Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Maddi Hukuku"

Transkript

1 Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nin Kurumsal Yapısı: Asli Kurumlar -2. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN

2 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (1) Kurum, organ, ofis ve ajanslar, ABA ve ABİHA (ve Birlik tasarrufları) içinde düzenlenmektedir. Kurumsal yapı, asli-yapısal ve işlevsel olarak ikiye ayrılabilmektedir. Asli-yapısal kurumlar, genellikle, bağlayıcı karar alabilir; düzenleyici işlem yapabilir; politika belirleyebilir. Birlik örgütsel yapısı yönünden sine qua non niteliktedir. İşlevsel organ, ofis ve ajanslar Belirli alanlarda, sınırlı bazı işlevleri yerine getirir; Asli-yapısal kurumlara yardımcı olur.» Düzenleyici işlem yapma, o işlemi uygulama, o işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme yetkisi yoktur İlke GÖÇMEN 2

3 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri Asli-yapısal kurumlar (ABA md. 13) Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Zirvesi Konsey (Bakanlar Konseyi) Avrupa Komisyonu (Komisyon) Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Merkez Bankası Sayıştay İlke GÖÇMEN 3

4 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri İşlevsel organ, ofis ve ajanslar Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Ombudsmanı Europol Eurojust İlke GÖÇMEN 4

5 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (2) AB kurumları, genellikle, ulusüstü bir nitelik taşır. ABA md. 13 uyarınca: Birlik, kendisinin, vatandaşlarının ve üye devletlerin değerlerini desteklemeyi, hedeflerini izlemeyi, çıkarlarına hizmet etmeyi ve politika ve eylemlerinin tutarlılığını, etkililiğini ve sürekliliğini temin etmeyi amaçlayan bir kurumsal çerçeveye sahiptir. İlke GÖÇMEN 5

6 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri ABA md. 13 Öyleyse, Birlik kurumları, üye devletlerin yanı sıra Birliğin ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacaktır. Öyleyse, AB, bir uluslararası örgütten farklı olarak, üye devletlerin ulusal çıkarını korumakla görevli (uluslararası / hükümetler arası) kurumlara ek olarak Avrupa halklarının ve Avrupa bütünleşmesinin çıkarlarını korumakla görevli (uluslarüstü) kurumlara sahiptir. İlke GÖÇMEN 6

7 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri Bu açıdan AB Zirvesi (Çoğunluk) Hükümet ve Devlet Başkanları Konsey Üye devlet bakanları Ulusal çıkarlar, temsil edilir Uluslararası / hükümetler arası nitelik Avrupa Parlamentosu Avrupa vatandaşlarının temsilcileri Avrupa vatandaşlarının siyasi görüşleri ve çıkarları, temsil edilir. Komisyon Komiserler Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları, temsil edilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı Hakimler (ve Hukuk Sözcüleri) Avrupa bütünleşmesi çerçevesinde hukukun üstünlüğünün çıkarları, temsil edilir. Üye devlet ve ulusal çıkarlar değil; Avrupa bütünleşmesi, temsil edilir Uluslarüstü nitelik İlke GÖÇMEN 7

8 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri AB deki kimi politika alanları uluslarüstü nitelikli Örnek: iç pazar hükümetler arası nitelikli Örnek: Ortak dış politika ve güvenlik politikası olarak ikiye ayrılabilir. Uluslarüstü nitelikli alanlar Her kurum, birbirini dengeler Hükümetler arası nitelikli alanlar Hükümetler arası nitelikli kurumlar, yani AB Zirvesi ve Konsey, diğerlerine göre daha çok yetkiye sahiptir. İlke GÖÇMEN 8

9 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (3) AB kurumsal yapısı, sınırlı yetki ilkesine tâbidir. Bir kere, Birlik yetkisi, sınırlıdır. ABA md. 5: Birliğin yetkilerinin sınırları yetkilendirilme ilkesine tabidir [...] Yetkilendirilme ilkesi gereğince Birlik, Antlaşmalarda belirlenen hedeflere ulaşmak için, ancak üye devletler tarafından Antlaşmalarda kendisine verilen yetkilerin sınırları dahilinde hareket eder. Antlaşmalarda Birliğe verilmemiş yetkiler üye devletlere aittir. Öyleyse, Birlik (ve kurumları), ancak, üye devletlerin devrettiği yetkiler içerisinde hareket edebilecektir. İlke GÖÇMEN 9

10 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri İkinci olarak, her kurumun yetkisi, sınırlıdır. ABA md.13(2) uyarınca: Her kurum, Antlaşmalar ile kendisine verilen yetkilerin sınırları dahilinde ve Antlaşmalarda öngörülen usul, şart ve hedeflere uygun olarak hareket eder. İlke GÖÇMEN 10

11 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (4) AB kurumları, devlet yetkisine benzer yetkiler kullanır. Üye devletler, belirli alanlardaki yetkilerini Birliğe devreder. Birlik, kurumları aracılığıyla, bu alanlarda yasama, yürütme ve yargı yetkisi kullanır. Bununla birlikte, bu noktada, AB ile ulus devletler arasında bir paralellik kurmak zordur.» AB, sui generis (kendine özgü) bir yapıdır. İlke GÖÇMEN 11

12 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri Genel hatlarıyla Yasama Konsey ve Avrupa Parlamentosu Yürütme Komisyon ve (kısmen) Konsey Yargı Avrupa Birliği Adalet Divanı Bununla birlikte, Birlik, idari ve yargısal açıdan ulusal makamlara ve mahkemelere hatırı sayılır bir rol vermektedir. Dolayısıyla, AB yönünden, net bir yasamayürütme-yargı ayrımı kolayca yapılamamaktadır. İlke GÖÇMEN 12

13 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (5) AB yönünden, güçler ayrılığı ilkesi, sadece bir ölçüde geçerlidir. AB kurumsal yapısı yönünden bir denetim ve dengeleme den (checks and balances) bahsedilebilir. AB kurumları birbirlerinin atanması, görevden alınması gibi roller üstlenebilmekte» Örneğin, Avrupa Parlamentosu Komisyonun atanması ve gensoru önergesi ile düşürülebilmesi birbirlerini siyasi, idari ve hukuki olarak denetleyebilmektedir.» Örneğin Avrupa Parlamentosu sözlü ve yazılı soru sorma (Konsey ve Komisyona) İlke GÖÇMEN 13

14 Kurumsal Yapının Temel Özellikleri (6) AB kurumsal yapısı, dinamiktir sürekli değişim Söz gelimi isimler Asamble Avrupa Parlamentosu Üye sayıları ve oluşumlar Özellikle, genişleme neticesindeki değişimler Atanma ve seçim usulleri Komisyonun atanması, Avrupa Parlamentosunun seçilmesi Karar alma usulleri ve kurumların katılımı Danışma, işbirliği, uygun bulma, ortak karar (olağan yasama usulü) İlke GÖÇMEN 14

15 Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu 1952 yılı -> AKÇT -> görece güçsüz bir Asamble 1952 den bugüne -> oldukça güçlü bir kurum Ele alınacak konular Avrupa Parlamentosu Oluşumu ile İşleyişi Yetkileri İlke GÖÇMEN 15

16 Oluşumu Avrupa Parlamentosu Birlik vatandaşlarının temsilcileri Başkan hariç, en çok 750 üye Üye devlet başına en az 6 ve en çok 96 üye Azalan şekilde orantılı sistem İlke GÖÇMEN 16

17 Üye Devlet Mevcut Durum Lizbon Antlaşması 2014 sonrası Almanya Fransa Birleşik Krallık İtalya İspanya Polonya Romanya Hollanda Belçika Çek Cumhuriyeti Yunanistan Macaristan Portekiz İsveç Avusturya Bulgaristan Danimarka Finlandiya Slovakya İrlanda Litvanya Letonya 8 9 Slovenya 7 8 Estonya 6 6 Lüksemburg 6 6 GKRY 6 6 Malta 5 6 TOPLAM

18 Seçimler Avrupa Parlamentosu 5 yıllık dönem 1979 yılından bu yana doğrudan genel seçimler Bu seçimler, yeknesak bir usule göre veya ortak ilkeler uyarınca mı yapılmaktadır? Hayır İlke GÖÇMEN 18

19 Seçimler Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oranı Yaklaşık %50 civarı Bu durum, Avrupa bütünleşmesi açısından ne tür sonuçları ortaya çıkarmaktadır? Düşük seviye Demokratik meşruiyet sorunu» Zira Avrupa Parlamentosu, Avrupa halklarını temsil etmektedir ve bu anlamda demokratik meşruiyeti sağlamaktadır. İlke GÖÇMEN 19

20 Siyasi Gruplar Avrupa Parlamentosu Vatandaşlığa göre değil; bağlı olunan siyasi gruba göre yerleşim Yedi siyasi grup (şu an için) Merkez-sağ Avrupa Halkları Partisi -> 265 sandalye Merkez-sol Avrupa Sosyalistleri -> 183 sandalye Avrupa Liberalleri ve Demokratları İttifakı -> 85 sandalye Yeşiller -> 55 sandalye Avrupa Muhafazakârları ve Reformcular -> 54 sandalye Avrupa Birleşik Solu Norveç Yeşil Solu Konfederasyonu -> 35 sandalye Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu -> 30 sandalye Avrupa düzeyinde siyasi partiler, var mıdır; olmalı mıdır? İlke GÖÇMEN 20

21 İşleyişi Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Dört Başkan Yardımcısı Avrupa Parlamentosu üyeleri seçer. İki buçuk yıllık dönem İlke GÖÇMEN 21

22 İşleyişi Başkanlar Konferansı Siyasi grup başkanları ve Parlamento başkanı Siyasi düzenleyici organ Genel kurulların gündeminin belirlenmesi Parlamenter organların çalışmalarının süresinin tespit edilmesi Parlamenter komiteler ve delegasyonların boyutu ve görevlerinin tanımlanması Komiteler Daimi Komiteler İç Pazar ve Tüketicinin Korunması, Dış İlişkiler, Kalkınma, Uluslararası Ticaret gibi konular Yirmi adet daimi komite Yerine göre, alt komiteler, geçici komiteler ya da soruşturma komiteleri kurulabilir. İlke GÖÇMEN 22

23 Yetkiler Avrupa Parlamentosu Yasamaya Görevden almaya ya da atamaya Denetime Bütçeye ilişkin yetkilere sahiptir. İlke GÖÇMEN 23

24 Yasama Yetkisi Avrupa Parlamentosu, zaman içerisinde, yasamaya ilişkin yetkisini sürekli bir biçimde arttırmıştır (ATS) Danışma usulü (Maastricht Antlaşması ) + işbirliği ve muvafakat usulleri 1993 (Maastricht Antlaşması) + ortak karar usulü 2009 (Lizbon Antlaşması) olağan yasama usulü (eski ortak karar usulü) (kural) özel yasama usulleri Danışma usulü Muvafakat usulü İşbirliği usulü (X) İlke GÖÇMEN 24

25 Görevden Alma ve Atama Yetkisi Avrupa Parlamentosu Komisyonun hesap sorulabilirliği Gittikçe artan yetkiler En önemlisi -> Güvensizlik önergesi Komisyonun atanması Komisyon Başkanı Komisyon Heyeti İlke GÖÇMEN 25

26 Denetim Yetkisi Avrupa Parlamentosu Diğer kurumları ve özellikle de Komisyonu denetler. Soru sorma ve soruşturma komiteleri kurma Bu meyanda, Parlamento dilekçe kabul eder ve bir Ombudsman atar. Ombudsman, Birlik kurum, organ, ofis ve ajanslarının etkinlikleri yönünden kötü yönetim olup olmadığına bakar. İlke GÖÇMEN 26

27 Bütçeye İlişkin Yetkisi Avrupa Parlamentosu (Lizbon Antlaşması ile) Bütçenin kabulüne ilişkin olarak Bakanlar Konseyi ile eşit bir biçimde sürece katılmaktadır. İlke GÖÇMEN 27

28 Komisyon Komisyon, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarlarını destekler. Burada, sırasıyla, Komisyon Başkanı, Komiserler heyeti, Komisyon bürokrasisi, Komisyonun yetkileri konuları ele alınacaktır. İlke GÖÇMEN 28

29 Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı, önemli bir makamdır. Başkan, diğer komiserler ile kıyaslanınca eşitler arasında birinci dir. Komisyon Başkanının seçimi AB Zirvesi bir aday seçer. Avrupa Parlamentosu oylama yapar İlke GÖÇMEN 29

30 Komiserler Heyeti Boyutu Komisyonun boyutu, 1990 lı yılların ortasından bu yana tartışılmaktadır. Bu tartışmaya göre, Komisyon: her üye devletten gelen bir Komisyon üyesi ile mi; sabit Komiser sayısı ve rotasyon sistemi ile mi belirlenmelidir? İlke GÖÇMEN 30

31 Komiserler Heyeti: Boyut Lizbon Antlaşmasına göre: Komisyon, 31 Ekim 2014 tarihine kadar her üye devletin birer vatandaşından oluşacaktır. 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren AB Zirvesi tarafından oybirliğiyle değiştirilmedikçe, üye devlet sayısının üçte ikisine karşılık gelen sayıda üyeden oluşacaktır. İlke GÖÇMEN 31

32 Atanma Komiserler Heyeti Komisyon, heyet hâlinde, şu şekilde atanmaktadır: Üye devletler Komiser önerileri Bakanlar Konseyi Komiser listesini belirler. Avrupa Parlamentosu Komisyon heyeti ile ilgili oylama AB Zirvesi Komisyon heyetini atar. Görev süresi 5 yıl İlke GÖÇMEN 32

33 Komisyon Bürokrasisi Komisyon bürokrasisi, Komisyonda sürekli olarak çalışan kişilerden oluşur ve şu şekilde düzenlenmiştir: Genel Müdürlükler Müdürlükler Birimler Genel Müdürlükler, Komisyonun sorumlu olduğu ana alanları kapsar. İlke GÖÇMEN 33

34 Komiser İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdür İç Pazar ve Hizmetler Müdür Fikri Mülkiyet Birim Amiri Telif Hakkı İlke GÖÇMEN 34

35 Komisyon Bürokrasisi Kararlar veya taslak yasama önerileri, Komisyon katmanlarının en altından en üstüne (Komiserler Heyeti) doğru bir seyir izlemektedir. Bir öneri, genellikle, bir Genel Müdürlük içerisinde oluşmaktadır. Dışarıdan uzmanlara ve üye devlet memurlarına danışılır Dahası, bir öneri, birden fazla Genel Müdürlük ile de ilgili olabilir. İşte Genel Sekreterlik, özellikle bu tür durumlarda koordinasyon görevini yerine getirerek, önemli bir rol oynar. İlke GÖÇMEN 35

36 Kabine şefleri toplantısı Komiserler Heyeti Öneri hakkında nihai karar Komiserin kabinesi Komiser İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdür İç Pazar ve Hizmetler Müdür Fikri Mülkiyet Birim Amiri Telif Hakkı Öneri İlke GÖÇMEN 36

37 Komisyonun Yetkileri Komisyonun dört türlü yetkisinden bahsedilebilir: Yasamaya İdareye Yürütmeye Yargıya ilişkin yetki İlke GÖÇMEN 37

38 Yasamaya İlişkin Yetki Komisyon, yasama süreci açısından merkezi bir konuma sahiptir. Öneri sunma tekeli Birliğin yasama tasarrufları, kural olarak, sadece Komisyonun önerisi üzerine kabul edilebilir. bütünleşmenin motoru Yıllık yasama planı Genel politika stratejileri Kural koyma Sınırlı kimi alanlar Yetki devri Komisyon, devredilen yetki kullanabilir. İlke GÖÇMEN 38

39 İdareye İlişkin Yetki Komisyon, kayda değer idari sorumluluk yüklenmiştir. Bu meyanda, oluşturulan politikalar, idare edilmeli veya çıkarılan mevzuat, uygulanmalıdır. Paylaşılan idare (ulusal ajanslar) Genel denetim Doğrudan idari sorumluluk Sınırlı alanlar İlke GÖÇMEN 39

40 Yürütmeye İlişkin Yetki Komisyon, yürütme nitelikli sorumluluklara da sahiptir. Özellikle Bütçe Bütçenin oluşumu ve harcamalar Dış ilişkiler Temsil» Bazı uluslararası kuruluşlar» Üye olmayan devletler Uluslararası anlaşmalar» Müzakereler Yeni üye katılımı İlke GÖÇMEN 40

41 Yargıya İlişkin Yetki Komisyon, yargıya ilişkin iki türlü yetkiye sahiptir. İhlal davası Komisyon, Birlik hukukunu ihlal eden devletlere karşı dava açabilmektedir. Yargı-benzeri işlemler Komisyon, özellikle rekabet ve devlet yardımları gibi kimi alanlarda, kurucu antlaşmanın ihlali ile ilgili olarak soruşturmacı ve ilk karar verici olarak görev almaktadır. İlke GÖÇMEN 41

42 Konsey (Bakanlar Konseyi) Konsey, ulusal çıkarları temsil eder. Burada, sırasıyla, Konseyin oluşumu, Konsey Başkanlığı, Daimi Temsilciler Komitesi, Konseyin yetkileri konuları ele alınacaktır. İlke GÖÇMEN 42

43 Konseyin Oluşumu Oluşumu Her üye devletten gelen bir temsilci Bakan düzeyinde olmalı. Toplantıları Bölümleri Yasama tasarrufları Yasama dışı faaliyetler için ayrı toplantılar yapar. Kamuya açıklık Konsey, taslak bir yasama tasarrufu üzerinde görüşürken ve oylama yaparken kamuya açık olarak toplanır. İlke GÖÇMEN 43

44 Konseyin Oluşumu Konsey, farklı konular için farklı bakanların katılımı çerçevesinde farklı oluşumlar ile toplanır. Bunlar arasından şunlar örnek olarak belirtilebilir: Genel İşler Konseyi Birden çok AB politikasını etkileyen konular ile ilgilenir. Dışişleri Konseyi Birliğin dış eylemini şekillendirir ve Birlik eyleminin tutarlılığını sağlar. Ekonomi ve Maliye Konseyi Bütçe, ekonomik ve parasal birlik, finansal pazarlar gibi konularla ilgilenir. İç Pazar, Sanayi ve Araştırma Konseyi İlke GÖÇMEN 44

45 Konsey Başkanlığı Lizbon Antlaşmasına göre Konsey Başkanlığı: Dışişleri Konseyi Birlik Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Diğer Konsey oluşumları Eşit rotasyon 3 üye devlet 18 ay Başkanlık yapacaktır. 1 üye devlet 6 ay Başkanlık yapar. Polonya, Danimarka, Kıbrıs (2011 Temmuz Aralık, 2012 Temmuz Aralık) İlke GÖÇMEN 45

46 Daimi Temsilciler Komitesi Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) Konseyin çalışmalarını hazırlar. Coreper İki farklı düzeyde işler. Coreper II üye devletlerin daimi büyükelçileri ekonomik ve mali konular ile dış ilişkiler gibi konularla ilgilenir. Coreper I üye devlet daimi temsilcileri iç pazar, çevre, sosyal ilişkiler ve ulaşım gibi görece daha az önemli konularla ilgilenir. İlke GÖÇMEN 46

47 Daimi Temsilciler Komitesi Daimi Temsilciler Komitesi, AB karar alma süreçlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Konsey toplantılarının gündemi A ve B bölümleri A bölümü (uzlaşı) toplam ögelerin %70-80 i nitelik oy çokluğu kuralı geçerli olsa bile, uzlaşı arayışı B bölümü (uzlaşamama) Çalışma grupları Daimi Temsilciler Komitesi ve Konseyi besler. İlke GÖÇMEN 47

48 Öneriyi nihai olarak karara bağlar. Konuya göre, ilgili Konsey oluşumu görüşür Coreper I Konsey Coreper II A veya B kategorisi Konuya göre Uzman Çalışma Grupları Öneri İlke GÖÇMEN 48

49 Konseyin Yetkileri Konsey, AB karar alma sürecine altı şekilde katkı sunmaktadır. Yasama önerisi oylama Konsey, her türlü yasama önerisini ilgili usule göre (oybirliği, nitelikli oy çokluğu ya da oy çokluğu) oylar. Yasama önerisi talebi Yetki devretme Konsey (yerine göre Avrupa Parlamentosu ile birlikte), belirli bir alanda düzenleme yapmak üzere Komisyona yetki devredebilir. İlke GÖÇMEN 49

50 Bütçe Konseyin Yetkileri Konsey, Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçeyi karara bağlar. Uluslararası anlaşmalar Akdetme Ortak dış politika ve güvenlik politikası Konsey, bu politikanın tanımı veya uygulanmasına ilişkin kararlar alabilir. İlke GÖÇMEN 50

51 Avrupa Birliği Zirvesi Avrupa Birliği Zirvesi Birliğe gelişimi için gerekli itici gücü sağlar; Buna yönelik genel siyasi yönelimleri ve öncelikleri belirler; Ancak, yasama faaliyetinde bulunmaz. Burada, sırasıyla, Avrupa Birliği Zirvesinin oluşumu ve işleyişi, Başkanlığı, Rasyoneli, konuları ele alınacaktır. İlke GÖÇMEN 51

52 Avrupa Birliği Zirvesinin Oluşumu ve İşleyişi Oluşumu üye devletlerin devlet veya hükümet başkanları kendi Başkanı Komisyon Başkanı Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Toplantı sayısı Yılda iki kez (kural) + Olağanüstü toplantılar Karar Alma Uzlaşı (kural) İlke GÖÇMEN 52

53 Avrupa Birliği Zirvesinin Başkanlığı Lizbon Antlaşması Öncesi Konsey Başkanı İlgili dönemdeki üye devlet Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı Nitelikli oy çokluğu 2,5 yıl (yenilenebilir) İlke GÖÇMEN 53

54 Avrupa Birliği Zirvesinin Rasyoneli Üye devlet çıkarları, Konsey ile temsil edilirken; neden Avrupa Birliği Zirvesi de ortaya çıkmıştır? Bütçe gibi özellikle hassas ve önemli konular ile ilgili anlaşmazlıklar, ancak en üst düzeyde (Hükümet ve Devlet Başkanları) müdahale ile çözülebilmiştir. AB nin dünyadaki problemlere yanıt verebilmesi ve genel bir AB stratejisinin çizilmesi için en üst siyasi düzeyde bir oluşum, gerekli olmuştur. İlke GÖÇMEN 54

55 Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği Adalet Divanı ( ABAD ) Adalet Divanı Genel Mahkeme İhtisas Mahkemeleri Personel Mahkemesi İlke GÖÇMEN 55

56 Konular Burada, sırasıyla, ABAD ın tarihsel gelişimi, oluşumu, işleyişi, yetkisi, ele alınacaktır. İlke GÖÇMEN 56

57 Tarihsel Gelişim 1958 Avrupa Toplulukları Adalet Divanı AKÇT, AAET ve AET için ortak 1988 İlk Derece Mahkemesi Avrupa Toplulukları Adalet Divanı altında yer alır. Avrupa Tek Senedi, bu imkanı getirmiştir Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Ayrı ayrı mahkemeler olarak belirtilmiştir Personel Mahkemesi İlk Derece Mahkemesi altında yer alır. Nice Antlaşması, bu imkanı getirmiştir Avrupa Birliği Adalet Divanı ( ABAD ) Adalet Divanı Genel Mahkeme (İlk Derece Mahkemesi) İhtisas Mahkemeleri Personel Mahkemesi Lizbon Antlaşması, bu görünümü getirmiştir. İlke GÖÇMEN 57

58 Adalet Divanı Adalet Divanı Adalet Divanı Đlk Derece Mahkemesi Avrupa Birliği Adalet Divanı Đlk Derece Mahkemesi Personel Mahkemesi Adalet Divanı Genel Mahkeme Personel Mahkemesi Đhtisas Mahkemeleri İlke GÖÇMEN 58

59 Oluşumu: Sayı Adalet Divanı Her üye devletten gelen bir hâkim + Sekiz hukuk sözcüsü Tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde hareket ederek, aleni oturumda dava ile ilgili gerekçeli görüşünü sunar. Genel Mahkeme Her üye devletten en az bir hâkim Şu an için her üye devletten gelen bir hâkim Personel Mahkemesi Yedi hâkim İlke GÖÇMEN 59

60 Oluşumu: Atama Adalet Divanı hâkimleri ve hukuk sözcüleri + Genel Mahkeme hâkimleri Altı yıllık dönem İlgili komiteye danışma Üye devlet hükümetleri mutabakat ile atar. Her üç yılda bir, kısmen yenileme yapılır. Neden? Personel Mahkemesi hâkimleri Altı yıllık dönem İlgili Komiteye danışma Konsey, oybirliği ile atar. Uygulama Her üye devlet, adayını belirler. Vatandaşlık koşulu yoktur. Bu aday, diğer üye devletlerce kabul görür. İlke GÖÇMEN 60

61 Oluşumu: Atama Koşulları Adalet Divanı hâkimleri ve hukuk sözcüleri + Genel Mahkeme hâkimleri + Personel Mahkemesi hâkimleri bağımsızlıkları şüphe götürmeyen kişiler arasından seçilir. Adalet Divanı hâkimleri ve hukuk sözcüleri kendi ülkelerinde en yüksek yargı makamlarına atanmak için gerekli niteliklere sahip kişiler veya yetkinlikleri kabul edilmiş hukukçular Genel Mahkeme hâkimleri yüksek yargı makamlarına atanmak için gerekli niteliklere sahip kişiler Personel Mahkemesi hâkimleri yargı makamlarına atanmak için gerekli niteliklere sahip kişiler arasından seçilir. İlke GÖÇMEN 61

62 Adalet Divanı: Başkan Adalet Divanı Başkanı Seçim Hakimler tarafından, kendi aralarından, üç yıl için seçilir. Yeniden seçilebilir. Divanın yargısal ve idari açıdan çalışmasını yönetir. İlke GÖÇMEN 62

63 Adalet Divanı: Hukuk Sözcüleri Hukuk Sözcülerinin görevi ABAD Statüsü uyarınca katılımının gerekli olduğu davalarda, aleni oturumda gerekçeli görüşlerini sunar. Baş Hukuk Sözcüsü Adalet Divanı tarafından, bir yıl için seçilir. Hukuk Sözcüleri, kamu yararının hukuki temsilcisi olarak hareket eder. İlke GÖÇMEN 63

64 ABAD: İşleyiş Adalet Divanı Üç hâkimli daire Beş hâkimli daire Büyük daire (15 hâkim) Genel kurul (27 hâkim) Genel Mahkeme Bir hâkimli daire Üç hâkimli daire Beş hâkimli daire Büyük daire (15 hâkim) Genel kurul (27 hâkim) Personel Mahkemesi Bir hâkimli daire Üç hâkimli daire Beş hâkimli daire Genel kurul (7 hâkim) Üç ve beş hâkimli daireler, kendi aralarından, sırasıyla, bir ve üç yıl için Başkan seçer. İlke GÖÇMEN 64

65 Adalet Divanı: İşleyiş Adalet Divanı Genel Kurul Ombudsmanın görevden alınması, Komisyon üyesinin görevden alınması, Sayıştay üyesinin görevden alınması. Açılan bir davanın olağanüstü bir önem içerdiği düşünülüyorsa Büyük Daire Bir üye devlet ya da Birlik kurumu, davaya taraf ise ve talep ediyorsa Üç ve Beş Hâkimli Daireler Kalan uyuşmazlıklar İlke GÖÇMEN 65

66 Adalet Divanı Genel Kurul Büyük Daire 5 Hâkimli Daire 3 Hâkimli Daire Genel Mahkeme Büyük Daire 5 Hâkimli Daire 3 Hâkimli Daire 1 Hâkimli Daire İlke GÖÇMEN 66

67 ABAD Dava Türleri Davalar Kararlar Görüşler Dolaylı Dava Ön Karar Davası Doğrudan Davalar Birlik hukuku uyarınca Sözleşme uyarınca Birlik kurumlarına karşı Üye devletlere karşı Đhlal Davası Bu sınıflandırmaya göre suigeneris bir kategori olarak Đptal davası Đhmal davası Tazminat davası AMB ve AYB Para cezalarına Personel ile ilgili davalar İlke itiraz GÖÇMEN davaları davası 67

68 ABAD: Yetki Birlik Hukukunun Merkezi Olmayan Yürütülüşü Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 19(1) Bir uyuşmazlık, Birlik hukukunun doğru uygulanması ile ilgili olursa Hem ABAD Hem ulusal mahkemeler tarafından görülmektedir. Öyleyse, ulusal mahkemeler, Birlik hukukunun yürütülmesi ile sorumludur. İlke GÖÇMEN 68

69 ABAD: Yetki Yetkinin Niteliği Sınırlı yetki Kurucu antlaşma ile kendisine verilen yetkilerin sınırı içinde yetkilidir. Zorunlu yetki AB ye katılım ile üye devletler, ABAD ın yargılama yetkisini kabul eder. Münhasır yetki Kurucu antlaşmanın kapsamına giren konular, ABAD dışında başka bir mercii önüne götürülemez. İlke GÖÇMEN 69

70 ABAD: Yetki ABAD ın Yetkisinin Dağılımı Personel Mahkemesi Personele ilişkin davalar Adalet Divanı Görüşler Ön karar davası İhlal davası İptal ve ihmal davası Genel Mahkeme ile bölüşülmektedir. (Genel olarak) üye devletler ve Birlik kurumlarının açtığı davalar Genel Mahkeme tazminat davası Birlik tarafından veya Birlik adına yapılan bir kamu hukuku veya özel hukuk sözleşmesinde yer alan bir tahkim şartına binaen açılan davalar iptal ve ihmal davası Adalet Divanı ile bölüşülmektedir. (Genel olarak) gerçek ve tüzel kişilerin açtığı davalar İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi, Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi ve Avrupa Kimyasallar Ajansı kararlarına karşı itiraz davaları İlke GÖÇMEN 70

71 ABAD ın Yargı Yetkisinin Mahkemeler Arasında Dağılımı (1) Avrupa Birliği Adalet Divanı Adalet Divanı Genel Mahkeme Personel Mahkemesi Ön Karar Davası Đptal davası Personel davaları Đhlal davası Đhmal davası Đptal ve ihmal davası, Adalet Divanı ile Genel Mahkeme arasında bölüşülmektedir. Tazminat davası Sözleşme uyarınca bakılan davalar İlke GÖÇMEN 71

72 ABAD ın Yargı Yetkisinin Mahkemeler Arasında Dağılımı (2) Adalet Divanı GM kararları, - hukuki meselelerle sınırlı olmak kaydıyla- temyiz edilir. Genel Mahkeme ( GM ) Personel Mahkemesi ( PM ) PM kararları, -hukuki meselelerle sınırlı olmak kaydıylatemyiz edilir. İlke GÖÇMEN 72

73 Adalet Divanı Genel Mahkeme Ön Karar Davası Doğrudan Davalar Temyiz Davası İlke GÖÇMEN İptal Davası Temyiz Davası Fikri Mülkiyetle ilgili Davalar

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği)

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) EKONOMİK ENTEGRASYON Ekonomik Entegrasyon (İktisadi Birleşme) bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirici politikalar izlemelerini konu edinir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

TC Budapest 2015 Text Correction Turkish 1. Avrupa Topluluğu Avrupanın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve oluşturduğu ortak ilki temelinde

TC Budapest 2015 Text Correction Turkish 1. Avrupa Topluluğu Avrupanın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve oluşturduğu ortak ilki temelinde TC Budapest 2015 Text Correction Turkish 1 Avrupa Topluluğu Avrupanın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve oluşturduğu ortak ilki temelinde 4 2 3 1 devletlerinin getirildi. Avrupa meydana ortak deneyimlerinin

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI Yargının bağımsızlığını temin etmek ve güçlendirmek; başta hakimler ve savcılar olmak üzere yargı mensuplarının mesleğe kabulleri, tayinleri, terfi ve disiplin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı

T.C. BAġBAKANLIK AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı T.C. BAġBAKANLIK AVRUPA BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı LĠZBON ANTLAġMASININ AB NĠN KURUMSAL YAPISI VE ĠġLEYĠġĠNE DAĠR ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL DÜZENLEMELER HAKKINDA NOT 13 Aralık 2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı

ÖN KARAR PROSEDÜRÜ. Sunuş Planı ÖN KARAR PROSEDÜRÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı (Hukuk) Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi 2. DERS Doç. Dr. İlke GÖÇMEN 1 Sunuş Planı Ön Tespitler Başvuruya

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 59 Nisan 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 31.05.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Tarımsal Emtia Fiyatları

Tarımsal Emtia Fiyatları TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 56 Ocak 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 01.03.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

SEKTÖREL ALIMLAR: AB DİREKTİFİ NASIL UYGULANIYOR VE AB ÜYE DEVLETLERİNDE NASIL İŞLİYOR

SEKTÖREL ALIMLAR: AB DİREKTİFİ NASIL UYGULANIYOR VE AB ÜYE DEVLETLERİNDE NASIL İŞLİYOR VI. IPA BÖLGESEL KAMU ALIMLARI KONFERANSI SEKTÖREL ALIMLAR: AB DİREKTİFİ NASIL UYGULANIYOR VE AB ÜYE DEVLETLERİNDE NASIL İŞLİYOR Elizabeth Stavreski elizabethstavreski@hotmail.com Danilovgrad, Karadağ,

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014 AB Komisyonu nun tarımsal emtia fiyat bülteninin İSTİB tarafından yapılan çevirisidir. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Yayın tarihi: 19.09.2014 Avrupa Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı