RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA)"

Transkript

1 3287 RUS GÖÇMENLERİNİN İSTANBUL YOLCULUĞU (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA) ÜÇGÜL, Sevinç-ERİNÇ, Erdem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XX. yüzyılın başlarında siyasi ve sosyo-ekonomik bir karmaşa içerisinde olan İstanbul, kendi sorunlarının yanı sıra farklı sebepler dolayısıyla farklı coğrafyalardan gelen göçlerin de ağırlığını taşımıştır. Bu göçler arasında Karadeniz in karşı kıyısından ülke içi rejimi, yani yeni Bolşevik yönetimini kabul etmeyen Rusların akımının artı ve eksi yönleriyle İstanbul un siyasi ve sosyal yapısında kendi izleri bulunmaktadır. Günümüzde yaşanılan göç hareketleri bir taraftan aktüel bir problem gibi dikkatleri üzerlerine toplarken diğer taraftan tarih boyunca yaşanılan göçlerin de detaylı araştırılması zaruretini ortaya çıkmaktadır. Bildiride yüz yıllarca İstanbul da bulunmayı düşleyen Rusların asrın basında toplu halde bu şehre yüz tutmaları, burada barınmaları ve buradan farklı çoğrafyalara yayılmalarından bahsedilmektedir. Anahtar Kelimeler: İstanbul, göç, göç bilimi, Rus göçmenleri, Beyaz Ruslar. ABSTRACT The Movement of Rusian Immigrants to Istanbul (Early 20 th Century) At the beginning of the twentieth century, Istanbul, being in political and socio-economic chaos and despite having its own different problems from time to time, faced mass immigration from different parts of the world. One of these immigration routes via the Black Sea, which involved people escaping from the local or Bolshevik regime, has left its own political and social traces on Istanbul. In modern times, immigration problems are considered as real problems and from other points of view, have given rise to the need to study this issue. This study analyses the presence of Russians in Istanbul as immigrants and their reasons for being there as well as their lives in Istanbul. Finally, it looks at their movement to different parts of the world. Key Words: İstanbul, immigration, science of immigration, Russian immigrants, White Russians. --- XX. yüzyılın başlarında siyasi ve sosyo-ekonomik bir karmaşa içerisinde olan İstanbul, kendi sorunlarının yanı sıra farklı sebepler dolayısıyla farklı

2 3288 coğrafyalardan gelen üç göç dalgasının da ağırlığını taşımıştır. Mütareke döneminin sorunlarıyla baş başa kalan İstanbul bir taraftan Trakya nın Yunan işgaline uğraması sonucu tehcir etmek zorunluluğu yaşayan Müslüman Türk halkının, diğer taraftan, Anadolu da gelişen milliyetçi hareketten uzaklaşan Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarındaki Ermeni ve Rumların, diğer bir taraftan ise Karadeniz in karşı kıyısından ülke içi rejimi, yani yeni Bolşevik yönetimini kabul etmeyen Rusların akımıyla çalkalanmaktaydı. Tüm bunlar artı ve eksi yönleri gözetilmeksizin asrın başındaki İstanbul a kozmopolit bir yapı kazandırmaktaydı. Trakya ve Anadolu dan olan göç akımlarının sebepleri tartışma dahi götürmezken, Rusların İstanbul a yolculuğunun sebepleri tartışamaya açıktır. Bu, hem tarihçileri, hem siyaset bilimcilerini, hem sosyologları, hem de edebiyatçıları ilgilendiren yönleriyle irdelene bilinecek bir konudur. Bu husustan yola çıkarak mütareke dönemi İstanbul u ve sosyal yaşam hakkında son yıllarda çok kapsamlı çalışmaların olduğu görülmektedir. Günümüzde göç hareketi aktüellik kazanırken tarih boyunca, bu veya diğer sosyo-ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerden yaşanılan göçler, bu göçlerin vuku bulma sebepleri, şekilleri, boyutları, ulusal ve evrensel olarak kendine özgü yönleri hakkında bilgi vermek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sosyal bir vaka olan göç hareketlerinin, derin tarihî sebepleri dolayısıyla genişleyip önem arz etmesi, konuyla ilgili bilimsel ve siyasi konferansların düzenlenmesi bu alanı tartışmaya açık güncel bir vak a hâline getirerek Emigrantoloji, yani Göç Bilimi isimli yeni bir bilim ortaya çıkmasına da vesile oldu. Göç Bilimi veya Emigrantoloji, göç sürecinin öznesi olan yeni tip insan, yani göçmen kişi ve bu insanın yeni sosyal ortamda yaşama başladığı süreç, yaşam şekli ve şartları hakkındaki bilim olarak ortaya çıkmıştır. (Fenomen YD, 2000: 23) Göç; siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı birçok insanın ülkesini terk etmek zorunda kalarak çeşitli ülkelere yerleşmesidir. Burada terk edilen mekân geriye dönüşü olmayan bir zaman kavramına dönüşmektedir. Rusya dan göç etme hareketinin, eyleminin veya olgusunun çok eskiye dayanan kökleri vardır. Rusya da göç olgusu XI. yüzyılda Yaroslavl Mudrı nın kızlarının Avrupalılarla evlenip yurtdışına yerleşmesiyle başlatılan bu yerel göç tarihi, XX. yüzyılda toplu göç hareketlerine kadar uzanır.(samin,2000; 5-7) Rusya tarihinde toplu olarak ilk göçün yaşandığı yıllar, Bolşeviklerin hâkimiyete gelişlerinden tam 500 yıl önceye Korkunç İvan ( ) diye tanınan IV. İvan yönetimi yıllarına ( ) isabet etmektedir. Bu yıllarda hükümdarlarının amansız gaddarlığı ve baskısı yüzünden çok sayıda yazar, voyvoda, boyarın ülkeyi terk ettiği bilinmektedir. Bunların arasında ilk Rus matbaacısı mucit İvan Fyodorov ( ) ve knez Anrey Kurbski ( ) gibi tanınmış isimler vardı. Sonra XX. yüzyıla dek uzun bir süre Rusya da göç kavramı dinlenmeye alınmış sayılabilir. XX. yüzyıl, Rusya ya üç kez tarihte örneği az görülen toplu göçü yaşatmıştır. Bu yüzyılın başında Rusya nın ekonomik durumu, ziraat memleketinden kapitalizm

3 3289 sistemine geçişin verdiği sıkıntılar, sosyalist propagandalar ve siyasi gösteriler, ardı arkası kesilmeyen savaşlar, grevler, meşruti monarşiye doğru atılan adımlar, seçim kanunları ve antidemokratik uygulamalar, I Dünya Savaşı, devrimci hareketlerinin canlanması ve gelişmesi gibi etkenler ihtilali hazırlayan unsurlar olarak bilinmektedir. XX. yy. başında Rusya nın ekonomik durumu, sayısız askerî başarısızlığı, Rus- Japon harbindeki yenilgi, feodal bir düzenden kapitalizme hızlı geçiş nedeniyle günün şartlarına cevap veremeyen yönetimden kaynaklanan çok sayıda problem aşırı karamsar bir tabloyu ortaya koymaktaydı. Lenin in tabiriyle aşağılar eski düzeni yaşamak istemezken, yukarılar da eskisi gibi yönetemiyorlardı. Romanov Hanedanı nın en yumuşak karakterli Çarı II. Nikolay ın ( ) tutumu da göz ardı edilemeyecek bir konuydu. Yönetimin nüfuzu, Rusya nın toprak bütünlüğünü sağlamak için geliştirdiği stratejileri gerçekleştirememesi yüzünden sarsılmıştı te başlayıp 1918 de biten I. Dünya Savaşı sonrası Rusya en mağdur ülkelerin başında geliyordu. Yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik zorluk, günlük değişiklikler, yarın için endişe, farklı görüşlü partilerin tutumu, diğer ülkelerin kendi menfaatleri için yarattıkları sayısız maceralar, ülke içinde yaşanan terörler herkesi korku ve endişe içinde bırakmaktaydı. Rus halkı büyük bir baskı altında yaşamaktaydı. Bu karamsar tarihî dönem ve yapılan mücadeleler 1917 Şubat Devrimi sonrası Romanovlar ın tahttan uzaklaştırılmasıyla ilk sonucunu verdi. Hâkimiyet muhalif görüşlü partilerden oluşan Geçici Hükûmet e devredildi. SR Partisi lideri A. F. Kerenski nin 1 ( ) başkanlık ettiği Hükûmet muhalifleri, L.B. Kamenyev ( ) ve B.V.Savinkov ( ) ile, ülke menfaati için bir uzlaşmaya varamadı. Lenin başkanlığında hızla büyüyen ve faaliyet gösteren Bolşevik Partisi, geniş kitlelere hitap eden siyaseti başarılar elde etmesi sonucu Ekim 1917 yılında Rusya da 8 ay süren Geçici Hükûmeti yasaları ihlâl ederek devirip hâkimiyeti ele geçirdi. Lenin Hükûmeti nin hâkimiyeti devrim yoluyla, binlerce insanın kanı pahasına zoraki ele geçirmesi doğal olarak birinci sırada devrilen eski Hükûmete yakın olanların, sonra toplumun elit kısmının tepkisine sebep oldu. Tarihin bu karışık aşamasında onlar hâkimiyete gelen güçten kendilerini kurtarmak amacıyla yurtdışına çıktılar. Bu doğal tepkinin neticelerini, kaybettiklerini ve geleceğe yönelik planlarını 1 Bir yazar gibi de adından söz ettiren Aleksandr Kerenski, tanınmış bir siyasetçiydi yılında Geçici Hükûmetin başına getirtilen Kerenski Lenin ile aynı günde, aynı şehirde sadece 11 yıl sonra doğmuştu. Çar II. Aleksandr a yapılan suikastte Lenin in ağabeyinin bulunduğunu biliyoruz. Bu suikast olayından sonra Lenin in (o zaman Vladimir Ulyanov) liseden atılması talep edilir. Lise müdürü Fyodor Kerenski (baba) itiraz eder ve Lenin in eğitimini yarıda bırakmamasını sağlar. Yıllar sonra Aleksandr Kerenski başbakan olur, Lenin ise yasa dışı bir siyasî partinin lideri yılında Kerenski Neden elinizde hâkimiyet olduğu bir dönemde Lenin i kurşunlatmadınız, yok etmediniz? sorusuna Ben onu önemli biri olarak görmedim. Diye cevap vererek tarihin gidişatına yön verebilecek bir fırsatı değerlendirmediği için isminden hep Lenin i hapsetmeyen adam olarak bahsettirdi. (Samin, 2000: 213)

4 3290 hazırlamak için orada faaliyet göstermeyi tercih ettiler. 18 Temmuz 1918 tarihinde Çar ailesinin infazı geride kalanların umutlarını azalttı ve kendi akıbetlerinin aynı olacağını düşünenler de yurtdışına çıktılar. Bolşevik hâkimiyetinin ilk beş yılı içerisinde Rusya, tarihinin en büyük göç hareketini yaşadı. Yaşanan göçler çok boyutlu ele alındığı için göçler farklı açılardan gruplaştırılabilir. Ülkedeki siyasi ve sosyal durumu asrın başında takip edenler Ekim Devrimi sonrası üç farklı katmanda ve tarihte toplu göç yaşadılar. İlki, yurtdışında geçici yaşayan ve çalışan diplomatlar, sefirler, iş adamlarıydı. Sayıca az olan bu gruba daha sonra konser ve gösterilere giden sanatçılar ve yurt dışında eğitim alan öğrenciler de katıldılar. Onlar bu karmaşık dönemin bitmesini bulundukları ülkelerde beklemeyi tercih ettiler. Dolayısıyla olup bitenleri basından ve gelip gidenlerden takip ettiler. İkincisi, bilfiil bu göçü yaşayan ve göç eylemini gerçekleştiren çok sayıda insanı ve trajik boyutlu bir göçü kapsayan katmandır. Kendisi de, rejimin baskılarından defalarca bunlaıp, sürekli olarak yurt dışına göç etme isteğinde olan XX. yüzyılın önemli yazarlarından M.Bulgakov bu göçün trajik boyutlarından Beyaz Ordu ve Kaçış adlı romanlarında bahsetmektedir yıllarında gerçekleşen bu göçün coğrafyası ve toplu hâlde askerî birlikler, onların aileleri ve yakınlarıdır. I. Dünya Savaşı nın gidişatına ve ayrıca müttefiklerin ve karşı tarafın askeri güçlerinin geri çekilmesine bağlı hareket ve askerî görevleri dolayısıyla muhtelif semtlerde olan bu göçmenlerin ülkeyi terk ediş güzergâhları 6 basamaklı şekilde şöyle çizilmektedir: Ocak-Mart 1919: Alman askerî güçlerinin geri çekilmesiyle General A.İ.Denikin in Ukrayna da ordunun gücüyle hâkimiyeti koruma teşebbüsü ve bunu başaramaması sonucu sınırdan yapılan ilk toplu göç. Mart 1919: Rusya nın güneyinden, Odessa dan Fransız askerlerinin geri çekilmesi Bolşevikler in burada hâkimiyeti ele geçirmesini kolaylaştırdı ve göçün ikinci aşaması gerçekleşti. Şubat 1920: Rusya nın Güneyinden İngiliz-Amerikan askerî birliklerinin çıkışı. İngilizlerin Arhangelsk i boşaltmaları. Onları takiben buradan başlayan göç. Şubat 1920: Novorossiyski den Güney Askerî Güçlerin Tümgeneral A. İ. Denikin in başkanlığında geri çekilmesi ve ülkeden çıkışı. Kasım 1920: Kırım cephesinden Tümgeneral P. N. Vrangel in Rusya yı terk etmesi : Amiral A.V. Kolçak ordusunun hezimete uğrayışı ve Japon ordusunun Primorya dan çıkışı. (Александров,2003;189) Yukarıda adı geçen yerlerde Beyaz Ordu nun bölge karargâhlarıyla hem I.Dünya Savaşı hem de iç savaş dolayısıyla devrilen hâkimiyetin uğrunda çarpıştığı izlenmektedir. Bu göçmenler Çar ın sadık komutanları ve askerleri,

5 3291 onların aileleri ve güvenceleri altında olan sivil halktı. Daha net söylersek, onlar toplumun farklı sosyal kesimini kapsayan devrim öncesi Rusya ya hizmet eden insanlardı. Yaşanılan yenilgi sınır dışına çıkıp, güçlenip yeni planlarla savaşmak için geriye dönme stratejisini çizdi. Nitekim bu yıllarda uzun zaman Gelibolu ya ve Çatalca ya yerleşen orada askerî eğitimlerine devam eden Rus ordusu bunun en bariz örneğidir.(günal, 2004: 13-16) Askeri göçün yanı sıra sivil halk arasında da göç başladı. Bolşeviklerin işçi-köylü Hükûmetinin yürüttükleri zoraki, baskıcı siyasetleriyle eşitlik ve Rusya ya istikbal vadeden bir gelecek beklentisi içinde olanları da hüsrana uğrattı. Bu beklenti içinde olan milliyetçi gruplar, düşünürler, bilim ve sanat adamları, toplumun menfaatini, Rus insanının mukadderatını düşünenler, toplu halde ülkeye en yakın sınırlardan Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Polonya, Türkiye, Afganistan ve Çin sınırından göç etmeye başladılar. Üçüncü katman olarak sayılan üçüncü grup, entelektüellerin oluşturduğu tabakaydı. Daha sonra ise ülkenin tüm akademik sütunlarını omuzlayan 161 kişiden oluşan profesörler, filozoflar, edebiyat ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, üniversite rektörleri, akademisyenler, gazeteciler Ağustos 1922 yılında aşağılayıcı bir tavırla sınır dışı edildiler. Bu, Sovyet Rusya sı için büyük bir zekâ potansiyeli kaybı olsa da diğer taraftan Rus göçmen toplumuna büyük bir armağandı. L. D. Trotski bir beyanat vererek Sovyet Hükûmetinin bu aydınların can güvenliği açısından sınır dışı etme zorunda olduklarını açıkladı. Bahsi geçen insanlar Rusya sevdalı aydınlardı. Kimisi üniversitelerde ders veriyor, kimisi mesleğiyle vatanına hizmet ediyordu, fakat Sovyet Rusya sı onları eski dünyanın insanı adlandırarak güvensizlik duygusuyla yurt dışına attı. Onları anti-sovyet faaliyetle yargılayarak ülkeye dönecekleri takdirde kurşuna dizmekle tehdit ettiler. Sınır dışı edilen bu aydınların arasında sadece filolog ve etnograf S. N.Trubetskoy un ( ) kanıtlanacak bir takım Anti-Sovyet faaliyetleri vardı. Göç edilen ülkeler içerisinde bir anlamda dağılım noktası niteliği taşıyan iki şehir vardı: İstanbul ve Berlin. İstanbul un bu konumda olmasının birçok nedeni vardı. İlki, Rusya nın Batı sınırlarının artık Bolşeviklerin elinde olmasıydı. Bu sınırlardan dış ülkelere çıkış da, dolayısıyla kolay değildi. Fakat deniz yoluyla Türkiye ye geçip buradan da Avrupa nın istenilen ülkesine gitmek mümkündü. Buranın İtilaf Devletleri kontrolünde coğrafya olması da ikinci bir etken sayılabilir. Üçüncüsü, Bolşeviklerin hâkimiyete gelişleriyle ülkeyi terk etmeye başlayan Ruslara çoğu Avrupa ülkesi kısıtlamalar uygulamasıydı. Ülkelerindeki iç refahın ve oturmuş düzenin bozulabileceği endişesi bu ülkelerin kapılarını göçmen Ruslara açmada tereddüde soktu. Bu konumda en elverişli çıkış yine İstanbul du. O dönem İstanbul unda çok sayıda yabancı ülkenin yardım kuruluşlarının örgütlendikleri ve bunun da Ruslara yardım olasılığı anlamına geldiği bilinmektedir. (Timuçin, 2004: ) İlk olarak 1919 yılında İstanbul a göç edenler hem ekonomik hem de sosyal olarak üst düzey Ruslardı. Onlar Türkiye de uzun süre kalmadan Avrupa nın

6 3292 çeşitli ülkelerine yerleştiler. Göç eden ikinci grup, 1920 yılının Nisanında General Denikin kumandanlığındaki Beyaz Ordu nun yenilgisiyle Odessa yı terk etmelerinin ardından İstanbul a yol almıştır. En son grupsa, Kırım ın Bolşevikler tarafından ele geçirilmesiyle 14 Kasım 1920 yılında tümgeneral Vrangel ve ordusuyla Feodosiya Körfezi nden İstanbula a göç etmiştir.(бобков, atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id =277) İstanbul a göç eden Rusların sayısı çeşitli nedenlerden dolayı; (Burada kimi zaman yeterli sayım noktasının olmaması, kimi zaman kimlerin göçmen statüsünde bulunup bulunmadığının bilinememesi, kimi zaman yasal olmayan yollarla giriş çıkışlar ve benzeri sorunlar kastedilmektedir.) farklı kaynaklarda farklı sayılarla gösterilmektedir. Örneğin, 1920 yılında Kırım dan İstanbul a asker mensubu göç etti. Bunlarla birlikte sivil geldi. (Aleksandrov, 2003: 68) Bu rakamların ve e kadar yükseldiği bilinir. Rıbac ise sadece Tümgeneral Vrangel in bu göçü 126 gemiyle gemi tertibatı hariç kişiden oluştuğunu yazar. (Рыбас С. Ю. Галлиполи. На берегу Дарданелл text&id=45) Bu yolculuk belirsizlik ve endişe doluydu. Yolcuların çoğunun el bagajı bile bulunmadığı onların hallerinin bir göstergesiydi. Körfez ufukta görüldüğünde Moda dan yükselen İngiliz, Fransız, Amerikan, Yunan, İtalyan Sırp bayrakları Fransız kroyseri Valdek Russo 21 kez attığı top sesiyle Rus bayraklı gemi tertibatını selamlar.( Рыбас). Böylece İstanbul yıllarında Rus göçmenlerini en yoğunlukta ağırlayan şehirlerden biri olarak tarihe geçer. İkinci dağılım noktası sayılacak şehrin Berlin olduğunu söyledik. Rusya ya yakınlığı ve elverişli şartlar dolayısıyla 1921 yılının istatistiklerinde Almanya ya , yılları arasında ise Rus un göç ettiği bilinir. Bunlardan Berlin e göç etmişti. İlk yıllarda Cemiyet-i Akvam ve Alman Hükûmeti göçmenleri geri dönme konusunda ikna etmeye çalışsalar da sadece yakın insanın dönüşünü sağlamayı başardılar. Şubat 1921 de Almanya da Cemiyet-i Akvam bünyesinde göçmen bürosu kuruldu. Bu konumun ilk komiseri Norveçli kutup keşifçisi ve siyasetçi Fr. Nansen oldu. Başta Türkiye deki Rus Şurası ve diğer toplumsal örgütler Almanya nın bu tutumunu protesto ettiler ve göçmenleri geri gönderme siyasetini kınadılar. Bolşevik Rusya sı da göçmenlerin çok sayıda geri dönmesine pek istekli olmadığı için konu üzerinden sükûnetle geçti ve 15 Aralık 1921 tarihli yasasıyla 1 Haziran 1922 tarihine dek Sovyet pasaportu almayan vatandaşları Rus hüviyetinden men edeceklerini açıkladılar. Bu tarihten sonra göçmenler Cemiyet-i Akvam tarafından kimliksiz kişiler olarak belirli ülkelere yerleştirildi. Fr. Nansen göçmenlere kimlik bilgilerini içeren bir cüzdan verilmesini teklif etti. Bu belge göçmenler arasında Nansen pasaportu olarak adlandırıldı yılında 31 ülke tarafından bu kimlikler tanındı. Çeşitli ülkelere sığınan Rus Göçmenleri nin tamamının bu veya benzeri 5 pasaportu

7 3293 vardı: Çar Rusya sının armasını taşıyan pasaport, Geçici Hükûmet in damgalı pasaportu, Hetman toplu iğneli pasaportu, üç dişli Petlyurovski pasaportu ve İstanbul da verilen pembe resepisse pasaportu. Göçmen Ruslar bu pasaportlarla bir ülkeden diğer ülkeye geçmekte çok sayıda problem yaşıyordu. Bu yıllarda yeni doğan bebekleri hangi ülkenin vatandaşı sayılmalıdır sorusu da yanıtsızdı, kimse yeni doğan bebeğe hüviyet tanımıyordu. Hatta göçmenlerle evlenen Alman vatandaşları kendi vatandaşlık haklarını da kaybederek onlardan birine dönüşüyordu. Fransa da çok basit trafik kurallarını ihlal eden Rusların derhal sınır dışı edildiği görgü tanıklarınca söylenmektedir. Romanya ve Polonya da Rusça eğitim yapan okulların açılması yasaktı. Dinî gruplar Polonya da Ortodoks Ruslara karşı açıkça tavır koyarak çok sayıda Ortodoks kilise ve ibadet yerini kapattılar veya dağıttılar. Din adamlarının hapsi toplu hal aldı. Rus göçmenlere Avrupa nın tamamında ikinci sınıf insan muamelesi açık açık yapılmaktaydı. Maddî yokluk göçmenleri çaresizliğe sürükleyen en büyük etkendi. İlk yıllarda kendilerine ait değerli özel eşyalarını satan Ruslar bir süre sonra geçim için her türlü işi ve ücreti kabul etmek zorunda kaldılar. Bulundukları ülkelerde ikinci el mağazalar Rusya dan getirilen mallarla dolup taşardı. Türkiye deki Rus konsolosluğunun binasının duvarında bile Rus Göçmenlerinin sergisi ve uygun fiyatla ikinci el mağazası tabelası bulunmaktaydı. Genelde mücevherat, resimler, tarihi eşyalar, sanat değeri yüksek olan elişi vs. vardı. (http://archive.travel.ru/turkey/ html Призраки Голого Поля) Yazar İlya Surguçev göçmenlerin İstanbul a varışını şöyle anlatır: Konstantinopol da sarı sihhiye bayraklı 65 Rus gemisi içerisindeki tıka basa dolu insanlar Amerikan galeta ekmekleri ve ısıtılmamıs soğuk İngiliz kornbiflerini yiyorlardı. Bosfor körfezinden 150 bin Rus geçti bunlardan 27 bini kadın ve çocuktu. 100 binin üzerindeki askeri mensubu ve 6 bin cıvarinda yaralı vardı. Галлиполи русское государство на берегу Дарданелл başlıklı yazıda Moda da dalgalanan İngiliz, Fransız, Amerikan, Yunan, Sırp ve İtalyan bayrakları onları selamladı. Arkada Aya Sofya gözüküyordu. Yekaterina döneminden bu topraklara can atan Ruslar nihayet muratlarına erdiler. Ama nasıl? Ruslar dolu olan gemileri onlarca sandallardaki insanlar ellerinde helva, portakal, yufka ve benzeri yiyeceklerle gemilere yaklaşıp onları saat, tabanca, yüzük, kaput ve akla gelen her şey ile takas etme teklifleriyle. Saratov vapurunda çarşaf, ayakkabı, altın, silah kuruşlara satılmaktaydı. General Martınov Baylar, lütfen eşyalarınızı satmayın, biraz sabredin dese de herkes kendi başının çarecesine bakmayı yeğlemekteydi. (http://militera.lib.ru/bio/rybas1/06.html) General Kutepov gemisinde durum daha farklı sorunlarla karşılaşılıyordu. Müttefikler tarafından İstanbul da Ruslar ın silahlarını teslim etmeleri hakkında emir verildi. Buna cevap olarak tuğ general Kutepov ordu mensuplarına seslenerek rütbeli subaylar dışındakilerin silahlarını belirtilen bir yere toplayıp

8 3294 koruma altına almalarını emretti. Bu emirden insanların korunması ordunun korunmasıyla mümkündü mesajı anlaşılırdı. Ama İstanbul da bu göçmen ordusuna kimsenin ihtiyacı yoktu. Fransızlar bu kalabalığa ihtiyatla yaklaşıyor ve onlardan kaynaklanan problemlere olumsuz bakıyorlardı. Gelen gemilerden askeri teçhizatı, on binlerce silahı, çayı, şekeri, buğdayı, tütünü derhal ele geçirdiler. 19 Kasım 1920 tarihinde Rus Ordusu nun bir kısmını Lemnos adasına, piyade ağırlıklı olarak diğer kısmını da Gelibolu ya ise yerleştirdiler. 21 Kasımda da Saratov ve Herson gemileri kısım kısım Gelibolu ya geçtiler. Hem depremle hem de İngiliz Deniz Kuvvetlerince yıkılmış dağılmış Gelibolu da General Kutepov u Fransız binbaşı Veyler karşılayıp yerleşecekleri kampı göstermek için ona refakat etti. Rus Ordusu bir tarafta Büyük Dere çayının Dardanel e dökülen yerinde diğer tarafta ise yüksek olmayan sıra dağların arasında yaşam mücadelesi verecekti. Tifüs hastaları, aç, hasta kadın ve çocuklar, güçsüz askeri mensupla bomboş arazide yağmur ve rüzgârdan korunarak nasıl yaşanacaktı? Kutepov göçmenler için bir kasaba, ordu için ise bir kamp inşa etmeliydi. Fakat nasıl? Kutepov askeri intizam ve ciddiyetle orduya seslendi: Rus subay ve askerinin adını ve şerefini koruma ve yüceltme adına ki bu yabancı bir memeleketin topraklarında daha da önemldir, herkesi talep ve emirler doğrultusunda çok sıkı bir askeri disipline çağırıyorum. Görevinizde en ufak bir ihmal ve sorumsuzluk çok ciddi ve acımasızca cezalandırılacak. Kutepov askerlere Fransızlar tarafından maddi destek gördükleri dolayısıyla asla özgür ve milli benliklerinden fedakârlık etmemeleri gerektiğini bildirdi. Fransızların askerlere belirlediği günlük er azığı: 500 gr ekmek, 200 gr et konservesi, 80 gr pirinç, fasulye ve baklagillerden her hangi biri, 20 gr Hindistan cevizi yağı, 20 gr şeker, çay, tuz ve defne yaprağı. Bazan buna tütün eklenir ayda bir kez ise subaylara 2 lire, askerlere 1 lire para veriliyordu. Bütün bu zorluklara arğmen 18 Aralıkta General Vrangel ile Fransız orgenerali de Bon Gelibolu kampını ziyaret ederken onları perişan göçmen yığını değil tam müteşekkil bir ordu karşılar. General Vrangel Ordu varlığını sürdürmektedir diye vurgularken de Bon renkli taşlar ve balık kulaklarıyla yapılı iki başlı kartalı işaretleyerek O uçacak demesi de ilginçti. Bu imada nasıl bir iltifat vardı? Fransızlar Rus ordusunun bir an önce yok edilmesini çok istiyorlardı, ama bir anda yığın şeklinde askerlerle baş edemeyeceklerini anlamaktaydılar. İtilaf Devletlerinin yetkileri içerisinde olan İstanbul da, Rus Ordusuna faaliyetlerini bırakması konusunda baskı yapılsa da Rus komutanları böyle bir konuyu gündeme getirmek bile istemediler. İngiliz yetkililer her hangi bir yardım teşebbüsünde bulunmadıkları gibi Beyaz Ordu nun derhal Rusya ya dönmesini talep ettiler. Fransa ise daha yumuşak ve ılımlı bir tavır sergileyerek General Vrangel i resmi bir konumla kabul etmese de (Wrangel Rusya nın Güney Bölgesinde kurulan Bolşevikler e direnen bir Hükûmet kurarak Başkanlık yapmıştı. Fakat bu Hükûmet hiçbir siyasi statüde tanınmadı. Burada kastedilen bu konudur. Diğer taraftan Wrangler Çar Ordusu nda bir generaldi. Bu konumuyla

9 3295 ilgili her hangi bir tutum yoktur.) gurbette olan Rus göçmenlerinin kaderi ile ilgilenmeyi bir manevî borç olarak kabul etti. Fransa burada doğal olarak kendi menfaatleri açısından yola çıkmaktaydı: Bu yıllarda Fransa bu bölgedeki olası askeri başkaldırılardan sorumluydu. Ayrıca Rus Ordusu na sahip çıkmakla bu orduya ait bütün askeri araç-gereçleri kendi donanmasına katıyordu. Bu askeri donanımın maddi değeri, yapılan yardımların çok üzerindeydi. Son olarak ise askeri açıdan böyle yüksek eğitimli bir ordunun geriye, Bolşevik Rusyası na dönmesi istenmiyordu. 17 Nisan 1921 yılında Fransız Hükûmeti Vrangel Ordusu nun artık var olmadığını beyan ederek ordu mensunubunun özgür olduklarını eski komutanlarının onlara emir veremeyeceklerini beyan etti. Bu her şeyin sonu anlamını geliyordu. Yeni Başkomutan Albay Tomassen, Rus ordusundaki rütbeli rütbesiz herkesin ona tabi olmasını isterken, aksi halde Gelibolu da kalamayacaklarını söylerken Generel Vitkovski Rus askerinin sadece kendi komutanlarına tabi olduklarını bildirdi. (Карпенко, p2.html) Fransızların propagandasıyla bu askerlerden birkaç bini geri Sovyet Rusya sına dondu yılının aralığında yatak sıkıntısı beslenme ve tıbbi levazimat yetersizliği toplu hastalıklara yol açtı. Bunların içerisinde 363 tifüs hastası vardı. Bu hasatlıklarla mücadele için tip mıntıkaları kurulup ilaçlamaya gidildi. Çatalca da da durum daha vahimdi. Orada kolera salgını olduğundan derhal aşı kampanyası başlatıldı. Yokluk, sefalet ve hastalık Gelibolu daki Kutepov tarihini sonlandırmaya yöneltti. Fransızların silahları teslim etmek yönündeki baskısına Kutepov dayanamayıp general Şarpi ye Silahlarımızı mı istiyrosunuz, buyurun, gelin alın diyerek bir ordulu gururunu dindirdi. Ama Fransızlar farklı yolu denediler. Maddi olarak yemekleri azalttılar, göçmenleri onların daha iyi şartlarda yaşayabileceyine inandırarak Brazilya ve Sovyet Rusya sına dönme konusunda ikna edici propagandalar yapmaya başladılar. Gelibolu dışındaki Rus nüfusu hakkında ise daha çok konuşulabilinir: Mihail Bulgakov, A. Tolstoy, A. Averçenko gibi yazarların eserlerinde bu yaşamın tasviri içler acısıdır. Rus nüfusun ağırlıklı olduğu yerlerde, hamam böceği yarışlarından sahte taş satımına, üzerindeki kıyafetten hayır kurumlarınca verilen yardıma dek, Rus Devletinin Tarihi kitabından Puşkin in eserlerine dek, daha kötüsü hamallıktan fahişeliğe dek her şeyin alınıp satıldığı, pazarlandığı bir dünya vardı. Bunların arasında altın diye sattığı bakır yüzük, pırlanta diye sattığı cam taşlar için Türklerden dayak yiyenler de yok değildi. Taksim meydanına toplanan bu topluluk para kazanmak için akıl almaz şeyler uyduruyor ve uyguluyordu. Taksim meydanından Pera sokağına doğru Rus toprakları üzerinde inşa edilmiş Rus konsolosluğu bulunmaktaydı. II Yekaterina nin emriyle konsolosluk binasını Rusya dan gemilerde getirilen Rus toprakları üzerine inşa ettirilmiş olmasından bile teselli bulan Ruslar bulunmaktaydı.

10 Şubat 1921 yayına başlayan Zarnitsa adlı mecmuada yazar Valeri Levitski nin anıları ilginçti: Kampta hiç kimsenin hâkimiyeti hissedilmiyordu. De facto kamp. Diye yazan yazar Gelibolu askerileri ile yerel halk arasında ilişkilerin son derece iyi olduğu yazar. Yaşlı Türk hanımların Gelibolu daki ailelere gelmeleri, hiç konuşmadan mutfaklarına yiyecek erzak bırakmaları veya Köprü geçişlerinde herkes ücrer ödeme zorundayken Rusları ücretsiz bıraktıkları da bilinmektedir. Şulgin in belgesel yazıları siyasi olayların analizi, yorumları ve değerlendirmeleri ağırlıklı olsa da fevkalade güzel bir vakayiname üslubu da yelpazesine bunula sınırlı tutmamaktadır. Göçmenlerin yaşamı, ruh hali, yaşam mücadeleleri, günlük sorunları, gelecek umutları vs. gibi konular her yönüyle kaleme alınmıştır. İstanbul da Rus göçmenleri Şulgin kaleminden tüm incelikleriyle anlatılmaktadır. Şulgin in anılarından birinde Nikolayev soyadlı birirsinin intihat ettiği üzerine yayaılan dedi kodu ve yorumlar ilginçtir. Neden intihar etti. Ne yapayım, diyerek o bu yolu secmiş ve o denli yaşatman kurtuluş için seçmiş. Bu bir ölümden çok bir sembol gibi yorumlandı. Ve anıların en sonunda O ne yapayım sorusuna cevap buldu peki biz? Diye metin bitiyor. Bu çaresizlik ve belirsizlik daha kötü bir durumdu. Şulgin dönemin ab havasını analiz ederek şöyle yazar: Aç çocuklar ve beti benzi sararmış kadınlara kucak açan İstanbul da bir soru aklımı kurcalardı: Bunlara en fazla Hristiyan ca kim yaklaştı: fokstrot oynamaktan delirmiş Hristiyan Pera ve Galata mı, yoksa eski Aya Sofya çevresine yığılan İslam İstanbul u mu diye sorulmaktaydı. Bunu yaptıklarıyla bilirsin der. XX. yy. ufkundaki ay yıldızlı tacıyla İstanbul İsa ya/tanrı ya belki de lekelenmiş Pera ve Galata dan daha yakındır. Çalıştıkları işlerin ağırlığının yanı sıra aşağılanma ve hor görülme bu insanları daha da ezmekteydi. Geri dönme hayalleri uzaklaştıkça ve bu ülkelerde kalıcı konumda oldukları anlaşıldıkça Ruslar kendilerine ait iş yerleri, mağazalar, kuru temizleme, fırın, votka imalâtı yapan fabrikalar, restoranlar, sanat okulları: müzik, bale, dans vs. açmaya ve işletmeye başladılar. İstanbul a yerleşen Ruslar dan çoban, bekçi, kapıcı, hizmetçi olarak çalışan çok sayıda insan vardı. Rusya yı terk eden herkesin geri dönmek umuduyla bu sınır ülkelere yol alışı uzun yıllara yayıldı yılından itibaren dağılan Gelibolu birliğinin son askerleri de dünyanın dört bir yayına yayıldılar. Çekoslovak öğrenci hekim ve mühendisleri kapısını açtı, Bulgaristan ve Sırplar Gelibolu ordu mensubunun bir kısmını kabul etti, Arjantin tarımda çalışabilecek subaylara seslendi. Almanya bankacı ve deri ve kürk ustalarını aldı, Fransa ise ucuz işçi kuvvesini benimsedi. Ruslar İstanbul u arkalarında bıraktılar. Zarnitsa adlı mecmuada yazar Valeri Levitski nin Türklerden bahseden yormuyla sunuyu tamamalamak istiyorum. Demek ki

11 3297 asırlarca savaşıp bir iki ay içerisinde birbirlerini bu kadar samimi ve içten duygularla sevmek mümkünmüş. Ruslar, bence her iki ulusun hayatındaki bu ağır dönemde Türklerden gördüğü ilgi ve sevgiyi asla unutmamalılar. KAYNAKÇA 1. Aleksandrov, S. A., Politiçeskaya İstoriya Zarubejnoy Rossii, Olimp: Deleon, J., Beyoğlu nda Beyaz Ruslar, İstanbul: Remzi Kitapevi: Fenomen Yuriya Drujnikova, Varşova: Slavika orientale: Günal, E. Z., (2004) Rus Göçmenlerinin 1921 Yılında İstanbul İzlenimleri, Kül Güncel Edebiyat ve Eleştiri Seçkisi, 49 (Haziran), İlbeyi, Ö, Osmanlı dan Cumhuriyet e Yaşam ve Moda, Truva yayınları: Kurat, A. N., Rusya Tarihi, Ankara. 7. Samin, D. K., Samıye znamenitıye emigrantı Rossii, Moskva: Veçe: Temel, M., İşgal Yıllarında İstanbul un Sosyal Durumu, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları: Timuçin, T., İstanbulda Beyaz Ruslar , CİE PO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Ululararası Komitesi; XIV. Sempozyumu Bildirileri: Eylül 2000, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi: Törene, M., İşgal İstanbul u, İstanbul Kitabevi yayınları: Uravelli, O., İstanbul dan Geçen Ruslar, Ankara: Ümit Yayıncılık: Üçgül, S., Rus Göçmen Edebiyatı, Ankara: Kapadokya: Александров, С. А, Политическая история Зарубежной России, rovs.atropos.spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id= Бобков, Красный террор в Крыму годы. spb.ru/index.php?view=publication&mode=text&id= Галлиполи русское государство на берегу Дарданелл lib.ru/bio/rybas1/06.html 16. Карпенко, С. В., Русская армия генерала П. Н. Врангеля в Турции ( гг.) 17. Призраки Голого Поля, 18. Рыбас, СЮ, Галлиполи. На берегу Дарданелл ru/index.php?view=publication&mode=text&id=45

12 3298

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE ÖZEL DOSYA Özel ANADOLU ÖZEL DOSYA SAĞLIK MESLEK LİSESİ Geleceğin Mesleği eğitim kurumları İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE Özel DOSYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ: HEDEFLER; ÖZEL DOSYA Mezuniyette Hemen İş Gelecek

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU -Madencilik Sektörüne İlişkin Temel Veriler- DİSK/ SOSYAL-İŞ SENDİKASI

TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU -Madencilik Sektörüne İlişkin Temel Veriler- DİSK/ SOSYAL-İŞ SENDİKASI TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU -Madencilik Sektörüne İlişkin Temel Veriler- DİSK/ SOSYAL-İŞ SENDİKASI 25.02.2010 Giriş: Balıkesir in Dursunbey İlçesi ne bağlı Odaköy yakınlarındaki Şentaş

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ

SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ SURİYELİ GÖÇMENLER ULUSLARASI ARAŞTIRMA PROJESİ: KİLİS ÖRNEĞİ Mart 016 Proje Ekibi 1 Veri Toplama Süreci ve Yöntemi Araştırma için veriler 1 Mart 016 7 Mart 016 tarihleri arasında Kilis ilinde Arapça Çevirmen

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya

07-17 Ağustos 2009 - Rusya  2009 - Trust The World Rusya 07-17 Ağustos 2009 - Rusya " 2009 - Trust The World" Rusya 16 Ağustos 27 Ağustos tarihleri arasında Rusya nın Karalia Bölgesinde yapılan Uluslar Arası Gençlik Ödülü kampına Türkiye den altı kişilik bir

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Hizmetler sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre düş esi de önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisinin azal ası ede ol uştur.

Hizmetler sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre düş esi de önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisinin azal ası ede ol uştur. HABER BÜLTENİ xx.04.2015 Sayı 18 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre yükseldi: yılı a yükselerek gire Konya hizmetler sektörü güven endeksi, Mart te tekrar düştü. Konya Hizmetler sektörü

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği İş kazaları ve meslek hastalıkları,

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi başlatılan Dost Eller Mutfak yemek dağıtım hizmetinin

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi başlatılan Dost Eller Mutfak yemek dağıtım hizmetinin 2 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Dost eller 'mutfakta' KENDİ öz bakım ve günlük gereksinimlerini tam olarak yerine getiremeyen, dengeli ve düzenli beslenemeyen kentlilerin

Detaylı

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı.

Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi. Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 1 MEMBER OF 2 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu nda kanunsuz olarak uygulanmaktaydı. 3 Türkiye de Gözlükçülüğün Tarihi Dünya da, gözlükçülük eğitiminin

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 ŞUBAT DÜNYA RADYO GÜNÜ PANELİ UTMK BAŞKANI PROF. DR. ÖCAL OĞUZ UN AÇIŞ KONUŞMASI 13 Şubatın Dünya

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 1 Ekim 2013 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini içeren tasarıyı kabul etti. Tasarının meclisten geçmesinin

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

Türkiye Değerler Atlası - 2012

Türkiye Değerler Atlası - 2012 Benim için İnsan Hakları Türkiye Değerler Atlası - 2012 ~ Prof. Dr. Yılmaz Esmer ~ Hasan Ferhat GÜNGÖR DEĞERLER (Values) İnsan bireyleri ya da grupları tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler Doç Dr. Atilla SANDIKLI Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler YAYINLARI İSTANBUL 2014 Kütüphane Katolog Bilgileri: Yayın Adı: Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

"AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1

AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER 1 TÜRK DÜNYASI SENDİKALAR ZİRVESİ "AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1 ZZI - Zentrum der zeitgemäßen Initiativen (Modern girişimler merkezi) / Avusturya 1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ

TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri TEMA: OKULUMUZU TANIYALIM KONU: OKULUMUZ TARİH: 01 EYLÜL / 30 EYLÜL YAŞAYAN DEĞERLER: SEVGİ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi.

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı