ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ"

Transkript

1 BÖLÜM 3 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bu bölümde öğrencinin kolay anlaması açısından şöyle bir metot kullanılacaktır. Önce bir basic deyiminin açıklaması ve makinede kullanılış şekli verilecek, ardından ise o terimi içeren örnek ya da örnekler verilecektir. Daha sonra her yeni verilen deyim için eski deyimleri de içine alan yeni örnekler verilecektir. Anlaşılmada kolaylık olması için verilen programın ekran çıktısı da verilecektir. Verilen örnekleri denemeniz için öncelikle Qbasic editörünü kullanmanız gerekecektir. Bu editör kullanımı çok basit bir text editördür. Bunun için işletim sisteminizdeki Qbasic.exe programınızı çalıştırmanız yeterlidir. (Ders notunda örnekler anlatılırken QB45 programı kullanılacaktır.) AÇIKLAMA: Programlama mantığının kolay anlaşılması açısından örnekler BASIC dilinin ilk versiyonlarından olan GWBASIC mantığına göre anlatılacaktır. Ancak ders notunda yer alan örnekleri QBASIC de çalıştırırken aynen yazıldığında zaten çalışacaktır. Ancak program içerisinde GOTO vb deyimlerin önünde adres olarak satır numarası kullanılmamışsa, o programı satır numarası kullanmadan yazdığınızda yine çalışacaktır. Ek örneklerde satır numarası kullanılmamıştır. BASIC DEYİMLERİ PRINT: Kullanılış formu: PRINT [<Değişken>][(;/,)<Değişken>],... Ekran üzerinde yazı veya rakam vb. yazdırmak için kullanılır. Kullanılış formundaki parantez çeşitlerinin anlamları şöyledir: [ ] parantez mutlaka yazılması gerekmeyen ifadeler içindir. ( ) parantez ise kendileri kullanılması gereken parantezlerdir. < > ise genelde bir parantez içerisindeki birkaç ifadeyi birbirinden ayırmak için kullanılır. Şimdi print yönergesinin bu değişik durumlarını örneklerle inceleyelim: a) Print deyimi önündeki " " isareti içindeki ifadeyi aynen yazar. PRINT "Bilgisayar dersi çok kolay" Bu ifade program editörüne yazılıp RUN/START işlemi yapıldığında ekrandaki görüntü şöyledir: 20

2 Bilgisayar dersi çok kolay Press any key to continue Bu kullanış şekli için diğer örnek ise; önünde verilen aritmetiksel işlemleri yapar. PRINT 2*1500/(2+SQR(16)) Bu ifade program editörüne yazılıp RUN/START işlemi yapıldığında ekrandaki görüntü şöyledir: 500 Press any key to continue b) PRINT yalnız başına yazıldığında ekranda bir satır boşluk bırakır veya eğer cursor herhangi bir satırın ortasında ise o satırı geçip alt satırda satırbaşı yaparak bekler. c) Birden fazla değişken arka arkaya yazdırılırken değişken araları (,) veya (;) ile bölünebilir. Eger (;) konularak bölünürse: i ) Yazısal dizi değişkenleri aralarında boşluk olmaksızın birbiri ardına yazılır. ii ) Sayısal değişkenlerin arkasına bir boşluk eklenerek yazılır. iii) Pozitif sayıların önüne bir boşluk eklenir. 21

3 A=25 B=60 C=A-B AD$="ELEKTRİK" BD$="ELEKTRONİK" :C$=AD$+BD$ PRINT A;C;B PRINT AD$;BD$ PRINT AD$,BD$ PRINT C$ ELEKTRİKELEKTRONİK ELEKTRİK ELEKTRONİK ELEKTRİKELEKTRONİK ELEKTRİKELEKTRONİK Pres any key to continue Eğer arayı bölmek için (,) kullanılırsa; (,)'den sonra gelen değişken bir sonraki print bölgesinin başından itibaren yazılmaya başlanır.print bölgesi nedir denilir ise; bilgisayar ekranı (her bilgisayara göre değişmekle birlikte genelde 8 yada 10 karakterlik) sütunlar seklinde yazma bölgelerine ayrılmıştır. İşte bu bölgelere Print Bölgesi (veya Tab Bölgesi) denir. Bu bölgeler ekrana bakıldığında görülmez. Bu örnekte anlaşılır olması için ekranın üzerinde tab bölgeleri işaretlenmiştir. 22

4 10 A$="DOKUZ EYLÜL" 20 B$="ÜNİVERSİTESİ" 30 PRINT A$,B$ 1.bölge 2.bölge 3.bölge 4.bölge 5.bölge 6.bölge 7.bölge DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Pres any key to continue e) Verileri bulunduğumuz satırın belli bir kolonundan itibaren yazdırmak istersek bu durumda print yönergesi TAB yönergesi ile birlikte kullanılır. f) Yazısal dizilerin arasındaki (+) toplama işlemi iki yazısal diziyi arka arkaya ekler. TAB: TAB(sayı yada sayısal değişken): Bu yönerge print ile birlikte kullanılır ve değişken değerinin cursorun o andaki bulunduğu satırın kaçıncı sütunundan itibaren yazılacağını belirler.bu sayının x olduğunu farz edelim; (x-1) adet sütun geçtikten sonra x'inci sütundan itibaren yazmaya başlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu rakam 255'den büyük olamaz. Aslında bilgisayar 255,e kadar size hata vermez; ancak normalde ekran boyunun 40 veya 80 karakterlik olduğunu düşünürsek zaten bu rakamlardan büyük bir sayı verdiğimizde ekrandaki görünüş bizim istediğimiz satırda değil daha alt satırda olacaktır. Aşağıdaki örnekte tab bölgelerinin 10'ar karakter olduğu farz edilmiş ve anlaşılır olması için bu bölgeler rakam ile ayrılmıştır. 23

