AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK"

Transkript

1 Yazar SENEM AYDIN DÜZG T Destekleyenler HAKAN ALTINAY fieyla BENHAB B CEM ÖZDEM R JEAN-FRANÇOIS LEGUIL-BAYART AB'N N TÜRK YE LE L fik LER NDE KANT'I ARAMAK TESEV YAYINLARI

2 AB NİN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNDE KANT I ARAMAK ARALIK 2006

3 AB N N TÜRK YE LE L K LER NDE KANT I aramak ISBN X TESEV YAYINLARI DI POL T KA PROGRAMI Kitap Tasar m : Rauf Kösemen, Myra Kapak Tasar m : Umut Pehlivanoğlu, Myra Bas ma Haz rlayan: Myra Bas mevi: Artpres TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 3 Karaköy 34420, İstanbul Tel: PBX Fax: Copyright ARALIK 2006 Bu yay n n tüm haklar sakl d r. Yay n n hiçbir bölümü Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf n n (TESEV) izni olmadan elektronik veya mekanik (fotokopi, kay t veya bilgi depolama, vd.) yollarla ço alt lamaz. Bu kitapta yer alan görü ler yazarlara aittir ve bir kurum olarak TESEV in görü leriyle bire bir örtü meyebilir. TESEV bu kitab n yay mlanmas ve tan t lmas ndaki katk lar ndan ötürü Aç k Toplum Enstitüsü-Türkiye ye ve TESEV Yüksek Dan ma Kurulu na te ekkür eder.

4 AB nin Türkiye ile li kilerinde Kant Aramak Bizler Avrupa Birliği üyeliğinin, hem Türkiye nin, hem AB nin ve hem de küresel toplumun çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyoruz. Ancak Avrupa Birliği nin, Türkiye yle olan ilişkilerinde eşit muamele ilkeleri doğrultusunda hareket etmemesinden derin kaygı duyuyoruz. Bizler Türkiye nin AB üyeliğine hazır olduğunu iddia etmiyoruz; ve başta demokratik yönetişim alanında olmak üzere, üyeliğe hazır hale gelebilmesi için Türkiye nin yapması gereken birçok reform olduğunun da farkındayız. Ancak Türkiye ye karşı artarak sürdürülen ayrımcı uygulamaların, Avrupa kavramının üzerinde şekillendiği Aydınlanma ilkelerine aykırı olduğunu ve Kantçı ideallerle yönetilen bir Avrupa nın oluşumunu tehlikeye attığını düşünüyoruz. Bu bakış açısı, 1997 Lüksemburg Zirvesi ni takip eden süreçte söz konusu endişelere yol açan temel olayların saptanmasını gerektiriyor. Bu raporun temel amacı, AB nin, hakkaniyet ve eşit muamele konularında kendi resmi açıklamalarına ne ölçüde bağlı kaldığını ve Kantçı ideallerin ihlal edildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmektir. Bu rapor iki ayrı noktaya odaklanmaktadır. Birinci nokta, AB nin Türkiye yle ilgili politikalarında açıkça görülen çifte standartla ilgilidir 1. Bu çifte standardı, AB nin Türkiye ye ve diğer aday ülkelere karşı tutumunu karşılaştırarak ortaya koyacağız. AB nin üye ve aday ülkelerle ilişkilerinde, özellikle de insan hakları ve azınlıkların korunması konularında, açıkça ayrımcılık yaptığı artık yaygın kabul görmektedir; raporda bu ayrımcılığın belirgin örneklerini de tartışacağız. 2 Raporun ikinci odak noktası ise, AB nin Türkiye ye verdiği sözleri tutmadığı ya da ilgili meseleler üzerine yapılan tartışmalarda konuyu sistematik olarak çarpıttığı durumlarla ilgilidir. Bugün AB nin, ayrım çizgilerinin olmadığı ve başkasına, sana davranılacağı gibi davran anlayışının hakim olduğu bir Avrupa tahayyül eden Kantçı idealden nasıl saptığını göstermek için bu görevin yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. G R Avrupa Birliği nin genişlemesiyle ilgili gündemin belki de en tartışmalı konusu Türkiye nin Birlik e katılımı konusudur Helsinki Zirvesi nde AB, Türkiye ye diğer aday ülkelere uygulanan kriterler temelinde Birlik e dahil olması beklenen aday ülke statüsü verdi. 3 O tarihten itibaren Türkiye, katılım müzakelerinin açılabilmesi 1 Burada, Avrupa Konseyi nin, Avrupa Komisyonu nun ve Avrupa Parlamentosu nun söylemleri ve/ya da eylemlerine odaklanılacaktır. Konsey, hükümet temsilcileri ve devlet başkanlarını da içerecek şekilde daha geniş bir ölçekte ele alınacaktır. 2 Bkz. Gerard Delanty ve Chris Rumford (2005), Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanisation, s Helsinki Zirvesi Sonuç Belgesi, Aralık

5 için gerekli olan Kopenhag siyasi kriterlerine uyum yolunda demokratik reformları gerçekleştirmek için çaba sarfetmiştir. Aynı dönemde Avrupa Birliği ise 10 ülkeyi kapsayan doğu genişlemesini tamamlamış, Avrupa Anayasası önerisinin Fransa ve Hollanda da yapılan referandumlarda reddedilmesiyle kriz yaşamış, Hırvatistan la üyelik müzakerelerine başlamış ve genişleme sürecinin diğer Batı Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde ilerleyeceği yönünde uzun vadeli taahhütte bulunmuştur. Bu dönemde genişleme sürecinin kültürel, toplumsal, coğrafi ve jeopolitik sonuçları üzerine yürütülen yoğun tartışmalar, dikkatleri AB nin Türkiye yle ilişkilerini zeminlendirdiği normatif ve siyasi düzlemlere çekmiştir. Resmi söylem düzeyinde, AB bu ilişkileri hakkaniyet ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde düzenlemektedir Helsinki Zirvesi, AB resmi söyleminin Türkiye ye yönelik eşit muamele ilkesinin altını çizdiği ilk olmasa da en çok bilinen örneğidir. Ekonomik ve siyasi standartları yakalayamadığı gerekçesiyle Türkiye nin ilk iki genişleme dalgasının dışında tutulmasına karar verildiği 1997 Lüksemburg Zirvesi nde dahi, Türkiye nin başvuru sahibi diğer ülkelere uygulanan kriterler temelinde değerlendirileceği belirtilmişti. 4 Benzer şekilde, AB nin genişlemeden sorumlu eski komiseri Gunter Verheugen de, Avrupa nın, Türkiye ye yönelik olarak diğer yeni üye ülkelere uyguladığı yöntem ve standartların, kriter ve kuralların aynılarını uygulaması gerektiğini, Türkiye için daha yüksek ya da daha alçak standartların olmaması ve çifte standart uygulanmaması gerektiğini ifade etmişti. 5 Bizler Avrupa Birliği üyeliğinin, hem Türkiye nin, hem AB nin ve hem de küresel toplumun çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyoruz. Ancak Avrupa Birliği nin, Türkiye yle olan ilişkilerinde eşit muamele ilkeleri doğrultusunda hareket etmemesinden derin kaygı duyuyoruz. Bizler Türkiye nin AB üyeliğine hazır olduğunu iddia etmiyoruz; ve başta demokratik yönetişim alanında olmak üzere, üyeliğe hazır hale gelebilmesi için Türkiye nin yapması gereken birçok reform olduğunun da farkındayız. Ancak Türkiye ye karşı artarak sürdürülen ayrımcı uygulamaların, Avrupa kavramının üzerinde şekillendiği Aydınlanma ilkelerine aykırı olduğunu ve Kantçı ideallerle yönetilen bir Avrupa nın oluşumunu tehlikeye attığını düşünüyoruz. Bu bakış açısı, 1997 Lüksemburg zirvesini takip eden süreçte söz konusu endişelere yol açan temel olayların saptanmasını gerektiriyor. Bu raporun temel amacı, AB nin, hakkaniyet ve eşit muamele konularında kendi resmi açıklamalarına ne ölçüde bağlı kaldığını ve Kantçı ideallerin ihlal edildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmektir. Bu rapor iki ayrı noktaya odaklanmaktadır. Birinci nokta, AB nin Türkiye yle ilgili politikalarında açıkça görülen çifte standartla ilgilidir 6. Bu çifte standardı, AB nin Türkiye ye ve diğer aday ülkelere karşı tutumunu karşılaştırarak 4 Lüksemburg Zirvesi Sonuç Belgesi, Aralık Judy Dempsey, EU Appeals for Fairness over Turkish Talks, Financial Times, 28 Mayıs Burada, Avrupa Konseyi nin, Avrupa Komisyonu nun ve Avrupa Parlamentosu nun söylemleri ve/ya da eylemlerine odaklanılacaktır. Konsey, hükümet temsilcileri ve devlet başkanlarını da içerecek şekilde daha geniş bir ölçekte ele alınacaktır. 2

6 ortaya koyacağız. AB nin üye ve aday ülkelerle ilişkilerinde, özellikle de insan hakları ve azınlıkların korunması konularında, açıkça ayrımcılık yaptığı artık yaygın kabul görmektedir; raporda bu ayrımcılığın belirgin örneklerini de tartışacağız. 7 Raporun ikinci odak noktası ise, AB nin Türkiye ye verdiği sözleri tutmadığı ya da ilgili meseleler üzerine yapılan tartışmalarda konuyu sistematik olarak çarpıttığı durumlarla ilgilidir. Bugün AB nin, ayrım çizgilerinin olmadığı ve başkasına, sana davranılacağı gibi davran anlayışının hakim olduğu bir Avrupa tahayyül eden Kantçı idealden nasıl saptığını göstermek için bu görevin yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rapor, başlıca sekiz durumda Kantçı ideallerin nasıl ihlal edildiğini gösterecektir. Sözkonusu durumlar şunlardır: müzakere çerçevesinde yapılan ayrımcılık, AB nin Türkiye nin üyeliğine dair ayrımcı söylemleri, Birlik in hazmetme kapasitesine dair tartışmalar, Birlik in Kıbrıs sorununa ilişkin tavrı, Kopenhag siyasi kriterleri bağlamında uygulanan çifte standart, AB nin insanlığa karşı suç işlemiş olmakla suçlanan iki kişiye (Öcalan ve Gotovina) farklı yaklaşımı, Birlik in Türkiye deki zina tartışmalarına yaklaşımı, ve Türkiye ye uygulanan vize rejimi. 1. Ayrımcı Söylemler: Üyel k b r hak mıdır yoksa b r ayrıcalık mı? Başlangıçtan itibaren, Roma Anlaşması AB kapılarının bütün Avrupa demokrasilerine açık olacağını belirtmiş ve o tarihten sonra yapılan anlaşmayla ilgili revizyonlar (fiili ya da Anayasa da önerildigi şekilde) bu durumu değiştirmemiştir. Hem resmi anlamda hem de pratikte Avrupa, Avrupa Konseyi üyelik haritasıyla tanımlanabilir. Dolayısıyla gerekli bütün koşullar yerine getirildiği takdirde, üyelik talebi üye ülkeler tarafından behşedilen bir ayrıcalık olmaktan ziyade bir hak olarak tanımlanmıştır yılı Şubat ayında Birlik in benimsediği Tek Avrupa Deklarasyonu da genişleme sürecinin sürekli, kapsayıcı ve geri dönüşsüz doğasına vurgu yapmaktadır yılı Şubat ayında gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi nde, 2004 yılı Aralık ayında Avrupa Konseyi, Komisyon un raporu ve tavsiyesi ışığında, Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine kanaat getirirse, AB vakit kaybetmeden müzakerelere başlayacaktır kararı alınmıştı. Dolayısıyla, beklendiği üzere 2004 yılı Türkiye nin Birliğe alınması meselesiyle ilgili yoğun tartışmalarla geçti. Ancak, tartışmaların tamamı, 1999 dan beri kaydedeğer iyileşme sağlayan ve Avrupa Komisyonu nun 6 Aralık 2004 tarihli tavsiye kararında da belirtildiği gibi müzakerelere başlanabilmesi için gerekli standardı yakalamış olan Türkiye demokrasisi üzerine değildi. 8 7 Bkz. Gerard Delanty ve Chris Rumford (2005), Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanisation, s Türkiye deki demokratik reformlar süreciyle ilgili olarak bkz. Senem Aydin ve E. Fuat Keyman, European Integration and the Transformation of Turkish Democracy, EU-Turkey Working Paper Sayı.2, Centre for European Policy Studies (CEPS), Brüksel, Ağustos

7 Aday ülkeye verilen resmi taahhüde ve Komisyon un tavsiye kararına rağmen, tartışmaların çoğu Türkiye nin prensipte AB üyesi olup olamayacağı üzerine yoğunlaştı. Aralık 2004 de gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi ardından Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel tam üyeliğe bir alternatif bulunması gerektiğini defalarca tekrarladı. Benzer şekilde Fransa Başbakanı Jean-Pierre Rafarrin de Türkiye yle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda devreye sokulabilecek bir alternatif oluşturulması çağrısını yaptı. 9 Avrupa Parlamentosu ndaki Muhafazakar ve Hıristiyan- Demokrat gruplar Türkiye ye tam üyelik yerine ayrıcalıklı ortaklık önerilmesi için bütün bir yıl boyunca yoğun lobi faaliyetlerinde bulundular. Dahası, Sosyalistlerin, Liberallerin ve Yeşillerin şeffaflık ilkesini çiğneyeceği gerekçesiyle itiraz etmelerine rağmen, Parlamento da Türkiye üzerine gizli oylama gerçekleştirerek AB genişleme tarihinde bir ilke imza attılar. Kültürel farklılık ve kimlik meseleleri de Türkiye nin Birlik e alınması olasılığı üzerine yapılan hararetli tartışmaların ana temalarından bir tanesiydi. Türkiye üzerine oluşmuş söylem konsensüsünü bozan kişi, 2002 yılında Türkiye bir Avrupa ülkesi değildir, başkenti Avrupa da değildir diyen Fransa eski Cumhurbaşkanı ve Avrupa nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon un Başkanı Valérie Giscard d Estaing olmuştu. Türkiye nin farklı bir kültürün, farklı bir dünya görüşünün parçası olduğunu söyleyen d Estaing, Türkiye nin entegrasyonunun Avrupa nın sonu anlamına geleceğini iddia ediyordu. Türkiye, müzakerelere başlayabilmek için gerekli olan AB standartlarına yakınlaştıkça bu türden ifadeler daha yaygın olarak dile getirilmeye ve artık kimsenin dikkatini çekmeyecek derecede tolere edilmeye ve kabul görmeye başlamıştı. Kritik Aralık 2004 Zirvesi ardından, Fransa Başbakanı Raffarin verdiği bir röportajda şunları söylemişti: Erdoğan ın iyi niyetinden kuşku duymuyoruz, ancak mevcut ve gelecek hükümetler Türkiye toplumuna Avrupa insan hakları değerlerini ne ölçüde benimsetebilirler?...islam nehrinin laiklik nehir yatağına girmesini istiyor muyuz? 10 Fransa da iktidarda olan UMP nin (Halk Hareketi İçin Birlik) Başkanı ve İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy fikirlerini kısaca şöyle özetlemişti: Eğer Türkiye Avrupalı olsaydı, bundan haberimiz olurdu. Avrupa kimliğinin, tehdit olarak algıladığı ve ötekileştirdiği Türkiye ye karşı kurulması gibi, kimlikleri sabit, statik, ikili ve birbirine karşıt olarak kuran bu türden bir söylem, başta Hıristiyan Demokratlar ve Aşırı Sağcılar olmak üzere, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından da yaygın olarak kullanılmıştır. Örneğin, Avrupa Parlamentosu nda Avrupa Halk Partisi ve Avrupa Demokratları (EPP-ED grubu) adına konuşan Hans Gert Poettering, Türkiye nin AB ye girmesi durumunda Avrupa nın kimliğini kaybetmesinden, AB nin birlik ve beraberliğini sağlayan biz hissinin kaybolmasından büyük endişe duyduğunu dile getirmişti Raffarin to Reform 35 Hour Week, BBC News Europe, 9 Aralık Raffarin Demurs at Turkey s EU Bid, Wall Street Journal, 23 Eylül Avrupa Parlamentosu Oturumu, Turkey s Progress towards Accession [Türkiye nin Katılıma Doğru İlerleyişi], 13 Aralık 2004, 4

8 Avrupa Komisyonu da, bu özcü dini ve kültürel kimlikler anlayışıyla kirlenmiş olan söylemden nasibini almıştı. Komisyon un, rapor ve tavsiye kararını açıklayacağı Ekim 2004 tarihine kadar, Türkiye üzerine kendi içinde yaptığı tartışmaları dışarı yansıtmama stratejisine rağmen, Komisyon un Tarım Komiseri Franz Fischler Genişlemeden Sorumlu Komiser Verheugen e bir mektup yazarak Türkiye nin kendine özgü bir toplum olduğunu, Avrupalı olmaktan çok doğulu olduğunu ve AB nin ortak kimliğini zayıflatabileceğini öne sürmüştü. Fischler, kültürel, dini ve tarihsel kriterler bakımından Kafkas ülkeleri, Rusya ve Ukrayna nin Türkiye ye göre daha Avrupalı oldugunu ifade etmiştir. 12 Benzer görüşleri dile getiren Avrupa Komisyonu Ortak Pazar Komiseri ve Hollanda Liberallerinin lideri Fritz Bolkestein, 70 milyon Müslüman ın AB ye katılmasına izin verilmesi halinde Avrupa Hıristiyan medeniyetinin İslam tarafından istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bolkestein, ayrıca bunun, Osmanlı ordusunun Viyana kapılarında yenildigi 1683 u unutmak anlamına geleceğini de eklemişti. Yani artık kültürel, dini ve coğrafi farklılıklar yanında tarihsel hafıza da sözkonusu iki oluşum arasında aşılamaz farklılıklar yaratmak için açıkça kullanılmaya başlanmıştı. Şu açıkça görülmektedir ki, kimlik kaybı korkusu ve bununla beraber gelen sınırları sabitleme ihtiyacı, Avrupa Birliği ndeki Türkiye tartışmasının temel meseleleri haline gelmiştir. Bu tartışmalarda Avrupa, aşkın ya da içsel olmayan ortak değerler üzerine kurulu bir siyasi proje olmaktan çok, farklılıklarla ve çeşitlilikle yaşayamayan ortak bir kültürel ve tarihi kimlik olarak kurgulanmaktadır. Bu durum diğer aday ülkelere karşı takınılan tavırla tam bir tezat teşkil etmektedir. Bir yandan, AB içinde doğuya doğru genişleme konusu hiç bir zaman gerçek anlamda sorgulanmadı. Başlangıçtan itibaren verilen mesajlarda herhangi bir çelişki yoktu, kriterler oldukça net ve açıktı. Tam üyelik ilkesi hiç bir zaman sorgulanmamıştı. Diğer yandan AB nin Türkiye ye verdiği taahhütler; belirsiz mesajlar, çelişkili taahhütler ve sınırlar gibi Türkiye nin iradesi dışında kalan gerekçeler üzerine kurulmuş itirazlarla tanımlanmaktadır. AB nin tavırlarındaki bu eşitsizlik aşağıda incelenen başka alanlarda da görülmektedir. 2. Katılım Müzakereler n n Açılması ve Müzakere Çerçeves Konsey in Aralık 2004 de, Türkiye yle katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 de başlatılması yönünde karar almasına rağmen, 2005 yılının büyük bir kısmı bu kararı sorgulamakla ve inandırıcılığıyla ilgili şüpheleri dile getirmekle geçti. Avusturya, tam üyelik olasılığı nı baştan yok saymak mümkün olmasa da, üyelik müzakerelerinin amacının tam üyelik olmaması gerektiği konusunda son dakikaya kadar ısrarcı oldu. 13 Genel seçimleri kazanmasından bir ay önce, Angela Merkel AB deki muhafazakar 12 Fischler Criticises EU Plans for Turkey, Financial Times, 10 Eylül EU Seeks to Resolve Austrian Doubts over Turkey, Financial Times, 26 Eylül

9 hükümet liderlerine birer mektup göndererek Türkiye yle katılım müzakerelerinin açık uçlu bırakılıp, tam üyeliği değil imtiyazlı ortaklıklığı hedeflemesi gerektiğini öne sürdü. Bu, daha önceki duruş ve taahhütlerinden dönen Fransa nın, 3 Ekim de müzakerelerin başlayabilmesi için Kıbrıs ın tanınması şartını öne sürmesiyle örtüşen bir tavırdı. 14 Avrupa Parlamentosu ndaki Hıristiyan Demokrat grup da, ne Türkiye nin ne de AB nin hazır olduğu gerekçesiyle müzakerelerin başlamaması gerektiği konusundaki ısrarlı tutumunu sürdürüyordu. Nihayet bu tutum, çok açık bir biçimde Türkiye yle müzakere çerçevesine de yansıtıldı. En sonunda AB, Hırvatistan la aynı günde Türkiye yle de üyelik müzakerelerini başlattı, ancak iki ülke için hazırlanan müzakere çerçeve belgeleri 15 arasındaki büyük farklar, AB nin iki aday ülkeye karşı eşit davranmadığının göstergesiydi. Hırvatistan için hazırlanan müzakere çerçevesinde, doğaları gereği müzakereler sonuçları önceden garanti edilemeyecek olan açık uçlu süreçlerdir ifadesi yer alırken, aynı cümlenin Türkiye için doğaları gereği uyarısı olmadan tekrar ediliyor olması, bunun Türkiye için basit bir retorik meselesinin ötesinde olduğunu ima etmektedir. Benzer şekilde, sadece Türkiye nin müzakere çerçeve belgesi aşağıdaki bölümü içermektedir: Birliğin hazmetme kapasitesi de dahil olmak üzere, Kopenhag kriterlerinin tamamı göz önünde tutulduğunda, şayet Türkiye üyeliğin bütün yükümlülüklerini yerine getiremezse Türkiye nin Avrupa yapılarına mümkün olan en güçlü bağlarla bağlanması sağlanmalıdır. İmtiyazlı ortaklık gibi farklı alternatifleri gündeme getiren ve hazmetme kapasitesi nin Kopenhag kriteri olarak altını çizen bu türden bir cümle Hırvatistan metninde bulunmamaktadır. Hazmetme kapasitesi kavramı, hem Birliğin hem de Hırvatistan ın çıkarına olan önemli bir husus olarak Hırvatistan metninde sadece bir kez karşımıza çıkmaktadir. Türkiye örneğinde ise Komisyon, müzakereler süresince bu hazmetme kapasitesini -Türkiye nin üyelik perspektifinden kaynaklanan meseleler üzerine Ekim 2004 de yayınlanan rapordaki bütün meseleleri de kapsayacak şekilde ve Konseyi, Türkiye nin üyelik şartlarını yerine getirip getirmediğini değerlendirirken bilgilendirmek amacıyla- izlemekle yükümlü sayılmıştır; Hırvatistan la müzakereler için benzer bir tedbir ise önerilmemiştir. Türkiye nin katılımı sonrasında söz konusu olacak geçici düzenlemeler ya da derogasyonlara ilişkin koşullar üzerine söylenenler, AB nin iki ülkeye karşı 14 Turkey s EU Dream Dealt Double Blow as Chirac and Merkel Raise Doubts, The Guardian, 27 Ağustos Bkz. Müzakere Çerçevesi (Türkiye) ve Müzakere Çerçevesi (Hırvatistan), 3 Ekim 2005, percent22 percent22negotiating percent20framework percent22 percent2c percent22turkey percent22 percent22 and percent22 percent22negotiating percent20framework percent22 percent2c percent22croatia percent22 percent22 6

10 tutumundaki keskin ayrımı gözler önüne sermektedir. Hırvatistan ın müzakere çerçeve belgesi, önceki katılım müzakerelerinin ruhuna uygun bir biçimde, geçici önlemlerin ve özel düzenlemelerin, özellikle de korunma hükümlerinin Birlik in çıkarına uygun bir biçimde düzenlenebileceğinin altını çizerken, benzer hükmün Türkiye ye ilişkin olanı hem siyasi hem de hukuki olarak itiraz edilebilir noktaları içermektedir ve bu nedenle burada bu hükmün tamamının olduğu gibi aktarılması gerekir: Uzun geçiş dönemleri, derogasyonlar, özel düzenlemeler ya da kalıcı korunma önlemleri, yani korunma önlemlerine temel oluşturup sürekli kullanıma hazır olacak olan hükümler değerlendirilebilir. Komisyon, kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar ya da tarım gibi alanlarla ilgili tasarılarına bunları uygun bir şekilde dahil edecektir. Ayrıca, kişilerin serbest dolaşımıyla ilgili nihai karar alma sürecinde Üye Ülkelerin ferdi olarak azami söz hakkı olmalıdır. Geçici düzenlemeler ve korunmalar, ortak pazarın işleyişi ve rekabet üzerine etkileri bağlamında gözden geçirilmelidir. Bu hükümler, AB nin tüm üye ülkelerin eşitliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu kendi yasaları ve siyasi ilkeleri ile çevrili savunma alanının içine Truva atının sokulabilmesini mümkün kılmaktadır. 16 Bu, Birlik in üzerine kurulduğu değerlere ve ilkelere tamamiyle aykırı bir durumdur. AB yasalarından kalıcı derogasyonlar yapılmaması ve yeni üyelerin uygulama dışında kalmalarıyla ilgili kalıcı hükümler olamayacağı ilkeleri, daha önceki genişlemelerde AB doktirininin temel bir unsuru olmuştur. 17 Dolayısıyla, müzakere çerçeve belgesinin yukarda bahsedilen diğer bütün hükümlerinin ruhuna uygun düşecek şekilde siyasi olarak ikinci sınıf üyeliğin kapılarını açabilmek için, genişleme tarihinde ilk kez AB yasalarının bu şekilde ihlal edilmesi önerilmiştir. 3. Hazmetme Kapas tes Tartışması AB nin hazmetme kapasitesi, Türkiye nin katılımıyla ilgili tartışmanın önemli bir öğesi olmuştur. Hazmetme kapasitesi kavramı yeni bir kavram değildir. Nitekim, 1993 Kopenhag Zirvesi nden beri gündemdedir. Kopenhag Zirvesi sonuç bildirgesinde Avrupa entegrasyonunun dinamigi korunurken, Birlik in yeni üyeleri hazmedebilme kapasitesinin, hem Birlik in hem de aday ülkelerin genel çıkarına olan önemli bir husus olduğu ifade edilmişti. 18 Ne var ki, hazmetme kapasitesi önceki genişleme evresinde önemli bir yer tutmamıştı. Kurumsal, politik ve bütçeye ilişkin reformlar gündeme getirilirken, hazmetme kapasitesi açık bir biçimde AB nin, aday ülkelerin katılımı öncesinde ele alması gereken bir görev olarak takdim edilmişti Michael Emerson, Vade Mecum for the Next Enlargements of the European Union, CEPS Policy Brief, Sayı.61, Aralık 2004, s Ibid. 18 European Council Meeting in Copenhagen [Avrupa Konseyi Kopenhag Toplantısı], 21-22, Haziran SN 180/1/93, s Bkz Aralık 1997 Luxembourg Presidency Conclusions [Lüksemburg Başkanlık Sonuç Belgesi]. 7

11 Hazmetme kapasitesi kavramı, 2005 yılında, Türkiye nin katılımıyla ilgili tartışmalarda ve Fransa ve Hollanda da Anayasa önerisinin reddinde, ki bu redler sözkonusu iki ülkedeki siyasi seçkinlere göre Avrupa projesinin işleyişiyle ilgili genel memnuniyetsizliğin göstergesiydi, tekrar su yüzüne çıktı. Tartışma, Türkiye nin büyüklüğüne, nüfusuna (70 milyon), kültürüne ve AB vatandaşları arasındaki kötü imajına odaklanmıştı. Yorumcular AB nin Türkiye gibi bir ülkeyi hazmetmede ciddi sıkıntılar yaşayacağını öne sürüyorlardı ve hazmetme de, yukarıda tartışılan kalıcı korunmalar ve tam üyeliğe alternatifler gibi, Türkiye nin müzakere çerçeve belgesine dahil edilmişti. Fransa, Avrupa da AB nin Türkiye yi hazmedip hazmedemeyeceğine ilişkin tartışmaların yönlendirilmesinde kilit bir rol oynuyordu. 20 Fransa ya göre hazmetme kapasitesi problemi hem Türkiye hem de Batı Balkan ülkeleri için geçerli olsa da, ağırlık, özellikle de Fransa da referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Türkiye üzerindeydi. Nitekim Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, gelecekteki AB genişleme projelerinin Fransa da refarandumla onaylanması şartını getiren anayasa değişikliğini desteklemişti. Bu kararla ilgili asıl dikkat çekici olan nokta şuydu: Türkiye ve Hırvatistan aynı zamanda AB görüşmelerine başlamalarına rağmen, Madde nin yazılış tarzı dolaylı olarak Hırvatistan ın bu Madde den etkilenmemesini sağlamıştı. 21 Haziran 2006 Zirvesi nde hazmetme kapasitesi konusunu gündeme getiren yine Cumhurbaşkanı Chirac olmuştu. Chirac a göre AB genişleme süreci ancak bu süreç kontrol edilebildiği ve daha iyi anlaşılabildiği takdirde devam ettirilmeliydi. AB nin hazmetme kapasitesi nin kurumsal, mali ve siyasi bileşenleri olduğuna dikkat çeken Chirac, siyasi bileşenin üye ülke halklarının görüşlerinin dikkate alınması ve onlara evet ya da hayır diyebilme fırsatının verilmesi olarak tanımlıyordu. 22 İktidardaki UMP partisi sürekli olarak kültürel, coğrafi, kurumsal ve bütçeye ilişkin nedenlerden dolayı AB nin Türkiye yi hazmedemeyeceğini öne sürüyordu. Fransız orta-sağında yer alan bir çok kişi, daha da ileri gidip, AB nin Turkiye yi de içeren genişleme projesinin, 20 Fransız söylemlerinde asimilasyon kapasitesi çoğunlukla hazmetme kapasitesi yle aynı anlamda kullanılmaktadir. 21 Fransız Anayasası nın 88.5 numaralı maddesi Birlik e katılımları 1 Temmuz 2004 tarihinden önce düzenlenmesi kararlaştırılan Hükümetler Arası Koferans la (IGC) belirlenen devletlere uygulanmaz. Hırvatistan için IGC 1 Temmuz 2004 den sonra düzenlendi, ancak bu IGC yi düzenleme kararı 1 Temmuz 2004 den önce Haziran 2004 tarihli Avrupa Zirvesi nde alınmıştı. (Soz konusu Avrupa Zirvesi nin Başkanlık Sonuç Belgesi nde, 34. maddede şu ifadeler yer almaktaydı: Avrupa Konseyi, Hırvatistan la müzakereleri başlatmak amacıyla 2005 yılı başlarında Hırvatistan ın da katılımıyla hükümetler arası konferans düzenlemeye karar vermiştir. ) Hırvatistan la katılım müzakerelerinin öngörüldüğü gibi 17 Mart 2005 de başlamayıp, 3 Ekim 2005 de (Türkiye yle birlikte) başlamış olması söz konusu Anayasa maddesinin uygulanmasında herhangi bir değişikliğe yol açmam t r, çünkü söz konusu maddenin uygulanmasında belirleyici olan IGC nin düzenlenme tarihi degil, IGC yi düzenleme kararın n al nd tarihtir. 22 Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Avrupa Konseyi ardından düzenlenen basın toplantısı, Brüksel, 16 Haziran

12 referandumun Fransa kamuoyu tarafından reddedilmesinin arkasında yatan temel neden olduğunu ifade ediyordu. 23 AB nin hazmetme kapasitesi, Almanya daki genişleme tartışmalarında da önemli bir yer tutuyor. Koalisyon Sözleşmesi nin genişlemeyle ilgili kısmı şu şekilde başlıyor: Avrupa Birliği nin yeni üyeleri hazmedebilme kapasitesine aşırı yük olmayacak ihtiyatlı bir genişleme politikası, kıtamızda barış ve istikrara önemli bir katkı sağlayacaktır. Hırvatistanla katılım müzakerelerinin başlatılmasını memnuniyetle karşılayan ve Batı Balkan ülkeleri için, Selanik deklarasyonunda oluşturulan Avrupa perspektifini onaylayan belge, AB nin Türkiye yle ilişkileri bağlamında hazmetme kapasitesi nin önemine yeniden vurgu yapıyor. Sözkonusu belgeye göre Türkiye, ekonomik, demografik ve kültürel anlamda AB için zorlu bir ülke. Böylesi bir değerlendirme, AB nin bu ülkeyi hazmetme kapasitesi olmaması durumunda yine imtiyazlı ortaklık politikası geliştirilmesi ihtiyacına işaret ediyor. 24 AB kurumları da tartışmada pozisyon aldılar. Mayıs 2006 tarihli bir kararda, Avrupa Parlamentosu hazmetme kapasitesini yeni ülkelerin katılımı için gerekli bir kriter olarak tanımlamıştı ve coğrafi sınırları da dahil olmak üzere AB nin doğasını tanımlamanın hazmetme kapasitesi kavramını anlamak için elzem olduğunu öne sürmüştü yılından itibaren ülkede hızlanan reform süreciyle birlikte Türkiye nin Birlik e katılım olasılığı arttıkça söz konusu kavramin AP nin Türkiye raporlarında Kopenhag Kriterleri nin bir parçası olarak sürekli tekrarlanmaya başlandığı görülmektedir. Daha önceki müzakerelerin aksine, Türkiye nin durumunda Avrupa kamuoyunun müzakeler ve Türkiye nin kaydettiği ilerlemeler konusunda sürekli ve yoğun bir biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini öne süren son AP Türkiye raporu, toplumsal/kamusal hazmetme nin önemini daha da ön plana çıkarmaktadir. 25 Öte yandan Avrupa Komisyonu bu konuda daha ihtiyatlı bir duruşa sahip olmuştur. Komisyon, AB koşulluluk ilkesinin aday ülkelerde bir engelle karşılaşmaması için, uzlaşmacı bir çerçeve içerisinde tartışmanın uygun bir şekilde yapılandırılması gereğine dikkat çekmiştir. Olli Rehn, bu noktayı Haziran 2006 Konsey Zirvesi nin ardından, Avrupa da bu tartışmanın doruğa ulaştığı dönemde dile getirmiştir: Bu hazmetme kapasitesi bulutu Türkiye nin üzerine getirilmişti, ardından doğu rüzgarları Boğazlar üzerinden batıya doğru esmeye başladı ve bulut Batı Balkanların üzerinde durdu. Ve bu meseleyi Batı Balkanlardaki tartışmaya da bulaştırmaya başladı Bu nedenle, tartışmadan yanayım, evet, yeni bir uzlaşma bulmadan 23 Le Non Souligne les Difficultés de l Elargissement (The No Underlines the Difficulties of Enlargement), Le Monde, 30 Mayıs CDU, CSU ve SPD arasındaki Koalisyon Anlaşması, IX. Bölüm, Germany as a Responsible Partner in Europe and the World [Avrupa ve Dünya da Sorumlu bir Ortak olarak Almanya], 11 Kasım 2005, bundestag.de/aktuell/archiv/2005/koalition/vertrag_en.pdf 25 European Parliament Resolution on Turkey s Progress towards Accession [Türkiye nin Katılıma Doğru İlerleyişi üzerine Avrupa Parlamentosu Kararı], 27 Ekim

13 yanayım, ancak tartışmayı ortak ilkelerle ve ortak politik yol gösterici ilkelerle sonuçlandırarak 26 Komisyon un bu ihtiyatlı duruşu da kurum içinde homojen değildi. Haziran 2006 Konsey Toplantısı ardından Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barosso, bazi üye ülkelere ve AP tartışmalarına daha yakın bir tavır sergileyerek Türkiye nin AB ye katılmasının çok zor olacağını iddia etmişti. Bu, taleplerin sadece Türkiye ye dayatılması anlamına gelmeyecek, aynı zamanda AB ye de birçok kişi tarafından ortalama Avrupa dan farklı bir kültüre sahip olduğu düşünülen böyle önemli ve büyük bir ülkeyle uyum içinde entegre olma talebi dayatılmış olacaktı. 27 Yukardaki tartışmanın gösterdiği gibi, AB nin Türkiye yi hazmedip hazmedemeyeceği meselesinin toplumsal, kurumsal ve mali boyutları bulunmaktadır. Meselenin toplumsal boyutunun öneminin, 2006 yılında yapılan ve AB vatandaşlarının Birlik in Türkiye yi kapsayacak şekilde genişlemesine verdiği desteğin düşük olduğunu gösteren anayasa referandumları sırasında gittikçe daha da arttığı görülmektedir. Şu bir gerçek ki, Avrupa da, Türkiye nin AB ye katılmasına karşı olan geniş kesimler bulunmaktadır yılında, AB vatandaşlarının %48 i, gelecekte AB ailesi içinde görmeyi diledikleri ülkelerle ilgili soruya, Türkiye nin katılımına karşı olduğu yanıtını verirken, %39 u Türkiye nin üyeliği yönünde olumlu görüş bildirmiştir. 28 Ancak, bu verilere ilişkin değerlendirmelerde genellikle göz ardı edilen iki hayati nokta bulunmaktadır. Birincisi, AB nin daha önceki genişlemelerinde, belirli ülkelerin katılımına verilen desteğin, zaman içinde inip çıkarak dalgalanma eğilimi göstermiş olmasıdır; herhangi bir ülkenin Birlik e girmesi konusunda karar zamanı geldiğinde, Avrupa kamuoyunun eğilimi değişebilmektedir yılında, 12 yeni ülkenin katılımının söz konusu olduğu genişleme süreci resmen başlatıldığında, AB vatandaşları arasında bu yeni adayların Birlik e girmesine verilen destek, başvuran ülkelerin tümü için %50 nin altındaydı. Slovakya ve Bulgaristan için %36; Estonya, Letonya ve Litvanya için %35; Slovenya ve Romanya için %33 gibi çok düşük oranlar söz konusuydu yılında, 10 ülkeyle yürütülen müzakereler sona erdiğinde ise, destek oranı, Bulgaristan (%39), Romanya (%38) ve Slovenya (%35) dışındaki tüm ülkeler için %40 ya da daha yüksek düzeylere çıkmıştı. 30 Bu durum yalnızca destek düzeyinde dalgalanmalar olabileceğini değil, aynı zamanda, belirli ülkelere verilen desteğin görece 26 Komiser Olli Rehn in Politika Brifing inden Alıntılar, 19 Mayıs 2006 Brüksel, European Policy Centre (EPC) [Avrupa Politika Merkezi] tarafından düzenlendi. 27 Leaders Chart Future for Europe, BBC News Europe, 19 Haziran Attitudes towards European Union Enlargement, Special Eurobarometer 255, Temmuz 2006, s.69-71, 29 Standard Eurobarometer 48, Mart 1998, s.55, 30 Standard Eurobarometer 58, Mart 2003, s.87, 10

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008

TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN. 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 TÜRKİYE VE AVRUPA: BELİRLEYİCİ YILA GİRERKEN 197. Avrupa Raporu 15 Aralık 2008 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. ASKIYA ALINAN REFORMLAR... 4 A. AVRUPA YLA SÜRTÜŞME...4 B. ÜLKE İÇİNDEKİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

DOSYA DOSYA GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR

DOSYA DOSYA GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR DOSYA DOSYA I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi Türkiye nin geleceği,

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ZEİTGEİST veya ZAMANIN RUHUNU YAKALAMAK. by Menekşe Tokyay

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ZEİTGEİST veya ZAMANIN RUHUNU YAKALAMAK. by Menekşe Tokyay Policy Brief KÜRESEL SİYASAL EĞİLİMLER MERKEZİ TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ZEİTGEİST veya ZAMANIN RUHUNU YAKALAMAK by Menekşe Tokyay Temelleri günümüzden yarım yüzyıl önce atılmış olan Avrupa Birliği kurumu,

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AB - Türkiye İlişkileri

AB - Türkiye İlişkileri Kasım 2014 Yıl: 1 Sayı: 1 Hem Seviyeli Hem Keyifli AB - Türkiye İlişkileri Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Çıkmaz Sokakta mı? AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak Röportajı AB nin Türkiye

Detaylı

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey A programme of the Centre for European Security Studies (CESS), the Netherlands, in co-operation with the Istanbul Policy Center (IPC), Turkey

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI Özet Bu çalışma, Türkiye de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği ne yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve bu çerçevede ileriye

Detaylı

ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME POLİTİKASI BAĞLAMINDA Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı İÇİNDEKİLER Avrupa Birliğ i nin Genişleme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS

BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ FURKAN ŞENAY MEHMET UĞUR EKINCI ANALİZ MAYIS 2014 SAYI: 94 BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN SON ŞANS FEDERAL ÇÖZÜM MÜZAKERELERİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NIN GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU... 2 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 9-19 Kasım 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKV VE TEPAV ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ VE YENİ NESİL SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KONULU BİR ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLİYOR...

Detaylı

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Giriş: AB Komisyonu nun, 6 Ekim 2004 İlerleme Raporu ile, Türkiye-AB

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 23 29 Mayıs 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKV BAŞKANI PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU ÇİN DE NANKEİ ÜNİVERSİTESİ NDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR KONFERANS VERDİ...

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 30 Mayıs 5 Haziran 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İRLANDA HALKI OYUNU MALİ SÖZLEŞME LEHİNDE KULLANDI... 2 AVRUPA KOMİSYONU İSTİKRAR, BÜYÜME VE İSTİHDAMIN ARTIRLMASI İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 140-153 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER HISTORICAL EVOLUTION of TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS and RECENT DEVELOPMENTS Ceren UYSAL

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

Policy Briefing. Kıbrıs: Çözüme Doğru Altı Adım I. GENEL BAKIŞ. Avrupa Brifingi N 61 Lefkoşa/İstanbul/Brüksel, 22 Şubat 2011

Policy Briefing. Kıbrıs: Çözüme Doğru Altı Adım I. GENEL BAKIŞ. Avrupa Brifingi N 61 Lefkoşa/İstanbul/Brüksel, 22 Şubat 2011 Policy Briefing Avrupa Brifingi N 61 Lefkoşa/İstanbul/Brüksel, 22 Şubat 2011 Kıbrıs: Çözüme Doğru Altı Adım I. GENEL BAKIŞ Kıbrıs ın yeniden birleşmesi için 2008 den bu yana yürütülen müzakereler çıkmaza

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı