TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ"

Transkript

1 TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ 1.1- Yönerge No: Hazırlayan Birim: Abone İşleri Daire Başkan1ığı 1.3- Konu: Tahakkuk ye Tahsilat Yönergesi 1.4- İlgi: Tarifeler Yönetme1iği nin 47. maddesi 1.5- Yürürlülük Tarihi: MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ Bu yönerge tahakkuk ve tahsilat ile ilgili iş1em1erin doğru, sağlıklı ve kanunlara uygun bir şekilde tatbikatının sağlanması amacıyla hazır1anmıştır. A- TAHAKKUK İŞLEMLERİ: 1- TANIMI: MADDE III- KAPSAM VE ESASLARI BUSKİ Genel Müdürlüğünün kuru1uş yasasının 1.maddesinin 2.fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde çeşit1i kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının kullandıktan sonra uzak1aştırı1masıy1a ilgili olarak abonelerine götürdüğü ve tahsilini gerektiren her türlü hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. 2- GENEL HÜKÜMLER: 2.1- Tahakkuk İşlemleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; a-) Su satış tarifesi b-) Ku1Ianı1mış suların uzak1aştırı1ma tarifesi c-) Hizmet ve teminatlar tarifesi d-) Yaptırımlar tarifesi üzerinden gerçek1eştiri1ir BUSKİ Genel Müdür1üğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüze1 kişilere abone adı verilir.tahakkuka esas olmak amacıyla abone gruplandırılması ile su satış kullanılmış suların uzak1aştırı1ması (atik su) tarifesi uygulanacak aboneler şunlardır: a-) Meskenler b-) Site ve Apartmanlar c-) Ticarethane-İnşaat-Sanayii d-) Resmi Daireler e-) Resmi Hastane-Resmi Okul f-) Umumi Açık Yerler g-) Turizm Belgeli Tesisler h-) Umumi Tuvaletler ı-) Besicilik j-) Bademli Yerleşim Merkezi k-) Bademli İşyeri-İnşaat-Sanayi l-) Kalorifer-Sıcak Su-Bahçe Sulama v.s. Yeni bir abone türü ve tarifesi belirlenmek istendiğinde BUSKİ Genel Kurul onayı ile işleme konur Tahakkuk işlemleri aylık (dönemsel) olarak gerçekleştirilir.

2 3- ABONE SAYAÇ OKUMA İŞLEMLERİ VE BİLGİ GİRİŞLERİ: 3.1- Sayaç okuma için gerekli olan okuma föyleri; tüm aboneler dahil olmak üzere defter bazında bilgisayarda basılır. Bu defterlere tüm abonelerin sayaçları aylık (dönemsel) olarak okunacağı için günlük okuma sayısına göre düzenlenir ve basılır Endeks okuma memurları; abonenin adresine gittiğinde sayacı doğru bir şekilde okumalarının yanında sayaç bilgilerini de kontrol etmek, okuma föyündeki bilgilerle karşılaştırmak ve föydeki bilgilerle okudukları sayaca ait bilgiler arasında farklılık varsa doğru bilgiyi föye yazarak vermekle yükümlüdürler Endeks okuma memurlarının föyde belirtilen bilgilerden farklı bilgi getirmesi hallerinde; okuma bilgilerini giren birim tarafından bu farklılıklar araştırılarak sonuçlandırılır ve doğru şekilde bilgisayara girişler yapılır Endeks okuma memurları sayacı okuyamamaları (binada kimsenin bulunmaması, abonenin kapıyı açmaması, sayacın buharlı olması sayacın okunacak konumda olmaması v.b. sebepler) durumunda görevli memur sayacın okunamama sebebini föye yazarak belirtmek zorundadır. Ayrıca abonenin adresine endeks okuma kartı bırakılarak abonenin sayacın endeksini okuyarak bir sonraki gün İdareye bildirmesi sağlanır Defter bazında günlük olarak okunan abonelere ait sayaç endekslerinin yine günlük olarak bilgisayara girişleri yapılır Abonelere ait sayaçla ilgili sökme-takma işlemleri bilgisayara günlük olarak işlenir Yeni abonelere ait bilgi girişleri ile mevcut abonelerde meydana gelen değişikliklerde; örneğin abone isim değişikliği, tür değişikliği, hesap kesimi (HK), geçici kapatma (GK), yıkık (YK) v.b. bilgisayara günlük olarak girilir Abonelere ait tüketimlerin haricinde tahakkuk ettirilmesi gereken (hat değişikliği, kapama-açma bedeli, kaçak arama ücreti, sayaç muayene bedeli, bakım bedeli, abonelik tesis bedeli v.b.) bedellerin de dönemi içerisinde bilgisayara girişleri yapılır. 4- ABONE TAHAKKUKU İLE İLGİLİ ESASLAR: 4.1- Her abonenin sayaçları periyodik bir şekilde okunup bir önceki okuma endeksi ile arasındaki fark alınarak tahakkuka esas abone tüketimi miktarı bulunur Su sayacı aboneliğin ilk ayında (tahakkuk döneminde) durmuş ve sayaç bozuk ise; tahakkuk dönemi için aboneye 10 m3 lük su bedeli tahakkuk ettirilir Su sayacı aboneliğin ikinci veya sonraki dönemlerinde durmuş ve bozuk ise; aboneye ait bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir Çeşitli nedenlerle sayacı okunamayan ve bırakılan endeks okuma kartını doldurarak tahakkuk dönemi içinde İdareye bildirmeyen abonelere; bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen sarfiyat bir sonraki dönem için sayaç endeksine ilave edilir. İkinci dönemde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile sayaç okuma için görülmez ise, su kesilir. Endeks okuma kartından (EOK) dolayı tahakkuk etmiş bulunan bedellere yapılacak itirazlar için düzeltme işlemi yapılmaz Abonelerin su sayaçlarının yazmış olduğu sarfiyat normal tüketimlerinin 10 katını aşması durumunda; abonelere bilgi verilmek suretiyle sayaçları muayeneye alınır. Muayene sonucu gelinceye kadar bir önceki döneme ait normal sarfiyat tahakkuk ettirilir. Sayaç muayene sonucuna göre ilave tahakkuk yapılır veya tahakkuk ettirilen miktar tenzil edilerek aboneye iadesi gerçekleştirilir Sayaç okuma işlemi gerçekleştikten sonra sayacı değişen abonelere ait sayaç sökme-takma işlemi bilgisayara girilmiş ise; tahakkuk işlemi okuma işleminin gerçekleştiği endeks üzerinde yapılır. Sökülen sayacın üzerinde tahakkuku yapılmamış tüketim varsa bu miktar, bir sonraki dönemde takılan yeni sayacın okunması sonucu tüketime ilave edilerek tahakkuk ettirilir.

3 4.7- Aboneliği mevcut olup İdareye ait sayacı sökerek başka sayaç takanlara kaçak su zabtı tanzim edilerek sayacı sökülür ve İdare sayacı takılır. Tahakkuklar, takılan İdare sayacı üzerinden yapılır Aboneliği mevcut olup İdareye ait sayacı sökerek sayaçsız su kullananlara bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Aynı zamanda bu aboneler hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilir Sayacın çeşitli nedenlerle okunamaması (buharlı, çamurlu, v.b) durumunda sayaç okununcaya veya değiştirilinceye kadar bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen sarfiyat bir sonraki dönem endeksine ilave edilir Abone sözleşmesi sonlandırılarak hesap kesim işlemi yapıldığı halde su kullanımına devam edildiği takdirde; İdaremize kullanan kişinin kendi adına abone olunması sağlanır. Abone işlemini yaptırmayan yerler için kaçak su zabtı tanzim edilerek suları kullanıma kapatılır Yazılı müracaatlar sonucunda su borçları ödenerek hesabı kapatılmış (HK) bulunan yerler için, açma işlemi yapılıncaya kadar herhangi bir tahakkuk çıkartılmaz. Açma işlemini ve aboneliği kendi adına yaptırmadan su kullananların suları kesilir. Suyun tekrar açılması halinde kaçak su zabtı tanzim edilir Yazılı müracaatta bulunarak belirli bir süre su kullanmayacağını (GK) bildiren abonelerin suları kesilir ve ikinci müracaatına kadar tahakkuk çıkartılmaz. İdareye haber vermeden suyu açıp kullananlar normale dönüştürülür, sarfiyatları açma bedeli ile birlikte tahakkuk ettirilir Yazılı müracaatları sonucunda hesabını kapatanlar (HK) ile geçici kapatma (GK) işlemini yaptıranlardan kapama ücreti alınmaz. Gerekli işlem1eri yaptırarak suyu açtırmak isteyenlerden açma ücreti alınır Tahakkuk esaslarında yapılacak bir değişiklik,, BUSKİ Yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. 5- SU ABONESİ OLMAYAN ATIK SU ABONESİ İLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: 5.1- Sayaçlı olanların sayaçları periyodik olarak okunup, bir önceki okuma endeksleri ile arasındaki fark alınarak tahakkuka esas abone tüketimi miktarı bulunur Sayaç yok ise; a-) Meskenlerin ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır. b-) İşyeri, sanayi, endüstri ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için çalışılan insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre hesaplanacak miktar tahakkuka esas alınır Bu abone türüne uygulanacak diğer esaslan belirlemek istendiğinde; Yönetim Kurulu Kararı ile işleme konulur. 6- SİTE YE APARTMAN ABONELERİ İLE İLGİLİ TAAKKUKLAR: 6.1- BUSKİ Genel Müdürlüğü ile site abone sözleşmesi yaparak site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesisler; abone sözleşmesi yapıldığı dönemden başlamak üzere, 3 dönem süresince BUSKİ Genel Müdürlüğünce kontrole alınacak, bu 3 donem için tahakkuk çıkartılmayacak, bu süre içerisinde aboneler varsa BUSKİ Genel Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile olumsuzluklarını gidereceklerdir. Bu abonelerin tüketimlerine ait tahakkuklar 4. dönemden itibaren başlatılacaktır Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislere konulan ana sayaçlar (site sayacı), bu sayaçtan su alan diğer aboneler gruplandırılacak ve aylık olarak ana sayaçtan su alan abonelerin tükettikleri su miktarları toplanarak ana sayaçta (site sayacı) tüketildiği belirlenen 1 aylık toplam m3 ten çıkartılarak bulunan m3 miktarı BUSKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden site veya apartman yönetimi adına tahakkuk ettirilecektir.

4 7- TOPLU SU SATIŞI YAPILAN YERLERLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: Toplu olarak su verilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapan yerlere protokollerinde belirtilen hükümler dahilinde tahakkuklar yapılır. 8- ABONELERE AİT TAHAKKUKLARIN GERÇEKLEŞMESİ, FATURA BASIM VE DAĞILIMI: 8.1- Bilgisayar tahakkuk programı Tarifeler Yönetmeliği esasları çerçevesine uygun olarak hazırlanır. Fatura basılırken tüm hesaplamalar bu program mantığına uygun olarak bilgisayar tarafından yapılır Tahakkuklar bilgisayarda yapıldıktan sonra, her abone türü ile ilgili örnek ihbarnameler çıkartılıp kontrolü Tahakkuk Şube Müdürü veya görevlendirilecek bir memur tarafından yapılır ve onaylandıktan sonra ihbarname basımı gerçekleştirilir İhbarnameler; su ve atık su bedeli, bakım ücreti ile diğer yasal alacaklar ayrı ayrı gösterilerek bilgisayarda bir defada basılır İhbarnamelerde mutlaka son ödeme tarihi belirtilerek abonelere endeks okuma memurları tarafından son ödeme tarihinden itibaren 7 gün önce ulaştırılır. Resmi Dairelere ise ihbarnameler imza karşılığı teslim edilir Abonelikte kimse bulunamaz ise; ihbarnamenin ev veya işyerine bırakılması ile aboneye bildirim yapılmış sayılır. 9- DÜZELTME İŞLEMLERİ: Abonelerin kendilerine tebliğ edilen tüketim bedellerine itirazları sonucu aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzeltme işlemleri yapılır Abonelerin su sayaçlarının hatalı okunması durumunda 9.2- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ölçü ve Ayarlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sayaç muayene raporunda: Sayacın yüzde (%) hatalı çalışması durumunda, tahakkuk eden sarfiyat yüzde payı üzerinden Sayacın hatalı çalıştığı, ancak hata payının dikkate alınmaması durumunda; itiraz edilen dönemden önceki dönemin normal sarfiyatı alınarak Sayacın bozuk olup çalışmaması durumunda, bir önceki dönemin normal sarfiyatı alınarak Tahakkuk hatası-okuma hatası durumunda, raporda belirtilen endeks üzerinden düzelme işlemleri yapılır. Sayaç muayenesi ile ilgili düzeltme işlemleri, aboneye itiraz tarihinde tahakkuk etmiş olan dönem ile sayacın söküldüğü dönem arasını kapsar Bilgisayara hatalı bilgi girilmesi durumunda 9.4- Abone türünün ve endeksinin kayıtlara hatalı girilmesi durumunda 9.5- Sayaç karışıklığı durumunda 9.6- Mükerrer tahakkuk çıkması durumunda 9.7- Kontrol esnasında yapılan hatalarda 9.8- Abonenin su sayacının uzun süreli okunamaması nedeniyle sarfiyatı birikmiş ise; geriye dönük 6 aylık dönemsel olarak düzeltme işlemleri Abone İşleri Daire Başkanın onayı ile, 6 aydan fazla dönemsel hesaplamalar ile ilgili düzeltme işlemleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır.

5 9.9- Abone sözleşmesinin sonlandırılması ve hesap kesik işleminin yapılmasına rağmen tahakkuk çıkması durumunda (Y.K /313) Yukarıda yer almayan özel durumlar için düzelme işlemleri; 1) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), (Başkan) 2) Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) 3) Abone İşleri Daire Başkanı 4) İşletmeler Daire Başkanı 5) Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürü, 6) İşletmeler Daire Başkan1ığı Su İletim Hatları, Depolar ve Pompalar Onarım Şube Müdürü nden oluşan komisyon tarafından incelenerek düzenlenecek rapora istinaden yapılır. Komisyon raportörlük görevi Abone İşleri Daire Başkanlığı nca yürütülür. Komisyon kararları Genel Müdürlük Makamı nın onayından sonra yürürlüğe girer. 10- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: 2560 sayılı kanunun 13. Maddesi b fıkrasında belirtilen "Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan alınacak katılma paylan" hükmüne göre tahakkukla ilgili uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Kanalizasyon Katılma Payı ile ilgili 87. Su Tesisleri Katılma Payı ile ilgili 88. Maddesinde yer alan hükümlerin uygulama esaslarını kapsar Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanlar içersinde yeni kanalizasyon tesis yapılması, mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde bu tesislerden faydalanacak gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır Kanal Harcamalarına Katılma Payı: Bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan i1şerde madde de belirlenen hizmetler için yapılan 1/3 dür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet; İşler hangi ihale usulü ile yapı1mış olursa olsun Bayındırlık ve İller Bankası Genel Miidür1üğü nün o yıllar için tespit edilerek yayınladığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez Kanal Harcamalarına Katılma Payı ve maddelerine göre hesaplanacak katılma payları toplamı; ilgili gayri menkullerin vergi değerleri toplamına oranlanması ile bulunur Kanal Harcamalarına Katılma Paylarının tahakkuku iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun; hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır. İşin bitirilerek hizmete açı1mış olduğu, geçici kabulün yapılması ile belirlenir Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: Belediye ve bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanları içersinde yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması, mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde; dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alır Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili payın hesaplanması, payın tahakkuk şekli ve tahakkuk zamanı; maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır İbadet yerleri harcamalara katılma paylarından muaftır Katılma paylarının tahakkuk ve tahsilinde tebliğ tarihi esas alınır.

6 Su ye Kanal Harcamalarına Katılma Paylarının hesaplanmasında; gayrimenkulün vergi değerinde tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler nazara alınmaz İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından metraj ve maliyet fiyatları ile hizmetin tamamlandığı cadde ve sokakları gösteren ataşmaniar; hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulduğu yılı takip eden yılın ilk ayında tahakkukun gerçekleşmesi için Abone İşleri Daire Bakan1ığına gönderilir Bilgisayarda program dahilinde tespitleri yapılan gayri menkullerin emlak vergi değerleri alınarak mahalle ve sokakların dosyaları oluşturulur ve bilgisayara yüklenir. Bu bilgilerle ilgili ihbarname dökümleri hazırlanır ve tahakkuk bordrolar alınarak tahakkuk kesinleşmiş olur İhbarnameler, gayrimenkul sahiplerine tebligat kanunun ilgili hükümlerine göre yapılır. 11- TAHAKKUK ISTATISTIK RAPORLARININ ALINMASI: Her ihbarname basımından sonra her grup için tüketim ve bedellerini gösterir tahakkukların bilgi iş1em servisinden raporları alınır. Bu raporların içeriği kullanıma en uygun şekilde dizayn edilerek bilgisayardan yapılır ve dağıtımı sağlanır. 12- YAPTIRIMLAR: İhbarnamede belirtilen bedellere yapılan itirazlar suyun kapatılmasını durdurmaz Borçlarını süreleri içinde ödemeyen abonelere (resmi daireler hariç) son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri (KDV Dahil) fatura bedeli üzerinden %1.40 gecikme zammı ilave edilerek alınır Sayacın hatalı çalıştığını iddia eden abonenin yapılan sayaç kontrollerinde sayacın hatalı çalıştığının belirlenmesi halinde; abonenin itiraz ettiği döneme gecikme zammı tahakkuk ettirilmez Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur Abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği terk edenler, tahakkuk edecek bedellerden sorumludurlar. B- TAHSİLAT İŞLEMLERİ: 1- TANIMI: Tahsilat; tahakkuku daha önce ve ödemenin yapıldığı anda gerçekleşen her türlü gelirlerin makbuza dökülerek tahsil edilmesidir. BUSKİ Genel Müdürlüğünün her türlü tahsilatı Abone İşleri Daire Başkanlığı na bağlı olarak yürütülmekte olup; bununla ilgili olarak yapılması gereken işlemler şunlardır: 1.1- Su gelirleri, suya bağlı çeşitli gelirler, her türlü bakım-onarım tamir gelirleri ile çeşitli ücret ve cezalarla ilgili tahsil edilir hale gelmiş olan idarenin alacaklarını tahsil etmek Tahsil olunan paraların veznedar bazında günlük hesaplarının çıkarılarak aynı gün içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankaya devrini gerçekleştirmek Borçlu mükellefler hakkında borcun tahsil edilebilmesi için gerekli yasal takibatı yerine getirmek ve kurum alacaklarını en alt seviyelerde tutmak Günlük tahsilat kayıtlarını tutmak ve bu hesapların ilgili birimlerle mutabakatını sağlamak.

7 2- GELİR TÜRLERİ: 2.1- TAHAKKUKU PEŞİN OLAN GELİRLER: Normal su gelirleri ve suya bağlı çeşitli gelirler Atık su gelirleri Toplu su satışı gelirleri Su ve kanal harcamalarına katılma payı gelirleri TAHAKKUKU TAHSİLİ ANINDA GERÇEKLEŞEN GELİRLER: Kaçak su zabıt gelirleri Kaçak arama gelirleri Hasar gelirleri Abonelik sırasında tahsil edilen gelir Açma-kapama gelirleri Gecikme zammı gelirleri Diğer gelirler TAHAKKUKU PEŞİN OLAN GELİRLER: Normal Su Gelirleri: Kurumumuza kayıtlı ve su kullanan her aboneye aylık dönemler halinde çıkan tahakkuktan elde edilen gelirdir Atık Su Gelirleri: Kurumumuza normal aboneliği bulunmayan; fakat kanalizasyona kullandığı suyu boşalttığından ötürü atık su abonesi olanlardan aylık dönemler halinde tahsil edilen gelirdir Toplu Su Satış Gelirleri: BUSKI' nin hizmet sınırları dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekeleri vasıtası ile belirli noktalardan yapılan ve satılan sudan aylık dönemler halinde tahsil edilen gelirdir H.İ.P. Gelirleri: 2464 sayılı Belediye Gelirleri yasasının 3.kısmında yer alan Harcamalara İştirak Payı tahakkuk ve tahsilat; tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik esaslan çerçevesinde gerçekleşir. Tahakkuku kesinleşen kanalizasyon ve su şebekeleri harcamalarına katılma paylarının tahsilatı; borçlu kişilere ihbarname dağıtıldıktan sonra tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeyi kabul ettikleri takdirde %25 indirimli öderler. İhbarnamede belirtilen borç miktarı; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 2 yılda 4 eşit taksitte ödenebilir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 6 ayı geçerse ilk takside gecikme zammı işler. Taksit yaptırdığı halde taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde diğer taksitler muaccel hale gelir. (Borcunun tamamını öder.) İhbar tebliğ tarihinden itibaren ilk 6 ay içersinde hiçbir işlem yaptırmamış ve borcunu ödememiş mükelleflere Ödeme Emri çıkarılar tebliğ edilir. Ödeme Emri tebliğine rağmen hiçbir ödeme yapmayan mükelleflere 2 yıllık bekleme süresi bitiminde Hapsen Tazyik Kararı çıkarılarak icraya verilir sayılı Amme Alacakları Kanunu çerçevesinde H.İ.P. tahsilatının toplam 5 yılda tahsilatının tamamlanması gerektiğinden; tüm takipler neticesinde tahsilatın gerçekleşmemesi halinde yine 6183 sayılı amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununun 102. Maddesi gereğince borç zaman aşımına uğrar ve terkin edilir.

8 2.2-TAHAKKUKU TAHSİLİ ANINDA GERÇEKLEŞEN GELİRLER: Tahakkuku ve tahsilatı aynı anda gerçekleşen gelirlerdir. Bunların tahsilatı; Genel Müdürlük Merkez Şubesinde yapılmaktadır Kaçak Su Zabıt Gelirleri: BUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde yer Alan 33. Maddeye istinaden hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilen şahıs1ardan tahsil edilen gelirlerdir. Tanzim edilen kaçak su kullanım zabtı neticesinde tahakkuk eden ceza bedelinin tahsilinde 6183 sayılı Amm0 Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır Kaçak Arama Gelirleri: Kurumumuza kayıtlı abone1erin iç tesisat1arında olabilecek herhangi bir kaçağı tespit ettirebilmek üzere başvuran abonelerden tahsil edilen gelirdir. Kaçak arama bedelini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir Hasar Bedeli Gelirleri: Kuruma ait olan su veya kanal şebekesine herhangi bir şekilde verilen hasarın karşılığında aboneden tahsil edilen gelirdir. Hasarların tespiti ve tahakkuku İşletme1er Daire Bakan1ığı tarafından yapılır. Hasar bedellerini ödemeyen kişi veya kurumlar hakkında borcun tahsil edilebilmesi için icra takibi açılır Açma Kapama Gelirleri: Ödenmeyen su borcundan, i1işik kesmelerden veya diğer nedenlerden dolayı suyu kullanıma kapatılan veya açılan abonelerden tahsil edilen gelirdir. Borcundan dolayı suyu kullanıma kapatılan abonelere tahakkuk edecek olan açma ve kapama bedeli; açma veya kapamanın yapıldığı aydan bir sonraki dönemde tahakkuk edecek olan su faturalarında tahsil edilir. İsteğe bağlı veya isim değişiklik1erinde kapama-açma bedeli peşin tahsil edilir. Kapama-açma bedelini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Abonelik Sırasında Tahsil Edilen Gelirler: Kurumumuza abone olmak üzere başvuran özel veya tüzel kişilerden plaka, keşif, işletme masrafı, sayaç bağlama-mühürleme, teminat ve şube yolu masrafları ile ilgili tahsil edilen gelirlerdir. Abonelik masraflarını ve abone teminatlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Gecikme Zammı Gelirleri: Tahakkuku gerçekleştiği halde yasal süresi içerisinde ödenmeyerek daha sonraki günlerde tahsili gerçekleşen alacaklardan tahsil edilen gelirdir. Belirtilen süresi içerisinde ödenmeyen su faturalarına Yönetim Kurulunun kabul ettiği gecikme zammı oranı uygulanmakta olup; gecikme zammına tabi diğer gelir kaynaklarından ise, yürürlükte olan yasal gecikme zammı oranları uygulanmaktadır Yukarıda bahsedilen gelir gruplarının dışında tahsil edilen gelirlerdir. 3- TAHSİLAT DÖNEMLERİ: Kurumumuzda tahsilat, aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Abonelere ait tahakkuka bağlanan bir aylık normal su gelirinin tahsilatı; tahakkuktan bir ay sonra gerçekleşir. Örneğin: Aralık 1997 döneminin su geliri Şubat 1998 ayında tahsil edilecektir. Tahakkuka bağlanan atık su gelirlerinin tahsilatı ise tahakkuku yapılan o ayın bitiminde gerçekleşir. Örneğin: Ocak 1998 dönemine ait su gelirinin tahsilatı gibi gerçekleşmektedir. 4- TAHSİLATIN GEKÇEKLEŞMESİ: Ay içinde sayaç okumaları gerçekleşen tahakkuklar günlük olarak bilgisayarlara yüklenir. Kuruma kayıtlı tüm abonelerin sayaçları okunup bilgisayara girişleri tamamlandıktan sonra son kez gerekli kontrolleri yapılarak bilgi işlem merkezi tarafından ayın sonunda tahakkuku çıkarılarak tahsil edilmek üzere tahsilat şubelerinde mevcut bilgisayarlara yüklenir. Tahsilat işlemleri on-line gerçekleşmekte olup; her şubede gün içinde yapılan tahsilat Genel Müdürlük merkez kütüğüne anında kaydolur ve mükerrer tahsilat söz konusu değildir. Tahsilat işlemlerine dışarıdan hiç kimsenin müdahalesi söz konusu değildir ve herkesin görev ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Tahsilat esnasında yapılması gerekenler veznedar ve tahsilat şefinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir BUSKİ Genel Müdürlüğü nün su gelirleri ve diğer tahsilatları bir asıl bir kopyadan ibaret ve bilgisayar tarafından hazırlanan kendinden karbonlu ve seri numaraları birbirini takip eder şekilde olan makbuzlar tarafından yapılır Tahsilat Makbuzları; bilgisayar ortamında tahsilat gerçekleştiğinden 2000 asıl-2000 kendinden karbonlu sureti olmak üzere basılmaktadır.

9 4.3- Tahsilat makbuzlarının basımı ve bunların matbaadan teslim alınması Tahsilat Müdürü Muhasebe Müdürü BUSKİ Yönetim Kurulu üyesinden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından makbuz seri numaralarının doğru olup olmadığının ve uygun basılıp basılmadığının kontrolü yapılarak teslim alınır ve bu teslim alma tutanakla tespit olunur Teslim alınan cilt makbuzlar Tahsilat Müdürlüğü nden her Tahsilat Şefliği ne, tahsilat şubesinde mevcut veznedar sayısı ve şubenin yoğunluğu dikkate alınarak belirli sayılarda zimmetle verilir. Tahsilat Şefliği ne zimmetlenen tahsilat makbuzları yine şubede görev yapan veznedarlara 2000 ciltlik makbuzlar halinde kullanılmak üzere zimmetlenir Veznedar kontrolünde ve zimmetinde olan tahsilat makbuzları bilgisayar tarafından kesilir ve üzerinde okunaklı olarak mükellefin adı-soyadı, ödenen makbuz yekünü ile veznedar adı soyadı ve ödendiği tarih yazılır. Tahsilatı yapılan makbuzun aslı üzerine Tahsil Edilmiştir kaşesi vurularak aboneye verilir Tahsilat esnasında herhangi bir nedenle tahsilatı yapılan makbuzun iptali gerektiğinde; makbuzun aslı suretine eklenir ve üzerine İptal Edilmişti yazılarak, arkasına iptal nedeni belirtilir ve veznedar ile şube şefi tarafından imzalanır. Kesilen bir makbuzu iptal etme yetkisi yalnızca tahsilat şube şeflerindedir Veznedarların gün içinde yapmış oldukları tahsilatlarının akşam dan sonra icmalleri alınır ve alınan icmaller ile her veznedarın tahsil ettiği makbuzların şube şefleri tarafından bire bir kontrolleri yapılarak günlük tahsilat yekünü çıkarılır. Veznedarın tahsil ettiği rakam kesin bulunduktan sonra aynı gün teslimatı düzenlenerek bankaya tahsilatın devri gerçekleşir Vezne çalışma saati bitiminde veya ça1ışma saati içerisinde sistemden kaynaklanan herhangi bir sorun nedeni ile veznedar ça1ışmasını sonlandırmak zorunda kalırsa ve veznedarların o günkü tahsilat icmallerinin alınamaması durumunda; veznedar o gün gerçekleştirdiği tahsilatı kesmiş olduğu makbuz suretleri ile kasasının hesabını karşılaştırarak çıkarır ve İdarenin çalıştığı bankadaki BUSKİ teslimatı düzn1enerek parayı yatırır. Meydana gelen sorun veznedar, şube şefi ve şube müdürünün imzası altında bir tutanağa bağlanır Resmi Dairelerin tahsilatı; bununla ilgili görevlendirilen resmi daireler tahsildarı tarafından takip edilir. Abone tahsilatında olduğu gibi, Kurumun su parasını görevli tahsildar bağlı bulunduğu saymanlıktan çekle tahsil eder ve aynı gün bankaya devrini teslimatla gerçekleştirir. Herhangi bir nedenle para tahsilatının gecikmesi veya yetişememesi halinde veznedar tahsil ettiği parayı İdarenin çalıştığı bankadaki BUSKİ hesabına yatır ve meydana gelen sorun bir tutanağa bağlanır Veznedarın günlük tahsilatından sonra son kestiği makbuzun arkasına Son Tahsilat Yekünü belirtilir ve bu yekünü bir sonraki güne devir yekünü olarak yazılır. Böylelikle her veznedarın bir yıl içinde yaptığı genel tahsilat yekünü tespit edilir Veznedarlara zimmetlenen tahsilat makbuzlarının herhangi bir sebeple (hastalık, izin, emeklilik, v.b.) iadesi halinde zimmetlenen ci1tte son kesi1en makbuzdan sonrası tespit edilerek Tahsilat Şefinde bulunan zimmet defterine izahatlı olarak iadesi yapılır. Daha sonra geri alınan bu tahsilat makbuz1arı gerektiğinde başka veznedara kullanılmak üzere zimmetlenir VezneIerde makbuz kesimi esnasında herhangi bir hatalı işlem yapıldığı takdirde; bu durum hemen bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak Veznedar, Şube Şefi, Tahsilat Şube Müdürü tarafından imzalanır Tahsilat Şubelerinde işlerin yöneteme1ik ve kanunlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği; Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen bir komisyon tarafından 4 ayda bir denetlenerek işlerin sağlıklı, hatasız ve kanunlara uygun olarak yapılması sağlanır BUSKİ Genel Müdürlüğü su faturaları tahsilatı; merkezde ve değişik semtlerde bulunan tahsilat şube1erinde gerçekleşmektedir. Tahakkuk ve tahsilatı ayni anda gerçek1eşen diğer gelirlerin tahsilatı ye H.I.P. tahsilatı sadece merkez vezne1erimizde yapılmaktadır Bunların dışında BUSKI Genel Müdürlüğü nün protokol yapmış bankalarla da su tahsilatı yapılmaktadır.

10 4.16- (Y.K. Kararı: /40) BUSKİ ile protokol yapan herhangi bir bankaya su faturasının ödenmesi yönünde talimat veren müşterilerin listesi, BUSKİ ile BANKA arasında kurulan modem hattı ile bilgisayar ortamında son ödeme tarihine göre günlük listeler halinde BANKA adına görevli veznedar tarafından makbuz kesilecek ve icmal alınacaktır. BANKA ile mutabakat sağlanarak makbuzda belirtilen tutarın BUSKİ hesabına devrinin aynı gün yapılması gerçekleştirilecektir Yönetim Kurulundan alman karar gereği Banka tahsilatlarında son ödeme tarihinden sonra 2 iş günü tahsilat için süre verilmiştir Tahsilatı gerçekleşen tüm bilgiler ve tahsilatla ilgili tüm işlemler aylık olarak kanun, yönetmelik v.b. hükümlere uygun olarak tutulur ve aylık olarak Bilgi İşlem Merkezinden alınan tahsilat raporları ile Muhasebe B.İ.M. Tahsilat Şube Müdürlüğü arasında mutabakat sağlanarak hesapların birebir kontrolü gerçekleştirilir ve aylık raporlar düzenlenir. 5- TAHSİLATTAN TENZİLLER: Herhangi bir nedenle çıkan su faturasından tenzil yapıldığında; Kurumdan alacak hakkı doğan aboneliğin adına düzeltme fişi tanzim edilir ve abone adına iade edilmesi gereken miktarın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ndan iadesi yapılır. İadesi yapılacak olan para abonelikte kayıtlı ismin bizzat kendisine yapılır. Şayet alacağı olan kişi kiracı ise; bunu kira kontratı ile belgelemek zorundadır veya abonelikte kayıtlı olan şahsa ait vekaletname ile alacağını tahsil edebilir. Abone sahibi vefat etmiş ve alacağı vefat eden abonenin herhangi bir yakını tahsil etmek için başvurduğunda veraset ilamı getirdiği takdirde alacağı tahsil eder. Kurumumuzdan alacağı olan abonenin mevcut olan veya tahakkuk edecek olan su faturası borcuna mahsubunun yapılması kalan tutarın ise ilgilinin hesabına iade edilmesi. 6- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI: 6.1- Su Kapama ve Açma İşlemleri: Tahsilatı hızlandırmak ve alacak bakiyesini en asgari düzeyde tutabilmek açısından gecikmeye giren (kesinleşmiş) 2 dönem fatura ödenmediği zaman abonenin suyu aparatla kapatılır İhbarnamelerde kapama işleminin hangi tarihten sonra yapılacağı, abonelere bilgi mahiyetinde bildirilir. 6.I.3- Suyu kapatılan abonenin suyunun tekrar açılması için borcunu ödemesi gerekir Kapama ve açma işlemi, bilgisayardan çıkartılan kapama-açma iş emirleri ile Gene! Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır Kapama iş emirleri 2 suret olup; bunun bir sureti suyu kesilen aboneye adı soyadı ve imzası alınarak verilir, diğer sureti İdareye teslim edilir Kapama iş1emi; suyu kesilen abonelerde bilgisayara 'BK' kodu girilmesi ile belli edilir. Abone borcunu ödediğinde bu kod tekrar 'NO' koduna dönüştürülür. Açma iş1eminde de kapama i1şeminde o1duu gibi ayni iş emri tanzim edilir Suyu kapatılan abonenin ayni ay içinde borcunu ödemediği takdirde bir sonraki tahakkuk döneminde aboneye yalnızca kapama ücreti tahakkuk ettirilir. Borcunu ayni ay içinde ödeyerek suyunun açılmasından sonra kendisine bir sonraki tahakkuk döneminde kapama ve açma ücreti tahakkuk ettirilir Borcundan dolayı suyu şebekeden kesik olan abonenin borcunun tahsil edilmesinden sonra suyu şebekeden İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından açılır ve kendisinden Tarifeler Yönetmeliği nin maddesine göre belirlenen açma ücreti bir sonraki tahakkuk döneminde tahakkuk ettirilerek tahsili gerçekleştirilir Borcundan dolayı suyu kapatılan fakat sayaç durumu BK konumunda olduğu halde su kullanımı devam eden ve su borcunu ödemeyen abonelerin 2 ayda bir abone bazında listesi alınır ve bu abonelerin adreslerinde suyun kapalı olup olmadığı bir tutanakla tespit edilir. Borcunu ödemeden suyunu açtığı tespit edilen abonelere mühür fekkinden kaçak su zabtı tanzim edilerek suyu tekrar kullanıma kapatılır.

11 6.2- Diğer İşlemler: Tahsilatı mümkün olmayan borçlarda abone hakkında borcun tahsil edilebilmesi için icra takibi açılır. İcra takibi; borcu bulunan abonelik ve o adreste suyu kullandığı tespit edilen şahıs adına açılır. İcra takibi açılmasında Abone İşleri Daire Başkanlığı yetkilidir Tahsilatın hızlandırılması amacıyla 2 ayda bir Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından ödenmeyen su borcu miktarı TL yi aşan abonelerin listesi alınarak bu abonelere borçlarını ödemeleri yönünde uyarı yazısı tebliğ edilir. Tebliğ alındısına rağmen borcunu ödemeyen veya ödeme girişiminde bulunmayan abonelerin suları kapatılarak haklarında icra takibi açılmak üzere Hukuk Müşavirliği ne intikal ettirilir Borcundan dolayı suyu aparatla kesilmesine rağmen suyu açarak kullanıma devam ediliyor ve borç ödenmiyorsa; bina müstakil veya şube hattı müsait ise, su ana şebeke hattından kesilir ve borcun tamamı ödenmeden açılmaz Borcundan ötürü suyu kesilen abonenin borcunu ödemeden sayaca müdahale etmesi ve suyu izinsiz açması durumunda BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği nin 33. maddesine istinaden yasal işlemler yapılır Mevcut bulunan aboneliğin borçları ödenmeden başka biri adına abone değişikliği işlemi yapılamaz Taksitlendirme: Bir defada borcunu ödemeyen abonelerin teminat miktarını aşmış veya (6) altı dönemi geçmesi halinde birikmiş borcun asgari %30 unu peşin yatırması halinde kalan borcu (2) iki veya (4) dört taksitlendirme yapılabilir. Teminat miktarının 10 katını aşan aboneler borçlarının taksitlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için borcunun asgari %20 sini yatırması halinde kalan borcu 6 veya 12 taksitte ödenmek suretiyle ödeme kolaylığı sağlanır ( Y.K /232 ) ( G.K / ) Herhangi bir döneme ait su faturası kısmi olarak tahsil edilebilir. Ancak o dönem faturasının bakiye kısmına yürürlükteki gecikme zammı oranı uygulanmaya devam eder Mühür fekkinden dolayı hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığı na intikal etmiş abonelerin su borçlarına taksitlendirme işlemi yapılmaz. Fakat kaçak su kullanım zabıt bedelinin tahsilinde taksitlendirme işlemi uygulanır Tahsil edilemeyerek icralık olan borcun taksitlendirilmesi Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilir. 7- KAYIT İŞLEMLERİ: Tahakkuk ve Tahsilat ile ilgili kayıt işlemlerinin tümü BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleşir. 8- YÜRÜTME: Bu yönerge hükümlerini uygulama ve denetimle ilgili Abone işleri Daire Başkanı yetkilidir. 9- ÖZEL HÜKÜMLER: Bu yönergede yer almayan özel durumlar için uygulama yöntemini saptamakta ve Tahakkuk ve Tahsilatla ilgili çözümü mümkün olmayan uygulamaların çözümünde Genel Müdür yetkilidir.

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1981 Resmi Gazete Sayısı: 17435 İçişleri Bakanlığından:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI ŞEM A ADI

BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI ŞEM A ADI BİRİMİN ADI İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 1 ŞEM A ADI YAZIŞM A İŞ AKIŞ ŞEM ASI K : Kontrol PR : Personel GSY : Gerıei Sekreter Yrd. BİRİMİN ADİ İCRA VE TAHSİLAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEM A NO 2 SEM

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50-236 sayılı

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VEZNE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VZN İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.TS.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Vatandaşın tahakkuk etmiş borcunu ödemek üzere sicil veya makbuz ile vezneye gelmesi. Tahsildar tarafından

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:67)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:67) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 19.06.2012 Sirküler No : 2012 / 42 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:67) 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI

SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI 07.10.2008/173 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNCA FAZLA VEYA YERSĐZ ÖDEMELERĐN TAHSĐLĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla

2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 ve 6552 sayılı Kanunlarla SİRKÜLER TARİH : 14.04.2016 SAYI : 2016-04-1 KONU : Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (seri no: 4) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde; Artvin İline bağlı

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3

Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 3 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE

TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE 3 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29087 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2014 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 14 Şubat 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26787 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: YÖNETMELİK ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı