Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Prof. Dr."

Transkript

1 Proje ID: 134 Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje İle İlgili Bilgiler Proje Adı (Türkçe) Proje Adı (İngilizce) Dilbilim Terimleri Veritabanı The Database of Linguistics Terms Proje Yöneticisi ile İlgili Bilgiler PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI ÇALIŞTIĞI BİRİM E-POSTA ADRESİ Prof. Dr. Emine Yılmaz Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü CEP TEL: TELEFON: FAKS: ÖNERİLEN DESTEK MİKTARI (TL) ÖNERİLEN PROJE SÜRESİ(AY) Öneren Birimle İlgili Bilgiler Öneren Birim Öneren Birim Yetkilisinin Adı Soyadı - Ünvanı Görevi Adresi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mehmet Öz DEKAN ÖNERİLEN BAŞLAMA TARİHİ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı0800 Beytepe -ANKARA Telefon : 90 (312) Fax : 90 (312) E-Posta Proje Yetkilisi Prof. Dr. Emine Yılmaz Prof. Dr. Mehmet Öz DEKAN İMZA Projede Çalışacak Personelle İlgili Bilgiler PROJEDE ÇALIŞACAK PERSONEL Prof. Dr. Emine Yılmaz PROJEDEKİ GÖREVİ Proje Yöneticisi TELEFON E-POSTA ADRES PROJEYE SA ĞLAYACAĞI KATKI (%) ettepe.edu.tr 20 İMZA 1 / 9

2 Proje ID: 134 Ayşe Kılıç cettepe.edu.t r Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0800 Beyte pe/ankara Duygu Özge Demir hacettepe.ed u.tr Elçin Yılmazkaya 90 (312) tepe.edu.tr Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Gülhan Öz Açık 90 (312) cettepe.edu.t r Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe Kampüsü Işıl Aydın 90 (312) cettepe.edu.t r Üni. Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Böl Beyte pe/ankara Meltem Can hacettepe.ed u.tr Mustafa AĞCA ttepe.edu.tr Pınar Sel ettepe.edu.tr Sıdıka Dursun tepe.edu.tr İsa Sarı 90 (312) mail.com Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe Çankaya Ankara Prof. Dr. Nurettin Demir nurettindemi edu.tr 20 2 / 9

3 Proje ID: 134 Proje Yürütücüsünün Daha Önceden Sahip Olduğu Bir Patent Var Mı? Yok Projede Çalışacak Kişilerin Diğer Projeleri Projede Yöneticisi (Prof. Dr. Emine Yılmaz) Destekleyen Kuruluş Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi Proje Adı Projedeki Görevi Başlama/Bitiş Tarihi Türkçede Belirteç Yan Cümleleri Veritabanı Yönetici Destek Miktarı (TL) 9.187,50 TL ların Diğer Projeleri nın Adı Destekleyen Kuruluş Proje Adı Projedeki Görevi Başlama/Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL) Ayşe Kılıç Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi Türkçenin Tarihsel Derlemi ,00 TL Destek Miktarıyla İlgili Bilgiler (BAB) Talep Türü TL BAB Destek Miktarı (Toplam TL) Makine Teçhizat Giderlerine Olan Destek Miktarı Sarf Malzeme Giderlerine Olan Destek Miktarı Hizmet Alım Giderlerine Olan Destek Miktarı Seyahat Giderlerine Olan Destek Miktarı 3 / 9

4 Proje ID: 134 Proje Özeti Özet (Türkçe) Dile ve iletişime dayalı bir alan olan terimbilim, dilbilim, çeviribilim, redaksiyon, bilgi teknolojileri, otomatik dil çalışmaları gibi gündemde ve gelişmekte olan bir çok alanla da işbirliği içerisindedir. Önceleri başka bilim dalları içinde gerçekleştirilen terimbilim çalışmaları özellikle 1980 lerden sonra pek çok alt dala ayrılarak, bilimsel gelişmelere hızla uyum sağlayan bir bilim dalı haline gelmiştir. Bugün terimbilim çalışmalarının temelini üç ayrı akım oluşturmaktadır: dilbilime yönelik terimbilim, çeviriye yönelik terimbilim ve dil planlamasına yönelik terimbilim. Terimler ve tanımları her bilim dalı gibi Türk dili ve dilbilim gibi alanların da kavramsal özünü oluşturur. Bu sebeple bilimsel çalışmalarda kullanılan terimlerin mümkün olduğunca öz, tutarlı, amaca yönelik, yalın ve kapsayıcı olması gerekmektedir. Türk dili ve dilbilim alanında yazılan ve yürütülen tezler sırasında yabancı dilden pek çok terim ve kavramın Türkçe karşılıklarını bulma veya bu terim ve kavramlara Türkçe karşılıklar önerme gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki sebeplerden dolayı, bu karşılık bulma ve önerme süreçleri bir sorun haline gelmekte ve ayrı bir birikim ve özen gerektirmektedir. Ayrıca aynı program çerçevesinde yapılan tezlerin dilinin tutarlı olması ve aynı bilim dallarında hazırlanan tezlerdeki terim karmaşasının giderilmesi, bu alanlarda bir bilim dilinin oluşturulması ve geliştirilmesi için önemli noktalardır. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle bu tezlerde karşılaşılan terimlere karşılık önermek ve bu terimleri açıklamak, alanımızdaki terim sorununa yönelik hem teorik hem de uygulamalı düzeyde bir çözüm yolu olacak ve sonraki çalışmalar için de bir kaynak teşkil edecektir. Kaynak dilden Türkçeye ve Türkçeden kaynak dile bir dilbilgisi terimleri sözlüğü oluşturmayı amaçlayan bu çalışma, öncelikle lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilere ve dilbilgisi üzerine çalışan araştırmacılara hizmet edecektir. Proje sonunda oluşturulan bu veritabanı, internet erişimine de açılacak, isteyen herkes bu çalışmadan yararlanabilecektir. Proje aşamaları; (1) teknik donanım temini ve ön hazırlıklar, (2) derlem oluşturma, (3) veri analizi ve ayıklama, (4) veri değerlendirme, (5) sonuçlandırma ve yayıma hazırlama olmak üzere beş temel basamaktan oluşmaktadır. Projede yürütücü dışında on bir araştırmacı görev alacaktır. Projenin 01/04/ /04/201 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Özet (İngilizce) Terminology that is field based on language and communication cooperate with many fields which are agenda and developing such as linguistics, science of translation, redaction, information tecnologies, automatic language studies. At first terminology studies which are performed in another branches of sciences especially after the 1980s separably into several sub-branches have become a science rapidly adapt to scientific developments. Today base of terminology studies constitute three separate movement: terminology for linguistics, terminology for science of translation and terminology for language planning. Terms and definitions like each branch of science constitute conceptual essence of fields such as Turkish language and linguistic. Therefore terms which are used for scientific studies as far as possible must be core, consistent, purposive, simple and inclusive. Throughout the dissertations written and executed in the field of Turkish language and linguistics, the need of finding Turkish corresponds of many terms and notions of foreign languages and offering Turkish equivalents arised. Because of the reasons above, processes of finding equivalent and offering new terms are becoming a problem and must be necessitate a seperate accumulation and attention. Also language of dissertations coincided in creating as part of same program and overcoming the term complexity in the dissertations creating in the same branches of science Moreover, to provide the language coherence of the dissertations in the framework of the same program and to eliminate the term confusion in the dissertations prepared in the same disciplines are important points for creating and developing a discipline in these fields. 4 / 9

5 Proje ID: 134 Considering these points, primarily offering equivalents of the terms in these dissertations and defining these terms will be a solution to the term problem theoretically and practically and will be a resource fort the later Works. This work which aims to create a dictionary of linguistic terms from the source language to Turkish and from Turkish to the source language, will serve especially students from graduate programs and researches working in this field. The Corpus created at the end of the Project work will be open internet access, the other researchers will take advantage of this corpus. Stages of the project, (1) technical equipment supplies and preliminary preparations, (2) corpus creation, (3) data analysis and debugging, (4) data evulation, (5) finalization and publication preparation consist of five basic steps. Except the Project executive, eleven researchers will be employed. The project is scheduled to take place between the 01/04/ /04/201 dates. Anahtar Kelimeler (Türkçe) Dilbilim, Terim, Veritabanı, Türkoloji, Türkçe, Terimbilim Anahtar Kelimeler (İngilizce) Linguistics, Glossary, Database, Turcology, Turkish, Terminology Amaç Her bilimsel etkinlik ulaştığı kavramlaştırma düzeyini yansıtan terimsel bir donanım içerir. Daha açık bir ifadeyle her uzmanlık alanı kendine özgü belli bir üstdil içerir. Bilgilerin hızla yenilendiği teknoloji çağında, iletişim gereksinimleri çerçevesinde eski terimler yerini yeni terimlere bırakabilir veya o terimlerin eş anlamlı, çok anlamlı adlandırmaları ortaya çıkabilir. Bu bağlamda dilbilim alanında çalışan araştırmacıların sözü edilen üstdile ait terminojiye hakim olması hedeflenir. Bu projenin amacı alana dair terim sorunları, terimlerin yerelleştirilmesi, terimbilim, yeniden sözcükleme gibi mevcut terminoloji sorunlarını araştırmacıların erişimine açık bir tartışma platform oluşturarak onlara temel ve pratik bir başvuru kaynağı olacak bu veritabanı çalışmasıyla terimlerin eşanlamlı, eşadlı, çokanlamlı adlandırmaları, öneriler, bunların hangi bağlamlarda kullanıldığı, kaynak dilden Türkçeye, Türkçeden kaynak dile karşılıkları gibi dilbilim terminolojisi verilerine elektronik ortamda erişim kolaylığı sağlamaktır. Bütçe tablosu (TL) Katkı Türü Makine-Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Toplam BAB'dan Talep edilen Katkı Toplam Talep Listesi (BAB) Makine Techizat Adı Özellikleri Birim Fiyat ** Miktar * Toplam Bernard Comrie - New Perspective on the Origin of Language, John Benjamins Dufter, Andreas vd (2009), Describing and Modeling Variation in Grammar, De Gruyter / 9

6 Proje ID: 134 N. Yamada (1993), Sammlung uigurischer Kontrakte Aspekt im Neuuigurischen Elverskog, Johan, Uyghur Buddhist Literature (Silk Road Studies), Brepols Publishers (August 13, 1997) Karaağaç, Günay, Dilbilim Terimleri Sözlüğü, TDK Hanks, Patrick (2013) Lexical Analysis: Norms and Exploitations, The MIT Press Heine Bernd, Narrog, Heiko (Ed.) (2009), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis, Oxford Press Brown, E. Keith; Miller, Jim (Ed.) (199), Concise Encyclopedia of Syntactic Theories, Oxford: Pergamon María Jesús Pérez Quintero (2002). Adverbial Subordination in English: A Functional Approach. Amsterdam: Rodopi. Johan van der Auwera (1998). Adverbial Constructions in the Languages of Europe. Berlin, New York : Mouton de Gruyter. Martin Martin Haspelmath, Ekkehard König (1995). Converbs in cross-linguistic perspective: structure and meaning of adverbial verb forms-- adverbial / 9

7 Proje ID: 134 Sarf Malzemesi participles, gerunds. Berlin: Mouton de Gruyter. Adı Özellikleri Birim Fiyat ** Miktar * Toplam Toner Lexmark 34dn Toner HP 35A Toner Canon CRG Magazinlik Leitz Epson T18XL Premium Mürekkebi - B - Siyah (Black) Premium Mürekkebi - PB - Foto Siyah (Photo Black) Premium Mürekkebi - C - Mavi (Cyan) Premium Mürekkebi - M - Kırmızı (Magenta) Premium Mürekkebi - Y - Sarı (Yellow) Toner HP 85A HP CH53e Siyah HP CH54e Renkli Hizmet Alımı Adı Özellikleri Birim Fiyat ** Miktar * Toplam Veritabanı Yazılımı Seyahat Çoklu sorgulama, kayıt ekleme silme ve değiştirme özellikli Adı Özellikleri Birim Fiyat ** Miktar * Toplam 7 / 9

8 Proje ID: 134 Bütçe Ayrıntıları ile İlgili Bilgiler Proje bütçesi: Proje kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin tanımlanması ve maliyetlendirilmesi proje akışının hızlı gerçekleşebilmesi için iyi planlanmalıdır. İhtiyacınız olan tüm kalemleri yazmalısınız. Makine-Teçhizat: Her türlü donanım, donanım parçaları, bilgisayar, bilgisayar aksamı vb. ile yazılım paketlerini içerir. Bu kaleme yazılan malzemeler Üniversitesi demirbaşına kaydedilir ve ortak kullanıma açıktır Sarf Malzemesi: Deney gereçleri, hayvanlar, ayrı ayrı belirtilerek kimyasal maddeler, cam malzemeler, gazlar, metaller, elektronik sarf malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemeleri vb gibi kullanılarak tüketilecek gereçler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacak olan malzemeler bu bölüme yazılır ve demirbaşa kaydedilmez. Hizmet Alımı: Danışmanlık, analiz, nakliye, araç kirası ve basım gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılıcak olan işler bu bölüme yazılır. Seyahat: Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması vb gibi araştırmayla doğrudan ilgili amaçlarla yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı yolculuklar bu bölüme yazılır. Bildiri sunmak üzere bilimsel toplantılara katılım desteği için uygulanacak yöntemler, Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ile belirlenmiştir. Harcama Planı Dönem Makine-Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Toplam 1-3 Aylar 4.50,00 TL 2.480,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL ,00 TL 4- Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 7-9 Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1-18 Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 34-3 Aylar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Toplam 4.50,00 TL 2.480,00 TL 5.000,00 TL 0,00 TL ,00 TL 8 / 9

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Proje ID: 134 Proje Başvurusu Formu Dışında İstenilen Bilgiler PROJE BAŞLIĞI PROJE YÖNETİCİSİ Dilbilim Terimleri Veritabanı Prof. Dr. Emine Yılmaz ETİK KURUL İZİN BELGESİ Araştırma doğrudan insanlar üzerinde yapılacak ise veya insan dokuları kullanılacak ise ilgili Etik Kurulların onayları eklenmelidir. Hayvan üzerinde yapılacak bir çalışma ise Hayvan etik kurulundan da izin alınması gerekmektedir. YÖNETİCİ VE ARAŞTIRMACILARIN YAYINLARININ LİSTESİ Daha önce Bilimsel Araştırmalar Birimi veya Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle yürütülmüş olan projeler çerçevesinde yapılmış olan yayınların listesi verilmelidir. ÖZGEÇMİŞLER VE YAYIN LİSTELERİ Yönetici ve araştırmacıların kısa birer özgeçmişleri ve güncel yayın listeleri eklenmelidir. H-İNDEKS Proje yönetici ve projedeki yardımcı araştırmacıların H-İndeks bilgilerinin yer aldığı döküman eklenmelidir.(h-indeks hesaplaması için BAB ana sayfasındaki linkden yararlanılabilir).(h-indeks Sosyal Bilimler projeleri için gerekmemektedir). PROJEDEN YAPILAN YAYIN BİLGİSİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiş projelerden yapılan makalenin kapağı ve teşekkür kısmında proje numarasının yazıldığı sayfanın eklenmesi gerekmektedir. 9 / 9

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB6080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi BAB080-DESTEK PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje İle İlgili Bilgiler Proje Adı (Türkçe) Proje Adı (İngilizce) Türkçenin Tarihsel Derlemi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 0H0H1H1H1H1H1H1H0H0H0H 1H1H2H2H2H2H2H2H1H1H1H 2H2H3H3H3H3H3H3H2H2H2H T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ARAŞTIRMA ALTYAPISI PROJESİ BAŞVURU FORMU - 2009 1. PROJE BAŞLIĞI (Boşluklarla

Detaylı

PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION

PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 1, 87-104 PROJECT-BASED TEACHING AND ITS USAGE IN TURKISH INSTRUCTION Kemal Zeki ZORBAZ * Mehmet Akif ÇEÇEN ** Abstract

Detaylı

Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği

Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği Özdemirci, Fahrettin. "Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme ve Uygulama Projesi: Bir İşbirliği Örneği =Developing Records Management and Archive System for Universities

Detaylı

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Open Access Fact And University Of Ankara Doğan Atılgan. atilgan@ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim üyesi Burcu Keten Burcu.bulut@ankara.edu.tr Ankara

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU ÖN BİLGİLER Bu kılavuz, San-Tez Ar-Ge destek programı ve programa başvuru

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Anadolu University Social Sciences Institution s Curriculum Ayhan HAKAN * Mustafa SAĞLAM ** Demet SEVER ***

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL Mehmet BOZ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 51-64 Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yenilikçi Öğretmenler Programı Ve Değerlendirmesi Harun YILMAZ 1

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL, 2012 GİRİŞ 1. BÖLÜM TEZİN HAZIRLANMASI 1.1. Giriş 1.2. Konu Seçimi ---------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

ISSN 1300-7319 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 2 2014 PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Cilt / Vol. 24 2014/2 Dört ayda bir yayınlanır PLANLAMA Editör (Editor) Tayfun KAHRAMAN MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Yazılımının Geliştirilmesi *

İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Yazılımının Geliştirilmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 9-114 İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Yazılımının Geliştirilmesi * Hakan TEKEDERE

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 367-380, ANKARA-TURKEY YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE

Detaylı

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education

Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri. Discourse Analyses on a Special Corpus of Education Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 205-230 Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri Serkan ÇELİK 1 ÖZ Derlem destekli söylem çözümleme

Detaylı