini geri Sovyet Rusya sına dondu yılının aralığında yatak sıkıntısı beslenme ve tıbbi levazimat yetersizliği toplu hastalıklara yol açtı. Bunların içerisinde 363 tifüs hastası vardı. Bu hasatlıklarla mücadele için tip mıntıkaları kurulup ilaçlamaya gidildi. Çatalca da da durum daha vahimdi. Orada kolera salgını olduğundan derhal aşı kampanyası başlatıldı. Yokluk, sefalet ve hastalık Gelibolu daki Kutepov tarihini sonlandırmaya yöneltti. Fransızların silahları teslim etmek yönündeki baskısına Kutepov dayanamayıp general Şarpi ye Silahlarımızı mı istiyrosunuz, buyurun, gelin alın diyerek bir ordulu gururunu dindirdi. Ama Fransızlar farklı yolu denediler. Maddi olarak yemekleri azalttılar, göçmenleri onların daha iyi şartlarda yaşayabileceyine inandırarak Brazilya ve Sovyet Rusya sına dönme konusunda ikna edici propagandalar yapmaya başladılar. Gelibolu dışındaki Rus nüfusu hakkında ise daha çok konuşulabilinir: Mihail Bulgakov, A. Tolstoy, A. Averçenko gibi yazarların eserlerinde bu yaşamın tasviri içler acısıdır. Rus nüfusun ağırlıklı olduğu yerlerde, hamam böceği yarışlarından sahte taş satımına, üzerindeki kıyafetten hayır kurumlarınca verilen yardıma dek, Rus Devletinin Tarihi kitabından Puşkin in eserlerine dek, daha kötüsü hamallıktan fahişeliğe dek her şeyin alınıp satıldığı, pazarlandığı bir dünya vardı. Bunların arasında altın diye sattığı bakır yüzük, pırlanta diye sattığı cam taşlar için Türklerden dayak yiyenler de yok değildi. Taksim meydanına toplanan bu topluluk para kazanmak için akıl almaz şeyler uyduruyor ve uyguluyordu. Taksim meydanından Pera sokağına doğru Rus toprakları üzerinde inşa edilmiş Rus konsolosluğu bulunmaktaydı. II Yekaterina nin emriyle konsolosluk binasını Rusya dan gemilerde getirilen Rus toprakları üzerine inşa ettirilmiş olmasından bile teselli bulan Ruslar bulunmaktaydı.

10 Şubat 1921 yayına başlayan Zarnitsa adlı mecmuada yazar Valeri Levitski nin anıları ilginçti: Kampta hiç kimsenin hâkimiyeti hissedilmiyordu. De facto kamp. Diye yazan yazar Gelibolu askerileri ile yerel halk arasında ilişkilerin son derece iyi olduğu yazar. Yaşlı Türk hanımların Gelibolu daki ailelere gelmeleri, hiç konuşmadan mutfaklarına yiyecek erzak bırakmaları veya Köprü geçişlerinde herkes ücrer ödeme zorundayken Rusları ücretsiz bıraktıkları da bilinmektedir. Şulgin in belgesel yazıları siyasi olayların analizi, yorumları ve değerlendirmeleri ağırlıklı olsa da fevkalade güzel bir vakayiname üslubu da yelpazesine bunula sınırlı tutmamaktadır. Göçmenlerin yaşamı, ruh hali, yaşam mücadeleleri, günlük sorunları, gelecek umutları vs. gibi konular her yönüyle kaleme alınmıştır. İstanbul da Rus göçmenleri Şulgin kaleminden tüm incelikleriyle anlatılmaktadır. Şulgin in anılarından birinde Nikolayev soyadlı birirsinin intihat ettiği üzerine yayaılan dedi kodu ve yorumlar ilginçtir. Neden intihar etti. Ne yapayım, diyerek o bu yolu secmiş ve o denli yaşatman kurtuluş için seçmiş. Bu bir ölümden çok bir sembol gibi yorumlandı. Ve anıların en sonunda O ne yapayım sorusuna cevap buldu peki biz? Diye metin bitiyor. Bu çaresizlik ve belirsizlik daha kötü bir durumdu. Şulgin dönemin ab havasını analiz ederek şöyle yazar: Aç çocuklar ve beti benzi sararmış kadınlara kucak açan İstanbul da bir soru aklımı kurcalardı: Bunlara en fazla Hristiyan ca kim yaklaştı: fokstrot oynamaktan delirmiş Hristiyan Pera ve Galata mı, yoksa eski Aya Sofya çevresine yığılan İslam İstanbul u mu diye sorulmaktaydı. Bunu yaptıklarıyla bilirsin der. XX. yy. ufkundaki ay yıldızlı tacıyla İstanbul İsa ya/tanrı ya belki de lekelenmiş Pera ve Galata dan daha yakındır. Çalıştıkları işlerin ağırlığının yanı sıra aşağılanma ve hor görülme bu insanları daha da ezmekteydi. Geri dönme hayalleri uzaklaştıkça ve bu ülkelerde kalıcı konumda oldukları anlaşıldıkça Ruslar kendilerine ait iş yerleri, mağazalar, kuru temizleme, fırın, votka imalâtı yapan fabrikalar, restoranlar, sanat okulları: müzik, bale, dans vs. açmaya ve işletmeye başladılar. İstanbul a yerleşen Ruslar dan çoban, bekçi, kapıcı, hizmetçi olarak çalışan çok sayıda insan vardı. Rusya yı terk eden herkesin geri dönmek umuduyla bu sınır ülkelere yol alışı uzun yıllara yayıldı yılından itibaren dağılan Gelibolu birliğinin son askerleri de dünyanın dört bir yayına yayıldılar. Çekoslovak öğrenci hekim ve mühendisleri kapısını açtı, Bulgaristan ve Sırplar Gelibolu ordu mensubunun bir kısmını kabul etti, Arjantin tarımda çalışabilecek subaylara seslendi. Almanya bankacı ve deri ve kürk ustalarını aldı, Fransa ise ucuz işçi kuvvesini benimsedi. Ruslar İstanbul u arkalarında bıraktılar. Zarnitsa adlı mecmuada yazar Valeri Levitski nin Türklerden bahseden yormuyla sunuyu tamamalamak istiyorum. Demek ki

11 3297 asırlarca savaşıp bir iki ay içerisinde birbirlerini bu kadar samimi ve içten duygularla sevmek mümkünmüş. Ruslar, bence her iki ulusun hayatındaki bu ağır dönemde Türklerden gördüğü ilgi ve sevgiyi asla unutmamalılar. KAYNAKÇA 1. Aleksandrov, S. A., Politiçeskaya İstoriya Zarubejnoy Rossii, Olimp: Deleon, J., Beyoğlu nda Beyaz Ruslar, İstanbul: Remzi Kitapevi: Fenomen Yuriya Drujnikova, Varşova: Slavika orientale: Günal, E. Z., (2004) Rus Göçmenlerinin 1921 Yılında İstanbul İzlenimleri, Kül Güncel Edebiyat ve Eleştiri Seçkisi, 49 (Haziran), İlbeyi, Ö, Osmanlı dan Cumhuriyet e Yaşam ve Moda, Truva yayınları: Kurat, A. N., Rusya Tarihi, Ankara. 7. Samin, D. K., Samıye znamenitıye emigrantı Rossii, Moskva: Veçe: Temel, M., İşgal Yıllarında İstanbul un Sosyal Durumu, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları: Timuçin, T., İstanbulda Beyaz Ruslar , CİE PO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Ululararası Komitesi; XIV. Sempozyumu Bildirileri: Eylül 2000, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi: Törene, M., İşgal İstanbul u, İstanbul Kitabevi yayınları: Uravelli, O., İstanbul dan Geçen Ruslar, Ankara: Ümit Yayıncılık: Üçgül, S., Rus Göçmen Edebiyatı, Ankara: Kapadokya: Александров, С. А, Политическая история Зарубежной России, rovs.atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id= Бобков, Красный террор в Крыму годы. spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id= Галлиполи русское государство на берегу Дарданелл lib.ru/bio/rybas1/06.html 16. Карпенко, С. В., Русская армия генерала П. Н. Врангеля в Турции ( гг.) 17. Призраки Голого Поля, 18. Рыбас, СЮ, Галлиполи. На берегу Дарданелл ru/index.php?view=publication&mode=text&id=45

12 3298

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

TürKev Dergisi Türk Kültür Evi. TürKev Dergisi. Türk Kütür Evi. 2013 www.turkkulturevi.org. Tel:617-269-7300

TürKev Dergisi Türk Kültür Evi. TürKev Dergisi. Türk Kütür Evi. 2013 www.turkkulturevi.org. Tel:617-269-7300 TürKev Dergisi Türk Kütür Evi 2013 www.turkkulturevi.org Tel:617-269-7300 1 İçindekiler: Önsöz... TürKev-Boston Kurucusu Hakkında... 5 TürKev-Boston Dünden Bugüne... 6-9 Dünden Bugüne TürKev- Boston da

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE Taşkın DENİZ ÖZET İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 202 2012 / 04 ISBN No: 978-605-5316-10-5 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam ve Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad.

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ

SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ SORUNLU BÖLGELERDE GÖÇ Prof. Dr. Hisae Nakanishi Doç. Dr. İbrahim Sirkeci Hatem Cabbarlı Sorunlu Bölgelerde Göç GLOBAL STRATEJİ ENSTİTÜSÜ Mithatpaşa Cad. No. : 46 / 3 4 Kızılay

Detaylı

DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU

DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU 4 2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI RAPORU 1 Kapak Fotoğrafı Pakistan Ordusu Taliban ı desteklediğini iddia ettiği Aşiret Bölgesi Svat Vadisi ne yönelik Mayıs ayı ortalarında, ABD destekli büyük bir saldırı başlattı.

Detaylı

İNGİLİZ BASKISI ALTINDAKİ TÜRKLER 1918 1923. THEODOR WERNER ** Çeviren: Fatih ÇOLAK

İNGİLİZ BASKISI ALTINDAKİ TÜRKLER 1918 1923. THEODOR WERNER ** Çeviren: Fatih ÇOLAK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 65 99 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7 Page:

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 1 YAZARLAR UFUK ERTEKİN BAHATTİN PENEZ SEVİM SOFUOĞLU SONGÜL SÖZEN DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5002 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

Muzaffer Başkaya. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74)

Muzaffer Başkaya. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74) Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74) 51 İngiliz Basınına Göre Bulgaristan ın Birinci Dünya Savaşı ndan Çekilişi ve Selanik

Detaylı

ORU 2013 YA RAP KAFKAS

ORU 2013 YA RAP KAFKAS KAFKASYA RAPORU 2013 KAFKASYA'DAKİ RUS İŞGALİ VE KAFKASYA'NIN SİYASİ-SOSYAL DURUMU HAKKINDA RAPOR 2013 Kafkasya'nın Coğrafi Durumu: Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yüksekliği orta kısımlarında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

KAZAKİSTAN DA ALMAN AZINLIĞI

KAZAKİSTAN DA ALMAN AZINLIĞI 162 NERM N GÜLER/KAZAK STAN DA ALMAN AZINLI I KAZAKİSTAN DA ALMAN AZINLIĞI Nermin GÜLER* Kazakhstan is hosting more than 130 different ethnic groups in her territories which also includes the Kazakh Germans.

Detaylı

Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya

Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya ORSAM Rapor No: 8 Rapor No: 1, Aralık 2009 Karadenİz İn Bütünleşmesİ İçİn Abhazya Abkhazia For The Integration Of The Black Sea АБХАЗИЯ В РАМКАХ ЕДИНСТВА ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ARAP-İSRAİL UYUŞMAZLIĞINDA FİLİSTİN SORUNU Demet GÖKÇINAR Ankara, 2009 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı