AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011"

Transkript

1 AKTİF (VARLIKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem I -DÖNEN VARLIKLAR , ,04 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,10 A-Hazır Değerler , ,84 A-Mali Borçlar , ,17 1-Kasa 1.551, ,57 1-Banka Kredileri , ,17 2-Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar , ,21 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5-Diğer Hazır Değerler , ,06 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri B-Menkul Kıymetler , ,46 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1-Hisse Senetleri 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 9-Diğer Mali Borçlar 4-Diğer Menkul Kıymetler , ,46 B-Ticari Borçlar , ,98 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 1-Satıcılar , ,48 C-Ticari Alacaklar , ,33 2-Borç Senetleri , ,80 1-Alıcılar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-Alacak Senetleri , ,74 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar , ,70 4-Verilen Depozito ve Teminatlar , ,44 C-Diğer Borçlar , ,31 5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 1-Ortaklara Borçlar 6-Diğer Ticari Alacaklar 2-İştiraklere Borçlar 7-Şüpheli Ticari Alacaklar , ,15 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 4-Personele Borçlar 1.034,07 148,70 D-Diğer Alacaklar , ,50 5-Diğer Çeşitli Borçlar , ,61 1-Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar , ,95 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 2-İştiraklerden Alacaklar , ,74 D-Alınan Avanslar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları 4-Personelden Alacaklar 2- Alınan Diğer Avanslar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4.622, ,81 E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,89 E-Stoklar , ,00 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,76 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,13 2-Yarı Mamüller-Üretim 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş,Taksit.Vergi ve Diğer Yüküm. 3-Mamüller 1.467,00 28,00 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4-Ticari Mallar , ,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları 5-Diğer Stoklar 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlü(-) 7-Verilen Sipariş Avansları 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,88 2-Gider Tahakkukları 1-Gelecek Aylara Ait Giderler , ,88 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 2-Gelir Tahakkukları 1-Hesaplanan KDV H-Diğer Dönen Varlıklar , ,03 2-Diğer KDV 1- Devreden KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 2-İndirilecek KDV 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 5,75 3-Diğer KDV 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5- İş Avansları 7.727, ,20 6-Personel Avansları 6.385, ,83 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) İLE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,04 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,10

2 AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem II -DURAN VARLIKLAR , ,49 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 4-Çıkarılmış Tahviller 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) B-Diğer Alacaklar 7-Diğer Mali Borçlar. 1-Ortaklardan Alacaklar B-Ticari Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 1-Satıcılar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Borç Senetleri 4-Personelden Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 5-Diğer Ticari Borçlar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar , ,00 1-Ortaklara Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-İştiraklere Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3-İştirakler , ,00 4-Diğer Çeşitli Borçlar 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar 6-Bağlı Ortaklıklar D-Alınan Avanslar 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 1-Alınan Sipariş Avansları 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değ.Düşüklüğü Karş.(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 9-Diğer Mali Duran Varlıklar E-Borç ve Gider Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar , ,43 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1-Arazi ve Arsalar F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar , ,90 2-Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. 5-Taşıtlar , ,29 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 6-Demirbaşlar , ,24 2-Tesise Katılma Payları 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn. 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 10-Verilen Avanslar V-ÖZ KAYNAKLAR , ,43 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,06 A-Ödenmiş Sermaye 1-Haklar , ,06 1-Sermaye 2-Şerefiye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 5-Özel Maliyetler , ,00 B-Sermaye Yedekleri 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 2-Hisse Senedi İptal Karları 8-Verilen Avanslar 3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl. F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 1-Arama Giderleri 5-Diğer Sermaye Yedekleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C-Kar Yedekleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Yasal Yedekler 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 2-Statü Yedekleri 5-Verilen Avanslar 3-Olağanüstü Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 4-Diğer Kar Yedekleri 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 5-Özel Fonlar 2-Gelir Tahakkukları D-Geçmiş Yıllar Karları , ,67 H-Diğer Duran Varlıklar 1-Geçmiş Yıllar Karları , ,67 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 2-Diğer KDV 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,24 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 1-Dönet Net Karı ,56 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-Dönem Net Zararı(-) ,24 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,43 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) İLE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,49 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,53 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,53

3 Önceki Dönem Cari Dönem A-BRÜT SATIŞLAR , ,95 1-Yurt İçi Satışlar , ,00 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer (Üye Aidat ) Gelirleri , ,95 B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1-Satıştan İadeler(-) 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR , ,95 D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) , ,00 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 1.703, ,00 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) , ,00 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI , ,95 BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) , ,79 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) , ,79 4-Amaca Yönelik Giderler(-) FAALİYET KARI FAALİYET ZARARI , ,84 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR , ,72 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri , ,39 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 740,00 6-Menkul Kıymet Satış Karları 6.215, ,71 7-Kambiyo Karları 888,62 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,00 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) ,32 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) ,41 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 278,53 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) ,38 H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.692, ,12 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR , ,69 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,69 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) ,81 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) ,81 DÖNEM KARI ,56 DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI ,56 DÖNEM NET ZARARI İLE DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU , ,24

4 AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR ,04 A- Hazır Değerler , Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. 1- Nakit Kasası 2.393,57 2- Alınan Çekler 3- Bankalar ,21 Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI ,96 Vakıflar Bankası TR Salıpazarı Şubesi 474,27 Vakıflar Bankası TR Şişli Şubesi 320,27 Halk Bankası TR Beyoğlu Şubesi 874,76 Halk Bankası TR Karaköy Şubesi 684,83 Ziraat Bankası TR Salıpazarı Şubesi 9,02 İşbankası TR Kabataş Şubesi ,44 Akbank TR Salıpazarı Şubesi ,18 Bayındırbank TR Merkez Şubesi Türk Ekonomi Bankası (Fortisbank) TR T RL Mercan Şubesi 5.950,38 Finansbank TR Kadıköy Çarşı Şub ,44 Halk Bankası TR İst.Ticari Şubesi 496,85 Halk Bankası TR Kurtuluş Şubesi ,82 Denizbank TR Altunizade Şubesi 3.214,70 Şekerbank TR Etiler Şubesi 532,90 Ing Bank TR Beşiktaş Şubesi 896,07 İşbankası TR Kurtuluş Şubesi 3.278,85 İşbankası TR Kurtuluş Şubesi ,43 Garanti Bankası TR Kurtuluş Şubesi ,65 Yapı Kredi Bankası TR Kurtuluş Şubesi ,87 Bank Asya TR Bayrampaşa Şubesi 4.271,89 Türk Ekonomi Bankası TR Eminönü Şubesi 1.908,17 Ziraat Bankası TR Kurtuluş Şubesi 4.153,71 Hsbc Bank TR Kurtuluş Şubesi 2.559,08 Vakıfbank TR Kurtuluş Şubesi 3.608,38 Kredi Kartı Bloke Dönüş Hesapları 660,92 Akbank Salıpazarı Şubesi 660,92 Vadesiz Döviz Tevdiat 5.586,49 İşbankası (EURO) Kurtuluş Şubesi 5.586,49 Vadeli Mevduatlar ,21 Akbank Salıpazarı Şubesi ,00 İşbankası Kurtuluş Şubesi ,21 GMAF Hesapları 64,63 İşbankası Kabataş Şubesi 64,63 5- Diğer Hazır Değerler ,06 Akbank Açıklama Şube Adı ,48 Akbank Pos Makinası Salıpazarı Şubesi ,27 Akbank İnteraktif (Sanal Pos) Salıpazarı Şubesi ,21 TEB (Fortisbank) Açıklama Şube Adı Türk Ekonomi Bankası (Fortisbank) İnteraktif (Sanal Pos) Mercan Şubesi Finansbank Açıklama Şube Adı ,76 Finansbank İnteraktif (Sanal Pos) Kadıköy Çarşı Şubesi ,76 Halkbankası Açıklama Şube Adı 7.539,11 Halkbankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi 7.539,11 İşbankası Açıklama Şube Adı ,10 İşbankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi ,48 İşbankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi ,62 Garanti Bankası Açıklama Şube Adı ,20 Garanti Bankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi ,85 Garanti Bankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi ,35 Yapı Kredi Bankası Açıklama Şube Adı ,87 Yapı Kredi Bankası Pos Makinası Kurtuluş Şubesi ,12 Yapı Kredi Bankası İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi ,75 Vakıfbank Açıklama Şube Adı ,36 Vakıfbank İnteraktif (Sanal Pos) Kurtuluş Şubesi ,36 Özel Ekran Tahsilatları Açıklama Şube Adı 6.896,18 İşbankası Özel Ekran Kurtuluş Şubesi 2.764,40 Ing Bank Özel Ekran Beşiktaş Şubesi Vakıfbank Özel Ekran Kurtuluş Şubesi 4.131,78

5 AKTİF (VARLIKLAR) B- Menkul Kıymetler ,46 4- Diğer Menkul Kıymetler (*** Sabit Getirili Menkul Kıymetler) ,46 İşbankası Kurtuluş Şubesi ,75 Denizbank Altunizade Şubesi 40,71 *** Bankalardaki alınan fonları gösterir. C- Ticari Alacaklar ,33 2- Alacak Senetleri ,74 Aidat tahsilatı için alınan ileri tarihli çekler ,74 4- Verilen Depozito ve Teminatlar ,44 1- İski Abonman 2- Bedaş Güvence Bedeli 3- Türk Telekom 1.330, ,15 277,00 4- İl Özel İaderesi 4.487,00 5- Üsküdar Aslan İnşaat 1.700,00 6- Bedaş Güvence Bedeli (Eminönü) 192,00 7- Bedaş Güvence Bedeli (Üsküdar) 224,00 8- Zeytinburnu (İski) 687,18 9- Ümraniye (İski) 305, Feriköy (İski) 620, Feriköy (Bedaş) 191, Ümraniye (Ayedaş) 191,88 7- Şüpheli Ticari Alacaklar ,15 Üyelikten ayrılışlar (Vefat,Nakil, Fesih ve Raporlu Hastalık) ,15 8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar ,50 1- Ortaklardan (Üyelerden) Alacaklar , Tarihine göre üyelerden alacaklar aşağıdaki gibidir Kayıt Ücreti Maktu Aidat Nisbi Aidatlar Ücret Tarifesi 2011 Yılı Kayıt Ücreti 2011 Yılı Maktu Aidat 2011 Yılı Nisbi Aidat , , , , , , , , Yılı Ücret Tarifesi Üye Borçları Taksit Büro Borçları Taksit Diğer Aidat Alacakları , , ,29 Gecikme Zamları Maktu Aidat Gecikme Zammı Nisbi Aidat Gecikme Zammı Taksitlendirme Gecikme Zammı 5- Diğer Çeşitli Alacaklar , ,55 İştiraklerden Alacaklar İsmmmo Basın Yayın Dağıtım İşletmesi , ,00 TESMER İstanbul Şubesi ,00 İsmmmo Akademi İktisadi İşletmesi ,74 Diğer Alacaklar 5.007,81

6 AKTİF (VARLIKLAR) E- Stoklar , ,00 Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir. 3- Mamüller 28,00 Form ve Dosya Stokları 4- Ticari Mallar ,00 Vergi Levhası ve Sözleşme Stokları F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , ,88 1- Gelecek Aylara Ait Giderler ,88 Bakım Onarım Gideri Sigorta giderleri Kasko Giderleri Trafik Sigorta Giderleri Abonelik Giderleri Lisans Giderleri Kira Giderleri 1.569, , ,29 941, , , ,00 H- Diğer Dönen Varlıklar , ,03 5- İş Avansları Gürcan Aksu ,20 472,00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 986,50 Barcelo Turizm Otelcilik Ltd.Şti. 13,17 Cevahirler İnşaat Taahhüt A.Ş 7.308,17 Foça Gıda Tic.Ltd.Şti. 29,63 Granta İnşaat Ltd.Şti. 700,00 Mükellef İletişim Yay.San.Ltd.Şti ,00 Uktaş (Lütfi Kırdar) ,30 Uludağ Turizm A.Ş 8,36 Vimeo Plus 87,08 Yeşilyurt İnş.San.A.Ş 735,99 6- Personel Avansları ,83 Personel Ücret Avansları ,83 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,04 II DURAN VARLIKLAR ,00 A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar ,00 3- İştirakler (İsmmmo Akademi) ,00 D- Maddi Duran Varlıklar ,43 Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir ,43 3- Binalar ,90 İdari Bina (Kabataş) 8.904,72 Yeni İdare Binası ,18 5- Taşıtlar , Plakalı Araç , Plakalı Araç , Plakalı Araç , Plakalı Araç ,71 6- Demirbaşlar ,24 Merkez Demirbaşları ,09 Eminönü Eğitim Birimi ,95 Üsküdar Eğitim Birimi ,20 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,06 1- Haklar ,06 F- G- H- İSMMMO İsim Hakları ,56 İSMMMO Akademi İsim Hakları 6.519,56 İSMMMO E-Enstitü İsim Hakları 3.372,00 İSMMMO Belgeseli ,06 İSMMMO Yaşam İsim Hakları 2.049,55 İSMMMO Mali Çözüm İsim Hakları 1.984,55 İSMOS İsim Hakları 1.604,56 İSMMMO Uluslar arası Muh.Den.Semp ,56 İSMMMO Türkiye Muh.Den.Semp ,56 İSMMMO National Symposium 2.679,56 İSMMMO International Symposium 2.679,54 5- Özel Maliyetler ,00 Eminönü Eğitim Birimi Özel Maliyet ,59 Üsküdar Eğitim Birimi Özel Maliyet ,41 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,49 AKTİF HESAPLAR TOPLAMI ,53

7 PASİF (KAYNAKLAR) III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,10 A- Mali Borçlar 2.474, ,17 1- Banka Kredileri 2.474,17 B- Ticari Borçlar , , ,98 1- Satıcılar ,48 Gerçek Kişilere Borçlar Aslan İnşaat Tacettin Aslan Baz Elektronik Fatma Gündüz Eren Ece Cam Kemal Ece Efe Su Cumhur Küçük Has Aytaş Nalb.Ahmet Aytaş İ.T.Ü Döner Sermaye İstanbul Balıkçısı Yücel Vural İlyaş Erdaş Itc Bilgi Sis.Sedat Babatümgöz Lider Organizasyon Hüseyin Aktaş Maksis Bakım onarım Tamer Özkan Mustafa Kamil Mollaibrahimoğlu ,68 542,88 472,00 236,00 273, ,65 100, , ,15 321,00 454,30 43,54 462,40 Narin Çiçek Yusuf Gökalp 2.773,00 Şen Manav Özkan Bircan 4.317,00 Ufuk Nakliyat Şefik Targıt 1.038,40 Yılmaz Gıda Cemal Yılmaz 4.990,60 Tüzel Kişilere Borçlar Açı Cephe Sist.Ltd.Şti , ,87 Asya Reklam Turizm Ltd.Şti. 26,55 Ata Sigorta Acent.Hizm.Ltd.Şti. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. Başköy Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.. 322, , ,02 Birleşik Tek.Telefon San.Tic.Ltd.Şti. 106,20 Bizim Moto Kurye Taşımacılık Ltd.Şti. Bilgi Bir.Sis.Elek.Ltd.Şti. Docuart Bilg.İlet.San.Tic.Ltd.Şti. Dilara Gıda İth.İhr.Ltd.Şti. Digital İletişim Ser.Hizm.Tic.Ltd.Şti. Doruk İlet.ve Otom.San.Tic.A.Ş Denpa Çevre Sağlığı ve Tar.İlaç Ltd.Şti. 259,60 0, , ,73 75, , ,70 D-Market Elektronik Tic.A.Ş 1.661,93 Dia Tur İnş.Gıda Dağ.Paz.Dış.Tic. 246,24 Dms Elekt.Ltd.Şti. 0,01 Emek İnş,ve İşl.A.Ş Radisson Sas 227,44 Elektro Mita Ofis Makinaları 1.106,03 Elips Elekronik San.Tic.Ltd.Şti. Euro Farm Gıda Ltd.Şti. Global Güvenlik Sis.Ltd.Şti ,73 181,80 160,00 Güllüoğlu Gıda Sayı Tic.A.Ş 2.268,00 Gedik Piliç ve Tarım Ltd.Şti ,78 Hilton Enternasyonel Otelcilik A.Ş Hızlı İletişim Hizmetleri Ltd.Şti. İpek Sigorta Acentelik Hizm.Ltd.Şti. Kaya Elektronik Ltd.Şti. Klima Tek Isıtma Soğutma Ltd.Şti. 931, , ,61 848, ,15 Kadife Et Ürünleri Ltd.Şti ,41 Kaplan End.Mut.Ltd.Şti. 566,40 Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş Mengerler Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş 517,00 320,17

8 PASİF (KAYNAKLAR) Malatya Paz.Plan.K.Yemiş San.Tic ,00 Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taş.A.Ş ,12 Nvg Özel Koruma ve Güv.Hizm.Tic.A.Ş ,48 Nwg Servis Hizmetleri Tic.A.Ş ,14 Opera Kirtasiye Ltd.Şti ,14 Optimist Turizm Org.Serv.Tic.Ltd.Şti. 999,00 Seavit Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. 306,00 Şafak Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş 1.380,60 Sofra Yemek Üretim Hizm.A.Ş 674,96 Soha Market Bilg.Paz. 0,01 Servis İstanbul Kurum.İht.Ürün.Ltd.Şti. 299,42 Senur Elektrik Tic.A.Ş 82,60 Softek Büro Makinaları 176,06 Thyssen Krupp Asansör San.Tic.A.Ş 802,40 Tor Ofset San.ve Tic.Ltd.Şti ,00 Telsan Telsiz Ltd.Şti. 257,40 Transal Motorlu Araçlar San.A.Ş 1.251,71 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş 1.200,00 Türknet Güvenlik Hizm.A.Ş 82,60 Tcc Renk Çöz Matbaa Ltd.Şti ,00 Üçler Süpermarket Gıda San.Ltd.Şti ,98 Uzay Oto A.Ş 4.290,25 Vodafone Net İletişim A.Ş 2.076,01 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş ,12 Yamaç Ofset San.Tic.A.Ş 166,38 2- Borç Senetleri , ,80 İleri Tarihli Verilen Çekler ,80 5- Diğer Ticari Borçlar , ,70 TÜRMOB'a Borçlar ,70 C- Diğer Borçlar ,31 2- İştiraklere Borçlar 4- Personele Borçlar 148,70 Aralık Ay'ı Personel Ücretleri 148,70 5- Diğer Çeşitli Borçlar ,61 Kurullara, Komitelere ve Danışmanlara Borçlar ,89 Üyelere Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) ,13 Şirketler ve Ortaklıklara Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) Üye hesabına geçecek havaleler (Bilinmeyen havaleler) Üye olmayan gerçek kişilerden gelen isimsiz havaleler 629, , ,00 D- Alınan Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , ,89 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi Fon ve KDV , ,76 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Aralık Ay'ı Ödenecek SGK,SGDP ve İşsizlik Sigortası , ,13 G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 5,75 5,75 5,75 Sayım Tesellüm Fazlası 5,75 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,10

9 PASİF (KAYNAKLAR) IV- A- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR ,43 A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları ,67 1- Geçmiş Yıllar Karları , Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı Dönemi Gelir Gider Farkı 2009 Dönemi Gelir Gider Farkı 2010 Dönemi Gelir Gider Farkı 790,61 467, , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları(-) F- Dönem Net Karı (Zararı) , ,24 1- Dönem Net Karı 2- Dönem Net Zararı (-) ( ) ,24 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,43 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,53

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1120 1111 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 30.04.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I- DÖNEN VARLIKLAR 13.438.216,13 I-KISA V.Y.KAYNAKLAR 1.123.873,71 A-HAZIR DEĞERLER 1.317.930,51 A-BORÇLAR 1.014.148,43 Nakit

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 04.05.2011 tarihli Yıllık

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D IIEMSAN Y. U. EAP«2(D 2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0-2- İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri 10-11 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 27,624,579 1 Kasa 633 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 27,080,911 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla...

Detaylı

YILLIK RAPOR. TEMSAN Genel Müdürlüğü

YILLIK RAPOR. TEMSAN Genel Müdürlüğü 2007 YILLIK RAPOR TEMSAN Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER KURULUŞUMUZ 2 YÖNETİCİLERİMİZ 3 TEŞKİLAT YAPISI 4 HAKKIMIZDA - Misyonumuz 5 - Vizyonumuz 5 TEMSAN IN ROLÜ ve FONKSİYONU 6 AR-GE ÇALIŞMALARI 7 ÜRÜNLERİMİZ

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 37.746.234,24 37.800.644,83

Detaylı