TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0= 3 / AKTS= 4 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş Yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İşyeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun Yapıyı Oluşturup İş yerini Açmak DERS: HUK-100 TEMEL HUKUK 2+0= 2 / AKTS= 3 Hukukun Temel Kavramlarını Tanımak, Hukuk Sistemini İncelemek, Hak Türlerini Sınıflandırmak, Hakkın kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması Yöntemlerini Belirlemek, Kişilik Kavramı Türleri Kazanılması ve Kaybedilmesini Belirlemek, Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyeti Belirlemek, Aile Hukuku ve Hükümleri Analiz Etmek, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepleri Sınıflandırmak, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil İşlemleri Yapmak, Sözleşme Düzenlemek, Eşya Kavramı ve Türlerini Tanımak, Eşya, Mülkiyet, Devir ve Rehin İşlemleri yapmak, İcra İflas İşlemlerini Takip Etmek DERS: MVU-100 GENEL MUHASEBE 3+1= 3,5 / AKTS= 4 Genel bilgiler, Bilanço ve Hesaplar, Muhasebe Sistemi, Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Yabancı Kaynak Hesapları, Öz Kaynak Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Ticari Belgeler, Sipariş-İrsaliye-Fatura, Kasa İşlemleri, Personele İlişkin Muhasebe İşlemleri, Cari Hesap, Banka İşlemleri, Çek Senet İşlemleri, Proforma Fatura, Finansal Raporlar, Bütçeleme İlave Yatırımlar 1

2 DERS: YRY-101 MİKRO EKONOMİ 2+0= 2 / AKTS= 3 Ekonominin Özellikleri ile İlgili Bilgi Edinmek, Üretimi Sınıflandırmak, İhtiyaçları Belirlemek, Faydayı Sınıflandırmak, Diğer İktisadi Kavramlarla İlgili Bilgi Edinmek, Tüketici Dengesini Belirlemek, Talep Oluşumunu Belirlemek, Talep Esnekliği Çeşitlerini Ayırt Etmek, Üretici Dengesini Belirlemek, Arz Oluşumunu Belirlemek, Maliyet Analizleri Yapmak, Piyasa Türlerini Sınıflandırmak, Farklı Piyasalarda Denge Oluşumunu Ayırmak DERS: YRY-103 MESLEKİ MATEMATİK 2+0= 2 / AKTS= 3 Küme, Sayılar, Sayılarla İlgili İşlemler, Modüler Aritmetik, Cebir, Polinomlarla Uygulamalar, Oran ve Orantı, Oran ve Orantı Uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların Olma Olasılığı, Olasılıkla İlgili Uygulamalar DERS: YRY-105 KAMU YÖNETİMİ 2+0= 2 / AKTS= 3 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Elemanları, Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Temel Nitelikleri ve İlkeleri, Yönetişim, Kamu Yönetimini İncelemede Başlıca Yaklaşımlar, Kamu Yönetimi-Özel Yönetim Karşılaştırması, Devletin Görevleri ve Büyümesi, Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi; Merkezde Yönetim, Yerinden Yönetim, Yerinden Yönetim ve Kamu Yönetiminin Özellikleri, Kamu Yönetiminin Yapısı, Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü, Merkezi Yönetimin Taşra (Çevre) Örgütü, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin Önemi ve Dayandığı Değerler, Anayasa da Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Kuruluşları, Organları, Görevleri, İşleyişleri, Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Özellikleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mesleki Kamu Kurumları, Bürokrasi, Tanımı, Özellikleri, Olumsuzlukları, Bürokrasi ve Siyasi Kurumlar, Bürokrasinin Gelişimi, Türkiye de Bürokrasi, Kamu Yönetiminin Denetlenmesi, Siyasi Denetim, İdari Denetim, Ombudsman Denetimi, Yargı Denetimi, Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi, Yönetimde Açıklık. DERS: ZTD 101 TÜRK DİLİ I 2 + 0= 2 / AKTS= 2 Dil nedir?, Dilin Özellikleri, Dil-Kültür İlişkisi, Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri ve Gelişimi, Türkiye Türkçesi nin Tarihi, Türk Dilinin Başlıca Eserleri, Türk Dilinin Ses Özellikleri ve Ses Olayları, Türkçede Kelime Yapma Yolları (ek, kök), Sözcük Türleri ve Cümle İçindeki Görevleri 2

3 DERS: ZAI-101 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI I 2 + 0= 2 / AKTS= 2 İnkılâp, İhtilal, Reform Kavramları, 19. Yüzyılın Sonunda Osmanlı Devleti nin Durumu, 1. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve TBMM nin açılışı, TBMM ye Karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları. DERS: ZYD-101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) 2+0= 2 / AKTS= 2 A1/1 Seviyesinde Dilbilgisi Çalışmaları, Sözcük Bilgisi Etkinlikleri, Günlük Hayatta Kullanılan İfadeler ve Yapılar, Kendini ve Bulunduğu Çevreyi İfade Edebilmeye Yönelik Aktiviteler, Günlük İngilizce Okuma, Dinleme, Yazma Alıştırmaları. MESLEK YÜKSEKOKULU SEÇMELİ DERSLERİ ( ALAN İÇİ DERSLER ) DERS: BTP-100 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2+1= 2,5 / AKTS= 4 İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama I. SINIF BAHAR YARIYILI DERS: ISL-102 İŞLETME YÖNETİMİ II 2+1= 2,5 / AKTS= 5 Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek 3

4 DERS: YRY-102 MAKROEKONOMİ 2+0= 2 / AKTS= 3 Üretimi ve Katma Değeri Hesaplamak, Ekonomik Faaliyetleri Ölçmek, Para Piyasasını Takip Etmek, Para Politikalarını Takip Etmek, Mal Piyasasında Denge Oluşumunu Analiz Etmek, Para Piyasasındaki Denge Oluşumunu Analiz Etmek, Emek Piyasasında Denge Oluşumunu Analiz Etmek DERS: YRY-104 KAMU MALİYESİ 2+0= 2 / AKTS= 3 Kamu Ekonomik Faaliyetleri Sınıflandırmak, Kamu Harcamalarını Sınıflandırmak, Kamu Gelirlerini Sınıflandırmak, Bütçe Dengesini Kurmak, Bütçe ve Borçlanma İlişkisini Kurmak DERS: YRY-106 YEREL YÖNETİMLER 3+0= 3 / AKTS= 4 Yerinden Yönetim Kavramı (Siyasi Yerinden Yönetim ve İdari Yerinden Yönetim), Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Önemi, Dayandığı Değerler, Yerel Yönetimler Demokrasi İlişkisi, Yerel Yönetimler ve Özerklik, Yetki Genişliği, Hizmette Yerellik İlkesi, Yerel Yönetimlerin Varoluş Nedenleri; Siyasi, Ekonomik ve İdari Nedenler, Anayasalarda Yerel Yönetimler, İdareler Arası İlişkiler, Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler, Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arasında Görev Bölüşümü, Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetim Arasında Gelir Bölüşümü ve Optimum Hizmet Alanlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Kriterler, Genel Olarak Yerel Yönetimler ve Türkiye de Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi, İl Özel İdareleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, Örgütsel Yapısı ve Mali Yapısı. Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Belediyeler, Kuruluşu ve Görevleri, Belediyelerin Organları, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Oluşumları, Görevleri ve Yeni Yasayla Eski Yasanın Karşılaştırılması, Belediyelerin Mali Yapısı, Gelirleri, Giderleri ve Bütçe Hazırlamada Uyması Gerekli Kurallar, Belediyelerin Hizmet Yöntemleri, Büyükşehir Belediyeleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile İlişkileri, Örgüt Yapısı ve Mali Yapısı, Köy Yönetimleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, Örgüt Yapısı ve Mali Yapısı, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Kurulması, Yapısı, Görevleri, Mali Yapısı DERS: ZTD 102 TÜRK DİLİ II 2 + 0= 2 / AKTS= 2 Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlerinin Kullanım Şekilleri ve Bunlarla İlgili Uygulamalar, Anlatım Bozuklukları, Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri 4

5 DERS: ZAI-102 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI II 2 + 0= 2 / AKTS= 2 Atatürk Dönemi ve İnkılâpları, Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası, Atatürkçülüğün Tanımı ve Kapsamı, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık, Atatürk Sonrası Türkiye ( ) DERS: ZYD-102 YABANCI DİLII (İNGİLİZCE) 2+0= 2 / AKTS= 2 A1/1 Seviyesinde Dilbilgisi Çalışmaları, Sözcük Bilgisi Etkinlikleri, Günlük Hayatta Kullanılan Diyaloglar ve Basit Metinler, Duygu ve Düşünceleri Yazılı ve Sözlü Olarak İfade Edebilmeye Yönelik Aktiviteler, Günlük İngilizce Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma Alıştırmaları MESLEK YÜKSEKOKULU SEÇMELİ DERSLERİ ( ALAN İÇİ DERSLER ) DERS: YRY-108 TOPLUM BİLİMİ 2+0= 2 / AKTS= 2 Toplum Bilimin Unsurları Hakkında Bilgilendirme, Toplum Kavramı ve Kültür, Modernite ve Postmodernite, Küreselleşme Kavramları, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Sınıflar, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Irk ve Etnisite, Toplusal Birim Olarak Aile, Birey Kavramı ve Algılanmasındaki Değişiklikler, Eğitim ve Toplum, İş ve Ekonomik Yaşam, Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Sağlık ve Toplum, Din ve Toplum DERS: YRY-110 İDARE HUKUKU 4+0= 4 / AKTS= 5 Kamu Yönetimi ve Özellikleri, Yönetim Kavramı, Yönetim ile Yargı Kavramı Arasındaki İlişkiler, Kamu Yönetimi-Özel Yönetim Karşılaştırması ve Türk Kamu Yönetimin Özellikleri, İdare Hukuku ve Özellikleri, İdare Hukukunun Tarihi Gelişimi, Özellikleri, Düzenleme Alanları, Uygulandığı Kişi ve Kuruluşlar. Yönetimi Etkileyen Anayasal İlkeler: Hukuk Devleti Anlayışı, Yönetimi Etkileyen Anayasal İlkeler: Ülkemizde Hukuk Devletinin Gelişimi, Sosyal Hukuk Devleti, Laiklik, Merkezden ve Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği İlkesi ve Yönetimin Bütünlüğü İlkesi, İdare Hukukunun Kaynakları: Anayasa, Yasa, Yasa Gücündeki Kaynaklar, Yasaların Anayasaya Aykırılığı, Düzenleyici İşlemler, İdari Yapının Genel Görünümü, Genel Yönetimin Merkez Örgütü: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu, Bakan ve Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar, Genel Yönetimin Taşra Örgütü, Yerel 5

6 Yönetim Kuruluşları, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Kamu Meslek Kuruluşları. Bütçeleri Bakımından Kamu Kuruluşları, Bağımsız Yönetsel Kuruluşlar, Kamu Malları: Kavram ve Özellikleri, İdarenin Mal Edinme Özellikleri, Yönetimin İşleyişi: Yönetimin Görevleri, Yönetimin İşlem ve Eylemleri, Yönetimin Denetlenmesi: Yönetsel Denetim, Siyasal Denetim, Kamuoyu Denetimi, Ombudsman, Yargı Denetimi, Uluslararası Denetim ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER ( ALAN DIŞI DERSLER ) DERS: ILT-100 İLETİŞİM 2+0= 2 / AKTS= 2 Sözlü İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak II. SINIF GÜZ YARIYILI DERS: YRY 201 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 2 + 1= 2,5 / AKTS= 4 Kentleşme, Kentleşmenin Nedenleri, Kentleşmenin Tarihi, Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşme Politikası, Dünya da Kentleşme Politikaları, Kent Kuramları, Konut, Türkiye'de Konut Sorunları ve Politikası, Konut Politikasının Gelişimi, Türkiye de Konut Politikasının Gelişimi, Gecekondulaşma ve Sorunları, Kentsel Dönüşüm DERS: YRY-203 YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI 2 + 1= 2,5 / AKTS= 4 Genel Olarak Yerel Yönetimler ve Görevleri, İl Özel İdareleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, İşleyişi, Örgütsel ve Mali Yapısı, Değişen Mevzuat ile Eski Mevzuatın Genel Olarak Karşılaştırılması, Belediyeler, Kuruluşu Ve Görevleri, İşleyişi ve Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Genel Olarak Karşılaştırılması, Belediyelerin Organları, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Oluşumları, Görevleri ve Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Belediyelerin Mali Yapısı, Gelirleri, Giderleri ve Bütçe Hazırlamada Uyması Gerekli Kurallar, Belediyelerin Hizmet Yöntemleri, Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Karşılaştırılması, Büyükşehir Belediyeleri, Kuruluşu, Görevleri, İşleyişi, Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın Genel Olarak Karşılaştırılması, Büyükşehir Belediyelerinin Organları, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri İle İlişkileri, Örgüt ve Mali Yapısı İle Değişen Mevzuat İle Eski Mevzuatın 6

7 Karşılaştırılması, Köy Yönetimleri, Kuruluşu, Görevleri, Organları, Örgüt Yapısı ve Mali Yapısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Değişiklerin İncelenmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve Değişikliklerin İncelenmesi DERS: YRY-205 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 3+0= 3 / AKTS= 4 Toplumsal İhtiyaçlar ve Üretici Birimler, Çeşitli Mahalli İdare Kuruluşları ve Kapsamı, Yerel Yönetim Kavramı ve Yerel Yönetim Türleri, Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar, Merkez ve Yerel Arasındaki İlişkiler ve Düzenlenmesi (gelir ve giderlerin bölüşümü, Yerel Yönetimler ve Optimum Hizmet Alanının Tespiti, Yerel yönetimlerde Gelir Kaynakları, Yerel Yönetimlerce Görülen Hizmetler, Türkiye de Yerel Yönetimler ( Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri), Türkiye de Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri ve Köyler), Türkiye de Yerel Yönetimlerde Borçlanma ve Özelleştirme Uygulamaları, Dünyada Seçilmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Uygulamaları, Yerel Yönetimlerde Karşılaşılan Sorunlar, Türkiye deki Yerel Yönetimlerin Değerlendirilmesi ve Tartışılması DERS: YRY-207 AB ve YEREL YÖNETİMLER 3+0= 3 / AKTS= 4 AB Tarihsel Gelişimi, AB nin Temel Organları ve İdari Yapısı, Yeni Kamu Yönetimi Modeli ve Yerellik ilkesi, AB Müktesebatında Yerel Yönetimler, Yerellik Kavramının AB Düzenlemelerindeki Yeri ve İlgili Düzenlemeler, Türkiye de Yerel Yönetimler, Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye ve AB nin Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemelerinin Karşılaştırılması, İngiltere de Yerel Yönetimler, Fransa da Yerel Yönetimler, Almanya da Yerel Yönetimler, İsviçre de Yerel Yönetimler, Bulgaristan da Yerel Yönetimler, Türkiye nin Yerelleşme Politikası çerçevesinde AB Siyasetine Uyum Çalışmaları DERS: YRY-209 KAMU İHALE MEVZUATI 2+0= 2 / AKTS= Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri, Muayene ve Kabul Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik, Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 7

8 DERS: YRY-211 STRATEJİK YÖNETİM 4+0= 4 / AKTS= 5 Strateji Kavramı, Önemi Ve Sınırları, Strateji İle İlgili Benzer Kavramlar, Vizyon, Misyon, Politika, Program, Taktik, Yöntem, Plan, Stratejik Yönetimin Aşamaları, İşletme Stratejisinin Sınırları, Stratejinin Önemi MESLEK YÜKSEKOKULU SEÇMELİ DERSLERİ ( ALAN İÇİ DERSLER ) DERS: YRY-213 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 0+2= 1 / AKTS= 3 Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma DERS: YRY-215 HİZMET YÖNETİMİ 2+0= 2 / AKTS= 2 Hizmet Kavramı, Hizmet Sektörünün Gelişimi, Dünya da ve Türkiye de Hizmet Sektörü, Hizmet Türleri, Hizmet Sektöründe Kalite Kavramı, Hizmet Sektöründe Pazarlama Karması Unsurları, Hizmet Sektöründe Kapasite Planlama, Elektronik Sunum Türleri, Kamu ve Özel Sektör Hizmetlerinin İncelenmesi ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER ( ALAN DIŞI DERSLER ) DERS: ISL-103 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+0= 2 / AKTS= 2 Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründe Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli 8

9 II. SINIF BAHAR YARIYILI DERS: YRY 202 PROJE HAZIRLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 + 1= 2,5 / AKTS= 4 Araştırma ve Proje Kavramları, Araştırma ve Proje Kavramlarının Karşılaştırılması, Projenin Özellikleri, Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Hazırlama Aşamaları (İsmi, Tanımı, Alanı, Özeti, Amacı ve Hedefleri, Gerekçesi, Metodolojisi, Süresi, Bütçesi ve Kaynak Planlaması, Proje Çıktıları), Riskler, Proje Özet Bilgi Formu, Kaynakçanın Hazırlanması DERS: YRY-204 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE YEREL YÖNETİMLER 2 + 1= 2 / AKTS= 3 Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapıları, Sürdürülebilir Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliği Konuları, Topluma Yansımaları, Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Yapıları ve Örgüt Profilleri, Türkiye de Yerel Yönetimler ile İşbirliği Halinde Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyeti Yapan Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Küresel İşbirliği DERS: YRY-206 MESLEKİ YAZIŞMA VE DOSYALAMA TEKNİKLERİ 2+1= 2,5 / AKTS= 4 Yazışmaların Niteliksel Özellikleri, Yazışmalarda Dil Bilgisi Ve İmla Kuralları, Yazı Yazma Süreci, Yazı Yazma Süreci, Resmi Yazıların 1. Derece Bölümleri, Resmi Yazıların 2. Derece Bölümleri, Resmi Yazı Türleri, İş Yazılarının Bölümleri, İş Yazılarının 2.Derece Bölümleri, İş Yazısının Türleri, İş Yazısının Türleri, Özel Yazı Türleri, Özel Yazı Türleri, Gelen Evrak İşlemleri, Giden Evrak İşlemleri, Dosyalama, Dosyalama Sistemleri, Dosyalama Sisteminin Kurulması, Dosyalama Süreci, Belge Değişim Süreci, Elektronik Belgelerle İşlem Yapma, Elektronik Belgeyi Koruyucu Önlemler, Dijitalleştirme, Elektronik Belgeyi Güncelleme, Saklama Ve İmha, Sektör Tanımları Ve Sınıflandırması, Arşiv Tanımı Ve Çeşitleri, Kayıt Sistemi, Arşivden Belge ya da Dosyayı Ödünç Verme Sistemleri, Belgeleri Saklama Süresi ve İmha Yöntemleri 9

10 DERS: YRY-208 TÜRKİYE EKONOMİSİ 3+0= 3 / AKTS= 4 Türkiye Ekonomisine Kısa Bakış, Türkiye Ekonomisinin Sosyo Ekonomik Göstergeleri, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, Sanayi Sektörü, Tarım Sektörü, Hizmet Sektörü, Türkiye de Dış Ticaretinin Genel Yapısı, Türkiye nin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı, AB nin Tarihi Gelişimi, AB nin Genişleme Süreci, AB nin Kurumları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret DERS: YRY-210 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+0= 2 / AKTS= 3 Ticari Kazancı Hesaplamak, Zirai Kazancı Hesaplamak, Muhtasar Beyanname Düzenlemek, KDV Beyannamesi Düzenlemek, Serbest Meslek Kazançlarını Hesaplamak, Gayrimenkul Sermaye İratlarını Hesaplamak, Menkul Sermaye İratlarını Hesaplamak, Diğer Kazanç ve İratları Hesaplamak, Gelir, Servet ve Harcama Üzerinden Alınan Vergileri Hesaplamak, Gelir, Servet ve Harcama Üzerinden Alınan Vergileri Hesaplamak, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlemek, Muhtasar Beyanname Düzenlemek, KDV Beyannamesi Düzenlemek, Diğer Vergi Beyannamelerini Düzenlemek DERS: YRY-212 MESLEK ETİĞİ 2+0= 2 / AKTS= 2 Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek, Etik Sistemlerini İncelemek, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek MESLEK YÜKSEKOKULU SEÇMELİ DERSLERİ ( ALAN İÇİ DERSLER ) DERS: YRY-214 ÇEVRE YÖNETİM VE POLİTİKALARI 4+0= 4 / AKTS= 5 Ekoloji ve Çevre Kavramları, İnsan Çevre İlişkilerindeki Değişim, Ekolojinin problemlere yaklaşımı, Çevre Değerleri ve Kirlilik Sorunları: Hava, Su, Toprak ve Gürültü Kirliliği, Çevrecilik, Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutunun Tarihsel Çerçevede Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Modernizasyon Politikaları, Dünyada ve Türkiye'de Çevre Politikasının Gelişimi, Türkiye'de Çevre Politikasının Yasal ve Kurumsal Gelişimi - Bir Çevre 10

11 Politikası Aracı Olarak Yasal Düzenlemeler, Bir Çevre Politikası Aracı Olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, Katı Atık Yönetimi Politikaları ve Geri Kazanım Uygulamaları, Su Kalitesinin Korunması Politikaları, Hava Kirliliği ile Mücadele Politikaları, AB ve Türkiye'nin Çevre Politikalarının Analizi ile Eşgüdümlü Olarak Küresel İklim Değişimine İlişkin Politikalar DERS: YRY-216 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ 3+0= 3 / AKTS= 3 Kriz ve Afet Kavramları, Kriz Türleri, Krizlerin Nedenleri, Türk Siyasi Sistemi ve Afetler, Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetim İlişkisi, Afet İle İlgili Kurumların Görev ve Sorumlulukları, Acil Durum Yönetiminin Temelleri, Uygulamadaki Siyasi Sorunlar ve Afetler, Afet Yasaları, Afet Bütçesi, Uluslararası İlişkiler, Vatandaşlar ve Afetler, Medya, Doğal Afetler: Depremler, Seller ve Şiddetli Fırtınalar, Teknolojik Afetler: Nükleer Santraller, Yapıların Çökmesi ve Yangınlar, Tehlikeli Maddeler, Büyük Şehirlerin Acil Durum Yönetimi, Tüm Tehlikelere Karşı Acil Durum Yönetimi İçin Uzmanlaşma, Uluslararası Afetler, Politikalar ve Afetler, Türk Afet Yönetim Sisteminin Dünü, Bugünü ve Yarını, Türk Çevre Mevzuatı ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER ( ALAN DIŞI DERSLER ) DERS: UZY-100 ZAMAN YÖNETİMİ 2+0= 2 / AKTS= 2 Zaman Yönetimi Nedir? Kendini Yönetmek Nedir? Pareto Analizi İş Yaparken Nasıl Kullanılır? Planlama Yapmak, Proaktif Davranış, İnsanların Günlük Performanslarının Değişimi, Kritik Başarı Faktörleri, Pratik Eylem Önerileri Ve Uygulamalar, Bireysel Eylem Planı Oluşturma 11

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ I. SINIF GÜZ YARIYILI DERS

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI ISL-101

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MVU 101 Mesleki Matematik Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. D.T. AKTS 4809001012011 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Büro Yönetimi. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Büro Yönetimi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri İşletme II Makro İktisat DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Dış Ticaret İşlemleri I. Dış Ticaret İşlemleri II. İşletme II.

DERS İÇERİĞİ. Genel Muhasebe. Mikro İktisat. Örgütsel Davranış. Dış Ticaret İşlemleri I. Dış Ticaret İşlemleri II. İşletme II. DERS Genel Muhasebe İşletme I Mikro İktisat Örgütsel Davranış Dış Ticaret İşlemleri I DERS İÇERİĞİ Muhasebe tanım ve amaçları, Muhasebenin bölümleri, Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe ilkeleri, Muhasebe

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER I.YARIYIL/GÜZ IKT1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonomi biliminin niteliği ve önemi, Fiyat teorisine giriş: talep, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve talebi

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı