International Journal of Language Academy SYNTAX OF ATATURK S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH AND ITS ANALYSIS IN TERMS OF PARTS OF SPEECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Language Academy SYNTAX OF ATATURK S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH AND ITS ANALYSIS IN TERMS OF PARTS OF SPEECH"

Transkript

1 ISSN: DOI Number: Volume 4/4 Winter 2016 p. 340/354 SYNTAX OF ATATURK S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH AND ITS ANALYSIS IN TERMS OF PARTS OF SPEECH Article History: Received Received in revised form Accepted Available online Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili Eyup Sertaç AYAZ 1 Abstract Address to the Youth, explanation of duty of the youth and a trust of the duty to sustain and protect independence and republic obtained within the blood of the ones every corner of the beloved homeland, is a clear statement of faith and target to protect existence- presence. In the mentioned text, after the expression of negative condition in it, the duty of for the youth has been indicated as a source to brace up. The mentioned source is thought of nationalism that is shaped in the axis of homeland, language, culture, history, custom, religion and morality. Within the strength from this source, the obstacles before the liberation of the individual and nations amongst values of information age by not surrendering to this authority regardless of the threat will be eliminated. We see the first samples of the tradition to leave works that will make national awakening come true as one of the ways to yield national unity in Gokturk inscriptions. These texts are seen as the symbol of independence, unity, decisiveness, courage and similar noble feelings of the nations. We think that practice of grammar methods will be useful to make sense of the messages in this kind of texts including suggestions for the next generations in every period. In this study, the way to sustain and protect our national unity will be analyzed in terms of messages, syntax and parts of speech that dwell in Address to the Youth by Mustafa Kemal Ataturk. Key words: Ataturk, Address to the Youth, Syntax, Parts of Speech Özet Aziz vatanın, her köşesini sulayan kanlarla elde edilen istiklal ve cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevinin emanet edildiği, gençliğin görevinin açıklandığı Gençliğe Hitabe; var olma-varlığını koruma inanç ve amacının açık ifadesidir. Söz konusu metinde içinde bulunulabilecek olumsuz şartlar sıralandıktan sonra, neticenin emanet edildiği gençliğe görev hatırlatılarak güç alınacak kaynak gösterilmiştir. İşaret edilen kaynak; vatan, dil, kültür, tarih, örf-âdet, din ve ahlak anlayışı birliği ekseninde şekillenmiş bir milliyetçilik düşüncesidir. Bu kaynaktan alınacak güçle karşılaşılacak tehdidin büyüklüğü ne olursa olsun, bu otoriteye teslim olmayarak bilgi çağının değerler dizisi içerisinde bireyin ve milletlerin özgürleşmesinin önündeki engeller kaldırılacaktır. Millî birliğin sağlanması için başvurulan yollardan biri olan millî uyanışın gerçekleşmesini sağlayacak eserler bırakma geleneğinin ilk örnekleri Köktürk Yazıtları nda görülmektedir. Bu metinler; milletlerin bağımsızlık, birliktelik, kararlılık, cesaret ve benzeri asil duygularının sembolü olarak görülür. Gelecek nesillere her dönemde ihtiyaç duyacağı tavsiyeleri içeren bu gibi metinlerdeki mesajların doğru anlamlandırılmasında dil bilgisi yöntemlerinin uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada; millî birliğin korunması ve yaşatılması yolunun Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından özlü bir şekilde ifade edildiği Gençliğe Hitabe nin barındırdığı mesajlar, söz dizimi ve sözcük türlerinden hareketle tahlil edilecektir. Anahtar kelimeler: Atatürk, Gençliğe Hitabe, söz dizimi, sözcük türleri. 1 Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, e-posta:

2 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili Giriş Mustafa Kemal Atatürk ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun a çıkmasıyla başlayan ve 1927 yılına kadar yaşanan olayların anlatıldığı, yani Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş öyküsünün Atatürk tarafından anlatıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi nin Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara da toplanan İkinci Kurultayı nda 36.5 saat süren ve altı günde okunan, hitabet değeri son derece yüksek olan Nutuk, Türk Gençliğine Bıraktığım Emanet metni ile bitirilmiştir (Şehirli, 2000: 637). Nutuk ile Gençliğe Hitabe yi birbirinden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Hitabet sanatında yankılama tekniği olarak adlandırılan bir önceki paragrafta geçen bir veya birkaç kelimenin tekrarlanması bağdaştırma yöntemlerinden biridir. Bu teknik, Nutuk un birinci bölümüyle, Gençliğe Hitabe bölümü arasındaki bağdaşıklığı sağlamak için ustaca kullanılmıştır (Börekçi, 2008: 372). Bugün vasıl olduğumuz netice asırlardan beri çekilen millî musibetlerin intihabı ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği!... Bilginin bilince dönüşmesinin hikâyesi olan Gençliğe Hitabe, sözcük seçiminden cümlelerin yapısına kadar örnek gösterilebilecek başarılı bir hitabet örneğidir. İçinden geçtiğimiz süreçte ihtiyaç duyulan öğütleri içeren hitabenin dil ve anlatım unsurları bakımından yeniden incelenmesinin gençlik adına yararlı olacağı düşünülmektedir. 2. Gençliğe Hitabe nin Söz Dizimi Ey Türk Gençliği! /Birinci vazifen, / Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir : yüklem birinci vazifen : özne ey Türk gençliği : cümle dışı öge Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, (bln) / ilelebet, (z) / muhafaza ve müdafaa etmek (y) : isim-fiil grubu muhafaza ve müdafaa (i) / et- (yf) : birleşik fiil muhafaza (i) / ve (be) / müdafaa (i) : bağlama grubu Türk (ty) / istiklâli (tn) : belirtisiz isim tamlaması Türk (ty) / cumhuriyeti (tn) : belirtisiz isim tamlaması (senin) (ty) / birinci vazifen (tn) : iyelik grubu (bk. Üstünova, 2005: , bk. Daşdemir, 2015: 107) birinci (s) / vazife (i) : sıfat tamlaması ey (ü) / Türk gençliği (i) : ünlem grubu

3 342 Eyup Sertaç AYAZ Türk (ty) / gençliği (tn) : belirtisiz isim tamlaması Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli / budur. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu budur : yüklem mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli : özne mevcudiyetinin ve istikbalinin (ty) / yegâne temeli (tn) : belirtili isim tamlaması yegâne (s) / temel (i) : sıfat tamlaması mevcudiyet (i) / ve (be) / istikbal (i) : bağlama grubu (senin) (ty) / mevcudiyetin (tn) : iyelik grubu (senin) (ty) / istikbalin (tn) : iyelik grubu Bu temel, / senin en kıymetli hazinendir. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi : Kurallı Yüklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu senin en kıymetli hazinendir : yüklem bu temel : özne senin (ty) / en kıymetli hazinen (tn) : iyelik grubu en kıymetli (s) / hazine (i) : sıfat tamlaması en (s) / kıymetli (i) : sıfat tamlaması bu (s) / temel (i) : sıfat tamlaması İstikbalde dahi / seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların / olacaktır. Cümle yapısı : Girişik-birleşik Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu olacaktır : yüklem seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların : özne istikbalde dahi : zarf seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek (s) / (senin) dâhilî ve haricî bedhahların (i) : sıfat tamlaması

4 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 343 (senin)(ty) / dâhilî ve haricî bedhahların (tn) : iyelik grubu dâhilî ve haricî (s) / bedhah (i) : sıfat tamlaması dâhilî (i) ve (be) / haricî (i) : bağlama grubu seni bu hazineden mahrum etmek (bsn) / isteyecek (y) : sıfat-fiil grubu seni (bln) bu hazineden (yt) / mahrum etmek (y) : isim-fiil grubu mahrum (i) / et- (yf) : birleşik fiil bu (s) / hazine (i) : sıfat tamlaması Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, / vazifeye atılmak için / içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini / düşünmeyeceksin. Cümle yapısı : Şartlı birleşik Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumsuz düşünmeyeceksin : yüklem (sen) : özne içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini : belirtili nesne vazifeye atılmak için : zarf bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen : zarf (senin) içinde bulunacağın vaziyetin (ty) / imkân ve şeraiti (tn) : belirtili isim tamlaması (senin) içinde bulunacağın (s) / vaziyetin (i) : sıfat tamlaması (senin) (ty) / içinde bulunacağın (tn) : iyelik grubu içinde (yt) / bulunacak (y) : sıfat fiil grubu imkân (i) / ve (be) / şerait (i) : bağlama grubu vazifeye atılmak için (çe) : edat grubu vazifeye (yt) / atılmak (y) : isim-fiil grubu bir gün (z), / istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine (yt) / düşersen (y) : zarf-fiil grubu istiklal ve cumhuriyeti müdafaa (ty) / mecburiyeti (tn) : belirtisiz isim tamlaması istiklal (i) / ve (be) / cumhuriyet (i) : bağlama grubu Bu imkân ve şerait, / çok namüsait bir mahiyette / tezahür edebilir. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu tezahür edebilir : yüklem bu imkân ve şerait : özne çok namüsait bir mahiyette : zarf tezahür (i) / et- (yf) : birleşik fiil bu (s) / imkân ve şerait (i) : sıfat tamlaması imkân (i) / ve (be) / şerait (i) : bağlama grubu

5 344 Eyup Sertaç AYAZ çok namüsait (s) / bir mahiyet (i) : sıfat tamlaması bir (s) / mahiyet (i) : sıfat tamlaması çok (s) / namüsait (i) : sıfat tamlaması İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, / bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cümle yapısı : Girişik-birleşik Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler : yüklem istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar: özne bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili (i) / ol- (yf) : birleşik fiil bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin (ty) / mümessili (tn) : belirtili isim tamlaması bütün dünyada emsali görülmemiş (s) / bir galibiyetin (i) : sıfat tamlaması bir (s) / galibiyet (i) : sıfat tamlaması bütün dünyada (yt) / emsali (ö) / görülmemiş (y) :sıfat-fiil grubu bütün (s) / dünya (i) : sıfat tamlaması istiklal ve cumhuriyetine kastedecek (s) / düşmanlar (i) : sıfat tamlaması istiklal ve cumhuriyetine (yt) / kastedecek (y) : sıfat-fiil grubu kast (i) / et- (yf) : birleşik fiil (senin) (ty) / istiklal ve cumhuriyetin (tn) :iyelik grubu istiklal (i) ve (be) / cumhuriyet (i) : bağlama grubu Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Cümle yapısı : Sıralı bağlı Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu Cebren ve hile ile / aziz vatanın bütün kaleleri / zapt edilmiş olabilir. zapt edilmiş olabilir : yüklem aziz vatanın bütün kaleleri : özne cebren ve hile ile : zarf zapt edilmiş (i) / ol- (yf) : birleşik fiil zapt (i) / et- (yf) : birleşik fiil aziz vatanın (ty) / bütün kaleleri (tn) : belirtili isim tamlaması bütün (s) / kaleler (i) : sıfat tamlaması aziz (s) / vatan (i) : sıfat tamlaması cebren ve hile (i) / ile (çe) : edat grubu

6 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 345 cebren (i) / ve (be) / hile (i) : bağlama grubu Cebren ve hile ile / aziz vatanın bütün tersanelerine / girilmiş olabilir. girilmiş olabilir : yüklem cebren ve hile ile : zarf aziz vatanın bütün tersanelerine : yer tamlayıcısı girilmiş (i) / ol- (yf) : birleşik fiil aziz vatanın (ty) / bütün tersaneleri (tn) : belirtili isim tamlaması bütün (s) / tersaneler (i) : sıfat tamlaması aziz (s) / vatan (i) : sıfat tamlaması cebren ve hile (i) / ile (çe) : edat grubu cebren (i) / ve (be) / hile (i) : bağlama grubu Cebren ve hile ile / aziz vatanın bütün orduları / dağıtılmış olabilir. dağıtılmış olabilir : yüklem aziz vatanın bütün orduları : özne cebren ve hile ile : zarf dağıtılmış (i) / ol- : birleşik fiil aziz vatanın (ty) / bütün orduları (tn) : belirtili isim tamlaması bütün (s) / ordular (i) : sıfat tamlaması aziz (s) / vatan (i) : sıfat tamlaması cebren ve hile (i) / ile (çe) : edat grubu cebren (i) / ve (be) / hile (i) : bağlama grubu Cebren ve hile ile / memleketin her köşesi / bilfiil / işgal edilmiş olabilir. işgal edilmiş olabilir : yüklem memleketin her köşesi : özne cebren ve hile ile : zarf bilfiil : zarf işgal edilmiş (i) / ol- (yf) : birleşik fiil işgal (i) / edil- (yf) : birleşik fiil memleketin (ty) / her köşesi (i) : belirtili isim tamlaması her (s) / köşe (i) : sıfat tamlaması cebren ve hile (i) / ile (çe) : edat grubu cebren (i) / ve (be) / hile (i) : bağlama grubu

7 346 Eyup Sertaç AYAZ Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, / memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, / gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Cümle yapısı : Girişik-birleşik Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler : yüklem memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar : özne bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere : zarf gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde (i) / bulun- (yf) : birleşik fiil gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet (ty) / içi (tn) : belirtisiz isim tamlaması gaflet i(i) / ve (be) / dalalet (i) / ve (be) / hatta (p) hıyanet (i) : bağlama grubu memleketin dâhilinde (yt) iktidara (yt) sahip olanlar (y) : sıfat fiil grubu sahip (i) / ol- (yf) : birleşik fiil memleketin (ty) / dâhili (tn) : belirtili isim tamlaması bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak (i) / üzere (çe) : edat grubu bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim (z) / olmak (y) : isim fiil grubu vahim (i) / ol- (yf) : birleşik fiil daha elim (i) / ve (be) / daha vahim (i) : bağlama grubu daha (s) / elim (i) : sıfat tamlaması daha (s) / vahim (i) : sıfat tamlaması bütün (s) / bu şerait (i) : sıfat tamlaması bu (s) / şerait (i) : sıfat tamlaması Hatta bu iktidar sahipleri, / şahsi menfaatlerini / müstevlilerin siyasi emelleriyle / tevhit edebilirler. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu tevhit edebilirler : yüklem bu iktidar sahipleri : özne şahsi menfaatlerini : belirtili nesne müstevlilerin siyasi emelleriyle : zarf hatta : cümle dışı öge tevhit (i) / et- (yf) : birleşik fiil bu iktidar (ty) / sahipleri (tn) : belirtisiz isim tamlaması bu (s) / iktidar sahipleri (i) : sıfat tamlaması (kendilerinin) (ty) / şahsi menfaatleri (tn) : iyelik grubu şahsi (s) / menfaat (i) : sıfat tamlaması müstevlilerin siyasi emelleri (i) / (yle) (çe) : edat grubu

8 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 347 müstevlilerin (ty) / siyasi emelleri (tn) : belirtili isim tamlaması siyasi (s) / emel (i) : sıfat tamlaması Millet, / fakr u zaruret içinde / harap ve bitap düşmüş olabilir. Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : Fiil Anlamı : Olumlu harap ve bitap düşmüş olabilir : yüklem millet : özne fakr u zaruret içinde : zarf harap ve bitap düşmüş (i) / ol- (yf) : birleşik fiil harap ve bitap (i) / düş- (af) : birleşik fiil harap (i) / ve / bitap (i) : bağlama grubu fakr u zaruret (ty) / içi (tn) : belirtisiz isim tamlaması fakr (i) / u (bef) / zaruret (i) : bağlama grubu Ey Türk istikbalinin evlâdı! / İşte, / bu ahval ve şerâit içinde dahi, / vazifen; / Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : İsim Anlamı : Ünlem cümlesi Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır : yüklem vazifen : özne bu ahval ve şerâit içinde dahi : zarf işte : cümle dışı öge ey Türk istikbalinin evlâdı : cümle dışı öge Türk istiklâl ve cumhuriyetini (bln) / kurtarmak (y) : isim-fiil grubu Türk / istiklâl (i) / ve (be) / (Türk) cumhuriyeti (i) : bağlama grubu Türk (ty) / istiklâli (tn) : belirtisiz isim tamlaması (Türk) (ty) / cumhuriyeti (tn) : belirtisiz isim tamlaması (senin) (ty) / vazifen (tn) : iyelik grubu bu ahval ve şerâit (i) / içinde (çe) : edat grubu bu (s) / ahval ve şerâit (i) : sıfat tamlaması ahval (i) ve (be) şerâit (i) : bağlama grubu ey (ü) / Türk istikbalinin evlâdı (i) : ünlem grubu Türk istikbalinin (ty) / evlâdı (tn) : belirtili isim tamlaması Türk (ty) / istikbali (tn) : belirtili isim tamlaması Muhtaç olduğun kudret, / damarlarındaki asil kanda / mevcuttur!

9 348 Eyup Sertaç AYAZ Cümle yapısı : Basit Ögelerin dizilişi: Kurallı Yüklemin türü : İsim Anlamı : Olumlu mevcuttur : yüklem muhtaç olduğun kudret : özne damarlarındaki asil kanda : yer tamlayıcısı (senin) muhtaç olduğun (s) / kudret (i) : sıfat tamlaması (senin) (ty) / muhtaç olduğun (tn) : iyelik grubu muhtaç (i) / ol- (yf) : birleşik fiil damarlarındaki (s) / asil kan (i) : sıfat tamlaması (senin) (ty) / damarların (ty) : belirtili isim tamlaması asil (s) / kan (i) : sıfat tamlaması 3. Gençliğe Hitabe de Kullanılan Sözcüklerin Genel Değerlendirilmesi İsimler Türk, gençliği, vazifen, Türk, istiklalini, Türk, cumhuriyetini, muhafaza, müdafaa, mevcudiyetinin, istikbalinin, temeli, temel, hazinendir, İstikbalde, hazineden mahrum, bedhahların, gün, istiklal, cumhuriyeti, müdafaa, mecburiyetine, vazifeye, içinde, vaziyetin, imkân, şeraitini, imkân, şerait, mahiyette, tezahür, istiklal, cumhuriyetine, düşmanlar, dünyada, galibiyetin, mümessili, vatanın, kaleleri, zapt, tersanelerine, orduları, memleketin, köşesi, işgal, emsali, şeraitten, elim, vahim, memleketin, dâhilinde, iktidara, sahip, gaflet, dalalet, hıyanet, içinde, iktidar, sahipleri, menfaatlerini, müstevlilerin, emelleriyle, tevhit, millet, fakr, zaruret, içinde, harap, bitap, Türk, istikbalinin, evladı, ahval, şerait, içinde, vazifen, Türk, istiklal, cumhuriyetini, muhtaç, kudret, kanda, mevcuttur Sıfatlar Niteleme Sıfatları yegâne temeli, kıymetli hazinendir, dâhilî ve haricî bedhahların, namüsait mahiyette, aziz vatanın, şahsi menfaatlerini, siyasi emelleriyle, asil kanda İşaret Sıfatları bu temel, bu hazineden, bu imkân ve şerait, bu şeraitten, bu iktidar sahipleri, bu ahval ve şerait içinde, damarlarındaki asil kanda Sıra Sayı Sıfatları birinci vazifen Belgisiz Sıfat bir mahiyette, bir gün, bir galibiyetin, bütün bu şeraitten, bütün kaleleri, bütün tersanelerine, bütün orduları, bütün dünyada, her köşesi

10 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 349 Ünlem ey Türk istikbalinin evladı, ey Türk gençliği Şahıs Zamiri senin, seni İşaret Zamiri Budur Bağlama Edatı ve, dahi, hatta Çekim Edatı için, ile, üzere Durum Zarfı bilfiil işgal edil-, cebren hile zapt edil- Zaman Zarfı İlelebet Miktar Zarfı en kıymetli hazinendir, çok namüsait mahiyette, daha elim ve daha vahim olmak İşaret Zarfı İşte İsim-fiil müdafaa etmektir, mahrum etmek, atılmak, vahim olmak, kurtarmaktır Sıfat-fiil isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların, içinde bulunacağın vaziyetin, cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, emsali görülmemiş bir galibiyetin, zapt edilmiş (ol-), girilmiş (ol-), dağıtılmış (ol-), işgal edilmiş ol-, düşmüş ol-, iktidara sahip olanlar, muhtaç olduğun kudret Gençliğe Hitabe deki sözcüklerin sayısı (173) ve yüzdelik olarak dağılımı şu şekildedir: İsimler (84) %49, Sıfatlar (26) %15, Niteleme Sıfatları (9), İşaret Sıfatları (7), Sıra Sayı Sıfatları (1), Belgisiz Sıfatlar (9), Zarflar (9) %5, Durum Zarfları (3), Miktar Zarfları (4), İşaret Zarfı (1), Zaman Zarfı (1), Zamirler (3) %2, Şahıs Zamirleri (2), İşaret Zamirleri (1),

11 350 Eyup Sertaç AYAZ Çekim Edatları (4) %2, Bağlama Edatları (20) %12, Ünlemler (2) %1, Fiilimsiler (16) %9, Sıfat Fiiller (11), İsim Fiiller (5), Çekimli Fiiller (9) %5. Bir yargıyı dinleyende soruya yer bırakmayacak şekilde oluş veya kılış bildiren çekimli bir fiille sonuna cevher fiili getirilen ve durum bildiren bir isimle kullanılan kelimeler dizisine cümle denir (Delice, 2007: 150). Söz ve söz öbeklerinde kavramlar söz konusu iken cümlede yargı esastır. İnsan bilgilerinin tamamı kavramlar ve yargılardan ibarettir (Karaağaç, 2009: 183). İnsanlığın tarih boyunca edindiği bilgi ve birikimleri gelecek kuşaklara aktarmasının en etkili yolu yazıdır. Ancak bu iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için belirli kurallara dayalı bir dizilişin gerçekleşmesi gerekir (Karahan, 2008: 9). Gençliğe Hitabe Nutuk un bir parçası olmakla beraber, Gençliğe Hitabe de muhatapla beraber içerik, dolayısıyla biçim de değişir; Gençliğe Hitabe ana gövdeden kopar; tarihi bir yana bırakır; sanatı öne çıkaran ayrı bir söyleme dönüşür. Gençliğe Hitabe de, ileriye yönelik oluşuyla düşsel bir metindir. Düşsel olanın doğası ise sürekli değişimdir; rasyonel olandan bu yanıyla ayrılır. Gerçekliğe dayanmayan bu tür değişken söylemin (langage) tek koruyucusu, ona, evrensel bir değer, zamana karşı dayanıklılık kazandıran, kazandıracak olan, biçimdir (Arslan, 2011: 131). Anlatımın etkili olması için öncelikle hedef kitlenin açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Gençliğe Hitabe de hedef kitle açık bir şekilde belirtildikten sonra gençlikten beklenen istiklal ve cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevi metnin hemen girişinde hatırlatılmış aynı zamanda birinci sıfatıyla da belirtilerek amaç açık bir şekilde vurgulanmıştır. Mustafa Kemal fikirlerini somutlaştırarak vermek için amacına uygun sözcükleri seçmiş, dilin bütün imkânlarından yararlanmıştır. Somutlaştırma yollarından biri olan benzetmeyle istiklal ve cumhuriyetin önemi, hazineyle mukayese edilmiş hatta daha üstün tutulmuştur. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlar yine somut örnekler ve sıralı bağlı, girişik birleşik, şartlı birleşik gibi cümle yapılarıyla ayrıntıya inilerek ve cümleler arası göndermelerde bulunularak anlam bağlantısı kuvvetlendirilmiştir. Amasya da, Erzurum da, Sivas ta, Türkiye Büyük Millet Meclisinde birçok muhalife rağmen hep Atatürk ün istediği kararlar alınmış, bunların hayata geçirilmesi için çalışılmıştır. Uzun tartışmalardan sonra bütün üyeleri, Atatürk ün istediği noktaya getiren şey, O nun hitabet ustalığından başka bir şey değildir. (Börekçi, 2008: 372) Sanatçının oluşturacağı eserle ulaşmak istediği nokta, okura vermek istediği mesaj, kahramanların seçimi, zaman, mekân seçimi ve uygunluğu, olay örgüsü veya zinciri, metinde kullanacağı anlatım biçimi, metnin türü gibi metni oluşturan her bir unsur üzerinde üslubun tesiri vardır. Soyutu somutlaştırmaktır, hayali gerçek kılmaktır, zihinde canlandırabilmektir. Üslup, eserdeki ana mesajın iletilmesinde kanalların kullanılma şeklidir (Demirci, 2013: 576). Mustafa Kemal Atatürk açıklayıcı bir anlatım yolu tutarak anlatımın kahramanını hemen başta belirlemiş ve onu; kelime tekrarı, yakın anlamlı sözcüklerin kullanımı, soyutu somutlaştırma ve dönemin şartlarıyla mesajın muhataplarının hazır bulunuşluk durumlarını dikkate alan bir dil kullanarak (% 38 Türkçe kelime) kendi etkin üslubuyla harekete geçmeye davet etmiştir. Atatürk Gençliğe Hitabe sine Türk kelimesiyle başlamaktadır. Bu bilinçli bir seçimdir. Çünkü varlığı koruma ve sürdürme ortak ülküler etrafında toplanmış millet bilincini taşıyan fertlerle gerçekleştirilebilecek bir idealdir (Türkeş, 1995: 18). Atatürk ün milliyetçilik anlayışı; ırkçılık temeline dayanmayan vatan, dil, kültür, tarih, örf-âdet, din ve ahlak anlayışı birliği ekseninde şekillenmiş bir milliyetçilik düşüncesidir. Bağımsızlığın böyle bir milliyetçilik ruhu etrafında kenetlenerek korunacağı ve sonraki nesillere ulaştırılacağı muhakkaktır. Dikkat çekilen diğer önemli kavramlar ise istiklal ve cumhuriyettir. Atatürk: Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en

12 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 351 büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım. (Atatürk, 1997: 31) sözleriyle de varlığını korumanın, özgürlüğüne düşkün ve iradesini kendi elinde tutan bireylerle sağlanabileceğini ifade etmektedir. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez, düşüncesine sahip Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün tarih bilinci konusundaki hassasiyeti neticesinde direktifleri sonucu Türk Tarih Kurumu, ( Türk tarihinin birincil kaynaklardan araştırılması ve toplumdaki tarih bilincinin geliştirilmesi amacı ile 12 Nisan 1931 de kurulmuştur. Gençliğe Hitabe nin sonunda kullanılan kan kelimesi de Atatürk ün tarih hassasiyetinin neticesindeki bilinçli bir seçimin eseridir. Zira en umutsuz durumlarda, çok sınırlı bir güç ve kısıtlı imkânlarla çok büyük işleri gerçekleştiren atalarının tarihi Türk gençliğine hatırlatılmak istenmektedir. Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazıme-i hayatiye etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır (Atatürk, 1959: 35). Hitabe boyunca tarihe göndermeler yapan Atatürk, bize içinde bulunabileceğimiz şartların olumsuzluğundan ümitsizliğe kapılmamamız için adeta Kürşad ı, İlteriş Kağan ı hatırlatmaktadır. Şu tarihi gerçeklerin hatırlanması gençlerimize örnek teşkil etmesi anlamında yararlı olacaktır; Doğu Köktürklerinin gittikçe zayıflayarak Çin'e tutsak olması ve Çi şi- şuay'ın (Kürşad) 39 arkadaşıyla 639'da Çin sarayını basması, Türk yazarı Nihal Atsız tarafından 1300 yıl sonra Bozkurtların Ölümü adıyla romanlaştırıldı. Çi şi-şuay, Kürşad adıyla âdeta yeniden diriltildi. Kürşad ve arkadaşlarının adları Cumhuriyet Türkiyesinde yüzlerce Türk çocuğuna ad olarak verildi. Bozkurtların Ölümü, Köktürklerin mensur destanı oldu (Ercilasun, 2004: 94). İlteriş in değişik boylardan oluşan milletini nasıl bir araya getirdiği, KT D10-13 te ve BK D10-12 de şu şekilde anlatılır: Babam Hakan on yedi erle baş kaldırmış, devletsiz kağansız kalmış halkı, cariye olmuş, kul olmuş halkı Türk örf ve âdetlerini bırakmış halkı atalarımın dedelerimin töresince (yeniden) yaratmış eğitmiş. Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen, çok cepheli ve emperyalizme karşı ilk büyük kurtuluş hareketidir. Neticeleri ise yalnız Türk Milleti için değil, tüm mazlum milletler için önem arz etmektedir. Bu büyük başarıyla ezilen bütün milletler için kurtuluş meşalesi yakılmış, karanlığın ardındaki aydınlık görünmeye başlamıştır. Bu şanlı tarihe yakın zamanlarda, 15 Temmuz da bir yenisini daha eklemeyi başaran bu kahraman millet, bağımsızlığın onun karakteri olduğunu ve iradesine sahip çıkmanın Türk milletinin geleneği olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bizim ve geçmişimizin ilham verdiği milletler için, bu ruhu her zaman canlı tutmak, aklın ve bilimin ışığından ayrılmamak vazgeçilmez bir ödevdir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. sözü ile dikey boyutlu bir tarihsel kimliğin yanı sıra sözün tarihselliği ve kurucu gücüne gönderme

13 352 Eyup Sertaç AYAZ yapılmaktadır (Atay, 2016: 231). Aynı zamanda kandan hareketle kırmızı rengin çağrışımlarından da yararlanılmak istendiği düşünülebilir. Kırmızı renk ana renklerdendir ve tabiatta bu rengin örneği ateş ve kandır. Bu renk; heyecan, kudret ve akıncılık sembolüdür. Kan sözcüğünün kullanılmasının nedenini; kanı kırmızıyla ilişkilendirerek kırmızının gücü simgeleyen, canlılık, dinamizm, mutluluk, ağırlık hissini en çok uyandıran, savaşçılığı, liderlik ve hâkimiyet duygusunu bünyesinde barındıran, cesareti, enerjikliği temsil eden bir renk olmasıyla açıklayabiliriz (Ayaz, 2010: 304). Sonuç Gençliğe Hitabe nin dil özelliklerinin incelenmesi sonucunda şunlar tespit edilmiştir: Fiil kipleri arasında en fazla kullanılan geniş zaman kipidir. Bunun nedenleri arasında geniş zaman kipinin özellikleri gösterilebilir. Geniş zaman kipi, üç zaman bölümünden şimdiki zamana ait olmakla birlikte her üçü (geçmiş-şimdiki-gelecek) arasında sınırsız denecek kadar geniş bir kullanıma sahiptir. Alışkanlık, süreklilik, karakter bildiren bu kip adeta zaman üstü anlatımı sebebiyle genel yargılar, kurallar, kanunların ifadesinde genel olarak kullanılır (Banguoğlu, 2014: 462). Atatürk ün bu kipi fazla kullanması onun Gençliğe Hitabe yi yazarken kesin kararlılığını ifade eder ve söylediklerinin bütün zamanları kapsadığını gösterir. Bu nedenledir ki Gençliğe Hitabe Türk milletinin karakterinin bir göstergesidir. Göze çarpan bir diğer özellik 173 sözcükten oluşan Gençliğe Hitabe de sıfatların özellikle de niteleme sıfatlarının çokluğudur. Durumu, nesneyi, olayı en net ifadelerle tanıtmanın ve açıklığa kavuşturmanın en iyi yolu tasvirden yararlanmadır. Niteleme; bir adı, belli özelliklerini göz önüne alarak, aynı kümede yer alan öteki adlardan ayırmaya (yeni bir alt küme oluşturmaya, küme daraltmaya) ya da bu ad hakkında ek bilgiler vermeye (söz konusu adı yeni bilgilerle donatmaya) yarar. Bilindiği gibi, dilde ad soyut bir kavramdır ve aynı özelliklere sahip bütün birimleri bir küme kapsamında toplamaktadır. Yani, tek başına ele alınan ad çok geniş kapsamlıdır. Bir adı kullanıma soktuğumuzda, ona kullanım amacına uygun bir belirlenim değeri vermek gerekir (Yılmaz, Yaman, 2002: 184). Tüm bunları yapabilmek için de üstün bir gözlem gücünün olması ve olayların tarihi zeminde çok iyi tahlil edilmiş olması gerekir ki bu, Atatürk ün dikkatini ve tarih bilincini gözler önüne serer. Çok canlı tasvir ve somut örneklerle okuru metnin dünyasına çekmiş ve olayları, duyguları okura adeta yeniden yaşatmıştır. Eylemlerden, sıfatlardan, belirteçlerden önce gelerek bunların anlamlarını etkileyen sözcüklere belirteç denir. Belirteçler önüne geldikleri sözcüklerin anlamını yer, ölçü, nitelik, zaman ve soru kavramları bakımından etkiler (Hengirmen, 1999: 160). İsimlerde olduğu gibi fiillerin de tasvir yoluyla anlatımının daha kestirme ve doğru bir yol olduğunu bilen Atatürk, zarflardan da yararlanarak karşılaşılacak güçlüklerin büyüklüğünü ve kararlılığını açık şekilde ifade etmiştir. Adlar evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, durumları, bütün bunların birbiriyle olan ilgilerini karşılayan sözcüklerdir (Atabay vd., 1983: 25). Bir bakıma varlıkların kimlikleridir. Varoluşun ifadesi olan kimlik, milletleri birbirinden ayıran millî değerler bütünüdür. Kimlik bilincine sahip kişi millî ve manevi değerlere bağlı, tarihî, ilmî, sanatsal bilgi birikimine sahip, geleneksel ve modern bilgi birikimi ile tam donanımlı insan demektir ki bu insan; kendi kültür ve medeniyet havzasının bilincinde olan ve ait olduğu kültür ve medeniyet havzasının ihyası için çalışan insandır (bk. Görmez, 2005: 5). Hitabe de kullanılan adların çokluğunun nedeninin anlaşılırlığı artırmanın yanı sıra bireyde kendilik bilinci oluşturma çabasına yönelik bilinçli bir tercihin sonucu olduğu düşünülebilir.

14 Atatürk ün Gençliğe Hitabe sinin Söz Dizimi ve Sözcük Türlerinden Hareketle Tahlili 353 Bir varlığın diğerlerinden ayrılan yönünü ve/veya özel durumunu belirtmek için sıfattan başka ögelere de gerek duyulabilir. Çünkü bir varlığın belirtilmek istenen özelliği, bir sıfatla ifade edilecek türden olmayabilir veya düşünülen özelliği karşılayacak bir sıfatımız bulunmayabilir (Demir, 2007: 1139). Bu durumda başvurulacak en iyi yol isim tamlamalarından faydalanmaktır. Hitabede özellikle belirtili isim tamlamalarından yoğun bir şekilde yararlanılmıştır. Böylece ifadelerin açıklığına, anlaşılırlığına katkıda bulunulmuştur. Kısaltmalar af : asıl fiil be : bağlama edatı bef : bağlama edatı fonksiyonlu kelime bk : bakınız bln : belirtili nesne bsn : belirtisiz nesne çe : çekim edatı i : isim s : sıfat tn : tamlanan ty : tamlayan ü : ünlem yf : yardımcı fiil yt : yer tamlayıcısı z : zarf Kaynakça Arslan, F. (2011). Diliçi çeviri ve gençliğe hitabe. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 18/1, Atabay, N. vd. (1983). Sözcük türleri. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Atatürk ün söylev ve demeçleri II. (1997). Ankara: Divan Yayıncılık. Atatürk'ün söylev ve demeçleri III. (1997). Ankara: Divan Yayıncılık. Atay, D. (2016). Osmancık'tan Osman Gazi Han'a: Söz ün dönüştürücü gücü. Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ayaz, E. S., Ayaz, S. (2010). Iğdır ili yer adlarında kullanılan renk adları üzerine bir inceleme. I. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Temmuz, Kars Banguoğlu, T. (2014). Türkçenin grameri. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Börekçi, M. (2008). Atatürk ün Nutuk unda söz dizimi ve üslûp özellikleri. The Journal of International Social Research, 1/5, Daşdemir, M. (2015). Oklama yöntemiyle türkçenin yapısal-işlevsel söz dizimi. Erzurum: Fenomen Yayıncılık.

15 354 Eyup Sertaç AYAZ Delice, H. İ. (2007). Türkçe söz dizimi. İstanbul: Kitabevi Yayınları. Demir, C. (2007). Türkiye Türkçesinde isim tamlamasını oluşturan ögelerin söz dizimsel ve anlamsal özellikleri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2(4), Demirci, M. (2013). Bir üslup tanımlama denemesi. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 6, Ercilasun, A. B. (2004). Başlangıcından yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları. Görmez, M. (2005). Din, kimlik ve diyanet işleri başkanlığı. Diyanet Dergisi, 179, 5-8. Hengirmen, M. (1999). Türkçe temel dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi. Karaağaç, G. (2010). Türkçenin söz dizimi. İstanbul: Kesit Yayınları. Karahan, L. (2008). Türkçede söz dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları. Şehirli, Y. A. (2000). Atatürk ün Gençliğe Hitabesi nin tahlili. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı; 47, C. 16, Temmuz 2000, s Tekin, T. (1988). Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. TTK (2016, Kasım ) adresinden alındı. Türkeş, A. (1995). Ülkücülük. İstanbul: Kamer Yayınları. Üstünova, K. (2005). Ad tamlaması - iyelik öbeği ayrımı. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 641, Yılmaz, E. & Yaman, H. (2002). Niteleme işlevli sıfatların sınıflandırılması ve bunların öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımlar. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16,

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA

1. BEliRSiz TAMLAMALAR Belirsiz Isim Tamlamaları. İsİM VE SIFAT TAMLAMALARı Dr. Funda KARA --'JA...V~ :..'T,-,O... r~kiclya""'tc!.a","r.!!:aş""tı!.!..rm~al",-ar... ı~e",n"",sti... tü",s,",,ü... D"'e... rg"'is"-i-"s",-ayul... l-,-7...e"!.rz!

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI

Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI Makamınız için en iyi ATATÜRK portreleri YETKİLİ TEDARİK FİRMASI C umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ün her zaman en kaliteli fotoğraflarından oluşan arşivimizi, en gelişmiş baskı teknikleri

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ

19 MAYIS YÖNETMELİĞİ 19 MAYIS YÖNETMELİĞİ BAKİ SARISAKAL 5 Mayıs 2012 Tarihli ve 28283 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik. ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi nde Geçen Sıfatların Metnin Anlamsal Yönüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Atatürk ün Gençliğe Hitabesi nde Geçen Sıfatların Metnin Anlamsal Yönüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 77-85 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi nde Geçen Sıfatların Metnin Anlamsal Yönüne Etkisi Üzerine Bir İnceleme Akif ARSLAN (*) Salih ORHAN

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ II: CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Ders No : 3464 Teorik : Pratik : Kredi : ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kültür ve Sanat Dünyasından NUTUK

Kültür ve Sanat Dünyasından NUTUK Kültür ve Sanat Dünyasından Tekin Özertem NUTUK 1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsun a çıktım. diye başlar Atatürk ün büyük nutku. Yıl 1927, Ekim ayının 15 i; günlerden Cuma... 15-20 Ekim tarihleri

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Mehmet GEDİK ** Salih ORHAN *** Yasemin ÖZKOYUNCU **** ÖZET

Mehmet GEDİK ** Salih ORHAN *** Yasemin ÖZKOYUNCU **** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 715-724, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİĞE HİTABEDEKİ

Detaylı

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASI PROGRAMI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASI PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULU 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASI PROGRAMI Programı Hazırlayan:.. Namlusunu millete döndüren tanka selam durmam.(muhsin Yazıcıoğlu) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ

Detaylı

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ. Buna yükleminin türüne göre de denebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır. CÜMLE ÇEŞİTLERİ Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Kültür ve Sanat Dünyasından Yeniden Doğuş

Kültür ve Sanat Dünyasından Yeniden Doğuş Kültür ve Sanat Dünyasından Tekin Özertem Cumhuriyet Yeniden Doğuş Yeniden Doğuş, 15. yüzyılda İtalya da başlayan ve Avrupa nın Orta Çağ karanlığından kurtulmasını sağlayan; sanat, felsefe ve bilimin insan

Detaylı

ÜYELER. 243. Toplantı Bilgileri. Konuklar KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE. John KENNY UR BAŞKANI 2009-2010

ÜYELER. 243. Toplantı Bilgileri. Konuklar KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE. John KENNY UR BAŞKANI 2009-2010 KURULUŞ 29.04.2005 CHARTER 13.06.2006 2420. BÖLGE ÇORLU/TÜRKİYE John KENNY UR BAŞKANI Nuri ÖZGÜR UR 2420. Bölge Guvernörü Mehmet Sabri GÖRKEY 12. Grup Guvernör Yrd. Haftalık toplantı ve etkinlik raporu

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE

RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 471-475 RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK ÜZERİNE ABOUT RİSÂLE-İ MÛZE-DÛZLUK Ahmet DEMİRTAŞ * Resim 1: Kitaba ait kapak görüntüsü Çizmecilik /

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Büyük Nutkunu okurken. (1927) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun I ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABI Atatürk Büyük Nutuk unu, 15 Ekim 1927-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI 1 BİR YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN TOHUM EK,ON YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN AĞAÇ DİK;AMA YÜZYIL

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ KON- FERANS SALONUNDA

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ KON- FERANS SALONUNDA MAYIS 2017 MERHABA, Anneler günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutlayacağımız ve Hıdrellez çoşkusunu yaşadığımız Mayıs ayının bu güzel gününden tüm Kurşun Kalem ailesine kucak dolusu sevgilerimizi

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

ÜNİTE TÜRKÇEDE VURGU VE TONLAMA İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Vurgu Kelime Vurgusu Cümle Vurgusu Mısra Vurgusu Şiddet Vurgusu

ÜNİTE TÜRKÇEDE VURGU VE TONLAMA İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Vurgu Kelime Vurgusu Cümle Vurgusu Mısra Vurgusu Şiddet Vurgusu HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇEDE VURGU VE TONLAMA Vurgu Kelime Vurgusu Cümle Vurgusu Mısra Vurgusu Şiddet Vurgusu TÜRKÇEDE VURGU VE TONLAMA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vurgunun güzel konuşma açısından önemini

Detaylı

Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu

Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu Dil Araştırmaları Dergisi Sayı: 2 Bahar 2008, 87-92 ss. Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu Sedat BALYEMEZ 1 ÖZET Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir.

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı

SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı SBS İlköğretim 6 Türkçe Müfredatı TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Düz Yazı Bilgisi Efsane Destan Masal Hikâye Tiyatro Gezi Yazısı Anı (Hatıra) Günlük (Günce) Deneme Biyografi Otobiyografi Mektup Münazara Şiir Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

VURGULAMA İŞLEVLİ DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE

VURGULAMA İŞLEVLİ DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE VURGULAMA İŞLEVLİ DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE Leylâ KARAHAN Türkçe söz diziminde özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı gibi yüklemle doğrudan bağlantılı olan ögelerin dışında yüklemle bağlantısı olmayan ancak

Detaylı

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U

TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U TÜRKÇE CÜMLE BİL- GİSİ TDE 203U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Türkçede Kelime Gruplarının Yapısı ve Kullanılışı Biçimleri:

Detaylı

REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ÇALI KUŞU ROMANINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ DERİN YAPISI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ÇALI KUŞU ROMANINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ DERİN YAPISI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE 35 REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ÇALI KUŞU ROMANINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ DERİN YAPISI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE TEACHING AND THE STRUCTURE OF THE ADJECTIVE PHRASES IN ÇALI KUŞU BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN Öğrt. Turgut

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

Türk Dili I El Kitabı

Türk Dili I El Kitabı Türk Dili I El Kitabı Editörler Osman Gündüz Osman Mert Yazarlar Sıddık Bakır Yasin Mahmut Yakar Osman Mert Kürşad Çağrı Bozkırlı Erhan Durukan Nurşat Biçer Oğuzhan Yılmaz M. Abdullah Arslan Osman Gündüz

Detaylı

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem

Örn: İddiamı ispat için, bu odanın duvarlarına gül. yazdırdım. Yüklem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİ - IV DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com KISALTMA GRUPLARI Türkçede kısaltma grupları, çeşitli kelime gruplarının (sıfat-fiil grubu,

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek

Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek Konu: Zamirler Ders: Bilgisayar I 11.12.2012 Akdeniz Üniversitesi İsmail Kepek İçindekiler 1. Ünite Hakkında Genel Bilgi... 2 2. ZAMİRLER... 2 2.1. Zamir Çeşitleri... 2 2.1.1. Şahıs Zamirleri... 3 2.1.2.

Detaylı

1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ

1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ CÜMLE BĐLGĐSĐ 1. CÜMLE Duygu, düşünce ve durumları belli bir yargıya bağlı olarak bildiren kelime veya kelime grubuna cümle adı verilir. 1.1. CÜMLENĐN ÖGELERĐ Cümle içerisinde yer alan ve farklı görev

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Öğretim Üyesi 10 KASIM 2015 ATATÜRK Ü ANMA GÜNÜ Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN * Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kolordu Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm,

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

Cümle Bilgisi (Söz Dizimi) 5İ Ortak Dersler TÜRK DİLİ II. Yrd. Doç. Dr. Mediha MANGIR

Cümle Bilgisi (Söz Dizimi) 5İ Ortak Dersler TÜRK DİLİ II. Yrd. Doç. Dr. Mediha MANGIR Cümle Bilgisi (Söz Dizimi) Ünite 1 5İ Ortak Dersler TÜRK DİLİ II Yrd. Doç. Dr. Mediha MANGIR 1 Ünite 1 CÜMLE BİLGİSİ (SÖZ DİZİMİ) Yrd. Doç. Dr. Mediha MANGIR İçindekiler 1.1. CÜMLE... 3 1.2. CÜMLENİN ÖGELERİ...

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR. Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL HUKUK

Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR. Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL HUKUK I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN GENEL HUKUK II Yay n No : 2393 Hukuk Dizisi : 1173 1. Bask Şubat 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-416 - 7 Cop

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 1

Sosyal Bilimler Dergisi 1 Sosyal Bilimler Dergisi 1 NESNENİN ETKİ ALANI Ahmet AKÇATAŞ * ÖZET Nesne, cümlede önemli bir yere sahiptir. Nesnenin etki alanı, cümlenin gücünü de gösterir. Cümlede nesneler, yüklemin sonucunu, öznenin

Detaylı

Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008

Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008 Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008 www.dilarastirmalari.com TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DAKİKALI SAAT İFADELERİ VE SAAT GRUBU Sedat BALYEMEZ ÖZET Saat ifadeleri, günlük dilde kullanımı çok fazla olan ifadelerdir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE

CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE CÜMLENİN ÖGELERİ YÜKLEM / ÖZNE YÜKLEM Cümlede işi, oluşu, durumu bildiren öğeye yüklem denir. Diğer öğeleri bulmak için bütün sorular yükleme yöneltilir. Dilimizde her türlü sözcük ve söz öbeği yüklem

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun.

Dal - mış - ım. Dal - mış - sın. Dal - mış. Dal - mış - ız. Dal - mış - sınız. Dal - mış - lar. Alış - (ı)yor - um. Alış - (ı)yor - sun. EYLEM ve EYLEMSİ FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

ÖZNE YÜKLEM UYUMU BAKIMINDAN FARKLI BĐR CÜMLE TĐPĐ

ÖZNE YÜKLEM UYUMU BAKIMINDAN FARKLI BĐR CÜMLE TĐPĐ ÖZNE YÜKLEM UYUMU BAKIMINDAN FARKLI BĐR CÜMLE TĐPĐ Caner KERĐMOĞLU ÖZET Bu çalışmada Türkiye Türkçesinin söz dizimiyle ilgili olarak özne-yüklem uyumu konusu ele alınmıştır. Yüklemi 1. ve 2. kişi zamiri

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ Ders No : 8107010023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz

Detaylı

TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM. OKUL istik ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör. Osman BULKAN. Yazarlar. Ülkü KINA. Selda TURAN

TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM. OKUL istik ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör. Osman BULKAN. Yazarlar. Ülkü KINA. Selda TURAN TÜRKÇE SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 8 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Ülkü KINA Selda TURAN OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık İstanbul, 2005

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan

EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuvâ-yı Milliye nin Örgütlenişinin 90. Yıldönümüne Armağan Prof. Dr. Necmi ÜLKER Doç. Dr. Vehbi GÜNAY Okt. Latif DAŞDEMİR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. SÖZCÜK TÜRLERİ İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir.

CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE. Fiil Cümlesi. *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. CÜMLE TÜRLERİ YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE Fiil Cümlesi *Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere denir. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir. İsim

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı