CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var!

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Kasým Kapak konusu Cargill Gýda Türkiye, ödüle doymuyor! 24 Doðan Þahin: 233 sene Hacý Bekir olarak lokumla bütünleþtik Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Cargill Çözümleri Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu? 28 Ýbrahim Aydýn Öðretmenlik, ham maddesi insan olan tek meslek bence

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Mükemmel takým 04 Aktüel - Zeytin tadýnda festival - Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr 06 Dünyadan - 50 milyon dolarlýk yeni rafineri - Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor 08 Ýçimizden biri - Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz 12 Kapak konusu - Biz bu iþi çok sevdik 16 Güncel - Cargill Gýda Türkiye Müþteri Organizasyonu Antalya da gerçekleþtirildi 18 Güncel - 9. Ýþ Ortaklarý Günü: Birlikte büyüyoruz 20 Cargill Çözümleri - Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu? Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 22 Inovasyon - Latin Amerika Cargill Inovasyon Merkezi 24 Sohbet - Hacý Bekir Þekerleri Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Þahin 28 Sohbet - Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn 32 Sosyal Sorumluluk - Daha güzel yarýnlar için iz sürerken CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Bengü Kalay Cenk Erkan Ece Bayramoðlu Alkan Yüksel Arzu Ilgar Banu Çakaloðlu Baþak Çiçek Beril Özkul Betül Biliközen Canan Gündüz Yalçýn Dilek Öskay Erkul Doða Eðin E. Ceren Tayýrlar E. Ýnanç Iþýk Ertan Sürekli Esra Akalp Füsun Saðdýç Gizem Cebe Halime Oktar M. Tolga Baþtacý Münife Y. Þanlý Mustafa Sayýnataç Nermin Öz Ömercan Çiftçioðlu Özgecan Eriz Özgenur Tolay R. Murat Tarakçýoðlu Ramadan Küçük Rukiye Ün Þebnem A. Subaþý Seda Þen Sera Üner Serhan Karadakovan Þükran Somuncuoðlu Tuba Ataman Tuncay Zorlu Z. Nadim El-Cheik Zaim Türk Zerrin Zik Nuri Taþpýnar A. Toygun Atlan Fatih Aliyazýcýoðlu Songül Yýlgýn Ahmet Ceylan Ahmet Yýlmaz Ahucanan Gülle Alev Erbay Çakan Ali Balcý Ali Korkmaz Ali Memiþ Ali Akýn Ali Bal Ali Ýhsan Baþtürk Ali Osman Atik Alpar Tosun Alper Aksoy Arzu Üçler Ekinci Atakan Saraçlar Atilla Gönüllü Atilla Oðuz Aydan Karagöz Ayhan Karaoðlu Ayhan Bayrak B. Hande Tezer Barýþ Özalp Barýþ Kaya Bekir Akýným Birol Pala Cemal Sener Cemali Acar Cemil Daðlýoðlu Cemil Demirbaþ Cenan Celebci Cesur Erdem Cevat Seymen Deniz Özkan Didem Acar Dinçer Sezer Durmuþ Ergül Ekmel Eratan Elif Hersek Emre Baðcý Emrullah Güvercin Engin Hatýrlý Engin Saat Enver Karacan Eray Özalevli Ercan Erdaþ Erdal Geyik Erol Karakaþ Ersen Baþtürk F. Erdil Taþan Fatih Sarýoðlu Fatih Gürhan Fatma Þen Fevziye Gürel Gökhan Demirci Gülcan Çömez Güven Onur Hakan Koçaker Hale Toker Akdoðan Haluk Koparan Hamit Doðru Hamza Çömez Harun Maviþ Hasret Karada Hüseyin Serin Ý. Öcal Altunbulak Ýbrahim Önal Ýbrahim Kahraman Ýbrahim Tuna Ýbrahim Gelir Ýbrahim Yýlmaz Ýlhan Ýri Ýlhan Sülün Isak Attias Kabil Önder Kasým T. Akyýldýz Kemal Kapar Kenan Gün Kenan Deveci Kenan Kurþuner Levent Sakarya Levent Kýzmaz M. Cem Bilge Mehmet Temiz Mehmet Yüce Mehmet Memiþ Mehmet Arslan Mesut Can Metin Saðlam Mevlüt Bilge Mine Saat Mithat Yýlmaz Muharrem Özcan Muharrem Aydeyer Muhittin Bayar Müslüm Kýlýnç Mustafa Çaltepe Mustafa Karamustafaoðlu Mustafa Yörükoðlu Mustafa Kaya Muzaffer Arý Nail Yýlmazer Naim Bilge Natýk Akýn Nedim Þeker Nurgül Günal Oðuz Saydamoðlu Osman Özcan Osman Güçlü Osman Bucan Özcan Demirkapu Özcan Gün Pýnar Aydoðan R. Engin Fýrat Recep Yýldýz Resulhan Fidan Sadettin Ýlhan Sadýk Manzak Þakir Kahraman Salim Çetin Seçil Zengil Durmuþ Sedat Mirza Sedat Nart Selçuk Bekiç Selda Özacar Sena Özgül Serhat Çolak Serkan Öztop Süheyla Uludoðan Taner Erbay Tuncay Peker Tuncay Çifçi Volkan Koçulu Yahya Çelik Yavuz S. Keçeci Yöntem Beyazkoç Yücel Özkan Zekeriya Yýlmaz Ediz Kubar Alparslan Biçer Bahri Boz Bünyamin Umutluoðlu Cavit Yýldýrým Ercan Duyar Hasan Akgül Hasan Çetin Ýsmail Tatar M. Zeki Gezgin Mehmet Arslan Mert Özerdem Metin Demirel Muhittin Akbulut Mustafa Cansever Mustafa Kildi Özgen Özbek Ramazan Kaynak Ramazan Türk Sakin Aktaþ Satýlmýþ Atalay Selahattin Derman Þennur Karaca Taner Duyar Yüksel Ýri Emre Tural Tuba Çetin Alpa

5 CargillHaberler Mükemmel takým 2008 Ekim inde Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü nün 2. kez sahibi olduðumuzda, bu sayfada yine ayný baþlýðý kullanmýþtýk: Mükemmel Takým. Aradan geçen iki yýl, Cargill Gýda Türkiye ekibinin, Cargill Ýþ Mükemmelliði prensibinden bir an olsun ödün vermediðini ortaya koydu. Ekim ayýnda ABD de düzenlenen Cargill Liderlik Zirvesi nde açýklanan ve üst üste 3. kez kazandýðýmýz Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü, bunun en açýk kanýtý oldu. Bu yýlki Zirve de sevincimizi pekiþtiren bir geliþme daha yaþandý. Yaklaþýk 90 milyon dolarlýk bir yatýrýmla 2001 yýlýnda faaliyete geçirdiðimiz Orhangazi Mýsýr Ýþleme Fabrikamýz, ilk kez 2005 yýlýnda kazandýðý Cargill in En Ýyi Fabrikasý ödülünü, bir kez daha Türkiye ye getirdi. Çok sevinçliyiz tabii Sürekli ve sistematik geliþim yönünde attýðýmýz önemli adýmlar, tekrar kazanýlan bu ödüllerle bir kez daha taçlandýrýlmýþ oldu. Çünkü bizler, Ýþ Mükemmelliði sürecini iþimizin doðal bir parçasý olarak her gün yaþýyor ve hissediyoruz. Bu iki sevindirici geliþme, 66 ülkede faaliyet gösteren, dünya geneline yayýlmýþ yüzlerce tesisi ve 131 bin çalýþaný bulunan Cargill gibi dünya devi bir þirket içinde bulunduðumuz saygýn ve güçlü konumu bir kez daha gösteriyor. Ýþin bir baþka dikkat çekici tarafý daha var. Cargill Gýda Türkiye olarak elde ettiðimiz bu saygýn ve güçlü konum, hem ülkemizde hem de Türkiye merkezli olarak bölge ülkelerinde büyümeye hazýr olduðumuzun da açýk bir iþareti. Cargill in dünya genelinde büyüme için 2015 yýlýna kadar tahmini 18 milyar dolarlýk yatýrým planladýðýný söylersek, zannediyoruz ne demek istediðimiz biraz daha net anlaþýlacaktýr. Tüm bu göstergeler, Cargill Gýda Türkiye nin, büyümek için gerekli yapý taþlarýna her yönüyle sahip olduðunu gösteriyor. Mükemmellik yolculuðumuzda ve bu baþarýnýn elde edilmesinde tüm çalýþanlarýmýzýn rolü var. Onlar, dün yaptýklarýyla yetinmediler. Cargill Gýda Türkiye de tek tek herkes; þirketimizin, müþterilerimizin ve doðal olarak Türkiye nin büyümesine her gün ayrý bir katký saðlýyor. Hepimiz biliyoruz ki konu, yalnýzca aldýklarýmýz ve sattýklarýmýzla ilgili deðil; gerçekleþtirdiðimiz inovasyonlar, geliþtirdiðimiz kazanç ve verimlilik artýþýyla da ilgili. Biz çok sevinçliyiz tabii Bugün kutlama günümüz, keyfini çýkarýyoruz. Ancak hemen sonrasýnda bizi yeni bir mükemmellik yolculuðunun beklediðini çok iyi biliyoruz. Yeni hedeflerle yeni geliþimlere kucak açacaðýz. Tüm Cargill ailesi, çalýþanlarýmýz, iþ ortaklarýmýz ve Türkiye ile birlikte... Mükemmel yarýnlara! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr! Radyo dinlerken hepimiz mutlaka þöyle bir anons duymuþuzdur:.. Hastanesi nde yatmakta olan bir hasta için acil kan aranýyor. Pek çoðumuz, ancak böylesi anonslardan sonra kan baðýþý yapmayý aklýmýza getiriyoruz. Aslýnda her saðlýklý birey, 3 ayda bir kan baðýþlayabilir. Ülkemiz kan ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için düzenli baðýþ gerekiyor. Türk Kýzýlayý da buna vurgu yapýyor: Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr! Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu bilinçle tam 8 yýldýr düzenli kan baðýþý kampanyasý düzenliyor. Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdikleri kan baðýþý kampanyasý adeta bir þölene dönüþüyor. Cargill Gýda Türkiye, çalýþanlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý örnek kan baðýþý projesiyle Türk Kýzýlayý na son 7 yýlda 480 ünite kan baðýþýnda bulundu. Kan, çoðu zaman yüzlerce aðýr hastanýn yaþama tutunmasýný saðlayan tek þey ama bulunmasý imkânsýz durumlar da olabiliyor. Biliyoruz ki pek çok hasta, kan bulunamadýðý için yaþama veda ediyor. Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu anlamlý davranýþlarýyla pek çok hastanýn yaþamýný devam ettirmesinde pay sahibi oluyor ve bu gönüllü çalýþma, topluma örnek olmaya devam ediyor. Zeytin tadýnda festival 32. Orhangazi Zeytin Festivali 1 Kasým da yapýlan kutlama programýyla sona erdi. Geçtiðimiz yýllara oranla katýlýmýn fazla olduðu Festival de herkese zeytinli simit ikram edildi. Açýþ konuþmasýný yapan Orhangazi Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Festival in, birçok Orhangazilinin geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmýný ve bölgede üretilen zeytine daha iyi pazarlar bulabilmeyi amaçladýðýný vurguladý.kaymakam Ertan Peynircioðlu da konuþmasýnda zeytinin iyi bir besin ve saðlýk kaynaðý olmasýnýn yanýnda barýþý da simgelediðini belirtti. Son konuþmayý yapan Adalet ve Kalkýnma Partisi Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ise Türkiye nin tarýmla birlikte büyümeye devam eden bir ülke olduðunu kaydederek, tarým reformlarýna devam etmek suretiyle zeytini hak ettiði yere ulaþtýracaklarýný söyledi. Orhangazi Zeytin Festivali, bölge insanýnýn geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmý ve bölgede üretilen zeytine daha iyi pazarlar bulabilmek amacýyla her yýl düzenleniyor. Festivalde çeþitli dallarda ödüller verildi. Festival Güzellik Yarýþmasý nýn birincisi Ýrem Coþkun oldu. Zeytin Dane Yarýþmasý nýn birincisi Ertuðrul Demirbilek olurken, Zeytinyaðlý Yemek te Tuðba Yeþilyurt, Zeytinyaðlý Tatlý da Nihal Yýlmaz, Bahçe Bakým da Aydýn Yalçýnkaya ve Kompozisyon Yarýþmasý nda Kemal Kacýr birinci oldu. Ayrýca Festival e katkýda bulunanlara da plaket verildi. Cargill Gýda Türkiye nin plaketini Bursa Tarým Ýl Müdürlüðü Kontrol Þube Müdürü Erdal Kuzu verdi. Törende halka 500 adet Cargill logolu þapka daðýtýldý. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Eðitime bir destek daha! Cem Bilge, ORSÝAD üyesi ORSÝAD (Orhangazi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði) yeni üyeleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Cargill Gýda Orhangazi Fabrikasý Bakým Müdürü Cem Bilge ve Mestalbay Ýnþaat ýn sahibi Mesut Keskin ORSÝAD ýn yeni üyeleri oldular. ORSÝAD, yeni üyeleriyle birlikte ilk toplantýsýný Orhangazi Fabrikasý nda gerçekleþtirdi. ORSÝAD Üyeler Arasýnda Bilgi Paylaþýmý ve Dayanýþma adýyla gerçekleþtirilen toplantýda iki yeni üyeye rozetleri takýldý. Üyelik rozetlerini takan ORSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný M. Savaþ Çýngýr, iki yeni üyenin katýlýmýyla ORSÝAD ýn büyümeye devam ettiðini belirtti. Gemlik Küçük Kumla Ali Kütahya Ýlköðretim Okulu, 12 Mart 2010 tarihinde talihsiz bir yangýn geçirmiþ ve öðretmenler odasý kullanýlmaz duruma gelmiþti. Yangýn kýsa sürede söndürülse de oda maddi imkânsýzlýklar nedeniyle uzun süre onarýlamadý. Eski Kaymakam Mehmet Baygül, bu durumu Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý na iletti. Fabrika yetkilileri yaz tatili süresince aralýklarla, öðretmenler odasýnýn dolap, masa, sandalye, zemin, duvar, kalorifer petekleri, bilgisayar ve televizyon gibi ihtiyaçlarýný karþýladý. Oda, her türlü eksiði tamamlanmýþ olarak okula teslim edildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Okul Müdürü ve öðretmenlerle birlikte 19 Ekim de yapýlan açýlýþa yeni Kaymakam Bilal Çelik de katýlarak, Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye bir teþekkür plaketi sundu. Aktüel Gazilerimiz fabrikaya hayran kaldý Kardelen teþekkürü Orhangazi Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Feridun Özok baþkanlýðýnda 14 kiþilik bir gazi grubu, Orhangazi Fabrikasý ný ziyaret ettiler. Aralarýnda, bugün 81 yaþýnda olan Kore gazisi Ramis Salman da bulunuyordu. Orhangazi nin gurur kaynaklarýnýn baþýnda gelen gazilerimize önce Cargill i tanýtan kýsa bir sunum yapýldý. Sunumdan sonra atýk arýtma tesisi ve Fabrika nýn diðer üniteleri gezildi. Ziyaret sonunda bir de öðle yemeði yendi, yemek eþliðinde güzel sohbetler edildi. Fabrika ya hayran kalan gazilerimiz, tesislerin çevreye olan duyarlýlýðýný ve Cargill ürünlerini görmekten çok memnun olduklarýný ifade ettiler. TBMM nin, 19 Eylül 1921 tarihinde toplanarak ATATÜRK e, Mareþal rütbesi ile Gazi unvanýný vermesi sonrasýnda her yýl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya baþlandý. Cargill Gýda Türkiye nin, eðitimlerine destek olmak amacýyla burs verdiði gençlerin arasýna Orhangazi den ÖSS birincisi olan ve Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi ni kazanan Samet Uysal da katýldý. Cargill burs verme kararýný, Orhangazi Gençliði Kültür ve Dayanýþma Derneði nin Haziran ayýnda düzenlediði ve ilçedeki baþarýlý öðrencilerin ödüllendirildiði Kardelen Gençlik Festivali nden sonra almýþtý. Dernek Baþkaný Ýrfan Aydýn ve ÖSS birincisi Samet Uysal ýn babasý Salih Uysal, geçtiðimiz ay Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye bir teþekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasýnda Celebci ye Atatürk ün Gençliðe Hitabesi nden Ne Anlýyorsunuz? yarýþmasý birincisi olan Erol Alper Sayman ýn Türkiye nin Çivisi adlý tablosu hediye edildi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor Yetiþkinler için çiðnenebilir vitaminler, Cargill in doðal kolesterol düþürücü bitki sterolleri Coro- Wise ile geliþtirilen en son uygulama. Cargill in bileþeniyle elde edilen þeftali aromalý sakýzlý yetiþkin vitaminleri, Northwest Natural Products tarafýndan ABD de satýþa çýkarýldý. Vitafusion HeartOne adlý vitaminin bir tanesi 0,4 gr CoroWise bitki sterolü içeriyor. Northwest Natural Products Genel Müdürü Kate Jones, CoroWise bitki sterollerinin kanýtlanan gücü, Vitafusion sakýzlý vitaminlerin muhteþem tadýyla birleþti. diyor. Her gün Vitafusion vitaminlerinden alan ve doymuþ yað oraný düþük gýdalarla saðlýklý bir þekilde beslenmeye devam eden yetiþkinlerin kolesterol seviyelerinin düþmeye baþlayacaðý belirtiliyor. 50 milyon dolarlýk yeni rafineri ABD Cargill, Malezya Port Klang da mevcut üretimini ikiye katlayacak yeni bir bitkisel yað rafinerisi inþa etmek için 50 milyon dolar yatýrým yapýyor. Yapýmýna devam edilen ve 100 kiþiye iþ imkâný verecek olan tesisin 2011 ortalarýnda faaliyete geçmesi bekleniyor. Cargill in Port Klang da bir bitkisel yað rafinerisi daha bulunuyor. Cargill, Malezya da tahýl ve yaðlý tohum daðýtýcýlýðý, hayvan yemi, tekstüre ve aroma ürünleri ve BT alanlarýnda 30 yýldan uzun bir zamandýr faaliyet gösteriyor. Cargill Palm Ürünleri Ülke Temsilcisi ve Direktörü Thomas Polhill; Malezya yý dünyada 70 ten fazla ülkedeki deðerli müþterilerimize hizmet vermemize olanak veren bir nokta olarak görüyoruz. Yeni tesiste üretilecek ürünlerin %90 ý dýþ pazarlara ihraç edilecek ve böylece Malezya nýn dýþ ticaret gelirlerine doðrudan katký saðlanacak. diyor. MALEZYA Su koruma projesi tüm dünyada yanký buluyor Cargill Avrupa Et Ýþ Ünitesi, Ýngiltere Hereford tesislerinde bir su koruma giriþimi baþlatmaya karar verdi. Ýþ Ünitesi, bu giriþimiyle yalnýzca su tüketimi azaltma hedefini (%2) geçerek %8,5 e ulaþmakla kalmadý ayný zamanda suyun korunmasý gerektiði mesajýný bölge halkýna ve Afrika ya kadar tüm dünyaya ulaþtýrdý. Her Damlasý Önemli adlý projede, iki okulda gerçekleþtirilen ve öðrencilerin su korumasý konusunda eðitildiði, bu konuda çevrelerini yönlendirmeye teþvik edildiði bir sosyal yardým programýna da yer verildi. Cargill ayrýca Concern Universal adlý organizasyona, Gana daki yedi köye içme suyu götürülmesi ve su kuyularý kurulmasý için dolar baðýþta bulundu. Gýda güvenliði ve küçük ölçekli çiftçiler ÝNGÝLTERE Cargill CEO su Greg Page, gýda güvenliði ve küçük ölçekli çiftçilerin rolü hakkýnda konuþtu. Page, hükümetlere, tarým alanýndaki liderlere ve çiftçi gruplarýna; geliþmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilerin büyümesi için gerekli olan dört temel bileþene sahip olmalarýnýn saðlanmasý ve gýda güvenliðini arttýrmak için birlikte çalýþýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Des Moines, Iowa da gerçekleþtirilen 2010 Dünya Gýda Ödülü Borlaug Dialog da konuþan Page, bu dört temel bileþenin; doðru toprakta ürünü yetiþtirmek ve bu ürünleri serbestçe pazarlamak, mülkiyet haklarýna sahip olmak, fiyat artýþlarýnda gelir güvencelerinin saðlanmasý, açýk pazarlara ve küresel ticarete eriþimlerinin saðlanmasý olduðunu vurguladý. Page; Küçük ölçekli çiftçilerin üretkenliðinin arttýrýlmasý Yeþil Devrim in henüz gerçekleþmediði bir ülkede gýda güvenliðinin saðlanmasý ve açlýðýn önüne geçilmesi için birinci derecede önemli. dedi. ABD Tatlý Baþarý: Tartan dalgasý hayata geçirildi 2 Aðustos ta Pennsylvania Lititz de 18 numaralý çalýþma hattýnda Cargill Kakao ve Çikolata, Cargill Mutfak Çözümleri ve Cargill Avrupa Et Ýþ Üniteleri ve destekleyici yedi ünite, yeni Tartan iþleme ve teknolojisi ile ilgili yoðun eðitim ve hazýrlýklarýný tamamladý. Tartan lideri John Geisler, Bu bizim için bir dönüm noktasý. Cargill in yolculuðunda ileri doðru atýlan çok önemli bir adým. dedi. Lititz de Tartan ekibinin 31 üyesi, yeni iþlemler ve teknolojilerle çalýþmaya baþlayacak 400 çalýþana yardýmcý olmak üzere 46 süper kullanýcý ya katýldý. Tartan; Cargill de iþ ünitelerinin baðlantý kurmasý için ortak süreçler, sistemler ve veriler saðlýyor. Lititz de Tartan çözümü; Peter s çikolatasý gibi ürünlerin bileþenlerinin sipariþinden, formüllerinin hazýrlanmasýna ve nihai çikolata ürünlerinin müþterilere ulaþtýrýlmasýna kadar her aþamasýný etkiliyor. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Doðal pazarlama Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi, Meyer Natural Foods ile Cargill in perakende ve gýda hizmeti sektörlerindeki müþterilerine organik et ürünlerinin pazarlanmasý için iþbirliði yapýyor. Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi Baþkaný John Keating, Bu iþbirliði müþterilerimizin tüketicilere sunduklarý yüksek kalitede et ürünü çeþitliliðinin geniþlemesini saðlayacak. dedi. Meyer Natural Angus markasýyla satýlan ürünler, sertifikalý modern yöntemlerle üretiliyor ve herhangi bir þekilde antibiyotik ya da hormon içermiyor. Laura s Lean Beef markalý ürünler de kalp saðlýðýna faydalý yaðsýz etlerden üretiliyor. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Benim bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2 yýl kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim? Bizde bütün iþlerin temelinde Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþ yapma! kuralý vardýr. Tüm iþlerin en baþýnda önce insan gelir. Fabrikada iþ güvenliði ve saðlýðýna önem veriliyor. Bu konuda sürekli eðitim alýyoruz. Bahri Boz 8 CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum Bahri Boz, 1964 Afyon Sandýklý doðumlu. Ýlkokul mezunu olan Boz, Vaniköy Niþasta Fabrikasý nda Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü olarak görev yapýyor. Öncelikli sorumluluðu, buhar kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasý. Oldukça önemli bir görevi var. Boz, Kazan dairesi fabrikanýn kalbidir. Kazan dairesi olmadan fabrika olmaz. diyor. Gerçekten de yaptýðý iþin önemi daha güzel bir cümleyle anlatýlamazdý herhalde. Derler ki Buhar kazanýnda geçmiþ olsun yoktur, baþýnýz saðolsun vardýr, biz böyle bir söz duymuþtuk, siz ne düþünüyorsunuz? sorumuza; Gerçekten doðru bir söz. Çok dikkatli olmak lazým, þakasý yok bu iþin. cevabýný veriyor. Onu fabrikanýn diðer çalýþanlarýndan ayýran bir özelliði var; Boz, fabrikanýn en eski çalýþaný ve neredeyse ayaklý tarihi Pendik teki fabrikanýn temeli atýldýðýnda, yapýmý üstlenen inþaat þirketinde güvenlik görevlisi olarak iþe baþlamýþ. Biz de onunla biraz iþini, biraz da fabrikanýn eski yýllarýný konuþmak için buradayýz. Fabrikanýn ilgi çekici bir hikâyesi var. Aslýnda bu hikâyenin tarihi Boz un iþe baþlamasýndan çok daha öncesine uzanýyor. Fabrika ilk olarak 1935 yýlýnda, Atatürk ün izniyle, Boðaz ýn Anadolu yakasýnda Çengelköy ile Kandilli arasýnda kalan Vaniköy de dört dönüm arazi üzerine kuruluyor. O yýllarda fabrika Süleymangil ailesine ait yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin almýþ olduðu bir kararla, Boðaz kenarýnda kurulu tüm sanayi tesisleri baþka bölgelere taþýnýyor. Vaniköy Fabrikasý da bugünkü yerine, Pendik Þeyhli Sanayi Bölgesi nden alýnan 30 dönüm arsa üzerine taþýnýyor yýlýnda temeli atýlan tesis, 1989 yýlý Mayýs ayýnda üretime baþlýyor ve ayný yýlýn Ara- lýk ayýnda da Cargill Gýda Türkiye ye anahtar teslimi satýlýyor. Boz, 1985 yýlýydý. Askerden yeni dönmüþtüm ve iþ arýyordum. diyor. Fabrika inþaatý devam ediyordu. Ýnþaatý yapan firmada bir buçuk sene güvenlik olarak çalýþtým, 1987 yýlýnda Vaniköy e, Fabrika ya geçiþ yaptým. Ýnþaatýn hýzla devam ettiði o yýllarda Fabrika nýn baþýnda Ahmet Süleymangil var. Boz un Vaniköy Fabrika daki ilk görevi kazan operatörlüðü oluyor. Cargill Gýda Türkiye Fabrika yý satýn aldýðýnda, Boz ile birlikte bakým ustasý, kazancý, elektrikçi gibi deðiþik görevlerde bulunan yaklaþýk 15 arkadaþýný býrakmamýþ. O günden bugüne Bahri Boz, tam 23 yýldýr bu Fabrika da çalýþýyor. Boz, geride býraktýðý bunca yýlý þu sözlerle özetliyor: Benim bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2 yýl kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim? Acaba sorusu hep kafamda Bu ortamý bulabilecek miyim? Bu þirket, bu çalýþma ortamý Her þey çok iyi, yani huzurla evine gidiyorsun, maaþ alamam diye korkmuyorsun. Bu ortamý her iþ yerinde bulamam diye düþünüyorum. Biraz ilk yýllardan söz edelim Cargill ile birlikte ne gibi deðiþimler gözlemlediniz Fabrika da? Fabrika nýn ilk yýllarýnda mýsýr iþleme iþi burada yapýlýyordu. Ýlk deðiþim kapasite arttýrýmýnda yaþandý. Günlük yaklaþýk ton olan kýrma kapasitesi arttýrýldý. Glikoz ve niþasta üretimi de arttý tabii. Orhangazi Fabrikasý kurulunca kýrma iþini oraya aldýlar. Yoksa glüten ve mýsýr kepeði üretimi de vardý. Benim hatýrladýðým, ilk yýllarda üretim ve paketleme daha çok manuel sistemlerle yapýlýyordu. Mesela, paketleme bölümündeki arkadaþlar, niþastalarýn ambalajlandýðý kraft torbalarý elle

11 Ýçimizden biri Bahri Boz u Fabrika nýn diðer çalýþanlarýndan ayýran bir özelliði var; Boz, fabrikanýn en eski çalýþaný ve neredeyse ayaklý tarihi Pendik teki Fabrika nýn temeli atýldýðýnda, yapýmý üstlenen inþaat þirketinde güvenlik görevlisi olarak iþe baþlamýþ. CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum 9

12 CargillHaberler Fabrikada kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþýlmýyor. Ziyaretçiler de dahil olmak üzere fabrika alanýnda herkesin gözlük ve baret takmasý zorunlu. Ben uzun yýllardýr bu iþi yapýyorum. Tecrübeyle sabit ki iyi bir kazan operatörü, öncelikle yaptýðý iþin ne denli önemli olduðunu bilmeli, iþini severek yapmalý. Evet, kazan patlamaya hazýr bir bombadýr ama iþini bilen, seven, kazandan korkmaz. Bir de tabii iþyeri güvenlik kurallarýna riayet etmeliler. Bahri Boz dikerler, sonra da kamyonlara taþýrlardý. Cargill aldýktan sonra ilk iþlerinden biri, ekipmanlarý yenilemek oldu. Þimdi buradaki tüm sistemler otomatik. Ben kazan operatörüyüm tabii O zamanlar mýsýr kýrmasý da burada olduðu için 3 kazan vardý ve Fabrika tam kapasite çalýþýyordu. Þimdi tek kazana düþtü. Bir de ilk yýllarda kazanlarý fuel-oil ile yakýyorduk. Sonra doðalgaza geçtik. Fuel-oil, doðalgaz gibi olmuyor, brülörler týkanýyor. Fabrika tam kapasite çalýþtýðý için arýza çok oluyordu önceden. Doðalgaz rahat, hem enerji hem de verim bakýmýndan çok iyi. Üstelik çalýþtýðýmýz yer de temiz kalýyor. Görevinizi biraz açar mýsýnýz? Tam olarak yaptýðýnýz iþ nedir? Benim görev tanýmým; Yardýmcý Ýþletmeler Operatörlüðü. Bu taným içinde birden fazla görevim var. Tabii bunlarýn çoðu birbiriyle baðlantýlý. Öncelikli olarak buhar kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasýndan sorumluyum. Bizim kazan doðalgazla çalýþýyor. Alev borulu kazan, içine su besliyorsun buhar oluþturuyorsun. Buharý da iþletmeye veriyorsun. Kazanlarda vardiyalý çalýþýyoruz; 3 vardiya. Dört kiþiyiz; birisi deðiþtiriyor, bir kiþi de yedek. Bizim bölümde en kýdemli benim. Bunun yaný sýra doðalgaz ve su sayaçlarýnýn kontrolünü ve deðerlerin her gün raporlanmasýný yapýyorum. Atýk arýtmayý çalýþtýrýyor, çýkýþ kontrollerini günlük olarak yapýyor ve raporluyorum. Rutin iþlerimin arasýnda niþasta sütü tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini yapmak da var. Peki, gençlere ne tavsiye edersiniz iþiniz konusunda? Ýyi bir kazan operatörü sizce nasýl olmalý? Ben uzun yýllardýr bu iþi yapýyorum. Tecrübeyle sabit ki iyi bir kazan operatörü, öncelikle yaptýðý iþin ne denli önemli olduðunu bilmeli; iþini severek yapmalý. Kazaný, kazanýn baðlý olduðu sistemi tanýmalý. Mesela; bizim fabrikada büyük kapasiteler söz konusu olduðu için alev borulu kazan kullanýyoruz. Bu tip kazanlarda kazan içine döþenmiþ borularýn içinden alev geçer. Borular dýþýnda bulunan suyu buharlaþtýrarak buhar elde edilir. Kazan içindeki su seviyesi buradaki kontrol cihazlarý ve tarafýmca sürekli kontrol edilir. Ýþini bilirsen problem olmaz. Evet, kazan patlamaya hazýr bir bombadýr ama iþini bilen, seven, kazandan korkmaz. Bir de tabii iþyeri güvenlik kurallarýna riayet etmeliler. Bu sadece kendilerinin deðil fabrikada çalýþan herkesin güvenliði anlamýna geliyor. Kazan iþi þakaya gelmez. Burada bütün bu iþlerdeki temel yaklaþým ne? Bizde bütün iþlerin temelinde Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþ yapma! kuralý vardýr. Tüm iþlerin en baþýnda önce insan gelir. Fabrika da iþ güvenliði ve saðlýðýna önem veriliyor. Bu konuda sürekli eðitim alýyoruz. Be- 10 CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum

13 Ýçimizden biri nim ilk baþladýðým yýllarda eðitim yoktu. Eðitimler Cargill ile birlikte baþladý. Ýþ güvenliði, gýda güvenliði gibi konularda düzenli eðitimlerimiz var. Cargill iþçisine önem veriyor. Bu nedenle olsa gerek Fabrika, kazasýz geçen iþ günü sayýsý bakýmýndan çok iyi durumda. Geçtiðimiz aylardý zannediyorum, 1000 iþ gününü kazasýz geride býraktýk. Bir de iliþkiler daha rahat. Müdür ve kýsým amirleriyle daha rahat konuþabiliyor, derdimizi aktarabiliyoruz. Bazý konularda önerilerde bile bulunabiliyoruz. Ýþ güvenliði anlamýnda neye dikkat ediyorsunuz? Bir kere kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþmýyoruz. Eðer yüksekte çalýþýyorsak emniyet kemeri olmadan, hatta en önemlisi izin kaðýdý olmadan hiç bir þey yapmýyoruz. Vana mý deðiþecek, izin kaðýdý olmadan deðiþtiremiyorsun. Kazan dairesi daha tehlikeli ve sýcakta çalýþma olduðu için daha üst yönetimden izin alýyoruz. Üst yönetimin izni olmadan kapaðý bile sökemeyiz. Günlük iþ düzeniniz nasýl? Biz vardiyalý çalýþýyoruz. Her vardiyada günlük 8 saat çalýþýrýz. Sabah geldik, iþe baþladýk diyelim; önce kazaný beslediðimiz sulardan numune alýyoruz. Atýk arýtmanýn giriþinden ve çýkýþýndan da birer numune alýyoruz. Onlarý kontrol ediyoruz. Bu kontrollerde belli limitler var. Eðer limitlerin üzerinde bir deðer çýkarsa müdahale ediyoruz. Vardiya deðiþimlerinde de eðer bir arýza varsa teslim alan arkadaþa bir raporla bildiriyoruz. Zaten tarafýmýzca daha önceden emniyete alýnmýþ oluyor. Eðer bir parça deðiþecekse ben oraya kilit vuruyorum. Raporu da hazýrlayýp vardiyamý öyle teslim ediyorum. Peki, iþ dýþýnda neler yapýyorsunuz? Genellikle ailem ile vakit geçiriyorum. Evim de Boz un günlük rutin iþlerinin arasýnda niþasta sütü tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini yapmak da var. yakýn fabrikaya, rahat gidip geliyorum. Üç çocuðum var; iki kýz, bir oðlan. Kýzlarýn biri 18, diðeri 6 yaþýnda. Oðlum 10 yaþýnda. Büyük kýz lise son sýnýfta. Biz okuluna destek veriyoruz, inþallah bu sene artýk üniversiteye gidecek. Üniversitede ne okur onu bilmiyorum ama þimdi meslek lisesinde ve bilgisayar bölümünde. Oðlum þu an ilkokulda; o da üniversite okuyacak mý bilmiyoruz ama Ýstanbul da çocuk yetiþtirmek gerçekten çok zor. Ama okuyup baþarýlý olmalarý için elimden gelen desteði de veriyorum. Bir baba olarak, iyi yerlerde okusunlar, iyi eðitim alsýnlar, iyi þirketlerde çalýþsýnlar isterim tabii Mesela, buranýn iþ ortamý çok güzel; böyle bir þirkette çalýþmalarýný isterim. Neden olmasýn ki; o da olur inþallah! CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum 11

14 CargillHaberler Cargill Gýda Türkiye Ödüle doymuyor! Cargill Gýda Türkiye, üst üste üçüncü kez Cargill Ýþ Mükemmelliði ödülünü kazanýrken, Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi de ikinci kez Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi. Ýki yýlda bir düzenlenen ve iki gün süren Liderlik Forumu, Cargill Gýda Türkiye için sevindirici geliþmelere sahne oldu. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, gecenin ilk sevinçli haberini Az önce Ýþ Mükemmelliði Ödülü'nün üçüncüsünü almýþ bulunuyoruz. mesajýyla arkadaþlarýna iletti. Ýki yýlda bir verilen bu ödül, Cargill in 66 ülkede faaliyet gösteren iþ ünitelerinin sürekli geliþime olan yaklaþýmlarýný göstermesi açýsýndan büyük önem taþýyor. Tarakçýoðlu duygularýný; Ýþ Mükemmelliði sürecini iþimizin doðal bir parçasý olarak her gün yaþýyoruz. Bu ödülün, Cargill Gýda Türkiye ye saðladýðý prestijin yanýnda, büyüme için zeminin artýk hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan da ayrýca çok önemli bir fonksiyonu var. Bugün kutlama günümüz, keyfini çýkaracaðýz. Ama yarýn sabahtan itibaren yeni çýta ve hedeflerle, yeni geliþimlere kucak açacaðýz. sözleriyle anlatýyor. Bu ödül ilk deðil! Bu ödül, Cargill Gýda Türkiye için ilk deðil! Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü daha önce 2006 ve 2008 yýllarýnda üst üste iki kez kazanýlmýþtý. Ancak, ilk çalýþmalarý 2001 yýlýnda baþlayan Ýþ Mükemmelliði sürecinde alýnan bu 3. ödül, Cargill Gýda Türkiye nin, Cargill içerisindeki konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü ve ayný zamanda Ýþ Mükemmelliði Koordinatörü olan Sera Baysal Üner, Cargill Ýþ Mükemmelliði sistemini paydaþlarýna anlatmakta bazen zorlandýklarýný ifade ediyor. Üner, Ben þöyle bir tanýmlama buldum! diyor; ABD de geçerli olan ve Teknoloji ve Standartlar Ulusal Enstitüsü (NIST) tarafýndan verilen Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü nü veya Avrupa da geçerli olan Kalite Ýçin Avrupa Mükemmellik Modeli EFQM i, bilirsiniz. Ýþte bugün 66 ülkede çalýþaný olan Cargill, bu kriterleri kendi sistemi içinde sentezleyerek, üstüne de kendi kurumsal kültürünü eklemiþ ve Cargill Ýþ Mükemmelliði Kriterini oluþturmuþtur. Üner, ödülü 3. defa kazanmanýn, 66 ülkede faaliyet gösteren bir þirket içinde bulunduklarý saygýn ve güçlü konumlarýný bir kez daha ispatladýðýný da söylüyor: 2001 yýlýnda baþladýðýmýz bu süreçte çok yol kat ettik ancak sistemin tanýmýnda çok özel bir cümle var; sürekli geliþim!. Dolayýsý ile bu yolun sonu yok. Her gün farklý bir detayý 12 CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!

15 Kapak öðreniyor, kendinizi geliþtirecek farklý bir konu görüyorsunuz. Cargill Gýda Türkiye olarak biz de geldiðimiz konumdan mutlu ve gururluyuz ama sürekli geliþmekte olmamýz gerektiðini de aklýmýzýn bir köþesinde tutuyoruz. Bundan sonra ne yapacaksýnýz? sorumuza; 2012 için sürece devam edeceðiz, artýk çýtayý daha yukarý kaldýrýyoruz. Önümüzde odaklanmamýz gereken 2 önemli konu var; benchmarking-kýyaslama ve business continuity and disaster recovery - iþin devamlýlýðý ve doðal felaket. Bu iki konuda bizimle birlikte çalýþmak isteyen tüm paydaþlarýmýza kapýlarýmýz açýk; süreçlerimizi paylaþmak ve onlarla birlikte mükemmelliðe giden yolda bir adým daha ilerlemek istiyoruz. cevabýný veriyor. Soldan saða: Ali Balcý, Greg Page ve Selda Özacar, En Ýyi Fabrika Ödülü ile birlikte. Bugün, Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Liderliði görevini yürüten Ediz Aksoy, 2001 yýlýnda Cargill Ýþ Mükemmelliði programýnýn, Türkiye de uygulamaya geçirilmesi görevini üstlenen ilk isim. Aksoy; Ýlk Ýþ Mükemmelliði tanýtýmýný yaptýðým toplantýyý hatýrlýyorum. Gruptaki genel izlenimim gayet pozitif olmasýna raðmen, arkadaþlarýn yüzlerinde açýkça þu soruyu görebiliyordum; Ýþ Mükemmelliði bizim ne iþimize yarayacak? Ancak geçen zaman içerisinde ise Cargill Gýda Türkiye, Ýþ Mükemmelliði konusunda önde giden bir koþucu oldu ve sayýsýz baþarýlar elde ederek tüm Cargill içerisinde rol model haline geldi. diyor. Fabrika Operasyonlarý Kýdemli Finansal Analisti ve iþ ünitesinin sonuçlarýnýn yer aldýðý Element-7 lideri Ýsak Attias a göre iþ mükemmelliði süreci ve uygulamalarý, Cargill organizasyonunun en alt seviyelerine kadar farkýndalýk oluþturuyor ve çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez bir parçasý haline geliyor. Attias Açýkçasý iþ mükemmelliði süreci öncesi yoðurdu farklý þekilde yiyen yiðitler (tüm iþ ünitesi çalýþanlarý), iþ mükemmelliði süreci sayesinde yoðurdu ayný þekilde yemeye baþlýyorlar. diyor. Ýþ mükemmelliði sürecinde Ýþgücü Odaklýlýk konusunda ekip lideri olarak görev yapmýþ olan Bakým Müdürü Cem Bilge ise Ýyi, mükemmelin düþmanýdýr. diyor. Yýllar önce okuduðum Ýyiden Kazanýlan ödüllerin Cargill Gýda Türkiye ye saðladýðý prestijin yanýnda, büyüme için zeminin artýk hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan da ayrýca çok önemli bir fonksiyonu var. Mükemmele isimli kitaptan aklýmda kalan önemli cümlelerden bir tanesi. Zannediyorum, bu süreçte Cargill Gýda Türkiye olarak bu cümleyi iyi özümsedik. Görünen o ki, biz bu iþi çok sevdik ve yapmaya da devam edeceðiz... Cargill de Ýþ Mükemmelliði sürecinden en üst düzeyde sorumlu olan Jerry Rose, ayný zamanda CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik! 13

16 CargillHaberler Soldan saða: Isak Attias, Cargill CEO su Greg Page ve Toygun Atlan 2010 Ýþ Mükemmelliði Ödülü ile birlikte. þirketin Baþkan Yardýmcýsý. Bu süreci, direkt olarak kendisine baðlý çalýþan yakýn çalýþma arkadaþý Laura Huston ile birlikte yürütüyor. Laura Huston, Ýþ Mükemmelliði sürecinde Sera Baysal Üner e de yakýn destek vermiþ bir isim. Ödül gecesi, Cargill Gýda Türkiye nin ödülü kazandýðý haberi üzerine ilk yorumu þu oluyor: Cargill Gýda Türkiye için sürekli geliþim bir hayat biçimi haline gelmiþti. Onlar, dün yaptýklarýndan hiç bir zaman tatmin olmadýlar. Bu nedenle onlarý kalpten tebrik ediyorum. Cargill Gýda Türkiye nin Ýþ Mükemmelliði deðerlendirme sürecini de yakýndan takip eden Huston; Kuvvetli ve geliþmeye açýk yanlarýný içeren bir geri bildirim raporu aldýlar. Geçtiðimiz 2 sene içinde en çok ilerleme gösterdikleri konular; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Müþteri Baðlýlýðý, Ölçüm, Analiz ve Organizasyonel Performansta Geliþim konularý oldu. diyor. Huston, Cargill Gýda Türkiye nin sadece kendi süreçlerini geliþtirmekle kalmayýp, öðrendiklerini Cargill in dünya genelindeki diðer iþ üniteleri ile de paylaþtýðýna vurgu yapýyor. 14 CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!

17 Kapak Toygun Atlan ve Isak Attias, Ýþ Mükemmelliði Ödülü nü, Ýþ Mükemmelliði Baþkan Yardýmcýsý Phil Forve ve Ýþ Mükemmelliði Ekip Lideri Laura Huston dan alýrken... Üst sýra soldan saða: Isak Attias, Bram Klaeijsen, Toygun Atlan. Alt sýra soldan saða: Murat Tarakçýoðlu, Selda Özacar, Ali Balcý. Bir mükemmel haber daha! Liderlik Forumu gecesi, bir mükemmel haber daha duyuruluyor: Orhangazi Fabrikasý 2010 Yýlý En Ýyi Fabrika (Best Plant 2010) ödülünü kazandý. Gururu ikiye katlanan Murat Tarakçýoðlu, bu güzel haberi de hemen Türkiye deki çalýþma arkadaþlarýyla paylaþýyor. Tarakçýoðlu, baþta bu sürece hazýrlanmada büyük emeði geçen Ali Balcý olmak üzere, emeði geçen tüm çalýþanlarý tebrik ederken; Ýþ Mükemmelliði sürecine oldukça benzer bir yapýda olduðundan, doðrusu bu ödüle þaþýrmadým diyor mesajýnda Onu asýl sevindiren ise tüm zorluklara, bugüne kadar atlatýlan badirelere ve kota kýsýtlamalarý nedeniyle dizaynýna uygun olmayan bir sistematikle çalýþmak zorunda olmasýna raðmen çalýþanlarýnýn üstün çabalarýyla Orhangazi Fabrikasý nýn, Cargill in dünya üzerindeki yüzlerce tesisi arasýndan bu baþarýya haklý olarak layýk görülmesi oluyor. Bu sevinci yaþayan bir baþka isim de Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç oluyor. Öyle ki Sayýnataç, Antalya da düzenledikleri Müþteri Organizasyonu nda gýda ve içecek sanayimizin önde gelen temsilcilerine hitaben büyük bir gururla; Yýllardýr güvenerek satýn aldýðýnýz kaliteli hammaddelerimiz, sizlere, Cargill in En Ýyi Fabrikasý ndan geliyor açýklamasýný yapýyor. Her iki süreç de mükemmel iþledi Bu yýlki Ýþ Mükemmelliði sonuç raporu, Cargill Gýda Türkiye nin her iki ödül sürecinin mükemmel iþlediðini ortaya koyuyor. Sonuç raporunun özetine göre, Cargill Gýda Türkiye nin müþteri þikayetlerine yanýt verme þeklinin geliþtirilmesini saðlayan Kalite Hizmet Endeksi ile müþteri memnuniyeti ve rekabet avantajý elde edildi. Raporda, þikayetlerin çözümü için geçen sürenin kýsaldýðý, þikayetlerin azaldýðý ve Lite Hizmet Endeksinde %40 geliþme kaydedildiði vurgulanýyor. Yine Cargill Gýda Türkiye nin su kullanýmýndaki azalmanýn, sorumluluk anlayýþýný ortaya koyduðu ve döneminden bu yana gerçekleþtirilen su kullanýmý azaltma projeleri ve Web raporlarýyla departmanlarýn su kullanýmýnýn düzenli bir þekilde takibiyle, su kullanýmýnýn üretim baþýna 4 metreküp ten 3,2 metreküpe düþürüldüðü de belirtiliyor. 18 milyar dolarlýk yatýrým Ýki yýlda bir düzenlenen Liderlik Forumu nu Cargill Kurumsal Liderlik Ekibi organize ediyor. Bu yýlki Forum, 4-6 Ekim tarihleri arasýnda ABD nin Minneapolis kentinde gerçekleþtirildi. Foruma yaklaþýk 250 iþ ünitesi ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen Cargill liderleri katýldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve beraberindeki ekibi de Forum a katýlan liderler arasýnda yer aldýlar. Liderlik Forumu, deðiþik ülkelerdeki iþ ünitelerinden gelen liderleri ve gelecek yýllara iliþkin aksiyon planlarýný Cargill genelinde paylaþýlan hedeflerle ayný eksende buluþturmayý amaçlýyor. Cargill Ýþ Mükemmelliði Ekip Lideri Laura Huston ýn; Cargill Gýda Türkiye nin ödülü kazanmasý üzerine; Cargill Gýda Türkiye için sürekli geliþim bir hayat biçimi haline gelmiþti. Onlar, dün yaptýklarýndan hiç bir zaman tatmin olmadýlar. Bu nedenle onlarý kalpten tebrik ediyorum. dedi. Tarakçýoðlu, Zirve ile ilgili gözlemlerini þu sözlerle aktarýyor: Bu toplantýyý 2008 ile karþýlaþtýrdýðýmda bu seferkinin çok daha enerjik, katýlýmcý ve pozitif bir atmosferde geçtiðini söyleyebilirim. 2 yýl önceki bekleyelim-görelim mesajlarý yerini büyüme mesajlarýna býrakmýþ. Önümüzdeki 5 yýl içinde þirket 18 milyar USD lik yatýrým yapacak. Bunun bir kýsmý mevcut tesislerin saðlýklý þekilde devamý, diðer kýsmý ise organik ve inorganik büyümeye ayrýlacak. Rakam büyümenin boyutunu göstermesi açýsýndan dikkat çekici. Büyümeyi gerçekleþtirecek, fýrsatlarý ortaya koyacak ve bunlarý uygulayacak olan birimler Ýþ Üniteleri. Türkiye de de büyüme bizlerin elinde Bütün bunlarý gerçekleþtirecek olan tabii ki nitelikli iþgücümüz. Baþaracaðýmýza olan inancým tamdýr. CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik! 15

18 CargillHaberler Cargill Gýda Türkiye Güvenilir iþ ortaðý Müþteri Organizasyonu na katýlan Türkiye nin önde gelen gýda ve içecek firmalarýnýn yöneticileri, güvenilir iþ ortaðý olarak niteledikleri Cargill Gýda Türkiye ile birlikte gerçekleþtirmeyi planladýklarý yenilikçi projelerle fabrikalarýna döndü. Cargill Gýda Türkiye tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Müþteri Organizasyonu, bu yýl Ekim tarihleri arasýnda Antalya da gerçekleþtirildi. Cargill in ürün formülasyonu ve re-formülasyonu sürecinde inovasyon ve maliyet optimizasyonu saðlayan Gýda Bileþenleri Sistemleri Platformu nun tanýtýldýðý organizasyona ülkemizin önde gelen gýda ve içecek firmalarýnýn temsilcileri katýldý. Organizasyon sonrasýnda görüþtüðümüz ve birçoðu uzun yýllardýr Cargill Gýda Türkiye ile çalýþan katýlýmcýlar, Cargill Gýda Türkiye nin güvenilir bir iþ ortaðý olduðu ortak deðerlendirmesini yaptýlar. BÝFA Bisküvi Satýn Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Tuncay Abbas Baltacý, Cargill in ARGE yönünden çok güçlü bir firma olduðunu belirterek, Ticari iliþkiniz ister az ister çok olsun, Cargill Gýda Türkiye her zaman müþteri odaklý olmuþtur. Her dönem Cargill çalýþanlarýnýn bizleri ziyaret ettiðini veya bir talebimiz olduðunda en kýsa zamanda cevap verdiklerini biliyorum. dedi. Organizasyonun hazýrlanýþý ve zamanlamasýnýn da çok iyi olduðunu ifade eden Baltacý, Organizasyon, kota yýlý NBÞ rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yapýldý. Biz de zaten 2011 yýlý planlamamýzý yapýyorduk. dedi. Saray Bisküvi Genel Müdürü Mehmet Ertabak da Çözüm ortaðý olarak görüyoruz dediði Cargill den ARGE konusunda destek aldýklarýný, özellikle kakao yaðý ve likör ile ilgili birlikte denemeler yaptýklarýný kaydetti. Ertabak, aromalarla ilgili yeni numuneler istediklerini de sözlerine ekledi. Bulutoðlu Gýda ve Lojistik Hizmetler AÞ Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Bulutoðlu ise Etle týrnak gibiyiz. yorumunu yaptý. Firmamýza da pazarýmýza da kefil oldular. diyen Bulutoðlu, bünyelerindeki hazýr yemek (Yemekçi) firmasýyla günde 300 bin kiþiye yemek saðladýklarýný, Yemekçi olarak satýn almalarýnda, kalitesine güvendikleri Cargill in ham maddesini kullanan firmalara öncelik verdiklerini belirtti. Þimþek Bisküvi Satýn Alma Müdür Yardýmcýsý Yunus Türegün, firmasýnýn kuruluþundan bu yana Cargill ürünlerini kullandýðýný, ARGE, numune ve teknik destekler konusunda da sürekli iþ birliði içinde olduklarýný söyledi. Türegün, Cargill in tüm ürünleri bizim için kalite ve güven demek. Bu bizim mal verdiðimiz firmalar tarafýndan da biliniyor. açýklamasýný yaptý. Organizasyona katýlan diðer birçok firma temsilcisi de benzer görüþlerini Cargill Haberler ile paylaþtý. Sayýnataç konuþmasýnda, günümüzün rekabetçi ortamýnda önde olmak için güvenilir, kalite ve fiyat yönünden tutarlýlýk sunan ham madde temini ile tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirliðin önemli olduðunu vurguladý. ARGE ye 220 milyon dolar Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç, 16 CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý

19 Bu yýl organizasyona Cargill de özel bir bölüm olan Natureworks de katýldý. Bu bölüm, þeker ve dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Katýlýmcýlar, Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler. Güncel Cargill in gýda platformunun, gýda ve içecek sektörünün yeni ürün geliþtirme çabalarýna, dünya genelindeki 22 bine yakýn çalýþaný ile öncülük ettiðini belirtti. Cargill in global ölçekte yýllýk 220 milyon dolar civarýnda bir bütçeyi ARGE ye ayýrdýðýný söyleyen Sayýnataç, biri ABD de diðeri de Belçika da olmak üzere iki önemli ARGE merkezi bulunduðunu kaydetti. Sayýnataç; Bunun yaný sýra Avrupa -Ortadoðu ve Afrika bölgelerine hizmet veren dört ülkede unlu mamuller, þekerleme-sakýz, hazýr gýdalar, ilaç, süt ve süt ürünleri, içecekler ve et olmak üzere toplam dokuz kategoride Uygulama Merkezlerimiz bulunuyor. dedi. Organizasyonda, iki gün boyunca çeþitli sunumlar yapýldý ve Cargill in yeni ürün konseptleri tanýtýldý. Sayýnataç konuþmasýný þu sözlerle bitirdi: Günümüzün rekabetçi ortamýnda oyunda bir adým önde olmak oldukça önemli. Ýþte bu noktada; güvenilir, kalite ve fiyat yönünden tutarlýlýk sunan ham madde temini ve tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirlik en önemli faktörler olarak ön plana çýkýyor. Belki þu sorularý da sormak gerekiyor: Bundan 5 yýl sonra oyunun neresinde olmak istiyorsunuz? Þirketinizin, ürününüzün geleceðini inþa ederken hangi desteklere ve kimlerin desteðine gerçekten ihtiyacýnýz olacak? Cargill Gýda Türkiye olarak, son 2 yýldýr Tadýnýza tat katýyoruz konsepti ile tanýttýðýmýz yenilikçi ürünlerimizle bu sorularýnýza birlikte cevap arýyoruz. Organizasyonun konuk konuþmacýsý Akþam Gazetesi Yazarý Ekonomist Deniz Gökçe de katýlýmcýlara son geliþmeler doðrultusunda Türkiye ekonomisine dair genel bir tablo çizdi. Türkiye nin 2010 yýlý ikinci çeyreðinde OECD ülkeleri arasýnda en fazla büyüme oranýna sahip ülke olduðunu kaydeden Gökçe, bu büyümede özel tüketim artýþýnýn etkili olduðuna dikkat çekti. Uygulama Merkezlerinden 28 numune Cargill Gýda Türkiye çatýsý altýndaki organizasyona, Cargill in dünya çapýnda faaliyet gösteren, Aroma Sistemleri, Kakao ve Çikolata, Kývam Vericiler, Saðlýk ve Beslenme Ýþ Üniteleri ile Cargill de özel bir iþ ünitesi olan Natureworks ve Cargill Uygulama Merkezleri katýldý. Ýki gün süren organizasyonun hazýrlýklarý, Cargill Gýda Bileþenleri Sistemleri Pazarlama Ekibinin desteði ve yönlendirmesiyle 3 ay önce baþladý. Organizasyonda katýlýmcýlara, Türkiye ekibi ile Cargill in dünya çapýndaki 5 farklý Uygulama Merkezinde (Vilvoorde, Cape Town, Baupte, Rubi, Amsterdam) üretilen 6 farklý kategoriden 28 gýda ve içecek numunesi sunuldu. Ýki gün boyunca sunumlar yapýldý ve Cargill in yeni ürün konseptleri tanýtýldý. Ayrýca yarým gün boyunca süren katýlýmcýlarla birebir yapýlan görüþmelerde yeni projeler, ortak çalýþma olanaklarý görüþüldü. Cargill in yurtdýþýndan gelen çok sayýda ticari ve teknik yetkilisi de tüm organizasyon boyunca hazýr bulunarak, müþterilere bilgilendirme yaptýlar. Katýlýmcýlar, Cargill in yeni konseptleri yanýnda Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler. Natureworks Cargill de özel bir bölüm çünkü diðer iþ ünitelerinden tamamen farklý bir üretimi var. Bu bölüm, biyoplastiklerle ilgileniyor. Temel bileþen olarak þeker ve dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Cargill dekstrozu, tatlandýrýcýlar ve pek çok baþka ürünün üretiminde kullanýyor; Natureworks ise biyoplastik üretiminde kullanýyor. Bu bölüm Cargill ile paralel çalýþýyor, büyük markalara hizmet ediyor. Büyük firmalar bileþenlerini Cargill den aldýklarý gibi biyoplastik için de Natureworks u tercih ediyorlar. Son birkaç yýlda ürün portföyünü geniþleten Natureworks bu organizasyonda yakýn gelecekte projelere dönüþecek olan iþ baðlantýlarý kurdu. CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý 17

20 CargillHaberler 9. Ýþ Ortaklarý Günü Birlikte büyüyoruz! Cargill Gýda Türkiye nin her yýl iþ ortaklarýný bir araya getirmek amacýyla düzenlediði Ýþ Ortaklarý Günü nün dokuzuncusunda büyümede iþ ortaklarýnýn rolü konuþuldu. Cargill Gýda Türkiye, 1960 tan bu yana iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergiliyor. Bu yýl 9. su düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü nde, ortak hedefleri gerçekleþtirmede iþ ortaklarýna düþen rol konuþulurken, global ölçekte Cargill ile iþ ortaklýðý fýrsatlarý da masaya yatýrýldý. 22 Ekim de Ýstanbul The Green Park Hotel Bostancý da gerçekleþtirilen Ýþ Ortaklarý Günü, Cargill Gýda Türkiye nin iþ ortaklarýnýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarý yaratmasý açýsýndan da oldukça verimli geçti. Bu özel güne, Cargill Gýda Türkiye ye tedarik hizmeti saðlayan firmalarýn 150 yi aþkýn temsilcisi katýldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, Türkiye de iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergilediklerini vurguladýðý konuþmasýnda, tedarikçileriyle olan iliþkileri- ne sadece bir alýþveriþ iliþkisi olarak bakmadýklarýný kaydetti. Yeni organizasyonel deðiþiklikler Cargill Gýda Türkiye Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun da katýlýmcýlara yaptýðý sunumda; Cargill in stratejik öncelikleri, vizyonu ve 2015 hedefleri hakkýnda bilgi verdi. Tosun, sunumunda Cargill deki önemli geliþmeler konusunda tedarikçileri bilgilendirdi: Geliþmelerin en önemlisi, yapýlan birtakým organizasyonel deðiþiklikler oldu. Global bazda gýda güvenliði ile ilgili çalýþacak, üst düzey yöneticilerin liderlik ettiði komiteler oluþturuluyor. Gýda Güvenliði Risk Komitesi bunlardan bir tanesi. Bu komite, Cargill in gýda güvenliði konusunda vizyon ve stratejisini belirleyecek ve dünya üzerinde tüm lokasyonlara yayýlmasýný saðlayacak. Bir diðer örnek de Tedarikçi ve Fason Üreticiler Yönetim Komitesi. Sistemsel açýdan yapýlan bir deðiþiklik de gýda güvenliði sertifikasyonunda oldu. Cargill, gýda güvenliði sistemi olarak ISO den de daha kapsamlý olan FSSC e geçmeye karar verdi. Bu standart kaðýt üzerinde uygulamalarýn belirlendiði bir sistem deðil, ayný zamanda sahada yaptýðýmýz uygulamalarý da kapsayan bir standarttýr. Cargill Türkiye, bu ay içindeki denetimin ardýndan sertifikalandýrýlmýþ durumda. Gýda güvenliði kültürü ve davranýþsal gýda güvenliði de nispeten yeni bir konu. Önceki yýllarda iþ güvenliði kültürü ve davranýþsal iþ güvenliði ile ilgili bu uygulamalarýmýzdan bahsettiðimizi hatýrlayacaksýnýz. Bugün benzer þeyleri gýda güvenliði için konuþuyoruz. Bu program da çalýþanlarýmýzýn ve iþ ortaklarýmýzýn gýda güvenliði ile ilgili doðru davranýþlar geliþtirmesini hedefleyen bir Yýlý Tedarikçisi Ödülleri 2009 hasat yýlýndaki mýsýr tedariklerinden dolayý teþekkür plaketi alan firmalar: Sönmezler A.Þ Teknik Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ. Seçer Tarým A.Þ Akþif A.Þ Özova Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ. Helvacý Çýrçýr Tarým LTD.ÞTÝ. Tünay Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ. Karhanlar Tarým Sanayi ve Ticaret A.Þ Altýnkaya Tarým LTD.ÞTÝ Toros Tarým Gýda A.Þ. Donatlar Nakliyat LTD.ÞTÝ. Köseoðlu Tarým LTD.ÞTÝ. Ultar Tarým ve Hayvancýlýk LTD.ÞTÝ. Gencer Ambalaj Sanayi LTD.ÞTÝ. Erdoðdular Tarým LTD.ÞTÝ. Erkan Pamuk Çýr. LTD.ÞTÝ. Say Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Hizmet Sektörü Birinci Özufuk Ýnþaat LTD.ÞTÝ Ýkinci Reysaþ Taþýmacýlýk A.Þ Üçüncü Securitas Güv. Hiz. A.Þ Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Üretim Sektörü Birinci Endress Hauser Ýkinci Ak-Kim Kimya Üçüncü Selnikel Isý Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ödülü NB Çevre Saðlýðý Hizmetleri A.Þ. 18 CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Cargill enerji tasarrufu için yeni araçlar geliþtiriyor. Temmuz 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Cargill enerji tasarrufu için yeni araçlar geliþtiriyor. Temmuz 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2010 M. Arif Özer: Yatýrým iklimi iyileþtirilmeli Ý. Aydoðdu: Cargill, insana yatýrým yapmayý býrakmadý! Vaniköy Özel Baklava Niþastasý 1969 dan günümüze Türk Diyetisyenliði

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Kakao; çikolatanýn dünyaya yayýlan lezzet hikâyesinin arkasýndaki meyve

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Kakao; çikolatanýn dünyaya yayýlan lezzet hikâyesinin arkasýndaki meyve Cargill - Türkiye CargillHaberler Kasým 2008 Bu sayýda neler var: Tadýnýza tat katýyoruz Kakao dünyamýza hoþgeldiniz Necmettin Ceylan: Ayný kalitede yem tedariði önemli Kapak Konusu: Kakao; çikolatanýn

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı