Avrupa Asya çeviri geleneklerinde çeviri ve aktarım olgusu üzerine:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Asya çeviri geleneklerinde çeviri ve aktarım olgusu üzerine:"

Transkript

1 Güz MUT 483 Geçmişte Çeviri ve Çevirmenlik Yard. Doç. Dr. Cemal Demircioğlu OKUMA PAKETİ Avrupa Asya çeviri geleneklerinde çeviri ve aktarım olgusu üzerine: 1. BRİTANYA GELENEĞİ Ellis, Roger & Oakley-Brown, Liz (1998) British Tradition in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.). London and New York: Routledge, Çeviren Sevim Kılıç. (Yayımlanmamış Çeviri, Okan Ünv. Çeviri Yüksek Lisans Programı, Dünya Çeviri Tarihi Üzerine Söylemler Dersi Çeviri Projesi, Dersi Veren: Prof. Dr. Saliha Paker). Hiç kuşkusuz ki çok sayıda Britanya geleneği söz konusudur. Fakat bu girdide yalnızca, 5.yüzyıl boyunca, bugünkü Hollanda, Danimarka ve Almanya dan gelen istilacıların adanın orta kesimlerine yerleşmesi ve buranın Kelt yerlilerini (ve sonrasında benzer şekilde sömürgesi İrlanda yı) adanın batı ve kuzey sınırlarına sürmesiyle birlikte gelişen gelenek ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. İstila ve sömürü bu adaların dilsel ve kültürel durumlarını neredeyse baştan beri belirlemiş ve çeviri de bu süreç boyunca etkin bir rol oynamıştır. Gelişlerinden itibaren, o zamanki İngilizler in, birçok kere istila tehdidi altında olmalarına karşın, kültürel ve dilsel egemenliklerine yalnızca iki kez ciddi anlamda meydan okunmuştur: Ele geçirdikleri bölgede iki dilin konuşulduğu Viking istilaları süresince ( yüzyıl) ve, fetheden kesimin dilinin başlangıçta Anglo-Norman, fethedilen kesiminkinin ise İngilizce olduğu Norman Fethi nden sonraki 300 yıllık süreçte. Her iki durumda da, yerel geleneklerin gücünden etkilenerek istilacıların geleneklerini özümsedik ve sonunda da bu gelenekleri devraldık. Yapılan diğer istilalar ise daha barışçıl bir şekilde sonuçlanmıştır - yerel geleneklerin klasik öğrenme gelenekleri ile uyuşmasına bakın - fakat çevirmenler ve çevirileri aynı ölçüde etkili ve önemli bir rol oynamıştır. Aslında bu adaların kültürel durumları öyledir ki, istilacılar tarafından gönderildikleri kıyılarda Kelt gelenekleri hala sürmekte olsa da geri planda kalan konumları, ne yazık ki, İngilizcenin egemenliğinin bir yansımasıdır ki bu da onların bu girdide ihmal edilişlerini haklı göstermemekle birlikte açıklamaktadır. Giriş Britanya daki çeviri geleneği uzun ve çeşitlidir. Bu sebeple, dönemleri tek tek ayrıntılarıyla ele almadan önce geleneğin birtakım önemli özelliklerini özetlemek makbuldür. Orta Çağ da Katolik Kilisesi, özellikle Latinceye ve Latinceden yapılan ortaçağ çevirisinin üretiminde ve yetkilendirilmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Fakat Katolik Kilisesi nin halk diline yapılan çeviriye karşı tutumu, Ortodoks Kilisesi ninki kadar olumlu değildir; ruhban sınıfı, genellikle Latinceyi norm olarak görürken halk dilini yozlaşmış ve ilkel bir dil olarak görüyordu. Hiç kuşkusuz ki, bilimsel ve tıbbi yazın alanlarında halk dili ile Latince karşılıklı olarak birbirini desteklemiştir (Voigts 1989). Aynı şekilde, Latinceye yapılan çeviri, bir eserin daha geniş bir alana yayılabilmesi ve/veya çevirmenin Latin kültürünün temsil ettiği elit sınıfa üyeliğini iddia etmesi açısından gerekli bir durumdu. Ancak, bu tür bir çeviri genellikle Latinceden doğan öğrenmeye karşı, doğrudan ya da dolaylı olarak, bir meydan okumayı temsil ediyordu (Copeland

2 1991). Orta Çağ da, Rösanans Dönemi nde ve 19.yüzyılda halk diline yapılan çeviri, ulusal/edebi bir kimliğin oluşturulmasında ve pekiştirilmesinde yardımcı olmuştur; dolayısıyla, Piskopos Bryan Walton ın, 1611 İncil inin diğer Avrupa nüshalarıyla karşılaştırılabileceği yönündeki 1659 tarihli görüşünde de (Norton 1993, I: 219). Augustan Dönemi nde 1 ise çeviri, ulusal/yazınsal özgüvenin sağlamlaştırılmasında yardımcı olmuştur: örneğin, Alexander Pope un Imitations of Horace 2 ı (1737-7), Latince özgün metni ve İngilizce versiyonunu paralel metin halinde vererek, ilkinin ikincisine dönüşümünü oyunlaştırmıştır. Halk dillerinden İngilizce ye yapılan çeviriler hiçbir zaman Latince den yapılan çeviriler kadar hüküm sürememiştir fakat benzer bir hiyerarşik düzen, Ortaçağ ın sonlarında ve yine Restorasyon Dönemi nden sonra Fransızca nın lehine işlemiştir. Bu sebeple İngilizler, kimi zaman Fransızca yı kullanmayı tercih etmiştir: Örneğin Mémories.. du Comte de Gramont 3, sürgün Anthony Hamilton tarafından Fransızca yazılmış ve Fransız göçmen Abel BOYER tarafından İngilizce ye çevrilmiştir. Kendi zamanımıza daha yakın olarak, Oscar Wilde (Salomé) ve Samuel Beckett benzer şekilde örnek gösterilebilir. Başka dönemlerde ise, Fransızcanın egemenliğine,16. yüzyılda İtalyanca ve 19. yüzyılda Almanca tarafından meydan okunmuştur. Halk dilinden yapılan çeviriler kimi zaman, ülkeler arasındaki ikili ilişkilere katkıda bulunmayı ve/veya yurtta yeniliğin nedenlerini artırmayı amaçlamıştır. Francis Newman (1843) ile Sir Frederick Lascelles Wraxall (1862), Huber ve sürgün Frenchman Esquiros tarafından yazılmış İngiltere hakkındaki yazıları çevirmiş ve yabancıların tarafsızlığını, İngiliz yazarlara ait benzer bir eserin önyargılı niteliği ile karşılaştırarak, İngiliz dar görüşlülüğüne meydan okumuştur. Buna karşın, Charlotte Brontë, Villette de (1853), tek dilli kadın kahramanının yurtdışında, vefasız Fransızca konuşan Katolikler arasında yaşadığı zorlukları göstermek için Fransızca yı kullanmıştır. Sürgün, bu gelenekte, kasıtlı veya değil, süregiden bir rol oynamaktadır. Çevirmenler, özellikle materyal ellerine yakın geçmişte ulaşmış ve/veya bilmedikleri dillerde yazılmış ise genellikle, başka dildeki aracı bir versiyonu kullanarak çevirmiş ya da bu ara versiyonu ham çeviri olarak kullanmıştır. O halde özgün metin, mutlak başvuru noktasından ziyade, metinsel aktarım sürecindeki ilk adım olarak görülmüştür: bu sebeple John Stuart Mill, Goethe ve İngiliz takipçileri/çevirmenleri Samuel Taylor COLERIDGE ve Thomas CARLYLE ı, tek bir kültürel olgu (Ashton 1980: 25) oluşturdukları yönünde görmüştür. Aynı zamanda, bir Ortaçağ yazarının var olmayan metinlerden çeviri yaptığını (Geoffrey of Monmouth Historia 4 sında) ya da bir metinden saptığı halde onu izlediğini (Sir Thomas Malory Morte D Arthur 5 da) iddia etmesi yetkili bir özgün metin düşüncesinin güçlü etkisini göstermektedir. Sonrasında da özgün metin, eleştirmenlerin eklemelerinin dahil edildiği haliyle ya da bir başka çeviriyle birlikte çevirmene ulaşabiliyordu: James Varaggio nun Legenda aurea 6 sının William CAXTON çevirisi, Latince versiyonuna Fransızca ve İngilizce versiyonlarını da eklemiştir. Goethe nin Egmont ının 1868 tarihli A.D.Coleridge versiyonu, Beethoven ın bu oyun için bestelediği müziğin piyanoya uyarlanmış notalarını içermektedir. Doğal olarak, özgün metin ile çeviri arasındaki sınırın ortaya konulması güçtür. Yayımcısının Morley s Universal Library (1883-8) için yazdığı tanıtım yazısında; bazı çeviri metinler, arkasından çevirmenin adıyla, yazarının ismi altında, bazıları ise yalnızca yazarının ismi altında gözükmektedir; bunlardan biri, çevirmeninin (Edward Fitzgerald) adı altında yer alan Six Dramas 1 Neo-Klasik Çağ olarak da adlandırılan, 18.yüzyılın ilk yarısında İngiliz edebiyatındaki dönem. (ç.n) 2 (Tr.) Horace Tanzirleri (ç.n) 3 (Tr.) Kont Grammont un Hatıları (ç.n) 4 (Tr.) Tarih (ç.n) 5 (Tr.) Arthur ın Ölümü (ç.n) 6 (Tr.) Altın Efsane (ç.n)

3 of Calderón 7 dur. Everyman Library arşivinde yer alan Evripides eserlerinde, Percy Bysshe Shelly, Dean Milman, Michael Woodhull ve Robert Potter çevirileri kullanılmakta fakat sadece yayımlanmış yazarlar olarak Shelly ve Milman ın katkıları dile getirilmektedir. Süresi önemli olmaksızın belli bir zaman boyunca basılmaya devam edilen çeviriler, neredeyse orijinal eserler haline gelmektedir: 1611 İncil i, 1870 lerde elden geçirilip yeniden basıldığında, olabildiğinde az sayıda değişiklik ile sadık kalmaya uyarak (Norton 1993, II: 219) şeklinde tanıtılmıştır. Tamamıyla ticari amaçlı bir üretim ahlakı, 19.yüzyılın sonlarına doğru net bir şekilde göze çarpsa da, çok daha öncesinde, eserlerin işveren tarafından ısmarlanmasında ve işverene ithaf edilmesinde görülebilir. 15.yüzyılda soylu ev sahipleri, çeviri etkinliği için önemli merkezler sağlamıştır. Sir John Harington, Orlando Furioso 8 çevirisini (1591), I. Elizabeth in emrinde yapmış; Jonathan Birch, iki ciltlik Faust unu ( ) Veliaht Prensi ile Purusya Kralı na ithaf etmiştir. İşverenin çevirmen olduğu durumlar da söz konusudur: Earl Rivers ve Worcester Kontu, CAXTON tarafından yayımlanan çeviriler üretmiş; I.Elizabeth Latince ve Yunanca dan çeviriler yapmıştır. Çevirmen kimi zaman yalnız çalışsa da genellikle işbirliği yapmıştır. İncil ve Homeros gibi önemli metinlerin çevirilerine çoğu kez girişilmiştir. (2.yüzyıl Alexandria sında) 5.Charles ın Fransız sarayı ya da (5. Nicholas ın papalığında) Roma daki çeviri fabrikası (G. Steiner 1975: 246) gibi çeviri okullarına ilişkin kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Çevirinin bir meslek olarak kurumsallaşması 20.yüzyıla kadar beklemek zorundadır. 15.yüzyılda Orléans Dükü Charles ın durumunda olduğu gibi, iki dilli yazarlar zaman zaman kendilerini çevirmiştir. Aksi halde, çeviri sürecinde yazar hayatta ise kendisine danışılabilirdi; örneğin, CARLYLE, Goethe ye ve Wraxall da Hugo ya danışmış; BOYER, Philological Essay 9 (1713) çevirisine, yazar tarafından sağlanan yeni materyali de ilave etmiştir. Yazar kimi zaman sonucu onaylasa (Venuti 1995a:25-8) da her zaman aynısı olmamıştır: Huber, English Universities 10 isimli eserinin, Newman tarafından J. Pagrace Simpson ın yayımlanmamış bir çevirisini esas alarak üretilen versiyonunu, yayımlanmadan (1843) önce eleştirmiştir. 18.yüzyıldan itibaren yetkilendirme, giderek telif hakları kanununa bağlı duruma gelmiştir (Venuti 1995b). Öncesinde ise yetkilendirme, genellikle, ısmarlama ve iş verme hususları ile bağıntılıydı: bu sebeple, 1611 İncil i, King James İncil i ya da Yetkilendirilmiş versiyon başlıkları altında da bilinmektedir. Çevirmenler, devamlı olarak eserlerini, önceki çevirilere atıfta bulunarak yetkilendirmektedir; örneğin, Orta Çağ da kullanılan İncil, sonrasında King Alfred, John of TREVISO ve Wyclifite İncil ini yetkilendirmek için kullanılmıştır. Gelişen kuram ve uygulama gelenekleri devamlı olarak görülmektedir: Horace ın Ars Poetica 11 sının (1681) John Oldham versiyonu, Ben Johnson ve Kont ROSCOMMON un versiyonlarını; Ezra Pound un Cavalcanti versiyonu ise Dante Gabriel ROSSETTI versiyonunu teyit etmektedir. Aynı metnin eş zamanlı çevirileri oldukça yaygındır. Orta Çağ daki iletişim zorluğu bu olguya bir açıklama getirebilir (Pearsall 1989:7). Edebi rekabet ya da bir esere gösterilen rağbeti paraya çevirme arzusu gibi başka açıklamalar da söz konusu olabilir. İlk durumun iyi bir örneği, Thomas 7 (Tr.) Altı Oyun (ç.n) 8 (Tr.) Çılgın Orlando (ç.n) 9 (Tr.) Filoloji Üzerine Deneme (ç.n) 10 (Tr.) İngiliz Üniversiteleri (ç.n) 11 (Tr.) Şiir Sanatı (ç.n.)

4 Tickell in, 8 Temmuz 1715 tarihli İliad 12 ın 1.Bölüm çevirisinin, Pope un Bölümler çevirisinden iki gün sonra yayınlanmasıdır. Genel olarak, çeviride kullanılacak malzemenin seçimi, kaynak metne sadakat gereksiniminden ziyade, mevcut hiyerarşik sisteme ya da erek dildeki edebi kalıpların kullanımına dayanıyordu. 16.yüzyılın aksine Ortaçağ da düzyazı, muhtemelen ayrıcalıklı türdü (Norton 1993, I: 178). Ortaçağ alimlerinin bilgili Latin düzyazısıyla benzerlik taşıyan ve bazı 20.yüzyıl Loeb çevirilerinde şiir metinlerinin yerine kullanılan bu düzyazı türü, modern okuyuculara en aşikar edebi tür olan romanı anımsatmaktadır. Aynı şekilde, kaynak metin ve okuyuculara ilişkin değerler hakkındaki tartışma, kuramsal olarak kaynağın lehinde karara bağlansa da, uygulamada öngörülen veya mevcut okuyucuların lehinde çözülmüştür. FITZGERALD, çevirmenin çıkartma, ilave etme ya da değiştirme hakkını açık sözlü bir şekilde dile getirmiştir: Oedipus 13 u, ne bir çeviri ne de bir açımlamadır fakat esasen [Sofokles ten] alınmıştır ve 2000 yıl önceki Atina tiyatrosu [yerine] günümüz İngiliz okuyucusuna (Fitzgerald 1880) hitap etmektedir; aynı zamanda, Revd Robert in önceki popüler çevirisinden (1788) de faydalanmıştır. Özellikle, Ortodoks düşüncesine meydan okuyan eserler değişikliğe daha meyilliydi: Goethe nin Faust unun ilk çevirilerinde dini esaslara aykırı unsurlar genellikle silinmiştir; Decameron un 1930 dan önceki birçok çevirisinde, eserde yer alan en müstehcen hikaye (III. 10) çıkarılmış veya yerine başka bir hikaye konulmuş ya da eser İtalyan aslına geri gönderilmiştir (McWilliam 1972:25-43). Orta Çağ Eski İngilizce Dönemi ndeki ( civarları) en önemli çalışma, kendisinden önce ve sonra çeviriler yapılmış olsa da, Kral Alfred in çalışmasıdır. İngiltere nin entelektüel yaşamındaki söz konusu gerileme ile İngilizce okuyabilen ve Latince den çeviri yapabilen çok az sayıda kişinin kalmasına bir tepki olarak Alfred, birtakım çeviri eserler üretmiş ve ısmarlamıştır. Pope Gregory nin Pastoral Care ı, St Augustine in Soliloquies 14 i ve, özellikle kendilerini ona adayabilecek özgür kişilerin gençliği (Swanton 1993:62) için, Boethius un Consolation of Philosophy 15 si bu çeviriler arasındadır. Avrupa kıtasında da sonradan benzer çeviri projeleri başlatan hükümdar örneklerine rastlanır: örneğin, İspanya da ALFANSO X (bknz. İSPANYOL ÇEVİRİ GELENEĞİ) ve Fransa da V.Charles; İngiltere de ise, I.James in 1611 İncil ini ısmarlamasını sayarsak, yok denecek kadar azdır. Alfred in çeviri projesi kilise ve devlet adamlarına yöneliktir ve İngilizce yi karmaşık fikirleri ifade etmek için kullanmaktan memnundur. Diğer bir önemli Eski İngilizce çeviri projesi ise Eynsham Başrahibi Ælfric e ( civarlarında) aittir. Ælfric, Eski Ahit ve diğer dini eserlerin çok sayıda çeviri ve uyarlamalarını yapmış ve izlediği yolları Tract on the Old and New Testament 16 inde açıklamıştır. Fakat Ælfric in projesi, Alfred inkinden farklı olarak, Latin öğrenmenin zenginliklerinden korunması gereken sıradan inançlı kesime yöneliktir. Seçkin sınıfa veya kitlelere yönelik çeviri ile bir yazarın halk diline olan güveni veya güvensizliği ayrımı, Orta İngilizce dönemi boyunca devamlı olarak su yüzüne çıkmaktadır. Bu nedenle, Norman Fethi nden hemen sonra, çevirmenler, toplumda seçkin sınıfa ait olmanın güveniyle, İngilizce ye karşılık Anglo-Norman dilini kullanmıştır (Pearsall 1977:90-1). Anglo-Norman çevirileri, saray ve manastıra ait merkezler ile ilişkilendirilmiştir. Pek çok Anglo-Norman çevirisi kadınlar tarafından üretilmiştir. Bu kadınlara örnek olarak, Clemence in, Alexandrialı St 12 (Tr.) İlyada (ç.n.) 13 (Tr.) Kral Oedipus (ç.n.) 14 (Tr) Monologlar (ç.n) 15 (Tr) Felsefenin Tesellisi (ç.n) 16 (Tr) Eski ve Yeni Ahitler Üzerine Kitapçık (ç.n)

5 Catherine in Passio 17 sunun ; ve isimsiz bir diğer rahibenin, St Edward ın Life 18 ının şiir çevirilerini yaptığı 12.yüzyıl Barking rahibeleri verilebilir. Orta İngilizce döneminin ( civarları) büyük kısmında, iki yerel dil olarak Anglo-Norman ve İngilizce dilleri mevcuttu ve çeviriler ya bu dillerden birine ya da birinden diğerine yapılıyordu. Anglo-Norman, 13.yüzyıl boyunca saygın yerel dil konumundaydı (Pearsall 1977:87); bir İngiliz yerlisi olan Robert GROSSETESTE, ruhban sınıfından olmayanların İngilizce dini eğitim vermeleri için yasa çıkardı fakat kendisi de ağırlıklı olarak Fransızcayı kullandı. 14.yüzyılın başlarında yaygın olarak kullanılan Anglo-Norman, 15.yüzyılda da sarayda kullanılmaya devam ediyordu. Bu tür bir dilsel durumda, çeviri için halk dilinin seçimi, kaçınılmaz olarak, karmaşık sosyal ve politik baskılara işaret etmektedir. 14.yüzyıl ortasına kadar yapılan Orta İngilizce çevirilerin çoğu anonimdir ve, Psalter ı bir yüzyıldan fazla süredir hala kullanılan Richard Rolle (ölüm yılı:1349) dışında, çok az sayıda çevirmen, gelişen bir geleneğe katkıda bulunma bilincine sahip olmuş ya da geniş bir okur kitlesine ulaşabilmiştir. Ancak, Anglo- Norman aşk hikayelerinin anonim çevirilerini içeren Auchinleck El Yazması (1330 civarlarında), diğer ürünler arasında önemli bir yere sahiptir ve kendisini genel bir editörün çevirmen ve yazıcılarının çalışmalarını denetlediği (Pearsall 1977:145-6) ticari bir manastır yazıhanesinin 19 ürünü olarak tanımlamıştır. İngiltere de yer alan bu tür bir ticari yazıhanenin varlığını 15. yüzyıldan önce kesin olarak kanıtlamak imkansız olsa da (Pearsall 1989:4-6),14.yüzyıl sonlarından itibaren önemli ölçüde artmakta olan çeviri, giderek manastır yazıhaneleri ile ilişkilendirilen bir uzmanlık olarak göze çarpıyordu. Bu yeni uzmanlığı belirgin olarak temsil eden iki önemli yazardan ilki, saray şairi Geoffrey CHAUCER dır. Chaucer in önemini yurtiçinde ve yurtdışında teyit eden çağdaşlarından birkaçı olarak, Chaucer ı büyük çevirmen olarak adlandıran Eustache Deschamps ile yurtiçindeki Chaucer yanlıları Thomas Hoccleve ve John Lydgate göze çarpmaktadır. Chaucer ın çevirdiği eserlerin sayısı ve çeşitliliği dikkat çekicidir. Bu eserler ile aynı oranda önem taşıyan durum ise Chaucer ın yalnızca İngilizce eserler yayımlama kararıdır ki bu da sonrasında İngiltere nin esas yazınsal dilinin İngilizce olarak belirlenmesine güçlü bir katkı sağlamıştır. İkinci yazarın (muhtemelen hepsi anonim birçok ismin) esas çevirisi olan Wyclifite İncil inin çevirisi de aynı derecede önemliydi. İncil in halk diline çevirisi üzerine devam eden tartışmanın bir parçası olan bu çeviri, ortaklaşa gerçekleştirilen bir girişimdir. Çevirisinin üretiminde John Wyclif, John Purvey, Nicholas Hereford ve Treviso lu John yer almıştır. Muhtemelen 1370 lerde başlayan çalışma, aşağı yukarı 250 el yazması halinde mevcuttur. Wyclifite İncil inin en az iki önemli versiyonu bulunmaktadır. Önceki versiyonu sonrakine göre daha harfiyen yapılmış bir çeviri iken 1388 de başlanan sonraki versiyonu, ortaklaşa yapılan kitap yayımcılığı, dağıtımı ve sahiplendirme projesinin bir parçasıdır. Çevirinin doğası, Genel Önsöz kısmında ortaya konulur. 15.Bölüm, çevirmen(lerin) uygulamalarını açıklayarak İngilizcede, [en azından] Latincede olduğu kadar doğru ve açık bir anlamı savunmakta ve tarihsel örneklere başvurarak ortaklaşa ve itinayla yürütülen çeviri üretimi çalışmasını tanımlamaktadır (Hudson 1978: 67-72). Çevirmenlerin metinlerinde doğruluk ve açıklık aramaları kadar önemli bir diğer nokta ise okuyucularının ihtiyaçlarına ilişkin geliştirmekte oldukları anlayıştır. Bu nedenle, anlaşılmaya 17 (Tr) Tutku (ç.n) 18 (Tr) Hayat (ç.n) 19 (İng.) scriptoria: Ortaçağ da el yazmalarının ve kayırtların yazıldığı, kopyalandığı ve izah edildiği manastır odasına verilen ad (ç.n)

6 daha az açık olan harfiyen çevirilerinin yerini, sonradan, daha serbest çeviriler almıştır. Orta İngilizce dönemi İncil inde bu yaklaşımın bazı örnekleri görülmüştür. Çevirilerin büyük bir kısmı metni açımlamış ve/veya ikincil materyal içermiştir. Bu duruma bir alternatif ve istisna olarak, Rolle nin Mezmurlar Kitabı, büyük ölçüde yorum içerse de, İncil ın mısralarını son derece harfiyen çevirmiştir. Söz konusu bu diğer versiyonları ile yapılan karşılaştırma Wyclifite İncil inin kayda değer başarısını göstermektedir. Kilisenin gösterdiği tepki hızlı ve kararlıdır itibariyle Canterbury Başpiskopos u, İncil in lisanssız bütün çevirilerinin üretimini ve kullanımını yasaklamıştır; sonrasında Wyclifite İncilleri genellikle gizlice kullanılmıştır. Ne var ki yasak, 15.yüzyılda giderek artan, çevirmen imzalı diğer düzyazı çeviri metinlerinin tür ve çeşitliliğinde önemli bir artışı başlatmıştır. Bu çeşitliliği öne sürmek için iki isim yeterlidir civarlarında Rober Parker, işvereni Gloucester Dükü Humphrey nin, diğerleriyle birlikte İngiliz edebiyatını zenginleştirmek (Pearsall 1977:240) için bir proje kapsamında ısmarladığı ve taslağında düzeltmeler yaptığı bir Palladius çevirisi yapmıştır; 1470 civarında Malory, kısmen Fransızca dan ve önceki bir İngiliz eserinden faydalanan ve kısmen özgün olan eseri Morte D Arthur 20 u tamamlamıştır. Malory nin eserinin, 1485 te, CAXTON tarafından yayınlamasıyla birlikte Rönesans a doğru ilerliyoruz. 16. yüzyıl ile 17. yüzyıl başları: Reform ve Rönesans Eğer Caxton ın yayınları halk dilinde yazılmış metinlerin yayılmasına faydalı etkiler sağladıysa, Wyclifite İncil i ve Chaucer çevirileri, 16. yüzyılda - özellikle 50 yıl öncesine kıyasla dört kat daha fazla çevirinin üretildiği I. Elizabeth in krallığındaki ( ) ilk on yıllık süreçte (Barnstone1993: 203) - çeviri etkinliğinin asıl olarak gerçekleştiği iki alana işaret etmektedir: İncil ve klasik edebiyat alanları. Krallığın istikrarsız fakat güçlü desteği sayesinde çeviri, hem İngiliz hem de (dini ve düşünsel olarak) gelişmiş ulusal bir kimliğin oluşturulmasında yardımcı olmuştur. Bu projede, yurtdışında büyük bir kısmı yayınlanmış olan İncil çevirisi önemli bir rol oynar. İncil çevirileri 8.Henry nin Roma yla bağlantısını kesmesinin öncesinde ve sonrasında ruhban sınıfı çevresinde yeniden oluşan dini reform baskısı, İncil çevirilerinde hızlı ve ani bir artış yaratmıştır. Bunlardan, ilk defa Desiderus ERASMUS un Yunan baskısına (1516) dayanan TYNDALE in Yeni Ahit çevirisi (1525), ilk ve en önemli olanıdır (bknz. ALMAN ÇEVİRİ GELENEĞİ). Halk diline yapılan İncil çevirilerine ilişkin süren yasakla karşı karşıya gelen Tyndale, çevirisini yayınlamak için Avrupa Kıtası nı dolaşmış, 1526 da çevirisi, İngiltere ye yasadışı yollardan girmiştir. (Daniell 1994). 8. Henry ile papalığın arasındaki ilişkilerin on beş yıl içerisinde çarpıcı biçimde değişmesiyle halk dilinde yazılmış İnciller İngiltere de elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bunların arasında, Tyndale in Yeni Ahit inin ve 1534 versiyonunun yasadışı baskıları; Miles Coverdale in 1535 te Zurich te ve 1537 de İngiltere de yayımlanan tam İncil i; ve John Rogers ın, John Matthew takma adı altında çıkarttığı (Antwerp, 1537), Tyndale ve Coverdale e dayanan İncil i yer almaktadır da Rogers ın İncil inin elden geçirilmiş baskısı Richard Taverner tarafından çıkarılmıştır. Aynı yılda, 8.Henry nin Piskopos Yardımcısı, Thomas Cromwell i, İncil baskılarını denetlemesi için atamıştır. Coverdale in yeni baskısı Büyük İncil in (1539) kapak sayfası, 8.Henry i, Cromwell e İncil verirken ve Başpiskopos Cranmer i ise memnun kalabalığa İncil dağıtırken göstermiştir (Wilson 1976:70; King 1982:192) ki bu da devletin İncil çevirilerinin yayımlanmasına dahil 20 (Tr.) Arthur ın Ölümü (ç.n)

7 oluşunun açık bir ifadesidir versiyonuna kadar geçen bundan sonraki sürede, Henry nin Protestan ve Katolik varislerinin istek ve karşı istekleri (Kitagaki 1981: 45) sonucunda, bütün İncil lerin çevirileri üretilmiştir te Kraliçe Mary nin tahta geçmesinin ardından Avrupa ya kaçan Protestanlar arasında Cenevre İncil ini üreten çevirmen takımı da yer almaktadır yılı kadar ileri bir tarihte yeniden basılan ve 1611 İncil i yanlısı kişilerce dahi kullanılan (Norton 1993) bu çeviri, Elizabeth dönemi İngiltere sinde en yaygın olarak okunan kitaptır (Jensen 1995:31). Piskoposların karşı gelmesiyle Cenevre İncil inin basımı 1575 yılına kadar engellenmiş ve o tarihe kadar Piskoposlar, yerini, kendi baskıları olan Piskoposların İncil i (Büyük İncil in elden geçirilmiş baskısı) (1568) ile değiştirmeye çabalamış fakat başarısız olmuşlardır (Norton 1993, I:116). En sonunda, Kral I.James, 1604 te Hampton Sarayı nda bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıda, öneriyi yapan John Reynolds ın sözleriyle, Orijinal olanın hakikatine karşı sorumlu (Kitagaki 1981:48) olacak yeni bir İncil çevirisi oluşturma önerisi kabul edilmiştir. Bu İncil, Büyük İncil ve Piskoposların İncil inden farklı olarak, hiçbir zaman resmi olarak yetkilendirilmemiştir (Wilson 1976: 147). Kral, Piskopos Bancroft ile birlikte, çevirisinin altı grup çevirmence yapılması için birtakım kurallar koymuştur. Yapılacak olan yeni bir çeviriden ziyade bir tür elden geçirme olacak, geleneksel bilgiler (özellikle Piskoposların İncil indekiler) mümkün mertebe korunacak, öğretisel taraflılık kontrol edilecek, ve heyetler dahilinde ve arasında oluşturulan çok yönlü bir denetleme sistemi ile doğruluğu sağlanacaktı. Bu defa, önceden söz konusu olan yarıştan ziyade, bir uzlaşma durumu mevcuttur ve çevirmenler, Tyndale den bu yana yapılmış birçok çeviriyi, Reynold ın sözleriyle Pek çok iyi İncil den asıl iyi olan bir tanesini (Kitagaki 1981:63), yani 1611 İncil ini, yaratmak için kullanmıştır. Hiç kuşkusuz ki bu versiyon büyük başarısını, edebi olduğu kadar ekonomik ve politik çıkarlara da borçludur (Norton 1993, I:212 den sonrası). Bu esnada sürgün Katolikler, Rheims-Douai versiyonu ( ) olarak bilinen halk dilinde yazılmış bir İncil üretmiştir. Önsözünde, bu Katolik çevirinin, Latinceyi savunan eski halk dilini (Jones 1966:111) tamamıyla sürdürdüğü belirtilmiştir. Başpiskopos Challoner tarafından 18.yüzyılda ve sonradan 19.yüzyılda yeniden elden geçirilen bu versiyon, 20.yüzyıla kadar Romalı Katoliklerin resmi çevirisi olarak kullanılmıştır. Bu süre boyunca Latince yi savunan eski halk dili, Roma lı Katoliklerin kendi kimliklerini belirlemelerinde tamamlayıcı bir unsur olmuştur. Eğer 1836 da Yunanca dan ve arası İbranice den yapılan çevirileri sayarsak, Katolik çevirileri, 1960 larda Kudüs İncil i ortaya çıkana kadar, Vulgata 21 yı temel almıştır. Vulgata nın son büyük anıtı ise Ronald Knox tarafından yapılan çevirisidir (1945-9) (Dayras 1993:44-59). Klasik ve diğer dindışı edebiyat Kutsal metinlerle kıyaslandığında dindışı metinlerde, çevirmenin uyması gereken daha az sorumluluğu olmasına rağmen, 16.yüzyıl boyunca ve 17.yüzyıl başlarında dindışı metinlerin çevirisi, bu dönemdeki İncil çevirileriyle büyük ölçüde aynı doğrultuda yapılmıştır. Latince nin hala bilimin esas dili olmasına rağmen, 16.yüzyıl ile 17.yüzyıl başları arasındaki önemli farklardan biri, Yunan edebiyatının doğrudan etkisidir. Demosthenes, Homeros, Isocrates, Plutarch gibi isimlerin çevirileri, genellikle aracı bir kaynak kullanarak, çoğu kez yapılmıştır: bu sebeple, Plutarch in Lives 22 ının (1539) Sir Thomas North çevirisi, Jacques AMYOT un Fransız çevirisine dayanmıştır (bknz FRANSIZ ÇEVİRİ GELENEĞİ). 21 İncil in St Jerome tarafından Yunanca ve İbraniceden yapılan Latince çevirisi (ç.n) 22 (Tr.) Hayatlar (ç.n.)

8 İncil çevirilerinde olduğu gibi, aynı dindışı metnin farklı çevirileri çoğu kez birbirleriyle yarış halindedir. Bu durum, yayımcılıkta yaşanan artış ile oluşan ekonomik rekabet ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, Thomas Peend, Ovidious un Metamorphoses 23 inden çevirdiği Hermaphroditus and Salmacis 24 in önsözünde (1564), Arthur Golding in, Metamorphoses inin tam metninin çevirisi ile kendisinin önüne geçtiğinden şikayet eder. Ek olarak, çevirmenler genellikle eserlerini, yarış yönünden değerlendirmektedir: çağının general çevirmeni 25 Philemon Holland, girişimini bir fetih olarak nitelendirmiştir (Sampson 1941:145). Dindışı metinlerin çevirisi genellikle, Yunanca, Latince ya da diğer Avrupa dilleri de dahil halk dilinin, klasik öğrenmenin zenginliklerini aktarmadaki yeterliliğine ilişkin süregiden (ve devamlı olarak İncil çevirisi meselesine odaklanan) ezeli tartışmanın konusuydu. Buna karşın, diğerleri çeviriyi, İngiliz ulusunun kültürel konumunu geliştirmek adına yurtsever bir hareket olarak görmüştür. Nicholas Grimald, Cicero dan Thre Bokes of Duties 26 i (1556) çevirerek, İtalyanların, İspanyolların, Almanların ve diğer yabancıların kendi vatandaşları için cömertçe yaptığını aynı şekilde kendi yurttaşları için yapmak (Jones, 1966: 44) istemiştir. Sadece Yunan ve Romalı yazarlar çevrilmemiştir. North, Fables of Bidpai 27 yi (1589 civarı), Arapçasından çevrilmiş İtalyanca aracı versiyonundan çevirmiştir. Diğer çeviriler Avrupa dillerinden yapılmıştır: Alexander Barchlay nin Shyp of Folys 28 u (1509), Locker ın Latince versiyonu aracılığıyla, Brandt ın Narrenschiff 29 inden; Thomas Hoby nin Book of Courtier 30 i (1561), Castiglione nin İtalyanca eserinden; de Calahorra nın İspanyolca bir aşk hikayesi, The Mirrour of Knighthood (1580) olarak Margaret Tyler tarafından; Montaigne nin Fransızca Essays 31 i John Florido (1603) tarafından; 1521 de Christine de Pisan ın Book of the City of Ladies 32 i (16.yüzyıl sonlarına kadar İngilizceye çevrilmiş son eseri) Brian Anslay tarafından çevrilmiştir. Birtakım metinlere erişimi engelleyen karşıt görüşler de söz konusuydu. Bazı kişiler halk diline yapılan çevirinin Latince ve Yunanca öğrenimini engelleyeceğini iddia etmiştir (Jones 1966:19). Bilim insanları, çoğu kez sonradan İngilizce ye çevrilen Latince metinler üretmeye devam etmiştir: örneğin, Sir Thomas More un Utopia 33 sı (1516), 1551 de Ralph Robinson; William Camden ın Britannia 34 sı (1586 civarı), 1610 da Holland tarafından İngilizce ye çevrilmiştir. Poggio nun Latince versiyonundan Diodorus Siculus un bir çevirisini yapan John Skelton, aynı zamanda Latince de çok sayıda kitap yazmıştır. Bunun yanı sıra, bütün metinler çeviri için aynı derecede uygun görülmemiştir. Christopher Marlowe un gizlice yayımlanan Ovidious çevirileri yasaklanmış ve 1586 da Canterbury Başpiskoposu nun emriyle, kışkırtıcı bulunması nedeniyle yakılmıştır. Edward Dacre tarafından çevrildiği 1640 yılına kadar, Machiavelli nin The Prience 35 ine, yalnızca, düşman bir Fransız metni olan Gentillet in Contra-Machiavel ı (1576 ) (1602 de Simon Patericke tarafından çevrilmiştir) yoluyla ulaşılabilmek mümkündü. Benzer şekilde, İngiliz okuyucuları, Boccacio nun Decameron unun tam çevirisi için 1620 ye; Rabelais in 23 (Tr) Dönüşümler (ç.n.) 24 (Tr) Hermaphroditus ile Salmacis (ç.n.) 25 Thomas Fuller, Önemli Kişiler inde [İng. Worthies], çok sayıda Yunan ve Latin klasiklerini çeviren Philemon Holland a bu şekilde seslenir. (ç.n) 26 (Tr.) Ahlaki Görevler Üzerine Üç Kitap (ç.n ) 27 (Tr.) Bidpai Fablları (ç.n) 28 (Tr.) Ahmaklar Gemisi (ç.n) 29 (Tr.) Çılgınlar (ç.n) 30 (Tr.) Saraylının El Kitabı (ç.n) 31 (Tr.) Denemeler (ç.n) 32 (Tr.) Hanımefendililer Şehrinin Kitabı (ç.n) 33 (Tr.) Ütopya (ç.n) 34 (Tr.) Britanya (ç.n) 35 (Tr.) Prens (ç.n)

9 Gargantua and Pantagruel 36 inin tamamı için (1653 ten önce Sir Thomas Urquhart tarafından başlanmış ve Peter Motteux tarafından tamamlanmıştır) 1694 e kadar beklemek zorundaydı. Çevirileri ısmarlayabilseler ve okuyabilseler de kadınlar, Orta Çağ da olduğu gibi, genellikle dindar alanlarda yapılan çeviri etkinliğine iştirak edebilmiştir. 1.Elizabeth, Margeret Tyler ve Mary SINDNEY gibi isimler dindışı metin çevirileri üretmiş olsa da, Margeret More Poper ve Cooke kardeşler gibi çoğu kibar mizaçlı olan kadın çevirmenler,genellikle, harfiyen yapılan dini çeviriler üretmiştir (Lamb 1985:124). Toplum genelinin dışında kalan bu konumlarına rağmen, yazdıkları önsözlerde çeviri edimi üzerine oluşturdukları farklı bakış açıları ile kadın çevirmenlerin sesi, egemen erkek geleneğini bir ölçüde kırmıştır (Robinson 1995). Bu dönemde çeviri, genellikle, hitabet ve öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlamıştır. Kimi zaman iki farklı okuyucu olarak bilge ve cahile, saraylı ve görgüsüze, aynı anda seslenilmiştir. Çevirinin türüne bağlı olarak, çeviri etkinliğin merkezi artık üniversite ya da saraylardır. Özgün eserler, yeni keşfedilen veya yeni değer kazanmış edebi biçimlerin etkisini açıkça yansıtmaktadır: bu sebeple, Thomas Wyatt ve Surrey Kontu tarafından çevrilen ve tanzir edilen, ve Shakespeare ile vatandaşlığa kabul edilen İtalyan sonesi, 16.yüzyılın edebi projelerinde son derece önemli bir unsurdur; Yunanca (Theocritus), Latince (Mantuan ve Vergilius) ve İtalyanca (Tasso ve Guarini) yoluyla giren pastoral şiir, Sir Philip Sidney ve Edmund Spenser ile kök salmıştır; özellikle Vergilius ve Homeros un klasik destanları (Ortaçağ da bilinen fakat 16.yüzyıla kadar özgün halleriyle çevrilmemiş olan Vergilius, Gavin Douglas, Surrey Kontu ve Thomas Phaer tarafından; Homeros ise George CHAPMAN tarafından çevrilmiştir), Spenser ve John Milton ın destanlarını yaratmıştır; Ovidious un kısa destanları 37, Marlowe, Chapman ve Shakespeare i etkilemiştir; Yunan ve Roma tiyatrosundan yapılan çevirilerin, Elizabeth ve Jacobean dönemi tiyatrosuna güçlü katkıları olmuştur. 17. ve 18. yüzyıllar Bu dönemki çeviri etkinliğine, 17.yüzyılın sonunda iki kişi, DRYDEN ile Pope, ve 18.yüzyıl sonlarında daha karmaşık bir şahsiyet olan Alexander TYTLER hakimdir. Ancak, Dryden ve Pope un ayırt edici çabasının başlangıcı, daha öncesinde, Chapman ın Iliad ına yazdığı önsözlerinde, çeviri sürecine ilişkin giderek kuramsal bir çerçeveyi müzakere etmeye ve resmileştirmeye çalışmasında görülebilir. Başlangıçta Chapman, çeviriyi, doğru bir şekilde yapılan dilsel bir tanzir 38 olarak görmüştür (1589 tarihli Seaven Books of Iliad 39 daki önsözde). Sonrasında, çevirinin şiirsel sanatına ilişkin çok yönlü tartışmalara yönelmiştir (İliad nın tamamında yer alan önsözünde). Yalnız değildir de. Horace ın Ars Poetica sının Jonson a ait 1604 tarihli cansız harfiyen çevirisi ilk yaklaşıma, Horace ın oyunlarındaki Romalı hiciv yazarlarının muhteşem dönüşümleri ise ikincisine örnek olarak gösterilebilir. Chapman ın fikirleri, sonraki 200 yıldaki gelişmeleri öngörmektedir. İlk olarak, İngiliz İç Savaşı 40 nın ardından sarayın Fransa ya sürülmesi sırasında, saray çevirmenlerinin sıklıkla şiirde, 1620 lerden beri aristokrat çevrelerde görülen, daha serbest bir çeviri yöntemi uyguladıklarını fark ediyoruz (T.R.Steiner 1975:64; Lefevere 1992a:46). Göze çarpan sürgünler arasında John DENHAM, Abraham Cowley ve Richard Franshawe yer alır. Denham, Fanshawe in Pastor Fido (Tr.) Gargantua ve Pantagruel (ç.n) 37 (İng.) epyllion (ç.n) 38 (İng.) imitation (ç.n) 39 (Tr.) İlyada nın Yedi Kitabı (ç.n) 40 (İng.) Civil War ( ) (ç.n) 41 (Tr.) Sadık Çoban (ç.n)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları T A R İ H N O T L A R I - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - BERNARD LEWİS Çeviri: Çağdaş Sümer Arkadaş Yayınları Kafamda bir beyaz saç teli belirdi, Tutup kopardım elimle; Peki, dedi, beni tek başıma

Detaylı

POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ)

FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ) FRANSA'DA YAZINSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI (BİR TARİHÇELENDİRME DENEMESİ) Dr. Nazik GÖKTAŞ Mersin Üniversitesi Fen-Edb. Fak. Çeviri Böl. E-posta: nazikg@mersin.edu.tr ÖZET İnsanlık tarihine koşut gelişen çeviri,

Detaylı

A. EDEBİYAT TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

A. EDEBİYAT TEORİLERİNİN ÖZELLİKLERİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EDEBİYAT TEORİSİ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914)

Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 13, Sayı: 1, 2004 s. 195-212 Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914) Pierre CACHIA** Çev. Hasan TAŞDELEN Dr.; U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Özet Arap dünyası,

Detaylı

İngiliz Edebiyatı. - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı

İngiliz Edebiyatı. - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı İngiliz Edebiyatı - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı İngilizcenin yazı diline dönüşmesinde büyük katkıları olan ve Canterbury Hikâyeleri adlı eseri bulunan Chaucer (1340-1400) İngiliz edebiyatında Rönesansa

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2010 / 1 : 19-38 Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Neşe Erim Bengü Doğangün Yasa Özet: Ulusların Zenginliği nin yayınlandığı 1776 yılından

Detaylı

RUSÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

RUSÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ DOI: 10.7816/idil-03-12-02 İDİL, 2014, Cilt 3, Sayı 12, Volume 3, Issue 12 RUSÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ Zulfiya ŞAHİN 1 ÖZET Bu makalenin amacı, Rus dilinin tarihi süreçte yabancı

Detaylı

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından

Detaylı

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI Gökhan MURTEZA * ÖZET Bu makalenin amacı, yaygın olarak klasik iktisadın kurucusu olarak

Detaylı

"Hristiyan Batı" Efsanesi

Hristiyan Batı Efsanesi "Hristiyan Batı" Efsanesi Dr. P. Pikkert Telif Hakkı/Copyright Dr. P. Pikkert, 2009 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı

Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Karma Eğitim Mecburiyetinden Kurtulma Zamanı Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Müslüman İspanya nın medreselerinin kapılarında şu levha yer almıştır: Dünya yalnızca dört sütun üzerinde durur: Alimlerin ilmi,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

VLADIMIR NABOKOV Edebiyat Dersleri

VLADIMIR NABOKOV Edebiyat Dersleri VLADIMIR NABOKOV Edebiyat Dersleri Lectures on Literature 1980 Estate of Vladimir Nabokov Editörün Önsözü: 1980 Fredson Bowers Önsöz: 1980 John Updike Bu kitabın yayın hakları Anatolialit Agency aracılığıyla

Detaylı

İNGİLİZ DİLİNDE AYDINLANMA : ESKİ İNGİLİZCE DEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ

İNGİLİZ DİLİNDE AYDINLANMA : ESKİ İNGİLİZCE DEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54, 1 (2014), 287-306 İNGİLİZ DİLİNDE AYDINLANMA : ESKİ İNGİLİZCE DEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ Öz Nazan TUTAŞ * 1500 yıl önce İngiltere

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914)*

Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914)* T.C. UUJDAG ÜNİVERSİ'IESİ İI.AHİYAT FAKÜLTESi Ctltl3, S~:l, 2004 s. 195-212 Tercüme ve Adaptasyon Dönemi (1850-1914)* Pierre CACHIA** Çev. Hasan TAŞDELEN ' Dr.; U.Ü. ilahiyat Fakültesi Özet Arap dünyası,

Detaylı

" Doğu incelemesi" anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi

 Doğu incelemesi anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi ORUÇ REiS şilik bir İspanyol müfrezesi tarafından bir ağılda yanındaki adamlarıyla birlikte sıkıştırıldı. Çarpışma sırasında yaralanan Oruç Reis daha sonra öldürüldü (924/ 151 8 yazı) Akdeniz'de efsaneıli

Detaylı

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal SÖZ VE EYLEM METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal Yazarlar: Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski, Krystyna Sztuka, Andrew McGuire (Bielskie Stowarzyszenie

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

Oz Büyücüsü Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine 1

Oz Büyücüsü Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine 1 Diyalog 2015/1: 68-84 Oz Büyücüsü Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine 1 Dilek Altınkaya Nergis, Gülçin Uğur Aslankabaklı, İzmir Öz Çocuklara yönelik fantastik yazın çevirisi alanında yaptığımız

Detaylı