5 10 A$="Mersin" : B$="Kültür" : C$="ve Sanat" 20 D$="Şenliğine Hoşgeldiniz." 30 PRINT A$,B$;TAB(40)C$;D$ Mersin Kültür ve Sanat Şenliğine Hoşgeldiniz. Ok SONUÇLARI YAZICIYA YAZDIRMAK Bilgisayarda programlar icra edilirken her defasında ekranla çalışmak yeterli değildir. Çoğu zaman sonuçların kağıda yazılması istenir. Bu işlem aynen print komutu gibi çalışır. LPRINT: Kullanılış formu ve önündeki ifadelerin durumu PRINT ile aynıdır. Tek farkı ise PRINT ekrana yazmayı sağlarken LPRINT yazıcıya yazdırmayı sağlar. LPRINT önünde yazısal ve sayısal değişkenler, grafik karakterler, ASCII formunda verilen işaretler olabilir. Bu komutu kullanırken dikkat edilecek tek husus yazıcının her satıra kaç karakter yazdığıdır. INPUT : INPUT ["uyari"]<degisken1>[<,><degisken2><,><degisken3>...] Bu yönerge bilgisayara programla çalışan kişinin (kullanıcının) bilgisayara klavyeden (veya bir dosyadan) bilgi girmesini sağlar. Eğer uyarı yazılmış ise önce o uyarı mesajını ekrana basar ve yanına (?) basar. Bundan sonra kullanıcının istenilen veriyi girmesini bekler. Eğer birden fazla veri girilmesi gerekiyorsa aralarını (,) ile bölmek gerekir. Eğer Input yönergesinin beklediğinden farklı sayıda değişken girilirse doğrusunu girmeniz için hata mesajı yazar ve doğrusunun girilmesini bekler. Eğer uyarı mesajı yazılmamışsa doğrudan soru işareti (?) basar ve değişkenin girilmesini bekler. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus; eğer bilgisayar sayısal bir değişken bekliyor ise sayısal;değilse yazısal bir değişken girilmelidir. Aksi taktirde tip uyuşmazlığı hatası (type mistmach error) verir ve doğru değişkenin girilmesini bekler. 24

6 10 INPUT "ADINIZ";AD$ 20 INPUT TEL 30 PRINT "ismi=";ad$ 40 PRINT "telefon numarası=";tel RUN ADINIZ?MUHTEREM MUHTEMEL? ismi=muhterem MUHTEMEL telefon numarası= Ok Daha önceden akış diyagramı verilen 1 numaralı satış fişi örneğinin programını yapınız. Ek bilgiler: Bilgisayar orlon satan bir iş yerinin satış fişini yazsın. 10 INPUT"Kaç liralık alışveriş yaptınız";fiyat 20 kdv=fiyat*100/10 30 tplam=fiyat+kdv 40 PRINT"Dostlar Manifatura" 50 PRINT"Pozcu Vd Mersin":PRINT 60 PRINT"ORLON=";TAB(15)fiyat 70 PRINT"KDV=";TAB(16)kdv 80 PRINT"TOPLAM=";TAB(15)tplam 90 PRINT:PRINT"TEŞEKKÜR EDERİZ" RUN Kaç liralık alışveriş yaptınız?1000 Dostlar Manifatura Pozcu Vd Mersin Orlon 1000 KDV= 100 TOPLAM= 1100 TEŞEKKÜR EDERİZ Ok. 25

7 Klavyeden girilen 10 sayının ortalamasını bulan ve yazan bir programın akış diyagramını çiziniz, programını yapınız? BAŞLA Gir S1,S2,...,S10 TPLAM=S1+S2+...+S10 ORT=TPLAM/10 10 INPUT"5 SAYI";s1,s2,s3,s4,s5 20 INPUT"5 SAYI";s6,s7,s8,s9,s10 30 T=s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10 40 Ort=T/10 50 PRINT"TOPLAM=",T 60 PRINT"ORTALAMA=",Ort RUN 5 SAYI?10,20,30,40,50 5 SAYI?60,70,80,90,100 TOPLAM= 550 ORTALAMA= 55 Ok TPLAM ORT DUR Akış diyagramı 4 nolu örnekte verilen elektrik devresini çözen ve istenilenleri ekranda birimleri ile birlikte yazan bir program yapınız? ÇÖZÜM: 10 INPUT r1,r2,r3,r4,r5,e 20 Reş1=r3*r5/(r3+r5) 30 Reş2=Reş1+r2+r4 40 Reş=Reş2*r1/(Reş2+r1) 50 I=E/Reş 60 P=I*E 70 PRINT "Gerilim=";TAB(15)E;"Volt" 80 PRINT "Akım=";TAB(15)I;"Amper" 90 PRINT "Güç=";TAB(15)P;"Watt" 100 PRINT "Toplam Direnç=";TAB(15)Reş;"OHM" 26

8 Eğer burada direnç değerleri biliniyor ise 10 numaralı satırdaki input terimi yerine r1=10000:r2= gibi doğrudan direnç değerleri verilebilir. GO TO : GO TO <Satır numarası> Bu yönergenin işlevi programın işleyişi esnasında goto satırına geldiği anda bulunduğu yerden GO TO yönergesinin önünde yazılı numaralı satıra giderek programın çalışmaya oradan devam etmesini sağlamaktır. Programın içerisinde kullanılabileceği gibi bilgisayara direkt olarak yazılarak kullanılabilir. Böylece daha önce yazılmış bir programı çalışmaya en başından değil de istediğimiz bir yerinden başlatmaya yarar. Program içinde kullanıldığında döngü yapmada büyük numaralı bir satırdan küçük numaralı satıra tekrar tekrar gönderilerek kullanılabilir. Günümüz modern programcılığında bu deyim neredeyse kalkmıştır. Bu deyimin yerini fonksiyon yazılımları ve döngü komutları almıştır. Ancak bilgisayar programcılığı haricindeki bölümlerde, programlama sanatının ilk öğretilmesi aşamasında yinede goto deyimini kullanarak mantığı daha basit hale getirip öğrenciye vermek yararlı olabilir. Bu sebepledir ki ders notu yazılırken qbasic editörü kullanılmasına rağmen satır numarası kullanılarak yazıma devam edilmiştir. Bu ders notundaki programların tamamında komutlarda parametre olarak kullanılmayan satır numaraları yazılmadığında da programlar çalışır. GOTO 100 veya 20 GOTO 500 gibi Daha önce yazmış olduğumuz satış fişi programında eğer programın en sonuna; 100 GO TO 10 şeklinde bir satır eklersek program durmayacak ve her fişin yazılışından sonra tekrar başa dönerek yeni fişi yazmak için bekleyecektir. IF - THEN - ELSE: IF <Mantıksal ifade> THEN <Satır no veya yönerge>[else <Satır numarası veya yönerge>] 27

9 Kelime anlamı olarak yaptığı işi şöyle açıklamak mümkündür: EĞER <..> ifadesi doğru ise O ZAMAN <..> işlemini yap [DEĞİLSE <..> işlemini yap.] Yaptığı işlemi tam anlayabilmek için öncelikle IF-THEN kısmını inceleyelim.bu deyim bilgisayarın zekasını yani karşılaştırma yeteneğini sağlar.if deyiminin ardından gelen deyim; değişkenleri, yazısal dizileri, sayıları ve mantıksal operatörleri içerebilir. Eğer burada verilen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra gelen ifade yerine getirilir. Eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru değilse ve ELSE terimi kullanılmamışsa bu yönergenin olduğu satır işleme girmeden atlanır ve bir sonraki satırdaki işlem icra edilir. THEN deyiminin ardından herhangi bir basic terimi gelebileceği gibi bir satır numarası da gelebilir. Satır numarası geldiğinde bunun anlamı; eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra verilen satır numarasına git ve işleme oradan devam et demektir. Eğer THEN deyiminden sonra birkaç tane işlem yapılacaksa THEN deyiminin ardından alt satıra geçilerek istenilen işlemler yapılır ve bu durunda işlemlerin bitiminden sonra ENDIF deyimi kullanılır. Bu deyimlerden sadece IF-THEN kısmı kullanılabileceği gibi bunların ardından ELSE kısmı da eklenebilir. ELSE ifadesini, yine THEN ifadesinde olduğu gibi bir satır numarası yada bir veya birkaç basic ifadesi takip edebilir. Hepsi beraber kullanıldığında ise bilgisayara verdikleri emir şu şekilde olacaktır: Eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru ise THEN deyiminden sonra gelen ifadeyi, yada emri yerine getir; eğer IF deyiminden sonra gelen ifade doğru değil ise ELSE deyiminden sonra gelen ifadeyi yerine getir. 10 IF a=5 THEN PRINT "doğru" ELSE 50 Bu örneğin anlamı Eğer a=5 ise ekrana doğru yaz, eğer a=5 değilse o zaman 50 numaralı satıra git ve oradaki işlemi yerine getir. IF F>50 THEN A=(B+C9)*40/100 B=F*60/100 C=A+B ENDIF Bu örnekte de F sayısı 50 den büyük ise A, B, C hesaplamaları yapılır ve işlem ENDIF deyiminin ardından devam eder. Eğer F sayısı 50 den büyük değil ise A, B, C hesaplamaları yapılmadan işlem ENDIF deyiminin ardından devam eder 28

10 Akış diyagramını verdiğimiz iki numaralı satış fişi örneğinin programını yazalım. 10 INPUT Cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$="Hırdavat" THEN KDV=fiyat*13/113 : GOTO IF Cinsi$="Gıda" THEN KDV=fiyat*3/103 : GO TO KDV=fiyat*10/ PRINT "İLKBAHAR MARKET" 60 PRINT "POZCU Vd Mersin" 70 PRINT 80 PRINT Cinsi$; TAB(16) fiyat 90 PRINT "KDV=";TAB(17) KDV 100 PRINT "TOPLAM=" TAB(16) fiyat 110 PRINT 120 PRINT "TEŞEKKÜR EDERİZ" 130 GOTO 10 Program çalıştırıldığında:?kitap,1100 İLKBAHAR MARKET POZCU Vd Mersin Kitap 1100 KDV= 110 TOPLAM= 1100 TEŞEKKÜR EDERİZ? 29

11 Akış diyagramı konusunda verilen 3 numaralı örneğin programını yapalım. 10 INPUT "Alınan malın cinsi,fiyatı";cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$="Hırdavat" THEN KDV=fiyat*13/113 :GOTO IF Cinsi$="Gıda" THEN KDV=fiyat*3/103 : GOTO KDV=fiyat*10/ tplam=tplam+fiyat 60 vergi=vergi+kdv 70 INPUT "Baska mal aldınız mı(e/h)";seç$ 80 IF Seç$="H" THEN IF Seç$="E" THEN 10 ELSE PRINT"TÜCCAR TİCARET" 110 PRINT"MALTEPE Vd.1243 ANKARA" 120 PRINT"TEŞEKKÜR EDERİZ" 130 PRINT 140 PRINT"Fiyatı="; TAB(15) tplam 150 PRINT"KDV=" ;TAB(16) vergi 160 PRINT"TOPLAM=";TAB(15) tplam 170 tplam=0:vergi=0:go TO 10 Aynı örneğin 100. satıra kadarki kısmı şöyle de yazılabilir. 10 INPUT"Alinan malın cinsi,fiyatı";cinsi$,fiyat 20 IF Cinsi$<> "Hırdavat" THEN 40 ELSE KDV=fiyat*13/ GOTO IF Cinsi$<>"Gıda" THEN 50 ELSE KDV=fiyat*3/103:GOTO KDV=fiyat*10/ tplam=tplam+fiyat: vergi=vergi+kdv 70 INPUT "Baska mal aldınız mı (E/H)";Seç$ 80 IF Seç$="E" THEN IF Seç$<>"H" THEN 70 30

12 Bir öğrencinin geçme kalma notunu hesaplayan bir program yapınız. Not hesaplama sistemi şöyledir:finale girmek için vize ortalaması 40'dan büyük olmalı.vize ortalamasının %40'ı ile final notunun %60'ının toplamı 60 dan büyük olursa ve final notu 50'den büyük olursa ders başarılmış olmaktadır. Değilse aynı sistem bütünleme sınavı için uygulanacaktır. 10 INPUT "vize 1,vize2";v1,v2 20 vo=(v1+v2)/2 30 IF vo<40 THEN PRINT"VİZESİZ" :GOTO INPUT "final notu";f 50 IF f<50 THEN PRINT"BÜTÜNLEME":GOTO v40=vo*.4 : f60=f*.60 :gn=v40+f60 70 IF gn>60 THEN INPUT "Bütünleme notu";b 90 IF b<50 THEN b60=b*.60 :gn=v40+b IF gn>60 THEN PRINT"BAŞARILI":PRINT "NOTU=";gn:GOTO PRINT"BAŞARISIZ" :GO TO 10 ÖRNEK A) 1'den 500'e kadar olan sayıların toplamını ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 n=0 20 n=n+1 30 tplam=tplam+n 40 IF n< 500 THEN rt=tplam/ PRINT "1'den 500'e kadar olan sayıların" 70 PRINT "TOPLAMI=";TAB(15)tplam 80 PRINT "ORTALAMASI=";TAB(15)rt ÖRNEK B) Yukarıdaki örnekten faydalanarak alt ve üst sınırı kullanıcı tarafından belirlenen ve birer birer artan sayıların toplamını ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 31

13 10 INPUT "Alt ve üst sınırı giriniz";a,ü 20 n=a-1 30 n=n+1 : s=s+1 : t=t+n 40 IF n<ü THEN rt=t/n 60 PRINT a;"'dan ";ü;"'ye kadar olan sayıların;" 70 PRINT "Toplamı= ";t 80 PRINT "Ortalaması=";rt ÖRNEK C) Kaç tane olduğu bilinmeyen pozitif sayıların toplamı ve ortalamasını bulan programı yazınız? Not=En son sayıdan sonra negatif bir sayı giriniz. 10 s=0 20 s=s+1 30 INPUT sayı 40 IF sayi<0 THEN tplam=tplam+sayı :GOTO s=s-1 70 rt=tplam/s 80 PRINT"Verilen sayılar";s;"adettir ve ortalamaları";rt"; 90 PRINT"dir." ÖRNEK D) Yukardaki örneklerden faydalanarak bir öğrencinin derslerinin aritmetik ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 s=1 20 INPUT "notunuz";puan:tplam=tplam+puan 30 INPUT "Başka dersiniz var mı(e/h)";bd$ 40 IF BD$="E" THEN s=s+1: GOTO IF BD$ <> "H" THEN rt=tplam/s 70 PRINT s;"adet dersinizin ortalaması=";rt;"dır." 32

14 FOR - NEXT DÖNGÜSÜ : FOR<değişken>=<başlangıç> TO <bitiş> [STEP <artma sayısı>] - - NEXT <değişken> Bu yönerge değişkenleri sayaç olarak kullanmamızı sağlayan bir basic yönergesidir. Bu yönerge verilen başlangıç değerinden bitiş değerine kadar belirtilen adım aralıkları ile sayar. Burada değişkenin bir sonraki adıma artmasını (veya eksilmesini) belirten ifade NEXT ifadesidir. Bunun nerede kullanılabileceğini anlayabilmek için örnek A ve B'ye bakmak yeterli olacaktır. Bu örneklerdeki n artışlarını FOR-NEXT döngüsü ile yapmak daha kolay olacaktır. STEP<artma sayısı> ifadesi kullanılmadığı zaman artma sayısı +1 olarak işlem görecektir. Burada başlangıç ve bitiş değerleri ve artma sayıları olarak ondalıklı sayı veya tamsayı kullanılabilir. Bu ifadeyi kullanırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bunlardan birincisi eğer başlangıç değeri bitiş değerinden küçük ise artma sayısı pozitif, bunun tersi durumda ise artma sayısı negatif olmalıdır. Aksi taktirde sonsuz döngü oluşacaktır. Bir diğer konu; eğer iç içe birden fazla döngü açıldı ise döngülerin kapanış ifadeleri olan next'ler de en içerdekinden dıştakilere doğru döngüler kapatılmalıdır. Bir döngünün kapatılması için o döngü başlatılırken kullanılan FOR deyiminin önündeki değişken ile NEXT deyiminin önündeki değişken aynı olmalıdır. Bir diğer husus döngünün başlangıç ve bitiş sayıları aynı olsa bile her döngü en az bir defa işleme girer. Yani FOR i=1 TO 1 döngüsü 1 kez işleme girecektir. Bir programda bir adet FOR-NEXT döngüsü var ise NEXT'in önüne değişken yazmaya gerek yoktur. Ancak birden fazla ve iç içe açılmış döngülerde NEXT'in önüne mutlaka hangi döngüye ait olduğunu bildiren değişken yazılmalıdır. A örneğinde verilen; 1'den 500'e kadar olan sayıların toplam ve ortalamasını bulan programı FOR-NEXT döngüsü ile yapalım: 33

15 10 FOR i=1 TO tplam=tplam+i 30 NEXT i 40 rt=tplam/ PRINT "1'den 500'e kadar olan sayıların" 60 PRINT "Ortalaması =";rt 70 PRINT "Toplamı =";tplam RUN 1'den 500'e kadar olan sayıların Ortalaması =250.5 Toplamı = 'den 1'e kadar olan sayıların toplamını bulunuz? Bu örneği iki şekilde yapmak mümkündür. Biz bu iki yolu da göstererek öğrencinin döngü kavramını anlamasına yardımcı olmaya çalışacağız. 10 REM DÖNGÜ İKİNCİ METODU 20 n=50 FOR n=50 TO 1 STEP t=t+n 40 n=n-1 NEXT n 50 IF PRINT"50'den n=0 THEN 501'e ELSE kadar 30 olan sayıların toplamı=";t 60 END PRINT "50'den 1'e kadar sayıların toplamı=";t 70 END REM : Kullanılış Formu : REM <Açıklama ifadesi> Program açısından hiçbir önemi yoktur. Bu yönerge kullanıcıdan ziyade programcıyı ilgilendirmektedir. REM deyimi önüne programcı hatırlamak istediği açıklama notlarını yazar. Program çalıştığında bu notlar ekranda yazılmaz. Sadece eğer programda bir hata çıkarsa programcı yazdığı hatırlatma notlarına bakarak hatayı daha kolay bulacaktır. 0'dan 1000'e kadar olan çift sayıların toplamını bulan bir program yazınız? 34

16 10 FOR i= 0 TO 1000 STEP 2 20 tplam=tplam+i 30 x=x+1 40 next i 50 rt=tplam/x 60 PRINT "0'dan 1000'e kadar olan çift sayıların" 70 PRINT "Toplamı =";tplam 80 PRINT "Ortalaması =";rt 90 END END: END Bu deyim genellikle programların sonunda yer alır ve işlevi programın çalışmasını durdurmaktır. Her seferinde sonda yer alır diye bir şart yoktur. Bazı programlarda programın her hangi bir yerinde durdurulması istenilebilir. İşte bu durumlarda END deyimi kullanılır. Eğer programın en sonunda bu deyim kullanılmazsa program yine duracaktır ancak bu defasında ekrana en son hangi satırı işlediğini gösteren bir not yazarak duracaktır. END ile arada bir yerde durdurulmuş bir program CONT komutu ile çalışmaya kaldığı yerden devam ettirilebilir. STOP: STOP Yaptığı işlem bakımından END komutu ile aynıdır. Programın geçici olarak durdurulmasında kullanılır. END ile arasındaki fark ise STOP komutu ile program durdurulduğunda en son işlem gören satır numarası ekrana yazılır. CONT komutu ile program kaldığı yerden çalışmaya devam ettirilebilir veya GO TO <satır numarası> komutu ile program bizim istediğimiz yerden çalışmaya devam ettirilebilir. 35

17 Alt sınırı ve üst sınırı dışarıdan verilen tamsayılar dizisinin çift sayılarını toplayan ve ortalamasını bulan bir program yazınız? 10 INPUT "ALT SINIRI ve ÜST SINIRI GİRİNİZ";a,ü 20 FOR i=a TO ü 30 c=int (i/2) : b=i/2 40 IF b=c THEN t=t+i :x=x+1 50 NEXT i 60 rt = t/x 70 PRINT a;"'den";ü;"'ye kadar olan çift sayıların" 80 PRINT "Toplamı =";t 90 PRINT "Ortalaması =";rt Verilen iki sayıdan büyüğünü ve küçüğünü ayırt eden ve yazan bir program yazınız? 10 INPUT "iki sayı giriniz";s1,s2 20 IF s1>s2 THEN b=s1: k=s2 30 IF s1<s2 THEN k=s1: b=s2 40 PRINT "Verilen sayıların büyüğü =";b 50 PRINT "Verilen sayıların küçügü =";k 60 STOP Taban yarıçapı ve yüksekliği verilen koninin hacmini bulan programı yazınız? V=pi * r^2 * h / 3 10 INPUT "Koninin taban yarıçapı ";r 20 INPUT "Koninin yüksekliği ";h 30 pi=22/7 40 hacim=pi*r^2*h/3 50 PRINT "Taban yarıçapı";r;"cm 60 PRINT "ve yüksekliği";h;"cm. olan koninin" 70 PRINT "hacmi";hacim;"cm3'tür." 36

18 Kenar ölçüleri verilen üçgenin çevresini ve alanını hesaplayan bir program yazınız? 10 INPUT "Üçgenin kenar ölçüleri=";a,b,c 20 Çevre=a+b+c : u=(a+b+c)/2 30 Alan= SQR(u*(u-a)*(u-b)*(u-c)) 40 PRINT "ALAN=";Alan,"ÇEVRE=";Çevre LOCATE: LOCATE (y,x) Bu deyim yazılacak olan yazının ekran üzerinde nereye yazılacağını belirtir. Burada y sayısı 25'den büyük olamaz ve verinin hangi satıra yazılacağını belirtir. x sayısı ise verinin yazılacağı sütunu belirler. Bu rakam ekranın yazma kabiliyetine göre 40 yada 80'den büyük olamaz. SPC: SPC(x) Bu deyim PRINT ile yazı yazılırken yazılan veriler arasında boşluk bırakmaya yarar a$="türkiye" : b$="cumhuriyeti" 20 LOCATE (8,30):PRINT a$;spc(5);b$ RUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 37

19 CHR$: CHR$(sayısal değişken) Print ile birlikte kullanılır. Yazdırmalarda bazen öyle sorunlar çıkar ki bunları yazmakta zorlanırız. Mesela " " işareti yazdırmak istediğimizde PRINT deyiminin önünde şimdiye kadar öğrendiğimiz metotlarla mümkün değildir. İşte bu gibi durumlarda CHR$ deyimi kullanılarak istediğimiz (eğer bilgisayarımızda o işaret mevcut ise) işaret veya şekli yazdırmamız mümkün olacaktır. Kullanılış formundaki sayısal ifade yerinde 255'den küçük bir sayı kullanılmalıdır. Kullanılan sayı yazmak istediğimiz işaretin makine içerisindeki kodu olmalıdır. Hangi rakamın sizin bilgisayarınızda hangi işareti simgelediğini bilgisayarların kullanma kılavuzunda bulmak mümkündür. ASC: ASC(ifade) Bilgisayarlar ekrana yazabildikleri her işaret, harf ya da rakama karşılık içlerinde bir sayı ile onu simgelerler. İşte bu karşılık sistemine ASC II kod sistemi denir. CHR$ ile yazdırmak istediğiniz bir işaretin karşılığı olan sayıyı bu deyimle öğrenmeniz mümkündür. Eğer ifade yerinde tek bir harf yada rakam değil de bir dizi verilirse ASC deyimi verilen dizinin ilk karakterinin kod karşılığını verecektir. 32 ile 255 arasındaki ASC II kod tablosunu yazan bir program yazınız? 10 FOR i=32 TO PRINT i;chr$(i), 30 NEXT i NOT: 0,dan 255'e kadar olan ASC II kod tablosu ders notlarına eklenmiştir. A harfinin ASC II kodunu veren bir satırlık bir basic ifadesi yazınız? PRINT ASC(A) 38

20 Bir iş yerinde elemanların vergi iadeleri bilgisayarla kontrol ettirilmektedir. Bu işlemi önce fatura toplamının kontrolü ve sonra vergi iadesi hesabının kontrolü şeklinde yapmaktadır.bu işlemi yapabilecek bir program hazırlayınız. Vergi iade oranları: için %20, için %15, için %10, maaş miktarı için %5 'dir. 10 INPUT"Maaş miktarı=";maaş 20 PRINT"Faturaların üzerinde yazan TOPLAM değerini girin" 30 PRINT "En son faturadan sonra bir 0 rakamı giriniz" 40 FOR i=1 TO INPUT "Fatura toplam değeri=";fm 60 fatt=fatt+fm 70 IF fm=0 THEN i=i-1:goto NEXT i 90 PRINT "Fatura adedi =";i 100 PRINT "Fatura toplamı =";fatt 110 IF fatt>maaş THEN fatt=maaş 120 IF fatt<30000 THEN vi=fatt*.20:goto IF fatt<60000 THEN vi=4500+(fatt-30000)*.15:goto IF fatt< THEN vi=10500+(fatt-60000)*.1: GOTO vi=14500+(fatt )* PRINT"Maaş miktarı =";maaş 170 PRINT "Vergi iadesi tutarı =";vi GET (INKEY$) : GET (Yazısal dizi değişkeni) <Yazısal dizi değişkeni>=inkey$ Bu yönerge bazı bilgisayarlarda GET bazı bilgisayarlarda ise INKEY$ olarak kullanılmaktadır. Yaptığı iş INPUT gibidir; ancak bu komutla klavyeden yalnızca bir tek harf ya da değişken okunur ve bu deyimle bilgi girildiğinde RETURN tuşuna basmaya gerek yoktur. Özellikle evet yada hayır şeklinde cevaplanması istenen yerlerde kullanılır. Aşağıda evet (E) yada hayır (H) cevabını kabul eden programlar verilmiştir. Bu programlar E yada H harfleri haricinde cevap kabul etmemektedir. Böylece kullanıcının yanlışlıkla başka bir tuşa basması önlenmiş olur. Bu programlarda 10 numaralı satır bilgisayarın bir tuşa basılıncaya kadar beklemesini sağlar. "" işaretleri arasında hiçbir işaret olmamalıdır. 39

21 Bilgisayara 1 ile 6 arasında iki sayı tutturulmakta ve bir zar gibi çalışması istenmektedir. Her zar atışından önce eğer zar atılacaksa E, atılmayacaksa H tuşuna basılması istenmektedir.bu işi yapan programı GET ve INKEY$ için ayrı ayrı yapınız? 5 REM ÖRNEGİN GET İLE ÇÖZÜMÜ 10 PRINT "Zar atacakmısınız (E/H)" 20 GET a$ : IF a$="" THEN IF a$="e" THEN IF a$="h" THEN END 50 PRINT"E veya H tuşlarından birini seçiniz":go TO a=int(rnd(0)*6+1) : b=int(6*rnd(0)+1) 70 PRINT a,b 80 GOTO 10 5 REM ÖRNEGIN INKEY$ İLE ÇÖZÜMÜ 10 PRINT "Zar atacaksanız E, atmayacaksanız H tuşuna basın 20 a$=inkey$ :IF a$="" THEN IF a$="e" THEN IF a$="h" THEN STOP 50 PRINT "E ya da H tuşuna basınız" :GO TO FOR i=1 TO 2 70 a(i)=int(rnd(0)*6+1) 80 PRINT a(i), 90 NEXT i 100 PRINT : GO TO 10 40

SAB104 Bilgisayar Programlama

SAB104 Bilgisayar Programlama Hafta 1 Programlamanın Tanımı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi dersine ait sunumlar hazırlanırken ağırlıklı olarak Quick Basic ile Bilgisayar Programlama (Dr. İsmail Gürkan, Dr. Bülent

Detaylı

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar

Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar Karakter Değişkenlere İlişkin Komutlar ASCII Kodlama Sistemi Bilgisayar sayılar üzerine kurulmuş makinalar olduklarından onların düşünmeleri ve hatırlamaları sayısal değerlerle olmaktadır. Bundan dolayı

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Akış Diyagramları ve Sözde Kodlar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Sözde Kodlar (pseudo-code) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Sözde Kod Sözde

Detaylı

PROGRAMLAMA DİLLERİ I

PROGRAMLAMA DİLLERİ I PROGRAMLAMA DİLLERİ I Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Hafta 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Problem. N sayıda öğrencinin boy ortalaması. N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç değeri TOP: Toplam BOY: Boy ORT: Ortalama. Algoritma

Problem. N sayıda öğrencinin boy ortalaması. N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç değeri TOP: Toplam BOY: Boy ORT: Ortalama. Algoritma TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEMEL BİLGİSAYAR BİL. VE BASIC PROG. DİLİ DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Problem N sayıda öğrencinin boy ortalaması N: Öğrenci sayısı S: Başlangıç

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA BÖLÜM-II ALGORİTMA I. GİRİŞ Bilgisayar dünyasında, insanın

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA

İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA İÇERİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ ALGORİTMA AKIŞ DİYAGRAMLARI PROGRAMLAMA DİLLERİ JAVA DİLİNİN YAPISI JAVA DA KULLANILAN VERİ TİPLERİ JAVA DA PROGRAM YAZMA UYGULAMA Örnek: Yandaki algoritmada; klavyeden 3 sayı

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Program akıģı sırasında belirtilen satır numaralı yere gitmek için kullanılır. Genel formu: [] GOTO GOTO n

Program akıģı sırasında belirtilen satır numaralı yere gitmek için kullanılır. Genel formu: [<satır numarası>] GOTO <satır numarası 1> GOTO n KONTROL DEYİMLERİ Kontrol deyimleri bir programın normal akıģını değiģtirmek için kullanılır. Aksi söylenmedikçe programın komut satırları birbiri ardına çalıģtırılır. Program içindeki yapılan sorgulamalara

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri

Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri Basit Algoritma Akış Diagramı Örnekleri Mantıksal veya Döngüsel olmayan akış diagramı örnekleri Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın. Sayısal Fiyat, Sonuc Yaz; Fiyat giriniz Oku;

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir. 1 Akış diyagramları

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Bilgileri Dersin Hocası: Araş. Gör. Ahmet Ardahanlı E-posta: ahmet.ardahanli@hotmail.com Oda: DZ-33

Detaylı

Akış Kontrol Mekanizmaları

Akış Kontrol Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 1 Akış Kontrol Mekanizmaları if else switch for döngüsü for döngüsünün çalışma prensibi for döngüsüyle ilgili örnekler for döngüsüyle ilgili kurallar while döngüsü while döngüsünün

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR TEMELLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Yrd.Doç.Dr. Emel ARSLAN earslan@istanbul.edu.tr C Program Akış Kontrol Yapıları Kontrol Komutları Normal şartlarda C dilinde bir programın çalışması, komutların

Detaylı

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI

ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI NOT: Çalışma kâğıtları Algoritma Tasarımı ve Excel olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta ve sınavda her ikisinin de çalışılması gerekmektedir. ALGORİTMA TASARIMI VE SCRATCH UYGULAMASI Bu çalışma sayfalarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

Örnek bir Algoritma. Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Örnek bir Algoritma Örneğimiz bir insanın evden çıkıp işe giderken izleyeceği yolu ve işyerine girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır. Çözüm 1: 1. Evden dışarıya çık 2. Otobüs durağına yürü 3. Durakta

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

Bilgisayar II Dersi. Bölüm-2

Bilgisayar II Dersi. Bölüm-2 Bilgisayar II Dersi Bölüm-2 Bilgisayar dünyasında, insanın yaşamı boyunca yaptığı plan kavramına eşdeğer algoritma kavramı vardır. Bilgisayardaki işlemin/işlemlerin gerçekleştirilmesinde izlenecek adımlara

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Döngüler for Döngüsü while Döngüsü do-while Döngüsü break Deyimi Kullanımı continue Deyimi

Detaylı

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/

MTK467 Nesneye Yönelik Programlama. Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ MTK467 Nesneye Yönelik Programlama Hafta 4 - Döngüler Zümra Kavafoğlu https://zumrakavafoglu.github.io/ while döngüsü while(koşul){ } döngü ifadeleri Koşul boolean değerli olmalıdır. Koşulun değeri true

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

Algoritmanın Hazırlanması

Algoritmanın Hazırlanması Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları.

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Turbo C ++ 3.0 ALGORİTMALAR http://vaibhavweb.tripod.com/others/tc3.zip http://www.top4download.com/turbo-c- /aklqwuba.html 1 2 Bilgisayarda Problem Çözme Adımları Bilgisayarda Problem Çözme Adımları 1-Problemi

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Değişken ve Atama Bilgisayar programı içerisinde ihtiyaç duyulan sembolik bir ifadeyi veya niceliği

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu.

Javascript. 1) Notepad++ aşağıdaki kodları yazıp deneme.html olarak kaydedelim. 2) Biraz önceki sayfa sadece html kodların içeriyordu. Javascript Html sayfalarının içine yazılarak, sayfayı daha etkileşimli hale getirir. click olayları, uyarı mesajları gibi hareketlerle sayfayı daha dinamik hale getirir. Javascript olmadan yazılan html

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır. Form işlemleri

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA

PROGRAMLAMA ALGORĠTMA PROGRAMLAMA Programlama Nedir? Bir iģi yapmak için gerekli iģlemlerin tespit edilmesi, tanımlanması ve bu iģlerin sırasının bilinmesidir. Programlama Basamakları: 1- Problemi Tanıma: Programın programcı

Detaylı

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ Giriş/Çıkış deyimlerine neden gerek vardır? Biçimli giriş/çıkış deyimleri, Klavye den veri girişi Dosya dan veri okuma ve dosyaya yazma Ekrana sonuçları yazdırma, Yazıcı,

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Algoritma ve Programlamaya Giriş Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Güncellenme tarihi: 13.03.2017 Yazılım nedir? Donanım birimlerini istenen işleme

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) {

Fonksiyonlar. C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 51. /* Fonksiyon: kup Bir tamsayının küpünü hesaplar */ long int kup(int x) { Fonksiyonlar Kendi içinde bağımsız olarak çalışabilen ve belli bir işlevi yerine getiren program modülleridir. C programları bu modüllerden (fonksiyonlar) oluşurlar. Fonksiyonların yazılmasındaki temel

Detaylı

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Algoritma ve Programlamaya Giriş. Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Algoritma ve Programlamaya Giriş Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Güncellenme tarihi: 27.02.2017 Yazılım nedir? Donanım birimlerini istenen işleme

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 1 PHP Program Yapısı Php çoğunlukla HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır.

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016

MS Excel. Excel Microsoft Office in bir parçasını oluşturur. Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 MS Excel Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, tablolar içinde verilerle grafik oluşturma, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 3. Hafta (Örnekler) Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Örnek Uygulamalar Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Örnek: Aşağıdaki akış diyagramının sonucunu bulunuz. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU

Detaylı

Internet Programming I. Hafta III. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Internet Programming I. Hafta III. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Internet Programming I Hafta III Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Dönen Değer? Fonksiyonlar, kendilerini göreve çağıran VBScript komutlarına ve işlemlerine

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 3. Python da Döngüler Bu bölümde iki tane döngüden bahsedeceğiz: while ve for döngüleri. Ayrıca bu bölümde döngüler dışında break ve continue deyimleri ile range() ve len() fonksiyonlarına

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ. Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Programcılık, problem çözme ve algoritma oluşturma Programcılık, program çözme ve algoritma Program: Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya

Detaylı

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir.

SQL PROGRAMLAMA. Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı GO deyimidir. SQL PROGRAMLAMA BATCH Bir batch, bir arada bulunan bir dizi SQL deyimidir. Batch ayıracı deyimidir. SELECT. UPDATE...... DELETE.. BATCH BATCH Özellikleri 1- Bir batch içinde bir deyimde yazım hatası olduğunda

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Kontrol deyimleri programlamanın olmazsa olmaz koşullarındandır. Şartlara (karşılaştırma) bağlı

Detaylı

IF / ELSE IF / ELSE. Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, else if veya else ile devam eder.

IF / ELSE IF / ELSE. Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, else if veya else ile devam eder. 1. Genel Bilgiler Bu deyimler, koşullu işlem yapan deyimlerdir ve daima if deyimi ile başlar, if veya ile devam eder. if ve tek bir karşılaştırma deyimi olup kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer bu koşul olumlu

Detaylı

if (ad == "Sabri") Console.WriteLine("Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...");

if (ad == Sabri) Console.WriteLine(Merhaba Sabri. Ne zamandır gözükmüyodun...); Koşul İfadeleri ve Akış Kontrolü Koşul ifadeleri ve akış kontrolleri programlama dillerinde her zaman en önemli yeri tutmaktadır. Yazdığımız uygulamanın hangi koşulda nasıl davranacağını belirterek bir

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1101 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Koşul Karşılaştırma Operatörleri Mantıksal

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java da Fonksiyon Tanımlamak Java da Döngüler Java da Şart İfadeleri Uygulamalar Java da Fonksiyon Tanımlamak JAVA DA FONKSİYON TANIMLAMAK 4 Fonksiyonlar;

Detaylı

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ

HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ HÜPP PYTHON I.HAFTA ALGORİTMA MANTIĞI, AKIŞ DİYAGRAMLARI VE PYTHON'A GİRİŞ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Herhangi bir program yazabilmemiz için öncelikle önümüzde bir problem, soru olması gerekir. Problemi belirledikten

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2

3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 3. KOŞUL YAPILARI 3.1. IF YAPISI 2 if yapısı bir şartın (condition) gerçekleşmesi / gerçekleşmemesi durumunda yapılacak işlemleri (statement) belirler. Buna örnek olarak bir sayının belli bir değerden

Detaylı

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar

C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar C++ Dilinde Bazı Temel Algoritmalar Bazı eşyalar için her eve lazım derler. Az sonra bahsedeceğimiz algoritmalar da her kodcuya lazım cinsten. Sayının tek mi çift mi olduğuna karar veren programdan, çarpım

Detaylı

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir

Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir DİZİLER (ARRAYS) Değişkenler, içerisinde tek bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek, her bir gün adı için bir değişken tanımlamak gereklidir. string gun1,

Detaylı

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN

BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN BASİT C PROGRAMLARI Öğr.Gör.Dr. Mahmut YALÇIN Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak #include /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar*/ int main() { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n"

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI Prof. Dr. Necmettin Kaya 1 KONULAR 1. Bilgisayara giriş,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

How to ASP Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 29 Eki. 1 Kas. 2013

How to ASP Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU. 29 Eki. 1 Kas. 2013 How to ASP Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2011 2012 Bahar Yarıyılı 29 Eki. 1 Kas. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Fonksiyonlar, kendilerini göreve çağıran VBScript komutlarına ve işlemlerine bir

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi Soru Adı: Soyadı: Numara: Bölümü: Erzurum Teknik Üniversitesi Mühislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Programlama Dersi Ödevi 15.11.2015 Soru 1 2 3 4...... Toplam Puanlar Soru-1: Yandaki kısımda verilen terimlerin

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1 (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 2 Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA BÖLÜM 3 BASIC`DE DOSYALAMA İŞLEMLERİ Basıc'de çalışırken herhangi bir işlem dosyalama stili ile yapılacaksa (Veriler dosyalara kaydedilip, gerektiğinde kullanılacaksa) bu durumda iki ayrı çalışma metodu

Detaylı

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA

disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA MATLAB 3.DERS disp VEYA fprintf KOMUTLARIYLA EKRANA MESAJ YAZDIRMA Daha önceki derslerimizde input komutu ile klavye üzerinden MATLAB programlama ortamına veri girmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise disp

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu

İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu İnternet Programcılığı Dersi 2.Dönem Ders Notu DEĞİŞKEN TİPLERİ TAM SAYI (İNTEGER) VERİ TİPİ Negatif veya pozitif ondalık kısmı bulunmayan sayılardır. Örnek: $i=65; $x=345; ONDALIK(REAL)VERİ TİPİ Ondalıklı

Detaylı

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 -

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 - BÖLÜM 3 OPERATÖRLER - 19 - 3.1 Operatörler Hakkında Yukarıdaki örnekleri birlikte yaptıysak = işaretini bol bol kullandık ve böylece PHP'nin birçok operatöründen biriyle tanıştık. Buna PHP dilinde "atama

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı