T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : / 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks: Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 11 AYLIK DÖNER SERMAYE PROGRAMI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim. Halk Sağlığı Müdürü Satmalma tarih ve saati Teklif Başvuru Yeri Teslimat Yeri Teklif Türü :00 VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KOMİSYON ODASI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİMİ Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı İhtiyaç Listesi Sıra No Malın / İşin Adı Miktar Birim Birim Fiyat Tutar 1 11 AYLIK DÖNER SERM AYE PROGRAMI ALIMI EK: Teknik şartname 1 ADET Satınalmamn Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü * Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim. * Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir. * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Malzemeler kurumumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * Teklif mektubunda ad, soyad veya ticaret Unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * Teklif kurumumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır. * İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalına birimine gönderilecektir. ABDIJRRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD.ARAP BABA 1.SOKAK /VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ VAN Telefon: Faks: e-posta: Elektronik ağ:

2 V a n h a l k s a ğ l i ğ i m ü d ü r l ü ğ ü ; i: 1 i1'. ; 1 Ek Ödeme Yazılım Hizmetleri Alım Şartnamesi 1. GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM Halk Sağlığı M üdürlüğü bünyesinde istihdam edilen Personellerin Ek ödeme hesaplama yazılımının eğitim desteği ve yeni geçilen aile hekimliği sistemine uyarlanması işine ihtiyaç duyulmaktadır Bu kapsamda.01/10/ /10/2013 tarihleri arasında.ek ödeme yazılım desteği ve güncelleme yazılım hizmeti alınması amaçlanmakladır. YAZILIM GEREKLERİ Veri girişleri, alıcının istediği uygun kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmeli, değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodu seçebilmelidir. Sistemde kullanılan kodlar, Sağlık Bakanlığı ve ilgili müdürlük yönetimleri tarafından belirlenmiş kodlarla uyumlu olmalıdır. Hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girişleri idare ve satıcı firma tarafından belirlenecek bir plan dahilinde, satıcı firma tarafından sisteme girilmelidir. Yazılim. tüm sistem genelinde, kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliği ve güvenliğini sağlamalıdır, Gerekli yerlerde şifreler kullanılmalıdır. Her kullanıcının bir şifresi olmalı ve bu şifre, istenildiğinde değiştirilebilmelidir..... i j. j! ' : ' ', *i ' 1 ı.! ; ( j: ; i, 1 :İ.\ :: ' Yazılım Altyapısı ' i ' i Kayıtlar, V TY S de yeralan tablolarda tutulmalıdır. Yazılım modülleri ortak veri tabanındaki veriler üzerinde çalışmalıdır. Veri tek bir kaynaktan ve bir kez girilmelidir. Uç * V 1 f kullanıcılar, yetkileri çerçevesinde veriyi değiştirebilmelidir.

3 .}.;* '? ı.i-i : ' Yazılım modülleri bütünleşik olarak çalışmalıdır. Bütünleşik çalışma, ortak veri tabanı kullanımı anlamına gelmektedir. Veri tek bir modül tarafından giriliyorsa, bu veriye gerek duyan diğer modüller bu veriye ulaşabilmelidir. Bazı işlemler de ortak kullanılan veriler aracılığıyla kontrol edilebilmeli ve tetiklenebilmelidir. Yazılım parametrik olmalıdır. İdaremde açılabilecek yeni bir birim, sunulabilecek yeni bir hizmet, kullanılacak yeni bir malzeme, kullanıcılar.tarafından) yetkileri çerçevesinde kolaylıkla sisteme dahil edilebilmelidir. ; ;i, Tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe alfabeye göre yapılabilmelidir. Yazılımın donanımdan ve işletim sisteminden bağımsız olması, değişik platformlarda çalışabilmesi tercih sebebidir. Tüm yazılımlar grafik ara yiizlü olacak Firma/firmalar yazılım geliştirme araçlarını teklifinde belirtecektir.yazılımın kullanacağı veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) dağıtık veri tabanı yapısını desteklemelidir. VTYS stored procedure, trigger vb. yapıları destekleyen ilişkisel veri tabanı olmalıdır. Desktop veri tabam kullanılamaz. Yazılım modüler yapıda olmalı, yeni modüllerin sistemle bütünleştirilmesi kolayca yapılabilmelidir. Eklenebilecek modüller detaylarıyla birlikte belirtilmelidir. Modüller arası ilişkilerde yapısallık göz önünde bulundurulmalıdır. Sisteme yeni modüllerin eklenmesi, herhangi bir modülün değiştirilmesi ya da eklenmesi mümkün olmalıdır. Bu gibi durumlar uygulamanın durdurulmasını, sistemin yeni baştan düzenlenmesini gerektirmemelidir. Tüm veri giriş ekranlarında giriş yapılan alanların tamamı için sorgulanabilirle özelliği olmadır. Kaydetme, güncelleme, silme, sorgulama işlemleri yetki çerçevesinde, aynı veri girişi ekranından yapılabil inmelidir. Yazılımın. V TY S' ne en etkin ve hızlı yöntemle bağlanacaktır. Tarih bilgisi her yerde 8 basamaklı ve İÜ karakter uzunluğunda GG/AA/YYYY formatında tutulmalıdır. Teknik Özellikler ı Yazılım çok katmanlı mimaride olacaktır. Uygulamada Grafiksel Kullanıcı Arabirimi kullanılmalıdır. V. V f $ :. ; ; i. \ r! > İ- î. *. İ i \ 1-î. * İ.

4 . " ;i..f :'i,,i ' ::' ; : >!. ' ;.: i. >!. -Kv. iv 1 ' i ' :,(':*> i :: \ V : - i i l s Çeşitli yetki düzeyleri: ve j,gruplan tanımlanabilmeli, yetki değişimi kolayca yapılabilmelidir.verilere', erişim bu tanımlamalar çerçevesinde yapılmalıdır. Kullanıcılar ait ). f'?l j 5İ ' oldukları yetki düzeyi Ve grubu ölçüsünde program modüllerine erişebilmeli, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme, ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu tanımlar gerektiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. Ayrıca her bir veri giriş ekranı için kullanıcı bazında kaydetme, değiştirme, silme, sorgulama yetkileri ayrı ayrı belirlenebilirledir. KULLANICI ARAYÜZÜ GEREKLERİ ı! Yazılım kapsamındaki tüm ekranlar, raporlar ve hata mesajları Türkçe olmalıdır. i ' ' i J '! Yazılımın kullanımı kolay olmalı. Grafiksel Kullanıcı Arayiizii kullanılmalıdır. Veri Girişi Yazılım özellikle bilgi girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirecek kontrollere sahip olmalıdır. Hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanıcı haberdar edilmelidir. Uygun alanlarda veri girişi geçerli verileri listeden tarayıp seçme şeklinde yapılabilmelidir. Gerekli alanlara uygun bir ilk değer verilmelidir. Verilerin tutarlılık kontrolleri ve modüller arası çapraz kontroller yapılmalıdır. Güncelleme Güncelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapılabilmelidir. Güncellenecek kayıt mutlaka ekranda görü 1e b i 1m e 1i d i r. Tutarlılık kontrolleri ve modüller arası çapraz kontroller güncelleme işleminde de yapılmalıdır. Raporlama 1' ' Üretilen raporlar amacına uygun ve kolay okunur olmalıdır. Kullanıcı hazırlanan raporu.ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahip olmalıdır. Raporun büyüklüğü ile ilgili sayfa/satır uzunluğu gibi bulgular ekranda izlenmelidir. Raporlar sadece veri tabanı verilerine dayanılarak hazırlanmalıdır. Kullanıcılar hazırlanmış ve;onaylanm ış raporları değiştirememelidir. İstenilen raporlardan OfisJürünlenne doğrudan veri transferi imkanı olmalıdır. " ' U M

5 ---- r ; :.{ :, I ; i* '-ri ' i: 1 i,;:l ' ; r V ' i : i ş l e v s e l g e r e k l e r l 'SS ': v Personel Maaş Modülü :, ILHV s ; iv Halk Sağlığı M üdürlüğü Bünyesinde istihdam edilen Personellerin (657 Memur, İ ' '. r 1 ;. * 4924 Sayılı Yasaya Tabii Sözleşmeli Personel) Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla : * İ\ ' mesai bordrosu.. personel ücret ödemelerine ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmesi sağlanmalıdır. Halk Sağlığı M üdürlüğü bünyesinde SQL-Server veritabanı üzerinde mevcut bulunan Personel Bilgi Sistemi Sistemi ile entegre olmalıdır. PBS Sisteminde yapılan Ayrılma,Kadro Değişikliği,Görev Değişikliği,İsim Soyisim Değişikliği gibi değişiklikler maaş programına yansımalı kullanıcıyı uyarmalı fakat kullanıcı onay vermedikçe verilerde herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Emekli sandığı ve SSK kesintileri, M aliye ye ait kesintiler, konut edindirme yardımı vb. ilişkin işlemler yapılabilmelidir. Ek Ödeme Modülü : Halk Sağlığı Müdürlüğü Bünyesinde istihdam edilen Personellerin (657 Memur, 657 4/B Sözleşmeli Personel,4924 Sayılı Yasaya Tabii Sözleşmeli Personel) ek ödeme bilgilerinin girişi. ek ödeme bordrosu, ek ödeme fark bordrosu, ödemelerine ilişkin tüm bordrolar hazırlanabilmesi sağlanmalıdır. ; t Bu kapsamda Maaş modülü ve PBS sistemi ile entegre olmalıdır. Hesaplama sistemi, mevzuata uygun'olrnalıdır. Gider Tahakkuk Modülü : j, *. : - * Personelin tedavi hizmetlerine yönelik giderlerin takibi ve muhasebe işlemlerinin. :! *K2'. * '*. yapılması, ve bu işlemleriıvi. tiim Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından internet aracılığı ile.''jiı,. 1 } :. f w 1 İİ'{. ' kullanılabilmesi sağlayan sistem kurulmalıdır. Bıı sistemin tüm kullanıcılara eğitimi v ei-ilmelidir.. 'ijl'-i-

6 ' f İ ; 'İr.'. : Her kullanıcı sadece kendi ilçe sağlık grubuna bağlı personelin gider tahakkuk bilgilerini hazırlayıp görebilmelidir. Ancak Müdürlük merkezindeki yetkili kullanıcı, tüm ilçelerde girilen bilgileri görebilmeli ve sorgulayabilmedir. Tüm bilgiler Müdürlük ' M Ü j i-'i.if 4. ' i, ' merkezindeki sisteme kayit edilmelidir. ı : '! 5 : "'i ; ;! :., I ' Ayrıca bu birimler tarafından Yeşilkartlı hastalara verilen gözlükler ile ilgili TCkimlikno üzerinde takip yapılmalıdır. Aile Hekimleri Fatura Modülü : Aile hekimleri tarafından yaptırılan laboratuvar, radyoloji hizmetleri Excel ortamında firmaya verilecek olup bu bilgilerin sisteme aktarılması sağlanacaktır. Gelen veriye göre hekimlerin hizmet, adet ve tutarların raporlaması sağlanmalıdır. Bu bilgilere göre aylık aile hekimleri hizmetlerinin faturalandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca aile hekimlerinin bizzat kendileri tarafından yapılan laboratuar ( striple yapılan lab. Tetkikleri vb. ) ve radyoloji hizmetlerinin takibi ve faturalanması amacıyla, aile hekimlerinin kullanacağı web arayiizü ile çalışan bir sistem kurulmalıdır. Aile hekimleri belirli periyodlarla kullandığı testleri ve yaptırdığı radyolojik tetkikleri, hazırlanan yazılım üzerinden sisteme girecek. M üdürlüğümüzdeki Fatura birimine hazırlanacak program aracılığı ile ilgili hizmetlerin raporları alınabilinecektir. Bu hizmetlerin diğer laboratuar hizmetleri ile birleştirilerek faturalandırılması sağlanacaktır İ " ' Y ı i. i - ',» i. r ;. - BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİ Yazılımda ortaya çıkabilecek, hatalar, telefon. fax, posta ya da elektronik posta ile Satıcımın Acil Yardım Masasına bildirilecektir. Satıcı, alınan şikayeti kaydetmeli ve alındığına dair geri bildirim yapmalıdır. Satıcı, arıza bildiriminin yapıldığı gün telefon aracılığıyla veya uzaklan, erişim ile hatayı çözümlemeye çalışacak, bunun mümkün olmadığı hallerde en geç. ertesi iş günü hataya yerinde müdahale edecek ve en geç arıza bildirimini takip eden 1 iş günü içerisinde arızayı giderecektir. Satıcı, bildirim yapılmasına rağmen kusur(lar)ı veya talepleri belirtilen süre içerisinde gidermediği takdirde Alıcı, Sözleşme çerçevesinde; Satıcı i k arşım d a başvurabileceği diğer bütün hakları saklı kalmak kaydijyla ve biitün m asraf ye riski Satıcı'ya ait olarak, gerekli düzeltme işlemlerine başvurabilir. i.,!. j ; f, " Z. " '{ ;

7 Veri tabanında tutulan bilgiler idarenin mülkiyetinde olup sözleşmenin ı.. t '. 1 herhangi bir nedenle fesh 'edilmesi durumunda, yada bakım anlaşması yapılmaması durumunda firma kayıpsız olarak tüm program ve verileri, idareye teslim edeceğini taahhüt t'h p r Firma, sistem yeı veri tabanı üzerinde en üst düzeyde yetkiye sahip kullanıcının (administrator. root, oracle gibi) adını ve. şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere İdare yönetimine bir zarlla teslim edecektir. İdare bu bilgilerin 3.şahıs ve firmalara karşı güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mevzuat, yönetmelik, yasa ve kodlama sistemlerinde olabilecek değişmelerin yazılıma yansıtılması veya uygulamadan kaynaklanacak bakım ve güncelleştirme ihtiyaçlarının yerine getirilmesi gerekecektir. Sistemin daha etkin çalışması ve izlenmesi amacıyla, mevzuat değişiklikleri dışında yazılım sistemi üzerinde ek rapor ve düzenlemeler isteyebilir. Bu hizmetler firma tarafından hizmet kapsamında ücretsiz olarak verilmelidir. K adm J'O SU N - İbrahim KOÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ

HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ HBYS YAZILIM BÖLÜM-2- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YAZILIM VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr. Bilal AK Yrd.Doç.Dr. Bilal AK BÖLÜM HEDEFİ Bu bölümü bitirdiğinizde -Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılmakta olan Ulusal Neonatal Tarama

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz üst TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz Bu tasarı; TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Kurulu na bağlı TK01 Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi nce hazırlanmıştır. tst XXX ICS

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU... 2 2. TANIMLAR... 2 3. TARAFLAR... 4 4. PROJENİN KAPSAMI... 4 5. GENEL HÜKÜMLER... 5 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ... 6 7. SİSTEM MODÜLLERİ... 10 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ...

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

ERMA YAZILIM BELEDİYE OTOMASYONU www.ermayazilim.com

ERMA YAZILIM BELEDİYE OTOMASYONU www.ermayazilim.com ERMA YAZILIM BELEDİYE OTOMASYONU Otomasyonumuzda Yazılımlarımız; Evrak Yönetimi Analitik Muhasebe-Bütçe Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Genel Tahakkuk-Tahsilat Su Tahakkuk Memur Bordro İşçi Bordro Meclis-Encümen

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 06.06.2007 tarihli ve 5228 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir. MADDE 1- Bakanlık Makamının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TANIMA VE ARAÇ UYDU TAKİP SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- Yüklenici, İdarenin (TRT Kurumunun) hizmetinde kullanılan yaklaşık 270 adet araca (Araç sayısı %5 oranında

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAYISAL ARŞİV SİSTEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı adına lisanslı bulunan 17726942 nolu Oracle merkezi veritabanı

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU MİKRO VERİYE ERİŞİM VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı