ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ"

Transkript

1 BÖLÜM 3 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bu bölümde öğrencinin kolay anlaması açısından şöyle bir metot kullanılacaktır. Önce bir basic deyiminin açıklaması ve makinede kullanılış şekli verilecek, ardından ise o terimi içeren örnek ya da örnekler verilecektir. Daha sonra her yeni verilen deyim için eski deyimleri de içine alan yeni örnekler verilecektir. Anlaşılmada kolaylık olması için verilen programın ekran çıktısı da verilecektir. Verilen örnekleri denemeniz için öncelikle Qbasic editörünü kullanmanız gerekecektir. Bu editör kullanımı çok basit bir text editördür. Bunun için işletim sisteminizdeki Qbasic.exe programınızı çalıştırmanız yeterlidir. (Ders notunda örnekler anlatılırken QB45 programı kullanılacaktır.) AÇIKLAMA: Programlama mantığının kolay anlaşılması açısından örnekler BASIC dilinin ilk versiyonlarından olan GWBASIC mantığına göre anlatılacaktır. Ancak ders notunda yer alan örnekleri QBASIC de çalıştırırken aynen yazıldığında zaten çalışacaktır. Ancak program içerisinde GOTO vb deyimlerin önünde adres olarak satır numarası kullanılmamışsa, o programı satır numarası kullanmadan yazdığınızda yine çalışacaktır. Ek örneklerde satır numarası kullanılmamıştır. BASIC DEYİMLERİ PRINT: Kullanılış formu: PRINT [<Değişken>][(;/,)<Değişken>],... Ekran üzerinde yazı veya rakam vb. yazdırmak için kullanılır. Kullanılış formundaki parantez çeşitlerinin anlamları şöyledir: [ ] parantez mutlaka yazılması gerekmeyen ifadeler içindir. ( ) parantez ise kendileri kullanılması gereken parantezlerdir. < > ise genelde bir parantez içerisindeki birkaç ifadeyi birbirinden ayırmak için kullanılır. Şimdi print yönergesinin bu değişik durumlarını örneklerle inceleyelim: a) Print deyimi önündeki " " isareti içindeki ifadeyi aynen yazar. PRINT "Bilgisayar dersi çok kolay" Bu ifade program editörüne yazılıp RUN/START işlemi yapıldığında ekrandaki görüntü şöyledir: 20

2 Bilgisayar dersi çok kolay Press any key to continue Bu kullanış şekli için diğer örnek ise; önünde verilen aritmetiksel işlemleri yapar. PRINT 2*1500/(2+SQR(16)) Bu ifade program editörüne yazılıp RUN/START işlemi yapıldığında ekrandaki görüntü şöyledir: 500 Press any key to continue b) PRINT yalnız başına yazıldığında ekranda bir satır boşluk bırakır veya eğer cursor herhangi bir satırın ortasında ise o satırı geçip alt satırda satırbaşı yaparak bekler. c) Birden fazla değişken arka arkaya yazdırılırken değişken araları (,) veya (;) ile bölünebilir. Eger (;) konularak bölünürse: i ) Yazısal dizi değişkenleri aralarında boşluk olmaksızın birbiri ardına yazılır. ii ) Sayısal değişkenlerin arkasına bir boşluk eklenerek yazılır. iii) Pozitif sayıların önüne bir boşluk eklenir. 21

3 A=25 B=60 C=A-B AD$="ELEKTRİK" BD$="ELEKTRONİK" :C$=AD$+BD$ PRINT A;C;B PRINT AD$;BD$ PRINT AD$,BD$ PRINT C$ ELEKTRİKELEKTRONİK ELEKTRİK ELEKTRONİK ELEKTRİKELEKTRONİK ELEKTRİKELEKTRONİK Pres any key to continue Eğer arayı bölmek için (,) kullanılırsa; (,)'den sonra gelen değişken bir sonraki print bölgesinin başından itibaren yazılmaya başlanır.print bölgesi nedir denilir ise; bilgisayar ekranı (her bilgisayara göre değişmekle birlikte genelde 8 yada 10 karakterlik) sütunlar seklinde yazma bölgelerine ayrılmıştır. İşte bu bölgelere Print Bölgesi (veya Tab Bölgesi) denir. Bu bölgeler ekrana bakıldığında görülmez. Bu örnekte anlaşılır olması için ekranın üzerinde tab bölgeleri işaretlenmiştir. 22

4 10 A$="DOKUZ EYLÜL" 20 B$="ÜNİVERSİTESİ" 30 PRINT A$,B$ 1.bölge 2.bölge 3.bölge 4.bölge 5.bölge 6.bölge 7.bölge DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Pres any key to continue e) Verileri bulunduğumuz satırın belli bir kolonundan itibaren yazdırmak istersek bu durumda print yönergesi TAB yönergesi ile birlikte kullanılır. f) Yazısal dizilerin arasındaki (+) toplama işlemi iki yazısal diziyi arka arkaya ekler. TAB: TAB(sayı yada sayısal değişken): Bu yönerge print ile birlikte kullanılır ve değişken değerinin cursorun o andaki bulunduğu satırın kaçıncı sütunundan itibaren yazılacağını belirler.bu sayının x olduğunu farz edelim; (x-1) adet sütun geçtikten sonra x'inci sütundan itibaren yazmaya başlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu rakam 255'den büyük olamaz. Aslında bilgisayar 255,e kadar size hata vermez; ancak normalde ekran boyunun 40 veya 80 karakterlik olduğunu düşünürsek zaten bu rakamlardan büyük bir sayı verdiğimizde ekrandaki görünüş bizim istediğimiz satırda değil daha alt satırda olacaktır. Aşağıdaki örnekte tab bölgelerinin 10'ar karakter olduğu farz edilmiş ve anlaşılır olması için bu bölgeler rakam ile ayrılmıştır. 23

5 10 A$="Mersin" : B$="Kültür" : C$="ve Sanat" 20 D$="Şenliğine Hoşgeldiniz." 30 PRINT A$,B$;TAB(40)C$;D$ Mersin Kültür ve Sanat Şenliğine Hoşgeldiniz. Ok SONUÇLARI YAZICIYA YAZDIRMAK Bilgisayarda programlar icra edilirken her defasında ekranla çalışmak yeterli değildir. Çoğu zaman sonuçların kağıda yazılması istenir. Bu işlem aynen print komutu gibi çalışır. LPRINT: Kullanılış formu ve önündeki ifadelerin durumu PRINT ile aynıdır. Tek farkı ise PRINT ekrana yazmayı sağlarken LPRINT yazıcıya yazdırmayı sağlar. LPRINT önünde yazısal ve sayısal değişkenler, grafik karakterler, ASCII formunda verilen işaretler olabilir. Bu komutu kullanırken dikkat edilecek tek husus yazıcının her satıra kaç karakter yazdığıdır. INPUT : INPUT ["uyari"]<degisken1>[<,><degisken2><,><degisken3>...] Bu yönerge bilgisayara programla çalışan kişinin (kullanıcının) bilgisayara klavyeden (veya bir dosyadan) bilgi girmesini sağlar. Eğer uyarı yazılmış ise önce o uyarı mesajını ekrana basar ve yanına (?) basar. Bundan sonra kullanıcının istenilen veriyi girmesini bekler. Eğer birden fazla veri girilmesi gerekiyorsa aralarını (,) ile bölmek gerekir. Eğer Input yönergesinin beklediğinden farklı sayıda değişken girilirse doğrusunu girmeniz için hata mesajı yazar ve doğrusunun girilmesini bekler. Eğer uyarı mesajı yazılmamışsa doğrudan soru işareti (?) basar ve değişkenin girilmesini bekler. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus; eğer bilgisayar sayısal bir değişken bekliyor ise sayısal;değilse yazısal bir değişken girilmelidir. Aksi taktirde tip uyuşmazlığı hatası (type mistmach error) verir ve doğru değişkenin girilmesini bekler. 24

6 10 INPUT "ADINIZ";AD$ 20 INPUT TEL 30 PRINT "ismi=";ad$ 40 PRINT "telefon numarası=";tel RUN ADINIZ?MUHTEREM MUHTEMEL? ismi=muhterem MUHTEMEL telefon numarası= Ok Daha önceden akış diyagramı verilen 1 numaralı satış fişi örneğinin programını yapınız. Ek bilgiler: Bilgisayar orlon satan bir iş yerinin satış fişini yazsın. 10 INPUT"Kaç liralık alışveriş yaptınız";fiyat 20 kdv=fiyat*100/10 30 tplam=fiyat+kdv 40 PRINT"Dostlar Manifatura" 50 PRINT"Pozcu Vd Mersin":PRINT 60 PRINT"ORLON=";TAB(15)fiyat 70 PRINT"KDV=";TAB(16)kdv 80 PRINT"TOPLAM=";TAB(15)tplam 90 PRINT:PRINT"TEŞEKKÜR EDERİZ" RUN Kaç liralık alışveriş yaptınız?1000 Dostlar Manifatura Pozcu Vd Mersin Orlon 1000 KDV= 100 TOPLAM= 1100 TEŞEKKÜR EDERİZ Ok. 25

7 Klavyeden girilen 10 sayının ortalamasını bulan ve yazan bir programın akış diyagramını çiziniz, programını yapınız? BAŞLA Gir S1,S2,...,S10 TPLAM=S1+S2+...+S10 ORT=TPLAM/10 10 INPUT"5 SAYI";s1,s2,s3,s4,s5 20 INPUT"5 SAYI";s6,s7,s8,s9,s10 30 T=s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10 40 Ort=T/10 50 PRINT"TOPLAM=",T 60 PRINT"ORTALAMA=",Ort RUN 5 SAYI?10,20,30,40,50 5 SAYI?60,70,80,90,100 TOPLAM= 550 ORTALAMA= 55 Ok TPLAM ORT DUR Akış diyagramı 4 nolu örnekte verilen elektrik devresini çözen ve istenilenleri ekranda birimleri ile birlikte yazan bir program yapınız? ÇÖZÜM: 10 INPUT r1,r2,r3,r4,r5,e 20 Reş1=r3*r5/(r3+r5) 30 Reş2=Reş1+r2+r4 40 Reş=Reş2*r1/(Reş2+r1) 50 I=E/Reş 60 P=I*E 70 PRINT "Gerilim=";TAB(15)E;"Volt" 80 PRINT "Akım=";TAB(15)I;"Amper" 90 PRINT "Güç=";TAB(15)P;"Watt" 100 PRINT "Toplam Direnç=";TAB(15)Reş;"OHM" 26

8 Eğer burada direnç değerleri biliniyor ise 10 numaralı satırdaki input terimi yerine r1=10000:r2= gibi doğrudan direnç değerleri verilebilir. GO TO : GO TO <Satır numarası> Bu yönergenin işlevi programın işleyişi esnasında goto satırına geldiği anda bulunduğu yerden GO TO yönergesinin önünde yazılı numaralı satıra giderek programın çalışmaya oradan devam etmesini sağlamaktır. Programın içerisinde kullanılabileceği gibi bilgisayara direkt olarak yazılarak kullanılabilir. Böylece daha önce yazılmış bir programı çalışmaya en başından değil de istediğimiz bir yerinden başlatmaya yarar. Program içinde kullanıldığında döngü yapmada büyük numaralı bir satırdan küçük numaralı satıra tekrar tekrar gönderilerek kullanılabilir. Günümüz modern programcılığında bu deyim neredeyse kalkmıştır. Bu deyimin yerini fonksiyon yazılımları ve döngü komutları almıştır. Ancak bilgisayar programcılığı haricindeki bölümlerde, programlama sanatının ilk öğretilmesi aşamasında yinede goto deyimini kullanarak mantığı daha basit hale getirip öğrenciye vermek yararlı olabilir. Bu sebepledir ki ders notu yazılırken qbasic editörü kullanılmasına rağmen satır numarası kullanılarak yazıma devam edilmiştir. Bu ders notundaki programların tamamında komutlarda parametre olarak kullanılmayan satır numaraları yazılmadığında da programlar çalışır. GOTO 100 veya 20 GOTO 500 gibi Daha önce yazmış olduğumuz satış fişi programında eğer programın en sonuna; 100 GO TO 10 şeklinde bir satır eklersek program durmayacak ve her fişin yazılışından sonra tekrar başa dönerek yeni fişi yazmak için bekleyecektir. IF - THEN - ELSE: IF <Mantıksal ifade> THEN <Satır no veya yönerge>[else <Satır numarası veya yönerge>] 27

9 Kelime anlamı olarak yaptığı işi şöyle açıklamak mümkündür: EĞER <..> ifadesi doğru ise O ZAMAN <..> işlemini yap [DEĞİLSE <..> işlemini yap.] Yaptığı işlemi tam anlayabilmek için öncelikle IF-THEN kısmını inceleyelim.bu deyim bilgisayarın zekasını yani karşılaştırma yeteneğini sağlar.if deyiminin ardından gelen deyim; değişkenleri, yazısal dizileri, sayıları ve mantıksal operatörleri içerebilir. Eğer burada verilen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra gelen ifade yerine getirilir. Eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru değilse ve ELSE terimi kullanılmamışsa bu yönergenin olduğu satır işleme girmeden atlanır ve bir sonraki satırdaki işlem icra edilir. THEN deyiminin ardından herhangi bir basic terimi gelebileceği gibi bir satır numarası da gelebilir. Satır numarası geldiğinde bunun anlamı; eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra verilen satır numarasına git ve işleme oradan devam et demektir. Eğer THEN deyiminden sonra birkaç tane işlem yapılacaksa THEN deyiminin ardından alt satıra geçilerek istenilen işlemler yapılır ve bu durunda işlemlerin bitiminden sonra ENDIF deyimi kullanılır. Bu deyimlerden sadece IF-THEN kısmı kullanılabileceği gibi bunların ardından ELSE kısmı da eklenebilir. ELSE ifadesini, yine THEN ifadesinde olduğu gibi bir satır numarası yada bir veya birkaç basic ifadesi takip edebilir. Hepsi beraber kullanıldığında ise bilgisayara verdikleri emir şu şekilde olacaktır: Eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra gelen ifadeyi, yada emri yerine getir; eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru değil ise ELSE deyiminden sonra gelen ifadeyi yerine getir. 10 IF a=5 THEN PRINT "doğru" ELSE 50 Bu örneğin anlamı Eğer a=5 ise ekrana doğru yaz, eğer a=5 değilse o zaman 50 numaralı satıra git ve oradaki işlemi yerine getir. IF F>50 THEN A=(B+C9)*40/100 B=F*60/100 C=A+B ENDIF Bu örnekte de F sayısı 50 den büyük ise A, B, C hesaplamaları yapılır ve işlem ENDIF deyiminin ardından devam eder. Eğer F sayısı 50 den büyük değil ise A, B, C hesaplamaları yapılmadan işlem ENDIF deyiminin ardından devam eder 28

10 Akış diyagramını verdiğimiz iki numaralı satış fişi örneğinin programını yazalım. 10 INPUT Cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$="Hırdavat" THEN KDV=fiyat*13/113 : GOTO IF Cinsi$="Gıda" THEN KDV=fiyat*3/103 : GO TO KDV=fiyat*10/ PRINT "İLKBAHAR MARKET" 60 PRINT "POZCU Vd Mersin" 70 PRINT 80 PRINT Cinsi$; TAB(16) fiyat 90 PRINT "KDV=";TAB(17) KDV 100 PRINT "TOPLAM=" TAB(16) fiyat 110 PRINT 120 PRINT "TEŞEKKÜR EDERİZ" 130 GOTO 10 Program çalıştırıldığında:?kitap,1100 İLKBAHAR MARKET POZCU Vd Mersin Kitap 1100 KDV= 110 TOPLAM= 1100 TEŞEKKÜR EDERİZ? 29

11 Akış diyagramı konusunda verilen 3 numaralı örneğin programını yapalım. 10 INPUT "Alınan malın cinsi,fiyatı";cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$="Hırdavat" THEN KDV=fiyat*13/113 :GOTO IF Cinsi$="Gıda" THEN KDV=fiyat*3/103 : GOTO KDV=fiyat*10/ tplam=tplam+fiyat 60 vergi=vergi+kdv 70 INPUT "Baska mal aldınız mı(e/h)";seç$ 80 IF Seç$="H" THEN IF Seç$="E" THEN 10 ELSE PRINT"TÜCCAR TİCARET" 110 PRINT"MALTEPE Vd.1243 ANKARA" 120 PRINT"TEŞEKKÜR EDERİZ" 130 PRINT 140 PRINT"Fiyatı="; TAB(15) tplam 150 PRINT"KDV=" ;TAB(16) vergi 160 PRINT"TOPLAM=";TAB(15) tplam 170 tplam=0:vergi=0:go TO 10 Aynı örneğin 100. satıra kadarki kısmı şöyle de yazılabilir. 10 INPUT"Alinan malın cinsi,fiyatı";cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$<> "Hırdavat" THEN 40 ELSE KDV=fiyat*13/ GOTO IF Cinsi$<>"Gıda" THEN 50 ELSE KDV=fiyat*3/103:GOTO KDV=fiyat*10/ tplam=tplam+fiyat: vergi=vergi+kdv 70 INPUT "Baska mal aldınız mı (E/H)";Seç$ 80 IF Seç$="E" THEN IF Seç$<>"H" THEN 70 30

12 Bir öğrencinin geçme kalma notunu hesaplayan bir program yapınız. Not hesaplama sistemi şöyledir:finale girmek için vize ortalaması 40'dan büyük olmalı.vize ortalamasının %40'ı ile final notunun %60'ının toplamı 60 dan büyük olursa ve final notu 50'den büyük olursa ders başarılmış olmaktadır. Değilse aynı sistem bütünleme sınavı için uygulanacaktır. 10 INPUT "vize 1,vize2";v1,v2 20 vo=(v1+v2)/2 30 IF vo<40 THEN PRINT"VİZESİZ" :GOTO INPUT "final notu";f 50 IF f<50 THEN PRINT"BÜTÜNLEME":GOTO v40=vo*.4 : f60=f*.60 :gn=v40+f60 70 IF gn>60 THEN INPUT "Bütünleme notu";b 90 IF b<50 THEN b60=b*.60 :gn=v40+b IF gn>60 THEN PRINT"BAŞARILI":PRINT "NOTU=";gn:GOTO PRINT"BAŞARISIZ" :GO TO 10 ÖRNEK A) 1'den 500'e kadar olan sayıların toplamını ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 n=0 20 n=n+1 30 tplam=tplam+n 40 IF n< 500 THEN rt=tplam/ PRINT "1'den 500'e kadar olan sayıların" 70 PRINT "TOPLAMI=";TAB(15)tplam 80 PRINT "ORTALAMASI=";TAB(15)rt ÖRNEK B) Yukarıdaki örnekten faydalanarak alt ve üst sınırı kullanıcı tarafından belirlenen ve birer birer artan sayıların toplamını ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 31

13 10 INPUT "Alt ve üst sınırı giriniz";a,ü 20 n=a-1 30 n=n+1 : s=s+1 : t=t+n 40 IF n<ü THEN rt=t/n 60 PRINT a;"'dan ";ü;"'ye kadar olan sayıların;" 70 PRINT "Toplamı= ";t 80 PRINT "Ortalaması=";rt ÖRNEK C) Kaç tane olduğu bilinmeyen pozitif sayıların toplamı ve ortalamasını bulan programı yazınız? Not=En son sayıdan sonra negatif bir sayı giriniz. 10 s=0 20 s=s+1 30 INPUT sayı 40 IF sayi<0 THEN tplam=tplam+sayı :GOTO s=s-1 70 rt=tplam/s 80 PRINT"Verilen sayılar";s;"adettir ve ortalamaları";rt"; 90 PRINT"dir." ÖRNEK D) Yukardaki örneklerden faydalanarak bir öğrencinin derslerinin aritmetik ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 s=1 20 INPUT "notunuz";puan:tplam=tplam+puan 30 INPUT "Başka dersiniz var mı(e/h)";bd$ 40 IF BD$="E" THEN s=s+1: GOTO IF BD$ <> "H" THEN rt=tplam/s 70 PRINT s;"adet dersinizin ortalaması=";rt;"dır." 32

14 FOR - NEXT DÖNGÜSÜ : FOR<değişken>=<başlangıç> TO <bitiş> [STEP <artma sayısı>] - - NEXT <değişken> Bu yönerge değişkenleri sayaç olarak kullanmamızı sağlayan bir basic yönergesidir. Bu yönerge verilen başlangıç değerinden bitiş değerine kadar belirtilen adım aralıkları ile sayar. Burada değişkenin bir sonraki adıma artmasını (veya eksilmesini) belirten ifade NEXT ifadesidir. Bunun nerede kullanılabileceğini anlayabilmek için örnek A ve B'ye bakmak yeterli olacaktır. Bu örneklerdeki n artışlarını FOR-NEXT döngüsü ile yapmak daha kolay olacaktır. STEP<artma sayısı> ifadesi kullanılmadığı zaman artma sayısı +1 olarak işlem görecektir. Burada başlangıç ve bitiş değerleri ve artma sayıları olarak ondalıklı sayı veya tamsayı kullanılabilir. Bu ifadeyi kullanırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi eğer başlangıç değeri bitiş değerinden küçük ise artma sayısı pozitif, bunun tersi durumda ise artma sayısı negatif olmalıdır. Aksi taktirde sonsuz döngü oluşacaktır. Bir diğer konu; eğer iç içe birden fazla döngü açıldı ise döngülerin kapanış ifadeleri olan next'ler de en içerdekinden dıştakilere doğru döngüler kapatılmalıdır. Bir döngünün kapatılması için o döngü başlatılırken kullanılan FOR deyiminin önündeki değişken ile NEXT deyiminin önündeki değişken aynı olmalıdır. Bir diğer husus döngünün başlangıç ve bitiş sayıları aynı olsa bile her döngü en az bir defa işleme girer. Yani FOR i=1 TO 1 döngüsü 1 kez işleme girecektir. Bir programda bir adet FOR-NEXT döngüsü var ise NEXT'in önüne değişken yazmaya gerek yoktur. Ancak birden fazla ve iç içe açılmış döngülerde NEXT'in önüne mutlaka hangi döngüye ait olduğunu bildiren değişken yazılmalıdır. A örneğinde verilen; 1'den 500'e kadar olan sayıların toplam ve ortalamasını bulan programı FOR-NEXT döngüsü ile yapalım: 33

15 10 FOR i=1 TO tplam=tplam+i 30 NEXT i 40 rt=tplam/ PRINT "1'den 500'e kadar olan sayıların" 60 PRINT "Ortalaması =";rt 70 PRINT "Toplamı =";tplam RUN 1'den 500'e kadar olan sayıların Ortalaması =250.5 Toplamı = 'den 1'e kadar olan sayıların toplamını bulunuz? Bu örneği iki şekilde yapmak mümkündür. Biz bu iki yolu da göstererek öğrencinin döngü kavramını anlamasına yardımcı olmaya çalışacağız. 10 REM DÖNGÜ İKİNCİ METODU 20 n=50 FOR n=50 TO 1 STEP t=t+n 40 n=n-1 NEXT n 50 IF PRINT"50'den n=0 THEN 501'e ELSE kadar 30 olan sayıların toplamı=";t 60 END PRINT "50'den 1'e kadar sayıların toplamı=";t 70 END REM : Kullanılış Formu : REM <Açıklama ifadesi> Program açısından hiçbir önemi yoktur. Bu yönerge kullanıcıdan ziyade programcıyı ilgilendirmektedir. REM deyimi önüne programcı hatırlamak istediği açıklama notlarını yazar. Program çalıştığında bu notlar ekranda yazılmaz. Sadece eğer programda bir hata çıkarsa programcı yazdığı hatırlatma notlarına bakarak hatayı daha kolay bulacaktır. 0'dan 1000'e kadar olan çift sayıların toplamını bulan bir program yazınız? 34

16 10 FOR i= 0 TO 1000 STEP 2 20 tplam=tplam+i 30 x=x+1 40 next i 50 rt=tplam/x 60 PRINT "0'dan 1000'e kadar olan çift sayıların" 70 PRINT "Toplamı =";tplam 80 PRINT "Ortalaması =";rt 90 END END: END Bu deyim genellikle programların sonunda yer alır ve işlevi programın çalışmasını durdurmaktır. Her seferinde sonda yer alır diye bir şart yoktur. Bazı programlarda programın her hangi bir yerinde durdurulması istenilebilir. İşte bu durumlarda END deyimi kullanılır. Eğer programın en sonunda bu deyim kullanılmazsa program yine duracaktır ancak bu defasında ekrana en son hangi satırı işlediğini gösteren bir not yazarak duracaktır. END ile arada bir yerde durdurulmuş bir program CONT komutu ile çalışmaya kaldığı yerden devam ettirilebilir. STOP: STOP Yaptığı işlem bakımından END komutu ile aynıdır. Programın geçici olarak durdurulmasında kullanılır. END ile arasındaki fark ise STOP komutu ile program durdurulduğunda en son işlem gören satır numarası ekrana yazılır. CONT komutu ile program kaldığı yerden çalışmaya devam ettirilebilir veya GO TO <satır numarası> komutu ile program bizim istediğimiz yerden çalışmaya devam ettirilebilir. 35

17 Alt sınırı ve üst sınırı dışarıdan verilen tamsayılar dizisinin çift sayılarını toplayan ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 INPUT "ALT SINIRI ve ÜST SINIRI GİRİNİZ";a,ü 20 FOR i=a TO ü 30 c=int (i/2) : b=i/2 40 IF b=c THEN t=t+i :x=x+1 50 NEXT i 60 rt = t/x 70 PRINT a;"'den";ü;"'ye kadar olan çift sayıların" 80 PRINT "Toplamı =";t 90 PRINT "Ortalaması =";rt Verilen iki sayıdan büyüğünü ve küçüğünü ayırt eden ve yazan bir program yazınız? 10 INPUT "iki sayı giriniz";s1,s2 20 IF s1>s2 THEN b=s1: k=s2 30 IF s1<s2 THEN k=s1: b=s2 40 PRINT "Verilen sayıların büyüğü =";b 50 PRINT "Verilen sayıların küçügü =";k 60 STOP Taban yarıçapı ve yüksekliği verilen koninin hacmini bulan programı yazınız? V=pi * r^2 * h / 3 10 INPUT "Koninin taban yarıçapı ";r 20 INPUT "Koninin yüksekliği ";h 30 pi=22/7 40 hacim=pi*r^2*h/3 50 PRINT "Taban yarıçapı";r;"cm 60 PRINT "ve yüksekliği";h;"cm. olan koninin" 70 PRINT "hacmi";hacim;"cm3'tür." 36

18 Kenar ölçüleri verilen üçgenin çevresini ve alanını hesaplayan bir program yazınız? 10 INPUT "Üçgenin kenar ölçüleri=";a,b,c 20 Çevre=a+b+c : u=(a+b+c)/2 30 Alan= SQR(u*(u-a)*(u-b)*(u-c)) 40 PRINT "ALAN=";Alan,"ÇEVRE=";Çevre LOCATE: LOCATE (y,x) Bu deyim yazılacak olan yazının ekran üzerinde nereye yazılacağını belirtir. Burada y sayısı 25'den büyük olamaz ve verinin hangi satıra yazılacağını belirtir. x sayısı ise verinin yazılacağı sütunu belirler. Bu rakam ekranın yazma kabiliyetine göre 40 yada 80'den büyük olamaz. SPC: SPC(x) Bu deyim PRINT ile yazı yazılırken yazılan veriler arasında boşluk bırakmaya yarar a$="türkiye" : b$="cumhuriyeti" 20 LOCATE (8,30):PRINT a$;spc(5);b$ RUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 37

19 CHR$: CHR$(sayısal değişken) Print ile birlikte kullanılır. Yazdırmalarda bazen öyle sorunlar çıkar ki bunları yazmakta zorlanırız. Mesela " " işareti yazdırmak istediğimizde PRINT deyiminin önünde şimdiye kadar öğrendiğimiz metotlarla mümkün değildir. İşte bu gibi durumlarda CHR$ deyimi kullanılarak istediğimiz (eğer bilgisayarımızda o işaret mevcut ise) işaret veya şekli yazdırmamız mümkün olacaktır. Kullanılış formundaki sayısal ifade yerinde 255'den küçük bir sayı kullanılmalıdır. Kullanılan sayı yazmak istediğimiz işaretin makine içerisindeki kodu olmalıdır. Hangi rakamın sizin bilgisayarınızda hangi işareti simgelediğini bilgisayarların kullanma kılavuzunda bulmak mümkündür. ASC: ASC(ifade) Bilgisayarlar ekrana yazabildikleri her işaret, harf ya da rakama karşılık içlerinde bir sayı ile onu simgelerler. İşte bu karşılık sistemine ASC II kod sistemi denir. CHR$ ile yazdırmak istediğiniz bir işaretin karşılığı olan sayıyı bu deyimle öğrenmeniz mümkündür. Eğer ifade yerinde tek bir harf yada rakam değil de bir dizi verilirse ASC deyimi verilen dizinin ilk karakterinin kod karşılığını verecektir. 32 ile 255 arasındaki ASC II kod tablosunu yazan bir program yazınız? 10 FOR i=32 TO PRINT i;chr$(i), 30 NEXT i NOT: 0,dan 255'e kadar olan ASC II kod tablosu ders notlarına eklenmiştir. A harfinin ASC II kodunu veren bir satırlık bir basic ifadesi yazınız? PRINT ASC(A) 38

20 Bir iş yerinde elemanların vergi iadeleri bilgisayarla kontrol ettirilmektedir. Bu işlemi önce fatura toplamının kontrolü ve sonra vergi iadesi hesabının kontrolü şeklinde yapmaktadır.bu işlemi yapabilecek bir program hazırlayınız. Vergi iade oranları: için %20, için %15, için %10, maaş miktarı için %5 'dir. 10 INPUT"Maaş miktarı=";maaş 20 PRINT"Faturaların üzerinde yazan TOPLAM değerini girin" 30 PRINT "En son faturadan sonra bir 0 rakamı giriniz" 40 FOR i=1 TO INPUT "Fatura toplam değeri=";fm 60 fatt=fatt+fm 70 IF fm=0 THEN i=i-1:goto NEXT i 90 PRINT "Fatura adedi =";i 100 PRINT "Fatura toplamı =";fatt 110 IF fatt>maaş THEN fatt=maaş 120 IF fatt<30000 THEN vi=fatt*.20:goto IF fatt<60000 THEN vi=4500+(fatt-30000)*.15:goto IF fatt< THEN vi=10500+(fatt-60000)*.1: GOTO vi=14500+(fatt )* PRINT"Maaş miktarı =";maaş 170 PRINT "Vergi iadesi tutarı =";vi GET (INKEY$) : GET (Yazısal dizi değişkeni) <Yazısal dizi değişkeni>=inkey$ Bu yönerge bazı bilgisayarlarda GET bazı bilgisayarlarda ise INKEY$ olarak kullanılmaktadır. Yaptığı iş INPUT gibidir; ancak bu komutla klavyeden yalnızca bir tek harf ya da değişken okunur ve bu deyimle bilgi girildiğinde RETURN tuşuna basmaya gerek yoktur. Özellikle evet yada hayır şeklinde cevaplanması istenen yerlerde kullanılır. Aşağıda evet (E) yada hayır (H) cevabını kabul eden programlar verilmiştir. Bu programlar E yada H harfleri haricinde cevap kabul etmemektedir. Böylece kullanıcının yanlışlıkla başka bir tuşa basması önlenmiş olur. Bu programlarda 10 numaralı satır bilgisayarın bir tuşa basılıncaya kadar beklemesini sağlar. "" işaretleri arasında hiçbir işaret olmamalıdır. 39

21 Bilgisayara 1 ile 6 arasında iki sayı tutturulmakta ve bir zar gibi çalışması istenmektedir. Her zar atışından önce eğer zar atılacaksa E, atılmayacaksa H tuşuna basılması istenmektedir.bu işi yapan programı GET ve INKEY$ için ayrı ayrı yapınız? 5 REM ÖRNEGİN GET İLE ÇÖZÜMÜ 10 PRINT "Zar atacakmısınız (E/H)" 20 GET a$ : IF a$="" THEN IF a$="e" THEN IF a$="h" THEN END 50 PRINT"E veya H tuşlarından birini seçiniz":go TO a=int(rnd(0)*6+1) : b=int(6*rnd(0)+1) 70 PRINT a,b 80 GOTO 10 5 REM ÖRNEGIN INKEY$ İLE ÇÖZÜMÜ 10 PRINT "Zar atacaksanız E, atmayacaksanız H tuşuna basın 20 a$=inkey$ :IF a$="" THEN IF a$="e" THEN IF a$="h" THEN STOP 50 PRINT "E ya da H tuşuna basınız" :GO TO FOR i=1 TO 2 70 a(i)=int(rnd(0)*6+1) 80 PRINT a(i), 90 NEXT i 100 PRINT : GO TO 10 40

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar ASCII Kodlama Sistemi Bilgisayar sayılar üzerine kurulmuş makinalar olduklarından onların düşünmeleri ve hatırlamaları sayısal değerlerle olmaktadır. Bundan dolayı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA PROGRAMLAMA Programlama Nedir? Bir iģi yapmak için gerekli iģlemlerin tespit edilmesi, tanımlanması ve bu iģlerin sırasının bilinmesidir. Programlama Basamakları: 1- Problemi Tanıma: Programın programcı

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ Giriş/Çıkış deyimlerine neden gerek vardır? Biçimli giriş/çıkış deyimleri, Klavye den veri girişi Dosya dan veri okuma ve dosyaya yazma Ekrana sonuçları yazdırma, Yazıcı,

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

How to ASP Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 29 Eki. 1 Kas. 2013

How to ASP Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 29 Eki. 1 Kas. 2013 How to ASP Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı 29 Eki. 1 Kas. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Fonksiyonlar, kendilerini göreve çağıran VBScript komutlarına ve işlemlerine bir

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

Algoritma kelimesinin kökeni:

Algoritma kelimesinin kökeni: ALGORİTMA Belirli bir problemi çözmek için gerekli adımlar kümesidir. Algoritma bir işi çözmek için kullanılan yöntemdir. Gündelik yaşantımızda da algoritmalar kullanırız. Yol tarifi, yemek pişirme işlemleri

Detaylı

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 -

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 - BÖLÜM 3 OPERATÖRLER - 19 - 3.1 Operatörler Hakkında Yukarıdaki örnekleri birlikte yaptıysak = işaretini bol bol kullandık ve böylece PHP'nin birçok operatöründen biriyle tanıştık. Buna PHP dilinde "atama

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır.

Bu amaçla, if ve switch gibi karar verme deyimleri, for, while, do..while gibi döngü deyimleri kullanılır. PHP de Program Denetimi Belli durumlarda örneğin değişkenlerin aldığı değerlere veya sayfaya yapılan ziyaretlere göre PHP programının nasıl davranacağına karar vermemiz gerekir. Bu yönlendirmeleri, program

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 Excel - Hücreler Excel de hücrelere hangi değerler girilebilir? Metin Rakam Tarih ve Saat Formül 1 HÜCRE SEÇİMİ Matematikteki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan;

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan; 7. FORMÜLLER SEKMESİ Excel in en çok kullanılan yönü hesaplama yönüdür. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da anlatılacaktır.

Detaylı

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi 6 7. DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ Diferensiyel denklemlerin sayısal integrasyonunda kullanılabilecek bir çok yöntem vardır. Tecrübeler dördüncü mertebe (Runge-Kutta) yönteminin hemen hemen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BTÖ201- Programlama Dilleri 1 Hazırlayanın; Adı Soyadı Çağdaş KARADEMİR Numarası 20742248 Ders Sorumlusu Hakan Tüzün İçindekiler Problem

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 -

BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - BÖLÜM 4 KONTROL DEYİMLERİ - 24 - 4.1 İf Deyimi İnsan olarak kararlarımızı hemen hemen daima "bir şey öyle ise böyle, öyle değilse şöyle davranmak" üzere almaz mıyız? PHP programında if deyimi bunu sağlar.

Detaylı

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler For Each... Next... 3 Döngüyü

Detaylı

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; }

for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) { ifadeler; } for döngüsü for (başlangıç değeri; şart; artım) ifade; for (başlangıç değeri; şart; artım) ifadeler; Başlangıç değeri; koşul içinde tanımladığımız değişkene ilk değerin atanmasını sağlar. Koşul: Döngünün

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 3. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu PROBLEM ÇÖZME (PROBLEM SOLVING) nereden

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir.

Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara PROBLEM denir. Bu durumda bireylerin ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık çözüm bulmak için yapacakları mücadeleye de PROBLEM

Detaylı

Excel Çalışma Soruları

Excel Çalışma Soruları Excel Çalışma Soruları 1) Excel çalışma kitabında sütun ile satırın birleştiği bölüme verilen ad a) Sütun b) Satır c) İşlev d) Hücre 13-Excel deki bir tabloda en büyük değeri veren fonksiyon a) =Topla

Detaylı

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI 1 ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI İster bilgisayarla ister bilgisayarsız soru çözmek için belirli bir yol vardır. Ancak bu yol ile sağlıklı bir çözüme ulaşılabilir. Bilgisayar kullanarak soru çözmek için sonuca

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C++ Operatörler (Operators)

C++ Operatörler (Operators) C++ Operatörler (Operators) Konular Operatörler o Aritmetiksel (Matematiksel) Operatörler o Karşılaştırma Operatörleri o Mantıksal Operatörler o Atama Operatörleri o Bit Düzeyinde Operatörler o Özel Amaçlı

Detaylı

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz.

Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Ders-2: ---------- Bu dersimizde pic pinlerinin nasıl input yani giriş olarak ayarlandığını ve bu işlemin nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Hazırlanan programlarda pic in zaman zaman dış ortamdan bilgi

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB M-dosya yapısı Kontrol yapıları Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What M-dosya is a computer??? yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan 1) Bir laboratuarda belirsiz sayıda deney yapılıyor. Okutulan deney no ve sonuç verilerine göre (3 çeşit deney var.) a) Her bir deneyden kaç tane yapılmıştır. b) Yapılan toplam deney sayısı ne kadardır.

Detaylı

BÖLÜM 2 2. PROGRAMLAMA MANTIĞI

BÖLÜM 2 2. PROGRAMLAMA MANTIĞI BÖLÜM 2 2. PROGRAMLAMA MANTIĞI Programlama bir düşünce sanatıdır ve aslında, kullanılacak programlama dilinden bağımsız bir düşünme tekniğidir. Kullanılan programlama dilinin bu işleme katkısı ise makine

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

Gereksiz Kodlar. burada if deyiminin else bölümüne gerek var mı? İfade doğruysa zaten fonksiyon geri dönüyor. Bu aşağıdakiyle tamamen eşdeğerdir:

Gereksiz Kodlar. burada if deyiminin else bölümüne gerek var mı? İfade doğruysa zaten fonksiyon geri dönüyor. Bu aşağıdakiyle tamamen eşdeğerdir: Gereksiz Kodlar Kaan Aslan 9 Temuz 1997 Kapalı spor salonu, durak yeri, taşıt aracı, en optimum, geri iade etmek, davranış biçimi Bu ifadelerde bir gariplik var, değil mi? Açık spor salonu göreniniz var

Detaylı

Print Komutu ile Değişkenleri Yazdırmak

Print Komutu ile Değişkenleri Yazdırmak PYTHON DERS-4 Bu derste eksiklerimizi gidereceğiz. Şimdiye kadar bazı komutları kullandık ancak kullandığımız bu komutların özellikleri hakkında hiçbir şey öğrenmedik. İşte bu derste biraz onlardan bahsedeceğiz.

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Regular Expressions Version 0.1

Regular Expressions Version 0.1 Regular Expressions Version 0.1 Hüseyin Kaya hkaya@be.itu.edu.tr 2001 Özet Bu belge Linux and Unix Shell Programming adlı kitaptan faydalalınarak yazılmıştır. Kitabın yazarı David Tansley. İngilizce bilenler

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı